Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Video. Kullan c K lavuzu"

Transkript

1 Dijital Video Kullan c K lavuzu

2 Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 5 G Á... 6 Modlar... 7 DV Modu Film «ekme Video «k DSC Modu Foto raf «ekme DVR Modu Ses Mesajlar n Kaydetme MP3 Modu MP3 M zik Dinleme PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu Temel Tekrar Gˆsterme Geli mi Tekrar Gˆsterme Ana Fonksiyonlar Kalite Ayar n n De i tirilmesi Kendinden Zamanlay c n n Kullan lmas (DV ve DSC modu iáin) K lavuz «izgiyi Kullanma/LCD Gˆsterge Tutma (Hold) D mesinin Kullan lmas Ses Ayar (Playback Modu ve MP3 Modu iáin) Geli mi Fonksiyonlar Dikkat konu Menu (Men )... 29

3 Tu 3 Dijital Videomuzu Tan yal m nden gˆr n m Ba larken Deklan ˆr Hoparlˆr SET Zoom G Á D mesi Lens n LED Mikrofon Arkadan Gˆr n m Durum LED I (G Á AÁ k/usb) SET LCD Vizˆr Panel

4 Tu 4 SET SET Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m - devam Yandan Gˆr n m Pil/SD/MMC Kapa USB portu Kulakl k jak AV out (Á k ) SD/MMC kart yuvas Pil Yuvas

5 Tu 5 Panelin Kullan lmas Ba larken Gˆsterim Menu (Menü) Exit / Stop (Çýkýþ/ Durdurma) DV/DSC/DVR/MP3 Mod D mesi Record/ Playback (Kay t/tekrar Oynatma) Mod D mesi Play/Pause/Enter (Oynat/Duraklat/ Giri ) Back/Down/Self-timer (Geri/ A a /Kendinden zamanlay c ) Volume/Hold (Ses/Tutma) (2 saniye bas n) Next/Up/Resolution ( leri/yukar /«ˆz n rl k)

6 Tu 6 Ba larken G Á G Á AÁma/Kapama SET Dijital Videonuzu Áal t rmak iáin S rg l G Á Anahtar n itin. G Á aá k oldu unda, G Á gˆstergesi ye il yanacakt r. Dijital Videoyu kapatmak iáin bu anahtar tekrar itin. G Á D k E er pil zay fsa, LCD nin st orta k sm nda bir pil ikonu ( ) gˆsterilir. E er pil bitmek zereyse, LCD nin st orta k sm nda yan p sˆnen bir pil ikonu ( ) gˆsterilir. Dijital Videonuz bir kaá saniye iáinde kendi kendine kapanacakt r.

7 Tu 7 Modlar G Á AÁ k DV Kay t Modu (DV Record Mode) Ba larken DSC Kay t Modu (DSC Record Mode) DVR Kay t Modu (DVR Record Mode) MP3 Modu USB ba l PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu Kitle Saklama Modu PC Kamera Modu

8 Tu 8 Ba larken Modlar - devam DV Modu/DSC Modu/DVR Modu/MP3 Modu/PLAYBACK Modu Bu Dijital Videoda dˆrt ana mod ve bir PLAYBACK modu mevcuttur. Bu dˆrt ana mod DV Modu, DSC Modu, DVR Modu ve MP3 Modudur. 1. DV Modu: sesli video Áeker 2. DSC Modu: foto raf Áeker 3. DVR Modu: ses mesajlar n kaydeder. 4. MP3 Modu: MP3 m zik dinleme olana sa lar. d mesine basarak bu dˆrt mod aras nda geái yapabilirsiniz. d mesine basarak videolar n z, resimleriniz ve ses mesajlar n z tekrar gˆrmek ve dinlemek iáin PLAYBACK moduna geáebilirsiniz. DV Modu/DSC Modu/DVR modu ayn PLAYBACK modunu payla r. d mesine tekrar basarak bir ˆnceki moda geri dˆnebilirsiniz.

9 SET Tu 9 Modlar - devam PC ye ba l (Kitle Saklama Modu/PC Kamera Modu) Ba larken USB Kablosu USB portu Konsolu Kullanma (MAC iáin Kullan lamaz) Dijital Videonuzu bir bilgisayara ba lad n zda, Konsol aá l r. Bu arada Dijital Videonuz da Kitle Saklama Moduna geáer. Kamera verilerini Konsol program ya da Kitle Saklama Modu yoluyla aktarmay seáebilirsiniz.

10 Tu 10 Ba larken Modlar - devam Kitle Saklama Modu Dijital Videonuzu bir bilgisayar ba lay n, Kitle Saklama Moduna geáecektir. Dijital Videonuz Kitle Saklama Modunda tamamen bir sabit disk gibi Áal r. Bu, videoya Windows kullan c arabirimi yoluyla eri ebilece iniz anlam na gelir. Dosyalar (resimler, filmler, ses mesajlar ya da MP3 m zik), t pk Windows kullan c arabirimi alt nda oldu u gibi kopyalayabilir, ta yabilir ya da silebilirsiniz. Not: 1. L tfen Dijital Videonuzun DCIM klasˆr ne herhangi bir dosya kopyalamay n. Aksi takdirde Dijital Video dengesiz hale gelebilir ya da Áˆkebilir. 2. MP3 dosyalar n Dijital Videonuzun MP3 klasˆr ne kopyalamay unutmay n. PC Kamera Modu Bu Dijital Videoyu, birlikte verilen USB kablosu ile bir bilgisayara ba layabilir ve bir PC kameras olarak kullanabilirsiniz. USB ba land ktan sonra, ekran a a daki gibi gˆr necektir. d mesine bast ktan sonra, PC Kamera Moduna geáecektir. Uyumlu bir video Áekim program ile film Áekebilirsiniz.

11 SET SET Tu 11 Film «ekme lk Filminizi «ekm DV Modu 1 Power (G Á) d mesine bas n 2 DV Moduna geáin 3 Resmi ÁerÁeve iáine almak iáin Zoom-in ya da Zoom-out d mesini hareket ettirin Zoom-in ya da Zoom-out 4 Kaydetmeye ba lamak iáin Deklan ˆr e bas n 5 Durdurmak iáin Deklan ˆr e tekrar bas n

12 Tu 12 SET DV Modu Film «ekme - devam Kay t zamanlay c Kay t zamanlay c, film Áekerken LCD ekranda gˆsterilecektir. Kay ttan nce Toplam tahmini kaydedilebilir s re Kay t S ras nda Kay t s resi Video «k Video «k Bu Dijital Video, bir ev TV setine analog video Á k yapabilir. Dijital Video yu konfig re etmek iáin l tfen NTSC/PAL k sm na bak n.

13 SET SET Tu 13 Foto raf «ekme lk Foto raf n z «ekme DSC Modu 1 Power (G Á) d mesine 2 bas n DSC Moduna geáin 3 Resmi ÁerÁeve iáine almak iáin Zoom-in ya da Zoom-out d mesine bas n 4 Foto raf Áekmek iáin Deklan ˆr e bas n Zoom-in ya da Zoom-out

14 Tu 14 DSC Modu Foto raf «ekme - devam Resim Sayac Resim sayac, LCD ekran n z n st sa kˆ esinde gˆsterilir. nce, bu Dijital Videonun toplam kaydedilebilir dosya say s n gˆsterecektir. Toplam tahmini kaydedilebilir dosya

15 SET SET Tu 15 Ses Mesajlar n Kaydetme Ses Mesajlar n z Kaydetme DVR Modu 1 Power (G Á) d mesine 2 bas n DVR Moduna geáin 3 Kaydetmeye ba lamak iáin Deklan ˆr e bas n 4 Durdurmak iáin Deklan ˆr e tekrar bas n

16 Tu 16 DVR Modu Ses Mesajlar n Kaydetme - devam Kay t zamanlay c Bir ses mesaj kaydederken, kay t zamanlay c LCD ekran n z n sa st kˆ esinde gˆsterilecektir. Kay ttan nce Toplam tahmini kaydedilebilir s re Kay t S ras nda Toplam kay t s resi

17 SET Sw 17 Lyssna på MP3-musik Lyssna på MP3-musik MP3-läge 1 Tryck på strömbrytaren 2 Växla till MP3-läge 3 Tryck på BACK eller NEXT för att välja ett spår. 4 Tryck på för att spela MP3-musik MP3-läge

18 Sw 18 MP3-läge Lyssna på MP3-musik - fortsättning 5 Tryck på för att pausa 6 Tryck på för att stanna MP3-information När du lyssnar på MP3-musik visas MP3-informationen på LCD:n. Titeln på det valda spåret Spårnummer/ totalt antal spår Tid för det valda OBSERVERA: Spårtitlarna visas BARA med bokstäver. Om inte titeln kan visas med bokstäver visas den som TRACK 001, TRACK 002 och TRACK 003 osv.

19 Tu 19 Temel Tekrar Gˆsterme Temel Tekrar Gˆsterme 1 PLAYBACK Moduna geáin 2 SeÁilen dosyan n bilgileri LCD ekranda gˆsterilir. SeÁilen dosyan n modu SeÁilen dosyan n numaras / Toplam dosya say s SeÁilen dosyan n PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu s resi Dola mak iáin 3 NEXT ya da BACK d mesine bas n

20 Tu 20 PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu Temel Tekrar Gˆsterme - devam A a daki ad m sadece DV ve DVR dosyalar nda Áal r. 4 Ba latmak iáin PLAY d mesine bas n 5 Duraklatmak iáin tekrar PLAY d mesine bas n 6 Yan p sˆner H zl ileri ya da h zl geri almak iáin NEXT ya da BACK d mesine bas n 7 Durdurmak iáin STOP d mesine bas n

21 Tu 21 Geli mi Tekrar Gˆsterme 1 2 «oklu gˆsterim/tekli gˆsterimde ˆn izleme ya da bilgileri saklama Tekli gˆsterimde ˆn izleme iáin d mesine bas n Bilgileri saklamak iáin d mesine tekrar bas n PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu 3 «oklu gˆsterimde ˆn izleme iáin d mesine tekrar bas n

22 Tu 22 PLAYBACK (Tekrar Gˆsterme) Modu H zl Arama (Geri/ leri) 1 Geriye do ru H zl Arama iáin d mesine bir saniye bas n 2 leri do ru H zl Arama iáin d mesine bir saniye bas n

23 Tu 23 Kalite Ayar n n De i tirilmesi DV Kay t Modu (DV Record Mode) Film kalite ayar n istedi iniz zaman de i tirebilirsiniz. 1. DV modunda, d mesine bas n. 2. LCD nin st sol kˆ esinde o andaki kalite ayarlar gˆsterilecektir. iyi kalite, normal kalite ve ekonomik kalitedir. Ana Fonksiyonlar yi kalite Normal kalite Ekonomik kalite DSC Kay t Modu (DSC Record Mode) Bir resmin Áˆz n rl k ayar n istedi iniz zaman de i tirebilirsiniz. 1. DSC modunda, d mesine bas n. 2. LCD nin st sol kˆ esinde o andaki resmin Áˆz n rl k ayarlar gˆsterilecektir. iyi Áˆz n rl k, normal Áˆz n rl k ve ekonomik Áˆz n rl kt r. yi Áˆz n rl k Normal Áˆz n rl k Ekonomik Áˆz n rl k

24 Tu 24 Ana Fonksiyonlar Kalite Ayar n n De i tirilmesi - devam DVR Kay t Modu (DVR Record Mode) Ses mesajlar n n kalite ayar n istedi iniz zaman de i tirebilirsiniz. 1. DVR modunda, d mesine bas n. 2. LCD nin st sol kˆ esinde o andaki kalite ayarlar gˆsterilecektir. Standart kalite iáin, Uzun S re iáin Standart kalite Uzun S re

25 SET Tu 25 Kendinden Zamanlay c n n Kullan lmas (DV ve DSC modu iáin) Bu Dijital Video 10 saniyelik entegre bir kendinden zamanlay c ya sahiptir. 1 Timer d mesine bas n. 2 Ba latmak iáin Deklan ˆr e bas n Ana Fonksiyonlar 3 Zamanlay c 10 saniyeden geri saymaya ba lar. Geri say m s ras nda bu ikon yan p sˆner. Do ru geri say m. (Not: Geri say m s ras nda kendinden zamanlay c y durdurmak iáin herhangi bir d meye basabilirsiniz.)

26 Tu 26 Ana Fonksiyonlar K lavuz «izgiyi Kullanma/LCD Gˆsterge K lavuz «izgiyi Kullanma (DV modu ve DSC modu iáin) Film ya da foto raf Áekerken k lavuz Áizgiyi kullanabilirsiniz. Kay t Modunda iken, d mesine bas n, k lavuz Áizgi LCD ekranda gˆsterilecektir. LCD Gˆsterge Dijital Video, enerji tasarrufu iáin LCD panelini kapatabilmenize olanak sa lar. DV ve DSC modu iáin LCD AÁ k K lavuz «izgi LCD Kapal LCD AÁ k DVR ve MP3 modu iáin LCD AÁ k LCD Kapal LCD AÁ k

27 Tu 27 Tutma (Hold) D mesinin Kullan lmas Hold (Tutma) D mesinin Kullan lmas (2 saniye bas n) d mesine 2 saniye s reyle bas ld nda, paneldeki d meler kilitlenir. HOLD fonksiyonu devredeyken, paneldeki d meler Áal maz. HOLD i levini iptal etmek iáin, d mesine 2 saniye bas n. Ana Fonksiyonlar d meler kilitli Ses Ayar ya da d mesini kullanarak playback ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

28 Tu 28 Geli mi Fonksiyonlar Dikkat konu Memory Full (Bellek dolu) E er Dijital Videonuzun bellek kart doluysa, yeni film, foto raf ya da ses mesaj kaydedemezsiniz. Bellek kart Kart Kilidi Bu Dijital Videoya, kilit ˆzelli i devredeyken bir SD kart takarsan z, LCD nin sol taraf nda bir kart kilidi ikonu gˆr n r. (Sadece SD kart n n g venlik kilidini aáarsan z bir kart kilidi ikonu gˆr necektir.)

29 Tu 29 Menu (Men ) 1 d mesine bas n Geli mi Fonksiyonlar 2 SeÁmek iáin NEXT ya da BACK d mesine bas n 3 De i tirmek iáin 4 d mesine bas n «kmak iáin bas n. d mesine

30 Tu 30 Geli mi Fonksiyonlar Men - devam Dijital Efekt (Digital Effect) (DV ve DSC modu iáin) Bu Dijital Video, filmleriniz ve foto raflar n z de i tirmeniz iáim dˆrt seáenek sunmaktad r. Bu dˆrt seáenek OFF (efekt yok), SEPIA, B&W ve MOSAIC tir. Gece «ekimi (Night Shot) A«IK/KAPALI (DV ve DSC modu iáin) Gece «ekimi, gece ya da lo kta film ya da foto raf Áekmenize olanak sa layan uzun s reli bir pozland rmad r. Gece «ekimi A«IK seáene ini seáerseniz, LCD ekran n sa kˆ esinde bir ikon gˆr necektir. «abuk zleme (Quick Review) A«IK/KAPALI (DSC modu iáin) Foto raflar n za h zla gˆz atabilirsiniz. «abuk zleme A«IK seáene ini seáerseniz, LCD ekranda bir ikon gˆr necektir. Ses Atama (Attach Voice) A«IK/KAPALI (DSC modu iáin) Foto raflar n za sesler atayabilirsiniz. Ses Atama A«IK seáene ini seáerseniz, LCD ekranda bir ikon gˆr necektir. Ses Atama A«IK olarak foto raf Áekme Ses Atama A«IK durumdayken bir foto raf Áektikten sonra, LCD ekran n ortas nda ATTACH VOICE! yaz s gˆsterilir. Ses mesaj n kaydetmeye ba lamak iáin DEKLANfi R e bas n. Kaydetmeyi durdurmak iáin DEKLANfi R d mesine tekrar bas n. «kmak iáin d mesine bas n.

31 Tu 31 Men - devam Bilgi (Information) A«IK/KAPALI (DV ve DSC modu iáin) Bilgileri gˆstermeyi ya da saklamay seáebilirsiniz. Geli mi Fonksiyonlar Tarih Atama (Attach Date) A«IK/KAPALI (DSC modu iáin) Tarih Atama A«IK seáene ini seáerseniz, kaydetti iniz foto rafa tarih atan r. Tarih Dijital Videonuz iáin do ru tarihi ayarlayabilirsiniz. Saat Dijital Videonuz iáin do ru saati ayarlayabilirsiniz. Bip Sesi (Beep) A«IK/KAPALI Bip Sesi AÁ k seáene ini seáerseniz, d meye bast n zda bir bip sesi gelecektir. Bip Sesi Kapal seáene ini seáerseniz, d meye bast n zda bir ses olmayacakt r. (Not: Bu Dijital Videoyu USB ile bir PC ye ba lad n zda ya da aát n zda bir bip sesi gelecektir.)

32 Tu 32 Geli mi Fonksiyonlar Men - devam Otomatik Kapatma (Auto-Off) A«IK/KAPALI Otomatik Kapatma alt nda Dijital Videonuzu belirli s reyle kullanmadan b rak rsan z, Dijital Video otomatik olarak kapanacakt r. Á seáenek mevcuttur: 1 dakika, 2 dakika ve 5 dakika. (Not: Otomatik Kapatmay 2 ya da 5 dakikaya ayarlarsan z, 1 dakika sonra ˆnce LCD kapanacakt r.) NTSC/PAL NTSC/PAL, iki uyumsuz analog TV sinyali format d r. TV setinizin t r ne gˆre NTSC ve PAL aras nda geái yapabilirsiniz. NTSC: Kuzey Amerika ve Japonya PAL: ngiltere ve Almanya, Fransa, Rusya, belirli Avrupa ve Afrika lkeleri NTSC PAL SECAM 50Hz/60Hz lkenizdeki ana g Á kayna n n frekans ile uyum. L tfen a a dakilere bak n: 50 Hz : Avrupa, «in Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Avustralya, Yeni Zelanda ve G ney Afrika. 60 Hz : Amerika, Kanada, Tayvan, Japonya ve Kore.

33 Tu 33 Men - devam Slayt Gˆsterimi Film, foto raf, ses mesaj ya da MP3 dosyalar n n Slayt Gˆsterimi ile gˆsterilmesini seáebilirsiniz. Slayt Gˆsterimi tekrar gˆsterme s resi her bir film, foto raf, ses mesaj ya da MP3 iáin 5 saniyedir. Geli mi Fonksiyonlar «kmak iáin STOP d mesine bas n. Tekrar (Repeat) A«IK/KAPALI (sadece MP3 dosyalar iáin) MP3 dosyalar n tekrar Áalmay seáebilirsiniz. Birini Tekrarla (Repeat One) seáene ini seáerseniz, seáti iniz paráa tekrar Áal nacakt r. T m n Tekrarla (Repeat All) seáene ini seáerseniz, t m paráalar tekrar Áal nacakt r. birini tekrarla t m n tekrarla Dˆnd r (Rotate) A«IK/KAPALI (sadece resim dosyalar iáin) Resimleri Dijital Videonuzda dˆnd rmeyi seáebilirsiniz. d melerine basarak, resmi saat yˆn nde 90 derece dˆnd rebilirsiniz.

34 Tu 34 Geli mi Fonksiyonlar Men - devam Birini sil (Del One)/ T m n sil (Del ALL) Bir dosyay ya da t m dosyalar silmeyi seáebilirsiniz. Onaylamak iáin d mesine bas n. Aksi halde, Á kmak iáin d mesine bas n. Evet Hay r Bellek Kart n z Formatlama T m filmleri, foto raflar, ses mesajlar n, MP3 ve di er dosyalar silmek isterseniz, men alt ndaki FORMAT komutunu seáin ve belle i tamamen silmek iáin d mesine bas n. Bellek iáeri ini korumak isterseniz, Á kmak iáin d mesine bas n. Evet Hay r

NOT: Görünüş, ekipman ve teknik olmaksızın değişikliğe tabidir bildirim. Açıklama sadece ve iddialar için temel olarak hizmet olmayabilir

NOT: Görünüş, ekipman ve teknik olmaksızın değişikliğe tabidir bildirim. Açıklama sadece ve iddialar için temel olarak hizmet olmayabilir 1.ÖZELLİKLER DVR 2.Komplektatsiya (paket listesi) Kamerada 3.Vneshny görünümü ve Düğmeler Harici bir ekrana 4.Lituim pil 5.Installation ve kartını çıkarmadan 6.kamera açısı 7.Ustanovka araba sahibi 8.Podklyuchenie

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı