Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**"

Transkript

1 Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** *Elektrik Eğitimi, Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi Kocaeli **Enerji Sistemleri Mühendisliği, Teknoloji Fak., Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Özet Endüstriyel uygulamaların kaçınılmaz parçası olan otomasyon sistemlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda gerek özel eğitim kurumlarının gerekse kamu eğitim kurumlarının otomasyon sistemleri üzerine verdikleri eğitimi, güncel ve teknolojik gelişmelere uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Otomasyon sistemlerinde verilen eğitimin istenilen hedeflere ulaşmasına imkân sağlaması için, teorik bilgiler pratik uygulamalar ile desteklenmelidir. Bu bağlamda kullanılacak deney düzenekleri ekonomi, esneklik, geliştirilebilirlik ve güvenlik gibi noktalar göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Otomasyon sistemleri eğitiminde fiziksel deney düzeneklerinin kullanımı, sağladığı avantajların yanı sıra maliyet, güvenlik, çalışma ömrü vb. gibi dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajları ortadan kaldırabilmek adına fiziksel uygulamaların bilgisayar ortamında animasyon tabanlı olarak gerçekleştirilmesi bir çözüm yöntemidir. Bu çalışma kapsamında otomasyon sistemleri pratik eğitiminde kullanılabilecek animasyon tabanlı bir deney seti tasarımı ve uygulaması ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: PLC, Operatör panel, Eğitim Seti, Otomasyon sistemleri. 1. Giriş Teknolojik uygulamaların hızla geliştiği günümüzde otomasyon sistemleri de teknolojik gelişmelerin paralelinde hızla gelişmekte ve değişmektedir. Bu durum otomasyon sistemleri üzerine yapılan gerek endüstriyel gerekse akademik çalışmaların sürekli olmasını sağlamaktadır. Otomasyon sistemleri üzerine yapılan çalışmalar göz önüne alındığında sistem tasarımları, deneysel eğitim setleri, endüstriyel uygulamalar vb. gibi noktalarda akademik araştırmaların olduğu görülmektedir. Literatüre bakıldığında PLC eğitiminin verilmesine yönelik farklı deney setleri tasarlanmıştır. Bu çalışmalarda göze çarpan ortak nokta, gerçekleştirilen uygulamaların fiziksel deney setleri şeklinde tasarlanmış olmasıdır. Örnek olarak, geleneksel elektriksel kumanda sistemi ile PLC programlamalı kumanda sisteminin karşılaştırılması [1], yürüyen bant-konveyör sistemi [2], tank depolama sistemi ve sıcaklık, basınç ve seviye kontrolü [3], asansör prototipi [4] gibi uygulamalar sayılabilir. Bahsedilen fiziksel uygulamaların haricinde esnek ve modüler uygulamalar [5,6] içeren setler ile farklı birçok sistemi modellemek de mümkün hale gelmiştir. Bu deneysel düzenekler üzerine yapılan çalışmalar, otomasyon sistemleri eğitimini yetkin ve etkili kılmak için gerçekleştirilmektedir. Otomasyon sistemleri (PLC, HMI, SCADA) endüstriyel uygulamaların önemli bir parçasıdır. Otomasyon sistemleri üzerine yetkin teknik personele olan ihtiyaç süreklilik arz etmektedir. Bu bağlamda, otomasyon sistemleri üzerine eğitim veren kurum ve kuruluşları verdikleri eğitimi nitelikli hale getirmek zorundadır. Otomasyon sistemleri üzerine verilen eğitimlerin pratik ve görsel uygulamalar içermesi, verilen eğitimin yetkinliğini arttırmaktadır. Bu çalışma kapsamında otomasyon sistemleri eğitimi üzerine teorik eğitimin pratik ve görsel uygulama eğitimi ile desteklenmesini sağlamak için tasarlanan deneysel eğitim seti ele alınmaktadır. 2. Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Pratik-Görsel Uygulamaların Yeri ve Önemi Eğitim iki temel esas üzerine kurulmaktadır. Bu temel esaslardan biri teorik eğitim diğeri ise teorik eğitimin hayata geçirildiği pratik eğitimdir. Özellikle fen bilimleri alanında eğitim alan kişilerin hem teorik bilgisinin hem de uygulama becerisinin olması bir gerekliliktir. Eğitim hayatlarında uygulama becerisini geliştirememiş kişiler öğrenim hayatlarını tamamladıklarında iş bulma konusunda büyük problemlerle karşılamaktadırlar. Endüstride işverenler, işe başlattıkları kişilerden en kısa zamanda fayda sağlamak isterler. Bu doğrultuda öğrenim hayatında

2 sektörün ihtiyaç duyduğu pratik eğitimi alarak bir takım tecrübeleri edinen kişiler diğerlerine nazaran bir adım önde olmaktadırlar. Otomasyon eğitimi veren kurum ve kuruluşlar, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bir eğitim içeriği ve yöntemi belirlemelidirler. Otomasyon sistemleri eğitiminde verilen teorik bilgiler pratik uygulamalarla desteklenmediği takdirde endüstride yer alacak öğrenci için fayda sağlamamaktadır. Ancak pratik eğitim vermek üzere sistem ve laboratuvar kurmak büyük yatırım gerektirmektedir. Sadece bazı üniversiteler ve özel eğitim kurumları gerekli olan bu yatırım bütçesini karşılayabilmektedir. Diğer eğitim kurumları ise pratik uygulama laboratuvarlarından mahrum kalmaktadırlar. Yüksek yatırım bütçesi gerektiren otomasyon sistemleri laboratuvarları ele alındığında, endüstriyel uygulamalara benzer (konveyör, asansör, tank dolumu vb.) fiziksel deney düzeneklerinin yer aldığı görülmektedir. Otomasyon sistemleri eğitiminde kullanılan fiziksel deney setleri uygulama becerisinin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ancak maliyet, güvenlik, çalışma ömrü, esneklik vb, gibi noktalar ele alındığında ortaya çıkan dezavantajlar, eğitim kurumlarını uygulamalı eğitimde farklı yöntemlerin kullanılmasına yöneltmektedir. Gelişen bilgisayar teknolojileri dikkate alındığında klasik fiziksel deney düzeneklerinin yerine bilgisayar ortamında geliştirilen benzer animasyon tabanlı uygulamalar kullanılabilmektedir. Fiziksel deney setlerinde yer alan her bir parça (sensör, valf, anahtar, lamba, motor, vb. gibi) bilgisayar ortamında oluşturularak, aynı setlerin animasyon tabanlı olması sağlanabilmektedir. Böylece bir laboratuvara fiziksel olarak kurulması maliyetli veya imkânsız olan birçok uygulama sanal olarak gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra laboratuvar ortamında fiziksel deney setlerinin gerek yer gerekse maliyet açısından karşımıza çıkan kısıtlılık problemi ortadan kaldırılabilmektedir. Çünkü bilgisayar ortamında sayısız animasyon tabanlı endüstriyel uygulama örnekleri oluşturabilir ve bir laboratuvara çok sayıda bilgisayar içeren PLC seti panelleri yerleştirilebilir. Kısıtlı laboratuvar bütçelerine sahip eğitim kurumlarının bu tip bilgisayar ortamında gerçekleştirilen animasyon tabanlı eğitim setlerine yönelmeleri, hem verdikleri eğitimin yetkin hale gelmesini hem de bütçelerinin verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 3. Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Otomasyon sistemleri üzerine verilecek eğitimin kapsamı ve niteliği, deney setlerinde yer alacak parçaların belirlenmesinde başlıca rol oynamaktadır. Temel seviyedeki uygulama eğitimini gerçekleştirmek için oluşturulacak deney setinde başlıca parça programlanabilir mantık denetleyicisidir (PLC). Diğer yer alacak parçalar kullanıcının hedefleri ve imkânları doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, maliyet ve laboratuvar koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulan animasyon tabanlı eğitim setine ait blok diyagram Şekil 1 de verilmektedir. Operatör Panel Programı PC PLC Programı Animasyon Programı Haberleşme / Bağlantı Noktaları (USB Ethernet RS232) HMI PLC EMÜLATÖR Sanal I/O Paylaşımı Fiziksel I/O Kablosu Şekil 1. Eğitim setinin blok diyagramı.

3 Şekil 1 de gösterildiği gibi deney seti, bilgisayar (PC), programlanabilir mantık denetleyici (PLC), operatör panel (HMI) ve emülatör olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Sistemde kullanılan bilgisayar, PLC programının yazılması, kontrol edilmesi, program animasyonlarının izlenmesi ve diğer bileşenlerin haberleşmesinin sağlanması görevlerini yerine getirmektedir. Bu temel işlevlerin yerine getirilmesini sağlayacak donanımsal özellikler, günümüzdeki en basit PC de dahi mevcuttur. Deney düzeneğinde yer alan PLC [7,8], bilgisayarda bulunan animasyon modüllerini programlamak için kullanılmaktadır. Bu animasyonları programlamak için en temel işlevleri yerine getirebilecek özellikte bir PLC kullanılması yeterlidir. Sistemde yer alan bir diğer bileşen olan operatör panelin ise verilecek eğitim kapsamına bağlı olarak, deney düzeneğinde yer alması isteğe bağlıdır. Animasyon modülleri operatör panel üzerinden de kontrol edilebilmektedir. Böylece kullanıcıya operatör panel kullanımı uygulamalı olarak verilmektedir. Kullanılacak PLC ve operatörün markası kullanıcı isteğine göre değişebilir. Bu durum, kullanıcının eğitim vermek istediği bütün marka ve modelde eğitim deney seti hazırlayabileceğini göstermektedir. Çalışma kapsamında oluşturulan animasyon tabanlı otomasyon eğitim seti Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2. Animasyon tabanlı otomasyon eğitim seti. Animasyon tabanlı uygulama eğitimi için oluşturulan deney seti ekipmanlarına ait ortalama fiyatlar Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 de yer alan fiyatlar kullanıcının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Tablo 1 den de anlaşılacağı üzere oluşturulan deneysel düzenek düşük maliyetli olması ile dikkat çekmektedir. Bu değerler çok büyük bütçe gerektirmeksizin bir otomasyon eğitiminin yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Tablo 1. Temel düzey bir deney setinin maliyet tablosu. No BİLEŞEN ÖZELLİK FİYAT($)* 1 PLC Minimum 8 Dijital Giriş / Çıkış 390,00 2 Operatör Panel Kullanıcının isteğine bağlı 390,00 3 Emülatör 16 Dijital Giriş / Çıkış, 2 Analog G/Ç 470,00 4 Bilgisayar XP, Win7 32/64 bit 260,00 5 Panel 600*400*200 mm, Sac Panel 130,00 6 Montaj Aksesuar. Sigorta, anahtar, klemens, vs. 130,00 *Yaklaşık fiyatlar verilmiştir. Ortalama Toplam Tutar 1.770,00 Sözü edilen bu bütçe çerçevesinde 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü otomasyon laboratuvarında 20 adet animasyon tabanlı PLC ve operatör panel eğitim seti kurulmuştur. Bu setler farklı marka ve modelde PLC ünitelerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin derse ilgisi, devam durumu ve nihai başarısı göz önüne alındığında, animasyon tabanlı setler kullanılarak verilen eğitimin klasik PLC

4 eğitimine göre daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 3 de laboratuvara kurulan deney setlerinin bir kısmı verilmektedir. 4. Animasyon Tabanlı Örnek Uygulamalar Şekil 3. Deney setlerinin kısmi görüntüsü. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen animasyon uygulamaların gerçek ortam ile ilişkilendirilmesini sağlamak için birçok yöntem ve cihaz kullanılabilir. Bu çalışma kapsamında oluşturulan animasyon tabanlı deney setinde, animasyon uygulamaların PLC ile programlanabilmesini ve çalıştırılmasını sağlamak için FESTO firmasının ürettiği easy port modülü kullanılmaktadır. Bu modül içerisinde yer alan animasyon uygulamaların bilgisayar üzerinde çalıştırılması ve izlenmesi, yine aynı firma tarafından geliştirilen Easyveep programı ile gerçekleştirilmektedir. Emülatör modülü içerisinde yaklaşık 30 adet animasyon uygulaması mevcut durumdadır ve istenilen ilave animasyon tasarımları ise üretici firma tarafından ücretsiz oluşturularak sisteme yüklenmektedir. Böylece yalnızca bir deney setinde 30 ve daha fazla sayıda gerçeğe uygun sistemler için programlama eğitimi sağlanmaktadır. Program içerisinde yer alan bazı animasyon uygulamaları Şekil 4 de verilmektedir.

5 Tank Seviye Kontrolü Uygulaması Şişe Dolum Uygulaması Paketleme Uygulaması Yük Kaldırma Uygulaması Top Depolama Uygulaması Hareket Sensörü Uygulaması Şekil 4. Animasyon uygulamaları görüntüsü [9]. Şekil 5 de örnek bir uygulama olarak sıcak su tank seviye kontrolü animasyonu ve PLC programının çalışır durumdaki ekran görüntüsü yer almaktadır. Çalışma kapsamında oluşturulan bazı deney setlerinde operatör panel bulunmaktadır. Operatör panel eğitimi üzerine verilecek eğitim çalışmasında, hem bilgisayar üzerinde yer alan animasyon modüllerine bağlı kalınarak hem de bağımsız olarak çeşitli yazılım uygulamaları gerçekleştirilebilir. Örnek olarak animasyon modülleri içerisinde yer alan cep telefonu ve garaj kapısı uygulamaları operatör panele yüklenmiştir. Böylece yazılan programın kontrolü ve izlenmesi bilgisayar üzerinden yapılabileceği gibi operatör panel üzerinden de gerçekleştirilebilir. Operatör panel üzerindeki cep telefonu modülü Şekil 6 da ve garaj kapısı modülü Şekil 7 de gösterilmektedir. Şekil 5. Sıcak su tank seviye kontrolü animasyonu ve PLC programı ekran görüntüsü.

6 Şekil 6. Garaj kapısı animasyonu bilgisayar ekranı ve operatör paneli görüntüsü. Şekil 7. Cep telefonu animasyonu bilgisayar ekranı ve operatör paneli görüntüsü. 5. Sonuç Otomasyon sistemleri eğitimi, endüstride bu alanda çalışan yetkin personel gereksinimi göz önüne alındığında büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda gerek özel gerekse kamu eğitim kurumları otomasyon sistemleri üzerine verdikleri eğitimin kalite ve yetkinliğini teknolojik gelişmelere uygun hale getirmelidir. Otomasyon sistemleri gibi pratik uygulama becerisi gerektiren alanlara ilişkin yetkin bir eğitimin sağlanması için, teorik bilgilerin pratik uygulamalar ile desteklenmesi gerekmektedir. Pratik uygulamalı eğitimde kullanılan deneysel düzenekler yüksek maliyet getirmektedir. Bu maliyetler her eğitim kurumu tarafından karşılanamayacağından eğitim sürecine aynı katkıyı sağlayacak ve daha az maliyetli deneysel düzenekler tercih edilebilir. Fiziksel deney düzeneklerinde yer alan bileşenlerin bilgisayar ortamına aktarılması düşük maliyet bakımından alternatif bir yöntemdir. Gelişen bilgisayar teknolojileri endüstriyel uygulamaların görsel ortamda animasyon tabanlı olarak modellenmesinin önünü açmaktadır. Otomasyon sistemleri eğitiminde kullanılan fiziksel deney düzeneklerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi maliyet, esneklik, güvenlik vb. gibi noktalarda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında otomasyon sistemleri eğitimi vermek üzere Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi nde 20 adet animasyon tabanlı eğitim seti tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda bu deney setlerini kullanarak eğitim alan öğrencilerin, otomasyon sistemleri üzerine teorik bilgilerinin ve uygulama becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Kaynakça [1] Bayrak G., Kaya T., PLC ve Elektrik Kumanda Devreleri Eğitimi İçin Bir Deney Seti Tasarımı ve Uygulaması, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (EMO), [2] Özerdem Ö. C., Samurkaş T., KKTC Üniversitelerinde Programlanabilir Lojik Kontrolörlerin (PLC) Eğitimi ve PLC Kontrollü Taşıma Amaçlı Bir Laboratuvar Düzeneği Tasarımı, EMO, [3] Bayındır R., Kaplan O., Bayyiğit C., Sarıkaya Y., Hallaçlıoğlu M., PLC ve SCADA Kullanılarak Bir Endüstriyel Sistemin Otomasyonu, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(1), sayfa , [4] Çolak İ., Bayındır R., Kuruşçu S., PLC Kontrollü Asansör Eğitim Seti Tasarım ve Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1-2), sayfa 86-94, [5] Çimen H., Taşkın S., Yabanova İ., Eğitim Amaçlı Esnek ve Modüler Üretim Sistemlerinin Teknik Eğitimde Kullanılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, ISSN: , Sayfa 43-53, 2007(3).

7 [6] Akyazı Ö., Kanca A., Usta M. A., Akpınar A. S., PLC Kontrollü Elektropnömatik Sistem Uygulamaları, Otomasyon Dergisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, [7] Siemens Operation Panel and PLC user manuals, (Ziyaret Tarihi: ). [8] (Ziyaret Tarihi: ). [9] Festo Easyveep user manual, (Ziyaret Tarihi: ).

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ Bina otomasyon sistemleri (BOS), akıllı binalarda bulunan teknik sistemlerin (ağırlıklı olarak HVAC+Aydınlatma) bilgisayar teknolojisi kullanılarak izleme-kumanda-kontrol yapılabilmesine

Detaylı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği * 1 İsmail Öylek, 2 Metin Varan,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Baha ŞEN 1, Caner ÖZCAN 1 1 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

4.34. KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞĠTĠM ĠÇĠN KURULACAK VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ TASARIMI

4.34. KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞĠTĠM ĠÇĠN KURULACAK VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ TASARIMI 4.34. KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞĠTĠM ĠÇĠN KURULACAK VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ TASARIMI Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Okt. Resul Daş Fırat Üniversitesi ÖZET Yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013

vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013 Rulolu palet kayar raf sistemleri ile depolama ve operasyon maliyetleri uzun vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013 Rulolu palet kayar raf sistemleri sayesinde, firmaların rekabet gücü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ali ALAGÖZ * ÖZET Günlük hayatın her alanına giren internet, iletişimden araştırmaya, alışverişten reklama her alanda yerini almış, ticaretin ve pazarlamanın

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

INTELLIGENT HOUSING TECHNOLOGIES

INTELLIGENT HOUSING TECHNOLOGIES 71 2010 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:26, s.71-78 ÖZET AKILLI KONUT TEKNOLOJĐLERĐ Hande ŞAHĐN 1 Oya HAZER 2 Son yıllarda ev teknolojilerinde meydana gelen gelen değişikliklerin

Detaylı

UNIDRIVE M Genel Bakış

UNIDRIVE M Genel Bakış UNIDRIVE M Genel Bakış Üretim Otomasyonuna Yönelik AC ve Servo Sürücü Ailesi Unidrive M100 Unidrive M200 Unidrive M300 Unidrive M400 Unidrive M600 Unidrive M700 Unidrive M800 0,25 kw - 1,2 MW Ağır Çalışma

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı