ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ HANDAN AKIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ HANDAN AKIN"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ HANDAN AKIN YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI YAR DOÇ DR SELİM KADIOĞLU Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından TF2005YL8 numaralı proje olarak desteklenmiştir. ADANA

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ HANDAN AKIN YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI YAR DOÇ DR SELİM KADIOĞLU ADANA

3

4 ÖNSÖZ Eş durumu nedeniyle Adana ya yerleşip Çukurova Üniversitesi ne atandıktan sonra, yüksek lisans yapma düşüncesiyle önce Prof Dr İlter Uzel ve sonra da Yar Doç Dr. Selim Kadıoğlu ile görüştüm. Deontoloji ve Tıp Tarihi disiplini hakkındaki ilk bilgilenmem bu görüşmelerle oldu. Tekrar öğrenci olabileceğime dair umutlanarak alanın konuları ile ilgili bir ön araştırma yaptığımda, bu disiplinin konularının çok ilgimi çektiğini gördüm. En başta öğrenim hayatıma çok uzun bir ara vermiş bulunmak üzere birçok konuda çekincem vardı. Ancak hocalarımla konuştuktan ve grup arkadaşlarımla tanıştıktan sonra, eğitimle ilgili sorunları aşabileceğime inanarak çalışmalarıma başladım. Tez konumu seçme aşamasında, ders dönemi boyunca okumuş olduğum kitapları, makaleleri, dinlediğim tartışmaları toplu halde değerlendirip, tıp etiği ve biyoetik çerçevesinde ele alınan konularda toplumun görüşleri hakkında yapılan çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğunu fark ettim. Var olan çalışmaların çoğunun sağlık alanında çalışanlar üzerinde yürütülmüş olduğu saptamasını yapıp bu literatüre farklı bir soluk getirmek adına sağlık alanı dışındaki öğrencilerin temel tıp etiği - biyoetik konulardaki düşüncelerini araştırmaya karar verdim. Her birinin üzerinde müstakil ve daha geniş ölçekli çalışmalar yapılabilecek olan dört konuyu bir arada işlemek zor ama zevkli bir çalışma süreci oldu. Özellikle araştırma aşamasında, ele alınan konuların anket uygulanan öğrencilerin ilgisini kuvvetle çektiğini ve tartışma arzusu yarattığını görmek hoş bir deneyimdi. Karşılıklı yarar ve hoşnutluk sağlayan bu deneyim, üniversite öğrencileri üzerinde benzer çalışmalar yürütme konusunda güçlü bir motivasyon kazanmama yol açtı. iii

5 Önsözümün bundan sonrasını yüksek lisans eğitimime farklı aşamalarda ve farklı yönlerden, doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunmuş olanlara karşı duyduğum içten minnet duygusunu ifade etmeye ayırmak istiyorum. Bu bağlamda ilk olarak, deontoloji ve tıp tarihi alanındaki tüm çalışmalarıma destek veren değerli hocam Prof Dr İlter Uzel e; çalışmalarımı sabırla destekleyen ve kendisine danıştığım her konuda yardımını esirgemeyen Yar Doç Dr Selim Kadıoğlu na; yerinde yönlendirmeleriyle çalışma ufkumu genişleten Yar Doç Dr Funda Kadıoğlu na; araştırmamın istatistik analizi aşamasında sınırlı boş zamanları içinde sınırsız bilgisinden yararlanmama olanak sağlayan Yar Doç Dr Ahmet Doğanay a; tez yazımını tamamlama aşamasında bir dizi kritik yardımla rahatlamamı sağlayan Araş Gör Rana Can a; verimli bir çalışma dönemini paylaştığım ders dönemi grup arkadaşlarıma ve başta onlar olmak üzere derinlikli sohbetlerinden yararlandığım tüm kürsüdaş larıma; akademik çalışmalarımı yoğun iş yaşamımla birlikte yürütmem konusunda beni daima yüreklendiren ve önümü açan Konservatuar Müdürü Prof Dr Ahmet H Yücel e ve beni desteklemek adına bir dizi fedakârlıkta bulunan işyeri arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. İkinci olarak arşivlerindeki kaynaklardan çokça yararlandığım Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi ne; Milli Kütüphane ye; kişisel kitaplıklarındaki kaynaklardan yararlanmama imkan veren tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma; Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri nin araştırmamı yürütmeme izin ve destek veren yöneticilerine ve öğretim elemanlarına; soruları ciddiyetle yanıtlamanın ötesinde biyoetiğe, çalışmama ve şahsıma içten bir ilgi gösteren anket katılımcısı öğrencilere; yıllar sonra yeniden öğrenci olma heyecanını yaşamama, çevremi ve bilgi birikimimi genişletmeme fırsat sağlayan Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü ne ve sayın Prof Dr Halil Kasap ile sayın Ferhat Dikel in şahıslarında onun tüm akademik ve idari elemanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Son olarak hem araştırmamı yürütürken hem de tezimi yazarken kendilerine alışık oldukları kadar ilgi gösteremememi hoşgörüyle karşılayan, tüm sıkıntılarımı paylaşan ve ihtiyaç duyduğum her konuda olanaklarını zorlayarak bana yoğun destek veren aileme; çalışmamın her aşamasında iv

6 yanımda yer alan değerli eşim Albay Şenol Akın a ve özellikle bilgisayar kullanımı konusunda kritik yardımlarını gördüğüm canım kızlarım Özge ye ve Simge ye içtenlikle teşekkür ediyorum. v

7 İÇİNDEKİLER KABUL ve ONAY FORMU ii ÖNSÖZ iii İÇİNDEKİLER vi ÇİZELGELER DİZİNİ ix ÖZET xi ABSTRACT xii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER Ötanazi Ötanazi Kavramı ve Tanımları Ötanazi Sınıflandırması Aktif ve Pasif Ötanazi Hastanın İsteme Durumuna Göre Ötanazi Öldürücü Eylemin Niteliğine Göre Ötanazi Ötanazi ve Etik Ötanazi Yandaşı Görüşler Ötanaziye Karşı Olan Görüşler Organ Nakli Tanım Organ Nakli ve Etik Vericiler Açısından Etik Sorunlar Canlı Vericiler Ölü Vericiler Alıcılar Açısından Etik Sorunlar Farklı Açılardan Etik Sorunlar Gebeliğe Son Verme Tanım ve Temel Kavramlar 29 vi

8 Gebeliğe Son Verme ve Etik Üremeye Yardımcı Uygulamalar Tanımlar ve Temel Bilgiler Üremeye Yardımcı Uygulamalar ve Etik MATERYAL ve METOD BULGULAR Birinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı İkinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Üçüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Dördüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Altıncı Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Yedinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Sekizinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Dokuzuncu Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Onuncu Soruya Verilen Cevapların Dağılımı On Birinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı On İkinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı On Üçüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı On Dördüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı On Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı On Altı Soruya Verilen Cevapların Dağılımı Anketin Son Kısmında Bildirilen Görüşler Katılımcıların Anket Hakkında Yaptığı Değerlendirmeler Katılımcıların Dile Getirdiği Öneriler, Sorular, Açıklamalar, Çağrışımlar Katılımcıların Biyoetik Konuları Hakkında Görüşleri TARTIŞMA Ötanazi Konusundaki Bulgular Hakkında Tartışma Organ Nakli Konusundaki Bulgular Hakkında Tartışma Gebeliğe Son Verme Konusundaki Bulgular Hakkında Tartışma 100 vii

9 5. 4. Üremeye Yardımcı Uygulamalar Konusundaki Bulgular Hakkında Tartışma SONUÇLAR ve ÖNERİLER 104 KAYNAKLAR 106 EK: Araştırmada Kullanılan Anket Formu 111 ÖZGEÇMİŞ 115 viii

10 ÇİZELGELER DİZİNİ TABLO 1. Birinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 48 TABLO 2. Birinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 49 TABLO 3. İkinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 51 TABLO 4. İkinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 52 TABLO 5. Üçüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 53 TABLO 6. Üçüncü Soruda Bildirilen Gerekçeler 54 TABLO 7. Dördüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 56 TABLO 8. Dördüncü Soruda Bildirilen Gerekçeler 57 TABLO 9. Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 58 TABLO 10. Beşinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 59 TABLO 11. Altıncı Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 60 TABLO 12. Altıncı Soruda Bildirilen Gerekçeler 61 TABLO 13. Yedinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 63 TABLO 14. Yedinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 64 TABLO 15. Sekizinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 65 TABLO 16. Sekizinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 66 TABLO 17. Dokuzuncu Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 68 TABLO 18. Dokuzuncu Soruda Bildirilen Gerekçeler 69 TABLO 19. Onuncu Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 70 TABLO 20. Onuncu Soruda Bildirilen Gerekçeler 71 TABLO 21. On Birinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 72 TABLO 22. On Birinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 73 TABLO 23. On İkinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 75 TABLO 24. On İkinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 76 TABLO 25. On Üçüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 77 TABLO 26. On Üçüncü Soruda Bildirilen Gerekçeler 78 TABLO 27. On Dördüncü Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 79 ix

11 TABLO 28. On Dördüncü Soruda Bildirilen Gerekçeler 80 TABLO 29. On Beşinci Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 81 TABLO 30. On Beşinci Soruda Bildirilen Gerekçeler 82 TABLO 31. On Altıncı Soruya Verilen Cevapların Dağılımı 84 TABLO 32. On Altıncı Soruda Bildirilen Gerekçeler 85 TABLO 33. Katılımcıların Anket Hakkında Yaptığı Değerlendirmeler 86 TABLO 34. Katılımcıların Dile Getirdiği Öneriler, Sorular, Açıklamalar, Çağrışımlar 88 TABLO 35. Katılımcıların Biyoetik Konuları Hakkında Görüşleri 89 x

12 ÖZET Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Temel Biyoetik Konuları Hakkındaki Görüşleri Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi nde sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında eğitim görmekte öğrencilerin, dört temel biyoetik konusu hakkında görüşlerini belirlemek ve karşılaştırmalı olarak değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tezin araştırma bölümünde 16 soruluk bir anket formuyla toplam 527 öğrencinin görüşleri derlenmiş; bu bulgular hem kendi içinde kız-erkek ve fen alanı-sosyal alan karşılaştırması yapılarak hem de literatürde yer alan farklı araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışmaya açılmıştır. Araştırma sonuçlarının oturacağı kuramsal çerçeve, ele alınan biyoetik konularının felsefi ve tarihsel boyutları hakkındaki bilgilerden oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: Biyoetik, Ötanazi, Organ nakli, Gebeliğe son verme, Üremeye yardımcı uygulamalar. xi

13 ABSTRACT The Views of the Students at the Faculty of Science and Literature and the Faculty of Education at Çukurova University about the Main Topics of Bioethics The study has been carried out to find out the views of the students studying in the fields of social sciences and science at Çukurova University about four main topics in bioethics and to evaluate them comparatively. In the research part of the thesis, the views of 527 students in total have been compiled through a sixteen- question questionnaire and the findings have been opened to discussion by comparing them with the results of other researches in the literature. Also, the findings deduced from the answers of male and female students and the students of science and social sciences have been compared with each other. The theoretical background the results of the study are based on is composed of the information about philosophical and historical dimensions of the subjects of bioethics under study. Key words: Bioethics, Euthanasia, Organ Transplantation, Abortion, Assisted Reproduction. xii

14 1. GİRİŞ Yakın geçmişe kadar tıbbın ahlaki boyutu, meslektaşların birbirleriyle ilişkilerinde uymaları gereken bir takım görgü kurallarından ve bir ölçüde de hasta haklarının öncüleri olarak niteleyebileceğimiz hasta-hekim ilişkisiyle ilgili kimi sınırlamalardan ibaret olmuştur. Çağdaş tıp etiğinin ve daha sonra da biyoetiğin ortaya çıkışı; daha açık bir anlatımla konunun felsefi boyutunun giderek ağırlık kazanması ve farklı eğitimsel kökenlerden, farklı mesleki çevrelerden kişilerin konuyla ilgilenmeye başlaması ise son onyıllarda gerçekleşmiştir. Tıbbın ahlaki boyutunda ortaya çıkan dramatik dönüşüm, kuşkusuz bir yandan tıp zihniyetinde ve uygulamalarında, diğer yandan toplumun tıptan beklentilerinde ve tıbbı yerleştirdiği konumda meydana gelen değişmelere bağlı ve onlara koşut olarak gerçekleşmiştir. Tıbbi uygulama olanakları, bilimin ve özellikle teknolojinin gelişmesinden destek alarak günden güne artmaktadır. Bu durum, yeni olanakları hangi durumlarda ve ne ölçüde kullanmanın uygun düşeceği; bir başka deyişle bunlardan yararlanma çerçevesinde hangi tutumları ve davranışları benimsemenin iyi olacağı hakkında bir dizi soruyu gündeme getirmektedir. Cevabı deneyimden ve alışkanlıktan çıkarılamayan bu çetin sorular, sadece tıbbın değil insanlığın önüne dikilmekte; ciddi tereddütlere, akıl karışıklıklarına ve görüş ayrılıklarına yol açmaktadır. Tıbbın iç belirleyicilerine bağlı olarak ortaya çıkan bu karmaşa, dış belirleyicilerin de devreye girmesiyle büsbütün artmaktadır. Çağdaş insanın kendini algılayışının ve ifade edişinin kendine özgülüğü, ona çok özel ve kişisel bir hizmet sunan tıbbı kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Tıp, yeni olanaklarını bu yeni insanın ve ona uygun olarak biçimlenmiş toplumsal yapının beklentilerine ve gereklerine uygun biçimde seferber etme kaygısı ve gayreti içine girmektedir. Böyle bir tıbbın gereksinimlerini karşılamak üzere biçimlenen çağdaş tıp etiğinin, biri felsefi diğeri hukuki karakter taşıyan iki temel bileşeni olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, tıbbi olanakları insanlığın hizmetine sunarken ortaya çıkan değer çatışmaları hakkında yürütülen açık uçlu 1

15 tartışmalar, bu tartışmalarda dile getirilen tezlere dayanak oluşturan öğretiler ve inançlar, tıbbın nihai amacına ve bundan hareketle insan olmanın anlamına yönelik sorgulamalar felsefi bileşenin kapsamı içinde yer almaktadır. Hukuki bileşenin bünyesinde ise, hem tıbbi görev bilgisinin resmi referansları ve sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler hem de meslek hatalarıyla ilgili yargı süreçleri, hasta hakları konusundaki düzenlemeler ve uygulamalar, insan hakları bağlamında tıbbın devreye girdiği durumlar yer almaktadır. Tıp etiğinin iki bileşenliliğinin gereği olarak, sağlık profesyonellerinin sahip olması gereken temel etik donanımın, bir yandan tutarlı bir mesleki dünya görüşü çerçevesinde düşünüp karar verme yeteneğini, diğer yandan kuralları tanıma ve onların çizdiği çerçevede hareket etme yönelişini içermesi gerekmektedir. Tıp etiğinin felsefi bileşeniyle bağlantılı olan bu tez çalışması çerçevesinde, farklı değer çatışmaları üzerine kurulu dört önemli tartışma hakkında üniversite öğrencilerinin görüşleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu dört tartışmalı konudan ikisi; dayanılmaz acıları olan umutsuz hastalara ölme hakkının tanınması ve istenmeyen gebeliklerin sona erdirilmesi hakkında olanlar, günümüz tıbbının olanaklarına ve koşullarına göre yeni birer çehre kazanmış kadim sorunlardır. Organ aktarımları ve üremeye yardımcı uygulamalar hakkında ortaya çıkmış bulunan tartışmalar ise, tamamen çağdaş tıbba özgüdür. Tanımı üzerinde henüz genel bir uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte, biyoetiğin tıp etiğine göre daha geniş bir konu yelpazesine yayıldığını ve onu uğraş edinmiş bulunanlar bakımından da köken çeşitliliğinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Farklı kesimlerin, bir başka deyişle farklı eğitim ve meslek formasyonlarına sahip kişilerin, ortak çalışma alanı olması nedeniyle biyoetik, zenginlik olarak da yorumlanabilecek bir yöntem ve yaklaşım çeşitliliğine sahiptir. Bu çeşitlilik bağlamında farklı toplum kesimlerinin tartışılan konular hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi ve bunların savunulan tezlere gerekçe ve dayanak olarak kullanılabileceğini öne sürmek mümkündür. Kuşkusuz biyoetik alanında daha çok felsefi yöntemlerin benimsenmesi; tartışmaların akıl yürütme, çıkarımlar yapma, tutarlılık açısından irdeleme gibi araçlar kullanılarak yürütülmesi söz konusudur. Bununla birlikte argümanların 2

16 sosyal realiteyi yansıtan verilerle desteklenmesi ya da çürütülmesi tartışmalara daha geniş bir soluk kazandıracak ve onların salt düşünsel alanda var olmakla kalmayıp toplumsal yaşam alanına da geçmelerini sağlayacaktır. Böylelikle kuramsal-kavramsal üretimin toplumsal ilişkileri düzenleme konusunda daha fazla işlevsel olması gündeme gelecektir. Tez çalışması çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma bu anlayış doğrultusunda sağlık alanıyla ne uğraş edinmiş olma ne de hizmet tüketicisi olma anlamında bağlantısı olmayan bir grup üzerinde yürütülmüştür. Bu seçimin sağladığı ikincil bir kazanım, grup üyelerinin hem biyoetik kavramını hem de haklarında görüş derlenen konuları tanıma ve bunların üzerinde düşünme şansı bulması; insanlığa mal olmuş bir dizi temel tartışmada kendi kişisel yaklaşımlarını belirleme durumunda kalmasıdır. Araştırmaya kuramsal-kavramsal bir çerçeve oluştururken, ele alınan konuların farklı boyutlarına kısa kısa değinilmiş; kimi medikal ayrıntıları, yol açtıkları etik tartışmalar ve bu tartışmalarda öne sürülen tezler tanıtılmıştır. Böylelikle tıp etiği ya da biyoetik alanında akademik çalışma yapmayı uğraş edinmemekle birlikte tezden yararlanmak isteyenlere ön bilgi desteği vermek amaçlanmıştır. 3

17 2. GENEL BİLGİLER Tez çalışmasının bu ana bölümünde, yürütülen araştırma çerçevesinde haklarında katılımcılardan görüş derlenen dört temel biyoetik konusunun kavramsal, felsefi ve tarihsel boyutları hakkında genel bilgiler yer almaktadır Ötanazi Ölüm genelde düşünülme ve dile getirilme konusu yapılmaktan kaçınılan bir olgudur. Bununla birlikte herhalde her insanın zihninde kendi ölümüyle ilgili bir takım korkular ve beklentiler yer almakta ve bunlardan hareketle hangi koşullarda ve nasıl ölmenin daha uygun olacağı hakkında hemen hemen herkes kendince bir görüşe sahip bulunmaktadır. Bu bağlamda, dayanılmaz ağrılar ve acılar çekmeden, ailesine ve yakınlarına yük olmadan, çeşitli tıbbi araçlara bağımlı kalmadan ölmenin tercih edilir olduğu saptamasını yapmak mümkündür. Çağdaş tıbbın ortalama insan ömrünü uzatması çerçevesinde dikkat çekici iki unsurdan ilki koruyucu uygulamalarla ortalama yaşam süresinin artması, ikincisi ise destekleyici tedavilerle yaşamın son döneminin uzatılmasıdır. Bu ikinci unsurun, özellikle hastalığı ortadan kaldırıcı tedavi yapılamayan durumlarda devreye girişi günümüzdeki ötanazi tartışmalarının çıkış noktasıdır. Günümüzde ötanazi terimi, niceliksel veya niteliksel olarak tükenmiş ve ait olduğu kişi tarafından istenmeyen bir yaşamın sona erdirilmesini ifade etmek üzere, öncelikle tıp çevrelerinde ve giderek toplum genelinde kullanılmaktadır Ötanazi Kavramı ve Tanımları Ötanazinin gündeme geldiği tıbbi durumların hastalıkla ilgili temel nitelikleri, ölümcül seyir ve yaşamın sonuna gelmiş olma, ilerleyici karakter, 4

18 iyileşme şansı bulunmaması ve maddi veya manevi dayanılmaz acılara yol açmadır. Hastayla ilgili olarak ise bilgi sahibi ve değerlendirme yetisi yerinde olarak alınmış bir karara dayanan ve tereddütsüz sürdürülen bir talebin varlığı gerekmektedir. Bu talebin bilinci açık olan hasta tarafından dile getirilmesi, bilinci kapalı hasta tarafından öngörüye dayalı olarak önceden dile getirilmiş bulunması, bilinci kapalı veya değerlendirme yetisi olmayan hasta adına yakınları / yasal temsilcileri tarafından dile getirilmesi söz konusu olabilir 2. Ötanazide kişinin ölmeyi amaçlamaması ancak içinde bulunduğu duruma dayanamadığı için ondan kurtulabilmek adına ölmeye razı olması söz konusudur. Ötanaziyi uygulayan kişinin amacı da can almak değil, maddi ya da manevi anlamda acı çeken kişinin ıstırabını dindirmektir. Bununla birlikte yaşama ve ölüme yüklenen ahlaksal, dinsel, sosyal ve yasal değerler nedeniyle ötanazinin bir hak olması üzerinde genel bir uzlaşma sağlanamamaktadır. Ötanazinin kabul edilebilirliği hakkındaki genel tartışmaların yanı sıra, hekimlerin iyi ölümün sağlanmasında aktif rol oynaması da üzerinde durulan bir konudur. Ölüm yardımı fikri, tıbbın geleneksel olarak sağlığı ve yaşamı sonuna kadar destekleme yaklaşımıyla açıkça çelişmektedir 3. Ötanaziye ve ona göre daha mutedil bir uygulama olan, kişinin yaşamına son veren uygulamayı katkı ve destek alarak da olsa bizzat gerçekleştirdiği, yardımlı intihara yönelik itirazların temel dayanağı yaşamın kutsallığı ve asla öldürmeme gibi geleneksel tıp ve toplum değerleridir. Son onyıllarda yoğunlaşan tartışmalarda, ötanazi ve yardımlı intiharın kabul edilebilirliği ile ilgili çeşitli etik gerekçeler sunulmakla birlikte, bu uygulamaların hekimin geleneksel ödevlerine ve toplumla yaptığı kabul edilen anlaşmaya aykırı olduğu; tıbbın iyileştirmeyle özdeşleşmiş olan imajını ve ona duyulan güveni sarsacağı endişesi geçerliliğini korumaktadır 3. Ötanazinin tıbbın olduğu kadar hukukun da konusu olması bağlamında her iki disiplin bu uygulamayı kendi açılarından farklı biçimlerde tanımlamışlardır. Tıbbi değerlendirmelerde hastanın hastalık derecesi, ölüme ulaşmak için kullanılan yol, tedavinin son aşamasında olunması gibi unsurlar ön planda yer alırken, hukukçuların yaptığı değerlendirmeler hastanın iradesi üzerine odaklanmaktadır 4. 5

19 Ötanazi bir başka deyişle iyi ölüm tartışmaları ile birlikte gündeme gelen, daha geniş kapsamlı bir kavram ölme hakkı dır. Özellikle hukuk çevrelerinin üzerinde durduğu bu kavram, kişinin yaşamak yerine ölmeyi tercih etmesi, yani kişinin istediği zaman ve yerde, istediği şekilde ölmeye karar verebilmesini ifade etmektedir. Ölme hakkı çerçevesinde ötanazinin yanı sıra, ölümün amaç olduğu intiharın ve araç olarak kullanıldığı ölüm orucunun da yer aldığı saptamasını yapmak mümkündür. Haklar ve hürriyetler açısından ölme hakkının yaşama hakkının tersinden hareketle türetildiğini; farklı bir deyişle olumsuz yaşama hakkı olduğunu söylemek mümkündür 5, 10. Farklı etik ve hukuk kaynaklarında değişik biçimlerde yapılmış olan ötanazi tanımlarından her birinin kavramın farklı bir boyutunu farklı bir yönden ifade ettiğini söylemek mümkündür. Türkiye Felsefe Kurumu nun Biyoetik Terimleri Sözlüğü ne göre ötanazi, tedavisi olanaklı olmayan ıstırap içindeki hastaların ya da onlar adına karar verebilme yetkisi olan kişilerin geçerli istemiyle hastanın yaşamının sonlandırılmasıdır ve kavram, hastaların ölüme bırakılmasını da kapsamaktadır 6. Bir hukukçunun ötanazi hakkındaki monografisinde yer alan benzer bir tanım, tedavisi olmadığına kesin karar verilen ağrılı veya ağrısız hastaların özgür mirasçılarının izni ile tıbbi yoldan yaşamına son verilmesi şeklindedir 5. Kimi tanımlarda kavramın unsurlarına yer verme yaklaşımı benimsenmiştir. Böyle bir tanım çerçevesinde ötanazi, ölümün kaçınılmaz olduğu ve tıbbın verilerine göre iyileştirilme olanağı bulunmayan veya kişinin dayanılmaz acılar çektiği durumlarda, tıbbi yollarla öldürülme veya tıbbi yardım kesilerek ölüme terk edilme hali dir 7. Benzer bir başka tanıma göre ise ötanazi hastaların dindirilemeyen ıstıraplarını sona erdirmek amacıyla öldürücü bir ajanın medikal yoldan uygulanmasıdır Ötanazi Sınıflandırması Ötanazi uygulamalarının üç farklı kritere göre sınıflandırılması ve her bir uygulamanın bu sınıfların bir kombinezonu olarak ortaya çıkması söz 6

20 konusudur. Söz konusu kriterler, (1) hekimin ölüme neden olan bir eylemde bulunması ya da bulunmaması, (2) hastanın ölüme yol açacak uygulamayı talep etmesi ya da etmemesi, (3) ölümün yapılan uygulamanın ana etkisi ya da yan etkisi olmasıdır Aktif ve Pasif Ötanazi Hekimin eylemi açısından, ötanazinin aktif ve pasif olarak adlandırılan iki türü söz konusu edilmektedir. Aktif ötanazide, ölüme yol açan sağlık profesyonelinin yapmış olduğu uygulamadır. Farklı bir anlatımla, öldürmeye yönelik bir eylemin, bir tür iyilik/yardım/hizmet olarak kabul edilerek, gerçekleştirilmesi söz konusudur. Pasif ötanazide ise ölüme yol açan bizatihi hastalık ya da onun komplikasyonudur ve sağlık profesyoneli de engelleyici uygulamaları yerine getirmeyerek bu doğal sürece katkıda bulunmaktadır 6, 9, 10. Eylemde bulunmanın değil eylemden kaçınmanın söz konusu olduğu pasif ötanazi, aktife göre daha belirsiz bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu belirsizliğin temel nedenleri kaçınılan uygulamanın hayatta kalmayı sağlayıcı etkisinin gücünün ve kaçınma ile ölüm anları arasında geçen sürenin değişken olmasıdır. Bu bağlamda ötanazi terimini sadece aktif tür için kullanıp, pasif türü tedavi etmeme ya da tedaviyi bırakma olarak adlandırma biçiminde bir yaklaşımın da bulunduğunu not etmek yerinde olacaktır. Pasif ötanazi ile ilgili olarak belirtilmesi uygun düşecek bir husus da, dünya genelinde ve ülkemizde sağlık profesyonellerinin onu daha kabul edilebilir bulduklarıdır 11. Aktif ve pasif ötanaziden söz edildiğinde akla gelen iki yakın kavram yardımlı intihar ve canlandırma uygulamama komutudur. Aktif ötanaziye göre daha ılımlı bir uygulama görünümünde olan yardımlı intiharda, sağlık profesyonelinin ölüme yol açan uygulamayı bizzat yapmaması ancak ölmek isteyen yaşamı niceliksel veya niteliksel olarak tükenme noktasındaki kişiye, kısıtlı olanaklarıyla kendini öldürebilmesini sağlayabilecek bir düzenek kurması söz konusudur. Canlandırma uygulamama komutu ise hayatta kalmayı sağlayıcı uygulamaların sonuna kadar kesilmemesini ancak bunlara rağmen hastanın 7

21 yaşam fonksiyonlarının durması halinde geri döndürmeye yönelik uygulamaların yapılmamasını ifade etmektedir Hastanın İsteme Durumuna Göre Ötanazi Günümüzde tartışma konusu edilen ötanazi uygulamaları çerçevesinde hastanın iki tür yaklaşımı gündeme gelmektedir. Bunların ilkinde hastanın zihni melekeleri yerinde olarak ve baskı altında kalmayarak değerlendirme yapıp yaşamına son verilmesini istemesi ve bu isteğinde sebat etmesi söz konusudur 2. Buradaki uygulama farklı kaynaklarda istemli ya da gönüllü ötanazi olarak adlandırılmakta olup hastanın isteği üzerine yapılan ötanazi veya hastanın isteği doğrultusunda yapılan ötanazi şeklinde ifade edilmesi de mümkündür. İkinci türde ise hastanın ötanazi uygulamasını isteyip istemediğini belirtememesi söz konusudur. Bu belirtemeyiş zihni melekelerin gelişememiş olmasından da, geçici ya da kalıcı olarak yitirilmiş bulunmasından da kaynaklanabilir. Hastanın mesaj veremeyecek durumda olması bağlamında ötanazi konusunun yakınları / yasal temsilcileri tarafından gündeme getirilmesi; talepte bulunmanın ve izin vermenin onlar tarafından gerçekleştirilmesi söz konusudur. Hastanın geçmişte zihni melekelerinin yerinde olması halinde, içinde bulunduğu durumda ötanaziyi isteyip istemeyeceği konusunda o dönemde doğrudan ya da dolaylı bir beyanda bulunmuşluğu önem kazanır 12. Bu uygulamanın istemli olmayan ya da gönüllü olmayan ötanazi olarak adlandırılması söz konusu olup hastanın isteğini belirtemediği durumlarda yapılan ötanazi veya hastanın isteyip istemediği belli olmayan durumlarda yapılan ötanazi şeklinde ifade edilmesi de mümkündür 1. Ötanazi terimi Nazi Almanyası nda öldürülmelerinin kendi iyiliklerine olduğu iddia edilerek istemeyen kişilerin zorla canının alınması anlamında da kullanılmış olmakla birlikte, günümüz dünyasında ve özellikle tıp ve tıp etiği terminolojisinde böyle bir karşılığı olması söz konusu değildir 2, 6. Mamafih kimi kaynaklarda bu yaklaşımı ifade etmek üzere gönülsüz ötanazi, istemsiz ötanazi gibi Türk dilinin mantığına aykırı terim önerileri yer almaktadır 1. 8

22 Herhalde bu uygulamayı istek hilafına ötanazi veya zorla ötanazi olarak adlandırmak daha anlaşılır olacaktır Öldürücü Eylemin Niteliğine Göre Ötanazi Ölümün kendisine yol açan eylemin ana amacı olması da, yan etkisi olması da mümkündür. Bu bağlamda tek ve doğrudan amacı ölümü sağlamak olan bir eylem halinde gerçekleştirilen ötanazi doğrudan ötanazi olarak adlandırılmaktadır. Dolaylı ötanazi ise asıl amacı hastada belirli bir etkiyi sağlamak olan ancak yan etki olarak ölüme yol açma riski taşıyan bir uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Dolaylı ötanazi örneği olarak, dayanılmaz ağrılarını gidermek için terminal dönem hastasına, yüksek doz narkotik analjezik verilerek yaşamını yitirmesine yol açılması verilebilir Ötanazi ve Etik Ölüm her kültürde istenmeyen ve ertelenmesi için elden geldiğince çaba gösterilen bir durumdur. Öldürme ise fevkalade dramatik ve sınırlı istisnalar dışında daima kötü olarak nitelenen bir eylemdir. Hal böyleyken, ölümün istenir hale gelmesi de, öldürmenin iyilik etme kaygısıyla gerçekleştirilmesi de kaçınılmaz olarak toplumsal ve düşünsel alışkanlıklara ters düşmekte, dolayısıyla ötanazi doğası gereği bir dizi etik tartışmaya yol açmaktadır. Ötanazi ve ölüm hakkı konusundaki etik tartışmalarda dile getirilen iki temel tez bu uygulamayı savunmak ve ona karşı çıkmak biçimindedir. Geleneksel tıp ve yasama yaklaşımları çerçevesinde ötanazinin kabul görmemiş olmasından dolayı, tartışmalarda daha çok ötanazi / ölüm hakkı yandaşlarının uygulamanın meşru hale getirilmesi talepleri ortaya konulup gerekçelendirilmekte; ötanaziye karşı olanlar ise mevcut koşulların kendi tezlerinden yana olmasından dolayı bu taleplere karşı çıkmakla yetinmektedir. 9

23 Ötanazinin yanında ve karşısında yer alanla kesimlerin, yaklaşımlarına gerekçe veya dayanak sağlamak adına öne sürdükleri görüşler ve değerlendirmeler sonraki iki alt bölümde ele alınacaktır. Bunlara geçmeden önce, ötanazinin etik boyutuyla ilgili genel bir takım saptamalar yapmak; farklı tartışma çerçevelerinden söz etmek uygun olacaktır. Ötanazinin hem yanında hem de karşısında yer alanların alt gruplarının bulunması, dolayısıyla ana ikilemin dışında ayrıntıya dair bir dizi de alt tartışmanın yürütülmesi söz konusudur. Bu bağlamda özellikle aktif ve pasif ötanazi konusunda farklı argümanlar dile getirilmekte; bir yanda pasif ötanaziyi ötanazi kabul etmeyip tedaviyi reddetme hakkı kapsamına iten diğer yanda eylem ve eylemsizlik arasında nitelik farkı olmadığı iddiasıyla aktif pasif ayrımını anlamsızlığından 13 söz eden yaklaşımlar yer almaktadır. Ötanazi tartışmalarının bir bölümünün ölümcül hastaya yaklaşım gibi genel bir başlığın altına yerleştirilmesi de mümkündür. Terminal dönemde acı çeken ölümcül hastaların gereksinimleri çoğu zaman tam olarak anlaşılamaz ve dolayısıyla uygun bir bakım da verilemez. Tıbbi ekibin ilgisi ölüm öncesi bakım üzerine değil gerekebilecek acil tıbbi uygulamalar üzerine yoğunlaşır. Böyle bir durum da insanların çoğu zaman ölmekten değil nasıl öleceklerinden korkmasına yol açar. Bu çerçevede ötanaziyle ilgili sorular, terminal dönemde hasta yönetimiyle ilgili olanlarla iç içe geçmektedir 14,15. Normale dönmesi söz konusu olmayan ve hastalığı nedeniyle ölüme mahkûm olan hastaların ölmesine izin vermek ve yaşatılması için çaba harcamamak olan ötanaziyi hekimliğin asıl amacının her ne pahasına olursa olsun hastanın ömrünü uzatmak olduğunu öne süren yaklaşımla bağdaştırmak olanaksızdır. Geleneksel olarak ve günümüzde yaygın biçimde benimsenmiş olan bu yaklaşım, klasik bir meslek ahlakı referansı olan Hipokrat Andı tarafından da desteklenmektedir. Tüm bunlara rağmen ötanazi taraftarları uygulamanın bir öldürme olmadığı anlayışını benimsemekte ve yaklaşımlarını savunurken hem hastanın daha fazla ıstırap çekmesini önlemiş olduklarını hem de hasta yakınlarını, sağlık kurumunu, sosyal güvenlik sistemini verilen tıbbi hizmetin maddi yükünden kurtardıklarını vurgulamaktadır

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Týp Etiði Elkitabý Dünya Hekimler Birliði Týp Etiði Elkitabý Çeviri Dr. Murat Civaner ISBN - 975-6984-81-3 İÇİNDEKİLER Bilgilendirmeler... 4 Çevirenin Notu... 5 1 Tıp

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Avrupa Konseyi Fransızca Baskı: Guide sur le processus

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ

TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ Haziran 2001 2 TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ TİPİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Türkiye de Üniversite ve Sendika İlişkisi Yeniden Yapılandırma Sorunu 5 Ahmet GÜNDOĞDU / Genel Başkan

Türkiye de Üniversite ve Sendika İlişkisi Yeniden Yapılandırma Sorunu 5 Ahmet GÜNDOĞDU / Genel Başkan İçindekiler Sayfa Türkiye de Üniversite ve Sendika İlişkisi Yeniden Yapılandırma Sorunu 5 Ahmet GÜNDOĞDU / Genel Başkan BİRİNCİ BÖLÜM YÖK ve ÜNİVERSİTELER Bir Değişim Efsanesi Olarak YÖK Sivil Bir YÖK

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı