Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2."

Transkript

1 Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta çocukların haklarını düzenleyen kuralların bütününden oluşur. Çocuk hukuku, ana baba ve çocuklar arasındaki haklar, görevler ve ilişkileri düzenleyen kurallardan oluşur. Çocuğun ana-babaya karşı haklarını sağlamak ve korumak devletin yükümlülüğüdür. 16 Mayıs A. Çocuk Yararının Önceliği Çocukların beden, duygu, zihin ve sosyal gelişim bakımından korunması ilk önceliği taşır. Çocukların temel gereksinimleri her koşulda, her düzeyde üst düzey bir öncelik taşımalıdır. B. Kamusallık Çocuk hukukunun kuralları çoğunlukla emredici kurallardır. Kişiler, kanunlarda düzenlenmiş olan ilişkilerin içeriğini ve şeklini değiştiremezler. Hâkime ve savcıya, ana-baba ve çocuk ilişkilerine kendiliğinden müdahale yetkisi verilmiştir. Çocuk hukuku düzenlenirken kamu yararı, kamu düzeni ve zayıfların korunması gibi ilkeler büyük önem taşır. 16 Mayıs Mayıs

2 C. Düzenleme Serbestisinin Bulunmaması ve Şekilcilik Çocuk hukukuna ilişkin kuralların düzenlenmesinde sözleşme serbestisi yoktur. Çocuklar, gelişigüzel nüfusa kaydedilemezler, evlâtlıktan reddedilemezler. Çocuğun birden fazla soybağı olamaz, hâkim kararı olmaksızın soybağı reddedilemez. Ana-baba anlaşıp birinin velâyetine karar veremezler. Çocuk belli bir yaştan önce çalıştırılamaz. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çocuk hukuku alanındaki hemen bütün işlemler ya noter ya da hâkim aracılığı ile gerçekleştirilir. D. Güçsüzlerin Korunması Çocuklar güçsüzlerin sınıflandırılmasında özel bir grup oluştururlar. Anayasa nın sosyal devlet ilkesi gereği, doğal güçsüzlüğü nedeniyle çocuk, aile ve toplum içinde korunması gerekli gruplar içinde önceliğe sahiptir. 16 Mayıs Mayıs Madde 41: Ailenin korunması ve çocuk hakları Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Madde 42: Eğitim Hakkı Eğitim ve öğrenim hakkı. Zorunlu ve parasız öğrenim Burslar ve diğer yollarla devlet yardımı-olanak eşitliği Özel eğitime muhtaçlara olanaklar Eğitim öğretim dili Türkçe Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. 16 Mayıs Mayıs

3 Madde 50:Çalışma Şartları Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Madde 56: Sağlık Hizmetleri Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 16 Mayıs Mayıs Madde 58: Gençliğin Korunması Devlet, gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Madde 61: Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2011) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü SHÇEK 2011 de kapatıldı. 16 Mayıs Mayıs

4 Madde 62: Yurtdışındaki Çocuklar Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. Medenî Kanunda Çocuk Hukuku Çocuk haklarının korunmasına ilişkin kurallar, temelleri bakımından Medenî Kanunda düzenlenmiştir. Medenî Kanun un Aile Hukuku kitabının ikinci kısmı hısımlık başlığını taşımaktadır (m ). Bu maddeler arasında çocuk ve ana baba arasındaki ilişkiler, haklar, ayrıntılı biçimde düzenlenmektedir. 16 Mayıs Mayıs Çocuğun Aile İçinde Korunması ve Hakları Çocuğun gelişmesi ve korunmasında aile ortamı birinci derecede önemlidir. Çocuğu özenle yetiştirmek ilk planda ana babanın görevidir. Bunun için, aile içi ilişkiler düzenli ve sağlıklı olmalıdır. Çocuğun korunması için müdahale edilmesi, çocuk başka şekilde korunamadığı takdirde söz konusu olur. Müdahale için çocuğun yüksek yararı önemli derecede tehlikeye düşmeli ve ana baba, bu tehlikeyi kendiliklerinden gideremiyor olmalıdırlar. Çocuğun ana babadan alınması ve velâyetin kaldırılması önlemlerin en ağırıdır. Hâkim, çocuğun yararlarının korunması için yeterli ise daima daha hafif önlemlerle yetinmelidir 16 Mayıs Çocukluğun Başlangıcı Hukukta Çocuk Türk hukukunda çocukluk kişiliğin kazanılmasıyla başlar. Çocuk, sağ ve tamamen doğduğu tarihten başlayarak ergin olduğu tarihe kadarki devrede bulunan gerçek kişidir. Kişilik çocuğun sağ olarak doğduğu anda kazanılır. Cenin, ana rahmindeki çocuktur henüz kişi değildir. Çocuk sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak medenî haklardan yararlanır. Mirasçılar arasında cenin varsa mirasın paylaşılması doğuma kadar ertelenir. 16 Mayıs

5 Çocukluğun Sona Ermesi Hukukta Çocuk Çocukluk, kişinin fikirsel olgunluğa ulaşmasıyla sona erer. Erginlik üç durumda sağlanır yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden. 2. Evlenen kişi erginlik kazanır. Boşansa bile devam eder. Evlilik 17 yaşta ana-baba izni ile olur. Olağanüstü durumlarda evlilik 16 yaşta hakim izniyle olabilir. Bu kararda önemli nokta, çocuğun yüksek yararıdır. 3. Bazı durumlarda hakim kararıyla erginlik kazanılabilir. 15 yaşını tamamlamış olmalıdır. Örnek: babasını kaybeden bir küçüğün babasının işlerini üstlenme ve devam ettirmesi gereği. 16 Mayıs Kamu Hukukunda Çocuk Hakları Çocuğun Kişisel Temel Hakları Çocuğun Sosyal Ve Ekonomik Hakları Çocuğun Kültürel Hakları Özel Olarak Korunması Gereken Çocukların Hakları 16 Mayıs Çocuğun Kişisel Temel Hakları 1. Yaşama Hakkı Kürtaj, tıbbi zorunluluk dışında suçtur. 2. Beden Bütünlüğü ve Bedenin Saldırıya Karşı Korunma Hakkı Yaşamın maddî ve manevî acıya maruz kalmadan sürdürülmesi hakkı Onur kırıcı zalimce davranış, işkence, ruh sağlığını bozucu disiplin yöntemleri uygulanması suçtur. 3. Özel Yaşamın Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğünün Korunması Hakkı Çocuğun özel yaşamına müdahalenin sınırları 4. Eşit Muamele Görme ve Ayrımcılıktan Korunma Hakkı Devletin yükümlülüğü, kanun önünde eşitlik, ayrımcılık yapmama Çocuğun Kişisel Temel Hakları 5. Düşünme ve Düşüncelerini Açıklama Hakkı Bilgi edinme, düşünce ve kanaat özgürlüğü, Düşüncelerini ifade, açıklama ve yayma özgürlüğü 6. İnanç ve Din Özgürlüğü Hakkı Dinler ve felsefî inançlar bireyin iç dünyasının dokunulmaz alanıdır. Kişi inancından ya da inançsızlığından dolayı kınanamaz. Herkes istediği dine ya da inanca sahip olabilir 7. Dernek Kurma ve Toplanma Hakkı Yasal temsilcilerinin yazılı izniyle, 15 yaşını bitirenler çocuk dernekleri kurabilir, 12 yaşını bitirenler çocuk derneklerine üye olabilirler. 18 yaşından küçüklere toplantı ve yürüyüş hakkı tanınmamıştır. 16 Mayıs Mayıs

6 Çocuğun Sosyal ve Ekonomik Hakları 1. Çocuğun Sağlık Hakkı Anayasa md 56. Sağlık hizmetleri : Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir 2. Çocuğun Sosyal Güvenlik Hakkı Anayasa md 60. Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Çocuğun Kültürel Hakları 1. Çocuğun Eğitim Hakkı Anayasa md Çocuğun Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlara Karşı Korunma Hakkı Devlet, kitle iletişim araçlarının çocuklar açısından sosyal ve kültürel yarar sağlayacak bilgiler yaymasını teşvik eder. Devlet, çocukları zararlı yayınlardan korumakla yükümlüdür. 3. Çocuğun Çocuk Olma, Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Çocukluk yaşantısına sahip olma birinci öncelik olmalıdır. Çocuklara sağlıklı bir çevre sağlama yükümlülüğü 16 Mayıs Mayıs Özel Olarak Korunması Gereken Çocukların Hakları 1. Korunmaya Muhtaç Çocukların Hakları 2. Çalışan Çocukların Hakları 3. Çocuğun İstismardan ve İhmalden Korunma Hakkı 4. Suça Sürüklenen Çocukların Hakları 16 Mayıs

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI ÇCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI *Bu çalışma Benim için İnsan Hakları Projesi kapsamında 29.05.2014 tarihinde yapılan sunum esnasında

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Evlat edinme hükümlerinde ve şartlarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Evlat edinme hükümlerinde ve şartlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. TEK BAŞINA EVLAT EDİNME DE HUKUKİ SORUNLAR Hazırlayan : Av.Ünzile Küçüköner 743 SAYILI MEDENİ KANUN ZAMANIN DA ; Evlat edinme hakkı en az otuzbeş yaşında olup da nesebi sahih füruu bulunmayanlara münhasır

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE HUKUKU DERS NOTLARI. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE HUKUKU DERS NOTLARI. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0414021 ÇEVRE HUKUKU DERS NOTLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR Tel: 0212 383 53 55 Faks: 0212 383 53 58 E posta: sakar@yildiz.edu.tr EYLÜL,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 1. - İnsanlık onuru İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Madde 2. - Yaşama hakkı 1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse, ölüm

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU)

1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU) 1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU) BAġLANGIÇ Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karsı, Cumhuriyet devrinde benzeri

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005

Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 Yayım Tarihi: 07.07.2005/25878 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) 391 Avrupa Sosyal Şartı AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961

Detaylı

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor.

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor. DOĞRU YOL PARTİSİ DYP OLARAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINDA PARTÎLERÎN SÜRATLE UZLAŞABİLECEKLERİNİ VE SONUÇ ALABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KONULAR VE MADDELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. A) Anayasanın 67,

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ BM Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI Çalıştay Sonuçları GÜNDEM ÇOCUK Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

KĐŞĐSEL ĐLĐŞKĐ KURMA HAKKI

KĐŞĐSEL ĐLĐŞKĐ KURMA HAKKI Kişisel Đlişki Kurma Hakkı 739 KĐŞĐSEL ĐLĐŞKĐ KURMA HAKKI Yrd. Doç. Dr. Đlknur SERDAR * GĐRĐŞ Velâyet hakkına sahip olmayan ya da çocuk kendisinden alınmış olan ana babaya, hukuk düzenince çocukla kişisel

Detaylı

Datça, Eylül 2009. 04.05.2015 www.ahmetsaltik.net 1

Datça, Eylül 2009. 04.05.2015 www.ahmetsaltik.net 1 Datça, Eylül 2009 04.05.2015 www.ahmetsaltik.net 1 Temel Sağlık Mevzuatı Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com Ankara Üniv. Tıp Fak. Dönem V, Staj dersi, 2014-15

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı