T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

2

3 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından biri haline getirmek amacıyla başlattığımız köklü dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmalarının en önemli halkalarından birini özdeğerlendirme çalışması oluşturmaktadır yılı Özdeğerlendirme Raporumuz, stratejik hedeflerimize ne derece yaklaştığımızı göstermekte, ileride yapılacak olan çalışmalara yol gösterici niteliktedir. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması yaklaşık üç ayda gerçekleşmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerimizin ve dış paydaşlarımızın da aktif katılımıyla hazırlanan stratejik planı ile kurumsal geçmişimiz göz önüne alınarak, kalite perspektifinden mevcut durumumuz ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve stratejik planımızda belirlenen hedeflerle karşılaştırma sonuçları ortaya konmuştur. Üniversitemiz süreçlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin performans ve kalitesinde sürekli gelişmeyi hedefleyen bir yönetim felsefesini barındıran Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve bir ağ örgütlenmesi ile üniversitemizin kalite geliştirme çalışmaları tüm birimlerinde varlığını sürdürme amacıyla devam etmektedir. Bu bağlamda, üniversitemiz içinde üretilen hizmetlerde kalitenin geliştirilmesini amaçlayarak 2012 yılı Özdeğerlendirme Raporumuz kalite geliştirme ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri çerçevesinde mevcut durumumuzu ve yaptığımız faaliyetlerin tespit edilmesini, detaylı olarak incelenmesini, performans hedeflerimize ne ölçüde yaklaşıldığını, çevresel faktörlerin incelenmesini, üniversitemize tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin önceden fark edilip önlem alınmasını, üniversitemizin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır. Özdeğerlendirme hazırlama sürecinde bütün Marmara ailesi aktif katkı ve destek vermiştir. Başta Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeleri, kalite geliştirme ekibi olmak üzere, emeği geçen herkese en kalbî teşekkürlerimi sunarım. Toplum ve dünya ile bütünleşmiş, insanlığa aktif katkı yapan, yüksek nitelikli katma değer üreten ve hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir üniversiteye ulaşma hedefiyle hazırlamış olduğumuz Özdeğerlendirme raporumuzun üniversitemize, akademik camiaya ve ilgili tüm kesimlere hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör

4

5 T.C. GİRİŞ GİRİŞ Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan üniversitemiz, 130 yıllık parlak ve onurlu geçmişi, e yakın seçkin öğretim elemanı ve civarında öğrencisiyle, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çok önemli başarılara imza atmaktadır. Bilimsel ilerlemeye küresel düzeyde sunduğu katkıları her geçen gün daha da arttıran üniversitemiz, bilimin evrensel niteliğinin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde yaşanan gelişmelere ve sorunlara da büyük önem vermekte, tüm faaliyetlerini, eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir üniversite olma misyonu çerçevesinde değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde, yenilikçi yaklaşım ve Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile gerçekleştirmektedir. Yeni Yüksek Öğretim Kanun tasarısı tartışma sürecine yön veren ilkelerden biri, Türkiye yükseköğretiminin başarılı uluslararası muadilleri ile yarışabilecek ölçüde bir kalite ve denetim sistemine kavuşmasının elzem olduğudur. Bu bağlamda Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde şekillendirilmeye çalışılan yasa önerisi uluslararası tanınırlığı olan bir kalite sisteminin inşasını temel almakta, Yüksek Öğretim Kurulu nun en önemli işlevlerinden biri olarak rekabetçi bir ortamın oluşumuna katkıda bulunacak bir kalite ve akreditasyon sistemi geliştirmeyi bir zorunluluk olarak görmektedir. Yükseköğretimin yeni yasal çerçevesi içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu, bugüne kadar olduğu gibi sadece girdi kontrolü değil, süreç ve çıktı kontrolü de yapmak zorundadır. Bu doğrultuda, yeni Yüksek Öğretim Kanun tasarısında Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı nın kurulması öngörülmektedir. Üniversitemizde üst yönetimimizin öngörüsü ile kalite geliştirme çalışmaları 2012 yılında hız kazanmış, yeni Yüksek Öğretim Kanun tasarısı ile kalite geliştirme çalışmalarının güvence altına alınacağı, sürekliliğinin sağlanacağı, ölçme ve değerlendirmelerin önemi ortaya çıkmıştır. Üniversitemiz yürüttüğü kalite çalışmaları ile uluslararası kalite geliştirme süreci kapsamında Ocak 2012 itibarıyla Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmeliyette Üç Yıldız Ödülü nü almaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda, 2012 yılı Özdeğerlendirme Raporumuz, kalite perspektifinden değerlendirilmiş ve sürekli iyileştirme yaklaşımı esas alınarak hazırlanmıştır. 5

6 6

7 T.C. KAPSAM KAPSAM Üst yönetimimizin liderliği ile 2012 yılı Özdeğerlendirme Raporumuz, stratejik planımızı, iç paydaşlarımızın katılımını, kalite geliştirme çalışmalarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Raporumuz, üretilen hizmetlerde kalitenin geliştirilmesini amaçlayan yaklaşım ile kaliteli ve etkin hizmetin sunulmasında üniversite dahilinde süregelen ve gereksinen faaliyetlerin içeriklerinin incelenmesi, verimliliklerinin değerlendirilmesi, iyileştirme süreçlerinin planlanması ve böylelikle sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları içermektedir. Çalışmaların her aşamasında Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kuralı geçerlidir yılı Özdeğerlendirme Raporumuz; Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler Öğrenciler ile ilgili Sonuçlar, Çalışanlar ile ilgili Sonuçlar, Toplum ile ilgili Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları bölümlerinden oluşmaktadır. Liderlik bölümünde üniversitemiz üst yönetimine ait detaylı bilgilere yer verilmiştir. Strateji bölümünde üniversitemiz stratejilerine, stratejilerimizi destekleyen politikalara, GZFT (güçlü ve zayıf yanlarımız, fırsatlar ve tehditlerimiz) analizi sonuçlarına, faaliyetlerimizde dış paydaşların etki düzeylerine, yapılan faaliyetlerle uzun ve kısa vadeli stratejik amaçlarımıza erişilip erişilmediğine ve performans sonuçlarının ölçülmesine yer verilmiştir. Çalışanlar bölümü, üniversitemiz akademik ve idari personeline ait detaylı bilgileri, çalışanlara ilişkin üniversitemiz politika ve çalışmalarını içermiştir. İşbirlikleri ve Kaynaklar bölümünde üniversitemiz tedarikçileri, stratejik işbirlikçilerimiz, kilit işbirlikçilerine, işbirliği protokollerimize, ikili anlaşmalara, finansal kaynaklarımıza, demirbaşlarımıza ve bilimsel faaliyetlerimize ait detaylı bilgilere yer verilmiştir. Süreçler, Ürünler ve Hizmetler bölümünde üniversitemiz ürün ve hizmetlerine yer verilmiştir. Süreç Yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara ve üniversitemiz süreçleri, iş akış şemaları, prosedür ve talimatlarının hazırlanma sürecinde yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Öğrenciler ile ilgili Sonuçlar bölümünde, müşterilerimiz olarak öğrenciler ele alınmakta, öğrencilerimize ait detaylı bilgileri, öğrencilerimiz için sağlanan olanaklar ve hizmetler, geliştirilen politikaları yer almıştır. Memnuniyet ölçümü için yapılan ve yedi ana kriter bazında hazırlanmış olan Öğrenci Memnuniyet Anketi analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Mevcut durum analizi yapılmış ve insan, zaman ve maliyet eniyilemesi dikkate alınarak belirlenen hedefler ile karşılaştırma yapılmıştır. Çalışanlar ile ilgili Sonuçlar bölümünde üniversitemiz personeline sağlanan olanaklar ve hizmetler, geliştirilen politikalar ele alınmıştır. Memnuniyet ölçümü için yapılan ve yedi ana kriter bazında hazırlanmış olan Çalışan Memnuniyet Anketi analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Mevcut durum analizi yapılmış ve insan, zaman ve maliyet eniyilemesi dikkate alınarak belirlenen hedefler ile karşılaştırma yapılmıştır. 7

8 T.C. KAPSAM Toplum ile ilgili Sonuçlar bölümü, üniversitemizin toplumun bütün kesimlerinde, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri ile işbirliği içerisinde, beklentileri karşılayacak ve hayat kalitesini arttıracak yönde yaptığı faaliyetlerden ve sosyal sorumluluk projelerimizden oluşmuştur. Son bölüm olan Temel Performans Sonuçları bölümünde ise üniversitemiz Stratejik Planı nda yer alan performans göstergelerinin 2012 yılı ölçümlerine ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ölçemezsen yönetemezsin mantığıyla yola çıkan üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejilerinin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan bütüncül bir stratejik yönetim sistemi oluşturma yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz çalışmalarında en üst düzeyde mükemmelliğe ulaşabilme, çalışmalara yön verme, sürekli iyileştirme amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ 8

9 T.C. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 GİRİŞ 5 KAPSAM 7 İÇİNDEKİLER 9 LİDERLİK 11 STRATEJİ 19 ÇALIŞANLAR 47 İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 65 SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER 111 ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 129 ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR IN DEĞERLENDİRİLMESİ 161 TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR IN DEĞERLENDİRİLMESİ 203 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 221 EK-1: ÇALIŞAN (AKADEMİK PERSONEL) MEMNUNİYET ANKETİ 237 EK-2: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 243 9

10 10

11 T.C. LİDERLİK LİDERLİK 11

12 12

13 T.C. LİDERLİK 1. Liderlik 1a. Liderler kuruluşun misyon, vizyon, değerler ve etik kurallarını oluşturur ve davranışlarıyla örnek olur. 1a.1. Açık bir yön ve stratejik odak belirler, bunu ilgili paydaşlarına iletir, kuruluşun temel amaç ve hedeflerini paylaşmak ve gerçekleştirmek üzere çalışanlarını bir arada tutar. Üniversitemizde liderlik, kurum kültürünü yaşama geçiren çalışanlara örnek olacak değerleri ve davranışları içinde barındırmaktadır. Liderlerimiz esnektir ve üniversitemizin sürekli başarısını sağlayacak kişilerdir. Üniversitemizde liderler; yönetim pozisyonlarıyla sınırlı olmayıp, geleceği öngören, şekillendiren ve gerçekleştiren, kurumsal değerler ve etik anlayışlara örnek olan ve sürekli güven aşılayan kişilerdir. Üniversitemiz liderlerinin unvan ve sayıları Tablo 1a.1 de gösterilmiştir. Tablo 1a.1. Üniversitemiz liderlerinin unvan ve sayıları Liderler Kişi Sayıs ı Açıklamalar Rektör 1 Üst Yönetici Rektör Yardımcıları 3 Üst Yönetim Rektör Danışmanları 15 Üst Yönetim Genel Sekreter ve Yardımcıları Dekanlar, Müdürler ve Yardımcıları Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/M YO Sekreterleri 3 Üst Yönetim Daire Başkanları 8 Kurum organizasyonund a yer alan daire amirleri Birim Sorumluları 118 Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri ve Şefler Kalite Koordinatörü ve Kalite Geliştirme Birimi Farabi Koordinatörlüğü 1 Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü Öğrenci Konseyi Genel Kurulu yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı 2 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonun da, lisansüstü eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesini düzenlemek 29 Ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak 1a.2. Vizyon, değerler, etik kurallar ve kurumsal davranışlarının esasını oluşturan bir temel amaç tanımlayarak ve duyurarak kuruluşun geleceğini sağlamlaştırır. Çalışanlarımızı ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, paydaşlarımız ile köprü oluşturan, bilgi ve insan unsurlarını bir sinerji etrafında toplayan Rektörümüzün mükemmellik yolculuğundaki liderliği 2010 yılında göreve gelmesiyle başlamıştır. Kurumumuzda kalite çalışmaları 2011 yılında Üst yönetim ve daire başkanlarımızın üstün çabalarıyla devam etmiştir. 13

14 T.C. LİDERLİK Üniversitemizde Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Kasım 2011 tarihinde düzenlenen Ulusal Kalite Hareketi toplantısının sonunda EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Üç Yıldız Belgesi nin verilmiş olması, üniversitemizdeki kalite bilincinin bir göstergesidir. Liderlerimizin Stratejik Yaklaşımı Üniversitemiz Stratejik Planı nın iki yıllık uygulama süresi sonucunda ülkemizde ve dünyada yaşanan değişikliklere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacı ile yönetmelik doğrultusunda güncelleştirilmesi gerekli görülmüştür. (Madde:7/2) Bu bağlamda üniversitemiz Stratejik Planı misyon, vizyon ve amaçlara dokunulmadan hedeflerde nicel değişiklik yapılmak suretiyle güncelleştirilmiştir. Üniversitemizin belli olan misyon, vizyon ve temel değerleri 2006 yılında gözden geçirilmiş ve tüm paydaşlara duyurulmuştur. Rektörlüğümüz yönetim değişikliği ve 12/06/2011 tarihli hükümet değişikliği sebepleri ile üniversitemiz stratejik planının yeniden yapılabilmesi fırsatı doğmuştur. Yönetimimizce de sözkonusu fırsat değerlendirmek ve yeni misyon, vizyon ve amaçlarımızı gerçekleştirebilmek adına Stratejik Planı nın hazırlanması konusunda gerekli iznin alınması amacıyla 15/08/2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı na müracaat edilmiş ve 24/08/2011 tarihli Bakan onayına istinaden, Rektörümüzün üniversitemizdeki bütün birimlere yönelik 04/10/2011 tarihli yazısı ile yeni planlama süreci başlatılmıştır. Böylece dönemi stratejik planının hazırlanması sürecine geçilmiştir. GZFT (Güçlü yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizi, paydaş analizi ve üniversitemiz paydaşlarından akademik ve idari birimlere yönelik yapılan saha çalışmasında elde edilen verilere dayanılarak, üniversitemizin güçlü ve zayıf yanları ile muhtemel fırsatlar ve tehditleri belirlenerek stratejik hedeflerimiz belirlenmiştir. (Detaylı bilgi: Kriter 2) Liderler, üniversitemizin gelecekteki konumunu, bu konuma ulaşabilirliği göz önünde bulundurarak, öngörüde bulunarak belirledikleri misyonu, vizyon, kurumsal değerler ve slogan örneklerini Strateji Geliştirme Kurulu na ulaştırılmış ve paydaşlarımızdan gelen geribildirimler ile oluşan misyonumuz, vizyonumuz, kurumsal değerlerimiz ve sloganımız belirlenmiştir. Üst yönetimde bulunan liderlerimizin etkin görev aldığı toplantılar sonucunda güncellenmiş misyon, vizyon, kurumsal değerlerimiz ve sloganımız Stratejik Planı nda yerini almıştır. Tablo 1a.2. Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Değerleri Üniversitemizin Misyonu Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir üniversite olma Üniversitemizin Vizyonu Eğitim, bilim, teknoloji, sanat ve sporda öncü bir üniversite Kurumsal Değerlerimiz Üniversitemizdeki faaliyetler aşağıda belirtilen değerler doğrultusunda yürütülmektedir; Saydamlık-şeffaflık, Katılımcılık ve demokratiklik, İnsan hak ve özgürlüklerine saygı, Kent, ülke, dünya sorunlarına duyarlılık, Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alma, Yenilikçilik, Tutarlılık, Öğrenci sorunlarına, önerilerine, beklentilerine duyarlılık Sloganımız Köklü geçmiş, güçlü gelecek Misyon, vizyon ve temel değerlerimiz paydaşlarımıza, üniversitemiz web sayfası yoluyla ve kamuoyuna ise basın yoluyla duyurulmaktadır. Liderlerimiz tarafından çalışanlarımızla toplantı takvimine göre yapılan toplantılarda, kalite politikamız, hedeflerimiz, stratejilerimiz ve kalite geliştirme çalışmalarımız istişare edilmektedir. Bu değerlerin kurum kültürüne dönüşme sürecine Tablo 1a.1 de tanımlanan tüm liderler aktif olarak katılmaktadır. Kurum kültürünü destekleyen değerler, etik kurallar, toplumsal sorumlulukları geliştirme ve bunları yaşama geçirme sürecinde liderlerimiz çalışanlarımıza örnek olmaktadır. 1a.3. Kuruluş içinde ve dışında kuruluşun değerlerinin yaşama geçirilmesinde öncülük eder; bütünsellik, toplumsal sorumluluk ve etik davranış konusunda örnek olur. Üniversitemiz liderleri, temel değerlerimizin yaşama geçirilmesinde çalışanlarımıza örnek olmaktadır. Paydaşlarımıza sunulan tüm hizmetlerin doğru ve eksiksiz ulaştırılmasına, sunulan hizmetlerde şeffaf davranılmasına özen gösterilmektedir. Rektörümüzün her toplantıda önemle Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ifadesi çalışanların sloganı haline gelmiştir. 14

15 T.C. LİDERLİK Üniversitemiz TKY organizasyonu, bir ağ örgütlenmesi ile üniversitemizin tüm birimlerinde varlığını sürdürme amacıyla devam etmektedir. Geniş tabanlı ve yatay bir örgütlenmeyi sağlayarak, katılımı ve yönetim paylaşımını öngörmektedir. Üst yönetimin liderliği, ufuk ve hedef belirleme işlevleri organizasyonun temel gücünü göstermektedir. Günümüzde çok dinamik ve değişken ortamlarda üniversiteler gibi büyük çaplı organizasyonların başarılı olması, kaliteli hizmet ve eğitim üretebilmeleri çalışanlarının ortak hedeflere kilitlenmesi ile mümkündür. Rektörlüğümüz yönetim değişikliği ile Rektörümüz Prof.Dr. Zafer Gül ve üst yönetimimizin, Toplam Kalite kültürünü sahiplenmesi ile yönetimin her kademesinde hizmet kalitesinde sürekli gelişim, sürdürülebilirlik ve iyileştirme yolculuğu başlamış oldu. Bu kapsamda, üniversitemizde üst yönetimimizin öngörüsü ile kalite geliştirme çalışmaları 2012 yılında hız kazanmış, yeni Yüksek Öğretim Kanun tasarısı ile çalışmaların güvence altına alınacağı, sürekliliğinin sağlanacağı, ölçme ve değerlendirmelerin önemi ortaya çıkmıştır. Üniversitemiz, kalite geliştirme çalışmaları için 2012 yılında Kalite Geliştirme Birimi kurmuş ve çalışmalara kalite standartlarına uygun bir şekilde hız kesmeden devam etmektedir. Üniversitemizde Stratejik Planı misyon, vizyon ve amaçlara dokunulmadan hedeflerde nicel değişiklik yapılmak suretiyle güncelleştirilmiştir. Rektörlüğümüz yönetim değişikliği ve 12/ 06/2011 tarihli hükümet değişikliği sebepleri ile üniversitemiz stratejik planının yeniden yapılabilmesi fırsatı doğmuş ve dönemi stratejik planının hazırlanması sürecine geçilmiştir. (Detaylı bilgi: Kriter 2) Üniversitemiz stratejik plan raporlarına SGDB web sayfasından (http://sgdb.marmara.edu.tr/) ulaşılabilmektedir. Liderlerimiz ekip çalışmalarına katılarak çalışmalarımıza örnek olmaktadır. Bu kapsamda, yürütülen faaliyetler için ekipler kurulmuştur. Ekiplerden bazıları; Stratejik Plan Proje Ekibi, Kalite Geliştirme Ekibi (Anket Ekibi, Süreç Yönetimi ve Dokümantasyon Ekibi, İyileştirme ve Proje Ekibi) şeklindedir. Kalite geliştirme ekiplerinde üst yöneticilerimiz, daire başkanlarımız yer almaktadır. Kurum kültürünün oluşmasında liderlerimizin rolü son derece önemlidir. Liderlik yaklaşım ve uygulamalarımız yılda bir kez tüm çalışanlara yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi ile ölçülmektedir. Çalışan Memnuniyet Anketi analiz sonuçları değerlendirilerek, önceliklendirme ve projelendirme çalışması yapılarak liderlerimizin etkinliğinin artması ve gelecekteki kariyer ve liderlik gereksinimlerinin belirlenmesi yönünde iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Liderlerimiz stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçlara göre hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar başlatmaktadırlar. İyileştirme projelerine sistematik bir şekilde başlamadan önce aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: yıllarında tüm liderlerimiz Liderlik eğitimine katılmıştır. Tüm liderlerimize EFQM Mükemmellik Model Eğitimi verilmiştir. Üniversitemiz kalite yolculuğunda çalışmalara aralıksız devam ederken, çalışanlarımızın katıldığı kalite konulu eğitimler Kriter 3 Tablo 3b.2.2 ve Tablo 3b.2.3 de gösterilmektedir. Ulusal kalite ödülü alan kuruluşların ve diğer üniversitelerde hazırlanan çalışan ve öğrenci memnuniyet anketleri, kamu ve özel sektörlerde yapılmış personel memnuniyet anketleri incelenmiş, takım çalışması yapılarak üniversitemize uyarlanabilecek konular tespit edilmiş ve 2012 yılında Çalışan Memnuniyet Anketi (EK-1) ve Öğrenci Memnuniyet Anketi (EK-2) hazırlanmıştır. Yılda bir yapılan anketlerde geri dönüşlerdeki önerilerle yeniden şekillenmektedir. Ulusal kalite ödülü alan kuruluşların örnek sistemleri incelenmiş, faaliyetlerimiz ile ilgili kıyaslama çalışmaları da gözden geçirilmektedir. Altyapı konusunda yurtdışındaki iyi uygulamalar yerinde görülmüş ve üniversitemizde uygulanmıştır. Elektronik altyapı ile ilgili gelişme örnekleri detaylar Kriter 4d de gösterilmiştir. Liderlerimizden oluşan kalite geliştirme ekibi, EFQM ödülü almış Sakarya Üniversitesi ne yıllarında ziyaretler gerçekleştirilmiş uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Üniversitemizin diğer üniversitelerle yapılan anlaşmalar ve çeşitli işbirliği protokolleri ile yapılmaktadır. Liderlerimizin yer aldığı işbirliği 15

16 T.C. LİDERLİK faaliyetleri Kriter 4 Tablo 4a.5.1 de gösterilmiştir. Üniversitemiz ile diğer üniversiteler veya kurumlar arasında işbirliği protokolleri yapılmaktadır. (Kriter 4 Tablo 4a.4.1) Protokol yapılan liderlerimizin ziyaret ve öğrenme faaliyetleri sonucunda üniversitelerdeki uygulamalar yerinde gözlemlenmiş, uygulama alınabilecekler belirlenmiştir. Yürütülen hizmetlerin iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi yönünde çalışmalar geliştirilirken aynı zamanda eğitimler alınmıştır. Bu amaçla aşağıdaki eğitimler (Detaylı bilgi: Kriter 3 Tablo 3b.2.2, Tablo 3b.2.3, Tablo 3b.2.3); 2012 yılında tüm liderlerimize Liderlik eğitimi, Şubat 2012 tarihlerinde EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi, Mart 2012 tarihlerinde Özdeğerlendirme Eğitimi, Nisan ve Mayıs 2012 tarihlerinde Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi eğitimleri verilmiştir. Alınan eğitimlerle birlikte Kalite Geliştirme Birimimiz, süreç yönetimi eğitimini tamamladıktan sonra Rektörlüğümüze bağlı tüm idari ve pilot akademik birim çalışanları ile kalite çalışmaları bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Süreç Yönetimi eğitimi, Süreç Künyesi, İş akış şeması, Prosedür, Talimat hazırlanması konulu bilgilendirme eğitimleri vererek süreç künyeleri, iş akış şemaları ve prosedürlerin oluşturulmasında aktif bir rol oynayarak süreçlerin koordinasyonunu sağlamıştır. 1a.4. Kurumsal gelişimi; paylaşılan değerler, hesap verebilme, etik, güven ve açıklık kültürüyle besler. Liderlerimizin aldığı eğitimlerle, bilgi birikimlerini güçlendirirken belirli süreçlerin sahipliğini üstlenmek, sahip oldukları süreçlerin performanslarının göstergelerini belirlemek ve performans göstergelerinin takip etmek konularında sorumlu tutulmuştur. Liderlerin yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amacı ile öğrenme faaliyetleri özendirilmektedir. İyileştirme veya değişime yol açabilecek bilgi ve verilerin elde edilmesini sağlayacak öğrenme faaliyetlerimizi desteklemek amacı ile her yıl bütçemizden kaynak ayrılmaktadır. (Kriter 7b) Liderlerin yaratıcılık ve yenilikçilik yaklaşımına temel oluşturan sürekli öğrenme ve geliştirme faaliyetlerimiz yurtiçi ve yurt dışı eğitimlerseminerler, kişisel ve mesleki gelişme eğitimleri, KalDer eğitimleri, öneri ve proje ekip çalışmaları, kıyaslama çalışmaları, özdeğerlendirme çalışmaları, konu bazlı bilgilendirme toplantıları, Süreç Yönetimi çalışmaları, çalıştay ve paylaşım toplantıları ile sağlanmaktadır. Üniversitemiz Kalite Geliştirme Birimi, sürekli gelişim doğrultusunda ulusal ve uluslararası kalite ödülü alan kuruluşların örnek sistemleri incelenerek, faaliyetlerimiz ile ilgili kıyaslama çalışmalarını da gözden geçirilerek öğrenme faaliyetini gerçekleşmektedir. Kurum içinde çalışanlarımıza etkili ve planlı eğitimler verilebilmesi için liderlerimiz kişisel gelişim, yönetim sistemleri konularında çalışanlarımıza eğitim vermişlerdir. Liderlerimizin verdiği eğitimlere ilişkin örnekler tablo 1a- da sunulmuştur. KalDer den düzenli olarak Mükemmellik Modeli Eğitimleri nin yanı sıra Süreç Yönetimi Eğitimi 2012 yılında alınmaya başlanmış, atölye çalışmaları yapılmış ve üniversitemizin süreç ve prosedürleri tamamlanmıştır. (Detaylı bilgi: Kriter 3 Tablo 3b.2.2, Tablo 3b.2.3, Tablo 3b.2.3). Alınan eğitimlerle birlikte Kalite Geliştirme Birimimiz, süreç yönetimi eğitimini tamamladıktan sonra Rektörlüğümüze bağlı tüm idari ve pilot akademik birim çalışanları ile kalite çalışmaları bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Süreç Yönetimi eğitimi, Süreç Künyesi, İş akış şeması, Prosedür, Talimat hazırlanması konulu bilgilendirme eğitimleri vererek süreç künyeleri, iş akış şemaları ve prosedürlerin oluşturulmasında aktif bir rol oynayarak süreçlerin koordinasyonunu sağlamıştır. Üst yöneticilerimiz tarafından ilgili çalışanlarımıza tören, temsil, ağırlama ile ilgili eğitimler verdirilmiştir. Mali konularda ilgili birim yöneticilerimiz kurum içi ve dışında yasal mevzuatların öğrenilmesi, uygulanması, usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla eğitim alarak tüm birimlerin ilgili çalışanları ile paylaşmaları 16

17 T.C. LİDERLİK sağlanmıştır. Personel Daire Başkanlığımızca 2012 yılında gerçekleştirilen eğitimler ve katılım sayıları Tablo 3b.2.1 de gösterilmiştir. 1a.5. Çalışanlarının bütünsellik ve en yüksek etik standartlar çerçevesinde davranmasını sağlar. Üniversitemizde uyulması gereken kurallar, çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Üniversitemizde yeni işe başlayan memur, işçi, hizmet alımı ile çalışanlara işe adaptasyonlarını hızlandırmak üzere, kurum kültürü, misyon, vizyon, temel değer ve ilkeler ile stratejik plan, performans programı ve hizmet alanlarıyla ilgili yasal mevzuatı içeren oryantasyon eğitimi verilmektedir. Başta liderlerimiz etik kurallara uymakta ve tüm çalışanlara bu kapsamda örnek olmaktadır. 1a.6. Kuruluş çapında paylaşılan bir liderlik kültürü oluşturur, kendi liderlik davranışlarının etkililiğini gözden geçirir ve iyileştirir. Kurum kültürünün oluşmasında liderlerin rolü yadsınamaz. Liderlik ve Yönetim yaklaşım ve uygulamalarımız yılda bir kez tüm çalışanlara uygulanan Çalışan Memnuniyet Anketi ile ölçülmektedir yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi nde çalışanlarımıza Liderlik ve Yönetim performansını ölçülmek amacı ile hazırlanmış sorular Tablo 1a.6 da gösterilmiştir. Tüm çalışanlarımıza yönelik yılda bir kez yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi ni liderlerimizin, çalışanlarımız ile şeffaf ve güvene dayalı ilişkiler kurması bağlı bulundukları birim yöneticilerin etkin, üretken ve düşünce ve eylemlerine fırsat vermesi gibi sorularla liderlerin etkinliği değerlendirilmektedir. (EK-1) Liderlerimiz kurumun geleceğini şekillendirmekte aktif roller oynamaktadır. Liderlerimiz, stratejik planlama ve süreç sisteminin kurulması alanlarında yapılan iyileştirme çalışmalarında yer almaktadır. Ayrıca proje ve süreçlerin yönetilmesinde liderlerimiz çalışanlara katılarak veya yöneterek örnek olmaktadırlar. Örneğin; Kalite Geliştirme Ekibimiz oluşturulurken her kriteri bir sorumlu sahiplenerek kurumun geleceğini şekillendirmede aktif roller üstlenmişlerdir. Tüm liderlerimiz Mükemmellikte kararlılık EFQM modeli konularında iyileştirme çalışmalarında görev almışlardır. Haftada bir toplanan kalite ekibi üyeleri toplantılarına yöneticilerimiz de katılmaktadır. Şekil 1a.6.1 de üniversitemiz organizasyon şeması gösterilmiştir. Tablo 1a.6. Liderlik algısının ölçümüne ilişkin Çalışan Memnuniyet Anketi soruları 1 2 Liderlik ve Yönetim Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate almasından 3 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden 4 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden 5 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden 9 Fırsatların herkes için eşit olmasından 10 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden 17

18 T.C. LİDERLİK Şekil 1a.6.1. Üniversitemiz Organizasyon Şeması

19 T.C. STRATEJİ STRATEJİ 19

20 T.C. STRATEJİ 20

21 T.C. STRATEJİ 2. Strateji Üniversitemizde 2006 yılı ilk stratejik planı çerçevesinde Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, kültürel birikimi ve iletişim becerisi olan, çözümleme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yetkinliklere sahip, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş öğrenciler ile nitelikli akademik kadroları yetiştiren, toplumun gereksinmelerine yanıt verecek bilgileri üreten, değer yaratan öncü bir kurum olmak misyon olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz, 2006 yılından bu yana misyonunu gerçekleştirirken, Toplam Kalite Yönetimi organizasyonunun, bir ağ örgütlenmesi ile üniversitemizin tüm birimlerinde varlığını sürdürmesi esasıyla stratejik yönetimini ve planını uygulamayı sürdürmektedir. Küresel düzeyde başarılara imza atan bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda paydaşlarımızın gereksinim ve beklentilerini karşılarken kanunlar çerçevesinde istikrarlı sonuçlara ulaşmayı hedefleyerek misyonunu gerçekleştirme yolunda ilerlemektedir. Üniversitemiz Stratejik Planı nın iki yıllık uygulama süresi sonucunda ülkemizde ve dünyada yaşanan değişikliklere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacı ile yönetmelik doğrultusunda güncelleştirilmesi gerekli görülmüştür. (Madde:7/2) Bu bağlamda üniversitemiz Stratejik Planı misyon, vizyon ve amaçlara dokunulmadan hedeflerde nicel değişiklik yapılmak suretiyle güncelleştirilmiştir. Ancak Rektörlüğümüz yönetim değişikliği ve 12/ 06/2011 tarihli hükümet değişikliği sebepleri ile üniversitemiz stratejik planının yeniden yapılabilmesi fırsatı doğmuştur. Yönetimimizce de sözkonusu fırsat değerlendirmek ve yeni misyon, vizyon ve amaçlarımızı gerçekleştirebilmek adına Stratejik Planı nın hazırlanması konusunda gerekli iznin alınması amacıyla 15/08/2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı na müracaat edilmiş ve 24/08/2011 tarihli Bakan onayına istinaden, Rektörümüzün üniversitemizdeki bütün birimlere yönelik 04/10/2011 tarihli yazısı ile yeni planlama süreci başlatılmıştır. Böylece dönemi stratejik planının hazırlanması sürecine geçilmiştir. Stratejik planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Kurulu, Proje Koordinasyon Kurulu, Proje Ekibi ve Stratejik Planlama Ekipleri oluşturulmuştur. Strateji Geliştirme Kurulu, üniversitenin misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde ve stratejik planın onaylanmasında, Yönetim Kurulu ve Senato öncesi karar mercii konumundadır. Proje Koordinasyon Kurulu, stratejik planın hazırlanması sürecinde dış kuruluşlarla (diğer üniversiteler, yerel yönetimler, diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb.) ve kurum içi birimlerle koordinasyon sağlamak ve sürecin doğru bir şekilde işlemesi için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Proje Ekibi, stratejik plan konusunda uzman öğretim üyeleri ve iç denetçilerden terkip edilmiştir. Her fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hastane, daire başkanlığı ve gerekli görülen diğer birimlerde en az 3 er kişilik stratejik planlama ekipleri oluşturulmuştur. Ekibin üye sayısının, birimin bütçesi, çalışan sayısı, öğrenci sayısı, öğretim elemanı sayısı ve yürüttüğü hizmetler/çalışmalar dikkate alınarak birim yöneticisi (dekan, müdür, başhekim, daire başkanı vb.) tarafından artırılabilmesine imkan tanınmıştır Stratejik Planı nın ise son şekli verilerek 13/12/2012 tarih sayılı onay ile Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ve Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda üniversitemizin misyonu eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir üniversite olma, vizyonu ise eğitim, bilim, teknoloji, sanat ve sporda öncü bir üniversite olma şeklinde değiştirilmiştir Stratejik Planı nda belirtilen yol takip edilerek hazırlanan Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Performans Tablosu ile performans göstergelerimiz tanımlanmakta, misyonumuz, vizyonumuz, bütçe olanakları esas alınarak ve önceki yıla ait performanslarımız göz önünde bulundurularak GZFT analizi, paydaş analizi ve üniversitemiz paydaşlarından akademik ve idari birimlere yönelik yapılan saha çalışmasında elde edilen verilere dayanılarak, üniversitemizin güçlü ve zayıf yanları ile muhtemel fırsatlar ve tehditleri belirlenerek stratejik hedeflerimiz belirlenmektedir. Üniversitemizin varoluşunun ana nedeni öğrencilerimizdir. Stratejilerimiz öğrencilerimize değer katmak amacıyla oluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin algıları ve beklentileri gözlem ve istatistiksel analiz teknikleri ile gözden geçirilmekte ve geri 21

22 T.C. STRATEJİ bildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde çözüm bulunmaktadır. Üniversitemiz Rektörü ve Rektör Yardımcıları stratejilerin oluşması ve uygulaması aşamasının bizzat içinde yer almaktadır. Bununla birlikte Stratejik Plan Hazırlama Prosedürü nün yürütülmesinden İzleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulabilecek ilgili diğer kurullar sorumludur. Stratejilerimizin hayata geçirilmesi için temel süreçler tanımlanmış, stratejik amaçlardaki ilerlemeleri ölçmek üzere Stratejik Plan Hazırlama Prosedürü nün bulunduğu Raporlama Süreci nde performans göstergelerimiz belirlenmiştir. İç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimler, uygulama örnekleri ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi sonucu yeni hizmet ve sistemler geliştirilmektedir. Geliştirilen hizmet ve sistemler yoluyla öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini arttırma, yeni teknolojilerin takibi ve uyumu misyonumuzu gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılmaktadır. Kurulan işbirlikleri sayesinde stratejik amaç ve hedeflere ulaşmadaki başarımızın artacağı esas alınarak çeşitli kuruluşlarla güven verici işbirlikleri geliştirilmiş ve sürdürülmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), vb. kuruluşlarla işbirliği yapılıp bilgi akışı ile karşılıklı öğrenme, kaynak temini, uzmanlık ve bilgi birikimi sağlanmaktadır. Üniversitemiz stratejilerini belirlerken, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma bilinciyle; kurumsal değerleri olan Saydamlıkşeffaflık, katılımcılık ve demokratiklik, insan hak ve özgürlüklerine saygı, kent, ülke, dünya sorunlarına duyarlılık, araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alma, yenilikçilik, tutarlılık, öğrenci sorunlarına, önerilerine, beklentilerine duyarlılık ı ön planda tutarak küresel, toplumsal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak projelere de yer vermektedir. 2a. Strateji, paydaşların ve dış çevrenin gereksinim ve beklentilerinin anlaşılmasını temel alır. 2a.1. Paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini toplar; bunları stratejilerini ve stratejiyi destekleyen politikalarını oluşturma ve gözden geçirme sürecinde girdi olarak kullanır ve değişikliklere karşı sürekli hazır bulunur. Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu planlama fonksiyonu gereği 2006 yılından itibaren Stratejik Plan hazırlama çalışmalarını başlatmıştır Stratejik Planı nda, stratejik plan hazırlama dokümanlarına ve birimlerden gelen tablolara yer verilmiştir. Stratejik plan sürecinde belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda ve GZFT analizi ışığında stratejik amaç ve kriterleri geliştirmiştir. Belirlenen stratejik amaç ve kriterler çerçevesinde stratejik hedefler saptanmış, birimlerden gelen geri bildirimler çerçevesinde stratejik plan taslağı oluşturulmuştur Stratejik Planı çalışmaları hazırlık döneminde ise; 1. Resmi Kurum görüş yazıları, 2. Arşiv Çalışması; a Stratejik Planı nın, b dönemi yıllık ADEK (Akademik Değerlendirme Kurulu) raporlarının, üniversitemiz hakkında KalDer tarafından 2011 yılında hazırlanan Dış Değerlendirme Raporu nun, c. Türkiye de üniversitemize emsal oluşturan üniversitelerin stratejik planlarının 1, d. YÖK tarafından hazırlanmış olan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi adlı çalışmanın ve ilgili mevzuatın etüt edilmesi 3. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları: paydaşlarımıza verilen temel bilgilendirme ve tanıtım eğitimlerinden sonra, durum analizi, paydaş analizi, GZFT analizi ve geleceğin tasarlanması aşamalarında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, 4. Grup Çalışması: proje ekibinin düzenli aralıklarla toplanması, akademik ve idarî birimlerde oluşturulan stratejik planlama ekipleri ile grup çalışmalarının yapılması, 5. Saha Araştırması: iç ve dış paydaşlara yönelik anket çalışmasının yapılması ve paydaş analizinin tamamlanması, 1 Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi. 22

23 T.C. STRATEJİ 6. Ana hizmet alanlarının belirlenmesi: üniversitemizin hizmet sunduğu ve faaliyet gösterdiği ana hizmet alanlarının tanımlanması, durum analizinin, paydaş analizinin ve GZFT analizinin buna göre yapılması, 7. Üniversitemize ait dönemine ait verilerin, analiz edilmesi ve yorumlanması, 8. Öğrenci Temsilcileri, 9. Sınav Sonuçları, 10. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora mezun sayıları, 11. Öğretim üyesi sayıları, 12. Bilimsel yayın ve makale sayıları (Şekil 9a.2.12), 13. Bilimsel araştırma proje sayısı (Şekil 9a.2.15), 14. Çalıştay ve atölye çalışmaları, yollarıyla paydaşların gereksinim ve beklentileri ölçülmüş, stratejilerin ve politikaların belirlenmesinde belirtilen bilgiler toplanmıştır Stratejik Planı nda paydaş analizi; strateji belirleme sürecinde farklı paydaşların beklentilerinin ne olduğu, hangilerinin amaçstratejilere ilgi ve etkisinin ne oranda olduğunun baştan belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Paydaş analizi; stratejinin belirlendiği ve uygulandığı politik kapsamın genişletilmesi anlamında stratejinin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde araç olarak kullanılmıştır Stratejik Planı nda paydaş analizinde etkilenme (ilgi) boyutu ve etkileme (güç) boyutları belirlenmiştir. Etkilenme (ilgi) boyutu, kurumumuzun strateji seçiminde her bir paydaş grubun kendi beklentilerini sergilemeye ne derece ilgisi var sorusuna cevap oluşturmaktadır. Etkileme (güç) boyutu ise her bir paydaş grubunun stratejik seçimi etkileme gücü ile ilişkilidir Stratejik Planı nda strateji belirleme aşamasında farklı paydaşların beklentilerinin ne olduğunun, hangilerinin stratejik amaç ve hedeflere etkisinin olduğunun, bu etkinin nasıl olduğunun belirlenmesi amacıyla paydaş analizleri yapılmaktadır. Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrenciler iç paydaş olarak kabul edilmiş, üniversitemizin ürettiği hizmetler veya faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim halinde olan kurumlar ve kuruluşlar ile mezun öğrenciler dış paydaş olarak kabul edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler, her bir dış paydaş grubun etki düzeyi ve ilgili olduğu faaliyet alanına göre belirlenmiş ve Stratejik Planı nda yerini almıştır. Tablo 2a.1 de dış paydaşların etki güçleri ve etki ettikleri faaliyetler örnek tabloda gösterilmiştir. Dış paydaş özelliği gösteren kurum ve kuruluşların ana hizmet alanları ve etki gücüne göre sayısal dağılımı Tablo 2a.2 de gösterilmiştir. Herhangi bir dış paydaş birden fazla ana hizmet alanı ile etkileşim hâlinde olabildiği için Tablo 2a.2 de verilen sayısal bilgilerin toplamı (510), dış paydaşların toplamından (317) sayıca daha fazladır. Öncelikli paydaşlarımız; TBMM, Sayıştay, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar, YÖK, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ÖSYM, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Basın İlan Kurumu, KİK (Kamu İhale Kurumu), DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), dernekler, diğer üniversiteler, üniversitemizin tüm akademik ve idari birimleri, öğrencilerimiz, tedarikçilerimiz, vb. şeklindedir. Tablo 2a.1. Dış paydaşlar etki güçleri ve dış paydaşların etki ettiği faaliyetler Etki Gücü Yüksek Düzeyde Olan Paydaşlar Eğitim- Öğretim Faaliyetleri Araştırma, Danışmanlık, Bilimsel Organizasyonlar ve Yayın Faaliyetleri Kültürel ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Genel Yönetim Faaliyetleri Basın Konseyi X X X X Başbakanlık- Basın Yayın Enformasyon X X X X Genel Müdürlüğü Genç Sigortacılar X X X X Derneği İlçe Belediyeleri X X X X İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri X X X X Genel Müdürlüğü (İETT) YÖK X X X X Etki Gücü Orta Düzeyde Olan Paydaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu- İstanbul Ofisi Basın İlan Kurumu Beyin Araştırmaları Derneği Birleşmiş Markalar Derneği Cumhurbaşka nlığı ve X X X X X X X X X X X X X 23

24 Etki Gücü Alt Düzeyde Olan Paydaşlar Etki Gücü Orta Düzeyde Olan Paydaşlar Etki Gücü Yüksek Düzeyde Olan Paydaşlar T.C. STRATEJİ Başbakanlık Muhabirleri Derneği Çağdaş Gazeteciler X X X Derneği Etki Gücü Alt Düzeyde Olan Paydaşlar Dışişleri Bakanlığı X X Eğitim ve Bilim Emekçileri X Sendikası Fransız Kültür Merkezi X X X İstanbul Şubesi Friedrich Ebert Stiftung (Vakfı) Türkiye Temsilciliği X X Tablo 2a.2. Dış Paydaşların Ana Hizmet Alanlarına ve Etki Gücüne Göre Sayısal Dağılımı Eğitim- Öğretim Faaliyetleri Araştırma, Danışmanlık, Bilimsel Organizasyonlar ve Yayın Faaliyetleri Kültürel ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Genel Yönetim Faaliyetleri Toplam Toplam Stratejik Planı nımızda iç paydaşlarımızdan akademik personel ile ilgili bilgiler (Kriter 3) verilmiştir. Akademik personel sayısının yıllara göre değişimi, akademik personel sayısının unvanlara göre dağılımı, akademik personelin yaş gruplarına göre dağılımı ve akademik personelin birimler arası dağılımları (Kriter 7b.1) İdari personel ile ilgili bilgiler (Kriter 3a) verilmiştir. İdari personelin kadro doluluklarına göre, eğitim durumuna göre, yaş, hizmet durumuna, cinsiyetine, hizmet alımı kapsamında çalışanlara göre dağılımları (Kriter 3 Tablo 3a.5, Tablo 3a.6, Tablo 3a.7, Tablo 3a.8, Tablo 3a.9, Tablo 3a.10) verilmiştir. Öğrencilerin üniversitemiz hakkındaki düşüncelerinin nicel görünümü (Detaylı bilgi: Kriter 6a) verilmiştir. 2a.2. Kuruluşun dış çevresinde oluşabilecek gelişmeleri belirler, anlar ve tahmin eder. Üniversitemiz stratejik hedeflerine uygun olarak birçok araştırma ve uygulama projeleri geliştirmektedir. Araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan kurumlar ve ayrılan bütçe Kriter 5 Tablo 5b.3.3 de gösterilmiştir. Üniversitemiz ERASMUS programı çerçevesinde düzenli olarak öğrenci değişimi yapmaktadır. (Kriter 4 Tablo 4a.1.2) Üniversitemiz birçok alanda yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere belirli sürelerle öğretim elemanı görevlendirmektedir. (Kriter 3 Tablo 3a.4). Üniversitemiz kamu veya özel kuruluşlara birçok alanda danışmanlık hizmeti vermek amacıyla öğretim elemanı görevlendirmektedir. Üniversitemiz sempozyum, konferans, çalıştay, vb. birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaparak veya üniversitemiz dışında düzenlenen etkinliklere katılarak bilimsel gelişmeleri yakından takip etmektedir. (Kriter 4 Tablo 4a.3.1) Üniversitemizin bilimsel yayın sayıları düzenli olarak takip edilmektedir. Üniversitemizin yayın ve makale sayıları Kriter 5 Tablo 5b.4.5 de gösterilmiştir. 2a.3. Ekonomik veriler, pazara ilişkin ve toplumsal eğilimler gibi kuruluşu etkileyebilecek dış göstergeleri belirler; analiz eder ve anlar. Üniversitemizde Uygulama ve Araştırma Merkezleri nin sayısında son yıllarda önemli artışlar olmakla birlikte, bazı merkezler 2011 yılı içerisinde kapatılmıştır. Merkezlerin faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak yıllarında yapılan kapsamlı bir çalışmada, herhangi bir faaliyeti bulunmayan veya kuruluş sürecinde gerekli hukuki şartlara uygun hareket edilmemiş olanlar tespit edilerek kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu çalışma sonrasında merkez sayısı 20 ye indirilmiştir yılı içerisinde Marmara Üniversitesi Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Merkezleri Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge si hazırlanmış ve merkezleri düzenleyen yönetmelikler standardize edilmiştir. 24

25 T.C. STRATEJİ Üniversitemiz bünyesindeki merkezler şunlardır: 1. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2. Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 3. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 4. Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 5. Epilepsi Araştırma ve Uygulama Merkezi 6. Finansal Piyasalar Araştırma ve Uygulama Merkezi 7. Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi 8. Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi 9. İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 10. Karşılaştırmalı Özel Hukuk ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 11. Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi 12. Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi 13. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 14. Sağlık Hizmet Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 15. Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi 16. Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 17. Türkiye - Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 18. Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi 19. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 20. Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi, 11/09/2012 tarihli C sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) bünyesinde düzenlenen kurslar, 2011 yılında sayıca artarak 15 e yükselmiştir. Önceki yıllarda üniversite içi birimlerle işbirliği yapılırken, 2010 yılında YÖK ve MEB, 2011 yılında ise iki kurumun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR Genel Müdürlüğü) ile ortak faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. (Kriter 8a.2) Üniversitemiz öğrencilerini ÖSYM sınavı yolu ile kabul etmektedir. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin ÖSYM deki başarı düzeyleri düzenli olarak takip edilmektedir. Üniversitemiz Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, basın-yayın, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek için gerekli faaliyet ve projeleri yürütmektedir. Bu amaç doğrultusunda, üniversitemizin iç ve dış paydaşlarla olan iletişimini güçlendirmek için ihtiyaç duyulan halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesini, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden üniversitemize yapılan veya yönlendirilen başvuruların cevaplandırılmasını, medya kuruluşları ile yakın ilişkiler geliştirerek üniversitemizin tanıtımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar detaylı olarak Kriter 5c.4 de gösterilmiştir. Fırsat ve tehditlere ilişkin veriler, dış paydaşlardan elde edilmekte ve analiz edilmektedir. Dış paydaşların uzmanlık ve bilgi birikiminden yararlanılarak fırsat ve tehditler belirlenmekte, pazarın eğilimi ile entegre edilmektedir Stratejik Planı nda yerini almaktadır. Belirlenen fırsatlardan bazıları; 1. YÖK ün öncülüğünde üniversitelerde kalite geliştirme çalışmalarının başlaması, 2. Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği hızlı ekonomik büyümenin, birçok sektörde ara elemanlara duyulan ihtiyacı arttırması, 3. Üniversitemizin birçok bölümünün, üniversite sınavına giren öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmesi, şeklindedir. Üniversitemiz fırsatları güçlü yanlara, tehditleri fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Belirlenen tehditlerden bazıları; 1. Yükseköğretim mevzuatının sınırlayıcı ve karmaşık olması, üniversitemiz eğitim kalitesini, eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir. 2. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş, öğrenci kalitesinin sürekli düşme eğiliminde olmasına neden olmaktadır. 3. Kamu hukuku (ilgili mevzuatın), araştırma, danışmanlık, bilimsel 25

26 T.C. STRATEJİ organizasyon ve yayın faaliyetlerini sınırlamaktadır. 2a.4. Değişimlerin ilgili siyasi, yasal, düzenleyici kurallara, yönetmeliklere ve gerekliliklere kısa ve uzun vadeli olası etkilerini anlar ve tahmin eder. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu temel olmak üzere, kamu kuruluşlarını ilgilendiren kanun ve yönetmelikler, öğrencilerin eğitim-öğretimini ilgilendiren kanun ve yönetmelikler, ilgili akademik ve idari birimin görev alanlarını ilgilendiren diğer kanun ve yönetmelikler sürekli olarak takip edilmektedir. Bunlardaki değişikliklere paralel olarak üniversitemize ait yönetmelik ve yönergeler hızlı bir biçimde düzenlenmekte, Üniversite Senato ve/veya Yönetim Kurulu nda ilgili karar alınıp yürürlüğe konmaktadır. 15/11/2012 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi, 11/09/2012 tarihli B sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Senato: 13/10/2009 tarihli Senato kararı ile değiştirilmiştir. Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi 07/02/2012 tarihli sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir. Üniversitemiz Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na göre Üniversitemiz Yönetim Kurulu nda 07/12/2011 tarih ve 2011/ sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi Üniversitemiz Yönetim Kurulu nda 01/03/2011 tarih ve 2011/ sayılı kararı ile kabul edilmiştir sayılı Elektronik İmza Kanunu, 06/01/2005 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik, TSE (Elektronik Belge Yönetimi Standardı), TSE (Belge Yönetimi Standardı), ISO (Dublin Core Metadata Set) standartlarına göre, Moreq2 (Model Requirements for the Management of Electronic Records), Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında üniversitemiz Elektronik imza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanımına geçmiştir. Norm kadro çalışmasının uygunluğu, Üniversite Yönetim Kurulu nda 18/12/2012 tarih 2012/ sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek 2 olan 20/06/2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu nda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve sayılı resmi gazete kararıyla kabul edilmesi ile üniversitemizde çalışmalar başlamıştır. Norm kadro çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini etkin bir şekilde yönetmek için İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması öngörülmüştür. 2a.5. Paydaş geri bildirimlerine ve diğer dış bilgi ve analizlere dayanan fırsat ve tehditleri belirler, anlar ve tahmin eder. GZFT analizi, paydaş geri bildirimlerini içermektedir. (Detaylı bilgi: Kriter 2c.1) Siyasi ve ekonomik değişiklikler, öğrenci hareketliliğinin getirdiği riskler, yasal mevzuat vb. konular bütçe çalışmaları sırasında ve yönetim toplantılarında değerlendirilmektedir. Üniversitemize ilişkin nitel ve nicel veriler, SGDB tarafından konsolide edilmektedir. SGDB, üniversitemize ait bilgileri ve verileri barındıran bir bilgi bankasıdır. Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sistemleri ve bilimsel gelişmeler, değişimler, eğilimler, toplantılar, yayınlar, yapılan yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler, üniversitemizin üye olduğu online veritabanları, ilgili idari ve akademik birimler vasıtasıyla haberdar olunmaktadır. Paydaş geri bildirimleri çeşitli araçlarla ve sistematik bir biçimde toplanmaktadır. Tablo 2a.3 te paydaş geribildirim toplama araç ve yöntemleri ile geribildirimde kullanılan araçlar gösterilmiştir. Bu araçlar; 2 26

27 T.C. STRATEJİ 1. Rektörümüzün, akademik ve idari birimler ile yaptığı aracısız görüşmeler, 2. Rektörümüz ve üst yönetim ile aracısız görüşme, 3. Çalıştay ve atölye çalışmaları, 4. Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelin, diğer kamu ve özel kuruluşların yazılı, sözlü ve elektronik ortam üzerinden talepleri, 5. Dekan/Müdürlerin öğrencilerle, akademik ve idari personelle görüşmeleri, 6. Öğrenci memnuniyet anketleri (Detaylı bilgi: Kriter 6), 7. Akademik ve idari personel memnuniyet anketleri, 8. Beklenti, dilek ve öneri verileri, 9. Medya kanalları (BİMER, gazete, dergi, TV, vb.) 10. Birimlerin yönetim kurulu kararları, 11. Çalışanların performans değerlendirme sonuçları, 12. Derslerde öğretim elemanlarının öğrencilerle aracısız görüşmeler, 13. Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler vb. dir. Tablo 2a.3. Paydaş geribildirim toplama araç ve yöntemleri Araçlar Yöntemler/Kaynaklar İç/Dış Paydaş Anketler Talepler Öğrenci memnuniyet anketi Akademik personel memnuniyet anketi İdari personel memnuniyet anketi Dış paydaş anketi Ağ hizmetleri anketi Sunulan hizmete özel anketler Sunulan hizmete özel memnuniyet anketleri Kurumsal e-posta Yöneticilerle aracısız görüşme Üniversite telefonları Yönetim kurulları kararları Dekanlıklar ve Müdürlükler Medya kanalları Tüm paydaşlar Tüm paydaşlar ziyaretler Yayınlar / Duyurular Beklenti, dilek ve öneriler Öğretim üyeleri/elemanları Web sayfası Basın toplantıları Dekanlık ve Müdürlüklerdeki ilan panoları Akademik ve idari personel duyuru formları Öğrenci memnuniyet anketi Akademik personel memnuniyet anketi İdari personel memnuniyet anketi Dış paydaş anketi Kamu kurum ve kuruluşları Özel sektör kuruluşları Tüm paydaşlar Tüm paydaşlar 2b. Strateji, iç performans ve yeteneklerin anlaşılmasını temel alır. 2b.1. Mevcut ve olası kurumsal yetenekleri anlamak amacıyla operasyonel performans eğilimleri, temel yetkinlikleri ve çıktıları analiz eder. Üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirebilmek amacıyla birimlerde yönetim toplantıları, yönetim değerlendirme toplantıları, akademik kurul toplantıları, bölüm toplantıları yapılmaktadır. Alınan kararlar doğrultusunda mevcut durumumuz, aylık yönetim ve Senato toplantılarında ele alınmaktadır. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. (Kriter 4e.1) Üniversitemiz bünyesinde yapılan toplantıların periyotları ve çıktıları Tablo 2b.1 de gösterilmiştir. Aracısız görüşme ve Üst yönetim Dekanlar ve Müdürler Öğrenciler Akademik ve idari personel 27

28 T.C. STRATEJİ Tablo 2b.1. Toplantı periyotları ve çıktıları TOPLANTI ADI SENATO YÖNETİM KURULU BİRİM AKADEMİK YÖNETİM KURULLARI BİRİM AKADEMİK KURULLARI BİRİM BÖLÜM TOPLANTILARI KALİTE TOPLANTILARI KOORDİNASYON TOPLANTILARI TOPLANMA PERİYODU Ayda 1 Ayda 2 Haftada 1 Haftada 2 2 Haftada 1 Ayda 1 Ayda 2 Haftada 1 Ayda 1 3 Ayda 1 4 Ayda 1 6 Ayda 1 Haftada 1 Ayda 1 2 Ayda 1 3 Ayda 1 6 Ayda 1 Haftada 1 Ayda 2 Ayda 1 TOPLANTI ÇIKTISI Senato Kararları Yönetim Kurulu Kararları Yönetim Kurulu Kararları Birim Kurul Kararları Birim Bölüm Toplantı Kararları Toplantı Kararları Toplantı Kararları 2b.2. Kuruluşun yetenekleri ile nasıl bütünlük sağlanabileceğini anlamak üzere mevcut ve olası işbirliği yapılan kuruluşların temel yetkinlik ve yeteneklerine ilişkin veri ve bilgileri analiz eder. Faaliyet ve projelerin uygulanması için çeşitli işbirlikleri gereklidir. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşların hangi detaylarda katkı sağlayabileceği önceden araştırılarak yetkinlik ve yetenekleri tespit edilmektedir. Bu çalışmalar faaliyet ve projelerin planlanması ve uygulaması sırasında oluşturulan ekip ve/veya görevliler tarafından yapılmaktadır. Kriter 4a.1.1 de üniversitemizin temel işbirlikçileri ve temel işbirlikçilerimizin yetkinlik alanları gösterilmiştir. Üniversitemiz ile işbirliği yapan diğer üniversiteler ve/veya kurumlara ilişkin detaylı bilgiler Kriter 4a.4 te belirtilmiştir. Kütüphane hizmetlerinde işbirliği; TÜBİTAK ULAKBİM - EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) tarafından elektronik kaynak sağlama, ANKOS'un bir uygulaması olan KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi) ile Yayın Ödünç Alışverişi tüm üniversite kütüphaneleri ile, üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak amacına hizmet eden konsorsiyum olan ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ile sağlanmaktadır. (Kriter 4 Tablo 4a.5.1) Sağlık, kültür ve spor hizmetlerinde işbirliği yapılan kurumlar; YÖK, MEB, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Üniversitelerarası Spor Federasyonu dur. Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin yemek hizmetini tüm yerleşkelerimize sunan yemek firması faaliyetinin mali büyüklüğü açısından ana tedarikçimiz durumundadır. Sosyal güvencesi olmayan üniversitemiz öğrencilerinin tedavi hizmetlerini sunan Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kuruluşları ve üniversitemiz ile sözleşmesi bulunan eczanelerimiz tedarikçilerimizin arasındadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde Marmara Üniversitesi kampüs kartını gösteren akademik ve idari personelimize %20 indirim uygulanmaktadır. Öğrenci barınma hizmetleri, Handan Ertuğrul Kız Yurdu ve Özmen Aktar Kız Yurdu ile sağlanmaktadır. Barınma hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiler Kriter 6a.1 de verilmiştir. Yemek ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs hizmetlerinde işbirliği yapılan kurumlar KYK, yemek bursu, Vehbi Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, Zorlu Vakfı dır. (Kriter 6 Şekil 6b.2.8) Öğrenci Butiği mizde ürün satışı yapılmaktadır. (Kriter 6 Şekil 6b.2.10) Eğitim-öğretim yılı başında web üzerinden (http://sks.marmara.edu.tr/) başvurular alınmakta, kazanan öğrencilerimizden başvuru esnasında beyan eden durumlarını gösteren belgeleri getiren öğrencilerimiz, bir yıl boyunca Kampüs Kart üzerinden tanımlanan ücretsiz yemek bursu verilmektedir. 28

29 T.C. STRATEJİ Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) tarafından yapılmaktadır. Kulüpler faaliyet alanlarına göre A tipi ve B tipi olmak üzere iki türde kurulabilirler. A tipi kulüpler bölüm kulüpleri, B tipi kulüpler ise üniversite genelinde faaliyet gösteren kulüplerdir (Kriter 6 Tablo 6b.2.2, Kriter 8 Tablo 8b.2.3). Öğrenci kulüpleri; kuruluş, güncelleme, etkinlik ve diğer işleyiş süreçlerinde Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Üniversitemizin beslenme hizmetlerinden yararlananlar; öğrencilerimiz, idari personelimiz, akademik personelimiz, misafir ve burslu olarak ayrılmaktadır. 2b.3 Yeni teknolojilerin ve iş modellerinin kuruluşun performansına etkisini belirlemek amacıyla veri ve bilgileri analiz eder. Üniversitemiz misyonu ve vizyonu doğrultusunda hizmetlerini gerçekleştirirken yeni teknolojilerin kullanımı, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi devam etmektedir. Elektronik altyapı ile ilgili gelişme örnekleri detaylar Kriter 4d de gösterilmiştir. Bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin detaylar Kriter 4d.2 de gösterilmiştir. Üniversitemiz Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS), Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi, Akademik Bilgi Bankası, Personel Bilgi Bankası veritabanları geliştirilmektedir. EBYS pilot uygulamaları 2012 yılsonu itibarıyla başlamıştır. (Detaylı bilgi: Kriter 4d.2) 2b.4. Görece kuvvetli yönlerini ve zayıflıklarını anlamak amacıyla performansını uygun kuruluşlarla karşılaştırır. Üniversitemiz Stratejik Planı nda belirlenen hedeflere göre belirlenmiş performans göstergelerini her yıl düzenli olarak güncellemektedir. (Tablo 2d.6) 2c. Strateji ve stratejiyi destekleyen politikalar oluşturulur, gözden geçirilir ve güncellenir. Uygulamada mükemmel kuruluşlar: 2c.1. Misyon ve vizyonu gerçekleştirmek amacıyla açıkça ifade edilmiş strateji ve stratejiyi destekleyen politikalar oluşturur ve sürdürür. 25/09/2006 tarihli 2006/47 sayılı üniversitemiz Senato kararı ile üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur. Üniversitemiz Stratejik Planı, ciddi emek verilerek hazırlanmış bir belge olmakla birlikte, gerek değişen çevre şartlarına uyumlu hâle getirilmesi, gerekse de bazı yapısal takviyelere ihtiyaç duyulması dolayısıyla revize edilmesi veya yeniden hazırlanması gündeme gelmiştir. Bir yandan mevcut stratejik planın yapısal anlamda takviye edilmesinin, ihtiyacı tam olarak karşılayamayacağına yönelik endişeler diğer yandan da konjonktürün yeni bir stratejik plan yapılmasına imkan tanıması sebebiyle, mevcut stratejik planın revize edilmesi fikrinden vazgeçilerek günün şartlarına uygun yeni bir stratejik planın hazırlanmasına karar verilmiştir. Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde yeni bir stratejik planın hazırlanması konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Rektörlüğümüz tarafından 15/08/2011 tarihinde MEB e müracaat edilmiş ve 24/08/2011 tarihli Bakan onayına istinaden, Rektörümüzün üniversitemizdeki bütün birimlere yönelik 04/10/2011 tarihli yazısı ile planlama süreci başlatılmıştır. Üniversitemiz Stratejik Planı nın hazırlanması sürecinde ise; kurul ve ekiplerin oluşturulması, süreç takviminin hazırlanması, uygulanacak yöntemlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi temel aşamalardır. Stratejik planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Kurulu, Proje Koordinasyon Kurulu, Proje Ekibi ve Stratejik Planlama Ekipleri oluşturulmuştur. Strateji Geliştirme Kurulu, üniversitenin misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde ve stratejik planın onaylanmasında, Yönetim Kurulu ve Senato öncesi karar mercii konumundadır. Kurul, Yürütme Kurulu üyeleri (Rektör, Rektör Yardımcıları, Baş Danışmanlar, Genel Sekreter), Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Proje Ekibi üyelerinden oluşturulmuştur. Rektörümüz, kurulun başkanıdır. Proje Koordinasyon Kurulu, stratejik planın hazırlanması sürecinde dış paydaşlarla (diğer üniversiteler, yerel yönetimler, diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb.) ve kurum içi birimlerle koordinasyon sağlamak ve sürecin doğru bir şekilde işlemesi için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Kurul, ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında Genel Sekreter, Proje Ekibi üyeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, ilgili müdür ve ihtiyaç duyulması hâlinde diğer personelden oluşturulmuştur. 29

30 T.C. STRATEJİ Proje Ekibi, stratejik plan konusunda uzman öğretim üyeleri ve iç denetçilerden terkip edilmiştir. Proje Ekibi stratejik plan metninin hazırlanmasından Strateji Geliştirme Kurulu na ve Proje Koordinasyon Kurulu na karşı sorumludur. Öğretim üyelerinden biri Rektörlük onayı ile Proje Ekibi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Her fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hastane, daire başkanlığı ve gerekli görülen diğer birimlerde en az 3 er kişilik stratejik planlama ekipleri oluşturulmuştur. Ekibin üye sayısının, birimin bütçesi, çalışan sayısı, öğrenci sayısı, öğretim elemanı sayısı ve yürüttüğü hizmetler/çalışmalar dikkate alınarak birim yöneticisi (dekan, müdür, başhekim, daire başkanı, vb.) tarafından artırılabilmesine imkan tanınmıştır. Stratejik planlama ekipleri, birimlerini temsilen Proje Ekibi ne bilgi ve belge desteği sağlamış, eğitim ve diğer çalışmalara katılmış, iletişim ve koordinasyonun sağlanmasına katkı yapmış; birimin stratejik hedeflerini, göstergelerini, performans hedeflerini ve ihtiyaç duyulan diğer verileri hazırlamıştır. Üniversitemiz Stratejik Planı toplam on aylık bir süre zarfında hazırlanmıştır. Planın hazırlanması sürecine dair takvim, Stratejik Planı nda yerini almıştır. Güçlü Yönlerimiz GZFT analizi çalışması kapsamında eğitimöğretim faaliyetlerinde 40 adet; araştırma, danışmanlık, yayın ve bilimsel organizasyon faaliyetlerinde 40 adet; kültür ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 18 adet ve genel yönetim faaliyetlerinde ise 19 adet güçlü yan tespit edilmiştir Stratejik Planı nda detaylı olarak listelenmiştir. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Akademik birimlerin büyük çoğunluğunun kendilerine ait web sayfalarının olması Akademik programların ve müfredatın AB normları ile uyumlu hale getirilmesi Avrupa Eğitim ve Araştırma Alanı na entegrasyon konusunda önemli mesafe alınmış olması Bazı bilim dallarında, Türkiye'de lisans eğitimi veren ilk üniversite olmanın sağladığı akademik bilgi ve tecrübe birikimi Bazı birimlerde bilgisayar laboratuarının ve okuma salonunun var olması Bazı birimlerde sektöre üretim yapabilecek donanıma sahip olunması Bazı bölümlerde nitelikli yabancı akademisyenlerin varlığı Bazı bölümlerde simülasyona dayalı eğitim tekniklerinin kullanılıyor olması Bazı bölümlerden mezun olan öğrencilerin, ilgili sektörler tarafından öncelikle tercih edilmesi Bazı bölümlerin yurt dışında önemli kuruluşlara üye olması, bunların faaliyetlerine aktif katılım göstermesi veya ortak faaliyetler yapabilmesi Bazı lisansüstü programlarının öğrenci merkezli ve yaşam boyu öğrenim amaçlı ulusal ve uluslararası programlar arasında geçiş yapabilme özelliğine sahip olması Araştırma, Danışmanlık, Yayın ve Bilimsel Organizasyon Faaliyetleri Akademik kadronun, birçok üniversitenin veya kamu kurumunun kurulması sürecine aktif katkı sağlamış olması Akademik personelin ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve projelerde önemli görevler alıyor olması Akreditasyon ve mükemmeliyet modeli çalışmalarında önemli mesafeler alınmış olması Alanında kurumsallaşmış bilimsel etkinliklerin varlığı Bazı akademik birimlerde IT destek biriminin bulunuyor olması Bazı alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerin kurulmuş olması Bazı birimlerde, yeterli altyapıya sahip araştırma laboratuarlarının varlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Yönetim Sistemi ne geçilmiş olması Bilimsel Araştırmaları Destekleme Komisyonu (BAPKO) tarafından desteklenen proje sayısının artıyor olması Bilimsel etkinliklerin organizasyonuna öğrencilerin aktif bir şekilde katılımının sağlanması Kültür ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Akademik ve idari personeli bir araya getiren kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleniyor olması Bahar şenliklerinin her yıl düzenli olarak organize edilmesi Birçok alanda ücretsiz kurs imkanının varlığı Ekonomik durumu yeterli olmayan öğrenciler için bir sosyal sorumluluk projesi olarak, 30

31 T.C. STRATEJİ ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarının düzenlenmesi Emekli öğretim üyelerinin çeşitli etkinliklerle hatırlanması "Engelli dostu" bir üniversite olmak için gerekli çalışmaların başlatılmış olması Genel Yönetim Faaliyetleri Açık kaynak kodlu yazılımların kullanılıyor olması ve MS kampüs lisans anlaşmasının yapılmış olması Akademik personelin kariyer gelişiminin Üniversite yönetimi tarafından takip edilmesi, desteklenmesi ve önemli başarıların kutlanması Anket Bilgi Yönetim Sistemi nin (http://anket. marmara.edu.tr) kurulmuş olması Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Ödülü nün alınması ve 5 yıldıza ulaşma konusunda çalışmaların sürdürülmesi Evrak Takip Sistemi ne geçilmiş olması Norm kadro çalışmasının başlatılmış olması Zayıf Yönlerimiz GZFT analizi çalışması kapsamında eğitimöğretim faaliyetlerinde 50 adet; araştırma, danışmanlık, yayın ve bilimsel organizasyon faaliyetlerinde 57 adet; kültür ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 16 adet ve genel yönetim faaliyetlerinde ise 37 adet zayıf yan tespit edilmiştir Stratejik Planı nda detaylı olarak listelenmiştir. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Akademik birimlerin büyük çoğunluğunda uluslararası akreditasyon sağlanamamış olması Akademik faaliyetler için etkili bir performans yönetim sisteminin geliştirilememiş olması Akademik personelin önemli bir kısmının uluslararası tecrübesinin olmaması Alana özgü fiziksel-teknik donanım ve yazılım eksikliği Atölye, konser salonu ve galeri gibi uygulamaya yönelik fizikî mekânların yetersizliği Bazı akademik personelin eğitim teknolojileri konusunda yeterli eğitime ve tecrübeye sahip olmaması Bazı birimlerde bilgisayar laboratuarlarının bulunmaması Bazı birimlerde bölüm içi uygulama yapabilecek laboratuarların olmaması Bazı birimlerdeki akademik personel sayısının, ihtiyacın altında olması Bazı bölümlerde arazi tatbikatlarına götürülecek öğrenciler için ödenek sağlanmasının zor olması Bazı bölümlerde çift anadal (ÇAP) veya yandal (YAP) uygulamalarının olmaması Bazı bölümlerde derslerin yapılması için ihtiyaç duyulan amfi ve dersliklerin sayı, fiziksel büyüklük ve teknik donanım açısından yetersizliği Bazı bölümlerde derslik yetersizliği sebebiyle blok ders uygulaması yapmak zorunda kalınması, derslerin çok erken saatlerde başlatılması veya seçmeli ders uygulamasının yapılamaması Bazı bölümlerde öğrenci sayısının mevcut kapasiteden fazla olmasından kaynaklanan sorunlar Bazı bölümlerde öğrencilerin farklı alanlardan ders seçme imkânlarının ya hiç olmaması ya da sınırlı olması Bazı bölümlerde, o bölümün eğitim dilinde kaynak-malzeme sıkıntısı yaşanması Bazı bölümlerde, öğretim elemanlarının ders yüklerinde adaletli paylaşım yapılmaması Bazı lisansüstü programlara öğrenci yetiştirecek lisans programlarının bulunmaması Bazı okulların, eğitime uygun olmayan veya afet riski yüksek binalarda faaliyet gösteriyor olması Bilgisayarlı eğitim imkânlarının günümüz şartlarına göre yetersiz kalması Birimler arası rotasyonun olmaması Bloomberg, Reuters, Forex gibi online veri tabanları ve gerekli istatistiki paket programlarının yer aldığı bilgisayar sınıflarının bulunmaması Eğitim modüllerine uygun öğretim üyesi tanımlarının yapılmamış olması Hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretiminin başarı düzeyinin artırılması ihtiyacı İkinci öğretimi bulunan bazı bölümlerde, derslerin sınırlı sayıda öğretim elemanı tarafından verilmesi İlgili doktora programlarının henüz açılmamış olması nedeniyle, bazı bölümlerin ÖYP öğrencileri tarafından tercih edilmemesi İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) müfredatının, gerekli revizyon yapılmadan uygulamaya geçirilmiş olması Laboratuarların dersliklerle aynı binada olması ve modern güvenlik sistemlerinin bulunmayışı 31

32 T.C. STRATEJİ Lisans mezunlarının lisansüstü programlara yönlendirilmesini sağlayacak bir rehberlik sisteminin olmaması dolayısıyla insan kaynağının etkin kullanılamaması Lisansüstü ders verecek öğretim üyelerini belirleyecek kriterlerin yeterli olmaması Araştırma, Danışmanlık, Yayın ve Bilimsel Organizasyon Faaliyetleri Akademik personele dair bir nitelik-beceri envanterinin olmaması Akademik personelin doktora sonrasında çoğunlukla bireysel çalışmalara yönelmesi ve bu sebeple proje gruplarının oluşturulmasında sıkıntılar yaşanması Akademik yükselmesini tamamlamış bazı öğretim üyelerinin araştırma dışı çalışmalara ağırlık vermesi Alınan patent sayısının yetersiz olması Araştırma projelerinde sekretarya ve organizasyon hizmetleri için kullanılabilecek idarî personel yetersizliği Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yetersiz olması Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlardan bazıları ile (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yetersizliği Araştırma ve geliştirme projelerinin, öğretim elemanı sayısına oranla yetersiz olması Kültür ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Birimlerin toplumla yakınlaşması ve kaynaşmasını sağlayacak kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yetersizliği Engelli öğrenciler için uygun fizikî yapılanmanın yetersiz olması Hobi bahçelerinin yerleşkelere uzak bir mekanda bulunması Yerleşkelerin birbirinden uzak oluşu sebebiyle farklı birimlerle ortak organizasyonların yapılamaması Konukevinin yeterli kapasitede olmaması Kurum içinde düzenlenen kültürel-sanatsal kursların ücretlerinin yüksek olması Lisansüstü öğrencilere yönelik sosyal projelerin veya faaliyetlerin yetersizliği Öğrenci kulüplerinin ve öğrenci temsilcilerinin, faaliyetlerini sürdürecek mekânların yetersizliği Öğrencilere sağlanan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersiz olması ve konu ile ilgili bir birimin bulunmaması Personele ve öğrencilere hitap eden sportif, kültürel ve sosyal tesislerin sayı, nitelik ve çeşitliliğindeki yetersizlikler Sponsor kuruluş bulunması konusunda yeterince başarılı olunamaması Toplumsal konularla ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantılarının, konferans ve seminerlerin yetersiz olması Üniversitemiz ile ilişkili vakıfların yeterince aktif çalışmaması Üniversitemizin medyada kendine yeterli ölçüde yer bulamaması Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ihtiyacı Yerleşkelerde erkek öğrenci yurdunun olmaması Genel Yönetim Faaliyetleri Afet yönetimi konusunda gerekli altyapının oluşturulamamış olması Bazı binaların estetik güzellikten yoksun olması Bazı birimlerde arşiv için yeterli mekânın bulunmaması ve arşivin gerekli fiziksel ve teknik özellikleri taşımaması Bazı birimlerde çevre düzenlemesi, özürlülere yönelik kolaylıklar, otopark, yangın güvenliği, ısıtma-soğutma, aydınlatma, elektrik, temizlik, güvenlik, ışıklandırma, yemek ve personel servisi hizmetlerinin ihtiyacı karşılayacak düzeyden uzak olması Bazı birimlerde ek ödeme alamayan memurların başka birimlere nakil talebinde bulunması Bazı birimlerde öğretim elemanlarının kullandığı çalışma odalarının fiziksel-mekânsal ve teknik donanım açısından yetersizliği Bazı birimlerin ve bölümlerin web sayfalarının, içerik açısından yeterli düzeyde olmaması Bazı bölümleri veya idarî faaliyetleri ilgilendiren yönerge ve yönetmelik eksikliğinin uygulamada yol açtığı sorunlar Bilgi işlem alanında yetişmiş teknik personel eksikliği Doktora yeterlilik ve tez savunması için diğer şehirlerden gelen akademik personele yolluk ücreti verilmemesi Dokümantasyon, raporlama ve envanter alışkanlığının yeterince gelişmemiş olması Fırsatlarımız GZFT analizi çalışması kapsamında eğitimöğretim faaliyetlerinde 34 adet; araştırma, danışmanlık, yayın ve bilimsel organizasyon faaliyetlerinde 23 adet; kültür ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 6 adet ve genel yönetim faaliyetlerinde ise 7 adet fırsat tespit edilmiştir Stratejik Planı nda detaylı olarak listelenmiştir. 32

33 T.C. STRATEJİ Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerden araştırma görevlisi tedarik etme imkânının var olması ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin, Ortadoğu dan öğrenci kabul etme şartlarını ağırlaştırmış olması Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin (ECTS) hem kredi biriktirilmesine hem de transferine imkân sağlaması Bazı ülkelerin üniversiteleriyle çift diploma anlaşmalarının yapılmış olması Bologna süreci ile program yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ders planlarının buna göre geliştirilmesi Döner sermaye mevzuatında yapılan değişikliklerin, yeni eğitim programları açılmasını teşvik etmesi Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak sektörlerde nitelikli işgücüne olan talebin artması Farklı dillerde eğitim yapmayı kolaylaştıran mevzuat değişikliklerinin yapılmış olması Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin eğitim ve araştırma konularında ortak çalışmalar yapılmasına yönelik taleplerinin artmakta olması Gençlerin yabancı dil öğrenmeye yönelik ilgilerinin artması Araştırma, Danışmanlık, Yayın ve Bilimsel Organizasyon Faaliyetleri AR-GE çalışmalarını destekleyecek teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi Bilgi-yoğun teknolojilerdeki hızlı gelişmelerin yeni araştırma, ürün ve hizmet alanları yaratması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SANTEZ ve KOSGEB projelerini daha fazla desteklemeye başlaması Devletin Türk dünyasına yönelik açılımları ve destekleyici politikalarının, buralardaki üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılmasını teşvik etmesi DPT, TÜBİTAK, KOSGEB, AB, sivil toplum örgütleri vb. fon kaynaklarından yararlanma imkânının varlığı Eğitim teknolojilerinde sağlanan gelişmeler Elektronik yayıncılık teknolojilerinde sağlanan gelişmeler İletişim ve telekomünikasyon teknolojilerindeki ilerlemelerin uluslararası işbirliği imkânlarını artırması Kültür ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri İstanbul'un Doğu Avrupa'dan Batı Asya'ya uzanan çok geniş bir coğrafî sahanın kültür, sanat ve spor merkezi hâline gelmiş olması ve şehirde her yıl yüzlerce etkinliğin organize edilmesi Kültürel, sosyal ve sportif organizasyonlar düzenleyen kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerle işbirliği yapma eğiliminin güçlenmekte olması Toplumda sosyal ve kültürel konulara olan duyarlılığın artmakta olması UNIVERSIAD oyunları ile Gençlik Olimpiyatları nın Türkiye'de organize edilmesinin, toplumda üniversitelere olan ilgiyi artırmakta olması "Üçüncü kuşak üniversite" yaklaşımı kapsamında "üniversitelerin toplumla bütünleşmesi" fikrinin kamuoyunda genel kabul görmesi 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları nın İstanbul da düzenlenmesi hâlinde, birçok kültürel ve sosyal faaliyetin de organize edilme ihtimalinin bulunması Genel Yönetim Faaliyetleri 1999 Kocaeli ve 2011 Van depremlerinden sonra kamuoyunda, merkezî hükümette ve yerel yönetimlerde sivil savunma konularına olan duyarlılığın artması ve önemli çalışmaların başlatılması AB uyum yasalarında kamu üniversitelerinin malî ve idarî özerkliklerinin sağlanmasına yönelik hükümlerin mevcudiyeti Eğitim kurumlarına bağış yapan işletmelerin vergi avantajlarına sahip olması İstanbul da faaliyet gösteriyor olmanın mal ve hizmet tedarikinde sağladığı kolaylıklar Yargı mevzuatında yapılmakta olan düzenlemeler dolayısıyla mahkemelerin daha hızlı karar alacak olmasının sağlayacağı olumlu etki Yeni anayasa yapım sürecinin başlamış olması Yerel yönetimlerin üniversitelerle işbirliği yapmaya yönelik talep ve eğiliminin artmakta olması Tehditlerimiz GZFT analizi çalışması kapsamında eğitimöğretim faaliyetlerinde 17 adet; araştırma, danışmanlık, yayın ve bilimsel organizasyon faaliyetlerinde 16 adet; kültür ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 1 adet ve genel 33

34 T.C. STRATEJİ yönetim faaliyetlerinde ise 7 adet tehdit tespit edilmiştir Stratejik Planı nda detaylı olarak listelenmiştir. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Anabilim dalı başkan yardımcılığı statüsüne izin verilmemesi Anabilim dalı başkanlarının zorunlu ders yükünün, mevzuattan kaynaklanan sebepler dolayısıyla, olması gereken seviyenin üzerinde olması Belirli aralıklarla gerçekleştirilen öğrenci aflarının eğitimde kaliteyi düşürmesi Birçok devlet hastanesinin, hastane rutin eğitimi çerçevesindeki stajyer eğitimini kabul etmemesi Enstitülerdeki kadrolu araştırma görevlilerinin, fakültelerde olduğu gibi daimi kadrolara atanamamaları ERASMUS ve diğer değişim programları kapsamında öğrenci gönderilen bazı üniversitelerin yeterince kaliteli olmaması Kamu Hastaneleri Birliği Kanunu Taslağı'nın kanunlaşması halinde, sağlık hizmetlerinin üniversite döner sermaye faaliyetleri kapsamından çıkarılacak olması Kısmî zamanlı öğretim elemanlarının malî haklarının yeterli olmaması Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş dolayısıyla, öğrenci kalitesinin sürekli düşme eğiliminde olması Orta öğretimden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bazı bölümlerde öğrenci kalitesinin düşmesinin genel eğitim seviyesine yaptığı olumsuz etki Öğretim elemanlarının ücretlerinin, kamu kesimindeki emsal pozisyonlara oranla zaman içinde sürekli olarak gerilemesi Öğretim elemanlarının, araştırmalar süresince özel izin kullanamaması nedeniyle, araştırmalar için ayırabilecekleri zamanın çok kısıtlı olması Öğretim üyelerinin formasyon eğitimi alma mecburiyetlerinin olmaması Üniversiteden atılma riskinin kalmaması dolayısıyla, öğrencilerin başarılı olma konusunda motive olmalarının olumsuz etkilenmesi Vakıf üniversitelerindeki lisansüstü eğitim programlarının iş garantisi gibi bazı özendirici imkânlar sunması dolayısıyla, mevcut talebin devlet üniversiteleri aleyhine gelişmesi Yetenek ve ilgilere göre değil, puan ve sıralamaya göre bölümlerin kazanılması Yükseköğretim mevzuatının, eğitim kalitesini olumsuz etkileyecek derecede sınırlayıcı ve karmaşık olması Araştırma, Danışmanlık, Bilimsel Organizasyon ve Yayın Faaliyetleri Akademik personelin ücretlerinin yeterli seviyede olmaması Akademik yükseltme kriterlerinde uluslararası yayınlara orantısız bir şekilde ağırlık verilmesinin, yerel, bölgesel ve ulusal sorunlara/ihtiyaçlara yönelik bilimsel araştırmaları olumsuz etkilemesi BAPKO projelerine getirilen malî üst sınırın bilimsel araştırma projelerini olumsuz etkilemesi Başarılı öğrencilerin mezuniyet sonrasında akademik kadroları tercih etmemesi, tercih edenler için de yeterli kadro bulunamaması Bazı bilim dallarında Türkçe yayınların azlığı Bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin yol açtığı yoğun rekabet ortamının olumsuz etkileri Bazı vakıf üniversitelerinin araştırma, bilimsel organizasyon ve yayın faaliyetlerine yönelik sunduğu geniş imkânların, akademisyenlerin bu üniversitelere geçmelerinde etkili olması Döner sermaye mevzuatının karmaşıklığı ve gelir getirici faaliyetleri yeterince teşvik etmemesi İstanbul gibi büyük bir şehirde çalışıyor olmanın, özellikle zaman kaybı, stres, yorgunluk vb. sebep olduğu sorunlar Kamu hukukunun (ilgili mevzuatın) sınırlayıcı etkileri Küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri Proje çalışmalarının doçentlik kriterlerinde dikkate alınmaması Sadece lisansüstü düzeydeki projelerin finansal açıdan desteklenebiliyor olması Teorik nitelikli çalışmaların, diğer kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından desteklenmemesi Yeni kurulan bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin, üniversitemiz akademisyenlerini ve idarî personelini transfer etmeye çalışması Kültür ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri İstanbul'un Asya yakasında büyük uluslararası organizasyonların yapılabileceği kültürel mekânlar ile kongre merkezlerinin bulunmaması Genel Yönetim Faaliyetleri 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Malî Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 34

35 T.C. STRATEJİ Hükmünde Kararname'nin üniversite iç denetçileri, daire başkanları ve malî hizmetler uzmanları aleyhine bazı düzenlemeler getirmesi İdari personelin istihdamında merkeziyetçi bir sistemin kurulmuş olması İdari personelin ücretlerinin yeterli seviyede olmaması İstanbul da büyük bir depremin bekleniyor olması İşe yeni başlayan memur adaylarının, "asalet tasdik" sürecinden sonra başka şehirlere gitme eğiliminde olması Kamu kesiminde performansa dayalı bir ücret sisteminin olmaması Memurlarla toplu sözleşme yapılamaması 2c.2. Misyonlarını gerçekleştirmek için hangi temel sonuçların gerekli olduğunun farkındadır; vizyon ve stratejik amaçlarına yönelik ilerlemeyi anlar. Üniversitemiz sahip olduğu olanakları, kabiliyetleri, beşeri sermayeyi ve diğer unsurlarını değerlendirerek üstünlüklerimizi ve zayıflıklarımızı, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası çevreyi değerlendirerek bu unsurların bize sunduğu fırsatları ve tehditleri belirlemiştir. Üniversitemiz Kurum olarak biz neredeyiz? sorusuna yanıt arayarak mevcut durum analizini sürekli hale getirmiş ve misyonumuzu bu yönde geliştirmiştir. Üniversitemiz Kurum olarak nereye ulaşmak istiyoruz? sorusuna yanıt arayarak vizyonumuzu yeniden tanımlamış; Bulunduğumuz nokta ile varmak istediğimiz nokta arasındaki farkları gidermek için neler yapmalıyız? sorusuna yanıt arayarak; temel stratejilerimizi, bu stratejilere hizmet eden amaçlarımızı ve bu amaçları somutlaştıran hedef ve politikalarımızı belirlemiştir. Üniversitemiz, vizyonu doğrultusunda kurumsal değerlerine bağlı kalarak misyonunu gerçekleştirme ve sürekli güncelleme yolunda devam etmektedir Stratejik Planı, üniversitemiz üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu (MÜSPK) tarafından hazırlanan dokuz stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri ve performans kriterleri stratejik planın temelini oluşturmaktadır Stratejik Planı nda bulunan stratejik amaçlarımız Tablo 2c.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 2c Stratejik Planı nda bulunan stratejik amaçlarımız Stratejik Amaçlarımız Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Amaç 2: Eğitim alt yapısının iyileştirilmesi Amaç 3: Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi Amaç 4: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin arttırılması Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Amaç 6. Üniversitenin fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi Amaç 7: Çevresel işbirliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini arttırmak Amaç 8: Finansal kaynakların geliştirilmesi Amaç 9: Stratejik planlama sürecinin kurumsallaştırılması Stratejik Planı nda üniversitemiz mevcut durum analizi, paydaş analizi, GZFT analizi ve saha araştırmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında belirlenen beş stratejik alan belirlenmiştir. Stratejik alanlar: 1. Kurumsal dönüşümün sağlanması, 2. Kaynakların geliştirilmesi, 3. Eğitim, araştırma ve uygulama altyapısının güçlendirilmesi, 4. Toplumla bütünleşmenin sağlanması, 5. Dünya ile bütünleşmenin sağlanması, şeklindedir Stratejik Planı nda ise stratejik amaçlarımız, üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır. Stratejik plan hazırlama sürecinde idari ve akademik birimler planın uygulanması için gerekli desteği sağlamaktadır. Bu doğrultuda stratejik amaçlarımız güncellenmiştir. 35

36 T.C. STRATEJİ 2c.3. Toplum da dahil olmak üzere tüm paydaşlara yarar sağlamak için temel yetkinliklerini kullanır. Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Performans Hedef 1. Eğitim Öğretim Programlarının Düzenlenmesi, İyileştirilmesi ve Güncellenmesi 2010 yılında eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefine performans göstergesi olan iyileştirme sayısı gerçekleşme tahminine yaklaşamamıştır. (Şekil 2d.1) İyileştirme faaliyetleri: Teknoloji Fakültesi - İntibak Programı Yönergesi oluşturulmuştur. Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefinde performans göstergesi olan açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı 2010 yılında yılsonu gerçekleşme tahminin %113 üzerine çıkmıştır, 2011 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmış, 2012 yılında yılsonu gerçekleşme tahminin %64 gerisinde kalmıştır.(şekil 9a.2.13) Açılan bölüm/yüksek lisans/doktora sayısı: Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2 yüksek lisans programı açılmıştır. Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Performans Hedef 2. Üniversite Bünyesinde Uzaktan Eğitime Başlanması 2011 yılında Üniversite bünyesinde uzaktan eğitime başlanması hedefine performans göstergesi olan alt yapının oluşturulma oranı yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.4) Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitimle ilgili altyapının oluşturulması hedefi belirlenmiş ve Uzaktan Eğitim Merkezi kurularak merkeze personel istihdamı sağlanmış ve pilot uygulama yapılarak faaliyete başlamıştır. Stratejik Amaç 4: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin arttırılması Performans Hedef 3. Nitelikli Teknik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi hedefinde performans göstergesi olan düzenlenen eğitim ve seminer programları sayısı 2010 ve 2012 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.5) Performans göstergesi olan yeni istihdam edilen personel sayısı 2011 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.6) Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak ise Personel Daire Başkanlığımız tarafından mali yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen eğitimler aşağıdaki gibidir: Aday Memurlar Temel Eğitimi Personel Otomasyon Eğitimi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Eğitimi Paylaşım Toplantısı 6115 Sayılı Kanun Eğitimi. Üçüncü üç aylık periyodda Aday Memurlar Oryantasyon Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Son periyodda ise; Zaman Yönetimi Eğitimi Stres Yönetimi Eğitimi Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları Eğitimi Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Nitelikli teknik ve idari personel istihdam edilmesi amacına yönelik olarak Haziran 2011 sonu itibarıyla Üniversitemizde 76 yeni personel istidam edilmiştir. Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 4. Araştırma Projelerinin Sayısının Artırılması Araştırma projelerinin sayısının artırılması hedefinde performans göstergesi olan araştırma proje sayısı 2010 yılında yılsonu gerçekleşme tahminin %12,9 üzerine çıkmıştır. (Şekil 2d.7) 36

37 T.C. STRATEJİ 2011 yılında araştırma projelerinin sayısının artırılması hedefine performans göstergesi olan yapılan bilgilendirme toplantı sayısı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. 1 adet yapılan bilgilendirme toplantısı hedefi belirlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir yılında araştırma projelerinin sayısının artırılması hedefine performans göstergesi olan genç öğretim üyelerinin proje alma oranı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. Genç öğretim üyelerinin proje alma hedefi belirlenmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir. Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 5. Uluslararası Yayınların Arttırılması 2011 yılında uluslararası yayınların arttırılması hedefine performans göstergesi olan yayın oranındaki artış gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.10) Üniversitemiz veritabanı bazında 2011 yılı bütçesiyle 111 veri tabanı satın alınmıştır. Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Çalıştay gibi Organizasyonların Gerçekleştirilmesi Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi hedefinde performans göstergesi olan düzenlenen bilimsel toplantı sayısı 2010 yılında yılsonu gerçekleşme tahmininin %76 gerisinde kalmıştır, 2011 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşamamıştır, 2012 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.9) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesine yönelik olarak 86 hedef belirlenmiş yıl sonu itibarıyla 213 hedef gerçekleştirilmiş olup gerçekleşme %248 olmuştur. Birimlerin hedefe yönelik faaliyetlere yönelik ölçümler aşağıdaki gibidir: I. dönemde birimlere göre düzenlenen bilimsel toplantı sayısı: İlahiyat Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Fakültesi Eczacılık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi - 9 II. dönemde birimlere göre düzenlenen bilimsel toplantı sayısı: İlahiyat Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eczacılık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi - 16 III. dönemde birimlere göre düzenlenen bilimsel toplantı sayısı: 2 1. Fen-Edebiyat Fakültesi - 2 IV. dönemde ise yine birimlere göre düzenlenen bilimsel toplantı sayısı: Fen-Edebiyat Fakültesi Teknoloji Fakültesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 Stratejik Amaç 6: Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının İyileştirilmesi Performans Hedef 7. Üniversitemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların İnşa Edilmesi Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi hedefinde performans göstergesi olan yapılan proje sayısı 2010 yılında yılsonu gerçekleşme tahminin %150 üzerine çıkmış, 2012 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.11) Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi hedefi için belirlenen performans göstergesi olan projenin gerçekleşme oranı 2011 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.12) 2c.4. Geleceğe ilişkin senaryoları anlamak ve stratejik riskleri yönetmek amacıyla etkili mekanizmaları uygulamaya alır. Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Performans Hedef 1. Eğitim Öğretim Programlarının Düzenlenmesi, İyileştirilmesi ve Güncellenmesi Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefinde performans göstergesi olan güncelleme sayısı 2011 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.3) 37

38 T.C. STRATEJİ Güncelleme sayısı: Mühendislik Fakültesi - 8 bölümün müfredatında güncelleme yapılmıştır. Stratejik Amaç 6: Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının İyileştirilmesi Performans Hedef 7. Üniversitemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların İnşa Edilmesi 2011 yılı performans hedefi içinde yer alan Göztepe Yerleşkesinde yapımı süren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Binası (Göztepe), Yönetim ve Enstitü Binası, İki Katlı Modüler Prefabrike Bina inşaatları % 95 oranında gerçekleştirilmiştir. Stratejik Amaç 9: Stratejik planlama sürecinin kurumsallaştırılması Performans Hedef 8. Üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi 2011 yılında üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi hedefine performans göstergesi olan uygulamaya geçiş gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.13) Uygulamaya geçiş hedefi bir adet belirlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir yılında ise üniversitemiz öğrencilerin kütüphane ve veritabanı kullanımının arttırılması hedefine performans göstergesi olan kütüphane ve veritabanı kullanım oranı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 9a.2.27) 2012 yılında eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim program(lar)ının açılması hedefine performans göstergesi olan açılan uzaktan eğitim programı sayısı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 9a.2.28) 2012 yılı sonuna kadar Göztepe yerleşkesinde Üniversitemiz Bilişim Merkezi nin ilgili birimlerle koordineli çalışmasını sağlayacak uygun bir yerleşime ve organizasyona kavuşturulması hedefine performans göstergesi olan projenin gerçekleşme oranı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 9a.2.29) 2012 yılında araştırma projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan kaynağın arttırılması hedefine performans göstergesi olan öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma destek miktarı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır yılında araştırma projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan kaynağın arttırılması hedefine performans göstergesi olan düzenlenen bilimsel toplantı sayısı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır yılı sonuna kadar e-belge uygulamasına geçilmesi hedefine performans göstergesi olan uygulamaya geçiş gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. Stratejik Amaç 4: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin arttırılması Performans Hedef 3. Nitelikli Teknik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi Birimlerin stratejik amaçlarına yönelik idari ve teknik personel ihtiyaçlarının saptanması ve buna göre istihdamın sağlanması konusunda 2010 yılında Teknik ve İdari Personel Durum Tespit Anketi yapılmış, anket sonucunda birimlerin mevcut ve ihtiyaç duydukları personel sayıları belirlenmiştir. Mevcut idari kadrolar için 2010 yılında kariyer olanaklarının saptanması ve personelin bu doğrultuda gelişimlerinin desteklenmesi konusunda anket sonucuna göre mevcut idari personelin kariyer hedefleri ile ilgili görüşler, kariyer hedefleyen personel tarafından talep edilen eğitimler belirlenmiştir yılında mevcut personelin bilgi ve eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, daha etkin ve teknolojik olanaklardan yararlanan personel sayısının artırılması konusunda yapılan anket sonucunda kullanılan teknolojik araçların dağılımı Tablo 2c.4.1 de gösterilmiştir. Tablo 2c.4.1. Teknik ve İdari personelin kullandıkları teknolojik araçlar Kullanılan teknolojik araçlar Kişi sayısı Bilgisayar 446 Telefon 464 Yazıcı 401 İnternet bağlantısı 427 E-posta adresi yılında internet bağlantısı ve e-posta adresi kullanımının birbirine paralel olması beklenirken personelin yarısının e-posta adresinin olmadığı ve sadece %30 unun marmara uzantılı e-posta adresi kullandığı görülmektedir. Bilişim Merkezi ile yapılacak çalışmalar sonucunda internet bağlantısının bütün birimlere yaygınlaştırılması ve tüm 38

39 T.C. STRATEJİ personele marmara uzantılı e-posta adresi verilmesi sağlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde bilgi işlem hizmeti veren mevcut teknik personel yetersizliğinin 2009 yılı sonuna kadar giderilmesi konusunda yapılan anket sonucunda görev almak isteyen personeller Tablo 2c.4.2 de gösterilmiştir. Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde görev alacak teknik ve idari personelin 2010 yılına kadar yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi konusunda yapılan anket sonucunda görev almak isteyen personeller Tablo 2c.4.2 de gösterilmiştir. Tablo 2c.4.2. Uzaktan Eğitim ve Bilişim Merkezi nde çalışmak isteyen personel dağılımı Personel Bilişim Merkezi 90 Uzaktan Eğitim 79 İstemiyorum 270 Cevap vermeyenler 136 Kişi sayısı 2c.5. Faaliyet alanlarının temel belirleyici unsurlarını anlar. Mevcut ve gelecekteki amaçlara erişilmesinin planlanmasında kuruluşun ve paydaşların gereksinimlerini dengeler. Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması için Marmara Üniversitesi Stratejik Planlama Ofisi (MÜSPO) koordinasyonuyla stratejik planlama sürecinin ilgili ekipler tarafından sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Performans Hedef 2. Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitime başlanması 2011 yılında Üniversite bünyesinde uzaktan eğitime başlanması hedefine performans göstergesi olan alt yapının oluşturulma oranı na ait ölçümler Şekil 2d.4 te gösterilmiştir. Stratejik Amaç 4: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin arttırılması Performans Hedef 3. Akademik ve idari personelin memnuniyetinin arttırılması Akademik ve idari personelin memnuniyet ölçümlerinin (Detaylı bilgi: Kriter 3) yapılması 2012 yılından itibaren sistematik hale getirilmiş, memnuniyet ölçümleri sonunda belirlenen iyileşmeye açık alanlar ve beklentiler giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmış ve çalışmalar sürekli hale getirilmiştir. Stratejik Amaç 9: Stratejik planlama sürecinin kurumsallaştırılması Hedef: Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması Üniversitemiz Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girmiş, bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu yönergede oluşturulan kriterler, devlet memurları ile sözleşmeli personel olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Üniversitemiz e-bütçe sistemi ile kurumsal performans değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerinin üniversite geneline yayılması ve düzenli olarak yapılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz Süreç Yönetimi kapsamında süreçlere ait performans göstergeleri tanımlamıştır. Performans göstergelerinin ölçümlerine başlanması yolunda ilerlenmektedir. 2c.6. Ekonomik, toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliği güvence altına alır. Stratejik Amaç 9: Stratejik planlama sürecinin kurumsallaştırılması Performans Hedef 8. Üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi Üniversitemiz 2012 yılında süreçlerini yeniden tanımlanması ve Süreç Yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalarını sürekli hale getirmiştir. (Detaylı bilgi: Kriter 5) Stratejik Amaç 7: Çevresel işbirliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini arttırmak Sosyal sorumluluk projeler ile ilgili detaylı bilgiler Kriter 5 Tablo 5d.3 ve Kriter 8 de yer almaktadır. 39

40 T.C. STRATEJİ 2d. Strateji ve stratejiyi destekleyen politikalar duyurulur, uygulanır ve izlenir. 2d.1. Gerekli çıktıları ve bunlarla ilişkili performans göstergelerini tanımlar; hedeflerini belirlerken kendi performansı ile başka kuruluşların performansının karşılaştırma sonuçlarını, misyon ve vizyonlarını esas alır. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında üniversitemizin 2011 yılı performansı ile 2012 yılı performanslarının sonuçları, misyonumuz, vizyonumuz, stratejik amaçlarımız göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Stratejik plan oluşturulması aşamasında akademik ve idari birimlerle toplantılar yapılarak, birimlerden geribildirimlerin değerlendirilerek stratejik hedefler belirlenmiştir Stratejik Planı nda stratejik hedef ile hedeflere ulaşmak için belirlenen 2011 yılı performans hedeflerimiz Tablo 2d.1 de gösterilmiştir. Tablo 2d Stratejik Planda bulunan performans hedeflerimiz PERFORMANS HEDEF 1. Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi PERFORMANS HEDEF 2. Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitime başlanması PERFORMANS HEDEF 3. Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi PERFORMANS HEDEF 4. Araştırma projelerinin sayısının artırılması PERFORMANS HEDEF 5. Uluslararası yayınların arttırılması PERFORMANS HEDEF 6. Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi PERFORMANS HEDEF 7. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi PERFORMANS HEDEF 8. Üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi Belirlenen stratejik hedeflere karşılık gelen performans göstergeleri oluşturulmuştur Stratejik Planı nda stratejik hedeflerimize uygun belirlenen performans hedeflerimiz ile performans hedeflerimizi ölçmek için belirlenen 2011 yılı performans göstergelerimiz Tablo 2d.2 de gösterilmiştir. Tablo 2d yılı performans hedeflerimiz ile hedeflere ulaşmak için belirlenen performans göstergeleri Performans hedef ve ilgili performans gösterge(si/leri) Hedef 1. Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi İyileştirme sayısı/sayı Açılan bölüm (Bölüm/Yüksek lisans programı/doktora) sayısı/sayı Hedef 3: Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi Düzenlenen eğitim ve seminer programları sayısı/adet Hedef 4: Araştırma projelerinin sayısının artırılması Araştırma proje sayısı/adet Hedef 6: Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı/adet Hedef 7: Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi Yapılan proje sayısı/adet Üniversitemiz tarafından belirlenen misyon, vizyon ve örnek olarak stratejik amaç, performans hedefi ve performans kriterleri Tablo 2d.3 de gösterilmiştir. Tablo 2d.3. Misyon, vizyon ve belirlenen örnekler Misyon Vizyon Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, kültürel birikimi ve iletişim becerisi olan, çözümleme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yetkinliklere sahip, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş öğrenciler ile nitelikli akademik kadroları yetiştiren, toplumun gereksinmelerine yanıt verecek bilgileri üreten, değer yaratan öncü bir kurum olmak Küresel düzeyde başarılara imza atan bir üniversite 40

41 T.C. STRATEJİ Stratejik Amaç Performans Hedefi Performans göstergesi Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi Açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı Performans göstergesi olan güncelleme sayısı 2011 yılına ait ölçümleri Şekil 2d.3 de gösterilmiştir. Şekil 2d.3. Performans göstergesi: Güncelleme sayısı Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Performans Hedef 1. Eğitim Öğretim Programlarının Düzenlenmesi, İyileştirilmesi ve Güncellenmesi 2010 yılında eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefine performans göstergesi olan iyileştirme sayısı na ait dağılım Şekil 2d.1 de gösterilmiştir. Şekil 2d.1. Performans göstergesi: İyileştirme sayısı Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Performans Hedef 2. Üniversite Bünyesinde Uzaktan Eğitime Başlanması 2011 yılında Üniversite bünyesinde uzaktan eğitime başlanması hedefine performans göstergesi olan alt yapının oluşturulma oranı na ait ölçümler Şekil 2d.4 de gösterilmiştir. Şekil 2d.4. Performans göstergesi: Alt yapının oluşturulma oranı Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefinde performans göstergesi olan açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı nın 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait veriler Şekil 2d.2 de gösterilmiştir. Şekil 2d.2. Performans göstergesi: Açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı Stratejik Amaç 4: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin arttırılması Performans Hedef 3. Nitelikli Teknik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi hedefinde performans göstergesi olan düzenlenen eğitim ve seminer 41

42 T.C. STRATEJİ programları sayısı 2010, 2011 ve 2012 yılına ait veriler Şekil 2d.5 de gösterilmiştir. Şekil 2d.5. Performans göstergesi: Düzenlenen eğitim ve seminer programları sayısı Şekil 2d.7. Performans göstergesi: Araştırma proje sayısı Performans göstergesi olan yeni istihdam edilen personel sayısı 2011 yılına ait veriler Şekil 2d.6 da gösterilmiştir. Şekil 2d.6. Performans göstergesi: Yeni istihdam edilen personel sayısı 2011 yılında araştırma projelerinin sayısının artırılması hedefine performans göstergesi olan yapılan bilgilendirme toplantı sayısı ve genç öğretim üyelerinin proje alma oranı verileri Şekil 2d.8 de gösterilmiştir. Şekil 2d.8. Performans göstergeleri: Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı ve genç öğretim üyelerinin proje alma oranı Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 4. Araştırma Projelerinin Sayısının Artırılması Araştırma projelerinin sayısının artırılması hedefinde performans göstergesi olan araştırma proje sayısı 2010 yılına ait veriler Şekil 2d.7 de gösterilmiştir. Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 5. Uluslararası yayınların arttırılması Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi hedefinde performans göstergesi olan düzenlenen bilimsel toplantı sayısı 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait veriler Şekil 2d.9 da gösterilmiştir. 42

43 T.C. STRATEJİ Şekil 2d.9. Performans göstergesi: Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı Şekil 2d.11. Performans göstergesi: Yapılan proje sayısı 2011 yılında uluslararası yayınların arttırılması hedefine performans göstergesi olan yayın oranındaki artış verileri Şekil 2d.10 da gösterilmiştir. Şekil 2d.10. Performans göstergesi: Yayın oranındaki artış Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi hedefi için belirlenen performans göstergesi olan projenin gerçekleşme oranı 2011 yılı verileri Şekil 2d.12 te gösterilmiştir. Şekil 2d.12. Performans göstergesi: Projenin gerçekleşme oranı Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 7. Üniversitemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların İnşa Edilmesi Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi hedefinde performans göstergesi olan yapılan proje sayısı 2010 ve 2012 yıllarına ait veriler Şekil 2d.11 de gösterilmiştir. Stratejik Amaç 9: Stratejik planlama sürecinin kurumsallaştırılması Performans Hedef 8. Üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi 2011 yılında üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi hedefine performans göstergesi olan uygulamaya geçiş e ait verileri Şekil 2d.13 de gösterilmiştir. 43

44 T.C. STRATEJİ Şekil 2d.13. Performans göstergesi: Uygulamaya geçiş 2d.2. Uzun ve kısa vadeli amaçlara erişmek ve gerekli sonuçları gerçekleştirmek üzere strateji ve stratejiyi destekleyen politikaları sistematik bir biçimde uygular. Üniversitemiz uzun vadeli hedefleri 5 yıllık yapılan stratejik planda, her yıl stratejik plan izlemesi yapılmaktadır. Kurumsal performans düzeyleri ölçülmekte ve stratejik plan doğrultusunda gerçekleşme oranları raporlanmaktadır. Performans programları üniversitemiz ve SGDB web sayfası üzerinden tüm paydaşlara duyurulmaktadır. 2d.3. Paydaşları için gerçek bir katma değer yaratmak amacıyla, stratejilerini yaşama geçirecek bir organizasyon yapısı ve temel süreçler çerçevesi oluşturur, aralarında uyum sağlar ve sürdürür. Böylece verimlilik ve etkinlik açısından en uygun dengeyi gerçekleştirmeyi amaçlar. Üniversitemiz, bir kamu kurumu olması nedeni ile akademik ve idari organizasyon yapıları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur. Organizasyon yapımız içinde personelimize ait yetki ve sorumluluklar yasal çerçevede belirlenmiştir. Organizasyon yapısı içinde stratejik planımızı hayata geçirecek olan temel süreçlerimizin çerçeveleri, belirtilen kanunlara uygun olarak, verimliliği ve etkinliği en üst düzeyde tutma esasıyla korunmakta ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. (Detaylı bilgi: Kriter 5) 2d.4. Bireysel hedeflerin ve ekip hedeflerinin kuruluşun amaçlarıyla uyumunu sağlar, katkılarını en üst düzeye çıkarabilmeleri için birey ve ekiplerin yetkelendirilmesini güvence altına alır. Üniversitemizde bilimsel çalışmalarda ve eğitim öğretim uygulamalarında kullanılmak üzere birçok laboratuar ve atölye bulunmaktadır. Bu alanlarda üniversitemizin ana işlevi olan eğitim öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma faaliyetleri için ortak bir çalışma ortamı planlanmaktadır. Böylece öğrenciler eğitim öğretimleri sırasında uygulama yaparak bilgilerinin yanında becerilerini en üst düzeye çıkarmaktadırlar. Aynı zamanda akademisyenlerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerini arttırmakta ve bilimsel çalışmalarını yayın haline getirme olanağı bulmaktadırlar. Bilimsel çalışmalar bireysel yapılabildiği gibi öğrencilerden ve diğer akademisyenler ile ortak olarak da yürütülebilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda akademisyenler akademik ilerleme kaydederek kendilerini geliştirmekle birlikte kurumumuzun misyonuna uygun akademik kadroların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemizin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAPKO), bilim politikasının oluşturulması ve geliştirilmesi, proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması, üniversitemiz araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanması misyonuna sahiptir. Bu çalışmaların desteklenmesi aynı zamanda Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MITTO) ve Uluslararası Ofis tarafından da koordine edilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü elektronik dergileri düzenli ve sürekli olarak yayınlamaktadır. 2d.5. Strateji ve stratejiyi destekleyen politikaları paydaşlara uygun biçimde duyurur. Stratejilerimiz ve stratejilerimizi destekleyen politikalar tüm paydaşlarımıza SGDB web sayfası üzerinden duyurulmaktadır. 2d.6. Yenileşim için amaç ve hedeflerini açıkça tanımlar ve stratejilerini, gerçekleştirdiği yeniliklerle uyumlu olacak biçimde iyileştirir. Üniversitemiz yenileşim için amaçlarını stratejik planında açık bir biçimde ortaya koyarken Stratejik Planı nda bulunan dokuz madde, dönemi 44

45 T.C. STRATEJİ Stratejik Planı nda güncellenmiştir Stratejik Planı nda bulunan stratejik amaçlarımız Tablo 2d.6 da gösterilmiştir. Üniversitemiz her bir amaca yönelik hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için uygulayacağı stratejik amaçları, dönemi Stratejik Planı nda belirtmiştir. Tablo 2d Stratejik Planda bulunan stratejik amaçlarımız Stratejik Amaçlarımız Amaç 1: Kurumsal dönüşümü sürdürülebilir kılmak Amaç 2: Mali kaynakları güçlendirmek Amaç 3: İş hayatında tercih edilen öğrenciler yetiştirmek Amaç 4: Referans alınan bilimsel çalışmalar yapmak Amaç 5: Kültürel ve sosyal faaliyetleri mükemmelleştirmek Amaç 6: Paydaşlarla ortak faydaya dayalı işbirlikleri geliştirmek Amaç 7: Uluslararası düzeyde etkili ilişkiler ağı geliştirmek Üniversitemiz ulaştığı hedefleri, paydaşlarımızın görüş ve fikirlerini göz önüne alarak stratejik planını güncellemeye, paydaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunmaya devam edecektir. Üniversitemizde web sayfamızın yenilenmesi, EBYS pilot uygulamaları, vb. gibi birçok yenileşimci çalışma uygulamaya geçerken 2012 yılında marka tescili çalışmalarına başlamıştır. Marka tescili çalışması ile kalitenin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması yolunda ilerlerken üst yönetimimizin gösterdiği hassasiyetle kalite çalışmalarının güvence altına alınması hedeflenmektedir. Bu kapsamda marka tescili çalışmaları Kalite Geliştirme Birimi tarafından takip edilmektedir. (Kriter 4e.3) 45

46 46

47 T.C. ÇALIŞANLAR ÇALIŞANLAR 47

48 48

49 T.C. ÇALIŞANLAR 3. Çalışanlar 3a.1. Çalışanlara ilişkin planlar kuruluşun stratejisini destekler. Üniversitemiz için çalışanlar her zaman vazgeçilmezdir çünkü kurumumuzu canlı tutan ilham, yaratıcılık, vizyon ve motivasyonun kaynağı onlardır. Üniversitemizin ayakta kalmasını sağlayan beceri ve yetkinliklere sahiptirler ve kurumumuzun sunduğu ürün ve hizmetleri üreten işgücünü meydana getirmektedirler. Üniversitemizin sahip olduğu en büyük ve önemli kaynak çalışanlardır. Üniversitemiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na uygun olarak idari personel, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na tabi akademik personel ve ayrıca hizmet ihalesi kapsamında görev yapan destek personeli çalıştırmaktadır. 31/12/2012 tarihi itibarıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na tabi 2944 akademik personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi 1478 idari personel ve hizmet ihalesi kapsamında görev yapan 613 personel, 86 işçi ile toplam 5121 personel bulunmaktadır. Üniversitemizdeki akademik personelin sayısının akademik birim türlerine dağılımı Tablo 3a.1 de, unvanlara göre dağılımı Tablo 3a.2 de, yaşa göre dağılımı Tablo 3a.3 te gösterilmiştir. Tablo 3a.1 Akademik Personel Sayısının Akademik Birim Türlerine Dağılımı Tablo 3a.2. Akademik Personel Sayısının Unvanlara Göre Dağılımı KADRO UNVANI TOPLAM Profesör 538 Doçent 309 Yardımcı Doçent 654 Öğretim Üyeleri Toplamı 1501 Öğretim Görevlisi 163 Okutman 145 Araştırma Görevlisi 1087 Öğretim Elemanı Toplamı 1395 Çevirici 3 Eğitim Öğretim Planlayıcısı 1 Uzman 45 Toplam 2945 Tablo 3a.3 Akademik Personelin Yaş Dağılımı YAŞ SAYI YÜZDE (%) 23 Yaş ve Altı 5 0,17 KADRO UNVANI Ensti tü Fakül te Meslek Yüksekokulu Rektörl ük Yükseko kul ,82 Profesör Doçent Yrd.Doç Öğr.Gör Okutman Çevirici 1 2 Arş.Gör Uzman Toplam , , ,01 51 ve Üzeri ,94 Toplam Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibarıyla yabancı uyruklu 40 akademik personel görev yapmaktadır. Üniversite birimlerine ataması veya yükseltilmesi yapılan akademik personel sayıları Tablo 3a.4 de gösterilmiştir. 49

50 T.C. ÇALIŞANLAR Tablo 3a.4 Üniversite birimlerine ataması veya yükseltilmesi yapılan akademik personel sayıları Ön Lisans ,50 Lisans ,94 KADRO UNVANI Açıktan Kadro veya Unvan Değişikliği Naklen Atanm a Lisansüstü 73 4,94 Toplam ,00 Profesör Doçent Yrd.Doç Öğr.Gör. 3-4 Okutman 10-4 Arş.Gör Uzman Toplam Üniversitemiz idari personelinin kadro doluluklarına, eğitim durumuna, yaşa, hizmet durumuna, cinsiyetine ilişkin veriler sırasıyla Tablo 3a.5, Tablo 3a.6, Tablo 3a.7, Tablo 3a.8, Tablo 3a.9 da gösterilmiştir. Tablo 3a.5 İdari personelin kadro doluluklarına göre sayıları Hizmet Sınıfı DOLU Genel İdari Hizmetler 857 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 375 Teknik Hizmetler Sınıfı 115 Tablo 3a.7 İdari personelin yaş dağılımı YAŞ SAYI YÜZDE (%) 23 Yaş ve Altı 32 2, , , , ,00 51 ve Üzeri ,41 Toplam ,00 Tablo 3a.8 İdari personelin hizmet durumu SÜRE SAYI YÜZDE (%) 1-3 YIL , YIL 147 9, YIL 93 6, YIL , YIL ,31 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve üzeri ,01 Toplam ,00 Toplam 1478 Tablo 3a.6 İdari personelin eğitim durumu EĞİTİM DÜZEYİ SAYI YÜZDE (%) İlköğretim 147 9,95 Lise ,68 Tablo 3a.9 İdari personelin cinsiyet dağılımı SINIFI Erkek Kadın A.H.S. 1 1 G.İ.H S.H.S

51 T.C. ÇALIŞANLAR T.H.S Y.H.S Tablo 3a.12. Özel Üniversite Personeli Olup Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Toplam KADRO UNVANI SAYI YÜZDE (%) GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTE SAYISI Hizmet alımı kapsamında çalışan personel sayıları Tablo 3a.10 da gösterilmiştir. Tablo 3a.10 Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personel Sayıları Hizmet türü Çalışan sayısı Temizlik 261 Güvenlik 272 Kazan-Yakım Bakım 10 Teknik Personel 11 Destek Personel 59 Toplam 613 Profesör 29 52,73 11 Doçent 5 9,09 4 Yardımcı Doçent 16 29,09 8 Öğretim Görevlisi 3 5,45 3 Okutman 2 3,64 1 Toplam ,00 27 Özel üniversitelerde görevlendirilen akademik personelimize ve özel üniversite personeli olup üniversitemizde görevlendirilen akademik personelimize ilişkin veriler Tablo 3a.11 ve Tablo 3a.12 de gösterilmiştir. Tablo 3a.11. Özel Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel KADRO UNVANI SAYI YÜZDE (%) GÖREVLENDİRME YAPILAN ÜNİVERSİTE SAYISI Profesör ,72 20 Doçent 69 22,47 17 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 92 29, ,88 10 Okutman 3 0,98 2 Araştırma Görevlisi 3 0,98 2 Toplam sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 53. Maddesi gereğince kurum ve kuruluşların %3 ünde engelli personel çalıştırılmalıdır. Bu kapsamda üniversitemizde 42 engelli personel istihdam edilmiştir. Rektörlüğümüzün 2012 yılı sonu itibarıyla çalışan bilgileri Kriter 7b de sunulmuştur. 3a.1. Stratejik amaçları gerçekleştirmek üzere, çalışanlardan beklenen performans düzeylerini açıkça tanımlar. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro, emeklilik ve tahakkuk (maaş) işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek üzere 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun hükmündeki kararnamenin 29. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun sekizinci bölümünde yer alan Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre üniversitemizde Personel Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Personel Daire Başkanlığımız; eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelimizin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer 51

52 T.C. ÇALIŞANLAR ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına da dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda amaçları, hedefleri ve öncelikleri tanımlanmıştır. Üniversitemiz, kurum bünyesinde çalışan personelin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olup olmadığını gözden geçirmektedir. Üniversite Yönetim Kurulu nun 07/12/2011 tarih ve 2011/ sayılı kararı ile kabul edilen Marmara Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi ile performans düzeyleri belirlenmiştir. Web sayfamızda yer almakla birlikte tüm çalışanlara tebliğ karşılığı bir nüshası verilmiştir. Liderlerimiz çalışanların performanslarını eğitim yoluyla sürekli iyileştirmeyi hedef edinmiştir. 3a.2. Çalışanlara ilişkin planları; kuruluşun stratejisi, organizasyon yapısı, yeni teknolojiler ve temel süreçlerle uyumlu hale getirir. Üniversite Yönetim Kurulu nda 18/12/2012 tarih 2012/ sayılı kararı ile Norm kadro çalışmasının uygunluğu kabul edilmiştir. Norm Kadro standartlarına ilişkin esasların liderlerimizin katılımıyla idari personelimizin görev tanımları güncellenmiştir. Bu amaçla bir ekip oluşturulmuş ve Ocak 2012 de norm kadro bilgilendirme toplantısı yapıldıktan sonra üniversitemizin organizasyonu ile kadro yapısı değerlendirmiştir. Üniversitemiz çalışanlarının görev tanımları belirlenmiş, organizasyon şeması şekillenmiştir. Her birim için vekalet çizelgeleri oluşturulmuş olup üst yöneticiler veya çalışanların herhangi bir nedenle kurum dışında veya izinli olması durumunda, vekalet çizelgesi dikkate alınarak vekiller görev almaktadır. Üniversitemizin stratejisini gerçekleştirmek, süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesini ve personelimizin gelişimini sürekli kılmak amacıyla her yılsonunda daire başkanlarımızdan ve çalışanlarımızdan gelen eğitim talepleri doğrultusunda Yıllık Eğitim Planı oluşturulmuştur. Her yıl planlar doğrultusunda kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir. Akademik personelimize Proje Başvurusunda Bulunma, Makale Yazma konularında eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimler sonucunda, katılan personel için Eğitim Devam Formu düzenlenmektedir. Personelimizin üniversitemiz bünyesinde ve dışardan almış olduğu eğitimler, Personel Daire Başkanlığımız tarafından eğitim kartlarına işlenmek suretiyle kayıt altına alınmaktadır. Eğitimlerin verimliliğini ve etkinliğini ölçmek için eğitime katılan personellere Eğitim Değerlendirme anketleri web üzerinden katılanların kurumsal e-posta adresine gönderilmektedir. Anket analizi sonucunda eğitim, Personel Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterimiz tarafından değerlendirilmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında üst yöneticilerimizin desteği ile sekiz akademik ve onaltı idari birimdeki personelden oluşan proje ekibimiz eğitimler almıştır. Bu kapsamda KalDer tarafından Şubat 2012 tarihlerinde EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi, Mart 2012 tarihlerinde Özdeğerlendirme Eğitimi, Nisan ve Mayıs 2012 tarihlerinde Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi eğitimleri verilmiştir. Alınan eğitimlerle birlikte Kalite Geliştirme Birimimiz, süreç yönetimi eğitimini tamamladıktan sonra Rektörlüğümüze bağlı tüm idari ve pilot akademik birim çalışanları ile kalite çalışmaları bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Süreç Yönetimi eğitimi, Süreç Künyesi, İş akış şeması, Prosedür, Talimat hazırlanması konulu bilgilendirme eğitimleri vererek süreç künyeleri, iş akış şemaları ve prosedürlerin oluşturulmasında aktif bir rol oynayarak süreçlerin koordinasyonunu sağlamıştır. (Detaylı bilgi: Kriter 5) Bu çalışmalar KalDer den aldığımız sürekli eğitimler ve çalıştaylar ile devam etmiş ve üst yöneticilerimizin onayına sunulmuştur. Pilot seçilen akademik birimlerimiz, diğer akademik birimlerimize yön gösterici nitelikte olup, üniversitemiz üst yöneticileri ve Kalite Geliştirme Birimimiz tarafından tüm birimlerimize çalışmaların yayılımının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca KalDer eğitimcisi tarafından üniversitemiz üst yöneticilerine Liderlik Eğitimi ve yayılımı sağlamak amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi verilmiştir. 52

53 T.C. ÇALIŞANLAR 3a.3. Çalışanların ve temsilcilerinin; çalışanlara ilişkin stratejileri, politika ve planları geliştirme ve gözden geçirme, uygun olduğunda yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları yaşama geçirme çalışmalarına katılmalarını sağlar. Üniversitemizde çalışan personele ait kadro cetvelleri, Personel Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından incelenerek terfi edecek çalışanlar tespit edilmektedir. Üniversitemizin Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirilen durum analizi, paydaş analizi ve üniversitemizi oluşturan akademik ve idari birimlere yönelik yapılan saha çalışmasında elde edilen verilere dayanılarak, üniversitemizin güçlü ve zayıf yanları ile muhtemel fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Kurum personeline verilen temel bilgilendirme ve tanıtım eğitimlerinden sonra, durum analizi, paydaş analizi, GZFT analizi ve geleceğin tasarlanması aşamalarında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemiz stratejik planı, üst yöneticilerimizin katıldığı toplantılar düzenlenerek çalışanlara yönelik politikamız, stratejik amaçlarımız, personel görüşleri ve önerilerine başvurarak revize edilmektedir. (Detaylı bilgi: Kriter 2) Çalışan Memnuniyet Anketi ile çalışanların katılımı sağlanmaktadır. Ağ Hizmetleri Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi ve Öğrenci Memnuniyet Anketi analizleri sonucunda kablosuz ağ hizmetinden yararlanma ihtiyacı tespit edilmiş olup, paydaşlarımızın daha modern ve teknolojik ortamda yararlanması için Kablosuz Ağ İhalesi yapılmıştır. Gerekli revizyonlar yapılarak yılda bir Ağ Hizmetleri Memnuniyet Anketi yapılması öngörülmektedir. 3a.4. Adalet ve fırsat eşitliği sağlamak üzere; işe alma, kariyer geliştirme, görev değişikliği ve terfi planlarına ilişkin süreçleri, destekleyici politikalarla yönetir. Personel Daire Başkanlığı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile alınacak personel kadrolarının niteliklerini belirlemekte, talep edilecek personelin niteliklerini ve sayısını Devlet Personel Başkanlığı'nın sistemine girmektedir. Personel alımlarında adalet ve fırsat eşitliği sağlamak üzere KPSS ye girerek müracaatta bulunan adaylar arasında puan sıralamasına göre yerleştirme yapılmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. ve 52. maddeleri, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanarak, çalışanlarımızın eğitim durumu ve performans sonuçları göz önüne alınmakta, adalet ve fırsat eşitliği sağlanarak görevde yükselme sınav sonuçlarına göre terfisi yapılmaktadır. İşe alımlarda ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda yönetmeliklerde belirlenen kurallar uygulanmaktadır. Çalışanlar, bireysel performans değerlendirme talimatına uygun olarak altı ayda bir değerlendirilmektedir. Üniversitemiz öğretim elemanlarının, döner sermaye kapsamında döneminde toplam 77 adet danışmanlık hizmeti ve 103 adet konuşmacılık faaliyeti gerçekleştirildiği görülmektedir. Öğretim elemanlarımız, belirli sürelerle yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görevlendirilmektedir yılında yurtiçine 619, yurtdışına ise 345 öğretim elemanı görevlendirilmiştir. Üniversitemizde idari personel, akademisyen ve öğrencilere yurt dışında eğitim ve araştırma imkanı sağlamak ve dünyanın pek çok ülkesinden öğrenci, idari personel ve akademisyenin katılımıyla eğitim-öğretim ortamı oluşturmak amacıyla Uluslararası Ofis oluşturulmuştur. Geliştirilen ilişkilerle öğrenci, idari ve akademik personel değişimi, bilimsel işbirliği, ortak AR-GE çalışmaları, materyal mübadelesi, eğitim ve belgelendirme gibi alanlarda kapsamlı işbirliği yapma imkanı sağlanmıştır. Kariyer gelişimi kapsamında çalışanlarımızın lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri liderlerimiz tarafından desteklenmektedir. Çalışanların gelişmelerinin sürekliliği ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla planlı olarak eğitimlere, ulusal ve uluslararası kongrelere, çeşitli seminer ve konferanslara katılımları desteklenmektedir. Bu organizasyonlardan elde edilen deneyim ve bilgi birikimleri stratejik alan ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. Örnek olarak; Proje Ekibi (Kalite Geliştirme Ekibi) 53

54 T.C. ÇALIŞANLAR oluşturularak çalışanlarımıza eğitimler verilmiş, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmuştur. Daire başkanlarımız ve ilgili personelin de içinde bulunduğu proje ekibimiz Özdeğerlendirme, EFQM Mükemmellik Modeli, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi eğitimleri almıştır. Ayrıca öğrenimlerini sürdürebilmeleri için çalışanlarımıza kariyerlerini geliştirme fırsatı tanınmaktadır. 3a.5. Çalışanlara yönelik stratejilerin, politikaların ve planların iyileştirilmesi amacıyla, çalışan memnuniyeti anketi ve benzeri geri bildirim araçlarını kullanır. Politika ve stratejilerimizi gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızdan geri bildirim alma araçları belirlenmiştir. (Detaylı bilgi: Tablo 2a.3) 2012 yılından itibaren Çalışan Memnuniyet Anketi üniversitemiz çalışanlarına uygulanmaktadır. Ankette gerekli görüldüğü takdirde revizyonlar yapılmaktadır. Çalışan memnuniyet anketi analiz sonuçları, üst yönetim tarafından kalite toplantılarında görüşülmektedir. Analiz sonuçlarını yönetimin şeffaflığını göstermek ve paydaşlarımız ile paylaşmak amacıyla üniversitemiz web sayfasında yayınlamak hedeflenmektedir. Çalışanlara ilişkin strateji ve politikaları iyileştirmek amacıyla anket uygulama takvimine göre yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi nde belirtilen beklenti ve değerlendirmelerden yararlanarak Anket Ekibimiz (Kalite Geliştirme Birimi) tarafından sürekli iyileştirme yapılmaktadır. 3b. Çalışanların bilgi birikimleri ve yetenekleri geliştirilir. 3b.1. Misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için gereken becerileri ve yetkinlikleri anlar. Üniversitemizde yeni işe başlayan memur, işçi, hizmet alımı ile çalışanlara işe adaptasyonlarını hızlandırmak üzere, kurum kültürü, misyon, vizyon, temel değer ve ilkeler ile stratejik plan, performans programı ve hizmet alanlarıyla ilgili yasal mevzuatı içeren oryantasyon eğitimi verilmektedir. İşe yeni alınan çalışanlar oryantasyon ve gerekli diğer eğitim programlarına katılmaktadır. 3b.2. Eğitim ve geliştirme planlarının, çalışanların kuruluşun gelecekte gerek duyacağı yetenekleri ve becerileri kazanmalarını sağlayacak yönde olmasını güvence altına alır. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı organizasyon yapısı altında eksikliği hissedilen Hizmet İçi Eğitim Bürosu 2010 yılı sonunda kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumu olarak üniversitemiz, eğitimin önemi konusunda farkındalığı sağlamak ve bu bağlamda hizmet içi eğitimi koordine etmek üzere üniversitemiz birim amirleri (Daire Başkanları, fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri, enstitü sekreterleri, koordinatörlükler ve diğer birim amirleri vb.) hizmet içi eğitim birim koordinatörü olarak tanımlanmıştır. Koordinatörlerden gelen veriler, hizmet içi eğitim büromuz tarafından hazırlanan web tabanlı Hizmet İçi Eğitim Analiz Programı na aktarılmaktadır. Mevcut personelimizin motivasyonunun artırılması amacıyla çalışanlara mesleki, teknik ve kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir yılında üniversitemizde çalışan başına düşen eğitim saati 198 saat olup çalışan başına düşen eğitim maliyeti 11 TL dir. Nitelikli teknik ve idari personel istihdam edilmesi amacına yönelik olarak Haziran 2011 sonu itibarıyla üniversitemizde 76 personel istihdam edilmiştir. Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak ise Personel Daire Başkanlığımızca 2012 yılında gerçekleştirilen eğitimler ve katılım sayıları Tablo 3b.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 3b yılları arasında çalışanlarımızın aldığı eğitimler Eğitim Adı Eğitim Tarihi Görevde Yükselme Eğitimi - - Aday Memurlar Temel Eğitim Personel Otomasyon Eğitimi Taşınır Mal Yönetmeliği (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri) Eğitimi Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Paylaşım Toplantısı Katılan kişi sayısı

55 T.C. ÇALIŞANLAR 6111 Sayılı Kanun Sonrası 657 Sayılı Kanun Eğitimi Taşınır mal güvenliği eğitimi Aday Memur Oryantasyon Eğitimi Zaman Yönetimi Sekreterlik ve büro yönetimi eğitimi 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu eğitimi Stres Yönetimi Sorun çözme ve karar verme teknikleri Stratejik yönetim ve planlama uyg Toplam Kalite Yönetimi Takım/ Ekip çalışması Diksiyon ve konuşma eğitimi sayılı Devlet Memurları Kanunu Kamu ihale mevzuatı Arşiv yönetimi Standart dosya planı Belge yönetimi Proje Yönetimi Yönetim becerileri geliştirme Üst kademe yöneticiler için beceri geliştirme İletişim/Kurumsal iletişim İletişim ve halkla ilişkiler Yazışma usulleri Yazışma usulleri Etik Eğitimi Aday Memur Oryantasyon eğitimi Personel BYS Otomasyon eğitimi Personel BYS Otomasyon eğitimi Santral operatörleri etkili iletişim eğitimi Harcama Yönetimi Programı Ofis yazılım eğitimi I Takip Programı Ofis yazılım eğitimi I Ofis yazılım eğitimi I AutoCad Eğitimi İlkyardım eğitimi Temel bilgisayar eğitimi I Temel güvenlik eğitimi Afet yönetimi eğitimi Yangın güvenliği eğitimi Düzenlemiş olduğumuz eğitim programlarıyla 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 29. maddesinin C bendinde yer alan İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak hükmü icra edilmiştir. MÜSEM e iletmiş olduğumuz veri analizleri ile de, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinin standardında Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. ifadesinin gereği oluşturulan hizmet içi eğitim analizi ile yerine getirilmiştir. 55

56 T.C. ÇALIŞANLAR Hizmet içi eğitimi, kurum kültürümüzün bir parçası haline dönüştürebilmek için personelimizin maksimum seviyede katılımını sağlayabilmek, personelimizin kaliteli hizmet vermesi ve bilinçli bir personel profili edinebilmek için eğitimlerden maksimum faydayı hedeflemek ve nihai olarak da liyakat, kariyer ilkeleri ile personelin çalışma hayatındaki durumu da göz önünde bulundurularak hizmet içi eğitim programları sonrasında gerçekleştirilen test, sınav ve analitik sorulardan oluşan anketlerin ilgili personelin daha ileriki görevlere hazırlanabilmesinde değerlendirme kriteri olarak kullanıldığı maksimum geri dönüşümü hedefleyen bir hizmet içi eğitim sürecinin işletilebilmesini gerçekleştirmektedir. Üniversitemiz hizmet içi eğitimde maksimum seviyede katılım, maksimum fayda ve maksimum geri dönüşüm ü Üç Maksimum Kuralı olarak tanımlamıştır. Sınavlarda başarısız olanların (komisyon tarafından belirlenen puandan düşük puan alanlar) eğitime tekrar katılmaları sağlanmakta olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimi ile kurum kültürümüzün bir parçası olarak yerleştirmek, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak personelimizde üniversitemize olan aidiyet duygusunun gelişmesi amaçlanmaktadır yılı içerisinde ataması gerçekleştirilen idari personelimizin asalet tasdik sınavı için eğitim süreci ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Üniversitemiz kalite yolculuğunda çalışmalara aralıksız devam ederken, çalışanlarımızın katıldığı KalDer tarafından aldığı eğitimler Tablo 3b.2.2 ve Tablo 3b.2.3 de gösterilmektedir. Tablo 3b.2.2 Çalışanların kalite konusunda katıldığı Eğitimleri Eğitim Adı Eğitim tarihi Eğitim Süresi Katılan sayısı Model Eğitimi (Yayılım) EFQM Mükemmellik Model Eğitimi (Yayılım) Üst Yönetime Liderlik Eğitimi Model Yayılımı Bilgi Paylaşımı Toplantısı Model Yayılımı Bilgi Paylaşımı Toplantısı (Senato) Nisan Haziran Temmuz Gün 28 1 Gün Tümü 24 Tümü 46 Tablo 3b.2.3 Çalışanlara verilen Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimleri Eğitim Adı Eğitim Tarihi Grup Katılan Sayısı Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Eğitimi Atölye Çalışması-1 24 Nisan Nisan 2012 İdari 34 İdari 35 1 Mayıs 2012 Akademik 20 5 Mayıs 2012 Akademik 20 Toplam Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs 2012 Akademik 24 Akademik 24 İdari 30 İdari 30 Toplam 108 EFQM Mükemmellik Model Eğitimi EFQM Mükemmellik Model Eğitimi (Özdeğerlendirme) Şubat Mart Gün 24 2 Gün 24 Atölye Çalışması-2 8 Haziran Haziran Haziran 2012 Akademik 20 Akademik 21 İdari 31 EFQM Mükemmellik 11 Nisan 1 Gün Haziran İdari 32 56

57 T.C. ÇALIŞANLAR Atölye Çalışması Toplam Eylül 2012 Akademik Eylül 2012 İdari 41 görülebilmekte, hangi kurumda ne kadar süre çalıştığı sorgulanabilmektedir. 3b.4. Çalışanların performansını değerlendirir ve performanslarını iyileştirmeleri, görev değişikliğine ve istihdama uygunluklarını koruyabilmeleri için onlara yardımcı olur. Atölye Çalışması-4 12 Ekim Ekim 2012 İdari 46 Akademik 3b.3. Bireysel hedefleri ve ekip hedeflerini zamanında gözden geçirerek ve güncelleyerek bunların kuruluşun hedefleriyle uyumunu sağlar. Personel Daire Başkanlığımızda çalışanların özlük bilgileri hem çalışanların özlük dosyalarında hem de personel veri tabanında kayıtlı olup gerekli güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Özlük bilgileri: Çalışanların kimlik bilgileri Çalışanların eğitim durumları Çalışanların maaş bilgileri Personel hareket onayı şeklindedir. Kimlik Bilgileri: Çalışanların ilk işe giriş tarihinden itibaren alınan kayıtlar, çalışma süreci boyunca; evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, soyadı değiştirme vb. değişiklik olduğu takdirde kimlik bilgileri güncellenmektedir. Eğitimler: Çalışanların kurum içi veya kurum dışı katıldığı eğitimler, eğitim tarihi, eğitim alınan yer, eğitim saati ve diğer bilgiler sicil dosyalarına işlenmekte olup, eğitim verileri güncel olarak takip edilmektedir. Eğitim Durumları: Çalışma süreci boyunca çalışanların tahsilinde değişiklik olursa diploma örneği alınarak dosyasında muhafaza edilmekte ve tahsil bilgileri güncellenmektedir. Maaş bilgileri : Çalışanlarımızın yıl boyunca ve her ay almış olduğu maaşlar görülebilmekte, derece kademe ek gösterge puanları terfi yıl/ay kayıt altında tutulmaktadır. Personel Hareket Onayı: Çalışanlarımızın işe girişlerinden işten ayrılma tarihine kadar nakil gittiği kurumlar ve çalışma süreleri liste halinde Personel Daire Başkanlığımız tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na göre üniversitemiz Yönetim Kurulunda Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi hazırlanmıştır. Bu kapsamda üniversitemizin rekabette üstünlük sağlaması ve kendisini daha iyi koşullara taşıyabilmesi, çalışanlarının yetkinlik düzeylerinin arttırılmasına bağlıdır. Performans ve motivasyonu yüksek olan çalışanlardan oluşan bir ekip, hizmet verilen paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmakta ve dolayısıyla kuruma itibar ve güven kazandırmaktadır. Yönergede çalışanlara yönelik olarak, öncelikle iş ve görev tanımları yapılmış olup, daha sonra çalışanların mevcut çalışma yetkinlikleri tespit edilmiştir. Yetkinliğe dayalı performanslarının ölçülmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre çalışanların başarılı olabilecekleri birimlerde değerlendirilmeleri hakkında öngörüler oluşturulmuştur. Performans değerlendirme sonuçlarına göre, performansı düşük olan çalışanların, takip eden yıl içerisinde hangi eğitimleri alması gerektiği, rotasyona tabi tutulup tutulmayacağı gibi bilgilere yer verilerek, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri aşamalar açıkça ifade edilmiştir. Çalışanların performansını değerlendirme ve performanslarını iyileştirme çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. 3b.5. Çalışanların katkılarını en üst düzeyde gerçekleştirmeleri için gerekli araçlar, yetkinlikler, bilgi ve yetkeye sahip olmalarını sağlar. Üniversitemiz çalışanlarının uygun bilgi ve birikimine erişimi Kriter 4e.3 te detaylandırılmıştır. Çalışanların beceri ve yetkinlikleri çeşitli eğitimlerle artırılmaktadır. Çalışanlarımıza ait yayın istatistiği Tablo 4e.3.2 ve Şekil 9a.2.21 de gösterilmiştir. Bireysel hedefler ve ekip hedeflerini zamanında gözden geçirme işlemlerini performans değerlendirmesiyle sağlamaktadır. Çalışanlarımızın performans değerlendirme 57

58 T.C. ÇALIŞANLAR sonuçları şeffaflık ilkesine göre ilgili kişiye verilebilmektedir. Çalışanlarımızın iş verimini ve iş kalitesini arttırmak için çalışanlarımıza gerekli teknolojik araçlar ve ekipmanlar temin edilmektedir. Üniversite bünyesindeki akademik ve idari birimlerde yılları arasında alınan demirbaşlardan, teknoloji grubu Tablo 4c.1.3, ofis grubu Tablo 4c.1.4, eğitim grubu Tablo 4c.1.5 de ve Şekil 9b.1.2, Şekil 9b.1.3 ve Şekil 9b.1.4 te gösterilmiştir. Üniversitemizde Rektör adına imzaya yetkili görevlileri belirlemek, verilen yetkileri belli bir ilkeye bağlamak, hizmeti ve iş akışını hızlandırarak bürokrasiyi asgari düzeye indirmek, hizmette verimlilik ve etkinliği artırmak, alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk ve özgüven duygularını güçlendirerek, işlerine daha sıkı ve istekli sarılmalarını özendirmek, üst görevlilerin işlemlerin ayrıntılarına inmekten kurtarıp önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırarak temel sorunlarla ilgilenmeleri için yeterli zaman bulmalarını sağlamak, idareye karşı güven ve saygınlık imajlarını güçlendirerek geliştirmek ve amir ve memurların "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" birinci maddesinde belirtilen amaçlara uygun hareket edilmesini sağlamak üzere, 01/03/2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Üniversite bünyesinde oluşturulan Bilişim Merkezi nin koordinasyonunda, dijital altyapının yenilenerek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler verilmektedir. Kriter 4d.2 de detaylandırılmıştır. Çalışanlarımız tarafından kullanılan programlar Tablo 4d.2.1 de gösterilmiştir. 3c. Çalışanların yön birliği ve katılımı sağlanır, çalışanlar yetkelendirilir. 3c.1. Çalışanların bireysel düzeyde ve ekip düzeyinde kuruluş misyon, vizyon ve stratejik amaçlarıyla yön birliği içinde olmasını sağlar. Üniversitemizde uyum, birlik ve düzen içerisinde ekip çalışmalarına önem verilmiş olup, ekip çalışmalarımız günlük iş hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Üniversitemizde hizmetler ve iyileştirme çalışmaları, çalışma alanının gerektirdiği niteliklere sahip kişilerden oluşan ekip ve komisyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Liderlik misyonu üstlenen çalışanlara yurt içinde ve yurt dışında üniversitemizi temsil etme görevi verilerek takdir edilmeleri ve tanınmaları bu yolla sağlanmaktadır. Üniversitemizin başarısının yaratıcısı ve tanıtıcısı olarak çalışanların çeşitli kongre, fuar, eğitim ve seminerlere katılmaları sağlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde olan bilimsel faaliyetlerimiz Tablo 4.a.3.1 de gösterilmiştir. Çalışmalar için ihtiyaç doğrultusunda kullanılmak üzere bütçe ayrılmaktadır. Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri web sitemizden paydaşlarımıza duyurulmakta, bu doğrultuda eş zamanlı olarak da liderlerimiz tarafından gerekli çalışmalar hayata geçirilerek çalışanlara örnek olunmaktadır. 3c.2. Çalışanların kendilerini işlerine verdiği; beceri, yetenek ve yaratıcılıklarının geliştirildiği ve değer gördüğü bir kültür yaratır. Çalışanlarımızın yetenek ve yaratıcılıklarını göz önüne alarak, kurum ve kişisel gelişimleri açısından talep ettikleri eğitimler önceliklendirilerek kurumsal hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin teknoloji alanında da kendini sürekli yenilemesi ve çalışma ortamında teknolojik kolaylıkların sağlanması ile çalışanların verimli bir şekilde, beceri ve yeteneklerinin geliştirebildiği ve farkındalık kazandığı bir kurum kültürü yaratılmaktadır. İyileştirme gruplarında çalışanlara lider olabilme fırsatı tanınarak sorumluluk verilmekte ve hedefe ulaşabilmeleri yönünde gerekli kaynak ve destek sağlanmaktadır. Çalışanların kendi başlarına karar vermelerini, inisiyatif kullanmalarını cesaretlendirici, onları motive edici, kişisel gelişimlerini güçlendirici alanlarda eğitimler sağlanmaktadır. Personel Daire Başkanlığımız tarafından yönetilen bu eğitimler Tablo 3b.2.1 de gösterilmiştir. Çalışanlara görevleri itibarıyla verilen eğitimlerin değerlendirilmesi Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının analizi ile yapılmaktadır. Bu ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek iyileştirmeler sağlanmaktadır. 3c.3. Çalışanlarını kuruluşun sürekli başarısının yaratıcısı ve sözcüsü olmaları için cesaretlendirir. 58

59 T.C. ÇALIŞANLAR Özdeğerlendirme toplantıları Üst Yönetimin ve çalışanların katılımıyla yapılmaktadır yılında yapılan özdeğerlendirme toplantısında üst düzey yöneticilerimizden ve çalışanlardan oluşan 24 kişilik bir ekip, her grupta mutlaka en az bir kalite üyesinin bulunmasına dikkat edilerek 5 gruba bölünmüş, ekip tarafından her bir girdi kriteri doğrultusunda kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirmeye açık alanlarımız tespit edilmiştir. Rektörlüğümüz bünyesinde çalışan personel ile pilot birimlerden seçilen akademik ve idari personel Süreç Yönetimi eğitimi almışlardır. Alınan eğitimlerle birlikte Kalite Geliştirme Birimimiz, süreç yönetimi eğitimini tamamladıktan sonra Rektörlüğümüze bağlı tüm idari ve pilot akademik birim çalışanları ile kalite çalışmaları bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Süreç Yönetimi eğitimi, Süreç Künyesi, İş akış şeması, Prosedür, Talimat hazırlanması konulu bilgilendirme eğitimleri vererek süreç künyeleri, iş akış şemaları ve prosedürlerin oluşturulmasında aktif bir rol oynayarak süreçlerin koordinasyonunu sağlamıştır. (Detaylı bilgi: Kriter 5) 3c.4. Çalışanların açık bir anlayışa sahip olmasına; yenileşimi ve yaratıcılığı karşılaştığı güçlükleri yenme doğrultusunda kullanmasına olanak sağlar. Çalışanlarımız tarafından Çalışan Memnuniyet Anketi nde belirtilen görüşler, sorunlar ve iyileştirmeye açık yönler belirlenerek iyileştirme faaliyetleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Kalite geliştirme çalışmaları hakkında her hafta Rektör Başdanışmanımız Prof.Dr. Abdülkerim Kar, Kalite Koordinatörümüz Prof.Dr. Selim Zaim ve Kalite Geliştirme Birimi toplantı yapmaktadırlar. Yapılan toplantılarda birim faaliyetleri gözden geçirilmekte, karşılaşılan sorunlar istişare edilmekte, iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır. Bu toplantılar, çalışanların açık görüşlü bir anlayışa sahip olmalarına ve olası sorunlar için gerekli aksiyonun hızlı bir şekilde alınmasına olanak sağlamaktadır. 3c.5. Kuruluşun tüm alanlarında yenileşimin yaşama geçirilmesi için bir girişimcilik kültürü yaratır. Çalışanlarımızın fikirlerine önem verildiği, girişimcilik yönlerinin desteklendiği öneri sistemleriyle gösterilmektedir. Yaratıcı ve yenilikçi girişimleri hayata geçirme çalışmalarında konu ile ilgili birim çalışanlarının katılımı sağlanmakta, öneri ve görüşleri alınmakta olup bu görüşler doğrultusunda iyileştirme projeleri hayata geçirilmektedir. 3c.6. Çalışanların, kendi süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak gözden geçirme, iyileştirme ve en uygun düzeyde tutma çalışmalarına katılımlarını sağlar. Liderlerimizin öncülüğünde Nisan 2012 de Proje Ekibimiz (Kalite Geliştirme Birimi) Süreç Yönetimi eğitimini almış olup, her birimin kendi içinde süreçlerini oluşturmasında planlama ve koordinasyonu sağlamıştır. Toplantı takvimi kapsamında Süreç Yönetimi ve İyileştirme konulu çalıştaylar yapılmaktadır. Bu kapsamda Süreç Yönetimi sistemi yürürlüğe girdikten sonra süreçlerin ve süreçlere ilişkin dokümanların her ay düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekli güncellemeler yapılması öngörülmektedir. 3d. Çalışanlar kuruluşun tümünde etkili iletişim kurar. 3d.1. Çalışanların iletişim gereksinim ve beklentilerini anlar. Üniversitemiz çalışanlarının iletişim gereksinimleri anketlerle belirlenmektedir. Çalışan Memnuniyet Anketi nde yer alan Etkili İletişim kriteri başlığı altında elde edilen analiz sonuçlarına göre iletişim gereksinim ve beklentileri tespit edilmektedir. Daire başkanlıkları içinde düzenli olarak toplantılar düzenlendiği gibi üst yönetim tarafından da tüm daire başkanlıkları bazında toplantılar yapılarak iç iletişimin etkinliği arttırılmaktadır. Üniversitemizde üst yönetime erişim, kolaylıkla gerçekleşmektedir. İletişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için web, SMS, telsiz ve telefon, e-posta gibi teknolojik iletişim araçlarından da faydalanılmaktadır. Yardım (Help-Desk) Hizmetleri; Üniversitemiz Bilişim Merkezi, internet bağlantı sorunları, anti-virüs kurulumu ve kullanımı, e- posta hesaplarının bilgisayar ve mobil aygıtlarda kullanımının ayarlanması ve içerik yönetim sistemi kullanımı konularında telefon ile destek vermektedir. Günde ortalama 200 adete ulaşan bu yardım isteklerinin tamamına yakını çözümle sonuçlandırılmaktadır. Çözülemeyen konular ilgili kişi, birim veya firmalara yönlendirilerek çözüme ulaşması sağlanmaktadır. 59

60 T.C. ÇALIŞANLAR Ağ sistemleri, web hizmetleri, e-posta hizmetleri Kriter 4d.2 de detaylandırılmıştır. Etki Alanı (Domain) Yönetimi; Üniversitemiz merkezi etki alanı oluşturulmuş ve idari birimlerimiz bu alana dahil edilmiştir. Etki alanı sayesinde kullanıcı yetkileri tanımlanmış, bu sayede kullanıcıların sadece yetkileri içindeki bilgisayar ve kaynaklara erişmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu yetkilendirme ile 2008/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi nde belirtilen lisanssız yazılım kullanılmaması konusuna uygun olarak idari kullanıcıların bilgisayarlarına izinsiz olarak lisanssız yazılım kurmaları engellenmiştir. Etki alanında birimler içi dosya paylaşımı için gerekli yetkilendirmeler yapılarak merkezi dosya paylaşım sistemi oluşturulmuştur. Üniversitemizce çalışanların iletişim gereksinimleri ve beklentilerine yönelik proje ve faaliyetler belirlenmiştir. Devam Eden Proje ve Faaliyetler: Marmara Üniversitesi Geniş Alan Ağları Alt Yapısını Oluşturma ve Geliştirme Projesi, Marmara Üniversitesi Yerel Alan Ağları Alt Yapısını Oluşturma ve Geliştirme Projesi, Marmara Üniversitesi Tüm Birimler WEB İçerik Yönetim Sistemi, Marmara Üniversitesi Personel Elektronik Posta Hizmeti Projesi, Marmara Üniversitesi Öğrenci Elektronik Posta Hizmeti Projesi, Marmara Üniversitesi SPAM Engelleme Araştırma ve Uygulama Projesi, Marmara Üniversitesi Elektronik Anket Sistemi, Marmara Üniversitesi IPv6 Geçiş Projesi, Marmara Üniversitesi Ağ Altyapısının 5651 Sayılı Kanuna Uygun Hale Getirilmesi, Kampüs Yazılım Lisans Anlaşmaları Kısa Vadede Yapılacaklar: Elektronik Belge Yönetim Sistemi, IP Telefon, Cloud Computing, Süreç Yönetimi ve Dokümantasyon Sistemi, Performans İyileştirme ve İzleme Sistemi, Çağrı Yardım Sistemi dir. 3d.2. İletişim gereksinim ve beklentilerini temel alarak; iletişim stratejisi, politikalar, ve iletişim kanalları geliştirir. Yazılım, donanım ve ağ sistemleri çalışmaları kapsamında akademik ve idari personel uzantılı e-posta uygulaması başlatılmış, 2011 yılı sonu itibarıyla bütün personele e-posta adresi tahsis edilmiştir. Sistemde 2 GB e-posta ve 500 MB ftp hızında hizmet verilmektedir. Bant genişliği 400 mbps ye yükseltilmiş ve internet erişiminde yeni nesil IP (IPv6) teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Çalışanlarımızın iletişim gereksinimleri çeşitli araçlarla toplanmaktadır. Yazılı ve sözlü iletişim araçları Tablo 3d.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 3d.2.1 Yazılı ve Sözlü İletişim Araçları Yazılı iletişim araçları Sözlü iletişim araçları Öneri sistemi İletişim panoları Faaliyet raporlar İnternet sayfası, Web sayfası Faks, Anketler Formlar İç-dış yazışmalar Toplantı tutanakları Eğitimler Telefon-Telsiz Sosyal aktiviteler Düzenlenen yemekler Kutlamalar Özel gündemli toplantılar Açık kapı politikası Bayram ve özel kutlamalar Tüm paydaşlarımız, üniversitemiz bünyesindeki akademik ve idari birimlerin direkt ve dahili telefon numaralarına, e-posta adreslerine üniversitemiz web sayfasında (www.marmara.edu.tr) ulaşabilmektedir. Resmi ve dini bayram kutlamaları, vefat haberleri idari ve akademik birimlerimizde görev yapan çalışanlarımıza kurumsal e-posta ile iletilmektedir. 3d.3. Misyonu, vizyonu, değerleri ve amaçları anlamasını sağlamak üzere kuruluşun açıkça ifade edilmiş yön ve stratejik odağını çalışanlara duyurur. Üniversitemizin Stratejik Planı nda misyonumuz, vizyonumuz, kurumsal değerlerimiz ve sloganımız tanımlanmıştır. (Detaylı bilgi: Tablo 1a.2) 60

61 T.C. ÇALIŞANLAR Strateji Geliştirme Kurulu, üniversitenin misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde ve stratejik planın onaylanmasında, Yönetim Kurulu ve Senato öncesi karar mercii konumundadır. Maliye Bakanlığı birimleri, Resmi Gazete ve YÖK tarafından üniversitemizi ilgilendiren konularda yayınlanan kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer duyurular SGDB web sayfasında yayınlanarak birimlerimiz bilgilendirilmektedir. 3d.4. Çalışanların kuruluşun sürekli başarısını anlamasını ve bu başarıya katkıda bulunabilmesini güvence altına alır. Üniversitemiz EFQM (European Foundation for Quality Management- Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmeliyette Yetkinlik 3 yıldız ödülü alındıktan sonra kalite çalışmalarına devam etmiştir. Süreç Yönetimi kapsamında KalDer den üst yöneticilerimiz ve çalışanlarımızı kapsayan ekipler oluşturularak düzenli süreç eğitimleri alınmıştır. Alınan eğitimler Tablo 3b.2.2 ve Tablo 3b.2.3 de gösterilmiştir. Süreç Yönetimi kapsamında hazırlanan prosedürler ve talimatlar ile çalışanların nasıl bir yöntem izleyeceği yazılı hale getirilerek güvence altına alınmıştır. Yılda bir kez yapılan Çalışan Memnuniyet Anketi ile de çalışanların fikirleri alınarak kuruma katkıda bulunabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca her çalışan çalıştığı birimle ilgili gözlemledikleri aksaklıkları gerek sözlü, gerekse liderlerimizin de katılımıyla gerçekleşen toplantılarda dile getirerek çalışanların kuruma katkıda bulunması sağlanmaktadır. 3d.5. Kuruluş çapında etkili iletişim yoluyla; çalışanların bilgi, birikimi ve en iyi uygulama deneyimlerini paylaşmasını sağlar ve onları bu yönde cesaretlendirir. Liderlerimiz tarafından eğitim, seminer, fuar, kongre vb. toplantılardan alınan kararlar çalışanlarla paylaşılmaktadır. Bilgi, paylaştıkça çoğalır ilkesinden yola çıkarak alınan eğitimler, eğitime katılmayan çalışanlarımıza aktarılmakta ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. EFQM Mükemmellik Modeli ve Süreç Yönetimi eğitimlerinin bu şekilde yayılımı sağlanmıştır. 3e. Çalışanlar takdir edilir, tanınır ve gözetilir. 3e.1. Çalışanların katılımını ve yetkelendirilmesini özendirmek ve sürdürmek amacıyla; ücretlendirme, olanaklar, yeniden yerleştirme ve işten çıkarma gibi istihdama ilişkin konuların strateji ve politikalarla uyum içinde olmasını sağlar. Üniversitemizde ücretlendirme, yeniden yerleştirme ve işten çıkarma gibi istihdama yönelik konular, yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yürütülmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memurlarının uyması gereken kurallar gereğince yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125. maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Disiplin Suç ve Cezaları açıkça belirlenmiştir. Bu esaslara uygun olarak üniversitemizde 4977 personel arasından şimdiye kadar sadece 21 kişiye disiplin cezası verilmiştir. Çalışanlarımıza görev tanımları yazılı olarak bildirilmiştir. Çalışanlarımız görevlerini gerek mesai saatleri içinde gerekse dışında özveriyle yerine getirmektedir. Çalışanlarımız, 657 Devlet Memurları Kanunu nun 22. maddesine göre sendikalara üye olabilmektedirler yılı sendika üyelik bilgileri Tablo 3e.1.1 de gösterilmiştir. Tablo 3e.1.1. Sendika Üyelik Bilgileri Sıra no 1 Sendika adı TÜRK EĞİTİM SEN Kadın üye Erkek üye Toplam üye sayısı SES EĞİTİM SEN TÜRK SAĞLIK SEN EĞİTİM BİR SEN SAĞLIK- SEN EĞİTİM-İŞ

62 T.C. ÇALIŞANLAR Anadolu yakasında 6 adet, Avrupa yakasında bulunan yerleşkelerimizde 5 adet olmak üzere 11 adet yemekhanemizde üniversitemiz personeline yemek hizmeti verilmektedir. Tablo 3e.1.2. Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Personel Sayısı Personel Kişi sayısı İdari Personel Akademik Personel TOPLAM Üniversitemizde çalışanlara servis hizmeti de verilmektedir yılında servislerimizden yararlanan kişi sayısı 1546 dır. Üniversitemiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 2011 yılında sağlanan mutabakatla, üniversite çalışanlarının belediyenin İstanbul genelindeki 16 sosyal tesisinden %20 indirimle yararlanması mümkün kılınmıştır. Üniversitemiz idari ve akademik personelinin, eş ve çocuklarının sağlık problemlerinde ilk başvuru mediko-sosyal hizmet birimlerine yapılmaktadır. Göztepe yerleşkesinde bulunan merkezin yanısıra Bağlarbaşı, Haydarpaşa, Acıbadem, Anadoluhisarı, Nişantaşı ve Bahçelievler yerleşkelerinde de mediko-sosyal hizmetleri yürütülmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen mediko-sosyal hizmetleri; biyokimya laboratuvarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve diyet branşlarını içermektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan anaokulda 3-6 yaş grubundaki çocuklara okul öncesi eğitim verilmektedir yılından itibaren faaliyette bulunan anaokulunun kontenjanı 85 öğrenci olup, bunun %80 i üniversite personeli çocuklarına tahsis edilmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari personelinin çocuklarının eğitimi için daha iyi olanaklar yaratma konusunda öngörülen ilköğretim okulumuzun açılması ile ilgili çalışmalar sürdürülürken, üniversitemizin vizyonu ve misyonu ile uyumlu, seçkin eğitim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının çocuklarının eğitimine yönelik özel indirimler içeren anlaşmalar yapılması için Rektörlüğümüzce öğretim üyelerimizden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon TED İstanbul Koleji, Doğa Koleji, Sezin Koleji ve Anabilim Eğitim Kurumları gibi seçkin okullarla bu doğrultuda anlaşma gerçekleştirmiştir. İleride bu sayıyı arttırmayı hedefleyen çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemiz Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi nin organizasyon ve sorumluluğunda, Halkalı yerleşkemizde yürütülen Hobi Bahçeleri Projesi de çalışanlarımıza sunulan olanaklar arasındadır. 3e.2. Çalışanların sorumlu çalışma anlayışı ve yaşam arasında bir denge kurabilmesi için uygun yaklaşımları yaşama geçirir. Çalışanlarımızın sağlıklı bir şekilde, çevresiyle uyumlu, çalışmaları hedeflenmektedir. Yaşamının çoğunu kapalı mekanda geçiren çalışanlara; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı bulunan spor salonunda 850 kişi oturmalı olmak üzere, toplam 2000 kişi kapasiteli büyük salon, jimnastik, basket ve çok amaçlı çalışmalar için kullanılan 3 adet ek salon, 3 adet 35 kişi kapasiteli derslik ile fitness salonu, bilardo salonu, fotoğrafçılık kursu ve fotoğrafçılık kulübümüzün faydalandığı bir karanlık oda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 1 adet açık hava tenis kortu, 1 adet açık hava basketbol sahası ve açık hava voleybol sahası ile hizmet verilmektedir. Üniversitemizin ofis ortamında çalışanların tüm masa ve sandalyeleri değiştirilmiş, dolapları yenilenmiştir. Aydınlatmalar düzenli kontrollerle gözden geçirilmekte gerekli bina bakım onarımları yapılmaktadır. Üniversitemizin yükünü taşıyan temizlik personelinin çalışma ortamları yeniden ele alınarak değerlendirilmiş, personel dinlenme alanı, soyunma ve giyinme odaları düzenlenmiş ve yeme içme olanakları iyileştirilmiştir. Üniversitemizin sağladığı hizmetlere yönelik değerlendirmeler Çalışan Memnuniyet Anketi nde ölçülmekte, çalışanlarımızdan gelen istekler doğrultusunda geziler ve etkinlikler düzenlenerek talep edilen iyileştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca üniversitemizin düzenlemiş olduğu bahar şenlikleri kapsamındaki konserlere de çalışanlarımızın ücretsiz katılımları sağlanmaktadır. 62

63 T.C. ÇALIŞANLAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda yaz döneminde çalışanlarımızın çocuklarına düşük ücretlerle kurslar ve eğitimler verilmektedir. MÜSEM de verilen kurslardan öğrenciler ve üniversitemiz mensupları indirimli olarak yararlanmaktadırlar. 3e.3. Çalışanlar arasında çeşitliliği güvence altına alır ve benimser. Üniversitemizde çalışanlar arasında çeşitlilik benimsenmiştir. 3e.4. Çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Üniversitemiz çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmakta, hem onları hem de diğer paydaşları toplumun daha geniş bir kesimine hizmet eden faaliyetlere iştirak etmeleri için yüreklendirmektedir. Stratejik planda yer alan çalışma şartlarının iyileştirilmesi stratejisi doğrultusunda, çalışanların çalışma ortamıyla ilgili sürekli iyileştirme yapılmaktadır. Örneğin 2012 yılında Rektörlük Daire Başkanlıkları için yeni bir bina yapılmış olup çalışanlarımıza fiziksel koşullara uygun (ısıtma, soğutma, ışık, teknolojiyle donanımlı) çalışma ortamları sağlanmıştır. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla kampüsümüzde dönüşümlü olarak 24 saat güvenlik hizmeti verilmekte olup, ayrıca tüm birimlerimizde bulunan güvenlik kameraları ile çalışanların güvenli bir ortamda çalışması sağlanmaktadır. Araç giriş çıkışlarında kimlik kontrolü yapılmakta olup ziyaret amacıyla gelen misafirlerin kimliği alınarak bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır. Üniversitemiz binalarına giriş çıkışlar kart sistemiyle yapılmaktadır. Üniversitemiz fiziki mekanlarının engelli çalışanlarımızın kullanımı için daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarımız genellikle bina girişlerine rampalar yapılması, katlı binalarda engelli asansörlerinin yapılması, engelli tuvaletleri ile lavaboların arttırılması, toplu kullanıma açık hizmet birimlerinin projeleri yapılırken giriş kısımlarında kurulması şeklindedir. Norm Kadro çalışmaları kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması öngörülmüştür. 3e.5. Çalışanlarını topluma katkı faaliyetlerine katılmaları yönünde cesaretlendirir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Engelli Birimi oluşturularak yerleşkelerde engellilere özel düzenlemeler yapılmıştır. Örnek olarak; eğitim, sosyal, sportif, kültürel ve idari nitelikli birçok bina ve tesisin girişine ve koridorlara engelliler için rampalar ve tuvaletler yapılmıştır. Daire başkanlığının web sayfasında engelliler için iletişim formu oluşturulmuş ve üniversitemizin web sayfasında duyurulmuştur. Üniversitemizi daha yakından tanıtmak amacıyla il içerisinden ve yurdumuzun değişik illerinden gelen liselere ve dershane öğrencilerine rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Özellikle fakülte ve yüksekokullarımızın ilgili bölümlerini gezme taleplerine, istedikleri birimle koordinasyon sağlanarak ve sınav dönemleri de göz önüne alınarak, cevap verilmeye çalışılmaktadır. Tanıtım gezisi düzenleyen lise ve dershanelere yardımcı olmak üzere birimlerce öğretim elemanları görevlendirilmektedir. Her yıl fuarlara katılarak üniversitemizin doğru ve etkili biçimde tanıtımını gerçekleştirerek dileyen öğrencilere ve öğretmenlere Marmara Üniversitesi Tanıtım Kataloğu ve Marmara Bülten hediye edilmektedir. Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan kararlar ile sempozyum ve toplantılar basın duyurusu olarak Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi vasıtasıyla yazılı ve görsel medyaya iletilmektedir. Yapılan çalışmalar detaylı olarak Kriter 5c.4 de gösterilmiştir. Topluma katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerimizden olan bilimsel faaliyetlerimiz Üniversitemiz bünyesinde olan bilimsel faaliyetlerimiz Tablo 4.a.3.1 de gösterilmiştir. Üniversitemiz, çalışanların topluma katkı faaliyetlerini destekleyerek geri dönüşüm projesine destek vermektedir. Örnek olarak; koridorlara atık kağıtlar için geri dönüşüm kutuları konulmuştur. EBYS çalışmalarının amaçlarından biri de kağıt israfını azaltmaktır. Üniversitemiz çalışanları Mavi Kapak Kampanyası na katılmaktadır. Bu amaçla çalışma ortamlarına kapak için kutular konmuştur. Van depremi sonrasında üniversitemizde yardım kampanyaları başlamıştır. Van daki depremzedelere maddi ve manevi anlamda yardımcı olabilmek için çalışanlarımız gönüllü olarak gitmişlerdir. 63

64 T.C. ÇALIŞANLAR Çalışanlarımızın da katıldığı sosyal sorumluluk projeleri Kriter 3 Tablo 8a.3.3 de gösterilmiştir. Kriter 8a ve 8b de projelerin detayları anlatılmıştır. Çalışanların topluma katkı faaliyetlerini desteklemek için Başıbüyük yerleşkesinde Çalışan Hatıra Ormanı oluşturulması hedeflenmektedir. 3e.6. Bireyler ve ekipler arasında karşılıklı desteği, tanımayı ve birbirini gözetmeyi içeren bir kültürü özendirir. Çalışanlarımızın yaratıcı fikir ve katılımlarını teşvik etmek ve yetke kullanımlarını sağlamak için talep edilen eğitimlerin yanı sıra, üniversitemiz üst yönetimi tarafından teşekkür, plaket, yemek, kahvaltı sohbetleri şeklinde çalışanlarımız tanınmakta, onore edilmektedir. Örneğin üniversitemizin kuruluş yıldönümü 2011 yılında Ulusal Kalite Hareketi ne katılarak 3 yıldız belgesinin alınmasından sonra üst yönetim tarafından emeği geçenler adına kalite yürütücümüze plaket verilmiştir. Hizmet içi eğitim alanlara Rektörlüğümüz tarafından katılım ve teşekkür belgesi verilmektedir. Öğrenci kayıtlarından sonra kayıtta çalışan personele teşekkür belgesi verilmektedir. Akademik personele D tipi projelerle ödül verilmektedir. Dış projelerden kaynaklanan kurum katkı payı öğretim üyelerine kullandırılarak, öğretim üyeleri ödüllendirilmektedir. 64

65 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 65

66 66

67 T.C. 4. İşbirlikleri ve Kaynaklar Üniversitemizin sahip olduğu ve hizmet üretebilmek için yararlandığı tüm unsurlar, üniversitemizin varlıklarını oluşturmaktadır. Maddi ve maddi olmayan tüm varlıklarını koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyet gerçekleştirme kapasitesini de üniversitemizin yetenekleri belirlemektedir. Üniversitemizin yeteneklerini analiz ederek öncelikli yetenekler tespit edilmeli, bu yetenekler temel yetenek haline getirilmeli ve çevredeki değişime uygun, sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü geliştirilmelidir. Üniversitemiz sektördeki en iyiyi, rakipleri ve çevreyi dikkate almakta, hedef aldığı mükemmelliğe ulaşabilmesi için kendini sürekli geliştirmekte, yapacağı planları uygulamaya koyup değerlendirmektedir. 4a. İşbirliği yapılan kuruluşlar ve tedarikçiler sürdürülebilir yarar sağlama doğrultusunda yönetilir. 4.a.1. İşbirliği yaptığı kuruluşları ve tedarikçilerini kuruluşun stratejisi ile uyumlu olarak sınıflandırır ve onları etkili bir biçimde yönetmek üzere uygun politikalar ve süreçler uygular. Üniversitemizde mevcut işbirlikleri ve işbirliği olanakları; misyon, vizyon ve stratejileri desteklemek ve süreçlerle ilgili operasyonların etkin bir şekilde yürütülmesi amacına bağlı olarak belirlenmektedir. Şekil 4a.1.1 de işbirlikleri oluşturma sistemimiz görülmektedir. İşbirliklerimiz, tüm paydaşlarımıza, topluma ve kamuya değer yaratmak üzere oluşturulmaktadır. Şekil 4a.1.1 İşbirliklerinin oluşturulması Temel İşbirlikçiler Misyon, Vizyon ve Stratejiler İşbirliklerinin Oluşturulması Stratejik İşbirlikçiler Tedarikçiler Paydaşlardan gelen talepler, üniversitemiz stratejileri ve süreçlerin ilgi alanları doğrultusunda işbirliği ihtiyaçlarını belirleyerek kurum ve kuruluşların işbirliği yetkinliklerini ortaya koymaktadır. Temel İşbirlikçilerimiz; Üniversitemiz amaç ve varlık ilişkisini desteklemek üzere İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR seçimimize bağlı olmadan, yasalarla kurulmuş zorunlu işbirlikçilerimizdir. Üniversitemiz ile görevsel ilişkisi bulunan T.C. Hükümeti, YÖK, Maliye Bakanlığı, MEB, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi, Üniversiteler arası Kurul Başkanlığı (ÜAK), Valilik, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP), Belediyeler, ÖSYM, ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar temel işbirlikçilerimizdir. Temel işbirlikçilerimiz, ortak faaliyet gösterilen alanlar üzerinde doğrudan etkilidir. Bu durum stratejik planın hazırlanması aşamasında temel işbirlikçiler göz önünde bulundurularak stratejiler belirlenmesini sağlamıştır. Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için temel işbirlikçilerimizle ortak çalışmalar yapılmaktadır. Temel işbirlikçilerimiz Tablo 4a.1.1 de gösterilmiştir. Tablo 4a.1.1 Temel İşbirlikçilerimiz TEMEL İŞBİRLİKÇİLERİ T.C. Hükümeti YÖK Maliye Bakanlığı YETKİNLİK ALANI Yürütme, mevzuat belirleme Eğitim ve siyaset politikalarının geliştirilmesi Öğrenci katkısı olarak alınacak payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair kararın bakanlar kurulunca belirlenmesi İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) Eğitim standartlarının oluşturulması ve uygulanması Lisansüstü eğitimin düzenlenmesi Yurtdışı görevlendirme, öğretim üyeleri Yönetmelikler ve Yönergelerin çıkarılması Araştırma, Danışmanlık, Bilimsel Organizasyonlar ve Yayın Faaliyetleri Eğitim-Öğretim Denklik İşlemleri- Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı- Lisansüstü program açma- ÖYP- Yürütme, kural koyucu ÖYP Bursiyerlerine İngilizce Dil Eğitimi Bütçe ilgili işlemler; Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üzerinden yapılmaktadır. 67

68 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR MEB Sağlık Bakanlığı ÖSYM Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Merkezi ÜAK Valilik KUDEP Belediyeler Yürütme, mali kural koyucu İç Denetim mevzuatının düzenlenmesi Atatürk Eğitim Fakültesi- Uygulama Okulu İşbirliği Tez çalışmaları için anket izin yazışmaları- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Burs, Öğrenim Katkı Payı ve Tedavi giderleri ile ilgili yazışma Öğretim elemanları Yürütme, kural koyucu MEB YLSY Bursiyerlerine İngilizce Dil Eğitimi İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) Diploma onayı Öğrencilerimizin ilk kayıtlarında esas olan ve başvuru için zorunlu belge olarak kabul edilen ALES- KPDS- ÜDS sonuçları ile ilgili internet ortamında işbirliği yapmak. Öğrenciler Yürütme, öğrenci yerleştirme Aday belirlemede oluşturulan kriterlerin standartlaştırılması Bakanlığa bağlı Asker alma Bölge Başkanlıkları ile öğrencilerimizin asker alma işlemleri-sevk tehir işlemleri Öğretim üyeleri Öğretim üyeleri Genel yönetim ve idari faaliyetlerde daha etkin olmak Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak Teknik ve fiziki altyapının güçlendirmesi geliştirilmesi İBB sosyal tesislerde Marmara Üniversitesi kampüs kartını gösteren akademik ve idari personelimize %20 indirim uygulanmaktadır. Stratejik İşbirlikçilerimiz; Üniversitemiz hizmetlerini yürütmek üzere kurulan işbirlikleridir. Stratejik işbirlikleri, üniversitemizin tercihi sonucunda oluşmaktadır. Üniversitemiz hizmetlerini gerçekleşmesinde doğrudan etkili ve katılımcıdırlar. TÜBİTAK, AB Projeleri, ERASMUS, KALDER, Ulusal Ajans, KOSGEB, İşveren Dernekleri, Meslek Odaları öncelikli stratejik işbirlikçilerimiz Tablo 4a.1.2 de gösterilmiştir. Tablo 4a.1.2. Stratejik İşbirlikçilerimiz STRATEJİK İŞBİRLİKÇİLERİ TÜBİTAK AB PROJELERİ ERASMUS Proje YETKİNLİK ALANI Ar-ge Doktora öğrencilerin projelerine istinaden burs almaları Hizmet alımları Araştırma TÜBİTAK ULAKBİM - EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) tarafından Elektronik Kaynak Sağlama Elektronik Kaynak Sağlama 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Bakanlığın düzenlediği "Genç Çevirmenler Yarışması" na öğrencilerin katılımının sağlanması Uluslararası Araştırma Projeleri EDUMEC-Avrupa Birliği Hayat boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi Proje Yürütücülüğü AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Hareketlilik Sözleşmesi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Eğitim-Öğretim Yurt Dışı Eğitim Ulusal Ajans ile İşbirliği Lisansüstü öğrencilerin değişim faaliyetleri Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi Yükseköğretimde kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesi Üniversitemize gelen öğrencilere Türkçe kursları vermek Yurt dışına gidecek öğrencilere dil eğitimi vermek Öğrencinin uluslararası çalışmalar yapma yeteneğini arttırmak 68

69 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR KalDer ULUSAL AJANS İSTKA KOSGEB İŞVEREN DERNEKLERİ MESLEK ODALARI Kalite bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Kalite altyapısının geliştirilmesi Eğitim ve Proje Faaliyetleri Proje desteği LLP programlarının koordinasyonu. Gençlik Projesi Proje desteği Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Araştırma Proje İzleyicilik ve Kurul Üyeliği Döner Sermaye İşletmelerin yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, kapsamında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile danışmanlık desteğinin sağlanması Türkiye İlaç İşverenleri Sendikası, Yerli İlaç Sanayicileri Derneği ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ile staj konusunda işbirliği TÜMSİAD - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Ortak Faaliyet (Sempozyum, Kongre) "Türk Kütüphaneciler Derneği" kütüphanecilik mesleğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, okuma alışkanlığının ve yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi Sanat Tarihi Derneği (Konferans) MÜDEK- Bölüm akreditasyonları İşbirliği Geliştirme Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, İstanbul Eczacı Odası ve Mezunlar Derneği ile Eğitim İşbirliği Mesleki İşbirliği Mesleki duyarlılık ve çağdaş teknolojilerin kullanımı Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Tedarikçilerimiz; İhtiyaç duyduğumuz mal ve hizmeti karşılayan işbirlikçilerimizdir. Tedarikçilerle ilişkiler, yasal düzenlemeler ve tedarikçi performansına göre yürütülmektedir. Tablo 4a.1.4 İMİDB (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) Yıllara göre ihale ve ilan sayıları gösterilmektedir. Tedarikçilerle ilgili ilişkilerin yürütülmesi Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Mal ve Hizmet Alım Süreci nde yer alan prosedüre göre yapılmaktadır. (Tablo 5a.1. Üniversitemizin Süreç Listesi) Tablo 4a yılları arasında İhale ve İlan Sayıları İMİDB YILLARA GÖRE İHALE VE İLAN SAYILARI İHALE TÜRÜ 2009 İhale Sayısı İlan Sayı sı İhale Sayıs ı İlan Sayıs ı İhale Sayıs ı İlan Sayıs ı İhale Sayıs ı İlan Sayıs ı Mal Hizmet Yapım Kantin- Kırtasiy e-atm- Ptt-Pano vs. TOPLA M Gerek ekonomik gerekse çevreye saygılı ürün ve/veya hizmet alımına özen gösterilmektedir. Ürün veya hizmet özellikleri ilgili idari birimler ve Dekanlık/Müdürlükler tarafından hazırlanan teknik şartnameler ile belirlenmektedir. Birimlerin talep ettiği mal veya hizmetin özelliklerine göre, 4734 sayılı İhale Kanunu nda belirtilen ihalenin konusu ve istenilen teknik şartname doğrultusunda bazı tedarikçilerimizde kalite belgeleri (ISO:14001, CE, TSE gibi) olma şartı aranmaktadır. Tedarikçi firmalarımızın yıllara göre dağılımı Şekil 4a.1.2 de gösterilmiştir yılında mal ve hizmet tedarikçi firma sayılarımızın toplamı 133, 2010 yılında azalarak 123, 2011 yılında 126, 2012 yılında ise artış göstererek 173 olmaktadır. 69

70 T.C. Şekil 4a.1.2. Tedarikçi firmalarımızın yıllara göre dağılımı İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR katılmaktadır. Etkinliklerimiz Tablo 4a.3.1 de gösterilmiştir. Tablo 4a.3.1 Bilimsel Faaliyetlerimiz ETKİNLİK GÖREVLİ BİRİMLER- EKİPLER/KATILIMCI 4a.2. İşbirliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurar. Üniversitemizde işbirliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurmak için, temel işbirlikçilerimiz ve stratejik işbirlikçilerimiz (Tablo 4a.1.2 Stratejik İşbirlikçilerimiz, Tablo 4a.1.1 Temel İşbirlikçilerimiz) ile yönetmelik ve yönergelere göre gerekli durumlarda protokol ve sözleşmeler yapılmaktadır. Üniversitemiz ile diğer üniversiteler, kurumlar arasında işbirliği protokolleri Tablo 4a.4.1 de gösterilmiştir. Tedarikçilerimiz, teknik şartnameye uygun görülen firmalar, ile işbirliği sağlamaktadır. 4a.3 Olası işbirliklerin belirlenmesini kolaylaştıracak yaygın ilişki ağları oluşturur. Üniversitemiz Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri gibi temel görevlerini yerine getirirken ulusal ve uluslararası alanlarda birçok kurum ve kuruluşa danışmanlık, bilirkişilik, küçük, orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşlara AR-GE ve proje desteği vermektedir. Üniversitemiz yerleşkelerinde, birçok konferans, sempozyum, çalıştay, vb. bilimsel faaliyetler yürütülmektedir. Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen konferans, sempozyum, çalıştay, vb. bilimsel faaliyetlere Konferans Konferans Konferans Konferans Konferans Konferansı Konferans Konferans Konferans Konferans Konferans Konferans Konferans Prof. Dr. Semavi Eyice Konferansı İ.B.B. Kültür A.Ş. Konferansı Konferans "Türkiye de Bilim- Teknoloji ve Eğitimi'', Konferans, Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU,Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi, Kasım 2012 KONFERANS Konferans/Images and Fear Prof. Peeter Linnap Prof. Andrew Burton Bricks and Bees Kazan Üniversitesi'nden 2 sunum Mert Sandalcı ile Türkiye de Koleksiyon ve Koleksiyonculuk Prof. Dr. Emre Dölen ile Çanakkale Zaferinin 97. Yılı Anısına Dr.Ecz. Halil Tekiner ile Eczacılık Tarihi Uzm. Dr. Günnur Başar ile Homeopati I.Ulusal Oyuncak Kütüphanesi Ecz. Duygu Bakın ile Besin Destekleri Prof. Dr. Ebrahim Razzazi-Fazeli ile 'Proteomics, A Novel Tool in Bioscience Doç.Dr. Tunç Akkoç ile Kök Hücreye Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr. Afife Mat ile 'Tıp ve Eczacılık Sembolü Yılan TRT Başspikeri Cihangir Göker ile 'Diksiyon ve Topluluk Önünde Etkili Konuşma' Doç. Dr. Hale Toklu ile 'Hypnos'un Haşhaşından Morpheus'un Morfinine' Mert Sandalcı ile Coca Cola'ya Dair Doç. Dr. Nalan Türkmen/Doç. Dr. Sacit Açıkgözoğlu Prof. Dr. Selçuk Mülayim Türk Dili ve Edebiyatı Kimya Bölümü MÜGSF/Fotoğraf MÜGSF/Heykel Bölümü 70

71 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Prof.Simonetta Baldini Sahne Tasarımı Prof.Anna Luppi Floransa da Sergi Mekanlarının Düzenlenişi Tankut Öktem Yaşamı ve Eserleri 2012 Seramik ve Cam Bölümü, Hakkı İzet Dersliği Karagöz Kukla sanatçısı yazar Ünver Oral konferansı Haydarpaşa Kampüsü Öğrenci Stüdyosu Workshop/ Clara Ceita Videocretaion workshop Nisan 2012 Arzu Kaprol ve Coke Design Yeni Yaratıcı Tasarımlar-Konferans Prof. Andrew Burton Bricks and Bees Ulus. Konf MÜGSF/Seramik Bölümü MÜGSF/Sinema Televizyon MÜGSF SEMPOZYUM Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi- Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitiminde Yeni Yönelimler Sempozyumu Nisan Ulusal Güzel Sanatlar eğitimi Sempozyumu Nisan 2012 Uluslararası Katılımılı Otizmde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Mayıs Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Dilbilim Sempozyumu 4-6 Mayıs 2012 Uluslararası Finans Sempozyumu Uluslararası Kat. Sempozyum-2012 Sempozyum 3.Kök Hücre Sempozyumu düzenlenmesi. MÜGSF/Heykel Bölümü AB Enst.+Bremen Üniv.+DAAD M.Ü.Atatürk Eğitim Fak., Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği, MEB ve Avrupa Konseyi işbirliğinde Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı(TODEV), Marmara Üniversitesi, Bülent Ecevit Üni. Tne university of Montenegro, Institute for Foreign Languages işbirliğinde Bosna Hersek Uluslararası Burç Üniveristesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ve Yüksekokulu Funda Karapehlivan, Zeynep Beşpınar, Bahar Aykan, Melih Çoban, Aslı Şirin, Şebnem Gülfidan, Ayşe Durakbaşa Türk Dili ve Edebiyatı/Bilgi ve Belge Yönetimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Uluslararası Tekstil Sanatı ve Tasarımı Sempozyumu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Sempozyumu Aspat Uluslararası Heykel Sempozyumu Sempozyum/ 1.Uluslararası Tekstil Sanatı Tasarımı Sempozyumu Marmara Üniversites Sultanahmet Rektörlük Binası, Ekim 2012 Uluslar arası Sempozyum - Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Uygulamaları 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül 2012 VII.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi 3-4 Mayıs 2012 Biyoloji Öğrenci Kongresi Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı Ocak 2012 II.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı 9-10 Aralık 2012 Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı I. Uluslararası Moda ve Tekstil Bienali 2 Çalıştay-2012 Muip Uluslararası Çağrılı Afiş Biennali Savaş ve Barış çalıştayı Sanat Şiddeti Sorguluyor 2012-Mezunlar Paneli Mimarlar Odası KONGRE ÇALIŞTAY MÜGSF/Tekstil Bölümü MÜGSF/Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Nilay Kan Büyükişliyen MÜGSF/Tekstil Bölümü YADYO Müdürlük / YADYO Bilişim Biyoloji Bölümü MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Serife Atlıhan MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Serife Atlıhan Ayşe Durakbaşa, Şebnem Gülfidan, Gül Özsan / Nuri Tınaz PANEL MÜGSF /Grafik MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Serife Atlıhan Barış Çallı/Elif Soyer/Çevre Müh Kulübü MÜGSF/Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Nilüfer Ergin 71

72 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Doğruer Pırlanta Eğitim Semineri" Panel/Sanat ve Tasarım Eğitiminde Yeni Sorular,Yeni Sorunlar.M.Ü.G.S.F. Acıbadem,İstanbul,2012 Temel Sanat Çağdaş Sanat İlişkisi.2012.Bursa- Uludağ Ü.G.S. F Yrd.Doç.Bülent ŞANGAR,Yrd.Doç.Erkan ÖZDİLEK,Yrd.Doç.Cemi l ERGÜN. Temel Sanat-Çağdaş Sanat İlişkisi.Bursa Uludağ Üniversitesi.G.S.F Temel Sanat-Çağdaş Sanat İlişkisi.Bursa Uludağ Üniversitesi.G.S.F. Panel /Temel Sanat- Çağdaş Sanat İlişkisi.Bursa Uludağ Üniversitesi.G.S.F. İnteraktif Seminer Seminer Seminer Pendik Belediyesi Ortaöğretim Okulları öğrencilerine Bilgi ve Belge Yönetimi Seminerleri 2 Bölüm Semineri Seminer Seminer Seminer Bilimsel seminerler Çevre Müh Seminerleri (18 adet) İstanbul Kuyumcular Odası, HRD Antwerp Pırlanta Eğitmeni Gemolog Emre GÜNAY ın katılımıyla HRD Antwerp Temel SEMİNER MÜGSF/Seramik Bölümü MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Cemil Ergün MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Bülent Şangar MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Erkan Özdilek Teknika İntera İletişim Firması tarafından verilen İnteraktif Eğitim Tekniği Keypad Karşılıklı Değişim Programlarıyla Klinik Eczacılık MUPSA Kulübü Sofya daki EPSA Kongresini Anlatıyor BBY Bölümü Funda Karapehlivan Şenel,Bahar Aykan Bentahar Türk Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Yönetmelik değişikleri Öğretim Üyelerine Lisansüstü Yönetmelik değişikleri İlgili Bölüm başkanlıkları Çevre Mühendisliği bölümü Takı Tasarımı Bölümü "Araştırmalarda farkındalık ve odaklanma" TaylorFrancis veritabanı eğitimi semineri "Bilimsel Akademik Çalışmalarınızın ve Projelerinizin Etkisini Arttırın -Açık Erişim Tasarım Söyleşileri 5/Ambalaj Semineri- Ambalaj Sanayicileri Dern. Gen. Sekr. Aslıhan Arıkan Fethi Hıncal Dualkod Semineri Tasarım Söyleşileri 6/Tasarımcılar İçin Profesyonel İlişkiler ve İletişim Semineri Tasarım Söyleşileri 5/Ambalaj Semineri Tasarım Söyleşileri 6/Tasarımcılar İçin Profesyonel İlişkiler ve İletişim Semineri - Yrd. Doç. Ümit Celbiş /Seminer Applied Workshops Yrd. Doç. Sıdıka Rodop /Seminer Takı Tasarımı Çağdaş Baltık Fotoğraf Sanatı Prof. Peeter Linnap Çağdaş Fotoğraf Sanatı - Murat Germen Belgesel Fotoğraf Coşkun Aşar Haber Fotoğrafı Erhan Sevenler Fotoğraf Teknolojindeki Son Yenilikler Fotoğraf Sanatı ve Yayıncılığı İFSAK Dijital Fotoğraf Teknolojisi Fototrek İKAT DOKUMA, ANADOLU DA TAKI- Neolitik Dönem, Kalkolitik Ve Tunç Çağı, Hititler-Frigler- Lidya Ve İyonya Hereke İpekli Dokumaları ve Saray Kumaşları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi - TÜBİTAK ULAKBİM - EBSCO işbirliği Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı & Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü MÜGSF /Endüstri Ürünleri ve Tasarımı MÜGSF/Öğrenci Etkinliği MÜGSF/Endüstri Ürünleri Tasarımı MÜGSF/Fotoğraf MÜGSF/Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Emre İkizler MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları 72

73 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR II. Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı Osmanlı Kitap Sanatları: Tezhip Sanatı Hitit Üniversitesi " Kısa Film Eğitimi Konulu seminer" Hizmet İçi Eğitim seminerleri Balatlar Kazısı Dokuma İnceleme Gurubu,Bilgilendirme,İsta nbul.dokuma Gözlem Analiz Semineri,yürütücüsü Balatlar Tekstilleri Ön Değerlendirmel Orpheus tanıtım toplantısı EFDEK Dekanlar Toplantısı Oryantasyon toplantısı Bilimsel toplantılar İletişim Fakültesi Bilgilendirme Toplantısı TOPLANTI GEZİ MÜGSF/Sinema Televizyon Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Yüce Sayılgan, Öğretim Görevlisi Seçkin Sevim F. Sema Kutlu / Doç. Dr. Derin Atay / YADYO Bilişim MÜGSF/Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Günay Atalayer Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bölümler, öğrenci kulüpleri, MURCIR Bölümler, öğrenci kulüpleri, MURCIR Prof. Dr. Yusuf Devran / YADYO Müdürlük / YADYO Bilişim Öğrenci faaliyetleri, Öğrenci Kulüpleri teknik geziler Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde Fransız Ressam Claude Monet nin hayranlık yaratan tablolarının Takı Tasarımı Bölümü sergilendiği "Monetin Bahçesi" Onsa Mücevherat İmalataı ve Dış Ticaret A.Ş.'ne teknik gezi Türkçe ve Türk Kültürü Kursu Çamlıca Gezisi YADYO Müdürlük / Türkçe ve Türk YADYO Bilişim Kültürü Kursu Boğaz Gezisi ve Veda Yemeği 28 Şubat 2012 tarihinde Yüksekokulumuzda öğrencilerimize «Prometheus Kil Workshop» Arzu Kaprol ve Coke Design Yeni Yaratıcı Tasarımlar WORKSHOP Takı Tasarımı Bölümü MÜGSF Pictoplasma Character Design&Animation Conference: Joshua Ben Longo - "Our Biggest Felt Monster Ever" Workshop, Berlin, Almanya Bükreş Türk Festivali MASCO ( Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Öğrenci Şenliği ) Etkinlikleri kapsamında Ebru Çalışması 16.Avrupa Oyuncak Kütüphaneleri Toplantısı Muip Uluslararası Çağrılı Afiş Biennali Savaş ve Barış çalıştayı Takı Tasarımı Öğrenci Kulübü organizesi ile tarihinde Heykeltraş Ekber Sürsal ın katılımıyla workshop eğitimi düzenlendi Prometheus Metal Kil Uygulama Workshop Emotions, Sound, Gravity- Sotinious Papadopoulos lçı Panel Sistemleri Uygulaması /28 Öğrenci Katılımı Tasarımda Uygulama Pratikler dersi kapsamında Knauf Eğitm Merkezinde Workshop Alçı Panel Sistemleri Uygulaması /28 Öğrenci Katılımı Aralık.2012 / Knauf İstanbul Eğitim Merkezi Workshop/Metal Killeri Öğrenci Uygulamaları 2012 Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Laboratuvarı Workshop/UKKSA.Kinid os Kültür ve Sanat Akademisi-Datça Diploma Projeleri Sergisi (Dereceye Giren Projeler) İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı- "Her Güzelin Kusuru Var" SERGİ Canlandırma Film Bölümü Öğretim Görevlisi Sevgi Can Pekmezci Sargın MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Gülnihal Küpeli MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Seher Aşıcı MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Seher Aşıcı MÜGSF /Grafik Öğretim Görevlisi M.Ali Müstecaplıoğlu Takı Tasarımı Bölümü MÜGSF/Heykel Bölümü MÜGSF/İçmimarlık Bölümü MÜGSF/İçmimarlık Bölümü MÜGSF/İçmimarlık Bölümü MÜGSF/İçmimarlıkBölü mü MÜGSF/Seramik Bölümü MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Erkan Özdilek MÜGSF MÜGSF/End. Ürünleri Tasarımı Grafik-İçmimarlık- Tekstil Bölümleri 73

74 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 2.Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali-Yeni Yaklaşımlar Sergisi Kavramdan Biçime Temel Sanat Sergi Kişisel Sergi/2012 Kulturlandschaften der Farben, Sozialamt Münster Karma Sergi/2012 "Ekim Geçidi 11", Caddebostan Kültür Merkezi Türkiye Belçika İlişkileri Bağlamında Türk Kültürü ve Sanatı Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi 1. Uluslar Arası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı kapsamında sergi Diploma Projeleri Sergisi 1.Uluslararası Grafik Tasarım Sempozyumu 22.Kasım Doğuş Üniversitesi K Blok Gözaçan Kürtür ve Sanat Merkezi Okan Üniversitesi Derece Mezunları Sergisi Moda Fotoğrafları Sergisi Mezunlar Sergisi Geleneksel Türk Sanatları Mezun Öğrenci Sergisi Tezhip Minyatür Anasanat Dalı Öğrenci Sergisi Uluslararası Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı Ustalardan Tekstil Sanatı Sergisi "Sanat Şiddete Karşı" Kadın Sanatçılar karma Sergisi II. Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı I. Uluslararası Moda ve Tekstil Bienali Klasik Türk Sanatları Sergisi The Labyrinth Exhibition, Galerie Daliko Krems MÜGSF/Grafik Bölümü MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü Canlandırma Film Bölümü Öğretim Görevlisi Sevgi Can Pekmezci Sargın Canlandırma Film Bölümü Öğretim Görevlisi Sevgi Can Pekmezci Sargın MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Seher Aşıcı MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Seher Aşıcı MÜGSF /Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi MÜGSF/Tüm Bölümlerin Diploma Proje Birincileri MÜGSF/Fotoğraf MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları Türkiye-Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu,Yunus Emre Kültür Merkezi IV. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Ve Gelenekli Sanatlar Kongresi / Sanat Etkinlikleri Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Sergisi Yeni Yaklaşımlar Sergisi Kişisel Sergi/CKM Caddebostan Kültür Merkezi 71. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Seven Sanat Galerisi Kişisel Resim Sergisi Art350 Sanat Galerisi Karanlıkta Yürümek ODTÜ Sanat Festivali Karma Resim Sergisi Heykel Bölümü Öğrencileri Sergisi Mezuniyet Sergisi Proje 4-L Elgiz Müzesi Teras Sergisi Proje 4-L Elgiz Müzesi Teras Sergisi <40 Büyük Buluşma-Kocaeli Üniversitesi Çanakkale Savaşları Heykeli 40 figürlü savaş kompozisyonu Proje 4-L Elgiz Müzesi Teras Sergisi Proje 4-L Elgiz Müzesi Teras Sergisi Kuraklık Sergisi Kişisel Sergi/M-Art Galeri Proje 4-L Elgiz Müzesi Teras Sergisi Proje 4-L Elgiz Müzesi Teras Sergisi Istanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Sergi, Her Güzelin Bir Kusuru Var MUGSF İçmimarlık Bölümü kimliksiz ve projesi ve i-for-m-perfect cubes MÜGSF /Grafik MÜGSF/Heykel Bölümü MÜGSF/İçmimarlık Bölümü 74

75 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Eğitim- Öğretim yılı İçmimarlık Tasarım 2 Dersi Öğrenci Sergisi Eğitim- Öğretim yılı Diploma Projesi Sergisi Eğitim- Öğretim yılı Teknik Resim Dersi Öğrenci Sergisi Eğitim- Öğretim yılı Mimarlık Yapı Bilgisi Dersi Öğrenci Sergisi Uluslar arası Karma Sergi/ İstanbul Tasarım Bienali Her Güzelin Bir Kusuru Var karma sergi, Karma Sergi/''Herşey eskizle başladı ''sergisi,tasarım Parkı, İstanbul Aralık Ocak 2012 Uluslar arası Karma Sergi/ Project Heracles, A Eurafrican Bridge, Cebelitarik Bogazi icin kopru konsepti tasarim yarismasi katilimi/proje sergisi katilimi, The Gopher Hole, 2012 Temmuz, Londra Uluslar arası Karma Sergi/Istanbul Tasarim Bienali Sergisi, Her Güzelin Bir Kusuru Var MUGSF Icmimarlik Bolumu kimliksiz projesi ile katilim/ Eylül- Kasım 2012 Sergi/Seramik ve Cam Bölümü, Dönüşümlü Öğrenci Sergisi 2012 Seramik ve Cam Bölümü, Ana Galeri Kişisel Sergi/"Zamanın İzinde Çağdaş seramik sergisi.çağdaş seramik müzesi.istanbul,kasım 2012 Karma Sergi/Hacettepe Üniv.G.S.F.Seramik Bölümü. Seramik Müzesi Sergisi.Ankara,2012 MÜGSF/Seramik Bölümü Karma Sergi/2012 The Myths and Legents of my People, Stara Zagora,- Bulgaria Karma Sergi/2012 6X6X2012 Rochester Contemporary Art Center New York Karma Sergi/2012 Zamanın İzinde Türkiye Seramik Federasyonu-İstanbul Kişisel Sergi/Kayadan kağıda resim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kişisel Sergi/ Scythia, the Ninth International Biennial on Contemporary Textile Art Exhibition and Conference, Kherson, Ukrayna, 2012 Karma Sergi/ Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı ve Tasarımı Sempozyumu Sergisi, İstanbul, 2012 International Antalya Fashion and Textile Biennial, Ustalardan Tekstil Sanatı Sergisi, Antalya, 2012(davetli) ITB Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Kusurluluk Projesi,Mixer Galerisi,İstanbul, Ekim- Aralık 2012 WorkshopTürk İşlemeleri Norveç Tekstil Grubu, Kasım 2012 MÜGSF/Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Çiğdem Çini 75

76 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Karma Sergi/ 6x6x2012, 2 Haziran 15 Temmuz 2012, Rochester Contemporary Art Center, NewYork The Ninth International Biennial on Contemporary Textile Art Exhibition and Conference, June 2012, Kherson, Ukraine International Turkish Culture and Art Workshop - Exhibition, Nisan 2012, Jacksonville-Florida, ABD Banality and Grace 2012, 24 Mayıs 10 Haziran 2012, Galeria Suv, Bratislava, Slovakya Banality and Grace 2012, 10 Eylül 5 Ekim 2012, Univerzitna Kniznica, Bratislave, Slovakya Ustalardan Çağdaş Tekstil Sanatı Sergisi, I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, 09 Ekim 09 Kasım 2012, Antalya Mimarlar Odası Tarık Akıltopu Sanat Galerisi Karma Sergi/ Armağan Tekstil sergisi Aralık 2012,Ayşe Takı Galerisi, İstanbul Scythia, the Ninth International Biennial on Contemporary Textile Art Exhibition and Conference, Kherson, Ukrayna, 2012 Converging Paralels Tekstil Sergisi Mayıs 2012,Ayşe Takı Galerisi, İstanbul 1.Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı Tasarımı Sempozyumu Tekstil Sergisi,İstanbul, Ekim 2012 Ters / Yüz 2 Tekstil Sergisi, Nakkaş Sanat Galerisi, İstanbul, Ekim 2012 Kusurluluk 1. Istanbul Design Biennial 13 Ekim 12 Aralık 2012 Kişisel Sergi/Galeri Nev, İstanbul, Galeri Seitz&Partner, Berlin, Almanya Karma Sergi/ İstanbul Contemporary, İstanbul, Un)Common Graound, Meinblau Kültür Merkezi, Berlin, Almanya Viennafair, Focusistanbul Viyana, Avusturya, Workshop/ Prof. Elfi Fröhlich Atölyesi, Weimar Bauhaus Üniversitesi,Resim Bölümü ile Prof.Tayfun Erdoğmuş Atölyesi, MÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü exotic dreams, illusion, prejudices. Prof. Ursula Damm Atölyesi, Weimar Bauhaus Üniversitesi,Yeni Medyalar Bölümü ile Prof.Tayfun Erdoğmuş Atölyesi, MÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Kişisel Sergi/ Dışarıda, Galeri Apel,Kasım,2012 MÜGSF/Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Tayfun Erdoğmuş 76

77 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Karma Sergi/ 6x6x2012, 2 Haziran 15 Temmuz 2012, Rochester Contemporary Art Center, NewYork Uluslar arası Türk Kültürü ve Sanat Çalıştayı20-28 Nisan 2012-North Florida Universitesi Florida State Collage Florida Türkiye-Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi- 3-7 Hairan 2012 Yunus Emre Kültür Merkezi-Brüksel VI. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası Sempozyumu/ Sanat Etkinlikleri ( Eylül Milan Politeknik Üniversitesi Milano/İTALYA 1.Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu vesergisi 8-9 Kasım 2012 İzzet Koyunoğlu Müzesi- Konya Workshop/1.Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı/ Sergisi 8-9 Kasım 2012 İzzet Koyunoğlu Müzesi- Konya Kişisel Sergi/ Dilin Söyleyemedikleri Siyah- Beyaz Sanat Galerisi, Ankara Karma Sergi/ Artexpo Arezzo Fair,İtalya, Nisan Odtü Sanat Sempozyumu, 22 mart-22 nisan 2012, Ankara. Are you a live Asfalt Galeri, İstanbul.Dumlupınar Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Çalıştayı,29 Nisan -04 Mayıs 2012, Kütahya. orginal Sanatsal Baskılar Tem Sanat Galerisi,03 Mayıs-09 Haziran 2012, İstanbul. Türkiya de Baskı Resme Bakmak, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, 15 Aralık-15 Şubat, 2012, Eskişehir.. Türkiya de Baskı Resme Bakmak Işık Üniversitesi Maslak Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, 21 Şubat-16 Mart 2012, İstanbul.Artexpo Arezzo Fair,İtalya, Nisan Büyük Buluşma Kocaeli Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi, 08 Kasım-07 Aralık 2012, Kocaeli. Kuraklık Estalasyon Sergisi, Ortaköy Sanat Galerisi,15 Ekim, 13 Kasım 2012, İstanbul. Grup Sergi, Pg Art Galery, Temmuz 2012, İstanbul. Üç Kuşak Çağdaş Türk Sanatı,UPSD Snat Galerisi, 11 Ekim-11 Kasım 2012, İstanbul Workshop.Dumlupınar Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Çalıştay ı, 29 Nisan-04 Mayıs 2012, Kütahya.Atölyeler Çalıştayı,Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Aralık 2012, Erzurum 77

78 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Kişisel Sergi/ Ekoloji 2, Açık Ekran (Şekerbank), Temmuz Karma Sergi/ The good life, 10 Ekim, Fototrienale, Kunstbyggningen, Odense, Danimarka Karma Sergi/ İkametgah Kadıköy, Bağımsız ve Birlikte, Pihakollektif Galeri,İst. ODTÜ 13. Sanat Festivali, 23 Mart 2012, Ankara Mesafe ve Temas Sergisi, Baksı Müzesi,Bayburt, Deniz Artık Uyanıyor sergisi, simens Sanat,İstanbul, Vurgu ve Sessiz kalış Sergisi,Simens sanat, İstanbul, Oyun Alanları Sergisi,Simens Sanat, İstanbul, Ten ve Tin Sergisi,Simen Sanat,İstanbul, Sergi/Kavramdan Biçime Temel Sanat Sergisi. "Temel Sanat Eğitimi Öğrenci İşleri Sergisi.2012Bursa- Uludağ Ü.G.S. F. Karma Sergi/Temel Sanat Eğitimi Öğrenci İşleri Sergisi.Bursa-Uludağ Ü.G.S. F. Karma Sergi/- Mesafe ve Temas. Bayburt Baksı Müzesi.Türkiye Müze İçinde Müze.Elgiz Çağdaş Sanatlar Müzesi. İst.Türkiye. İkametgah Kadıköy.Piha Galeri.İst.Türkiye. Zama n Aşımı. Rumeli Han.İst.Türkiye.3.Uluslar arası Çanakkale Bienali. Kurgular ve karşı duruşlar.çanakkale.türk iye. Kişisel Sergi/ Kaf Dağına Mektuplar Mart Biçimden Kavrama Temel Sanat MÜGSF/Temel Eğitim Bölümü Eğitimi Sergisi. M.Ü. G.S. F. İst. Kişisel Sergi/ oktaycakirart DİĞER ETKİNLİKLER Novartis'ten Can Uğurluer ve Nursen Kariyer Günleri Yılmaz ile"satış ve Pazarlama" Dr. Ecz. Buket Aksu ile Kariyer Günleri Sanayide Eczacının Yeri 2012 Kariyer Günleri BBY Bölümü Kariyer Günleri Kariyer Planlama Kariyer Planlama Kariyer Planlama Kariyer Planlama Kariyer Planlama Kariyer Planlama Eğitim Kursu Klinik Araştırma Metodları Kursu Araştırma Tekniklerine Giriş Kursu Biyoistatistik Kursu TOEFL Programı Uygulamaları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve Proje Hazırlama Öğretmen Destek Programı Almanca Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerine Lisans Programları ve DAAD Bursları Bilgilendirmesi Erasmus Programı Comenius Programı Özel hastane, Özel firma, yurt içi ve dışı üniversiteler Quintiles Klinik Araştırmalardan Kariyer Planlama Novartis'ten Dr. Çağlayan Aktaş ile Eczacı-Hasta İletişimi Novartis'ten Dr. Çağlayan Aktaş ile Yaşam Koçluğu ve Kariyer Planlama Uzm.Ecz. Uğur Yazgan ile"ilaç Sektöürünün ABC'si, Bir de P'si" Ecz. Figen Camcı ile Hastane Eczacılığı Uzm.Ecz. Mertkan Turnacılar ile Sanayi Eczacılığı MÜSEM Ön Formülasyon ve Formülasyon Eğitimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü YADYO Müdürlük / YADYO Bilişim Gül Ekşi / YADYO Bilişim YADYO Müdürlük / Abdullah Pekel / YADYO Bilişim Doç. Dr. Handan Sümer Göğüş / Doç. Dr. Mert Erer / Yrd. Doç. Dr. Recep Ragıp Başbağı /Arş. Gör. Gülay Heppınar Uluslararası Ofis 78

79 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Leonardo Programı Grundtvig Programı Uluslararası Ortaklıklar 2012/Çanakkale-Edremit- Akçay-Altınoluk- Bergama-Foça Arazi Çalışması AKTS çalışmaları Westlaw International Hukuk veritabanı eğitimi Yer : Hukuk Fakültesi BMJ Journals veritabanı kullanım eğitimi Yer : Hastane Konferans Salonu MSI Eureka veritabanı eğitimi Yer : Mühendislik Fakültesi Worl e-book library veritabanı eğitimi Yer : Kütüphane Seminer Salonu Primal Picture/MD consult/uptodate/ovid/tü rkiye Klinikleri Atıf Dizini veritabanları eğitimi Yer : Kütüphane Seminer Salonu Endnote eğitimi Yer : Ocak İbrahim Üzümcü Konferans Salonu Dünya Engelliler Günü Yer : Enstitüler Konferans Salonu Yeni yıl müzik dinletisi (Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Tülün MALKOÇ) Yer : Merkez Kütüphane Tanıtım Günleri Mezuniyet Töreni ve 12.Yüksek Lisans ve Doktora Günleri Töreni Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Etkinliği Yaza Merhaba Konseri Ozanların Dilinden Türkçe Fransız Dil ve Kültür Haftası Alman Dil ve Kültür Haftası İngiliz Dil ve Kültür Haftası Prof.Dr.Nurten Günal/Dr. Yasemin Özdemir Fakülte ve bölüm sorumluları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İlgili süreç sahipleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü SBMYO/Turizm Rehberlik, Turizm Seyahat Acenta, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümleri öğretim elemanları YADYO Müdürlük / YADYO Bilişim Fransızca Hazırlık Birimi / YADYO Bilişim Almanca Hazırlık Birimi / YADYO Bilişim İngilizce Hazırlık Birimi / YADYO Bilişim Mezuniyet Töreni Erasmus Staj Komisyonu Burs temini Müdek Başvuru Süreç Yönetimi Sivil Savunma tatbikatı Yangın önleme tatbikatı İlgili süreç sahipleri Fakülte ve Bölüm Sorumluları Kalite Konseyi ve süreç sahipleri Sivil Savunma Ekibi Robot yarışmasına katılım Robot kulübü Web sayfası iyileştirme Biyomühendislik Zirvesi 2012 (Ege Üniv.) Dolmabahçe de son 15 gün Sarıkamış Öğrenci Bahar Festivali Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun Bir İstanbul Konuşması Osmanlı nın Modern Dünyaya Katkıları Yabancı Dil Eğitim ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Yabancı Diller Karşısında Türkçe Yabancılara Türkçe Öğretimi Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS) Teknikleri Grammar Techniques And Activities Etkili Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Türk Dış Politikasının Ana Hatları Avrupa Dil Portfolyosu Portfolio Européen Des Langues IELTS Teacher Training İnternet Kaynaklarına Erişim ve Depolanması ESP Lab Tanıtımı ve Uygulamaları B1 Ölçme ve Değerlendirme Formasyonu Sınıf Yönetimi İngilizce Öğretimi Eğitim Teknolojileri: EDMODO Fakülte ve bölüm sorumluları Biyomühendislik bölüm başkan yardımcıları Diş Hekimliği/Prof. Dr. Bingür Sönmez Dişhekimliği Fakültesi YADYO Müdürlük / YADYO Bilişim 79

80 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR PBWiki Uygulamaları Developing the Speaking and Writing Skills in Traveller Çevrimiçi Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Benzeşik Sınıfların Oluşturulması Dolmabahçe de Son 15 Gün Googling ve ZOHO Übungstypologien für die Fertigheit "Sprechen" Weebly Speaking Sınavı Uygulama Yöntemi Prüferschulung: Detailierte Kannbeschreibung und Prüfungsmodell für das Niveau A1 Prüferschulung: Bewertun g und Prüferverhalten bei mündlichen Prüfungen für das Niveau A1 Bir HP Satıcısının Gözünden HP ve Organizasyon Yapısı Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım Dijital Dünyada Bilginin Kullanım Alanı Dr. Yücel Dağlı: Disiplinlerarası Bir Akademisyen Biyoloji Konulu Fotoğraf Yarşması Projeler (Ulusal) 2012/Balkan İzlenimleri Ayşegül Çetin / Ebru Özkan Çizmeci / YADYO Bilişim Arzu Meriç / Birsen Barış Akbaş / Gonca Uslu Saraç / YADYO Bilişim Abdullah Pekel / Özlem Keskindil / YADYO Bilişim Ayşe Yılmaz Virlan / YADYO Bilişim Gonca Uslu Saraç / Birsen Barış Akbaş / YADYO Bilişim Christina Ziegler / YADYO Bilişim BBY Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile BBY Bölümü BBY Bölümü Biyoloji Bölümü Tübitak, M.Ü. BAPKO Yard.Doç.Dr. Halil Kurt Webinar Series 6 YADYO Müdürlük / Regisration YADYO Bilişim Akbank Kısa Film Gösterimi MÜGSF Glassy Shaver Ses Performansı 2.Uluslararası Çağrılı Afiş MÜGSF/Tekstil Bölümü Bienali Jam Session- Müzik MÜGSF/Öğrenci Etkinliği Etkinliği Baskı Sistemlerinde Renk Yönetim Sistemi ve MÜGSF Standardizasyon Ekümenopolis Film Gösterimi- Yönetmenin Katılımıyla- Yrd. Doç. Esin Düzakın/ İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Proje Yürütücülüğü Öğr. Görevlisi Erkut Eryayar// İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Proje Yürütücülüğü Katılımlı Yöresel Halk Ezgileri ve Gösterisi- Karadeniz Bölgesi Muip Uluslararası Çağrılı Afiş Biennali Kemal Tufan Eserler / Söyleşi Ayla Turan Eserler Nihal Sesalan Heykel,Arkadaşlar,Ülke m ve 20 yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Konseri Haydarpaşa Kampüsü Betty Nieswandt Flüt Ece Karşal FlüT Hyun Sook Tekin Piyano Marmara Üniversitesi GSF Müzik Bölümü Kompozisyon Öğrencileri Konseri, Acıbadem Kampüsü Konferans Salonu.Marmara Üniversitesi GSF Müzik Bölümü Konseri Acıbadem Kampüsü Konferans Salonu 11.Afyonkarahisar Uluslararası Klasik Müzik Festivali Nisan Millet Hamamı Konser Salonu. Afyonkarahisar 2 Flüt ve Piyano Konseri/ Erasmus Öğretmen Program 02.Mayıs Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Prof. Dr. Reşat Kaynar Salonu 2. Uluslararası St. John Klasik Müzik Festivali 04-05/Mayıs/2012, Efes MÜGSF/Öğrenci Etkinliği MÜGSF /Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Esin Düzakın MÜGSF /Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Erkut Eryayar MÜGSF/Geleneksel Türk Sanatları MÜGSF /Grafik MÜGSF/Heykel Bölümü MÜGSF/Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hyun Sook Tekin 80

81 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Tiyatro Salonu, Selçuk Flüt ve Piyano Konseri/ Erasmus Öğretmen Program 08.Mayıs Acıbadem Kampüsü Konferans Salonu Anel Öğrenci Konseri 4a.4. İşbirliklerinin uzun süre birlikte çalışmaya ve sürdürülebilir değer artırımına bağlı olduğunu anlar. Temel amaçlarının ne olduğunu bilir ve paydaşlarına değer üretmek için yetenek ve becerilerini zenginleştirmek üzere işbirlikleri arayışındadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK, ERASMUS, Ulusal Ajans, KOSGEB gibi stratejik işbirlikçileri ile sürekli değer artışı sağlayan çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve çarpan etkisi ile toplumumuza yetişmiş insan gücü, yeni teknolojilerin yaratılması ve kullanılması gibi yüksek değerler kazandırmaktadır. Üniversitemizin temel amacı misyonumuzda belirtilmiştir. Üniversitemizin öğretim elemanlarına ve misyonuna uygun olarak yetiştirdiği öğrencilerine sürekli araştırma yeteneği kazandırılmakta ve bu araştırma sonuçlarının bilimsel yayın olarak değerlendirilmesini sağlamaya çalışmaktadır Stratejik Planı mızda belirtilen stratejik amaçlarımız doğrultusunda bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması için bilimsel yayınlarımız ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından bilimsel yayınların online veritabanları vasıtasıyla takip edilmesi sonucu yeni araştırma konuları, okul sanayi işbirlikleri, danışmanlık vb. konuları belirlenmektedir. Bu doğrultuda yeni işbirliklerine yönelik çalışmalar artmaktadır. Üniversitemiz ile diğer üniversiteler veya kurumlar arasında işbirliği protokolleri yapılmaktadır. Tablo 4a.4.1 de gösterilmektedir. Tablo 4a.4.1 Üniversitemiz ile Diğer Üniversiteler, Kurumlar Arasında İşbirliği Protokolleri PROTOKOL İÇERİĞİ ERASMUS ÜNİVERSİTE/KURU M ADI University of Veterinary and Pharmaceutıcal Sciences, Çek Cumh. Universidat de Sevilla, İspanya Rheinische Friedrich- Wilhelms-Universitaet Bonn, Almanya Technische Universitaet Braunschweig, Almanya University of Gothenburg, İsveç Unıversıta Deglı Studı Dı Catanıa, İtalya Westfälısche Wılhelms-Unıversıtät, Almanya POLITECNICO DI TORINO UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA POLITECNICO DI BARI ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES KRISTIANSTAD UNIVERSITY TAMPERE POLYTECHNIC- UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE FACHHOCHSCHUL E ANSBACH UNIVERSITAET SIEGEN FACHHOCHSCHUL E INGOLSTADT LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITAET ROSTOCK UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 81

82 T.C. TECHNISCHE UNIVERSITAT CLAUSTHAL TECHNISCHE UNIVERSITAET CAROLO- WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG BURGAS FREE UNIVERSITY LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS BURGAS FREE UNIVERSITY UNIVERSIDAD DE CORDOBA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA UNIVERSITA DI BOLOGNA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA HOCHSCHULE FURTWANGEN TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVA UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND UNIVERSITAET KARLSRUHE UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" UNIVERSITA DEGLI STUDI DI İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR FOGGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EPITA (Fransa) HOCHSCHULE OSTWESTFALEN- LIPPE LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE ''GHEORGHE ASACHI'' TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI HOCHSCHULE INGOLSTADT AALBORG UNIVERSITY TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HOCHSCHULE RHEIN-WAAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE UNIVERSITY OF JAN EVANGELISTA PURKYNE V USTI NAD LABEM ENIT (Fransa) RHEINISCH- WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS HOCHSCHULE FURTWANGEN 82

83 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Erasmus Değişim Programı KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIYEKU OULU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ENSTİTÜSÜ FİNLANDİYA diş hek. OULU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ENSTİTÜSÜ FİNLANDİYA diş hek. ARİSTOTLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ OKULU YUNANİSTAN diş hek. ARİSTOTLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ OKULU YUNANİSTAN diş hek. SZEGED ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MACARİSTAN diş hek. TALINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) Fransa (Rouen Üniv.), İsveç (Stockholm Üniv.), İspanya (Sevilla Üniv.)Fransa (Rouen Üniv.), İsveç (Stockholm Üniv.), İspanya (Sevilla Üniv.)Fransa (Rouen Üniv.), İsveç (Stockholm Üniv.), İspanya (Sevilla Üniv.) INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO) UNIVERSITE PARIS DIDEROT-PARIS 7 HAUTE ECOLE DE BRUXELLES (HEB) INSTITUT SUPERIEUR DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE UNIVERSITE DE STRASBOURG UNIVERSITE DE ROUEN UNIVERSITA' DI BOLOGNA UNIVERSITE LILLE 1 UNIVERSITA DEGLI DI BRESCIA ROSKILDE BUSINESS COLLEGE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA FACULTÉS UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX NAMUR VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) UNIVERSIDADE DE COIMBRA UNIVERSITAET KASSEL HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN (FHW) UNIVERSITY OF MARIBOR WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS (SGH) UNIVERSITA CATTOLICA DEL 83

84 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR SACRO CUORE CHRISTIAN- ALBRECHTS UNIVERSITAET ZU KIEL UNIVERSITY OF ANTWERP UNIVERSITY OF GRONINGEN /FACULTY OF ECONOMICS & BUSINESS UNİVERSİDAD DE ZARAGOZA UNIVERSITAET REGENSBURG UNIVERSITAET BAYREUTH CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE UNIVERSITY OF LODZ FREE UNIVERSITY OF BOZEN- BOLZANO TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.E.I) OF PATRAS, GREECE UNIVERSITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V USTI NAD LABEM FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VARNA UNIVERSITY OF ECONOMICS UNIVERSITY OF MACEDONIA ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS HAUTE ECOLE GROUP ICHEC UNIVERSITY OF BERN LLP-Erasmus ( ) LLP-Erasmus ( ) LLP-Erasmus ( ) UNIVERSITY OF PARDUBICE UNIVERSITAET BREMEN ROSKILDE BUSINESS COLLEGE ROSTOCK UNIVERSITY RIGA TECHNICAL UNIVERSITY UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA UNIVERSITE DE RENNES 1 BUSINESS ACADEMY AARHUS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, WORMS UNIVERSITAET KASSEL OTTO-VON- GUERICKE- UNİVERSİTAT MAGDEBURG BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS FRIEDRICH- ALEXANDER- UNIVERSITAT ERLANGEN- NURNBERG GEORG-AUGUST- UNIVERSITAT GOTTINGEN UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN- EN-YVELINES UNIVERSITE PARIS I -PANTHEON - SORBONNE Bergische Universitaet Wuppertal Cardiff University UniversitatAutonoma De Barcelona Degli Studi Di Padova Üniversitesi 84

85 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR LLP-Erasmus ( ) LLP-Erasmus ( ) Farabi Değişim Programı Nottingham TrentÜniversitesi De Rouen Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Ulusal üniversiteler ile öğrenci değişimi Ball State Üniversitesi -ABD Münih Teknik Üniversitesi - ALMANYA UŞAK ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik İşbirliği Yemen Proje Danışmanlık MEB YLSY Bursiyerlerine İngilizce Eğitim Programı (3 Ocak-29 Haziran 2012) Dil Eğitimi Pedagojk Formasyon Yurtdışı görevlendirme Öğretmenlere Yönelik Alan Geliştirme İktisat Anabilim Dalında Ortak Doktora Programına İlişkin Protokol İktisat Anabilim Dalında Ortak Lisansüstü Programı İktisat Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans Programı Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı,Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ. Namık Kemal Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova. (Biyomühendislik Bl.) Tübitak-MAM-GMBE Ege Üniversitesi- Biyomühendisilk Çukurova Üniversitesi-Biyoloji Boğaziçi Üniversitesi- Kimya Müh Yeditepe Üniversitesi- GBE AFS Kalıp ve Bıçak Ltd. Yordam Bilgisayar İletişim Enerjisi İnşaat Şirk. MEB MEB YÖK YÖK Eyüp İlçe Milli Eğitim Md. Azerbaycan Kafkaf Üni. ve İktisadi İnkişaf Nazırlığı İktisadı İslahatlar İlmi Araştırma Enstitüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi 85

86 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR İşletme Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans Programı İşletme yönetimi alanında Ortak Lisans programı Karşılıklı Değişim Programı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Ortak Lisansüstü Programı Ortak Doktora Programı Ortak Doktora Programı Ortak Yüksek Lisans Programı Almanya ile Marmara Sos. Bil. Enstitüsü İş, İstihbarat ve Süreç Yönetimi Ortak Yüksek lisans Programı Ortak Yüksek Lisans Programı Ortak Doktora Programı Protokolü Çevre Mühendisliği Ortak programı İşletme Enformatiği alanında Ortak program işletme Yönetimi Alanında Çifte Dereceli Lisans Programı Ortak lisans programı anlaşması Lisansüstü Ortak Program Protokolü Lisans Derslerine Öğretim Üyesi Desteği Kırklareli Üniversitesi University Of North Carolina / ABD The University of Tennessee College of Pharmacy İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kırklareli Üniversitesi Berlin Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi Berlin School of Economics and Law- ALMANYA Orleans Üniversitesi- Fransa Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Leuphana Luneburg Universitesi University of North Carolina at Wilmington (UNCW) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KKTC Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Desteği ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Hususlarında İşbirliği Protokolü Oynuyoruz Öğreniyoruz Proje Ortaklığı Protokolü Öğrenci Kabül Protokolü Program Protokolü (Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programlarında 15 Kişilik Kontenjan) Bilimsel ve Akademik İşbirliği Eğitsel ve Akademik faaliyetlerde İşbirliği Bilgisayar Müh. Akademik İşbirliği Akademik İşbirliği Antlaşması ANKOS'un bir uygulaması olan KİTS Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi ile Yayın Ödünç Alışverişi Ortak Bilimsel Araştırma MÜSEM Eczacı Eğitimleri Mesleki Rehberlik ÖYP İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi M.Ü. Ve İstanbul Aydın Üni.Eğt.Fak. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi ile M.Ü.AEF ilköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Uluslararsı Burch Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi Hasan Kalyoncu (Gazikent) Üniversitesi * ÇİN/MİNZU Üniversitesi North-West University, Güney Afrika Bremen Üniversitesi Tüm Üniversite Kütüphaneleri University of Virginia Auburnm University İstanbul Eczacı Odası BBY/İstanbul İl Milli Eğetim Müdürlüğü Medeniyet Üniversitesi Yurtdışı görevlendirme Manas Üniversitesi Jüri Üyeliği Eğitsel ve Kültürel İşbirliği ve Ortak Bilimsel Çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi SOSDER 86

87 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Pazarlama Eğitim Kurum İçi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Avrupa Hukuk Kürsüsü Avrupa Çalışmaları Kürsüsü (öğrenci ve öğr. Üyesi değişimi anlaşması) ANKOS Konsorsiyum / Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak amacına hizmet eder. E-Bilgi Kaynağı Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi İlahiyat Fakültesi Tatbikat ve Uygulama Cami Yapım İşi İşbirliği Protokolleri Vefa Organizasyon Danışmanlık Turizm Yeditepe Üniversitesi Bremen Üniversitesi Berlin Freie Üniversitesi Anadolu Üniversite Kütüphaneleri TÜBİTAK ULAKBİM - EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşmalar siyasal bil. Fak Marmara Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Sudan Khartoum Ünv. Gazze İslam Ünv Almanya University of Employment Agency ABD Tompkins Cortland Community Kazakistan Unv of Foreign Languages Almanya Bremen ABD North Dakota State Unv ABD George Mason Unv Azerbaycan Qafqaz Unv ABD North Carolina Srh Hochschule Berlin (The International Management University) Azerbaycan Diller Üniversitesi Akademik İşbirliği Anlaşması Değişim,Akademik İşbirliği Değişim,Araştırma İşbirliği George Mason Üniv. North Carolina Üniv. Burch Üniv. İslam Üniversiteler Birliği Minzu Üniversitesi (Çin) Bremen Üniversitesi Bremen Üniversitesi Bremen Üniversitesi ÇİN/MİNZU Üniversitesi Doğu Akdeniz Universitesi -KKTC North Carolina Üniversitesi (Chapel Hill)- ABD George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstititüsü- ABD Tahran Üniversitesi- İRAN Mansoura Universitesi- MISIR Rene Descartes Universitesi- FRANSA Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi -ABD N.York Eyalet Üniversitesi Tompinks Cortland Meslek Yüksek Okulu- ABD Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Minzu Üniversitesi- ÇİN Khartoum Üniversitesi- SUDAN İslamic University of Gaza -FİLİSTİN Kral Fiasal Universitesi- Suudi Arabistan Azaerbaycan Dilleri Universitesi Sevilla Üniversitesi- İspanya Burch Üniversitesi - Bosna Hersek 87

88 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Genel İşbirliği Anlaşması Temel Seviye Scouting Sertifikası Business Strategy and Management Yeni Türk Ticaret Kanunu - UFRS, TFRS -İnsan Kaynakları - Endüstri İşletme Yöneticiliği MEDULA TestDaF sınavlarını yapma yetkisi İşletme Enformatiği Alanında Çifte Mezuniyet Verilmesi Hakkında Ortak Anlaşma Anadoluhisarı kampüsünde bulunan Spor Sahalarının kullanımı AB Bilgi Merkezlerinin İstanbul Şubesinin yürütülmesi İngilizce Eğitimi Tetova Devlet Üniversitesi - Makedonya Tiran Polythecnic Üniversitesi- Arnavutluk Yakın Doğu Üniversitesi- Kıbrıs Farabi Üniversitesi - Kazakistan Azerbaycan Tıp Üniversitesi Qafgaz Üniversitesi - Azerbaycan FH Heilbronn Üniversitesi -Almanya El-Kassim Üniversitesi- Suudi Arabistan Bremen Üniversitesi- ALMANYA New York Eyalet Üniversitesi Tompkins Cortland Meslek Yüksekokulu Gelibolu Uls. Tic. Ltd.Şti. Wirtschaftsakademie Schleswig GmbH (WAK) Data Expert SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/nörolojik bil. Ens. TestDaF Enstitute Leuphana Lüneburg Üniversitesi (Lünebürg, Almanya) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Medicall Sağlık Hiz. Mesleki Eğitim Personel Eğitimi Eğitici Eğitimi ÖYP Bursiyerlerine İngilizce Dil Eğitimi (1 Kasım mayıs ÖYP Bursiyerlerine İngilizce Dil Eğitimi (4 Nisan Ekim 2011) ÖYP Bursiyerlerine İngilizce Dil Eğitimi (14 Kasım Mayıs 2012) İşkur Ziraat Bankası Kalite Akademi YÖK YÖK YÖK ÖYP Bursiyerlerine İngilizce Dil Eğitimi ( 8 Ekim Nisan 2013) YÖK Resmi Burslu Statüde Öğrenim Yapmak Üzere Yurtdışına Gönderilecek Öğrencilerin Yabancı Dil Eğitim Pedogojik Formasyon Öğrenci Eğitimi(Dönemiçi Ders Uygulamaları Uluslararası Ortak Tıp Programı Başlatılması Tıbbi Cihaz Testi Kalibrasyon ve Sin.Merk. Tıbbi Cihaz Testi Kalibrasyon ve Sin.Merk. Uluslararası Ortak Tıp Programı Başlatılması Hastanelerde Maliyet Analizi Hastanelerde Maliyet Analizi Miili Eğitim Bakanlığı Y.Ö.K. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Eğitim- Araştırma ve Devlet Hastaneleri K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Smilasyon Şube Müdürlüğü /tıp fak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Smilasyon Şube Müdürlüğü /tıp fak. K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesi Alka Mühendislik Alka Mühendislik 88

89 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR 4a.5. İlgili paydaşları için; yetkinlikleri, sinerjiyi ve uyumlu süreçleri kullanarak artan değerin sistematik bir biçimde sunumunu sağlayan işbirlikleri kurar. Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları ve sanayi stajları uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde öğrenci ve öğretim elemanlarımızda yüksek motivasyon ve kurumlar arası bir sinerji elde edilmektedir. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ERASMUS kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşmalar ve çeşitli işbirliği protokolleri ile yapılmaktadır. Liderlerimizin yer aldığı işbirliği faaliyetleri Tablo 4a.5.1 de gösterilmiştir. Tablo 4a.5.1 Liderlerimizin yer aldığı İşbirliği Protokolleri İŞBİRLİĞİ KONUSU SORUMLU LİDERLER İŞBİRLİĞİ YAPILAN İÇ / DIŞ PAYDAŞLAR TOPLUMSAL HİZMET MEVZUAT GELİŞTİRME TÜBİTAK PROJELERİ Dekan /Dekan Yardımcıları /Bölüm Başkanları Dekan /Dekan Yardımcıları /Bölüm Başkanları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyo n Birimi Bilirkişilik, Hakemlik, vb YÖK Çevre Orman Bakanlığı/TÜBİTA K- MAM/ODTÜ/GYT Ü/İTÜ İSTAÇ-İTÜ- Boğaziçi Üni. İZAYDAŞ-İTÜ- Boğaziçi Üni. ULAKBİM ERASMUS PROJELERİ FARABİ PROJELERİ ATÖLYE ÇALIŞMASI ULUSLARARAS I SEMPOZYUM ÇALIŞTAY DEKANLAR KONSEYİ ARAŞTIRMA PROJELERİ ENDÜSTRİYEL Uluslararası Ofis Farabi Koordinatör ü Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyeleri Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyeleri Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyeleri Dekan Dekan /Dekan Yardımcıları /Bölüm Başkanları Bölüm Başkanları Fransa (Rouen Üniv.), İsveç (Stockholm Üniv.), İspanya (Sevilla Üniv.) Çanakkale 18Mart Üni., Uludağ Üni., Trakya Üni. University of Salzburg Friedrich Ebert Stiftung TÜBİTAK, MSGSÜ, Gaziantep Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Diğer Üniversite Dekanları Kamu Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları Özel Sektör Kuruluşları SAN-TEZ PROJESİ Sağlık Bilimleri İlişkileri Mezunlarla İlişkiler ORYANTASY ON EĞİTİMİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İKMEP İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi SINAV ve BELGELENDİ RME SÜREÇLERİ ORGANİZASY ON Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Bölüm Başkan ve Yardımcıları SBMYO /Md. Yardımcısı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Teknik Eğitim Fakültesi Arçelik Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Mezunlar Yeni Kayıt Olan Öğrenciler BASEV (Basım Sanayii Eğitim Vakfı) MEB-YÖK İTKİB, MYK İTKİB / İTA 89

90 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR KONFERANS (Hint -Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslam ve Türkiyat Araştırmaları KONFERANS (XIII- WVII.yüzyıllar da Bugünkü Ukrayna Coğrafyasında Türk-Slav ilişkileri MEB YLSY Bursiyerleri Yabancı Dil Eğitim Programının Geliştirilmesi, Değerlendirilme si Yabancı Dil Eğitim Programlarının geliştirilmesi ÖYP Bursiyerleri Yabancı Dil Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Değerlendirilme si Uluslar arası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Sergi Projesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Afiş Yarışması Genç Kırmızı Ödülleri Üniversite Sanayi İşbirliği Üniversite Sanat Galerileri ile İşbirliği Ödüllü Seramik Yarışması Jüri Üyeliği TÜRKİYAT YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU /Müdür, Müdür Yardımcıları, Koordinatör Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi / Seramik Böl. Başkanı İSAM Fen-Edebiyat Fakültesi MEB İstanbul İlindeki Devlet Üniversiteleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetimleri YÖK İKSV İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Mixer Galeri SALT İstanbul Modern Mixer Galeri, Art İstanbul Tüyap Çocuk Tiyatrosu Reklamcılar Derneği Bien Seramik Fabrikaları Tolga Eti Sanat Galerisi/ Milli ReasüranS Sanat Galerisi Araştırma Fen BAPKO İzmir Rotary Klübü ve Üniversiteler Önerisi Ön değerlendirme üyeliği ÖYP Öğrencileri Yönetim Kurulu Toplantısı Sosyal ilişkiler Mezuniyet Töreni Koordinasyon Toplantısı CAD-CAM Uygulamaları Kursu Metal Alaşımlar Dental İstanbul(Uluslar arası Dental Buluşmalar) 2012 Kongresi. TÜBİTAK ULAKBİM - EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) tarafından Elektronik Kaynak Sağlama ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığı ile en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak amacına hizmet eden bir konsorsiyum ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığı ile Kütüphanelerar Bilimleri Enstitüsü /Müdür Dekan- Dekan Yardımcıları Dekan- Bölüm Başkanları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Diş Protez Teknolojisi Kütüphane ve Dokümantas yon Daire Başkanlığı ÖYP Kurum Koordinatörlüğü UZEM Öğrenci Kulüpleri- Öğrenci Temsilcileri Öğrenciler-Öğrenci Aileleri İstanbul Valisi Sirona-Türkiye Firması İşbirliği İle 2012 Güney Diş Deposu- Bego Almanya İşbirliği İle 2012 Vestiyer Yayın Grubu İşbirliği İle 2012 ULAKBİM Tüm Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Tüm Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri 90

91 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR ası işbirliği kapsamında; Kitap, Makale, Tez Ödünç Hizmetleri 4a.6. İşbirliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı yarar elde etmek ve ortak amaçlara erişmek üzere; uzmanlık, kaynak ve bilgi birikimi açısından birbirini destekleyerek çalışır. Üniversitemiz TÜBİTAK, AB projeleri, Ulusal Ajans, İSTKA, KOSGEB gibi kuruluşlar ile düzenli olarak projeler geliştirmektedir. Bu projeler sayesinde karşılıklı kurumlar ile projelerin hedef kitleleri ve toplum büyük yararlar elde etmektedir. Stratejik işbirlikçilerimiz Tablo 4a.1.2. de gösterilmiştir 4b. Finansal kaynaklar sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak biçimde yönetilir. 4b.1. Kuruluşun ana stratejisini desteklemek üzere finansal stratejiler, politikalar ve süreçler oluşturur ve uygular. Üniversitemizin gelirleri; Hazine gelirleri, Döner Sermaye gelirleri ve öz gelirlerden oluşmaktadır. Bütçe Kanunu, ilgili yönetmelikler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ve ilgili tebliğ/talimatlar çerçevesinde giderlerin nasıl gerçekleştirileceği belirlenmektedir. Üniversitemiz tüm finansal faaliyetleri, SGDB ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerimiz, ilgili kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda hazırlanarak uygulanmaktadır. Bütçe Gelirlerimiz; Stratejik Planımızda belirtildiği gibi Üniversitemizin temel gelir kaynakları merkezi idare tarafından yapılan yardımlar, öğrenci harçları, finansman fazlasından eklenen gelirler, araştırma projelerinden sağlanan gelirlerden alınan paylar, mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları ve diğer gelirlerdir. Tablo 4b.1.1 ve Şekil 9a.2.1 de gösterildiği gibi bütçe gelirlerinin döneminde nominal olarak arttığı görülmektedir yılında %18 oranında artarak ,39- TL, 2009 yılında %20,6 oranında artarak ,02-TL, 2010 yılında %0,75 oranında azalarak ,34-TL, 2011 yılında %41,7 oranında artarak ,48- TL ve, 2012 yılı sonu itibarıyla %73 oranında artarak ,72 TL olduğu tespit edilmiştir yılında bütçe gelirlerinde bir önceki yıla göre azalma yaşanırken, 2011 yılında ise büyük oranlı bir artış görülmektedir. Bu durum, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya ödenmesi gereken önceki yıllardan birikmiş borçların ödenmesi için tahsis edilen hazine yardımı tutarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bütçe gelir kaynakları bir önceki yıla göre; 2008 yılında %18, 2009 yılında %20,6, 2011 yılında %41,7, 2012 yılında %73 artmıştır yılında ise %0,75 azalmıştır. Tablo 4b.1.2 ve Şekil 9a.2.2 de gösterildiği gibi gelir gerçekleşmelerinde önemli ölçüde reel artış olduğu dikkat çekmektedir. Toplam bütçe gelirleri 2007 yılında TL olarak gerçekleşmişken, 2011 yılında nominal olarak ,48-TL şeklinde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu artışın reel karşılığı, Üretici Fiyat Endeksi nin (ÜFE) etkisi dikkate alınarak hesaplandığında, 2011 yılı bütçe gerçekleşmelerinin 2007 yılı baz kabul edilmesi hâlinde ,56-TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile döneminde bütçe gerçekleşmelerinde nominal artış %100,04 iken reel artış %55 düzeyinde gerçeklemiştir. Gelir kalemleri içinde en yüksek reel artış %178 ile diğer gelirler kaleminde kaydedilmiş olup; bunu %61 ile özel bütçe gelirleri, %44 ile araştırma proje gelirleri ve %5 ile de öğrenci harçları takip etmektedir. Bütçe Giderlerimiz; Stratejik Planımızda belirtildiği gibi bütçe giderlerinin Tablo 4b.1.3 ve Şekil 9a.2.3 de gösterildiği gibi döneminde nominal olarak arttığı görülmektedir yılında %9,4 oranında artarak ,58-TL, 2009 yılında %6,8 oranında artarak ,18-TL, 2010 yılında %8,5 oranında artarak ,75- TL, 2011 yılında %31,6 oranında artarak ,25-TL ve 2012 yılında %62 oranında artarak ,91 -TL olarak gerçekleşmiştir yılında genel kamu hizmetlerinde yapılan harcamaların bir önceki yıla göre %258,5 oranında artarak ,12-TL den ,93-TL ye yükseldiği dikkat çekmektedir. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenmesi gereken önceki yıllardan birikmiş borçların (iki yıl boyunca emekli olan personelin ödenmeyen emeklilik ikramiyelerinin) ödenmesi için tahsis edilen Hazine yardımı tutarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Aynı yıl, sağlık hizmetleri 91

92 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR kaleminde yapılan harcamaların bir önceki yıla göre %44,9 oranında azalarak ,06- TL den ,77-TL ye gerilediği görülmektedir. Bu durum ise, Başıbüyük Yerleşkesi ndeki hastanenin inşa edilmesinin İstanbul İl Özel İdaresi ne devredilmesinden kaynaklanmıştır. Savunma hizmetleri kalemindeki artış ise yangın önlemeye yönelik mal alımlarından kaynaklanmıştır. Toplam bütçe gelirleri nominal olarak; % 73 artmış iken, bütçe giderlerinin ise nominal % 62 olarak arttığı tespit edilmiştir.. Bütçe hazırlama rehberine göre kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri ayrı kalem olarak dikkate alınmaktadır. Sağlık hizmetleri kalemindeki azalışın sebebi hastane inşaatına ayrılan ödeneklerin % 50 civarında düşürülmesi ve inşaatın İl Özel İdaresi ne devredilmiş olmasıdır. Genel Kamu Hizmetlerindeki 2012 yılına ait gelir gider düşüşü Sosyal Güvenlik Kurumuna tamamı ödenen borçlarımızdan kaynaklanmıştır. Gider kalemleri içerisinde en önemli reel artış %568 ile cari transferlerde gerçekleşmiştir. Onu %62 reel artışla sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, %20 artışla personel giderleri ve %4 artışla mal ve hizmet alım giderleri takip etmektedir. Sermaye giderlerinde %50 oranında reel azalış görülürken, sermaye transferlerinde her hangi bir değişim olmamıştır. Tablo 4b.1.6. ve Şekil 9a.2.6 de gösterilmiştir. Gider gerçekleşmelerinde bazı kalemlerde reel artışlar görülürken, bazı kalemlerde ise reel azalmalar görülmektedir. Toplam bütçe giderleri 2007 yılında TL olarak gerçekleşmişken, 2011 yılında nominal ,25-TL şeklinde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu artışın reel karşılığı, Üretici Fiyat Endeksi nin (ÜFE) etkisi dikkate alınarak hesaplandığında, 2011 yılı bütçe gerçekleşmelerinin 2007 yılı baz kabul edilmesi hâlinde ,13-TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile döneminde bütçe gerçekleşmelerinde nominal artış %67 iken reel artış %29 düzeyindedir. Ödenek kalemlerindeki reel değişim ise savunma hizmetlerinde %211 artış, genel kamu hizmetlerinde %196 artış, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinde %71 artış, eğitim hizmetlerinde %23 artış, sağlık hizmetlerinde (hastane inşaatının İl Özel İdaresi ne devredilmesi nedeniyle) %65 azalış, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde %54 azalış ve kültür hizmetlerinde ise %10 azalış şeklindedir. Tablo 4b.1.4. ve Şekil 9a.2.4 de gösterilmiştir. Tablo 4b.1.5. ve Şekil 9a.2.5 de gösterildiği gibi 2012 yılı itibarıyla bütçe ödenekleri içinde en büyük payın ,22-TL ile personel giderleri kalemine ait olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla ,14-TL ile cari transferler, ,96-TL ile mal ve hizmet alım giderleri, ,79-TL ile SGK ya devlet primi giderleri, ,80-TL ile sermaye giderleri ve 0-TL ile sermaye transferleri takip etmektedir. 92

93 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Tablo 4b.1.1 Bütçe Gelir Kaynaklarının Yıllara Göre Değişimi (TL) Öğrenci Harçları¹ Bağış ve Yardımlar Finansman Fazlasından Eklenen Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Döner Sermaye Gelirlerinden (% 5) Diğer Gelirler³ Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 1 Örgün öğretim, ikinci öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, yaz okulu, uzaktan eğitim 2 Hazine yardımı, şartlı bağışlar, proje yardımları 3 Mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları, diğer gelirler, mevduat faizleri Tablo 4b Döneminde Gelir Gerçekleşmelerinde Reel Değişim (TL) Öğrenci Harçları 1 Özel Bütçe 2 Araştırma Projeleri Diğer Gelirler 3 Toplam , , , , , (Nominal) , , , , , (Reel)* , , , , ,56 Nominal-Reel Farkı (2011) , , , , , Arası Reel Değişim (%) 0,05 0,61 0,44 1,78 0,55 1. Örgün öğretim, ikinci öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, yaz okulu 2. Hazine yardımı, bağışlar, finansman fazlası 3. Mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları, diğer gelirler (*) Reel değerler, 2007/12 dönemden 2011/12 dönemine kadar olan ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

94 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Tablo 4b.1.3 Bütçe Giderlerinin Yıllara Göre Değişimi (TL) Gider Kalemi Genel Kamu Hizmetleri , , , ,00 Savunma Hizmetleri , , , , ,26 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , , , ,95 Sağlık Hizmetleri , , , , ,22 Kültür Hizmetleri , , , , ,17 Eğitim Hizmetleri , , , , ,84 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri , , , , ,47 Toplam , , , , ,91 Tablo 4b Döneminde Gider Gerçekleşmelerinde Reel Değişim (TL) Gider Kalemi (Nominal) 2011 (Reel)* Nominal-Reel Farkı (2011) Arası Reel Değişim (%) Genel Kamu Hizmetleri , , , ,30 1,96 Savunma Hizmetleri 7.819, , , ,39 2,11 Kamu Düzeni ve Güvenlik , , , ,88 0,71 Hizmetleri Sağlık Hizmetleri , , , ,36-0,65 Kültür Hizmetleri , , , ,29-0,1 Eğitim Hizmetleri , , , ,08 0,23 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri , , , ,12-0,54 Toplam , , , ,29 (*) Reel değerler, 2007/12 dönemden 2011/12 dönemine kadar olan ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır

95 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Tablo 4b.1.5. Bütçe Ödeneklerinin Gider Kalemlerine Göre Dağılımı Gider kalemi Personel Giderleri , , , , ,22 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri , , , , ,79 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,96 Sermaye Giderleri , , , , ,80 Sermaye Transferleri , , ,04 - Carî Transferler , , , , ,14 Toplam , , , , ,91

96 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Tablo 4b Döneminde Gider Kalemlerine Göre Reel Değişim (TL) Gider Kalemi (Nominal) 2011 (Reel)* Nominal-Reel Farkı (2011) Arası Reel Değişim (%) Personel Giderleri , , , ,95 0,2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri , , , ,87 0,62 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,20 0,04 Sermaye Giderleri , , , ,86-0,50 Sermaye Transferleri , ,04 0 Carî Transferler , , , ,93 5,68 Toplam , , ,13 0,29 (*) Reel değerler, 2007/12 dönemden 2011/12 dönemine kadar olan ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

97 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Stratejik Planı nda belirtilmiş olan 2007 Yılında Gerçekleşen Öz Gelirlerimiz toplam ,99 YTL olup, ayrıntılı detayı aşağıdaki Tablo 4b.1.7 de ve Şekil 9a.2.7 gösterilmiştir yılı akademik birimlerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirgiderlere ait veriler ise Tablo 4b.1.8, Şekil 9a.2.8 ve Şekil 9a.2.9 da gösterilmiştir. Tablo 4b.1.7. Öz Gelirlerimiz ÖZ GELİR TÜRÜ GERÇEKLEŞEN (YTL) 1.Eğitim Gelirleri Eğitim Gelirleri Tezsiz Y.L.Gelirleri Tezli Y.L.Gelirleri Doktora Gelirleri Yüksekokulu Çevre Sorunları Arş.ve Uyg.Mrk. Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Arş.Uyg.Mrk. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi 635,59 139, , , , , , , , ,31 Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Araş.Proj.Gelirleri Payı Hukuk Fakültesi , ,97 İ.İ.B.F. 750, ,80 İletişim Fakültesi ,23 Diğer Hizmet Gelirleri Şartlı Bağış ve Yardımla Kitap,Yayın vb Satış 209 gelirleri TOPLAM İnsan Hakları ve Ceza Hukuku Arş.Uyg.Mrk. Kadın İşgücü Arş.Uyg.Mrk. Muhasebe Arş.veUyg.Mrk ,00 Tablo 4b yılı Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir-Giderleri BİRİMLER GELİRLER GİDERLER Atatürk Eğitim Fakültesi , ,27 Mühendislik Fakültesi , ,13 MÜSEM , ,46 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - 593,23 Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık Sigortacılık Enstitüsü - 593,22 270, ,66 Sayısal Yöntemler Arş. Ve Uyg.Mrk. Sosyal Bilimler Enstitüsü ,68 Beden Eğitimi ve Spor , ,16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksek 1.899,49 417,88 97

98 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Okulu Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Teknik Eğitim Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 677,97 149, , , Bilimler Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü , ,21 EPAM - - TIP TOPLAMI GENEL TOPLAM , , , ,47 Tv-Sinema Bölümü Uluslar arası Ekonomik İlişkiler Arş.Uyg.Mrk , , UTKAR , ,89 Yabancı Diller Yüksek Okulu Yeni Teknolojiler Arş.Uyg.Mrk. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Eczacılık Fakültesi TIP DIŞI TOPLAM Marmara Üniversitesi Arş.ve Uyg.Hastanesi Dişhekimliği Fakültesi Nörolojik , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 4b.2. Kaynakların en iyi biçimde etkili ve verimli kullanılması için; finansal planlama, kontrol, raporlama ve gözden geçirme süreçleri tasarlar. Üniversitemizin kamu kuruluşu olması nedeni ile her yıl bütçe kanununa, üniversitenin orta vadeli mali planına ve Bütçe Hazırlama Rehberi ne göre uygun olarak bütçe planlaması yapılmakta ve Maliye Bakanlığına sunulmaktadır. Yıllık bütçe planı hazırlanırken önceki yıllarda gerçekleşen öz gelirlerimiz ve hazine gelirlerimiz baz alınarak, stratejik planımıza uygun olarak o yıl içinde yapmamız gereken tüm faaliyetler ve sabit giderlerimize uygun tahmini bütçe hazırlanmaktadır. Tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yıl boyunca stratejik planımıza ve performans programlarımıza göre gerekli yatırımlar ve harcamalar yapılmaktadır. Mali yılın başlangıcı ile bitişi arasındaki dönem içinde yatırımlarımız ve harcamalarımızın yıllık bütçe planımıza uygun olarak yapılıp yapılmadığına yönelik düzenli kontroller yapılmakta ve yatırım harcamaları aylık ve üç aylık olmak üzere raporlar tutulmaktadır. Mali Kontrol Sistemi; Stratejik Planımızda belirtilmiş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda, kamu kurumlarında mali kontrol, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. Mali kontrol sistemi, iç kontrol ve dış denetim süreçlerinden oluşmaktadır sayılı kanunda iç kontrol kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde 98

99 T.C. gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası İç Denetim Faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. İç kontrol ön mali kontrol (harcama öncesi kontrol) ve iç denetim olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Ön mali kontrol, SGDB ile harcama birimleri arasında sağlanırken, iç denetim İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından sağlanır. Üniversitemizde iç kontrol sistemi, Rektörümüzün gözetim ve sorumluluğu altında çalışır. Üniversitemizin mali işlemleri üzerinde dış denetim Sayıştay tarafından, ilgili mevzuatta yazılı esas ve usullere göre yapılmaktadır. YÖK ise idari işlemler üzerinde dış kontrol yetkisine sahiptir. Üniversitemizin harcama birimleri ve SGDB tarafından yürütülen mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulmasına ilişkin zorunlu olan uygulama Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Mali Kontrol Süreci nde yer alan prosedüre göre yapılmaktadır. (Tablo 5a.1. Üniversitemiz Süreç Listesi) 4b.3. Kuruluşun bütün uygun düzeyleriyle uyumlu biçimde oluşturulmuş finansal yönetişim süreçleri kurar ve uygular. Akademik ve idari birimler, ihtiyaçlarına göre analitik bütçe sınıflandırılmasını, IV. düzey kırılımında bütçelerini gerekçeleriyle birlikte Üniversitenin Bütçe Hazırlama Prosedürü doğrultusunda hazırlayarak SGDB/Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü ne bildirmektedir. SGDB/ Bütçe Performans Şube Müdürlüğü II. düzeyde konsolide ederek bütçe tasarısını Maliye Bakanlığına teslim etmektedir. Bütçe Tasarısını, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki kişi sayısına göre çoğaltarak TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na görüşülmek üzere göndermektedir. Kesinleşen bütçenin uygulanması Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci nde yer alan Üniversitenin Bütçe Uygulama Prosedürü ne göre sağlanmaktadır. (Tablo 5a.1. Üniversitemiz Süreç Listesi) 4b.4. Maddi ve maddi olmayan tüm varlıkları; uzun vadeli ekonomik, toplumsal ve doğal çevre açısından etkilerini dikkate alarak değerlendirir, seçer, onaylar veya elden çıkarır. Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri, taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4134 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Taşınır ve taşınmaz mallar veya hizmet alımları, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek yapılması işlemi İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Doğrudan Temin usulü ile yapılmaktadır. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler ise İhale Usulü ile yapılmaktadır. İMİDB (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) Tedarikçi firma sayıları Şekil 4a.1.2 de, doğrudan temin sayıları Şekil 4b.4.1 de gösterilmiştir. Şekil 4b yılları arasında Doğrudan Temin Sayıları Üniversitemizin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin, mevcut ödenekler dahilinde en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun şekilde teminin edilmesi ve yönetilmesi Süreç Yönetimi kapsamında Mal ve Hizmet Alım Süreci nde yer alan prosedürlerimize göre yapılmaktadır. (Tablo 5a.1. Üniversitemizin Süreç Listesi) Muayene ve Kabul Yönetmeliği, YİTDB (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) Çalışma Yönergesi kapsamında üniversitenin her türlü bakım onarım işleri Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Bakım Onarım Süreci nde yer alan Bakım Onarım Prosedürü ne göre yapılmaktadır. (Tablo 5a.1. Üniversitemiz Süreç Listesi) 4b.5. Finansal riskleri belirleyerek ve uygun biçimde yönetilmesini güvence altına alarak, paydaşlarda yüksek düzeyde güven oluşturur. Yılı Bütçe Kanunu, ilgili yönetmelikler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ve ilgili tebliğ/talimatlar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle personel giderleri devlet güvencesi altındadır. Mal ve hizmet alımları ödenekler çerçevesinde devlet ihale ve satın alma yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu nedenle alımına karar verilmiş olan bir malın veya hizmetin hangi 99

100 T.C. harcama kaleminden yapılacağı ve ödemelerinin nasıl yapılacağı da devlet güvencesi altındadır. Bütçe gelir ve giderlerimiz Yılı Bütçe Kanunu da, uygulama sonuçları Faaliyet Raporun da, Öz değerlendirme Raporu nda, Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu nda yayınlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu yapı, tüm paydaşlarımızın gözünde bütçe uygulamaları adına güven arttırmaktadır. 4b.6. Uzun vadeli amaçlarla kısa vadeli finansal planlama çevrimleri arasında uyum sağlar. Tüm paydaşlarımızın beklentileri dikkate alınarak hazırlanan uzun vadeli yatırım planları kapsamına ve bütçeye göre dönemi gelen veya değişen şartlara (teknoloji, teknik zorunluluk, paydaş beklentileri vb.) bağlı olarak ilgili süreçler tarafından düşünülen yatırımlar için, teknik fizibilite raporları hazırlanarak yatırımın finansal değerlendirilmesi yapılmaktadır. Planlanan yatırımlar için fizibilite raporu hazırlanmakta olup, yatırım projesi finansal değerleme sonucu ile bütçe komisyonu incelemesi ve Rektörlük onayıyla Yatırım Bütçesi Hazırlama Rehberi doğrultusunda konsolide edilerek Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmaktadır. Onaylanan projeler, ilgili mevzuatlar gereği tedarikçi firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında gerçekleşmektedir. Üniversitemiz, yatırım programında yer alan projelerin uygulama sonuçları hakkında kamuoyunu, Maliye Bakanlığı'nı, Kalkınma Bakanlığı'nı, Sayıştay Başkanlığı'nı bilgilendirmektedir. Yatırım projeleri Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Raporlama Süreci nde yer alan Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Prosedürü ne göre yapılmaktadır. (Tablo 5a.1. Üniversitemizin Süreç Listesi) 4c. Binalar, donanım, malzemeler ve doğal kaynaklar sürdürülebilir bir biçimde yönetilir. 4c.1. Binaları, donanımı ve malzemeleri yönetmek üzere, kuruluşu ana stratejisini destekleyen strateji ve politikaları oluşturur ve uygular Stratejik Planda bulunan stratejik amaçlarımız (Tablo 2c.2.1), Stratejik Planda bulunan performans hedeflerimizde (Tablo 2c.3) belirlenmiş olan, Stratejik Amaç 5: Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması Performans Hedef 7: Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR amacı ve doğrultusunda yapılan proje sayısı, projenin gerçekleşme oranı performans göstergeleri belirlenmiştir. (Detaylı bilgi: Şekil 2d.11 ve Şekil 2d.12) Stratejik Planında belirtildiği gibi üniversitemiz, 14 yerleşkede faaliyet göstermektedir. Yerleşkelerin alanı ve akademik birimlerin yerleşkelere göre dağılımı Tablo 4c.1.1 de gösterilmiştir. Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Göztepe, Haydarpaşa, Kartal ve Pendik yerleşkeleri Asya yakasında, Bahçelievler, Beyazıt, Nişantaşı, Sultanahmet, Şişli ve Tarabya yerleşkeleri ise Avrupa yakasındadır. Toplam ,9 m² olan yerleşkeler içinde alan itibarıyla en büyüğü m² (181,7 dönüm) ile Başıbüyük Yerleşkesi dir. Göztepe Yerleşkesi m² (153,3 dönüm), Anadoluhisarı Yerleşkesi m² (121,9 dönüm) ve Haydarpaşa Yerleşkesi m² (62 dönüm) büyüklüktedir. En küçük yerleşkeler ise yalnızca birer binadan ibaret olan Şişli (170 m²), Beyazıt (525 m²) ve Kartal (1.000 m²) yerleşkeleridir. Tablo 4c.1.1 Yerleşkelerin Alanı ve Akademik Birimlerin Yerleşkelere Göre Dağılımı Yerleşke Alanı (m²) Acıbadem Anadoluhisarı Bağlarbaşı ,6 Bahçelievler Başıbüyük Beyazıt 525 Göztepe Akademik Birim Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlâhiyat Fakültesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu İlâhiyat Meslek Yüksekokulu İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Atatürk Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi 100

101 Bilgisayar Notebook Yazıcı Renkli yazıcı Tarayıcı Projeksion Cihazı Server (Sunucu) Kamera/Fot oğraf makinası T.C. İktisat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacı lık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Eczacılık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi Haydarpaşa ,4 Hemşirelik Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kartal Sağlık Bilimleri Fakültesi Nişantaşı ,9 Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi Sultanahmet Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Şişli 170 Güzel Sanatlar Fakültesi Toplam ,9 İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Gözcübaba (Kadıköy) 621 Göztepe (Kadıköy) 80 Halkalı (Küçükçekmece) Validebağ Korusu-1 (Üsküdar) Validebağ Korusu-2 (Üsküdar) Kandıra (Kocaeli) Marmara Adası (Balıkesir) ,3 Toplam ,3 Yerleşkelerde toplam m² açık mekân bulunmaktadır. Bunların m² si (%53,9) sert zemin, m² si (%36,4) düzenlenmiş yeşil alan, m² si (%9,7) ise düzenlenmemiş yeşil alanlardır. Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerimizin kullandıkları demirbaşlar; Teknoloji grubunun, Ofis grubunun ve Eğitim grubunun, yılları arasındaki ürün bazlı dağılımı Tablo 4c.1.3, Tablo 4c.1.4, Tablo 4c.1.5 te ve Şekil 9b.1.2, Şekil 9b.1.3 ve Şekil 9b.1.4 de gösterilmiştir. Tablo 4c Yıllarında Alınan Teknoloji Grubuna Ait Demirbaşların Ürün Bazında Dağılımı TEKNOLOJİ GRUBU Tablo 4c.1.2 de gösterildiği gibi mülkiyeti üniversitemize ait olan veya üniversitemize tahsisli başka gayrimenkuller de bulunmaktadır. Tablo 4c.1.2 Mülkiyeti Üniversitemize Ait veya Tahsisli Diğer Gayrimenkuller Mevki, İlçe/İl Alanı (m²) Çubuklu (Beykoz) Dudullu (Ümraniye) Durusu (Arnavutköy)

102 Masa Koltuk Sandalye Sehpa Dolap Buzdolabı Faks Makinası Telefon santrali Telefon Makinası Baskı Makinası Klima Fotokopi Makinası T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Tablo 4c Yıllarında Alınan Ofis Grubuna Ait Demirbaşların Ürün Bazında Dağılımı OFİS GRUBU Tablo 4c Yıllarında Alınan Eğitim Grubuna Ait Demirbaşların Ürün Bazında Dağılımı Piyano EĞİTİM GRUBU Örgü Makinası Akıllı Yazı Tahtası Amfi sırası Araştırma ve Üretim Amaçlı cihazlar Mine fırını c.2. Binaları, donanımı ve malzemeleri içeren maddi varlıkları en uygun biçimde kullanımını, yaşam çevrimleri süresince etkili biçimde yönetimini ve fiziksel güvenliğini sağlar Stratejik Planımızda belirtildiği gibi üniversitemizde akademik ve idari birimler tarafından kullanılan binaların toplam kapalı mekân büyüklüğü m² dir. Toplam derslik alanı ise m² dir yılı sonu itibarıyla akademik ve idari personel ile öğrencilerin toplam sayısı kişi olup, kişi başına düşen ortalama kapalı alan büyüklüğü ise 3,3 m² dir. Öğrenci başına düşen ortalama derslik büyüklüğü ise 0,8 m² dir. Fiziksel-mekansal özellikler açısından ders araç ve gereçlerinin (sıra, masa, sandalye ve diğer malzemelerin) kullanımı, çalışma odasının fiziksel ve teknik donanım açısından yeterliliği, aydınlatma, iklimlendirme (ısıtma, soğutma) konusunda memnuniyet söz konusu iken, spor alanları, kantin ve sosyal mekânlar, engellilere uygun fiziksel-mekansal düzenlemeler ve temizlik hizmetleri konusunda memnuniyetsizlik Stratejik Planımızda İç Paydaş Analizi sonuçlarında belirtilmiştir. Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan, üniversitemizin teknik alt yapısını ve donanımlarını, malzemelerini güvenli ve verimli kullanmak amacıyla Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Kullanma Talimatları Bakım Onarım Prosedürü Mal ve Hizmet Alım Prosedürü ve Mal ve Hizmet Yönetim Prosedürü oluşturulmuştur. (Tablo 5a.1. Üniversitemiz Süreç Listesi) Tüm araç ve gereçler, iş güvenliği açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na uygun olarak Kullanma Kılavuzu nda belirtilen talimatlara göre kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanılan malzemeler etkili bir biçimde yönetilmektedir. 4c.3. Faaliyetlerinin toplum sağlığına, güvenliğe ve çevreye olan etkisini aktif biçimde yönettiğini gösterir Stratejik Planımızda GZFT analizi çalışması yapılmıştır. Bazı birimlerde çevre düzenlemesi, özürlülere yönelik kolaylıklar, otopark, yangın güvenliği, ısıtma-soğutma, aydınlatma, elektrik, temizlik, güvenlik, ışıklandırma, yemek ve personel servisi hizmetleri ihtiyacı karşılayacak düzeyden uzak olduğu tespit edilmiş ve Stratejik Planımızda zayıf yanları iyileştirmeye yönelik hedefler belirlenmiştir (Detaylı bilgi: Kriter 2c.1). Süreç Yönetimi kapsamında da ilgili prosedürler ve talimatlar oluşturulmuştur. 102

103 T.C. Norm kadro çalışmalarında toplum sağlığını, güvenliğini ve çevreye olan etkiyi aktif bir şekilde yönetmek için İş Sağlığı Güvenliği Kurulu nun kurulması öngörülmüştür. Kriter 5d.3 de Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında toplum sağlığına ve çevreye olan etkisi göz önüne alınmaktadır. 4c.4. Faaliyetlerinin toplum ve kendi çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerini ölçer ve yönetir. Üniversitemiz Stratejik Planı nda stratejik amaçlarımızdan (Tablo 2c.2.1) dört tanesi faaliyetlerinin toplum ve çalışanlarımız üzerindeki etkilerini belirlemektedir; Amaç 1: Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Amaç 3: Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi Amaç 4: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin arttırılması Amaç 6. Üniversitenin fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi Amaç 7: Çevresel işbirliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini arttırmak doğrultusunda üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelin çalışma şartlarının ve sosyal aktivitelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır Stratejik planımızda belirtilen temel aşamalarından biri olan durum analizi çalışması kapsamında üniversitemizin kuruluşu ve tarihi gelişimi, üniversitemizin yürüttüğü faaliyetlerin hukuki çerçevesi, ana faaliyet alanları, kuruluş içi analiz ve bu çerçevede eğitim-öğretim faaliyetleri; araştırma, danışmanlık, yayın ve bilimsel organizasyon faaliyetleri; kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ve genel yönetim faaliyetleri konuları yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri Kriter 5d.3 de detaylandırılmıştır. Üniversitemizin ısınma, ulaşım ve sağlık hizmetleri, yemek hizmetlerinde temel paydaşlarımız olan öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın beklenti ve değerlendirmeleri dikkate alınıp, memnuniyet anketleri ile ölçümler yapılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda beklentiler önem derecesine göre sıralanarak bu yönde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Performans Göstergeleri Kriter 9 da detaylandırılmıştır. Üniversitemiz norm kadro çalışması kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nun kurulması öngörülmüş ve paydaşlarımızın eğitim, öğretim ve çalışma ortamları insan sağlığını tehlikeye atmayacak biçimde güvenli, İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR sağlıklı ve ergonomik olarak yönetilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ekipmanlara yapılan tüm yatırımların uzun ömürlü olabilmesi için düzenli bakımları ve onarımları yapılmakta olup Süreç Yönetimi kapsamında prosedürler ve talimatlar oluşturulmuştur. (Tablo 5a.1. Üniversitemizin Süreç Listesi) Kriter 5d.3 te belirtilen Elektronik Atık Kampanyası, Çevresel atık değerlendirilmesi gibi sosyal sorumluluk projelerimiz üniversitemiz bünyesinde yapılmaktadır. Tüm faaliyet alanlarında oluşan atıklar, toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanıp, belediye ekiplerine teslim edilmektedir. 4c.5. Yerel ve küresel çevreye etkilerini en az düzeye indirmek üzere; yasal standartları ve gereklilikleri de aşan, zorlayıcı hedefler içeren uygun politikalar ve yaklaşımlar geliştirir ve uygular. Üniversitemiz fiziki mekanlarının engellilerin kullanımı için daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarımız genellikle bina girişlerine rampalar yapılması, katlı binalarda engelli asansörlerinin yapılması, engelli tuvaletleri ile lavaboların arttırılması, toplu kullanıma açık hizmet birimlerinin projeleri yapılırken giriş kısımlarında kurulması şeklinde olmaktadır. Engelli öğrenci sayıları ve yapılan kolaylıklar Kriter 6b.2 de ve engelli öğrenci birimi Kriter 8a.1 de detaylandırılmıştır. Üniversitemizdeki yeşil alanlarımız stratejik Planımızda belirtilmiştir. Üniversitemiz yerleşkelerinde toplam m² açık mekan bulunmaktadır. Bunların m² si (%53,9) sert zemin, m² si (%36,4) düzenlenmiş yeşil alan, m² si (%9,7) ise düzenlenmemiş yeşil alanlardır. Diğer bir ifade ile yeşil alan potansiyeli taşıyan açık mekânların %79 u düzenlenmiş, %21 i ise düzenlenmemiştir. Üniversitemizdeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin toplam sayısının olduğu dikkate alındığında, kişi başına ortalama 1,7 m² yeşil alan düşmektedir. 4d. Teknoloji, stratejinin yaşama geçirilmesini destekleyecek biçimde yönetilir. 4d.1. Teknoloji portföyünü yönetmek üzere kuruluşun ana stratejisini destekleyen bir strateji ve bu stratejiyi destekleyen politikaları oluşturur Stratejik Planı mızda yer alan Amaç 2: Eğitim alt yapısının iyileştirilmesine yönelik 103

104 T.C. hedef ve faaliyetler oluşturulmuştur Stratejik Plan çalışmasında teknolojinin kullanımı açısından güçlü yönlerimiz ve zayıf yönlerimiz belirtilmiştir. Kriter 2c.1 de detaylandırılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknolojiyi en iyi şekilde kullanımını sağlamakta ve yönetmektedir. Amacı; Üniversitemizin iletişim ve ağ altyapısının sürekliliğini sağlamak, İnternet tabanlı hizmetlerin sunulması (web, e-posta, uzaktan eğitim,vb.) Var olan sistemlerin yönetilmesi, izlenmesi, takip edilmesi (Sunucu, Router, Switch, vb.) Ağ sistemlerin güvenliğini sağlamak, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri içinde olmak, Edindiği bilgi ve deneyimleri üniversitemizin tüm organlarıyla paylaşmak, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu projelere destek sağlamak ve yönlendirici olmak, Üniversitemizi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çağdaş eğitim seviyemizi yükselterek uluslararası alanda söz sahibi olmasını sağlamaktır. Üniversitemiz ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta ve/veya bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e- Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi gelişim ifade eden tüm yeni terimler, daima üniversitemizin gündeminde olup ilgili birimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde hayat bulmaktadır. 4d.2. Etkinliklerini desteklemek ve iyileştirmek üzere bilgi teknolojileri kullanan süreçler de dahil çeşitli teknolojileri kullanır. Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda, dijital altyapının yenilenerek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler verilmektedir. Bu kapsamda başlatılan Kampus Kart uygulaması ile akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra emekli personel, İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR misafirler ve ziyaretçilere yönelik kurumsal kimlik kartı ihtiyacı standart ve entegre bir yaklaşımla karşılanmıştır. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), bilgi ve belgelerin elektronik ortamlarda üretilerek iletilmesine ve saklanmasına imkan vermektedir. Elektronik ortamlarda üretilen belgeler, 23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik İmza Kanunu ile hukuken de kabul görür hale gelmiştir. Bu düzenleme ile, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerinde ve diğer kurumlarla yapacakları bilgi ve belge iletişiminde, kağıt ortam yerine sayısal ortamlarda saklanan belgelerin de yazılı belgelere eşdeğer nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Elektronik belge yönetiminin iş süreçleri ile entegrasyonunda, EBYS iş süreçleri yönetimini destekleyen çok önemli bir araç olmaktadır. EBYS kapsamında süreçlerde iletilmesi gerekli bilgi ve belgelerin nitelikleri, iletim ile ilgili kurallar, yetki tanımları ve kullanıcı grupları gibi farklı düzeylerde kullanılabilecek birçok konuda gerekli düzenlemelere yer verilmiştir. EBYS, 2012 yılında üniversitemizin pilot birimlerinde çalışmaya başlamış olup, 2013 yılında tüm birimlerde uygulamaya başlanacaktır. Üniversite genelinde oluşturulan Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) ile personelin bütün özlük işlemleri ve personel hareketleri, Evrak Takip Sistemi (ETS) ile üniversite kayıtlarına giren ve çıkan her türlü evrak, Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Yönetim Sistemi ile proje başvuruları, hakem atama ve değerlendirmesi, harcama ve ödenekler, satın alma ve bütçelendirme, raporlama ve süreçler, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi ile kayıtlar, ders seçme, sınavlar, ders içerikleri, transkript, harçlar, yatay geçiş başvuruları, özel yetenek sınavları, mezuniyet ve benzeri işlemler elektronik ortamda takip edilmektedir. Üniversitemizce kullanılan programlar Tablo 4d.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 4d.2.1 Kullanılan Programlar PROGRAM/SİST PROGRAM/SİSTEM TÜRÜ EM ADI Yordam Kütüphane YordamBT Otomasyon Programı Elektronik Kamu Alımları Ekap Platformu Evrak Takip Sistemi Ödeme Emri Belgesi ETS E- BÜTÇE KBS sistemi 104

105 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR ANKOS - Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi Taşınır Mal Kayıt Programı Maaş Programı Maaş Programı Emekli Kesenek Prim Bildirgileri Personel İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi PERSONEL Bilgi Yönetim Sistemi ÖĞRENCİ Bilgi Yönetim Sistemi ELEKTRONİK Belge Yönetim Sistemi Harcama Yönetim Sistemi (KBS) Akademik bilgi Bankası Yordam Kütüphane Otomasyon Programı AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Programı SGK Prim Bildirgeleri Öğrenci İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi Burs Programı Yemekhane Takip Sistemi KİTS AyniPro PRODMA SAY 2000i E-SGK E-SGK PBYS ÖBYS EBYS HYS AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ YordamBT AMP E-BİLDİRGE E-SGK BURS YÖNETİM SİSTEMİ KAMPÜS KART Yazılım, donanım ve ağ sistemleri çalışmaları kapsamında akademik ve idari personel için marmara.edu.tr uzantılı, öğrenciler için marun.edu.tr uzantılı e-posta uygulaması başlatılmış, 2011 yılı sonu itibarı ile bütün personele ve öğrenciye e-posta adresi tahsis edilmiştir. Sistemde 2 GB e-posta ve 500 MB ftp hızında hizmet verilmektedir. Bant genişliği 400 mbps ye yükseltilmiş ve internet erişiminde yeni nesil IP (IPv6) teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Kablolu ağ sisteminin yenilenmesi çalışması 5 fakültede başlatılmış; bütün yerleşkelerde 2012 yılı içerisinde kablosuz ağ sistemine geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kullanıcıların, üniversite bünyesindeki bütün yazılım sistemlerine tek kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulayıp oturum açmalarına imkân sağlayan Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi (LDAP) kurulmuştur. (http://maep.marmara.edu.tr), E-Dergi (http://edergi.marmara.edu.tr), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Başvuru Sistemi (http://oyp.marmara.edu.tr), Kampus Kart Bilgi Toplama Arayüzü (http://kart.marmara.edu.tr), Akademik Takvim Sistemi (http://takvim.marmara.edu.tr), Aday Öğrenci Bilgilendirme Portalı (http://aday.marmara.edu.tr), Hayat Boyu Öğrenme Programı (http://llp.marmara.edu.tr), Komisyon ve Kurullar Gündem Takip Sistemi (http://komisyon.marmara.edu.tr) ve Uluslararası Ofis WEB Sitesi (http://international.marmara.edu.tr) hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Üniversitemiz web sayfaları World Wide Web Consortium (W3C) tarafından hazırlanan Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 1.0 (http://www.w3.org/tr/wai-webcontent) ile tam uyumludur. Web sayfalarının tasarımı Cascading Style Sheets (CSS) kurallarına uygun yapılmıştır. XML uyumlu tasarımlar sayesinde web sayfaları gelecekteki teknolojilere uyumlu olacak şekilde geliştirilebilmektedir. Google ve benzeri arama motorları resimleri, animasyonları ve JavaScript leri indekslememekte ve değerlendirmeye almamaktadır. Arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmek ve web sayfalarına erişilebilirliği artırabilmek için içerik ile sunum birbirinden ayrı olarak sunulmaktadır. Üniversitemizin web sayfasını ziyaret eden kişi sayısının yıllar itibarıyla artmakta olduğu Şekil 4d.2.1 de gösterilmiştir yılında toplam olan ziyaretçi sayısı 2010 yılında e, 2011 yılında da e yükselmiştir döneminde %29,6 oranında bir artış sağlanmıştır. Şekil 4d yılları arasında web sayfamıza erişim Stratejik Planımızda, yazılım sistemleri çalışmaları kapsamında Anket Bilgi Yönetim Sistemi (http://anket.marmara.edu.tr), Akademik Etkinlikler Portalı 105

106 T.C. Üniversitemizin Göztepe Yerleşkesi nde bulunan Öğrenci Bilişim Merkezi, 150 bilgisayar ile günde öğrencinin, Haydarpaşa Yerleşkesinde bulunan Öğrenci Bilişim Merkezi ise 30 bilgisayar ile günde 300 öğrencinin ödev ve araştırma yapmasına imkân vermektedir. Üniversitemiz bünyesindeki akademik ve idari birimlerde 2011 yılı sonu itibarıyla toplam adet masaüstü bilgisayar, 789 adet dizüstü bilgisayar, 557 adet projeksiyon cihazı, 197 adet tarayıcı (scanner), 163 adet fotokopi makinesi, 279 adet yazıcı ve 30 adet DVD yazıcı bulunmaktadır yıllarına ait teknoloji grubuna ait demirbaşların ürün bazında dağılımı Tablo 4c.1.3 de gösterilmiştir 4d.3. Mevcut teknolojilerin en uygun biçimde kullanımı ve güncelliğini kaybeden teknolojilerin elden çıkarılması da dahil olmak üzere teknoloji portföyünü yönetir. Kriter 4d.1.de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mevcut teknolojilerin en uygun bir şekilde kullanıldığı ve nasıl yönetildiği belirtilmiştir. Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Ağ Hizmetleri Yönetim Süreci nde yer alan prosedürler hazırlanmıştır. (Tablo 5a.1. Üniversitemiz Süreç Listesi) Bilgisayar teknolojileri dışında kalan diğer teknolojiler akademisyenler tarafından kullanılmakta olup ilgili bölüm başkanlıklarının sorumluluğundadır yıllarına ait eğitim grubuna ait demirbaşların ürün bazında dağılımı Tablo 4c.1.5 de gösterilmiştir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma ve geliştirme faaliyetleri içinde olarak, edindiği bilgi ve deneyimlerini üniversitemizin web sayfasında (http://bidb.marmara.edu.tr) paylaşmaktadır. Üniversitemizin kullandığı lisanslı programlar sürekli güncellenmektedir. İç paydaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda talep edilen programların araştırılması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılarak yönlendirme işlemi yapılmaktadır. 4d.4. Elde edilen yararın en üst düzeye çıkarılması için çalışanlarının ve uygun diğer paydaşlarının yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına katılımını sağlar. Paydaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda talep edilen lisanslı programların pazar araştırması İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Teknik Şartname talep eden birimler tarafından hazırlanarak, uygun programların satın alma işlemi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleşmektedir. Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi kapsamında Süreç Künyeleri ve İş Akış Şemaları oluşturmak üzere üniversitemiz bünyesinde lisanslı olarak bulunan Microsoft Visio 2010 programını kullanmak için Kullanım Rehberi hazırlanmakta olup, programın uygulanması için birimlere bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. Üniversitemizde Tablo 4a.3.1 de gösterildiği gibi ulusal ve uluslararası nitelikte birçok bilimsel çalışma ve proje yürütülmektedir. Teknolojileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz olduğu gibi, yaygınlaştırmayı sağlamaya yönelik etkinliklerimizde yapılmaktadır Stratejik Planımızda yer alan Stratejik hedefimizde 2017 yılı sonuna kadar bulut bilişim teknolojisini faaliyete geçirme çalışması ön görülmüştür. Yapılan tüm etkinlikler üniversitemiz teknoloji portföyünü geliştirmektedir. 4d.5. Alternatif ve yeni geliştirilen teknolojileri; kurumsal performans, yetenekler ve bunların çevreye olan etkilerini dikkate alarak belirler ve değerlendirir. Üniversitemiz Bilişim Ağı nın geliştirilerek etkin kullanımının sağlanması, Tablo 2c.2.1 de gösterilen Stratejik Planda bulunan stratejik amaçlarımızdan olan, Amaç 2: Eğitim alt yapısının iyileştirilmesi öngörülmüştür. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel çalışmalar yayın haline getirilip ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Tablo 4a.3.1 de gösterilmiş olan üniversitemiz bilişim ve teknoloji üzerine düzenlenen bilimsel toplantılara katılmaktadır. Bu sayede gelişmeleri düzenli olarak takip edebilmektedir. Kriter 4d.2 de detaylandırıldığı gibi EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) bilgi ve belge iletişiminde, kağıt ortam yerine sayısal ortamlarda saklanan belgelerin de yazılı belgelere eşdeğer nitelikte olduğu kabul edilmiştir. EBYS kullanarak kağıt israfı önlenmektedir. 106

107 T.C. 4d.6. Teknolojiyi yenileşimi ve yaratıcılığı destekleyecek doğrultuda kullanır. Üniversitemiz yerleşkelerinde her düzeydeki teknoloji, başta öğrenci ve akademisyenlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Yıllar bazında teknoloji grubu demirbaşların dağılımı Şekil 4c.1.1 de gösterilmiştir. Kullanım şekli derslerdeki teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması şeklinde olabileceği gibi, öngörüde bulunulan teorilerin ispatlanması şeklinde de olabilmektedir. İspatlanan her teori, yeni teorilerin doğmasına neden olmaktadır. Bu olay misyonumuzda olduğu gibi çarpan etkisi yaratarak yenileşimi ve yaratıcılığı sürekli hale getirmektedir. Teknolojiyi yenileşimi ve yaratıcılığı destekleyecek doğrultuda ürünler kullanılmaktadır. Tablo 4c.1.3 de gösterilmiştir. 4e. Bilgi ve bilgi birikimi; etkili kararlar verilebilmesine destek olacak ve kurumsal yetenekleri geliştirecek biçimde yönetilir. 4e.1. Etkili ve zamanında karar verebilmelerini ve kuruluşun gelecekteki performansını doğru tahmin edebilmelerini sağlamak üzere liderlerine doğru ve yeterli bilgi verilmesini güvence altına alır. Üniversitemizin misyonunu, vizyonunu, kurumsal değerlerini, sloganlarımızı ve stratejik hedeflerimizi tanımlamak, üniversitemizin kurumsal kimliğini en iyi şekilde geliştirebilmek için liderlerimizin etkili ve zamanında karar verebilmeleri ve kuruluşun gelecekteki performansını doğru tahmin edebilmeleri için üniversitemiz belirlenen tarihlerde toplantılar düzenlemektedir. Üniversitemizin organları, 2547 Sayılı Kanun da Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmiştir. Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşmaktadır. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırabilir. Üniversitemizin Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR için seçilecek üç profesörden oluşmaktadır. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilmektedirler Stratejik Planı izleme ve değerlendirme sürecine göre planda yer alan tüm aktiviteleri ve tüm birimlerde yapılan ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Sürecin asıl sahipleri Rektör ve Rektör Yardımcılarıdır. Bununla birlikte sürecin yürütülmesinden İDK (İzleme ve Değerlendirme Kurul) ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulabilecek ilgili diğer kurullar sorumlu olmaktadır. Yapılan iyileştirme çalışmaları sürekli olarak izlenmektedir. İyileştirme eylem planlarının etkinlikleri altı aylık periyodlarla sistematik ve düzenli olarak değerlendirilip, gerekli görüldüğü takdirde ve ihtiyaç duyulan bölümlerde güncellemeler yapmaktadırlar. Sonuçlar raporlanarak Senato ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Süreç Yönetimi kapsamında bilgi ve bilgi birikimi, kurumsal yetenekleri geliştirecek biçimde çalışmalar yapılmaktadır. Kriter 5a.1 de detaylandırılmıştır. 4e.2. Verileri bilgiye ve uygun olan yerlerde paylaşılabilecek ve etkili bir biçimde kullanılabilecek bilgi birikimine dönüştürür. Üniversitemiz belirlenen tarihlerde, tüm akademik ve idari birimlerden gelen verileri konsolide ederek, etkili bir biçimde kullanılabilecek bilgi birikimine dönüştürüp Stratejik Plan, Özdeğerlendirme raporu, İdare Değerlendirme Faaliyet Raporu, Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değiştirme Raporu ve Kurumsal Beklentiler ve Gerçekleşmeler Raporu kamuoyuna duyurulmaktadır. Stratejik Planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz büyük projelerin yol haritası niteliğindedir. Üniversitemizdeki akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerimizin ve dış paydaşlarımızın aktif katılımıyla hazırlanan stratejik planımızda, kurumsal geçmişimiz gün yüzüne çıkarılırken, mevcut durumumuz ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve geleceğe dair iddialı, ancak gerçekçi hedefler konulmaktadır. Kriter 2. de detaylandırılmıştır. Özdeğerlendirme Raporumuz, üniversitemizin girdileri, kurumsal nitelikleri, eğitim-öğretim, 107

108 T.C. araştırma, geliştirme, uygulama-hizmet, idari ve destek faaliyetleri ve yönetsel faaliyetleri konusunda öz değerlendirmesi yapılmaktadır. Güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini ortaya koymakta olup, zayıf yönlerini güçlendirmektedir. Bunun için iyileştirme eylem planı oluşturup ve uygulamaktadır. Üniversitemizin öz değerlendirme Raporu oluşturulup, rapor senato tarafından onaylandıktan sonra yükseköğretim kuruluna gönderilerek kamuoyuna duyurulmaktadır. Faaliyet Raporumuz, üniversitemizdeki tüm idari ve akademik birimlerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin konsolide edilerek üniversitemiz yıllık İdare Faaliyet Raporunun oluşmasını sağlayarak kamuoyuna duyurmaktadır. Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değiştirme Raporu, üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerin uygulama sonuçları hakkında kamuoyunu, Maliye Bakanlığı'nı, Kalkınma Bakanlığı'nı, Sayıştay Başkanlığı'nı bilgilendirmektedir. Üniversitemizin web sayfasında yayınlanması sağlanıp, kamuoyuna duyurulmaktadır. Kurumsal Beklentiler ve Gerçekleşmeler Raporu, üniversitemizin ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerini ve yıl sonu tahminleri ve hedefleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir. Kamuoyuna duyurulan raporlar SGDB nin web sayfası olan adresinde yayınlanmaktadır. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR göre dağılımı verilmektedir. Ayrıca bu hizmetten hem öğretim elemanları hem de öğrenciler yararlanabilmektedir. Tablo 4e.3.1 Elektronik Kaynaklar (Üç Örnek Veritabanı İstatistiği) Derleyici Veritabanı : Ebsco Oturum Açma Sayısı Tarama Abstract Görme Tam Metin (Html) Tam Metin (Pdf) Süreli Yayın Veritabanı: BMJ Journal Görüntülem e Sayısı Oturum Açma Sayısı Tarama Tam Metin (Pdf) Elektronik Kitap Veritabanı : EBRARY Görüntülene n Sayfalar e.3. Çalışanlarının ve dış kullanıcılarının uygun bilgi ve bilgi birikimine erişimini sağlar ve bunu izler. Aynı zamanda güvenliği güvence altına alır ve kuruluşun fikri mülkiyetini korur. KDDB (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkalığı) nın amacı yapılan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin bilgi ihtiyacını yerinde ve zamanında karşılamaktır. Kopyalanan Sayfalar Yazdırılan Sayfalar Benzersiz Belgeler KDDB (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkalığı), TÜBİTAK EKUAL Projesi kapsamında, dünyanın önde gelen yayınevleri ve veritabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans antlaşmalarından yararlanmaktadır. Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Sistemi (ONELOG) dolayısıyla, elektronik kaynaklara yerleşkeler dışından da erişim imkanı bulunmaktadır. Tablo 4e.3.1 de ve Şekil 9a.2.23, Şekil 9a.2.24 ve Şekil 9a.2.25 de elektronik kaynakların yıllara Üniversitemizin yılları arasındaki basılı kitap, online kitap ve basılı dergi, on-line dergi arasındaki yayın istatistiği Tablo 4e.3.2 ve Şekil 9a.2.21 de gösterilmiştir. Tablo 4e Üniversitemiz Yayın İstatistiği Yıl Basılı Kitap On-line Kitap Basılı Dergi On-line Dergi

109 T.C. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR Kütüphanelerimizde kullanılan "Kütüphane Otomasyonu" sistemi merkezileştirilerek, geliştirilmiş ve bilgisayar ortamı üzerinden kütüphaneler arası ödünç alma-verme hizmeti başlatılmış tüm koleksiyonumuza internet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Üniversitemiz araştırmacıların kütüphanelerimizde bulamadıkları yayınları diğer kütüphanelerden ve bilgi merkezlerinden ödünç olarak almaları veya benzer şekilde diğer kütüphanelere ödünç yayın verilmesi amacıyla, kütüphaneler arası işbirliği ağına katılmıştır. Tablo 4e.3.3, Tablo 5b.4.1 ve Şekil 9a.2.19 da yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. Üniversitemizin ödünç yayın hizmetleri de Tablo 4e.3.4, Tablo 5b.4.4 ve Şekil 9a.2.20 de gösterilmiştir. Tablo 4e.3.3 Okuyuculara Ödünç Verilen ve Alınan Yayın Sayıları Kütüphanelerarası İşbirliği Ödünç Alınan Kütüphanelerarası İşbirliği Ödünç Verilen Tablo 4e.3.4 Üniversitemiz Kütüphaneleri Ödünç Yayın Hizmetleri Kütüphanele re Üye Olanlar Ödünç Verilen Kitap Ödünç Verilen Görsel İşitsel Materyal Üniversitemiz kütüphaneleri Tablo 4e.3.5 de gösterilmiştir. Tablo 4e.3.5 Üniversitemiz Kütüphaneleri Kütüphane Adı Alanı (m 2 ) BESYO Kampüs Kütüphanesi 153 İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesi 254 Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi 200 Marmara Üniversitesi Hastanesi Kütüphanesi 230 Toplam Kütüphanemizle takip edilen basılı süreli yayın sayıları, elektronik veritabanı, dergi,kitap sayıları gibi veriler 2012 Eğitim-Öğretim yılına ait veriler Tablo 4e.3.6 de gösterilmektedir. Tablo 4e.3.6 Kütüphanelerdeki Kitap ve Yayın Sayıları Eğitim- Kütüphanelerle ilgili veriler Öğretim Yılı 2012 Yılı Sonu Kütüphanede takip edilen basılı süreli yayın sayısı 561 Kütüphanede takip edilen elektronik veritabanı sayısı 73 Kütüphanede takip edilen elektronik dergi sayısı Kütüphanede takip edilen elektronik kitap sayısı Üniversite kütüphanesindeki toplam basılı kitap sayısı Üniversite kütüphanesindeki toplam lisansüstü tez sayısı Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi 83,5 Kütüphane koleksiyonu sadece basılı kaynaklarla değil, elektronik kaynaklarla da geliştirmektedir. Bütçe imkanlarının verimli kullanılması amacı ile süreli yayınlarda elektronik kaynaklara abone olunması yoluna gidilmiş ve 2009 yılında düzenli abone olunan periyodik süreli yayın sayısı 33 adet iken 2011 yılında ise bu sayı 73 adet olarak gerçekleşmiştir.abone olunan e-kaynak sayısı yıllar içinde hızla artmış ve 2012 yılında bu sayı 74 e çıkmıştır. Tablo 4e.3.7, Tablo 5b.4.6 ve Şekil 9a.2.22 de yıllara göre dağılımı gösterilmektedir. Merkez Kütüphanesi 109

110 T.C. Tablo 4e.3.7 Abone Olunan E-Kaynaklar ABONE OLUNAN E-KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK TAM METİN TOPLAM Kriter 5b.6 da detaylandırıldığı gibi üniversitemizin ürün ve hizmetlerinin yaşam çevrimleri süresince ekonomik, toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğe olası etkilerini dikkate almaktadır. Üniversitemiz ilk defa 2012 yılında patent çalışmalarına başlamıştır. Kalite Geliştirme çalışmaları kapsamında marka tescilini yapmak için Türk Patentler Enstitüsü ne başvuruda bulunulmuştur. Bu konunun takibi Kalite Geliştirme birimi tarafından devam etmektedir. Marka tescili üniversitemizin fikri mülkiyetini korumaktadır Stratejik Planı mızda iç paydaş analizi yapılarak çalışanlarımızın ve dış kullanıcılarımızın uygun bilgi ve bilgi birikimine erişimini ölçmek için GZFT analizi çalışması yapılmaktadır. Yapılan çalışma doğrultusunda bilgi kaynaklarına erişim hususunda sunulan hizmetlerin yeterliliği, Marmara Üniversitesi nin web sitesinin yeterliliği, Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi nin (BYS) yeterliliği, akademik personeli ilgilendiren faaliyetler hakkında bilgilendirilme düzeyi konularında memnun olduğu gözlenmiştir. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR performans kriterleri stratejik planın temelini oluşturmaktadır Stratejik Planı nda bulunan stratejik amaçlarımız Tablo 2c.2.1 de gösterilmiştir. Kalite çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşlarımıza memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda anket sonuçları analiz edilerek beklentiler belirlenmekte ve muhtemel iyileştirmelerin uygulanabilmesi amaçlanmaktadır. 4e.5. Yenileşimin; teknik değişikliğin ötesine geçerek, müşterilere değer önermesi sunmanın ve yeni çalışma tarzlarının ve işbirliklerini, kaynakları ve yetkinlikleri geliştirmenin yollarını ortaya çıkaracak biçimde kullanır. Kriter 5b.4 ve Kriter 5b.5 de detaylandırılmıştır. 4e-6 Yenileşim fırsatlarının belirlenmesi ve yeniliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla, süreçlerin mevcut performans ve yeteneklerine ilişkin veri bilgileri kullanır. Kriter 5b.4 ve Kriter 5b.5 de detaylandırılmıştır. 4e.4. İç ve dış çevreden gelen uyarılardan yararlanarak, yenileşim fırsatlarını belirlemek üzere ilişki ağları kurar ve bunları yönetir. Üniversitemiz iç ve dış çevreden gelen uyarıları dikkate alarak yapılan GZFT analizi, üniversitemizin sahip olduğu güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemektedir. Kriter 2c.1.de detaylandırılmıştır Stratejik Planı, üniversitemiz üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu (MÜSPK) tarafından hazırlanan dokuz stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri ve 110

111 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER SÜREÇLER ÜRÜNLER HİZMETLER 111

112 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER 112

113 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER 5a. Süreçler paydaşlara en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve yönetilir. Süreç, sözlük anlamı olarak bilinen girdileri olan, ürün tasarımı sonucu kendine özgü çıktısı olan, planlanmış, özellikli ve yönetilebilen çalışma faaliyetler 3 olarak tanımlanmıştır. Harrington, süreci girdileri olan, bunlara değer ekleyerek bir çıktı sağlayan faaliyetler serisi veya aktiviteler olarak tanımlamaktadır. 4 Süreçler, tanımlanabilme, ölçülebilme, yinelenebilme, kontrol edilebilme, katma değer yaratma özelliklerine sahiptir. 5 Sürecin temel unsurlarını; tedarikçiler, girdiler, çıktılar, müşteriler, süreç performans ölçütleri, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile süreç aktiviteleri oluşturmaktadır. Süreç Yönetimi ise süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin (iş birlikçilerinin), müşterilerinin, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler alınarak performansın izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır. 5a.1. Süreçlerini, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası olarak analiz eder; sınıflandırır, önceliklendirir ve uygun yaklaşımları yaşama geçirerek sınırları kuruluş dışında olanlar da dahil olmak üzere, bu süreçleri etkili bir biçimde yönetir ve iyileştirir. Tüm birimlerden süreçleri, iş akış şemaları 02/11/2007 tarih ve sayılı yazı ile istenmiş, birimlerden gelen geribildirimler sonucunda süreçler ve iş akış şemaları SGDB de konsolide edilmiştir. Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında tüm birimlere gönderilen 25/09/2009 tarih ve sayılı yazı ile süreçler ve iş akış şemalarının güncellemesi yapılarak SGDB de konsolide edilmiştir. Üniversitemiz dönemi Stratejik Planı nda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere her hedef için rektörlük makamınca çalışma grupları görevlendirilmiş ve bu grupların çalışmalarını ikişer aylık dönemler halinde rapor düzenlenmesini sağlamak suretiyle SGDB ce izlenmiştir. Üniversitemizde 24/04/2012 tarihinden itibaren Süreç Yönetimi kapsamında detaylı çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirme ile başlayarak, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek suretiyle kurumsal amaçlarımızın gerçekleştirilmesine yardımcı olma, üst düzeyde mükemmelliğe ulaşabilme, çalışmalara yön verme, iyileştirme çabalarını geliştirme, sürekli gelişim sağlama yolunda devam etmektedir. Kalite geliştirme çalışmaları, süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi, güncellenmesi, iş akış şemalarının fonksiyonel hale getirilmesi ile devam etmiştir. Süreç künyelerinde; Sahibi: ilgili sürecin yönetiminin sahibi, Sorumlusu: ilgili sürecin, sürece bağlı prosedür, iş akış şemaları, talimatların hazırlanmasından, uygulanmasından, revize işlemlerinden, vb. sorumlu birimleri, Tedarikçileri: sürecin girdi sağlayıcıları, Girdileri: sürecin gerçekleşmesi için gereken talep, tahmin, analiz, vb., Çıktıları: sürecin sonunda oluşan ürün ve/veya hizmeti, Müşterileri: oluşan ürün ve/veya hizmeti, Performans Göstergeleri: sürecin performansını etkileyen ölçümleri, içermektedir. Süreç Yönetimi kapsamında hazırlanan İyileştirme Süreç Künyesi örneği Şekil 5a.1 de gösterilmiştir. 3 Dictinory of Business, Oxford Universty Press, New York, 2002, s Harrington, H.James: Continous Versus Breaktrough Improvement: Finding The Right Answer, Business Process Reengineering & Management Journal, Vol.1, No 3, MCB Universty Press, California, 1995, pp Okay, Işılay: İşletmelerde Süreç Yönetimine Geçiş ve Uygulama Sonuçları, 7.Ulusal Kalite Kongresi-Tebliğler ve Özgeçmişler, Tusiad-KalDer, İstanbul, 1998, s

114 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Şekil 5a.1. İyileştirme Süreç Künyesi İYİLEŞTİRME SÜRECİ Süreç Sahibi : Strateji Geliştirme Daire Başkanı Süreç Künyesi Hazırlayan : Kalite Geliştirme Sorumlusu Süreç Sorumluları : Kalite Geliştirme Birimi, Kalite üyeleri (Mühendislik Fk.,Bank. ve Sigort. Enst., ve Sosyal Bilimler M.Y.O.), Rektörlük tüm birimleri Süreç Künyesinin İlk Hazırlama Tarihi : Revizyon No : 01 Süreç Kodu : Kİ-ia-01 Revizyon Tarihi: - Değiştirilme Tarihi: - Süreç Künyesi Onaylayan Sürecin Amacı : Strateji Geliştirme Daire Başkanı : Kurumun kalite geliştirme sürecinde iyileştirme çabalarını geliştirmek, sürekli gelişim sağlamak suretiyle kurumsal amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak Performans Göstergeleri : Memnuniyet oranı Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Toplam gerçekleşen proje sayısı Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Toplam proje gerçekleştirme oranı Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Proje Envanteri Raporlama Periyodu: Yılda bir Girdiler İlgili Tedarikçi - Stratejik Hedefler - İstatistiksel analiz sonuçları - Gelen iyileştirme talepleri - Uygulamaya geçilecek proje sayısı - Paydaş şikayetleri - Rektörlük tüm birimler - Kalite Geliştirme Birimi - Rektörlük Üst Yönetim, Kalite Geliştirme Birim, Rektörlük tüm birimler, tüm bölüm ve programlar - Rektörlük tüm birimler, tüm bölüm ve programlar), Rektörlük Üst Yönetim - İç ve Dış Paydaşlar Çıktılar İlgili Müşteri - İyileştirme proje sayısı - Rektörlük tüm birimler, Mühendislik Fk.,Bank. ve Sigort. Enst., ve Sosyal Bilimler M.Y.O., tüm bölüm ve programlar, Rektörlük Üst Yönetim Yönetmelik Yönerge Prosedür İş Akış Diyagramı Form YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Gazete Sayısı: 25942) MARMARA ÜNİVERSITESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ Resmi Senato: 03 Temmuz 2007 / Prosedür Yayınlama Prosedürü - İYİLEŞTİRME İŞ AKIŞ DİYAGRAMI - İhtiyaç Analizi Formu - Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kılavuzu HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 114

115 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Üniversitemiz birimleri tarafından atölye çalışmaları, toplantılar ve çalıştaylarla oluşturulan süreçlerin listesi Tablo 5a.1 de gösterilmiştir. Tablo 5a.1. Üniversitemiz süreç listesi ÜNİVERSİTEMİZ SÜREÇLERİ Stratejik Plan Süreci Raporlama Süreci Kişilerden Alacaklar Hesabı Süreci Mali Kontrol Süreci Muhasebe Kontrol Süreci Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci Performans Programı hazırlama, Gösterge izleme ve değerlendirme Yöntemi Süreci Kurumsal Gelişim Süreci Süreç Yönetimi ve Dokümantasyon Süreci İyileştirme Süreci İç Kontrol Süreci Öneri Hazırlama Süreci Görüş- öneri Hazırlama Süreci Evrak, Ödeme Emri Kayıt ve Takibi Süreci Taşınır Konsolide Süreci Denetim, İnceleme ve Raporların takibi ve cevaplama Süreci Eğitim-Öğretim Müfredat Süreci Ders Kaydı Takip Süreci Yurt Dışı Öğrenci İşlemleri Süreci MEYYAS Süreci Belge Yönetim Sistemi Takip Süreci Mezuniyet İşlemleri Süreci Katkı Payı İşlemleri Süreci Yeni Kayıt İşlemleri Süreci Yaz Okulu Süreci Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi Takip Süreci Sağlık Hizmetleri Süreci Öğrenci Kulüpleri Yönetim Süreci Mekan Tahsis Yönetim Süreci Geleneksel Bahar Şenliği Organizasyon Süreci Ücretsiz Kültürel ve Sportif Kurslar Süreci Spor Müsabakaları Süreci Barınma Hizmetleri Süreci Beslenme Hizmetleri Süreci Kaza Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Süreci Tahakkuk İşleri Süreci Öğrenci Burs İşlemleri Süreci Yazı İşleri ve Arşiv Süreci İşçi Çalıştırma Süreci Engelli Öğrenci Hizmetleri Süreci Mal ve Hizmet Alım (Satın alma) Süreci Mal ve Hizmet Yönetim Süreci Taşınır Süreci Projelendirme ve İhale Süreci İnşaat Yapım Süreci Bakım Onarım Süreci Kesin Kabul Süreci Güvenlik Kontrol Süreci Koruma Hizmetleri Süreci Sivil Savunma Süreci Şikayetleri Değerlendirme ve Danışma Hizmet Süreci Ulaştırma Hizmetleri Süreci Temizlik Hizmet Süreci Kampüs Park Bahçe Hizmetleri Süreci Evrak Süreci Telefon Görüşmesi Süreci Randevu Süreci Toplantı Düzenleme Süreci Üst Yönetici Takvim Düzenleme Süreci Konuk Ağırlama Süreci Üst Yönetici Seyahat Süreci Malzeme Temin Süreci Arşiv Süreci Medya Takip Süreci Belge Güncelleme Süreci Üst Yönetici İmza Takip süreci Makam Düzen Süreci Takvim Dışı Görüşme Süreci Üst Yönetici Özel Süreci Ceza ve Disiplin Soruşturma Süreci Görevden Ayrılma Süreci Görevlendirmeler Süreci İntibak ve Görev Süresi Uzatma Süreci Kadro Planlama Süreci Atama Süreci Kariyer Geliştirme, Eğitim ve Staj Süreci Maaş Hazırlama Süreci İzin Süreci Sendika Üyeliği Süreci Üst Kurulların Toplanması Süreci Doküman ve Yazışmaları Yönetme Süreci Basın Duyurusu ve Haber Oluşturma Süreci Üniversitenin Tanıtım Süreci Dergi Süreci Etkinlik Yönetim Süreci Halkla İlişkiler Süreci Öğretim Elemanı Bireysel Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci Halka Yönelik Açılan Ücretli Eğitim Programlarının Yönetimi Süreci Tahmini Bütçe Hazırlama, Kabul ve Uygulama Süreci 115

116 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Ek Ödeme (Katkı Payı) Bordro Hazırlama ve Ödeme Süreci Personel Maaş Bordrosu Hazırlama ve Ödeme Süreci Personel Mesai/Nöbet Bordroları Hazırlama ve Ödeme Süreci İşçi İşgörmezliklerinin (rapor) Takip ve Tahsil Süreci Yürütme Kurulu Süreci Aylık SGK ve Gelir İdaresi Beyannamelerini Düzenleme, Onaylama ve Ödeme Süreci Yetki Göçerme Süreci Şikayet Yönetim Süreci Üniversite-Sanayi ve diğer müşteri ilişkileri geliştirme Süreci Proje Önerisi Hazırlama Süreci Yayın Teşvik Süreci Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Süreci Araştırma ve Uygulama Merkezleri Etkinlikleri Süreci Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Süreci Topluma Hizmet Süreci Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru ve Uygulama Süreci Satın alma İşlemleri Süreci Genel Evrak İşlemleri Süreci İhale ve Uygulama Süreci Kullanıcı Hizmetleri Süreci Teknik Hizmetler Süreci İdari ve Mali Hizmetler Süreci Yayınevi (Kütüphane ve Bilgi Kaynakları Paylaşım) Süreci Topluma Hizmet Süreci Şikayet Değerlendirme Süreci Yayın Teşvik Süreci Laboratuar Kullanma Süreci Bilimsel Etkinlikler Düzenleme Süreci Paydaşlarla İşbirliği Süreci Çevre Yönetim Sistemi Süreci Evrak Kayıt Süreci İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci Danışma Hizmetleri Süreci Süreç Yönetimi kapsamında tüm süreçlerin ilişkilendirilmesi Kalite Geliştirme Birimi miz tarafından yapılmaktadır. Tüm süreçlerimiz tanımlandıktan sonra süreç haritaları oluşturulup, uygulanma aşamasına gelinmiştir. Süreçlerin tanımlanması iç paydaşlarımız tarafından memnuniyet oluşmuşsa da, henüz memnuniyet ölçümleri ve performans ölçümleri yapılmamıştır. Üniversitemizde çalışanlarımızın görev tanımlamaları norm kadro çalışması ile güncellenmiş ve dokümante edilmiştir. Üniversitemizde üst yöneticilerimizin yetki devirleri dokümante edilmiştir. Üniversitemiz, bünyesinde bulunan tüm birimlerini kalite geliştirme kapsamında çalışmalara dahil etmekte, bir ağ örgütlenmesi ile üniversitemizin tüm birimlerinde kalitenin varlığını sürdürmesini sağlamakta, kalite geliştirmeyi ve sürekli iyileşmeyi tüm süreçlerimizde uygulamaktadır. Üniversitemizin süreç kapsamında yapılan değişim sürecinde, Kalite Geliştirme Birimimiz tarafından kalite standartlarına uygun Süreç El Kitabı taslağı oluşturulmuştur yılında Mühendislik Fakültesi nde başlayan süreç tanımlaması ve iş akış şemalarının oluşturulması, 2012 yılında hızlandırılan kalite çalışmaları ile devam etmiştir. Süreç yönetimi ile hizmetlerin sunumunda yapılan işlerin sistematik hale getirilmesini ve iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit edilmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, üniversitemizin süreçlerinin paydaşlarımız tarafından kolay anlaşılır hale gelmesine katkı sağlamıştır. EFQM (European Foundation for Quality Management- Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmeliyette Yetkinlik 3 yıldız ödülü alındıktan sonra ziyaret ettiğimiz Sakarya Üniversitesi nin sistemleri incelenmiş çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. Süreç Yönetimi kapsamında KalDer den üst yöneticilerimiz ve çalışanlarımızı kapsayan ekipler oluşturularak düzenli süreç eğitimleri alınmıştır. Tablo 3b.3 te alınan eğitimler gösterilmiştir. Üst yönetimin desteğinin tam olması, süreç yönetimi anlayışının iç paydaşlarımız tarafından benimsenmesini hızlandırmıştır. 5a.2. Süreç sahipliğini ve süreç sahiplerinin temel süreçler çerçevesini oluşturma, kullanma ve iyileştirme konularındaki görev ve sorumluluklarını açık bir biçimde tanımlar. Üniversitemiz sürekli iyileştirmeyi hedef almış bir kurumdur. Stratejik yönetim ile başlayan yenileşim faaliyetleri süreç yönetim sistemine olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçlar üniversitemizde; yönetimin etkinliğini artırmak, olumlu kültürel değişimi sağlamak, dokümantasyon sistemimizi veritabanı yardımıyla kurmak, sistematik hale getirmek, 116

117 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER sistematik yaklaşımı kurum kültürü haline getirmek, hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmak, kaynakların daha etkin, daha verimli ve daha ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak, vb. olarak kendini göstermiştir. Algılamalar açısından ise; kurumumuzun imajını güçlendirmek, hizmet alan öğrencilerimizin ve diğer iç paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak, hizmet standartlarımızı yükseltmek ve paydaş ilişkilerini güçlendirmek, vb. amaçlanmıştır. Süreç Yönetimi kapsamında Kalite Geliştirme Birimimiz tarafından, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi kapsamında süreç künyeleri ve iş akış şemaları oluşturmak üzere üniversitemiz bünyesinde lisanslı olarak bulunan Microsoft Visio 2010 programı için kullanım rehberi, Kalite Standartları na uygun süreç künyesi taslağı, Kalite Standartları na uygun iş akış şeması taslağı, Kalite Standartları na uygun prosedür taslağı, Kalite Standartları na uygun talimat taslağı oluşturulmuştur. Kalite Geliştirme Birimi miz üniversitemizdeki tüm süreçlerin bir bütünlük teşkil etmesi adına birim ve bölümlere taslakların dağıtımını sağlamıştır. Rektörlüğümüze bağlı tüm idari ve pilot akademik birim çalışanları ile kalite çalışmaları bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Süreç Yönetimi eğitimi, Süreç Künyesi, İş akış şeması, Prosedür, Talimat hazırlanması bilgilendirme eğitimi vererek süreç künyeleri, iş akış şemaları ve prosedürlerinin oluşturulmasında süreçlerin içinde olarak koordinasyonu sağlamıştır. Birimlerden gelen süreç künyesi, iş akış şeması, prosedür, talimat taslakları, amaca ve uygunluk açısından incelenmek üzere kurumsal e-posta adresi aracılığıyla Kalite Geliştirme Birimi ne iletilmiş, Kalite Geliştirme Sorumlusu tarafından değerlendirilmiştir. Değişiklik ve düzeltmeler yapılması gerekiyorsa ilgili birimlere geri dönüş yapılmış, Kalite Geliştirme Birimi ve diğer idari ve akademik birimlerle toplantı yapılarak mevcut durum hakkında bilgi alınmış, değişiklikler ve düzeltmeler ilgili birim tarafından yapılmıştır. Taslaklar üst yöneticiler tarafından onay verildikten sonra gerek görüldüğü takdirde revize edilme aşamasına gelinecektir. Süreçlerin tanımlanmasında yapılan çalışmalar aşağıdadır: Tüm birimler için birim sorumlularının, birim sorumlusu olmadığı takdirde kalite çalışmalarını kapsayan eğitimlerde bulunan birim vekilinin, çalışanları ile eğitimlerde edinilen bilgilerin paylaşılması adına bilgilendirme toplantıları yapmaları sağlanmakta ve bu toplantılara iştirak edilmektedir. Birimlerarası yapılmakta olan ortak süreçler tespit edilmekte, birimlerin ortak süreçler ve kritik süreçler ile ilgili toplantılar yapmaları sağlanmakta ve bu toplantılara iştirak edilmektedir. Süreçlerin tanımlanması aşamasında iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiş, süreç iyileştirilmesinin sürekliliği sağlanmıştır. Kalite Geliştirme Birimimiz tüm akademik ve idari birimlerin oluşturdukları süreç künyeleri, iş akış şemaları, prosedür ve talimat çalışmalarının takibine devam etmektedir. Mevcut durumumuzda tüm idari ve akademik pilot birimler ile ortak çalışma esas alınarak, birimlerarası iletişimi sağlayarak Süreç Yönetimi kapsamında üniversitemizin tüm süreçlerinin %85'i tanımlanmış durumdadır. Süreç Yönetimi kapsamında çalışmalar üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm birimlerin süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Pilot seçilen akademik birimlerimiz, diğer akademik birimlerimize yön gösterici nitelikte olup, üniversitemiz üst yöneticileri ve Kalite Geliştirme Birimimiz tarafından tüm birimlerimize yayılımın sağlanması hedeflenmiştir. Süreç Yönetim Sistemi ile yapılan denetimlerin daha kısa zamanda tamamlanmasının da yolu açılmıştır. Süreç Yönetim Sistemi, paydaşlarımıza verilen hizmetin kalitesini artırırken aynı zamanda istihdam edilecek yeni personelin yapılan işlerin izlediği yolu ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini görmesi açısından önem teşkil etmektedir. Süreç Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan dokümanlar bu nedenle yol gösterici özelliktedir. Kalite Geliştirme ekibimiz süreç iyileştirilmesinin sürekliliğini sağlamakta altı ayda bir süreçleri revize etme ve iyileştirme yolunda gitmeyi hedeflemektedir. İyileştirme 117

118 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER kapsamında yapılan projelere ait iş akış şeması Şekil 5a.2 de gösterilmiştir. Süreç Yönetim Sistemi ne geçebilmek için üniversitemizin misyonu, vizyonu, stratejik planı, performans ve kalite hedefleri doğrultusunda dört ana süreç belirlenmiştir. Eğitim-Öğretim Süreci: Üniversitemiz içinde müşterilerimiz olan öğrencilere odaklı hizmetlerle ilgili süreçlerdir. Araştırma Geliştirme Süreci: Araştırma, üniversitemizin diğer faaliyet alanını araştırma hizmetleri oluşturmaktadır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının ülke ekonomisine, kültürüne, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına katkıda bulunabilecek yeni bilgi üretimi özelliği taşıyan projelere kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca BAPKO vasıtasıyla TÜBİTAK, SANTEZ, KOSGEB, Kalkınma Bakanlığı ve diğer ülke içi kaynaklardan faydalanarak bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. AB, FARABİ ve diğer yurt dışı kaynaklı araştırma projeleri de artan oranda yer bulmaktadır. Topluma Hizmet Süreci: Üniversitemizin topluma hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Yönetsel Süreçler: Üniversitemizin idari faaliyetlerinden oluşturmaktadır. Belirlenen ana süreçlere bağlı detay süreçler tanımlanmıştır. Detay süreçler, iş akış şemalarının şekillendirilmesi eğitimlerle desteklenerek tüm birimlerin Kalite Geliştirme Birimi ile yaptıkları ortak çalışmalar ile oluşturulmuştur. Birbirleriyle çakışan idari ve akademik süreçler entegre edilmiştir. Temel süreçlerde sahiplenme Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımız statüsünde belirlenerek yönetimin konuya olan yaklaşımı tüm çalışanlara aktarılmıştır. İdari (yönetsel) süreçlerimizde Genel Sekreterimiz başta olmak üzere bağlı daire başkanlarımız süreç sahipleridir. Süreç yönetimi, üniversitemizde Toplam Kalite Yönetim uygulamalarının temel taşlarından biridir. Süreç yönetmenin amacı, kurumsal etkinliği azami hale getirmek için tüm kilit süreçlerini bir ahenk içinde çalışmasını sağlamaktır. 5a.3. Stratejik amaçlarla bağlantılı olarak anlamlı süreç performans göstergelerini ve çıktı ölçümlerini tanımlar. Her sürece ait performans göstergeleri tanımlanmış ve üniversitemizde yapılan işlerin sistematik olarak performansı ölçülmeye başlanmıştır. İyileştirmeye açık alanlar, risk teşkil edebilecek kritik işlemler ilgili personel ve üst yönetici tarafından belirlenmiştir. Üniversitemizin performansını iyileştirme yaklaşımı, hizmetlerin hızlı ve etkin olarak sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla alınan önlemler ve kullanılan araçlar bütünüdür. Bu süreçte kullanılan araçlar; 1- Şikayet Kutuları 2- İş Akış Süreçleri 3- Risk Ekipleri Analizleri 4- Etik Kurul ve Kurallar 5- Yetki Devirleri 6- Hizmet Standartları 7- Hizmet Envanteri 8- Çalışma Yönergesi 9- İmza Yönergesi Süreç Yönetimi kapsamında yeni fikirleri destekleyici süreçlerin tanımlanması öngörülmektedir. Memnuniyet anketlerinde yer alan beklenti ve değerlendirmeler ölçülerek yeni fikir ve iyileştirme çalışmaları kapsamında ele alınmaktadır. 5a.5. Yeniliklerin ve süreç iyileştirmelerinin etkisini ve katma değerini değerlendirir. Daire başkanlarımız, şube müdürleri ve çalışanlarımız tarafından tespit edilen iyileştirme çalışmaları, hizmete özel anket oluşturma talepleri Kalite Geliştirme Birimi ne iletilmektedir. Çalışmalar ortak çalışmalarla durum tespiti yapılarak başlamakta, çözüm önerileri ve uygulanabilirlik açısından değerlendirmekte, önceliklendirme ve projelendirme kapsamında ele alınmaktadır. Üniversitemizde süregelen ve gereksinen faaliyetlerin içerikleri incelenmekte, verimlilikleri değerlendirilmekte, iyileştirme süreçleri planlanmakta ve sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmaların her aşamasında 118

119 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kuralı geçerlidir. 5b. Ürün ve hizmetler müşterilere en uygun değeri yaratmak amacıyla geliştirilir. Kalite geliştirme çalışmaları sürekli iyileştirme amaçlı devam etmektedir. İyileştirme kapsamında yapılan projeler için uygulanması planlanan iş akış şeması Şekil 5a.2 de gösterilmiştir. Çalışmalarımız devam ederken yapılan çalışmaların Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ile Kalite Geliştirme Birimi mizin ortak çalışmasıyla web sayfamızda iç paydaşlarımız ile paylaşılması öngörülmektedir. 5b.1. Müşterileri için yenileşme ve değer yaratma yönünde çaba gösterir. Üniversitemiz yeni teknolojileri ve hizmetleri takip ederek sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Rektörümüzün araştırmacı kişiliği, yapılan yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerden elde ettiği deneyimlerini hizmet kalitesini üniversitemiz için kullanmaktadır. Tüm öğrencileri kayıtları Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (MÜBYS) üzerinden yapılmaktadır. Stratejik Plan hedeflerimiz doğrultusunda üniversitemizde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş ve Üniversitemiz çeşitli birimlerinde verilmekte olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil (İngillizce) gibi derslerin Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığı ile verilmesine başlamıştır. Üniversitemiz bireylerin eğitim hakkına engel oluşturabilecek, tüm engelleri ortadan kaldırabilecek en doğal insan hakkı olan eğitim hakkını bireylerin hizmetine sunabilen bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, üniversitemizde bulunan tüm engelli öğrencilerimizin engelsiz bir yaşam sağlamaya yardımcı olmak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak için Engelli Öğrenci Birimi kurulmuştur. Bu amaçla engelli öğrenciler için uygun fiziksel koşulların sağlanarak, onları topluma ve sosyal hayata kazandıracak yükseköğrenimlerini sağlıklı bir şekilde görmeleri için bunun önündeki temel sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektir. Üniversitemiz yerleşkelerinde ortak kullanım alanlarına ait binaların (kütüphane, yemekhane, kantin, sağlık merkezi ve yurtlar, derslikler, ulaşıma ayrılan yollarda, zaruri ihtiyaçlarını karşıladıkları tuvalet ve lavabolar, sportif alanlar) fiziki mekanlarının engelli öğrencilerimizin kullanımı için daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalar (Detaylı bilgi: Kriter 6b.2) yürütülmektedir. Üniversitemiz fiziki mekanlarının engelli öğrencilerimizin kullanımı için daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarımız genellikle bina girişlerine rampalar yapılması, katlı binalarda engelli asansörlerinin yapılması, engelli tuvaletleri ile lavaboların arttırılması, toplu kullanıma açık hizmet birimlerinin projeleri yapılırken giriş kısımlarında kurulması şeklinde olmaktadır. 119

120 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Şekil 5a.2. İyileştirme iş akış şeması İYİLEŞTİRME SÜRECİ Süreç Sahibi : Strateji Geliştirme Daire Başkanı Süreç Künyesi Hazırlayan : Kalite Geliştirme Sorumlusu Süreç Sorumluları : Strateji Planlama Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Kalite üyeleri (Mühendislik Fk.,Bank. ve Sigort. Enst., ve Sosyal Bilimler M.Y.O.), Rektörlük tüm birimleri Süreç Künyesinin İlk Hazırlama Tarihi : Revizyon No : 01 Süreç Kodu : Kİ-ia-01 Revizyon Tarihi: - Değiştirilme Tarihi: - Süreç Künyesi Onaylayan : Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sürecin Amacı : Kurumun kalite geliştirme sürecinde iyileştirme çabalarını geliştirmek, sürekli gelişim sağlamak suretiyle kurumsal amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak Performans Göstergeleri : Memnuniyet oranı Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Toplam gerçekleşen proje sayısı Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Toplam proje gerçekleştirme oranı Raporlama Periyodu: 6 ayda bir Proje Envanteri Raporlama Periyodu: Yılda bir İYİLEŞTİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ REKTÖRLÜK ÜST YÖNETİM TÜM BİRİMLER Önceden belirlenen projeler Önceki çalışmaların sonuçları (istatistiksel analiz sonuçları, vb.) Önceden belirlenen projeler Çalışmaların değerlendirilmesi Bilgi ve belgelerin toplanması Proje ve/veya iyileştirme talepleri Proje ve/veya iyileştirme talepleri Bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi Proje gerçekleştirme çalışmaların yapılması Gerekli koşullar Gerekli koşullar Hayır Proje çalışmalarının rapor edilmesi ve sunumunun hazırlanması Proje gerçekleşme çalışmaları raporu ve sunumu Proje gerçekleşmeye uygun mu? Evet Projenin gerçekleşmesi Gerçekleşen proje Gerçekleşen proje Gerçekleşen proje HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 120

121 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER 5b.2. Ürün ve hizmet portföyünü zenginleştirmek amacıyla gerekli iyileştirmeleri tahmin etmek ve belirlemek üzere; pazar araştırmalarını, müşteri anketlerini ve diğer geri bildirim araçlarını kullanır. Üniversitemiz öğrencilerinin üniversiteden beklentilerini ve tercih etme nedenlerini anlayabilmek için ilk defa eğitimöğretim yılının kayıt döneminde anket yapmaya başlamıştır. Anketler elden dağıtılmış olup kayıt yaptıran yaklaşık öğrencinin 3655 inden geri dönüş alınmıştır yılında geri dönüşümün azlığı nedeniyle anket değerlendirilmemiş, kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim yılının başında anket uygulanmıştır yılında kayıt yaptıran öğrenciye Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden anket uygulanmış olup, 9346 sı analiz edilmiştir. Üniversitemiz Stratejik Planı ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları çerçevesinde geliştirilen öğrenci memnuniyet anketi Eğitim öğretim yılında MÜBYS Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (Öğrenci Otomasyonu) üzerinden kayıtlanan 2. sınıf öğrencilerine uygulanmaya başlanmıştır. Anket akademik takvimde öngörülen yeni kayıt döneminde sistem üzerinden kaydını yenileyen 9012 öğrenciye uygulanmış, ancak anketlerin 6057 si kullanılabilir olup % 67 lik bir geri dönüş sağlanmıştır. Öğrencilerin memnuniyeti dokuz başlık altında ölçülmeye çalışılmıştır: Dersler/Ödevler, Sınavlar/Değerlendirme, Öğretim Üyeleri, Öğrenci İşleri, Derslik/Laboratuvar/Atölye, Kütüphane, Kantinler, Yemekhane, Sosyal Aktivite/Spor ve Yerleşkeler 2011 yılında GZFT analizi yapmak amacıyla üniversite içindeki öğrenciyi, 2504 akademisyeni, 169 yöneticiyi ve 815 çalışanı ve dış paydaş olarak da 587 kurumu ve mezunu hedef kitlesi olarak belirleyen anket çalışması gerçekleştirilmiştir yılında da çalışmalar, üniversitemiz hizmet ve uygulamalarının öncelikli müşterisi olan öğrencilerin memnuniyeti ve eğitim ortamının iyileştirilmesi için geliştirdiğimiz politika ve uygulamalar hususunda öğrencilerin düşüncelerini tespit etmek, beklenti ve önerilerini alabilmek amacıyla Öğrenci Memnuniyeti Anketi hazırlanmıştır. Anket, pilot çalışma olarak Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrenci memnuniyetini ölçme ve değerlendirme amacına yönelik anketler ile başlamış olup EFQM Model kriterleri esas alınarak; Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Etkili İletişim, Tatmin, Katılım ve Bağlılık, Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Hedef Belirlemesi, Yetkinlik ve Performans Yönetimi, Liderlik ve Yönetim, Derslik Koşulları ve Kampüs olanakları başlıkları adı altında yedi ana kriter olarak belirlenmiştir. Kalite Geliştirme Birimi miz tarafından gizlilik ilkelerine uyularak istatistiksel olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. (Detaylı bilgi: Kriter 6) 5b.3. Mevcut ve yeni müşteri grupları için yeni ve yenileşimci ürün, hizmet ve deneyimlerin geliştirilmesinde; çalışanların, müşterilerin, işbirliği ortaklarının ve tedarikçilerin katılımını sağlar. Üniversitemiz yılları arasında bilim dalına göre yapılan bilimsel araştırma projeleri sayısı Tablo 5b.3.1 ve Şekil 9a.2.15 de gösterilmiştir. Tablo 5b.3.1. Bilim dalına göre BAPKO proje sayıları Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam Üniversitemiz yılları arasında bilim dalına göre yapılan TÜBİTAK proje sayıları Tablo 5b.3.2 ve Şekil 9a.2.16 da gösterilmiştir. 121

122 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Tablo 5b.3.2. Bilim dalına göre TÜBİTAK proje sayıları Bilim Adı Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam Üniversitemiz yılları arasında araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan kurumlar ve ayrılan bütçe Tablo 5b.3.3 ve Şekil 9a.2.10 da gösterilmiştir. Tablo 5b.3.3. Araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan projeler ve ayrılan bütçe İşbirliği Yapılan Projeler Bütçe DPT PROJESİ SANTEZ PROJESİ KALKINMA AJANSI Toplam ,00 TL ,00 TL ,28 TL ,28 TL Üniversitemiz yılları toplam bilimsel araştırma fonu ödenekleri Tablo 5b.3.4 ve Şekil 9a.2.11 de gösterilmiştir. Tablo 5b.3.4. Toplam Bilimsel Araştırma Fonu Ödeneği Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,0 0 TL ,0 0 TL ,00 TL ,0 0 TL ,00 TL ,13 TL ,51 TL ,60 TL ,24 TL Tedarikçi firmalarımıza ilişkin detaylı bilgi Kriter 4a.1 de belirtilmiştir. 5b.4. Yeni teknolojilerin ürün ve hizmetler üzerindeki mevcut ve olası etkilerini anlar ve tahmin eder. Bilişim Ağları Üniversitemiz toplam internet bağlantı hızı 200 Mbit den 300 Mbit e çıkartılmıştır. Üniversitemiz genelinde kablosuz ağ kurmak için altyapı çalışmaları yapılmıştır. Pilot uygulama olarak bazı (öğrenci kız yurtları, merkez kütüphane gibi) noktalarda kablosuz ağ hizmeti verilmeye başlanmıştır yılı sonu itibarıyla tüm yerleşkelerin metro-ethernet altyapısına geçme işlemleri tamamlanmıştır. Öğrencilerden gelen istek doğrultusunda, Öğrenci Bilişim Merkezi adında 150 bilgisayar ile öğrencilere internet erişimi sağlanmıştır. (Detaylı bilgi: Kriter 4d.2) Öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda, Kız yurtları ve Merkez Kütüphanede tamamen öğrenci kullanımı için kablosuz internet hizmeti verilmektedir. TÜBİTAK - EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) İşbirliği TÜBİTAK EKUAL Projesi; ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veritabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz araştırmacıları ve öğrencilerimiz TÜBİTAK-EKUAL işbirliği sayesinde ulusal ve uluslararası veritabanlarından online olarak yararlanmaktadır. (Detaylı bilgi: Kriter 4a.5) 5b.5. Müşteriler, işbirliği yapılan kuruluşlar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışarak yeni ve yenileşimci ürün ve hizmetler tasarlama ve geliştirmek için yaratıcılığı kullanır. Öğrencilerimizin katıldığı, öğrenci kulüplerimizin yaptığı projeler detaylı olarak Kriter 8 de belirtilmiştir. 5b.6. Ürün ve hizmetlerinin yaşam çevrimleri süresince ekonomik, toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğe olası etkilerini dikkate alır. 122

123 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Üniversitemiz KDDB mız ile diğer üniversitelerin daire başkanlıkları arasında oluşturulan Kurumlar arası Kitap Ödünç Sistemi (ILL) ile kitaplar ödünç alınıp verilebilmektedir. Kütüphanelerarası işbirliği ödünç alınan ve ödünç verilen kitap sayılarına ilişkin veriler Tablo 5b.4.1, Kriter 4 Şekil 4e.3.2 ve Şekil 9a.2.19 da gösterilmiştir. Tablo 5b.4.1. Kütüphaneler arası işbirliği ödünç alınan ve ödünç verilen kitap sayısı Toplam yılları itibarıyla KDDB tarafından abone olunan süreli yayınlara ilişkin veriler Tablo 5b.4.3 de gösterilmiştir. Tablo 5b.4.3. Takip edilen süreli yayınların sayısı Kütüphaneler arası işbirliği ödünç alınan Kütüphaneler arası işbirliği ödünç verilen Abone Olunan Süreli Yayın (Satın alma) Abone Olunan Süreli Yayın (Bağış) Toplam Kütüphaneye kaynakların sağlanması öğretim elemanlarının istekleri ile yapılmaktadır. Öğretim elemanları internet üzerinden de bu taleplerini KDDB ye iletebilmektedirler. İstenen materyaller kütüphaneye geldiğinde, öneren kişi e-posta ile uyarılmaktadır yılsonu itibarıyla KDDB tarafından kütüphanede takip edilen basılı süreli yayın sayısı, elektronik veritabanı sayısı, vb. ilişkin veriler Kriter 4 Tablo 4e.3.1 de gösterilmiştir yılları arasında KDDB tarafından satın alınan ve bağış alınan kitaplara ilişkin veriler Tablo 5b.4.2 ve Şekil 9a.2.17 de gösterilmiştir. Tablo 5b.4.2. Satın alınan ve bağış yapılan kitap sayısı Satın Alınan Kitap Bağış Alınan Kitap Üniversitemiz bünyesinde kullanılan veritabanlarına ilişkin veriler Kriter 4 Tablo 4e.3.1 de gösterilmiştir. Üniversitemizin yılları arasında ödünç yayın hizmetlerine ilişkin veriler Tablo 5b.4.4, Tablo 4e.3.4 ve Şekil 9a.2.20 de gösterilmiştir. Tablo 5b.4.4. Ödünç yayın hizmetleri Kütüphan elere Üye Olanlar Ödünç Verilen Kitap Ödünç Verilen Görsel İşitsel Materyal (Kasım ayından itibaren ödünç verilmeye başlandı) MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ LİSANSÜSTÜ TEZ KOLEKSİYONU Koleksi yondaki Tez

124 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER Üniversitemizin yılları arasında yayın ve makale sayıları Tablo 5b.4.5 ve Şekil 9a.2.12 de gösterilmiştir. Tablo 5b.4.5. Yayın ve makale sayısı Yayın Sayısı Makale Sayısı Üniversitemizin yılları arasında abone olunan e-kaynaklar Tablo 4e.3.7, Tablo 5b.4.6 ve Şekil 9a.2.22 de gösterilmiştir. Tablo 5b.4.6. Abone olunan e-kaynaklar ABONE OLUNAN E- KAYNAKL AR BİBLİYO GRAFİK TAM METİN TOPLAM 5c. Ürün ve hizmetler etkili bir biçimde tanıtılır ve pazarlanır. 5c.1. İlgili tüm paydaşlarının gereksinimlerini sürdürülebilir bir denge içinde sağlamak üzere değer önermelerini açık bir biçimde tanımlar. 5c.2. İş modelini; temel yetenekler, süreçler, işbirliği yapılan kuruluşlar ve değer önermesiyle ifade ederek tanımlar. 5c.3. İş modelini ve değer önermesini; Ürün veya hizmetin ayırt edici özellikleri, Pazar konumlandırması, hedef müşteri grupları ve dağıtım kanallarıyla yaşama geçirir. Kilit Paydaşlarımız: Etki güçleri yüksek düzeyde olan dış paydaşlarımız ve etki ettiği faaliyetler Kriter 2 Tablo 2a.1 de gösterilmiştir. Kilit Tedarikçilerimiz: Tedarikçi firmalarımızın yıllara göre dağılımı Şekil 4a.1.2 de gösterilmiştir. Stratejik İşbirlikçilerimiz: Stratejik işbirlikçilerimiz Tablo 4a.1.2 de gösterilmiştir. Ana Kurum: YÖK, bağlı bulunduğumuz ana kurumdur. İç Müşteri Tedarikçilerimiz: Üniversitemizde bulunan akademik ve idari personel, misafir öğretim üye ve elemanları, sözleşmeli personel, işçiler, kısmi zamanlı personel, öğrenciler üniversitemizin iç müşteri tedarikçilerini oluşturmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan personelimize ait veriler ile ilgili detaylı bilgi Kriter 3 te yer almaktadır. Öğrencilerimize ait veriler ile ilgili detaylı bilgi Kriter 6 da yer almaktadır. Rekabet Ortamı: Üniversitemiz, diğer devlet kurumlarının artması ile mevcut akademik personeline ait nakil işlemlerine rastlanmaktadır. 5c.4. Ürün ve hizmetlerini hedef müşterilere ve kullanıcı gruplarına etkili bir biçimde tanıtmak amacıyla pazarlama stratejileri oluşturur. Üniversitemiz web sayfasında reklam filmimiz yer almaktadır. Bölümlerimizde tanıtım günleri düzenlenmekte, bölümlerin tanıtım filmleri ve broşürleri tanıtım günlerinde sunulmakta, üniversitemize teknik geziler yapılmaktadır. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır yılında 303 tanıtım gezisinin düzenlenmiş, üniversitemizi ziyaret eden öğrenci ve 1050 eğitimci oluşmuştur yılında 221 tanıtım gezisinin düzenlenmiş, üniversitemizi ziyaret eden 9971 öğrenci ve 665 eğitimci olmuştur yılında ise 372 adet tanıtım gezisinin düzenlenmiş, üniversitemizi ziyaret eden öğrenci ve 1280 eğitimci oluşmuştur Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen Marmara Üniversitesi Tanıtım Günleri kapsamında üniversitemizde bulunan 180 akademik birimin tanıtım broşürlerinin hazırlanması ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. Marmara Bülten 2010 yılından itibaren elektronik bir yayına dönüştürülmüş, üniversitemizin web sayfasından yayınlanmaya başlanmıştır. Marmara nın Sesi Dergisi Güz 2010 Sayı 162 nin haber, fotoğraf, tasarım, basım ve dağıtım süreçleri gerçekleştirilmiştir. Marmara nın Sesi Dergisi Mart 2011 Sayı 163 ün haber, fotoğraf, tasarım, basım ve dağıtım süreçleri gerçekleştirilmiştir. Marmara nın Sesi Dergisi Ocak 2012 Sayı 124

125 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER 164 ün haber, fotoğraf, tasarım, basım ve dağıtım süreçleri gerçekleştirilmiştir. Marmara nın Sesi Dergisi Mayıs 2012 Sayı 165 in haber, fotoğraf, tasarım, basım ve dağıtım süreçleri gerçekleştirilmiştir yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Tanıtım Kataloğu tasarlanmış, basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 5c.5. Ürün ve hizmet portföyünü mevcut ve olası müşterilerine etkili bir biçimde pazarlar. Üniversitemiz web sayfası yenilenmiş ve açılışı paydaşlara tanıtım toplantısı ile duyurulmuştur. Üst yönetimimiz TV programlarına tanıtım amaçlı katılmaktadır. (Detaylı bilgi: Kriter 8) 5c.6. Verdiği sözü yerine getirebilme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek biçimde önlem alır Stratejik Planı nda yer alan hedefleri Stratejik Planı nda güncellemiştir.(detaylı bilgi: Kriter 2d.6) 2012 yılında EBYS pilot çalışması uygulamaya alınmış, test ortamında kullanımı sağlanmış, gelen öneriler ve eksiklikler doğrultusunda yazılım güncellenmiştir yılında EBYS, üniversitemizin tüm birimlerinde uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. 5d. Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve yönetilir. 5d.1. Müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetleri değer önermesi doğrultusunda üretir ve sunar. Üniversitemizde müfredat, yönerge, yönetmelik, program/bölüm açma-kapama akademik takvim, öğrenci kontenjanları vb. gündem ve kararlarının yazışmaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapmaktadır. Mevzuat Komisyonu na, Senato ya ve YÖK e ilgili kararlar sunulmakta, sonuçları takip edilmektedir. Üniversitemizde öğrencilere yapılan memnuniyet anketinde beklenti ve önerileri ölçülmekte, bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 5d.2. Çalışanlarının, müşterilere yönelik deneyimlerini en üst düzeye çıkarabilmesi için; gerekli araç, yetkinlik, bilgi ve yetke ile donatılmasını güvence altına alır. Gerekli araç, gereç ve ihtiyaç doğrultusunda gereken donanım ve yazılımlar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı mıza bildirilmektedir. Hizmet içi eğitimlere ilişkin detaylı bilgi Kriter 3b.2 de belirtilmiştir. MÜSEM kurslarına ilişkin detaylı bilgi Kriter 8a.1 de gösterilmiştir. 5d.3. Ürün ve hizmetlerini yaşam çevrimleri süresince; kamu sağlığını, güvenliği ve çevreye olabilecek tüm etkilerini dikkate alarak ve uygun yerlerde yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü de göz önünde bulundurarak yönetir. Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilerle idari ve akademik personelimizin, bunların eş ve çocuklarının sağlık problemlerinde ilk başvuru Medikososyal hizmet birimlerine yapılmaktadır. Göztepe yerleşkesinde bulunan merkez yanısıra Bağlarbaşı, Haydarpaşa, Acıbadem, Anadoluhisarı, Nişantaşı ve Bahçelievler yerleşkelerinde Mediko-sosyal hizmetleri yürütülmektedir. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen mediko-sosyal hizmetleri; biyokimya laboratuarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve diyet branşlarında sunulmaktadır. İlgili sağlık birimine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri önce poliklinik doktorları tarafından değerlendirilmekte, kendilerinin ilk teşhis ve tedavileri burada yapılmakta; gerekli görülen durumlarda hastanelere sevk edilmektedir. Üniversitemiz norm kadro çalışmalarında İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması öngörülmüştür. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinden Finans Kulübü tarafından 4-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Kızılay Kan Bağışı projesi yapılmış, üniversiteler arasında yapılan kan toplama rekorunu kırmış, sosyal sorumluluk alanında başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. (Detaylı bilgi: Kriter 8) Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri, toplumu bilgilendirme toplantıları, burs imkanları, Sosyal Sorumluluk konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, Yaşlı Bakım Evlerine Ziyaret, AB Projeleri, Ulusal ajans Projesi, Ağrı'dan Avrupa ya Tenis Kardeşliği, 125

126 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER vb. gibi sosyal sorumluluk projelerimiz üniversitemiz birimlerince sürdürülmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında detaylı bilgi Tablo 5d.3 de gösterilmiştir. 5d.4. Ürün ve hizmetin sunum performansını uygun kuruluşlarla karşılaştırır ve müşterileri için yaratılan değeri en üst düzeye çıkarmak üzere güçlü yönlerini anlar. Üniversitemiz Stratejik Planı nda güçlü yönlerimiz (Detaylı bilgi: Kriter 2c.1) belirlenmiş olup, müşterileri için oluşturulan değerin algılanması Kriter 6 da belirtilmiştir. 5d.5. Değer zincirinin etkililik ve verimliliğini en uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarının, müşterilerinin, işbirliği yaptığı kuruluşların ve tedarikçilerinin çalışmalara katılmasını sağlar. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen kültürel etkinlikler detaylı olarak Kriter 4a.3 de belirtilmiştir. Etkinliklere katılan öğrenci sayıları Tablo 6b.2.4 de belirtilmiştir. 5e. Müşteri ilişkileri yönetilir ve geliştirilir. 5e.1. Farklı müşteri gruplarının kimler olduğunu bilir ve bu müşteri gruplarının farklı gereksinim ve beklentilerini karşılar ve tahmin eder. Üniversitemizde müşteriler öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin gereksinim ve beklentileri anketler ile ölçülmekte ve ölçümün sistematik hale getirilmesi sağlanmaktadır. (Detaylı bilgi: Kriter 6) Üniversitemiz yılları arasında DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşen öğrenci sayıları Tablo 5e.1 de gösterilmiştir. Tablo 5e.1. DGS ile kayıt yaptıran öğrenci sayıları e.2. Müşterilerinin günlük ve uzun vadeli iletişim gereksinimlerini belirler ve bu gereksinimleri karşılar. Web: Üniversitemiz bünyesinde mevcut olan akademik ve idari birim, öğrenci kulübü ve üniversiteye ait diğer etkinliklerin web sitelerinin sayısı 120 ye ulaşmıştır. Bu web sitelerinin 56 adedi Bilişim Merkezi tarafından geliştirilen içerik yönetim sistemini kullanmaktadır. Güvenlik ve daha geniş olanaklar sağlamak için öğrenci kulüplerine ait siteler, diğer birimlerin sitelerinin bulunduğu sunucudan kendilerine özel bir sunucuya taşınmışlardır. Bu taşınma sırasında daha önce marmara.edu.tr alt alan adları ayrılan kulüp sitelerine, marun.edu.tr alt alan adları verilerek öğrencilere verilen hizmetlerde marun.edu.tr adresini kullanımında bütünlük sağlanmıştır. (Detaylı bilgi: Kriter 4d.2) Ağ hizmetleri: Kablolu ve kablosuz ağ sistemleri ile ilgili çalışmalar Kriter 4d.2 de detaylı olarak yer almaktadır. Kablolu ağ sisteminin yenilenmesi çalışması 5 fakültede başlatılmış; bütün yerleşkelerde 2012 yılı içerisinde kablosuz ağ sistemine geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir yılında anket yapılması öngörülmektedir. 5e.3. Bütün müşterileriyle açıklık, şeffaflık ve güvene dayalı iletişim kurar ve iletişimi sürdürür. Öğrencilerimiz, idari birimler ve üst yönetim ile doğrudan iletişime geçebilmektedir. 5e.4. Müşterilerinin deneyim ve algılamalarını sürekli olarak izler, gözden geçirir ve müşteri geri bildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt verir. Öğrencilerimiz gereksinim ve beklentilerinin anketler ile ölçümü sistematik hale getirilmiştir. Öğrenci memnuniyet anketi, ağ hizmetleri anketi ve verilen hizmete özel anketlerin sonuçları değerlendirilmekte, üst yönetime düzenli olarak iletilmekte, üst yönetim tarafından alınan kararlar ile etkili ve hızlı bir biçimde uygulamaya geçilmektedir. DGS ile kayıt e.5. Müşterilere, ürün ve hizmetleri sorumluluk bilinci içinde kullanması yönünde tavsiyede bulunur. Üniversitemiz Süreç Yönetimi kapsamında yapılan işlerin sistematik hale getirme ve 126

127 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER ölçümlerinin sağlanması adına idari ve akademik birimlerimiz ile öğrencilerimiz arasındaki işlemlere gerekli hassasiyet gösterilerek süreçler hazırlanmıştır. Süreçlerimiz arasında Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Süreci, Laboratuar Altyapıları ve Etkinlikleri Süreci, vb. süreçler öngörülmüştür. 127

128 T.C. SÜREÇLER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER 128

129 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR 129

130 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR 130

131 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR 6. Öğrenciler İle İlgili Sonuçlar yılları itibarıyla üniversitemiz toplam öğrenci sayıları ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı Tablo 6.1 de gösterilmiştir. Toplam Öğrenci Sayıları Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Tablo yılları itibarıyla öğrenci sayıları 2011 yılında GZFT analizi yapmak amacıyla üniversite içindeki öğrenciyi, akademisyeni, 169 yöneticiyi ve 815 çalışanı ve dış paydaş olarak da 587 kurumu ve mezunu hedef kitlesi olarak belirleyen anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin %5,1 i (1.957 kişi), akademik personelin %17,9 u (454 kişi), yöneticilerin %29 u (49 kişi) ve çalışanların %16,7 si (136 kişi) anketi doldurmuştur. Tablo 6.2. Hedef Kitleden Ankete Katılanların Yüzdelik Oranları 2012 yılında da çalışmalar, öğrenci memnuniyetini ölçme ve değerlendirme amacına yönelik anketler ile başlamış olup EFQM Model kriterleri esas alınarak Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Etkili İletişim, Tatmin, Katılım ve Bağlılık, Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Hedef Belirleme, Yetkinlik ve Performans Yönetimi, Liderlik ve Yönetim, Derslik Koşulları, Kampüs Olanakları başlıkları adı altında yedi ana kriter belirlenmiştir. Kriterlere uygun olarak, üniversitemiz hizmet ve uygulamalarının öncelikli müşterisi olan öğrencilerin memnuniyeti ve eğitim ortamının iyileştirilmesi için geliştirdiğimiz politika ve uygulamalar hususunda öğrencilerin düşüncelerini tespit etmek, beklenti ve önerilerini alabilmek amacıyla Öğrenci Memnuniyeti Anketi hazırlanmıştır. Anket, pilot çalışma olarak Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanmış olup, Rektörlük bünyesindeki anket ekibimiz tarafından gizlilik ilkelerine uyularak istatistiksel olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Anket sonuçları, iyileştirme amaçlı kullanılmak üzere, hedeflerimizin belirlenmesi, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi ve öğrencilerimize sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi adına katkı sağlamaktadır. Anket çalışmaları kapsamında öğrenci memnuniyet anket soruları, memnuniyet düzeyini ve verdikleri önem derecelerini ölçebilecek nitelikte hazırlanmış, basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Anketlerin dağıtımı ve toplanması konusundaki hassasiyetimiz, veri girişi ve analiz çalışmaları sırasında da devam etmiştir. Anket analiz sonuçları SPSS 19.0 programı ile elde edilmiştir. Memnuniyet anketleri, idari ve akademik personel için %95 güven aralığında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sorular ve kriterler bazında memnuniyet düzeyleri ve önem dereceleri hesaplanmış, puanlama ve önceliklendirme tabloları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar raporlanmış, yönetime sunulmuştur. Üniversitemizin Kalite Geliştirme çalışmalarındaki şeffaflığını göstermek adına web sitemizde duyurulma ve projeleri hayata geçirme aşamasına gelinmiştir. Öğrenci memnuniyet anketi analiz sonuçları ayrıca MMX4L-Software Professional Business Analysis Tools for Strategic Marketing Management programı ile üç boyutlu olarak memnuniyet ve önem derecelerine göre incelenmiş, ayrıca üniversitemizin önceden yapılmış olan GZFT analizi sonuçları da dahil edilerek, mevcut durum analizi yapılmış, insan, zaman ve maliyet eniyilemesi dikkate alınarak belirlenen hedefler (%87) ile karşılaştırma yapılmıştır. Mevcut durum yedi ana kriter ve sorular bazında analiz edilmiştir. Belirlenen hedeflere ve farklı senaryolara göre karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan çalışma, mevcut durumun belirlenen hedeflere yakınlığını göstermiştir. İyileştirmeye açık alanlar önce yedi ana kriter ışığında tespit 131

132 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR edilmiş, sonra detaylı incelemeye tabi tutulup sorular bazında tespitte bulunularak iyileştirme ve projelendirme öncelikleri belirlenmiştir. Üniversitemiz akademik personelinin ankete verdikleri cevaplar, yedi ana kriter bazında üç boyutlu olarak genel memnuniyet düzeyleri ve önem derecelerine göre incelenmiş, Tatmin, Katılım, Bağlılık ve Çalışma Koşulları kriterleri iyileştirmeye açık alan olarak belirlenmiştir. Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Etkili İletişim kriterlerinin ise memnuniyet düzeyleri ve önem derecesinin belirlenen hedeflere göre yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir (Şekil 6.1). Şekil 6.1. Yedi ana kritere göre akademik personel genel memnuniyet ve verilen önem düzeyleri Şekil 6.2. Yedi ana kritere göre idari personel genel memnuniyet ve verilen önem düzeyleri Üniversitemiz akademik birimlerinden Mühendislik Fakültesi idari personelinin yedi ana kriterine göre genel görünümü Şekil 6.4 te gösterilmiştir. Tatmin, Katılım, Bağlılık konusunda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiştir. Şekil 6.3. Akademik Personelin Çalışma Koşulları na göre sorular bazında görünümü Üniversitemiz idari personelinin ankete verdikleri cevaplar, yedi ana kriter bazında üç boyutlu olarak genel memnuniyet düzeyleri ve önem derecelerine göre incelenmiş, Tatmin, Katılım, Bağlılık ve Çalışma Koşulları kriterleri iyileştirmeye açık alan olarak belirlenmiştir. Etkili İletişim kriterinin ise memnuniyet düzeyleri ve önem derecesinin belirlenen hedeflere göre yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6.2). Şekil 6.4. Yedi ana kritere göre genel memnuniyet ve verilen önem düzeyleri Üniversitemiz akademik personelinin Çalışma Koşulları na göre anket soruları bazında memnuniyet ve beklenti düzeyleri üç boyutlu olarak incelenmiş, yemekhane hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiği görülmüştür (Şekil 6.3). Yemekhane hizmetlerine yönelik anketler yapılmış ve yeniden düzenlemelere gidilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü idari personelinin Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma ya göre anket soruları bazında memnuniyet ve 132

133 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR beklenti düzeyleri üç boyutlu olarak incelenmiştir. (Şekil 6.5) Üniversitemizin yenilikçi çabaları ile ilgili memnuniyet düzeyi ve önem derecesinin belirlenen hedeflere göre yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Şekil 6.5. Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma ya göre anket soruları bazında memnuniyet ve beklenti düzeyleri Öğrenci memnuniyet anket soruları diğer üniversitelerde hazırlanan öğrenci memnuniyet anketleri incelenerek hazırlanmış, anket yapılacak bölümlerdeki öğrenci örneklem sayıları bölümlerdeki öğrenci sayısına göre örnekleme hatası (α) 0,20 olacak şekilde tespit edilmiştir. Örneklem sayısının fazla olması nedeniyle, veri girişinde kullanıcı hatasına sebebiyet vermemek adına üniversitemiz Bilişim Merkezi ile ortak yapılan çalışmayla Anket Sistemi veritabanından yararlanılmıştır. 6a. Algılamalar 6a.1. Bu veriler müşterilerin (öğrenci) üniversitemiz hakkındaki algılamalarıdır. Algılamalar; müşteri (öğrenci) anketleri, odak grupları, övgüler ve şikayetler gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir yılı içerisinde uygulanmaya başlanan kalite geliştirme çalışmaları, Rektörlüğümüz idari birimleri ve pilot çalışma olarak seçilen akademik birimlerden bir fakülte, bir enstitü, bir meslek yüksekokulunu kapsamaktadır. Pilot çalışmadan yola çıkılarak kalite geliştirme faaliyetlerinin üniversitemizin tüm akademik birimlerine yayılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Algılama göstergeleri; Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Etkili İletişim, Tatmin, Katılım ve Bağlılık, Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Hedef Belirlemesi, Yetkinlik ve Performans Yönetimi, Liderlik ve Yönetim, Derslik Koşulları ve Kampüs olanakları başlıkları adı altında yedi ana kriter olarak belirlenmiştir. 6a.2. Bu algılamalar; müşteri (öğrenci) açısından üniversitemizin öğrencilere yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır yılında öğrencilerimize yapılan anket, EFQM Mükemmellik Modeli baz alınarak oluşturulan Öğrenci Memnuniyet Anketi çerçevesinde belirlenen yedi ana kriter ışığında incelenmiş olup, 2012 yılında EFQM Mükemmellik Modeli ne göre hazırlanan Öğrenci Memnuniyet Anketi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Memnuniyet düzeyini göstermek amacıyla 5 li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçekte; 1-Hiç memnun değilim 2-Memnun değilim 3-Memnunum 4-Çok memnunum 5-Son derece memnunum u ifade etmektedir. Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme Bu göstergeye dair alt başlıklar çerçevesinde; 2011 yılında üniversitemiz öğrencilerinin Mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,87 (57%) olduğu ortaya çıkmıştır. Bölüm içinde yapılan konferans/panel/seminerlerin kişisel gelişimlerine katkısı için bu düzey 2,68 (54%), Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veritabanının yeterliliği için 2,70 (54%), Üniversitemizin iş dünyasını tanımada sağladığı imkanlar (kariyer günleri, konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vb.) için 2,27 (45%) şeklindedir. Bölüm içinde yapılan konferans/panel/seminerlerin aldığım derse katkısı, Yabancı dil sınavları (KPDS, ÜDS, vb.) için yeterli desteğin verilmesi, Araştırma projeleri başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Üniversitemizin iş bulmada sağladığı kolaylıklar ve 133

134 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Üniversitemizin yurt dışı eğitim-araştırma imkanları alt başlıkları için 2011 yılında veri toplanmamış olup, 2012 yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi nde bu eksiklik giderilmiştir yılında; Bölüm içinde yapılan konferans/panel/seminerlerin aldığım derse katkısından duyulan memnuniyet düzeyi 2,54 Yabancı dil sınavları (KPDS, ÜDS, vb.) için yeterli desteğin verilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,25, Araştırma projeleri başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,51 Üniversitemizin iş bulmada sağladığı kolaylıklardan duyulan memnuniyet düzeyi 2,75 ve Üniversitemizin yurt dışı eğitimaraştırma imkanlarından duyulan memnuniyet düzeyi 2,49 şeklinde gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafiklerde iki yılın memnuniyet düzeyi verisi içeren alt başlılar için değerler karşılaştırılmıştır. Şekil 6a.2.1. Mesleki ve bireysel gelişimimin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılması Şekil 6a.2.2. Bölüm içinde yapılan konferans/panel/seminerlerin kişisel gelişimime katkısı Şekil 6a.2.3. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veritabanının yeterliliği Şekil 6a.2.4. Üniversitemizin iş dünyasını tanımada sağladığı imkanlar (kariyer günleri, konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vb.) Hedef Belirlemesi, Yetkinlik ve Performans Yönetimi Bu göstergeye dair veriler incelendiğinde 2011 yılına ait memnuniyet düzeyi Derslerimdeki başarımın ölçülmesinden alt başlığı için belirlenebilmiş olup, 5 li likert ölçeğinde 2.48 (50%), 2012 yılı için bu düzey 2,88 e yükselmektedir. Diğer alt başlıklarda 2012 yılı anket sonuçları; Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve 134

135 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR stratejilerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,96 Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin öğrencilere duyurulmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,77 ve Bölümümün akredite olmasının ve/veya buna ilişkin faaliyetlerde bulunmasının eğitimime katkısından duyulan memnuniyet düzeyi 2,94 olarak gerçekleşmiştir. Öğrenci işlerinin mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan duyulan memnuniyet düzeyi 2,63 Bölüm/programımın mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan duyulan memnuniyet düzeyi 2,97 ve Bölüm/programımın teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,88 şeklindedir. Şekil 6a.2.6. Fırsat eşitliğinin sağlanması Şekil 6a.2.5. Derslerimdeki başarımın ölçülmesi Liderlik ve Yönetim Bu göstergeye ait alt başlıklardan Fırsat eşitliğinin sağlanmasından duyulan memnuniyet düzeyinin 2011 yılı için 5 li likert ölçeğinde 3.39 (68%) şeklinde oluştuğu, 2012 yılında bu düzeyin 2,86 ya gerilediği belirlenmiştir yılı için diğer alt başlıkların anket sonuçları; Öğretim elemanlarının davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,85 Öğretim elemanlarının iletilen şikayetleri dikkate almasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,66 Öğretim elemanlarının başarılarımı takdir etmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,10 Öğretim elemanlarının sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,09 Öğretim elemanlarının ders saatini etkili bir biçimde kullanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,14 Öğretim elemanlarının birim içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,84 6a.3. Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: İtibar ve imaj Ürün ve hizmet değeri Ürün ve hizmet sunumu Müşteri hizmeti, ilişkisi ve desteği Müşteri bağlılığı Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma Bu göstergeye ait alt başlıklardan; Yeni bilgiler kazanma ve kendimi geliştirme imkanı tanınmasından duyulan 2011 yılı memnuniyet düzeyi 55%, Üniversitemizin bir mensubu olmaktan için bu oran 49% ve Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumundan için ise 65% olarak gerçekleştirmiştir yılı içinde gerçekleştirdiğimiz anketin verilerine göre diğer alt başlıklar için ortaya çıkan sonuçlar; Öğretim elemanlarının yeni fikirleri teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,93 Yeteneklerimi uygun alanlarda kullanma imkanı verilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,54 Üniversitemizde kurum içinde ve kurum dışında katkı sağlayanların memnuniyetinin esas alınmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,77 135

136 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Memnuniyetime yönelik çalışmaların olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,96 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından duyulan memnuniyet düzeyi 2,90 şeklindedir. Şekil 6a.3.1. Yeni bilgiler kazanma ve kendimi geliştirme imkanı tanınması Şekil 6a.3.2. Üniversitemizin bir mensubu olmak Etkili İletişim Bu başlık, Üniversitemiz hizmet ve uygulamaları hakkında bilgi edinme, öğrencilerin sorularına yerinde, zamanında ve doğru cevap verebilme yetisini ölçme ve güçlü iletişim ağı sağlama becerisinin göstergesidir yılı verisine sahip olduğumuz alt başlıklardan duyulan memnuniyet düzeyleri 2012 yılı verileriyle tablolarda karşılaştırılmış olup, sadece 2012 yılı verilerine sahip olduğumuz alt başlıkların sonuçları; Öğrenci işleri ile kolaylıkla iletişim kurabilmekten duyulan memnuniyet düzeyi 2,43 Öğrenci işleri ile ilgili sorun ve önerilerinizi ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,40 Danışmanım ile kolaylıkla iletişim kurabilmekten duyulan memnuniyet düzeyi 3,12 Öğretim elemanları ile kolaylıkla iletişim kurabilmekten duyulan memnuniyet düzeyi 3,28 ve Öğretim elemanlarının derslere katılma konusunda teşvik etmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,97 şeklindedir. Şekil 6a.3.4. Danışmanlık / yönlendirme hizmetleri Şekil 6a.3.3. Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumu 136

137 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6a.3.5. Danışmanımın bilgilendirme toplantıları yapması Şekil 6a.3.8. Eğitim ve idari konularda teknolojinin (Bilgi Yönetim Sistemi, vb.) etkin ve verimli olarak kullanması Şekil 6a.3.6. Duyuruların zamanında ve etkin olarak yapılması Şekil 6a.3.7. Haberleşme araçlarının (eposta, duyurular, web sayfası, vb.) yeterliliği Tatmin, Katılım, Bağlılık Öğrencilerimizin Üniversitemize karşı duyduğu aidiyet duygusunun alt yapısını ve dayanaklarının göstergesi olan bu başlıkta, 2011 yılı için memnuniyet düzeyleri Bölüm ile ilgili görüşlerimin dikkate alınmasından 44% ve Üniversitemizde sosyal etkinliklerin olmasından 48% olarak ölçülmüş olup, 2012 verileriyle tablolarda karşılaştırılmıştır. Sadece 2012 yılı verilerine sahip olduğumuz alt başlıklardan elde edilen sonuçlar; Öğretim elemanlarının derslere katılma konusunda teşvik etmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,85 Sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunulmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,64 Öğretim elemanlarının motive etmesi ve desteklemesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,84 Üniversitemizde sosyal etkinliklerin olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,62 şeklinde gerçekleşmiştir. Şekil 6a.3.9. Bölüm ile ilgili görüşlerimin dikkate alınması 137

138 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6a Üniversitemizde sosyal etkinliklerin olması Derslik Koşulları, Kampüs Olanakları Üniversitemizin sunduğu hizmetin değerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileme gücüne sahip fiziksel koşullar ve teknolojik donanım hakkında öğrencilerimizin algısını ölçümlediğiniz bu başlıkta, 2011 yılına ait memnuniyet düzeyleri hakkında elimizde veri olmayan alt başlıklar için 2012 yılı sonuçları; Dersliklerin temiz ve düzenli olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,07 Öğrenci kulüpleri ve düzenledikleri etkinliklere ilişkin bilgilendirilmeden duyulan memnuniyet düzeyi 2,64 Düzenlenen etkinlikler için gerekli desteğin (ulaşım hizmetleri, vb.) verilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,46 Burs olanakları hakkında bilgilendirilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,20 Kütüphane olanak ve hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,10 Kütüphanede elektronik veritabanı yeterliliğinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,90 Ödünç kitap alma sisteminden duyulan memnuniyet düzeyi 3,13 Kantin/kafeterya fiziksel ortamının uygunluğundan duyulan memnuniyet düzeyi 2,68 Kantin/kafeteryada sunulan ürünlerin kalitesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,01 Sosyal ve sportif tesislerdeki etkinlikler hakkında bilgilendirilmeden duyulan memnuniyet düzeyi 2,17 Yeşil alanlardan duyulan memnuniyet düzeyi 2,41 Engelliler için öneri sisteminin dikkate alınmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,51 Kültürel etkinliklerden duyulan memnuniyet düzeyi 2,71 Kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirilmeden duyulan memnuniyet düzeyi 2,46 ve İnternet olanak ve hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,86 şeklinde gerçekleşmiştir. Şekil 6a Dersliklerde aydınlatmanın yeterliliği Şekil 6a Dersliklerin ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliği Şekil 6a Dersliklerin kapasitesinin uygunluğu 138

139 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6a Öğrenci kulüpleri ve düzenledikleri etkinlikler Şekil 6a Yurt ve barınma olanakları Şekil 6a Öğrenci temsilciliği sisteminin işlevselliği Şekil 6a Yemekhane hizmetleri Şekil 6a Sağlık hizmetleri Şekil 6a Burs olanakları Şekil 6a Kantin/kafeterya olanakları 139

140 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6a Genel temizlik hizmetleri Şekil 6a Güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri v.b.) olması Şekil 6a Sosyal ve sportif tesisler Şekil 6a Gerekli teknik donanım, yazılım, bilgisayar teknolojileri, vb. imkanları Şekil 6a Geri dönüşüm hizmetleri Süreç Yönetimi kapsamında öneri, beklenti ve isteklerinin değerlendirilmesi ve gelen taleplere geri dönüş yapmak adına Dilek ve Öneri Yönetimi Süreci ve İyileştirme Süreci tanımlanmıştır. Şekil 6a Engelliler için fiziksel koşulların (yol, merdiven, asansör, derslik, kütüphaneden yararlanma vb.) sağlanması 140

141 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR 6b. Performans Göstergeleri Üniversitemiz hizmetlerine yönelik performans göstergeleri başlığında 2012 yılına dair sayısal hedef ve verilerin ihtiyacımızı kısmen karşılaması neticesinde, memnuniyet anketinde öğrencilerin ilgili alt başlığa verdiği önem ile duyduğu memnuniyet karşılaştırması, iyileştirmeye açık alanların tespiti ve önceliklendirilmesinde önemli bilgi kaynağını oluşturmakta olup, 6b.1 ve 6b.3 başlıklarında ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında, hizmet kalitemizin performansını değerlendirmede kullanılabilecek, çeşitli birim ve bölümlerden elde ettiğimiz verilere 6b.2. de yer verilmektedir yılında uyguladığımız öğrenci memnuniyet anketinde her bir başlığın öğrenci açısından değerlendirilmesinde, memnuniyet düzeyi ve önem derecesini göstermek amacıyla 5 li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçekte önem derecesi; 1-Hiç önemli değil 2-Önemli değil 3-Önemli 4-Çok önemli 5-Son derece önemli yi ifade etmektedir. Şekil 6b.1.1. Mesleki ve bireysel gelişimimin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılması Şekil 6b.1.2. Birim içinde yapılan konferans/panel/seminerlerin aldığım derse katkısı 6b.1. Bu veriler kuruluş tarafından kuruluşun performansını izlemek, anlamak, öngörmek, iyileştirmek ve bu performansın dış müşterilerin algılamasına etkilerini öngörmek amacıyla kullanılan iç ölçümlerdir. Şekil 6b.1.3. Birim içinde yapılan konferans/panel/seminerlerin kişisel gelişimime katkısı Yetkinlik Eğitim ve Kariyer Geliştirme Bu başlıkta, üniversitemizin eğitim ve kariyer geliştirme olanakları bakımından performansını izleme ve öğrencilerin öncelikleri doğrultusunda bu konularda sürdürülebilir kaliteyi sağlama amacına yönelik saptamalarda bulunabilmek için 2012 yılı öğrenci memnuniyet düzeyleri ve önem dereceleri karşılaştırılmıştır. 141

142 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b.1.4. Yabancı dil sınavları (KPDS, ÜDS, v.b.) için yeterli desteğin verilmesi Şekil 6b.1.8. Üniversitemizin iş dünyasını tanımada sağladığı imkanlar (kariyer günleri, konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, v.b.) Şekil 6b.1.5. Araştırma projeleri başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması Şekil 6b.1.9. Üniversitemizin yurt dışı eğitimaraştırma imkanları Şekil 6b.1.6. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veritabanının yeterliliği Hedef Belirleme, Yetkinlik ve Performans Yönetimi Bu başlıkta öğrencilerinizin, üniversitemiz ilke ve değerleri ile misyon, vizyon ve stratejileri hakkında 2012 yılına dair izlenimleri memnuniyet düzeyi ve önem derecesi verileri ışığında karşılaştırılmaktadır. Şekil 6b Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri Şekil 6b.1.7. Üniversitemizin iş bulmada sağladığı kolaylıklar 142

143 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin öğrencilere duyurulması eşitliği üzerine beklentilerin ne oranda karşılandığı ifade edilmektedir. Şekil 6b Öğretim elemanlarının davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olması Şekil 6b Derslerimdeki başarımın ölçülmesi Şekil 6b Öğretim elemanlarının iletilen şikayetleri dikkate alması Şekil 6b Bölümümün akredite olmasının ve/veya buna ilişkin faaliyetlerde bulunmasının eğitimime katkısı Şekil 6b Öğretim elemanlarının başarılarımı takdir etmesi Liderlik ve Yönetim Bu başlıkta öğrencilerimizin 2012 yılında öğretim elemanlarının tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerine yer verilmekle beraber, programlarla ilgili mevzuat değişikliklerinin ne ölçüde uygulamaya yansıtıldığı ve teknolojik donanım ile fırsat 143

144 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Öğretim elemanlarının sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesi Şekil 6b Öğrenci işlerinin mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu Şekil 6b Öğretim elemanlarının ders saatini etkili bir biçimde kullanması Şekil 6b Bölüm/programımın mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu Şekil 6b Öğretim elemanlarının birim içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesi Şekil 6b Bölüm/programımın teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesi Şekil 6b Fırsat eşitliğinin sağlanması 144

145 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR 6b.2. Bu göstergeler; kuruluşun müşterilere (öğrenci) yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının verimliliği ve etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. Engelli Öğrencilere Yönelik Politikalar Üniversitemiz 2012 yılında da engelli öğrencilere yönelik hizmet iyileştirmeleri çalışmalarına hızla devam etmektedir. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve bu öğrencilere sağlanan kolaylıklar: Engelli Öğrenci Sayısı: 48 Engel Kategorisi: a. Görme Engelli: 30 b. Bedensel Engelli: 13 c. İşitme Engelli: 5 Engelli Öğrencilere için Yapılan Çalışmalar a. Üniversiteye Kayıtta Kolaylık Sağlanması: Üniversitemize kayıt hakkı kazanan engelli öğrencilerimize kayıt önceliği ve kayıt esnasında yardımcı olacak personel görevlendirmektedir. b. Öğrencilerle Toplantılar Yapılması: Her eğitim-öğretim yılı başında engelli öğrencilerimizle toplantılar yapılıp talepleri alınmaktadır. c. Kismi Zamanlı Öğrenci Desteği: Kendilerine yardımcı olacak kismi zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında öğrenci tahsisi, kendisi kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyenlere çalışma imkanı sunulmaktadır. g. ÖMSS (Özürlü Memur Öğrenci Sınavı) Hazırlıklarında Öğrenci Çalıştırılması: Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü tarafından engelli öğrenciler için etüd olarak planlanan özürlü öncesi sınavlarında ders vermek üzere üniversitemiz öğrencileri yönlendirilmiş olup, gönüllülük esasına dayalı ders verilmektedir. h. Fiziki Mekan Düzenlemeleri: Yeni yapılan İktisat Fakültesi ve Enstitüler Binaları engellilere uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. Rampa Engelliler için Asansör Engelli WC ve Lavaboları Brail Kabartma Tabela Takılması gibi düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. (Detaylı bilgi: Kriter 8a.1) Değişim Programlarıyla Yurtdışına Giden Öğrenci Sayısı (ERASMUS) Üniversitemiz akademik yılları arası uluslararası öğrenci değişim programlarıyla yüksekokullardan giden öğrenci Sayısı, 25'tir akademik yılları arası tüm Fakülte/Enstitü/Yüksekokullardan Giden Öğrenci Sayısı ise 1009'dur. (Detaylı bilgi: Kriter 4a) Üniversitemizin Hizmet Kalitesi Arttırmaya Yönelik Politikaları Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar Şekil 6b.2.1. Mediko-Sosyal Hizmetlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı d. Araç Gereç, Materyal Temini: Görme Engelli Öğrencilerimiz için Jaws Programı alınarak istifadelerine sunulmuştur. Ayrıca Akıllı tahta talep eden bir öğrencimizin de talebi karşılanmaktadır. e. Yemek Yardımı Bursu: Yemek bursunda engelli öğren seçeneği konularak başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek bursu yardımında bulunulmaktadır. f. Arabaları için Park Yeri Tahsisi: Engelli öğrenciler için park yeri tahsis edilmektedir. Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Konseyi Marmara Üniversitesi bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve enstitülerin öğrenci 145

146 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu birimlerin öğrenci temsilcileri ise her birimdeki öğrenciler tarafından doğrudan seçilerek belirlenmektedir. Öğrenci Konseyi nin görevleri; öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversite yönetimine iletmek, sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere öğrencilerin katılımını teşvik etmek, sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak, ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programları için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor ve kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, Ulusal Öğrenci Konseyi'nin kararlarını öğrencilere duyurmak, izlemek ve uygulamaktır. Şekil 6b.2.2.Öğrenci Kulüp Sayıları Görevlileri Dâhil) Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci * ,3 (Araştırma Görevlileri Hariç) Öğretim Üyesi Başına Düşen ,3 Öğrenci Profesör Doktor Başına Düşen ,5 Öğrenci Doçent Doktor Başına Düşen ,0 Öğrenci Yardımcı Doçent Doktor Başına ,6 Düşen Öğrenci Öğretim Görevlisi Başına Düşen ,1 Öğrenci Okutman Başına Düşen Öğrenci ,7 Araştırma Görevlisi Başına Düşen ,2 Öğrenci (*) Çeviriciler, eğitim-öğretim planlayıcıları ve uzmanlar dâhil edilmemiştir. (**) Çeviriciler, eğitim-öğretim planlayıcıları ve uzmanlar dâhil edilmiştir. Tablo 6b yılları arasında Öğrencilere Yönelik Ücretsiz Verilen Kurslar 2007 Kursları 2008 Kursları 2009 Kursları 2010 Kursları 2011 Kursları 2012 Kursları Akardion Halkoyunları Halkoyunları Türk halk Halk müziği Türk Halk müziği Müziği Korosu Bağlama Gitar Bağlama Tiyatro Tiyatro TSM Korosu Dans Bağlama Fotografçılık Türk sanat TSM korosu Halkoyunları Tiyatrosu müziği Fotografçılık Halk Gitar Fotografçılık Halkoyunları Tiyatro Çalgıları Gitar Koro Keman Gitar Öğrenci kulüplerimizin etkinlikleri ve kuruluş işlemleri Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tablo 6b.2.1. Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi Keman Klarnet Gitar Bağlama Latin Dans Keman Bağlama Ritim Tiyatro TSM Topluluğu THM Korosu Yan Flüt Halkoyunları Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci** Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci * (Araştırma Değişim (%) ( ) , ,9 146

147 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b.2.3. Yıllar İtibarıyla Yurtiçi ve Yurtdışı Kültürel Etkinliklere Katılan Öğrenci Sayıları Şekil 6b.2.5. Yıllar İtibarıyla Öğrencilerimize Yönelik Ücretsiz Spor Kursları 2008 Kursları 2009 Kursları 2010 Kursları 2011 Kursları 2012 Kursları Basketbol Basketbol Basketbol Basketbol Basketbol Satranç Voleybol Voleybol Voleybol Voleybol Boks Dağcılık Boks Masa Tenisi Masa Tenisi Kaya Kaya Mana Satranç Satranç tırmanışı tırmanışı Tenisi Dağcılık Masa Dağcılık Dağcılık Tenisi Masa Kaya Boks tenisi Tırmanışı Voleybol Satranç Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla hafta sonu ücretsiz kurslar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin yurtiçi ve yurtdışı kültürel etkinliklere katılımları desteklenmektedir. şekil 6b yılları arasında yurtiçi ve yurtdışı spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayıları Şekil 6b.2.6. Üniversitelerarası Spor Müsabakaları Şekil 6b.2.7. Yıllar İtibarıyla Beslenme Hizmetlerinden Yararlanma Sayıları 147

148 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b yılları arasında Kredi Yurtlar Kurumu ve yemek bursundan faydalanan öğrenci sayısı Şekil 6b yılları arasında öğrenci butiğinde satılan ürün sayıları Her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitemize burs kontenjanı ayrılmaktadır. Bu bursun ödemesi KYK tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında üniversitemiz tarafından da ayni olarak öğrencilerimize yemek bursu verilmektedir yılında ayrıca, Vehbi Koç Vakfı ndan 12, Sabancı Vakfı ndan 15 ve Zorlu Vakfı ndan 4 öğrenci burs almaktadır. Şekil 6b tarihleri arasında kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı Sağlık Kültür Daire Başkanlığımız bünyesinde öğrencilerimize ikinci el temiz ve kaliteli ürün sağlamak amacıyla 2003 yılının ilk aylarında kurulan öğrenci butiğine ikinci el giysi bağışı yapılmaktadır. Bu giysiler bağışlayan kişilerin evlerinden alınıp, sökükleri dikilip, temizlendikten sonra ütülenerek öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrenci butiğimizde ayakkabıdan şapkaya kadar birçok giysi türü bulunmakta olup, bu ürünlere sembolik ücretler konulmakta ve sağlanan gelirden de giysilerin onarımı ve kuru temizleme işlemleri yapılmaktadır. Şekil 6b Öğrenci Sayıları Üniversitemizde 1997 yılından itibaren ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programına başlanmıştır. Bu çerçevede ve üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda öğrencilerimiz saat ücreti karşılığı çalıştırılmaktadır. 148

149 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Öğrenimini Yarıda Bırakan Öğrenci Sayıları 6- Kartal Yerleşkesi 7- Bahçelievler Yerleşkesi 8- Nişantaşı Yerleşkesi 9- Beyazıt Yerleşkesi 10- Sultanahmet Yerleşkesi 11- Şişli Yerleşkesi Öğrenci Yemekhane Sayısı : 11 adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 2500 m 2 Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 2000 kişi Personel Yemekhane Sayısı : 10 adet Personel Yemekhane Alanı : 1000 m 2 Personel Yemekhane Kapasitesi : 800 kişi Tablo 6b.2.2.Üniversitemiz bünyesindeki kantin kafeterya ve diğer sosyal alanlar Şekil 6b Yılları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşen ve ilişkisi kesilen Öğrenci Sayıları KANTİN RESTAURANT KIRTASİYE BAYAN KUAFÖR ERKEK KUAFÖR ATM PTT HEDİYELİK EŞYA ELEKRONİK REKLAM PANOSU OTOPARK P.T.T. MATİK 2 Şekil 6b Normal Sürede Mezun Olan Öğrenci Sayıları Üniversitemizde ayrıca, Anadolu yakasında 6 adet, Avrupa yakasında bulunan yerleşkelerimizde 5 adet olmak üzere 11 adet yemekhanemizde öğrenci ve personele yemek hizmeti verilmektedir. 1- Göztepe Yerleşkesi 2- Haydarpaşa Yerleşkesi 3- Bağlarbaşı Yerleşkesi 4- Anadolu Hisarı Yerleşkesi 5- Acıbadem Yerleşkesi 6b.3. Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: Ürünlerin ve hizmetlerin sunumu Müşteri hizmeti, ilişkileri ve desteği Şikayetler ve övgüler Dış kuruluşlar tarafından tanınma Üniversitemizin tanıtımı, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında genel bilginin yer aldığı Aday Öğrenci Bilgilendirme Portalı tercih yapacak öğrencilere yönelik olarak hazırlanmaktadır. Söz konusu portalda Geçmiş sınav istatistikleri, bölümlerin tanıtımları ve üniversitemiz yöneticilerinin tanıtım konuşmaları yer almaktadır. Öğrencilerin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla, yerleşkelerimizde Öğrenci Bilişim Merkezi yer almaktadır. Göztepe Yerleşkesi nde bulunan Öğrenci Bilişim Merkezi 150 bilgisayar ile günde bin 700 öğrencinin, Haydarpaşa Yerleşkesi nde bulunan Öğrenci Bilişim Merkezi ise 30 bilgisayar ile günde 300 öğrencinin ödev ve araştırma yapmalarına olanak vermektedir. 149

150 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma Üniversitemizde, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine, bu üniversitenin bir parçası olmaktan gurur duymalarına ve kişisel gelişimlerinin artışıyla yetkin mezunlara dönüşmelerine özen gösterilmektedir yılında, bu çabanın öğrencilerin gözünde algısını ve başarısını, memnuniyet düzeyi ve önem dereceleri karşılaştırmasıyla ölçümledik. Aşağıdaki tablolarda anketimizde yer alan her bir alt başlık için ortaya çıkan sonuçlara yer verilmektedir. Şekil 6b.3.1. Öğretim elemanlarının yeni fikirleri teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesi Şekil 6b.3.4. Üniversitemizde kurum içinde ve kurum dışında katkı sağlayanların memnuniyetinin esas alınması Şekil 6b.3.5. Memnuniyetime yönelik çalışmaların olması Şekil 6b.3.2. Yeni bilgiler kazanma ve kendimi geliştirme imkanı tanınması Şekil 6b.3.6. Memnuniyetime yönelik çalışmaların olması Şekil 6b.3.3. Yeteneklerimi uygun alanlarda kullanma imkanı verilmesi 150

151 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b.3.7. Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumu Şekil 6b Öğrenci işleri ile ilgili sorun ve önerilerinizi ortaya koyabilme imkanı sağlanması Şekil 6b.3.8. Üniversitemizin yenilikçi çabaları Şekil 6b Danışmanlık/yönlendirme hizmetleri Etkili İletişim Bu başlıkta, üniversite iç iletişim kanallarının ulaşılabilirliğinin, etkililiğinin ve yeterliliğinin öğrencilerimiz açısından değerlendirilmesi yer almaktadır. Şekil 6b Danışmanım ile kolaylıkla iletişim kurabilmek Şekil 6b.3.9. Öğrenci işleri ile kolaylıkla iletişim kurabilmek 151

152 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Danışmanımın bilgilendirme toplantıları yapması Şekil 6b Haberleşme araçlarının (eposta, duyurular, web sayfası, vb.) yeterliliği Şekil 6b Öğretim elemanları ile kolaylıkla iletişim kurabilmek Şekil 6b Eğitim ve idari konularda teknolojinin (Bilgi Yönetim Sistemi, vb.) etkin ve verimli olarak kullanması Şekil 6b Öğretim elemanlarının derslere katılma konusunda teşvik etmesi Şekil 6b Duyuruların zamanında ve etkin olarak yapılması Tatmin, Katılım, Bağlılık Öğrencilerimiz sunduğumuz hizmetten doğrudan yararlanan kullanıcılar oldukları için faaliyetlere yönelik görüş ve düşüncelerini aktarabilecekleri, yönetime bir nevi katılım sağlayabilecekleri, önerilerinin değerlendirilmesiyle aidiyet duygularını geliştirebilecekleri bir ortam en temel ihtiyaçtır. Bu nedenle üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin eğitim, sağlık,spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğü bağlı resmi bir birim olan Öğrenci Konseyi Başkanlığı bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve üniversitemiz Öğrenci Konseyi'ni oluştururlar. Bu birimlerin görevleri; 152

153 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, Sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinden öğrenci katılımını teşvik etmek, Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak, Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları" için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, Yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor, kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, Türkiye Öğrenci Konseyi'nin kararlarını üniversitemiz yüksekokul, fakülte ve enstitülerinde duyurmak izlemek ve uygulamak olarak sıralanmaktadır. Şekil 6b Birim ile ilgili görüşlerimin dikkate alınması Şekil 6b Öğretim elemanlarının derslere katılma konusunda teşvik etmesi Şekil 6b Sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunulması Konsey öğrenci katılımı için çok önemli bir yer teşkil etse de, tüm öğrencilerin hizmetlerimizden duyduğu tatmini, üniversitemize bağlılığını ve faaliyetlere katılımını ölçümlemek için yetersiz olabilir, bu nedenle 2012 yılı anketimizde öğrencilere bahsi geçen konu hakkında sorular yöneltilmiştir. Aşağıdaki tablolar bu açıdan önemli performans göstergeleridir. 153

154 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Öğretim elemanlarının motive etmesi ve desteklemesi Şekil 6b Üniversitemizde sosyal etkinliklerin olması ve kuaför bulunmaktadır. Ayrıca, merkezi sisteme entegre bilgisayar ağıyla öğrencilere internet hizmeti sunulmaktadır. Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu na bağlı olarak hizmet veren Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Yurdu nda da 96 kız öğrenciye barınma hizmeti verilmektedir. (Şekil 9a.2.26) Ancak üniversite kampüsü fiziksel ortamı yurtlardan ibaret olmadığından 2012 yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi nde öğrencilere derslik koşulları ve kampüs olanaklarına yönelik birçok soru sorulmuştur. Öğrencilerimizin değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan tablolar aşağıda sunulmaktadır. Şekil 6b Dersliklerin temiz ve düzenli olması Şekil 6b Birimimizde verilen seçmeli/zorunlu ders sayıları oranı Şekil 6b Dersliklerde aydınlatmanın yeterliliği Derslik Koşulları, Kampüs Olanakları Üniversitemiz Göztepe yerleşkesinde 2 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar; Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu ve Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Yurdudur. Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu, 467 öğrenciye hizmet vermekte ve içinde 3 adet etüt odası, konuk bekleme salonu, TV dinlenme odası, kantin, çamaşırhane 154

155 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Dersliklerin ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliği Şekil 6b Öğrenci kulüpleri ve düzenledikleri etkinliklere ilişkin bilgilendirme Şekil 6b Dersliklerin kapasitesinin uygunluğu Şekil 6b Düzenlenen etkinlikler için gerekli desteğin (ulaşım hizmetleri, v.b.) verilmesi Şekil 6b Öğrenci kulüpleri ve düzenledikleri etkinlikler Şekil 6b Öğrenci temsilciliği sisteminin işlevselliği 155

156 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Burs olanakları Şekil 6b Yemekhane hizmetleri Şekil 6b Burs olanakları hakkında bilgilendirilmesi Şekil 6b Sağlık hizmetleri Şekil 6b Yurt ve barınma olanakları Şekil 6b Kütüphane olanak ve hizmetleri 156

157 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Kütüphanede elektronik veritabanı yeterliliği Şekil 6b Kantin/kafeteryada sunulan ürünlerin kalitesi Şekil 6b Ödünç kitap alma sistemi Şekil 6b Genel temizlik hizmetleri Şekil 6b Kantin/kafeterya olanakları Şekil 6b Sosyal ve sportif tesisler Şekil 6b Kantin/kafeterya fiziksel ortamının uygunluğu Şekil 6b Sosyal ve sportif tesislerdeki etkinlikler hakkında bilgilendirilme 157

158 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b Yeşil alanlar Şekil 6b Kültürel etkinlikler Şekil 6b Geri dönüşüm hizmetleri Şekil 6b Kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirilme Şekil 6b Engelliler için fiziksel koşulların (yol, merdiven, asansör, derslik, kütüphaneden yararlanma v.b.) sağlanması Şekil 6b Güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) olması Şekil 6b Engelliler için öneri sisteminin dikkate alınması 158

159 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 6b İnternet olanak ve hizmetleri Şekil 6b Genel Görünüm Şekil 6b Gerekli teknik donanım, yazılım, bilgisayar teknolojileri, vb. imkanları Şekil 6b Ana Başlıklar Bazında Memnuniyet Düzeylerinin ve Önem Derecelerinin Görünümü Yapmış olduğumuz anket neticesinde öğrencilerin en çok Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme ye (4,26) ve sonrasında da Etkili İletişim e önem verdikleri ortaya çıkmıştır. En yüksek memnuniyet düzeyi ise Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma da (2,94) ile Liderlik ve Hedef Belirleme de görülmektedir. Memnuniyet düzeyleri ile önem dereceleri arasındaki farkların büyüklüğü ve muhtemel iyileştirmelerin uygulanabilirliği göz önüne alınarak üniversitemiz Stratejik Planı nda hedeflerimiz güncellenmiştir. Öğrenci odaklı ve sürdürülebilir kalite yaklaşımımız ile hizmetlerimizde yadsınamayacak gelişmeler hedeflenmektedir. En başta da belirttiğimiz gibi anket çalışmalarımız 2011 yılında öğrenciyi, 2012 yılında da 3 pilot bölümün; Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerini hedef kitle olarak belirlemiştir. Amacımız benzer çalışmaları üniversite geneline yayabilmek ve ulaştığımız veriler ışığında iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmektir. 159

160 T.C. ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ SONUÇLAR 160

161 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 161

162 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 162

163 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Üniversitemizde çalışanlarımız çok değerlidir. Çalışanlarımızın bilgi birikimleri, yetenek ve deneyimleri üniversitemiz için geliştirilmesi gereken en önemli unsurlardandır. Çalışanlarımızın kuruma bağlılığı, beklenti ve ihtiyaçlarını üniversitemize olan güvenlerini ve katılımcılıklarını değerlendirmek ve geliştirmek temel görevlerimizdendir. Çalışanlarımızın kuruma bağlılıklarını, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümlememize olanak sağlayan en önemli araç Çalışan Memnuniyet Anketi dir yılında Çalışan Memnuniyet Anketi çalışmaları EFQM Mükemmellik Model kriterleri esas alınarak Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Etkili İletişim, Tatmin, Katılım ve Bağlılık, Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Hedef Belirleme, Yetkinlik ve Performans Yönetimi, Liderlik ve Yönetim, Çalışma Koşulları başlıkları adı altında yedi ana kriter belirlenmiştir. Anket çalışmaları kapsamında çalışan memnuniyet anket soruları, memnuniyet düzeyini ve verdikleri önem derecelerini ölçebilecek nitelikte hazırlanmış, basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Anketlerin dağıtımı ve toplanması konusundaki hassasiyetimiz, veri girişi ve analiz çalışmaları sırasında da devam etmiştir. Anket analiz sonuçları SPSS 19.0 programı ile elde edilmiştir. Memnuniyet anketleri, idari ve akademik personel için %95 güven aralığında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sorular ve kriterler bazında memnuniyet düzeyleri ve önem dereceleri hesaplanmış, puanlama ve önceliklendirme tabloları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar raporlanmış, yönetime sunulmuştur. Çalışan memnuniyet anketi analiz sonuçları ayrıca MMX4L-Software Professional Business Analysis Tools for Strategic Marketing Management programı ile üç boyutlu olarak memnuniyet ve önem derecelerine göre incelenmiş, ayrıca üniversitemizin önceden yapılmış olan GZFT analizi sonuçları da dahil edilerek, mevcut durum analizi yapılmış, insan, zaman ve maliyet eniyilemesi dikkate alınarak belirlenen hedefler (%87) ile karşılaştırma yapılmıştır. Mevcut durum yedi ana kriter ve sorular bazında analiz edilmiştir. Belirlenen hedeflere ve farklı senaryolara göre karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan çalışma, mevcut durumun belirlenen hedeflere yakınlığını göstermiştir. İyileştirmeye açık alanlar önce yedi ana kriter ışığında tespit edilmiş, sonra detaylı incelemeye tabi tutulup sorular bazında tespitte bulunularak iyileştirme ve projelendirme öncelikleri belirlenmiştir. 7a. Algılamalar 7a.1. Bu veriler çalışanların kuruluş hakkındaki algılamalarıdır. Algılamalar; anketleri odak grupları, görüşmeler ve yapılandırılmış performans değerlendirmeleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir yılı içerisinde uygulanmaya başlanan kalite geliştirme çalışmaları, Rektörlüğümüz idari birimleri ve pilot çalışma olarak seçilen akademik birimlerden bir fakülte, bir enstitü, bir meslek yüksekokulunu kapsamaktadır. Pilot çalışmadan yola çıkılarak kalite geliştirme faaliyetlerinin üniversitemizin tüm akademik birimlerine yayılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Algılama Göstergeleri; Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Etkili İletişim, Tatmin, Katılım ve Bağlılık, Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Hedef Belirlemesi, Yetkinlik ve Performans Yönetimi, Liderlik ve Yönetim, Çalışma Koşulları başlıkları adı altında yedi ana kriter olarak belirlenmiştir. 7a.2. Bu algılamalar; çalışanlar açısından kuruluşun çalışanlara yönelik stratejileri, bu stratejileri destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır yılında çalışanlarımıza yapılan anket, EFQM Mükemmellik Modeli baz alınarak 163

164 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR oluşturulan Çalışan Memnuniyet Anketi çerçevesinde belirlenen yedi ana kriter ışığında incelenmiş olup, 2012 yılında EFQM Mükemmellik Modeli ne göre hazırlanan Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Memnuniyet düzeyini göstermek amacıyla 5 li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçekte; 1-Hiç memnun değilim 2-Memnun değilim 3-Memnunum 4-Çok memnunum 5-Son derece memnunum u ifade etmektedir. Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme Bu göstergeye dair alt başlıklar çerçevesinde; 2011 yılında üniversitemiz idari personeli Mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,60 (52%) olduğu ortaya çıkmıştır. Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısı ve Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısı alt başlıkları için 2011 yılında veri toplanmamış olup, 2012 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi nde bu eksiklik giderilmiştir yılında idari personel için; Mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,93 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından duyulan memnuniyet düzeyi 2,73 Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından duyulan memnuniyet düzeyi 2,69 şeklinde gerçekleşmiştir. Aşağıdaki şekillerde idari personel için 2012 yılına ait sonuçlar gösterilmiştir. Şekil 7a.2.1. Mesleki ve bireysel gelişimimin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılmasından Şekil 7a.2.2. Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 2011 yılında üniversitemiz akademik personeli Yurtdışı eğitim-araştırma imkanları sağlaması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,51 (50%) olduğu ortaya çıkmıştır. Yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlaması için bu düzey 2,70 (54%), Yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlaması için 2,70 (54%), Araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliği için 3,13 (63%) olarak ölçülmüştür. Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesi ve Araştırma projeleri (AB, TÜBİTAK, DPT, vb) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması alt başlıkları için 2011 yılında veri toplanmamış olup 2012 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi nde bu eksiklikler giderilmiştir. 164

165 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.3. Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından Şekil 7a.2.5. Üniversitemizin yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 2012 yılında akademik personel için; Üniversitemizin yurt dışı eğitimaraştırma imkanları sağlamasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,87 Üniversitemizin yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,91 Üniversitemizin yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,91 Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,69 Araştırma projeleri (AB, TÜBİTAK, DPT vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,02 Araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,04 şeklinde gerçekleşmiştir. Aşağıdaki şekillerde idari personel için 2012 yılına ait sonuçlar gösterilmiştir. Akademik personel için; Şekil 7a.2.6 Üniversitemizin yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından Şekil 7a.2.7 Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesinden Şekil 7a.2.4. Üniversitemizin yurt dışı eğitimaraştırma imkanları sağlamasından 165

166 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.8. Araştırma projeleri (AB, TÜBİTAK, DPT vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından web sayfası vb.) hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 3,22 (64%) olduğu ortaya çıkmıştır yılı verilerine sahip olduğumuz alt başlıkların sonuçları idari personel için; Şekil 7a.2.9 Araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden Çalıştığım birim bünyesindeki çalışanlar arasındaki iletişimden duyulan memnuniyet düzeyi 3,24 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından duyulan memnuniyet düzeyi 3,08 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten duyulan memnuniyet düzeyi 2,86 Yönetimin çalışanları bilgilendirdiği toplantıların olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,87 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vs.) duyulan memnuniyet düzeyi 3,22 şeklindedir. İdari Personel için; Şekil 7a.2.10 Çalıştığım birim bünyesindeki çalışanlar arasındaki iletişimden Etkili İletişim Üniversitemiz ve çalışanlarıyla ilişkilerini açık fikirli ve şeffaf olmaya dayandıran liderlerimiz, iletişimlerinde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, ve yatay iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmaktadır yılında üniversitemiz idari personeli Yönetimin çalışanları bilgilendirdiği toplantıların olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,87 (57%) olduğu, Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vs.) hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,88 (58%) olduğu ortaya çıkmıştır. Şekil 7a.2.11 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından 2011 yılında üniversitemiz akademik personeli Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olmasına hakkındaki memnuniyet düzeyinin 3,07 (61%), Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, 166

167 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.12 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten duyulan memnuniyet düzeyi 3,19 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,10 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vb.) duyulan memnuniyet düzeyi 3,33 şeklindedir. Şekil 7a.2.13 Yönetimin çalışanları bilgilendirdiği toplantıların olmasından Akademik personel için; Şekil 7a.2.15 Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişimden Şekil 7a.2.14 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vs.) Şekil 7a.2.16 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişimden 2012 yılı verilerine sahip olduğumuz alt başlıkların sonuçları akademik personel için; Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişimden duyulan memnuniyet düzeyi 3,22 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişimden duyulan memnuniyet düzeyi 3,28 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından duyulan memnuniyet düzeyi 3,50 167

168 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.17 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından Şekil 7a.2.20 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vb.) Şekil 7a.2.18 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten Şekil 7a.2.19 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olmasından Tatmin, Katılım ve Bağlılık, Çalışanlarımızın üniversitemize duyduğu aidiyet duygusunun alt yapısını ve dayanaklarının göstergesi olan bu başlıkta, 2011 yılında üniversitemiz idari personeli Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate alması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,49 (50%) olduğu, Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,67 (53%) olduğu ortaya çıkmıştır yılında üniversitemiz akademik personeli Yöneticilerin ilgili konularda karar alırken akademik personelin görüşlerini dikkate alması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,74 (55%), Akademik personele önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,75 (55%) olduğu, Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,65 (53%) olduğu ortaya çıkmıştır. Üniversitemizde çalışanlarımızın 2012 yılında Tatmin, Katılım ve Bağlılık kriterinde algılamaları aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır. İdari personel için; Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate almasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,60 Çalışanlara önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,63 Çalışanlara, sevinçli ve hüzünlü günlerinde (düğün, doğum, hastalık, cenaze vs.) destek olunmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,77 168

169 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Kurum içinde özel günlerin (doğum günü, evlenme yıldönümü vs.) kutlanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,51 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,32 şeklinde gerçekleşmiştir. Şekil 7a.2.24 Kurum içinde özel günlerin (doğum günü, evlenme yıldönümü vb.) kutlanmasından 2012 yılında üniversitemizde çalışanlarımızın Etkili İletişim kriterinde algılamaları tablolarda gösterilmiştir. İdari Personel için; Şekil 7a.2.21 Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate almasından Şekil 7a.2.25 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından Şekil 7a.2.22 Çalışanlara önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından Şekil 7a.2.23 Çalışanlara, sevinçli ve hüzünlü günlerinde (düğün, doğum, hastalık, cenaze vs.) destek olunmasından 2012 yılı verilerine sahip olduğumuz alt başlıkların sonuçları akademik personel için; Yöneticilerin ilgili konularda karar alırken, akademik personelin görüşlerini dikkate almasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,80 Akademik personele önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,98 Kurum içinde bireysel başarıların (akademik unvanların kazanılması, vb.) kutlanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,02 Akademik personele sevinçli ve hüzünlü günlerinde destek olunmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,24 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,57 şeklinde gerçekleşmiştir. 169

170 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Akademik personel için; Şekil 7a.2.26 Yöneticilerin ilgili konularda karar alırken, akademik personelin görüşlerini dikkate almasından Şekil 7a.2.29 Akademik personele sevinçli ve hüzünlü günlerinde destek olunmasından Şekil 7a.2.30 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından Şekil 7a.2.27 Akademik personele önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma, Şekil 7a.2.28 Kurum içinde bireysel başarıların (akademik unvanların kazanılması, vb.) kutlanmasından 2011 yılında üniversitemiz idari personeli Çalışanlara yeteneklerini uygun alanlarda kullanma imkanı verilmesi hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,82 (56%) olduğu, Bu üniversitenin bir mensubu olma hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,75 (55%) olduğu ortaya çıkmıştır yılında üniversitemiz akademik personeli Üniversite yönetimin araştırma ve yayınları teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesi hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,60 (52%), Bu üniversitenin bir mensubu olma hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 3,05 (61%) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu göstergeye ait alt başlıklardan 2012 yılı içinde yaptığımız anketin verilerine göre alt başlıklar için sonuçlar, İdari Personel için; Yönetimin yeni fikirleri teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesinden 2,79 170

171 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Çalışanlara yeni bilgiler kazanma ve kendini geliştirme imkanı tanınmasından 2,61 Çalışanlara yeteneklerini uygun alanlarda kullanma imkanı verilmesinden 2,58 Üniversitemizde paydaş memnuniyetinin esas alınmasından 2,58 Çalışanların memnuniyetine yönelik çalışmaların olmasından 2,64 Bu üniversitenin bir mensubu olmaktan 3,47 Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumundan 3,06 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından 3,16 şeklinde gerçekleşmiştir. Şekil 7a.2.33 Çalışanlara yeteneklerini uygun alanlarda kullanma imkanı verilmesinden Şekil 7a.2.34 Üniversitemizde paydaş memnuniyetinin esas alınmasından Şekil 7a.2.31 Yönetimin yeni fikirleri teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesinden Şekil 7a.2.35 Çalışanların memnuniyetine yönelik çalışmaların olmasından Şekil 7a.2.32 Çalışanlara yeni bilgiler kazanma ve kendini geliştirme imkanı tanınmasından 171

172 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.36 Bu üniversitenin bir mensubu olmaktan Üniversitemizin Türkiye deki diğer üniversiteler içindeki konumundan duyulan memnuniyet düzeyi 2,91 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından duyulan memnuniyet düzeyi 3,31 şeklinde gerçekleşmiştir. Şekil 7a.2.39 Üniversite yönetiminin araştırma ve yayınları teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesinden Şekil 7a.2.37 Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumundan Şekil 7a.2.40 Üniversitemizde paydaş memnuniyetinin esas alınmasından Şekil 7a.2.38 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından Şekil 7a.2.41 Akademik personelin memnuniyetine yönelik çalışmaların olmasından Akademik Personel için; Üniversite yönetimin araştırma ve yayınları teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,83 Üniversitemizde paydaş memnuniyetinin esas alınmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,94 Akademik personelin memnuniyetine yönelik çalışmaların olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,91 Bu üniversitenin bir mensubu olmaktan duyulan memnuniyet düzeyi 3,73 172

173 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.42 Bu üniversitenin bir mensubu olmaktan memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,07 (61%) olduğu ortaya çıkmıştır yılında üniversitemiz akademik personeli Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliği hakkındaki memnuniyet düzeyinin 3,16 (63%) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu göstergeye ait alt başlıklardan 2012 yılı içinde yaptığımız anketin verilerine göre alt başlıklar için sonuçlar, İdari personel için; Şekil 7a.2.43 Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumundan Şekil 7a.2.44 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerine duyulan memnuniyet düzeyi 2,97 Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,87 Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net bir biçimde tanımlanmış olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,79 Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,72 şeklindedir. Şekil 7a.2.45 Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden Hedef Belirlemesi, Yetkinlik ve Performans Yönetimi 2011 yılında üniversitemiz idari personeli Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net bir biçimde tanımlanmış olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,68 (54%) olduğu, Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesi hakkındaki 173

174 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.46 Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliğinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,16 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif olarak uygulanmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,12 şeklindedir. Şekil 7a.2.49 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden Şekil 7a.2.47 Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net bir biçimde tanımlanmış olmasından Şekil 7a.2.50 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından Şekil 7a.2.48 Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesinden Şekil 7a.2.51 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliğinden Akademik personel için; Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerine duyulan memnuniyet düzeyi 3,26 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,11 174

175 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.52 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif olarak uygulanmasından Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan duyulan memnuniyet düzeyi 3,07 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,98 Fırsatların herkes için eşit olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,55 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,55 şeklindedir. Şekil 7a.2.63 Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından Liderlik ve Yönetim, Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler ile belirlenen strateji ve hedeflere ulaşılmasında etkili rol üstlenen liderlerimizin performansları ve yaklaşımları Çalışan Memnuniyet Anketi ile ölçülmektedir yılında üniversitemiz idari personeli Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesi hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,80 (56%) olduğu ortaya çıkmıştır. Şekil 7a.2.64 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından Bu göstergeye ait alt başlıklardan 2012 yılı içinde yaptığımız anketin verilerine göre alt başlıklar için sonuçlar, İdari personel için; Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,08 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate almasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,97 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,91 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,01 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,88 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan duyulan memnuniyet düzeyi 3,01 Şekil 7a.2.65 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden 175

176 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.66 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden Şekil 7a.2.69 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan Şekil 7a.2.67 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden Şekil 7a.2.70 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden Şekil 7a.2.68 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan Şekil 7a.2.71 Fırsatların herkes için eşit olmasından Şekil 7a.2.72 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden 176

177 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Akademik personel için; Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate almasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,34 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,30 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,38 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,16 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan duyulan memnuniyet düzeyi 3,22 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan duyulan memnuniyet düzeyi 3,26 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,97 Fırsatların herkes için eşit olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,84 Akademik personelin ders yükünün uygunluğundan duyulan memnuniyet düzeyi 2,97 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,13 şeklindedir. Şekil 7a.2.54 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden Şekil 7a.2.55 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden Şekil 7a.2.56 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden Üniversitemizde Liderlik ve Yönetim ile ilgili çalışmaların algılanmaları 2012 yılı verileri tablolarda gösterilmiştir. Şekil 7a.2.53 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate almasından Şekil 7a.2.57 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan 177

178 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.58 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan Şekil 7a.2.62 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden Şekil 7a.2.59 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden Şekil 7a.2.60 Fırsatların herkes için eşit olmasından Şekil 7a.2.61 Akademik personelin ders yükünün uygunluğundan Çalışma Koşulları Üniversitemizin sunduğu hizmetin değerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileme gücüne sahip fiziksel koşullar ve teknolojik donanım hakkında çalışanlarımızın algısını ölçümlediğiniz bu başlıkta, 2011 yılında üniversitemiz idari personeli Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 5 li likert ölçeğinde 2,93 (59%) olduğu, Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliği hakkındaki memnuniyet düzeyinin 3,53 (71%) olduğu, Yemekhane hizmetleri hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,90 (58%) olduğu, Mediko-Sosyal hizmetleri hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,77 (55%) olduğu, Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,83 (77%) olduğu ortaya çıkmıştır yılında üniversitemiz akademik personeli Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,66 olduğu, Yemekhane hizmetleri hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,95 (77%) olduğu, Mediko-sosyal hizmetleri hakkındaki memnuniyet düzeyinin 2,69 olduğu, Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) olması hakkındaki memnuniyet düzeyinin 3,48 olduğu ortaya çıkmıştır yılı için alt başlıklardaki anket sonuçları aşağıdaki gibidir: İdari personel için; Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,61 178

179 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,60 Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliğinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,66 Yemekhane hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,94 Mediko-Sosyal hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,71 Servis olanaklarından duyulan memnuniyet düzeyi 2,77 İşimi yapabilmek için gerekli teknik donanım ve destek imkanlarından duyulan memnuniyet düzeyi 2,69 Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,80 şeklindedir. Şekil 7a.2.84 Çalışma ortamında ısıtma,soğutma sistemlerinin yeterliliğinden Şekil 7a.2.85 Yemekhane hizmetlerinden Şekil 7a.2.82 Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasından Şekil 7a.2.86 Mediko-Sosyal hizmetlerinden Şekil 7a.2.83 Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olmasından Şekil 7a.2.87 Servis olanaklarından 179

180 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.88 İşimi yapabilmek için gerekli teknik donanım ve destek imkanlarından Şekil 7a.2.73 Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasından Şekil 7a.2.89 Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizm.vs) olmasından Şekil 7a.2.74 Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olmasından Akademik personel için; Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 3,04 Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,76 Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliğinden duyulan memnuniyet düzeyi 3,32 İşimi yapabilmek için gerekli teknik donanım ve destek imkanlarından duyulan memnuniyet düzeyi 2,75 Yemekhane hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,62 Mediko-Sosyal hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,59 Kongre-toplantı salon ve mekanlarının yeterliliğinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,36 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi 2,74 Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmeti vs.) olmasından duyulan memnuniyet düzeyi 2,73 şeklindedir Şekil 7a.2.75 Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliğinden Şekil 7a.2.76 İşimi yapabilmek için gerekli teknik donanım ve destek imkanlarından 180

181 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7a.2.77 Yemekhane hizmetlerinden Şekil 7a.2.81 Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) olmasından Şekil 7a.2.78 Mediko-Sosyal hizmetlerinden 7b. Performans Göstergeleri Şekil 7a.2.79 Kongre-Toplantı mekanlarının yeterliliğinden salon ve Üniversitemiz hizmetlerine yönelik performans göstergeleri başlığında 2012 yılına dair sayısal hedef ve verilerin ihtiyacımızı kısmen karşılaması neticesinde, memnuniyet anketinde çalışanların ilgili alt başlığa verdiği önem ile duyduğu memnuniyet karşılaştırması, iyileştirmeye açık alanların tespiti ve önceliklendirilmesinde önemli bilgi kaynağını oluşturmakta olup, Kriter 7b.1 ve Kriter 7b.3 başlıklarında ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında, hizmet kalitemizin performansını değerlendirmede kullanılabilecek, çeşitli birim ve bölümlerden elde ettiğimiz verilere Kriter 7b.2 de yer verilmektedir yılında uyguladığımız çalışan memnuniyet anketinde her bir başlığın çalışan açısından değerlendirilmesinde, memnuniyet düzeyi ve önem derecesini göstermek amacıyla 5 li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçekte önem derecesi; Şekil 7a.2.80 Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinden 1-Hiç önemli değil 2-Önemli değil 3-Önemli 4-Çok önemli 5-Son derece önemli yi ifade etmektedir yılında GZFT analizi yapmak amacıyla üniversite içindeki 2504 akademisyeni ve 984 idari personeli hedef kitlesi olarak belirleyen anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada akademik personelin %17,9 u (454 kişi), idari personelin %18,8 i (185 kişi) anketi 181

182 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR doldurmuştur. EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında seçilen idari birimlerde ve üç pilot akademik birimde yapılan 2012 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi nde akademik personelden 392 kişi, idari personelden de 172 kişi anketi doldurmuştur. 7b.1. Bu veriler kuruluş tarafından kuruluşun performansını izlemek, anlamak, öngörmek, iyileştirmek ve bu performansın çalışanların algılamasına etkilerini öngörmek amacıyla kullanılan iç ölçümlerdir. Üniversitemiz idari personelinin %53 ü bayan, %47 si erkeklerden oluşmaktadır (Şekil 7b.1.1) İdari personelimizin %32 si yaş arasında, %21 si yaş arasında %16 sı yaş arasında, %15 i yaş arasında, %14 ü 51 yaş ve üzerindedir (Şekil 7b.1.2). Şekil 7b.1.1. İdari personelin cinsiyet dağılımı personelin eğitim durumlarına göre dağılımı Şekil 7b.1.4 te gösterilmiştir. Şekil 7b.1.3. İdari personelin eğitim durumlarının dağılımı Şekil 7b yılları idari personelin eğitim durumlarına göre dağılımı Şekil 7b.1.2. İdari personelin yaş dağılımı 2012 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi ne göre anket analizleri yapılmıştır. Ankete katılan idari personelin görevlerine göre, bağlı olduğu birimlere göre, yaş gruplarına göre, cinsiyetlerine göre, hizmet yaptığı sürelerinin dağılımları Şekil 7b.1.5, Şekil 7b.1.6, Şekil 7b.1.7, Şekil 7b.1.8, Şekil 7b.1.9 da gösterilmiştir. İdari personelimizin %2 si lisansüstü, %32 si lisans, %29 u önlisans, %24 si lise, %10 si ilköğretim düzeyinde eğitim görmüşlerdir (Şekil 7b.1.3) yılları arasında idari 182

183 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.1.5. Ankete katılan idari personelin görevlerine göre dağılımı Şekil 7b.1.8. Ankete katılan idari personelin cinsiyetlerine göre dağılımı Şekil 7b.1.6. Ankete katılan idari personelin bağlı olduğu birimlere göre dağılımı Şekil 7b.1.9. Ankete katılan idari personelin hizmet yaptığı sürelerinin dağılımı Şekil 7b.1.7. Ankete katılan idari personelin yaş dağılımı Üniversitemiz akademik personelinin unvanlarına göre dağılımı Şekil 7b.1.10 da gösterilmiştir. Şekil 7b Akademik personelin unvanlarına göre dağılımı 2012 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi nde üç pilot akademik birimde yer alan akademik personelin unvanlarına göre, bağlı olduğu birimlere göre, yaş, cinsiyet, hizmet sürelerinin dağılımları Şekil 7b.1.11, Şekil 7b.1.12, Şekil 183

184 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 7b.1.13, Şekil 7b.1.14, Şekil 7b.1.15 de gösterilmiştir. Şekil 7b Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı Şekil 7b Ankete katılan akademik personelin unvanlarına göre dağılımı Şekil 7b Akademik personelin Bağlı olduğu birimlere göre dağılımı 7b.2 Bu göstergeler; kuruluşun çalışanlara yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının verimliliği ve etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır: 2012 yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketinde Hedef Belirleme, Yetkinlik ve Performans Yönetimi başlığı altında sorulan Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından anket sorularına verilen yanıtların dağılımları gösterilmiştir. Şekil 7b.1.13 Akademik Personelin Yaş Dağılımı Akademik personel için; Şekil 7b.2.1 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından duyulan memnuniyet Şekil 7b Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı 184

185 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.2.2 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından duyulan önem Şekil 7b.2.4 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesi konusuna verilen önem 2012 yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketinde Liderlik ve Yönetim başlığı altında sorulan Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirilmesinden, Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan, Birimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan, Birimin, teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden, Fırsatların herkes için eşit olmasından anket sorularına verilen yanıtların dağılımları gösterilmiştir. Şekil 7b.2.5 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.2.3 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.2.6 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu konusuna verilen önem 185

186 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.2.7 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.2.10 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesi konusuna verilen önem Şekil 7b.2.8 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumun konusuna verilen önem İdari Personel için; Şekil 7b.2.11 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.2.9 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.2.12 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesine verilen önem 186

187 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.2.13 Üniversitemizin, yasal mevzuat değişiklikleri takip ve uyumu ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.2.16 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu konusuna verilen önem Şekil 7b.2.14 Üniversitemizin, yasal mevzuat değişiklikleri takip ve uyumu konusuna verilen önem 7b.3 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: - Katılım ve bağlılık - Hedef belirleme, yetkinlik ve performans yönetimi - Liderlik performansı - Eğitim ve kariyer geliştirme - İç iletişim Katılım ve Bağlılık Şekil 7b.2.15 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumu ile ilgili memnuniyet dağılımı 2012 yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketinde sorulan Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate almasından, Çalışanlara önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlamasından, Çalışanlara, sevinçli ve hüzünlü günlerinde destek olunmasından, Kurum içinde özel günlerin kutlanmasından, Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından soruları ile üniversitemiz bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin Katılım ve Bağlılıkları ölçülmüş olup şekillerde gösterilmiştir. 187

188 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR İdari personel için; Şekil 7b.3.1 Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate alması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.4 Çalışanlara önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanma konusuna verilen önem Şekil 7b.3.2 Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate alması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.5 Çalışanlara, sevinçli ve hüzünlü günlerinde (düğün, doğum, hastalık, cenaze vs.) destek olunması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.3 Çalışanlara önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.6 Çalışanlara, sevinçli ve hüzünlü günlerinde (düğün, doğum, hastalık, cenaze vs.) destek olunmasına verilen önem 188

189 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.7 Kurum içinde özel günlerin (doğum günü, evlenme, yıldönümü vs.) kutlanması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.10 Yöneticilerin ilgili konularda karar alırken, akademik personelin görüşlerini dikkate alması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.8 Kurum içinde özel günlerin (doğum günü, evlenme, yıldönümü vs.) kutlanmasına verilen önem Şekil 7b.3.11 Akademik personele önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanması ile ilgili memnuniyet dağılımı Akademik Personel için; Şekil 7b.3.9 Yöneticilerin ilgili konularda karar alırken, akademik personelin görüşlerini dikkate alması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.12 Akademik personele önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanma konusuna verilen önem 189

190 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.13 Kurum içinde bireysel başarıların (akademik unvanların kazanılması, vb.) kutlanması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.16 Akademik personele sevinçli ve hüzünlü günlerinde destek olunması konusuna verilen önem, Şekil 7b.3.14 Kurum içinde bireysel başarıların (akademik unvanların kazanılması, vb.) kutlanması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.17 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.15 Akademik personele sevinçli ve hüzünlü günlerinde destek olunması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.18 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olması konusuna verilen önem Hedef Belirleme, Yetkinlik ve Performans Yönetimi 2012 yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketinde Akademik personele sorulan Üniversitenin ilke ve değerleri misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliğinden, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif olarak uygulanmasından soruları ile idari 190

191 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR personele sorulan Üniversitenin ilke ve değerleri misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden, Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net bir biçimde tanımlanmış olmasından, Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesinden soruları ile çalışanlarımızın memnuniyet düzeyleri ve önem dereceleri ölçülmüş olup şekillerde gösterilmiştir. Şekil 7b.3.21 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliği ile ilgili memnuniyet dağılımı Akademik Personel için; Şekil 7b.3.19 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.22 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliği konusuna verilen önem Şekil 7b.3.20 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri konusuna verilen önem Şekil 7b.3.23 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif olarak uygulanması ile ilgili memnuniyet 191

192 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.24 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif olarak uygulanması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.27 Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net bir biçimde tanımlanmış olması ile ilgili memnuniyet dağılımı İdari Personel için; Şekil 7b.3.25 Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.28 Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net bir biçimde tanımlanmış olmasına verilen önem Şekil 7b.3.26 Üniversitemizin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerine verilen önem Şekil 7b.3.29 Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı 192

193 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.30 Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesi konusuna verilen önem İdari Personel için; Şekil 7b.3.31 Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olması ile ilgili memnuniyet dağılımı Liderlik performansı 2012 yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketinde çalışanlarımıza sorulan Yöneticimin personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate alınmasından, Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden, Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden, Akademik personelin ders yükünün uygunluğundan, Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden sorular ile, idari personele sorulan Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından, Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate almasından, Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden, Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden, Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden sorularına verilen cevaplar ile Liderlik performansı ölçülmüş olup şekillerde gösterilmiştir. Şekil 7b.3.32 Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasına verilen önem Şekil 7b.3.33 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate alması ile ilgili memnuniyet dağılımı 193

194 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.34 Yöneticimin, personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate alması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.37 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.35 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.38 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesi konusuna verilen önem Şekil 7b.3.36 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesi konusuna verilen önem Şekil 7b.3.39 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesi ile ilgili memnuniyet dağılımı 194

195 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.40 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesi konusuna verilen önem Şekil 7b.3.43 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Akademik personel için; Şekil 7b.3.44 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesi konusuna verilen önem Şekil 7b.3.41 Yöneticimin personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate alması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.45 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.42 Yöneticimin personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate alması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.46 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesi konusuna verilen önem 195

196 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.47 Akademik personelin ders yükünün uygunluğu ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.50 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesi konusuna verilen önem Şekil 7b.3.48 Akademik personelin ders yükünün uygunluğu olması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.49 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Eğitim ve Kariyer Geliştirme 2012 yılında yapılan Çalışan Memnuniyet Anketinde Akademik personele sorulan Üniversitemizin yurt dışı eğitim-araştırma imkanları sağlamasından, Üniversitemizin yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından, Üniversitemizin yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından, Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesinden, Araştırma projeleri (AB, Tübitak, DPT vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından, Üniverstemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden soruları ile İdari personeler sorulan Çalışanlara, mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılmasından, Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından, Kurum içinde eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından soruları ile Eğitim ve Kariyer Geliştirme performası ölçülmüş olup şekillerde gösterilmiştir. Bu başlıkta, üniversitemizin eğitim ve kariyer geliştirme olanakları bakımından performansını izleme ve öğrencilerin öncelikleri doğrultusunda bu konularda sürdürülebilir kaliteyi sağlama amacına yönelik saptamalarda bulunabilmek için 2012 yılı çalışan memnuniyet düzeyleri ve önem dereceleri karşılaştırılmıştır. 196

197 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR İdari Personel için; Şekil 7b.3.51 Çalışanlara mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.54 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısına verilen önem Şekil 7b.3.52 Çalışanlara, mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.55 Kurum içinde eğitimlerin, kişisel gelişime katkısı ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.53 Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısı ile ilgili memnuniyet dağılımı Akademik personel için; Şekil 7b.3.56 Üniversitemizin yurt dışı eğitim-araştırma imkanları sağlaması ile ilgili memnuniyet dağılımı 197

198 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.57 Üniversitemizin yurt dışı eğitim-araştırma imkanları sağlaması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.61 Üniversitemizin yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlaması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.58 Üniversitemizin yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlaması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.62 Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesi ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.59 Üniversitemizin yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlaması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.63 Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesi konusuna verilen önem Şekil 7b.3.60 Üniversitemizin yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlaması ile ilgili memnuniyet dağılımı 198

199 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.64 Araştırma projeleri (AB, Tübitak, DPT vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.67 Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliği konusuna verilen önem Şekil 7b.3.65 Araştırma projeleri (AB, Tübitak, DPT vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusuna verilen önem İç İletişim Bu başlıkta, üniversitemizin eğitim ve kariyer geliştirme olanakları bakımından performansını izleme ve öğrencilerin öncelikleri doğrultusunda bu konularda sürdürülebilir kaliteyi sağlama amacına yönelik saptamalarda bulunabilmek için 2012 yılı çalışan memnuniyet düzeyleri ve önem dereceleri karşılaştırılmıştır. Akademik Personel için; Şekil 7b.3.68 Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişim ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.66 Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliği ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.69 Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişim konusuna verilen önem 199

200 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.70 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişim ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.73 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığı konusuna verilen önem Şekil 7b.3.71 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişim konusuna verilen önem Şekil 7b.3.74 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilme ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.72 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığı ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.75 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusuna verilen önem 200

201 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.76 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.80 Çalıştığım birim bünyesindeki çalışanlar arasındaki iletişim konusuna verilen önem Şekil 7b.3.77 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olması konusuna verilen önem Şekil 7b.3.81 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığı ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.78 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliği (e-posta, duyurular, web sayfası vb.) ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.82 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığı konusuna verilen önem İdari Personel için; Şekil 7b.3.83 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilme ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.79 Çalıştığım birim bünyesindeki çalışanlar arasındaki iletişim ile ilgili memnuniyet dağılımı 201

202 T.C. ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 7b.3.84 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilme konusuna verilen önem Şekil 7b.3.87 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliği (e-posta, duyurular, web sayfası vs.) ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.85 Yönetimin çalışanları bilgilendirdiği toplantıların olması ile ilgili memnuniyet dağılımı Şekil 7b.3.88 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliği (e-posta, duyurular, web sayfası vs.) konusuna verilen önem Şekil 7b.3.86 Yönetimin çalışanları bilgilendirdiği toplantıların olması konusuna verilen önem Üniversitemizde 21 i idari 31 i akademik (Dekan, Dekan Yrd., Müdür, Müdür Yrd.) olmak üzere toplamda 52 kadın yöneticimiz vardır. Şekil 7b.3.89 Üniversitemizde çalışan bayan sayısı 202

203 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR 203

204 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR 204

205 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR 8. Toplumla İlgili Sonuçlar Misyonunda topluma hizmetin yükselen bir değer olduğunun farkında olan üniversitemiz; yakın çevresinden başlamak üzere, toplumun bütün kesimlerine, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri ile işbirliği içerisinde, beklentileri karşılayacak ve hayat kalitesini arttıracak yönde eğitim programları sunmaya, sorunlarını araştırıp çözüm önerileri geliştirmeye titizlikle devam etmektedir. Güncel sorunları içeren ve halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve paneller düzenlenerek toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve toplum tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere üniversite olarak katılım ve destek verilmesine devam edilmektedir. Bunun yanında, iş ve meslek sahibi olmayanlara yönelik kısa süreli meslek edindirme kursları açılarak işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaya özel önem verilmektedir. Toplumun gelişimine katkı sağlayacak kütüphanemiz web üzerinden halka açık olarak bilgi paylaşmaktadır. Çevre bilincine sahip üniversitemizde geri dönüşüme, enerji kaynaklarının bilinçli kullanılmasına, atıkların geri dönüşümüne önem verildiği gibi, sosyal sorumluluk kapsamında kan bağışları, engelsiz yaşam birimleri, kâğıt kampanyaları, mavi kapak kampanyaları vb. etkinliklere de yer verilmektedir. Üniversitemiz, misyonu ve vizyonu doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmektedir. Sosyal sorumluluk sahibi bir üniversite olarak, içinde bulunduğu toplumun gelişmesine öncülük etmek için toplumsal alanda önemli çalışmalar yapmaktadır. Eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda toplumu ilgilendiren her türlü oluşumun içerisinde bulunmakta, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve tüm işbirlikçilerimiz ile toplumsal faaliyetlerde ortak hareket etmektedir. 8a. Algılamalar Rektörlüğümüzün toplum politikası, üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ile örtüşmektedir. Bu konuda yapılan sistematik ve hedef odaklı çalışmalar üniversitemizin topluma bakış açısını yansıtmaktadır. Toplumun üniversitemizi tanıma düzeyi ve üniversitemizden beklentilerinin algılanması, ziyaret ve toplantılarla ölçülmektedir. Üniversitemiz toplum algılarını ölçmede aşağıdaki alt başlıklardan yararlanmaktadır: Genel imaj ve itibar, MÜSEM sertifika kursları, Sosyal sorumluluk projeleri, Geri kazanılan atıklar, Engellilere yönelik çalışmalar. Üniversitemizin kar amaçlı olmayan bir kamu kuruluşu olması nedeniyle ekonomiye doğrudan bir etkisi yoktur. Dolaylı etkisi ise, bu raporun pek çok kısmında da belirtildiği gibi, TKY organizasyonunun, bir ağ örgütlenmesi ile üniversitemizin tüm birimlerinde varlığını sürdürürken topluma sağladığı geri dönüşlerdir. Üniversitemizin ülke ekonomisine katkısı; bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin ve sertifika programlarına katılan kişilerin uzman olacak şekilde eğitimlerin verilmesi, bilgi ve yeni ürünlerin yayılması için yaptığı bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetleri ile olmaktadır (Detaylı bilgi: Kriter 8b). 8a.1. Bu veriler toplumun kuruluş hakkındaki algılamasıdır. Algılamalar; anketler, raporlar, basın makaleleri, kamuya açık toplantılar, STK lar, kamuoyu temsilcileri ve resmi yetkililer gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Tanıtım Faaliyetleri: Tablo 8a.1.1. Okul Gezileri Tanıtım Ziyaret Gezisi Eden Sayısı Öğrenci Katılımcı Eğitimci Sayısı Sayısı Yayın Faaliyetleri: Marmara Bülten 2010 yılından itibaren elektronik bir yayına dönüştürülmüş, üniversitemizin web sayfasından yayınlanmaya başlanmıştır. Ayrıca, Marmara nın Sesi dergisi yayın faaliyetlerine devam etmektedir. (Detaylı bilgi: Kriter 5c.4) Üniversitemiz Mensuplarının Çocuklarına Eğitim Olanağı: Üniversitemiz akademik ve idari personelinin çocuklarının eğitimi için daha iyi olanaklar sağlama konusunda öngörülen ilköğretim okulunun açılması ile ilgili çalışmalar sürdürülürken, üniversitemizin vizyonu ve misyonu ile uyumlu, seçkin eğitim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının çocukları için özel indirimler sağlayan anlaşmalar yapılması için Rektörlüğümüzce öğretim üyelerimizden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, TED İstanbul Koleji ve Anabilim Eğitim Kurumları gibi iki seçkin okul ile bu doğrultuda anlaşma gerçekleştirmiştir. Yapılan anlaşmaların, 205

206 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR gelecek yıllar itibarıyla arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda yaz aylarında çalışanlarımızın çocukları için özel indirimli kurslar ve eğitimler verilmektedir. MÜSEM de verilen kurslara katılan öğrenciler ve üniversitemiz mensupları indirimli olarak bu hizmetlerden de yararlanmaktadırlar. 206

207 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Tablo 8a.1.2. MÜSEM de Verilen Kurslar ve Katılım İndirimden yararlananlar İndirimden yararlananlar İndirimden yararlananlar Birim Toplam Kişi Kişi Sayısı Ort. İnd. Oranı (%) Toplam Kişiye Oranı(%) Toplam Kişi Kişi Sayısı Ort. İnd. Oranı (%) Toplam Kişiye Oranı(%) Toplam Kişi Kişi Sayısı Ort. İnd. Oranı (%) Toplam Kişiye Oranı(%) Spor Tesisleri Okul Öncesi Eğitim Birimi Misafirhane MÜSEM ,

208 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Kültürel Hizmetler: Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla hafta sonları ücretsiz kurslar düzenlenmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerimizin yurtiçi ve yurt dışı kültürel etkinliklere katılımları üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. (Detaylı bilgi: Şekil 6b.2) Ayrıca her yıl mayıs ayında çeşitli eğitim, kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamına alan bahar şenliği düzenlenmektedir. Bahar şenliklerinde konser verecek sanatçıların seçimi yapılırken internet ortamında öğrencilerimize oylama yaptırılarak öğrencilerimizden gelen talepler göz önüne alınmaktadır. Bahar şenlikleri konserleri halka açık yapılmaktadır. Engelli Öğrenci Birimi: Üniversitemiz, engelli öğrencilere yönelik uygun fiziksel koşulların sağlanmasına, onları topluma ve sosyal hayata kazandıracak yükseköğrenimlerini sağlıklı bir şekilde görmelerine ve bunun önündeki temel sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar uzun bir süredir devam etmektedir. Bu amaçla, üniversitemiz yerleşkelerinde ortak kullanım alanlarına ait binaların (kütüphane, yemekhane, kantin, sağlık merkezi, yurtlar, derslikler, yollar, zaruri ihtiyaçlarını karşıladıkları tuvalet ve lavabolar, sportif alanlar) engelli öğrencilerimizin kullanımı için daha elverişli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar, bina girişlerine rampalar yapılması, katlı binalarda engelli asansörlerinin yapılması, engelli tuvaletleri ile lavaboların arttırılması vb. faaliyetleri içermektedir yılları arasında engelli öğrenciler için yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: Üniversitemize kayıt hakkı kazanan engelli öğrencilerimize kayıt önceliği ve kayıt esnasında yardımcı olacak personel görevlendirilmiştir. Her eğitim-öğretim yılı başında engelli öğrencilerimizle toplantılar yapılıp talepleri alınmıştır. Kendilerine yardımcı olacak kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında öğrenci tahsisi, kendisi kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyenlere de çalışma imkanı sunulmuştur. Görme engelli öğrencilerimiz için Jaws Programı alınarak kullanımlarına sunulmuştur. Ayrıca akıllı tahta talep eden bir öğrencimizin de talebi karşılanmıştır. Yemek bursunda engelli öğrenci seçeneği eklenerek başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek bursu yardımında bulunulmuştur. Engelli öğrenciler için park yerleri tahsis edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü tarafından ÖMSS öncesinde engelli öğrenciler için etüt olarak planlanan çalışmada ders vermek üzere üniversitemiz öğrencileri yönlendirilmiş olup, öğrencilerimiz bu programda gönüllülük esasına dayalı olarak ders vermişlerdir. Yeni yapılan İktisat Fakültesi ve Enstitüler Binaları engellilerin rahatça kullanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bunlar: Rampa, engelliler için asansör, engelli tuvalet ve lavaboları, Brail kabartma tabelaları yapılmıştır. İstanbul un değişik ilçelerinde toplam 13 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren Üniversitemiz, engelli öğrencilerin bizlere ulaşmakta zorluk çekebilecekleri düşüncesiyle ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda web portalı oluşturmuştur. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının (http://sks.marmara.edu.tr ) web adresinde bulunan Engelli Birimi sayfasından, engelli öğrencilerin yararlanabileceği bilgilerin yanı sıra Engelli Öğrenci İletişim Formu ile tüm istek ve şikayetlerini bildirebilmeleri sağlanmaktadır. Görme engelli öğrencilerimizin de web üzerinden yararlanabilmeleri için çalışmalar devam etmektedir. Engelli öğrencilerimizin sıkıntı çekmemeleri için onlara Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasının giriş katında Engelli Öğrenci Birimi odası tahsis edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 04/02/ 2010 tarihli yazısına istinaden engelli öğrencilerimiz için sınav salonlarına kolay erişilebilirlik ve görme engelli öğrencilerimiz için öğretim elemanları gözetiminde ayrı sınav salonlarına alınmaları sağlanmıştır yılında da bu sistem düzenli olarak sürdürülmüştür. Engelli öğrencilerimiz birimler itibarıyla isim, telefon, e-posta, adres, engel durumları kayıt altına alınmıştır. 208

209 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Öğrenci Konseyimiz ve Engeli Öğrenci Birim Sorumlumuz tarafından engelli öğrencilerimiz ile 07/04/ 2010 tarihinde bir toplantı yapılmış, öğrencilerimizin beklentileri öğrenilmiştir. 14/07/2010 tarihinde Rektörlüğümüzce birimlerimizden engelli öğrenciler ile ilgili talepler alınmış olup, 2011 yılı bütçesinin elverdiği ölçüde bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar 2012 yılında da tamamlanmıştır. Görme engelli öğrencilerimizin üniversitemiz Göztepe yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphane de araştırma yapabilmelerine ve kütüphane hizmetlerinde yararlanmaları amacıyla, kabartma ekran ve Ekran Okuma Programı alımı yapılarak hizmetlerine sunulmuştur. Engelli öğrencilerimizden kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyenler ilgili birimlere istihdam edilmiştir. Görme engelli öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda kendilerine eşlik edecek kısmi zamanlı öğrenci görevlendirilmiş olup, eğitim öğretimle ilgili yaşadıkları sıkıntılar aşılmaya çalışılmıştır. Bu uygulama, 2012 yılında tüm engelli öğrencilerimiz için yaygınlaştırılmıştır. Kantin, Kafeterya ve Diğer Sosyal Alanlar: Aşağıdaki tabloda bulunan banka ATM leri, PTT, kantin-kafeterya, kırtasiye, restoran, kuaför ve hediyelik eşya dükkanı; ihale yoluyla özel işletmelerin üniversitemiz mensuplarına hizmet vermeleri sağlanmıştır. İşletmelerin denetimi ve kontrolü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. (Detaylı bilgi: Tablo 6b.2.2) Kütüphane Hizmetleri: TÜBİTAK-EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Projesi; ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, üniversitemiz araştırmacıları ücretsiz olarak anlaşmalı veri tabanlarını kullanabilmektedirler. Üniversitemiz KDDB ile diğer üniversitelerin daire başkanlıkları arasında oluşturulan kurumlar arası Kitap Ödünç Sistemi (ILL) ile kitaplar ödünç alınıp verilebilmektedir. Kütüphaneye kaynakların sağlanması öğretim elemanlarının istekleri ile yapılmaktadır. Öğretim elemanları internet üzerinden de bu isteklerini KDDB ye iletebilmektedirler. İstenen belgeler kütüphaneye geldiğinde, öneren kişi e- posta ile bilgilendirilmektedir. Yayın verileri ile ilgili detaylı bilgi Kriter 4e.3 ve Kriter 9a.2 de gösterilmiştir. Üniversitemiz kütüphanesi lisansüstü tez koleksiyonuna ait veriler Şekil 8a.1.1 de gösterilmiştir. Üniversitemiz kuruluşundan bugüne kadar yapılmış olan tüm Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık tezlerini KDDB e-tez imkanı ile üniversite mensuplarının paylaşımına açmıştır. Şekil 8a.1.1. Kütüphane Lisansüstü Tez Koleksiyonu Erişime izin verilen e-tezlere kampüs içinden kullanıcı adı ve şifre gerektirmeksizin, kampüs dışından sadece kütüphane üyelerimiz (üniversitemiz akademik/idari personeli ve öğrencileri) kütüphane hesapları için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilmektedirler. Mediko-Sosyal Hizmetleri: Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerle idari ve akademik personelimizin, eşleri ve çocuklarının sağlık problemlerinde mediko-sosyal hizmetinden yararlanabilmektedir. Göztepe yerleşkesinde bulunan merkez yanısıra Bağlarbaşı, Haydarpaşa, Acıbadem, Anadoluhisarı, Nişantaşı ve Bahçelievler yerleşkelerinde de mediko-sosyal hizmetleri yürütülmektedir. Merkezlerimizde dermotoloji uzmanımız, aile hekimi uzmanlarımız, pratisyen hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimiz hizmet vermektedir. 209

210 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen mediko-sosyal hizmetleri; biyokimya laboratuarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve diyet branşlarında sunulmaktadır. Medikososyal merkezlerimizde sağlanan sağlık hizmetlerine ait veriler Tablo 8a.1.3 de gösterilmiştir. Tablo 8a.1.3. Mediko-Sosyal Merkezlerimizde Sağlanan Sağlık Hizmetleri Poliklinik tedavi Poliklinik sevk Diş P. tedavi Diş P. sevk Diyet Polikliniği Acil Servis Psikolojik Danışma S Laboratuvar Radyoloji TOPLAM Mediko-sosyal hizmetleri diyet bölümü hasta sayılarına ait veriler Şekil 8a.1.2 de gösterilmiştir. Şekil 6b.2.1 de detaylandırılmıştır. Şekil 8a.1.2. Mediko-Sosyal Hizmetleri Diyet Bölümü hasta sayıları İlgili sağlık birimine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri önce poliklinik doktorları tarafından değerlendirilmekte, ilk teşhis ve tedavileri yapılmakta; gerekli görülen durumlarda hastanelere sevk yapılmaktadır. Web Sitesi: Üniversitemiz hızla değişen bilgi ve iletişim çağına uygun olarak iletişim kanallarını geliştirmeye devam etmektedir. Öğrenci, akademik ve idari personel ile aday öğrenci ve genel kullanıcılar olmak üzere farklı gruplara hizmet sunan üniversitemiz bilgiye kolay ulaşmayı hedefleyen, görsel olarak zenginleştirilmiş, günümüz WEB 2.0 teknolojileri ile sürekli olarak güncellenebilen dinamik web sitesini 2012 de yenilemiştir. Sosyal medya entegrasyonu ile interaktif hale gelen yeni web sitesi, öğrencilerin ve tüm ziyaretçilerin doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişimlerine uygun bir içeriğe kavuşturulmuştur. Bu projeyle mobil uygulamalar ve mobil cihazlardan erişimi kolaylaştıracak sayfaların oluşturulması, öğrenci ve personel bilgi sistemleri ile entegre çalışarak, ders ve başarı gibi bilgilere zaman ve ortam kısıtlaması olmadan ulaşabilmek mümkündür. Bilgi teknolojileri ile ilgili detaylı bilgiler Kriter 4d.2 de belirtilmiştir. 8a.2. Bu algılamalar; toplum açısından kuruluşun toplum ve çevreye yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen politika ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının etkinliğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. MÜSEM: MÜSEM, pedagojik formasyon eğitimine ek olarak meslek edindirme kursları ve sertifika programı da düzenlemektedir. MÜSEM, Yabancı Dil Sertifika Programı, Uzmanlık Sertifika Programı, Yetenek Geliştirme Sertifika Programı ve Sınavlara Hazırlık Kursları, vb. alanlarda hizmet vermektedir. Kurumlarla işbirliği yapılarak açılan eğitim programlarına ait veriler Tablo 8a.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 8a.2.1. Kurumlarla İşbirliği Yapılarak Açılan Eğitim Programları Kurum Eğitim Adı Programının Adı Kişi Kişi Kişi MEB Resmi Burslu Statüde Yurtdışına Gönderilecek Öğrencilerin Yabancı Dil Eğitim YÖK Pedagojik Formasyon YÖK ÖYP(Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) İŞKUR Mesleki Eğitim

211 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Topluma verilen kurslara ait veriler Tablo 8a.2.2 de gösterilmiştir. Tablo 8a.2.2. Topluma Verilen Kurslar İlgili Konu Kurum Yabancı Dil Kursları ÜDS-IELTS Bilimsel Makale Yazımı, İngilizce Konuşma Kursu, Ortaöğretim İngilizce Deney Hayvanları Kullanımı Müzik Kursları Renk Yönetimi Gazetecilik Semineri Osmanlıca Mücevherat Teknikleri Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Ön Formülasyon Kursu Pazarlama Eğitimi Personel Eğitimi Hizmet İçi Alan Geliştirme Eğitici Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Yeni Türk Ticaret Kanunu UFRS-TFRS Dış Ticaret Endüstri ve İşletme Yönetimi Vefa Danışmanlık Şti. Ziraat Bankası Eyüp İlçe Milli Eğitim Md. Kalite Akademi Data Expert yılları arasında topluma verilen kurslara katılan kişi sayılarına ait veriler Şekil 8a.2.1 de gösterilmiştir. Şekil 8a.2.1. Topluma Verilen Kurslara Katılan Kişi Sayısı Okul Öncesi Eğitim Birimi: Üniversitede çalışan idari ve akademik personelin çocuklarına okul öncesi eğitim hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz bu birimi personel çocuklarının dışında üniversite bünyesinde olmadan da kayıt almaktadır. Ulusal Öğrenci Konseyi tarafından YÖK ve Sağlık Bakanlığı nın desteğiyle gerçekleştirilen Dumansız Kampüs Projesi Marmara Üniversitesi nde 17/03/ 2010 tarihinde başlamıştır. Dumansız Kampüs projesi; yasaklama yoluyla değil, ikna ve teşvik yöntemiyle sigarayı bıraktırmayı hedeflemiş ve çalışmalar 2012 yılında da düzenli olarak sürmüştür. Engelli Çocuk Birimi, rehabilitasyon basamağını tamamlamış engelli çocukların yer aldığı birimde engelli çocukların spor yaparak hayata tutunmaları sağlanmaktadır. Hobi Bahçesi Projesi: Üniversitemizin, Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi nin organizasyon ve sorumluluğunda, Halkalı yerleşkemizde yürütülen Hobi Bahçeleri Projesi 2012 yılında akademik ve idari personelin katılımıyla çalışmalarına devam etmiştir. 8a.3. Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: - Çevresel Etki - İmaj ve İtibar - Topluma Etki - Çalışma Ortamını Etkisi - Ödüller ve Basında Yer Alma Televizyon İzleme Ölçümlerinin (TİAK) Yapılması: TİAK, televizyon izleme ölçümlerinin denetlenmesi için dört yıllığına Üniversitemiz ile anlaşmıştır. TİAK ın amacı, televizyon izleyicisinin, televizyon izleme 211

212 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR ölçümlerinin adil ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak için ilgili menfaat gruplarının bu konudaki ekonomik menfaatlerini gözeterek ve onları mümkün olduğunca bünyesinde bir araya getirerek, ölçümün teknik, mali ve hukuki alt yapısı ile mekanizmasını oluşturmak ve ölçüm süreci ve sonuçlarını denetlemektir. Ayrıca TİAK, sektör için geçerli ölçüt (single currency) olacak tek bir izlenme verisinin belirlenmesinin sağlanması; ölçüm sonuçlarından yararlanma ihtiyacı içindeki reklam verenlerin ve reklamcıların da izlenme oranlarını artırma rekabeti içindeki televizyon yayın kuruluşları ile birlikte temsilini sağlayacak bağımsız, tarafsız ve kurumsal bir organizasyon /ortak birim kurmak, bu bağlamda ilgili taraflar arasında çıkabilecek ihtilâfları çözmek ve ülkemizde televizyon izleme araştırmalarının yaygınlaşıp, gelişimini sağlamak ve reklam verenlerin televizyon kanalları kullanımlarının ölçümlenip raporlanmasını yapmak veya işlerini belirleyeceği koşullar çerçevesinde üçüncü şahıslara yaptırmak olarak tanımlanmaktadır. Tablo 8a.3.1. Ölçüm Yapılan Kanallar Tam Ölçülen Kanallar Kısmi Ölçülen Kanallar ATV Samanyolu CNN Kanal Türk TV Türk Kanal D Flash TV NTV Yumurcak TV Star TV TRT Haber Türk Karamel TV Show TRT HABER Bloomberg Ülke TV Fox TV TNT TV8 Kanal 7 Misafirhane: Üniversitemiz Sosyal Tesisler Müdürlüğü Misafirhane ve Tesisleri uzun bir süredir başta üniversitemiz bünyesinde bulunan akademik/idari personel olmak üzere, öğrenci ve mezunları, diğer üniversite mensupları ve kamu çalışanları ile aileleri için hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini amaç edinmiş dinamik personeli ile yüksek standartlarda kaliteli hizmet sağlayabilmek maksadıyla, misafirhane 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Sosyal tesisin gün boyu hizmette olan resepsiyonu, her türlü ihtiyacı karşılamayı amaç edinen teknik servis elemanları, gündüz ve akşam çalışan temizlik görevlileri ile konuklarını en iyi şekilde ağırlamayı amaç edinmiştir. Misafirhanede şuan 4 adet VIP1, 6 adet VIP2 (SUIT), 10 adet Özel Oda ve 13 adet Yaz Odası olmak üzere toplam 33 adet oda mevcuttur. Çeşitli özellikler ile donatılmış odaların hijyen kurallarına uygun olarak temizlikleri yapılmaktadır. Ayrıca oda tiplerine göre sürekli sıcak su, mini bar, kablo TV, telefon, vantilatör, su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, kişisel temizlik ürünleri (duş jeli, şampuan, banyo, el ve ayak havluları v.s.) ile rahat bir konaklama mekanı sağlayabilmek amacıyla uygulanmakta olan hizmetlerinin yanı sıra konukların talepleri doğrultusunda istekleri yerine getirilmektedir. Ayrıca misafirhane konuklarına 24 saat giriş-çıkış serbestliği tanınmaktadır. Misafirhanede T.C. Kamu görevlilerine ve öğrencilere, bu durumlarını belgeledikleri takdirde indirim uygulanmaktadır. Buna ek olarak 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 %50, 13 yaş ve üzeri tam fiyat olarak uygulanmaktadır. Ayrıca misafirhane, öğretim dönemi süresince Üniversitemiz öğrencilerine yurt olarak da hizmet vermektedir yılında başlayan yenileme çalışmaları, 2012 yılında da devam etmiş ve 2013 yılında ise yenilenen binasıyla hizmete başlaması planlanmaktadır. Topluma Tanıtım ve İmaj: Üniversitemizi daha yakından tanıtmak amacıyla il içerisinden ve yurdumuzun değişik illerinden gelen liselere ve dershane öğrencilerine rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Özellikle fakülte ve yüksekokullarımızın ilgili bölümlerini gezme talepleri, istedikleri birimle eşgüdüm ve koordinasyon çerçevesinde sınav dönemleri de göz önüne alınarak cevap verilmeye çalışılmaktadır. Tanıtım gezisi düzenleyen lise ve dershanelere yardımcı olmak üzere birimlerce öğretim elemanları görevlendirilmektedir. Her yıl fuarlara katılarak üniversitemizin doğru ve etkili biçimde tanıtımını gerçekleştirerek dileyen öğrencilere ve öğretmenlere Marmara Üniversitesi Tanıtım Kataloğu ve Marmara Bülten hediye edilmektedir. Türkiye nin en fazla kontenjana ve programa sahip yükseköğretim kurumlarından biri olan üniversitemiz, adaylara bölüm seçimlerinde rehberlik etmek ve doğru tercih yapmalarına destek olmak amacıyla 2011 yılında başlayan ve Temmuz 2012 tarihlerinde tekrarlanan Meslek Danışmanlığı ve Tanıtım Günleri düzenlemiştir. Tanıtım Günlerine ait veriler Tablo 8a.3.2 de gösterilmiştir. Üniversitemizin Haydarpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen tanıtım günlerine adaylar yoğun ilgi göstermiştir. Etkinlikte tüm adaylara ücretsiz 212

213 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR danışmanlık hizmeti sunulmuş ve bölümler hakkında bilgi verilmiştir. Adaylar, tanıtım günleri süresince ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci kabul eden 130 bölümün yetkin öğretim elemanları ile tanışma, bilgi ve fikir alma imkanı bulmuştur. Öğretim elemanları, bölümlerle ilgili son gelişmeler, alanlarındaki yeni eğilimler ve istihdam imkanları ile ilgili adayları bilgilendirmiştir. Tablo 8a.3.2 Tanıtım Günleri Yıl Okul Öğrenci Eğitimci Bunların dışında toplum bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla; Marmara Gazetesi, Marmara Dergisi, Marmara Üniversitesi Kütüphanesi, Marmara Radyo ve TV faaliyetlerini aktif olarak 2012 yılında da sürdürmüştür. Kan Bağışı: 4-6 Aralık 2012 tarihleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlenmiş, 360 kişi 180 ünite kan bağışında bulunmuştur. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinden Finans Kulübü nün bu projesiyle üniversiteler arası kan bağışı rekorunu kıran üniversitemiz sosyal sorumluluk alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklenmiştir. Kızılay İl Başkanı, İlhami YILDIRIIM, bu başarıyı ödüllendirmiş ve takdir etmiştir. Düş Kütüphaneleri: Yurt genelinde kütüphanesi olmayan ve en çok talep edilen yerlerde ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik kütüphane açma projesidir. Bu projeyle, eğitim dokümanlarının yetersiz olduğu, internet sisteminin olmadığı köy okullarına, öğrencilerin yararlanması amacıyla modern bir kütüphanenin kurulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, üniversitemizin çeşitli yerlerine konumlandırılacak olan kitap kumbaralarıyla bu sürece hız verilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinden Finans Kulübü, daha önce Amasya ve Mardin de kütüphane açmış, ileriki süreçte Ordu da açılması planlanmıştır yılında da 3 kütüphane açılması hedeflenmektedir. Mavi Kapak Kampanyası: Önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da mavi kapak kampanyasına tüm kampüslerimizde devam edilmiştir. Belirlenen noktalara özel kutular konularak öğrenciler teşvik edildiği gibi tüm akademik ve idari personelimizle birlikte kampanya desteklenmektedir. Toplanan kapaklarla engelli öğrencilerimize 2 tane tekerlekli sandalye alınmıştır. Kağıtların Geri Dönüşümü: Kağıtların geri dönüşümünü sağlamak için tüm kampüslerimizdeki binaların koridorlarına geri dönüşüm kutuları konulmuştur. Öğrencilerimiz ve tüm personelimiz bu konuda hassasiyetini göstermektedir. Kampüsümüzün güzelleştirilmesi adına ağaç dikimi, aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmaları üst yöneticilerimiz ve şube müdürlerimiz öncülüğünde gerçekleştirilmiştir yılında EBYS ye geçilmesinin önemli sebeplerinden biri kağıt israfını önlemektir Danışmanlık Hizmetleri: Üniversitemiz öğretim üyelerimizce topluma hizmet kapsamında birçok kamu kuruluşuna ve özel sektöre danışmanlık hizmetleri 2012 yılında da sürdürülmüştür. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Üniversitemizde sosyal sorumluluk kapsamında yapılan projelerimiz ve projelerimizim amaçları Tablo 8a.3.3 de gösterilmiştir 213

214 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Tablo 8a.3.3. Sosyal sorumluluk projeleri SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri Toplumu Bilgilendirme Toplantıları Burs İmkanları Sosyal Sorumluluk Konusunda Öğrencilerin Bilgilendirilmesi Yaşlı Bakım Evlerine Ziyaret AB Projeleri Ulusal ajans Projesi Diğer Üniversiteler PROJENİN AMACI Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. KASDAV-Acıbadem Gönüllü Evi ve öğretim üyelerimizin katkıları ile Kadıköy Belediyesi'nde "TOPLUM BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI" yapılmıştır. 4 Öğretim Üyemiz farklı tarihlerde uzmanlık alanlarına yönelik olarak seminer verilmesi. Burs Komisyonu paydaşlarımızla olan iletişimi artırarak öğrencilerimize burs imkanı sağlanmıştır. Burs komisyonun faaliyetleri devam etmiştir. - Pozitif Yaşam Derneği HIV/AIDS ve Ayrımcılık konulu konferansı, öğrenci ve öğretim üyelerimize yönelik düzenlemiştir. - "Aile İçi Şiddet" konulu paneli düzenlenmiştir. Farmakademi Kulübü öğrencilerinin Huzurevlerini ziyaret ederek yaşlıları ilaç kullanımı konusunda bilgilendirmeleri Avrupa Birliği Ülkeleri Lisansüstü öğrencileri ve öğretim üyeleriyle birlikte yapılan proje Lisansüstü eğitimde, öğretim üye ve öğrencilerinin Erasmus Comenius vb. projelerine danışmanlık almak. Yatay Geçiş, misafir öğrenci, özel öğrenci vb. işlemleri yapmak Elektronik Atık Kampanyası Sağlıklı Yaşam Kulubü "VAN" İçin Giyecek Toplama Kadıköy Belediyesi Engellilerle Dayanışma Marmara Üniversitesi- SGK İlaç Kullanım Kampanyası- Barış İçin Müzik Vakfı Sosyal Sorumluluk Projesi Müzik Eğitimi- Düşler Akademisi Görme Engellilere Alan Düzenlenmesi Proje Haydi Gençler Kortlara, Ağrı'yı Kalkındırmaya Ağrı'dan Avrupa'ya Tenis Kardeşliği Kullanım ömrünü tamamlamış ve dolayısıyla her sene hurdaya ayrılması gereken elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümlerini sağlamak. Öğrencilere, akademik ve idari personele kan şekeri, kan basıncı, kilo ve boy takipleri yapılarak beden kitle indeksleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Deprem sonrası yardım kampanyası. Kadıköy Belediyesi Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi nde yaş sınırı olmaksızın 3 bin 361 kayıtlı engelliye hizmet vermesi. Kampanya, bilinçli ilaç kullanımı konusunda seferberlik başlatan Abdi İbrahim tarafından kamuoyunda farkındalık yaratarak uzun vadede davranış değişikliği oluşturmak. Mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak. Engelli bireylerin hayatında sanat yoluyla somut değişimler yaratan, mezun ettiği gençlere ekonomik bağımsızlığını kazandıran Düşler Akademisi nin atölyeleri de projeyle zenginleştirilmesi. Görme Engellilere Alan Düzenlenmesi Proje İşi Türkiye Tenis Federasyonu, Marmara Üniversitesi ve Ağrı Tenis Kulübü tarafından hazırlanan ''Haydi gençler kortlara, Ağrı'yı kalkındırmaya'' projesi kapsamında, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin İstanbul gezisinin düzenlenmesi. Marmara Üniversitesi ve Ağrı Tenis Kulübü işbirliğince hazırlanan Ağrı'dan Avrupa'ya Tenis Kardeşliği adlı proje kapsamında Ağrı'da tenis yapan 6 öğrenci, İspanya'nın Barcelona kentine giderek tenis eğitimi alınması. Biyoloji Konulu Fotoğraf Yarışması Yurtdışı Burs Danışmanlığı Çevresel atık değerlendirilmesi Mavi Kapak Kampanyası Üniversite öğrencilerinin doğaya, biyolojik olaylara ve biyolojik objelere farklı bakış açısı kazanmalarını sağlamak ve bunları görüntülemeye teşvik etmeyi ve fotoğraf karesinden paylaşımını hedeflemektedir. Yurtdışı burs imkanı. Atıkların değerlendirilmesi Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bir çok engelli vatandaşımıza vermeyi amaçlamıştır yılları arasında Elektrik Kulübü nün düzenlediği ÖSS kursuna katılan kişi sayılarına ait veriler Tablo 8a.2.3 de gösterilmiştir. Tablo 8a.2.3. Elektrik Kulübünün Düzenlediği ÖSS Kursuna Katılan Kişi Sayısı Katılan Sayısı Kazanan Sayısı

215 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Sosyal Sorumluluk kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen (İSTKA, TÜBİTAK, BAP projelerinden birkaç örnek aşağıda belirtilmiştir. Avrupa Birliği nin Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Yenilik Transferi (Tol) Projesi faaliyeti kapsamında 2011 Yılı Teklif Çağrısı döneminde desteklenmeye değer bulunmuş olan EDUMEC kısa adlı Yenilik Transferi Projesi 8 ortak ile yürütülmektedir. EDUMEC (Mekatronik İçin Uzaktan Eğitim ve Yenilikçi Uzaktan Erişimli Laboratuvar) projesinin temel amacı, bilgi-iletişim teknolojilerinin desteği ile ulusal/ uluslararası yeterliliklere uygun, metodolojik ve didaktik yaklaşımlarla mekatronik meslek eğitimi alanında iyi bir uygulama platformu sunmaktır. EDUMEC ile bir e-öğrenme donanımlı laboratuvar ve interaktif multimedya, e-içerik, 3D panoramik sanal tur, simülatörler ve oyunlar içeren yazılım platformu geliştirilecektir. İSTKA nın Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında yürütülen Gençlerin Fiber Optik İletim Hatları Montaj ve Ölçüm Elemanı Olarak Eğitim ve İstihdam Organizasyonu başlıklı projede 15,24 yaş arasındaki okur-yazar çıraklardan Teknik Eğitim Merkezi mezunlarına, Meslek Lisesi mezunlarından Meslek Yüksekokulu mezunlarına kadar tüm eğitime ihtiyaç duyan gençler eğitilip ilgili işkollarında istihdam ettirileceklerdir. Avrupa Birliği Gençlik Programı kapsamında Marmara Üniversitesi nin Türk Tenis Federasyonu nun desteği ile hazırladığı Ağrıdan Avrupa ya Tenis Kardeşliği projesi ile Ağrı ile Barcelona arasındaki kültürel kaynaşma sağlanmaktadır. Engelli çocuklar için engelsiz yaşam projesi; Marmara Üniversitesi toplumsal farkındalık yaratma projelerinde engelli çocuk birimi Anadoluhisarı kampüsünde açılmıştır. Rehabilitasyon basamağını tamamlamış engelli çocukların yer aldığı birimde çocukların spor yaparak hayata tutunmalarına imkân sağlanmaktadır. Marmara Üniversitesi, çevre yönetim sistemi sürecindeki sosyal sorumluluk projesi kapsamında cep telefonlarının engellilere tekerlekli sandalyeye dönüşmesi konusundaki proje devam etmektedir. Zararlı Işınlardan Bor Yardımıyla Kurtulma Projesi TÜBİTAK Teknoloji Transferi kapsamında desteklenmektedir. Nötron ve X gibi zararlı ışınları tuttuğu tespit edilen bor bileşenlerinin NASA daki astronot kıyafetlerinde kullanılmasından yola çıkan proje ekibi bu kapsamda yapılan deneylerde şeffaf plastikler üzerine yine şeffaf olan kaplamalardan radyoaktif nötronların yakalandığını gördü. Böylelikle insanların zararlı ışınlardan korunacağı anlaşıldı ve tekstilde uygulanabilir mi kanser tedavisinde kullanılabilir mi sonucuna ulaşılmıştır. Üniversitemizin sosyal sorumluluk projelerindeki sayısal artış başta Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül olmak üzere tüm liderlerimizin topluma hizmet konusundaki bireysel duyarlılıklarının kamuya aktarılmasının iyi bir göstergesidir. Öğrenci Kulüplerimizin Sosyal Sorumluluk Projeleri: Öğrenciler Dumansız Kampus projesi ile sigara içilmeyen bir ortam yaratmaya çalışmışlardır. Yine öğrencilerin düzenlediği kan bağışı kampanyası, ağaç dikme kampanyası, Caddebostan da su altı kulübü tarafından düzenlenen dip temizliği, kağıt ve diğer atıkların toplanması, kağıt atıklarının belediye elemanlarına teslim edilmesi, mavi kapak kampanyası sonucu engelli öğrencilere yardım toplanması, ÖSYM kursları verilmesi, deprem sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere çeşitli ihtiyaç maddelerinin toplanıp gönderilmesi vb. şeklindedir. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elektrik Kulübü tarafından maddi durumu dershaneye gitmeye elverişsiz olan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere, 2008 yılından itibaren her yıl düzenli olarak hafta sonları 2 gün boyunca ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları düzenlenmiştir. Kurslarda başta Teknik Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri olmak üzere diğer fakültelerde okuyan öğrenciler öğretmenlik yapmıştırlar. Öğrencilere dağıtılan tüm testler, 215

216 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR soru bankaları ve notlar üniversitemiz tarafından karşılanmıştır. Tablo 8a.3.3. Alınan Ödüller Ödül Adı Altın Havan 2012 İlaç ve Eczacılık Ürünleri Kategorisi Üstün Başarı Ödülü Poster (Bilimsel Kategori) Poster (Öğrenci Kategorisi) Bor İçeren Şeffaf Hibrit Kaplamaların Nötron Kalkanlama Özellikleri Teşvik Ödülü Veren Kuruluşun Adı Eczacı Dergisi Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Akdeniz İhracatçıları Birliği Birincilik Ödülü M.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Türk Eczacıları Birliği, 11. Türkiye Eczacılık Kongresi Birincilik Ödülü Türk Eczacıları Birliği, 11. Türkiye Eczacılık Kongresi Birincilik Ödülü Kimyevi Maddeler Sektörü Birincilik Ödülü ve ARGE Proje Pazarı Üçüncülük Ödülü Bayındır Hastaneleri Tıp Ödülü Kapsamı Teşvik Ödülü 8b. Performans Göstergeleri Üniversitemizin toplum ve çevreye yönelik olarak belirlediği stratejik amaç ve hedeflerin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek için her yıl performans programında göstergeler belirlemekte, bunları stratejik plan üzerinden izlemektedir. Bu plan aynı zamanda iyileştirme faaliyetlerinde kullanılmakta, toplumun algıları ile ilgili öngörüler yapılmaktadır. 8b.1. Bu veriler kuruluş tarafından kuruluşun performansını izlemek, anlamak, öngörmek, iyileştirmek ve bu performansın toplumun algılamalarına etkilerini öngörmek amacıyla kullanılan iç ölçümlerdir. Mezunlar: Paydaş analizi kapsamında yapılan alan araştırmasına katılan üniversitemiz mezunlarının yürütülen faaliyetler hakkındaki değerlendirmelerine göre mezunların bölümde verilen eğitimin, çalıştığı kurumun ihtiyaçlarına uygunluğu, bölümden mezun olan öğrencilerin, çalıştığı kurumun aradığı nitelikleri taşıma düzeyi, çalıştığı kurumda, bölümden mezun olan öğrencilerin tercih edilme düzeyi, Marmara Üniversitesi nin yerleşkelerine ulaşım ve Marmara Üniversitesi nin genel imajı konularından memnun oldukları sonuçları elde edilmiştir. Bölümün, çalışılan kurumla ilişkileri, Marmara Üniversitesi ile mezunun çalıştığı kurumun yürüttüğü ortak faaliyetler, Marmara Üniversitesi nin bilimsel çalışmalarının mezunun çalıştığı kurumun etkinliğine katkısı, Marmara Üniversitesi nin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerinin yeterliliği, Marmara Üniversitesi nin kariyer planlaması hizmetleri, Marmara Üniversitesi nin işe yerleştirme hizmetleri, Marmara Üniversitesi nin mezunlararası dayanışma ve kaynaşmanın artırılması faaliyetleri, Mezunların Marmara Üniversitesi ne katkı yapmasını teşvik edici faaliyetler, Mezun derneklerinin faaliyetleri, Marmara Üniversitesi nin yürütmekte olduğu faaliyetler ve projeler hakkında mezunları bilgilendirme düzeyi konularında ise memnuniyet düzeylerinin düşük olması üniversitemizin gelecek planlarını yönetmede önemli ipuçlarını elde etmesi yönünde bir kazanç olarak değerlendirmek mümkündür. Bölümden mezun olan öğrencilerin Marmaralı bilinci ni taşıma düzeyi ve Marmara Üniversitesi nin web sitesinin yeterliliği konularında ise net bir sonuca ulaşılamamıştır yılları arasında Üniversiteler arası spor müsabakaları ile ilgili veriler Şekil 8b.1.1 de gösterilmiştir. Şekil 8b.1.1. Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları Tablo 8b yılları arasında beslenme hizmetinden yararlanan sayıları Öğrenci İdari Personel Akademik Personel Misafir Burslu TOPLAM

217 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR 8b.2. Bu göstergeler; kuruluşun toplum ve çevreye yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanması ve yayılımının verimliliği ve etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır yılları arasında kültür mekanlarda düzenlenen etkinliklere ilişkin veriler Tablo 8b.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 8b.2.1. Kültür Mekanlarda Düzenlenen Etkinlikler Faaliyet Türü Etkinlik Sayısı Tören Video Gösterimi Festival Gösteri Konser Kutlama Söyleşi Stand-Up Gösterisi Tiyatro Toplam Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) tarafından yapılmaktadır. Kulüpler faaliyet alanlarına göre A tipi ve B tipi olmak üzere iki türde kurulabilirler. A tipi kulüpler bölüm kulüpleri, B tipi kulüpler ise üniversite genelinde faaliyet gösteren kulüplerdir. Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyet verileri Şekil 8b.2.1 de gösterilmiştir. Şekil 8b.2.1. Öğrenci Kulüpleri Faaliyet Verileri Tablo 8b.2.2. Sertifika Programlarına Katılım (MÜSEM ve Döner Sermaye) AÇIKLAMA Misafirhane Ücretli Konuk Sayısı MÜSEM Eğitimlerinden Faydalanan Kişi Sayısı Spor Tesislerinden Yararlanan Kişi Sayısı Okul Öncesi Eğitim Birimi Hizmetinden Yararlanan Çocuk Sayısı Öğrenci kulüpleri ve öğrenciler ile ilgili veriler Kriter 6b.2 de detaylandırılmıştır. Öğrenci kulüp sayılarına ait veriler Tablo 8b.2.3 de gösterilmiştir. 8b.3 Kuruluşun amacına bağlı olarak, ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: Çevresel performans Yasal düzenlemelere ve yönetişim ilkelerine uyum Toplumla ilgili performans Sağlık ve güvenlik performansı Sorumlu kaynak temini ve satın alma performansı 30/09/2011 tarihinden sonra üniversitemiz konuk evi tadilata girdiğinden hizmet verememiştir yılında tadilat devam etmiştir. Bu nedenle 2011 yılında düşüş ve 2012 yılı verileri görülememektedir. Yenilenen konukevi 2013 yılında faaliyete başlayacaktır. Konukevimizde konaklayan kişi sayısı verileri Şekil 8b.3.1 de gösterilmiştir. Tablo 8b.2.3. Öğrenci Kulüp Sayısı A Tipi Kulüp B Tipi Kulüp Toplam

218 Uluslararası Hakemli Ulusal Hakemli Endekslerce Taranma Yayına Başlama Tarihi Web Sayfası / Webden Erişim T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Şekil 8b.3.1. Konukevinde Konaklayan Kişi Sayıları Yayımlanan akademik dergilere ait veriler Tablo 8b.3.1 de gösterilmiştir. Tablo 8b.3.1. Yayımlanan Akademik Dergiler Sır a No Adı İlahiyat 1 Fakültesi Dergisi* Marmara 2 Medical Journal* Marmara Avrupa 3 Araştırmalar ı Dergisi Finansal Araştırmalar 4 ve Çalışmalar Dergisi* ULUSLARARASI NİTELİKLİ DERGİLER X Hayır 1970 Yok X Evet 1988 Var X Evet 1991 Yok X Evet 2009 Var ULUSAL NİTELİKLİ DERGİLER 5 İktisadi ve İdari Bilimler X Evet 1984 Var Fakültesi Dergisi* Türklük 6 Araştırmalar X Hayır 1984 Yok ı AEF Eğitim 7 Bilimleri X Hayır 1989 Var Dergisi* 8 Öneri X Evet 1994 Yok Din Eğitimi 9 Araştırmalar X Hayır 1994 Yok ı Dergisi Marmara 10 İletişim Dergisi* X Hayır 2008 Var 0 Sanat 11 Tasarım Dergisi Hukuk 12 Araştırmalar 13 ı Dergisi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED) X Hayır 2010 Yok X Hayır 2010 Yok X Hayır 2011 Var ELEKTRONİK DERGİLER Marmara Üniversitesi Fen 14 Bilimleri X Hayır 1984 Var Enstitüsü Dergisi (MÜFBED) Marmara Coğrafya Dergisi 15 Marmara X Evet 1997 Var Geographica l Review Marmara 16 Eczacılık X Evet 1985 Var Dergisi Marmara Sosyal 17 Araştırmalar X Hayır 2011 Var Dergisi * Elektronik olarak da yayımlanmaktadır. Üniversitemiz yılları arasında bilim dalına göre yapılan bilimsel araştırma projeleri sayısı Tablo 5b.3.1, Tablo 8b.3.2 ve Şekil 9a.2.15 de gösterilmiştir. Tablo 8b.3.2. Bilim dalına göre BAPKO proje sayıları Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam Üniversitemiz yılları arasında bilim dalına göre yapılan TÜBİTAK proje sayıları Tablo 5b.3.2, Tablo 8b.3.3 ve Şekil 9a.2.16 da gösterilmiştir. 218

219 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR Tablo 8b.3.3. Bilim dalına göre TÜBİTAK proje sayıları Bilim Adı Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam Üniversitemiz yılları arasında araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan kurumlar ve ayrılan bütçe Tablo 5b.3.3, Tablo 8b.3.4 ve Şekil 9a.2.10 da gösterilmiştir. Tablo 8b.3.4. Araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan projeler ve ayrılan bütçe Toplam ,00 TL ,00 TL ,0 0 TL ,24 TL Üniversitemiz yılları TÜBİTAK projelerine ayrılan bütçe verileri Tablo 8b.3.6 da, dağılımları ise Şekil 8b.3.2 de gösterilmiştir. Tablo 8b.3.6. TÜBİTAK Proje Bütçeleri (YTL) Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam Şekil 8b.3.2. TÜBİTAK Proje Bütçeleri Dağılımları İşbirliği Yapılan Projeler Bütçe DPT PROJESİ SANTEZ PROJESİ ,00 TL ,00 TL KALKINMA AJANSI Toplam ,28 TL ,28 TL Üniversitemiz yılları toplam bilimsel araştırma fonu ödenekleri Tablo 5b.3.4, Tablo 8b.3.5 ve Şekil 9a.2.11 de gösterilmiştir. Tablo 8b.3.5. Toplam Bilimsel Araştırma Fonu Ödeneği Bilim Dalı Eğitim Bilimleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Marmara Radyosu ve Televizyonu: Marmara radyosu hafta içi her gün öğrencilerin hazırlayıp sunduğu canlı yayınlarla, müziklerle ve sürpriz konuklarla 2012 yılında da yayın hayatına devam etmiştir. Sağlık, kültür, sanat, spor ve eğlenceye kadar geniş bir yelpazeye uzanan çeşitli programlarla hizmet vermiştir yılında canlı yayın aracı alınmış, bu sayede internet üzerinden yayın yapma olanaklarına kavuşturulmuştur. Fen Bilimleri ,00 TL ,00 TL ,0 0 TL ,13 TL Sağlık Bilimleri ,00 TL ,00 TL ,0 0 TL ,51 TL Sosyal Bilimler ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,60 TL 219

220 T.C. TOPLUM İLE İLGİLİ SONUÇLAR 220

221 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 221

222 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 222

223 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 9a. Temel Stratejik Çıktılar 9a.1. Bu veriler kuruluşun stratejisinin yaşama geçirilmesinde ne ölçüde başarılı olunduğunu gösteren finansal olan ve finansal olmayan temel çıktılardır. Ölçümler ve ilgili hedefler temel paydaşlarla görüş birliği içinde birlikte belirlenir Stratejik Planı nda Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Performans Tablosu ile performans göstergelerimiz tanımlanmıştır. İç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimler, uygulama örnekleri ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi sonucu yeni hizmet ve sistemler geliştirilmektedir. Geliştirilen hizmet ve sistemler yoluyla öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini arttırma, yeni teknolojilerin takibi ve uyumu misyonumuzu gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılmaktadır. Performans göstergelerimizin ölçümleri 2012 yılında da devam etmiştir. 9a.2. Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanmalıdır. Finansal çıktılar Bütçe Gelirlerimiz; Stratejik Planı mızda belirtildiği gibi üniversitemizin temel gelir kaynakları merkezi idare tarafından yapılan yardımlar, öğrenci harçları, finansman fazlasından eklenen gelirler, araştırma projelerinden sağlanan gelirlerden alınan paylar, mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları ve diğer gelirlerdir. Tablo 4b.1.1 ve Şekil 9a.2.1 de gösterildiği gibi bütçe gelirlerinin döneminde nominal olarak arttığı görülmektedir yılında toplam TL olan gelirler 2008 yılında %18 oranında artarak ,39-TL, 2009 yılında %20,6 oranında artarak ,02-TL, 2010 yılında %0,75 oranında azalarak ,34-TL ve 2011 yılında %41,7 oranında artarak ,48-TL olarak gerçekleşmektedir yılında bütçe gelirlerinde bir önceki yıla göre azalma yaşanırken, 2011 yılında ise büyük oranlı bir artış görülmektedir. Bu durum, SGK ya ödenmesi gereken önceki yıllardan birikmiş borçların ödenmesi için tahsis edilen hazine yardımı tutarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bütçe gelir kaynakları bir önceki yıla göre; 2008 yılında %18, 2009 yılında %20,6 ve 2011 yılında %41,7 artmıştır yılında ise %0,75 azalmıştır. Şekil 9a.2.1. Bütçe Gelir Kaynaklarının Yıllara Göre Değişimi (TL) 1.Örgün öğretim, ikinci öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, yaz okulu. 2.Mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları, diğer gelirler. Tablo 4b.1.2 ve Şekil 9a.2.2 de gösterildiği gibi gelir gerçekleşmelerinde önemli ölçüde reel artış olduğu dikkat çekmektedir. Toplam bütçe gelirleri 2007 yılında TL olarak gerçekleşmişken, 2011 yılında nominal olarak ,48-TL şeklinde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu artışın reel karşılığı, Üretici Fiyat Endeksi nin (ÜFE) etkisi dikkate alınarak hesaplandığında, 2011 yılı bütçe gerçekleşmelerinin 2007 yılı baz kabul edilmesi hâlinde ,56-TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile döneminde bütçe gerçekleşmelerinde nominal artış %100,04 iken reel artış %55 düzeyinde gerçeklemiştir. Gelir kalemleri içinde en yüksek reel artış %178 ile diğer gelirler kaleminde kaydedilmiş olup; bunu %61 ile özel bütçe gelirleri, %44 ile araştırma proje gelirleri ve %5 ile de öğrenci harçları takip etmektedir. Şekil 9a Döneminde Gelir Gerçekleşmelerinde Reel Değişim (TL) , , , , , , ,00 0,00 Öğre nc i Harçları¹ Öze l Bütçe² Araştırma Projeleri Diğer Gelirle r³ , , , , (Nominal) , , , , (Re el)* , , , , 25 1: Örgün öğretim, ikinci öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, yaz okulu 2: Hazine yardımı, bağışlar, finansman fazlası 3: Mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları, diğer gelirler (*) Reel değerler, 2007/12 dönemden 2011/12 dönemine kadar olan ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 223

224 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Bütçe Giderlerimiz; Stratejik Planımızda belirtildiği gibi bütçe giderlerinin Tablo 4b.1.3 ve Şekil 9a.2.3 de gösterildiği gibi döneminde nominal olarak arttığı görülmektedir yılında toplam TL olan giderler 2008 yılında %9,4 oranında artarak ,58-TL, 2009 yılında %6,8 oranında artarak ,18- TL, 2010 yılında %8,5 oranında artarak ,75-TL ve 2011 yılında %31,6 oranında artarak ,25-TL olarak gerçekleşmiştir yılında genel kamu hizmetlerinde yapılan harcamaların bir önceki yıla göre %258,5 oranında artarak ,12-TL den ,93-TL ye yükseldiği dikkat çekmektedir. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenmesi gereken önceki yıllardan birikmiş borçların (iki yıl boyunca emekli olan personelin ödenmeyen emeklilik ikramiyelerinin) ödenmesi için tahsis edilen Hazine yardımı tutarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Aynı yıl, sağlık hizmetleri kaleminde yapılan harcamaların bir önceki yıla göre %44,9 oranında azalarak ,06- TL den ,77-TL ye gerilediği görülmektedir. Bu durum ise, Başıbüyük Yerleşkesi ndeki hastanenin inşa edilmesinin İstanbul İl Özel İdaresi ne devredilmesinden kaynaklanmıştır. Savunma hizmetleri kalemindeki artış ise yangın önlemeye yönelik mal alımlarından kaynaklanmıştır. bütçe gerçekleşmelerinin 2007 yılı baz kabul edilmesi hâlinde ,13-TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile döneminde bütçe gerçekleşmelerinde nominal artış %67 iken reel artış %29 düzeyindedir. Ödenek kalemlerindeki reel değişim ise savunma hizmetlerinde %211 artış, genel kamu hizmetlerinde %196 artış, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinde %71 artış, eğitim hizmetlerinde %23 artış, sağlık hizmetlerinde (hastane inşaatının İl Özel İdaresi ne devredilmesi nedeniyle) %65 azalış, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde %54 azalış ve kültür hizmetlerinde ise %10 azalış şeklindedir. Tablo 4b.1.4 ve Şekil 9a.2.4 de gösterilmiştir. Şekil 9a Döneminde Gider Gerçekleşmelerinde Reel Değişim (TL) , , , ,00 0, , (Nominal ) 2011 (Reel)* Nominal- Reel Farkı (2011) Şekil 9a.2.3. Bütçe Giderlerinin Yıllara Göre Değişimi (TL) , , , , , , , , , ,00 0, (*) Reel değerler, 2007/12 dönemden 2011/12 dönemine kadar olan ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Tablo 4b.1.5 ve Şekil 9a.2.5 de gösterildiği gibi 2011 yılı itibarıyla bütçe ödenekleri içinde en büyük payın ,99-TL (%51,3) ile personel giderleri kalemine ait olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla ,11-TL (%18,8) ile cari transferler, ,72-TL (%12,3) ile mal ve hizmet alım giderleri, ,39-TL (%9,2) ile SGK ya devlet primi giderleri, TL (%7,2) ile sermaye giderleri ve ,04-TL (%1,2) ile sermaye transferleri takip etmektedir. Gider gerçekleşmelerinde bazı kalemlerde reel artışlar görülürken, bazı kalemlerde ise reel azalmalar görülmektedir. Toplam bütçe giderleri 2007 yılında TL olarak gerçekleşmişken, 2011 yılında nominal ,25-TL şeklinde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu artışın reel karşılığı, ÜFE etkisi dikkate alınarak hesaplandığında, 2011 yılı 224

225 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9a.2.5. Bütçe Ödeneklerinin Gider Kalemlerine Göre Dağılımı Şekil 9a.2.7. Öz Gelirlerimiz Gider kalemleri içerisinde en önemli reel artış %568 ile cari transferlerde gerçekleşmiştir. Onu %62 reel artışla sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, %20 artışla personel giderleri ve %4 artışla mal ve hizmet alım giderleri takip etmektedir. Sermaye giderlerinde %50 oranında reel azalış görülürken, sermaye transferlerinde her hangi bir değişim olmamıştır. Tablo 4b.1.6 ve Şekil 9a.2.6 de gösterilmiştir yılı akademik birimlerin Döner Sermaye Gelir-Gider dağılımları ise Kriter 4 Tablo 4b.1.2 de, tıp ve tıp dışı olmak üzere Şekil 9a.2.8 ve Şekil 9a.2.9 de gösterilmiştir. Şekil 9a yılı Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir-Gider Dağılımı (Tıp Dışı birimler) Şekil 9a Döneminde Gider Kalemlerine Göre Reel Değişim (TL) (*) Reel değerler, 2007/12 dönemden 2011/12 dönemine kadar olan ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bütçe performansı Stratejik Planı nda belirtilmiş olan 2007 Yılında Gerçekleşen Öz Gelirlerimiz toplam ,99 YTL olup, ayrıntılı detayı aşağıdaki Tablo 4b.1.7 de ve Şekil 9a.2.7 de gösterilmiştir. 225

226 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9a yılı Akademik Birimlerin Döner Sermaye Gelir-Gider Dağılımı (Tıp) Şekil 9a Toplam Bilimsel Araştırma Fonu ödeneği Üniversitemiz yılları arasında araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan kurumlar ve ayrılan bütçe Tablo 5b.3.3 ve Şekil 9a.2.10 da gösterilmiştir. Şekil 9a Araştırma ve uygulama projelerinde işbirliği yapılan kurumlar ve ayrılan bütçe Süreç Yönetimi kapsamında SGDB Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci ne ait süreç çıktıları Tablo 9a.2.1 de gösterilmiştir. Tablo 9a.2.1. Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci ne ait Çıktılar Bütçe Tasarısı Bütçe ödenekleri dağılımı Ayrıntılı Harcama Programı Ödenek gönderme belgesi %10 limiti raporları Yatırım Programı uygulama raporları Bütçe işlemleri formları Nakit Bütçesi tablosu Süreç Yönetimi kapsamında SGDB Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından Performans Programı Hazırlama, Gösterge İzleme ve Değerlendirme Süreci ne ait süreç çıktıları ise Tablo 9a.2.2 de gösterilmiştir. Üniversitemiz yılları toplam bilimsel araştırma fonu ödenekleri Tablo 5b.3.4 ve ve Şekil 9a.2.11 de gösterilmiştir. Tablo 9a.2.2. Performans Programı Hazırlama, Gösterge İzleme ve Değerlendirme Süreci ne ait Çıktılar Performans Programı Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu Sunulan temel ürün ve hizmetlere ilişkin çıktılar Üniversitemizin yılları arasında yayın ve makale sayıları Tablo 5b.4.5 ve Şekil 9a.2.12 de gösterilmiştir. 226

227 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9a Yayın ve makale sayısı Şekil 9a Akademik personel sayıları dağılımı Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefinde performans göstergesi olan açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı nın 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait veriler Şekil 9a.2.13 de gösterilmiştir. Şekil 9a Performans göstergesi: Açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı Üniversitemiz yılları arasında bilim dalına göre yapılan bilimsel araştırma proje sayısı Tablo 5b.3.1 ve Şekil 9a.2.15 de gösterilmiştir. Şekil 9a Bilim dalına göre bilimsel araştırma proje sayıları dağılımı Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi hedefinde performans göstergesi olan açılan bölüm (Bölüm/Yüksek Lisans Programı/Doktora) sayısı 2010 yılında yılsonu gerçekleşme tahminin %113 üzerine çıkmıştır, 2011 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmış, 2012 yılında yılsonu gerçekleşme tahminin %64 gerisinde kalmıştır. Üniversitemiz yılları arasında bilim dalına göre yapılan TÜBİTAK proje sayıları Tablo 5b.3.2 ve Şekil 9a.2.16 da gösterilmiştir. Şekil 9a Bilim dalına göre TÜBİTAK proje sayıları dağılımı Üniversitemiz birimlerine ataması veya yükseltilmesi yapılan akademik personel sayıları dağılımı Şekil 9a.2.14 de gösterilmiştir. 227

228 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI yılları arasında KDDB tarafından satın alınan ve bağış alınan kitaplara ilişkin veriler Tablo 5b.4.2 ve Şekil 9a.2.17 de gösterilmiştir. Şekil 9a Ödünç yayın hizmetleri Şekil 9a Satın alınan ve bağış yapılan kitap sayısı yılları itibarıyla KDDB tarafından abone olunan süreli yayınlara ilişkin veriler Tablo 5b.4.3 ve Şekil 9a.2.18 de gösterilmiştir. Şekil 9a Takip edilen süreli yayınların sayısı Üniversitemizin yılları arasında ödünç yayın hizmetlerine ilişkin veriler Tablo 5b.4.4, Tablo 4e.3.4 ve Şekil 9a.2.20 de gösterilmiştir. Şekil 9a Üniversitemiz Kütüphaneleri Ödünç Yayın Hizmetleri Kütüphanelerarası işbirliği ödünç alınan ve ödünç verilen kitap sayılarına ilişkin veriler Tablo 5b.4.1, Tablo 4e.3.4, ve Şekil 9a.2.19 da gösterilmiştir. Üniversitemizin yılları arasındaki KDDB tarafından kütüphanede takip edilen basılı süreli yayın sayısı, elektronik veritabanı sayısı, vb. ilişkin veriler Kriter 4 Tablo 4e.3.6 de gösterilmiştir. Yayın istatistikleri Tablo 4e.3.2 ve Şekil 9a.2.21 de gösterilmiştir. 228

229 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9a Üniversitemiz Yayın İstatistiği Süreli Yayın Veritabanı: BMJ Journal dan yararlanma kategorilerine göre dağılım Şekil 9a.2.24 de gösterilmiştir. Şekil 9a Süreli Yayın Veritabanı: BMJ Journal Üniversitemizin yılları arasında abone olunan e-kaynaklar Tablo 4e.3.7, Tablo 5b.4.6 ve Şekil 9a.2.22 de gösterilmiştir. Şekil 9a Abone Olunan E-Kaynaklar Elektronik Kitap Veritabanı: EBRARY dan yararlanma kategorilerine göre dağılım Şekil 9a.2.35 de gösterilmiştir. Şekil 9a Elektronik Kitap Veritabanı: EBRARY Üniversitemizin yılları arasında elektronik kaynaklardan yararlanan kişi sayısı Kriter 4 Tablo 4e.3.1 de gösterilmiştir ve 2012 yıllarında düzenli ölçümlere başlanmıştır. Derleyici Veritabanı: Ebsco dan yararlanma kategorilerine göre dağılım Şekil 9a.2.23 de gösterilmiştir. Şekil 9a Derleyici Veritabanı: Ebsco Üniversitemizde barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenciler ile ilgili detaylı bilgiler Kriter 6b.3 de Kampüs Olanakları bölümünde verilmiştir. Şekil 9a.2.26 da üniversitemizde barınma hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir. 229

230 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9a Üniversitemizde barınma hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin dağılımı Şekil 9a Performans göstergesi: Açılan uzaktan eğitim programı sayısı Üniversitemiz öğrencilerin kütüphane ve veritabanı kullanımının arttırılması hedefine performans göstergesi olan kütüphane ve veritabanı kullanım oranı na ait veriler Şekil 9a.2.27 de gösterilmiştir. Şekil 9a Performans göstergesi: Öğrencilerin kütüphane ve veritabanı kullanım oranı 2012 yılı sonuna kadar Göztepe yerleşkesinde Üniversitemiz Bilişim Merkezi nin ilgili birimlerle koordineli çalışmasını sağlayacak uygun bir yerleşime ve organizasyona kavuşturulması hedefine performans göstergesi olan projenin gerçekleşme oranı na ait veriler Şekil 9a.2.29 de gösterilmiştir. Şekil 9a Performans göstergesi: Projenin gerçekleşme oranı Ulusal ve Uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi hedefinde performans göstergesi olan düzenlenen bilimsel toplantı sayısı 2012 yılında yılsonu gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.9) 2012 yılında eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim program(lar)ının açılması hedefine performans göstergesi olan açılan uzaktan eğitim programı sayısı na ait veriler Şekil 9a.2.28 de gösterilmiştir yılı sonuna kadar Göztepe yerleşkesinde Üniversitemiz Bilişim Merkezi nin ilgili birimlerle koordineli çalışmasını sağlayacak uygun bir yerleşime ve organizasyona kavuşturulması hedefine performans göstergesi olan projenin gerçekleşme oranı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 9a.2.29) 2012 yılında araştırma projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan kaynağın arttırılması hedefine performans göstergesi olan öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma destek miktarı na ait veriler Şekil 9a.2.30 da gösterilmiştir. 230

231 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9a Performans göstergesi: Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma destek miktarı 2012 yılında araştırma projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan kaynağın arttırılması hedefine performans göstergesi olan öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma destek miktarı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır yılında araştırma projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan kaynağın arttırılması hedefine performans göstergesi olan düzenlenen bilimsel toplantı sayısı na ait veriler Şekil 9a.2.31 de gösterilmiştir. Şekil 9a Performans göstergesi: Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı 2012 yılında araştırma projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan kaynağın arttırılması hedefine performans göstergesi olan düzenlenen bilimsel toplantı sayısı gerçekleşme tahminine ulaşmıştır yılı sonuna kadar e-belge uygulamasına geçilmesi hedefine performans göstergesi olan uygulamaya geçiş gerçekleşme tahminine ulaşmıştır yılında üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi hedefine performans göstergesi olan uygulamaya geçiş gerçekleşme tahminine ulaşmıştır. (Şekil 2d.13) Uygulamaya geçiş hedefi bir adet belirlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Temel süreç çıktıları Üniversitemizde 25/09/2009 tarih ve sayılı yazı ile süreçler ve iş akış şemalarının güncellemesi yapılan süreçler, 24/04/2012 tarihinden itibaren Süreç Yönetimi kapsamında kapsamlı bir çalışma ile yeniden ele alınmış ve detaylandırılmıştır. Kriter 5 Tablo 5a.1 de gösterilmiş olan her bir sürecimize ait çıktılar tanımlanmıştır. Anket Hazırlama ve Uygulama Süreci ne ait çıktılar anket analiz sonuçları, uygulanacak proje sayısı, memnuniyet anketi analiz soruları olarak tanımlanmıştır. İyileştirme Süreci ne ait çıktı ise iyileştirme proje sayısı olarak tanımlanmıştır. Raporlama Süreci ne ait süreç çıktıları, yevmiye kayıtları, Ay sonu Hesap Cetveli, yılsonu dönem hesabı, kesin hesap, Özdeğerlendirme Raporu, İdare Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Brifing Raporları, Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değiştirme Raporu, Kurumsal Beklentiler ve Gerçekleşmeler Raporu olarak tanımlanmıştır. 9b. Temel Performans Göstergeleri 9b.1. Bu veriler kuruluşun operasyonel performansını ölçmek amacıyla kullanılan finansal olan ve finansal olmayan temel göstergelerdir. Bu göstergeler kuruluşun olası olası temel performans çıktıları izlemeye, anlamaya, öngörmeye ve iyileşmeye yardımcı olur. Performans programı hazırlama, gösterge izleme SGDB Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Öngörü ve iyileşme çalışmalarının yürütülmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 9b.2. Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanmalıdır. Finansal performans göstergeleri Süreç Yönetimi kapsamında SGDB Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci ne ait performans göstergesi bütçedeki artış oranı olarak, Performans Programı Hazırlama, Gösterge İzleme ve Değerlendirme Süreci ne ait performans göstergesi programdaki hedeflerin gerçekleşme oranı olarak tanımlanmıştır. Performans ölçümleri devam etmektedir. 231

232 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Proje yönetimi göstergeleri Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan Anket Hazırlama ve Uygulama Süreci ne ait performans göstergeleri arasında katılım oranı, İyileştirme Süreci ne ait çıktı iyileştirme proje sayısı olarak tanımlanırken performans göstergeleri toplam gerçekleşen proje sayısı, toplam proje gerçekleştirme oranı, proje envanteri olarak belirlenmiştir. Performans ölçümleri devam etmektedir. Temel süreç performans göstergeleri Süreç Yönetimi kapsamında her bir süreç için belirlenmiş olan performans göstergeleri örnek tablosu Tablo 9b.1.1 de gösterilmiştir. Tablo 9b.1.1. Süreçler ve süreçlere ait performans göstergeleri Performans Göstergeleri Üniversitenin Stratejik Plan Süreci Düzeltme oranı Raporlama Süreci Takvime uygunluk (zamanında ve eksiksiz ölçülmesi) Düzeltme oranı Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci Bütçedeki artış oranı Performans Programı Hazırlama, Gösterge İzleme ve Değerlendirme Süreci Programdaki hedeflerin gerçekleşme oranı Anket Hazırlama ve Uygulama Süreci Katılım/ Geri dönüş oranı Uygulamaya geçilecek proje oranı İyileştirme süreci Memnuniyet oranı Toplam gerçekleşen proje sayısı Toplam proje gerçekleştirme oranı Proje envanteri Mali Kontrol Süreci Doğru ve zamanında kontrol işlemlerini gerçekleştirmek İç kontrol ve ön mali kontrol yönergesinde belirtilen standartlara uygunluğu Misafir Araştırmacı ve Teknik Eleman İlişkileri Süreci Fakülte /Enstitü/Yüksekokula gelen misafir araştırmacı sayısı Fakülte /Enstitü/Yüksekokuldan giden misafir araştırmacı sayısı Misafir öğretim üyesinin çıkardığı yayın sayısı (Ulusal / Uluslararası) Patent sayısı Üniversite - Sanayi ve diğer müşteri ilişkileri Geliştirme Süreci Yapılan işbirliği sayısı Projelerde çalışan öğretim üyesi sayısı Projelerde çalışan öğrenci sayısı Projelerin bütçesi Yayın/sergi sayısı Patent Sayısı Kurum içi fonlamalı Bilimsel Araştırmalar Süreci Kabul Edilen / Toplam Başvuru Sayısı Kabul edilen/tamamlanan proje sayısı Projelerden çıkan yayın Sayısı (Ulusal / Uluslararası) Proje başına verilen bütçe Kurum dışı Bilimsel Araştırmalar Süreci (TÜBİTAK, AB, DPT, İSKA vb.) Kabul Edilen / Toplam Başvuru Sayısı Projelerden çıkan yayın Sayısı (Ulusal / Uluslararası) Proje başına verilen bütçe Yayın Teşvik Süreci Uluslararası indekslere giren makale sayısı Uluslararası sempozyum bildirilerinin sayısı Uluslararası kitap veya kitapta bölüm sayısı Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin sayısı Akademik personel başına düşen Uluslararası makale sayısı İlgili dönemde maddi teşvik alan yayınların sayısı İlgili dönemde takdir ile ödüllendirilen yayınların sayısı Uluslararası yayın başına harcanan maddi destek Yurtdışı bilimsel aktivitelere katılan akademik personel sayısı TÜBİTAK tan alınan A tipi yayın teşvik sayısı Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Süreci Patent sayısı ISBN sayısı Sergi sayısı Koleksiyonlara giren eserlerin sayısı Laboratuar Altyapıları ve Etkinlikleri Süreci Yıl içinde alınan teçhizat sayısı Yıl içinde alınan kimyasal sayısı Yıl içinde alınan software sayısı Yıl içinde gelen talep sayısı Araştırma başına düşen gider sayısı Araştırma ve Uygulama Merkezleri Etkinlikleri Süreci Proje sayısı Proje gelirleri Yayın sayısı Patent sayısı Ulaştırma Hizmetleri Süreci Kesinleşmiş proje sayısı Katılım/Geri dönüş oranı Temizlik Hizmetleri Süreci Kesinleşmiş proje sayısı 232

233 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Katılım/Geri dönüş oranı Park Bahçe Hizmetleri Süreci Kesinleşmiş proje sayısı Katılım/Geri dönüş oranı Mal Ve Hizmet Yönetim Süreci Alınan mal veya hizmete İlişkin şikayet sayısı Mal Ve Hizmet Alımı Süreci Gelen Talebin karşılanma oranı Talep karşılanma süresi (Mal alım için) Talep karşılanma süresi (Hizmet alım için) Taşınır Mal Süreci Alınan mal veya hizmete ilişkin şikayet sayısı Teslimat Süresi Güvenlik Kontrol Süreci Asayiş olayları sayısı Güvenlik Personeli hakkındaki şikayetler Misafir Araştırmacı ve Teknik Eleman İlişkileri Süreci Fakülte /Enstitü/Yüksekokula gelen misafir araştırmacı sayısı Fakülte /Enstitü/Yüksekokuldan giden misafir araştırmacı sayısı Misafir öğretim üyesinin çıkardığı yayın Sayısı (Ulusal / Uluslararası) Patent Sayısı Yeni Kayıt İşlemleri Süreci Hızlı ve doğru şekilde kayıt Yeni kayıt süresi Yurt Dışı Öğrenci İşlemleri Süreci Mezun olması gereken sürede mezun olan öğrenci sayısı Eğitim-Öğretim Müfredat Süreci Akademik takvimin yayınlanma zamanı Akademik takvimin ÖSYM takvimine adaptasyon zamanı Belge Yönetim Sistemi Takip Süreci Belge teslim süresi Mezuniyet İşlemleri Süreci Teslim edilen diploma sayısı MEYYAS Süreci Denetim Raporları Katkı Payı İşlemleri Süreci %10 iade işleminin yapılma süresi Öğrenci Bilgi Sistemini Yönetim Süreci Derse kayıtlanma süresi Notların ilan edilme süresi Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi Takip Süreci Öğrenci konsey başkanı seçim süresi Yaz Okulu Süreci Yaz okulu kesin kayıt süresi Kadro Planlama Süreci Norm Kadro Gerçekleştirme Oranı Öğretim elemanı başına düşen öğrenci Kadro Atama Süreci Norm Kadro Gerçekleştirme Oranı Seçilen/Kazanan Personelin hatasız zamanında atanması İntibak ve Görev Süresi Uzatma Süreci Aylık hatasız işlem sayısı Maaş Ödeme Süreci Ödemelerin hatasız ve zamanında ödenmesi Kariyer Geliştirme Eğitim ve Staj Süreci Hizmet içi Eğitim Alan Personel Sayısı Kişi Başına Düşen Yıllık Hizmet içi Eğitim Süresi Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme ile Terfi Eden Personel Sayısı Ceza ve Disiplin Soruşturma Süreci Mevzuata uygun şekilde tamamlanan disiplin işlem sayısı Kampüs Kart Süreci Kampüs İmkanlarından sorunsuz yararlandırma Törensel Etkinlik Düzenleme Süreci Etkinliğin belirlenen plan ve süre dahilinde gerçekleştirilmesi Törensel Etkinliğe Katılma Süreci Törensel etkinliğe belirlenen plan ve sürede iştirak edilmesi Öğrenci Kulüpleri Yönetim Süreci Kurulan Kulüp Sayısı Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı Mekan Tahsis Süreci Mekan Tahsis Başvuru Sayısı Onaylanan Mekan Tahsis Başvuru Sayısı Mekan Tahsisinden Elde Edilen Gelir Geleneksel Bahar Şenliği Süreci Öğrenci Memnuniyet Anketi Yapılan etkinlik sayısı Ücretsiz kültürel ve sportif kurslar süreci Açılan Kurs Sayısı Kurslara Katılan Öğrenci Sayısı Branşlara Müracaat Eden Öğrenci Sayısı Spor Müsabakaları Süreci Müsabakalara Katılan Branş Sayısı Müsabakalarda Alınan Dereceler Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı Barınma Hizmetleri Süreci Memnuniyet Anketi Beslenme Hizmetleri Süreci Yemekten Yararlanan Kişi Sayısı Müşteri, Denetim Raporu İstatistikleri Müşteri Memnuniyeti Engelli Hizmetleri Süreci Karşılanan Talep Sayısı Memnuniyet Anketi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Süreci Çalıştırılan Öğrenci Sayısı Tahakkuk Hizmetleri Süreci Fatura ile Tahakkuk Belgelerinin SGDB'ye Gönderilme Süresi Hatasız Yapılan Evrak Sayısı Öğrenci Burs İşlemleri Süreci 233

234 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Başvuru sayısı/verilen Burs Sayısı Oranı Burs verilen Öğrenci Sayısı İşçi Çalıştırma Süreci Ücret Ödeme Zamanı İnşaat Yapım Süreci İşin Zamanında Bitirilmesi Kesin Kabul Süreci İşin Zamanında Tamamlanması Projelendirme Süreci Taleple ilgili projelendirmenin sorunsuz neticelendirilmesi KİK iptal Sayısı Performans ölçümleri devam etmektedir. İşbirliği yapılan kuruluşlar ve tedarikçilerin performansı Üniversitemiz stratejik amaç ve hedefler, her bir dış paydaş grubun etki düzeyi ve ilgili olduğu faaliyet alanına göre belirlenmiş ve Stratejik Planı nda yerini almıştır. Tablo 2a.1 de dış paydaşlar etki güçleri ve dış paydaşların yüksek, orta ve düşük düzeyde etki ettiği faaliyetler belirtilmiştir. Dış paydaş özelliği gösteren kurum ve kuruluşların ana hizmet alanları ve etki gücüne göre sayısal dağılımı Kriter 2 Tablo 2a.2 de gösterilmiştir. Herhangi bir dış paydaş birden fazla ana hizmet alanı ile etkileşim hâlinde olabildiği için sayısal bilgilerin toplamı (510), dış paydaşların toplamından (317) sayıca daha fazladır. (Şekil 9b.1.1) Şekil 9b.1.1. Dış Paydaşların Ana Hizmet Alanlarına ve Etki Gücüne Göre Sayısal Dağılımı Teknoloji, bilgi ve bilgi birikimine ilişkin göstergeler Kablolu ve kablosuz ağ sistemleri ile ilgili çalışmalar Kriter 4d.2 de detaylı olarak yer almaktadır. Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerimizin kullandıkları demirbaşlar; Teknoloji grubunun, Ofis grubunun ve Eğitim grubunun, yılları arasındaki ürün bazlı dağılımı Kriter 4 Tablo 4c.1.3, Tablo 4c.1.4, Tablo 4c.1.5 te ve Şekil 9b.1.2, Şekil 9b.1.3 ve Şekil 9b.1.4 te gösterilmiştir. Şekil 9b Yıllarında Alınan Teknoloji Grubuna Ait Demirbaşların Ürün Bazında Dağılımı Şekil 9b Yıllarında Alınan Ofis Grubuna Ait Demirbaşların Ürün Bazında Dağılımı Tablo 4a.4.1 de üniversitemiz ile diğer üniversiteler ve/veya kurumlar arasında işbirliği protokolleri belirtilmiştir. Herhangi bir performans ölçüm sistemi kurulmamıştır. 234

235 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Şekil 9b Yıllarında Alınan Eğitim Grubuna Ait Demirbaşların Ürün Bazında Dağılımı 235

236 T.C. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 236

237 Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil EK- 1 T.C. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ T.C. ÇALIŞAN (AKADEMİK PERSONEL) MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet Yılı: ve üstü MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme 1 Üniversitemizin yurt dışı eğitim-araştırma imkanları sağlamasından 2 3 Üniversitemizin yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından Üniversitemizin yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 4 Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesinden

238 Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil EK- 1 T.C. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ 5 6 Araştırma projeleri (AB, Tübitak, DPT vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Etkili İletişim 1 Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişimden 2 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişimden 3 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından 4 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten 5 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olmasından 6 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vb.)

239 Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil EK- 1 T.C. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Tatmin, Katılım, Bağlılık 1 Yöneticilerin ilgili konularda karar alırken, akademik personelin görüşlerini dikkate almasından 2 Akademik personele önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından 3 Kurum içinde bireysel başarıların (akademik ünvanların kazanılması, vb.) kutlanmasından 4 Akademik personele sevinçli ve hüzünlü günlerinde destek olunmasından 5 Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Gurur Duyma ve Potansiyelini Kullanma 1 Üniversite yönetiminin araştırma ve yayınları teşvik edici ve destekleyici bir tutum göstermesinden 2 Üniversitemizde paydaş memnuniyetinin esas alınmasından

240 Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil EK- 1 T.C. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ 3 Akademik personelin memnuniyetine yönelik çalışmaların olmasından 4 Bu üniversitenin bir mensubu olmaktan 5 Üniversitemizin Türkiye'deki diğer üniversiteler içindeki konumundan 6 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Hedef Belirleme, Yetkinlik ve Performans Yönetimi 1 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden 2 Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından 3 4 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin yeterliliğinden Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif olarak uygulanmasından MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Liderlik ve Yönetim 1 Yöneticimin personel tarafından iletilen şikayetleri dikkate almasından 2 Yöneticimin başarılarımı takdir etmesinden 3 Yöneticimin sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermesinden

241 Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil EK- 1 T.C. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ 4 Yöneticimin, personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden 5 Üniversitemizin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan 6 Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan 7 Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden 8 Fırsatların herkes için eşit olmasından 9 Akademik personelin ders yükünün uygunluğundan 10 Yöneticimin personeli motive etmesi ve desteklemesinden MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Çalışma Koşulları 1 Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasından 2 Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olmasından 3 Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliğinden 4 İşimi yapabilmek için gerekli teknik donanım ve destek imkanlarından 5 Yemekhane hizmetlerinden 6 Mediko-Sosyal hizmetlerinden 7 Kongre-toplantı salon ve mekanlarının yeterliliğinden 8 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden

242 EK- 1 T.C. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ 9 Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vs.) olmasından BEKLENTİLERİNİZ VE DİĞER DEĞERLENDİRMELERİNİZ

243 Son Derece Memnunum Çok Memnunum Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim Son Derece Önemli Çok Önemli Önemli Önemli Değil Hiç Önemli Değil EK- 2 T.C. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Ö T.C. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz: Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program türünüz: Programınız (Lisansüstü için): O Önlisans OLisans OYüksek Lisans O Doktora Sınıf: Yaşınız: Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek O Hazırlık O1.sınıf O 2.sınıf O3.sınıf O 4.sınıf ODiğer O O O O 26- O 28 ve üstü 28 MEMNUNİYET DÜZEYİ SİZİN İÇİN ÖNEM DERECESİ Yetkinlik, Eğitim ve Kariyer Geliştirme 1 Mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak yönde eğitimler aldırılmasından

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları

Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Sakarya Üniversitesi Kalite Çalışmaları Durum Analizi Hazırlayan: KADEM Sunum İçeriği Kapsam YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli SAÜ Kalite Yapılanması SAÜ Stratejik Yönetim Modeli SAÜ Kalite Adımları SAÜ Kalite

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Çevre

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli

EFQM Mükemmellik Modeli EFQM Mükemmellik Modeli Bu kılavuz doküman, kuruluşların vizyonlarını gerçekleştirmeye ne kadar yakın olduklarını anlamasına yardımcı olunması ve birbiriyle bütünleşik bu üç unsurun açıklanabilmesi amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı