ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014"

Transkript

1 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014

2 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen dengesiz güç ilişkisinin bir görünümüdür (Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Ayrımcılığın Giderilmesi Duyurusu, Genel Meclis Kararı, Aralık 1993)

3 Tarihçe Eski Roma da erkekler eşlerini dövebilir, zina sarhoşluk gibi nedenlerle öldürme hakkına sahiptiler. İngiltere de ise 20 yy sonlarına kadar yasalar gerektiğinde karısını fiziksel olarak cezalandırma hakkını vermekteydi. 19 yy da ABD de de kadını ikinci plana iten uygulamalar yapılmıştır.

4 Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1800'lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları için greve giden kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak ölmeleriyle gündeme geldi 1970 li yıllarda kadın hareketi kadına yapılan her türlü şiddeti dikkat çekilmesini sağlamıştır. Kadınlara özgü bir günün var olması düşüncesi ilk kez, Ağustos 1910 da Kopenhag da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında ortaya atıldı ve kabul edildi. Bir çok ülkede her yıl kutlanmaya başladı. İsveç te ise 1912 yılından itibaren kutlanmaya başladı.

5 8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. Kadınlar arası dayanışma ve kadınların toplumdan beklentileri vurgulanır. İki dünya savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Kadınlar Günü, 1960 lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri nde de kutlanılmaya başlamasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında 8 Mart ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti.

6 BM Genel Kurulu kararı ile 1999 yılında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women) ilan edildi.

7 Uluslararası kadın son yirmi yılın en önemli olaylarından biri 1979 da BM Genel Kurulu nun kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesi ni kabul etmesidir. Kadın erkek eşitliğine bir standart getiren bu sözleşme 1981 de yürürlüğe girmiştir. Kadın statüsü ve sağlığı konusunun görüşüldüğü toplantılar; Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Dünya Nüfus Ve Kalkınma Konferansı IV.Dünya Kadın Konferansı

8 Pekin de; Evlilik içi tecavüzün kadınlara yönelik şiddet türleri arasında yer alması, Kadınlara karşı şiddetin önlenmesi konusuna yeterli kaynak ayrılmaması, Kadınlara karşı şiddeti engellemek amacıyla eğitim programları dahil gerekli önlemlerin alınması, Şiddet uygulayanların yasal kovuşturmaya uğramasına yönelik koruyucu önlemlerin geliştirilmesi, Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verilmesi konularında tartışılmıştır.

9

10

11

12 Kadına karşı şiddet, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak öldüren, işkence eden ve sakat bırakan küresel bir durum olmaya devam etmektedir. Kadına karşı şiddet kadınların eşitliğini, güvenliğini, onurunu, değerini ve temel özgürlüklerini yaşamasını yok sayan en yaygın insan hakları ihlallerinden biridir.

13 Kadına karşı şiddet kültür, sınıf, eğitim, gelir, etnik köken ve yaş sınırlarını aşarak, her ülkede görülmektedir. Pek çok toplum kadına karşı şiddeti yasa dışı ilan etmesine rağmen, gerçekte kadın hakları ihlalleri çoğunlukla kültürel uygulamalar ve normlar kisvesi altında ya da dini doktrinlerin yanlış aktarılması yoluyla devam etmektedir.

14 İhlaller en sık olduğu üzere evde meydana geldiğinde, bu ihlal susturularak etkin şekilde göz yumulmakta ve devlet ve yürütme sistemince pasiflik gösterilmektedir. Bu şiddetin küresel boyutları, meydana gelmesi ve önlenmesi üzerine yapılan çalışmaların da gösterdiği üzere, çok ciddi düzeydedir. Hiçbir toplum bu tür bir şiddetin yaşanmadığını iddia edemez, sadece ülke ve bölgelerde mevcut olan şekil ve eğilimlerde farklılık görülmektedir.

15 Azınlık gruplarını, yerli ve göçmen kadınları, mülteci kadınları ve savaş yaşanan yerlerdeki kadınları, engelli kadınları, kız çocuklarını ve yaşlı kadınları da kapsayan belli kadın grupları şiddete karşı daha korumasızdır.

16 Kadınlara yönelik şiddet, kadınların insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmalarını hem engellemekte hem de bozmakta veya değersiz hale getirmektedir. Kadınlara yönelik şiddet olaylarında bu hak ve özgürlüklerin korunması ve yaygınlaştırılmasında uzun süreli başarısızlık, bütün Devletlerin önem vermesi ve ele alması gereken bir konudur.

17 Az ya da çok ölçüde, ama bütün toplumlarda kadınlar ve kız çocukları,sınırları gelir, sınıf ve kültürle çakışan fiziksel, cinsel ve psikolojik tacize maruz kalmaktadırlar. Kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün düşük olması, kadınlara yönelik şiddetin hem nedeni hem de sonucu olabilmektedir.

18 "Kadınlara yönelik şiddet" terimi, kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta meydana gelmiş olsun, cinsiyete dayalı her türden şiddet anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak kadınlara yönelik şiddet, aşağıdakileri kapsamakla birlikte, bunlarla sınırlı değildir :

19 (a) Dayak dahil aile içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, evdeki kız çocuklarının cinsel istismarı, çeyizle bağlantılı şiddet, evlilikte tecavüz, kadınlara zararlı olan, kadının cinsel organına zarar verme ve diğer geleneksel uygulamalar, nikah dışı şiddet ve istismarla bağlantılı şiddet; (b)tecavüz, cinsel taciz, işyerinde, eğitim kurumlarında ve başka yerlerde sarkıntılık ve cinsel zorlama dahil toplum içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, kadınların alınıp satılması ve fahişeliğe zorlanması;

20 (c) Nerede olursa olsun, Devletin yürüttüğü veya göz yumduğu fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet.

21 Kadınlara yönelik şiddetin diğer türleri arasında, silahlı çatışma durumlarında kadınların insan haklarının ihlal edilmesi, özellikle cinayet, sistematik tecavüz, cinsel kölelik ve gebeliğe zorlama vardır. Kadınlara yönelik şiddet hareketleri, aynı zamanda zorla kısırlaştırma ve düşüğe zorlama, kontraseptiflerin zorla/baskıyla uygulanması, kız bebeklerin öldürülmesi ve doğum öncesi cinsiyet seçimini de kapsamaktadır.

22 Bazı kadın grupları, örneğin; - azınlık grubuna mensup kadınlar, - yerli kadınlar, - mülteci ve göçmen kadınlar, - kadın göçmen işçiler, - kırsal veya uzak topluluklarda yaşayan yoksul kadınlar, - muhtaç kadınlar, - kurumlardaki veya hapishanelerdeki kadınlar,

23 - kız çocuklar, - özürlü kadınlar, - yaşlı kadınlar, - yerinden edilmiş kadınlar, - memleketine iade edilmiş kadınlar, - yoksulluk içinde yaşayan kadınlar ve - silahlı çatışma, düşman işgali, sıcak savaş, iç savaş, rehin alma dahil terörizmle karşı karşıya kalan kadınlar şiddete karşı özellikle korunmasızdırlar.

24 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde 17. Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

25 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kanun (8/03/2012) tanımlaması Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır

26 6284 sayılı kanun tanımlaması Kadına yönelik şiddet; Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan haklarını ihlaline yol açan ve şiddet olarak tanımlanan her türlü ve tutum ve davranıştır.

27 Ev içi şiddet; Şiddet mağduru şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddettir. (6284 sayılı kanun) Aile İçi Şiddet; Aynı evde yaşanmasa da, aile mensubu sayılan kişiler tarafından kadına veya çocuklara yönelik; Evli olunmasına rağmen kişinin kendi isteği ile veya mahkeme kararı ile ayrı evlerde yaşadığı eşinin ya da boşanılan eşin, kadına veya çocuklara yönelik; Tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeye veya acı çekmeye sebep olan ya da olabilecek olan her türlü tutum ve davranıştır..

28 Bireylerin sevgi, güven ve barınma aradığı bir yer olan aile çoğunlukla mabetlerle bir tutulmaktadır. Ancak, bulgular ailenin aynı zamanda hayatı tehdit eden, kadına karşı şiddetin en ciddilerinin uygulandığı bir yer olduğunu göstermektedir. Aile içindeki şiddet genellikle güven, yakınlık ve gücü temsil eden konumda olan ya da böyle bir konumda bulunmuş kocalar, erkek arkadaşlar, babalar, üvey babalar, erkek kardeşler, amcalar, dayılar, oğullar ve diğer erkek akrabalarca uygulanmaktadır.

29 Aile içi şiddet çoğu kere erkeklerin kadınlara karşı uyguladığı şiddettir. Kadınlar da şiddet eğilimli olabilir fakat onların eylemleri aile içi şiddette çok düşük bir oranı oluşturmaktadır. Kadına karşı şiddet sıklıkla, yaşamları boyunca kendini pek çok farklı şekilde gösteren bir istismar döngüsüdür

30 Hayat Döngüsü Boyunca Kadına Karşı Uygulanan Şiddete Örnekler Aşama Şiddet Çeşidi Doğum Öncesi Cinsiyete tercihli kürtaj, doğumun neticesine göre hırpalanmanın etkileri, hamilelik döneminde annenin fiziksel şiddete maruz kalması, cinsel saldırı nedeniyle hamile kalmak (özellikle savaş ortamında hamile bırakmak amacıyla tecavüz) Bebeklik Dönemi Kız çocuğu olarak fiziksel, cinsel ve psikolojik istismar

31 Genç Kızlık ve Yetişkinlik Buluşma ve görüşmede şiddet(örn. Asit atma ve buluşmada tecavüz);ekonomik açıdan baskı yaparak cinsel ilişkiye zorlama; ensest; iş yerinde cinsel taciz; tecavüz; cinsel taciz; zorla gebe bırakılma ve porno; kadın ticareti; partnerin gösterdiği şiddet; evlilikte eşi tarafından tecavüz; başlık parası istismarı ve cinayetler; partner tarafından öldürülme; psikolojik istismar; özürlü kadınların istismarı; zorla gebe bırakma.

32 Yaşlılık Zorla intihar ettirme ya da maddi sebeplerle dul kadınların öldürülmesi; cinsel, fiziksel ve psikolojik istismar.

33 Fiziksel şiddetin etkisi, psikolojik yaralanmalardan daha belirgin görünebilir ; sürekli aşağılama ve hakaret, zorla yalnız bırakma, sosyal hayatta kısıtlama, sürekli dayak ve yaralama tehdidi ve ekonomik olanaklardan mahrum bırakma çok daha zor anlaşılan ve saklı kalan şiddet çeşitleridir. Psikolojik şiddetin soyut doğası şiddetin fark edilmesini ve kayda geçirilmesini daha da zorlaştırdığından, kadınlara zihinsel olarak engellenmiş ve güçsüz oldukları hissettirilmektedir.

34 Hukukçular, insan hakları uzmanları ve eylemciler fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin zaman zaman ölümcül sonuçları olabileceğini, kadına uygulanan davranışın hem doğası hem de ağırlığından dolayı işkenceye denk olduğunu savunmaktadır.

35 Şiddet kasti olarak işlenebileceği gibi cezalandırma, tehdit, kadının kimliği ve davranışlarını kontrol gibi amaçlarla da uygulanmaktadır. Kadının kurtulmakta serbestmiş gibi göründüğü ancak kendine ve çocuklarına daha fazla şiddet uygulanması korkusu ya da maddi imkansızlık, ailevi, yasal ve toplumsal destekten mahrum olma gibi sebeplerle mahkumiyet yaşar.

36 Kadına karşı şiddete ilişkin mevcut bilginin çoğunun hem üstü kapalı hem de güvenilmez olduğuna inanılmaktadır. Çalışmalar, araştırmaya katılan kadınların miktarı ve soruların yöneltiliş şekline göre değişiklik göstermektedir. Kadına karşı aile içi şiddetin ve fiziksel, cinsel ve psikolojik istismarın olarak farklılık gösteren ölçütlerin tarifindeki tutarsızlıktan dolayı çalışmalar arasında karşılaştırma yapmak zor olmaktadır.

37 Fiziksel Şiddet Psikolojik Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Görünümleri Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet

38 Fiziksel Şiddet Sayıları giderek artan araştırma kurumları fiziksel şiddetin, aile içi şiddete maruz kalma oranı yüzde 20 ila 50 arasında değişerek dünyanın her ülkesinde görüldüğünü doğrulamaktadır. Söz konusu olan dünyanın neresi olursa olsun istatistikî bilgiler değişmemektedir. Sanayi ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerinden alınan verilen küresel probleme genel bir bakış sunmaktadır. Fiziksel şiddet genellikle beraberinde psikolojik istismar ve çoğu kere de cinsel saldırıyı getirmektedir.

39 Fiziksel şiddet İtip kakmak Tartaklamak Tokatlamak Tekmelemek Kesici ve vurucu aletlerle bedene zarar vermek Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak

40 Psikolojik Şiddet Duygusal istismar yoluyla Gözdağı vererek Çocukları kullanarak İzole ederek İnkar ederek, suçlayarak, küçümseyerek Erkeklik ayrıcalıklarını kullanarak uygulanan şiddet şekli

41 Cinsel Şiddet Kadını istemediği yerde zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamak Çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak Fuhuşa zorlamak Cinsel organlarına zarar verme v.b davranışlar

42 Ekonomik şiddet Kadının para harcamasını kısıtlamak Çalışmasına izin vermemek Zorla çalıştırmak Ekonomik konulardaki kararları alırken görüşünü sormamak Az para vererek çok şey beklemek Kadının parasını elinden almak İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerini geliştirecek etkinlikleri engellemek

43 Kadının kurtulmakta serbestmiş gibi göründüğü ancak; - kendine ve çocuklarına daha fazla şiddet uygulanması korkusu ya da, -maddi imkansızlık, -ailevi, yasal ve -toplumsal destekten mahrum olma gibi sebeplerle mahkumiyet yaşar.

44 Kadına şiddete örnek teşkil eden topluluklarla yürütülen prevalans(tekrar sıklığı) çalışmaları gelişmekte olan ülkelerde oldukça yenidir. Bu tür çalışmalar, öncelikle sanayi ülkelerinde yürütülmüştür: Amerika, Kanada ve Avrupa. Örneğin, Kanada Hükümetinin kontrolünde 1993 yılında Kanada da yapılan çok etkili bir araştırma kadın organizasyonlarına danışılarak geliştirilmiş ve araştırmaya katılan kadınlardan yeterli düzeyde destek görmüş ve yardım almıştır.

45 Kadına karşı şiddete ilişkin mevcut bilginin çoğunun hem üstü kapalı hem de güvenilmez olduğuna inanılmaktadır. Çalışmalar, araştırmaya katılan kadınların miktarı ve soruların yöneltiliş şekline göre değişiklik göstermektedir. Kadına karşı aile içi şiddetin ve fiziksel, cinsel ve psikolojik istismar olarak farklılık gösteren ölçütlerin tarifindeki tutarsızlıktan dolayı çalışmalar arasında karşılaştırma yapmak zor olmaktadır.

46 Aile içi şiddet, göz ardı edilen ve kayıt dışı tutulan bir suç olmasından dolayı görmezden gelinmektedir. Bir kadın rapor yayınladığında ya da kanuna başvurduğunda, yeterli düzeyde cevap verecek ya da düzgün kayıt tutacak eğitimden yoksun polisler ve sağlık personeli ile yetinmek zorunda kalabilmektedir. Öte yandan utanma, intikam korkusu, yasal haklarını bilmeme, yasal sisteme güvenmeme ya da sistemden korkma ve gerekli yasal masraflar kadınları maruz kaldıkları şiddeti şikâyet etmekte tereddüde düşürmektedir.

47 Fiziksel Şiddet Sayıları giderek artan araştırma kurumları fiziksel şiddetin, aile içi şiddete maruz kalma oranı yüzde 20 ila 50 arasında değişerek dünyanın her ülkesinde görüldüğünü doğrulamaktadır. Söz konusu olan dünyanın neresi olursa olsun istatistikî bilgiler değişmemektedir. Sanayi ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerinden alınan verilen küresel probleme genel bir bakış sunmaktadır( Tablo 1).

48 Bu tablodaki bilgiler sadece fiziksel şiddete vurgu yapmaktadır. Partnerlerinden ve diğer aile bireylerinden psikolojik şiddet gören, cinsel istismara uğrayan ve öldürülen kadınlar hakkındaki birkaç tane karşılaştırılabilir istatistik bulunmaktadır. Bahsedildiği üzere, fiziksel şiddet genellikle beraberinde psikolojik istismar ve çoğu kere de cinsel saldırıyı getirmiştir.

49 Tablo 1- Kadına Karşı Aile İçi Şiddet Sanayi Ülkeleri Kanada Kadınların % 29 u (ülke genelinde incelenen 12,300 kadın) 16 yaşından beri şimdiki ya da eski parnerinden fiziksel şiddet gördüğünü söylemiştir. Japonya 1993 yılında araştırmaya katılan 796 kadının % 59 u partnerleri tarafından fiziksel şiddet gördüğünü söylemiştir. Yeni Zelanda Araştırmaya katılan 314 kadının % 20 si erkek partnerleri tarafından dövüldüklerini ya da fiziksel istismara maruz kaldıklarını söylemiştir.

50 İsviçre Araştırmaya katılan 1,500 kadının % 20 si 1997 araştırmasında fiziksel saldırıya uğradıklarını söylemiştir. İngiltere Kadınların % 25 i(bir bölgede rast gele seçilen kadınlar) hayatları boyunca partnerleri ya da eski partnerlerince yumruklandıkları ya da tokatlandıklarını söylemiştir.

51 Asya ve Pasifik Komboçya Kadınların % 16 sı(ulusal olarak temsili kadınlardan) eşleri tarafından fiziksel istismara uğradıklarını, % 8 i ise yarandıklarını söylemiştir. Hindistan 1996 da Uttar Pradesh te 6,902 erkekle yapılan araştırmada evli erkeklerin % 45 kadarı eşlerini fiziksel istismara uğrattıklarını kabul etmiştir. Kore Rastgele seçilen kadınlar içinden, hanımların % 38 i eşleri tarafından fiziksel istismar gördüklerini söylemiştir.

52 Orta Doğu Mısır (ulus genelinden seçilen kadınlardan) kadınların % 35 i evlilikler, sırasında bir şekilde eşleri tarafından dövüldüklerini söylemiştir. İsrail Kadınların % 38 i partnerleri tarafından en azından bir defa fiziksel istismara maruz kaldıklarını ve % 30 u da 1997 yılında 1,826 Arap kadınla yapılan araştırmaya göre kocalarından cinsel zorlama gördüklerini söylemiştir.

53 Afrika 1996 da yapılan araştırmaya göre, bir bölgeden 966 kadının % 32 si 16 yaşından beri aile ya da ev halkından biri tarafından fiziksel istismara uğradığını göstermiştir. Kenya Belli bir bölgeden araştırmaya katılan 612 kadının % 42 i partnerleri tarafından dövüldüklerini; bunu söyleyenlerin de % 58 sık sık ya da ara sıra dövüldüklerini söylemiştir. Uganda ( iki bölgeye ait kadınlar ve eşleri ile yapılan araştırma)kadınların % 41 i partnerleri tarafından dövüldüklerini ya da fiziksel zarara uğratıldıklarını; erkeklerinde % 41 i eşlerini dövdüklerini söylemiştir. Zimbabwe

54 Latin Amerika ve Karayipler Şili (Santiago dan temsili bir grup kadın) kadınların % 26 sı partnerleri tarafından en azından bir defa şiddet gördüklerini; % 11 i de en az bir kere ağır şiddete maruz kaldıklarını ve % 15 i de en azından bir kere daha hafif şiddete maruz kaldıklarını söylemiştir. Kolombiya 6,097 kadının % 19 u günlük yaşantılarında partnerleri tarafından fiziksel saldırıya uğradıklarını söylemiştir.

55 Meksika Guadalajara da yapılan araştırmada 650 kadının % 30 u partnerlerinden en azından bir defa fiziksel şiddet gördüklerini; % 13 ü de 1997 raporunda rapordan önceki sene fiziksel şiddet gördüklerini söylemiştir. Nikaragua (Leon dan temsili kadınlar) kadınların % 52 si partnerleri tarafından en az bir defa fiziksel şiddet gördüklerini; % 27 si 1996 yılındaki raporda raporun öncesindeki sene fiziksel istismara uğradıklarını söylemiştir.

56 Merkez ve Doğu Avrupa Estonya yaş arası kadınların % 29 u şiddetten korkmakta ve bu oran yaş ilerledikçe artmaktadır; 65 yaş ve üzeri kadınların % 52 isi 1994 yılında 2,315 kadınla yapılan araştırmada şiddetten korktuğunu söylemiştir. Polonya 1993 yılında Kamuoyu Yoklama Merkezi nce yapılan araştırmada boşanmış kadınların % 60 ı eski eşlerince en azından bir kere dövüldüklerini, ilave olarak % 25 i de sürekli şiddet gördüklerini söylemiştir.

57 Rusya(St. Petersburg) 174 erkek ve 172 kız 10. sınıf öğrencisi(yaşları 14 ila 17 arası) ile yapılan araştırmada kızların % 25 i ( ve erkeklerin % 11 i) istenmeyen cinsel ilişkiye maruz kaldıklarını söylemiştir. Tacikistan Yaşları arası değişen 550 kadının % 23 ü yapılan bir araştırmada fiziksel şiddet gördüklerini söylemiştir.

58 Cinsel Şiddet ve Tecavüz Partneri tarafından cinsel istismara ve tecavüze uğrama pek çok ülkede suç olarak kabul edilmiştir ve çoğu toplumdaki kadınlar eğer evli iseler zorla cinsel ilişkiye girilmesini ya da bunu kendine yapanla birlikte yaşamayı tecavüz olarak görmemektedir. Sonuç olarak kadınlar evlendikten sonra kocalarının eşlerinin hayatında sınırsız cinsel hakları olduğunu kabul ettiği genellemesine varılmaktadır. Kadınların yaklaşık yüzde 10 ila 15 inin partnerleri tarafından cinsel ilişkiye zorlandıklarını söylediklerini pek çok ülkede yapılan araştırmalar göstermektedir.

59 Bazı ülkeler evlilik içi tecavüze karşı kanun çıkarmaya başlamıştır. Bunlar arasında Avustralya, Avusturya, Barbados, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Meksika, Nambiya, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Trinidad & Tobago, İngiltere ve Amerika yer almaktadır. Bu tür kanunların çıkarılması ciddi ilerleme olduğunu gösterse de, suçla alakalı açık seçik kurallardan dolayı bir kadın için şikayette bulunmak çoğunlukla zordur.

60 Psikolojik ve Duygusal Şiddet Nicel çalışmalarda psikolojik şiddeti belirlemek daha zor olduğundan, daha derin ve daha saklı şiddet düzeylerinin tam bir resmi sayısal değerlerle ifade edilememektedir. Şiddete maruz kalan kişiler, sürekli devam eden psikolojik şiddet, intihar ve intihar girişimlerine yüksek düzeyde eğilime sebep olduğundan duygusal işkence ve korkuyla yaşamanın çoğu kere fiziksel acımasızlıktan daha tahammül edilir olduğunu ifade etmişlerdir.

61 Aile içi şiddet ve intihar arasındaki yakın ilişki olduğu Amerika, Fiji, Papua Yeni Gine, Peru, Hindistan, Bangladeş Ve Siri Lanka da yapılan çalışmalara dayanmaktadır. İntiharın gerçekleşmesi istismara uğrayan bir kadında uğramayana göre 12 kat daha olasıdır. Amerika da yüzde 35 ila 40 oranında kadın intihar girişimde bulunmuştur. Siri Lanka da kadın ve genç kız intihar sayısı yaş aralığında gebelik ve çocukken doğum yapmaktan kaynaklanan ölüm sayısından 55 kat daha fazladır.

62 Kadın Cinayeti Kadın cinayeti- kadınların saldırganı tarafından öldürülmesi- aile içi şiddet kayıt altına alınırken ayrı bir kategoride incelenmesi gereken bir diğer olgudur. Avustralya,Bangledeş, Kanada, Kenya, Tayland ve Amerika da yapılan çalışmalar aile içinde gerçekleşen kadın cinayetlerini belgelemiştir.güney Afrika da kadın grupları artan kadın cinayetlerini belgelemeye başlamıştır ve bu meseleye ait veriler Güney Afrika daki Bostwana dan Swazilland, Zambiya ve Zimbabwe ye kadar mevcuttur.

63 1991 deki veriler esas alınarak, eş tarafından öldürülen kadınların karşılaştırmalı bir analizi, Rus kadınlarının eşleri tarafından öldürülmelerinin Amerikan kadınlarından 2.5 kat daha fazla olduğunu göstermiştir.ancak, Amerikan kadınlarının partnerlerince öldürülme olasılığı Batı Avrupa daki kadınlara kıyasla 2 kat daha fazladır.

64 Çocukların Cinsel İstismarı Aile içinde ensest ya da çocuk ve gençlerin cinsel istismara uğramasıyla ilgili pek çok ülkede yeralan tabular düşünüldüğünde, bu tür şiddet en çok gözden kaçan şiddet çeşididir. Suç sıklıkla baba, üvey baba, büyük baba, erkek kardeş, amca ya da güven duyulan diğer bir erkek akraba tarafından işlenir, çocuğun hakları genellikle ailenin ve suçu işleyenin adını korumak için feda edilir. Ancak, yapılan çalışmalar aile içinde bilinen cinsel hadiselerin, bölge ve ülke fark etmeksizin, yüzde 40 ila 60 ının 15 yaş ve altındaki kızlara karşı meydana geldiğini göstermektedir. Hollanda da son olarak yapılan bir çalışma aile içinde cinsel şiddete maruz kalanların yüzde 45 inin 18 yaşın altında olduğunu göstermiştir.bunlar arasından kız çocuklarının enseste maruz kalma olasılığı erkek çocuktan daha yüksektir.

65 Zorla Fuhuş Yaptırılma Fuhşa zorlanma ya da erkek partner veya ebeveyn tarafında yaptırılan diğer türde ticari sömürü, dünya genelinde kadın ve çocuğa karşı uygulanan diğer bir şiddet çeşididir. Çocuklarını destekleyecek imkana sahip olmayan muhtaç aileler sıklıkla çocuklarını kiralamakta ve satmaktadır, bu çocuklar fuhşa zorlanabilmektedirler. Genç kızlar çoğu kere iş veren tarafından fiziksel ve cinsel olarak sömürüldükleri ev yardımcılığı işine gönderilmektedir. Örneğin, Batı Afrika da Sengal den Nijerya ya kadar-muhtaç ailelere ait onlarca çocuk her sene Orta Doğu ya gönderilmekte, bunların çoğu da fuhşa düşmektedir.

66 Güney Afrika da çocuk fuhşu artmakta ve artarak organize olan bir faaliyete dönüşmektedir. Nepal in belli tepe bölgelerinde fuhuş neredeyse geleneksel bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Kadın ve kızlar kocaları ve akrabaları tarafından tuzağa düşürülüp fuhuş için Hindistan a gitmeye zorlanmaktadır.

67 Borç esaretinin artış gösterdiği Tayland ın fakir bölgelerinde ailenin refahı için kızların kendilerinin feda etmelerinin görev olduğuna inanılmaktadır. İnsan kaçakçıları para karşılığından kadın ve kızların iş gücünü satın almaktadır.ülkede artış gösteren HIV/AIDS genç kız ticaretine bağlanmaktadır.

68 Kuzey Gana ve Togo nun bazı kısımlarından kızlar azizlere vakfedilmekte ve eş olarak yaşamaya, ailensinin korunması karşılığında din adamlarına cinsel olarak hizmet etmektedir. Genç kadın ve kızların(devadasis) tapınağa hizmet etmek için bağışlandığı ve sıklıkla fuhuşla son bulan bir benzer bir uygulama güney Hindistan da da görülmektedir.

69 Cinsiyete göre istismarlar, kız bebek cinayetleri ve gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde ayrım Erkeklere daha çok değer verilen toplumlarda kız çocuklarına karşı yapılan ayrım, cinsiyete gore kürtaj ve kız çocuklarının öldürülmesine kadar varan boyutlara ulaşmaktadır. Hindistan da son yapılan bir araştırma yıllık olarak 10,000 kız bebek öldürme olayının yaşandığını göstermektedir. Bu rakam doğumu önlemek için yapılan kürtaj miktarını hesaba katmamaktadır

70 Çin de yapılan resmi bir araştırma, tek çocuk politikası sebebiyle tüm ailelere ait embriyolardan yüzde 12 siin kürtajla alındığını ya da kayıt dışı olduğunu göstermiştir.pek çok ülkede de kız çocuklarını ihmale sebep olan ayrım iki ve beş yaş arası kız çocuklarındaki hastalık ve ölümlerin en büyük sebebidir.pek çok gelişmekte olan ülkedeki kızlar erkek çocukarından daha düşük oranda beslenmektedir ve kız çocuklarının zihinsel ve fiziksel olarak engelli olması daha yüksek düzeydedir, hatta kötü beslenme sonucu ölümler görülmektedir.sağlık hizmetlerine sınırlı erişim de kızlar arasındaki ölüm oranlarını arttırmaktadır.

71 Cinsiyete göre değişen kürtaj, kız çocuk cinayeti ve gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde farklılık olması milyonlarca kadın ve kızın kaybedilmesi olayı olarak bilinmektedir. Yapılan hesaplamalara göre 60 milyon kadın nüfus kayıtlarında gösterilmemektedir. Başka bir deyişle genel nüfus kayıtlarına bakıldığından dünya genelinde olması gerekenden 60 milyon daha az kadın bulunmaktadır.bu durum başta Güney Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Çin de görülmektedir.

72 Kadınların sağlığını ve hayatını etkileyen geleneksel ve kültürel uygulamalar Dünya genelinde kadın ve kızlar, kültürel ve sosyal kabul edilme ve dini inançlar kisvesi altında geleneksel ve kültürel uygulamaların zararlı ve hayatı tehdit eden etkilerini görmektedir. Bunun örnekleri arasında aşağıdaki başlıklar yer almaktadır: Kadın Sünneti (FGM): Dünya genelinde 130 milyon kadın FGM ye maruz kalmakta ve yaklaşık iki milyon kadarı her sene bu uygulamaya tabi tutulmaktadır.fgm Afrika nın 28 ülkesinde ve Asya ve Orta Doğnu nun belli bölgelerinde, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avusturalyanın belli göçmen ülkelerinde yaşanmaktadır.

73 Namus Cinayetleri Namus cinayetleri, STK lar, basın, göstericiler ve aralarında UNICEF in de olduğu BM kuruluşlarından gelen artan baskının bir sonucu olarak 1999 yılında Pakistan gündeminde görülmeye başladı. 21 Nisan 2000 yılında National Convention on Human Right (İnsan Hakları Ulusal Anlaşması) Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Müşerref, bu tür öldürmelerin cinayet sayılacağını açıklamıştır. Pakistan hükümeti bu türden sözde namus cinayetlerini şiddetle kınamaktadır. Bu ölüm ve kısırlığa, uzun süreli, beraberinde ciddi fiziksel rahatsızlıkları da getiren psikolojik travmalara sebep olabilmektedir.

74 Başlık Parasından Kaynaklanan Şiddet: Hindistan da başlık parası kurumu yasal olarak kaldırılmasına rağmen, başlık parasından kaynaklanan şiddet aslında artış göstermektedir. 5,000 den fazla kadın, her sene eşleri ve eşinin akrabalarınca, eğer kadının evlilikten önceki başlık parası talepleri evlilikten sonra da devam ediyorsa, mutfakta çıkan yangında kazara yakarak öldürülmektedir. Ortalama her gün beş kadın yakılmakta ve pek çokları da kayıt dışı kalmaktadır. Mutfak yangınlarında ölenlerin sayısı da artmaktadır, örneğin Pakistan İnsan Hakları Komisyonu( Human Rights Commission) kocaları ve aile üyeleri tarafından aile içi hakaretlerin sonucu olarak her gün en az dört kadının yakıldığını rapor etmektedir.

75 Asit Saldırıları: Sülfürik asit aile içi anlaşmazlıklar, başlık parasını karşılayamama ve evlilik teklifinin reddi gibi çeşitli sebeplerle kadın ve kızlara zarar vermek ve bazen de öldürmek için kullanılan ucuz ve kolayca erişilebilen bir silah olarak karşımıza çıkmaktadır. Bangladeş te her sene 200 den fazla asit saldırısının meydana geldiği hesaplanmıştır.

76 Namus cinayeti: Dünya genelinde bir kaç ülkede- Bangladeş, Mısır, Ürdün, Lübnan, Pakistan ve Türkiye- ancak bunlarla da sınırlı olamamakla beraber, aile onurunu kurtarmak için kadınlar öldürülmektedir. Her türlü sebep tecavüz iftirası, evlilik öncesi ilişki(cinsellik olsun ya da olmasın), tecavüz, alienin onaylamadığı birine aşık olma-erkek bir aile üyesinin ilgili kadını öldürmesi için yeterli sebeptir.1997 yılında 300 den fazla kadın Pakistan ın sadece bir yerleşim yerinde bu sözde namus cinayetlerine kurban gitmiştir.

77 Ürdün de resmi rakam, bu tür cinayetlerin çoğu cinayet ya da kaza olarak kayda geçtiğinden dolayı daha yüksektir. Cinayet girişimlerinde hayatta kalanlar sonunun ailesinin elinden gelen ölüm olacağını bildikleri bir hapse zorlanmaktadırlar. Ürdün namus cinayetlerine verilen cezalar, özellikel suç 18 yaş altı erkek çocuk tarafından işlenmişse, ceza aşırı derecede hafif tutularak öldürme onaylanmaktadır.

78 Küçük yaşta evlendirilme: Kızın rızası olsun ya da olmasın, erken yaşta evlendirilme milyonlarca genç kızın sağlık ve anatomisini önemsemeyen bir şiddet çeşididir. Anayasal olarak en küçük evlenme yaşı kadınlarda erkeklerden daha küçüktür.pek çok ülkede en küçük evlenme yaşı ailenin rızası alınarak daha da aşağıya inmektedir; 50 den fazla ülke ailenin rızası ile 16 ve altı yaşa evlenme izni vermektedir. Küçük yaşta evlendirilme çocuk/ergen gebeliğine sebep olmakta, bu da kızları HIV/AIDS ve diğer bulaşıcı cinsel hastalıklara maruz bırakmaktadır.düşük kiloda doğum yapma gibi evlendirilen çocukta olumsuz sağlık sorunlarına da sebep olmaktadır. Dahası kızların eğitim ve çalışma fırsatlarını de olumsuz etkilemektedir.

79 AİLE İÇİ ŞİDDETİN SEBEPLERİ Kadına karşı şiddeti açıklayacak tek bir unsur bulunmamaktadır.çoğunlukla, araştırmalar farklı kültürel bağlamlardaki problemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak farklı sebepler arasındaki bağa vurgu yapmaktadır.

80 Karmaşık ve kurumsallaşmış bir kaç sosyal ve kültürel unsur kadınları uygulanan şiddete karşı daha savunmasız yapmaktadır, bunların hepsinde tarihten gelen erkek ve kadın arasındaki adaletsiz güç ilişkisi görülmektedir

81 Bu güç dengesizliğine sebep olan unsurlar arasında: - sosyo-ekonomik güçler, - gücün kullanıldığı aile kurumu, - kadın cinsiyeti üzerinde korku ve kontrol, - erkeklerin ırsi üstünlüğüne olan inanç, - geleneksel olarak kadın ve çocukların bağımsız yasal ve sosyal konumunu yok sayan yasal ve kültürel yaptırımlar yer almaktadır. Ekonomik kaynakların olmaması kadınların şiddet karşısında zayıf kalmalarını ve içinde şiddet olan bir ilişkiden kendilerini kurtarmalarını zorlaştırmaktadır.

82 Aile İçi Şiddetin Devamına Sebep olan Unsurlar Kültürel Cinsiyete göre sosyallik Belli cinsel rollerin kültürel tanımı İlişkide rollerden beklentiler Erkeklerin sahip olduğuna inanılan ırsi üstünlük Erkeklere kadın ve kızlar üzerinde üstünlük veren değerler Özel alan ve erkek kontrolünde bulunan yer olarak aile kavramı Evlilik adetleri(gelin parası/başlık) Sorun çözmede şiddetin kabul görmesi

83 Ekonomik Kadının erkek üzerinden ekonomik özgürlüğü Nakit ve krediye sınırlı erişim Miras, mal hakkı, ortak arazilerin kullanımı ve boşanma ve dul kalma sonrası yaşamı devam ettirmede ayrımcılık Resmi ve özel sektörde çalışma hakkının sınırlanması Kadının eğitim ve öğretiminin sınırlanması

84 Yasal Yazılı olarak ve / veya uygulamada kadına daha az hak tanımak Boşanma, çocuk kaçırma, yaşamın devamı ve mirasla alakalı kanunlar Tecavüzün ve aile içi istismarın yasal tanımı Kadın ve kızlara polis ve mahkeme tarafından hassas davranılmaması

85 Siyasi Güç, siyaset, basın, yasal ve tıbbi mesleklerde kadının yeterince temsil edilmemesi Ciddiye alınmayan aile içi şiddet Özel ve devlet kontrolü dışında olan aile kurumu Statüko (Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken ya da süregelen durum, mevcut durum)/ dini kanunlarla zıtlaşma riski Siyasi güç olarak kadınların sınırlı organizasyonu Organize siyasi sistemde kadının sınırlı katılımı

86 Şiddet, ekonomik kaynak ve bağımsızlıktan mahrum olma arasındaki bağ süreklidir. Bir tarafta şiddet tehtidi ve korkusu kadınları iş aramaktan alıkoyamakta ya da düşük ücretlere, ev temelli sömürücü işlere razı olmaya zorlamaktadır. Öte tarafdan ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınların istismar olan ilişkiden kaçmaları için bir güçleri kalmamaktadır. Bu iddianın tersi bazı ülkelerde yaşanmaktadır; artan ekonomik güce ve bağımsızlığa kavuşan kadınlar şiddete uğrayan erkek sayısında artışa sebep olmaktadır.bu durum, eğer erkek partner işsizse ve aile içinde gücünün küçümsendiğini hissediyorsa, gerçekten yaşanmaktadır.

87 Çalışmalar toplumdaki şekillerin istikrarsız oluşunda şiddetteki artışın da etkisi olduğunu göstermektedir.yapısal uyum programları, küreselleşme ve bunların getirdiği artan eşitsizlikler gibi makro-ekonomik politikalar ile Latin Amerika, Afrika ve Asya yı da içine alan belli bölgelerdeki şiddet düzeyleri arasında bağ bulunmaktadır.

88 Artan fakirlik, işsizlik, zorluk, gelir adaletsizliği, stress ve alkol istismarı ile beraber, Merkez ve Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği ülkelerindeki geçiş süreci kadına karşı şiddetinde içinde olduğu toplum genelinde şiddetin artış göstermesine sebep olmuştur. Bu unsurlar dolaylı olarak kadının daha çok risk almaya eğilim göstermesine, alkole ve uyuşturucuya daha fazla yönelmesine, sosyal destek bağlarının ve kadının partneri üzerindeki ekonomik bağımsızlığının bozulmasına etki etmektedir.

89 Hem sanayi ülkelerinde hem gelişmekte olan ülkelerde, kültürel ideolojiler belli koşullarda kadına karşı şiddeti yasallaştırmaktadır. Geçmişteki dini ve tarihi gelenekler kadınların ıslah edilmesini ve dövülmesini onaylamaktadır. Kadınların fiziksel olarak cezalandırılması özellikle kadının tanımı ve sahiplenilmesi olgusu altında kabul görmektedir. Aile refahının erkeğin kontrolünde olması, kadın ve kızlar üzerinde erkek baskısı ve sahipliğine sebebiyet vermekte ve ailede karar alma yetkisini kaçınılmaz olarak erkeğe bırakmaktadır.

90 Buna karşılık sahip olma kavramı, pek çok kanunda da soydan gelen miras olduğunu garanti etmede esas kabul edilen, kadının cinselliği üzerindeki kontrolü yasallaştırmaktadır. Kadının cinselliği pek çok toplumda aile onuru kavramına bağlanmıştır.bu toplumlardaki geleneksel normlar, yasak cinsel ilişki ya da ailenin rızasını almadan evlenme ve boşanma gibi yollara seçerek aile onuruna zarar verdiğinden şüphe edilen asi kız evlatların, kız kardeşlerin ve eşlerin öldürülmesine izin vermektedir. Aynı mantıkla, düşman bir etnik grup ve toplumun onuru o toplumun kadınlarına uygulanan cinsel şiddetle zarara uğratılabilmektedir.

91 Aile içi şiddete şahit olma ve fiziksel ve cinsel istismara maruz kalma gibi çocukluk tecrübeleri çocuları risk altında bırakan unsurlar olarak tanımlanmıştır. Şiddet problem çözme yöntemi ve bu tür çözüm yöntemini gören çocuklarca da erkeklik göstergesi olarak öğrenilebilir.

92 Alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin aşırı tüketimi kadın ve çocuklara karşı saldırgan ve şiddet içeren erkek davranışında bir diğer unsur olarak kabul edilmektedir. Moskova da yapılan aile içi şiddete dair bir araştırma fiziksel şiddet vakalarının yarısının kocaları aşırı alkol almalarıyla alakalı olduğunu göstermiştir.

93 Kadının aile içinde ve toplumda izole edilmesi, özellikle bu kadınlar aile içi ve sosyal organizasyonlarda çok az bulunan kadınlarsa şiddette artışa sebep olmaktadır. Öte yandan kadının sosyal ağlara katılması, şiddet karşısındaki savunmasızlıklarını azaltan ve aile içi problemleri çözmedeki yeteneklerini iyileştiren çok önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu ağlar özel(aile ve komşular) ya da resmi ( toplum kuruluşları, kadın yardım toplulukları ya da ilgili siyasi partiler) olabilir.

94 Yasal korumanın olmaması, özellikle de ev sınırlarına mahkum olma, kadına karşı şiddetin uygulanmasında çok güçlü bir unsur oluşturmaktadır. Son zamanlara kadar pek çok yasal sistemi kontrol eden kamu / özel ayrımı kadın hakları önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.ancak hükümetler evde işlenen suçlarla bağlantılı dahi olsa kadın haklarının korunmasında giderek daha çok sorumluluk sahibi görünmektedir. Pek çok ülkede aile içi şiddeti suç olarak tanımayan yasama, kanun yaptırımı ve yargı sistemlerince kadına karşı şiddet daha da kötüleşmiştir. Zor olan kısım, gelecekte istismarı önlemenin bir yolu olarak şiddet uygulayanların cezasız bırakılmasına son verilmesidir.

95 Human Rights Watch tarafından yapılan araştırmalar aile içi şiddette hukukçuların sık sık kurbanları kontrol ettiği ve aşağıladığını ortaya çıkarmaktadır. Şu an birkaç ülke kadına karşı şiddeti kınayan kanunlar çıkarmış olmasına rağmen, ikili ilişkide kadına karşı şiddet yaşanmışsa, kanundan ziyade bir norm olarak sıklıkla hoş görülmektedir. Pek çok yerde, aile içi şiddet uygulayanlar çok hafif cezalar almakta ve yabancı birine aynı suçu işleyene göre daha basit cezalara çarptırılmaktadır.

96 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SONUÇLARI Temel Hakların İnkarı Kadına karşı şiddetin belki de en önemli sonucu kadınların temel haklarının inkarıdır de yayınlanan Universal Declaration of Human Rights (UDHR-Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu), da Kabul edilen Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılılığın Giderilmesi Konvansiyonu)ve da Kabul edilen Convention on the Rights of Child (CRC) (Çocuk Hakları Konvansiyonu) gibi uluslararası insan hakları belgeleri her insanın temel hak ve özgürlüklerine ait prensipleri onaylamaktadır.

97 Hem CEDAW hem de CRC, sivil ve siyasi hakların ötesine geçip, pek çok kadın ve çocuk için günlük hayat kalitesini etkileyen ekonomik güç, sağlık ve eğitim gibi mühim meseleleri da kapsayan geniş bir insan hakları kavramınca şekillenmektedir. İki Konvansiyon da cinsiyet esaslı istismar ve ihmalden korunma hakkının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu anlaşmaların gücü, uluslararası uzlaşma ve -kültüre ne kadar yerleşmiş olursa olsun- kadın ve kızlara zarar veren tüm uygulamaların ortadan kaldırılmasının gerektiği konusunda varılan fikir birliğine dayanmaktadır.

98 Onaylayan hükümetler için geçerli olup uluslararası hukuk çatısı altında yasal olarak bağlayıcılığı olan bu anlaşmalar; hükümetleri sadece kadınları şiddet suçundan korumak zorunda bırakmamış, ayrıca uygulanan şiddeti araştırmak ve suçluları hakim önüne çıkarmak zorunda da bırakmıştır.

99 Göz Ardı Edilen İnsani Gelişmişlik Hedefleri Kadınların sosyal hayata tam anlamıyla katılma potansiyelini inkar ettikleri sürece ülkelerin potansiyellerini tam olarak kullanamayacakları artarak kabul görmektedir. Şiddetin sosyal, ekonomik ve sağlık alanlarındaki bedellerine ait veriler, kadına karşı uygulanan şiddetin insani ve ekonomik gelişmeye yönelik süreci yavaşlattığının şüphe götürmez bir durum olduğunu göstermektedir. Kadının katılımı ister çevre ile alakalı olsun, ister fakirliğin giderilmesi ile alakalı olsun ya da iyi yönetim için olsun, tüm sosyal gelişme programlarında temel unsur haline gelmiştir.

100 Kadınların tam anlamı ile katılmalarının ve dahil olmalarının engellenmesi ile ülkeler nüfüslarının yarısı kadar insan rezervini ziyan etmektedir. Bir ülkenin cinsiyet eşitliğine karşı gerçek manadaki duruşu, hayatın her kısmında ve her alanında kadına karşı uygulanan şiddetin giderilmesine yönelik gösterdiği faaliyetlerden anlaşılmaktadır.

101 Sağlıkla İlgili Sonuçlar Kadına karşı uygulanan aile içi şiddetin bazılarının ölümle sonuçlandığı ve bu şiddetin ciddi boyutlara varan fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğurduğu açıktır. Fiziksel yaralanma kadın üzerindeki olumsuz sağlık etkilerininin sadece bir kısmını gösterirken, genel manada şiddetin etkileri daha görünür hale gelmektedir.

102 Amerika Adalet Bakanlığı şiddet nedenli yaralanmalar için hastanelerin acil servislerine gelen kadınların yüzde 37 sinin eski ya da şuanki eşleri veya partnerleri tarafından yaralandıklarını rapor etmektedir. Saldırılar ezik ve çiziklerden kısmi ya da tam işitme ve görme kaybına kadar çeşitlilik gösteren kronik engellerle sonuçlanmakta ve yanık vakaları görüntü bozukluğuna sebep olabilmektedir

103 FGM den kaynaklanan tıbbi komplikasyonlar kanama ve kısırlıktan ağır psikolojik tavmalara kadar çeşitlilik göstermektedir. Pek çok ülkede yapılan çalışmalar hem anne hem de doğmamış bebeğin sağlıklarını riske atan hamilelik sırasında uygulanan şiddetin ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. En kötüsü de aile içi şiddete ait tüm bu örnekler kadın ölümü ile neticelenebilmektedir (eşi ya da eski partnerince öldürülme).

104 Cinsel saldırı ve tecavüz istenmeyen gebeliklere ve kanun dışı kürtajın peşinden yaşanan tehlikeli komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Çocukluk dönemlerinde cinsel istismara uğramış kızlar küçük yaşta cinsel ilişki gibi riskli davranışlara daha eğilimli olmakta ve istenmeyen ve küçük yaştaki gebelikler daha çok görülmektedir. Şiddet ortamındaki kadınların doğum kontrole başvurması ya da güvenli cinsel ilişki talep etmesi daha zordur ve bundan dolayı da cinsel yollardan bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS e yakalanma riski çok yüksektir.

105 Şiddetin kadının akıl sağlığına etkisi ağır ve ölümcül sonuçlara sebep olmaktadır. Şiddet görmüş kadınlarda, travma sonrası stres sendromu, panik ataklar, depresyon, uyku ve yeme bozuklukları, tansiyon düşüklüğü, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ve özgüven azlığı gibi yüksek stress ve strese bağlı hastalıklar daha çok görülmektedir. Ölümcül boyutlarda depresyona sokulmuş ve küçük düşürülmüş bazı kadınlar için ise, şiddet uygulanan bir ilişkiden intihar dışında bir kaçma seçeneği bulunmamaktadır.

106 Çocuklar Üzerindeki Etkisi Aile içi şiddete şahit olan ya da kendileri istismar edilen çocuklar kilo, yeme ve uyku sorunlarının da aralarında olduğu sağlık ve davranış problemleri göstermektedir. Böyle çocuklar okulda sorun yaşamakta ve yakın arkadaşlıklar kurmakta zorlanmaktadır. Kaçmayı deneyebilmekte ya da hatta intihar eğilimi gösterebilmektedirler.

107 KADINA KARŞI ŞİDDETİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI ÖLÜMCÜL OLMAYAN SONUÇLAR Fiziksel sağlığa etkileri - Yaralanma(derin kesiklerden çizik ve iç organ hasarına kadar) - Istenmeyen gebelik - Jinekolojik problemler - Yolla Bulaşan Hastalıklar), HIV/AIDS - Düşük - Pelvik inflamavatuar hastalık ((üst genital sistemin yani uterus (rahim), tüpler, overler (yumurtalıklar) ve bunların etrafındaki karın zarının (periton) enfeksiyonu)

108 - Kronik pelvik ağrısı - Başağrıları - Kalıcı engeller - Astım - Hassas bağırsak sendromu - Kendine zarar verme davranışları(sigara bağımlılığı, korumasız cinsel ilişki)

109 Akıl Sağlığına Etkileri - Depresyon - Korku - Anksiyete (kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali) - Düşük özgüven - Cinsel yetersizlik - Yeme problemleri - Obsesif-kompalsif nevroz(takıntı hastalığı) - Travma sonrası sres hastalığı

110 Ölümcül Sonuçlar - Intihar - Evde öldürülme - Doğum sırasında ölüm - HIV/AIDS

111 Aile içi Şiddet ve HIV/AIDS Bugün neredeyse 14 milyon kadın HIV e yakalanmakta ve bu virüse yakalanan kadınların oranı artmaktadır. WHO tarafından yapılan bir çalışma; çoğu kadın için söz konusu olan yüksek HIV enfeksiyonu riski sürekli beraber oldukları partnerlerinden kaynaklanmakta ve dengeli olmayan ilişki sebebiyle korumalı cinsel ilişkiden bahsetmek zor hatta imkansız hale geldiğini göstermektedir. Bu kadınlar için cinsel hayatlarında tercih söz konusu değildir.

112 Zimbabwe deki bir yerleşim yerindeki 18 ve üzeri yaştaki kadınlar arasında yapılan bir çalışmada; evli kadınların % 26 sının istemedikleri halde cinsel ilişkiye zorlandıkları görülmüştür. Kadın partnerinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ya da HIV virüsü taşıdığını bilse bile prezervatif kullanımında ya da tek eşlilikte ısrar gibi bir seçeneğinin olmadığı çoğunluk tarafından doğrulanmaktadır. Çoğu HIV/AIDS önleme programı yine de bu iki korunma yöntemini savunmaktadır. Pek çok kadın herhangi bir önlem alma sözünü etmenin daha çok şiddet görmelerine sebep olacağına inanmaktadır.

113 Diğer çalışmalarda Afrika nın bazı bölgelerinde HIV/AIDS in yayılmasının erkeklerce kadının eşya olarak görülmesiyle daha da artış gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Örneğin, eş ya da dul kadının miras malı sayılması geleneği doğu ve güney Afrika da oldukça yaygındır. Bir kadın eşini kaybettiğinde, bu kadın ve sahip olduğu malvarlığı kocasının ne büyük erkek kardeşine miras yolu ile geçmektedir. Batı Kenya da kadınlar kocaları AIDS ten ölmüş ve kendileri de AIDS e yakalanmış ya da evlendirilecekleri kocaları AIDS li olsa bile evlenmeye zorlanmaktadır. Kenya da bu uygulamaya karşı hukuki bir yaptırım bulunmamaktadır.

114 Namus temizleme, HIV/AIDS ten kaynaklanan ve HIV/AIDS in artışına sebep olan çok daha yeni bir olgudur. Batı Kenya, Zimbabwe ve Ghana nın bazı yerlerindeki geniş ailelerde uygulanan bu gelenek, HIV/AIDS virüsü taşıyan bir erkeğin bakire genç kızla cinsel ilişkiye girerse iyileşebileceği inancına dayanmaktadır. Sekiz yaş kadar küçük kızlar bakirelikleri garanti olsun diye bu gelenek için seçilmektedir. Kadına karşı şiddet ve HIV/AIDS arasındaki bağı kabul edecek ve bunu HIV in önelenmesi ve tedavisine ait politikalara ve programlara taşıyacak yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

115 Aile içi şiddet, özel veya devlet aktörleri tarafından işlenmesi, insan hakkı ihlallini teşkil etmektedir. Bu tür şiddetlerin faillerinin cezasını sağlamak devletin görevidir. Genellikle devlet politikalarının yetersizliği ve eylemsizliklerini sürdürmesi bu tür şiddet hareketlerine yol açmaktadır. Devletler, uluslararası insan hakları hukuku altında daha fazla göreve almaktadırlar. Bunlar insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve hesap verebilmesidir.

116 Uluslar arası yasal standartlar İnsan hakları, akademisyenler tarafından geliştirilen üç doktrinle, özel aktörler tarafından uygulanan kadınlara karşı şiddet sorunu ile ilgili dikkate alınması gereken noktaları belirtmiştir. İlk olarak devletlerin sorumluluğu vardır. - önlemek, - soruşturmak ve - cezalandırmak,

117 1992 yılında, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Genel Tavsiyede bulunmuştur. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunun ve vurgulanarak teyit ve kabul edildiği beyan edilmiştir. Komite, önlemlere ilişkin öneriler sunarak kadınları şiddete karşı etkili korunmalarının gerektirdiğini vurgulamıştır. Bu önerilerden:

118 Bu öneriler: - ailede ve işyerinde kadına yönelik cinsel saldırı ve cinsel taciz ve şiddet ve istismara karşı kadını korumak için cezai müeyyideler, medeni usul hukuku yolları ve telafi edici hükümleri etkin yasal tedbirler olarak uygulaması, - kadın ve erkek rol ve konumlarına ilişkin tutumlarını değiştirmek için halkı bilgilendirme ve eğitim programları gibi önleyici tedbirler almak, - şiddete maruz kalan ya da şiddet riski altında olan kadınlar için sığınma evleri, danışmanlık, rehabilitasyon eylem ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere koruyucu önlemler almaktır.

119 Aile içi şiddetin işkence olarak dört kritik unsuru içerdiği ileri sürülmektedir. - Fiziksel veya ruhsal yönden acı çekilmesine veya hasara neden olur. - Kasten yapılmış olabilir, - Belli amaçlar için yapılmış olabilir - Resmi olarak aktif ya da pasif biçimde olabilir.

120 ŞİDDETİN SOSYO-EKONOMİK MALİYETLERİ Yapılan bir araştırmada, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İngiltere ve Avustralya da kadınlara karşı şiddetin maliyeti hesaplanmıştır. Kanada da yapılan çalışma ev içinde ve dışında şiddetin maliyetinin, yıllık 1 milyar doların üzerinde polis, mahkeme ve danışmanlık harcamaları yapıldığı sonucunu vermektedir. Yapılan diğer bir çalışmada ABD de kadınlara karşı şiddetin maliyeti, yıllık 5 ve 10 milyar tahmin edilmiştir.

121 - Doğrudan maliyetler: şiddet tedavisinde veya önlenmesinde kullanılan mal ve hizmetlerin değeri Tıbbi Polis Ceza adalet sistemi Konut Sosyal hizmetler - Parasal olmayan maliyetler: ağrı ve acı Hastalık oranında artış Cinayet ve intihar nedeniyle ölüm oranında artış Alkol ve uyuşturucu kullanımı Depresyon

122 - Ekonomik çarpan etkileri: makro-ekonomik, işgücü piyasası, üretim verimlilik etkileri İşgücü piyasasına katılımın azalması İşte verimliliğin azalması Düşük kazanç İşe devamsızlığın artması Üretim verimlilik etkilerinin tekrarlanması ve çocuklarda düşük eğitim düzeyi Yatırım ve tasarruflarda azalma Sermaye kavgası

123 - Sosyal çarpan etkileri: kişilerarası ilişkiler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi Şiddetin nesillerarası aktarımı Yaşam kalitesinde düşme Sosyal sermaye erozyonu Demokratik sürece katılımda azalma

124 TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET Ülkemizde de onemli bir sorun olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla gerek uluslararası taahhütlerimiz gerekse ulusal mevzuatımızdaki düzenlemeler dikkate alınarak her alanda yasal ve idari tedbirler ahnmış ve topyekun bir mücadele başlatılmıştır. Bu sorunla mücadele ederken ihtiyaç duyulan toplumsal zihniyet dönüşümleri için ise büyük bir kararlılıkla çeşitli kampanyalar, projeler ve çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde bu alanda ayrıntılı bilgi ve veri sağlayan araştırma sayısının oldukca az olması kadına yönelik şiddetle mucadelede büyük bir engel oluşturmuştur.

125 Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet konusu 1980'li yılların sonunda etkin olmaya başlayan kadın hareketinin çabalarıyla ülkemiz gündemine girmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren de bu konuda kurumsallaşma başlamıştır. Bu çerçevede Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulmuş, çeşitli üniversitelerde kadın araştırma merkezleri açılmaya başlamış ve kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sayısı giderek artmıştır.

126 Tüm bu kamu, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile kadına yönelik aile içi şiddet konusunun gündemde kalması sağlanmıştır. Ülkemizde bu konuda çeşitli yerel araştırmalar yanında son yıllarda az sayıda ulusal araştırma da gerçekleştirişmiştir.

127 Turkiye'de 1980'li yıllardan itibaren kadın hareketinin çabaları sonucunda cinsiyete dayalı aile içi şiddet, kamuoyunun ve devletin gündeminde önemli bir sorun alanı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu konuda özellikle ulusal mevzuata ilişkin birçok çalışma yürütülmüş ve kadına yönelik şiddetle mücadele için şiddet mağduru kadınların korumnası ve desteklenmesi ve faillerin cezalandırılması konularında gerekli yasal düzenlemeler yapılarak olumlu gelişmeler elde edilmiştir.

128 Uluslararası kamuoyunun kadına yönelik şiddeti insan hakları ihlali olarak ele almış olması, ulusal düzeyde bu konunun devletlerin sorumluluğuna verilmesini saglamıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Turkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sozleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla devletin öncelikli sorumlulukları arasında yer almıştır.

129 Devlet içi kurumsallaşma 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadına Yonelik Politikalar Danışma Kurulu ile başlamıştır ve 1990 yılında kadınlarala ilgili politikalar geliştirmek için ulusal bir mekanizma olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) kurulmuştur.

130 KSGM ve kadın sorunları uzerinde çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ile konuyla ilgili mevzuata ilişkin bazı ilerlemeler sağlanmıştır. Ayrıca, KSGM özellikle hukuki çerçevenin belirlenmesi ve veri sağlanmas için araştırmaların yapılmasında da önemli rol oynamıştır yılında ilk kadın konuk evinin kurulması, kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin gündeminde yer almasında başlangıç noktası olmuştur.

131 Aile içinde şiddete maruz kalan kadınların korunması amacıyla 1998 yılında yürürlüğe giren ve 2007 yılında yeniden düzenlenen 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Ulusal Eylem Planı'nda da ( ) belirtildiği gibi önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ile aile icinde şiddete maruz kalan bireylerin korunmasına yönelik olarak Aile Mahkemesi hakimleri tarafından alınabilecek tedbirler düzenlenmiştir. Bu kanunun etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla da Adalet Bakanlığı, tarihinde hakim ve savcılara yönelik olarak 35 sayılı genelgeyi yayınlamıştır.

132 2000'li yıllarda Anayasa da dahil tüm yasalarda kadın-erkek eşitliğini güvence altına alacak gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kadın-erkek eşitliği ilkesi, Anayasa'nın 41. ve 66. maddelerinde 2001 yılında, 10. ve 90. maddelerinde 2004 yılında yapılan değişiklerle güçlendirilmiştir. Anayasa'nın 10. maddesi kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinden devletin sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşların ve meslek örgütlerinin işbirliği ile yeni Medeni Kanun (yürürlük tarihi: 2002) ve Yeni Ceza Kanunu'nun (yürürlük tarihi: 2005) hazırlanması ve yasalaşması gercekleştirilmiştir.

133 Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, bir insan hakkı ihlali olup, bu ihlalin önlenmesi devletin sorumluluğu içinde yer almaktadır. Bu bağlamda, Turkiye Cumhuriyeti Anayasası 'nın 17. Maddesi'nde "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı " başlığı altında "'Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" denilmekte ve kimsenin ". insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza veya muameleye tabi tutulamayacağı " belirtilmektedir.

134 Turkiye Büyük Millet Meclisi'nde, töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla tarihinde bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Komisyonun bir rapor hazırlayarak sunmasının ardından, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler ve sorumlu olacak kuruluşların belirlendiği 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. Bu genelgede kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konularında KSGM koordinator kurum olarak belirlenmiş ve genelge gereğince, sorumlu Devlet Bakan başkanlığında "Kadınlara Yönelik "Şiddeti İzleme Komitesi" kurulmuştur.

135 Söz konusu genelge ile, Kadına Yonelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlama gorevi KSGM'nin sorumluluğuna verilmiştir. Kadına yönelik aile içi şiddetin yok edilmesi için kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi kapsamında, KSGM tarafından, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı " hazırlanmıştır

136 İçişleri Bakanlığı da Başbakanlık Genelgesi kapsamında belirtilen gorev ve sorumlulukların etkin ve hızlı bir biçimde hayata gecirilmesini sağlamak uzere valiliklere gonderdiği genelgede ( tarihli ve 6 sayı l ) çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi konularınsda yürütülmesi gereken çalışmalar belirtilmiştir.

137 Yaygın kanının aksine şiddet, sadece düsük gelir düzeyli, egitimsiz ailelerde yaşanmamaktadır. Her gelir düzeyinden, her eğitim seviyesinden, her meslek grubundan ve her yaştan kadınlar da şiddete maruz kalmaktadır. Biyolojik sebepler, genellikle bireyin genlerinde var olduğu düşünülen ve onu şiddete sürüklediği varsayılan hormonlardır. Özellikle şiddeti biyolojik faktörlerle açıklamaya çalısan teoriler, saldırganlık hormonu fazla olanların, Y kromozomu fazlalığı olanların, vb. biyolojik yapılarında birtakım farklılıklara sahip olanların, kendilerini kontrol etme noktasında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını, bu sebep ile de istemleri dışında, plansız bir şekilde şiddet uyguladıklarını varsaymaktadırlar.

138 Psikolojik sebepler, psikotik, non-psikotik bozuklukları olanlar ve anti-sosyal ve paranoid kişilik bozuklukları, vb. psikolojik rahatsızlıkları olanların da şiddet uygulama meyli içinde oldukları kabul edilmektedir. Şiddet uygulayanların psikolojik sıkıntıları olduğu için şiddet uyguladıklarını, şuurlu bir şekilde şiddet eylemlerinde bulunmadıklarını, yaptıkları eylemi kontrol edebilecek durumda olsalar, bu tür eylemlerde bulunmayacakları savunulmaktadir. Bu arada, Şiddet eylemlerinde şiddet uygulayan kadar, şiddete ugrayanin da psikolojisine bakmak gerekir.

139 Genellikle şiddete uğrayanlar, pasif kişilik yapısına sahiptirler ve şiddet uygulayana karşılık verebilecek gücü ve cesareti kendilerinde bulamamaktadırlar. Bu durum da şiddet uygulayanı cesaretlendirmektedir. Şiddet mağdurlari genellikle de ailelerinde siddet uygulandığını görerek büyüyen ve gelişimlerinde otoriteye itaati öğrenenlerdir.

140 Şiddetin sosyal boyutu, bugün üzerinde durulan en önemli siddet sebeplerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Şiddetin öğrenilmiş bir davranıştır ve en önemli öğrenme kaynagı da şiddet uygulayan kişinin kendi ailesidir. Sosyallesme sürecinde, kocanin şiddet uygulama hakkının olduğunu öğrenerek büyümesi, kadının da erkeğin şiddet uygulamasinin normal bir davranış olduğu düşüncesini öğrenerek büyümesi, sosyal hayatta aile içi şiddetin olağan olarak algılanmasına zemin hazırlamaktadır.

141 Şiddetin mazur görülmesinin altında, toplumun cinsel normları bulunmaktadır. Erkekler, evin geçimini tek başlarina sağladıkları sürece, evde tek başlarına hüküm sürme hakkını kendilerinde bulmaya devam edeceklerdir. Geleneksel kültürün dayağı terbiye aracı olarak kabul etmesi, erkeğe, karısının rolüne uygun davranmadığında şiddet ile karşılık verme hakkı tanımaktadir. Erkeğin, yasalardan ve toplumun ataerkil geleneklerden kaynaklanan kadına göre üstün konumu, kadının erkeğe hizmet etmesinin ve erkeğin aile içi kararlarda kadından daha fazla söz sahibi olmasının olağan görülmesi de şiddeti besleyen diger unsurlardandır. Bu da şiddetin meşrulaşmasını ve devam etmesini saglamaktadır. Geleneksel kültür erkeğe, kadının davranışı üzerinde önemli bir kontrol hakkı vermekte, bu da erkeği en ufak bir olayda şiddete yöneltmektedir.

142 Erkek, eşinin sosyal hayatını düzenleme hakkını kendisinde bulmaktadir. Eşi, bu düzenlemeye uymadığında veya itiraz ettiğinde de kendisinde şiddet uygulama hakkını bulabilmektedir.

143 Ailelerin gelir seviyeleri düştükçe, sosyo-ekonomik sebepler daha fazla yaşanmaktadır. Ekonomik sıkıntı durumlarında erkekler, evin geçiminden kendilerini sorumlu hissettikleri için çok daha büyük travmalar yaşamakta, evin geçimini olması gerektiği şekilde gerçekleştiremediklerini düsündüklerinde de kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Böyle bir durumda tüketici konumunda gördükleri kadına, şiddet uygulayarak kendilerini rahatlatmıs, kadın üzerinde hakimiyetlerini ekonomik olmasa da fiziksel olarak devam ettirmşs kabul etmektedirler.

144 Hayata dair beklentilerin karşılanamamasından kaynaklanan gerilimin, şiddeti körüklediği kabul edilmektedir. Ancak bu durum, ekonomik sıkıntıların olmaması durumunda şiddetin olmadığı veya olmayacagı şeklinde yorumlanmamalıdır. Erkekler genellikle kadınlara göre daha fazla çalışma hayatının içindeler ve bu sebep ile de ekonomik bağımsızlıkları çok daha fazladır. Bu da kadını hayatla mücadelede daha zayıf ve erkeğe bağımlı hale getirmektedir. Kadinin ekonomik bağımlılığı, erkeğe kadın üzerinde yaptırım gücü vermektedir.

145 Geleneksel erkek, evin ihtiyaçlarini karşılamak ister. Aksi halde kendisini eksik ve görevini yerine getirebilecek gücü olmayan, aciz bir insan olarak hisseder. Böyle bir durumda fiziksel gücünü kullanarak otoritesini sürdürmek ister. Tüm bunlar da aile içi şiddetin devamlılığını sağlar. Eşler arasında cinsel uyumun saglanamaması veya eşlerden birisinin cinsel kaynaklı rahatssızlıklarının olması durumunda aile içi şiddet yasanmaktadır

146 Aile içinde yaşanılan şiddette cinsel kaynaklı sebeplerin rolü, çok fazla bilinmemesine rağmen oldukça büyüktür. Geleneksel toplumlarda konuşulması çok hoş karşılanmayan cinsel problemler, aslında bir ailenin devamlılığı ve sağlıklılığında son derece önemli bir fonksiyon yerine getirmektedir. Özellikle erkegin cinsel problem yaşaması durumunda, kendi varlığını ve otoritesini sürdürebilmek için şiddet uygulamayı tercih etmesi çok sık görülen eylemlerdendir.

147 Her sosyo-kültürel yapının olduğu gibi, Türk toplumunun da kendi sosyal değerleri bulunmaktadır. Türk sosyo-kültürel yapısında da şiddeti öğreten, meşrulaştıran, şiddete karşı duyarsızlastıran sosyal değerler bulunmaktadır. Buna göre ataerkil bir yapı ortaya koyan Türk toplumunda, erkeğin kadının önünde olması, kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet temelli rol farklılasmasına kaynaklık eden erkek egemen aile ve dolayısı ile toplum yapılanması, şiddetin bazı şekillerinin meşrulastırılması ve devam ettirilmesine zemin hazırlamaktadır.

148 Töre ve namus cinayetlerini, kan davalarını, vb. toplumda mesrulaştıran şiddet eylemlerine örnek olarak gösterebiliriz. Bu meşrulaştırma öyle istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilmektedir ki baba kızını, erkek karısını öldürebilmekte ve bunu toplumun isteğini yerine getirebilmek adına yaptığını düşünmekte, toplum da erkeğin uygulamış olduğu bu şiddeti, meşru bir eylem olarak algılamakta, şiddet olarak algılamamaktadır.

149 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; - İstanbul Sözleşmesinde (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, İstanbul ) yer verilen tedbirler göz önünde bulundurularak, - Barolar ve Aile Mahkemesi Hâkimleri ile toplantılar yapılarak, - İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak, - 08 Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu nda kabul edilmiş ve - 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

150 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da; kadına yönelik şiddet, kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı ifade etmektedir.

151 Kanunun Genel Çerçevesi; Tüm kadınlar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları Mülki amire de tedbir kararı verme yetkisi Acil durumlarda kolluğa yetki Geçici maddi yardım ve sağlık giderlerinin karşılanması Teknik araç ve yöntemlerle takip Tedbirlerin etkin olarak uygulanmasını izleme Şiddet mağduru ve uygulayanına yönelik destek hizmetleri Önleyici tedbir kararınınihlalihalindezorlama haps iihbar yükümlülüğü Medyaya sorumluluklar olarak sıralandırılmaktadır.

152 Kanun un Amacı; Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan Kadınların, Çocukların, Aile bireylerinin Ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

153 Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Mülki Amir tarafından korunan kişi hakkında; Kanunda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına ya da uygun görülecek başka tedbirlere hükmedilebilir. 1. Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde

154 2. Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması Geçici Maddi Yardım Yapılması Aylık net asgari ücret tutarının (16 yaşından büyükler için) otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde belirlenen bu tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır.

155 Bu ödemeler ASPB tarafından karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde ise şiddete uğrayandan tahsil edilir.

156 3. Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi Korunan kişilerle ilgili olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) tarafından destek hizmetleri verilecektir. Ancak ŞÖNİM ler kuruluncaya kadar bu hizmetler ASPB İl Müdürlükleri tarafından sunulacaktır.

157 4. Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

158 5. Korunan kişinin çalışma yaşamına katılımını desteklemek amacıyla kreş imkânının sağlanması. Nasıl? Kişi çalışıyorsa 2 ay, çalışmıyorsa 4 ayla sınırlı olmak koşulu ile Asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla ASPB bütçesinden karşılanacaktır.

159 Koruyucu Tedbir Kararlarının Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde - Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması - Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması tedbirleri ilgili KOLLUK AMİRLERİNCE de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

160 Hakim tarafından korunan kişi hakkında; Kanunda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına ya da uygun görülecek başka tedbirlere hükmedilebilir. İşyerinin değiştirilmesi, Nasıl? Kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir. Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,

161 Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre; Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması, Bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması, İlgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak, korunan kişinin kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine hükmedilmesi mümkündür.

162 Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları Şiddet uygulayan hakkında Kanunda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına ya da uygun görülecek başka tedbirlere Hakim tarafından hükmedilebilir. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması Müşterek konuttan veya bulunulan yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması

163 Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile, yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi

164 Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmama ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmama, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

165 Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde İlgili kolluk amirince de alınabilir. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması Müşterek konuttan veya bulunulan yerden derhâl uzaklaştırılma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması

166 Kolluk amiri evrakı; - en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. - Kolluk amirince alınanan kararın nihai süresine ve şekline hakim karar verir. - Hâkim tarafından 24 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

167 Hakim tarafından; - Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlere: Danışmanlık Eğitim Sağlık Barınma - Velayet, kayyım (Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece tayin edilen temsilci), nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verilebilir.

168 Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise, TMK hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, Şiddet mağdurunun yaşam düzeyi göz önünde bulundurularak, Talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

169 İhbar ŞİDDET VEYA ŞİDDET UYGULAMA TEHLİKESİNİN VARLIĞI HALİNDE Herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri ise, görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.

170 Tedbir Kararının Verilmesi Tedbir Kararı İlgilinin talebi ASPB veya kolluk görevlilerinin başvurusu Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Nereden talep edilir? en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer Hâkiminden Mülkî amirden Kolluk biriminden Ne kadar bir süre için verilebilir? İlk seferinde en çok altı aylık bir süre için Somut duruma göre, resen veya talep üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, aynen devam etmesine veya kaldırılmasına karar verilebilecektir.

171 - delil veya belge aranmaz. - gizlilik ilkesi esastır. - geciktirilemez.

172 Gerekli olması halinde, - Korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgilerin veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. - Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (TCK MADDE - 258) Göreve ilişkin sırrın açıklanması (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

173 Tedbir Kararı Korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir Kararının Reddi Sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Verilen Tedbir Kararı Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İlgili kolluk birimi tarafından Şiddet uygulayana Bir tutanakla Derhâl tebliğ edilir. Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel değildir. Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır. (Tefhim; yargılama makamınca verilen kararın taraflara ve/veya taraflardan birine tebliğ edilmeden önce yüze karşı okunmasıdır. tefhim tarafların karar duruşması sırasında bulunmaları ile gerçekleştirilir.)

174 Verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından iki hafta içerisinde aile mahkemesine itiraz edilebilecektir. İtiraz üzerine verilecek kararlar kesindir.

175 Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması Verilen tüm tedbir kararları ASPB il ve ilçe müdürlüklerine, ve kararın niteliğine göre kolluğa, en seri vasıtalarla bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığına veya

176 Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde; 1. Kişi kolluk birimleri tarafından, ASPB nin ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır. 2. Bunun mümkün olmaması hâlinde, giderleri ASPB bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı sağlanır.

177 Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri Kolluk görevleri, Çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış, İlgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yerine getirilir.

178 Teknik Yöntemlerle Takip Tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz.

179 Teknik Yöntemlerle Takip Elektronik takip sistemi ile ilgili genel bir çerçeve çizilecek olursa, sistemin iki unsura dayandığı söylenebilir. Bunlar: Mağdura yönelik izleme sistemleri Öne çıkan uygulama teknikleri üç türlüdür: Bunlardan ilki, ev/işyeri içi alarm sistemidir. Mağdurun evine/işyerine yerleştirilen ve sabit olan bir cihaz marifetiyle çalışan bir sistemdir. İkincisi, mağdura hareket özgürlüğü tanıyan, kişinin üzerinde taşıyabileceği kolye ya da bileklik görünümünde olan GPS Donanımlı panik butonudur. Üçüncüsü, telefon görünümlü mobil cihazdır. Cihazın içerdiği program sayesinde yalnızca bir tuşa basılarak kolluk kuvvetlerine ulaşım ve kişinin bulunduğu yerin tespiti yapılabilmektedir.

180 Şiddet uygulayana yönelik izleme sistemleri Öne çıkan uygulama elektronik bileklik uygulamasıdır. Bu uygulamada mağdura ve şiddet uygulayan kişinin bileğine takılan aparat, kişinin kadına öngörülen mesafeden fazla yaklaşması halinde GPS Donanımı marifetiyle kolluk kuvvetlerine alarm vermektedir.

181 Tedbir Kararlarına Aykırılık Zorlama Hapsi Hakkında önleyici tedbir kararı verilen, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla; Üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır.

182 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Veri Toplama Ve Değerlendirme 7/24 çalışma esası Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Müracaatların alınması ve 8 saat içinde durum tespiti yapılarak müdahalenin belirlenmesi Koruyucu ve önleyici tedbirlerin takibi Tedbir kararının alınması, devamı, değiştirilmesi, kaldırılması için müracaat

183 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM Teşkilat Yapısı) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu Alo 183 Hattı Şiddet6 Sorumluları İlk Kabul Birimi Konukevleri

184 ŞÖNİM ler Tarafından Sunulacak Hizmetler 1. Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler 2. Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler 3.Şiddet uygulayan / uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler

185 Bilinçlendirme ve Farkındalık Medya Medyaya farkındalık yaratma konusunda sorumluluklar getirilmiştir. Madde 16/3: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları vb konularda hazırlanan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır.

186 Eğitim Tüm kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği eğitim programlarına katılması düzenlenmiştir. İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulması öngörülmüştür.

187 Sağlık Giderleri Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortası olmaması nedeniyle tedavi hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılır. Önleyici tedbir kararı verilen kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayacak rehabilitasyon giderleri ASPB bütçesinden ödenecektir.

188 Kısaca TEDBİR KARARLARI KORUYUCU TEDBİR (Korunan kişiye yöneliktir) ÖNLEYİCİ TEDBİR (Şiddet uygulayanlara yöneliktir Mülki Amir Hakim Mülki Amir Hakim!!! Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde!!! Gecikmesinde sakınca bulunan hallerd Kolluk Amiri Kolluk Amiri

189 Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin yapılmasının yanında; bu düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda sahip olunan farkındalık ve bilinç de büyük önem taşımaktadır.

190 Şiddete Uğranıldığında Ya Da Uğrama Tehlikesi Altındayken Başvurulanabilecek Kurum Ve Kuruluşlar Alo 183 Telefon Hattı Valilikler- Kaymakamlıklar Cumhuriyet Başsavcılıkları - Aile Mahkemesi Hâkimlikleri Polis Merkezleri - Jandarma Karakolları Sağlık Kuruluşları Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri KOZA-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

191 1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde; varsa Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde; Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde, sosyal çalışma yapan görevliler tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda ücretsiz danışmanlık, rehberlik ve ilgili kurum/kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır.

192 2. KOZA-Şiddet Önlemen ve İzleme Merkezleri - KOZA-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve şiddetin önlenmesi ile tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği merkezlerdir. - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlıdır. - Haftanın 7 günü 24 saat hizmet verir. - KOZA- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, aşağıdaki hizmetleri sunar ya da hizmetlerin sunulması hususunda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar, yönlendirme yapar: Maddi yardım Hukuki destek Tıbbi destek Psiko-sosyal destek İstihdama yönelik destek Barınma hizmeti Kreş yardımı Çocuklar için burs Yönlendirme ve rehberlik Eğitim-öğretim konusunda destek - Konukevleri ve ilk kabul birimleri, KOZA-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

193 a) Kadın Konukevleri Konukevi, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların varsa beraberlerindeki çocukları ile birlikte, geçici süre ile barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmaktadır. i. Konukevlerinin Başlıca Özellikleri Gizlilik ve güvenlik ilkesi uygulanır. Kuruluşun adresi, telefon numarası gizli tutulur. Kadınlarla ilgili bilgi ve belgeler hiçbir şekilde açıklanmaz. Her kadın kendi hayatı ile ilgili kararları kendisi verir, kimse ona baskı yapamaz veya zorlayamaz. Kadınlar, 0-12 yaş arasında kız veya erkek çocuklarıyla birlikte kalabilmektedir; yaş arasındaki kız çocuklarının anneleriyle birlikte konukevinde kalabilmesi ve 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınların, kira giderleri ve iaşesi karşılanmak suretiyle barındırılması öngörülmektedir. Altı aya kadar barınma imkanı sağlanmaktadır. Gerektiğinde kalma süresi uzatılabilmektedir.

194 ii. Konukevinden Nasıl Ayrılabilinir? - Barınma tedbir kararının olmaması durumunda istenilen zaman bir dilekçe vererek, - barınma tedbir kararının olması durumunda ise kararın değiştirilmesi ya da kaldırılması konusunda başvuru yapılması sonucunda ayrılabilinir.

195 iii. Konukevinde Neler Yapılır? Güvenli barınma imkânı sağlanır. Psikolojik ve sosyal destek sağlanabilir. Barolar ile işbirliği yapılarak hukuksal danışmanlık hizmeti verilebilir. İş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Çocuklara yönelik destek sağlanabilir. Bazı durumlarda küçük el harçlığı verilebilir ya da sosyal yardımlardan yararlanması için destek olunabilir. Konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda destek olunabilir. Sağlık hizmeti sağlanabilir, sosyal güvencesi olmayanların yaşadıkları şiddete bağlı tedavilerine ilişkin sağlık giderleri, alınan tedbir kararı süresince karşılanır.

196 b) İlk Kabul Birimleri İlk kabul birimlerinde; KOZA-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine başvuran kadınların ve beraberindeki çocukların ilk gözlemleri ve tıbbi kontrolleri yapılır, gerekirse tedavilerine başlanır. Kadınların psiko-sosyal ve ekonomik durumları incelenir. İlk kabul biriminden ayrıldıktan sonra kadınlara uygulanacak sosyal hizmet modeli ve yapılacak işlemler belirlenir. İki haftaya kadar barınma imkanı sağlanır, zorunlu hallerde bu süre uzatılabilir.

197 3. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı olarak çalışan ALO 183 hattı, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi vermektedir. ALO 183 ücretsiz bir danışma hattıdır. 7 gün 24 saat herhangi bir telefondan 183 numarasını çevirerek şiddeti durdurmak için gerekli destek ve korumaya nasıl ulaşılabileceği konusunda bilgi alınılabilir.

198 4. Valilikler, Kaymakamlıklar Şiddete maruz kalınması durumunda yaşanuılan yerin mülki idare amirine (vali ya da kaymakama) başvurarak hakkınızda; - barınma yeri sağlanması, - geçici maddi yardım yapılması, - psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, - geçici koruma altına alınma ve çocuklar için kreş imkânının sağlanması gibi tedbir kararlarının alınması talep edilebilir.

199 5. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemesi Hâkimlikleri a) Cumhuriyet Başsavcılıkları Bulunulan yerin Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe ile başvurarak suç duyurusunda bulunabilinir. Dilekçenin tarih ve numarası veya bir kopyası mutlaka saklanmalıdır. Gerekirse sağlık raporu almak için savcılıktan adli tabipliğe sevk istenmelidir. Cumhuriyet Başsavcılığı yapacağı soruşturma sonucunda ya kamu davası açarak konuyu ceza mahkemesine götürecek ya da takipsizlik kararı verecektir. Cumhuriyet Başsavcısının takipsizlik kararına itiraz hakkı vardır.

200 b) Aile Mahkemesi Hâkimlikleri Bulunulan yerin Aile Mahkemesi Hâkimliğine, Aile Mahkemesi Hâkimliği yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine bir dilekçe ile başvurarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun dan yararlanmak ve tedbir kararı alınması için talepte bulunulabilir.

201 6. Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları Eve en yakın polis merkezine ya da jandarma karakoluna giderek veya telefonla olayla ilgili şikâyette bulunulabilir. Aynı zamanda 7 gün 24 saat 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İmdat Hattına telefon ederek yasal sürecin başlaması için başvuruda bulunulabilir.

202 Aile İçi Şiddet Nedeniyle Polis Merkezlerine ya da Jandarma KarakollarınaBaşvurdulduğunda Polisin/Jandarmanın Yapacağı İşlemler Şunlardır: Sizi dinler, şikâyetinizin ne olduğunu anlar. Cumhuriyet savcısını bilgilendirir, onun talimatlarını alır ve adli işlemlere başlar. Mağduriyetinizin tespiti ve gerekli tedavi için sizi en yakın sağlık kuruluşuna sevk eder ve sağlık raporunuzu alır. İhtiyacınız varsa, size ücretsiz avukat görevlendirilmesi için işlem yapar. Olaya karışan tarafları tespit eder, delilleri toplar. Olaya ilişkin ayrıntıları kayda geçirir, tutanak düzenler. İfadenizi okumanızı sağlar (okuyamıyorsanız size okur).

203 İfadenizin bir kopyası ile tarih ve numarasını size verir. Güvenliğiniz için sizinle birlikte risk değerlendirmenizi yapar ve sonucu hakkında size ve KOZA-Şiddet Önleme ve izleme Merkezi ne bilgi verir. Sizi Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, diğer yasal haklarınız ve işlemler hakkında bilgilendirir. Size başvurabileceğiniz yerler hakkında bilgi içeren broşür verir. Barınma ihtiyacınız varsa sizi KOZA-Şiddet Önleme ve izleme Merkezi ne yönlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, barınmanızı ve geçici koruma altına alınmanızı sağlar. Siz doğrudan başvuramadığınızda bile, başkalarının ihbarını ve şikâyetlerini değerlendirir.

204 7. Sağlık Kuruluşları Şiddete uğranıldığında ya da uğrama tehlikesi altındayken bulunulan yere en yakın sağlık kuruluşuna (sağlık ocağı, sağlık evi, aile hekimliği, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, hastanelerin acil servisleri gibi) başvurulabilir. Sağlık kuruluşlarında tedavi yapılır ve yaşanılan şiddeti belgeleyen bir rapor düzenlenir.

205 8. Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri Bulunulan yerin belediyesinde kadın danışma merkezi varsa, bu merkezlerden ücretsiz psikolojik, tıbbi ve hukuksal destek alınılabilir. Ayrıca ekonomik desteğe ihtiyaç varsa belediyelerin ayni ve maddi desteklerinden yararlanabilmek mümkündür. Bazı belediyelere bağlı konukevi de bulunmaktadır. Bulunulan yerin belediyesi bu hizmeti veriyorsa, belediyenin kadın danışma merkezine ya da doğrudan belediyeye gidilerek konukevinde kalmak için başvurulabilir.

206 9. Baroların Adli Yardım Kurulları ve Kadın Danışma Merkezleri a) Adli Yardım Barolar, avukatların mesleki örgütleridir. Bir avukata ihtiyaç duyuluyorsa ve avukatlık ücretini karşılama olanağı yoksa bulunulan yerdeki Baro kişiye ücretsiz avukat görevlendirir. Avukat kişiyi yasal hakları hakkında bilgilendirir ve yasal işlemleri kişinin adına yapar. Bu haktan yararlanmak istenildiğinde; müracaat edilen kurum ya da kuruluşta görevli memura avukat istendiği söylenmeli,ya da yaşanılan ildeki Baronun Adli Yardım Kurullarına başvurulmalıdır. Bu haktan yararlanmak için gerekli belgeler: Kimlik, İkametgâh belgesi, Muhtardan alınacak fakirlik belgesi.

207 b) Hukuksal Danışmanlık Bugün Türkiye de 50 den fazla ilde barolara bağlı Kadın Hakları/Hukuku Komisyonları/Kurulları vardır. Bu Komisyonlar, kadın haklarının korunması için kadınlara destek vermektedirler. Ayrıca, bazı illerin baroları şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlara hukuksal danışmanlık hizmeti sunmak ve rehberlik yapmak amacıyla kadın danışma merkezleri açmışlardır. Baro ya ait Kadın Danışma Merkezi olan iller şunlardır: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli, Bursa, Adana, Diyarbakır. Bu Merkezlerde çalışan gönüllü avukatlar, ihtiyacı olan kadınlara yasal hakları hakkında bilgi vermekte, onları gereken yerlere yönlendirmektedir. Bu merkezlere başvurmak ve bilgi almak için herhangi bir ücret ödemek gerekmemektedir.

208 10. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Ülkemizde birçok kadın sivil toplum kuruluşunun (gönüllü çalışan kuruluşlar) kadın danışma merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde, şiddete maruz kalmış kadınlara ücretsiz psikolojik, hukuksal, ekonomik konularda danışmanlık ve rehberlik yapılmaktadır. Ayrıca bu gönüllü kuruluşlardan bazılarına bağlı konukevleri de bulunmaktadır.

209 Turkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet konusunda ayrıntılı bilgi ve veri sağlayan araştırma sayısı azdır. Kadınların yaşadığı şiddeti niceliksel boyutta ele alan iki çalışma bulunmaktadır. Bunlardan ilki, - Aile Araştırma Kurumu (daha sonra T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ismini almıştır.) tarafından 1994 yılında yapılmıştır, bir diğeri ise - Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet. Ayşegül Altınay ve Yşim Arat (2008) tarafından, ulusal düzeyde sonuçlar sunan bir alan araştırması olup, bu araştırmada ayn zamanda niteliksel bir çalışmaya da yer verilmiştir. Bu tür çalışmaların sınırlı sayıda olması, Turkiye'de kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığının tüm boyutlarıyla ortaya konulmasını sağlayacak bir alan çalışmasını gerektirmiştir.

210 İlk çalışma PİAR tarafından 1988 de yapılmıştır. Kadına Yönelik şiddet sıklığı %75 olarak bulunmuştur de yapılan araştırmada 116 çift; % 55 kadının dayağı hakkedebileceği % 28 i dayak yiyen kadının hak etmiş olabileceğini düşünmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir."

- Dünya'da aile içi şiddet: - Yanlış İnanış: Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir. - Yanlış İnanış: "Aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir." - Gerçek: Dünya üzerinde her ırk ve ülkeden dört aileden birinde aile içi şiddet görülür. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun yaptırdığı

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi Şiddet Tanımı Kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2 Kadına Yönelik Siddete Karsı Uluslararası Dayanısma Günü 25KASIM Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER 110 Hukuk Gündemi 2013/2 İnsan Hakları herkes içindir; yalnız erkekler için değil. sözleri

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu Uluslararası Gelişmeler/Mevzuat Kadınlar, yasalarda ve gerçek hayatta erkeklerle eşit haklara

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

Tüm Güzellikler Çocuklarla Gelecek

Tüm Güzellikler Çocuklarla Gelecek Tüm Güzellikler Çocuklarla Gelecek Bir ülkenin geleceği çocuklarıdır. Siz onları ne kadar üretken, donanımlı ve yurtsever yetiştirirseniz; devlet o denli vatandaşına adil, güçlü ve kalıcı olacaktır. Türkiye

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi 71,72

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi 71,72 Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi 71,72 Önsöz Belém do Pará Sözleşmesi Bu Sözleşme ye Taraf Devletler, Amerika İnsan Hakları

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 10 ŞEKİLLER... 14 KISALTMALAR... 16 ÖN SÖZ... 19 SUNUŞ... 23 BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 Bölüm 1. Giriş İlknur Yüksel-Kaptanoğlu ve Ş. Arm ağan Tarım 31 1.1. Kadına yönelik şiddetle

Detaylı

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/63/425)] 63/155 Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelenin yoğunlaştırılması Genel Kurul, 19 Aralık 2006, 61/143 sayılı ve

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 20 Aralık 1993 tarihinde oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Genel Kurul, Tüm insanların eşitliği,

Detaylı

Mülteci topluluklarından herhangi birinde, evlerinden uzaklaşmış olan insanların yaklaşık yüzde ellisini kadınlar ve kız çocukları oluşturmaktadır.

Mülteci topluluklarından herhangi birinde, evlerinden uzaklaşmış olan insanların yaklaşık yüzde ellisini kadınlar ve kız çocukları oluşturmaktadır. Mülteci kadınların özel bir durum yaşadıklarını söylemek mümkün görünmektedir. Mülteci ve sığınmacı kadınlar, kadınlar açısından geçerli tüm göç nedenlerine ek olarak daha farklı nedenler yüzünden de göç

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Toplumsal cinsiyet ve şiddet

Toplumsal cinsiyet ve şiddet Toplumsal cinsiyet ve şiddet Cinsel içerikli kitap ve dergilerin cinsel saldırganlığı artırmadaki rolü nedir? Cinsel şiddetin gösterimi gerçekte cinsel saldırganlığı artırır mı? Şiddet içerikli ve şiddet

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ HÜKSAM Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cinsiyetle ilgili savunmasızlık UNESCO Uluslar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Şimdi 10 kişiden 1 2050 de 5 kişiden 1 2150 de 3 kişiden 1 gelişmekte olan ülkelerde nüfus yaşlanması

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET; Özel ya da toplumsal yaşamda Fiziksel,cinsel,psikolojik olarak herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu ortaya

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey 30 Nisan 2010 Boğaziçi Üniversitesi Nazan Moroğlu, LL.M Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi For Equal Rights PEACE is a must. To

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Aşırı Doğurganlık Sosyoekonomik koşullar, beslenme ve çevre sağlığı uygun olmayan toplumlarda aşırı doğurganlık

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Kadın Olmak? Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Kadın Olmak? Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kadın Olmak? Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sadece kadın olmak konusunu anlatmak eksik kalır Erkek ve kadın olarak anlatmak gerekir. Üreme ve neslin devamı erkek ve dişi ile gerçekleşir. Kadının Toplumdaki

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8 Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı Sosyal Hizmete Giriş-8 Yasal çerçeve ve politika bağlamı Sosyal çalışmacıların sosyal hizmet uygulamalarındaki tüm yasal mevzuatı en ince detayına kadar

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Necatibey Cad. 82/11 12, Kızılay Ankara Tel: 00 90 312 230 35 67 68 69 Faks: 00 90 312 230 17 07 E-mail: posta@ihd.org.tr, http://www.ihd.org.tr 07.03.2014

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Proje «Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini

Detaylı