EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION"

Transkript

1 EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION Erdal ÇAÇAN Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl, Türkiye. e-posta= Kağan KÖKTEN Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bingöl, Türkiye. ABSTRACT : This study was carried out to determine current situation in terms of crop production in the province of Diyarbakir. This study, sowing-planting areas and production-yield values of field and horticultural crops were revealed. Total crop production of the province is decares. Field crop production is practiced in 90.3% of the land used for crop production and horticultural production in 7.0% of it, while the remainder 2.7% is left to fallow. Diyarbakir is the granary of the region. Wheat from grains, lentil from legumes, cotton from industrial plants, and corn silage from forage crops are grown the most in Diyarbakır. Watermelon and tomato are the most widely grown vegetable crops and plum and mulberry are the most widely grown fruit in the province. Diyarbakır also have a significant potential for viticulture. Key words: crop production, field crops, garden plants, Diyarbakır 173

2 DİYARBAKIR İLİNİN BİTKİSEL ÜRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET : Bu çalışma, Diyarbakır ilinin bitkisel üretim açısından mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel üretim kapsamında yer alan tarla ve bahçe bitkilerinin ekim-dikim alanları, üretim ve verim değerleri ortaya çıkarılmıştır. Diyarbakır ilinde toplam bitkisel üretim yapılan arazi varlığı dekardır. Bitkisel üretim yapılan bu arazilerin %90.3 ünde tarla tarımı, %7.0 ında bahçe tarımı yapılmakta olup, geriye kalan %2.7 lik kısmı ise nadasa bırakılmaktadır. Diyarbakır bölgenin tahıl ambarı konumundadır. Diyarbakır ilinde tahıllardan en çok buğday; baklagillerden mercimek; endüstri bitkilerinden pamuk; yem bitkilerinden ise silajlık mısır yetiştirilmektedir. Sebzelerden en çok karpuz ve domates; meyvelerden ise en çok erik ve dut yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diyarbakır ili aynı zamanda bağcılık açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Anahtar sözcükler: bitkisel üretim, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, Diyarbakır GİRİŞ Tarihi dokusuyla köklü bir geçmişe sahip olan Diyarbakır ili, Türkiye nin en önemli şehirleri arasında bulunmaktadır. Bizans ve Roma dönemlerinden kalan ve çok eski bir yerleşim yeri olan Diyarbakır, Türklerin Anadolu ya yerleşmesinden sonra yüzyıllar boyu Türk egemenliğinde kalmış bir şehirdir. Diyarbakır ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin ortasında, El-Cezire ismi ile de anılan Mezopotamya nın kuzey batısında yer almaktadır. Diyarbakır ili, doğudan Batman, Muş; güneyden Mardin; batıdan Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya; kuzeyden Elazığ ve Bingöl illeriyle çevrilmiş durumdadır. Diyarbakır ilinde bulunan tarım işletmelerinin %50 sinde sadece bitkisel üretim, %45 inde bitkisel ve hayvansal üretim, %5 inde ise yalnızca hayvansal üretim yapılmaktadır (Anonim, 2011). Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır ilinde de tarımsal işletmeler, nüfus artışının fazla olması ve artan nüfusun tarım dışı alanlarda istihdam edilmesine karşılık bu sektörde işgücü talebinin uygun düzeyde arttırılamaması tarımın gelişiminin yetersiz olması ve miras yoluyla arazilerin bölünmesi gibi sebeplerle giderek küçülmüştür. Diyarbakır ilinde genellikle tarla tarımı yapılmakta olup, sulu tarım alanlarının az olması sebebiyle arazinin bir kısmı nadasa bırakılmaktadır. Diyarbakır ilini de kapsayan GAP Projesinin başlaması ile birlikte yapılacak olan sulu tarım ile hem nadas alanlarının ortadan kalkması hem de ikinci ürün ekiminin gündeme girmesi ve dolayısıyla üretimin arttırılması planlanmaktadır. Köylerdeki ailelerle il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun büyük bir bölümü tarım ve hayvancılık ile direkt veya dolaylı olarak ilgilenmektedir. Nüfusu büyük oranda tarım ve hayvancılık ile uğraşan Diyarbakır ilinin, bitkisel üretim açısından mevcut durumunun ortaya çıkarılması bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. DİYARBAKIR İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Diyarbakır İli Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, ve kuzey enlemleriyle, ve doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüz ölçümü km 2 dir. İl merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 670 m dir. Diyarbakır iline ait toprakların %45 i sürüme elverişli arazidir. Toprakların %95 i ise tarıma elverişli niteliktedir. Diyarbakır ilinin %37 sini dağların kapladığı, ovaların payının ise %31 dolayında olduğu bilinmektedir (Anonim, 2011). Diyarbakır ili, sert bir kara ve subtropik yayla iklimine sahiptir. İklimin sert olması ve yağışların az olması nedeniyle yaz ayları genellikle kurak geçmektedir. Diyarbakır ın uzun yıllara ( ) ait iklim verilerine bakıldığında; yıllık sıcaklık ortalamasının 15.8 ºC olduğu görülmektedir. İlde en yüksek sıcaklık; 28 Ağustos 1998 yılında 44.8 ºC, en düşük sıcaklık ise 30 Aralık 2006 yılında ºC olarak gerçekleşmiştir. Yine uzun yıllara ait verilere bakıldığında yıllık ortalama yağış toplamı miktarı mm olduğu görülmektedir. Yağışlar daha çok kış ve bahar aylarında görülmekte olup, yaz ayları genellikle kurak geçmektedir. Kar yağışları Aralık, Ocak, Şubat ve çok az miktarda da Kasım ve Mart aylarında görülmektedir. Yağan karın yerde kalma süresi, kar yağışının devamlı olmaması sebebiyle 1-6 gün arasında değişmektedir (Anonim, 2011). Diyarbakır ilinin son beş yıldaki bitkisel üretim alanlarına ait veriler Çizelge 1 de verilmiştir. 174

3 Çizelge 1. Diyarbakır İlinde Bitkisel Üretim Yapılan Alanlar (Anonim, 2016) Toplam Alan Tarla Bitkileri Nadas Alanı Sebzeler Meyveler Çizelge 1 de görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıldaki tarım alanlarında çok fazla bir değişiklik olmadığı, ilin sahip olduğu dekarlık toplam yüzölçümünün dekarlık kısmında tarım yapılabildiği bu da mevcut tüm alanın sadece %38.97 lik kısmına tekabül ettiği görülmektedir yılında %39.01 olana üretim alanlarının, 2015 yılı itibariyle %39.47 lere kadar çıktığı görülmektedir. Diyarbakır ilinde beş yıllık ortalamaya göre toplam tarım arazi varlığının %90.3 ünde tarla bitkileri ve %7.0 ında bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapıldığı, geri kalan alanın ise nadasa bırakıldığı görülmektedir. Ülkemizdeki toplam üretim alanı açısından bakıldığında; işlenen alanların %89.8 lik kısmında tarla tarımı, %10.2 lik kısmında ise bağ ve bahçe tarımı yapıldığı (Geçit ve ark., 2011) göz önünde bulundurulduğunda, Diyarbakır ilinin bahçe tarımı konusunda geride kaldığı ancak tarla tarımı açısından ise oldukça ileride olduğu görülmektedir. Tahıllar TARLA BİTKİLERİ Diyarbakır ilinin son beş yıllık tahıl yetiştiriciliğine ilişkin ekim alanı (da), üretim miktarları (ton) ve verimleri (kg/da) Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2 ye baktığımızda, Diyarbakır ilinin son beş yıllık tahıl yetiştiriciliğine ait ortalamalara göre, Ülkemizdeki birçok şehirlerde de olduğu gibi en çok buğday yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın tahıllar içerisindeki oranının %83.2 olduğu görülmektedir. Buğdayı ise %12.0 ile arpa ve %4.2 ile dane mısır yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. BUĞDAY (DURUM) Çizelge 2. Diyarbakır İlinin Tahıl Yetiştiriciliğine Ait Verileri (Anonim, 2016) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) BUĞDAY (DİĞER) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) ARPA (DİĞER) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) MISIR (DANE) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) ÇELTİK Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) DARI Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da)

4 ÇAVDAR Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Toplam Ekilen Alan (da) Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen tahıllardan buğdayın üretim miktarının ortalama ton ve veriminin kg/da, arpanın üretim miktarının ortalama ton, veriminin kg/da ve dane mısırın üretim miktarının ortalama ton ve veriminin ise kg/da olduğu görülmektedir. Baklagiller Diyarbakır ilinin son beş yıllık baklagil yetiştiriciliğine ilişkin ekim alanı (da), üretim miktarları (ton) ve verimleri (kg/da) Çizelge 3 de verilmiştir NOHUT FASULYE (KURU) MERCİMEK (KIRMIZI) Çizelge 3. Diyarbakır İlinin Baklagil Yetiştiriciliğine Ait Verileri (Anonim, 2016) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Toplam Ekilen Alan (da) Çizelge 3 te görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıllık baklagil yetiştiriciliğine ait ortalamalara baktığımızda, en çok mercimek yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın baklagiller içerisindeki oranının %87.8 olduğu görülmektedir. Mercimeği ise %11.9 ile nohut ve %0.3 ile kuru fasulye yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen baklagillerden mercimeğin üretim miktarının ortalama ton ve veriminin kg/da, nohudun üretim miktarının ortalama ton, veriminin kg/da ve kuru fasulyenin üretim miktarının ortalama 405 ton ve veriminin ise kg/da olduğu görülmektedir. Endüstri Bitkileri Diyarbakır ilinin son beş yıllık endüstri bitkilerinin yetiştiriciliğine ilişkin ekim alanı (da), üretim miktarları (ton) ve verimleri (kg/da) Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4. Diyarbakır İlinin Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliğine Ait Verileri (Anonim, 2016) Ekilen Alan (da) PAMUK (KÜTLÜ) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) PAMUK (LİF) PAMUK TOHUMU (ÇİĞİT) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da)

5 SOYA AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) İŞLENMEMİŞ TÜTÜN ŞEKERPANCARI Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Toplam Ekilen Alan (da) Çizelge 4 te görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıllık endüstri bitkilerinin yetiştiriciliğine ait ortalamalara baktığımızda, en çok pamuk (kütlü, lif ve çiğit olarak) yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın endüstri bitkileri içerisindeki oranının %97.8 olduğu görülmektedir. Pamuğu ise %1.9 ile ayçiçeği, %0.1 ile soya ve işlenmemiş tütün ve %0.03 ile şeker pancarı yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen endüstri bitkilerinden pamuğun üretim miktarının ortalama ton, veriminin kütlü pamukta kg/da, lif pamukta 169 kg/da ve çiğit pamukta 268 kg/da olduğu, ayçiçeğinin üretim miktarının ortalama ton, veriminin kg/da, soya fasulyesinin üretim miktarının ortalama 309 ton, veriminin 316 kg/da, işlenmemiş tütünün üretim miktarının ortalama 142 ton, veriminin 44 kg/da ve şeker pancarının üretim miktarının ortalama ton ve veriminin ise kg/da olduğu görülmektedir. Yem Bitkileri Diyarbakır ilinin son beş yıllık yem bitkilerinin yetiştiriciliğine ilişkin ekim alanı (da), üretim miktarları (ton) ve verimleri (kg/da) Çizelge 5 de verilmiştir. Çizelge 5 te görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıllık yem bitkilerinin yetiştiriciliğine ait ortalamalara göre, en çok fiğ (ot ve dane olarak) yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın yem bitkileri içerisindeki oranının %41.4 olduğu görülmektedir. Adi fiği ise %35.5 ile silajlık mısır, %12.5 ile burçak (ot ve dane olarak), %6.9 ile yonca, %2.5 ile mürdümük (dane olarak) ve %1.1 ile korunga yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. FİĞ (Adi, Macar) (Dane) BURÇAK (DANE) MÜRDÜMÜK (DANE) FİĞ (YEŞİL OT) BURÇAK (YEŞİL OT) Çizelge 5. Diyarbakır İlinin Yem Bitkileri Yetiştiriciliğine Ait Verileri (Anonim, 2016) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da)

6 YONCA (YEŞİL OT) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) KORUNGA (YEŞİL OT) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) MISIR (SİLAJLIK) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Verim (kg/da) Toplam Ekilen Alan (da) Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen yem bitkilerinden fiğin üretim miktarının ortalama dane amaçlı ton ve ot amaçlı ton, veriminin dane amaçlı fiğde kg/da ve ot amaçlı fiğde kg/da olduğu, silajlık mısırın üretim miktarının ortalama ton, veriminin kg/da, burçağın üretim miktarının ortalama dane amaçlı 747 ton ve ot amaçlı 860 ton, veriminin dane amaçlı 100 kg/da ve ot amaçlı 731 kg/da, yoncanın üretim miktarının ortalama ton, veriminin kg/da, dane amaçlı mürdümüğün üretim miktarının ortalama 157 ton, veriminin 91 kg/da ve korunganın üretim miktarının ortalama 463 ton ve veriminin ise 617 kg/da olduğu görülmektedir. Sebzeler BAHÇE BİTKİLERİ Diyarbakır ilinin son beş yıllık sebze yetiştiriciliğine ilişkin ekim alanı (da) ve üretim miktarları (ton) Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6 da görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıllık sebze yetiştiriciliğine ait ortalamalara göre, en çok karpuz yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın sebzeler içerisindeki oranının %30.6 olduğu görülmektedir. Karpuzu ise %22.9 ile sofralık ve salçalık olmak üzere domates, %15.1 ile kavun, %10.7 ile salçalık, dolmalık ve sivri olmak üzere biber, %7.3 ile sofralık ve turşuluk olmak üzere hıyar, %5.0 ile patlıcan, %4.5 ile taze ve kuru soğan ve %1.3 ile taze fasulye yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. Lahana, marul, ıspanak, semizotu, maydanoz, roka, tere, nane, balkabağı, sarımsak, barbunya, pırasa, turp, havuç, acur, bamya, kabak gibi sebzelerin yetiştiriciliğinin ise çok az düzeyde olduğu görülmektedir. Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen sebzelerden karpuzun ekim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, sofralık ve salçalık domatesin ekim alanının sırasıyla da ve da, üretim miktarlarının sırasıyla ton ve ton, kavunun ekim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, salçalık, dolmalık ve sivri biberin ekim alanlarının sırasıyla da, da ve da, üretim miktarlarının sırasıyla ton, ton ve ton, sofralık ve turşuluk hıyarın ekim alanlarının sırasıyla da ve 536 da, üretim miktarlarının sırasıyla ton ve 953 ton, patlıcanın ekim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, taze ve kuru soğanın ekim alanlarının sırasıyla da ve da, üretim alanlarının sırasıyla ton ve ton ve taze fasulyenin ekim alanının da ve üretim alanını ise ortalama ton olduğu görülmektedir. LAHANA (BEYAZ) Çizelge 6. Diyarbakır İlinin Sebze Yetiştiriciliğine Ait Verileri (Anonim, 2016) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) MARUL (KIVIRCIK) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) MARUL (GÖBEKLİ) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) ISPANAK Ekilen Alan (da)

7 Üretim Miktarı (ton) SEMİZOTU MAYDONOZ ROKA TERE NANE SOĞAN (TAZE) SOĞAN (KURU) SARIMSAK (TAZE) SARIMSAK (KURU) PIRASA TURP (KIRMIZI) HAVUÇ DOMATES (SOFRALIK) DOMATES (SALÇALIK) HIYAR (SOFRALIK) HIYAR (TURŞULUK) ACUR BİBER (SALÇALIK) BİBER (DOLMALIK) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) BİBER (SİVRİ) Ekilen Alan (da)

8 Üretim Miktarı (ton) BAMYA Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) PATLICAN Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) KABAK (SAKIZ) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) BALKABAĞI Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) FASULYE (TAZE) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) BARBUNYA (TAZE) Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) KAVUN Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) KARPUZ Ekilen Alan (da) Üretim Miktarı (ton) Toplam Ekilen Alan (da) Meyveler Diyarbakır ilinin son beş yıllık meyve yetiştiriciliğine ilişkin dikim alanı (da), üretim miktarları (ton) ve ağaç başına verim (kg) Çizelge 7 de verilmiştir. Çizelge 7 de görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıllık meyve yetiştiriciliğine ait ortalamalara göre, en çok erik yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın meyveler içerisindeki oranının %22.41 olduğu görülmektedir. Eriği ise %17.08 ile dut, %12.89 ile badem, %8.60 ile armut, %7.85 ile elma (Golden, Starking, Amasya ve diğer), %7.37 ile Antep fıstığı, %6.37 ile ceviz, %4.07 ile kayısı, %3.52 ile nar, %3.24 ile incir, %2.23 ile kiraz, %1.64 ile ayva %1.32 ile vişne yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. Şeftali, İğde, Yağlık zeytin, çilek gibi meyvelerin yetiştiriciliğinin ise çok az düzeyde olduğu görülmektedir. ELMA (GOLDEN) Çizelge 7. Diyarbakır İlinin Meyve Yetiştiriciliğine Ait Verileri (Anonim, 2016) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) ELMA (STARKİNG) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) ELMA (AMASYA) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) ELMA (DİĞER) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) ARMUT Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg)

9 AYVA ŞEFTALİ (NEKTARİN) ŞEFTALİ (DİĞER) ERİK Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) KAYISI Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) ZERDALİ Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) KİRAZ Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) VİŞNE Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) İĞDE Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) ÇİLEK Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) DUT Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) NAR Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) İNCİR ZEYTİN (YAĞLIK) BADEM Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg)

10 CEVİZ ANTEP FISTIĞI Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Toplam Ekilen Alan (da) Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen meyvelerden eriğin dikim alanının da, üretim miktarının ortalama 928 ton, ağaç başına veriminin 16 kg; dutun dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 17 kg; bademin dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 9 kg; armudun dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 22 kg; elmanın dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 21 kg; Antep fıstığının dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 12 kg; cevizin dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 22 kg; kayısının dikim alanının da, üretim miktarının ortalama 793 ton, ağaç başına veriminin 17 kg; narın dikim alanının da, üretim miktarının ortalama 958 ton, ağaç başına veriminin 19 kg; incirin dikim alanının da, üretim miktarının ortalama 791 ton, ağaç başına veriminin 17 kg; kirazın dikim alanının da, üretim miktarının ortalama 273 ton, ağaç başına veriminin 15 kg; ayvanın dikim alanının 939 da, üretim miktarının ortalama 396 ton, ağaç başına veriminin 24 kg ve vişnenin dikim alanının 755 da, üretim miktarının ortalama 273 ton ve ağaç başına veriminin 14 kg olduğu görülmektedir. Bağcılık Diyarbakır ilinin son beş yıllık bağcılık yetiştiriciliğine ilişkin dikim alanı (da), üretim miktarları (ton) ve ağaç başına verim (kg) Çizelge 8 de verilmiştir. Çizelge 8 de görüldüğü üzere, Diyarbakır ilinin son beş yıllık bağcılık yetiştiriciliğine ait ortalamalara göre, en çok sofralık çekirdekli üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı ve bu oranın bağcılık içerisindeki oranının %76.12 olduğu görülmektedir. Sofralık çekirdekli üzümü ise %11.10 ile kurutmalık çekirdekli üzüm, %9.18 ile şaraplık üzüm, %2.76 ile sofralık çekirdeksiz üzüm ve %0.84 ile kurutmalık çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinin takip ettiği izlenmektedir. Son beş yılın verilerine göre; ilde en çok yetiştirilen sofralık çekirdekli üzümün dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 586 kg; kurutmalık çekirdekli üzümün dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 684 kg; şaraplık üzümün dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 640 kg; sofralık çekirdeksiz üzümün dikim alanının da, üretim miktarının ortalama ton, ağaç başına veriminin 601 kg ve kurutmalık çekirdeksiz üzümün dikim alanının da, üretim miktarının ortalama 264 ton ve ağaç başına veriminin 156 kg olduğu görülmektedir. ÜZÜM (SOFRALIK- ÇEKİRDEKLİ) ÜZÜM (SOFRALIK- ÇEKİRDEKSİZ) ÜZÜM (KURUTMALIK- ÇEKİRDEKLİ) ÜZÜM (KURUTMALIK- Çizelge 8. Diyarbakır İlinin Bağcılık Verileri (Anonim, 2016) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

11 ÇEKİRDEKSİZ) Ağaç Başına Verim (kg) ÜZÜM (ŞARAPLIK) Meyvelik Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) Ağaç Başına Verim (kg) Toplam Ekilen Alan (da) SONUÇ VE ÖNERİLER Diyarbakır ilinde tahıl grubunda en çok buğday, arpa ve dane mısır; baklagil grubunda mercimek ve nohut; endüstri bitkileri grubunda pamuk ve ayçiçeği; yem bitkileri grubunda fiğ, silajlık mısır ve burçak; sebzeler grubunda karpuz, domates, biber ve kavun; meyveler grubunda erik, dut ve badem; bağcılık grubunda ise sofralık çekirdekli üzüm, kurutmalık çekirdekli üzüm ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği yapıldığı görülmektedir. Bitkisel üretim açısından baktığımızda genel olarak Diyarbakır ilinde ülkemizdeki diğer birçok ilde olduğu gibi en çok buğday yetiştiriciliği yapılmakta olup, buğdaydan sonra en çok arpa, mercimek ve pamuk yetiştiriciliğinin yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Diyarbakır ekolojik koşullarına uygun buğday, arpa, mercimek ve pamuk çeşitlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi yönünde kanaat oluşmuştur. Bu amaçla; Diyarbakır ilinde zaten büyük oranda yetiştiriciliği yapılan bu bitkilerin hem verim ve kalitelerinin artırılması hem de ekim alanlarının artırılması amacıyla ilde bulunan kurum ve kuruluşlar (Başta Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar) tarafından yapılacak çalışmaların Diyarbakır iline ve çiftçisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. KAYNAKLAR Anonim (2011). Diyarbakır Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Çevre Durum Raporu, Anonim (2016). Türkiye İstatistik Kurumu, Geçit, H.H., Çiftçi, C.Y., Emeklier, H.Y., İkincikarakaya S. & Adak, M.S. (2011). Tarla bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No:1588, Ders Kitabı:540, s.1-2, Ankara. 183

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 1(2015)42 57 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION Erdal Çaçan*

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

(Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % , , , , ,0 15.

(Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % , , , , ,0 15. Tarım Alanı 1990 2002 2013 2014 2015 2016 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.613 65,6 15.789 66,0 15.723 66,0 15.573 65,5 Nadas

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Bingöl de Bitkisel Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bingöl de Bitkisel Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2015 Vol. 4 No. 1 Bingöl de Bitkisel Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Nusret ÖZBAY* 1, Muharrem ERGUN 1, Abdullah OSMANOĞLU 1, Atilla ÇAKIR 1 Özet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı. Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı. Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler 2011 Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Yatırım Destek Ofisi 2011 T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞIRNAK SOSYO

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI ( 2008 YILI BİRİNCİ TAHMİNLERİ : 28/08/2008 ) TUİK Değişim Oranı 3.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI ( 2008 YILI BİRİNCİ TAHMİNLERİ : 28/08/2008 ) TUİK Değişim Oranı 3. TARLA ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARLARI ( 2008 YILI BİRİNCİ TAHMİNLERİ : 28/08/2008 ) TUİK 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 Oranı 3.TAHMİN 3.TAHMİN A)HUBUBAT 3.TAHMİN 1.TAHMİN (2008-1/2007-3)

Detaylı

BURSA DA TARIM Bursa - 2013

BURSA DA TARIM Bursa - 2013 BURSA DA TARIM Bursa - 2013 1-GENEL DURUM İdari ve Sosyo Ekonomik Yapı İlçe Sayısı 17 Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği,2013

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI

BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Bitkisel Üretimin Meyve ağaçları, asma, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile uğraşan dalına Bahçe Bitkileri Tarımı adı verilir. Daha yaygın olarak Bağ - Bahçe

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,50 2,80 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 7,00 9,00 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,70 3,00 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 3,00 5,00 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,50 2,80 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 4,50 6,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 27.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,00 5,00 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,20 4,50 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,20 2,40 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ 17.04.2015 ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,50 5,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,00 4,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,10 2,30 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 3,00 3,50 67 Bakla Çilek 9,00 10,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,00 2,50 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 3,00 3,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 8,00 9,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,00 2,50 67 Bakla Çilek 2,50 3,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,70 2,20 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 3,20 3,80 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 4,50 5,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,80 3,30 67 Bakla Çilek 3,50 4,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,80 2,30 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi:

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi: Erciş in Tarihçesi: Erciş in de içinde bulunduğu Van Gölü havzasının geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar inmektedir. Bölgede Neolitik yerleşmeler konusunda bilgi olmamasına rağmen Tilkitepe Höyüğü, Edremit,

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,70 3,00 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 3,50 5,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,30 2,80 67 Bakla Çilek 2,80 3,30 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,70 2,20 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 3,00 3,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 8,00 9,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg 5,00 6,00 Elma (Golden smart) Kg 2,40 3,20 71 Bezelye Kg Elma (Starking smart)

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,70 3,50 71 Bezelye Kg Elma (Starking smart) Kg 2,70

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 3,00 3,50 67 Bakla Çilek 7,50 8,50 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,00 2,50 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 3,00 3,50 67 Bakla Çilek 7,00 8,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,00 2,50 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 2,50 3,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 2,00 2,50

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 2,50 3,30 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,30 2,50 71 Bezelye Kg Elma (Starking smart)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 2,50 3,00 71 Bezelye Kg Elma (Starking smart) Kg 2,50

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 2,80 3,30 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 2,00 2,50

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 51,177.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 51,177. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 4,500.00 KG 2,700.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,700.00 1 ARPA ı 2,700.00 1 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR BUĞDAY MTS 0.85 0.95 0.9018 56,750.00

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 1,50 2,00 67 Bakla Çilek 3,00 4,00 68 Bamya 69 Barbunya Elma (yaz) 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,30 1,80 71 Bezelye Elma (Golden)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 4,30 4,60 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 7,00 8,00 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,90 3,50 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 3,50 4,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,50 1,70 71 Bezelye

Detaylı

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ 2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ SIRA NO ÜRÜN ADI KULLANIM ŞEKLİ 1 ACUR MUHTELİF 2 AĞAÇ KAVUNU MUHTELİF 3 AHLAT MUHTELİF 4 AHUDUDU MUHTELİF

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 2,00 2,50 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,00 3,70 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma Kg 2,00 2,50 70 Barbunya Beyaz Kg 4,00 5,00 Elma Kg 71 Bezelye Kg Elma Kg 72 Biber (Dolma Renkli) Kg 2,20

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 4,00 4,30 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 6,00 7,00 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 4,70 5,00 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 4,50 5,00 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 4,70 5,00 67 Bakla Kg Çilek Kg 3,00 4,50 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye Kg Elma (Starking

Detaylı

Tablo 1. Yıllara Göre Tarım ve Kişi Başı Düşen Tarım Alanları

Tablo 1. Yıllara Göre Tarım ve Kişi Başı Düşen Tarım Alanları Tablo 1. a Göre Tarım ve Kişi Başı Düşen Tarım Alanları Ekili Alan (ha) Tarım alanı (ha) Nüfus Tarım alanı (ha/kişi) 1949* 8.989.419 15.272.068 20.359.000 0,75 1952* 11.772.943 19.148.749 21.952.000 0,87

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 18.10.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 0,50 1,50 71 Bezelye

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

2016 Edremit Tarihçesi: Edremit Coğrafyası: Edremit Nüfus Yapısı:

2016 Edremit Tarihçesi: Edremit Coğrafyası: Edremit Nüfus Yapısı: Edremit Tarihçesi: Edremit kuruluşundan bugüne Edremit, Gümüşdere, Sarmansuyu gibi adlarla anılmıştır. Edremit ismi en eski olanıdır. Sarmansuyu adı; Şamran kanalından esinlenerek konulmuştur. Edremit

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,70 0,6 0.65.56 KG 6.59.07,78 HMS BUĞDAY 0,5 0,7 0,65 6.8.995 KG.0.9,06 HTS BUĞDAY 0,5 0,69 0,6.968.77 KG..57,7

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.06 0.84 0.49 42.006.543 KG 20.885.893.8 HMA 1411 BUĞDAY 0.02 0.84 0.55 20.782.119 KG 4 11.547.627.2 HTS 197 BUĞDAY 0.53 0.65 0.61 2.854.120 KG

Detaylı

FR.60/R.00/1.1

FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ 31.07.2017 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva Bakla Çilek Bamya Barbunya Barbunya Beyaz Elma (Starking) Bezelye Elma (Golden) Biber (Dolma Renkli) 3,00 4,80 Erik (Papaz)

Detaylı

FR.60/R.00/1.1

FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva Bakla Çilek 2,60 5,00 Bamya Barbunya Barbunya Beyaz Elma (Starking) 2,50 4,30 Bezelye Elma (Golden) 2,50 4,30 Biber (Dolma Renkli)

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.07 0.95 0.72 26.186.686 KG 18.480.448.3 HMA 2042 BUĞDAY 0.56 1.76 0.80 24.162.526 KG 0 18.746.871.7 HTS 308 BUĞDAY 0.49 0.95 0.74 1.225.180 KG

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.37 0.88 0.59 29.425.656 KG 16.837.257.8 HMA 1988 BUĞDAY 0.46 0.84 0.60 15.138.551 KG 4 8.939.062.27 HTS 175 BUĞDAY 0.45 0.48 0.47 684.153 KG 317.993.85

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 25.10.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 67 Bakla Çilek 68 Bamya 69 Barbunya 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 0,80 1,60 71 Bezelye Elma (Golden) 0,60 1,30 72 Biber

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 06.10.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 1,00 1,60 71 Bezelye

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 10.06.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 2,50 3,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 27.07.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 2,00 2,50

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 11.07.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 2,00 2,50

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

İKLİM PROFİLİ, MEKANSAL BİLGİ, TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE TARIM SİGORTALARI. Kasirga YILDIRAK PhD

İKLİM PROFİLİ, MEKANSAL BİLGİ, TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE TARIM SİGORTALARI. Kasirga YILDIRAK PhD İKLİM PROFİLİ, MEKANSAL BİLGİ, TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE TARIM SİGORTALARI Kasirga YILDIRAK PhD PROBLEM? Kök sebepleri iklim olan riskler finansal olarak A. Ölçülebilir mi? B. Yönetilebilir mi? C. Transfer

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 2,50 3,00 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 1,50 2,00

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/200. Tarih: Sayı: - 28/02/2009 Satış Şekli. Sayfa: 1-18 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/200. Tarih: Sayı: - 28/02/2009 Satış Şekli. Sayfa: 1-18 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı 01/0/00 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.45 0.4095 718,550.00 KG 94,0.87 49 ARPA YEMLİK MTS- 0.35 0.35 0.3500 3,870.00 KG 8,354.50 ARPA YEMLİK MVS 0.51 0.51 0.5100 60,569.00

Detaylı

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1

Greyfurt. Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Kg Ayva Kg 67 Bakla Kg Çilek Kg 68 Bamya Kg Kg 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Starking) Kg 1,70 2,20 71 Bezelye

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,628.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,628. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.46 0.46 0.4552 38,730.00 KG 17,628.66 1 ARPA YEMLİK ı: 17,628.66 1 ARPA ı 17,628.66 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.1 0.1 0.188 802,770.00 KG

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.40 0.55 0.50 634.332 KG 318.459.50 HMA 43 BUĞDAY 0.46 0.61 0.55 885.351 KG 450.707.63 HTS 24 BUĞDAY 0.50 0.50 0.50 56.500 KG 28.250.00 HMAG 6 BUĞDAY

Detaylı

Kg FR.60/R.00/1.1

Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,40 3,50 67 Bakla Çilek 68 Bamya 69 Barbunya 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,40 1,90 71 Bezelye Elma (Golden) 1,40 1,90 72 Biber

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,50 3,60 67 Bakla Çilek 68 Bamya 69 Barbunya 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,20 1,90 71 Bezelye Elma (Golden) 1,20 2,00 72 Biber

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ 20.09.2016 En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 67 Bakla Çilek 68 Bamya 69 Barbunya 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,40 1,70 71 Bezelye Elma (Golden) 1,20 1,60 72 Biber

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,50 3,50 67 Bakla Çilek 68 Bamya 69 Barbunya 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,10 1,70 71 Bezelye Elma (Golden) 1,00 1,60 72 Biber

Detaylı

Kg FR.60/R.00/1.1

Kg FR.60/R.00/1.1 ANTALYA TOPTANCI HALİ En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Araka Ayva 2,40 3,50 67 Bakla Çilek 68 Bamya 69 Barbunya 70 Barbunya Beyaz Elma (Starking) 1,00 1,70 71 Bezelye Elma (Golden) 1,00 1,70 72 Biber

Detaylı

T.C. KUMLUCA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,250.

T.C. KUMLUCA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,250. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2016 T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.75 0.75 0.7500 3,000.00 KG 2,250.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,250.00 1 ARPA ı 2,250.00 1 KOÇANLI MTS 0.20 0.6625 4,000.00 KG 2,650.00 4 ı: 2,650.00

Detaylı

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR 0,35 0,44 0,396 422.520,00 KG 167.473,60 HTS 7,00 0,34 0,34 0,340 31.500,00 KG 10.710,00 HMSGT 2,00 0,24 0,30 0,254 66.670,00 KG 16.917,00 HMS 8,00 0,33 0,40 0,362 11.000,00 KG 3.980,00 HTSGT

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,22 0,34 0,24 976.740,00 KG 236.755,15 HMSGT 88 ARPA 0,20 0,39 0,24 6.109.131,00 KG 1.436.768,75 HMS 583 ARPA 0,20 0,36 0,24 4.495.056,00 KG 1.072.584,84 HTS 55

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2009 Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.28 0.39 0.3380 516,154.00 KG 174,469.41 189 ARPA YEMLİK TTS-V 0.40 0.60 0.4057 563,760.00 KG 228,742.23 53 ARPA YEMLİK TTS 0.33 0.41 0.3731

Detaylı