Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu"

Transkript

1 Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies RT 205 e enerji gelmemektedir AirTies RT 205 e enerji gelmektedir ADSL hatt kurulmuş ve aktiftir. ADSL Adsl Hatt Kurulmam şt r AirTies RT 205, ADSL hatt n kurmaya çal şmaktad r ya da veri aktar m vard r (normal kullan m). PPP İnternet e bağlant sağlanamam şt r. İnternet e bağlant sağlanm şt r. WLAN Kablosuz bağlant aktif olmam şt r. Kablosuz bağlant aktif ve veri al şverişi vard r. İlgili porttan yerel ağ (LAN) bağlant s kurulmam şt r. LAN

2 1.5 Arka Panel Arka panelde cihaz n veri ve güç bağlant lar n içeren girişler (portlar) bulunmaktad r. ADSL MODEM hatt girişidir, ay r c n n (splitter) MODEM ç k ş na bağlan r. POWER RESET 0 / 1 12 V DC girişidir, güç adaptörüne bağlan r. Ağ Geçidi (Gateway) n z yeniden başlatmaya veya fabrika ayarlar na getirmeye yarayan reset düğmesidir. Cihaz açar ve kapar. LAN Yerel ağa 10/100 BaseT Eternet bağlant s n sağlayan switch portlar d r.

3 2. RT 205 in Kurulumu 2.1 Temel Kablolama Prosedürü Aşağ daki şekilde gösterildiği gibi modeminizin donan m bağlant lar n gerçekleştiriniz. Bağlant lar n nas l yap lacağ AirTies RT 205 Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD sini bilgisayar n z n CD sürücüsüne yerleştirdiğinizde otomatik olarak çal şan animasyonda da ayr nt l ve uygulamal olarak gösterilir. 1. AirTies RT 205 kutusundan ç kan ay r c (splitter) üzerindeki hat (LINE) girişini, kutudan ç kan uzun telefon kablosu ile telefon prizine bağlay n z 2. Telefon cihaz n z n kablosunu, splitter (ay r c ) üzerindeki PHONE girişine tak n z. 3. AirTies RT 205 kutusundan ç kan k sa telefon/dsl kablosunu splitter (ay r c ) üzerindeki MODEM girişine takarak kablonun diğer ucunu da AirTies RT 205 Ağ Geçidi (Gateway) üzerindeki ADSL girişine bağlay n z. 4. Internet e bağlanacağ n z bilgisayar n z RT 205 un Ethernet ç k ş na bağlayabileceğiniz gibi, kablosuz özelliği olan bilgisayarlar n z (ileride aç kland ğ şekilde) yerel ağ n za ve Internet e kablosuz ağ üzerinden bağlayabilirsiniz. 5. Modeminize elektrik vermeden önce bütün bağlant lar n doğru yap ld ğ n kontrol ediniz. Kutudan ç kan güç adaptörünü 220V prizine, adaptörün diğer ucunu da RT 205 in güç girişine tak n z ve 0/1 (açma kapama) düğmesini 1 konumuna getirerek modeminizi aç n z.

4 AirTies RT 205 Web Arayüzü ile ayarlar RT 205 i yukar da bahsedildiği gibi kablolu olarak bilgisayar n za bağlad ktan sonra ayarlar, Airties Hizmet Program yerine Internet Explorer gibi bilgisayar n zdaki herhangi bir web taray c s ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete bağl olman za gerek yoktur. 1. Bilgisayar n zda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web taray c s program n çal şt r n z. 2. Address k sm na cihaz n z n IP adresi olan adresini giriniz. 3. Karş n za cihaz n web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlar nda şifre tan mlanm ş olmad ğ ndan Şifre alan n boş b rakarak Tamam düğmesini t klay n z.

5 4. Karş n za gelen ekran n sol üst taraf ndaki menüden ADSL menüsüne ve alt ndaki Bağlant Ayarlar na (Adsl Ayarlar ) t klay n z. 5. Aç lan pencerede, PVC ad alan nda VC1 yaz s n n üzerine t klay n z. Gelen k s m kurulum ekran m zd r ve burada alt tarafta VPI değeri olarak 8, VCI değeri olarak da 35 girilmiş haldedir (SmileAdsl Değerleri, Türkiye için bu rakamlarda bir değişiklik yapmay n z ). Kullan c Ad alan na ADSL servis sağlay c n zdan alm ş olduğunuz ADSL kullan c ad n z giriniz (SmileAdsl için ekleyerek; örneğin: Şifre alan na ADSL servis sağlay c n zdan alm ş olduğunuz ADSL şifrenizi girip Kaydet düğmesine t klay n z.

6 ADSL kurulum ayarlar tamamlanm şt r. RT 205'in ön panelindeki ADSL ve PPP ş klar sürekli yeşil yan ncaya kadar bekleyiniz. Bu ş klar yeşil yan yorsa Internet bağlant n z sağlanm ş demektir. Bu ş klar n yanmas na rağmen Internet bağlat s kuram yorsan z ADSL servis sağlay c n za (Smile Adsl) dan ş n z. PWR ADSL PPP WLAN L 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

7 3. RT 205 in Kablosuz Ayarlar RT 205'in Kablosuz menüsü alt nda kablosuz iletişim ayarlar ve kablosuz güvenlik ayarlar yap labilir. Kablosuz Ayarlar 'nda, Kablosuz Ağ Etkinleştir işaretlenmelidir. Daha sonra kablosuz ağ n za isim vermek için Kablosuz Ağ Ad (SSID) alan nda bir isim verebilir; bu ismi dilerseniz tüm kablosuz cihazlardan gizlemek için Kablosuz Ağ Ad (SSIDyi) Gizle kutusunu işaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletişim için 1 13 aras bir kanal seçebilirsiniz. Ayn kanal n kablosuz ağdaki tüm cihazlarda seçilmesi gereklidir. G++ kutusunu işaretlemek suretiyle 125Mbps G++ özelliğini etkinleştirebilirsiniz. 125Mbps h z nda kablosuz iletişim özelliğinden yararlanabilmek için al c taraf nda da 125Mbps h z n n destekleyen USB adaptörü gereklidir b\g özellikli diğer kablosuz adaptörlerle daha düşük h zlarda bağlant kurulabilir. Yapt ğ n z ayarlar kaydetmek için Kaydet tuşunu t klay n z. 3.1 Kablosuz Güvenlik Güvenlik ayarlar n n yap lmas kablosuz iletişimin sağlanmas için şart değildir. Ancak bilgi güvenliğinin büyük önem kazanmas dolay s yla aşağ daki güvenlik ayarlar ndan size uygun olan birini yapman z tavsiye olunur. Kablosuz ana menüsü alt ndaki Güvenlik alt menüsüne t klay n z.

8 WPA ve WEP kablosuz şifreleme protokolleri, RT 205 cihaz yla kablosuz terminal aras nda süren veri trafiğinin bir başkas taraf ndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için şifrelemeye yarar. AirTies RT 205, her iki şifreleme standard n da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected Access) şifreleme standard en modern güvenlik standard olup k r lmas zordur ve son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni ç kan g protokoluna uygun kablosuz iletişim cihazlar WPA standard n destekler. AirTies RT 205, WPA in yan s ra WEP (Wired Equivalent Privacy) şifreleme standard n da destekler; dolay s yla eğer kablosuz ağ n zda bulunan baz cihazlardan biri WPA i desteklemiyorsa WEP şifrelemenin kullan lmas tavsiye edilir. AirTies RT 205 in desteklediği diğer kablosuz güvenlik protokolü olan 802.1x Kimlik Denetimini kullanmak isterseniz adresinden detayl bilgi alabilirsiniz.

9 3.1.1 WPA Güvenlik Ayarlar RT 205 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve alt ndaki Güvenlik e t klay n z. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WPA kutusunu işaretleyiniz. PSK şifresi seçeneğini işaretleyerek Şifre bölümüne, unutmayacağ n z, en az 8 en fazla 63 rakam, karakter veya işaretten oluşan bir şifre girerek ( örneğin: abcvyz_123) Kaydet tuşuna bas n z. Şifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşmas na dikkat ediniz. Bu şifreyi RT 205 e kablosuz bağlanacak cihazlara da girmeniz gerekmektedir. WPA protokolunun gelişmiş versiyonu olan WPA2'nin etkinleştirilebilmesi için kablosuz al c cihazlar n da WPA2'yi desteklemesi gerekir. AirTies RT 205 ile kablosuz olarak bağlant kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA y aktif hale getirip ayn şifreyi girmeniz gerekmektedir.

10 3.1.2 WEP Güvenlik Ayarlar RT 205 in Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve alt ndaki Güvenlik e t klay n z. Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WEP kutusunu işaretleyiniz. Kablosuz WEP şifrelemesini etkinleştir kutusunu işaretledikten sonra şifre alan na seçiminize göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) şifre kelimenizi giriniz. Girdiğiniz şifre onalt l k say düzenine uygun karakterlerden seçilmelidir (0 9 aras rakam veya a, b, c, d, e, f karakterleri). Örneğin 64 bit şifreleme için: abc1234def girilebilir. WEP şifrelemesinde iki "Onay Modu" modun seçilmesi tavsiye edilir. desteklenmektedir: "Aç k" ve "Paylaş lan". "Aç k" WEP ayarlar n tamamlad ktan sonra modeme kaydetmek için "Kaydet" tuşuna bas n z. AirTies RT 205 ile kablosuz olarak bağlant kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP i aktif hale getirip ayn şifreyi girmeniz gerekmektedir.

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

İçindekiler 1. ÜRÜN HAKKINDA... 1

İçindekiler 1. ÜRÜN HAKKINDA... 1 İçindekiler 1. ÜRÜN HAKKINDA... 1 1.1 Kutu İçeriği... 1 Ön Panel ve Led Göstergeleri:... 2 2. ÜRÜNÜN KURULUMU... 3 3. İNTERNET ERİŞİMİNİN YAPILANDIRILMASI... 4 Ağ Yapılandırması... 4 3.2 AP-Router Arayüzüne

Detaylı

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu Döküman versiyonu: R1.0 Copyright 2008 ZTE Corporation Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun, önceden SENTİM BİLİŞİM İN yazılı izni alınmadan herhangi

Detaylı

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU

KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU KURULUM CD Sİ MODEM KURULUMU Modem Web Ara yüzü ile Kurulum UYARI: ZXDSL 931WII VDSL2 modemi Kolay Kurulum Programı kullanmadan kurduğunuz takdirde, mutlaka kablosuz ağınıza şifre veriniz aksi halde modem

Detaylı

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2. İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.1 ÖN PANEL & LED GÖSTERGELERI... 5 2.2 ARKA PANEL VE DONANIM

Detaylı

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.0.0 1910010426 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli markasıdır.

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Vodafone Mobile Wi-Fi R206-Z. Vodafone tarafından

Kullanıcı Kılavuzu Vodafone Mobile Wi-Fi R206-Z. Vodafone tarafından Kullanıcı Kılavuzu Vodafone Mobile Wi-Fi R206-Z Vodafone tarafından Tasarlandı Hoşgeldiniz Mobil iletişim dünyasına hoş geldiniz 1 Hoşgeldiniz 2 Ürüne genel bakış 3 Başlangıç: 1. Adım 4 Başlangıç: 2. Adım

Detaylı

İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar...

İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar... 0 İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar... 5 Cihaz Yönetim Arayüzü... 6 İnternet Bağlantı Ayarları... 8 Kablosuz

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. Model# EA8500

KULLANICI KILAVUZU AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. Model# EA8500 KULLANICI KILAVUZU AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER Model# EA8500 İçindekiler Ürüne genel bakış EA8500.....................................1 Router ınızın Kurulumu Daha fazla yardım bulma.........................

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu

Ağ Kullanım Kılavuzu Ağ Kullanım Kılavuzu Çok Protokol Kullanan Kart Üzerinde Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Ethernet Yazdırma Sunucusu Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanan kablolu ve kablosuz ağ ayarları

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 Önemli Güvenlik Notları 3 Ürün Bilgisi 4. Cihazın Bölümleri ve Açıklamalar 4

İÇİNDEKİLER 2 Önemli Güvenlik Notları 3 Ürün Bilgisi 4. Cihazın Bölümleri ve Açıklamalar 4 femail İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 2 Önemli Güvenlik Notları 3 Ürün Bilgisi 4 Cihazın Bölümleri ve Açıklamalar 4 Kutu içeriği 5 Donanım Kurulumu 5 Fiziki Kurulum Senaryoları 7 plugcam Mobil Uygulamasının Kurulumu

Detaylı

OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ. (Sim kart takılabilir, Sadece Turkcell)

OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ. (Sim kart takılabilir, Sadece Turkcell) OZW / OZS WEB SERVER CİHAZININ DEVREYE ALINMASI TESİSE UZAKTAN ERİŞİMİN SAĞLANMASI VE KUMANDA EDİLMESİ Web Server OZS164... Sadece 1 adet cihaz kontrolü Web Server OZW672... 1, 4 ya da 16 adet cihaz kontrolü

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU 1

IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU 1 IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU 1 2 IP TELEFON KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA Tel : 0.312.293.01.00

Detaylı

Doğru Adaptor soket kutuplaması.

Doğru Adaptor soket kutuplaması. 1. Tanıtım Next YE-11G WiFi Bridge satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu portatif cihaz ile, IP Kamera ve internet teknolojilerini kullanan Ethernet RJ45 portlu cihazların kablosuz ağlara kolayca erişimi

Detaylı

TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

FUJITRON STANDALONE DVR SERİSİ DS-7108HI, DS-7204HI-V, DS-7204HI KOLAY KULLANIM KILAVUZU H.264 DVR

FUJITRON STANDALONE DVR SERİSİ DS-7108HI, DS-7204HI-V, DS-7204HI KOLAY KULLANIM KILAVUZU H.264 DVR FUJITRON STANDALONE SERİSİ DS-7108HI, DS-7204HI-V, DS-7204HI KOLAY KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Kurulum 2. Kontrol Seçenekleri a) Ön Panel Kullanımı b) Uzaktan Kumanda Kullanımı c) Mouse Kullanımı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653 Kullanım kılavuzu Xperia Z3 D6603/D6653 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...10 Cihazınızı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

Teknik Destek. Paket İçeriği. Çift Bant 11ac WiFi Yönlendirici R6200 Kurulum Kılavuzu. Not: Bazı bölgelerde ürününüzle birlikte bir Kaynak CD verilir.

Teknik Destek. Paket İçeriği. Çift Bant 11ac WiFi Yönlendirici R6200 Kurulum Kılavuzu. Not: Bazı bölgelerde ürününüzle birlikte bir Kaynak CD verilir. Teknik Destek NETGEAR ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkürler. Aygıtınızı kurduktan sonra ürün etiketinizdeki seri numarasını bulun ve aşağıdaki adrese kaydettirmek için kullanın: www.netgear.com/register.

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503 Kullanım kılavuzu Xperia Z2 D6502/D6503 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...9 Cihazınızı

Detaylı

Hızlı Başlangıç. Nighthawk X6 AC3200 Üç Bant WiFi Router Model R8000. Paket İçeriği. Kurulum Videosu

Hızlı Başlangıç. Nighthawk X6 AC3200 Üç Bant WiFi Router Model R8000. Paket İçeriği. Kurulum Videosu Destek Bu NETGEAR ürününü satın aldığınız için teşekkürler. Aygıtınızı kurduktan sonra ürün etiketindeki seri numarasını bulun ve bu numarayı kullanarak ürününüzü https://my.netgear.com adresinde kaydettirin.

Detaylı

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Kullanıcı Kılavuzu Ocak 2010 www.lexmark.com Makine türleri: 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW İçindekiler Güvenlik Bilgileri...9 Yazıcıyı tanıma...10 Bu yazıcıyı seçtiğiniz

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu Sürüm 3.0.0.6 TEKNOTEL Copyright 2002-2005 TEKNOTEL. Tüm hakları saklıdır. 1 / 93 Bu ürün veya döküman telif hakları ile korunmaktadır

Detaylı

Pratik Kullanma Klavuzu WOLLEX. ibaby Bebek İzleme Güvenlik Kamerası

Pratik Kullanma Klavuzu WOLLEX. ibaby Bebek İzleme Güvenlik Kamerası Pratik Kullanma Klavuzu WOLLEX ibaby Bebek İzleme Güvenlik Kamerası Önsöz Wollex ibaby bebek izleme ve güvenlik kamerası, network ortamı ve güçlü bir web server sayesinde ipod Touch, iphone and ipad yada

Detaylı