Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aybar@anatolia-capital.com"

Transkript

1 VADELİ İŞLEMLER PİYASALARINA GİRİŞ Hazırlayan Okan Aybar, CTA Anatolia Capital Asset Management, Speculative Trading & Hedging Services Çınar 03-02, D: 4, B 15, Bahçeşehir İstanbul Turkey Tel: Fax: Nisan

2 VADELİ İŞLEMLER PİYASALARINA GİRİŞ Giriş: Türk finansal sistemi son 15 yıl içerisinde planlanan kalkınma programlarını desteklemek amacıyla önemli yapılanmalara girdi. Sermaye piyasaları, bu dönem içerisinde süre gelen yapılanmaya paralel olarak gün geçtikçe daha etkin hale geldi. Önce kurumsal ve bireysel bazda katılımcıların artmasıyla likidite arttı. Bu oluşumu takiben dış sermayelerin piyasalarımıza olan ilgisi zamanla arttı ve sonuç olarak Türkiye gelişen piyasalar içerisinde yerini almış oldu. Geçtigimiz bir kaç yıl içerisinde İMKB gelişen piyasalar arasında en iyi performans gösteren borsalar sıralamasında ön sıralarda olmasına rağmen, Türkiye ye giren yabancı fonlar diğer gelişen piyasalara oranla oldukça düşük seviyede kalmıştır. Bunun başlıca nedeni yabancı yatırımcının piyasamıza olan güveninin az olmasıyla ilgilidir. Bu güven az olduğu için yabancı yatırımcılar piyasalarımıza aralıklı girip çıkmakta ve belli dönemlerde talebin aşırı artıp azalması sonucu dalgalanmaların artmasına sebebiyet vermektedir. Şu bilinen bir gerçektir ki yabancılar piyasada talep yarattıklarında berberinde artan borsa endeksiyle deneyimsiz küçük yatırımcıyı önce kendisine çekip, sonra küçük yatırımcıdan gelen talebi iyi bir satış fırsatı olarak değerlendirerek hızlı bir şekilde piyasadan kar realizasyonu yaparak çıkmaktadır. Bu durumda kazanan genelde yabancı yatırımcı olup kaybedense küçük yatırımcı ve kurumlarımız, kısacası ulusal sermayemiz olmaktadır. Hisse senedi piyasamızın yeterince derin olmaması ve vadeli işlemler piyasalarının eksikliği nedeniyle yabancı yatırımcıyı ağırlamanın bedelini bugüne kadar ağır ödedi ve var olan şartlar iyileştirilmediği sürece ağır ödemeye devam edecektir. 2

3 Türk sermaye piyasasını gelişen diğer ülkelerin piyasalarıyla karşılaştırdığımızda çok önemli bir enstürmanın piyasamızda bulunmadığını görmekteyiz. Bu enstürman yıllardır faaliyete geçemeyen ve İMKB bünyesinde kurulmuş olan Vadeli İşlemler Piyasasıdır. Şu anda kurulu ve aktif görünen İstanbul Vadeli Altın Borsası nda yapılan işlemler ise dikkate alınmayacak ölçüde az olduğu için de piyasaların var olma nedenine hizmet etmemektedir. İzmir Vadeli İşlemler Borsası nda bir takım politik nedenlere bağlı olarak kuruluşu gerçekleşmemiştir. Eğer 1997 yılının Şubat ayında faaliyete geçeceği söylenen İMKB bünyesindeki vadeli işlemler piyasası bugün çalışıyor olsaydı yabancı yatırımcılar aldıkları hisse nedi pozisyonlarını olumsuz fiyat hareketlerine karşı koruyabilecek (hedge) edebilecek mekanizmaları kullanabilecek ve yerli yabancı yatırımcılar İMKB yi vur-kaç piyasası olarak görüp aşırı dalgalanmalara sebebiyet vermeyecekti. Vadeli işlemler piyasalarının Türkiye de çok yakında hayat bulacağı Vadeli Opsiyon Borsası A.Ş. şu an kuruluş aşamasında olup 2003 yılı itibariyla işlemlere başlaması beklenmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, vadeli işlemlerini kolay bir dille anlatan kaynak yetersizliği ile karşı karşı olan yatırımcılarımız, bu kitapta ülkemizde daha benimsenmeyen vadeli piyasaların ne olduğu, nasıl çalıştığı ve bu piyasaları nasıl kullanacağı ile ilgili bilgileri bulabileceklerdir. Bunun yanında, yatırımcılarımız, bu piyasaların ekonominin her kesimine nasıl yararlar sağladığını ve bugüne kadar bu piyasaları kullanmamanın maliyetini hem makro hem de mikro bazda gözünüzde canlandırma imkanına sahip olacaklardır. Bu çalışma sadece finansal kesimi değil pamukçusundan kuyumcusuna, tüm sanayici ve iş adamlarımızı yakınan ilgilendiren piyasa risklerini nasıl kontrol altına alacağımızı açıklayan bilgilerle donatılmıştır. Son olarak elinizdeki bu kitap, Amerika 3

4 Birleşik Devletleri ndeki vadeli piyasaların işleyişini ve bu piyasalarda kullanılan enstürmanları baz alarak tanıtıp, hisse senedi yatırımlarının alternatifsizliği içinde sıkışmış spekülatörlere çok farklı özelliklere sahip vadeli işlemler piyasalarını açıklayarak yeni ufuklar açmaktadır. Vadeli İşlemler Piyasaları Nedir? Vadeli işlemler piyasaları, bazı malların ve finansal ürünlerin üzerine hazırlanmış, vadesi, miktar büyüklüğü ve işlem saatleri önceden belirlenmiş standart sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır. Bu piyasalarda piyasa katılımcısı bir mal veya finansal ürün üzerine hazırlanmış sözleşmeyi alırsa o mala veya finansal ürüne sahip oluyor demek değildir. Bu sözleşme, belli miktardaki malı yada finansal ürünü, gelecekteki belli bir vadede, o vadenin spot fiyatı üzerinden alabilmesi için alıcı ve satıcıyı karşı karşıya getireceğini taahut eden sözleşmedir. Sözleşmenin ne olduğu hakkındaki detaylı açıklamayı aşağıdaki Vadeli Sözleşme (Futures) Nedir? başlıklı paragrafta göreceksiniz. ABD deki vadeli işlemler piyasaları, aynen İMKB sisteminde olduğu gibi bir takas kurumu, takas üyesi olan aracı kurumlar, takas üyesi olmayan aracı kurumlar ve onları denetleyen bir komisyonu içerir. Borsaların ve Vadeli Emtia Piyasası Komisyonu nun belirlediği esaslar ve kanunlar çerçevesinde belli saatlerde açılır, piyasaya kote edilen belli sözleşmeler alınıp satılır ve müşteri hesapları takas üyeleri tarafından muhasebelendirilir. Vadeli Sözleşme (Futures Contract) Nedir? Vadeli sözleşme, belli bir ürünün alımının veya satımının gelecekteki bir vadede gerçekleştirilmesi üzere tarafları bağlayan bir anlaşma olduğunu söylemiştik. Tüccarlar, bu sözleşmelerin gereği olarak, borsanın belirlediği son işlem günü 4

5 geldiğinde o gün sonu itibarıyla alıcı ve satıcı pozisyonlarını korudukları sürece teslimatı almak yada teslimatı gerçekleştirmek zorundadır. Bir başka deyişle, vade sonu geldiğinde sözleşmede alıcı olan tücccar borsanın belirlediği son işlem gününde veya son işlem gününden önce pozisyonunu kapatmamışsa (yani geri satmamışsa), vadedeki spot fiyatından vadeli işlem sözleşmesinin konu olduğu malı veya finansal ürünü satın almakla yükümlüdür. Bunun tersine, sözleşmeyi satan tüccar borsanın belirlediği son işlem günü geldiğinde veya son işlem gününden önce pozisyonunu kapatmamışsa (yani geri almamışsa) sözleşmenin vadesi geldiğinde, vadedeki spot fiyatından vadeli işlem sözleşmesinin konu olduğu malı veya finansal ürünü, vadedeki spot fiyatı üzerinden satmak üzere malın teslimatını gerçekleştirmek zorundadır. Buna bir örnek verecek olursak, Haziran vadeli pamuk sözleşmesini satın almış bir tüccar, sözleşmenin son işlem günü geldiğinde sözleşmesini satmazsa, teslimatın yapılacağı günün spot fiyatı baz alınarak borsa tarafından eşleştirilen alıcı ve satıcının borsanın teslimatla ilgili ihtilaf kuralları ve ışığı altında kendi aralarında yaptığı anlaşmaya göre, alıcının pamuğu alma zorunluluğu vardır. Bunun tersi olarak da Haziran vadeli pamuk sözleşmesini satmış bir tüccar, eğer son işlem günü geldiğinde satmış olduğu pamuk sözleşmesini geri alarak pozisyonunu tasviye etmezse, teslimatın yapılacağı günün spot fiyatı baz alınarak, borsa tarafından eşleştirilen alıcı ve satıcının, teslimat komitesinin belirlediği prim iskonto oranı kurallarının ışığı altında, kendi aralarında hazırladığı yaptığı anlaşmaya göre, satıcının pamuk teslimatını yapma zorunluluğu vardır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki piyasadaki açık pozisyonların tamamına yakın bir bölümü (yüzde 99 luk bir kısımı), yukarıda açıklanan teslimat prosedürlerini izlemek zorunda kalmamak için, vade gelmeden son işlem gününde yada son işlem gününden birkaç gün önce var olan pozisyonlarına ters bir pozisyon alarak teslimat yapma yada teslimatı gerçekleştirme zorunluluğunu üzerine almaz. Bunu yapabilmek 5

6 için, piyasa katılımcıları, en geç, borsanın belirlediği son işlem gününde o vadedeki pozisyonunu daha ilerideki başka bir vadeye taşımak için elinde bulundurduğu sözleşmeyi satarak pozisyonunu kapatır ve aktif olan daha uzak bir vadede yeni bir pozisyon açar yada pozisyonunu devam ettirmek itemiyorsa ters pozisyon alarak pozisyonunu tasviye eder ve piyasadan çekilir. Vadeli sözleşmeler belli mallar ve finansal ürünler üzerine belli vadelere işlem görür demiştik. Genellikle birbirini takip eden her 4 aya sözleşmeler işlem görür. Örneğin altın sözleşmeleri New York Mal Borsası nda her ay için işlem görse de en çok işlem gören vadeler Eylül, Aralık, Mart, Haziran sözleşmelerdir. Bu aylar, sözleşmelerin spesifikasyonlarına göre değişiklik gösterirler. Sözleşmelerin borsalarca belirlenen standart spesifikasyonlarını kitabın arkasındaki ekte bulabiliriniz. Normal şartlarda her bir sonraki ay için işlem gören sözleşme, ondan bir ay öncekine oranla daha pahalı olmalıdır. Bunun nedeni tamamıyla vadeli sözleşmelerin fiyatlamsıyla alakalıdır. Vadeli sözleşmelerin fiyatlanmasını ileriki paragraflarda göreceksiniz. Örneğin bugün Euro nun spot değerinin olduğunu varsayarsak fiyatlamada uygulanan faiz oranlarına göre Aralık vadeli Euro ; Mart vadeli olabilir. Bu duruma Normal Piyasa (Normal Market) denir. Eğer tam tersi olsaydı yani yakın vade için olan aşırı talepten dolayı yakın vade fiyatı artıp uzak vade fiyatlarının üzerine çıksaydı bu duruma da ters piyasa (inverted market) denir. Buna güncel bir örnek verecek olursak petrol fiyatlarını ele alabiliriz. Normalde petrolün uzak vadeli fiyatı, yakın vadeli fiyatından yüksek olmalıdır. Ancak son günlerde Irak toprakları üzerinde cereyan eden İkinci Körfez Savaşı ve petrol üreticisi Venezuella daki genel grev, petrolün spot piyasada kıt olmasına neden olmakta ve bu da yakın vadeli petrol fiyatlarının uzak vadeli petrol fiyatların üstüne çıkmasına sebep olmaktadır. Örnek verilecek olursa bu kitabın hazırlandığı 6

7 tarih olan 1 Nisan 2003 tarihi itibariyle vadeli petrol fiyatlarına bakıldığında Mayıs vadeli petrolün 28,64 dolar; Haziran vadeli petrolün 27,16 dolar; Temmuz vadeli petrolün fiyatı 26,43 dolar ve son olarak Ağustos vadeli petrol fiyatının 26,08 dolar olduğunu görüyoruz. Belli bir aya işlem gören sözleşmenin fiyatıyla kendisinden bir ay sonraki sözleşme fiyatındaki farka baz puan ( basis point yada ticker ) denir. Yukarıdaki verilen petrol fiyatlarına baktığımız zaman Mayıs vadeli petrol ile Haziran vadeli petrol fiyatı arasında (28,64 27,16) baz puan olduğunu görüyoruz 1. Vadeli sözleşmeler hakkında kısa bir bilgilendirmeden sonra bu piyasaları yöneten ve çalışmasında etkili olan kurumları teker teker tanıyalım. Takas Kurumu: Takas Kurumu bir işlem gerçekleştiği zaman, alici ve satıcının pozisyonlarını garanti altına alan kurumdur. Takas Kurumu borsa ile beraber çalışır ancak tamamen bağımsızdır. Yani borsada işlemler gerçekleştirilir, gerçekleştirilen işlemler takas üyeleri tarafından takas kurumuna rapor edilir. Gelen raporlara göre takas kurumunda alici ve satıcı eşleştirilir ve müşteri hesapları burada yine takas üyeleri tarafından muhasebelendirilir. Böylece alici ve satıcı kişisel olarak bir araya gelmek yerine takas kurumunın aracılığında sözleşmeler ve fonlar hesaplar arasında gidip gelir. Böylece piyasa daha likit, daha hızlı ve daha hatasız işler. 1 Baz puan, daha yakin vadeden daha uzak olan vadeyi cikartarak hesaplanir. Eger baz puan artiyorsa yakin vade uzak vadeye gore daha cok artiyor ya da uzak vade yakin vadeye gore daha cok dusuyor anlamina gelir. Bazi tuccarlar bu farkliliktan kar etmek amaciyla spekulatif pozisyon alirlar. Bu spekulatif pozisyonlara Inter Delivery Spread denir. Yayılma islemleriyle spekulatif pozisyon alma daha ileride aciklanacaktir. 7

8 Borsa: Borsa alım-satımların gerçekleştiği tek ortamdır. Borsada ancak kote edilen sözleşmeler alınıp satılır. Borsada işlemler PIT 2 denilen yerde sadece borsaya kayıtlı olan aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen işlemler borsa ve ayni zamanda takas üyeleri tarafından takas kurumunın bilgisayar sistemine girilir. Borsa sözleşmelerin el değiştirdiği tek ortam olma işlevinin dışında vadeli işlemler piyasalarının en önemli özelliği olan teminatlandırma işlevini yöneten tek kurumdur. Teminatlar, ileriki paragraflarda detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Takas üyeleri: Piyasada işlem yapma lisansı olan aracı kurumlar takas üyeleri olan ve olmayan olarak ikiye ayrılır. Takas üyeleri takas kurumunın işlevini gerçekleştiren kurumlardır. Takas üyeleri piyasa katılımcılarının tümünün hesaplarını tuttukları için çok ağır sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların en önemlisi sermaye yeterliliklerini standardın üzerinde tutmaktır. Bunun en önemli nedeni takas kurumunun sözleşmelerin ve fonların el değiştirmesinde garantörlük sıfatıyla var olmasıdır. Eğer bir takas üyesi sorumluluklarının herhangi birini yerine getirmezse takas kurumu görevini yapmamış anlamına gelir ki bu piyasanın mekanizmasına olan güvenini direk olarak etkiler. Takas kurumuna üye olmayan diğer tüm aracı kurumlar takas kurumu üyelerinin müşterisidir. Örneğin bir yatırımcı takas 2 PIT daire seklinde icinde basamaklari olan ve uzerinde borsa aracı kurumlarinin islemlerini karsilikli el hareketleri ve sozlerle gerceklestirdigi yere denir. Son yillarda elektronik borsalarin gelismesiyle pitler yavas yavas ortadan kaldirilmakta ve insan hatasina izin vermeyen sistemler uzerinde gerceklesmeye baslamistir. Ornegim Amerika nin en onemli vadeli islemler borsalarindan Chicago Board Of Trade (CBOT), 1999 yilinda Alman Marki vadeli piyasasinin PIT sistemini iptal edip yine CBOT ye bagli ve GLOBEX diye anilan elektronik borsaya aktarmistir. 8

9 kurumuna üye olmayan bir aracı kurumda hesap açtığı taktirde o müşterinin hesabi beraberinde çalışacağı takas üyesi olmayan aracı kurumda açılmaz. Hesap, takas kurumu üyesi nezdinde hesabi olan aracı kurum adına açılır ve müşteri hesaplarını takas üyesi olan kurumun aracılığıyla takip eder. Amerika Birleşik Devletleri nde Vadeli Emtia Piyasaları Komisyonu (CFTC) ve Ulusal Vadeli İşlemler Piyasası Birliği (NFA 3 ): Vadeli Emtia Piyasaları Komisyonu nun (Commodity Futures Trading Commission-(CFTC)) görevi vadeli işlemler piyasalarının düzenlenmesiyle ilgili kanunları yapmak ve onları uygulamaktır. Ulusal Vadeli İşlemler Piyasası Birliği (NFA) ise piyasa katılımcıları arasında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda komisyonun koyduğu kanunlar çerçevesinde neler yapılacağı ile ilgili kararlar alır. NFA aynı zamanda vadeli işlemler endütrisinde çalışan tüm kişi ve kuruluşları CFTC bünyesinde kayıtlar ve kamuyla dolaysız olarak çalışacak kişi ve kuruluşların lisanslamasını gerçekleştirir. Vadeli Emtia Piyasaları Komisyonu nun bir başka önemli işlevi de bir sözleşme çıkarılacağı zaman sözleşmenin piyasaya olan uygunluğu ve ihtiyacın olup olmadığı konusunda karar verip önerilen sözleşmenin çıkarılıp çıkarılmama konusunda karar verir. Genellikle kurulun işlevleri belirlediği önemli bazı kurallar pozisyon limitleri, aracı kurumların ve onların verecekleri raporların denetlenmesi gibi konularla ilgilidir. 3 İngilizce adı NFA (Nationl Futures Association) olan Vadeli İşlemler Piyasaları Birliği, Amerika Birleşik Devletleri nde vadeli piyasaları piyasa katılımcıları tarafindan kendi kendini denetleyen ve İngilizce adı CTFC (Commodity Futures Trading Commission) Vadeli Emtia Piyasaları Kurulu tarafindan bu işlevi üstlenmiş bir kuruluştur. Bu piyasalarda aktif olarak çalışan aracı kurumlar, fon yöneticileri, aracı kurum çalışanları dahil, yatırımcılarla direk temas halinde olan kişi ve kurumları denetler. Bu piyasalarda çalışacak olan kişi ve kurumların çalışmaya başlamadan yatırımcıyı korumak adına önce yeterlilik sınavından geçmeleri ve birliğe üye olma zorunluluğu vardır. 9

10 Teminatlar ve Kaldıraç Etkisi: Teminatlar, vadeli işlemler borsalarının işleyiş temelini oluştürür. Müşteriler, piyasalarda pozisyon almadan önce beraber çalıştıkları aracı kuruma teminat yatırırlar. Bu teminatlar daha önceden de belirtildiği gibi borsalar tarafından ilan edilir. Her sözleşmenin teminatı diğerinden farklı olabilir. Bir sözleşmenin teminatının diğer bir sözleşmenin teminatından değişik olması, o sözleşmenin içerdiği mal veya finansal ürün miktarına ve piyasada geçmişe bakılarak değerlendirilen günlük dalgalanma oranına (volatiliteye) göre belirlenir. Teminat kullanılmasının başlıca nedeni vadeli işlemler piyasalarının bir başka önemli özelliğiyle ilgilidir. Bu özellik piyasada bulunan kaldıraç etkisidir. Kaldıraç etkisi yatırılan teminat ile alınan pozisyonun parasal değerinin arasındaki farktan kaynaklanır. Örneğin New York Mal Borsası nda işlem gören altın sözleşmesini ele alacak olursak bugünkü verilere göre yatırılması gereken teminat miktarının 1350 dolar olduğunu görürüz. Yine bu piyasadaki işlem gören her sözleşmenin içerdiği 100 onsluk altın miktarını ve ons başına bugünkü piyasa değerini (330,80 dolar) göz önüne aldığımızda sözleşmenin parasal değerinin dolar olduğunu görürüz. Bu da yatırılan her 1350 dolar ile aslında dolarlık bir pozisyon yönetebiliyoruz anlamına gelir. Buna göre kaldıraç etkisinin yüzde kaç olduğunu hesaplayacak olursak yaklaşık yüzde 4.08 (1350/33080) yada 24,5 katı (33080/1350) olarak hesaplayabiliriz. Vadeli sözleşmelerin alımı - satımı ne yararlar sağlar? Vadeli işlemler piyasaları, alıcı veya satıcı durumda olan sanayicilerin ham madde alım ve satımlarını fiyatların 10

11 hareketlerinden etkilenmeyerek gerçekleştirmesini sağlar. Yani fiyatların ters hareketlerine karşı onları korur. Bu sözleşmeler özellikle döviz ve çapraz kurlara karşı riski olan ve hammadde alımi yapan sanayicilere koruma sağlar ve karlılıklarını belirgin ölçüde artırır. Buna ek olarak vadeli işlemler piyasalarının en önemli 3 özelliğinden bir tanesi belli bir ürünün (pamuk, şeker, petrol ) alım satımlarının birbirinden değişik vadelerde gerçekleştirilmesi ve bu sayede o ürünün fiyat değişim oranlarının yani fiyat dalgalanmalarının (volatilitenin) azalmasıdır. Eğer örnek verecek olursak, şeker üzerine yazılmış vadeli işlem sözleşmeleri olmasaydı, şeker üzerinde oluşan arz ve talep tek bir vadede oluşacağından, bu oluşum fiyat hareketlenmelerini de artıracaktır. Bir başka deyişle, vadeli piyasalar olmasaydı, şeker tüccarları spot vadeden başka alım satım gerçekleştirecek vade bulamayacaklardı. Bu da aynı vade üstünde arz ve talep dengesinin çok hızlı değişimlere uğramasına, dolayısıyla aşırı fiyat hareketlenmelerinin oluşmasına sebep olacaktı. Ancak vadeli piyasalarda örneğin pamuk bir kaç vadede birden işlem gördüğü için bu ürün üzerine dönen fonlar değişik vadelere dağılır (Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık) ve dolayısıyla fiyat dalgalanmaları (volatilite) azalır. Vadeli piyasalar teminat usulüyle çalıştığı için küçük birikimlerini yüksek riskli enstürmanlara koymak isteyen agresif tüccarlar spekülatif pozisyon taşıyabilirler. Bu tip yatırımcılar kendilerini korumak amacıyla işlem yapmak isteyen katılımcıların risklerini üzerlerine alırlar ve piyasada likidite sağlarlar. Vadeli piyasalar belli mal ve finansal ürünlerin bir merkezde işlem görülmesini sağladığı için fiyatlamalar daha etkin ve güvenilir bir şekilde yapılır. O malın gerçek değerinin belirlenmesinde bu son derece önemlidir. 11

12 Vadeli piyasalar sayesinde yüksek taşıma maliyetleriyle karşı karşıya olan bir şirketin taşıma maliyetlerini piyasadaki ortalama taşıma maliyetine çevirmesine olanak tanıyabilir. Bu noktada şunu da belirtmek önemlidir: Bazı sanayicilerimiz önündeki 3-4 aylık dönemde kullanmayı öngördüğü hammaddeyi spot piyasadan nakit olarak alıp stoklarında bekleterek, o hammaddeye yatırılan paranın fonlama maliyetini ve hammaddeyi saklama maliyetini üzerine almış olur. Bu durumda kullanılmak üzere satın alınan ancak atıl olarak depolanan hammadde yüksek bir maliyet getirir. Buna karşın vadeli işlemlerde alım yapan sanayici fiziki mali sadece ihtiyacı olduğu zaman alabilme ve alacağı hammadde fiyatını ayrıca sabitleme opsiyonunu elde ettiğinden dolayı büyük ölçüde fonlama maliyetinden kurtulduğu için maliyetlerinde belirgin bir düşüş gözlenir. Bununla beraber hammaddeyi kullanım ihtiyacı olduğu zaman fiyat hareketlerinden etkilenmeden satın alabilen sanayici, hammaddeyi alıp kendi imkanlarıyla depolamak zorunda kalmayacağı için, saklama maliyetini kendi bünyesinden çıkarıp piyasaya dağıtılmış ortalama saklama maliyetine dönüştürür ve bu da toplam maliyette oldukça etkin bir maliyet düşürücü etken olarak sanayiciye yarar sağlamış olur. Saklama maliyetinin kendi bünyesinden çıkarılarak piyasanın saklama maliyetine dönüştürülmesi ayni zamanda sanayicilere yerden de tasarruf yapmalarını ve kaynaklarını daha etkin kullanma fırsatı verir. Örneğin hangar olarak kullandığı bos alanı üretim alanına çevirerek kar merkezi haline getirir ve üretim kapasitesi artisini daha etkin ve ucuz yolla sağlamak için gerekli ortamı yaratabilir. Vadeli piyasaların sağlayacağı bir başka yarar da kullanıcısına sabit fiyattan satış yapabilme imkanını vermesi sayesinde ilgili ürünün satıcısının satış kabiliyetinde büyük ölçüde artış sağlar. Piyasa fiyatlarının devamlı dalgalandığı bir ortamda satıcı malıni sabit fiyattan satabilirse bu durum alıcıların ilgisini o satıcıya çevireceğinden satıcının satışları büyük ölçüde artar ve diğer rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü kazanır. 12

13 Son olarak malıni spot piyasada değil de alternatif bir piyasada satmak isteyen üreticiler yada tüccarlar vadeli işlemler piyasasını kullanabilirler. Vadeli Sözleşmelerinin İşlem Mekanizması Nedir? Pamuğu ele alalım: New York Pamuk Borsası nın bugünkü standart verilerine baktığımız zaman 1 pamuk sözleşmesi libre ağırlığında pamuğu içerir ve yine bugün itibarıyla libresi yaklaşık 60 cent olduğu için 1 sözleşme pamuk alan bir tüccarın aslında dolarlık bir pamuk aldığını gösterir. (0.60 cent*50000=30000) Ancak vadeli işlemler piyasaları teminat esasına göre çalıştığı için tüccar bu sözleşmeye sahip olmak için doların tamamını ödemek yerine borsa tarafından belirlenmiş olan 1050 dolarlık teminatı yatırması yeterlidir. Böylece tüccar 1050 dolar yatırarak aslında dolara yakın bir pozisyon almış olur. Bu durumu kaldıraç etkisi kavramını tanımlarken açıklamıştık. Buradan yola çıkarak pamuk piyasasına baktığımızda kaldıraç etkisi yüzde kaç diye sorulduğunda ise yüzde 3,5 (1050/30000=3,5) yada 60 (100/3,5=28,57) katı kadar diyebiliriz. Tüccar almak istediği pozisyon için yeterli başlangıç teminatını yatırdıktan sonra işlem yapmak üzere aracı kuruma emir verir. Vadeli işlemler borsalarında standart belli başlı emir türleri vardır. Bu emirlerin haricinde başka emir kabul edilmez. Aşağıda emir türlerini ve açıklamalarını görebilirsiniz: Piyasa Emri (Market Order): Piyasa emri alan aracı kurum, işlemi hemen gerçekleştirmekle yükümlüdür. Aralık vadeli pamuğun piyasa alış-satış fiyatının 60.40/42 (60,40 alış 60,42 satış) olduğunu varsayalım. Aracı kurum piyasa satış emri alırsa centten alıcıya satar ve bu işlemin gerçekleşmesi 2-3 saniyeyi geçmez. 13

14 Fiyat Limitli Emir (Limit Order): Fiyat limitli emir, belli bir fiyattan yapılması gereken alış yada satış emridir. Tekrar Aralık vadeli pamuk piyasanın 60.40/42 olduğunu var sayalım. Eğer tüccar fiyatı centten Aralık vadeli pamuk almak isterse piyasanın a düşmesi gerekir. Ancak su da bilinmelidir ki piyasa a gerilese bile bu işlem gerçekleşmeyebilir. Bunun da nedeni piyasanın hızlı hareket ederek o seviyeye inip hemen geri çıkması olabilir. Bazı durumlarda ise dan verdiğimiz alış emri bu fiyat yerine daha aşağıdan yani daha iyi bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu durum yine piyasanın çok hızlı bir şekilde hareket edip almak istediğiniz seviyeyi çok kısa bir zamanda geçerek daha aşağılara hareket etmesinden kabaklanabilir. Pozisyon Tasviyesi Emirleri (Stop Order): Stop emirleri fiyat belli bir seviyeye geldiği anda otomatik olarak piyasa ermine dönüşüp piyasa fiyatından işlem yaptırma emridir. Örneğin piyasa dayken den stop alış stop emri verirseniz piyasa gördüğü anda verilen emir yukarıda açıklanan piyasa ermine dönüşür ve piyasa neredeyse o fiyattan işlem gerçekleşir. Bu yüzden den alış stop emri veren bir tüccarın işlemini gerçekleştireceği fiyat olmayabilir. alış stop emirleri piyasada gecen fiyatların üzerinde bir seviyede verilirken satış stop emirleri piyasada gecen fiyatların altında bir seviye için verilir. Fiyat Limitli Pozisyon Tasviyesi Emirler (Stop Limit Orders): Bu emir türü stop emriyle limitli emirlerin bir karışımı olarak düşünülebilir. Stoplu limitli alış emri koyan bir tüccarın emri piyasa fiyatı belli bir seviyeye geldiğinde limit ermine dönüşür. Örneğin piyasa fiyatı dayken dan Stoplu limitli alış emri koyan bir tüccarın işlemi piyasa seviyesine geldiği zaman dan gerçekleşmek üzere limitli emire dönüşür ve işlem bu fiyattan gerçekleşmek zorundadır. Bazı zamanlar olur ki Stoplu limitli alış emri veren bir tüccarın emri piyasanın çok hızlı 14

15 olması nedeniyle a çok hızlı bir şekilde gelip işlemi o fiyattan gerçekleşmeden in üzerine gitmesi yüzünden gerçekleşmez. Bu durumda işlemin gerçekleşmesi için piyasa fiyatının tekrar a gelmesi gereklidir. Stoplu limitli alış emirleri piyasanın üzerinde bir seviye için, Stoplu limitli satış emirleri ise piyasanın altında bir seviye için verilir. Fiyat Limitli Pozisyon Açma Emirleri (MIT Orders): Bu emirin gerçekleşme mantığı, aslında pozisyon tasviyesi emirlerinin gerçekleşme mantığından farkı yoktur. Tek farkı, pozisyon tasviyesi emirlerinin aksine, fiyatlar piyasa belli bir seviyeye geldiği zaman anında piyasa ermine dönüştüğünde işlemin gerçekleşmesi için öngörülen fiyattan veya o fiyattan daha iyi bir fiyattan işlem görmesi gerekir. Hatırlarsanız pozisyon limitli emirlerde fiyat, belli bir fiyat seviyesine geldiğinde o anki piyasa fiyatı ne is o fiyattan alış yda satış işlemi gerçekleştirilir. Bu emir ise öngörülen fiyatın gelmesi durumunda sadece o fiyattan veya daha iyi bir fiyattan işlemin gerçekleşmesi zorunluluğu vardır. Bir başka deyişle alış emrinin sadece işlemi yapacak kişi tarafından belirtilen fiyatta veya o fiyatın daha altında gerçekleşmek zorunda olması; satış emrinin ise belirtilen fiyatta veya daha yukarısında işlem olmasını zorunlu kılar. Fiyat limitli pozisyon açma emirleri, piyasanın hızlı olması nedeniyle gerçekleşmeme ihtimali vardır. Pamuk piyasasında fiyat limitli pozisyon açma emri vererek alım yapma örneğini ele alalım. Fiyatın cent olduğu bir anda eğer 60,40 centten alım yapmak istiyorsak bu emirle sadece 60,40 veya onun altındaki seviyelerden alım yapabiliriz. Fiyatlar, 60,40 seviyesini gördükten sonra çok hızlı bir şekilde tekrar yukarı hareketlenirse alım yapma fırsatı yakalanamayabilir. Fiyat limitli pozisyon açma emirleri piyasanın altında, satış emirleri ise piyasanın üstünde bir seviyeye verilir. 15

16 Devamlı Aktif Emirler (Good Till Cancelled (GTC) Orders): Vadeli işlemler piyasalarında bazı mallar ve finansal ürünler 24 saat alınıp satılır. Eğer bir tüccar yerel piyasanın işlem saatleri dışında emrinin çalışmasını istiyorsa veya verdiği emrin bir sonraki işlem gününde de çalışmasını istiyorsa Devamlı Aktif Emiri verebilir. Böylece verilen emir, emri verenin kendisi emri iptal ettirmedikçe devamlı olarak çalışacaktır. Kapanış Erimi Emirleri (Market On Close Orders): Vadeli işlemler borsalarında genelde son 1 yada 2 dakika kapanış erimidir. Bu zaman içerisinde kapanış erimi emirleri gerçekleştirilmelidir. Eğer 1 sözleşme pamuğu kapanışta satmak yada almak isterseniz bu işlem seansın son 1 dakikasının içinde herhangi bir fiyattan gerçekleşebilir. Açılış Erimi Emirleri (Market On Opening Orders (MOO)): Bu emir tipinin de mantığı tıpkı kapanış erimi emrininki gibidir. Tek farkı kapanış erimi emirlerinde işlem son 1 yada 2 dakika içinde gerçekleşmesi gerekirken açılış erimi emirleri işlemin piyasa açılışının ilk 1 yada 2 dakikası içinde gerçekleşir. Günlük Emir (Day Order): Normal şartlarda bir emir verilirse ve devamlı aktif emri olduğu söylenmezse, o emir yerel işlem saatleri için geçerlidir. Seans gün sonunda kapandığı zaman emir otomatik olarak iptal edilir. Sınırlı Zaman Emirleri (Limited Time Orders): Bir tüccar gün içinde belli bir saate kadar emrinin geçerli olmasını istiyorsa emrin iptal edilmesini istediği zamanı belirterek emir verebilir. Örneğin saat a kadar belli bir fiyattan alış veya satış emri verilebilir. Gerçekleştir veya İptal Et Emirleri (Fill or Kill Orders): Eğer tüccar emrinin gerçekleşmesini istediği emrinin tamamının bir 16

17 kerede gerçekleşmesini istiyorsa bu emri verebilir. Verilen emrin tamamı gerçekleşmeyecekse emir otomatik olarak iptal edilir. Biri Diğerini İptal Etsin Emirleri (One Cancels Other Order (OCO)): Bu emir ile tüccar iki yöne herhangi bir emir koyarken eğer biri diğerini iptal etsin derse, verilen iki emrin birisi gerçekleştiği anda diğerini iptal ettiren emir vermiş olur. Diyelim ki tüccar seviyesinin bir sözleşme Arilik pamuk sözleşmeyi aldı. Eğer tüccar dan ve dan satış emri koyarsa ve bu emirlerden bir tanesi gerçekleştiğinde diğer emir otomatik olarak iptal olur. Tüccar almak istediği pozisyonları doğru ve amacına uygun bir şekilde verdikten sonra verilen emir borsa mekanizması içinde belli bir sıra takip eder. Emir/İşlem/Teyit Akışı: Bu sırayı şu şekilde açıklayabiliriz: 1. Müşteri aracı kurumu arayarak almak istediği pozisyon için emir verir. Emir verilirken, verilen emrin alış emri mi, satış emri mi olduğu, malın yada finansal ürünün ne olduğunu ve vadesini açıkça belirmek zorundadır. 2. Aracı kurum aynı anda emri yazar ve telefon aracılığıyla işlem salonuna (PIT aracı kurumuna (floor broker)) bağlanır. 3. PIT aracı kurumu emri yazar ve PIT in içinde bulunan kişiye ulaştırılmak üzere Runner diye tanımlanan ve emri PIT e götüren kişiye verilir. Bu iş genelde uzaktan aracı kurumların birbirlerine yaptığı el hareketleriyle de daha etkin ve hızlı yapılır. 4. Emir PIT e ulaşır ve gerçekleşir. 17

18 5. Emrin gerçekleştiğine dair teyit önce PIT aracı kurumundan müşterinin aracı kuruma, ondan da pozisyonu almak isteyen tüccara ulaşır. 6. Bu arada yapılan emir borsa aracılığıyla muhasebeleştirilmek ve eşleştirilmek üzere takas kurumunun bilgisayar sistemine girilir. Takas kurumu, takas üyeleri aracılığıyla ertesi gün bir önceki günün işlemlerini detaylı gösteren bir ekstre hazırlar ve tüccarın bağlı olduğu aracı kurumun aracı kurumine gönderir. Pozisyon aldıktan sonraki gelişmeler: Pozisyonlar genelde 2 türlüdür. Sözleşmeyi sattığımız zaman ve aldığımız zaman pozisyonlarımızın adlandırılması değişir. Eğer sözleşmede alıcıysak long ; satıcıysak short pozisyon taşıyoruz demektir. Aldığımız pozisyon ( long yada short pozisyon) gün sonu fiyatı itibarıyla kara geçerse, yatırmış olduğumuz teminatın üzerine gün sonunda para akışı olur. Örneğin tuttuğumuz pamuk pozisyonunda 500 dolar kara geçersek hesaplardaki varlığımız 1498 dolar ( =1498) olur. Burada oluşan 500 dolarlık kar, tuttuğumuz pozisyonu kapatarak kar realizasyonu yapmak gerekmeksizin hesabımıza çekilebilir nakit olarak aktarılır. Tersi durumda, örneğin 100 dolar zarara geçerse daha önceden pozisyonu tutmamız için yatırmış olduğumuz 1050 dolar üzerinden 100 dolar eksiltilir ve hesabımızdaki miktar 950 ( =950) dolara düşer. Sürdürme Teminatı (Maintenance Margin): Bu noktada vadeli işlemler borsalarının belirlediği sürdürme teminatı kavramını da belirtmek gerekir: Tekrar pamuk piyasasını ele alalım. New York Board Of Trade nin pamuk borsası 18

19 söyle bir direktif sunmuştur: 1 sözleşme vadeli pamuk almış yada satmış yatırımcının toplam varlığı 750 doların altına düşerse, hesabındaki diğer pozisyonların (eğer varsa) teminatları da karşılandığı sürece yatırımcı varlığını tekrar 1050 dolara çıkartmakla yükümlüdür. Yani 1 sözleşme pamuk almış yada satmış bir yatırımcı 300 dolar zarara kadar hiç bir ekstra işlem yapmadan pozisyonunu tutabilir. Ama zararı 301 dolara çıkarsa yani 1050 dolar yatırdıktan sonra 300 dolar zarar yaparak varlığı borsa tarafından önceden belirlenmiş 750 dolar olan sürdürme teminatı rakamın altına düşerse, tüccar hesabındaki varlığını tekrar 1050 dolara çıkartmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük aracı kurum yada kişi tarafından tüccara zamanında belirtilir ve bu isleme ek teminat talebi margin call denir. Ek teminat talebi sınırları sadece borsalar tarafından belirlenir. Eğer tüccar yapılan teminat çağrısında üzerine düşen görevi yerine getirmeyip teminatını 1050 dolara çıkartmak için nakdi bir değer ile veya nakite kolay çevrilebilen bir finansal varlık ile (bono, tahvil, hisse senedi gibi) aradaki farkı karşılayamazsa, ABD deki piyasanın kanun ve kurallarına göre beraber çalıştığı aracı kurum yada kişi, tüccarın pozisyonunu kapatmakla yükümlüdür. Aşağıdaki semada teminat çağrısının nasıl islediği New York Pamuk borsası başlangıç teminatı ve teminat çağrısı sınırına göre gösterilmektedir: 19

20 KAR BOLGESI $ 0 New York Pamuk Borsasi Baslangic Teminati = $ 1050 $ ZARAR BOLGESI $ New York Pamuk Borsasi Teminat Cagrisi Siniri = $750 Yukarıda açıkladığım mekanizma, vadeli borsaların üçüncü en önemli özelliği olan ve piyasaya göre ayarlama (marked to market) diye adlandırdığımız özelliğe dayanmaktadır. Piyasaya Göre Ayarlama (Marked To Market): Oluşan her kar veya zarar günlük kapanış fiyatlarına göre her gün hesaplanır ve bir önceki güne göre hesabımızda bulunan teminat üzerine, eğer kar ettiysek alacaklı, zarar ettiysek borçlu girilir. Örneğin bugün yaptığımız kar sayesinde oluşan çekilebilir paramız ertesi gün piyasanın hareketine bağlı olarak bir önceki günden fazla yada az olabilir ve hatta yatırdığımız teminatın üzerinden de para kaybederek teminat çağrısı sinirinin altına bile inebilir. Diğer bir deyişle hesabımızdaki teminat ve/veya kar, eğer pozisyonumuzu tutmaya devam ediyorsak, ertesi günkü kapanış fiyatına göre her gün azalır yada artar. Vadeli İşlemler Piyasaları Ne Amaçlarla Kullanılır? Vadeli işlemler piyasalarının 2 ana kullanım amacı vardır: Birincisi fiyat farklılıklarından kar etmek için spekülatif amaçlı alım satım yapmak; ikincisi ise daha önceden belirttiğim gibi 20

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

Aralık 2006 da hazırlanmıştır.

Aralık 2006 da hazırlanmıştır. 1 Aralık 2006 da hazırlanmıştır. Tarih : Aralık 2006 / İZMİR - TÜRKİYE HEDEF FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Halit Ziya Bulvarı, Uz İş Merkezi, No:52 Tel: 0232.4415492 www.hedefonline.com 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

FOREX PİYASASININ KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE FOREX PİYASASININ PAY PİYASALARI VE FUTURES PİYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

FOREX PİYASASININ KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE FOREX PİYASASININ PAY PİYASALARI VE FUTURES PİYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2527 Number: 28, p. 537-557, Autumn II 2014 FOREX PİYASASININ KENDİNE HAS

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama *

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Erkan SEVİNÇ **, Akın MERKEN *** Öz 04 Şubat 2005 tarihinde İzmir de faaliyete geçen Vadeli İşlemler

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin.

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin. İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 I. Varant Nedir?.4 A. Varant Türleri 6 B. Varant Fiyatı Neye Dayanır?.6 II. III. 1. Dayanak Varlığın Fiyatı 6 2. Vadeye kalan Gün Sayısı (VKGS).7 3. Örtük Oynaklık..7 4. Faiz ve Temettü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

Lider Forex - Online Forex Platformu www.liderforex.com ÖNSÖZ

Lider Forex - Online Forex Platformu www.liderforex.com ÖNSÖZ ÖNSÖZ Dünyanın en büyük ve en çok kazandıran finans piyasasına adım atmaya hazır mısınız? Bu kitap günümüzde en çok ilgi uyandıran finans piyasası olan forex i yatırımcılara daha iyi anlatmak amacıyla

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL 2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İZMİR, 2004 1 İşbu kitap, 03 Aralık 2004 Cuma günü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları, panel konuşma

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr.

Detaylı

Forex -Uluslararası Döviz Piyasası-

Forex -Uluslararası Döviz Piyasası- Forex -Uluslararası Döviz Piyasası- Eğitimin Amacı: Düzenlenen eğitim forex yatırımcılarını bilinçlendirmek piyasanın olanaklarını tanımak ve risklerinden kaçınmak adına gerçekleştirilmektedir. Eğitim

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Ders Kodu: 1011 Türev Araçlar Sınavı Prof. Burak Saltoğlu Boğaziçi Üniversitesi ve Risktürk Bu kitabın tüm yayın hakları

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı