TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU

2 İÇİNDEKİLER!. ANA BİRLİKTE AMBALAJLANAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ IP-310 panelle onatılmış olan makineyi alanlar için Saece IP-310 çalışma panelini alanlar için...1 #. IP-310 ÜRÜNÜNÜN MASA/TEZGAH VE KONTROL PANELİ ÜZERİNE MONTAJI Çalışma panelinin montaj proseürü ve montaj tabanı Kablonun bağlanması ve gücün açık konuma getirilmesi...2 $. ÇALIŞMA PANELİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR...3 %. DIŞ CİHAZLI ÇALIŞMA PANELİNİ BAĞLAMA PROSEDÜRÜ ORTAM RS-232C Dış giriş konektörü yarımıyla sinyal girişi...7 ^. ÇALIŞMA PANELİ PROGRAMININ YENİDEN DÜZENLENMESİ...8 &. ANA PROGRAMIN YENİDEN DÜZENLENMESİ Panel programı ana program ile uyumlu oluğu zaman Panel programı ana program ile uyuşmaığı zaman hata oluşur...14 *. SERVO PROGRAMININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Ana program servo program ile uyumlu oluğu zaman Panel programı ana program ile uyuşmaığı zaman hata oluşur...20 (. MAKİNENİN AMBALAJINDA ÇIKAN ORTAMDAN FARKLI BİR ORTAM KULLANIRKEN...23 Bu ürünü çalıştırmak için gerekli voltaj DC+24V ur.

3 !. ANA HATLAR IP-310 paneli çalışırken, kontrol paneli ile birlikte çeşitli fonksiyonları BİRLİKTE AMBALAJLANAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ 1. IP-310 panelle onatılmış olan makineyi alanlar için 1 IP-310 çalışma paneli ana ünitesi...1 set 2 Çalışma paneli montaj tabanı...1 set 3 Çalışma paneli montaj tabanı tespit viası...2 aet 4 Kurulum kılavuzu ve CD-ROM Talimat Kılavuzu (bu CD-ROM)...1 pc. 5 IP-310/IP-410 kullanırken...1 pc. * 1 Yukarıaki 5 ürün ve kontrol paneli ile ilgili parçalar birlikte ambalajlanmıştır. 2. Saece IP-310 çalışma panelini alanlar için 1 IP-310 çalışma paneli ana ünitesi...1 set 2 Çalışma paneli montaj tabanı...1 set 3 Çalışma paneli montaj tabanı tespit viası...2 aet 4 Kurulum kılavuzu ve CD-ROM Talimat Kılavuzu (bu CD-ROM)...1 pc. 5 IP-310/IP-410 kullanırken...1 pc. 6 ORTAM...1 pc. * 2 Yukarıaki 6 ürün birlikte paketlenmiştir. IP-310 çalışma paneli ana ünitesi Çalışma paneli montaj tabanı Çalışma paneli montaj tabanı tespit viası Kurulum kılavuzu ve CD-ROM Talimat Kılavuzu (bu CD-ROM) * 1, * 2 * 1, * 2 * 1, * 2 * 1, * 2 IP-310/IP-410 kullanırken ORTAM * 1, * 2 * 2

4 #. IP-310 ÜRÜNÜNÜN MASA/TEZGAH VE KONTROL PANELİ ÜZERİNE MONTAJI 1. Çalışma panelinin montaj proseürü ve montaj tabanı ) Kapağı 1 açın ve kabloyu 2 çıkarın. Arınan masaaki elikten geçirin ve masanın üst yüzeyineki panele tekrar bağlayın. 2) Çalışma panelini 3, iki aet ahşap viayı 4 kullanarak masa üzerine isteğe bağlı yere sabitleyin. 2 Paneli, X-çıkan kapağın ya a kafa tutucusunun engel olmayacağı bir yere monte ein, aksi takire panel bozulabilir. 2. Kablonun bağlanması ve gücün açık konuma getirilmesi UYARI : Dikiş makinesinin anien çalışması neeniyle olabilecek kazaları önlemek için, bağlantıyı yapmaan önce makineyi kapalı konuma getirin. 1) Çalışma paneli kablosunu masaaki kablo eliğinen geçirin ve masanın altınaki kontrol paneline bağlayın. Kablo eliği bulunmayan masalara, makine kafası evriliği zaman ya a ikiş ikerken sorun çıkmayacak bir noktaya kabloyu tespit ein ve kontrol paneline bağlayın. Konektör bağlantısı için, kontrol paneline yer alan ya a makine kafasının içine ankastre olarak bulunan ANA kontrol panelineki CN34 üzerine bağlayın. Ayrıntılar için, ikiş makinesi ana ünitesi Talimat Kılavuzuna bakınız. Yukarıaki işlemler tamamlanığı zaman gücü açık konuma getirin. ANA kontrol paneli Kabloyu bağlarken, ana üniteye gien gücün kapalı konuma oluğunu kontrol ein. Güç açık konumayken kablo bağlanırsa, evree sorun ya a arıza çıkar. Topraklama kablosu CN34

5 $. ÇALIŞMA PANELİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR Çalışma paneline ait ilgili parçalarla ilgili açıklama aşağıa verilmiştir. İlgili parçalar hakkına ayrıntılar için Talimat Kılavuzuna 1. ÇALIŞMA PANELİNDEKİ HER BÖLÜMÜN ADI bölümüne bakınız. (Ön) (Sağ taraf)! DOKUNMATİK PANEL, LCD ekran bölümü 2 HAZIR tuşu Veri giriş ekranı ve ikiş ekranları arasına geçiş yapılır. 3 BİLGİ tuşu Veri giriş ekranı ve bilgi ekranları arasına geçiş yapılır. 4 İLETİŞİM tuşu Veri giriş ekranı ve iletişim ekranları arasına geçiş yapılır. 5 MOD tuşu Veri giriş ekranı ile çeşitli ayrıntıların üzenleniği mo eğişim ekranları arasına geçiş yapılır. 6 ORTAM giriş yeri ORTAM giriş yeri (kapakçık kapalı olarak kullanın.) 7 RS-232C iletişim KONEKTÖRÜ 8 Renkli LCD ekranın kontrastını ayarlamak için DEĞİŞKEN REZİSTÖR 9 Harici giriş KONEKTÖRÜ!0 ORTAM çıkarma kolu Ekran kontrastı ayarlanabilir. İsteiğiniz şekile ayarlayın.

6 %. DIŞ CİHAZLI ÇALIŞMA PANELİNİ BAĞLAMA PROSEDÜRÜ Bu çalışma paneline, kontrol paneli ışına aşağıa belirtilen cihazlarla iletişim sağlamak ya a sinyal girişi sağlamak mümkünür. 1. ORTAM 2. RS-232C 3. Dış giriş konektörü yarımıyla sinyal girişi Bağlantı proseürü aşağıa verilmiştir. 1. ORTAM (1) Ortamın takılış yönü Ortam 1 CompactFlash (TM) ürününün etiketli yanını bu tarafa oğru çevirin (kenaraki çentiği arkaya getirin) ve üzerine küçük elik olan parçayı panele yerleştirin. 2 Ortamı yerleştirikten sonra kapağı kapatın. Kapağı kapayarak ortama erişim mümkünür. Ortam ve kapak birbiriyle temas eiyorsa ve kapak kapanmıyorsa aşağıaki kontrolleri yapın. Ortamın aha fazla ilerlemeyecek kaar ileri itilmiş oluğunu kontrol ein. Ortamın takılış yönünün oğru oluğunu kontrol ein. 1. Yanlış yöne takarsanız panel ya a ortam zarar görebilir. 2. CompactFlash (TM) ışına başka bir şey takmayın. 3. IP-310, 2GB ya a aha küçük CompactFlash (TM) için uyumluur. 4. IP-310, FAT16 formatlı CompactFlash (TM) ile uyumluur. FAT32 ile uyumlu eğilir. 5. Mutlaka IP-310 ile formatlanmış CompactFlash (TM) kullanın. CompactFlash (TM) formatlama proseürü için %-1-(3) Ortamın formatlanması, Sayfa 5. bölümüne bakınız. (2) Ortamı çıkarma proseürü 1 Paneli elle tutun, kapağı açın ve ortamı çıkarma koluna basın. Ortam ışarı çıkar. Kola çok kuvvetli basılırsa, ışarı çıkarken ya a üşerek kırılabilir. 2 Ortam tamamen çekip çıkarılığı zaman çıkarma işlemi tamamlanmış olur.

7 CompactFlash (TM) kullanırken ikkat eilecek noktalar : Kartı ıslatmayın veya ıslak elle okunmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına neen olabilir. Kartı eğmeyin veya üzerine büyük güç veya arbe uygulamayın. Sökmeyin veya şeklini eğiştirmeyin. Temas yüzeyini metallere eğirmeyin. Veriler kaybolabilir. Kartı aşağıaki yerlere saklamaktan veya kullanmaktan kaçının. Çok sıcak ve nemli yerler / Çiğlenme oluşan yerler / Çok fazla çöp ve kir olan yerler / Statik elektrik veya elektrik paraziti oluşabilecek yerler (3) Ortamın formatlanması Ortamı yenien formatlarken mutlaka IP-310 ile formatlayın. IP-310, kişisel bilgisayara formatlanan ortamı okuyamaz. 1 Ortam formatlama ekran görünümüne geçiş. üğmesine üç saniye süreyle basılığı zaman, OR- TAM FORMATLAMA üğmesi A ekrana görülür. A Bu üğmeye basılığı zaman ortam formatlama ekranı görünümüne geçilir. 2 Ortamı formatlamaya başlayın. Formatlamak isteiğiniz ortamı ortam giriş yerine yerleştirin, ENTER üğmesine B basın, arınan formatlama işlemi başlar. Ortamı formatlamaan önce, verileri başka bir ortama kayein. Formatlama yapılığı zaman ortamaki veriler silinir. B 5

8 2. RS-232C RS-232C kullanılırsa, iletişim sağlanarak çalışma paneli kişisel bilgisayarla veri alışverişi yapabilir. Bağlanacak kablo için, 9-pimli (işi) geri tipi çalışma paneli tarafına takın. Çalışma paneli sinyallerinin isimleri aşağıaki gibiir. Pin numarası Sinyal ismi Fonksiyon Sinyal yönü 1 N.C. Bağlı eğil 2 RXD Veri al Panele 3 TXD Veri aktar Panelen 4 DTR Veri terminali hazır Panelen 5 GND Toprak 6 DSR Veri grubu hazır Panele 7 RTS Gönerme talebi Panelen 8 CTS Gönermek mümkün Panele 9 N.C. Bağlı eğil Bağlantı parçası kirleniği zaman temas hatası meyana gelir. Bağlantı parçasına elle okunulmaığını, toz, yağ ya a iğer yabancı maelerin bağlantı parçasına yapışmamış oluğunu kontrol ein. Ayrıca bağlantı parçasıyla çalışırken ikkatli olun, statik elektrik ya a benzeri etkenler iç öğenin bozulmasına neen olur. (1) Yerleştirme proseürü 1) Çalışma paneli tarafınaki alt kapak açılığı zaman, RS-232C için 9 pimli konektör oluğu görülür. Kabloyu buraya yerleştirin. Kilit viası konektöre takılınca, vianın üşmesini önlemek için viayı sıkın. 6

9 3. Dış giriş konektörü yarımıyla sinyal girişi Dışarıan sinyal girmek mümkünür. Düğme bağlanığı zaman, üretim kontrol bilgi girişi olarak kullanmak mümkünür. Ayrıntılar için Talimat Kılavuzuna Üretim kontrol bilgilerini izlemek bölümüne bakınız. Kablo (ayrıca satılır), şekile görülüğü gibi bağlanabilir. 1 Röle kablosu A (grup) ( ) m +5V SW GND CN Konektör yuvası: KYOCERA ELCO CO Pin bağlantısı: KYOCERA ELCO CO Not) Düğme ana ünitesi, A röle kablosuna (grup) takılı eğilir. Bağlantı parçası kirleniği zaman temas hatası meyana gelir. Bağlantı parçasına elle okunulmaığını, toz, yağ ya a iğer yabancı maelerin bağlantı parçasına yapışmamış oluğunu kontrol ein. Ayrıca bağlantı parçasıyla çalışırken ikkatli olun, statik elektrik ya a benzeri etkenler iç öğenin bozulmasına neen olur. 7

10 ^. ÇALIŞMA PANELİ PROGRAMININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Aşağıaki urum söz konusuysa, çalışma paneli programının yenien kurulması zorunluur. Başka bir moele ait çalışma paneli kullanılıyorsa. Programın bir üst versiyonuna geçiliyorsa. Ortamaki programın kurulması aşağıa gösterilmekteir. Ayrıca, kurulum için gerekli programın ortam kartına bulunuğu varsayılmaktaır. 1) Önce güç şalterini açık konuma getirin. Normal olarak ikiş hazır ekranı görülür. 2) Ortam kartını çalışma paneline yerleştirin. 3) İşlemi aşağıaki proseüre göre gerçekleştirin. Veri üzenleme ekranı görünümü 1) 1 tuşuna üç saniye süreyle basın. 1 2 İletişim ekranı görünümü 1 2) 2 tuşuna basın. Veri seçme ekranı görünümü 3 4 3) 3 tuşuna basın. 4) 4 tuşuna basın. 8

11 5 İletişim ekranı görünümü 2 5) 5 tuşuna basın. Dosya seçme ekranı görünümü 6) 6 tuşuna basın ve 7 ekranı görünümüne program inirmeyi seçin. 7) 8 tuşuna basın İletişim ekranı görünümü 3 8) 9 tuşuna basın. <-<- İletişim başlangıcı ->-> 9

12 Veri silme anınaki ekran görünümü Veri yazırma anınaki 1 ekranı görünümü Veri yazırma anınaki 2 ekranı görünümü Ekran sonu Aşağıaki ekran görünüyorsa gücü hemen kapalı konuma getirin ve aşağıaki kontrolleri [Kontrol başlıkları] yaptıktan sonra yenien kurulum yapın. Veri yazırmaa normalin ışına bir urum var ekranı görünümü Yukarıaki proseür, yazılım uygulamasını eğiştirme işlemini tamamlar. Kontrol başlıkları 1 Ortaman veri alışverişi sırasına ortam kapağı açılı. 2 Ortamaki veri hatalı. Ya a veri osyası yok. 3 Ortam bağlantısı kirli. Bağlantı arızalı. Çalışma sırasına gücü kapalı konuma getirmeyin ya a ortam kapağını açmayın/ kapamayın. Ana ünite arızalı olabilir. 10

13 &. ANA PROGRAMIN YENİDEN DÜZENLENMESİ Saece IP-310 çalışma panelini satın alığınız zaman, ortam kartı panelle birlikte paketlenmiştir. Bu ortam kartını kullanarak, kontrol paneli tarafınaki ANA evre kartının ana programını yenien kurabilirsiniz. Ana program ve panel programının birbiriyle uyumlu olması şarttır. Aksi takire E703 ya a E704 gibi hatalar meyana gelebilir. Kurulum için mutlaka paketin içinen çıkan ortam kartını kullanın. 1. Panel programı ana program ile uyumlu oluğu zaman Ortam kartını kullanarak ana program versiyonunu yükseltirken aşağıaki proseürü uygulayarak işlem yapın. 1) Önce güç şalterini açık konuma getirin. 2) Ortam kartını çalışma paneline yerleştirin. 3) İşlemi aşağıaki ekrana görülen proseüre göre gerçekleştirin. Veri üzenleme ekranı görünümü 1) 1 tuşuna üç saniye süreyle basın. 1 2 İletişim ekranı görünümü 1 2) 2 tuşuna basın. Veri seçme ekranı görünümü 3 4 3) 3 tuşuna basın. 4) 4 tuşuna basın. 11

14 5 İletişim ekranı görünümü 2 5) 5 tuşuna basın. Dosya seçme ekranı görünümü 6) 6 tuşuna basın ve 7 ekranı görünümüne program inirmeyi seçin. 7) 8 tuşuna basın İletişim ekranı görünümü 3 8) 9 tuşuna basın. <-<- İletişim başlangıcı ->-> 12

15 Veri yazırma sırasınaki ekran görünümü Veri yazırma sonu ekran görünümü Yukarıaki proseür, yazılım uygulamasını eğiştirme işlemini tamamlar. Aşağıaki ekran görünüyorsa gücü hemen kapalı konuma getirin ve aşağıaki kontrolleri [Kontrol başlıkları] yaptıktan sonra yenien kurulum yapın. Veri yazırmaa normalin ışına bir urum var ekranı görünümü Kontrol başlıkları 1 Ortaman veri alışverişi sırasına ortam kapağı açılı. 2 Ortamaki veri hatalı. Ya a veri osyası yok. 3 Ortam bağlantısı kirli. Bağlantı arızalı. Çalışma sırasına gücü kapalı konuma getirmeyin ya a ortam kapağını açmayın/ kapamayın. Ana ünite arızalı olabilir. 13

16 2. Panel programı ana program ile uyuşmaığı zaman hata oluşur Ana programı eğiştirirken E703, E704 ve benzeri hatalar meyana geliği zaman, aşağıaki proseüre uygun olarak işlem yapın. 1) Önce güç şalterini açık konuma getirin. Gücü açık konuma getirikten sonra hata ekranı (E703 ya a E704) görülür. 2) Ortam kartını çalışma paneline yerleştirin. 3) İşlemi aşağıaki ekrana görülen proseüre göre gerçekleştirin. Hata Ekranı 1) 1 tuşuna basın. 1 2 İletişim ekranı görünümü 1 2) 2 tuşuna basın. Veri seçme ekranı görünümü 3 4 3) 3 tuşuna basın. 4) 4 tuşuna basın. 14

17 5 İletişim ekranı görünümü 2 5) 5 tuşuna basın. Dosya seçme ekranı görünümü 6) 6 tuşuna basın ve 7 ekranı görünümüne program inirmeyi seçin. 7) 8 tuşuna basın İletişim ekranı görünümü 3 8) 9 tuşuna basın. <-<- İletişim başlangıcı ->-> 15

18 Veri yazırma sırasınaki ekran görünümü Veri yazırma sonu ekran görünümü Yukarıaki proseür, yazılım uygulamasını eğiştirme işlemini tamamlar. Aşağıaki ekran görünüyorsa gücü hemen kapalı konuma getirin ve aşağıaki kontrolleri [Kontrol başlıkları] yaptıktan sonra yenien kurulum yapın. Veri yazırmaa normalin ışına bir urum var ekranı görünümü Kontrol başlıkları 1 Ortaman veri alışverişi sırasına ortam kapağı açılı. 2 Ortamaki veri hatalı. Ya a veri osyası yok. 3 Ortam bağlantısı kirli. Bağlantı arızalı. Çalışma sırasına gücü kapalı konuma getirmeyin ya a ortam kapağını açmayın/ kapamayın. Ana ünite arızalı olabilir. 16

19 *. SERVO PROGRAMININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Servo programı yenien yazırırken, &. ANA PROGRAMIN YENİDEN DÜZENLENMESİ bölümüneki gibi aşağıaki proseürü uygulayarak aynı şekile işlem yapın. 1. Ana program servo program ile uyumlu oluğu zaman Ortam kartını kullanarak servo program versiyonunu yükseltirken aşağıaki proseürü uygulayarak işlem yapın. 1) Önce güç şalterini açık konuma getirin. Normal olarak ikiş hazır ekranı görülür. 2) Ortam kartını çalışma paneline yerleştirin. 3) İşlemi aşağıaki ekrana görülen proseüre göre gerçekleştirin. Veri üzenleme ekranı görünümü 1) 1 tuşuna üç saniye süreyle basın. 1 2 İletişim ekranı görünümü 1 2) 2 tuşuna basın. Veri seçme ekranı görünümü 3 4 3) 3 tuşuna basın. 4) 4 tuşuna basın. 17

20 5 İletişim ekranı görünümü 2 5) 5 tuşuna basın. Dosya seçme ekranı görünümü 6) 6 tuşuna basın ve 7 ekranı görünümüne program inirmeyi seçin. 7) 8 tuşuna basın İletişim ekranı görünümü 3 8) 9 tuşuna basın. <-<- İletişim başlangıcı ->-> 18

21 Veri yazırma sırasınaki ekran görünümü Veri yazırma sonu ekran görünümü Yukarıaki proseür, yazılım uygulamasını eğiştirme işlemini tamamlar. Aşağıaki ekran görünüyorsa gücü hemen kapalı konuma getirin ve aşağıaki kontrolleri [Kontrol başlıkları] yaptıktan sonra yenien kurulum yapın. Veri yazırmaa normalin ışına bir urum var ekranı görünümü Kontrol başlıkları 1 Ortaman veri alışverişi sırasına ortam kapağı açılı. 2 Ortamaki veri hatalı. Ya a veri osyası yok. 3 Ortam bağlantısı kirli. Bağlantı arızalı. Çalışma sırasına gücü kapalı konuma getirmeyin ya a ortam kapağını açmayın/ kapamayın. Ana ünite arızalı olabilir. 19

22 2. Panel programı ana program ile uyuşmaığı zaman hata oluşur Ana programı eğiştirirken E703, E704 ve benzeri hatalar meyana geliği zaman, aşağıaki proseüre uygun olarak işlem yapın. 1) Önce güç şalterini açık konuma getirin. Gücü açık konuma getirikten sonra hata ekranı (E703 ya a E704) görülür. 2) Ortam kartını çalışma paneline yerleştirin. 3) İşlemi aşağıaki ekrana görülen proseüre göre gerçekleştirin. Hata Ekranı 1) 1 tuşuna basın. 1 2 İletişim ekranı görünümü 1 2) 2 tuşuna basın. Veri seçme ekranı görünümü 3 4 3) 3 tuşuna basın. 4) 4 tuşuna basın. 20

23 5 İletişim ekranı görünümü 2 5) 5 tuşuna basın. Dosya seçme ekranı görünümü 6) 6 tuşuna basın ve 7 ekranı görünümüne program inirmeyi seçin. 7) 8 tuşuna basın İletişim ekranı görünümü 3 8) 9 tuşuna basın. <-<- İletişim başlangıcı ->-> 21

24 Veri yazırma sırasınaki ekran görünümü Veri yazırma sonu ekran görünümü Yukarıaki proseür, yazılım uygulamasını eğiştirme işlemini tamamlar. Aşağıaki ekran görünüyorsa gücü hemen kapalı konuma getirin ve aşağıaki kontrolleri [Kontrol başlıkları] yaptıktan sonra yenien kurulum yapın. Veri yazırmaa normalin ışına bir urum var ekranı görünümü Kontrol başlıkları 1 Ortaman veri alışverişi sırasına ortam kapağı açılı. 2 Ortamaki veri hatalı. Ya a veri osyası yok. 3 Ortam bağlantısı kirli. Bağlantı arızalı. Çalışma sırasına gücü kapalı konuma getirmeyin ya a ortam kapağını açmayın/ kapamayın. Ana ünite arızalı olabilir. 22

25 (. MAKİNENİN AMBALAJINDA ÇIKAN ORTAMDAN FARKLI BİR ORTAM KULLANIRKEN Makine ile birlikte aynı ambalaja yer alan ortam kartının içeriğini kopyalarken, kopyalanacak heef olacak ortam kartını IP-310 ile formatlaıktan sonra PC'e (kişisel bilgisayara) izin yapısı oluşturun. Ortam kartını formatlama proseürü için bakınız %-1-(3) Ortamın formatlanması, Sayfa 5. Yol izini [PROG] Moele karşı gelen program osyasını, yukarıa belirtilen klasör aı altına kayein. [LBH1790] Klasör aını moel aı ile aynı seçin. Ancak moel aınaki - (tire) işaretini kullanmayın. [APxxxxxx] (IP-310 program) APxxxxxx.he APxxxxxx.p01 AMxxxxxx.i01 AMxxxxxx.i10 AMxxxxxx.i11 AMxxxxxx.i12 AMxxxxxx.i13 AMxxxxxx.i21 AMxxxxxx.i22 AMxxxxxx.i23 MAxxxxxx.prg (Ana program) MTxxxxxx.prg (Servo program) [ ] = Klasör xxxxxx = RVL kou (6 basamak) CompactFlash (TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markaır. 23

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE B-1351 KULLNIM KILVUZU * CompactFlash(TM), bir.b.d şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER!. Makine (dikiş makinesi hakkında)...1 Kullanımla ilgili önlemler... 1

Detaylı

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu Doc No. KF08-002D Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Ultrasonik Debimetre Emniyet Önlemleri Aşağıdaki güvenlik önlemleri Ultrasonik Debimetrenin emniyetli bir biçimde kullanımı

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu. iq 330 Generation 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-TUR / V-1.0-15/07/13

Kullanıcı kılavuzu. iq 330 Generation 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-TUR / V-1.0-15/07/13 Kullanıcı kılavuzu iq 330 Generation 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-TUR / V-1.0-15/07/13 Tüm Hakları Saklıdır. Bu dokümandaki bilgiler güvenilirlik, tasarım ve fonksiyon özelliklerinin iyileştirilmesi

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5830 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Inspection Manager 1.0. Rev. 00. Kullanım kılavuzu. Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR

Inspection Manager 1.0. Rev. 00. Kullanım kılavuzu. Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR Kullanım kılavuzu Inspection Manager 1.0 Rev. 00 Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 2 1.1 Sembollerin açıklaması... 2 1.2 Temel güvenlik önlemleri... 2 1.3 Operatör'ün gerekli

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. 4-529-126-93 (1) HD Video Camera Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. MCC-500MD 2014 Sony Corporation UYARI Yangın veya elektrik çarpması

Detaylı

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0 SM-E500F SM-E500HQ Kullanma Kılavuzu Cep Telefonu Turkish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com İçerik İlk önce beni oku Başlarken 7 Paket içindekiler 8 Cihaz yerleşimi 10 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 RM-994

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 RM-994 Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 RM-994 Baskı 1.0 TR 1320 Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Telefonunuzda, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ve istediğiniz zaman kullanabileceğiniz

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Kablosuz APP Kamera. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP. Sürüm 1.0

Kablosuz APP Kamera. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP. Sürüm 1.0 Kablosuz APP Kamera Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP Sürüm 1.0 BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN. Son teknoloji WAPP kamera

Detaylı

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com

EST-7014. 14-Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu. www.franklin.com EST-7014 14-Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com 1 Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA

Detaylı

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.2 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Destek 5 Başlarken 5 SIM kartı ve bataryayı takma 5 Tuşlar ve parçalar 6 Açma veya kapatma 6 Bataryayı şarj etme 6 Antenler

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı