Bölüm 4: Alternatiflerin Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 4: Alternatiflerin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Bölüm 4: Alternatiflerin Değerlendirilmesi URS-EIA-REP

2

3 İçindekiler 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi Giriş Alternatiflerin Değerlendirilmesi Yaklaşımı Projenin Gerçekleştirilmemesi Alternatifi Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Alternatifleri Doğalgaz Taşıma Alternatifleri Açık Deniz Güzergahı Proje Alternatifleri Türk Sularında Güzergah Optimizasyonu Özet URS-EIA-REP i

4 Bölüm 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi Tablolar Tablo 4.1 Açık Deniz Boru Hattı Güzergah Alternatifleri Şekiller Şekil 4.1 Açık Deniz Boru Hattı Koridoru Seçenekleri Şekil 4.2 Alternatiflerin Değerlendirilmesinin Özeti (Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı) ii URS-EIA-REP

5 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi 4.1 Giriş Proje, daha geniş kapsamlı olan Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin bir bölümünü oluşturan Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı nın Türkiye Bölümüdür. Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin hedefi, Rusya nın doğal gazını emniyetli ve güvenilir bir şekilde Orta ve Güney-Doğu Avrupa ülkelerine taşımak için Karadeniz üzerinden yeni bir doğalgaz tedarik güzergahı oluşturmaktır. Bu bölümde yalnızca, Proje nin amacına yönelik teknik ve finansal açıdan uygulanabilir olan alternatifler incelenmektedir. Bu amaç, Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin Karadeniz deki yeni gaz tedarik güzergahının önemli bir bölümünü oluşturma hedefi ile aynı doğrultudadır. Söz konusu alternatifler Proje nin Fizibilite ve Geliştirme Aşamaları sırasında değerlendirilmiş ve bu değerlendirme sonucunda Proje Bölüm 5 Proje Tanımı bölümünde açıklanmıştır. Bu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu nda Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin bütününe yönelik alternatifler ele alınmamıştır; ancak, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ve daha geniş kapsamlı olarak Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi için alınan kararlar referans olarak gösterilmiştir. Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı nın daha geniş kapsamlı Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin ayrılmaz bir parçası olduğu göz önünde bulundurularak, özellikle üçüncü tarafların kararlarının doğrudan Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı nın tasarımını etkilediği durumlarda bu referanslarla bir bağlam oluşturulması amaçlanmıştır. Fizibilite Aşaması sırasında değerlendirilen ve göz önünde bulundurulan alternatiflerle ilgili kaynak belgeler metin içinde belirtilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, Fizibilite Aşaması sırasında, bu bölümde tanımlanan alternatiflerin tamamı ele alınmamıştır. Bir kısmı daha sonra, ÇSED Sürecini de kapsayan Geliştirme Aşamasında incelenmiştir. Bu bölümde, tüm çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilirken, teknik ve finansal açıdan uygulanabilir biçimde optimize edilmiş bir tasarımın Proje de nasıl yansıtıldığı özetlenmektedir. Proje nin bir sonucu olarak ortaya çıkacak olan etkilerin değerlendirmesi (uygun etki azaltma önlemlerinin belirlenmesi ile birlikte) bu ÇSED Raporu nun 7 ila 12. Bölümler i arasında verilmektedir. Bu bölüm, Proje nin gerçekleştirilmemesi alternatifinin değerlendirilmesi ile başlamakta, öncelikli olarak değerlendirilen üst düzey stratejik seçeneklerin (örn. doğalgaz taşıma alternatifleri) tanımlanması ile devam etmekte ve ilerledikçe Ön Mühendislik ve Tasarım (FEED) sürecinin bir parçası olarak ele alınan, Proje ye özel daha ayrıntılı alternatiflere (örn. güzergah iyileştirme seçenekleri) odaklanmaktadır. (Ref. 4.1 ve 4.2). Güzergah ve konumlandırma alternatifleri, Proje nin hem Fizibilite, hem de Geliştirme Aşamalarında gerçekleştirilen mühendislik, çevresel ve sosyo-ekonomik ve kültürel miras optimizasyonları bağlamında değerlendirilmiştir. URS-EIA-REP

6 Bölüm 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi 4.2 Alternatiflerin Değerlendirilmesi Yaklaşımı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları Kılavuz Notu 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi nde (Ref 4.3) tavsiye edildiği şekilde ÇSED,...bu etkilerin kaynağı için teknik ve finansal uygulanabilirliği olan alternatiflerin incelenmesini ve önerilen belli bir eylem planının seçilmesindeki nedenlerin açıklandığı belgeyi içermektedir. Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı nın bütün Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin açık deniz bileşeni olduğunun bilinmesi önemlidir. Dolayısıyla, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ve onun bir parçası olan Proje (Türkiye Bölümü), daha kapsamlı olan Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin güzergah seçiminden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu raporda, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı nın bütününe ilişkin alternatifler kısaca ele alınmış ve Projeye (Türkiye Bölümü) ilişkin alternatifler hakkında daha ayrıntılı bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Gazprom tarafından Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Sistemi nin bütünü kapsamında alınan kararlar, güzergah seçiminde önemli ölçüde etkili olmuştur (Ref. 4.2). Bu bölüm, alternatiflerin ve Proje tasarımını önceden büyük ölçüde tanımlayan kararların (kara yaklaşım tesislerinin genel konumları ve boru hattının açık denizdeki güzergahı gibi) kısaca değerlendirilmesini içermektedir. Dolayısıyla bu bölümde sunulan Alternatiflerin Değerlendirilmesi, üst düzey alternatiflerle (üçüncü taraflarca belirlenenler de dahil olmak üzere) başlayan ve Proje kapsamında değerlendirilen daha ayrıntılı alternatiflerin incelenmesi ile devam eden makul adımları içerecek şekilde bir daraltma yaklaşımı ile yapılandırılmıştır. Sıklıkla uygulanan bu yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilen Alternatiflerin Değerlendirilmesi, alternatifleri aşağıdaki sıra ile ele almaktadır ve benimsenmiş olan yaklaşım Şekil 4.2 de açıklanmaktadır: Projenin Gerçekleşmemesi alternatifi; Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı alternatifleri: o o Alternatif gaz taşıma yöntemleri; ve Açık deniz (makro) güzergahı. Proje Alternatifleri: o Güzergah optimizasyonu. 4.3 Projenin Gerçekleştirilmemesi Alternatifi Proje nin gerçekleştirilmemesi alternatifi, bu döküman çerçevesinde Proje nin (Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü nün) devam etmemesi durumu olarak ele alınmaktadır. Bu senaryoda, Türkiye de doğalgaz boru hattı inşaatı veya işletimi yapılmayacağından, olumsuz çevresel ve sosyal etkiler oluşmayacaktır. Ancak, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı na, ve bu doğrultuda Proje ye duyulan ihtiyaç, Avrupa nın uzun vadedeki doğalgaz talebine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır; bu konuda ayrıntılı bilgi Bölüm 1 Giriş te verilmiştir. Proje ye ve dolayısıyla Karadeniz den geçecek Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı projesinin tamamına devam edilmemesi durumunda, Orta ve Güney-Doğu Avrupa ülkelerine Karadeniz üzerinden yeni bir tedarik güzergahı oluşturulması 4-2 URS-EIA-REP

7 hedefi gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda, bölgenin artan enerji talebini karşılayacak ek doğalgaz kaynaklarının sağlanamamasının yanı sıra, mevcut tedarik güzergahları (Orta ve Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri ne) çeşitlendirilemeyecektir. 4.4 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Alternatifleri Doğalgaz Taşıma Alternatifleri Doğalgazın Karadeniz üzerinden yeni bir güzergah vasıtasıyla ihraç edileceği fikrine dayanarak, açık deniz gaz taşımacılığının boru hatları sistemi dışında başka yöntemlerle de yapılabileceği değerlendirilebilir. Doğalgazın Rusya dan Orta ve Güney Doğu Avrupa ülkelerine Karadeniz üzerinden taşınması için boru hattına başlıca alternatif, Rusya nın Karadeniz deki bir limanında doğalgazın sıvılaştırılması ve Sıvılaştırılmış Doğalgazın (LNG), LNG Tankerleri vasıtasıyla aşağıdaki varış noktalarından birine taşınmasıdır: Batı Karadeniz kıyısındaki bir liman (Bulgaristan veya Romanya); veya Güney Avrupa da, Türkiye Boğazlarının ötesindeki bir liman. Bu alternatiflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki faktörler dikkate alınmıştır: 1. Gazın sıvılaştırılması ve LNG'nin gaz pazarlarına tanker gemilerle taşınması işlemi, çoğunlukla doğalgaz kaynağının pazarlardan çok uzak ve izole bir noktada bulunduğu ve bu sebeple boru hattıyla taşımanın ekonomik olmadığı durumlarda uygulanır; 2. Sıvılaştırma, Rusya kıyı şeridinde bir sıvılaştırma tesisi kurulmasını gerektirecektir. Bir Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tesisinin inşası ve işletilmesine bağlı olarak karada gözlemlenecek olan çevresel etkiler, boru hattı sisteminin ve bağlantılı kompresör istasyonunun çevresel etkilerinden daha fazla olacaktır; 3. Bu alternatif için, gazı alan ülkenin kıyısında bir yük boşaltma limanı veya açık deniz platformu ve yeniden gaz haline getirme (gazlaştırma) tesisi bulunması gerekecektir. Batı Karadeniz sahil şeridinin hassasiyeti, genellikle koruma altına alınmış olan statüsü ve eğlence-dinlence merkezi olarak değeri göz önünde bulundurulduğunda, bu bölgelerde LNG nin yeniden gaz haline getirilmesi için bir tesis kurulması tercih edilmemektedir. Kalıcı bir gazlaştırma tesisinin inşasından kaçınmak için, güney Avrupa da mevcut bir LNG gazlaştırma terminaline ihracat işlemi değerlendirilebilir; ve 4. LNG nin taşınması, yılda 63 milyar metreküp doğalgazın taşınması için yaklaşık 600 ila 700 LNG taşıyan tanker seferi gerektirecektir. Bu da, çevresinde yoğun bir nüfusa sahip olan İstanbul Boğazı da dahil, Türkiye boğazlarından yaklaşık olarak günde ortalama iki LNG tankeri geçeceği anlamına gelmektedir. Bu durum, Türkiye boğazlarındaki deniz trafiği yoğunluğu nedeniyle kaza riskini artıracak ve taşınan yükün tehlikeli doğası da İstanbul Boğazı çevresindeki yoğun nüfusa sahip alanlara yönelik büyük bir güvenlik riski oluşturacaktır. Yukarıdakilere dayanarak, LNG alternatifi üzerinde daha fazla durulmamıştır. URS-EIA-REP

8 Bölüm 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi Açık Deniz Güzergahı Karadeniz boyunca sekiz adet potansiyel boru hattı koridoru dikkate alınmıştır; bunlardan dört adedi Beregovaya yakınlarında bir kıyı kesişim noktasından ve diğer dördü ise Anapa yakınlarında bir kıyı kesişim noktasından başlamaktadır. Şekil 4.1 de görülebileceği üzere her iki nokta da Rusya Federasyonu nda bulunmaktadır. Gazprom tarafından gerçekleştirilen (Ref 4.2), iki noktanın karşılaştırmalı değerlendirmesi Beregovaya ya göre Anapa nın daha az çevresel etki oluşturma potansiyeli olduğunu göstermiştir. Russkaya Kompresör İstasyonu (CS) için tercih edilen alanın Anapa olarak belirlenmesinin ardından, Karadeniz üzerinden Bulgaristan ve Romanya daki potansiyel kıyı yaklaşım sahalarına ulaşacak dört adet açık deniz boru hattı koridoru ele alınmıştır. Söz konusu açık deniz boru hattı koridorları Tablo 4.1 de özetlenmekte ve ayrıca Şekil 4.1 de gösterilmektedir. Tablo 4.1 Açık Deniz Boru Hattı Güzergah Alternatifleri Kıyı Yaklaşım (Rusya) Kıyı Yaklaşım (Batı Karadeniz Kıyısı) Transit MEB ler Değerlendirilen Güzergah Uzunluğu (km) 1 Anapa Varna Rusya, Türkiye ve Bulgaristan Anapa Varna Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan Anapa Köstence Rusya, Ukrayna, Romanya Anapa Köstence Rusya, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Bu dört koridordan ikisi, Türkiye MEB inden (1. ve 4. seçenekler) ve diğer ikisi ise Ukrayna MEB inden (2. ve 3. seçenekler) geçmektedir. 2. ve 3. seçeneklerin belirlenen zaman diliminde incelenmesi mümkün olmadığı için bunlar kapsam dışı tutulmuştur. Daha derin teknik araştırmalar, Bulgaristan da karaya ulaşan 1. seçenek ve Romanya da karaya ulaşan 4. seçenek için yapılmıştır (Ref. 4.2). Batı Karadeniz kıyısındaki Bulgaristan ve Romanya da çeşitli alternatif kıyı yaklaşım alanları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde, biri Bulgaristan'ın Varna limanı yakınlarında, diğeri ise Romanya'nın Köstence limanı yakınlarında olmak üzere tercih edilen iki kıyı yaklaşım alanı belirlenmiştir. Bulgaristan ve Rusya nın Güney Akım için Hükümetler Arası bir Anlaşma imzalaması ile, Romanya kıyı yaklaşım alternatifinin (4. Seçenek) değerlendirilmesine gerek kalmamıştır ve 1. Seçenek seçilmiştir. Bu karar sonrasında, Bulgaristan ın Karadeniz kıyısındaki Varna yakınlarında bulunan muhtemel kıyı kesişim noktaları daha ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 4-4 URS-EIA-REP

9 Moldova Ukrayna Lejand Güz ergâh Alternatifleri S eçenek1a MünhasırEkonomik Bölgeler AçıkDeniz DoğalGaz Boru Ha tı Güz ergâhıalternatifleri S eçenek1-anapa -Varna (T ürkiye suları) S eçenek1a-anapa -Varna (T ürkiye suları) S eçenek2-anapa -Varna (U krayna ve Romanya suları) S eçenek3-anapa -Constanta (U krayna suları) S eçenek4-anapa -Constanta (T ürkiye ve Bulgaristansuları) Romanya Ukrayna Meb'si Rusya Meb'si Anapa Rusya Federasyonu Vaz geçilenaçıkdeniz DoğalGaz Boru Ha tıgüz ergâhıalternatifleri Güz ergâh alternatifleri S eçenek5-beregovaya -Varna (U krayna ve Romanya suları) S eçenek6-beregovaya -Constanta (U krayna suları) S eçenek7-beregovaya -Constanta (T ürkiye ve Bulgaristansuları) S eçenek8-beregovaya -Varna (T ürkiye suları) Constanta Romanya Meb'si 3/6 Ukrayna Meb'si 1/2/3/4 5/6/7/8 Beregovaya 2/3/5/6 PlotDate:03Jun2014 File Name:I:\5004-InformationS ystems\ _s outh_s tream\mx Ds\ReportMaps -T urkey\t ukey ES IA\Chapter4\Figure 4-1Pipeline Route Options_T ranslated.mxd Bulgaristan Varna 2/5 Bulgaristan Meb'si 1/8 1a 4/7 1/8 Turkiye Meb'si Turkiye 1/4/7/8 Rusya Meb'si Gurcistan Meb'si Gurcistan Projection:LambertConformalConic Purpose of Issue ProjectT itle Drawing T itle GÜNEY AK ımaç ık DENIZ BORU HAT T ı BORU HAT T ıgüz ERGÂHı S EÇENEK LERI Drawn Checked Approved Date DH RW MW 03/06/2014 U RS InternalProjectNo. U RS Infrastructure &EnvironmentU K Limited S cothouse AlençonLink,Basingstoke Hampshire,RG217PP Telephone (01256) Fax (01256) ww w.ursglobal.com km Drawing Number ŞEK IL4.1 Client ForInformation S A4 1:5,500,000 T his documenthas beenprepared inaccordance with the scope of U RS 'appointmentwith its clientand is subjecttothe terms ofthatappointment.u RS accepts noliability forany use ofthis documentother thanby its clientand only forthe purposes for which itwas prepared and provided.only writendimensions sha lbe used. U RS Infrastructure &EnvironmentU K Limited Rev

10 Bölüm 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi 4.5 Proje Alternatifleri Türk Sularında Güzergah Optimizasyonu Rusya ve Bulgaristan sularındaki kıta eğimleri, deniz derinliğinin aniden değiştiği ve deniz tabanının genel olarak stabil olmayan sedimanlara, dinamik koşullara (denizaltı çöküntüleri ve sediman akışları) ve düzensiz morfolojiye sahip olduğu, stabil olmayan bölgelerdir. Rusya daki Anapa yakınlarındaki kıta eğimi, çok geniş kanyon ağı yapısı ile karakterizedir. İnceleme programı sırasında kıta eğimi boyunca iki adet stabil yanal kanyon keşfedilmiştir. Kanyonların genişliği temel alınarak, her bir kanyonda iki boru hattının güzergaha dahil edilmesi en iyi teknik seçenek olarak değerlendirilmiştir. Bulgaristan da birbirine bitişik iki adet sualtı kanyonu, dört Proje boru hattının döşenmesi için uygun bulunmuştur. Boru hatlarının hizalanması ile ilgili mühendislik kısıtları ve risk yönetimi faydaları dikkate alındığında, üç boru hattının kanyonlardan büyük olanına ve bir boru hattının ise daha küçük ve dar olan kanyona döşenmesi en iyi teknik seçenek olarak tanımlanmıştır. Rusya ve Bulgaristan MEB'lerinde en uygun kıta eğimi geçiş konumlarının belirlenmesinin ardından, Türkiye MEB'indeki abisal düzlük boyunca tercih edilen açık deniz güzergahı için çevresel ve teknik konuların ele alınması gerekli olmuştur. Bu araştırma, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için gerçekleştirilen ve Rusya ve Bulgaristan MEB'lerindeki alanları da içeren daha geniş kapsamlı abisal düzlük incelemesinin bir parçasıdır. Bulgaristan ve Rusya MEB'lerinde kıta eğimi geçişi için uygun olan konumlar, boru hattının Türkiye MEB'indeki kısmı bu iki kıta eğimi geçişini birleştireceği için, boru hattının Türkiye MEB inde nereye döşeneceği konusunda kısıtlayıcı olmaktadır. Seçenek 1, Türkiye MEB'inde boruların güneye doğru hizalanmasının aksine düz ilerleyen bir güzergah tercih edilerek optimize edilmiştir. 1. Seçenekteki güneye doğru sapma, Tuna deltasının sediman yelpazesini 1 güney ucunun potansiyel etkilerinden kaçınmak için önerilmiştir, ancak ileri mühendislik araştırmalarının ardından, yelpazenin daha dıştaki denizaltı bölümünün düşük rölyefi ve aktif olmayan çökelme niteliği nedeniyle Tuna Deltası yelpaze sistemindeki sediman çökelmesiyle ilişkili etkilerin küçük ölçekli olacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Şekil 4.1 de Seçenek 1a olarak gösterilen ve düz ilerleyen güzergah benimsenmiş ve bu güzergah, çevresel ve kültürel miras hassasiyetleri açısından daha ayrıntılı olarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur (bkz Bölüm 8 Biyolojik Çevre ve Bölüm 10 Kültürel Miras). Tercih edilen güzergahın (Seçenek 1a) seçilmesinin önemli gerekçelerinden biri, alternatif güzergahlardan daha kısa olmasıdır. Bu seçenek, boru hattı güzergahının toplam açık deniz uzunluğunu her bir boru hattı için yaklaşık 20 km ve Türkiye Bölümünün uzunluğunu her bir boru hattı için yaklaşık 50 km kısaltarak Projenin kapladığı alanı en aza indirmektedir. Özetle, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı'nın açık deniz güzergahının seçim süreci, Rusya ve Bulgaristan sularındaki mühendislik ve çevresel faktörlerle büyük ölçüde kısıtlanmıştır. 1 Sediman yelpazesi, akıntıların geçtiği ve yelpaze veya koni şeklinde oluşturduğu sediman çökelleridir. Tuna yelpaze sistemi, Karadeniz deniz tabanının kuzeybatı bölümündeki relikt sediman özelliğidir. 4-6 URS-EIA-REP

11 Kıyı yaklaşım seçenekleri ve kıta eğimi geçişi, Türkiye ile Rusya ve Bulgaristan MEB lerinin sınır geçişini önemli ölçüde etkileyerek boru hattının Türkiye MEB'inde nasıl ilerleyeceğini ve böylece Projenin konumunu da belirlemiştir. Bu aşamadaki çevresel kısıtlamalar (deniz ekosistemleri gibi) hakkında ulaşılabilir olan bilgiler temel alınarak, abisal düzlük içerisinde herhangi bir önemli mühendislik veya sosyal kısıt tanımlanmamıştır. Bu yüzden, tercih edilen koridor içerisinde düz ilerleyen hat güzergahları benimsenmiştir. Güzergah düzenlemeleri, daha sonra, diğer jeofiziksel ve çevresel incelemeler temel alınarak yapılmıştır. Tüm koridor haritalanmış ve jeolojik, batimetrik ve kültürel özellikler, daha detaylı analizler için kayıt altına alınmıştır. Özellikle, biyolojik öneme sahip özelliklerin ve kültürel miras öğelerinin (KMÖ) mevcut olup olmadığını belirlemek için deniz tabanı özelliklerinin ayrıntılı bir incelemesi yürütülmüştür. Bu incelemenin bulguları Bölüm 7 Fiziksel ve Jeofiziksel Çevre ve Bölüm 10 Kültürel Miras kapsamında verilmiştir. Sualtında biyolojik öneme sahip önemli özellikler tanımlanmazken, abisal düzlük içerisinde, ilk olarak önerilen boru hattı güzergahına yaklaşık 150 m mesafe içerisinde iki adet KMÖ tanımlanmıştır. Bu Kültürel Miras Öğeleri önce yan taramalı sonar görüntüleri şeklinde tespit edilmişlerdir ve boru hattının inşasından önce kimliklerinin ve potansiyel kültürel önemlerinin tespiti için uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile görsel bir incelemeye tabi olacak şekilde belirlenmişlerdir Ref (4.4). Bu objeler kültürel miras değeri taşıdıklarından, bunlardan sakınmak ve boru hatları ve KMÖ ler arasındaki en az 150 m lik tampon mesafeyi korumak için güzergah düzenlemeleri yapılmıştır. Bölüm 10 Kültürel Miras, bu objeleri, potansiyel değerlerini ve onların korunması için alınması gereken önlemleri daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 4.6 Özet Bu bölümde, Güney Akım Boru Hattı Sistemi nin başlangıçtaki tasarımını gösteren ve sonrasında Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı nın ve takip eden Proje nin Fizibilite ve Geliştirme Aşamaları boyunca ele alınan hususları kapsayan Alternatiflerin Değerlendirilmesi özetlenmektedir. Güzergahı etkileyen sınırlamaların (kıta eğimi geçişleri gibi) daha çok sayıda olduğu Rusya ve Bulgaristan sularında tercih edilen güzergahlar, Türkiye Bölümü için yapılan değerlendirmeyi de sınırlamaktadır. Bu ÇSED de sunulan alternatif değerlendirmesi, tipik bir daraltma yaklaşımı nı benimsemiştir; bu yaklaşım, doğal gazın Karadeniz üzerinden taşınması yöntemi gibi üst düzey alternatiflerle başlayan ve alternatiflerin daha detaylı incelenmesiyle (boru hattı güzergahının ayrıntılı olarak belirlenmesi gibi) devam eden adımlardan oluşmaktadır. Alternatiflerin değerlendirilmesi süreci, bazı alternatiflerin tercih edilmeme sebepleri de dahil olmak üzere, Şekil 4.2 de özetlenmektedir. URS-EIA-REP

12 Şekil 4.2 Alternatiflerin Özet Analizi (Güney Akım Açık Deniz Doğal Gaz) Seçenekler Proje Yok ve Sıfır alternatifi Proje Yok Proje Karadeniz üzerinden Gaz İhracatı Sonuç ve Gerekçeler Projenin Hedefi: Rusya dan Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine Karadeniz üzerinden doğalgaz taşınmasına yönelik tedarik güzergâhlarını çeşitlendirerek, doğalgaz talebindeki öngörülen artışın karşılanmasına katkı sağlamak Proje gerçekleştirilmezse: Proje ile ilişkilendirilen etkiler meydana gelmeyecektir; ancak bu durumda alternatif taşıma güzergâhlarıyla ilişkili etkiler ortaya çıkacaktır; ve Doğalgaz tedariği güzergâhlarını zenginleştirme fırsatı kaçırılmış olacaktır. Karadeniz i geçme alternatifleri Açık Deniz Boru Hattı Seçenek 1 Türkiye MEB i üzerinden Anapa- Varna Alt. Alt. Seçenek 1a Türkiye ve Bulgaristan MEB leri üzerinden Anapa Varna (güzergâh optimizasyonu) LNG (İhracat olanakları, taşıma, yeniden gaz haline getirme) Seçenek 2 Ukrayna ve Romanya MEB leri üzerinden Anapa- Varna Proje Yok seçeneği alternatif olarak gündem dışıdır. Proje ye olan gereksinimle ilgili 1. Bölüm (Giriş) incelenebilir. LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) Orta ve Güneydoğu Avrupa nın dışındaki ülkelere de ihraç edilebilir, ancak: Proje nin amacı Orta ve Güneydoğu Avrupa nın dışındaki ülkelere ihracat değildir; LNG nin Türkiye boğazlarından geçerek, örneğin İtalya ya, taşınması emniyet ve çevre açısından daha yüksek riskler taşımaktadır; ve LNG daha fazla sera gazı (GHG) üretimine neden olacaktır. Karadeniz kıyısında yeniden doğal gaza dönüştürme işlemi için yeni bir tesis kurma/türkiye boğazlarından gemiyle LNG taşıma gereksinimlerini ortadan kaldırdığı için, bir boru hattı sisteminin kurulması daha emniyetli ve güvenilir bulunmaktadır. Ayrıca, boru hattı sistemi daha az sera gazı (GHG) emisyonu üretimine sebep olacaktır. Bu nedenle LNG taşımacılığı alternatifi elenmiştir. Açık deniz güzergâhı oluşturulurken (Makro düzenleme) boru hattının Bulgaristan ın Varna kıyısında karaya çıkacağı temel alınmıştır. Seçenek 3 Ukrayna MEB i üzerinden Anapa- Köstence Seçenek 4 Türkiye ve Bulgaristan MEB leri üzerinden Anapa-Köstence 2. ve 3. Seçenekler yapılacak incelemeler programda gecikmelere neden olacağından elenmiştir. Boru hattının Romanya da karaya çıkması şeklindeki 4. Seçenek, Bulgaristan ve Rusya nın Güney Akım la ilgili hükümetler arası karşılıklı bir sözleşme imzalamalarının ardından elenmiştir. 1. Seçenekle ilgili olarak, devam etmekte olan inceleme ve araştırmalar doğrultusunda ek güzergâh optimizasyonları gerçekleştirilmiştir. Detaylı güzergâh düzenleme çalışmaları doğrultusunda, tercih edilen alternatif 1. Seçenek olmuştur.

13 Referanslar No Ref. 4.1 Referans Giprospetzgaz, Feasibility Study for the Offshore Section of the "South Stream" Project Pipeline, Volume 17 of the Environmental Impact Assessment (Russian Sector), Second Part of the Environmental Impact Assessment on Alternative Route Options for Pipeline (land area), Archive number: (replacement for , St. Petersburg. [Giprospetzgaz, Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi nin Açık Deniz Bölümü için Fizibilite Çalışması, Cilt 17 Çevresel Etki Değerlendirmesi (Rusya Bölümü) Boru Hattı için Alternatif Güzergah Seçenekleri hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi nin İkinci Bölümü Arşiv numarası: ( nin yerini almıştır), St. Petersburg.] Ref 4.2 Giprospetzgaz, Feasibility Study For Construction of South Stream Gas Pipeline, Volume 9: Route Evaluation. Part 3. Route Selection Manual. Archive No Instead of Archive No [Giprospetzgaz, Güney Akım Gaz Boru Hattı nın İnşaatı için Fizibilite Çalışması, Cilt 9; Güzergah Değerlendirmesi. Bölüm 3. Güzergah Seçim Kılavuzu. Arşiv No: (Arşiv no: ün yerini almıştır).] Ref. 4.3 IFC, Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts. Accessed: 21 January [Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts (Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi) 21 Ocak 2013 te erişildi.] Ref. 4.4 Seascape Consultants Ltd., Interpretation of Seabed Survey Data for the South Stream Offshore Pipeline Project, Report No 2013/07. [Seascape Consultant Ltd., Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi için Deniz Tabanı İnceleme Verileri nin Yorumlanması, Rapor No 2013/07.] URS-EIA-REP

14

Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi

Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 14 Kümülatif Etki Değerlendirmesi... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 Tanımlar... 14-1 14.3 Kümülatif Etki Değerlendirmesi Kılavuzu...

Detaylı

DOĞALGAZ TEDARİĞİ İÇİN KİLİT BAĞLANTI. Karadeniz den Geçecek Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı

DOĞALGAZ TEDARİĞİ İÇİN KİLİT BAĞLANTI. Karadeniz den Geçecek Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı DOĞALGAZ TEDARİĞİ İÇİN KİLİT BAĞLANTI Karadeniz den Geçecek Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı 1 Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı Rusya da bulunan dünyanın en geniş gaz rezervlerini doğrudan Avrupa

Detaylı

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ 2012 AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ 1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Detaylı

Bölüm 7: Fiziksel ve Jeofiziksel Çevre

Bölüm 7: Fiziksel ve Jeofiziksel Çevre Bölüm 7: Fiziksel ve Jeofiziksel Çevre URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 7 Fiziksel ve Jeofiziksel Çevre... 7-1 7.1 Giriş...7-1 7.2 Kapsam elirleme...7-1 7.3 Mekânsal ve Zamansal Sınırlar...7-6 7.4 Temel

Detaylı

Bölüm 1: Giriş URS-EIA-REP-203876

Bölüm 1: Giriş URS-EIA-REP-203876 Bölüm 1: Giriş URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 1 Giriş... 1-1 1.1 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Genel Bakış... 1-1 1.1.1 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı na Duyulan Gereksinim... 1-3

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

GÜNEY AKIM AÇIK DENİZ BORU HATTI TÜRKİYE BÖLÜMÜ KARADENİZ TÜRKİYE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

GÜNEY AKIM AÇIK DENİZ BORU HATTI TÜRKİYE BÖLÜMÜ KARADENİZ TÜRKİYE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI GÜNEY AKIM AÇIK DENİZ BORU HATTI TÜRKİYE BÖLÜMÜ KARADENİZ TÜRKİYE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ELC GROUP A.Ş. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 34810 Kavacık/ İstanbul Tel:

Detaylı

Bu rapor, South Stream Transport B.V. adına URS Infrastructure & Environment UK Limited tarafından hazırlanmıştır. 46369085_Doc021_REP_Rev06

Bu rapor, South Stream Transport B.V. adına URS Infrastructure & Environment UK Limited tarafından hazırlanmıştır. 46369085_Doc021_REP_Rev06 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Kapsam Belirleme Raporu Teknik Olmayan Özet Belge No: Harici Belge No: 46369085_Doc021_REP_Rev06 Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2013 Bu rapor, South

Detaylı

Eriyen Buzullar Arasından LNG Ticareti Planları

Eriyen Buzullar Arasından LNG Ticareti Planları Eriyen Buzullar Arasından LNG Ticareti Planları 23 09 2013 topraksuenerji -Rusya'nın kuzey kıyılarını takip eden Kuzey Denizi rotasının kısa süre içinde Alaska ve Kanada arasındaki Kuzeybatı Geçişinden

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014 Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Teknik Olmayan Özeti Haziran 2014 URS-EIA-REP-203876 ÇSED Raporunun Teknik Olmayan Özeti Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Bu rapor

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 1 Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Bu rapor, South Stream Transport B.V. adına URS Infrastructure & Environment UK Limited tarafından hazırlanmıştır _Doc021_REP_Rev06

Bu rapor, South Stream Transport B.V. adına URS Infrastructure & Environment UK Limited tarafından hazırlanmıştır _Doc021_REP_Rev06 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Kapsam Belirleme Raporu Belge No: Harici Belge No: URS-EIA-REP-201280 46369085_Doc021_REP_Rev06 Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2013 Bu rapor, South

Detaylı

2. South Stream Transport B.V.

2. South Stream Transport B.V. Tanıtım raporu Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı 1. Güney Akım Projesi: Doğalgaz tedariki için kilit bağlantı 2. 3. Boru Hattı Tasarımında Güvenlik 4. Güney Akım Açık Deniz Boru Hattının Yapımı 5. İlk doğalgaz

Detaylı

Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim

Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim... 16-1 16.1 Giriş... 16-1 16.2 Çevresel ve Sosyal Taahhütler... 16-1 16.3 Çevresel ve Sosyal Boyutlar

Detaylı

Bölüm 15: Sınıraşan Etki Değerlendirmesi

Bölüm 15: Sınıraşan Etki Değerlendirmesi Bölüm 15: Sınıraşan Etki Değerlendirmesi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 15 Sınıraşan Etki Değerlendirmesi... 15-1 15.1 Giriş... 15-1 15.2 Sınıraşan Etkileri Değerlendirme Çerçevesi... 15-1 15.3 Sınıraşan

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

Ek 6.1: Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar

Ek 6.1: Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar Ek 6.1: Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar URS-EIA-REP-203876 Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar ÇED / ÇSED Geliştirme Aşaması sırasındaki istişarelerde yapılan Tablo 1'de listelenmiş

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Geri Bildirim Süreci ve Şikayet Prosedürü South Stream Transport B.V. Ağustos 2014 Giriş Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı ( Proje ), Rusya'dan Orta ve Güneydoğu Avrupa

Detaylı

Ek 7.1: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ndan Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar Türkiye Bölümü: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları

Ek 7.1: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ndan Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar Türkiye Bölümü: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları Ek 7.1: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ndan Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar Türkiye Bölümü: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları URS-EIA-REP-203876 Giriş Bu Ek'te, Proje'nin İnşaat ve İşletim

Detaylı

Bölüm 9: Sosyoekonomi

Bölüm 9: Sosyoekonomi Bölüm 9: Sosyoekonomi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 9 Sosyoekonomi... 9-1 9.1 Giriş... 9-1 9.1.1 Sosyoekonomi Bölümünün Yapısı... 9-1 9.1.2 İnsan Hakları Durum Tespiti... 9-1 9.1.3 Sağlık Etkileri...

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078)

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078) -2182- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN 15 ARALIK 1997 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN

Detaylı

DR. SERHAN KARABULUT DOÇ.DR. EBRU V. ÖCALIR AKÜNAL LPG TAŞIMA TANKERLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI RİSK ANALİZİ

DR. SERHAN KARABULUT DOÇ.DR. EBRU V. ÖCALIR AKÜNAL LPG TAŞIMA TANKERLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI RİSK ANALİZİ DR. SERHAN KARABULUT DOÇ.DR. EBRU V. ÖCALIR AKÜNAL LPG TAŞIMA TANKERLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI RİSK ANALİZİ Takdim Planı Çalışmanın Amacı Problemin Tanımlanması Tehlikeli Madde Taşımacılığında

Detaylı

Bölüm 5: Proje Tanımı

Bölüm 5: Proje Tanımı Bölüm 5: Proje Tanımı URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 5 Proje Tanımı... 5-1 5.1 Giriş... 5-1 5.2 Proje... 5-1 5.3 Tasarım Felsefesi... 5-3 5.3.1 Boru Hattı Sistemi Tasarım Kodları ve Standartları... 5-3

Detaylı

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı.

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Planlanan, Türkmenistan dan başlayan Hazar Denizi nin

Detaylı

Samsun Limanı nın Pazar Payını Arttırma Koşullarının Đncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1) ve Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi : 08.10.2015 *Tüm şirket çalışanlarının görebileceği, şirket dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır. ISO-BGYS-PL-02 08.10.2015

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

Ek 13.1: Denizcilik Risk Değerlendirmesi ve Petrol Dökülmesi Modellemesi

Ek 13.1: Denizcilik Risk Değerlendirmesi ve Petrol Dökülmesi Modellemesi Ek 13.1: Denizcilik Risk Değerlendirmesi ve Petrol Dökülmesi Modellemesi URS-EIA-REP-203876 Denizcilik Risk Değerlendirmesi Proje nin İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları na dahil olan Proje gemileri arasında

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Water. Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri. İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Water Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri İçmesuyu dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Synergi Su içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar,

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

4FOLDKONTEYNERLERİN 4 FAYDASI

4FOLDKONTEYNERLERİN 4 FAYDASI 4FOLDKONTEYNERLERİN 4 FAYDASI Holland Container Innovations 1 4FOLD İŞLETME GİDERLERİNDE %25 TASARRUF SAĞLAR Şu anda, deniz yoluyla taşınan konteynerlerin %20 si, kara yoluyla taşınanların ise %40 ı boştur.

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi

Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi Enerji Sektörü Yatırımlarında İklim Risklerinin Yönetimi Enerji Sektöründe İklim Değişikliği ve Risk Yönetimi Çalıştayı (Türkiye) Mövenpick Hotel, Ankara 28 Nisan 2015 Dr. Craig Davies Senior Manager,

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifnin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Yasal çerçeve,

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri, adada yıllardır süregelen çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmesi umut edilirken, tam tersi gerilimi tırmandırmıştır.

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Proje geliştirme: Tellus Group LLC (Rusya) Tellus Group, merkez ofisi Rusya nın KuzeyBatı bölgesinde St. Petersburg şehrinde olan gayrimenkul sektöründe faaliyet

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

Eylem Planlaması ve Eylem Planlaması Raporu

Eylem Planlaması ve Eylem Planlaması Raporu Training the Trainers 26th- 28th of October, 2015 - Ankara This project is financed by Çevresel Gürültü DirekBfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for ImplementaEon

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Beckhoff un ürettiği yeni XTS sürücü sistemi (extended Transport System) makine mühendisliğine yeni bir özgürlük yelpazesi sunuyor. Denenmiş ve test

Detaylı

TANAP TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ

TANAP TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ TANAP TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ PROJENİN AMACI Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin amacı, Azerbaycan ın Hazar Denizi ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi nin güneyindeki

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

NABUCCO: ZORLANAN ENERJİ PROJESİ VE TÜRKİYE YE NE VAAT ETTİĞİ

NABUCCO: ZORLANAN ENERJİ PROJESİ VE TÜRKİYE YE NE VAAT ETTİĞİ NABUCCO: ZORLANAN ENERJİ PROJESİ VE TÜRKİYE YE NE VAAT ETTİĞİ (Nabucco: An Energy Project under Stress and What It Promises for Turkey) Ferruh Demirmen Bağımsız Petrol Danışmanı TMMOB 8. Enerji Sempozyumu

Detaylı

Türkiye de Pilot ETS tasarım ve eylem planı

Türkiye de Pilot ETS tasarım ve eylem planı Türkiye de Pilot ETS tasarım ve eylem planı Projenin 5nci görevi: Tasarım seçeneklerinin değerlendirilmesi, pilot sistemin getirilmesinin planlanması. Değerlendirmeden elde edilen sonuçlar: Pilot ETS nin

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

SÇD Yasal Çerçevesi Sunumu

SÇD Yasal Çerçevesi Sunumu SÇD Yasal Çerçevesi Sunumu Eğiticinin Eğitimi, 1. Gün 15 Eylül 2014 Sunan: Mojca Hrabar, Eğitmen-Kilit Uzman Esaslar: SÇD yasal çerçevesi SÇD süreci şartları SÇD sürecine rehber yasal çerçeve AB SÇD Direktifi

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 44 Aralık 2011 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Dünden Bugüne Nabucco Projesi Çisel İLERİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr AB ve Türkiye nin Gözde Projesi Nabucco 2000 li yılların başında Baden-Wüttemberg

Detaylı

ABD ve RUSYA Karşı Karşıya

ABD ve RUSYA Karşı Karşıya ABD ve RUSYA Karşı Karşıya Dursun YILDIZ 14 10 2013 1 ABD ve Rusya'nın yakında daha görünür hal alacak LNG mücadelesi aslında bir enerji kaynağı bulma, koruma veya enerji yollarını tutma mücadelesi değil.ancak

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Karadeniz ve Kıyılarının Çevresel Özellikleri ve Sorunları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Didem UĞUR ÇEVRE ve ORMAN UZMANI Sunum

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu a. Şirketin Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve bağlı ortaklıkları nın fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dışından akaryakıt

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

SÇD bulgularının plan ve programlara entegrasyonu ve kümülatif etkileri içeren etki değerlendirmesi. Eğiticinin Eğitimi, 3.

SÇD bulgularının plan ve programlara entegrasyonu ve kümülatif etkileri içeren etki değerlendirmesi. Eğiticinin Eğitimi, 3. SÇD bulgularının plan ve programlara entegrasyonu ve kümülatif etkileri içeren etki değerlendirmesi Eğiticinin Eğitimi, 3. Gün 17 Eylül 2014 Sunan: Mojca Hrabar, Eğitmen-Kilit Uzman Etki Değerlendirmesi

Detaylı

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL) "Son 12 Ay" YIL AY IRAK- TÜRKİYE CEYHAN- KIRIKKALE BATMAN- DÖRTYOL 2011 Aralık 12.653 1.739 1.232 17.743 2011

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul Rüzgar Türbinleri Taşıması ve Montajı Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul Gündem Giriş ve Amaç Bulgular ve Tartışma Planlama

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı