İslami Davet Neden Siyasallaştı? Cumartesi, 11 Nisan :02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslami Davet Neden Siyasallaştı? Cumartesi, 11 Nisan 2009 22:02"

Transkript

1 İslami hareketler kitap, sünnet ve icma bakımından İslamı kaynak alsa bile bu hareketler ortaya çıkış şartlarının farklı olması hasebiyle muhtelif görünümlere sahiptir. Yabancı işgaline boyun eğmiş bir ülkede en büyük dert bağımsızlık olurken, kültürel saldırı ve İslam ülkesi kimliğine baskın gelen laikliğin etkilerini yaşayan bir ülkede ise İslami hareketlerin en büyük kaygısı, İslami kimliğin temel unsurlarını savunmak ve fikri, inanç ve eğitim alanında hakim laik darbelere karşı koymaktır. Bu, Tunus un 60 ların sonunda içinde bulunduğu durumdur. Fikri, davetsel hareketin siyasallaşmadan devam etmesi mümkündü. Ama bu neden gerçekleşmedi? 1- Bağımsızlığın üzerinden 15 sene geçmeden Burgiba modernliğinin tohumları meyvesini vermeye başladı. Burada aşırı merkeziyetçi, modern devletin kurumları inanç, değerler, ritüeller ve kuruluşlar bazında İslamı parçalamak için kullanıldı. Öne sürülen gerekçe, İslamın Burgiba nın benimsediği modern devletler kafilesine katılmak sloganının özetlediği devletin yüce çıkarları için en büyük engeli teşkil etmesiydi. Bağımsızlık kararlarının ilk görüntüsü: Tunus un Arap-İslam kimliğinin temel unsurlarını koruyan, Afrika da İslam medeniyetinin en büyük kalesi, o vakit farklı seviyelerde 27 bin öğrencinin eğitim gördüğü, ıslah yolunda çok büyük yol kat etmiş, İslam ve Arapça çerçevesinde modern 1 / 8

2 eğitim de veren Zeytuniye kurumunu dağıtmak oldu. Bu kurumun ortadan kaldırılması binanın temeline balyoz indirmek, ülkenin kimliğini sarsmak, dil, din ve ahlakı hedef almakla eş değerdi. İslami Davet Neden Siyasallaştı? 69 Nisan 2009 Darbeler peş peşe gelmeye devam etti. Şeriat mahkemelerinin kapatılması, zirai gayri menkullerin yaklaşık üçte birinde tasarruf hakkı olan ve bunu eğitim gibi sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde kullanan vakıfların müsadere edilmesi bu darbeler arasındadır. Hatta dini ritüeller bile bu saldırıdan kurtulamadı. Bizzat devlet başkanı tarafından 1961 Ramazan ayının ilk günü Ramazan ın kutsallığına resmi olarak halel getirildi. Devlet başkanı geri kalmışlıkla cihat fetvası vererek öğle vakti halk önünde alenen bir bardak meyve suyu içti. Hatta İslamın ilahlık, nübüvvet, cennet, cehennem, peygamber mucizeleri ve Kur an gibi temel büyük akideleri bile saldırıya maruz kaldı. Bütün bu akideler başkanın söylevlerinde bombardımana uğradılar. Bu duru, İslam alemindeki büyük imamların onun tövbe etmesini istemesine sebep oldu. Bağımsızlık devleti kadını özgürleştirme adıyla doğum kontrol, kürtaj, zinanın mubahlığı karşılıklı anlaşma olması şartıyla- ve başörtünün yasaklanması gibi kapsamlı stratejiler benimsedi. Bütün bunlar 40 sene içinde neslin kuruması, ailenin parçalanması, toplumsal yapının tamamının çözülmesi ve onun içine kapanık, genç nüfusu olmayan, yok olmaya yüz tutmuş bir hale gelmesine sebep olup, nüfusun artmasından şikayet eden 3. dünya ve İslam dünyası ülkelerinde bir ilki teşkil etti. Bu sayede ülkenin ihtiyacı daha fazla okul açmak değil kaynakların kuruması için yüzlerce okulun kapısını kapatmak oldu. Buradan, 2009 da lise diplomasını alanların sayısı geçen seneye oranla 17 bin azalmıştır. Buna ek olarak evlilik oranı düşmüş, boşanma, evlenmeme ve suç oranında artış 2 / 8

3 olmuştur. Bunların hepsi Faşist, laik, radikal bir rejimin meyvesidir. Bağımsızlık döneminde devlet gücüyle bunlar yerleştirilmiş ve sahte modernleşme adıyla pazarlanmıştır. 2- İslamın temellerinde yenilik ve ritüellerine bağlı kalma çağrısıyla İslami hareket 70 lerin başında doğdu. İslami hareketlerin günlük siyasetle ilişkisi hassastır. Bu ilişki, Tunus halkının kimlik değerleri, Batı dünyasının küçük bir bağımlısı değil Arap, Müslüman Nisan ve ümmetin bir parçası olarak varlığı ve devamını savunan önemli savunma kalkanlarından biri olmasından kaynaklanmaktadır. Tehlike hissinin artması sebebiyle kimlik değerleri üzerindeki güçlü talep süratle gelişti. Ve Allah ın yardımıyla camiler, yüce kitap, ibadetler ve İslami değerler yeniden hayat buldu. İslami kimlikle enstitü ve üniversitelerdeki modern dünya arasında köprü kuruldu. Ve İslam, müminleri bütün faaliyet ve tuttukları yolda dini sadece Allah a has kılarak, bütün benlikleriyle tek ona kulluk etmeye çağıran bir bakıştan hareketle toplumun bütün sendikal, kültürel ve siyasi kurumlarına yayıldı. 3- Vatandaşın, kanun hakimiyetinin olduğu demokratik bir rejimin gölgesinde istediği faaliyeti seçme özgürlüğü vardır. Bu faaliyetleri yürüten örgüte katılır. Bu, siyasi olabileceği gibi bununla uzaktan yakında ilişkisi olmayan bir örgüt de olabilir. Siyasetle çatışmadan istediği faaliyeti en yüksek düzeyde gerçekleştirebilir. Fakat monarşist, merkeziyetçi bir rejimde atıl ve ılımlı bir yaşamı seçmediğin sürece siyasetin seni her zaman takip ettiğini ve neye yönelsen seni kuşattığını görürsün. Başkanın her yere dağılmış olan resimleri; her şeye hakim, her yerde var olan, onun yolundan farklı bir yol tutmayı isteyen herkesi tehdit eden ve insanların zihinlerinde Allah a ait olan yeri kapmaya çalışan bir yönetimin sembolüdür. Bu yüzden sabah namazından sonra futbol oynamayı adet edinmiş birçok genç tutuklandı ve önceden izin almamakla suçlandılar. Polisler ahlaksız, bayağı ve günah kaynağı şarkılar yerine dini müziklerin çalındığı düğün törenlerini muhafazakar hareketler olması itibarıyla bastı ve düğünler mateme döndü. 4- Böyle bir rejimin gölgesinde İslami davetin 3 / 8

4 normal olarak gelişmesi için kendi haline bırakılacağı düşünülemez. Hatta Tebliğ Cemaati gibi siyasetten uzak bile olsalar tutuklanırlar. İlk çatışma rejimin kendi mülkü olarak gördüğü, imamlarını iktidar partisinden hatta çoğu zaman emekli polislerden seçtiği, davetçilerin de İslam medeniyet tarihinde olduğu gibi- onu Allah ın mülkü olarak gördüğü, alimleri, cemiyetleri, mezhepleri ve yollarıyla sivil toplumun ettiği camilerde oldu. Çatışma üniversite ve enstitülere taşındı. Sokak ve bazı hallerde de dağlarda son buldu. Otokrat bir toplumda alternatifin yoktur. Baskıcı zebaniler her yolun başını tutmuştur onlarla çarpışmaktan kaçamazsın. Siyaset riskini göze alır, kanunlarından başlayıp bu kanunları yapanları ya da kanun hükmüne ve insan iradesine boyun eğenleri tasfiye ederek istibdat ile yüzleşirsin. Bu yüzden İslami hareketler her yerde kültürel davet hareketi olarak doğmuş olsa bile biraz gelişme kaydedince diktatör devletin dikkatini çekmiş ve bütün toplar ona çevrilmiştir. Hala İslami hareketlere ve uysal bir muhalif olmayı reddeden diğerlerine bu şekilde davranılmaktadır. Böyle bir devlette istibdat yönetimiyle çatışmaya götüren siyasetten kaçış yoktur. Demokratik rejimlerdeki muhalefet ve onun otoriteyle rekabet etme ve hatta onun yerine geçme hakkı otokrasinin olduğu yerde söz konusu değildir. Çatışma işgalciden daha kötü hatta onun vekiliyle olmaktadır. Bu, istibdat yönetiminde sivil bir toplumdan bahsetmeyi işgalciyle barış yapmaktan bahsetmeye benzeyen bir düş haline getirmektedir. 5- Modern, monarşist, aşırı merkeziyetçi ve kapsamlı böyle bir rejimin; ister kendi partisinden olsun (İbn Yusuf Cemaati, el-mestiri ve İbn Salih) ister dışardan olsun (solcular, komünistler, sendikacılar, liberaller, Arapçılar, İslamcılar, hukukçular ) muhaliflerinin her türlü eğilimine baskı uygulaması kaçınılmazdır. Bu çeşit bir rejim kültürel, siyasi ve hatta sportif hiçbir aktivistin kendi sistemi dışında ortaya çıkmasına olanak sağlamaz ve ondan bağımsız gelişmesine fırsat vermez. Bu rejimin dışındaki her şey onunla değişmez bir varlık mücadelesi içindedir. Mücadeleyi kazanamayan ya yok olur ya kuşatılır. Bu sebeple bağımsızlık devletinin tarihini siyasi akımlar arasında otorite değişimi 4 / 8

5 değil hegemonya, hapis, işkence, deri yüzmek ve sürgün tarihi olarak kabul etmek mümkündür. Hapishaneler bir an bile boş kalmadı. Solcular hapishanede Yusufçuların yerini aldı, sendikacılar solcuların den bu yana da İslamcılar bu kişilerin yerini almış durumdadır. O vakit 500 İslamcı hapsedildi, 1987 de on binlercesi, 1992 de de 30 bin kişi. Son dönemde hareketin eski başkanı tıp fakültesi hocası Sadık Şuru çoğunluğunu hücre hapsinde ve işkence altında geçirdiği 18 yıldan sonra tekrar hapse atıldı. 71 Nisan 2009 Çünkü Şuru bazı basın organlarına hala Nahda hareketine bağlı olmaktan gurur duyduğu açıklamasını yapmaya cüret etmiş ve yasal eylem yapmasına izin verilmesini istemişti. Bunun üzerine yeniden tutuklandı ve 1 sene hapis cezasına mahkum edildi seçimlerinde hareketini ezici bir galibiyete taşıması kabul edilmedi ve seçimleri yalanlamaya, kazananları da ortadan kaldırmaya kara verdiler. 6- Kurumsal teori açısından ise; siyaset İslamın bir ilavesi ya da ona yabancı bir şey değil aksine onun temelidir. Eğer herkes İslamı ve siyaseti gerçek manasıyla anlarsa siyasetin, aralarında adaleti sağlayıp, birlikte yaşama, mutluluğu sağlama ve birbirlerine düşmelerine engel olmayla insanların işlerini yürütme sanatı olması itibarıylainsanların rablerini, yaratılış amaçlarını, eşitliği ve er ya da geç onlara saadeti getirecek ritüelleri tanımalarına engel teşkil edecek tümsekler oluşmaz. Bu İslamı yapısal olarak siyasi kılar. İslam, yapısının temelini oluşturan tevhitten hareketle ister inanç, ister ferdi davranışlar ya da toplumsal düzeyde olsun Allah ın şeriatından kaynaklanmayan yasa koyucu kaynaklara boyun eğilerek yapılan hiçbir şirk çeşidini kabul etmez. O gökte de ilahtır yerde de ilahtır. Müslüman toplumda demokratik rejimin enstrümanları bu bağlantı için en iyi yolu temsil eder. 7- Tarihi olarak; Mekke döneminden bu yana Müslüman toplum cahiliye geleneklerinin gölgesi altında yaşıyor olsa bile- Müslüman toplumu İslam hükümlerinin eğitimini almıştır. Mesela namaz ve zekat beraber zikredilmiştir. Resulullah zayıflara hükmeden Mekke ileri gelenlerinin reddetmesinden 5 / 8

6 sonra cihat ederek davetine bir sığınak aramış Hayber de bunu elde edince tafsilatlı hükümler ihtiyaca göre peş peşe inmeye başlamıştır. Müslümanların tarihleri ve medeniyetleri boyunca her alanda hayatlarını düzenleyecek yasalar bu metot, onun takip edilmesi, onun üzerinden kıyas yapılması üzerine temellendirildi. Ümmet Batı işgaline maruz kalana kadar bu durum böyle devam etti. Daha sonra İslami hayat metodu, bunun üzerine bina edilen yasalar ve hatta değerler süratle kaldırıldı onun yerini İslam ı hayattan, yönetimden uzaklaştıran, ve tamamen def etmek için de onu en dar çerçevelere hapseden felsefi, fikri bakış açısıyla laik yasalar aldı. 8- Tunus taki İslami hareketin, lider Burgiba nın devletin mekanizmalarıyla uyguladığı ve ondan daha zalim halefinin devam ettirdiği hakim laik radikallikle karşılaşmış olmasına rağmen İslamın tevhidi görüşünü zafere taşımak için rejimi çürütmekten başka seçeneği yoktu. Ancak İslami hareket Tunus sahasında İslami devlet gibi, hareketler nezdinde bilindik sloganlar atmadı. Hareket bugünkü sorunun, şer i kanunun uygulamadaki kanunla değiştirilmesi sorunu değil bu da önemli olmakla birlikte- kanun fikrinin, kanun devletinin ve halihazırdaki rejimde kanun egemenliğinin olmayışı olduğunu ifade ediyor. Sen buna hürriyetin olmaması, halk egemenliğinin diktatör yönetimin çıkarına işlemesi, devletin halkın bütün işlerine hükmetmesi olarak bakabilirsin. İslami hareketin çalışmasının merkezinde şeriat değil amaçlarının içinde olsa da- kimlik, hürriyet ve adalet yer almaktadır. Hareket kuruluş beyannamesinden başlayarak Nahda hareketi nizamnamesine kadar hep bunu ifade etmiştir. Özellikle Tunus taki İslami hareketin söyleminin gelişmesinde önemli payı olduğu kabul edilen semboller üretilmiş ve insanlık deneyiminin ulaştığı en iyi yöntem olması hasebiyle yönetimde, muhalefette, onun tesisinde, kökleştirilmesinde İslami temellere göre izah edilmesinde demokratik sistem benimsenmiştir. İnsanlık deneyiminin ulaştığı en iyi yöntem (demokrasi) şura yönteminin uygulanması ve haksızlıkla (istibdat) mücadele Bu tabiiki en yol değildir. Ama varolan yöntemlerin en iyisi, bakış ve uygulama açısından geliştirilmeye en yatkın olanıdır. Hatta 6 / 8

7 demokrasinin en çok övüldüğü iyi yanı diğer rejimlerden daha az kötü oluşudur. Demokrasinin önemi ancak onun alternatifi olabilecek yöntemlerle karşılaştırıldığında ortaya çıkar. Bu akıllı bir kişiyi, en ferdi ve vahşi rejimleri sağlamlaştıran Marksist eleştiriyi demokrasiye de yapmaktan alıkoyar. 9- Bu bağlamda; kendisinin de demokrasinin olmayışının kurbanı olduğuna ve fark etmeden diktatörlüğün ekmeğine yağ sürdüğüne dikkat etmeden, anlamadan demokrasiyi küfürle itham eden İslami akımlara karşı dikkatli olmak gerekir. Fakat bu cemaatler herkes gibi diktatörlükle mücadele etmeye çalışan, kapsamlı orta hareket içinde yer almazlar. Bu hareketlerin büründüğü en tehlikeli örtü İslam dır. Bu yüzden İslami slogan taşıyan rejimlenisan rin takibe aldığı muhaliflerle dolu hapishanelere ve sürgünlere şaşırmıyoruz. Bütün diktatörlüklere ve özellikle muhaliflerine karşı İslam kılıcını çekenlere karşı Allah bizi korusun. 10- Son olarak; çöküş devrelerinin peşi sıra dünyadan el etek çekip ruhlar alemine ve öte dünyaya yönelmek Müslümanların suçudur. Hatta reformistler dünyanın bilincinde olmayı, ona önem vermeyi ve onun imar edilmesinin dinin ve ahiret yolunun amaçlarından olduğunu tekrarla vurgulamayı temel hedefleri arasına almışlardır. Bağımsızlık hareketi liderleri devrimi teşvik edip Müslümanı mücadele ve çabaya çağırarak Sufi harekete karşı çıkıyorlar ve onu insanların bilincini bulandırmak olarak itham ediyorlardı. Ancak amaçlarına ulaşır ulaşmaz var güçleriyle insanları yeniden siyasi hayatın olmadığı bir hayata sürüklediler. Siyasallaşmayı her alanda özellikle de üniversitelerde takibe aldılar. Bu siyasallaşmanın ürettiği yeni nesil liderler, insanları şahsi küçük istekleri ve özel hedeflerine gömülmeye sevk ediyor ve dervişlik yollarını teşvik ediyor. Siyasallaşamaya ihtiyaç olduğu zaman dervişlikle mücadele ediyor dinin siyasallaşması suçlamasıyla da İslamcılara kılıç çekiyorlar. Onların siyasallaşmaya ve hatta terörizme yönlendirmelerinden ötürü Tebliğ Cemaati gibi siyasetten uzak gruplar bile onların baskısından kurtulamamıştır. İslam da siyaset söylemleri ve 7 / 8

8 metotları incelendiğinde- kusurlu değildir. Onlar dini sivil topluma bırakan gerçek laikler değildir. Asla. Bilakis onlar, dinin sadece ona ait olması, hizmet eden değil edilen olması ve kralın değil sadece Allah ın mabud olması gibi dinin asıl amaçlarına tezat teşkil eden başarılarının dile getirilmesi için sivil toplumun kendi otoritelerine hizmet edecek tek bir yönde siyasallaşmasını isterler. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 11- Allah bu dine bakiliği yazdığı, ona olan ihtiyaç ve istek arttığı, onu marjinalleştirme ve ona hakim olma planları suya düştüğü için bu din günbegün biraz daha özgürleşiyor ve özellikle de ümmetin kalkınması ve savunulmasında onun alternatifi olarak sunulan projelerin başarısızlığı karşısında zulme ve çürümüşlüğe galebe çalıyor. Filistin davasının seyri şairin de ifade ettiği bu gerçeği vurguluyor: Kavmim başlarına musibet gelince beni hatırlayacak Zira karanlık gecede ayın yokluğu hissedilir. (İsra Haber Sitesinden alıntıdır.) 8 / 8

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar GĐRĐŞ lkemizde sivil toplum kuruluşları 17 Ü Ağustos 1999 depreminden sonra etkinlik kazanan ve asıl işlevine dönen bir evrim geçirmektedir. Bu kavram aslında dünyada

Detaylı

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA AHMET AKGÜL 4. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Milli Restorasyon: Aslına Sadık Kalarak Yeniden Yapılanma... 5 1- Giriş: Yeni Bir Düzen İhtiyacı... 11 2- Adil Düzen, Denge Düzeni

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

Tarih Şaşırmaktır! Tarih Şaşırmaktır!

Tarih Şaşırmaktır! Tarih Şaşırmaktır! Tarih Şaşırmaktır! 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 4 İçindekiler Önsöz... 7 Batı yı şeytanlaştırmadan (Sever Işık)... 9 Müslümanlar İslam a ne yaptılar? (Bernard

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

İslam ın Orta Asya ve Kırgızistan daki Dinamikleri. YAZAR Kubangazy BUGUBAEV

İslam ın Orta Asya ve Kırgızistan daki Dinamikleri. YAZAR Kubangazy BUGUBAEV İslam ın Orta Asya ve Kırgızistan daki Dinamikleri YAZAR Kubangazy BUGUBAEV Ekim 2013 1 Kuzeyinde Rusya, Doğusunda Çin, Güneyinde İran ve Afganistan, Batısında Hazar denizi sınırları içerisinde yer alan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Mısır, Tunus ve Arap Ayaklanmaları: Nasıl Açmaza Düştüler Ve Bu Açmazdan Nasıl Çıkabilirler

Mısır, Tunus ve Arap Ayaklanmaları: Nasıl Açmaza Düştüler Ve Bu Açmazdan Nasıl Çıkabilirler Mısır, Tunus ve Arap Ayaklanmaları: Nasıl Açmaza Düştüler Ve Bu Açmazdan Nasıl Çıkabilirler Samuel Albert Yazarın Önsözü Bu makaleyi 2013 ün başlarında yazmaya başladım. "Arap Baharı Açmazda Çıkış Yolu

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170

Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170 Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 170 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı İş hayatı ve İbadet ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN... WENN KINDER STERBEN... HAYATIN İŞ VE İBADET BOYUTU GOTTESDIENSTE

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE GEORGİ DİMİTROV Türkçesi: SEÇKİN CILIZOĞLU ALİ ÖZER ekim yayınları "Faşizme Karşı Birleşik Cephe" Bulgaristan'ın "Foreign Language Press" yayınevinin 1964 yılında yayınladığı,

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti)

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) George FRIEDMAN Baykent Bilgisayar & Danışmanlık Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) Yayınlayan: Pegasus Yayınları: 179 Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com YAZARIN NOTU:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Aylık işçi gazetesi 3 Mayıs 2013 Sayı: 179 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R Đ N Đ Ş Ç Đ L E R Đ, B Đ R L E Ş Đ N! Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Çözüm ya da barış süreci, büyük bir siyasi

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz*

BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz* BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz* Tiranlık, demokrasiden bazı halk kesimlerine karşı düşmanlık almıştır ve onları açık ya da gizli yöntemlerle çökertir ve rakip

Detaylı