ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın algılama ve alarm sisteminin tasarımında en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işleme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir Malzemeler EN 54-2,EN 54-4 standardına ve LPCB (Loss Prevention Certification Board) BS (British Standards ) garanti belgelerinden en az birisine haiz güvenilir yüksek kaliteli imalatlar olacaktır Sistem evac entegrasyan modülleri sayesinde min. 64 Yangın zonuna bireysel ve gruplar halinde tahliye mesajları yayınlayabilecektir. Sistem bu özelliği ile EN54-16 standartdına tam uyumlu olarak çalışacaktır Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak yangın algılama sisteminin işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ne sahip olacaktır Sistemde kontrol paneli ile algılama elemanları interaktif veri alışverişi prensibi ile haberleşecektir. Kontrol paneli ve dedektörler böyle bir sistemin tüm gereklerini karşılayacak şekilde mikroişlemci kontrollü ve modüler yapıda olacaktır. Sistem kendisini sürekli denetleme özelliğine sahip olacaktır Sistem kendi başına çalışacak ve aynı zamanda network bağlantısına ve iletişimine elverişli olacaktır. Tesisin farklı birimlerinde kurulacak yangın algılama paneli network bağlantısı kurulabilecektir. Sistemde en az 32 adet yangın algılama paneli network üzerinden haberleşecektir. Network yapısı sayesinde sistem en az adreslenebilir yangın algılama noktasını kontrol edebilecek kapasiteye kadar büyüyebilecektir Kontrol paneli operatör terminali ile haberleşebilecektir. Operatör terminali ile yangın algılama paneline tam erişim imkânı sağlayacaktır Konvansiyonel algılama elemanları adresleme modülleri vasıtası sisteme bağlanabilecektir Algılama çevrimine adresli gaz dedektörleri bağlanabilmeli her cihaz adresi yangın kontrol panelinden görülebilmeli ve alarm organizasyonları yapılabilmelidir Algılama çevrimine kablosuz yangın algılama ve alarm cihazları bağlanabilmeli her cihaz adresi kontrol panelinden görülmeli ve alarm organizasyonları yapılabilmelidir Algılama çevrimine adresli alarm cihazları bağlanabilmeli ve istenen tahliye alarm organizasyonları yapılabilmelidir Algılama elemanları binanın mimari özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun olarak yerleştirilip gruplandırılabilecektir. Kontrol paneli bu yapılanmaya uygun veri tabanı ile her fiziksel adresi (bir hat üzerindeki algılama elamanı) bir lojik adrese (bulunduğu

3 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 3 mahaldeki konumun tarifine) çevrilecektir. Her elemanın bina içindeki yeri operatör terminalinde yazılı olarak tam tarif edilecektir Algılama elemanları bulundukları ortamların çevresel ve kullanım şartlarına uygun reaksiyon verecek şekilde programlanabilecektir. Bu parametreler çok sensörlü dedektörler ve ısı dedektörlerinde kontrol ünitesine bağlanan bir bilgisayar tarafından yüklenecektir. Optik duman dedektörlerinde ise bu parametre otomatik olarak programlanacaktır Dedektörler algılama işlevlerinin yanı sıra bu verilerle gerçek bir yangın tehlikesinin olup olmadığı yönünde değerlendirme yapabilecek yeteneğe de sahip olacaklardır Dedektörlerin kontrol paneline ilettikleri alarm sinyallerinde tehlike derecesine ait bilgiler de (Alarm, Ön Alarm) bulunacaktır. Merkezi kontrol paneli mikroişlemcisi, dedektörlerden gelen bu sinyalleri, önceden programlanmış kullanıcı verilerine göre değerlendirecektir Otomatik sistemin tamamlayıcısı olan yangın ihbar butonları, kaçış yolları koridorlar ve ana giriş kapıları yakınına yerleştirilecek ve dedektörler ile aynı hatta bağlanacaklardır İnteraktif algılama elemanlarının her birine kontrol panelinden bir adres verilecektir Gelecekte sistemin genişletilmesi durumunda interaktif dedektör hattına her noktasından dedektör eklenmesi mümkün olacak, bunun için mevcut adresleme ve kullanıcı veri bilgilerinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacaktır Bir bölgede yangın başlangıcı durumunun tespitinden sonra binada bu bölgeye ait havalandırma santrallerinin durdurulması, dönüş hava yangın damperlerinin kapatılması, alarm sirenleri ve duman emici tesisatın devreye alınması, çeşitli yangın bölgeleri arasındaki koruyucu kapıların kapatılması, gaz algılama sisteminin kontrolü ve kumandası, çekirdek merdiven holündeki ve yangın merdivenlerindeki fanların devreye alınması ile en yakın itfaiye merkezine mevcut telefon kablo bağlantısı üzerinden alarm sinyalinin gönderilmesi gibi fonksiyonlar sistem tarafından modüller vasıtası ile hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirilecektir Sistemde panel ve dedektörler, seri-veri işlem tekniği ile değil, çift-yönlü iletişim tekniği ile karşılıklı ve sürekli bilgi alışverişinde bulunacaklardır Her interaktif hat modülü bağımsız çalışabilecek ve bir hat modülüne ait mikroişlemcinin görev yapmaması durumunda diğer dedektör hat modülleri bundan etkilenmeyecektir. İnteraktif hat modülü, kontrol panelinde olabilecek bir arıza durumunda dedektörlerin birinden alarm sinyali geldiğinde operatör terminalini alarm durumuna geçirebilecektir. İnteraktif hat modülü kablo altyapısında oluşabilecek kısa devre arızalarından etkilenmeyecektir İnteraktif hat (loop) en az 200 adres kapasitesine sahip olacaktır. Loop uzunluğu 1,5mm lik kesitle en az 1500m olacaktır Kontrol paneli ile dedektör, buton, siren ve modüller arasındaki iletişim bükümlü iki damarlı ekranlı kablo ile yapılacaktır. Kablo altyapısında oluşabilecek kısa devre arızalarında algılama hattındaki tüm elemanlar etkilenmeyecek ve panel ile haberleşmesine devam edecektir İnteraktif algılama hattı A ve B tipi (loop ve T) bağlantılarına müsait olacaktır Bir PC ile interaktif hattaki tüm arıza bilgilerini öğrenmek mümkün olacaktır Yangın algılama sistemi merkezi bir yazılım üzerinden Acil Anons, CCTV ve Access sistemleriyle entegre edilebilecektir.

4 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa YANGIN ALARM KONTROL PANELİ 2.1. Panel modüler yapıda olacak ve yazıcı, tekrarlama paneli, haberleşme modülü vs. gibi donanımlarla istenildiğinde genişleyebilecektir İlk kurulum yapıldıktan sonra algılama hattına istenilen noktaya eleman eklenebilecek ve panelden adreslenebilecektir Panelden algılama hattındaki elemanların adresleme, test ve durum bilgilerini manuel ve otomatik olarak yapılabilecektir Kontrol paneli şu elemanlardan oluşacaktır Ana kart (tüm bağlantıların ve kartların takıldığı yer) Merkezi bilgi işlem kartı (CPU) Loop kartları Haberleşme kartı Güç kaynağı ve akü 2.5. Kontrol paneli anti korozif boyalı iç aksesuarları ile birlikte orijinal fabrika imalatı olacaktır Kontrol paneli 1,2,4,6 veya 8 loop kapasitesine sahip olacaktır Kontrol paneli kendi iç devrelerini izleyecek ve arıza durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecektir. Sesli ikaz; susturulabilecek, ışıklı ikaz; nedeni ortadan kalkmadıkça RESET edilemeyecektir Kontrol paneli, sistem olaylarını saat ve tarihleriyle birlikte belleğinde saklayacaktır Bütün algılama devreleri açık/kısa devre ve topraklama hatlarını izleyecektir. Herhangi bir devrede oluşacak arıza durumunda, o devrede arıza olduğu gözükecek, ancak diğer bütün devreler normal çalışmalarına devam edecektir Yangın ihbar paneli kendi kendini otomatik ve çok detaylı inceleyebilecek şekilde tasarlanmış ve programlanmış olacaktır. Panel bir arıza tespit ettiği zaman bunu bir LED ile arıza durumu olarak belirtecek, böylece arızanın hangi kısım veya işlerde olduğunu belirleme imkanı olacaktır Ana kontrol panelinin kendi güç kaynağı, yedek güç (akü) kaynağı olacak ve UPS hattından beslenecektir Güç kaynağının gerilim regülasyonu bulunacak ve aküler devrede olmadığı zamanda dahi sistem normal beslenecektir Tüm güç kaynağı ve şarj merkezi devreleri ve sigortalar da dahil olmak üzere arıza izlemeli olacak, oluşacak bir arıza veya atan sigorta panel üzerinden arıza olarak belirlenecektir Kontrol paneli, elektrik kesilmesi halinde tüm faaliyetlerini normal 24 saat, alarm durumunda 30 dakika süreyle yerine getirebilecek kapasitede kurşun asitli bakım gerektirmeyen aküleri içerecektir Aküler tampon şarjda bulunacaktır. Akü gerilimi önceden belirlenmiş bir voltajın altına düştüğünde bu bir besleme arızası olarak belirlenecektir. Aküler devreye girdiğinde bu durum ana kontrol merkezi üzerinde sesli ve ışıklı olarak belirlenecektir Bilgi iletim hatları çift-yönlü iletişimi sağlayacak, dedektörler ve panel arasında alarm ve arıza bilgilerini, programlama komutlarını anında iletebilecek özellikte olacaktır.

5 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa İletişim hattı üzerindeki cihazlardan birinin arızalanması halinde sistemin geri kalan kısmı normal çalışmalarına devam edebilecektir Sıvı kristal ekran en az 4x80 dijit göstergeye sahip olacaktır. Herhangi bir alanın seçimi otomatik veya manüel olabilecektir Panel ops. olarak min. 96 arıza ledine sahip olabilecektir Panel olası arızalara karşı EN54-2 ye uygun olarak işlemci yedeklemesine sahip olacaktır Sistem arka arkaya gelen sinyalleri kaybetmeden, öncellikli sinyalleri ve mahalleri de dikkate alarak, sırasıyla görüntüleyecektir. Alarm sinyallerine öncelik verilecek, aynı anda birden fazla alarm sinyalinin gelmesi durumunda programın öngördüğü önem sırasına bağlı kalınacaktır. Operatörün müdahale imkânı korunacaktır Panel min. 3 olay sayacına sahip olacaktır. Böylece sistemde alarm, arıza, bilgileri geriye dönük olarak izlenebilecektir Operatör terminalinin göstergesinde alarm, arıza ve izolasyon şartları ile ilgili bilgiler birbirine karışmadan açık olarak izlenecektir Operatör terminali yangın alarm paneline tam erişim imkânı sağlayacaktır Sistem tüm olayları zaman, tarih sırasına göre belleğinde saklayacaktır. İleride her hangi bir zaman diliminde olan tüm olaylar tekrar geri çağrılarak görüntülenebilecek ve kayıt alınabilecektir Sistem çevresel ve kullanım şartlarına uygun kendine özel yazılımına sahip olacaktır. Gelecekte şartların değişmesi veya sistemin büyümesi durumunda programlama yoluyla yazılım da gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi imkânına sahip olacaktır Güvenlik açısından bu yazılım programı (işletim sistemi ve veri dosyası) silinmeyen türde bellek ünitelerinde (nonvolatile memory) saklanacaktır. Lojik yapılanmanın her kategorisi için kontrol fonksiyonları tahsis edilecektir. Bir olay anında (alarm, arıza, uyarı) veya manuel müdahale durumunda lojik yapılanma aracılığı ile kontrol elemanları harekete geçirecek ve kontrol fonksiyonları yerine getirilecektir Lojik yapılanma aşağıdaki karakteristiği olan elemanlara sahip olacaktır. Fiziksel bir cihaza kumanda edebilen bir kontrol çıkış elemanı Tek cihaz için çıkış kontrolü ve izleme yapabilen eleman Panel başına min. 5 ad. genişletme kartı bağlanabilmeli bu sayede alarm organizasyonlarında yada harici otomasyon bağlantılarında esneklik sağlanmalıdır Kontrol paneli olayların bilgilerini belleğinde saklayacaktır Operatör istediği takdirde olayların dökümünü bölgesel olarak alabilecektir. Tüm yangın alarmlarını kronolojik sırayla almak mümkün olacaktır. Aynı şekilde günlük veya genel test alarmlarını yine kronolojik sırayla, hata sinyalleri ve devredeki kontrol fonksiyonları hakkındaki bilgileri sistemden öğrenmek mümkün olacaktır Min. 500 olayı hafızasında saklayabilmeli ve bu bilgiler printer çıkışına yönlendirilmediği sürece, elektrik kesilse dahi silinmemelidir Panel üzerinde en az bir adet termal yazıcı bağlantı noktası bulunacaktır Sisteme bağlanacak bir PC ile bu bilgiler izlenebilecek, PC ye aktarılabilecektir.

6 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa Sistemin, uygulama şartlarına göre seçilmiş parametrelere sahip kendine özel programı kontrol ünitesine bir PC ile yüklenecektir. Veri hazırlanması yine PC ile kontrol ünitesinden yapılabildiği gibi önceden hazırlanıp kontrol ünitesine yüklenmesi şeklinde de olabilecektir Lojik veriler algılama elemanlarına kontrol ünitesine bağlanan bir PC ünite ile yüklenecektir Kullanıcı özel verileri, alarm organizasyonu, otomatik kontroller, lojik yapılanma ve algılama elemanlarının parametreleri ile ilgili bilgileri kapsayacaktır Panel, -5 C 50 C aralığında ve %95 yoğuşmasız nem şartlarında çalışmasını sürdürecektir Gerektiğinde 19 kabinete monte edilebilecek montaj aparatlarına sahip olmalıdır. 3. İNTERAKTİF DUMAN + ISI DEDEKTÖRÜ 3.1. Dedektör çok-sensörlü tip olup en az duman yoğunluğu, duman yoğunluğunun zaman içinde değişimi, ısı artış hızı ve maksimum ısı kriterlerini değerlendirecektir Isı sensörünün arızalanması durumunda dahi dedektör duman dedektörü olarak işlevini sürdürecek ve arıza sinyalini panele bildirecektir Dedektörün alarm karakteristiği her dedektörün mikroişlemcisine yüklenecek olan lojik parametreleri içeren bir program seti ile belirlenecektir Min. 4 farklı hassasiyette algılama yapabilecek şekilde programlanabilecektir Sistem her dedektör için önceden tanımlanmış, istenilen anda seçilebilecek algılama karakteristikleri sahip olacaktır Algılama lojik parametrelerinin yüklenmesi ile algılama elamanı mahaldeki aldatıcı veya geçici etkileri gerçek yangından ayırt edebilecek ve bu ayırımı algılama yeteneğine hiçbir zarar vermeden yapacaktır İstendiğinde dedektör üzerindeki sensörlerden biri devredışı bırakılabilecek, gündüz sadece ısı yada gece sadece duman dedektörü olarak çalıştırılabilecektir Dedektör mikroişlemci kontrollü olacaktır Çevre şartlarını ve gelen sinyalleri değerlendirecek ve kontrol ünitesine başvurmaya gerek olmadan alarm şartlarının oluşup oluşmadığına karar verecektir Dedektör, heryönden rahatlıkla görülebilir çok renkli gösterge ledine sahip olmalıdır. Ayrıca paralel ihbar ledi bağlantısına izin veren çıkışlara sahip olmalı böylece asama tavan içerisinde de kullanılabilmelidir Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir Dedektör, kendinden izolatörlü olacaktır Her dedektör kontrol panelinden dedektör tipi, parametre ayarları ve bulundukları yer özellikleriyle tek tek tanınacaktır.

7 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa Elektronik devreler dedektör başlığında olacak tabanında elektronik aksam, izolatör vs. bulunmayacaktır Dedektör kontrol ünitesine iki-telli Class B, dört-telli Class A veya T-Tap dal alma tiplerinde bağlanabilecektir Dedektör ve panel arasındaki dijital haberleşmede bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla hatalara izin verilmeyecektir Dedektör, alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilecektir. Dedektör tabanı sıva üstü montaja uygun olacaktır. Dedektör, periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde sökülebilecek parçalardan oluşacaktır İnteraktif duman+ısı dedektörü üzerindeki LED programlanabilmelidir Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi için kilit mekanizması olacaktır Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -10 C ile + 55 C Akım Tüketimi (standby) 0.7mA Akım Tüketimi (alarm) 20mA Çevresel Koruma Sınıfı min. IP40 Olmalıdır. 4. İNTERAKTİF DUMAN DEDEKTÖRÜ 4.1. Dedektör duman çıkaran alevli ve kor ateşi aynı hassasiyet ve hızda algılayacak özellikte olacaktır Dedektör çalışma parametrelerini istenilen anda seçilebilecek karakteristikleri olan veri setine sahip olacaktır. Çalışma parametrelerini algılama karakteristikleri belirlemesiyle algılama elemanı mahalde aldatıcı veya geçici etkileri gerçek yangından ayırt edilebilecektir. Bu ayrımı algılama yeteneğine hiçbir zarar vermeden yapacaktır Min. 4 farklı hassasiyette algılama yapabilecek şekilde programlanabilecektir Dedektör mikroişlemci kontrollü olacaktır Çevre şartlarını ve gelen sinyalleri değerlendirecek ve kontrol ünitesine başvurmaya gerek olmadan alarm şartlarının oluşup oluşmadığına karar verecektir Dedektör, heryönden rahatlıkla görülebilir çok renkli gösterge ledine sahip olmalıdır. Ayrıca paralel ihbar ledi bağlantısına izin veren çıkışlara sahip olmalı böylece asama tavan içerisinde de kullanılabilmelidir Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir Dedektör kendinden izolatörlü olacaktır Elektronik devreler dedektör başlığında olacak tabanında elektronik aksam, izolatör vs. bulunmayacaktır Dedektör kontrol ünitesine iki-telli Class B veya dört-telli, Class A sınıfında bağlanabilecektir.

8 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 8 Olmalıdır Dedektör ve panel arasındaki dijital haberleşmede bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla hatalara izin verilmeyecektir Dedektör alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilecektir. Dedektör sıva üstü montaja uygun olacaktır. Dedektör, periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde, sökülebilecek parçalardan oluşacaktır İnteraktif duman dedektörü üzerindeki LED programlanabilmelidir Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi için kilit mekanizması olacaktır Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -10 C ile + 55 C Akım Tüketimi (standby) max. 0.7mA Akım Tüketimi (alarm) max. 20mA Çevresel Koruma Sınıfı min. IP40 5. İNTERAKTİF ISI DEDEKTÖRÜ 5.1. Dedektör üzerinde ısı algılama amaçlı termistör bulunmalıdır Dedektörün alarm karakteristiği her dedektörün mikroişlemcisine yüklenecek olan lojik parametreleri içeren bir program seti ile belirlenecektir Dedektörün elektronik devreleri SMD tekniği ile imal edilecek olup toz, nem ve kirden etkilenmeyecek şekilde korunmalı olacaktır Dedektör, heryönden rahatlıkla görülebilir çok renkli gösterge ledine sahip olmalıdır. Ayrıca paralel ihbar ledi bağlantısına izin veren çıkışlara sahip olmalı böylece asama tavan içerisinde de kullanılabilmelidir Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmeyecektir Dedektör kendinden izolatörlü olacaktır Her dedektör kontrol panelinden dedektör tipi, parametre ayarları ve bulundukları yer özellikleriyle tek tek tanınacaktır Elektronik devreler dedektör başlığında olacak tabanında elektronik aksam, izolatör vs. bulunmayacaktır Dedektör kontrol ünitesine iki-telli Class B veya dört-telli, Class A sınıfında bağlanabilecektir Dedektör ve panel arasındaki dijital haberleşmede bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla hatalara izin verilmeyecektir Dedektör alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilecektir. Dedektör sıva üstü montaja uygun olacaktır. Dedektör, periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde, sökülebilecek parçalardan oluşacaktır.

9 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa Dedektör üzerinde her açıdan görülebilecek LED bulunacaktır. Gösterge Ledi bicolor/tri-color teknolojisi ile alarm, arıza ve durum bilgilerinin görünmesini/tespit edilmesini ayrı ayrı renklerde belirterek kolaylaştıracaktır İnteraktif ısı dedektörü üzerindeki LED programlanabilmelidir Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi için kilit mekanizması olacaktır Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -10 C ile + 55 C Akım Tüketimi (standby) max. 0.7mA Akım Tüketimi (alarm) max. 20mA Çevresel Koruma Sınıfı min. IP40 Olmalıdır. 6. İNTERAKTİF MANUEL ALARM BUTONU 6.1. Diğer interaktif dedektörlerle birlikte aynı hatta bağlanabilecektir Buton mikroişlemci kontrollü olacak ve elektronik devresindeki kendine özel numarası ile kontrol panelinden tanınabilecektir Manuel alarm butonu ve panel arasındaki dijital haberleşmede bilgi transferinin tekrarlanması yoluyla hataların olmaması sağlanacaktır Buton alarm kontaklarındaki direncin yükselmesi gibi normal olmayan durumları hata durumu olarak panele bildirecektir Buton testi ve çalışması cam kırılma prensibine göre olmayacaktır. Butona basılması ya da üzerinde yer alan test butonu kullanılarak test gerçekleştirilecektir. Cam değiştirmeye gerek kalmadan yeniden kurulabilecektir Butonlar kısa devre izolatörlerine sahip olacaklardır. Böylece algılama hattında olabilecek bir kısa devre izole edilecek sistemin çalışmasında hiçbir kesinti olmayacaktır Elektronik devrelerin bulunduğu bölüm ayrıca ve tercihen montajın bitiminde kutusuna yerleştirilecek ve elektronik aksamın inşaat ortamından uzak kalmaları sağlanacaktır Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -20 C ile + 65 C Akım Tüketimi (standby) max. 0.7mA Çevresel Koruma Sınıfı min. IP43 Olmalıdır. 7. İNTERAKTİF GİRİŞ MODÜLÜ 7.1. Diğer interaktif elemanlarla birlikte algılama hattı (loop) üzerine monte edilecektir Kuru kontakların interaktif hatta bağlanabilmesi için ara ünite olarak görev yapacaktır Giriş modülü 1 adet bağımsız bireysel kontak girişini adresleyebilecektir.

10 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa İnteraktif giriş modülü üzerindeki LED programlanabilmelidir İnteraktif giriş modülü izlediği hattı hat sonu direnci ile kontrol edecek hattaki arızalarla gerçek alarm durumunu ayrı ayrı bildirecektir İnteraktif giriş modülü kısa devre izolatörlerine sahip olacaklardır. Böylece hatta olabilecek bir kısa devre izole edilecek sistemin çalışmasında hiçbir kesinti olmayacaktır Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -10 C ile + 50 C 8. İNTERAKTİF ÇIKIŞ MODÜLÜ 8.1. Diğer interaktif elemanlarla birlikte algılama hattı (loop) üzerine monte edilecektir. Yangın alarm panelinden yangın kapıları, duman perdeleri, damper gibi ekipmanların aktive edilebilmesi için gerekli çıkış kontrollerini gerçekleştirecek olan ara ünite olarak görev yapacaktır Modül üzerinde her açıdan görülebilecek LED bulunacaktır. Gösterge Ledi bi-color teknolojisi ile alarm, arıza ve durum bilgilerinin görünmesini/tespit edilmesini ayrı ayrı renklerde belirterek kolaylaştıracaktır Denetimli çıkışı sayesinde yük hattını kısa devre yada açık devrelere karşı izlemelidir İnteraktif çıkış modülü kısa devre izolatörlerine sahip olacaklardır. Böylece hatta olabilecek bir kısa devre izole edilecek sistemin çalışmasında hiçbir kesinti olmayacaktır Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -10 C ile + 50 C Anahtarlama değerleri min. 1A /30VDC Olmalıdır. 9. İNTERAKTİF Röle MODÜLÜ 9.1. Diğer interaktif elemanlarla birlikte algılama hattı (loop) üzerine monte edilecektir. Yangın alarm panelinden yangın kapıları, duman perdeleri, damper gibi ekipmanların aktive edilebilmesi için gerekli çıkış kontrollerini gerçekleştirecek olan ara ünite olarak görev yapacaktır Modül aşağıdaki özellikleri desteklemelidir: Gerilim kontrollü sistemlerde maksimum 30 VDC çıkış olup toplam maksimum 2A çıkış kapasitesine sahip olacaktır Modül üzerinde her açıdan görülebilecek LED bulunacaktır. Gösterge Ledi bi-color teknolojisi ile alarm, arıza ve durum bilgilerinin görünmesini/tespit edilmesini ayrı ayrı renklerde belirterek kolaylaştıracaktır İnteraktif çıkış modülü kısa devre izolatörlerine sahip olacaklardır. Böylece hatta olabilecek bir kısa devre izole edilecek sistemin çalışmasında hiçbir kesinti olmayacaktır.

11 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa Teknik Özellikler: Çalışma sıcaklığı -10 C ile + 50 C Anahtarlama değerleri min. 1A /30VDC Olmalıdır. 10. ELEKTRONİK ALARM SİREN+FLAŞÖR Konvansiyonel olarak alarm organizasyonu yapılması için tasarlanmıştır. Sesli ikazın yeterli olmadığı, işitme engelli insanların bulunduğu mekânlar için kullanılacaktır Üç değişik frekansa ve 32 farklı tonda ayarlanabilir ve elektronik yapıda olacaktır. Çektiği akım düşük olmalıdır İç ortamlarda IP43 ve dış ortamlarda IP65 korumaya sahip olmalıdır. Plastikten imal edilmiş soket adaptörü, istendiği gibi kablo girişi yapılmasına imkân vermelidir Flaşör özelliği DIP switch ile aktif/pasif yapılabilir, ayrıca kablolama yapılmasına gerek olmayacaktır Üçüncü tel çekilmesi ile ton kontrolü yapılabilmelidir Teknik Özellikleri: Çalışma sıcaklığı -20 C ile +70 C arası Çalışma gerilimi 18VDC ~ 35 VDC Çalışma akımı 14~41mA Ses gücü (1 m. Mesafede) 109 db 11. BEAM DEDEKTÖR Çalışma mesafesi 8-100m arasında olmalı Kapsama olanı min.1400m2 olmalıdır Alıcı-Verici ünite tarafından gönderilen ışığın reflektörden yansıması ve dönen ışıkta meydana gelen zayıflamanın analiz edilmesi ve alarm durumunun değerlendirilmesi prensibine göre çalışmalıdır Çevre şartlarına otomatik uyum için oto kompanzasyon özelliğine sahip olmalıdır Beam Dedektör, üzerinde çalışma durumunu gösteren en az 3 ad. farklı renklerde ledlere sahip olmalı, alarm, arıza gibi bilgileri bu ledler ile görsel olarak gösterebilmelidir Cihaz üzerinde alarm veya arıza durumlarında durum değiştiren röle çıkışlarına sahip olmalıdır LPCB Belgesine sahip olmalıdır.

12 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 12 CO ALGILAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM CO Gazı algılama sistemi Otoparklar ve Kazan Daireleri gibi kapalı mekanlarda birikecek ve tahliye edilmediği taktirde insan sağlığı açısından ölüme varabilecek kadar kötü sonuçlar doğurabilecek Karbonmonoksit gazının algılanması ve buna bağlı olarak da algılama ortamından zehirli gazların tahliyesi için tasarlanmış olacaktır. 2. GENEL ŞARTLAR 2.1. Cihaz ve malzemelerin hiçbir yerinde, imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır İstekli teklif ettiği cihaz ve malzemeler üzerinde marka, model, seri numarası, imal bilgileri ve standartlara uygunluk logoları olan cihazları kullanacağını taahhüt edecektir Sunulan malzeme ile cihazlara ilişkin marka model ve katalogları teklif ile birlikte müşteriye teslim edilecektir Teknik şartnamenin bütün maddelerine ayrı ayrı açıklayıcı cevaplar verilecek, teklif edilen cihazların teknik kataloglarından, belirtilen değerlere ait bilgiler referanslandırılarak işaretlenecektir. 3. GAZ ALARM PANELİ 3.1. Gaz algılama paneli, 4 algılama zonundan oluşacaktır Herbir algılama zonuna 1 adet algılama dedektörü bağlanabilecektir Gaz alarm dedektörleri için 2 ayrı röle çıkışı bulunmalıdır Panel 230V la beslenecek, alarm durumunda kendisine bağlı olan siren vb. kontak çıkışlarını rahatlıkla sürebilecektir Türkçe ve İngilizce menü desteği bulunacaktır Karbonmonoksit (CO) Algılama Dedektörü: Dedektör üzerinde karbonmonoksit gazını algılamak üzere algılayıcı bulunacaktır Dedektör yalnız kullanılacağı gibi gaz alarm paneline de bağlanarak kontrol edilebilecektir Cihaz üzerinde 2 seviye alarm çıkış rölesi olacaktır Dedektör beslemesi 24VDC olabilecektir.

Networkun uzaktan sorgulanıp izlenmesi için yangın alarm paneline bir modem kartı bağlamak mümkün olacaktır.

Networkun uzaktan sorgulanıp izlenmesi için yangın alarm paneline bir modem kartı bağlamak mümkün olacaktır. AKILLI ADRESLENEBĐLĐR YANGIN ALGILAMA VE ALARM SĐSTEMĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ A. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Sistem bir ya da birden fazla kontrol paneli, 24V DC üreten bir güç kaynağı, algılama cihazları,

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Dudullu da bulunan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ FX6000 uygulayıcılar ve bina kullanıcıları tarafından özellikle talep edilen kolay kurulum ve kullanım özellikleri olan ve ayrıca

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 A. STANDARTLAR: A.1. Üretici firmanın ISO9001:2000 kalite belgesi olacaktır. A.2. Sistemde kullanılacak ürünler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

GLOBAL FIRE YANGIN ALARM TÜM SERİSİ YANGIN ALARM PANELLERİ TÜM SERİSİ, DEDEKTÖRLER TÜM SERİSİ,MODÜLLER, SİRENLER, ÇAĞRI BUTONLARI VE AKSESUARLARI JUNO-NET PANEL ve AKSAMLARI Juno Net 1-4 Loop Juno Net

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER:. İmalatçı firma bilgileri....2 Ön söz / Turnike ile ilgili genel bilgiler.........2 Turnike Modelleri..........3 BT / BTE Serisi için Canopy montaj planı.....4 Turnike Kol Montaj

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI Özcan UĞURLU Mavili Elektronik Tic. ve San. A.Ş. ozcanugurlu@mavigard.com ÖZET Yangın algılama

Detaylı

www.protek.gen.tr Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

www.protek.gen.tr Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. www.protek.gen.tr FİRMAMIZ PROTEK Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd Şti. 2005 yılında, Gökhan AKTAŞ ve Yasin ÖZEL kurucu ortaklığında

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

2X Akıllı Adreslenebilir Can Güvenliği Sistemleri

2X Akıllı Adreslenebilir Can Güvenliği Sistemleri AE BİNA TEKNOLOJİLERİ 2X Akıllı Adreslenebilir Can Güvenliği Sistemleri Ürünün öne çıkan özellikleri ve rakiplere göre avantajları AE BİNA TEKNOLOJİLERİ UTC FIRE&SECURITY ÜRÜN GRUBU TÜRKİYE İT H A LATÇISI

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı