SIMATIC Operatör Paneller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIMATIC Operatör Paneller"

Transkript

1 SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC HMI Basic Paneller KTP400 Basic mono PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü tufllu KTP600 Basic mono PN, 6 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP600 Basic color DP, 6 MPI/Profibus/RS48 arayüzü dokunmatik ekran KTP600 Basic color PN, 6 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP1000 Basic color DP, 10 MPI/Profibus/RS48 arayüzü dokunmatik ekran KTP1000 Basic color PN, 10 Profinet arayüzü dokunmatik ekran TP100 Basic color PN, 1 Profinet arayüzü dokunmatik ekran 6AV6647-0AA11-3AX0 6AV6647-0AK11-3AX0 6AV6647-0AJ11-3AX0 6AV6647-0AB11-3AX0 6AV6647-0AC11-3AX0 6AV6647-0AD11-3AX0 6AV6647-0AE11-3AX0 6AV6647-0AF11-3AX0 6AV6647-0AG11-3AX Yeni KP300 KP/KTP400 Basic Color PN SIMATIC Comfort Paneller Comfort Panel ortak özellikler; TFT 16 milyon renk Widescreen LED ayd nlatmal ekran, PDF/Excel/Word Viewer, Medya Oynat c, Profienergy deste iyle %0-%100 ekran ayd nl k ayar, standart usb (tip A - B mini) ile proje yükleme, f(x) kontrol ve diyagnostik viewer objeleri, 2 adet SD kart yuvas ( servis ve veri saklama amaçl ), USB üzerinden klavye, mouse, printer ba lant s, reçete fonksiyonu, kal c alarm buffer, mesaj ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, Internet Explorer, 7" ve üstü panellerde switch destekli çift profinet portu ve audio girifl ç k fl. 1 ve üstü panellerde kendi IP adresi olan ilave profinet portu, WinCC V11 Comfort ve üstü ile programlanabilir. KTP400 Comfort 4 dokunmatik ekran, 480x272 çözünürlük KP400 Comfort 4 ekran, tufllu, 480x272 çözünürlük TP700 Comfort 7 dokunmatik ekran, 800x480 çözünürlük KP700 Comfort 7 ekran, tufllu, 800x480 çözünürlük TP900 Comfort 9 dokunmatik ekran, 800x480 çözünürlük KP900 Comfort 9 ekran, tufllu, 800x480 çözünürlük TP1200 Comfort 12 dokunmatik ekran, 1280x800 çözünürlük KP1200 Comfort 12 ekran, tufllu, 1280x800 çözünürlük *SIMATIC Comfort Panel Bafllangıç Paketleri Comfort Panel Bafllang ç Paketleri çindekiler; SIMATIC HMI Comfort Panel, SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal), SIMATIC HMI Manual Collection, Ethernet Kablosu 2 m, SIMATIC HMI Haf za kart 2 GB, 10 x Ekran koruyucu film (Dokunmatik ekranl bafllang ç paketleri için) KTP400 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP400 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi TP700 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP700 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi TP900 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP900 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi TP1200 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP1200 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi 6AV2124-2DC01-0AX0 6AV2124-1DC01-0AX0 6AV2124-0GC01-0AX0 6AV2124-1GC01-0AX0 6AV2124-0JC01-0AX0 6AV2124-1JC01-0AX0 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV2124-1MC01-0AX0 6AV2181-4DB20-0AX0 6AV2181-4DB10-0AX0 6AV2181-4GB00-0AX0 6AV2181-4GB10-0AX0 6AV2181-4JB00-0AX0 6AV2181-4JB10-0AX0 6AV2181-4MB00-0AX0 6AV2181-4MB10-0AX0 TP100 Comfort dokunmatik ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4QB00-0AX KP100 Comfort tufllu ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4QB10-0AX TP1900 Comfort dokunmatik ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4UB00-0AX TP2200 Comfort dokunmatik ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4XB00-0AX TP100 Comfort 1" dokunmatik ekran, 1280x800 çözünürlük 6AV2124-0QC02-0AX KP100 Comfort 1" ekran, tufllu, 1280x800 çözünürlük 6AV2124-1QC02-0AX TP1900 Comfort 19" dokunmatik ekran, 1366x768 çözünürlük 6AV2124-0UC02-0AX TP2200 Comfort 22" dokunmatik ekran, 1920x1080 çözünürlük 6AV2124-0XC02-0AX Basic Paneller ortak özellikler, temel otomasyon uygulamalar için 3" ve 4 panelde maksimum 20 tag, 6, 10 ve 1 panellerde maksimum 00 tag projelendirilebilir. Renkli panellerde TFT 26 renk ekran. Alarm, online trendler, basit reçete fonksiyonlar, tek bir haberleflme arayüzü mevcuttur. KTP400, 600, 1000, 100 dokunmatik ekranl paneller Step7 Basic 10. SP2 ve üstü versiyonlar veya WinCC flexible 2008 SP2 ile projelendirilir. KP300, KP/KTP 400 Basic color PN için Step7 Basic V11 veya di er WinCC V11 sürümleri gereklidir. KP300 Basic mono PN 3.6" 240x80 grafik ekran, Profinet arayüzü, arkadan 6AV AH11-3AX ayd nlatma iste e göre seçilebilir (beyaz, yeflil, sar, k rm z ), numerik tufl tak m olarak da kullan labilen 10 fonksiyon tuflu Yeni Basic Paneller Comfort Paneller Comfort Panel Bafllang ç Paketi Yeni * Bafllang ç Paketlerinde indirim yap lmamaktad r /29

2 Genifl ekran format nda parlak ekranlar SIMATIC HMI Comfort paneller %40'a kadar daha fazla görüntüleme alan sunan genifl ekran format sayesinde karmafl k proseslerin bile kolayca görüntülenmesini sa lar. Yüksek çözünürlüklü (7 800 x 480 piksel, x 1080 piksel)16 milyon renkli ekran detayl proses görüntülemesini ve optimum okumay garanti eder. LED arkadan ayd nlatma %100'e kadar k s labilir ve de iflen ayd nl k seviyelerine en uygun ayar yap labilir. Entegre Geliflmifl Fonksiyonlar Yüksek performansa sahip comfort panellerde sayfa geçiflleri h zl d r. Ekran boyutundan ba ms z olarak bütün panellerde arflivleme, VBscript, PDF/Excel/Word Viewer, Medya Oynat c ve Internet Explorer bulunur. SIMATIC kontrolörle birlikte kullan mda PG/PC gerekmeksizin sistem diyagnostik bilgisi panel üzerinden görüntülenebilir.

3 sterseniz Tufllu sterseniz Dokunmatik SIMATIC HMI Comfort paneller uygulaman n ihtiyaç duydu u görüntüleme alan ve montaj boyutuna en iyi flekilde uyum sa lar. 4 'ten 22 'e kadar genifl ekran format nda ekrana sahip paneller mevcuttur. Yer s k nt s olan uygulamalarda dokunmatik paneller dikey monte edilebilir. Dokunmatik ekranl panellere alternatif tufl tak ml paneller mevcuttur. %100 Veri Güvenli i Comfort Paneller SIMATIC HMI haf za kart ile birlikte kullan mda entegre veri koruma özelli i sayesinde kesintisiz güç kayna na ihtiyaç duymaks z n arfliv verilerinin güvenli ini garanti eder. Kolay Proje Transferi Proje transferi için özel bir kabloya ihtiyaç duymaks z n standart Ethernet veya USB kablo kullan labilir. stenirse proje verisi ve cihaz bilgileri sistem kart na (SIMATIC HMI haf za kart ) kaydedilip otomatik olarak güncellenir. Sistem kart projenin baflka bir cihaza transferi için kullan labilir. Zorlu fiartlarda Kullan m SIMATIC HMI Comfort paneller dayan kl d r ve uluslararas veya özel uygulamalarda kullan m için sertifikalara sahiptir. Comfort paneller ATEX Zone2 ve Zone 22 sertifikalar na sahip olup patlamaya karfl tehlikeli alanlarda kullan labilir. Entegre Haberleflme Portlar SIMATIC HMI comfort paneller PROFIBUS ve PROFINET a lar na ba lanabilir. Mouse, klavye, printer gibi USB çevrebirimlerinin ba lant s için USB portlar na sahiptir. 7 üstü cihazlarda 2 adet Profinet portu bulunur. Entegre profinet switch sayesinde harici switch kullanmaya gerek yoktur. Halka veya hat topolojileri ilave maliyet gerektirmeksizin gerçeklefltirilebilir. 1 ve üstü panellerde kendi IP adresi olan ilave profinet portu bulunmaktad r. 7" ve üstü panellerde audio girifl ç k fl mevcuttur. Etkin Enerji Yönetimi Standart PROFIenergy protokolü gerekli olmayan yüklerin merkezi olarak ve koordineli bir flekilde kapat lmas na izin verir. PROFIenergy ile cihazlar n ekranlar k sa süreli üretim molalar nda bile kapat labilir. Bu sayede ak ll enerji yönetimi ve maliyet tasarrufu sa lan r. Mevcut HMI Projelerinin Migrasyonu SIMATIC HMI Comfort paneller yeni mühendislik yaz l m TIA Portal WinCC V11 ile projelendirilir. Yaz l m sezgisel ve etkin bir biçimde yeni projelerin yarat lmas na ve ayn zamanda mevcut WinCC flexible 2008 SP2/SP3 projelerinin migrasyonuna izin verir. Yaz l mda 4:3 formattan 16:9 formata kolay geçifli sa layan farkl adaptasyon seçenekleri mevcuttur.

4 SIMATIC Operatör Paneller Mikro Operatör Paneller (Yaln zca SIMATIC S7-200 PLC ile kullan l r) TP 177 Mikro TD 200, Text Ekran 2 sat r, her sat rda 20 karakter 6ES AA30-0YA (PLC Panel haberleflme kablosu dahildir) TD400C, Text Ekran 4 sat r, her sat rda 24 karakter 6AV AA00-0AX önyüzeyi de ifltirilebilir, pozisyonu sabit butonlar (PLC Panel haberleflme kablosu dahildir) TD400C, Ön panel folyolar (10 sayfa folyo) 6AV AP00-0AX SIMATIC OP 73mikro, 3 mono grafik ekran, 128KB 6AV BA11-0AX0 3.- uygulama haf zas, 4 softkey fonksiyon tuflu SIMATIC 177mikro, 6 STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran 6AV CA11-0AX KB uygulama haf zas 70 Serisi Operatör Paneller SIMATIC OP 73, 3 mono grafik ekran, 26KB uygulama haf zas, 4 fonksiyon tuflu 6AV AA11-0AX SIMATIC OP 77A, 4, mono grafik ekran, 320KB uygulama haf zas, 8 fonksiyon tuflu 6AV BA11-0AX SIMATIC OP 77B, 4, mono grafik ekran, 1MB uygulama haf zas, 6AV CA01-0AX fonksiyon tuflu, MMC kart, reçete fonksiyonu ve USB printer ba lant s 170 Serisi Operatör Paneller OP 73/77A/77B TP 177A TP 177A, 6" STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran, 6AV AA11-0AX KB uygulama haf zas 177B serisi ve MP 177 ortak özellikler; 2MB uygulama haf zas, MMC kart, reçete fonksiyonu, USB üzerinden klavye, mouse, printer ba lant s, kal c alarm buffer TP177B DP/PN, 26 renk, 4 TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV BD01-3AX TP177B DP, dokunmatik 4 ton blue mode 6 STN ekran 6AV BC01-1AX TP177B DP/PN, 26 renk, 6 STN dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV BA01-1AX OP177B DP, dokunmatik 4 ton blue mode 6 STN ekran ve tufl tak m 6AV DC01-1AX OP177B DP/PN, 26 renk, 6 STN dokunmatik ekran ve tufl ak m 6AV DA01-1AX onboard Profinet MP177, renk, 6 TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV EA01-3AX Serisi Operatör Paneller 270 serisi ortak özellikler; TFT 26 renk ekran, 4MB uygulama haf zas, MMC kart, reçete fonksiyonu, USB üzerinden klavye, mouse, printer ba lant s, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, on board Profinet TP 277, 6 dokunmatik ekran 6AV AA01-1AX OP 277, 6 ekran tufllu 6AV BA01-1AX TP177B Paneller MP277 8 ve 10 paneller MP , 1, 19 / Serisi Multi Paneller Multi Panel ortak özellikler; TFT renk ekran, 6 MB uygulama haf zas, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu, 2x USB üzerinden klavye, mouse, USB flash sürücüsü, printer ba lant s, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, Pocket Internet Explorer, onboard Profinet MP 277, 8 dokunmatik ekran 6AV CB01-1AX MP 277, 8 ekran, tufllu 6AV DB01-1AX MP 277, 10 dokunmatik ekran 6AV CD01-1AX MP 277, 10 ekran, tufllu 6AV DD01-1AX Serisi Multi Paneller Multi Panel ortak özellikler; TFT renk ekran, 12MB uygulama haf zas, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu, 2xUSB üzerinden klavye, mouse, USB flash sürücüsü, printer ba lant s, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, 2x Profinet, Internet Explorer, Media Player, Word/Excel/PDF Viewer ve Audio ç k fl ile multimedia fonksiyonlar. MP 377, 12 dokunmatik ekran 6AV AA01-2AX MP 377, 12 ekran, tufllu 6AV BA01-2AX MP 377, 1 dokunmatik ekran 6AV AB01-2AX MP 377, 19 dokunmatik ekran 6AV AC01-2AX MP 377 PRO, 1 dokunmatik ekran, her yönden IP6 koruma, 6AV AB01-2AX adaptör setleriyle alttan veya üstten destek kollar na ve VESA 7/100 standart nda montaj imkan, adaptör setleri ayr ca siparifl edilmelidir.* MP Touch daylight-readable, yüksek parlakl k ve kontrasta 6AV AB20-0AA sahip transflektif kapasitif dokunmatik ekran, gün fl nda okunabilir, IP66 koruma * MP 377 PRO adaptör setleri ve aksesuarlar için sayfa /103 e bak n z

5 SIMATIC Operatör Paneller Paslanmaz Çelik Önyüzeyli Paneller (G da, Tütün sektörü için EN standard na uygun) TP177B INOX, paslanmaz çelik önyüzey, 26 renk, 6AV BA10-0AA STN dokunmatik ekran, onboard Profinet, koruma s n f IP66K MP277 INOX, paslanmaz çelik önyüzey, renk, 6AV ED01-2AX TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet, koruma s n f IP66K MP377 INOX, 1 paslanmaz çelik önyüzey, 6AV CB01-2AX renk, TFT dokunmatik ekran, koruma s n f IP66K TP177B INOX Mobil Wireless Paneller 270 serisi Multi panellerle ortak özelliklere sahiptir. 8 TFT renk ekran. Scalance W serisi ürünlerle WLAN üzerinden kablosuz haberleflme, çal fl rken ana bataryay de ifltirme imkan. Rapid Roaming deste i. Mobil Panel ana batarya ile gelmektedir. fiarj ünitesi ayr ca siparifl edilmedir. Mobile Panel 277 IWLAN V2 Mobile Panel 277 IWLAN V2 handwheel, anahtarl ve fl kl butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), acil stop ve enable butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), handwheel, acil stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), RFID Tag model, handwheel, acil stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu Mobile Panel 277 IWLAN V2 fiarj stasyonu, lave 2 yedek pil flarj etme imkan Mobile Panel 277 IWLAN Yedek batarya (Ana akü) Masa üstü flarj adaptörü Mobile Panel 277 IWLAN V2 Transponder 6AV6 64-0DD01-0AX1 6AV6 64-0DE01-0AX1 6AV6 64-0EB01-0AX1 6AV6 64-0EC01-0AX1 6AV6 64-0EF01-0AX1 6AV6 671-CE00-0AX1 6AV6 671-CL00-0AX0 6AV6 671-CN00-0AX2 6AV6 671-CM00-0AX Mobile Panel 277 IWLAN Mobil Wireless Panel Bafllang ç Paketleri* MP277 Wireless IWLAN V2 Bafllang ç Paketi; Mobile Panel 277 V2 IWLAN handwheel, anahtarl ve fl kl butonlu, WinCC flexible Standard, flarj istasyonu, yedek ana batarya MP277 Wireless IWLAN V2 Profisafe Bafllang ç Paketi, Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), handwheel, acil stop, enable, anahtarl ve fl kl butonlu, WinCC flexible Standard, flarj istasyonu, yedek ana batarya, 3 adet Transponder * Bafllang ç paketlerinde indirim yap lmamaktad r 6AV6 61-GA01-0AA1 6AV6 61-HA01-0AA Mobile Panel 277 IWLAN Profisafe 170 Serisi Mobil Paneller Mobil Panel ortak özellikler ; 26 renk, 6 STN dokunmatik ekran ve tufl ak m, MMC kart, reçete fonksiyonu, kal c alarm buffer SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 64-0AA01-0AX entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 64-0AB01-0AX entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 64-0AC01-0AX entegre handwheel, stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 64-0BA01-0AX entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 64-0BB01-0AX entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 64-0BC01-0AX entegre handwheel, stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu Mobil Panel 177 PN /31

6 SIMATIC Operatör Paneller Mobil Panel Mobil Panel Serisi Mobil Paneller Mobil Panel ortak özellikler; TFT renk ekran, 6 MB uygulama haf zas, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu, USB flash sürücüsü, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, Pocket Internet Explorer, onboard Profinet SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran ve tufl ak m, 6AV6 64-0CA01-0AX entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran ve tufl ak m, 6AV6 64-0CB01-0AX entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran ve tufl ak m 6AV6 64-0CC01-0AX entegre handwheel, stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran 6AV6 64-0BE02-0AX entegre enable ve stop butonu Mobil Panel Ekipmanlar * Mobil Panel 177/277 DP Plus Ba lant Kutusu (MPI/Profibus) 6AV6 671-AE10-0AX Mobil Panel 177/277 PN Plus Ba lant Kutusu (Profinet) 6AV6 671-AE11-0AX Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu 2m. 6XV AH Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu m. 6XV AH Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu 10 m. 6XV AN Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu 2 m. 6XV AN Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu 2m. 6XV BH Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu m. 6XV BH Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu 10 m. 6XV BN Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu 2 m. 6XV BN * Farkl Mobil Panel ekipmanlar ve aksesuarlar için solution partnerlerimizi aray n z. DP ve PN Ba lant Kutular Mobil Panel 177 ve ba lant kutular KP8 PN/KP8 F PN /32 KP32 F PN SIMATIC KEY PANEL SIMATIC KP8 PN 8 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak m, tufllarda çok renkli arkadan LED ayd nlatma, ön yüzeyde IP6 koruma, tufllar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 8 dijital I/O, Step7. ile programlanabilir. 6AV AY36-0AX SIMATIC KP8 F PN 8 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak m, tufllarda çok renkli arkadan LED ayd nlatma, ön yüzeyde IP6 koruma, tufllar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 8 dijital I/O, Step7. ile programlanabilir, ilave PROFIsafe protokolü üzerinden 2 güvenli girifl, 1 acil stop (SIL 3) veya 2 acil stop (SIL 2) ba lant s SIMATIC KP32 F PN 32 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak m, tufllarda çok renkli arkadan LED ayd nlatma, ön yüzeyde IP6 koruma, tufllar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 16 dijital girifl, 16 dijital I/O, Step7. ile programlanabilir, ilave PROFIsafe protokolü üzerinden 4 güvenli girifl, 2 acil stop (SIL 3) veya 4 acil stop (SIL 2) ba lant s SIMATIC WinCC flexible 2008 Panel Opsiyonlar 6AV AF37-0AX AV EH47-0AX Komple IP6 korumal PRO cihazlar için bofl panel 6AV XY38-3AX WinCC flexible / 177B DP/PN serisi panellerden itibaren 6AV AB01-3AB WinCC flexible / 177B DP/PN serisi panellerden itibaren 6AV BB01-3AB WinCC flexible / OPC Server, Multi paneller için 6AV CC01-3AB WinCC flexible / ProAgent, 270 serisi panellerden itibaren 6AV DB01-3AB WinCC flexible / Audit, 270 serisi panellerden itibaren, FDA (American 6AV HB01-3AB Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11 e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolü, kullan c faaliyetlerinin elektronik imzal kayd için kullan l r SIMATIC Logon V1. SP1, Operatör panellerde kullan c yönetiminin merkezi bir PC üzerinden yap lmas için kullan l r. Server PC taraf na kurulur SIMATIC Logon Remote Access (3 client) 3 adet operatör panelin bir Server PC üzerinden merkezi kullan c yönetimi için Server taraf na kurulacak lisans paketidir SIMATIC Logon Remote Access (10 client) 10 adet operatör panelin bir Server PC üzerinden merkezi kullan c yönetimi için Server taraf na kurulacak lisans paketidir 6ES768-7BX1-2YA0 6ES768-7BA00-2YB0 6ES768-7BB00-2YB

7 SIMATIC Operatör Paneller Operatör Panel Ba lant Kablolar ve Aksesuarlar Dokunmatik ekran paneller için stylus kalem 6AV JB00-0AA0 7.- Programlama Kablosu (77B hariç 70/170/270/370 serisi için) 6ES CB30-0XA0 Bkz. Sayfa 6/26 PC/PPI RS232 Multimaster Programlama Kablosu (73Micro, 73, 77A, 177 Mikro, 177A için) 6ES DB30-0XA0 Bkz. Sayfa 6/26 PC/PPI USB Multimaster Programlama kablosu (77B için) 6ES BF00-0XA0 2.- S7 PLC Panel Haberleflme Kablosu m. (Tüm modeller için) 6ES BF00-0AA RS422/RS232 çevirici, 3rd party plcler ile haberleflme 177B ve 6AV XE00-0AX serisi operatör ve multi paneller için RS422/TTY çevirici, WinCE.0 iflletim sistemli panellerde S plclerle 6AV XJ00-0AX AS 11 sürücüsü üzerinden haberleflme için SIMATIC HMI haf za kart, 2 GB Comfort paneller için 6AV2181-8XP00-0AX MMC Kart (128 MB) OP77B, OP/TP177B, OP/TP277, MP177/277/377 serisi 6AV CB00-0AX operatör paneller ve 177/277 serisi Mobil paneller için SD Kart (12 MB) MP177/277/377 serisi operatör paneller ve 277 6AV XB10-0AX serisi Mobil paneller için, SD/MMC kombo yuvaya sahip OP77, TP/OP 177/277 panellere WinCC flexible 2008 SP1 den itibaren USB Flash Drive (8 GB), Multi Panel ve Endüstriyel PC ler için 6ES DC0-0AA Industrial USB Hub 4, Multi Panel ve Endüstriyel PC ler için 6AV AH00-0AX Stylus Kalem HMI çevirici SIMATIC Endüstriyel Thin Client Paneller TFT 16 milyon renk Touch Panel, 2xUSB üzerinden mouse, keyboard,usb bellek ba lant s, ile Operatör Panel ve WinCC RT Advance PC ye client olarak ba lanma, Windows 2008 Server a kurulu Web Navigator a RDP üzerinden terminal ba lant s, RDP protokolüyle SAP, MES veya ofis uygulamalar na ba lant,vnc protokolü deste i, web browser özelli i (HTML, XML, CSS, Javascript deste i) Runtime / Host PC veya operatör panel ile birlikte kullan l r. SIMATIC ITC 1200, 12 dokunmatik ekran 1280x800 çözünürlük SIMATIC ITC 100, 1 dokunmatik ekran 1280x800 çözünürlük SIMATIC ITC 1900, 19 dokunmatik ekran 1366x768 çözünürlük SIMATIC ITC 2200, 22 dokunmatik ekran 1920x1080 çözünürlük Thin Client PRO, 1 Touch, her yönden IP6 koruma, adaptör setleriyle alttan veya üstten destek kollar na ve VESA 7/100 standart nda montaj imkan, adaptör setleri ayr ca siparifl edilmelidir.* 6AV AA22-0AX0 6AV AB22-0AX0 6AV AC22-0AX0 6AV AD22-0AX0 6AV AB21-2AX Yeni SIMATIC Endüstriyel Thin Client Paneller SIMATIC Endüstriyel Thin Client Paneller Thin Client tan Operatör Panele ba lant WinCC Web Navigator a RDP üzerinden terminal ba lant s (Thin Client panelin Web Client olarak kullan lmas ) * Thin Client PRO adaptör setleri ve aksesuarlar için sayfa /103 e bak n z /33

8 SIMATIC Operatör Paneller WinCC flexible projelendirme yaz l m SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m WinCC flexible WinCC flexible 2008 SP3 Windows XP Prof. SP3 (32-bit), Windows 7 / Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit) iflletim sistemlerini destekler. WinCC flexible 2008 Advanced, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV AA1-3CA /120/270/370 serisi, WinCC Flexible RT için projelendirme yaz l m WinCC flexible 2008 Standard, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV AA1-3CA /170/270/370 serisi için projelendirme yaz l m WinCC flexible 2008 Compact, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV AA1-3CA /170 serisi için projelendirme yaz l m WinCC flexible 2008 Mikro, Mikro paneller için projelendirme yaz l m 6AV AA01-3CA WinCC flexible/change Control, WinCC flexible Compact, Standard, 6AV AA01-3AB Advanced için proje versiyon yönetimi SIMATIC WinCC flexible 2008 Upgrade'ler WinCC flexible 2004/200/2007'den WinCC flexible 2008'e upgrade için kullan l r. WinCC flexible Compact 2008 Upgrade WinCC flexible Standard 2008 Upgrade WinCC flexible Advanced 2008 Upgrade WinCC flexible 2004//7'den WinCC flexible 2008 Runtime PC upgrade WinCC flexible 2004//7'den WinCC flexible 2008 Panel opsiyonlar upgrade 6AV6611-0AA1-3CE 6AV6612-0AA1-3CE 6AV6613-0AA1-3CE 6AV6613-1XA1-3CE0 6AV6618-7XX01-3AF0 SIMATIC WinCC flexible için PowerPack ler Daha üst seviye projelendirme yaz l m na geçifl için kullan l r WinCC flexible Standard tan 2008 Advanced e 6AV CD01-3AD 77.- WinCC flexible Compact tan 2008 Advanced e 6AV BD01-3AD WinCC flexible Compact tan 2008 Standard a 6AV BC01-3AD WinCC flexible Advanced Projelendirme yaz l m WinCC flexible Standard WinCC flexible Compact WinCC flexible Micro Runtime yaz l m Mikro Paneller TP177mikro OP73mikro 70/170 serisi Basic paneller Basic paneller 170/270/370 serisi PC tabanl WinCC flexible Runtime /34

9 SIMATIC Operatör Paneller PC için SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime WinCC flexible 2008 SP3 Windows XP Prof. SP3, Windows 7 / Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit) iflletim sistemlerini destekler. CP 611 S7 MPI/Profibus ve endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean sürücüsü runtime paketi içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. 128 PowerTag (RT 128)* 6AV BA1-3CA PowerTag (RT 12)* 6AV DA1-3CA PowerTag (RT 2048)* 6AV FA1-3CA PowerTag (RT 4096)* 6AV GA1-3CA * Arflivleme ve reçete fonksiyonlar için SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime PC opsiyonlar n n kullan m gereklidir. WinCC flexible Runtime (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI, WinCC flexible Paketi Yaln z IPC 427C/477C/77C/677C, Box PC 627C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC Flexible Power Tags (RT), Arfliv ve reçete opsiyon lisanslar dahildir Software Komponentler 128 Power Tags (RT) 12 Power Tags (RT) 2048 Power Tags (RT) 4096 Power Tags (RT) SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime için PC Opsiyonlar WinCC flexible/arfliv 6AV ED01-3AB0 2.- WinCC flexible/reçete 6AV FD01-3AB0 2.- WinCC flexible/arfliv + Reçete 6AV GD01-3AB WinCC 6AV AD01-3AB WinCC 6AV BD01-3AB WinCC flexible/opc Server 6AV CD01-3AB WinCC flexible/proagent 6AV DD01-3AB WinCC flexible/audit FDA (American Food and Drug Administration) 6AV HD01-3AB spesifikasyonu 21 CFR Part 11 e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolu, kullan c faaliyetlerinin elektronik imzal kayd için kullan l r. X 6AV B A A A 0 B D F G SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime için PowerPack ler Runtime Power Tag lisans n artt rmak için kullan l r 128 den 12 PowerTag e 6AV BD01-3AD den 2048 PowerTag e 6AV BF01-3AD den 2048 PowerTag e 6AV DF01-3AD den 4096 PowerTag e 6AV BG01-3AD den 4096 PowerTag e 6AV DG01-3AD den 4096 PowerTag e 6AV FG01-3AD WinCC flexible RT WinCC flexible OPC Server WinCC flexible Audit Viewer /3

10 TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar WinCC Step 7 Ortak kullan m WinCC HMI projelendirme SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m WinCC Comfort V11 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller için projelendirme yaz l m WinCC Advanced V11 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, IPC ve standart PC ile WinCC RT Advanced (max powertags) için projelendirme yaz l m Runtime lisans içermez, simulasyon yap labilir SIMATIC WinCC Professional 12 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (12 powertags) için projelendirme yaz l m, Runtime lisans içermez, simulasyon yap labilir SIMATIC WinCC Professional 4096 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (4096 powertags) için projelendirme yaz l m, Runtime lisans içermez, simulasyon yap labilir SIMATIC WinCC Professional max. Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (max powertags) için projelendirme yaz l m, Runtime lisans içermez,simulasyon yap labilir 6AV AA01-0AA0 6AV2101-0AA01-0AA 6AV2102-0AA01-0AA 6AV2103-0DA01-0AA 6AV2103-0HA01-0AA 6AV2103-0XA01-0AA SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Projelendirme Yaz l mlar için Daha üst seviye projelendirme yaz l m na geçifl için kullan l r. HMI Network konfigürasyon SIMATIC WinCC Advanced Powerpack WinCC Comfort -> WinCC Advanced V11 SIMATIC WinCC Professional Powerpack WinCC Advanced -> WinCC Professional 12 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 12 PowerTags -> 4096 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags -> max. 6AV2102-2AA01-0BD 6AV2103-2AD01-0AC 6AV2103-2DH01-0BD 6AV2103-2HX01-0BD SIMATIC WinCC flexible Proje Yaz l m ndan SIMATIC WinCC V11'e Upgrade'ler WinCC flexible'dan WinCC V11'e upgrade için kullan l r. HMI panel projelendirme SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Compact -> WinCC Comfort V11 SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Standard -> WinCC Comfort V11 SIMATIC WinCC Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Advanced -> WinCC Advanced V11 6AV2101-4AB01-0AE 6AV2101-4BB01-0AE 6AV2102-4AA01-0AE Engineering edition WinCC Professional WinCC Advanced WinCC Comfort WinCC Basic Basic Panels Comfort Panel, Panels, Mobile Panels IPC SCADA Devices /36

11 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced, Windows XP Prof. SP3, Windows 7/Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit) iflletim sistemlerini destekler. OPC DA server, CP 611 MPI/Profibus ve Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean sürücüsü runtime paketi içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 12 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 SIMATIC WinCC Runtime Advanced AV2104-0BA01-0AA0 6AV2104-0DA01-0AA0 6AV2104-0FA01-0AA0 6AV2104-0HA01-0AA0 Arflivleme ve reçete fonksiyonlar için SIMATIC WinCC Runtime Advanced opsiyonlar n n kullan m gereklidir. HMI kontrol objeleri SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Advanced Paketi Yaln z IPC 227D/277D/427C/477C/77C/677C, Box PC 627C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced 128 PowerTags, Arfliv ve reçete opsiyon lisanslar dahildir 6AV B A A A Software Komponentler 128 PowerTags 12 PowerTags 2048 PowerTags 4096 PowerTags X B D F H SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Windows XP Prof. SP3, Windows 7/Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2008 R2 (64-bit) iflletim sistemlerini destekler. WinCC OLEDB, WinCC OPC (OPC DA, OPC XML DA, OPC HDA, OPC A&E, OPC UA server) ve CP 611 S7 MPI/Profibus sürücüsü runtime paket içeri inde mevcuttur. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans runtime lisanslar yla birlikte gelmektedir. Runtime yaz l mla 12 de iflkene kadar proses tag arflivlenebilir. WinCC arflivleme kapasitesini art rmak için arfliv paket ve arfliv PowerPack'ler kullan l r. Di er plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet IP, Modbus TCP/IP, Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. HMI grafik objeler SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11, server client mimarisinde kullan l r SIMATIC WinCC Runtime Professional 128 ( server client mimarisi için WinCC Client Runtime Professional lisans kullan l r) SIMATIC WinCC Runtime Professional 12 SIMATIC WinCC Runtime Professional 2048 SIMATIC WinCC Runtime Professional 4096 SIMATIC WinCC Runtime Professional 8192 SIMATIC WinCC Runtime Professional 636 6AV2107-0DB01-0AA0 6AV210-0BA01-0AA0 6AV210-0DA01-0AA0 6AV210-0FA01-0AA0 6AV210-0HA01-0AA0 6AV210-0KA01-0AA0 6AV210-0MA01-0AA SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Professional Paketi Yaln z IPC 477C/77C/677C, Box PC 627C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional 128 PowerTags Software Komponentler 128 PowerTags 12 PowerTags 2048 PowerTags 4096 PowerTags 8192 PowerTags 636 PowerTags X B D F H K M 6AV B A A A HMI layout /37

12 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Advanced için Runtime PowerTag lisans n artt rmak için kullan l r SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags -> 12 6AV2104-2BD01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 12 PowerTags -> AV2104-2DF01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags -> AV2104-2FH01-0BD0 SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Professional için Runtime PowerTag lisans n artt rmak için kullan l r. SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 128 PowerTags -> 12 6AV210-2BD01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 12 PowerTags -> AV210-2DF01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 2048 PowerTags -> AV210-2FH01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 4096 PowerTags -> AV210-2HK01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 8192 PowerTags -> 636 6AV210-2KM01-0BD0 Parametrelere kolay ulafl m SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler (Runtime Advanced -> Runtime Professional) WinCC Runtime Advanced'ten WinCC Runtime Professional'a geçifl için kullan l r. SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 128 PowerTags -> Runtime Professional 128 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 12 PowerTags -> Runtime Professional 12 6AV210-2BB01-0AC0 6AV210-2DD01-0AC SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 6AV210-2FF01-0AC PowerTags -> Runtime Professional 2048 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 6AV210-2HH01-0AC PowerTags -> Runtime Professional 4096 WinCC Runtime Upgrade (WinCC flexible Runtime -> WinCC Runtime Advanced) SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 128 SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 12 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 12 SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 2048 SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced AV2104-4BB01-0AE0 6AV2104-4DD01-0AE0 6AV2104-4FF01-0AE0 6AV2104-4HH01-0AE /38

13 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar WinCC Runtime Upgrade (WinCC Runtime->WinCC Runtime Professional) SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 12 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 12 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 636 PowerTags ->WinCC Runtime Professional 636 SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 RC/RT128 / RC/RT Client -> WinCC Client Runtime Professional V11 6AV210-4BB01-0AE0 6AV210-4DD01-0AE0 6AV210-4FF01-0AE0 6AV210-4KK01-0AE0 6AV210-4MM01-0AE0 6AV2107-0DB01-0AE TIA PORTAL HMI OPS YONLAR WinCC SIMATIC WinCC Server Runtime Professional, Server Client yap s için kullan l r, client için WinCC Client Runtime Professional lisans yeterlidir. SIMATIC WinCC SIMATIC Paneller için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC Runtime Advanced ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server taraf na lisans yüklemek yeterlidir. SIMATIC WinCC Runtime Advanced için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC Runtime Advanced ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server taraf na lisans yüklemek yeterlidir. 6AV2107-0EB00-0BB0 6AV2107-0CP00-0BB0 6AV2107-0CA00-0BB Genifl ekran format nda HMI Runtime WinCC Reçete ve Arfliv Opsiyonlar SIMATIC WinCC Recipes Runtime Advanced için SIMATIC WinCC Logging Runtime Advanced için SIMATIC WinCC Recipes + Logging Runtime Advanced için SIMATIC WinCC Recipes Runtime Professional için SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 100 LoggingTags SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 000 LoggingTags SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için Powerpack 100 -> 000 LoggingTags 6AV2107-0JA00-0BB0 6AV2107-0GA00-0BB0 6AV2107-0HA00-0BB0 6AV2107-0JB00-0BB0 6AV2107-0GB00-0BB0 6AV2107-0GD00-0BB0 6AV2107-2GD00-0BD WinCC Recipes WinCC ControlDevelopment SIMATIC WinCC ControlDevelopment V11 Runtime Advanced ve Runtime Professional için 6AV2107-0TA01-0DA WinCC/Web Navigator Server Bazl Lisanslama Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve kontrolu için kullan l r, Client PC taraf nda lisans yüklenmez SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 3 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 10 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 2 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 0 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 100 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 10 6AV2107-0KD00-0BB0 6AV2107-0KF00-0BB0 6AV2107-0KH00-0BB0 6AV2107-0KK00-0BB0 6AV2107-0KM00-0BB0 6AV2107-0KP00-0BB WinCC Runtime Advanced Logging /39

14 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar WinCC/Web Navigator Diyagnostik Lisanslar Client ve Server PC taraf nda lisans yüklenir SIMATIC WinCC WebDiagnostics Server Runtime Professional için SIMATIC WinCC WebDiagnostics Client Runtime Professional için WinCC/Web Navigator PowerPack'ler Ayn anda ba lanabilen kullan c say s n artt rmak için gereklidir. SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 3 -> 10 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 10 -> 2 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 2 -> 0 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 0 -> 100 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 100 -> 10 Clients 6AV2107-0KR00-0BB0 6AV2107-0KT00-0BB0 6AV2107-2KF00-0BD0 6AV2107-2KH00-0BD0 6AV2107-2KK00-0BD0 6AV2107-2KM00-0BD0 6AV2107-2KP00-0BD WinCC DataMonitor Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portal oluflturma arac WebCenter, Scada sayfalar n n izlenmesi için WinCC ViewerRT, Excel ve pdf format nda raporlar al nmas için Published Reports, WinCC proses ve alarm arfliv arac Trends&Alarms ve WinCC aktuel de erleri, proses ve alarm arfliv verilerini kullanarak Excel ile analiz ve rapor arac Excel Workbooks'tan oluflur SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 1 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 3 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 10 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 2 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 0 6AV2107-0LB00-0BB0 6AV2107-0LD00-0BB0 6AV2107-0LF00-0BB0 6AV2107-0LH00-0BB0 6AV2107-0LK00-0BB0 WinCC Datamonitor PowerPack'ler Ayn anda ba lanabilen kullan c say s n artt rmak için gereklidir. SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için Powerpack 1 -> 3 Clients SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack 3 -> 10 Clients SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional Powerpack 10 -> 2 Clients SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack 2 -> 0 Clients 6AV2107-2LD00-0BD0 6AV2107-2LF00-0BD0 6AV2107-2LH00-0BD0 6AV2107-2LK00-0BD0 WinCC Upgradeler (WinCC flexible Panel Opsiyonlar -> WinCC Panel Opsiyonlar ) SIMATIC WinCC Panel Opsiyonlar Upgrade WinCC flexible Panel Opsiyonlar için SIMATIC WinCC Professional Logging Upgrade SIMATIC WinCC Archives V7.0 için (10 lisans) 6AV2107-4XP00-0BF0 6AV2107-4GX00-0BF WinCC Audit WinCC Audit FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11 e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolü, kullan c faaliyetlerinin elektronik imzal kayd için kullan l r SIMATIC WinCC Audit SIMATIC Paneller için Comfort paneller ve 270 6AV2107-0RP00-0BB serisi panellerden itibaren SIMATIC WinCC Audit Runtime Advanced için 6AV2107-0RA00-0BB /40

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi

Detaylı

SIMATIC Operatör Paneller

SIMATIC Operatör Paneller Mikro Operatör Paneller (Yaln zca SIMATIC S7-200 PLC ile kullan l r) TD 200, Text Ekran 2 sat r, her sat rda 20 karakter 6ES7 272-0AA30-0YA1 165.- (PLC Panel haberleflme kablosu dahildir) TD400C, Text

Detaylı

Malzeme Cinsi. ** Tüm CPU Modellerinde 2 AI (0-10V DC, 10Bit) cihaz üzerinde mevcuttur. SM 1222 24 VDC, 0.5A 8DO SM 1222 24 VDC, 0.

Malzeme Cinsi. ** Tüm CPU Modellerinde 2 AI (0-10V DC, 10Bit) cihaz üzerinde mevcuttur. SM 1222 24 VDC, 0.5A 8DO SM 1222 24 VDC, 0. SIMATIC S7-1200 CPU 1214C CPU 1211C DC/DC/DC 25KB (Prog+Data) DI / 4DO, 2AI CPU 1211C DC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) DI / 4DO, 2AI CPU 1211C AC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) DI / 4DO, 2AI CPU 1212C DC/DC/DC 25KB

Detaylı

SIMATIC Operatör Paneller

SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC Operatör Paneller WinCC flexible projelendirme yaz l m SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m WinCC flexible WinCC flexible 2008 SP3 Windows XP Prof. SP3 (32-bit), Windows 7 / Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise

Detaylı

Malzeme Cinsi. SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)

Malzeme Cinsi. SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) WinCC V7.0 SP Windows XP Prof. SP3, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (3-bit), Windows Server 008 SP Windows Server 003 R SP, Windows Server 003 SP iflletim sistemlerini destekler. Runtime ve

Detaylı

SIMATIC Yaz l m Paketleri

SIMATIC Yaz l m Paketleri SIMATIC Yaz l m Paketleri SIMATIC Yaz l m Paketleri STEP7 V5.5 STEP7 V5.5 Upgr. STEP7 PROF. ED 2010 STEP7 PROF.ED 2010 Upgr. PowerPack STEP7 PROF. STEP 7 PROF. 2010 / V11 STEP 7 V11 PROF. STEP7 V11 Upgr.1

Detaylı

STS Sistem mühendislik eğitim hizmetleri TİC.LTD.ŞT.İ

STS Sistem mühendislik eğitim hizmetleri TİC.LTD.ŞT.İ SIEMENS PLC, SERVO, HMI, Field PG M5, SCADA Otomasyon Yazılımları Kampanya Kapsamında, PG M5 ve Yazılım Paketi Satışlarımız. Kampanya geçerlilik tarihleri; 22 Temmuz 2016 31 Aralık 2016 TIA Portal STEP7

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 MART 2015 67 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ SC Serisi Operatör Paneller Operatör Paneller SC103A0101 / Adet SC103A0101 SC103 - Dokunmatik

Detaylı

BEIJER 2009 FİYAT LİSTESİ

BEIJER 2009 FİYAT LİSTESİ OPERATÖR PANELLERİ K10 Grafik operatör Paneli Monokrom 160x32 piksel 260,00 K20 Grafik operatör Paneli Monokrom 240x64 piksel 395,00 K30 Grafik operatör Paneli Monokrom 240x64 piksel 650,00 K60C Grafik

Detaylı

Ölçeklenebilir ve esnek dizayn Endüstriyel haberleflme Entegre teknoloji

Ölçeklenebilir ve esnek dizayn Endüstriyel haberleflme Entegre teknoloji Ölçeklenebilir ve esnek dizayn Endüstriyel haberleflme Entegre teknoloji Herhangi bir CPU'suna maksimum üç adet haberleflme modülü takılabilir. RS48 ve RS232 haberleflme modülleri noktadan noktaya seri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan teknik sartname dökünanı numarası ile verilen 4 KALEM SÜPERİLETKEN HIZLANDIRICI

Detaylı

Delta DOP/TP Serisi HMI HMI (Human Machine Interface) İnsan Makine Arabirimi

Delta DOP/TP Serisi HMI HMI (Human Machine Interface) İnsan Makine Arabirimi Delta DOP/TP Serisi HMI HMI (Human Machine Interface) İnsan Makine Arabirimi İMDAT ATAŞ / Elektrik-Elektronik Mühendisi Fabrika Aygıtları Sistem Teknolojisi Konular I. DELTA Operatör Panel Ürünleri II.

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1

Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1 Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1 Global Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti Yukarı Mah. Atatürk Bulvarı Yaman Apt. No:7/4 Kartal İstanbul Tel: 0216-3895250 Fax: 0216-3898275 Kurslarımız Simatic S5

Detaylı

MART 2013 FİYAT LİSTESİ EN GÜNCEL FİYAT LİSTELERİ İÇİN SİTEMİZİ ZİYARET EDİN. www.ankamuh.com

MART 2013 FİYAT LİSTESİ EN GÜNCEL FİYAT LİSTELERİ İÇİN SİTEMİZİ ZİYARET EDİN. www.ankamuh.com MART 2013 FİYAT LİSTESİ EN GÜNCEL FİYAT LİSTELERİ İÇİN SİTEMİZİ ZİYARET EDİN www.ankamuh.com IPC SERIES SİPARİŞ KODU ÜRETİCİ KODU AÇIKLAMA LİSTE FİYATI 42300000001 XS7W7SF111000 7"Intel Atom 1,6GHz işlemci1

Detaylı

TIA PORTAL İLE OPERATÖR PANEL PROGRAMLAMA

TIA PORTAL İLE OPERATÖR PANEL PROGRAMLAMA İÇİNDEKİLER TIA PORTAL İLE OPERATÖR PANEL PROGRAMLAMA 1. OPERATÖR PANELLER VE KONFİGÜRASYONU A. OPERATÖR PANELLER B. SIEMENS OPERATÖR PANEL ÇEŞİTLERİ C. OPERATÖR PANEL SEÇİMİ D. OPERATÖR PANEL KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar.

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. CP 5611 PCI HABERLEŞME KARTI: CP511 HABERLEŞME KARTI VE ADAPTÖR: S7 300

Detaylı

Markalama Kontrolörleri

Markalama Kontrolörleri Markalama Kontrolörleri Teknik Özellikler Evrensel markalama kontrolörü Çizici/Kalem, Kazımalı, DataMatrix ve Dot-peening markalama kafaları ile kullanılabilir Yazılım: LDM-MAKRO programı: Layout modunda

Detaylı

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM Proximity Kart Okuyuculu Sistem RFID Okuyuculu Sistem Proximity Kart Okuyuculu Sistem Ana Bilgisayar ACT (Otomatik Tartım Terminali) Kamera Trafik

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

hızlı - esnek - sarı

hızlı - esnek - sarı hızlı - esnek - sarı ÜRÜNLER echocollect proses verilerini süperordinat sistemlere aktarır db2 SAP ORACLE MS SQL MySQL MES / ERP MES MES / ERP/ ERP echo collect Schneider WAGO / Beckhoff etc. Rockwell

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ S7 1200 EĞİTİM SETİ DENEY KİTAPÇIĞI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ S7 1200 EĞİTİM SETİ DENEY KİTAPÇIĞI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ S7 1200 EĞİTİM SETİ DENEY KİTAPÇIĞI V1.0 1 İÇİNDEKİLER 1. EĞİTİM SETİNİN TANITILMASI... 3 1.1. ANA ÜNİTE (ÇANTA TİPİ)... 3 1.2. GENEL UYGULAMA MODÜLÜ

Detaylı

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas hizmetinizdedir Yaz l m serisi Yarat

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC300 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

POLARIS verimli HMI sistem çözümü zone 1 ve 2 ile zone 21 ve 22 için

POLARIS verimli HMI sistem çözümü zone 1 ve 2 ile zone 21 ve 22 için POLARIS verimli HMI sistem çözümü zone 1 ve 2 ile zone 21 ve 22 için Tüm hakları saklıdır Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Değişiklik, hata ve hatalı basımdan kaynaklanan hasarlardan

Detaylı

H-serisi HMI panelleri

H-serisi HMI panelleri H-serisi HMI panelleri Özel ihtiyaçlarınıza uygun operatör panelleri Standard, Plus ve Network olmak üzere üç işlev seviyesi sunan H-serisi, ihtiyaç duyduğunuz HMI teknolojisi seviyesini seçmenize ve buna

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

İleri Grafik Arayüzü, AGI 100 Serisi TEKNİK ÖZELLİKLER. Grafik ve Dokunmatik Ekran Kontrolü. VNC Sunucu Fonksiyonu*

İleri Grafik Arayüzü, AGI 100 Serisi TEKNİK ÖZELLİKLER. Grafik ve Dokunmatik Ekran Kontrolü. VNC Sunucu Fonksiyonu* TEKNİK ÖZELLİKLER İleri Grafik Arayüzü, AGI 100 Serisi Grafik ve Dokunmatik Ekran Kontrolü VNC Sunucu Fonksiyonu* DEIF Kontrolör Üniteleriyle Uyumluluk Kolay Programlama Çoklu Dil Desteği IP65 Ekran Korumalı

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU

HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU New HEEP-3000 Model event recording system RTU, Elektrik şebekelerinde Elektrik üretiminden, iletimine ve iletiminden dağıtımına kadar olan tüm elektrik tesislerinde

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi Proton hızlandırıcısı kontrol sistemi Neler üzerinde duracağız? Kontrol edilecek parametreler

Detaylı

TERMALTRANSFER YAZICI VE AKSESUARLARI

TERMALTRANSFER YAZICI VE AKSESUARLARI TERMALTRANSFER YAZICI VE AKSESUARLARI Sipariş No. Ürün Renk En Boy 1020 100 SLF - P1W Beyaz 11,2 mm 15 m Paket adedi 1 Sipariş No. Ürün Hat başına etiket sayısı Baskı alanı En Etiket sayısı Karakter sayısı

Detaylı

TCP/ IP Video İntercom Monitörleri

TCP/ IP Video İntercom Monitörleri TCP/ IP Video İntercom Monitörleri 1.04.2017 VTH1510CH 8 kanal alarm girişi Dahua PoE güç kaynağı desteği Yüzey montajlı ve lı 250 VTH1550CH VTH1560B VTH1560BW VTH1520A - SD Card girişli SD kart takılabilir,

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

S ve TIA P0RTAL

S ve TIA P0RTAL S7-1200 ve TIA P0RTAL S7 1200 NEDİR? S7 200 Serisi PLC lerin Yerine Üretilen Yeni Nesil Giriş Seviyesi İşlemcilerdir. Küçük ve Orta Ölçekli Otomasyon İşlerinde Kullanılabilir. S7 200 Serisi PLC lerdeki

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor ///

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// Eğitim Programı 2011 PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// TARİH SÜRE EĞİTİM YERİ FİYATI 12 Ocak 2011 1 Gün Frekans İnverteri 25-26 Ocak 2011 2 Gün Melsec F Serisi

Detaylı

Standart Ürünler 29 May s 2017 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 29 May s 2017 / Fiyat Listesi 29 May s 207 / Fiyat Listesi 3VA KOMPAKT fialter HABERLEfiME AKSESUARLARI 3 ve 4 kutuplu 3VA987-0TB0 Versiyon Güç flalteri tipi / Nominal akım 3VA2 00A 60A 250A 3VA2 400A 630A No COM060 - Haberleflme Modülü

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER

SATIŞINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OFİS : Yenişehir Mahallesi Asikent Sokak No:16 41050 İzmit-KOCAELİ /TURKEY TEL : 0090 262 323 26 06 (pbx) FAX : 0090 262 321 58 43 ATÖLYE

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com 2015 Ürün Kataloğu Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com Yellowtec USA 1551 Vaquero Glen Escondido, CA 92026 www.yellowtecusa.com www.facebook.com/yellowtec

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

VX2880ML 28" UHD 4K LED

VX2880ML 28 UHD 4K LED VX2880ML 28" UHD 4K LED Monitör, Flicker Free Teknolojisi 1.07Milyar Renk Desteği, MHL/HDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort Giriş/Çıkış (Çoklu Monitör, Uyumu) Girişleri ve Hoparlör VX2880ml ViewSonic VX2880ml,

Detaylı

BX6W ARAÇ TARTIM TERMİNALİ

BX6W ARAÇ TARTIM TERMİNALİ BX6W ARAÇ TARTIM TERMİNALİ Teknik Özellikler GÜÇLÜ METAL KASA - Paslanmaz çelik ön panel ve üst kaplama, galvaniz gövde - 20mm parlak LED display, membran tuş takımı EU ONAYI - EU OIML 10000d, 2x 6000d

Detaylı

55" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar

55 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar 55" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar Kurumsal iç mekanlar için en ideal çözümler Genel Bakış ViewSonic CDE5500-L 55" kurumsal ekran, 24mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2 ÜRÜNLER Genel Özellikler Ses ve kontrol sinyalleri ile IP arasında köprü görevi Ethernet bağlantısı (RJ45) Web sunucuları ile uyumlu çalışma Tüm web tarayıcıları ile kontrol edilebilme Seri port bağlantısı

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

DYALOX ENDÜSTRİYEL PC G ü v e n i l i r e n d ü s t r i y e l d i y a l o g

DYALOX ENDÜSTRİYEL PC G ü v e n i l i r e n d ü s t r i y e l d i y a l o g DYALOX ENDÜSTRİYEL PC G ü v e n i l i r e n d ü s t r i y e l d i y a l o g» H a re ke t l i p a rç a y o k» 3 yıl garanti ve 7 yıl servis» E n d ü s t r i y e l k a l i t e d e b i l e ş e n l e r DyaloX

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ETHERNET. Endüstriyel Ethernet. STEADYTEC Teknolojili IE-LINE

ENDÜSTRİYEL ETHERNET. Endüstriyel Ethernet. STEADYTEC Teknolojili IE-LINE Endüstriyel ethernet network teknolojisinde günden güne öne çıkan bir standart haline gelmektedir. Çünkü planlama ve üretim aşamasında bu uygulamalardan alınan verim daha fazladır. Üreticiler network ağlarıyla

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Toprak suyunun kuyulardan çekilmesi için otomasyon çözümü

Toprak suyunun kuyulardan çekilmesi için otomasyon çözümü Toprak suyunun kuyulardan çekilmesi için otomasyon çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI Kuruluş Amacı Celal Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ

SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA VE RAPORLAMA SĠSTEMLERĠ SCADA (Supervisory Control And Data Your Acquisition Slide ) Title RAPORLAMA SİSTEMİ Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) sayesinde, bir

Detaylı

FİYAT LİSTESİ KASIM 2017

FİYAT LİSTESİ KASIM 2017 FİYAT LİSTESİ KASIM 2017 TCP/ IP Video İntercom Monitörleri VTH1510CH VTH1550CH VTH1560B VTH1560BW VTH1520A VTH1560CS 8 kanal alarm girişi Dahua PoE güç kaynağı desteği - SD Card girişli Gömülü 4 GB SD

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Ürün Kod Açıklama Liste Fiyatı 2014 BSM Kartlı Geçiş Yönetim Yazılımı Sorunuz FA C2001.NET 1 Kapı, 2 Okuyucu Kontrol Ünitesi, TCP/IP Haberleşme 716,30

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

DCAS NGP operatör panel

DCAS NGP operatör panel operatör panel 8739-70 OPERATÖR PANEL 8739-71 PLC MINI OPERATÖR PANEL 4 Adet PNP Input 2 Adet Relay Output 8739-72 PLC MINI II OPERATÖR PANEL 6 Adet PNP Input 4 Adet Relay Output 2 Adet NPN - PNP HSC Input

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

Simatic PCS7 Eğitimleri

Simatic PCS7 Eğitimleri Simatic PCS7 Eğitimleri Eğitim Salonumuzda PCS7 Eğitimlerimiz İSDEMİR A.Ş. de PCS7 Eğitimlerimiz PCS7 Nedir? PCS7 Siemens firması tarafından üretilmiş, geniş alanlara yayılmış endüstriyel tesislerin veya

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir.

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı