Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Video. Kullan c K lavuzu"

Transkript

1 Dijital Video Kullan c K lavuzu

2 Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 5 G Á... 6 Modlar... 7 DV Modu Film «ekme Video «k DSC Modu Foto raf «ekme DVR Modu Ses Mesajlar n Kaydetme MP3 Modu MP3 M zik Dinleme PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu Temel Tekrar Gˆsterme Geli mi Tekrar Gˆsterme Ana Fonksiyonlar Kalite Ayar n n De i tirilmesi Kendinden Zamanlay c n n Kullan lmas (DV ve DSC modu iáin) K lavuz «izgiyi Kullanma/LCD Gˆsterge Tutma (Hold) D mesinin Kullan lmas Ses Ayar (Playback Modu ve MP3 Modu iáin) Geli mi Fonksiyonlar Dikkat konu Menu (Men )... 29

3 Tu 3 Dijital Videomuzu Tan yal m nden gˆr n m Ba larken Deklan ˆr Hoparlˆr SET Zoom G Á D mesi Lens n LED Mikrofon Arkadan Gˆr n m Durum LED I (G Á AÁ k/usb) SET LCD Vizˆr Panel

4 Tu 4 SET SET Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m - devam Yandan Gˆr n m Pil/SD/MMC Kapa USB portu Kulakl k jak AV out (Á k ) SD/MMC kart yuvas Pil Yuvas

5 Tu 5 Panelin Kullan lmas Ba larken Gˆsterim Menu (Menü) Exit / Stop (Çýkýþ/ Durdurma) DV/DSC/DVR/MP3 Mod D mesi Record/ Playback (Kay t/tekrar Oynatma) Mod D mesi Play/Pause/Enter (Oynat/Duraklat/ Giri ) Back/Down/Self-timer (Geri/ A a /Kendinden zamanlay c ) Volume/Hold (Ses/Tutma) (2 saniye bas n) Next/Up/Resolution ( leri/yukar /«ˆz n rl k)

6 Tu 6 Ba larken G Á G Á AÁma/Kapama SET Dijital Videonuzu Áal t rmak iáin S rg l G Á Anahtar n itin. G Á aá k oldu unda, G Á gˆstergesi ye il yanacakt r. Dijital Videoyu kapatmak iáin bu anahtar tekrar itin. G Á D k E er pil zay fsa, LCD nin st orta k sm nda bir pil ikonu ( ) gˆsterilir. E er pil bitmek zereyse, LCD nin st orta k sm nda yan p sˆnen bir pil ikonu ( ) gˆsterilir. Dijital Videonuz bir kaá saniye iáinde kendi kendine kapanacakt r.

7 Tu 7 Modlar G Á AÁ k DV Kay t Modu (DV Record Mode) Ba larken DSC Kay t Modu (DSC Record Mode) DVR Kay t Modu (DVR Record Mode) MP3 Modu USB ba l PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu Kitle Saklama Modu PC Kamera Modu

8 Tu 8 Ba larken Modlar - devam DV Modu/DSC Modu/DVR Modu/MP3 Modu/PLAYBACK Modu Bu Dijital Videoda dˆrt ana mod ve bir PLAYBACK modu mevcuttur. Bu dˆrt ana mod DV Modu, DSC Modu, DVR Modu ve MP3 Modudur. 1. DV Modu: sesli video Áeker 2. DSC Modu: foto raf Áeker 3. DVR Modu: ses mesajlar n kaydeder. 4. MP3 Modu: MP3 m zik dinleme olana sa lar. d mesine basarak bu dˆrt mod aras nda geái yapabilirsiniz. d mesine basarak videolar n z, resimleriniz ve ses mesajlar n z tekrar gˆrmek ve dinlemek iáin PLAYBACK moduna geáebilirsiniz. DV Modu/DSC Modu/DVR modu ayn PLAYBACK modunu payla r. d mesine tekrar basarak bir ˆnceki moda geri dˆnebilirsiniz.

9 SET Tu 9 Modlar - devam PC ye ba l (Kitle Saklama Modu/PC Kamera Modu) Ba larken USB Kablosu USB portu Konsolu Kullanma (MAC iáin Kullan lamaz) Dijital Videonuzu bir bilgisayara ba lad n zda, Konsol aá l r. Bu arada Dijital Videonuz da Kitle Saklama Moduna geáer. Kamera verilerini Konsol program ya da Kitle Saklama Modu yoluyla aktarmay seáebilirsiniz.

10 Tu 10 Ba larken Modlar - devam Kitle Saklama Modu Dijital Videonuzu bir bilgisayar ba lay n, Kitle Saklama Moduna geáecektir. Dijital Videonuz Kitle Saklama Modunda tamamen bir sabit disk gibi Áal r. Bu, videoya Windows kullan c arabirimi yoluyla eri ebilece iniz anlam na gelir. Dosyalar (resimler, filmler, ses mesajlar ya da MP3 m zik), t pk Windows kullan c arabirimi alt nda oldu u gibi kopyalayabilir, ta yabilir ya da silebilirsiniz. Not: 1. L tfen Dijital Videonuzun DCIM klasˆr ne herhangi bir dosya kopyalamay n. Aksi takdirde Dijital Video dengesiz hale gelebilir ya da Áˆkebilir. 2. MP3 dosyalar n Dijital Videonuzun MP3 klasˆr ne kopyalamay unutmay n. PC Kamera Modu Bu Dijital Videoyu, birlikte verilen USB kablosu ile bir bilgisayara ba layabilir ve bir PC kameras olarak kullanabilirsiniz. USB ba land ktan sonra, ekran a a daki gibi gˆr necektir. d mesine bast ktan sonra, PC Kamera Moduna geáecektir. Uyumlu bir video Áekim program ile film Áekebilirsiniz.

11 SET SET Tu 11 Film «ekme lk Filminizi «ekm DV Modu 1 Power (G Á) d mesine bas n 2 DV Moduna geáin 3 Resmi ÁerÁeve iáine almak iáin Zoom-in ya da Zoom-out d mesini hareket ettirin Zoom-in ya da Zoom-out 4 Kaydetmeye ba lamak iáin Deklan ˆr e bas n 5 Durdurmak iáin Deklan ˆr e tekrar bas n

12 Tu 12 SET DV Modu Film «ekme - devam Kay t zamanlay c Kay t zamanlay c, film Áekerken LCD ekranda gˆsterilecektir. Kay ttan nce Toplam tahmini kaydedilebilir s re Kay t S ras nda Kay t s resi Video «k Video «k Bu Dijital Video, bir ev TV setine analog video Á k yapabilir. Dijital Video yu konfig re etmek iáin l tfen NTSC/PAL k sm na bak n.

13 SET SET Tu 13 Foto raf «ekme lk Foto raf n z «ekme DSC Modu 1 Power (G Á) d mesine 2 bas n DSC Moduna geáin 3 Resmi ÁerÁeve iáine almak iáin Zoom-in ya da Zoom-out d mesine bas n 4 Foto raf Áekmek iáin Deklan ˆr e bas n Zoom-in ya da Zoom-out

14 Tu 14 DSC Modu Foto raf «ekme - devam Resim Sayac Resim sayac, LCD ekran n z n st sa kˆ esinde gˆsterilir. nce, bu Dijital Videonun toplam kaydedilebilir dosya say s n gˆsterecektir. Toplam tahmini kaydedilebilir dosya

15 SET SET Tu 15 Ses Mesajlar n Kaydetme Ses Mesajlar n z Kaydetme DVR Modu 1 Power (G Á) d mesine 2 bas n DVR Moduna geáin 3 Kaydetmeye ba lamak iáin Deklan ˆr e bas n 4 Durdurmak iáin Deklan ˆr e tekrar bas n

16 Tu 16 DVR Modu Ses Mesajlar n Kaydetme - devam Kay t zamanlay c Bir ses mesaj kaydederken, kay t zamanlay c LCD ekran n z n sa st kˆ esinde gˆsterilecektir. Kay ttan nce Toplam tahmini kaydedilebilir s re Kay t S ras nda Toplam kay t s resi

17 SET Sw 17 Lyssna på MP3-musik Lyssna på MP3-musik MP3-läge 1 Tryck på strömbrytaren 2 Växla till MP3-läge 3 Tryck på BACK eller NEXT för att välja ett spår. 4 Tryck på för att spela MP3-musik MP3-läge

18 Sw 18 MP3-läge Lyssna på MP3-musik - fortsättning 5 Tryck på för att pausa 6 Tryck på för att stanna MP3-information När du lyssnar på MP3-musik visas MP3-informationen på LCD:n. Titeln på det valda spåret Spårnummer/ totalt antal spår Tid för det valda OBSERVERA: Spårtitlarna visas BARA med bokstäver. Om inte titeln kan visas med bokstäver visas den som TRACK 001, TRACK 002 och TRACK 003 osv.

19 Tu 19 Temel Tekrar Gˆsterme Temel Tekrar Gˆsterme 1 PLAYBACK Moduna geáin 2 SeÁilen dosyan n bilgileri LCD ekranda gˆsterilir. SeÁilen dosyan n modu SeÁilen dosyan n numaras / Toplam dosya say s SeÁilen dosyan n PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu s resi Dola mak iáin 3 NEXT ya da BACK d mesine bas n

20 Tu 20 PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu Temel Tekrar Gˆsterme - devam A a daki ad m sadece DV ve DVR dosyalar nda Áal r. 4 Ba latmak iáin PLAY d mesine bas n 5 Duraklatmak iáin tekrar PLAY d mesine bas n 6 Yan p sˆner H zl ileri ya da h zl geri almak iáin NEXT ya da BACK d mesine bas n 7 Durdurmak iáin STOP d mesine bas n

21 Tu 21 Geli mi Tekrar Gˆsterme 1 2 «oklu gˆsterim/tekli gˆsterimde ˆn izleme ya da bilgileri saklama Tekli gˆsterimde ˆn izleme iáin d mesine bas n Bilgileri saklamak iáin d mesine tekrar bas n PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu 3 «oklu gˆsterimde ˆn izleme iáin d mesine tekrar bas n

22 Tu 22 PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu H zl Arama (Geri/ leri) 1 Geriye do ru H zl Arama iáin d mesine bir saniye bas n 2 leri do ru H zl Arama iáin d mesine bir saniye bas n

23 Tu 23 Kalite Ayar n n De i tirilmesi DV Kay t Modu (DV Record Mode) Film kalite ayar n istedi iniz zaman de i tirebilirsiniz. 1. DV modunda, d mesine bas n. 2. LCD nin st sol kˆ esinde o andaki kalite ayarlar gˆsterilecektir. iyi kalite, normal kalite ve ekonomik kalitedir. Ana Fonksiyonlar yi kalite Normal kalite Ekonomik kalite DSC Kay t Modu (DSC Record Mode) Bir resmin Áˆz n rl k ayar n istedi iniz zaman de i tirebilirsiniz. 1. DSC modunda, d mesine bas n. 2. LCD nin st sol kˆ esinde o andaki resmin Áˆz n rl k ayarlar gˆsterilecektir. iyi Áˆz n rl k, normal Áˆz n rl k ve ekonomik Áˆz n rl kt r. yi Áˆz n rl k Normal Áˆz n rl k Ekonomik Áˆz n rl k

24 Tu 24 Ana Fonksiyonlar Kalite Ayar n n De i tirilmesi - devam DVR Kay t Modu (DVR Record Mode) Ses mesajlar n n kalite ayar n istedi iniz zaman de i tirebilirsiniz. 1. DVR modunda, d mesine bas n. 2. LCD nin st sol kˆ esinde o andaki kalite ayarlar gˆsterilecektir. Standart kalite iáin, Uzun S re iáin Standart kalite Uzun S re

25 SET Tu 25 Kendinden Zamanlay c n n Kullan lmas (DV ve DSC modu iáin) Bu Dijital Video 10 saniyelik entegre bir kendinden zamanlay c ya sahiptir. 1 Timer d mesine bas n. 2 Ba latmak iáin Deklan ˆr e bas n Ana Fonksiyonlar 3 Zamanlay c 10 saniyeden geri saymaya ba lar. Geri say m s ras nda bu ikon yan p sˆner. Do ru geri say m. (Not: Geri say m s ras nda kendinden zamanlay c y durdurmak iáin herhangi bir d meye basabilirsiniz.)

26 Tu 26 Ana Fonksiyonlar K lavuz «izgiyi Kullanma/LCD Gˆsterge K lavuz «izgiyi Kullanma (DV modu ve DSC modu iáin) Film ya da foto raf Áekerken k lavuz Áizgiyi kullanabilirsiniz. Kay t Modunda iken, d mesine bas n, k lavuz Áizgi LCD ekranda gˆsterilecektir. LCD Gˆsterge Dijital Video, enerji tasarrufu iáin LCD panelini kapatabilmenize olanak sa lar. DV ve DSC modu iáin LCD AÁ k K lavuz «izgi LCD Kapal LCD AÁ k DVR ve MP3 modu iáin LCD AÁ k LCD Kapal LCD AÁ k

27 Tu 27 Tutma (Hold) D mesinin Kullan lmas Hold (Tutma) D mesinin Kullan lmas (2 saniye bas n) d mesine 2 saniye s reyle bas ld nda, paneldeki d meler kilitlenir. HOLD fonksiyonu devredeyken, paneldeki d meler Áal maz. HOLD i levini iptal etmek iáin, d mesine 2 saniye bas n. Ana Fonksiyonlar d meler kilitli Ses Ayar ya da d mesini kullanarak playback ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

28 Tu 28 Geli mi Fonksiyonlar Dikkat konu Memory Full (Bellek dolu) E er Dijital Videonuzun bellek kart doluysa, yeni film, foto raf ya da ses mesaj kaydedemezsiniz. Bellek kart Kart Kilidi Bu Dijital Videoya, kilit ˆzelli i devredeyken bir SD kart takarsan z, LCD nin sol taraf nda bir kart kilidi ikonu gˆr n r. (Sadece SD kart n n g venlik kilidini aáarsan z bir kart kilidi ikonu gˆr necektir.)

29 Tu 29 Menu (Men ) 1 d mesine bas n Geli mi Fonksiyonlar 2 SeÁmek iáin NEXT ya da BACK d mesine bas n 3 De i tirmek iáin 4 d mesine bas n «kmak iáin bas n. d mesine

30 Tu 30 Geli mi Fonksiyonlar Men - devam Dijital Efekt (Digital Effect) (DV ve DSC modu iáin) Bu Dijital Video, filmleriniz ve foto raflar n z de i tirmeniz iáim dˆrt seáenek sunmaktad r. Bu dˆrt seáenek OFF (efekt yok), SEPIA, B&W ve MOSAIC tir. Gece «ekimi (Night Shot) A«IK/KAPALI (DV ve DSC modu iáin) Gece «ekimi, gece ya da lo kta film ya da foto raf Áekmenize olanak sa layan uzun s reli bir pozland rmad r. Gece «ekimi A«IK seáene ini seáerseniz, LCD ekran n sa kˆ esinde bir ikon gˆr necektir. «abuk zleme (Quick Review) A«IK/KAPALI (DSC modu iáin) Foto raflar n za h zla gˆz atabilirsiniz. «abuk zleme A«IK seáene ini seáerseniz, LCD ekranda bir ikon gˆr necektir. Ses Atama (Attach Voice) A«IK/KAPALI (DSC modu iáin) Foto raflar n za sesler atayabilirsiniz. Ses Atama A«IK seáene ini seáerseniz, LCD ekranda bir ikon gˆr necektir. Ses Atama A«IK olarak foto raf Áekme Ses Atama A«IK durumdayken bir foto raf Áektikten sonra, LCD ekran n ortas nda ATTACH VOICE! yaz s gˆsterilir. Ses mesaj n kaydetmeye ba lamak iáin DEKLANfi R e bas n. Kaydetmeyi durdurmak iáin DEKLANfi R d mesine tekrar bas n. «kmak iáin d mesine bas n.

31 Tu 31 Men - devam Bilgi (Information) A«IK/KAPALI (DV ve DSC modu iáin) Bilgileri gˆstermeyi ya da saklamay seáebilirsiniz. Geli mi Fonksiyonlar Tarih Atama (Attach Date) A«IK/KAPALI (DSC modu iáin) Tarih Atama A«IK seáene ini seáerseniz, kaydetti iniz foto rafa tarih atan r. Tarih Dijital Videonuz iáin do ru tarihi ayarlayabilirsiniz. Saat Dijital Videonuz iáin do ru saati ayarlayabilirsiniz. Bip Sesi (Beep) A«IK/KAPALI Bip Sesi AÁ k seáene ini seáerseniz, d meye bast n zda bir bip sesi gelecektir. Bip Sesi Kapal seáene ini seáerseniz, d meye bast n zda bir ses olmayacakt r. (Not: Bu Dijital Videoyu USB ile bir PC ye ba lad n zda ya da aát n zda bir bip sesi gelecektir.)

32 Tu 32 Geli mi Fonksiyonlar Men - devam Otomatik Kapatma (Auto-Off) A«IK/KAPALI Otomatik Kapatma alt nda Dijital Videonuzu belirli s reyle kullanmadan b rak rsan z, Dijital Video otomatik olarak kapanacakt r. Á seáenek mevcuttur: 1 dakika, 2 dakika ve 5 dakika. (Not: Otomatik Kapatmay 2 ya da 5 dakikaya ayarlarsan z, 1 dakika sonra ˆnce LCD kapanacakt r.) NTSC/PAL NTSC/PAL, iki uyumsuz analog TV sinyali format d r. TV setinizin t r ne gˆre NTSC ve PAL aras nda geái yapabilirsiniz. NTSC: Kuzey Amerika ve Japonya PAL: ngiltere ve Almanya, Fransa, Rusya, belirli Avrupa ve Afrika lkeleri NTSC PAL SECAM 50Hz/60Hz lkenizdeki ana g Á kayna n n frekans ile uyum. L tfen a a dakilere bak n: 50 Hz : Avrupa, «in Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Avustralya, Yeni Zelanda ve G ney Afrika. 60 Hz : Amerika, Kanada, Tayvan, Japonya ve Kore.

33 Tu 33 Men - devam Slayt Gˆsterimi Film, foto raf, ses mesaj ya da MP3 dosyalar n n Slayt Gˆsterimi ile gˆsterilmesini seáebilirsiniz. Slayt Gˆsterimi tekrar gˆsterme s resi her bir film, foto raf, ses mesaj ya da MP3 iáin 5 saniyedir. Geli mi Fonksiyonlar «kmak iáin STOP d mesine bas n. Tekrar (Repeat) A«IK/KAPALI (sadece MP3 dosyalar iáin) MP3 dosyalar n tekrar Áalmay seáebilirsiniz. Birini Tekrarla (Repeat One) seáene ini seáerseniz, seáti iniz paráa tekrar Áal nacakt r. T m n Tekrarla (Repeat All) seáene ini seáerseniz, t m paráalar tekrar Áal nacakt r. birini tekrarla t m n tekrarla Dˆnd r (Rotate) A«IK/KAPALI (sadece resim dosyalar iáin) Resimleri Dijital Videonuzda dˆnd rmeyi seáebilirsiniz. d melerine basarak, resmi saat yˆn nde 90 derece dˆnd rebilirsiniz.

34 Tu 34 Geli mi Fonksiyonlar Men - devam Birini sil (Del One)/ T m n sil (Del ALL) Bir dosyay ya da t m dosyalar silmeyi seáebilirsiniz. Onaylamak iáin d mesine bas n. Aksi halde, Á kmak iáin d mesine bas n. Evet Hay r Bellek Kart n z Formatlama T m filmleri, foto raflar, ses mesajlar n, MP3 ve di er dosyalar silmek isterseniz, men alt ndaki FORMAT komutunu seáin ve belle i tamamen silmek iáin d mesine bas n. Bellek iáeri ini korumak isterseniz, Á kmak iáin d mesine bas n. Evet Hay r

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 5 G Á... 6 Modlar... 7 DV Modu Film «ekme... 11 Video «k... 12 DSC Modu Foto raf «ekme...

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 4 Panelin Kullan lmas... 6 Haz rl k... 7 G Á... 10 Modlar... 11 DV Modu Film «ekme... 15 Video «k... 16 DSC Modu

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

«ok-i levli Dijital Foto raf Makinesi

«ok-i levli Dijital Foto raf Makinesi Türkçe «ok-i levli Dijital Foto raf Makinesi Kullan c K lavuzu «NDEK LER PAR«ALARIN TANIMLANMASI... 1 LCD gˆsterge konlar... 2 Haz rl k... 2 Pillerin Tak lmas... 2 SD/MMC Kart n n tak lmas... 3 Kay n Tak

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Çok-işlevli Dijital Video. Kullanıcı Kılavuzu

Çok-işlevli Dijital Video. Kullanıcı Kılavuzu Çok-işlevli Dijital Video Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı Bilgileri Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, şirketimizin yazılı izni olmadan hiç bir şekilde optik, elektronik, kayıt ya da başka

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Türkçe. WEEE Uyarı Mesajı FCC AÇIKLAMASI

Türkçe. WEEE Uyarı Mesajı FCC AÇIKLAMASI WEEE Uyarı Mesajı Avrupa Ülkelerinde Ayrı Toplama Sembolü Bu sembol, bu ürünün ayrı toplanması gerektiğini belirtir. Aşağıdaki hususlar yalnızca Avrupa Ülkeleri için geçerlidir: Bu ürünün uygun bir toplama

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu)

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu) mm+- Aksesuarlar Dijital Fotoğraf Makinası Driver CD & Ulead Yazılımı Hızlı Kullanım Kılavuzu x AA Pil USB Kablo Kılıf El Kayışı Kullanma Kılavuzu Video Kablosu Dış Görünüş Üst Kayıt Butonu Power Butonu

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

1 1. Pil yuvası kapağını açın.

1 1. Pil yuvası kapağını açın. ÜRÜN BİLGİLERİ Ön Arka Üst. Zamanlayıcı LED göstergesi. Flaş 3. Mercek 4. Kayış deliği Yan. Mod düğmesi. Anahtar işlev düğmesi 3. Üçayak soketi 4. TFT LCD monitör. Deklanşör' düğmesi. Güç düğmesi 3. Mikrofon

Detaylı

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz Feel the difference Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.com Sound&Connect Ford unuzun içinde cep telefonunuzla konuşmak mı istiyorsunuz?

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

1. Kameranızı tanıyın. 2. Fonksiyonel parçalar

1. Kameranızı tanıyın. 2. Fonksiyonel parçalar ÖNEMLİ - Su altında pil kapağını açmayın. - En iyi su sızdırmazlık için doğru pil kapağını kapatın. - Temiz su ile durulayın kullanılan sonra ve depolama için kuru tutun. 1. Kameranızı tanıyın 3M su geçirmez

Detaylı

1. Kutu içeriği. 2. Cihaz Genel Görünümü

1. Kutu içeriği. 2. Cihaz Genel Görünümü 1. Kutu içeriği 1. Prestigio Araç DVR 4. USB kablosu 7. Şarj edilebilir pil 2. Vakumlu Ayaklık 5. HDMI kablosu 8. Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3. Araç Şarjı 6. AV kablosu 9. Taşıma Kılıfı 2. Cihaz Genel Görünümü

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 3 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Not: 1. Cihazı a ırı sıcak,so uk,tozlu ve rutubetli yerlerde kullanmayınız. 2. Cihazı dü ürmekten kaçınınız. 3. Batarya ömrü kullanım ko ullarına ve

Not: 1. Cihazı a ırı sıcak,so uk,tozlu ve rutubetli yerlerde kullanmayınız. 2. Cihazı dü ürmekten kaçınınız. 3. Batarya ömrü kullanım ko ullarına ve Not: 1. Cihazı a ırı sıcak,so uk,tozlu ve rutubetli yerlerde kullanmayınız. 2. Cihazı dü ürmekten kaçınınız. 3. Batarya ömrü kullanım ko ullarına ve modellere göre de i iklik gösterir. 4. Cihaz açık yada

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu. Araç Kamerası

Kullanıcı kılavuzu. Araç Kamerası Kullanıcı kılavuzu Araç Kamerası 87230 1. Paket İçindekiler Ednet araç için DVR 1,2 m güç kablosu Vantuz Kullanıcı kılavuzu Araç şarj cihazı 2. Ürüne Genel Bakış 1 2 3 4 5 6 7 Lens düğmesi HDMI Bağlantı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

PROXXON MF-70 CNC KİTİ

PROXXON MF-70 CNC KİTİ PROXXON MF-70 CNC KİTİ Ürün Tanımı Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar Kolay

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Türkçe FCC BEYANNAMESİ İLK OLARAK BUNU OKUYUNUZ. Not: -1-

Türkçe FCC BEYANNAMESİ İLK OLARAK BUNU OKUYUNUZ. Not: -1- FCC BEYANNAMESİ Bu cihaz, FCC kuralları 15. Kısmı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilecek girişim

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

DIGIAC 2000 Deney Seti PAT 80286 İŞLEMCİ KARTI :

DIGIAC 2000 Deney Seti PAT 80286 İŞLEMCİ KARTI : DIGIAC 2000 Deney Seti Deney kitinde üç kart vardır. Bunların dışında program yazmayı sağlayacak ve deney kartı ile haberleşmeyi sağlayacak bir bilgisayar (PC) vardır. Bilgisayar üzerinde ayrıca asembler

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-T70/T75/T200. İçindekiler. İndeks VTIKLAYINIZ! Dijital Fotoğraf Makinesi

Cyber-shot El Kitabı DSC-T70/T75/T200. İçindekiler. İndeks VTIKLAYINIZ! Dijital Fotoğraf Makinesi VTIKLAYINIZ! İçindekiler Temel İşlemler Çekim işlevlerinin kullanımı Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-T70/T75/T200 Bu üniteyi kullanmadan önce, bu El Kitabını Kullanma Kılavuzu ve Cyber-shot

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-310-51(1) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Mesajların Düzenlenmesi Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızın Kullanılması Ek Bilgiler

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan bölüme geçebilirsiniz ICD-TX50. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma

IC Recorder. Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan bölüme geçebilirsiniz ICD-TX50. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma IC Recorder Kullanım Talimatları Tıklayın! Doğrudan bölüme geçebilirsiniz Dosyaları Kaydetme Bilgisayarınızı Kullanma Sorun Giderme TR 4-300-043-51(1) ICD-TX50 UYARI...5 Kullanıcılar için uyarı...7 Kaydediciyi

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Video Endoskop PCE-VE 5xx Series

Kullanım Kılavuzu Video Endoskop PCE-VE 5xx Series Video Endoskop PCE-VE 5xx Series Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi: 21.06.2016 İçindekiler 1 Giriş...3 2 Güvenlik Bilgisi...4 3 Özellikler...5 4 Sistem Açıklaması...6 4.1 Dizayn...6 4.2 Çalışma Modu...7 4.3

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Mikroişlemcili Termometre PCE-HPT 1

Kullanım Kılavuzu Mikroişlemcili Termometre PCE-HPT 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Mikroişlemcili

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1030 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Eye 320 ile gerçek tak ve çalıştır özelliğini yaşayın! Bu USB Video Sınıfı web kamerası için hiçbir sürücü gerekmez. Her yerde, her türlü dizüstü, masaüstü

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

DC E520+ Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz

DC E520+ Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz DC E520+ Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Hoş Geldiniz Telif Hakları Telif Hakkı 2005 - BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü yayın sahibi şirketten önceden izin alınmadan

Detaylı

PDA CAM KULLANICI KILAVUZU

PDA CAM KULLANICI KILAVUZU PDA CAM KULLANICI KILAVUZU Tu En 1 1 ngilizce Kullan c El Kitab Áerik Haz rl klar... 2 Ambalaj n Áeri i... 2 Sistem Gereklilikleri... 2 PDA Kameran z Tan mak... 3 PDA Kamera ParÁalar... 3 Kurulum... 4

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Çocuk Güvenlik Saati. Kullanım Kılavuzu

Çocuk Güvenlik Saati. Kullanım Kılavuzu Çocuk Güvenlik Saati Kullanım Kılavuzu 1 İçerik Ürün Hakkında Bilgi... 3 Kullanmadan Önce Hazırlıklar... 3 Uygulama... 3 GSM Hattı ve SIM Kart... 4 Saatin Şarj Edilmesi... 4 APN Ayarları... 5 Saatin Fiziksel

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

EST-5114. Interpreter. 14 Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu

EST-5114. Interpreter. 14 Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu EST-5114 Interpreter 14 Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu 1 Aygıtı kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik uyarıları ile önlemlerini

Detaylı

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006 Tablet PC Turu Belge Parça Numarası: 405775-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

HP Photosmart M527 Digital Camera. Kullanıcı Kılavuzu

HP Photosmart M527 Digital Camera. Kullanıcı Kılavuzu HP Photosmart M527 Digital Camera Kullanıcı Kılavuzu Yardım almayasal ve uyarı bildirimleri Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada verilen bilgiler, önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...9 Telefona genel bakış...10 Menüye genel bakış*...11 Dolaşım...12 Diğer şebekelerin kullanımı...16

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı