SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/ A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (*) Hisse Senedi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hisse Senedi Alternatifbank A.Ş. Banka Bonosu (*) Başvuru esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi amacıyla yapılmış olup, bu sermaye artırımına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır. 2. Kayıtlı Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ si Önceki Kayıtlı Tavanı Talep Edilen KSS Tavanı 1. Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (*) Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş (*) Şirket halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1.Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 2. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 3.Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 4. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı 1 Toplam Pay Sayısı (Adet) Artırılan Tutar

2 B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Aracı kurum çalışanlarının, müşterilerinden noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname alarak, müşterilerinin diğer aracı kurumlarda bulunan hesaplarından gerçekleşmek üzere alım satım emri iletebilecekleri, ancak, - İşlemlerin müşterinin verdiği emirler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu, - Alım satım aracılık çerçeve sözleşmesinde ya da bu sözleşmeye ek olarak imzalanacak bir protokolde vekaleten yürütülecek işlemler hakkında asgari olarak, bu işlemlerin hangi sermaye piyasası araçlarına ilişkin olacağı, miktarının nasıl belirleneceği, hangi aracı kurumlar üzerinden, hangi koşullarda gerçekleştirileceğine ilişkin esaslar ile yetki, uyuşmazlık vb hususlara yer verilmesinin zorunlu olduğu hususlarının Kurulumuz İlke Kararı olarak benimsenmesine karar verilmiştir. C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Halka Açılan Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık 1. Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Mevcut Yeni Nakit Artırımı Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Mevcut Hisse SatıĢı Ek SatıĢ SatıĢ Fiyatı ,50 (*) Şirketin halka arz edilecek hisse senetlerinin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesi planlanmaktadır. 2. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık Mevcut Yeni 1. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 4. İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. (*) Nakit Artırımı Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Temettüden Bedelsiz Umpaş Holding A.Ş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş (*) İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin, Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar duyurusu kapsamında olan çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla %75 oranında azaltılarak na indirilmesine ve eşanlı olarak %300 bedelli artırım ile yeniden na artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam nominal değerli paylar Kurul kaydına alınmıştır. 2

3 3. Borçlanma Araçları Ortaklık 1. Turkish Faktoring A.Ş. 2. Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. Menkul Kıymet Türü Tahvil/ Finansman Bonosu Tahvil/ Finansman Bonosu Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü Tahsisli / Nitelikli Yatırımcılara Satış Halka Arz 3. Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Tahvil Nitelikli Yatırımcılara Satış 4. SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret A.Ş.(*) Tahvil Tahsisli 5. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tahvil/ Finansman Bonosu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Banka Bonosu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) Nolu Emek Varlık Finansman Fonu VDMK Halka Arz Tahsisli / Nitelikli Yatırımcılara Satış Tahsisli / Nitelikli Yatırımcılara Satış (*) İhraç edilecek tahviller, Kurul kaydına alınmasından sonra halka arz edilmeksizin cinsinden Alberto SİNAY ve Tilda SİNAY a tahsisli olarak satılacaktır. 4. Yatırım Fonu ve Emeklilik Yatırım Fonu Katılma Payları Fonun Unvanı Kurucunun Unvanı Kayda Alınan Tutar 1. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar D. FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Tera Menkul Değerler A.Ş. nin Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi almak amacıyla yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 2. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi almak amacıyla yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 3. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ve Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamında işlem yapmak üzere Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi almak amacıyla Kurulumuza yapmış olduğu başvurular olumlu karşılanmıştır. 4. X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. nin, Seri:V No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi almak amacıyla yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 5. Peritus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmasına karar verilmiştir. 6. Notus Portföy Yönetimi A.Ş. nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almak amacıyla yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 3

4 E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Ġdari Para Cezaları 2011/13 sayılı Haftalık Bülten de yayınlanan karar uyarınca Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (Escort veya Şirket) nezdinde Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda 1,2 ve 3. sıralarda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket 1. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. 2. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. 3. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. 4. Redington Turkey Holdings S.a.r.l. (*) 5. İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 11) (**) ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem 2007 yılı mali tablolarında ,57 tutarlı alış iadelerinin satış olarak gösterilmesi yılı mali tablolarında ,54 tutarlı alış iadelerinin satış olarak gösterilmesi yılı mali tablolarında ,87 tutarlı alış iadelerinin satış olarak gösterilmesi. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak üzere çağrıda bulunulmaması Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin hazırlanıp KAP ta tarihinde ilan edilmesi gereken dönüşüm raporunun tarihinde ilan edilmesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Kurulumuzun Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliği nin 135. maddesi Verilen ĠPC Tutarı TMS 18 in 14. maddesi TMS 18 in 14. maddesi Kurulumuzun tarih ve 28/812 sayılı kararı Seri:VI, No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası (*) Redington Turkey Holdings S.a.r.l. nin, Kurulumuzun tarih ve 28/812 sayılı kararına aykırı olarak Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Arena) diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrı yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle, Arena pay sahiplerinin varsa meydana gelmiş zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda Kurulumuz Bülteni yoluyla bilgilendirilmelerine karar verilmiştir. (**)Şirkete verilen idari para cezası sonucunda Şirketin zarara uğradığı dikkate alınarak; Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğu, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun Kurulumuz Bülteni ile ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine karar verilmiştir. F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devir öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Sardis Menkul Değerler A.ġ. nin Pay Devri Sonrasında OluĢacak Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı(%) Haydar Acun ,00 34, ,00 45,4989 Bure Equity A.B ,00 18, ,00 18,2500 H.Lunden Holding A.B ,00 18, ,00 18,2500 I.P.Management Services Ltd ,00 13, ,00 13,0000 Linde Susanne Andersdotter Giraud ,00 10,5000 0,00 0,00 Harald Wengust ,00 5, ,00 5,0000 Hülya Acun Dönmez 15,00 0, ,00 0,0011 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0000 4

5 2. Tera Menkul Değerler A.Ş nin sermayesinin den e artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Tera Menkul Değerler A.ġ. nin Artırımı Sonrasında OluĢacak Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Oğuz TEZMEN , ,38 Emre TEZMEN , ,97 Gül Ayşe ÇOLAK , ,48 MYRA Eğitim Danışmanlık Ltd , ,30 Süleyman YILDIRIM , ,08 KBW Ventures Inc , ,79 TOPLAM , ,00 3. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin ,00 den ,00 e artırılması nedeniyle, Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin Artırımı Sonrasında OluĢacak Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) T. Halkbankası A.Ş. (A) ,00 45, ,00 45,00 T. Halkbankası A.Ş. (B) ,93 54, ,91 54,94 Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat ve Tic. A.Ş. (B) ,00 0, ,00 0,04 Birlik Sigorta A.Ş. (B) 7.200,00 0, ,00 0,02 Birlik Hayat Sigortası A.Ş. (B) 0,04 0,00 0,05 0,00 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (B) 0,04 0,00 0,05 0,00 TOPLAM ,00 100, ,00 100, Başkent Menkul Değerler A.Ş nin pay devrine ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. BaĢkent Menkul Değerler A.ġ. nin Pay Devri Sonrasında OluĢacak Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Selim Tufan BOLKAN ,00 85, ,00 85,407 Tülin BOLKAN , ,00 9 M. Baran BOLKAN ,00 4, ,00 4,583 Cavidan KONURALP , ,00 1 Işık BİREN 150,00 0, ,00 0,005 Ayşe TERZİ 150,00 0,005 0,00 0,00 Arzu TURHAN 0,00 0,00 150,00 0,005 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0000 5

6 5. Başkent Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin ,00 den ,00 e artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: BaĢkent Menkul Değerler A.ġ. nin Artırımı Sonrasında OluĢacak Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Selim Tufan BOLKAN ,00 85, ,00 95,2379 Tülin BOLKAN , ,00 2,9348 M. Baran BOLKAN ,00 4, ,00 1,4946 Cavidan KONURALP , ,00 0,3261 Işık BİREN 150,00 0, ,00 0,0050 Ayşe TERZİ 150,00 0,005 0,00 0,00 Arzu TURHAN 0,00 0,00 150,00 0,0016 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0000 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. KSS GiriĢ Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. ġirket Mevcut Belirlenen KSS Tavanı 1. Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 4) Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 6) Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 7) 4. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 8) KSS Tavan Artırımı Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavan artırım başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Ortaklık Mevcut Mevcut KSS Tavanı Yeni KSS Tavanı 1. İş Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Diğer BaĢvuru Sonuçları Md. No: 11)

7 3. Ġhraç Talepleri Olumlu KarĢılanan Alt Fonlar ġemsiye Fon Alt Fon 1. HSBC Bank A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon) 2. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu (*) 3. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu (*) Değişken Alt Fonu (Birinci Alt Fon) 1 Karma Alt Fonu (İkinci Alt Fon) 2 Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon) 3 İMKB Ulusal 30 Endeksi Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon) 4 Uzun Vadeli Tahvil ve Bonu Alt Fonu (İkinci Alt Fon) 5 Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon) 6 (*) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, kurucusu olduğu; 1 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu nun, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değişken Alt Fonu na (1. Alt Fon), 2 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fonu nun, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Karma Alt Fonu na (2. Alt Fon), 3 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Koç Şirketleri İştirak Fonu nun, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu na (3. Alt Fon), 4 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu nun, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Alt Fonu na (4. Alt Fon), 5 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu nun, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bonu Alt Fonu na (2. Alt Fon), 6 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu nun, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu na (3. Alt Fon) dönüştürülmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. nin halka açılma ve tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçme amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadili ile esas sözleşmeye 25. maddenin eklenmesi için hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, olan kayıtlı sermaye tavanının na yükseltilmesi ile esas sözleşmesinin 6, 7 ve 16 ncı maddelerinin tadiline ilişkin talebi Kurulumuzca uygun görülmüştür. 6. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Kurulumuzun tarih ve 17/519 sayılı borsadışı halka açık şirketlerin paylarının halka arz edilmeksizin borsada işlem görmesine ilişkin kararı uyarınca hazırlanan esas sözleşme tadil tasarılarına uygun görüş ve tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. nin, halka açılma ve tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçme amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve Geçici 1 inci maddelerinin tadili ile 31 inci ve Geçici 2, 3, ve 4 üncü maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılmasına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 21 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşmesine 34 üncü maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 9. Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. nin, Kurulumuzun kurumsal yönetim düzenlemelerine uyum sağlamak ve sermayesindeki imtiyazlı pay sayısını azaltmak amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 22. maddelerine ilişkin tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi talebi Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. 10. Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayeli Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliğinin uygun görülmesi talebi Kurulumuzca öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla olumlu karşılanmıştır. 7

8 11. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.nin kurucusu olduğu A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu nun, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu na dönüşümüne ve bu dönüşüm nedeniyle yapılacak olan içtüzük ve izahname değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 12. Kurulumuz Karar Organı nın tarih ve 38/1035 sayılı kararı ile Safran Portföy Yönetimi A.Ş. ye verilen kuruluş izninin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verilmiştir. 13. İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) nin esas sözleşmesinde çeşitli değişiklikler yapılarak faaliyet konusunun ve faaliyet konusu değişikliğine paralel olarak ticaret unvanının Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine izin verilmesi talebine ilişkin olarak; (i) Şirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması ve esas sözleşmesinin menkul kıymetler yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmesi taleplerinin Kurulumuzun Seri:VI, No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 27 nci maddesi çerçevesinde olumlu karşılanmasına, (ii) Esas sözleşme değişikliklerinin genel kurulda onaylanarak tescil edilmesi durumunda Şirket in portföy işletmeciliği yetki belgesinin iptal edilmesine, (iii) Pay sahiplerinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmelerini teminen dönüşüm raporunun ve genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların 1,67371 üzerinden satın alınmasına ilişkin süreçle ilgili bilgileri içeren bilgi formunun genel kurul toplantısından önceki 15 gün boyunca yapılacak özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği hususunda Şirket in bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 14. Optimal Menkul Değerler A.Ş. nin geçici kapalılık halinin Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 8

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı