Kadın,Ruhsal Hastalıklar ve Cinsel Şiddet Pervin Sevda Bıkmaz, TİHV İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadın,Ruhsal Hastalıklar ve Cinsel Şiddet Pervin Sevda Bıkmaz, TİHV İstanbul"

Transkript

1 Kadın,Ruhsal Hastalıklar ve Cinsel Şiddet Pervin Sevda Bıkmaz, TİHV İstanbul

2 Kadına Yönelik Şiddet... evlilik içi tecavüz, ensest, namus cinayetleri, pornografi, toplumsal yaşamda cinsel taciz, kadın ticareti, fahişeliğe zorlanma, kadın genital mutilasyonu, cinsiyete bağlı kürtaj, kız çocuklarının öldürülmesi, iş gücünün sömürülmesi, yadsınma ve ayrımcılığa maruz kalma... (Koss, Heise 1994; Watts ve Zimmerman, 2002).

3 En fazla risk altında olanlar 30 yaş altı çocuklu kadınlar, kız çocukları, adölesan kızlar ile HIV (+) kadınlar olmak üzere her yaştaki kadınlar, bütün çocuklar, yaşlılar, özürlüler, evsizler, mülteciler, göçmenler, etnik azınlık mensuplarıdır (DSÖ, 1997).

4 Kadınların %14 %25 i yaşamları boyunca en az bir defa tecavüze ya da cinsel şiddetin başka bir formuna maruz kalmaktadır Saldırının çocukluk ya da ergenlik döneminde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksektir (Koss, 1985; Koss, Heise, Russo, 1994). 15 yaş üzerinde yakın ilişki dışında cinsel şiddete maruz kalma sıklığı %1 %12 arasında değişmektedir (Garcia Moreno ve ark, 2005).

5 Kadının tanımadığı yabancı kişi/kişilerin cinsel saldırısına maruz kaldığı durumlar norm dışı. Kadının seçimi dışında gerçekleşen, ancak sosyal normlar tarafından çeşitli biçimlerde desteklenen cinsel saldırılar normatif tecavüzler!!!!(rozee, 1993; 503, 504).

6 ..Evlilik içi tecavüzler (Weingourt, 1985), kadınlar üzerinde sosyal kontrol ve disiplin sağlama amacıyla uygulanan cezalandırıcı tecavüzler örneğin çete tecavüzleri ya da bir işkence yöntemi olarak uygulanan cinsel şiddet (Porter ve Alison, 2004) ve tecavüzün bir savaş silahı ve etnik temizlik yöntemi olarak kullanılması...

7 2008'de Güney Afrika'da lezbiyen olduğu için tecavüz edilerek öldürülen futbol oyuncusu Eudy Simelane Nisan ında yol kenarında bir çukurda ölü bulundu. Elbiseleri yırtılmış, toplu tecavüze maruz kaldıktan sonra yüzü, göğsü ve bacakları 25 yerinden bıçaklamıştı. Düzeltme tecavüzü nden daha korkuncu sanıklara hüküm giydirilmemesi...dün Güney Afrika da oldu.. Change.org da Michael Jones, Harvard Hukuk Fakültesi.

8 Disosiyatif belirtileri olan kişilerde çocuklukta cinsel taciz olasılığı da yüksektir (Foa ve ark., 2000). Ayrıca disosiyasyon düzeyi TSSB tanısı ve derecesiyle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Dişcigil, 2003).

9 Cinsel şiddete maruz kalmak travma sonrası stres bozukluğunun önemli etiyolojik öncüllerdendir (Rodriguez, Ryan, Vande Kemp, Foy, 1997). Cinsel şiddete maruz kalma sıklığı, kadınlarda erkeklere göre belirgin biçimde daha yüksek olduğu için, kadınlarda görülen yüksek TSSB sıklığını açıklayıcı görünmektedir (Cortina ve Pimlott Kubiak, 2006; Hanson, Borntrager, Self Brown, Kilpatrick, Saunders, Resnick, Amstadter, 2008).

10 TSSB yaşam boyu sıklığı kadınlarda %2 ile %14 erkeklerde %1 ile %6 arasındadır (Breslau, 2002; Perkonigg ve Kessler, 2000; Kessler ve Sonnega, 1995). Cinsel saldırıya maruz kalan kişilerde TSSB nun görülme sıklığı cinsel saldırının biçimine bağlı olarak %30 %80 arasında değişmektedir (Acierno, Kilpatrick ve Resnick, 1999).

11 Çocukluk çağı ihmal ve istismar yaşantıları daha sonraki dönemlerde görülen reviktimizasyona zemin hazırlamakta, böylece TSSB na için risk yaratmaktadır (Schumm, Stines, Hobfoll ve Jackson, 2005). Çocukluk çağı cinsel istismar öyküsüne sahip tecavüz mağdurlarında TSSB belirti şiddeti daha yüksektir (Nihith ve ark. 2000; akt. Tortamış 2009).

12 Ankara, Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesi nde yapılan bir çalışmada kadınların %34 ü eşlerinden duygusal şiddet, %17.5 i fiziksel şiddet ve %9.7 si cinsel şiddet görmüş (Bilgili, Aykut, 2006). Aydın ilinde yapılmış toplum temelli bir çalışmada, kadınların eşleri tarafından duygusal şiddete maruz kalma yaygınlığı %71.9, fiziksel şiddete maruz kalma yaygınlığı %36.7, cinsel şiddete maruz kalma yaygınlığı %37.3 (Büyükgök, 2007).

13 Catchment Area) çalışmasında St.Louis ECA (Epidemiologic TSSB olgularında psikiyatrik eştanı oranı %80 bulunmuştur. Kuzey Carolina ECA çalışmasında %62 bulunmuştur. Benzer biçimde Breslau ve arkadaşları, gençlerde TSSB görülenlerin %83 ünde en az bir psikiyatrik bozukluk görüldüğünü bildirmiştir. Kessler ve arkadaşlarının (1995) çalışmasında ise psikiyatrik bozukluklar % oranlarında TSSB'ye eşlik etmiştir.

14 Erkeklerde en sık görülen bozukluklar... alkol kötüye kullanımı/bağımlılığı...depresyon, davranım bozukluğu...madde kötüye kullanımı / bağımlılığı izlemektedir... basit fobi, sosyal fobi... Kessler ve arkadaşları TSSB'nin birincil bozukluk olduğunu, diğer bozuklukların TSSB oluşumundan sonra başladığını saptamışlardır.

15 Cinsel şiddeti kapsayan suç içeren eylemlere maruz kalan TSSB vakaları ile yapılan bir çalışmada cinsel işlev bozuklukları daha sık (%41) bulunmuştur. Bunu %32 ile major depresyon, %27 ile obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve %18 ile fobik bozukluklar izlemiştir. Bu çalışmada belirtilen oranların yaşam boyu ya da son bir yıl için mi olduğu belirtilmemiştir.

16 18 yaşından önce cinsel şiddete maruz kalan kadınların intihar girişiminde bulunma oranı daha yüksektir (Mann ve ark, 1999). Şiddet mağduru kadınlarca gerçekleştirilmiş intihar girişimleri, kendine zarar verme yollarından biri olduğu kadar, yaşanan şiddeti durdurmaya yönelik çabalardan biri ya da çevreye yöneltilmiş bir yardım sinyali olarak da değerlendirilmelidir (Yüksel, 1996).

17 Duyguların beden dili üzerinden anlatılması gelişmekte olan ülkeler, etnik azınlık grupları, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük toplumlar başta olmak üzere tüm kültürlerde yaygın bir fenomendir. Histerik konversiyonda simgesel bir anlam varken psikosomatik belirtilerin böyle bir anlamla ilişkisi tartışmalıdır. Somatizasyonu olan kişiler sağlık kurumlarını en çok kullanan ve hekimler açısından tanısal yaklaşım ve yönlendirmede güçlükler yaratan hastalardır.

18 Cinsel taciz öyküsü olan kadınlarda; TSSB, somatoform bozukluklar, major depresyon tanılarının dağılımını ortaya koymak. yaşam kalitesini ve cinsel yaşantı kalitesini değerlendirmek. konversiyon bozukluğu, major depresyon gibi tanıları düşündürecek şikayetlerin öncelikli olarak ifade edilip edilmediğini belirlemek.

19 ...18 yaş üzeri kadın hastalar başvuru sırasında cinsel taciz öyküsü olanlar nedeni tıbbi olarak açıklanamayan ağrı ve bayılma, uyuşukluk, his kaybı gibi somatik yakınmalar nedeniyle başvuran ancak başvuru sırasında cinsel taciz öyküsü belirtmemiş olan hastalardan oluşan 50'şer kişilik çalışma ve kontrol grubuyla yapılmıştır.

20 SCID tanıları, İntihar Davranışı Ölçeği, Somatoform Dissosiasyon Ölçeği, Kısa Form 36 ile Ağrı ve Genel Sağlık Algısı, Arizona Cinsel yaşantılar Ölçeği CAPS, Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği, IES R ölçeklerindeki farklar değerlendirilmiştir

21 SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER I Doğum Yeri Büyük Şehir Küçük Şehir Öğrenim Durumu İlköğretim Lise Yüksekokul Medeni Durum Evli Bekar Boşanmış / Dul 4 8 Yaş Ortalaması Cinsel Şiddet Öyküsü Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Olmayan N=50 N=50 n % n % % % % % % Z / χ p

22 Çalışmamızda saldırganların bireyidir. %64 ü eş akraba aile Yapılan diğer çalışmalarda saldırganların başında aile bireyleri gelmektedir (sırasıyla %42 %74).İzole ya da tekil olaylar biçiminde değil, sürekli ve sistematiktir. (Çiftçi, 2007; Garcia Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, Watts, 2006; Mor Çatı, 1997).

23 Saldırgan kim... Olguların %10'unda baba ; %6'sı kolluk gücü (polis, jandarma); %18'i sevgili/eş olduğu ve %12'si halen sevgili veya eş durumunda olduğu tespit edilmiştir %10 akraba çocukları, %6 enişte, %4 ağabey ve %4 amca/dayı olarak

24 Saldırgan Sayısı Tekil Çoğul Toplam n % Mağdurda Fiziksel Bulgu n % Var Yok Toplam

25 TRAVMANIN ÖZELLİKLERİ İndeks Cinsel Travma Sayısı n Tekil 12 Çoğul 38 Toplam 50 Travma Türü n Tekil 8 Çoğul 42 Travmatik Olayın Süresi n 1 aydan az ay ay yıl 8 3 yıldan uzun 14 Toplam 50 Cinsel Şiddet Öyküsü Olan N=50 % % %

26 Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Cinsel Şiddet Öyküsü Olmayan Travma Değerlendirme Formu Ciddi kaza,yangın,patlama Doğal Afet Aileden Tanıdık biri Tarafından Cinsel Olmayan Saldırı Yabancı tarafından Cinsel olmayan saldırı Aileden Tanıdık biri Tarafından Cinsel Saldırı Yabancı tarafından Cinsel saldırı Askeri Çatışma 18 yaşından önce kendinden enaz 5 yaş büyükler cinsel yakınlık Hapishane İşkence Yaşamı Tehdit6 eden hastalık Diğer N=50 N=50 n % n %

27 CAPS A(1) Cinsel Şiddet Öyküsü Olan N=50 Cinsel Şiddet Dışı Travma Öyküsü Olan Chi Square Tests N=26 χ 2 p Hayati Tehlike n % Evet Hayır Toplam n % ,79 0,37

28 CAPS A(2) Cinsel Şiddet Öyküsü Olan N=50 Cinsel Şiddet Dışı Travma Öyküsü Olan N=26 Fisher Test p Korku Çaresizlik Dehşete Düşme n % n % Evet ,6 Hayır ,4 Toplam ,22

29 PSİKİYATRİK TANI DAĞILIMI Cinsel Şiddet Öyküsü Olmayan N=50 n % OKB Var 5 10 OKB Yok Panik Bozukluk Var 7 14 Panik Bozukluk Yok MD Var MD Yok Konversiyon Bozukluğu Var Konversiyon Bozukluğu Yok TSSB Var 4 8 TSSB Yok Cinsel Şiddet Öyküsü Olan N=50 n % Chi Squar e Tests χ 2 p 0 1 1,778 0,182 4,244 0,039 14,924 p<0,001 47,45 p<0,001 OKB görülme sıklıkları anlamlı bir fark yokken, major depresyon, konversiyon bozukluğu ve TSSB görülme sıklığı cinsel şiddeti olan grupta olmayan gruba göre anlamlı derecede daha sıktır (p<0,05, p<0,001, p<0,001).

30 Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Aile Akraba N=27 Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Diğer N=23 Mann Whitney IES R Ortalama SS Ortalama SS Z p Intruzyon (0 28) 15,73 5,36 17,96 Uyarılma (0 28) 15,19 5,53 19 Kaçınma (0 32) 17,89 5,52 17,17 7,46 2,078 0,038 7,03 2,409 0,016 6,56 0,088 0,93 Toplam (0 88) 48,22 14,07 54,13 19,46 1,948 0,051 IES R intrüzyon ve aşırı uyarılmışlık puanlarının aile dışından cinsel şiddet öyküsü olan grupta anlamlı derecede daha yüksektir. (p<0,05).

31 Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Cinsel Şiddet Dışı Travma Öyküsü Olan Mann Whitney N=50 N=26 IES R Or talam a SS Ortalama SS Z p Intrüzyon (0 28) 16,66 6,44 Uyarılma (0 28) 16,94 6,49 Kaçınma (0 32) 17,56 5,96 13,38 4,94 2,616 0,009 13,88 4,54 2,402 0,016 11,88 4,51 3,927 0,93 Toplam IES R (0 88) 51,16 16,51 39,15 12,51 3,352 0,001 Toplam IES R puanları cinsel şiddet şiddet öyküsü olan grupta anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,01).

32 Cinsel Şiddet Öyküsü Olmayan Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Mann Whitney N=50 N=50 SDQ 20 Ortalama SS Ortalama SS Z p SDQ01 Vücutta yok olma hissi SDQ03 2,04 1,12 2,66 1,35 2,289 0,022 Konuşma güçlüğü SDQ13 Bayılma Nöbeti SDQ20 Vücutta his kaybı 2,02 1,6 1,92 1,1 0,95 1,08 SDQ Toplam 36,68 11,65 2,64 1,12 2,751 0,006 1,76 1,02 0,855 0,393 2,64 1,44 2,545 0,011 39, ,2 0,841 Somatoform dissosiyasyon ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında cinsel şiddet öyküsü olan grupta vücutta yok olma hissi konuşma güçlüğü, vücutta his kaybı yakınmaları anlamlı derecede yüksek (p<0,05) (p<0,01) (p<0,05).

33 Kaygısız ve Alkın (1999), konversiyon bozukluğu olan hastalarda özellikle cinsel travma öyküsüne uluslararası kaynaklardan az rastlamışlar Türkiye'de cinsel travmaların seyrek görülmesinden değil, utanç nedeniyle hekimlerden gizli tutulabileceğinden bahsetmişlerdir. Cinsel taciz öyküsü bulunan hastalar sadece konversiyon bozukluğu belirtileriyle başvurabileceklerinden bu hasta grubunda travmanın araştırılması göz ardı edilmemelidir.

34 Ülkemizde cinsel travmanın konuşulmasının ve açıklanmasının zorlukları düşünüldüğünde afoni belirtisinin sembolik bir anlamı olabileceği ve afoni vakalarının cinsel travma açısından incelenmesinin önemi düşünüldü.

35 Cinsel Şiddet Öyküsü Olan Cinsel Şiddet Öyküsü Olmayan Mann Whitney N=50 N=50 KISA FORM 36 Ortalama SS Ortalama SS Z p Ağrı Şiddeti 2,88 1,17 3,47 1,05 1,701 0,007 Ağrının Etkisi 2,9 1,2 3,46 1,09 2,417 0,016 Toplam Ham Puan 5,78 2,19 6,93 1,89 2,658 0,008 Toplam Puan 37,8 13,2 49,3 14,61 0,197 0,012

36 Kısa form 36'ya göre genel sağlık durumu değerlendirildiğinde genel sağlık durumu açısından cinsel şiddet öyküsü olmayan grubun daha düşük puanlar aldığı, daha kötü genel sağlık değerlendirmesine sahip olduğu görüldü (p<0,05). Cinsel şiddet öyküsü olan grubun ise daha fazla genel sağlığın kötüleşeceği algısına sahip olduğu görüldü. Toplam genel sağlık durumu değerlendirmesinde anlamlı bir fark görülmedi.

37

38 Cinsel travma mağdurlarının cinsel yaşamının kısa ve uzun devrede olumsuz etkilendiğine ilişkin çalışmalar mevcuttur (Rosenbaum 2000). Cinsel şiddet yaşamış kadınların hemen hepsi bir süre için cinsellikten tamamıyla çekilmeyi ister. Yakın ilişkilerden sonra cinsellik yeniden başlasa bile, çok yavaş iyileşir (Nadelson, 1982).

39 Cinsel taciz öyküsü olan hastaların %12'sinin travmayı düşündüren belirtiler olmadan polikliniğe başvurmuştur Cinsel taciz öyküsü bildiren hastaların %8'inde tek tanı olarak konversiyon bozukluğu görülmüştür

40 Cinsel şiddet öyküsü olan grup Arizona cinsel yaşantılar ölçeği ile değerlendirildiğinde istek, uyarılma, ıslanma, orgasm ve doyum puanları açısından daha kötü cinsel yaşamla ilişkili olacak şekilde, anlamlı derecede daha yüksek puanlar almıştır. Cinsel Travma öyküsü bildiren olgularda TSSB en sık görülen bozukluktur ve yüksek oranda eştanı göstermektedir.

41 TSSB u ile görülen sık eş bozukluğu (%44) major Bozukluğu (%6)dur tanılar sırasıyla konversiyon depresyon (%40), Panik Kendileri cinsel travmayı açıklamamış olan kadınlara cinsel travma deneyiminin sorulması travmatik öyküleri olanların açıklamasını kolaylaştırmıştır.

42 KADINLARA BEDAVA DAĞITILDI ITILDI... "Rape axe" adı verilen kadın prezervatifinin üzerinde diş yerine geçen ve penetrasyon sırasında penise takılan kancalar bulunuyor futbol maçları dolayısıyla tecavüz olaylarının biraz daha artması beklenen ülkede deneme amaçlı olarak 30 bin prezervatif kadınlara bedava dağıtıldı Dişli prezeravtifler daha çok şüpheli randevulara gitmek zorunda kalan kadınlara öneriliyor

43 Teşekkürler...

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

"AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI"

AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI T.C BAŞBAKANLıK AILE ARAŞTIRMA KURUMU "AiLE içi ŞiDDETiN SEBEP VE SONUÇLARI" (Aralık 1993 - Aralık 1994) KASIM 1995 Bu araştırma Aile Araştırma Kurumu tarafından Zet Nielsen Şirketi'ne yaptınımıştır. BAŞBAKANLıK

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 1-12 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Duygu Kandemirci Ege Üniversitesi Dilek Yelda Kağnıcı Ege Üniversitesi Özet Kadına

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

ÖZET KĐTABI. 1 S a y f a

ÖZET KĐTABI. 1 S a y f a ÖZET KĐTABI 1 S a y f a ĐÇĐNDEKĐLER DÜZENLEME KURULU 3 BĐLĐMSEL PROGRAM 5-11 KONFERANS ÖZETLERĐ 13 PANEL ÖZETLERĐ 15-54 ÇALIŞMA GRUBU ÖZETLERĐ 56-57 KURS ÖZETLERĐ 59-60 POSTER BĐLDĐRĐ ÖZETLERĐ 62-100 ÖDÜLE

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN PSİKOLOJİSİ) ANABİLİM DALI TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi 136 Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının Araştırma / Original article Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz Kardam Altan Sungur Haziran 2009, ANKARA

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents Arasındaki İlişki

Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents Arasındaki İlişki Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2011, Cilt 1, Sayı 1, 77-103 2011, Volume 1, Issue 1, 77-103 18-21 Yaş Grubu Bireylerin The Relation between General Genel

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment

Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):132 160 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features,

Detaylı

Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler

Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2011, 14 (28), 60-72 Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler Tuba Eker Şefkat Koleji Eda Erdener Arel Üniversitesi Özet Bu makalenin

Detaylı

Editörden Makale Özeti

Editörden Makale Özeti ISSN 2147-4885 (Online) Söyleşi Çocuk Gelinler Doç. Dr. Önder Kavakcı Erken evlilikler bir çok psikiyatrik bozukluğa özellikle de karmaşık travmaya yol açma olasılığı olan bir durum olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.133-150 BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Sebahattin YILDIZ Sevda

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN

Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin 1 HETERONORMATİF OLMAYAN BİR SOSYAL HİZMET İÇİN 2 Kaos GL KAOS GL Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin

Detaylı