Bilgisayar Destekli İmalat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar Destekli İmalat"

Transkript

1 Bilgisayar Destekli İmalat

2 Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır. Aşamalar: Tasarım Analiz Çizim Đşlem Planlama Parça Programlama Parça işleme Muayene

3 Günümüzde bilgisayar destekli imalat CNC tezgahlarında ve işleme merkezlerinde yapılmaktadır. Bu tezgahlar 2,3,4,5 eksenli olarak tanımlanır. Eksen sayısı kesici takımının ve işlenen parçanın bağlı olduğu tablanın hareket kabiliyetini gösterir. Düzlemsel parçalar için 2 eksen yeterli iken, karmaşık yüzeylere sahip parçaların işlenmesi için 5 eksenli tezgahlar kullanılmaktadır.

4 CNC Nedir? Takım tezgahlarının sayı, harf, vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir. Bu tip tezgahlarda kullanılan bilgisayarlar yardımıyla programların saklanması, parça üretiminin her aşamasında programı durdurma, programda istenilen değişiklikleri yapabilme, programa istenilen noktadan devam edebilme mümkündür. Sayısal denetimli tezgahlar 3 temel bileşenden oluşur; Bu bileşenler ; CNC tezgahlarının fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için verileri toplama ve saklamakta kullanılan bilgisayar Tezgah kontrol ünitesi ile bilgisayar arasında iletişimi ve bilgi akışını sağlayan kontrol ünitesi ve arayüz Hız ve ilerleme kontrolleri, servo birimler ve tezgah işlemlerini (fener mili-tabla hareketleri, takım değiştiriciler) içeren fonksiyonlar.

5

6 CNC Torna CNC Freze

7 CNC Tezgahlar : (Avantajlar) Tezgahın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır. Tezgahta yüksek hassasiyette parça üretmek mümkündür. Seri ve hassas üretim insan faktörünün fazla etkili olmaması nedeniyle mümkündür. Üretim sırasında ayarlama, ölçü kontrolü ve elle hareket nedeniyle oluşan zaman kayıpları en aza indirilmiştir. Üretim sırasında operatörden kaynaklanan hatalar ortadan kaldırılmıştır. Parça üzerinde yapılacak değişiklikleri kısa sürede program üzerinde yapmak suretiyle uygulamak mümkündür. Her türlü sarfiyat (malzeme, elektrik, emek) en aza indirgenmiştir. Ayrıca CNC Tezgahlar : (Dezavantajlar) Detaylı bir imalat planı gereklidir. Đlk yatırım maliyeti çok pahalıdır. Klasik tezgahlara göre daha titiz bakım ve kullanım gereklidir. Kaliteli dolayısıyla pahalı kesici takımların kullanılması gerekir.

8 CNC Tezgahlarının Yapısı: CNC tezgahlar milimetrenin binde biri bir hassasiyetle çalışabilir ve ani frenlemeleri en iyi şekilde yapabilirler. Bu da motorlarının, kızaklarının ve millerin daha kompleks bir yapıya sahip olmasını gerektirir. Bir CNC tezgah üç ana üniteden oluşur: mekanik aksam, güç besleyici amplifikatör ve motorlar. Her ana mil tezgaha bir hareket verdiğinden, tezgahın serbestlik derecesi eksen sayısı ile belirtilir. Her bir ana servo motoru (doğru veya alternatif akımlı) direkt veya bir kademeli redüktör aracılığı ile bağlanır. Kontrol paneli Bilgisayar Kontrol ünitesi Punta başlığı yuvası Talaş taşıyıcı ( Talaş konveyörü ) Koruyucu kapak Taret (takım tutucu) Ayna ve Kumanda tuşları

9 Tezgah Gövdesi Tornalar yalnızca bankolardan, Frezeler ise yalnızca kolonlardan meydana gelirler. Tezgah gövdesi malzemeleri yüksek rijitlikteancak hafif olmalıdır. Bu nedenle rijitlik/kütle oranı yüksek seçilmelidir. Titreşim sönümleme özelliği yüksek malzemeler seçilmelidir. En bu özelliklere sahip en uygun malzeme konstrüksiyonu içi boş olan kesitlerdir. Neden? KAYIT VE KIZAKLAR Eksenel hareketlerde, yüksek hız ve ani yavaşlamalar gerekir. Kayıt ve kızaklarda yüksek sertlik ve titreşimleri sönümleme özellikleri istenir. Bu yüzden CNC tezgahlarda, düşük sürtünmeye sahip doğrusal ve silindirik yuvarlamalı kızak sistemleri kullanılır.

10 CNC ve klasik tezgahlarda kızak hareketleri

11 BĐLYE VĐDALI MĐLLER CNC tezgahlarda sürtünme kuvvetlerini azaltmak için kayma hareketi yerine yuvarlanma hareketinin tercih edildiği bilyeli vidalar (ball screws) kullanılır. Bilyeli vida dış profili gotik yay şeklindedir. Bilyeler karşılıklı iki noktadan temas eder. Böylece hem sürtünme hem de oluşabilecek boşluk önemli ölçüde ortadan kaldırılır. Bilyeli millerin tercih nedenleri: Çok hassas hareket sağlarlar. Sürtünme katsayıları çok düşüktür. Yüksek hızda hareket ederler. Ömürleri uzundur. Aşınmaları azdır. Malzeme yapışması olmaz. Düşük güç gerekir.

12

13 Bilyeli vida kayıt ve kızak sisteminin montajlı görünümü

14 HĐDROLĐK VE PNÖMATĐK ELAMANLAR Her mekatronik sitemde olduğu gibi CNC tezgahlarda hidrolik veya pnömatik sistemler ile çalışan elemanlar bulunur. Örneğin torna tezgahlarında aynanın iş parçasını sıkması ve freze tezgahında kesicinin tezgaha bağlanması, hidrolik olarak sistemler aracılığı ile yapılır. TEZGAH YAĞLAMA ÜNĐTELERĐ CNC takım tezgahları yüksek hızlarla çok büyük hassasiyetle çalıştığı için, hareket elemanları (özellikle kızaklar) sürtünmelere maruz kalır. Bu yüzden tezgah ünitelerinin sürekli yağlanması gerekir. Her CNC tezgahta tezgah ünitelerini besleyen bir yağlama sistemi vardır.

15 İŞ TABLALARI Tabla üzerinde X ekseni doğrultusunda açılmış T kanallar bulunur. Đş parçaları tablalara direkt olarak T somun ve saplamalarla basit aparatlar yardımıyla bağlanırlar. TAKIM DEĞİŞTİRME ELEMANLARI CNC torna tezgahlarında takım değiştirme işini takım revolveri yaparken CNC işleme merkezlerinde bu işi takım magazinleri yapmaktadır. Takım revolveri: Genel olarak bunlara taret adı verilir. Üzerinde her kesicinin bağlanacağı istasyon ve bu istasyon numaralarını gösteren rakamlar vardır. Taretlerin kesici kapasiteleri arasında değişir.

16 Taret

17 Magazin CNC freze tezgahlarında takımların üzerine yerleştirildiği ve gerektiğinde takımın değiştirilmesini sağlayan düzeneklere magazin denir. Kesici takım değiştirme işlemi otomatik kesici değiştiriciler (ATC) tarafından gerçekleştirilir. Üzerinde her kesicinin bağlanacağı istasyon numaraları vardır.bunların kesici kapasiteleri arasında değişir

18 Değişik tipte tasarlanan takım değiştirme sistemleri

19 AÇISAL KONUM ÖLÇÜMÜ: ROTARY ENCODER Vidalı milin dönme miktarını ölçer. Yarı saydam bir dike radyal bölüntüler çizilir. Bu disk tezgahın ilgili eksen miline takılır. Bu diske paralel bir ışık ve fotosel sistemi vidanın dönmesiyle saydam olan ve olmayan bölgeleri algılar. Bunun sonucunda her saydam olan bölgeye ait sinyaller üretilir, bu sinyallerin her biri vidanın belirli bir dönüş açısına karşılık gelir.

20 DOĞRUSAL KONUM ÖLÇÜMÜ: LINEAR ENCODER Bunlar tezgah tablasının hareketini ölçer. Hassas olarak çizilmiş olan doğrusal bölüntülüşerit, tezgah tablası üzerine monte edilir. Fotosel ve ışık kaynağı da tezgahın uygun olan sabit bir yerine monte edilir. Tezgah tablası hareket ettiğimde doğrusal bölüntülerin saydam kısımları ışık kaynağı altına geldiğinde bir sinyal kaydeder. Doğrusal çizgiler arasındaki mesafe sayılan sinyal sayısı ile çarpılarak tezgah tablasını hareketi bulunur yani tablanın doğrusal hareketi ölçülmüş olur.

21 CNC TAKIM TEZGAHLARININ ELEKTRĐK TAHRĐKLERĐ (MOTORLAR) Hassasiyet istendiğinden CNC takım tezgahlarında servo motorlar veya adım motorları kullanılır. SERVO MOTORLAR CNC takım tezgahlarında elektrik tahrikleri olarak hız kontrolünün kolaylığından dolayı doğru akımlı servo motorları kullanılmaktadır. Bu tür motorlar farklı voltaj girişleri yardımıyla motoru istenilen devir sayısında döndürür. Ayrıca sabit kesme hızı da sağlanır. Sabit kesme hızı sayesinde çap değişmelerinde tezgah mili farklı devir sayısında döndürülür. Servo motorlarda stator alan çizgileri yerine sabit mıknatıslar kullanılır, bu nedenle de kayıplar düşük verim yüksektir. servo sürücüleri

22 ServoMotorlar

23 ADIM MOTORLARI Adım motorları kontrol devresi tarafından gönderilen giriş vurgu sırasını eşit aralıklı, açısal harekete dönüştüren cihazlardır. Statorunda ve rotorunda belirli sayıda dişler bulunur ve bu dişler manyetik sargılarla donatılmıştır. Meydana gelen manyetik akı stator ve rotordaki dişlerin manyetik etkisi ile birleşmesini yada ayrılmasını sağlar. Motorun bir vurgu işaretine karşılık dönüşüne bir adım denir. Bu motorlar elektronik devre ile doğru akım güç kaynağı kullanılarak çalıştırılır. Motorun işletimini yapan bu devreye sürücü devre denir. Adım motorları adım açısının küçük olması, dönme hareketinin küçük mesafede elde edilmesini sağlar.

24 Adım Motorları

25 Geri Besleme

26 Kontrol Panelleri

27 CNC tezgâhının kontrolü bu panel aracılığıyla yapılır, yapılan işlemler görülür. Simülasyon izlenebilir. Alfabetik ve sayısal tuşlar ile veri girişi gerçekleşir. Kontrol tuşları ile manuel hareket için eksen seçimi, taret döndürme, tezgâh aynasını açma/kapama, tezgah milini çalıştırmadurdurma, soğutma sistemi açma/kapama, acil durdurma, devir sayısı/ilerleme vb. ayar düğmeleri bulunur. Endüstride yaygın olarak kullanılan kontrol sistemleri şunlardır: Siemens, Fanuc, Heidenhain Mazatrol, Özel Kontrol Panelleri.

28

29 CNC TORNA TEZGAHLARI: Nümerik kontrollü torna tezgahlarda genelde X ve Z ekseni olmak üzere iki temel eksen vardır. Bu tür takım tezgahlarında pek çok profil tornalama işlemlerinin yapılabilmesi için doğrusal interpolasyon (Linear Interpolation) ve eğrisel interpolasyon (Circular Interpolation) işlem özelliği yeterlidir. Đşleme kapasiteleri daha geniş olan CNC torna tezgahlarında eksen sayılar 3 yada daha fazla olabilir. Üçüncü eksen tezgah taretinin eksen hareketidir.

30 CNCFREZE TEZGAHLARI CNC Freze tezgahları operasyon yeteneklerinin çeşitliliği bakımından işleme merkezlerinden sonra en çok işlem kabiliyetine sahip olan tezgahlardır. Bu tür tezgahlar en az 3 olmak üzere 4-5 ve daha fazla eksende işlem yapabilme özelliklerine sahiptir. Bu tezgahların bütün çeşitleri sürekli iz kontrol (Continuous Paht Control) ile donatılmıştır. Otomatik kesici değiştirme (Automatic Tool Change) özelliğine sahiptir. Kesici telafisi (Tool Compensation) özellikle eğrisel frezeleme işlemlerinde ve kalıpçılıkta büyük kolaylık sağlar. Üç boyutlu (3 Dimension) iş parçalarının ideal profil ve optimum özellikte işlenmeleri başarıyla gerçekleştirilir. Kullanılan kesiciler, uçları radyuslu ve yüksek kesme hızına sahip sert maden ve titanyum kaplı uçlardır.

31 CNC Programlama Koordinat Sistemleri Bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemlerinde tasarım ve üretim için geometrik şekillerin hazırlanmasında koordinat sistemlerinden yararlanılır. Böylelikle yapılan çizimler de büyük kolaylık sağlanır.

32 CNC takım tezgâhlarında kızakların, kesici yüklü taretlerin ve kesicilerin hareketleri için kartezyen koordinat sistemi kullanılır. Temel eksenler X, Y, Z harfleri ile tanımlanmaktadır. Bu eksenlerin birleşim noktalarına sıfır (orijin) noktası denilmektedir. CNC tezgâhlarında eksenlerin tanımlanmasında yukarıdaki şekilde görülen sağ el kuralı uygulanmaktadır. Sağ elin başparmağı X eksenini, işaret parmağı Y eksenini, orta parmak ise Z eksenini göstermektedir. Bu tanımlanan koordinatlarda parmak uçları pozitif yani (+) yönü göstermektedir. Aksi yönleri ise negatif (-) yönü ifade etmektedir.

33 CNC tezgahlarında parça programlama için kullanılan koordinat sistemleri şunlardır : Mutlak (Absolute) Kordinat Sistemi Artırımsal (Đncremental ) Kordinat Sistemi

34 Mutlak (Absolute) Koordinat Sistemi : Tasarım, çizim ve parça programlamada kullanılan tüm koordinat değerlerinin belirli bir noktaya göre belirlenmesidir. Bu nokta orjin, datum veya sıfır noktası olarak adlandırılır. Genelde çizim alanın sağ alt köşesinin koordinatlarıdır ve (0,0,0) olarak kabul edilir. Torna tezgahları için program hazırlanmasında sıfır noktası üretilecek parçanın eksen çizgisi üzerindeki sağ bitiş noktası kabul edilir. Freze tezgahlarında ise üretilecek ürünün sol alt köşesi orijin noktası olarak kabul edilir. X ve Y koordinatları (,) ile birbirlerinden ayrılır.

35 Artırımsal (incremental) Koordinat sistemi: Tasarım ve çizim sırasında tüm ölçü değerleri sürekli olarak bir önceki koordinat değeri orijin noktası kabul edilerek hesaplanır. Tasarımda artırımsal koordinat sistemine göre ölçüler girilmeden önce (e)işareti kullanılmalıdır. Parça programlamada koordinat sistemleri arasında geçiş için özel kod değerlerinin önceden girilmesi gereklidir. Bu kod değerleri şunlardır. Freze tezgahı için Torna tezgahı için G92= Mutlak G90=Mutlak G91=Artırımsal G91=Artırımsal

36 Makine Sıfırı: Bütün CNC tezgâhlarda makine ilk açıldığında işe başlamadan önce, elektrik kesintisi olup tezgâh kapandığında, EMG (acil durdurma butonuna basıldığında) ve Makine Lock (eksenleri kilitleme butonu) basıldığında tezgâh eksenlerinin makine sıfırına gönderilmesi gerekir. Tezgâh eksenlerinin makine sıfırına gönderilmesinin amacı tezgâh tablasının üzerindeki eksen okuma cetvellerinin başlangıç noktasına alınarak sıfırlanmasıdır. Bu sıfır noktasının yeri sabittir, imalatçı firma tarafından tezgâhta belirtilen bu noktalar makine eksenlerinin gidebildiği en son noktaya giderek tezgâh üretime hazır hale gelir. Eğer bu işlem yapılmazsa CNC makine verilen komutları doğru konum için algılayamaz ve bunun sonucunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşılır. Đş parçası Sıfırı: Đş parçasının sıfırının bulunmasının amacı tezgâh tablasına veya mengeneye bağlı olan malzemenin nerede olduğunu ve hangi noktanın refarans alınarak parçayı işlemeye başlanacağını program kodları ile makine eksenlerine bildirilmesidir. Genelde frezede parça sol alt köşe üst noktası, tornada parça ekseni sıfır noktası olarak tanımlanır.

37 Işıklı prop Parça sıfırlama esnasında probışığının yanması

38 PROGRAMLAMA ĐLKELERĐ Program bir parçanın tam olarak işlenmesi için tüm bilgileri içeren ve bunları tezgahın kontrol ünitesine giriş olarak veren bir belgedir. Bir program blok denilen ve tek bir sıraya yazılan bir takım cümlelerden meydana gelmektedir. Genelde bir programda üç çeşit bilgi vardır. Takım veya parçanın konumunu, yaptığı hareketin şeklini ve yönünü kapsayan geometrik bilgiler. Takım, ilerleme hızı ve kesme hızını içeren teknolojik bilgiler. Yardımcı bilgiler. Genelde CNC tezgahları için program oluşturmak için birçok yöntem vardır. Bunlar; ISO kod (G kodu) sistemine dayanan elle programlama. APT gibi programlama dilleri. Grafik etkileşime dayanan CAM. Diyalog sistemi gibi yöntemlerdir.

39 PROGRAM içindeki HARF VE SEMBOLLER O: Program baslangıç harfi. O1234 gibi N :Program satır numarası. N5 N10 gibi. G :Hazırlık Fonksiyonları.G0 (hızlı ilerleme)gibi. X :Koordinat.G04 ile yazılırsa bekleme zamanı(sn).g16 (Silindirik koordinatlar) ile yazılırsa yarıçapı ifade eder. Y: Koordinat.G16 ile yazılırsa açıyı ifade eder. Z :Düşey eksen koordinatı. R :Radius.G02 ve G03 radiusü.g81 ve G89 ile yazıldığı zaman emniyetli durma mesafesi H :Takım boyu D :Takım yarı çapı M:Makina fonksiyonlarını harekete geçirme (M06 Takım degistir.) S :Devir sayısı.s1000 gibi. T :Takım cep numarası.t1(bir nolu takım) I :X ekseninde başlayıp biten tam dairesel hareket. J :Y ekseninde başlayıp biten tam dairesel hareket. K :Z ekseninde başlayıp biten tam dairesel hareket. Q :G83te (derin delik delme) her defada delme miktarı.

40 P :Alt program tekrar sayısı. F :ilerleme miktarı. / :Satır atlama işareti. ; :Satır sonu işareti. # :MACRO program işareti. (T) kodu Takım numarası belirtilir.bu kodun ilk iki hanesindeki kısma,takım numarası (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12) ve son iki hanesindeki kısma ise TELAFĐ NUMARASI denir.genellikle aynı takım numarası için aynı telafi numarası girildiğinden,telafi numarası ile takım numarası aynı olur mesala T0101 gibi.

41 Sıra Hazırlık Bitiş Noktası Koordinat Ek Đş Mili F. Takım Đlerleme F Blok Numarası Fonksiyonu Değerleri Fonksiyon Fonksiyonu Sonu Her bir bloğun başında N adresini takiben sıra numarası azami dört hane olacak şekilde verilir. Bu Mitsubishi kontrolde 5, Fanuc OMC kontrolde 4 hanedir. Sıra numarası program icra edilirken tezgah ekranında gösterilir. Sıra numarası program icra sırasını gözlemlemek veya işleme programı için özel bir yöntemi çağırmak amacıyla kullanılabilir.sıra numarası komutların icra sırasını göstermez. Program programda yazılan blokların sırasına göre icra edilir.(blok içinde belirtilen kodlar aynı anda icra edilir.) Programın bitiş kodu M02 veya M30 kodu program sonunda yazılır.

42 Genel olarak işleme programı : O1234 ; Program Numarası N001 G90 G00 X-10.0 Y-20.0 Z-30.0 M03 S1000 ; Blok N002 M08 ; Blok N003 G01 Z-40.0 F500.0 ; Blok N004 G00 Z-30.0 ; Blok N999 M02 ; Blok Sonu FANUC ve SIEMENS kontrol ünitelerinde mutlak programlama için X ve Z harfleri kullanılır. Artışlı programlama için X ekseni için U ve Z ekseni için W kullanılır. Bazı kontrol ünitelerinde ise G90 yazılınca sonra gelen satırlar mutlak, G91 yazılınca sonra gelen satırlar artışlı olarak kabul edilir. Fanuc kontrol ünitelerinde koordinat değerleri tam sayı ise sonuna nokta konur. Tam sayıların sonuna nokta konulmaz ise değer mikron kabul edilir.

43 Yazılmış bir programın işlenme anında kontrol panelinde bulunan simulasyon ve komut satırları. Bu sayede işlem anında yazılmıs programı test edilebilir.

44 Bazı Önemli G Kodları ve Örnekler G00 G00 (Boşta Đlerleme) KODU: Bu kod kesici takım iş parçasına yaklaşırken veya kesme işleminin yapılmadığı yerlerde takımın hızlı hareket etmesi için kullanılır. Bu kodda kullanılan hız her bir eksen için ayrı ayrı belirlenebilir. Bu hız ise üretici firma tarafından belirlendiği için herhangi bir F değeri kullanılmaz.

45 G01 G01 (Doğrusal Đlerleyerek Kesme) KODU : Doğrusal kesme işleminde bu program kodu kullanılır. Kesici takımın talaş kaldırarak yaptığı hareketi belirtir. Bu hareket hızlı değil belirtilen F değerinde yapılır. Formatı; G01 X _Z _F _; X : X eksenindeki koordinat noktası Z : Z eksenindeki koordinat noktası F : Đlerleme hızı

46 G02 G03 G02 Saat ibresinin dönüş yönünde (CW) eğrisel interpolasyon. Bu hareket hızlı değil belirtilen F değerinde yapılır. G03 Saat ibresinin dönüş yönünün aksi yönde (CCW) eğrisel interpolasyon. Bu hareket hızlı değil belirtilen F değerinde yapılır. G02/G03 X _Z _R _F _; (Yarıçap kullanılarak) G02/G03 X _Z _I _K _F _; (Yay başlangıç ve bitiş noktası kullanılarak)

47 G04 G04 (Duraklatma, Zaman Bekletmesi) KODU : Bu kod kesici takımın çalışmasını X parametresi olarak verilen saniye veya P parametresi olarak verilen milisaniye süresince durdurmak amacı ile kullanılır. Bu duraklatma işlemi genellikle matkapla delik açma veya belirli bir çapta delik işleme sırasında işlemin doğruluğunu kontrol etmek için takımın çalışmasına ara vermek amacı ile kullanılır. Formatı; G 04X _; (Saniye olarak bekletme) G 04 P _; (Milisaniye olarak bekletme) Örnek : (X formatlı saniye kullanımı): N 150 G04X1.5; N150 : Program satır numarası G04 : Duraklatma kodu X : Saniye olarak bekletme süresi (1,5 saniye) Örnek : (P formatlı milisaniye kullanımı); N 160 G04 P1500; N160 : Program satır numarası G04 : Duraklatma kodu P : Milisaniye olarak bekletme süresi (1500 milisaniye=1,5 saniye)

48 G20 G21 G20 kodu programda girilen değerleri inç ölçü sistemine göre, G21 kodu ise metrik ölçü sitemine göre değerlendirir. G21 tezgâh açıldığında geçerli olan koddur. Formatı; N _G20 _(inç) veya N _G21 _(metrik) tir. G28 G28 (Referans Noktasına Dönüş) KODU: G 28 kodu, kesici takımı hızlı hareketle tezgâh referans noktasına gönderir. Bu kod eksenin en son bulunduğu noktadan tezgâhın hafızasına kayıt edilmiş olan makine sıfırı değerine göndermek için kullanılır. G28 deki hareket G00 kodunda olduğu gibi hızlıdır. G28 X 100.Z100.; ( CNCTorna ) G91 G28X0.Y0.Z0.; (CNCFreze) gibi kullanılır.

49 G40 G 40 (Kesici Ucu Telafileri Đptal Etme) KODU: G40 kodu, programda uygulanmış olan kesici takım ucu yarıçap telafisi kodlarını (G41-G42) iptal eder. Eğer G41 veya G42 kodu iptal edilecek kısımda işlenmeyecek olan bir eğik yüzey varsa bu kodun (G40) uygulanmasına dikkat edilmelidir. Şekilde görüldüğü gibi G40 kodunu takiben kesici takımın gideceği X ve Z koordinatları tanımlandığında, kesici uç önce telafi iptalden dolayı işlenen yüzeye teğet konuma gelecektir. Bu durum kesici ucun işlenmeyecek olan konik ya da dik yüzeye dalması demektir. G40 kodununun iş parçasına uygulanmış şekli Bu durumun önlenmesi için G00 G40 kodundan sonra kesici takımın gidecegiyerin I ve K değerleri ile tanımlanması gerekir. I ve K değerleri kesme işleminin bittiği noktada başlayan konik yüzeyin koniklikmesafesinin X ve Z eksenlerindeki dik izdüşümleridir.

50 G40 Formatı; G00 G40 X _ Z _ I _K _; X : X ekseni üzerindeki mesafe Z : Z ekseni üzerindeki mesafe I : X eksenindeki dik izdüşüm mesafesi K : Z eksenindeki dik izdüşüm mesafesi

51 G41 G42

52 G41 G42 G 41(Sol) ve G 42(Sağ) Kodları (Kesici Uç Yarıçap Telafisi): G41 kodu takım uç radiusun soldan telafisi(kesici takımın yarıçapı kadar sola kaydırılması), G42 kodu takım uç radiusun sağdan telafisi(kesici takımın yarıçapı kadar sağa kaydırılması) dir. Programlama esnasında takımının sivri olarak kabul edilen ucu dikkate alınılarak takım yolu programlanır. Yani programlanan yol teorik olarak kesici ucun takip ettiği yoldur. Kesici takımlar kesme anında uçları az ya da çok bir kavis yapar. Bu işlem düz ve alın tornalamada sorun oluşturmaz fakat konik ya da dairesel yüzeylerin işlenmesinde olması gereken gerçek değerden az ya da çok talaş kaldırmasıdır. Çünkü programlanan yol ile gerçeklesen profil arasında fark oluşur. Bunu önlemek ve programlanan profil ile gerçekleşen profili simetri oluşturmak için G41 ve G42 takım ucu telafi kodları kullanılır. Bu kodlarla tezgâh kontrol ünitesi olabilecek hataları telafi eder.

53 G50 G50 (Torna Đçin Đş Mili Devrini Sınırlama) : G50 kodu iş mili devir sayısına sınırlama getirilmesini sağlar. Bu kod girildikten sonra S degeri için verilecek değer iş mili devrinin çıkabileceği maksimum değer olacaktır. Sabit kesme hızı kullanıldığında çaptaki değişikliğe bağlı olarak iş mili devri de otomatik olarak artacak ya da azalacaktır. Normal şartlarda iş mili devir sayısı tezgâhın dişli kademesinin maksimum devrine kadar çıkabilir. Ancak tezgâhın ya da aynanın durumu iş parçasının sıkma şekli gibi nedenlerden dolayı iş mili devir sayısının belirli bir miktarı geçmemesi istenebilir. Örnek format; G50 S 3200 (Đş mili devri maksimum 3200 dev/dak olabilir.)

54 CNCTorna Program Örnekleri Örnek 1 : Yanda aynaya bağlanmış olan parçada alından 8 mm lik talaş alınarak alın tornalama yapılmak istenmektedir.

55 Program : 1 Böylelikle parçanın alnındaki 8 mm'lik talaş alınmıştır.

56 Örnek 2 : Silindirik tornalama Şekildeki parça 40 mmçaptan 36 mmye 80 mmboyunca tornalanmak isteniyor.

57 Program 2 Mutlak sistemde Program

58 Program 2 Artışlı sistemde Program

59 Örnek 3 :Konik Tornalama

60 Program 3

61 Program 3

62 Örnek 4

63 Program 4 O0014 N05 G21 G 99 ; N10 G50 S1200; N15 G00 X100 Z100 T0303; N20 G96 S200 M03; N25 G00 X12 Z5 ; N30 G01 Z0 F0.2; N35 G02 X46 Z-10 R20; N40 G01 Z-18; N45 G03 X46 Z-40 R20 ; N50 G01 Z-50; N55 G02 X46 Z R20; N60 G01 Z ; N65 G02 X60 Z R20; N70 G01 X62; N75 G00 X100 Z100; N80 M05; N85 M30;

64 Örnek 1: Asağıda ebatları ve her bir noktanın koordinatları verilen bir is parçasına; çapı 16 mm olan bir parmak freze çakısı ile 3 mm derinliğinde iz oluşturulacaktır. Bu işlenecek olan parçanın programını yazınız.

65 Program 1: O 0001 N10 G91 G28 Z0.; N20 T01 M06; N30 S2250 M03; N40 G90 G54 G00 X0. Y0. Z100.; N50 G00 X200. Y60. Z5. M08; N60 G01 Z-3. F500; N70 G02 X50. Y210. R150. F300; N80 G01 X50.Y400. F500; N80 G02 X200. Y550. R150. F300; N90 G01 X500. Y550. F500; N100 G02 X650. Y400. R150. F300; N110 G01 X650. Y210. F500; N120 G02 X500. Y60. R150. F300; N130 G01 X200. Y60. F500; N140 G00 Z5. M09; N150 G91 G28 Z0.; N160 G91 G28 Y0. X0.; N170 M30;

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları G şifreleri (kodları) CNC programlarının yazımında kullanılan talaş kaldırma işlemlerini doğrudan ilgilendiren kodlardır. G kod numaraları G00 - G99 arasındadır.

Detaylı

olan X eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği nokta ise orijin noktasıdır. Referans olarak bu nokta kullanılır. Bu nokta, genellikle iş parçası sıfır nok

olan X eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği nokta ise orijin noktasıdır. Referans olarak bu nokta kullanılır. Bu nokta, genellikle iş parçası sıfır nok Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada gerekse tezgahların çalışmasında

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Yardımcı fonksiyonu (soğ. sıvısı, mili on/off) İlerleme miktarı Kesme hızı Blok(Satır) numarası Dairesel interpolasyonda yay başlangıcının yay merkezine X,Y veya

Detaylı

CNC Freze Tezgâhı Programlama

CNC Freze Tezgâhı Programlama CNC Freze Tezgâhı Programlama 1. Amaç CNC tezgâhının gelişimi ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olmak. Başarılı bir CNC programlama için gerekli kısmî programlamanın temellerini anlamak. Hazırlayıcı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II. CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II. CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Ocak 2013 KAYSERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CNC TORNA DENEY FÖYÜ Deney Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Emre ESENER Deney Yardımcısı: Arş.Gör. Emre SÖNMEZ Hazırlayan: Arş.Gör.

Detaylı

Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi

Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi 1 Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi Kod Açıklama Uygulama Alanı tandart / Opsiyonu G00 Talaşsız hızlı hareket ozisyonlama G01 Talaşlı doğrusal ilerleme F adresi altında G02 aatin dönüş

Detaylı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı DENEY NO : 3 DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı AMAÇ : NC tezgahların temel sistematiği, NC tezgahların çalışma ilkeleri ve özellikleri, programlama işlemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, BOXFORD

Detaylı

Kısa Program yazma-mdi

Kısa Program yazma-mdi TEZGAHIN AÇILMASI Kısa Program yazma-mdi TAKIM TUTUCUYU MAGAZİNE TAKMAK VE SÖKMEK CNC MAKİNE REFERANS VE SIFIR NOKTALARI CNC FREZEDE KOORDİNAT SİSTEMLERİ Bir CNC- Tezgahında bir iş parçasını üretebilmek

Detaylı

Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir.

Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada gerekse tezgahların çalışmasında

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

CNC'ye Giriş. CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda) Makine Sıfır Noktası (G28)

CNC'ye Giriş. CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda) Makine Sıfır Noktası (G28) ERSEM VE AB TÜRKİYE DELEGASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ HİBE PROGRAMI (CFCU/TR0405.02/LDI) PROJELERİ CNC PROGRAMLAMA DERS NOTLARI CNC'ye Giriş CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Klasik torna tezgahının temel elemanları

Klasik torna tezgahının temel elemanları Klasik torna tezgahının temel elemanları Devir ayar kolları Dişli Kutusu Ayna Soğutma sıvısı Siper Ana Mil Karşılık puntası Çalıştırma kolu ilerleme mili (talaş mili) Araba Acil Stop Kayıt Öğr. Gör.Ahmet

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ 1 Deneyin Amacı: Üretilmesi istenen bir parçanın, bilgisayar destekli

Detaylı

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL)

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayarlı Sayısal Kontrol(CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan

Detaylı

İMALAT ve KONTRÜKSİYON LABORATUVARI

İMALAT ve KONTRÜKSİYON LABORATUVARI İMALAT ve KONTRÜKSİYON LABORATUVARI CNC FREZE TEZGAHI (DİK İŞLEM MERKEZİ) ÇALIŞMA FÖYÜ Laboratuvar Çalışmasının Amacı: Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Makine Programı Atölyesinde bulunan Klasik ve CNC tezgahları

Detaylı

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları 1.) CNC freze yazdığımız programı neden simülasyon ile test edilmelidir? A) Seri imalata başlamadan önce tezgâh test programına ayarlı olduğu için. B) Program yazımından veya bilgi transferinde oluşabilecek

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları [ CNC TORNA-FREZE PROGRAMLAMA KURSU ]

Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları [ CNC TORNA-FREZE PROGRAMLAMA KURSU ] 1.) CNC freze yazdığımız programı neden simülasyon ile test edilmelidir? A) Seri imalata başlamadan önce tezgâh test programına ayarlı olduğu için. B) Program yazımından veya bilgi transferinde oluşabilecek

Detaylı

FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI

FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI SAYISAL DENETİM (NC- NUMERİCAL CONTROL) Sayısal denetim (SD); program satırlarındaki harf ve rakamların ikili sayı sistemindeki karşılığını bir banta deldikten sonra

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI Deney n Amacı Talaşlı imalat tezgahlarının tanıtımı, talaşlı

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARI. Gümüşhane Üniversitesi, Makina Mühendisliği

CNC TORNA TEZGAHLARI. Gümüşhane Üniversitesi, Makina Mühendisliği CNC TORNA TEZGAHLARI 1 TORNALAMA En genel ifadeyle tornalama; iş parçasının döndüğü ve kesicinin ilerleyerek parçadan talaş kaldırdığı kesme işlemidir. Tornalama işlemi iç ve dış tornalama olmak üzere

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI MUTLAK KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE O00012; ( Program numarası) T01 M06; (Birinci Takım, Taretteki takım değişti) G90 G54 G94 G97 G40; Mutlak koordinat sistemi, İş parçası

Detaylı

T.C. M.E.B. ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU

T.C. M.E.B. ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Kod (G) Açıklaması (CNC reze-orna) G Listesi rz rn G00 Pozisyona hızlı ilerleme (talaş almaksızın kesicinin boşta hızlı hareketi) G01 Doğrusal interpolasyon (talaş alma ilerlemesi ile doğrusal hareket)

Detaylı

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.BİROL

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

CNC TORNA ve İŞLEME MERKEZİ KONTROL SİSTEM TASARIMI CNC TURNING & MILLING MACHINE CONTROL SYSTEM DESIGN

CNC TORNA ve İŞLEME MERKEZİ KONTROL SİSTEM TASARIMI CNC TURNING & MILLING MACHINE CONTROL SYSTEM DESIGN CNC TORNA ve İŞLEME MERKEZİ KONTROL SİSTEM TASARIMI CNC TURNING & MILLING MACHINE CONTROL SYSTEM DESIGN Özgür Acar 1, Dilek Bilgin Tükel 1 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Üniversitesi,

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE VE ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDĠSLĠKTE DENEYSEL METODLAR DERSĠ CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ YRD.DOÇ.DR.BĠROL

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü (CNC)

Detaylı

BÖLÜM - 8 CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

BÖLÜM - 8 CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI BÖLÜM - 8 CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI 8. CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI 1 CNC tezgahlar için yazılan programlar çeşitli sayı, sembol ve harflerden oluşmaktadır. Girilen bilgiler CNC

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ DÜZ DİŞLİ ÇARK AÇMA Düz Dişli Çarklar ve Kullanıldığı Yerler Eksenleri paralel olan miller arasında kuvvet ve hareket iletiminde kullanılan dişli çarklardır. Üzerine aynı profil ve adımda, mil eksenine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ. Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN. Tel: +90 312 267 30 20

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ. Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN. Tel: +90 312 267 30 20 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Tel: +90 312 267 30 20 E-mail_2: rkokcan@gmail.com KONTROL ÜNİTESİ ELEMANLARI EDIT MODU: Program yazmak, düzenlemek

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri-II

MAK-204. Üretim Yöntemleri-II MAK-204 Üretim Yöntemleri-II Tornalama Đşlemleri (6.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Kesici Takım Geometrisi γ: Talaş açısı: Kesilen talaşın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 İmalat Yöntemleri MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Talaşsız İmalat Talaşlı İmalat Fiziksel-Kimyasal Hammaddeye talaş kaldırmadan bir şekil verilir Döküm Dövme Presleme Haddeleme

Detaylı

SONDAJ BORULARINI İŞLEMEK İÇİN BÜYÜK DELİKLİ İŞ MİLLERİ. CNC Ağır Hizmet Tipi Tornalar

SONDAJ BORULARINI İŞLEMEK İÇİN BÜYÜK DELİKLİ İŞ MİLLERİ. CNC Ağır Hizmet Tipi Tornalar SONDAJ BORULARINI İŞLEMEK İÇİN BÜYÜK DELİKLİ İŞ MİLLERİ CNC Ağır Hizmet Tipi Tornalar ŞİRKET PROFİLİ 1980 lerde Chen Kardeşler tarafınca kurulduğundan bu yana firmamız tüm Dünya ya en mükemmel, verimli,

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLARDA BİLGİSAYAR KONTROLÜ. YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mesut ÖZGÜRLER 1

NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLARDA BİLGİSAYAR KONTROLÜ. YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mesut ÖZGÜRLER 1 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLARDA BİLGİSAYAR KONTROLÜ 1 2.1 Nümerik kontrol NC alfabedeki harfleri, noktalama işaretlerini, sayıları ve diğer sembolleri içeren kodlama şeklinde, tezgâha komut verme tekniğidir.

Detaylı

ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO

ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO ZİNCİR DİŞLİ ÇARK NEDİR? Tanımı: Güç ve hareket iletecek millerin merkez uzaklığının fazla olduğu durumlarda, aradaki bağlantıyı dişli çarklarla

Detaylı

Parça tutturma tertibatları

Parça tutturma tertibatları Parça tutturma tertibatları Parçalar, l/d (l:parça uzunluğu, d:çap) oranına göre çeşitli şekillerde tezgaha bağlanır. Uzunluğu l < d olan parçalar sadece aynaya bağlanır (serbest tutturma) Uzunluğu l 2d

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Torna Tezgahı ve Tornalama Đşlemleri (10.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Klasik torna tezgahının temel elemanları

Detaylı

Freze Tezgahları ve Frezecilik

Freze Tezgahları ve Frezecilik Freze Tezgahları ve Frezecilik Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım tezgahlarına

Detaylı

DİŞLER; Diş Profili, çalışma sırasında iki çark arasındaki oranı sabit tutacak şekilde biçimlendirilir. Dişli profillerinde en çok kullanılan ve bu

DİŞLER; Diş Profili, çalışma sırasında iki çark arasındaki oranı sabit tutacak şekilde biçimlendirilir. Dişli profillerinde en çok kullanılan ve bu KAVRAMLAR Dişli Çarklar, eksenleri birbirine yakın veya birbirini kesen miller arasında hareket ve güç ileten makine elemanlarıdır. Çevrelerine diş açılmış iki dişli çark bir dişli çiftini oluştururlar

Detaylı

CNC TEZGÂH PROGRAMLAMA & UYGULAMALAR

CNC TEZGÂH PROGRAMLAMA & UYGULAMALAR CNC TORNA TEZGÂHININ AÇILMASI 1) Tezgâhın arkasında bulunan ana şalter (I) ON konumuna getirilir. 2) EMERGENCY STOP (ACİL STOP) butonu sağ tarafa çevrilerek açılır. 3) Ekran Açma (I) tuşuna basılır (yeşil

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ Üniversal Bölme Aygıtları(Divizörler) Freze tezgâhında her çeşit bölme işlemleri, divizör yardımıyla yapılabilir. Divizör ile, silindirik parçalar üzerine değişik sayılarda bölme yapma, konik parçalara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!!

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!! YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!! Nesnelerin İnterneti Makinaların İnterneti Servis Güvencesi ile P. 1 of 30 NMV Serisi YCM NMV 76A YCM NMV 106A P. 2 of 30 Makine Özellikleri NMV76A NMV106A

Detaylı

KONİK DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT. CBÜ Akhisar MYO

KONİK DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT. CBÜ Akhisar MYO KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Öğr. Gör. Korcan FIRAT CBÜ Akhisar MYO TANIMI Eksenleri kesişen millerde kuvvet ve hareket iletmek için kullanılan ve yanal yüzeylerinin çevresine ve kesik koni tepe noktasında birleşecek

Detaylı

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni.

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni. Elektrik motoru \ Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l.------------ i---- \ \ Enine (Tabla) hareket düzeni Gezer punto Ana mil Talaş mili Şalter

Detaylı

Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

Hazırladığım bu dosyayla sizlere yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Lütfen inceledikten sonra bana düşüncenizi ve eksiklerimi,isteklerinizi belirtin.

Hazırladığım bu dosyayla sizlere yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Lütfen inceledikten sonra bana düşüncenizi ve eksiklerimi,isteklerinizi belirtin. HAZIRLAYAN : Bora YURTTAŞ Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. CNC İşleme Merkezi Operatörü MAİL : mailto:bora.yurttas@gmail.com WEB : bora.yurttas.googlepages.com Dünya nın en kaliteli tezgah markalarından biri

Detaylı

Karışık ve birbirine göre oldukça farklı görünen takım tezgahları, basite indirgendiğinde parça(p)-takım(t)-işlem(i) üçlüsünden meydana gelir.

Karışık ve birbirine göre oldukça farklı görünen takım tezgahları, basite indirgendiğinde parça(p)-takım(t)-işlem(i) üçlüsünden meydana gelir. TAKIM TEZGAHLARI Takım Tezgahlarının Blok Şeması ve Sınıflandırılması Karışık ve birbirine göre oldukça farklı görünen takım tezgahları, basite indirgendiğinde parça(p)-takım(t)-işlem(i) üçlüsünden meydana

Detaylı

CNC ABKANT PRES ADVANCED SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Arka Dayama Dili. Acil Stop Butonlu Taşınabilir Ayak Pedalı. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH8 2D

CNC ABKANT PRES ADVANCED SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Arka Dayama Dili. Acil Stop Butonlu Taşınabilir Ayak Pedalı. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH8 2D CNC ABKANT PRES ADVANCED SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH8 2D 8 Dokunmatik Renkli Ekran. Manuel büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

Cnc freze programlama örnekleri

Cnc freze programlama örnekleri Cnc freze programlama örnekleri Cnc frezeleme örnek programlar.örnek cnc freze programları. Öğretmenler sınav hazırlarken,ödev verirken. CNC tezgahlar eğitimine başlayanlar ve operatörlük eğitimine başlayanlar

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI ALÜMİNYUM, MDF, PLASTİK, STRAFOR, KOMPOZİT MALZEME İŞLEMEYE UYGUN GANTRY TİPİ CNC ROUTER FREZE TEZGAHLARI VER. 1.0 KOLON YAPISI VTEC MUSTEK KAYNAKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON 20 mm. KALINLIĞINDA SIK ARALIKLARLA

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1. Torna Tezgahları

Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1. Torna Tezgahları Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1 Parçaya kesici alet yönünde bir hareket vererek talaş kaldırmaya tornalamak, bu işlemleri yapan tezgahlara da torna tezgahları denir. Tornada genellikle eksenel hareketle dış iç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA 521MMI121

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA 521MMI121 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA 521MMI121 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI MDF, PLASTİK, STRAFOR, KOMPOZİT MALZEME İŞLEMEYE UYGUN GANTRY TİPİ CNC ROUTER FREZE TEZGAHLARI VER. 1.0 KOLON YAPISI VTEC MUSTEK KAYNAKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON VİBRASYON İLE GERİLİM GİDERME İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.

Detaylı

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH12 2D 12 Dokunmatik Renkli Ekran. Otomatik büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ 1. BÖLÜM CAD-COMPUTER AIDED DESIGN NE TASARLIYORUZ? - KATI MODELLER (SOLIDS) - -SACLAR(SHEET METAL) - -YÜZEYLER (SURFACES)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

Freze Tezgahları ve Frezecilik. Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT

Freze Tezgahları ve Frezecilik. Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT Freze Tezgahları ve Frezecilik Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının

Detaylı

Parmak Freze çakıları

Parmak Freze çakıları Parmak Freze çakıları Parmak freze çakısı nedir? Parmak freze, Makine parçaları imalatında, kalıpçılıkta önemli bir yere sahip olan frezeleme işleminde kullanılan, helezonik kesici kenarlara sahip kesici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZE İŞLEMLERİ 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZE İŞLEMLERİ 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZE İŞLEMLERİ 3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Swansoft Fanuc OiT Kullanımı

Swansoft Fanuc OiT Kullanımı CNC Torna ve Frezede gerçek simülasyon yapılabilir. 50 den fazla farklı Kontrol Sistemi, 150 nin üzerinde ünite. Alt Programlama ve Delik çevrimleri dahil Manuel programlama Değişken parametrelerle Macro

Detaylı

G-32HA-D G-32HA-DE G-32HA-T CNC OTOMAT TORNALAR GE FONG MACHINERY CO.,LTD. TAIWAN. MITSUBISHI veya FANUC KONTROLLAR İLE

G-32HA-D G-32HA-DE G-32HA-T CNC OTOMAT TORNALAR GE FONG MACHINERY CO.,LTD. TAIWAN. MITSUBISHI veya FANUC KONTROLLAR İLE G-32HA-D G-32HA-DE G-32HA-T CNC OTOMAT TORNALAR MITSUBISHI veya FANUC KONTROLLAR İLE GE FONG MACHINERY CO.,LTD. TAIWAN MITSUBISHI VEYA FANUC KONTROLLAR İLE GE FONG G-32HA SERİSİ CNC OTOMAT TORNALAR MAKSİMUM

Detaylı

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler Tolerans

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri Mak-204 Üretim Yöntemleri II Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi 2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi Gövde : Tamamen metal profil konstrüksiyon.ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde. Ana freze Motoru

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

7 CNC OPERATION. 7-3 İşleme Programı. 7-3-1 İnce sac kesimine örnek,

7 CNC OPERATION. 7-3 İşleme Programı. 7-3-1 İnce sac kesimine örnek, 7 CNC OPERATION 7-3 İşleme Programı Aşağıdakiler Mazak tarafından kesime yönelik olarak tavsiye edilmiştir. İnce objelerin kesilmesi. G08 önden okuma (prior) kontrolunu G64 modunda kullanın. G08 ile otomatik

Detaylı

ME220T Tasarım ve İmalat TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI. 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri. Talaş Kaldırma

ME220T Tasarım ve İmalat TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI. 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri. Talaş Kaldırma TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Bölüm 22 ME220T Tasarım ve İmalat 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri Mehmet DEMİRKOL 1. Tornalama ve ilgili işlemler 2.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Frezede delik delme ve delik büyütme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Freze tezgâhlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek delik delinmiş parçalardan

Detaylı

PANÇ PRES. ermaksan.com.tr

PANÇ PRES. ermaksan.com.tr PANÇ PRES ermaksan.com.tr PANÇ PRES PANÇ PRESLER CNC SERVO & ELEKTRİK TARET PANÇ PRES ETP-S Daha Hızlı, Daha Hassas, Daha Çevreci... 4 Servo-Elektrik vuruş sistemi ton ve 0 ton güç seçenekleri 6 saca kadar

Detaylı

MASTARLAR MASTAR ÇEŞİTLERİ. 1 - Tampon Mastarlar. 2 - Vida Mastarları. 3 - Çatal Mastarlar. 4 - Johnson Mastarları. 5 - Prizmatik Mastarlar

MASTARLAR MASTAR ÇEŞİTLERİ. 1 - Tampon Mastarlar. 2 - Vida Mastarları. 3 - Çatal Mastarlar. 4 - Johnson Mastarları. 5 - Prizmatik Mastarlar MASTARLAR Makine parçalarının ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleri ile birlikte kullanılan yardımcı aletlere Mastarlar denir. Bunların bazıları direkt bazıları ise endirekt olarak ölçme

Detaylı