SIMATIC Operatör Paneller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIMATIC Operatör Paneller"

Transkript

1 SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC HMI Basic Paneller KTP400 Basic mono PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü tufllu KTP600 Basic mono PN, 6 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP600 Basic color DP, 6 MPI/Profibus/RS48 arayüzü dokunmatik ekran KTP600 Basic color PN, 6 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP1000 Basic color DP, 10 MPI/Profibus/RS48 arayüzü dokunmatik ekran KTP1000 Basic color PN, 10 Profinet arayüzü dokunmatik ekran TP100 Basic color PN, 1 Profinet arayüzü dokunmatik ekran 6AV6647-0AA11-3AX0 6AV6647-0AK11-3AX0 6AV6647-0AJ11-3AX0 6AV6647-0AB11-3AX0 6AV6647-0AC11-3AX0 6AV6647-0AD11-3AX0 6AV6647-0AE11-3AX0 6AV6647-0AF11-3AX0 6AV6647-0AG11-3AX Yeni KP300 KP/KTP400 Basic Color PN SIMATIC Comfort Paneller Comfort Panel ortak özellikler; TFT 16 milyon renk Widescreen LED ayd nlatmal ekran, PDF/Excel/Word Viewer, Medya Oynat c, Profienergy deste iyle %0-%100 ekran ayd nl k ayar, standart usb (tip A - B mini) ile proje yükleme, f(x) kontrol ve diyagnostik viewer objeleri, 2 adet SD kart yuvas ( servis ve veri saklama amaçl ), USB üzerinden klavye, mouse, printer ba lant s, reçete fonksiyonu, kal c alarm buffer, mesaj ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, Internet Explorer, 7" ve üstü panellerde switch destekli çift profinet portu ve audio girifl ç k fl. 1 ve üstü panellerde kendi IP adresi olan ilave profinet portu, WinCC V11 Comfort ve üstü ile programlanabilir. KTP400 Comfort 4 dokunmatik ekran, 480x272 çözünürlük KP400 Comfort 4 ekran, tufllu, 480x272 çözünürlük TP700 Comfort 7 dokunmatik ekran, 800x480 çözünürlük KP700 Comfort 7 ekran, tufllu, 800x480 çözünürlük TP900 Comfort 9 dokunmatik ekran, 800x480 çözünürlük KP900 Comfort 9 ekran, tufllu, 800x480 çözünürlük TP1200 Comfort 12 dokunmatik ekran, 1280x800 çözünürlük KP1200 Comfort 12 ekran, tufllu, 1280x800 çözünürlük *SIMATIC Comfort Panel Bafllangıç Paketleri Comfort Panel Bafllang ç Paketleri çindekiler; SIMATIC HMI Comfort Panel, SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal), SIMATIC HMI Manual Collection, Ethernet Kablosu 2 m, SIMATIC HMI Haf za kart 2 GB, 10 x Ekran koruyucu film (Dokunmatik ekranl bafllang ç paketleri için) KTP400 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP400 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi TP700 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP700 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi TP900 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP900 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi TP1200 Comfort dokunmatik ekran bafllang ç paketi KP1200 Comfort tufllu ekran bafllang ç paketi 6AV2124-2DC01-0AX0 6AV2124-1DC01-0AX0 6AV2124-0GC01-0AX0 6AV2124-1GC01-0AX0 6AV2124-0JC01-0AX0 6AV2124-1JC01-0AX0 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV2124-1MC01-0AX0 6AV2181-4DB20-0AX0 6AV2181-4DB10-0AX0 6AV2181-4GB00-0AX0 6AV2181-4GB10-0AX0 6AV2181-4JB00-0AX0 6AV2181-4JB10-0AX0 6AV2181-4MB00-0AX0 6AV2181-4MB10-0AX0 TP100 Comfort dokunmatik ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4QB00-0AX KP100 Comfort tufllu ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4QB10-0AX TP1900 Comfort dokunmatik ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4UB00-0AX TP2200 Comfort dokunmatik ekran bafllangı ç paketi 6AV2181-4XB00-0AX TP100 Comfort 1" dokunmatik ekran, 1280x800 çözünürlük 6AV2124-0QC02-0AX KP100 Comfort 1" ekran, tufllu, 1280x800 çözünürlük 6AV2124-1QC02-0AX TP1900 Comfort 19" dokunmatik ekran, 1366x768 çözünürlük 6AV2124-0UC02-0AX TP2200 Comfort 22" dokunmatik ekran, 1920x1080 çözünürlük 6AV2124-0XC02-0AX Basic Paneller ortak özellikler, temel otomasyon uygulamalar için 3" ve 4 panelde maksimum 20 tag, 6, 10 ve 1 panellerde maksimum 00 tag projelendirilebilir. Renkli panellerde TFT 26 renk ekran. Alarm, online trendler, basit reçete fonksiyonlar, tek bir haberleflme arayüzü mevcuttur. KTP400, 600, 1000, 100 dokunmatik ekranl paneller Step7 Basic 10. SP2 ve üstü versiyonlar veya WinCC flexible 2008 SP2 ile projelendirilir. KP300, KP/KTP 400 Basic color PN için Step7 Basic V11 veya di er WinCC V11 sürümleri gereklidir. KP300 Basic mono PN 3.6" 240x80 grafik ekran, Profinet arayüzü, arkadan 6AV AH11-3AX ayd nlatma iste e göre seçilebilir (beyaz, yeflil, sar, k rm z ), numerik tufl tak m olarak da kullan labilen 10 fonksiyon tuflu Yeni Basic Paneller Comfort Paneller Comfort Panel Bafllang ç Paketi Yeni * Bafllang ç Paketlerinde indirim yap lmamaktad r /29

2 Genifl ekran format nda parlak ekranlar SIMATIC HMI Comfort paneller %40'a kadar daha fazla görüntüleme alan sunan genifl ekran format sayesinde karmafl k proseslerin bile kolayca görüntülenmesini sa lar. Yüksek çözünürlüklü (7 800 x 480 piksel, x 1080 piksel)16 milyon renkli ekran detayl proses görüntülemesini ve optimum okumay garanti eder. LED arkadan ayd nlatma %100'e kadar k s labilir ve de iflen ayd nl k seviyelerine en uygun ayar yap labilir. Entegre Geliflmifl Fonksiyonlar Yüksek performansa sahip comfort panellerde sayfa geçiflleri h zl d r. Ekran boyutundan ba ms z olarak bütün panellerde arflivleme, VBscript, PDF/Excel/Word Viewer, Medya Oynat c ve Internet Explorer bulunur. SIMATIC kontrolörle birlikte kullan mda PG/PC gerekmeksizin sistem diyagnostik bilgisi panel üzerinden görüntülenebilir.

3 sterseniz Tufllu sterseniz Dokunmatik SIMATIC HMI Comfort paneller uygulaman n ihtiyaç duydu u görüntüleme alan ve montaj boyutuna en iyi flekilde uyum sa lar. 4 'ten 22 'e kadar genifl ekran format nda ekrana sahip paneller mevcuttur. Yer s k nt s olan uygulamalarda dokunmatik paneller dikey monte edilebilir. Dokunmatik ekranl panellere alternatif tufl tak ml paneller mevcuttur. %100 Veri Güvenli i Comfort Paneller SIMATIC HMI haf za kart ile birlikte kullan mda entegre veri koruma özelli i sayesinde kesintisiz güç kayna na ihtiyaç duymaks z n arfliv verilerinin güvenli ini garanti eder. Kolay Proje Transferi Proje transferi için özel bir kabloya ihtiyaç duymaks z n standart Ethernet veya USB kablo kullan labilir. stenirse proje verisi ve cihaz bilgileri sistem kart na (SIMATIC HMI haf za kart ) kaydedilip otomatik olarak güncellenir. Sistem kart projenin baflka bir cihaza transferi için kullan labilir. Zorlu fiartlarda Kullan m SIMATIC HMI Comfort paneller dayan kl d r ve uluslararas veya özel uygulamalarda kullan m için sertifikalara sahiptir. Comfort paneller ATEX Zone2 ve Zone 22 sertifikalar na sahip olup patlamaya karfl tehlikeli alanlarda kullan labilir. Entegre Haberleflme Portlar SIMATIC HMI comfort paneller PROFIBUS ve PROFINET a lar na ba lanabilir. Mouse, klavye, printer gibi USB çevrebirimlerinin ba lant s için USB portlar na sahiptir. 7 üstü cihazlarda 2 adet Profinet portu bulunur. Entegre profinet switch sayesinde harici switch kullanmaya gerek yoktur. Halka veya hat topolojileri ilave maliyet gerektirmeksizin gerçeklefltirilebilir. 1 ve üstü panellerde kendi IP adresi olan ilave profinet portu bulunmaktad r. 7" ve üstü panellerde audio girifl ç k fl mevcuttur. Etkin Enerji Yönetimi Standart PROFIenergy protokolü gerekli olmayan yüklerin merkezi olarak ve koordineli bir flekilde kapat lmas na izin verir. PROFIenergy ile cihazlar n ekranlar k sa süreli üretim molalar nda bile kapat labilir. Bu sayede ak ll enerji yönetimi ve maliyet tasarrufu sa lan r. Mevcut HMI Projelerinin Migrasyonu SIMATIC HMI Comfort paneller yeni mühendislik yaz l m TIA Portal WinCC V11 ile projelendirilir. Yaz l m sezgisel ve etkin bir biçimde yeni projelerin yarat lmas na ve ayn zamanda mevcut WinCC flexible 2008 SP2/SP3 projelerinin migrasyonuna izin verir. Yaz l mda 4:3 formattan 16:9 formata kolay geçifli sa layan farkl adaptasyon seçenekleri mevcuttur.

4 SIMATIC Operatör Paneller Mikro Operatör Paneller (Yaln zca SIMATIC S7-200 PLC ile kullan l r) TP 177 Mikro TD 200, Text Ekran 2 sat r, her sat rda 20 karakter 6ES AA30-0YA (PLC Panel haberleflme kablosu dahildir) TD400C, Text Ekran 4 sat r, her sat rda 24 karakter 6AV AA00-0AX önyüzeyi de ifltirilebilir, pozisyonu sabit butonlar (PLC Panel haberleflme kablosu dahildir) TD400C, Ön panel folyolar (10 sayfa folyo) 6AV AP00-0AX SIMATIC OP 73mikro, 3 mono grafik ekran, 128KB 6AV BA11-0AX0 3.- uygulama haf zas, 4 softkey fonksiyon tuflu SIMATIC 177mikro, 6 STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran 6AV CA11-0AX KB uygulama haf zas 70 Serisi Operatör Paneller SIMATIC OP 73, 3 mono grafik ekran, 26KB uygulama haf zas, 4 fonksiyon tuflu 6AV AA11-0AX SIMATIC OP 77A, 4, mono grafik ekran, 320KB uygulama haf zas, 8 fonksiyon tuflu 6AV BA11-0AX SIMATIC OP 77B, 4, mono grafik ekran, 1MB uygulama haf zas, 6AV CA01-0AX fonksiyon tuflu, MMC kart, reçete fonksiyonu ve USB printer ba lant s 170 Serisi Operatör Paneller OP 73/77A/77B TP 177A TP 177A, 6" STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran, 6AV AA11-0AX KB uygulama haf zas 177B serisi ve MP 177 ortak özellikler; 2MB uygulama haf zas, MMC kart, reçete fonksiyonu, USB üzerinden klavye, mouse, printer ba lant s, kal c alarm buffer TP177B DP/PN, 26 renk, 4 TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV BD01-3AX TP177B DP, dokunmatik 4 ton blue mode 6 STN ekran 6AV BC01-1AX TP177B DP/PN, 26 renk, 6 STN dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV BA01-1AX OP177B DP, dokunmatik 4 ton blue mode 6 STN ekran ve tufl tak m 6AV DC01-1AX OP177B DP/PN, 26 renk, 6 STN dokunmatik ekran ve tufl ak m 6AV DA01-1AX onboard Profinet MP177, renk, 6 TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV EA01-3AX Serisi Operatör Paneller 270 serisi ortak özellikler; TFT 26 renk ekran, 4MB uygulama haf zas, MMC kart, reçete fonksiyonu, USB üzerinden klavye, mouse, printer ba lant s, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, on board Profinet TP 277, 6 dokunmatik ekran 6AV AA01-1AX OP 277, 6 ekran tufllu 6AV BA01-1AX TP177B Paneller MP277 8 ve 10 paneller MP , 1, 19 / Serisi Multi Paneller Multi Panel ortak özellikler; TFT renk ekran, 6 MB uygulama haf zas, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu, 2x USB üzerinden klavye, mouse, USB flash sürücüsü, printer ba lant s, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, Pocket Internet Explorer, onboard Profinet MP 277, 8 dokunmatik ekran 6AV CB01-1AX MP 277, 8 ekran, tufllu 6AV DB01-1AX MP 277, 10 dokunmatik ekran 6AV CD01-1AX MP 277, 10 ekran, tufllu 6AV DD01-1AX Serisi Multi Paneller Multi Panel ortak özellikler; TFT renk ekran, 12MB uygulama haf zas, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu, 2xUSB üzerinden klavye, mouse, USB flash sürücüsü, printer ba lant s, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, 2x Profinet, Internet Explorer, Media Player, Word/Excel/PDF Viewer ve Audio ç k fl ile multimedia fonksiyonlar. MP 377, 12 dokunmatik ekran 6AV AA01-2AX MP 377, 12 ekran, tufllu 6AV BA01-2AX MP 377, 1 dokunmatik ekran 6AV AB01-2AX MP 377, 19 dokunmatik ekran 6AV AC01-2AX MP 377 PRO, 1 dokunmatik ekran, her yönden IP6 koruma, 6AV AB01-2AX adaptör setleriyle alttan veya üstten destek kollar na ve VESA 7/100 standart nda montaj imkan, adaptör setleri ayr ca siparifl edilmelidir.* MP Touch daylight-readable, yüksek parlakl k ve kontrasta 6AV AB20-0AA sahip transflektif kapasitif dokunmatik ekran, gün fl nda okunabilir, IP66 koruma * MP 377 PRO adaptör setleri ve aksesuarlar için sayfa /103 e bak n z

5 SIMATIC Operatör Paneller Paslanmaz Çelik Önyüzeyli Paneller (G da, Tütün sektörü için EN standard na uygun) TP177B INOX, paslanmaz çelik önyüzey, 26 renk, 6AV BA10-0AA STN dokunmatik ekran, onboard Profinet, koruma s n f IP66K MP277 INOX, paslanmaz çelik önyüzey, renk, 6AV ED01-2AX TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet, koruma s n f IP66K MP377 INOX, 1 paslanmaz çelik önyüzey, 6AV CB01-2AX renk, TFT dokunmatik ekran, koruma s n f IP66K TP177B INOX Mobil Wireless Paneller 270 serisi Multi panellerle ortak özelliklere sahiptir. 8 TFT renk ekran. Scalance W serisi ürünlerle WLAN üzerinden kablosuz haberleflme, çal fl rken ana bataryay de ifltirme imkan. Rapid Roaming deste i. Mobil Panel ana batarya ile gelmektedir. fiarj ünitesi ayr ca siparifl edilmedir. Mobile Panel 277 IWLAN V2 Mobile Panel 277 IWLAN V2 handwheel, anahtarl ve fl kl butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), acil stop ve enable butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), handwheel, acil stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), RFID Tag model, handwheel, acil stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu Mobile Panel 277 IWLAN V2 fiarj stasyonu, lave 2 yedek pil flarj etme imkan Mobile Panel 277 IWLAN Yedek batarya (Ana akü) Masa üstü flarj adaptörü Mobile Panel 277 IWLAN V2 Transponder 6AV6 64-0DD01-0AX1 6AV6 64-0DE01-0AX1 6AV6 64-0EB01-0AX1 6AV6 64-0EC01-0AX1 6AV6 64-0EF01-0AX1 6AV6 671-CE00-0AX1 6AV6 671-CL00-0AX0 6AV6 671-CN00-0AX2 6AV6 671-CM00-0AX Mobile Panel 277 IWLAN Mobil Wireless Panel Bafllang ç Paketleri* MP277 Wireless IWLAN V2 Bafllang ç Paketi; Mobile Panel 277 V2 IWLAN handwheel, anahtarl ve fl kl butonlu, WinCC flexible Standard, flarj istasyonu, yedek ana batarya MP277 Wireless IWLAN V2 Profisafe Bafllang ç Paketi, Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), handwheel, acil stop, enable, anahtarl ve fl kl butonlu, WinCC flexible Standard, flarj istasyonu, yedek ana batarya, 3 adet Transponder * Bafllang ç paketlerinde indirim yap lmamaktad r 6AV6 61-GA01-0AA1 6AV6 61-HA01-0AA Mobile Panel 277 IWLAN Profisafe 170 Serisi Mobil Paneller Mobil Panel ortak özellikler ; 26 renk, 6 STN dokunmatik ekran ve tufl ak m, MMC kart, reçete fonksiyonu, kal c alarm buffer SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 64-0AA01-0AX entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 64-0AB01-0AX entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 64-0AC01-0AX entegre handwheel, stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 64-0BA01-0AX entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 64-0BB01-0AX entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 64-0BC01-0AX entegre handwheel, stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu Mobil Panel 177 PN /31

6 SIMATIC Operatör Paneller Mobil Panel Mobil Panel Serisi Mobil Paneller Mobil Panel ortak özellikler; TFT renk ekran, 6 MB uygulama haf zas, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu, USB flash sürücüsü, kal c alarm buffer, alarm ve proses de erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler, Pocket Internet Explorer, onboard Profinet SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran ve tufl ak m, 6AV6 64-0CA01-0AX entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran ve tufl ak m, 6AV6 64-0CB01-0AX entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran ve tufl ak m 6AV6 64-0CC01-0AX entegre handwheel, stop, enable anahtarl ve fl kl butonlu SIMATIC Mobil Panel dokunmatik ekran 6AV6 64-0BE02-0AX entegre enable ve stop butonu Mobil Panel Ekipmanlar * Mobil Panel 177/277 DP Plus Ba lant Kutusu (MPI/Profibus) 6AV6 671-AE10-0AX Mobil Panel 177/277 PN Plus Ba lant Kutusu (Profinet) 6AV6 671-AE11-0AX Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu 2m. 6XV AH Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu m. 6XV AH Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu 10 m. 6XV AN Mobil Panel 177/277 DP Ba lant Kablosu 2 m. 6XV AN Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu 2m. 6XV BH Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu m. 6XV BH Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu 10 m. 6XV BN Mobil Panel 177/277 PN Ba lant Kablosu 2 m. 6XV BN * Farkl Mobil Panel ekipmanlar ve aksesuarlar için solution partnerlerimizi aray n z. DP ve PN Ba lant Kutular Mobil Panel 177 ve ba lant kutular KP8 PN/KP8 F PN /32 KP32 F PN SIMATIC KEY PANEL SIMATIC KP8 PN 8 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak m, tufllarda çok renkli arkadan LED ayd nlatma, ön yüzeyde IP6 koruma, tufllar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 8 dijital I/O, Step7. ile programlanabilir. 6AV AY36-0AX SIMATIC KP8 F PN 8 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak m, tufllarda çok renkli arkadan LED ayd nlatma, ön yüzeyde IP6 koruma, tufllar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 8 dijital I/O, Step7. ile programlanabilir, ilave PROFIsafe protokolü üzerinden 2 güvenli girifl, 1 acil stop (SIL 3) veya 2 acil stop (SIL 2) ba lant s SIMATIC KP32 F PN 32 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak m, tufllarda çok renkli arkadan LED ayd nlatma, ön yüzeyde IP6 koruma, tufllar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 16 dijital girifl, 16 dijital I/O, Step7. ile programlanabilir, ilave PROFIsafe protokolü üzerinden 4 güvenli girifl, 2 acil stop (SIL 3) veya 4 acil stop (SIL 2) ba lant s SIMATIC WinCC flexible 2008 Panel Opsiyonlar 6AV AF37-0AX AV EH47-0AX Komple IP6 korumal PRO cihazlar için bofl panel 6AV XY38-3AX WinCC flexible / 177B DP/PN serisi panellerden itibaren 6AV AB01-3AB WinCC flexible / 177B DP/PN serisi panellerden itibaren 6AV BB01-3AB WinCC flexible / OPC Server, Multi paneller için 6AV CC01-3AB WinCC flexible / ProAgent, 270 serisi panellerden itibaren 6AV DB01-3AB WinCC flexible / Audit, 270 serisi panellerden itibaren, FDA (American 6AV HB01-3AB Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11 e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolü, kullan c faaliyetlerinin elektronik imzal kayd için kullan l r SIMATIC Logon V1. SP1, Operatör panellerde kullan c yönetiminin merkezi bir PC üzerinden yap lmas için kullan l r. Server PC taraf na kurulur SIMATIC Logon Remote Access (3 client) 3 adet operatör panelin bir Server PC üzerinden merkezi kullan c yönetimi için Server taraf na kurulacak lisans paketidir SIMATIC Logon Remote Access (10 client) 10 adet operatör panelin bir Server PC üzerinden merkezi kullan c yönetimi için Server taraf na kurulacak lisans paketidir 6ES768-7BX1-2YA0 6ES768-7BA00-2YB0 6ES768-7BB00-2YB

7 SIMATIC Operatör Paneller Operatör Panel Ba lant Kablolar ve Aksesuarlar Dokunmatik ekran paneller için stylus kalem 6AV JB00-0AA0 7.- Programlama Kablosu (77B hariç 70/170/270/370 serisi için) 6ES CB30-0XA0 Bkz. Sayfa 6/26 PC/PPI RS232 Multimaster Programlama Kablosu (73Micro, 73, 77A, 177 Mikro, 177A için) 6ES DB30-0XA0 Bkz. Sayfa 6/26 PC/PPI USB Multimaster Programlama kablosu (77B için) 6ES BF00-0XA0 2.- S7 PLC Panel Haberleflme Kablosu m. (Tüm modeller için) 6ES BF00-0AA RS422/RS232 çevirici, 3rd party plcler ile haberleflme 177B ve 6AV XE00-0AX serisi operatör ve multi paneller için RS422/TTY çevirici, WinCE.0 iflletim sistemli panellerde S plclerle 6AV XJ00-0AX AS 11 sürücüsü üzerinden haberleflme için SIMATIC HMI haf za kart, 2 GB Comfort paneller için 6AV2181-8XP00-0AX MMC Kart (128 MB) OP77B, OP/TP177B, OP/TP277, MP177/277/377 serisi 6AV CB00-0AX operatör paneller ve 177/277 serisi Mobil paneller için SD Kart (12 MB) MP177/277/377 serisi operatör paneller ve 277 6AV XB10-0AX serisi Mobil paneller için, SD/MMC kombo yuvaya sahip OP77, TP/OP 177/277 panellere WinCC flexible 2008 SP1 den itibaren USB Flash Drive (8 GB), Multi Panel ve Endüstriyel PC ler için 6ES DC0-0AA Industrial USB Hub 4, Multi Panel ve Endüstriyel PC ler için 6AV AH00-0AX Stylus Kalem HMI çevirici SIMATIC Endüstriyel Thin Client Paneller TFT 16 milyon renk Touch Panel, 2xUSB üzerinden mouse, keyboard,usb bellek ba lant s, ile Operatör Panel ve WinCC RT Advance PC ye client olarak ba lanma, Windows 2008 Server a kurulu Web Navigator a RDP üzerinden terminal ba lant s, RDP protokolüyle SAP, MES veya ofis uygulamalar na ba lant,vnc protokolü deste i, web browser özelli i (HTML, XML, CSS, Javascript deste i) Runtime / Host PC veya operatör panel ile birlikte kullan l r. SIMATIC ITC 1200, 12 dokunmatik ekran 1280x800 çözünürlük SIMATIC ITC 100, 1 dokunmatik ekran 1280x800 çözünürlük SIMATIC ITC 1900, 19 dokunmatik ekran 1366x768 çözünürlük SIMATIC ITC 2200, 22 dokunmatik ekran 1920x1080 çözünürlük Thin Client PRO, 1 Touch, her yönden IP6 koruma, adaptör setleriyle alttan veya üstten destek kollar na ve VESA 7/100 standart nda montaj imkan, adaptör setleri ayr ca siparifl edilmelidir.* 6AV AA22-0AX0 6AV AB22-0AX0 6AV AC22-0AX0 6AV AD22-0AX0 6AV AB21-2AX Yeni SIMATIC Endüstriyel Thin Client Paneller SIMATIC Endüstriyel Thin Client Paneller Thin Client tan Operatör Panele ba lant WinCC Web Navigator a RDP üzerinden terminal ba lant s (Thin Client panelin Web Client olarak kullan lmas ) * Thin Client PRO adaptör setleri ve aksesuarlar için sayfa /103 e bak n z /33

8 SIMATIC Operatör Paneller WinCC flexible projelendirme yaz l m SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m WinCC flexible WinCC flexible 2008 SP3 Windows XP Prof. SP3 (32-bit), Windows 7 / Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit) iflletim sistemlerini destekler. WinCC flexible 2008 Advanced, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV AA1-3CA /120/270/370 serisi, WinCC Flexible RT için projelendirme yaz l m WinCC flexible 2008 Standard, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV AA1-3CA /170/270/370 serisi için projelendirme yaz l m WinCC flexible 2008 Compact, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV AA1-3CA /170 serisi için projelendirme yaz l m WinCC flexible 2008 Mikro, Mikro paneller için projelendirme yaz l m 6AV AA01-3CA WinCC flexible/change Control, WinCC flexible Compact, Standard, 6AV AA01-3AB Advanced için proje versiyon yönetimi SIMATIC WinCC flexible 2008 Upgrade'ler WinCC flexible 2004/200/2007'den WinCC flexible 2008'e upgrade için kullan l r. WinCC flexible Compact 2008 Upgrade WinCC flexible Standard 2008 Upgrade WinCC flexible Advanced 2008 Upgrade WinCC flexible 2004//7'den WinCC flexible 2008 Runtime PC upgrade WinCC flexible 2004//7'den WinCC flexible 2008 Panel opsiyonlar upgrade 6AV6611-0AA1-3CE 6AV6612-0AA1-3CE 6AV6613-0AA1-3CE 6AV6613-1XA1-3CE0 6AV6618-7XX01-3AF0 SIMATIC WinCC flexible için PowerPack ler Daha üst seviye projelendirme yaz l m na geçifl için kullan l r WinCC flexible Standard tan 2008 Advanced e 6AV CD01-3AD 77.- WinCC flexible Compact tan 2008 Advanced e 6AV BD01-3AD WinCC flexible Compact tan 2008 Standard a 6AV BC01-3AD WinCC flexible Advanced Projelendirme yaz l m WinCC flexible Standard WinCC flexible Compact WinCC flexible Micro Runtime yaz l m Mikro Paneller TP177mikro OP73mikro 70/170 serisi Basic paneller Basic paneller 170/270/370 serisi PC tabanl WinCC flexible Runtime /34

9 SIMATIC Operatör Paneller PC için SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime WinCC flexible 2008 SP3 Windows XP Prof. SP3, Windows 7 / Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit) iflletim sistemlerini destekler. CP 611 S7 MPI/Profibus ve endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean sürücüsü runtime paketi içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. 128 PowerTag (RT 128)* 6AV BA1-3CA PowerTag (RT 12)* 6AV DA1-3CA PowerTag (RT 2048)* 6AV FA1-3CA PowerTag (RT 4096)* 6AV GA1-3CA * Arflivleme ve reçete fonksiyonlar için SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime PC opsiyonlar n n kullan m gereklidir. WinCC flexible Runtime (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI, WinCC flexible Paketi Yaln z IPC 427C/477C/77C/677C, Box PC 627C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC Flexible Power Tags (RT), Arfliv ve reçete opsiyon lisanslar dahildir Software Komponentler 128 Power Tags (RT) 12 Power Tags (RT) 2048 Power Tags (RT) 4096 Power Tags (RT) SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime için PC Opsiyonlar WinCC flexible/arfliv 6AV ED01-3AB0 2.- WinCC flexible/reçete 6AV FD01-3AB0 2.- WinCC flexible/arfliv + Reçete 6AV GD01-3AB WinCC 6AV AD01-3AB WinCC 6AV BD01-3AB WinCC flexible/opc Server 6AV CD01-3AB WinCC flexible/proagent 6AV DD01-3AB WinCC flexible/audit FDA (American Food and Drug Administration) 6AV HD01-3AB spesifikasyonu 21 CFR Part 11 e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolu, kullan c faaliyetlerinin elektronik imzal kayd için kullan l r. X 6AV B A A A 0 B D F G SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime için PowerPack ler Runtime Power Tag lisans n artt rmak için kullan l r 128 den 12 PowerTag e 6AV BD01-3AD den 2048 PowerTag e 6AV BF01-3AD den 2048 PowerTag e 6AV DF01-3AD den 4096 PowerTag e 6AV BG01-3AD den 4096 PowerTag e 6AV DG01-3AD den 4096 PowerTag e 6AV FG01-3AD WinCC flexible RT WinCC flexible OPC Server WinCC flexible Audit Viewer /3

10 TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar WinCC Step 7 Ortak kullan m WinCC HMI projelendirme SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m WinCC Comfort V11 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller için projelendirme yaz l m WinCC Advanced V11 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, IPC ve standart PC ile WinCC RT Advanced (max powertags) için projelendirme yaz l m Runtime lisans içermez, simulasyon yap labilir SIMATIC WinCC Professional 12 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (12 powertags) için projelendirme yaz l m, Runtime lisans içermez, simulasyon yap labilir SIMATIC WinCC Professional 4096 Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (4096 powertags) için projelendirme yaz l m, Runtime lisans içermez, simulasyon yap labilir SIMATIC WinCC Professional max. Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (max powertags) için projelendirme yaz l m, Runtime lisans içermez,simulasyon yap labilir 6AV AA01-0AA0 6AV2101-0AA01-0AA 6AV2102-0AA01-0AA 6AV2103-0DA01-0AA 6AV2103-0HA01-0AA 6AV2103-0XA01-0AA SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Projelendirme Yaz l mlar için Daha üst seviye projelendirme yaz l m na geçifl için kullan l r. HMI Network konfigürasyon SIMATIC WinCC Advanced Powerpack WinCC Comfort -> WinCC Advanced V11 SIMATIC WinCC Professional Powerpack WinCC Advanced -> WinCC Professional 12 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 12 PowerTags -> 4096 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags -> max. 6AV2102-2AA01-0BD 6AV2103-2AD01-0AC 6AV2103-2DH01-0BD 6AV2103-2HX01-0BD SIMATIC WinCC flexible Proje Yaz l m ndan SIMATIC WinCC V11'e Upgrade'ler WinCC flexible'dan WinCC V11'e upgrade için kullan l r. HMI panel projelendirme SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Compact -> WinCC Comfort V11 SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Standard -> WinCC Comfort V11 SIMATIC WinCC Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Advanced -> WinCC Advanced V11 6AV2101-4AB01-0AE 6AV2101-4BB01-0AE 6AV2102-4AA01-0AE Engineering edition WinCC Professional WinCC Advanced WinCC Comfort WinCC Basic Basic Panels Comfort Panel, Panels, Mobile Panels IPC SCADA Devices /36

11 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced, Windows XP Prof. SP3, Windows 7/Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit) iflletim sistemlerini destekler. OPC DA server, CP 611 MPI/Profibus ve Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean sürücüsü runtime paketi içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 12 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 SIMATIC WinCC Runtime Advanced AV2104-0BA01-0AA0 6AV2104-0DA01-0AA0 6AV2104-0FA01-0AA0 6AV2104-0HA01-0AA0 Arflivleme ve reçete fonksiyonlar için SIMATIC WinCC Runtime Advanced opsiyonlar n n kullan m gereklidir. HMI kontrol objeleri SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Advanced Paketi Yaln z IPC 227D/277D/427C/477C/77C/677C, Box PC 627C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced 128 PowerTags, Arfliv ve reçete opsiyon lisanslar dahildir 6AV B A A A Software Komponentler 128 PowerTags 12 PowerTags 2048 PowerTags 4096 PowerTags X B D F H SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Windows XP Prof. SP3, Windows 7/Windows 7 SP1 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2008 R2 (64-bit) iflletim sistemlerini destekler. WinCC OLEDB, WinCC OPC (OPC DA, OPC XML DA, OPC HDA, OPC A&E, OPC UA server) ve CP 611 S7 MPI/Profibus sürücüsü runtime paket içeri inde mevcuttur. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans runtime lisanslar yla birlikte gelmektedir. Runtime yaz l mla 12 de iflkene kadar proses tag arflivlenebilir. WinCC arflivleme kapasitesini art rmak için arfliv paket ve arfliv PowerPack'ler kullan l r. Di er plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet IP, Modbus TCP/IP, Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeri inde mevcuttur. Haberleflme kartlar ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar bölümüne bak n z. HMI grafik objeler SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11, server client mimarisinde kullan l r SIMATIC WinCC Runtime Professional 128 ( server client mimarisi için WinCC Client Runtime Professional lisans kullan l r) SIMATIC WinCC Runtime Professional 12 SIMATIC WinCC Runtime Professional 2048 SIMATIC WinCC Runtime Professional 4096 SIMATIC WinCC Runtime Professional 8192 SIMATIC WinCC Runtime Professional 636 6AV2107-0DB01-0AA0 6AV210-0BA01-0AA0 6AV210-0DA01-0AA0 6AV210-0FA01-0AA0 6AV210-0HA01-0AA0 6AV210-0KA01-0AA0 6AV210-0MA01-0AA SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Professional Paketi Yaln z IPC 477C/77C/677C, Box PC 627C, Rack PC 47C/47D/847C ile birlikte siparifl edilebilir. SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional 128 PowerTags Software Komponentler 128 PowerTags 12 PowerTags 2048 PowerTags 4096 PowerTags 8192 PowerTags 636 PowerTags X B D F H K M 6AV B A A A HMI layout /37

12 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Advanced için Runtime PowerTag lisans n artt rmak için kullan l r SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags -> 12 6AV2104-2BD01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 12 PowerTags -> AV2104-2DF01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags -> AV2104-2FH01-0BD0 SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Professional için Runtime PowerTag lisans n artt rmak için kullan l r. SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 128 PowerTags -> 12 6AV210-2BD01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 12 PowerTags -> AV210-2DF01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 2048 PowerTags -> AV210-2FH01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 4096 PowerTags -> AV210-2HK01-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 8192 PowerTags -> 636 6AV210-2KM01-0BD0 Parametrelere kolay ulafl m SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler (Runtime Advanced -> Runtime Professional) WinCC Runtime Advanced'ten WinCC Runtime Professional'a geçifl için kullan l r. SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 128 PowerTags -> Runtime Professional 128 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 12 PowerTags -> Runtime Professional 12 6AV210-2BB01-0AC0 6AV210-2DD01-0AC SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 6AV210-2FF01-0AC PowerTags -> Runtime Professional 2048 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 6AV210-2HH01-0AC PowerTags -> Runtime Professional 4096 WinCC Runtime Upgrade (WinCC flexible Runtime -> WinCC Runtime Advanced) SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 128 SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 12 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 12 SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 2048 SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced AV2104-4BB01-0AE0 6AV2104-4DD01-0AE0 6AV2104-4FF01-0AE0 6AV2104-4HH01-0AE /38

13 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar WinCC Runtime Upgrade (WinCC Runtime->WinCC Runtime Professional) SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 12 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 12 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime 636 PowerTags ->WinCC Runtime Professional 636 SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 RC/RT128 / RC/RT Client -> WinCC Client Runtime Professional V11 6AV210-4BB01-0AE0 6AV210-4DD01-0AE0 6AV210-4FF01-0AE0 6AV210-4KK01-0AE0 6AV210-4MM01-0AE0 6AV2107-0DB01-0AE TIA PORTAL HMI OPS YONLAR WinCC SIMATIC WinCC Server Runtime Professional, Server Client yap s için kullan l r, client için WinCC Client Runtime Professional lisans yeterlidir. SIMATIC WinCC SIMATIC Paneller için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC Runtime Advanced ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server taraf na lisans yüklemek yeterlidir. SIMATIC WinCC Runtime Advanced için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC Runtime Advanced ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server taraf na lisans yüklemek yeterlidir. 6AV2107-0EB00-0BB0 6AV2107-0CP00-0BB0 6AV2107-0CA00-0BB Genifl ekran format nda HMI Runtime WinCC Reçete ve Arfliv Opsiyonlar SIMATIC WinCC Recipes Runtime Advanced için SIMATIC WinCC Logging Runtime Advanced için SIMATIC WinCC Recipes + Logging Runtime Advanced için SIMATIC WinCC Recipes Runtime Professional için SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 100 LoggingTags SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 000 LoggingTags SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için Powerpack 100 -> 000 LoggingTags 6AV2107-0JA00-0BB0 6AV2107-0GA00-0BB0 6AV2107-0HA00-0BB0 6AV2107-0JB00-0BB0 6AV2107-0GB00-0BB0 6AV2107-0GD00-0BB0 6AV2107-2GD00-0BD WinCC Recipes WinCC ControlDevelopment SIMATIC WinCC ControlDevelopment V11 Runtime Advanced ve Runtime Professional için 6AV2107-0TA01-0DA WinCC/Web Navigator Server Bazl Lisanslama Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve kontrolu için kullan l r, Client PC taraf nda lisans yüklenmez SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 3 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 10 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 2 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 0 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 100 SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn anda 10 6AV2107-0KD00-0BB0 6AV2107-0KF00-0BB0 6AV2107-0KH00-0BB0 6AV2107-0KK00-0BB0 6AV2107-0KM00-0BB0 6AV2107-0KP00-0BB WinCC Runtime Advanced Logging /39

14 TIA PORTAL HMI Runtime Yaz l mlar WinCC/Web Navigator Diyagnostik Lisanslar Client ve Server PC taraf nda lisans yüklenir SIMATIC WinCC WebDiagnostics Server Runtime Professional için SIMATIC WinCC WebDiagnostics Client Runtime Professional için WinCC/Web Navigator PowerPack'ler Ayn anda ba lanabilen kullan c say s n artt rmak için gereklidir. SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 3 -> 10 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 10 -> 2 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 2 -> 0 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 0 -> 100 Clients SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack 100 -> 10 Clients 6AV2107-0KR00-0BB0 6AV2107-0KT00-0BB0 6AV2107-2KF00-0BD0 6AV2107-2KH00-0BD0 6AV2107-2KK00-0BD0 6AV2107-2KM00-0BD0 6AV2107-2KP00-0BD WinCC DataMonitor Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portal oluflturma arac WebCenter, Scada sayfalar n n izlenmesi için WinCC ViewerRT, Excel ve pdf format nda raporlar al nmas için Published Reports, WinCC proses ve alarm arfliv arac Trends&Alarms ve WinCC aktuel de erleri, proses ve alarm arfliv verilerini kullanarak Excel ile analiz ve rapor arac Excel Workbooks'tan oluflur SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 1 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 3 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 10 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 2 SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn anda 0 6AV2107-0LB00-0BB0 6AV2107-0LD00-0BB0 6AV2107-0LF00-0BB0 6AV2107-0LH00-0BB0 6AV2107-0LK00-0BB0 WinCC Datamonitor PowerPack'ler Ayn anda ba lanabilen kullan c say s n artt rmak için gereklidir. SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için Powerpack 1 -> 3 Clients SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack 3 -> 10 Clients SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional Powerpack 10 -> 2 Clients SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack 2 -> 0 Clients 6AV2107-2LD00-0BD0 6AV2107-2LF00-0BD0 6AV2107-2LH00-0BD0 6AV2107-2LK00-0BD0 WinCC Upgradeler (WinCC flexible Panel Opsiyonlar -> WinCC Panel Opsiyonlar ) SIMATIC WinCC Panel Opsiyonlar Upgrade WinCC flexible Panel Opsiyonlar için SIMATIC WinCC Professional Logging Upgrade SIMATIC WinCC Archives V7.0 için (10 lisans) 6AV2107-4XP00-0BF0 6AV2107-4GX00-0BF WinCC Audit WinCC Audit FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11 e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolü, kullan c faaliyetlerinin elektronik imzal kayd için kullan l r SIMATIC WinCC Audit SIMATIC Paneller için Comfort paneller ve 270 6AV2107-0RP00-0BB serisi panellerden itibaren SIMATIC WinCC Audit Runtime Advanced için 6AV2107-0RA00-0BB /40

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri SIMATIC NET PROFIBUS Haberleflme Ürünleri Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus kablo # Profibus Strip. tool Profibus Repeater Profibus

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ocak 2010 Fiyat Listesi Ocak 2010 Fiyat Listesi GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI ve AKSESUARLARI V LLA T P RENKL 5" TFT LCD GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI RENKL 5" TFT LCD T P MON TÖR Commax' n 40.Kurulufl y l özel üretimi Yüksek çözünürlüklü

Detaylı

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU www.ctsbilisim.net CTS Bilişim İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. CTS BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT San. ve Tic. Ltd. Şti. deneyimli ve dinamik kadrosu ile bilişim sektöründe distribütör

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler

Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler Enerji Yönetimi Akıllı Şebekeler Enerji Yönetimi WAGO ile Alternatif ve Akılcı Çözümler Rogowski Bobinleri, 855 Serisi 500 A/2000 A AC Akımların ölçümü için. Kablo yada baraları sökmeden kolay ve hızlı

Detaylı