Hırsız Alarm S stemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hırsız Alarm S stemler"

Transkript

1 Hırsız Alarm S stemler 2014

2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller Karel Panel Programlama Yazılımı KABLOLU TUŞ TAKIMLARI LCD Tuş Takımları 16 KABLOLU SENSÖRLER PIR Sensörler PET Sensörler İk l Teknoloj Sensörler Cam Kırılma ve Isı Sensörü Duman Sensörler Gaz Sensörler Işın Bar yerler Manyet k Kontaklar Pan k ve Yangın Butonu Sensör Seç m ve Montajı KABLOSUZ SENSÖRLER PIR Sensörler PET ve Duman Sensörü Manyet k Kontak GSM/GPRS ve İnternet (LAN) Modüller n n Avantajları ÇEVRE BİRİMLERİ Gen şletme Modüller GSM/GPRS Modüller İnternet Modüller Kumanda Çevre B r mler Metnin üzerine tıklayarak ilgili bölümün katalog sayfasına erişebilirsiniz

4 İÇİNDEKİLER ÇEVRE BİRİMLERİ S renler Aksesuarlar Eğ t m ve Demo Çantası ALARM HABERALMA MERKEZİ Alarm Haberalma Merkez İkon Açıklamaları AVANTAJLI PAKETLER Ekonom k Alarm Paket AHM Paket H br t Paket Metnin üzerine tıklayarak ilgili bölümün katalog sayfasına erişebilirsiniz.

5 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. F yat L stes

6 F yat L stes HİBRİT PANELLER Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler F yat $ S. APE1378S1 8 Bölgel Ekonom k H br t Alarm Panel, LCD Tuş Takımı, Kasa ve Trafo Dah l, PC Üzer nden Programlama, Tuş takımı: AKC137P2 206 $ 12 H br t Paneller APX237832S1 APE1378S4 8 Bölgel 32 Bölgeye Kadar Gen şleyeb l r, H br t Alarm Panel, LCD Tuş Takımı, Kasa ve Trafo Dah l, PC üzer nden Programlama, Tuş Takımı: AKC137P2 8 Bölgel Ekonom k H br t Alarm Panel, LCD Tuş Takımı, Kasa ve Trafo Dah l, PC Üzer nden Programlama, Tuş Takımı: AKC337P2 248 $ 252 $ APX237832S4 8 Bölgel 32 Bölgeye Kadar Gen şleyeb l r, H br t Alarm Panel, LCD Tuş Takımı, Kasa ve Trafo Dah l, PC Üzer nden Programlama, Tuş Takımı: AKC337P2 305 $ 13 KABLOLU TUŞ TAKIMLARI Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler F yat $ S. Tuş Takımları AKC137P2 AKC337P2 LCD Tuş Takımı, PC Üzer nden Programlama, 32 Fonks yon Tuşu, Tek Tuş le Etk nleşt rme, Pan k, Hasta ve Yangın Alarm Butonları 3,3'' LCD Tuş Takımı, PC Üzer nden Programlama, 32 Fonks yon Tuşu, Tek Tuş le Etk nleşt rme, Pan k, Hasta ve Yangın Alarm Butonları 112 $ 156 $ SENSÖRLER Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler F yat $ S. ADP138I Kablolu PIR Sensör, Tamper Anahtarı, Gen ş Açılı 18 $ 18 ADP538I Kablolu Perde T p PIR Sensör 20 $ 18 IS215T Kablolu PIR Sensör, Tamper Anahtarı, Gen ş Açılı 20 $ 19 IS215TCE Kablolu PIR Sensör, Tamper Anahtarı, Gen ş Açılı 26 $ 19 IS216TCUR Kablolu Perde T p PIR Sensör 21 $ 20 Kablolu Sensörler IS25100TC ADP438I ADA138I ADE338I ADE338O Kablolu PIR Sensör, Tamper Anahtarı, Gen ş Açılı Kablolu Tavan T p PIR Sensör, Tamper Anahtarı, Gen ş Açılı Ayna T p PIR Sensör Kablolu PET Sensör, İç Ortam, 25kg kadar PET Algılamama Kablolu PET Sensör, İç ve Dış Ortam, 20 Kg kadar PET Algılamama 42 $ 22 $ 21 $ 18 $ 59 $ ADD138I İk l (Dual) M krodalga+pir Sensör 40 $ 23 ADD538I İk l (Dual) M krodalga+pir Sensör 47 $ 23 ADD438O İk l (Dual) M krodalga+pir Sensör, İç ve Dış Ortam 91 $ 24 ADG138I Cam Kırılma Sensörü 22 $ 25 ADH138 Isı Sensörü 25 $ 25 ADS238I Duman Sensörü 24 $ 26 4 Ürünlere tıklayarak ilgili ürünün katalog sayfasına erişebilirsiniz.

7 SENSÖRLER Ürün Görsel Ürün Kodu ADS110P T T Başlıklı 45 $ 26 ADZ138 Gaz Sensörü 24 $ 27 ADZ238 Gaz Sensörü 24 $ 27 ADP108O2 T 148 $ 28 Kablolu Sensörler ADP108O3 ADM138 ADM238 ADM338 ADM438 Üç Işınlı Beam Sensör, Pencere ve Kapı T 176 $ 4 $ 4 $ 5 $ 5 $ ADM $ 30 ADM638 Uygun 12 $ 30 ACB138 3 $ 31 ACB138Y Yangın Butonu 13 $ 31 Kablosuz Sensörler ADP138IW ADP238IW ADE138IW ADS138WP ADM138W Açılı A B İ A B İ T B İ 29 $ 41 $ 41 $ 45 $ 21 $ ÇEVRE BİRİMLERİ Ürün Görsel Ürün Kodu ACE $ 38 ACR $ 38 ACG1371 GSM/GPRS Modülü, AHM Raporlama 219 $ 39 ACG2371 U 268 $ 39 ACL13710 İnternet Modülü, Evrensel, İnternet Üzer nden AHM Raporlama 98 $ 40 ACC137 Kumanda 26 $ 40 ACR337 Ethernet G r ş Üzer nde Ü B A Kart Kapas te, Sorunuz 41 ACR437 Ü B A Ü Sorunuz 41 ACS137OS115 Işıklı, Duvar ve Kapak Sabotaj (Tamper) Anahtar 70 $ 42 ACS138OS $ 42 HAHM0001 (1 Yıllık) 100 $ 47 Ürünlere tıklayarak ilgili ürünün katalog sayfasına erişebilirsiniz. 5

8 F yat L stes AKSESUARLAR Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler F yat $ S. AAT ,5 A Panel Güç Kaynağı 80 $ 43 AAT237 Metal Panel Kasası 60 $ 43 AAT337 Metal Panel Kasası 65 $ 43 Aksesuarlar AAE137 AAY138 AAY238 Kablosuz Modül ç n Plast k Montaj Kutusu Sensör Ayağı Sensör Ayağı 5 $ 3 $ 3 $ AAA A Panel Aküsü 28 $ 43 AAA ,3 A Panel ve S ren Aküsü 16 $ 43 EĞİTİM ÇANTASI Ürün Görsel Ürün Kodu Ürün Özell kler F yat $ S. AAE001 Eğ t m Çantası Sorunuz 44 6 Ürünlere tıklayarak ilgili ürünün katalog sayfasına erişebilirsiniz.

9 Hırsız Alarm S stemler Hakkında Hırsız Alarm S stemler Ev ve şyerler nde g r ş noktalarında (kapı, pencere vb.) bulunan algılayıcılar vasıtasıyla algılanan hareket n panele alarm olarak let lmes ve sesl uyarı vermes prens b ne dayanan s stemlerd r. Manyet k kontaklar le kapı ve pencereler n açık/kapalı b lg s, PIR dedektörler le ortamda meydana gelen hareketler, cam kırılma dedektörler le cam kırılma b lg s panele let l r. Hırsız alarm s stemler ne gaz algılama, su basma, duman dedektörler de bağlanarak gaz sızıntısı, su baskınları, yangın algılama g b fonks yonlar da kullanılab l r. Ac l durumlarda pan k butonu vasıtasıyla d rekt olarak ambulans ya da tfa ye yönlend rmes sağlanab l r. S stem algılama yaptığında dah l ve har c s renler vasıtasıyla sesl uyarı vereb l r. Aynı anda, önceden bel rlenen ac l durumlarda ulaşılacak k ş ler s stem tarafından otomat k olarak aranab l r ya da SMS gönder leb l r. S stem CCTV le entegre çalışarak oluşan alarmın v deo görüntüsünü cep telefonuna ya da eposta adres ne göndereb l r. Bu özell k, b r kapının ya da penceren n açılması, ortamda duman algılanması vb. durumlarda alarmın gerçek olup olmadığının tey t ed lmes bakımından öneml d r. Alarm s stemler kablolu ya da kablosuz olarak projelend r leb l r. S stem telefon hattı üzer nden haberleşeb leceğ g b, GSM modülü le 3G üzer nden ya da d rekt nternet hattı üzer nden de haberleşeb l r. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 7

10 Hırsız Alarm S stemler Hakkında Hırsız Alarm S stemler S z Nelerden Koruyab l r? Hırsızlardan: Sensörler, manyet k kontaklar ve s renler ev n z n veya şyer n z n g r ş çıkışlarını denetleyerek hırsıza karşı etk l koruma sunarlar. Ayrıca ışın sensörler ev n z n veya şyer n z n dış koruması ç n en deal koruma alternat fler d r. Bu sensörler karşılıklı yerleşt r lerek bahçe duvarlarını b r ç t g b sarar ve b rb rler ne akt f olarak ışın göndererek herhang b r kaçak geç şte kullanıcıyı uyarırlar. Yangından: Kullanacağınız duman ve ısı sensörler ev n zde veya ş yer n zdek yangın tehl kes n çok kısa sürede fark ederek s z uyarır. Çevresel Tehl kelerden: En sık karşılaşılan örnekler su baskınları ve gaz kaçaklarıdır. Alarm s stem n z su baskınları, boru kaçakları g b durumlarda alarm uyarısı vererek s z uyarır. Alarm s stemler koruma değ l, s renler vasıtası le caydırma ve uyarma görev n üstlen rler. Alarm s stem n n yalnızca uyarmasını değ l, gerekl k ş lere ulaşarak korumasını sağlamak stersen z panel n z nternet üzer nden veya sab t hat üzer nden haber alma merkez ne bağlamanız gerekl d r. Bu şek lde, lg l durumlarda ev n ze derhal pol s, tfa ye, ambulans g b yetk l k ş ler yönlend r lecek ve hızla sorun ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Alarm tak p zleme s stem n n kullanıcıya sunduğu kolaylıklardan b r de bölgelere ayrılarak hang alarm uyarısının ev n veya ş yer n n hang kısmından geld ğ n anlayab lmen z mümkün kılmasıdır. Ayrıca yan yana b rden fazla of s n z varsa alarm panel n z ortak kullanab l rs n z; bu da s stem n s ze sunduğu ekonom k kolaylıklardan b r d r. Bunun ç n k nc of s n ze yalnızca b r adet tuş takımı almanız yeterl olur. Alarm s stem n n sunduğu d ğer kolaylık se k ş ler n yetk ler n ayarlayab lme şansı sunmasıdır; yalnızca alarm s stem n z k mler n kullanab leceğ ne değ l hang kullanıcının hang özell kler kullanab leceğ ne de karar vererek, z yaretç ler n ze ve a len ze ayrı ayrı kolaylıklar sunab l rs n z. Ayrıca kullanıcılara farklı ş freler vererek k ş denet m n de yapab l r, g r ş çıkış saatler n, yapılan şlemler vs. görüntüleyeb l rs n z. Hırsız Alarm S stemler nde Karel n sunduğu alarm paneller h br t özell kte olup, hem kablolu hem de kablosuz çalışab lmekted r. Kablolu s steme takılan kablosuz modül le panel n bölge sayısı arttırılab leceğ g b s stemde kablosuz ürünler de kullanılab l r. 8 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

11 Etk nleşt rme Modları Gece Etk nleşt rme Modu / İçer de Etk nleşt rme Modu PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ KAPI SENSÖRÜ Bu etk nleşt rme modu, gece b r alanı veya bölgey çer s nde nsan varken korumak ç n kullanılır. Dah l ve har c olarak bel rled ğ m z bölgelerden ç (dah l ) bölgeler korunmaz. Dış (har c ) bölgeler koruma altına alınır. Gece etk nleşt rme modunda, dış bölgelerden b r g r ş olduğunda alarm çalar. G r ş çıkış bölgeler nden g r ş olduğunda g r ş süres beklenmeden alarm y ne çalar. İçer de etk nleşt rme modunda se g r ş çıkış bölgeler nden g r ş yapıldığında tanımlanan g r ş süres nde ş fre g r lmed ğ takt rde alarm çalar. Tat lde Etk nleşt rme Modu / Dışarıda Etk nleşt rme Modu PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ KAPI SENSÖRÜ Bu etk nleşt rme modu, b r alanı veya bölgey çer de uzun sürel ğ ne k mse yokken veya tat ldeyken koruma altına alır. Eğer dış bölgelerden g r ş olursa, alarm çalar. İç ve dış bölgeler tam koruma altına alınır. Tat lde etk nleşt rme modunda g r ş çıkış bölgeler nden g r ş olduğunda, g r ş süres beklenmeden alarm y ne çalar. Dışarıda etk nleşt rme modunda g r ş çıkış bölgeler nden g r ş olduğunda, g r ş süres ver l r ve bu süre ç nde k ş ş fres n g rmezse alam çalar. Kırmızı alanlar, alarmın etk n olduğu bölgeler göstermekted r. Yeş l alanlar alarmın pas f olduğu bölgeler göstermekted r. İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. 9

12 Etk nleşt rme Modları Bölümleme (Part t on) KAFE ECZANE Bölümleme (Part t on): B r panel b rden fazla şek lde ortak olarak kullanılab l r. Panel n sah p olduğu bölümleme sayısına göre panel b rb r nden bağımsız olarak programlanab l r. Her bölüm sah b sadece kend bölümünü kontrol eder. D ğer bölümlere müdahale edemez. Bölge (Zone) PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ PENCERE SENSÖRÜ KAPI SENSÖRÜ Bölge, panelde bulunan sensör g r şler n fade eder. Korunacak alana a t sensörler kullanım amaçlarına göre bölgelere bağlanır ve uygun şek lde programlanır. Tek panel kullanarak b r yapının korunacak kısımlarını şek ldek g b bölgelere ayırab l r z. Her b r oda b r bölgey tems l etmekted r. B r algılayıcı b r bölge demek değ ld r. İsten rse b rden fazla algılayıcı b r bölgeye bağlanab l r. İsten rse b rden fazla oda veya kısım b rleşt r lerek b r bölge olab l r. 10 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

13 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. HİBRİT PANELLER

14 Ekonom k H br t Paneller APE1378S1 Panel+LCD Tuş Takımı (AKC137P2)+Kasa+Trafo 8 Bölge (Zone), 4 Bölüm 3 PGM (Programlanab l r Çıkış) LCD Tuş Takımı Alarm Merkez Arama H br t Yapı, K ş Arama 2x16 LCD Ekran 32 Fonks yon Tuşu USB Yazılım Güncelleme Olay Günlüğü 4 Bölüm H br t G r ş Kaydı K ş Arama AHM Metal Bölge (Zone) 8 Uyumlu Tuş Takımı AKC137P2/AKC337P2 Bölümleme 4 Kullanıcı Sayısı 5 Trafo Dah l Sabotaj Bölges (Tamper) Tuş Takımı Dah l (LCD) Zamanlayıcı (T mer) Kablolu Gen şletme Yardımcı Çıkış (Aux) 4 PGM (Programlanab l r Çıkış) 3 Olay Kayıtları 1024 Maks mum PGM 8 Haberleşme USB Alarm Merkez Arama Ağ Desteğ ACG1371/ACG2371 Haberleşme Protokolü Contact ID, K ş Arama GSM/GPRS ACGx371 Kablosuz ACR23716 Güç / Akü 1,2A ( 0,4A Akü + 0,8A S stem) Maks. Kablosuz Gen şletme 8 Çalışma Sıcaklığı 10 C ~ +50 C H br t Yapı Nem 90% Maks mum Tuş Takımı 7 Ağırlık / Boyutlar 2,2kg / 300 x 255 x 155mm APE1378S4 Panel+LCD Tuş Takımı (AKC337P2)+Kasa+Trafo 8 Bölge (Zone), 4 Bölüm 3 PGM LCD Tuş Takımı Alarm Merkez Arama H br t Yapı, K ş Arama Telefon Arama 2x16 LCD Ekran 32 Fonks yon Tuşu 128x64 P ksel Çözünürlük 4 Sıcaklık Bölges, 1 PGM Olay Günlüğü 4 Bölüm H br t G r ş Kaydı K ş Arama AHM Metal Bölge (Zone) 8 Uyumlu Tuş Takımı AKC137P2/AKC337P2 Bölümleme 4 Kullanıcı Sayısı 6 Trafo Dah l Sabotaj Bölges (Tamper) Tuş Takımı Dah l (LCD) Zamanlayıcı (T mer) Kablolu Gen şletme Yardımcı Çıkış (Aux) 4 PGM (Programlanab l r Çıkış) 3 Olay Kayıtları 1024 Maks mum PGM 8 Haberleşme USB Alarm Merkez Arama Ağ Desteğ ACG1371/ACG2371 Haberleşme Protokolü Contact ID, K ş Arama GSM/GPRS ACGx371 Kablosuz ACR23716 Güç / Akü 1,2A ( 0,4A Akü + 0,8A S stem) Maks. Kablosuz Gen şletme 8 Çalışma Sıcaklığı 10 C ~ +50 C H br t Yapı Nem 90% Maks mum Tuş Takımı 7 Ağırlık / Boyutlar 2,2kg / 300 x 255 x 155mm 812 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

15 Gen şleyeb l r H br t Paneller APX237832S1 Panel+LCD Tuş Takımı (AKC137P2)+Kasa+Trafo 8 Bölge (Zone), 4 Bölüm Alarm Merkez Arama 3 PGM (Programlanab l r Contact ID, K ş Arama Çıkış) 2x16 LCD Ekran Ç ftleme Özell ğ 16 LCD 16x2 Tuş Takımı 32 Fonks yon Tuşu USB Yazılım Güncelleme 8 8 Olay Günlüğü 4 Bölüm Ç ftleme H br t Metal AHM K ş Arama Bölge (Zone) 8 Uyumlu Tuş Takımı AKC137P2/AKC337P2 Bölümleme 4 Kullanıcı Sayısı 32 Trafo Dah l Sabotaj Bölges (Tamper) Tuş Takımı Dah l (LCD) Zamanlayıcı (T mer) Kablolu Gen şletme 32 Yardımcı Çıkış (Aux) 4 PGM (Programlanab l r Çıkış) 3 Olay Kayıtları 1024 Maks mum PGM 16 Haberleşme RS485 Alarm Merkez Arama Ağ Desteğ ACG1371/ACG2371 Haberleşme Protokolü Contact ID, 4x2, K ş Arama GSM/GPRS ACGx371 Kablosuz ACR23716 USB Ara B r m Maks. Kablosuz Gen şletme 32 Güç / Akü 1,2A ( 0,4A Akü + 0,8A S stem) H br t Yapı Çalışma Sıcaklığı 10 C ~ +50 C Maks mum Tuş Takımı 15 Nem / Ağırlık / Boyutlar 90% / 2,2kg / 300 x 255 x 155mm APX237832S4 Panel+LCD Tuş Takımı (AKC337P2)+Kasa+Trafo 8 Bölge (Zone), 4 Bölüm Contact ID, K ş Arama 3 PGM 32 Fonks yon Tuşu Ç ftleme Özell ğ 128x64 P ksel Çözünürlük 16 LCD 16x2 Tuş Takımı Alarm Merkez Arama 4 Sıcaklık Bölges, 1 PGM Sıcaklık Gösterges 8 8 Olay Günlüğü 4 Bölüm Ç ftleme H br t Metal AHM K ş Arama Bölge (Zone) 8 Uyumlu Tuş Takımı AKC137P2/AKC337P2 Bölümleme 4 Kullanıcı Sayısı 32 Trafo Dah l Sabotaj Bölges (Tamper) Tuş Takımı Dah l (LCD) Zamanlayıcı (T mer) Kablolu Gen şletme 32 Yardımcı Çıkış (Aux) 4 PGM (Programlanab l r Çıkış) 3 Olay Kayıtları 1024 Maks mum PGM 16 Haberleşme RS485 Alarm Merkez Arama Ağ Desteğ ACG1371/ACG2371 Haberleşme Protokolü Contact ID, 4x2, K ş Arama GSM/GPRS ACGx371 Kablosuz ACR23716 USB Ara B r m Maks. Kablosuz Gen şletme 32 Güç / Akü 1,2A ( 0,4A Akü + 0,8A S stem) H br t Yapı Çalışma Sıcaklığı 10 C ~ +50 C Maks mum Tuş Takımı 15 Nem / Ağırlık / Boyutlar 90% / 2,2kg / 300 x 255 x 155mm Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 13

16 Karel Panel Programlama Yazılımı Karel Panel Programlama Yazılımı Tamamen Türkçe ve ücrets z Karel Alarm Panel Programlama Yazılımı le panel n ze uzaktan er şeb l r ve panel n z kolaylıkla programlayab l rs n z. Tuş takımı üzer nden dak kalarca uğraşmanıza gerek kalmaz. Daha önce hazırladığınız programı s stem n ze tuş takımından yapacağız USB bağlantı le kolayca yükleyeb l rs n z. Hazırladığınız programı saklayab l r, hatta başka müşter ler n z n benzer ht yaçları ç n de kullanab l rs n z. 14 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

17 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. KABLOLU TUŞ TAKIMLARI

18 LCD Tuş Takımları AKC137P2 2x16 LCD Ekran PC veya Notebook le 32 Fonks yon Tuşu Kolay Programlama 2 Bölge (Zone) İçer de, Dışarıda, Gece Ön Gen şletme Alarm USB yazılım Güncelleme Fonks yon Tuşu 2 Zone Dah l S ren Yapısı LCD T p Tuş Sayısı Programlanab l r Tuş Sayısı Bölge (Zone) Sayısı Bölge (Zone) Dedektör Türü Isı Bölges (Zone) PGM Haberleşme Arab r m Sabotaj Anahtarı Kablolu Gen şletme Arab r m 2x16 Karakter Maks. Kablolama Mesafes 20 Çalışma Ger l m 32 Arka Işık Reng 2 Güç Harcama NC, NO, NC/ EOL, NO/ EOL, NC/ DEOL, NO/ DOEL D l Desteğ Arayüz D l Görüntüleme Boyut USB Ağırlık Uyumlu Paneller KRBUS 300m 914V Mav / Sarı Arka Işık Açık < 100 ma, Türkçe, İng l zce, Rusça Türkçe, Baltık, Asya 112 x 92 x 19mm 169g APE1378Sx/APX237832Sx AKC337P2 32 Fonks yon Tuşu USB Yazılım Güncelleme 128x64 P ksel Çözünürlük PC veya Notebook le 2 Bölge Gen şletme Kolay Programlama 4 Isı Bölges (Zone) 1 PGM Yardım Menüsü Ön Alarm 2 Zone Dah l S ren Fonks yon Tuşu PGM Yapısı LCD T p Tuş Sayısı Programlanab l r Tuş Sayısı Bölge (Zone) Sayısı Bölge (Zone) Dedektör Türü Isı Bölges (Zone) PGM Haberleşme Arab r m Sabotaj Anahtarı Kablolu Gen şletme Arab r m Graf k: 128x64 Dots Maks. Kablolama Mesafes 24 Çalışma Ger l m 32 Arka Işık Reng 2 Güç Harcama NC, NO, NC/ EOL, NO/ EOL, NC/ DEOL, NO/ DOEL D l Desteğ 1 Arayüz D l Görüntüleme 1 Boyut USB Ağırlık Uyumlu Paneller KRBUS 300m 914V Mav / Sarı Arka Işık Açık < 100 ma, Tüm Avrupa Ülkeler D ller, Rusça, İng l zce Türkçe, Baltık, Asya 130 x 90 x 20mm 175g APE1378Sx/APX237832Sx 16 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 21

19 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız. KABLOLU SENSÖRLER

20 PIR Sensörler ADP138I İk l (Dual) Element 2.2m Montaj Yüksekl ğ 12m Algılama Mesafes 110 Algılama Açısı 100 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj T p Sensör T p Montaj Yüksekl ğ Algılama Mesafes Algılama Dereces Hassas yet RF Etk lenmeme Algılama Bölgeler LED Sayısal İşaret İşleme Alarm Çıkış NC/NO Duvar Hayvan Algılama İk l (Dual) ElementM kro Denetley c Yapısı Alarm Hafızası 2,2m Sabotaj Anahtarı 12m/18m Röle 110 Beyaz Işık 8/12m Güç Çalışma Sıcaklığı Nem Akt f/pas f Ağırlık Boyutlar Ayak N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA N.C., Anahtarlama 60VDC, 100mA,40Ω >10000 Lüks 9 16VDC 10ºC +55ºC 5% 95% 69 gr. 96 x 59 x 46,5mm AAY138 / AAY238 ADP538I Haşerat Koruma Ayarlanab l r Hassas yet Otomat k Yürüme Test M kro Denetley c Kontrollü (Walk Test) ve Sıcaklık Dengeley c UV Tolerans Lens Ayak Dah l Sabotaj Anahtarı 15 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj T p Duvar Hayvan Algılama Sensör T p İk l (Dual) Element Perde T p Alarm Hafızası Montaj Yüksekl ğ 2.2 m Sabotaj Anahtarı N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA Algılama Mesafes 6m /10m Röle N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA Algılama Dereces 15 Beyaz Işık > Lüks Hassas yet Ayarlanab l r Güç 9 16VDC RF Etk lenmeme Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Bölgeler Nem 5% 95% LED Akt f/pas f Ağırlık, Boyutlar 66.62g, 90 x 50 x 33 mm Sayısal İşaret İşleme Ayak Dah l 18 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

21 PIR Sensörler IS215T 20 $ Haşerat Koruma M kro Denetley c Kontrollü Otomat k Yürüme Test ve Sıcaklık Dengeley c (Walk Test) Alt Bölge Görme Özell ğ Sabotaj Anahtarı (Look Down) Ayarlanab l r Hassas yet 90 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj T p Duvar Hayvan Algılama Sensör T p İk l (Dual) ElementSıcaklık Dengeleme Alarm Hafızası Montaj Yüksekl ğ 2.3m 2.7m Sabotaj Anahtarı Vdc Algılama Mesafes 12m x 12m Röle N.C., 24VDC, 100mA Algılama Dereces 90 Beyaz Işık 6500 Lüks Hassas yet Çok Düşük, Düşük, Orta Güç 20mA, 12V RF Etk lenmeme 30 V/m / 10 / 1000 MHz Çalışma Sıcaklığı 10ºC +49ºC Algılama Bölgeler 44 Uzun, 14 Orta, 8 Düşük, 4 Aşağı Nem 5% 95% LED Akt f/pas f Ağırlık, Boyutlar 66gr, 87 x 62 x 40 mm Sayısal İşaret İşleme Ayak AAY138 IS215TCE Haşerat Koruma Ayarlanab l r Hassas yet Otomat k Yürüme Test M kro Denetley c Kontrollü (Walk Test) ve Sıcaklık Dengeley c Ön Kapak ve Duvar Sabotaj Alt Bölge Özell ğ (Look Anahtarı Down) 90 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj T p Duvar Hayvan Algılama Sensör T p İk l (Dual) Element Alarm Hafızası Montaj Yüksekl ğ 2,3m Sabotaj Anahtarı 30V, 0.5A. Algılama Mesafes 12m x 12m Röle A 16VDC Algılama Dereces 90 Beyaz Işık >6500 Lüks Hassas yet Aşağı/Orta/ Uzak/ Ayarlanab l r Güç 1014VDC 12VDC RF Etk lenmeme 30V/m MHz Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Bölgeler 44 Uzun, 14 Orta, 8 Düşük, 4 Aşağı Nem 5% 95% LED Akt f/pas f Ağırlık, Boyutlar 67 gr, 86 x 60 x 38 mm Sayısal İşaret İşleme Ayak AAY138 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 19

22 PIR Sensörler IS216TCUR Haşerat Koruma M kro Denetley c Kontrollü Otomat k Yürüme Test ve Sıcaklık Dengeley c (Walk Test) Alt Bölge Görme Özell ğ Sabotaj Anahtarı (Look Down) Ayarlanab l r Hassas yet 90 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj T p Duvar Hayvan Algılama Sensör T p İk l (Dual) Element Alarm Hafızası Montaj Yüksekl ğ 2,5m Sabotaj Anahtarı Algılama Mesafes 10 x 1,6m Röle Algılama Dereces 90 Beyaz Işık >6500 Lüks Hassas yet Normal Yüksek Güç VDC RF Etk lenmeme 30 V/m / MHz Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Bölgeler Nem 5% 95% LED Akt f/pas f Ağırlık, Boyutlar 67g, 86 x 60 x 38 mm Sayısal İşaret İşleme Ayak AAY138 IS25100TC Haşerat Koruma Ayarlanab l r Hassas yet Otomat k Yürüme Test M kro Denetley c Kontrollü (Walk Test) ve Sıcaklık Dengeley c UV Tolerans Lens Ön Kapak ve Duvar Sabotaj Uzun Mesafel Algılama Anahtarı 12 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj T p Duvar Hayvan Algılama Sensör T p İk l (Dual) Element Alarm Hafızası Montaj Yüksekl ğ 2,32.7m Sabotaj Anahtarı Algılama Mesafes 30 x 6m Röle Vdc Algılama Dereces 12 Beyaz Işık >6500 Lüks Hassas yet Normal Yüksek Güç 10~14VDC, 12Vdc RF Etk lenmeme 30 V/m from MHz Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Bölgeler Nem 5% 95% LED Akt f/pas f Ağırlık, Boyutlar 87g, 112 x 60 x 40mm Sayısal İşaret İşleme Ayak AAY Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

23 PIR Sensörler ADP438I İk l (Dual) Element Otomat k Sıcaklık 24 m Montaj Yüksekl ğ Dengeley c Tavan T p Montaj Sabotaj Anahtarı 360 Algılama Açısı 3 Kademel Gec kme Ayarı 360 Açı 2 Element Sabotaj Montaj T p Tavan Hayvan Algılama Sensör T p İk l (Dual) Element Alarm Hafızası Montaj Yüksekl ğ 2.5m6m Sabotaj Anahtarı Algılama Mesafes 6m Röle Vdc (NC) Algılama Dereces 360 Beyaz Işık >10000 Lüks Hassas yet Güç 8 16VDC RF Etk lenmeme Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Bölgeler Nem 5% 95% LED Ağırlık 72gr Sayısal İşaret İşleme Boyutlar φ 116 x 28.2mm ADA138I Haşerat Koruma Sabotaj Anahtarı Otomat k Yürüme Test Ayak Dah l (Walk Test) UV Tolerans Lens 90 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj Yapısı Duvar Sabotaj Anahtarı N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA Sensör T p Ayna Röle N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA Maske Önleme (Ant Mask ng) Güç 20 ma, 9 16VDC Montaj Yüksekl ğ 2.2m Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Mesafes 12m Nem 5% 95% Algılama Açısı 90 Ağırlık, Boyutlar 85 g, 98x52x45,5mm LED Ayak Dah l Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 21

24 PET Sensörler ADE338I İk l (Dual) Element Otomat k Sıcaklık 25kg a Kadar Hayvan Dengeleme Algılamama EM ve RF Koruma 12m Algılama Mesafes 90 Algılama Açısı 25 KG. 90 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj Yapısı Sensor T p Montaj Yüksekl ğ Algılama Mesafes Algılama Açısı Hayvan Algılama LED Röle Duvar Sabotaj Anahtarı İk l (Dual) Element Güç m Çalışma Sıcaklığı 12m Nem 90 Ağırlık 25kg a Kadar Hayvan Algılamama Boyutlar IP Sınıfı N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA Ayak NC, Anahtarlama 28VDC, 100mA 916 VDC 10ºC +55ºC 5% 95% 85g 106X54X36mm AAY138 ADE338O İk l (Dual) Element 110 Algılama Açısı Dış Ortam IP54 20kg a Kadar Hayvan M kro Denetley c Yapısı Algılamama Sıcaklık Dengeley c 12m Algılama Mesafes 20 KG. 110 Açı 2 Element Sabotaj Montaj Yapısı Sensor T p Montaj Yüksekl ğ Algılama Mesafes Algılama Açısı Hayvan Algılama LED Röle Duvar Sabotaj Anahtarı İk l (Dual) Element Güç 2.2m Çalışma Sıcaklığı 12m Nem 110 Ağırlık 20kg a Kadar Hayvan Algılamaz Boyutlar IP Sınıfı N.C., Anahtarlama, 28VDC, 100mA Ayak NC, Anahtarlama 28V DC, 100mA 916 VDC 10ºC +55ºC 5% 95% 126gr mm IP64 AAY Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

25 İk l Teknoloj Sensörler ADD138I Üçlü (Tr ple) Teknoloj EM ve RF Koruma İç Ortam (Indoor) 12m Algılama Mesafes Aşağı Görme (Look 90 Algılama Açısı Down) 35kg'a Kadar Hayvan Sıcaklık Dengeleme Algılamama M krodalga 35 KG. 90 Açı 2 Element Sabotaj LED Montaj Yapısı Sensor T p Maske Önleme (Ant Mask ng) Montaj Yüksekl ğ Algılama Mesafes Algılama Açısı Hayvan Algılama LED İk l IR/MW Duvar Sabotaj Anahtarı İk l (Dual) Teknoloj Frekans (M krodalga) Beyaz Işık m Güç 12m Çalışma Sıcaklığı 90 Nem 35kg'a Kadar Hayvan Algılamama Ağırlık Boyutlar Ayak 10,525GHz Lüks 9 16VDC 10ºC +55ºC 5% 95% 102gr 130 x 63 x 51mm AAY138 ADD538I 47 $ Güç Anal z EM ve RF Koruma M krodalga Algılama Mesafes Ayarlama Otomat k Isı Dengeleme le Yanlış Alarm Önley c Frekans Karışım Önley c Aşağı Görme (Look Down) M krodalga 90 Açı 3 Element Sabotaj Montaj Yapısı Duvar Sabotaj Anahtarı NC, Anahtarlar 28VDC, 100mA Sensor T p Üçlü (Tr ple) Teknoloj Frekans (M krodalga) 10,525 GHz Maske Önleme (Ant Mask ng) Beyaz Işık > Lüks Montaj Yüksekl ğ 2.2m Güç 30mA, 9 16VDC Algılama Mesafes 12m 12m Çalışma Sıcaklığı 10ºC +55ºC Algılama Açısı 90 Nem 5% 95% Hayvan Algılama Ağırlık 102gr LED Boyutlar 130 x 65 x 53mm İk l IR/MW Ayak AAY138 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 23

26 İk l Teknoloj Sensörler ADD438O İk l (Dual) Teknoloj Dış Ortam 12m Algılama Mesafes 2,2 Montaj Yüksekl ğ Algılama Açısı 110 M krodalga 20 KG. 110 Açı 2 Element Sabotaj Montaj Yapısı Sensor T p Maske Önleme (Ant Mask ng) Montaj Yüksekl ğ Algılama Mesafes Algılama Açısı Hayvan Algılama LED Alarm Çıkış Duvar İk l IR/MW İk l (Dual) Teknoloj Sabotaj Anahtarı Frekans (M krodalga) 2.2m Beyaz Işık 12m Güç 110 Çalışma Sıcaklığı 20 kg'a Kadar Hayvan Algılamaz Nem Ağırlık, Boyutlar Ayak 10,525 GHz >10000 Lüks 9 16VDC 10ºC +55ºC 5% 95% 116gr, mm AAY Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

27 Cam Kırılma Sensörü ADG138I 0,99m Algılama Mesafes Yüksek Hassas yetl M krofon M kro Denetley c F ltreleme 360 Algılama Açısı Duvar veya Tavan Montajı 360 Açı Sabotaj LED Algılama Mesafe 5m ya da 9m Röle N.C., Anahtarlama 28VDC, 100mA Açı 360º Sabotaj Anahtarı N.C Anahtarlama 28VDC,100mA M n. Çerçeve Boyutu 30.5 x 61cm Güç 25 ma, 9 16VDC M n. İncel k mm Sıcaklık 10º +55ºC Sabotaj Anahtarı Nem 5 to 95% DSP Ağırlık 100 g Alarm Çıkış Boyutlar 93x67x27mm ADH138 Isı Sensörü Alarm Sıfırlama Her 10s LED Uyarısı Yüksek Isı Hassas yet Elektromanyet k ve Radyo Dalgasına Karşı Korumalı Toza Karşı Koruma RF ve EM Koruma v v Fotoelektr k Isı Dedektörü Montaj Yer Tavan Çalışma Sıcaklığı 10 C +85 C Alarm Sıcaklık Değer 57 C Nem 90% Algılama Alanı 20m2 Boyutlar φ 120 x 36,9mm Çalışma Ger l m 50 ma, 12V Ağırlık 130 g Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 25

28 v v Duman Sensörler ADS238I Düşük P l Uyarısı 70dB Dah l S ren Kend Kend n Test Işıklı ve Sesl Uyarı Panelden Bağımsız Stand Alone İyon ze Montaj yer Tavan Çalışma Ger l m 9V Sensör T p Iyon ze Çalışma Sıcaklığı 10C +50C Alarm Algılama Yoğunluğu Ayarlanab l r Nem 95% Alarm Network Üzer nde Boyutlar φ 120 x 36,9mm ADP110P Düşük P l Uyarısı Işıklı ve Sesl Uyarı Rölel Kontak Çıkışı Fotoelektr k Sabotaj LED Montaj yer Tavan Çalışma Ger l m 12V Sensör T p Foto Elektr k Çalışma Sıcaklığı 10C +40C Alarm Algılama Yoğunluğu Ayarlanab l r Nem 95% Alarm Network 20m2 Boyutlar φ 120 x 36,9mm 26 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

29 Gaz Sensörler ADZ138 Düşük Güç Tüket m Alarmdan Sonra Otomat k Sıfırlama Duvar Montaj 70dB Dah l S ren v v Fotoelektr k Montaj Yer Duvar Çalışma Ger l m 12V Gaz Algılama Doğal Gaz Çalışma Sıcaklığı 10 C +40 C Alarm Yoğunluğu 15% LEL Nem 90% Alarm Yoğunluğu Hatası 5% LEL Boyutlar 103x64x47mm ADZ238 Işıklı, Sesl veya Ağ Üzer nden Uyarı Alarmdan Sonra Otomat k Sıfırlama Düşük Güç Tüket m 50300PPM Alarm Yoğunluğu v v Fotoelektr k Montaj Yer Tavan T p Çalışma Ger l m 12V Gaz Algılama Doğal Gaz Çalışma Sıcaklığı 10 C +40 C Alarm Yoğunluğu 15% LEL/200ppm Nem 90% Alarm Yoğunluğu Hatası 5% LEL Boyutlar φ 115x41mm Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 27

30 Işın Bar yerler ADP108O2 İç ve Dış Ortam Uyumlu B rb r nden Etk lenmeyen Güneş Işınlarından Tasarım Etk lenmez İsten len Boyda Üret m Alüm nyum Gövde Pleks Ön Cam Opt k Dedektör 2 Işın Algılama Mesafes 8m Alarm Çıkış Maks. Menz l 8m Güç 10,5 V / 14,5 V Işın T p İk l Sıcaklık (25 C 55 C) Montaj Dereces Yüzey veya D rek Nem 95% D key Açı 20º IP Sınıfı IP65 Yatay Açı 180º Boyutlar 30x38x450mm Sabotaj (Tamper) İsten len boyutlarda ve ışın m ktarında; 8,20 ve 40 metre mesafelere kadar yapılab l r. ADP108O3 İç ve Dış Ortam Uyumlu B rb r nden Etk lenmeyen Güneş Işınlarından Tasarım Etk lenmez İsten len Boyda Üret m Alüm nyum Gövde Pleks Ön Cam Opt k Dedektör 3 Işın Algılama Mesafes 8m Alarm Çıkış Maks. Menz l 8m Güç 10,5 V / 14,5 V Işın T p Üçlü Sıcaklık (25 C 55 C) Montaj Dereces Yüzey veya D rek Nem 95% D key Açı 20º IP Sınıfı IP65 Yatay Açı 180º Boyutlar 30x38x560mm Sabotaj (Tamper) İsten len boyutlarda ve ışın m ktarında; 8,20 ve 40 metre mesafelere kadar yapılab l r. 28 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

31 Manyet k Kontaklar ADM138 Montaj T p Yüzey Aralık 20 Akım 500mA Ağırlık 12,5gr Voltaj 100VDC Boyutlar 70 x 25 x 32mm Güç 3W ADM238 Montaj T p Yüzey Aralık 13 Akım 500mA Ağırlık 10gr Voltaj 100VDC Boyutlar 35 x 12 x 10mm Güç 3W ADM338 Montaj T p Gömme T p Aralık 15 25mm Akım 100mA Ağırlık 15gr Voltaj 100VDC Boyutlar 20x12x15mm Güç 3W Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 29

32 Manyet k Kontaklar ADM438 Montaj T p ABS Gömme T p Aralık 35mm Akım 100mA Ağırlık 35gr Voltaj 500VDC Boyutlar 200x15x45mm Güç 3W ADM638 Montaj T p Metal Kapı Aralık 35mm Akım 500mA Ağırlık 25gr Voltaj 100VDC Boyutlar 90x15x35mm Güç 3W ADM538 Montaj T p Metal Kapı Kepenk T p Aralık 3590mm Akım 500mA Ağırlık 35gr Voltaj 100VDC Boyutlar 150x15x45mm Güç 3W 30 Fiyat listesine erişmek için tıklayınız.

33 Pan k ve Yangın Butonu ACB138 Anma Akımı: 300mA Anma Ger l m : (VDC): 200 Aralık (mm): Güç: 3W Ağırlık: 8.5 g Montaj T p Yüzey Ağırlık 8.5gr Akım 300(mA) Boyutlar 90 x 20 x 30mm Ger l m 250V ACB138Y Yangın Butonu NC/NO Çıkış Plast k Yapı Özel Anahtarı le Resetleme Montaj T p Yüzey Ağırlık 50gr Akım 300(mA) Boyutlar 120x120x85 mm Ger l m 250V Fiyat listesine erişmek için tıklayınız. 31

34 Sensör Seç m ve Montajı Sensör Seç m Ev ve of slerde genell kle PIR sensör kullanılır. PIR sensörler (hareket sensörü), görüş alanlarındak nsanların veya sıcakkanlı canlıların yaydıkları IR ışınları algılayarak gerekl uyarıyı yapar. Gen ş açılı PIR sensörler gen ş bölgeler ç n deald r. Açıları 90 le 120 arasında değ ş r. Eğer pencere önü veya kapı üstünde kullanılacaksa perde t p sensör seç lmel d r. Algılama açıları 7.5 le 15 arasındadır. Tavan montajına uygun PIR sensörler de bulunmaktadır. Bu sensörler se 6m çaplı da re ç nde algılama yapacaktır. PET sensörler se evc l hayvan bulunan mekanlarda kullanılır. Montaj PIR t p sensörler ışığın en az olduğu noktaya konumlandırılmalıdır. Montaj yaparken hırsızın b r k adım atıp çer ye g receğ varsayılarak montaj yapılmalıdır. Işığı karşıdan almayacak şek lde montajı sağlanmalıdır. Işık ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Montaj en fazla 2.5m yüksekl ğe kadar yapılmalıdır. Montaj yapıldıktan sonra mutlaka testler tamamlanmalıdır. Isıyı sensöre odaklayan fresnel lens kontrol ed lmel d r. Lens n açısı değ ş rse sensöre odaklama yapamayacağı ç n sensör algılama yapamayacaktır. 32 İçindekiler sayfasına erişmek için tıklayınız.

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Dudullu da bulunan

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Cyberplaza B Blok Kat:3 B lkent 06800 Ankara T 0 312 265 02 90 F 0 312 265 02 97. cyberpark@karel.com.tr www.karel.com.tr

Cyberplaza B Blok Kat:3 B lkent 06800 Ankara T 0 312 265 02 90 F 0 312 265 02 97. cyberpark@karel.com.tr www.karel.com.tr DS200U GENEL ÖZELLİKLER DS200U çok amaçlı gel şm ş sahra telefon santralı, s lahl kuvvetler n operasyon alanındak let ş m n taşınab l r ve dayanıklı b r yapıda sunan yen nes l çözümdür. DS200U, her türlü

Detaylı

www.akillibisey.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ...

www.akillibisey.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... www.akillibisey.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... GÜVENLİK ve DAHA FAZLASI BÜTÜNLEŞİK EV OTOMASYONU Zipato, bulut teknolojisi temelli interaktif güvenlik

Detaylı

www.zipatotr.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ...

www.zipatotr.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... www.zipatotr.com AKILLI EV SİSTEMLERİ KONFORUN, GÜVENLİĞİN ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN YENİ ADRESİ... GÜVENLİK ve DAHA FAZLASI BÜTÜNLEŞİK EV OTOMASYONU Zipato, bulut teknolojisi temelli interaktif güvenlik

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ

İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ İÇİNDEKİLER 2-4 HAIKON IP ÜRÜNLER 5-6 HAIKON ANALOG ÜRÜNLER 7-8 HAIKON TVI ÜRÜNLER 9 OEM AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLER 10 AVENİR AHD ANALOG CCTV ÜRÜNLERİ 11-12 OEM IP KAMERA ÜRÜNLERİ 13 TAK ÇALIŞTIR IP ÜRÜNLER

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY 2014 FİYAT LİSTESİ GÜVENLiK 7000'e 17:00'a Çalışma Saatlerimiz Hafta içi 08:30-19:00 Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasındadır. GÜVENLiK Misyonumuz GENEL MÜDÜRLÜK Yönetim. İstanbul Bölge Müdürlüğü istanbul

Detaylı

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü.

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü. TR 6/12 Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu The HiRes Video Company 180 Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Tam Panorama görüntüsü hemisferik teknolojisi sayesinde duvardanduvara ve tavandan tabana Sesli

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı