ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU 1.Yarıyıl Genel Fizik I Fizik ve Ölçme, Vektörler, Kinematik-dinamik kavramlarına giriş,. Düzlemde hareket, Newton hareket yasaları ve uygulamaları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, salınım hareketi, evrensel çekim kanunu ve akışkanlar mekaniğine giriş. Matematik I Ön Bilgiler (Kümeler, Sayılar, Üslü ve Köklü Çokluklar, İkinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Doğrunun Analitik İncelemesi, Çemberin Analitik İncelemesi), Tek Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar, Bazı Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri), Limit ve Süreklilik (Limit kavramı, Sağdan ve Soldan Limitler, Bazı Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapalı Aralıkta Sürekli Fonksiyonların Özellikleri), Türev Hesabı (Türev Kavramı, Türev Almada genel kurallar, Ters Fonksiyonun Türevi, trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi, Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonların Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), Türevin Uygulamaları (Türevin Geometrik anlamı, Türevin Fiziksel Anlamı, Maksimum-Minimum Hesaplamaları, Türevle ilgili Teoremler, Konveks Fonksiyonlar, Belirsizlikler içeren Limitlerin Hesabi, Eğri Çizimleri) Lineer Cebir Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer denklem sistemlerinin çözümü.vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rangı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram-Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rangı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi. Kuadratik Formlar; kuadratik formun matrisi, temel eksen teoremi, kuadratik formların sınıflandırılması, Diferansiyel denklem sistemlerine uygulama.

2 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, bilgisayar okur-yazarlığının arttırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi olunması. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yüksek öğretimde iki yarıyıl olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II okutulmakta ve ders geçme açısından birbirinden bağımsız iki ders niteliği taşımaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. Yabancı Dil (İngilizce) I İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. Türk Dili I Dilin toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, Türkçenin bugünkü durumu; ses ve biçim özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Müzik I Müzik nedir, müziğin doğuşu, günümüze kadar tarihsel gelişimi ve genel müzik teorisi. Ses ve çeşitleri (insan sesi, enstrüman sesi vb. ). Müziğin fonksiyonları, eğitimdeki etkisi, insan üzerindeki etkileri. Resim I Resim nedir, resmin doğuşu ve gelişimi. Resim tarihinin çeşitli dönemlerinde değişik malzemeler üzerinde gerçekleştirilen eserler. Resim sanatında plastik öğeler ve uygulamalar. Beden Eğitimi I

3 Beden Eğitimi ve Spor un önemini kavrama, spor branşları hakkında bilgi edinme, sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıkları kazanma, zararlı alışkanlıklardan korunma. Geomatik Mühendisliğine Giriş Bölüm hakkında bilgiler, Geomatik nedir? Tanımlar, Faaliyet alanları, Geomatik ile ilgili mesleki kurum ve kuruluşlar, Geomatik in görevleri, Jeodezik işlem adımları, Geomatik in diğer bilimlerle ilişkileri, Fiziksel yeryüzü, yerin temel şekli ve diğer hesap yüzeyleri, Harita, plan ve kroki tanımları, Harita ve türleri, Ölçek kavramı ve türleri Geomatik bilimindeki son gelişmeler ve genel değerlendirmeler Jeodezik Ölçme I Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi, temel kavramlar, uzunluk ve açı birimleri ölçü birimleri ve dönüşümleri, Temel ölçme aletleri, Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları, Arazi keşfi, Arazi ve röper krokileri, Kalıcı ve geçici arazi noktaları, Pilye, Poligon ve Nivelman noktası tesisleri, Arazide doğrultuların belirtilmesi ve yöntemleri, Uzunluk ölçmeleri ve hataları, Yatay doğrultu ve düşey açı ölçmeleri, hataları ve hesaplama yöntemleri, Koordinat hesapları ve temel jeodezik ödevler, açık poligon hesabı.

4 2.Yarıyıl Genel Fizik II Elektrik Yükü, Coulomb Yasası, Maddenin Elektrik Yapısı (İletkenler Ve Yalıtkanlar), Elektrostatik Alan Ve Potansiyel Kavramları, Elektrostatik Enerji, Elektrik Akımları, Manyetik Alanlar Ve Ampere Yasası, Manyetik Malzemeler, Zamanla Değişen Alanlar ve Faraday İndüksiyon Yasası, Temel Elektrik Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar Ve Maxwell Denklemleri Matematik II Kesin integral. Kesin integralin özellikleri. integrasyonun başka teknikleri. Parçalayarak integrasyon. Trigometrik integraller. Trigometrik yerlestirme. Kısmi İntegral. Belirli integral uygulamaları. Alan. Dönel cisimler. Silindirik kabuk kullanan hacimler. Dilimleyerek hacim hesabı. Ark(eğri) uzunluğu. Üs serileri. Fonksiyonların üs serileri olarak gösterimi. Taylor ve maclaurin serileri. Vektör çarpımı. Vektörler ve skaler sabitler. Vektör cebri. Birim vektörler. Birim vektörlerin bileşenleri. Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevleri. Kompleks sayı sistemi. Matris ve özellikleri, Determinant ve Özellikleri. Programlama Matlab ara yüzünü tanıma, değişken tanımlama, vektör ve matris tanımlama, dosya işlemleri, fonksiyon tanımlama, gömülü fonksiyonlar, ilişkisel operatörler, diziler, mantıksal operatörler, ifelseif-else koşulu, for döngüsü, while-break döngüsü, zamansal değişkenler, yazdırma komutları, iki boyutlu çizim, üç boyutlu çizim, polinom tanımlama, polinom işlemleri, enterpolasyon. Türk Dili II Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri. Yabancı Dil (İngilizce) II İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

5 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yüksek öğretimde iki yarıyıl olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II okutulmakta ve ders geçme açısından birbirinden bağımsız iki ders niteliği taşımaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği, Bilgisayar destekli tasarıma giriş, Tasarım programları ve harita çizime yönelik programların tanıtımı, CAD temel işlemleri, Proje oluşturma, Obje işlemleri, Tabaka işlemleri, Obje düzenleme işlemleri, Tarama işlemleri, Alan işlemleri, Sorgu İşlemleri, Sembol ve blok işlemleri, Koordinat hesapları, Yan nokta hesabı ile çizim, Takeometrik hesap ile çizim, Üçgenleme, Yükseklik eğrisi çizimi, En kesit boy kesit işlemleri, Parselasyon işlemleri, Sayısallaştırma işlemi, Çıktı işlemleri. Müzik II Türk ve dünya müziklerinden örnekler sunulur. Müziğin kullanıldığı alanlar, klasik batı müziği, Türk halk müziği, klasik Türk müziği teorileri açıklanır. Güncel- popüler müzik, müzik kültürü verilir. Toplu ses eğitimi çalışmaları yapılır. Resim II Sanat kavramı, sanatın doğuşu ve gelişimi. Güzel sanatların tarihsel gelişimi ve çeşitleri. Resim tarihinin çeşitli dönemlerinde değişik malzemeler üzerinde gerçekleştirilen eserlerin görsel açıklamaları. Resim sanatında plastik öğeler olan bölümler anlatılarak bu bölümlerin uygulamaları. Beden Eğitimi II Beden Eğitimi ve Spor un önemini kavrama, spor branşları hakkında bilgi edinme, sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlıkları kazanma, zararlı alışkanlıklardan korunma başlıklı konular uygulamalı ve teorik olarak işlenmektedir. Jeodezik Ölçme II Kapalı ve Bağlı poligon hesapları, Klasik Takeometri hesapları, Ölçü hataları ve hataların yayılma esasları, Ölçü değerlerine göre, Koordinat değerlerine göre ve Diyagramlarla Alan Hesapları, İleriden Kestirme hesabı, Geriden Kestirme yöntemleri.

6 3.Yarıyıl Jeodezik Ölçme III Yükseklik ölçmeleri, nivo ve mira çeşitleri, nivo eksen koşulları, hata kaynakları; açık, kapalı ve bağlı geometrik nivelman ölçmeleri ve hesabı, düşey açı ölçmeleri, düşey açı ile yükseklik hesabı, açık, kapalı ve bağlı trigonometrik nivelman ölçmeleri ve hesabı, en kesit, boy kesit ölçmeleri ve hesapları, takeometri ile detay alımı ve çizelgesi. Diferansiyel Denklemler Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri. Birinci mertebeden denklemler ve bunlara ait uygulamalar; yüksek mertebeden lineer denklemler, sabit katsayılı lineer denklemler. Sayısal Analiz Enterpolasyon Yöntemleri. Kök Bulma Yöntemleri (Lineer denklem çözümleri), Determinant ve Matrisler, İnvers alma yöntemleri, Lineer Denklem Sistemi Çözümleri, En Küçük Karelere göre Eğri Uydurma. Diferansiyel Denklemler Coğrafi Veritabanı Yönetimi Veri tabanı Kavramı, Veri tabanı yönetim sistemi, VTYS mimarisi, VTYS işlevleri, Veri modelleri, Veri tabanı şeması ve örneği, Veri modelleri, Vektör verilerin bilgisayarda saklanması, Raster verilerin bilgisayarda saklanması, Öznitelik ve ilişki kavramları, Veri tabanı tasarımı, İlişkisel veri modeli, İlişkisel Veri tabanı tasarımı, SQL sorgulama dili, Coğrafi verilerin işlenmesi, Sorgulama ve form tasarımı, Coğrafi veriler için yapısal sorgulama dili (SQL), Mekansal analiz teknikleri, CBS tabanlı mekansal analiz uygulamaları, Matematiksel Kartografya Temel kavram ve tanımlar, Kartografyanın tarihçesi, Matematiksel kartografyanın temelleri,yerin biçimi ve büyüklüğü, Harita ve ölçek kavramları, Küre üzerinde özel eğriler, Harita projeksiyonları, Harita projeksiyonlarında distorsiyon, Harita projeksiyonları ve deformasyon, Uzunluk, açı, alan koruma kavramları, Düzlem Projeksiyonlar, Konik projeksiyonlar, Silindirik Projeksiyonlar, Gauss- Krüger ve UTM projeksiyonları, Projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri, Coğrafi koordinatlara göre pafta indekslemesi, Çok yüzeyli ve itibari projeksiyonlar. Taşınmaz Hukuku

7 Hukukun temel kavramları, Türk Medeni Kanunu, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Mülkiyetten Başka Ayni Haklar, Tapu Sicili, Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tesbiti,tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tesbiti, Mülkiyet davaları ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesi. Geomatik te Matlab Uygulamaları Matlab da ara yüz geliştirme, liste, buton vb. nesneye yönelik grafik araçlar ile tasarım ve kodlama, grafik tabanlı dört işlem ve trigonometrik hesap programı geliştirme, poligon hesabı programı geliştirme, kestirme hesapları programı geliştirme, nivelman programı geliştirme, takeometri programı geliştirme. Jeodezik Ölçme Uygulaması I Arazi istikşafı ve arazi krokisi, röper alımı ve krokisi, kapalı poligon geçkisi tesisi, Uzunluk ölçmeleri ve hesabı, Yatay doğrultu ölçmeleri ve hesabı, kapalı poligon hesabı, Geometrik Nivelman ölçmeleri ve hesabı, klasik takeometri alım ve hesabı, koordinatlarla alan hesabı, pafta açılması ve karelaj, halihazır harita üretimi, eş yükselti eğrisi hesabı ve çizimi. Endüstriyel Ölçmeler Otomasyonda Robotsu Total Station kullanarak Endüstriyel/Deformasyon Ölçümleri, Barajlarda kullanılan deformasyon ölçüm sistemleri, Yersel lazer tarayıcıların endüstriyel ölçmelerde kullanımı, Kameralı görsel boyut ölçme otomasyonu, Çelik yapılarda dış cephe giydirmeye yönelik röleve çalışmaları, Harita ve gemi inşaatı sektörünün ortak özelliği. Şehircilik Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı. Kentlerin evrimi ve planlama yaklaşımlarındaki değişim. Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri. Türkiye de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi. Türkiye de güncel planlama sorunları. Parselasyon, yapı adası, nüfus ve yapı yoğunluğu, yapılanma koşulları.

8 4.Yarıyıl İstatistik Olasılığa giriş, temel kavramlar, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, dağılımın parametreleri, normal dağılım, örneklem seçimi, verilerin analizi, nokta kestirimi, aralık kestirimi, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon. Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'de temel kavramlar, Konumsal olmayan bilgi sistemleri, Konumsal bilgi sistemleri, Coğrafi veri elementleri, CBS'nin bileşenleri ve fonksiyonları, Veri toplama çeşitleri, CBS'de Topoloji kavramı, Topolojik veri yapıları, CBS'de geometrik işlemler, CBS'de konumsal analizler, Yakınlık analizleri, Ağ analizleri, Birleştirme analizleri, CBS'de sınır işlemleri, Ayırma, Silme, Güncelleştirme, Kenarlaştırma-birleştirme, Sınır kaldırma, Konumsal sorgu işlemleri, grid analizleri. Fotogrametri I Fotogrametri kavramı, Fotogrametri nin amacı ve tarihsel gelişimi, resim ölçeği, düzlemde ortogonal dönüklük, düzlemde afin ve benzerlik dönüşümü, üç boyutlu ortogonal dönme matrisinin üretilmesi, üç boyutlu afin dönüşüm ve benzerlik dönüşümü, düzlemde projektif dönüşüm, Fotogrametri de kullanılan koordinat sistemleri, uzayda merkezi izdüşüm, kolinearite eşitlikleri, iç ve dış yöneltme parametreleri, stereoskopik görüş, çift resim değerlendirmesinin normal durumu, normal durumun hata teorisi, distorsiyon fonksiyonlarının hesabı, Hava ve İHA Fotogrametisi nde uçuş planlaması hesabı ve çizimi. Kartografik Veritabanları Temel kavramlar, Kartografyada veritabanları ve model teorisi, kartografik veri modelleme, Kartografik veri tabanlarının özellikleri, Topografik ve tematik veriler, Kartografik tasarım, Projeksiyon seçimi, Genelleştirme, Genelleştirme temel işlem adımları, Kartografik genelleştirme, Kartografik genelleştirmeyi gerektiren nedenler, Kartografik genelleştirme işlem adımları. Koordinat Sistemleri Yere bağlı koordinat sistemleri, Doğal ve model koordinat sistemleri, Yere bağlı olmayan koordinat sistemleri, Göksel koordinat sistemleri, Prezesyon ve nütasyon, Yerin dönmesi ve kutup gezinmesi, Sistemlerin birbirine dönüşümü Jeodezik Ölçme Uygulaması II

9 Arazi istikşafı ve arazi krokisi, röper alımı ve krokisi, bağlı poligon geçkisi tesisi, Uzunluk ölçmeleri ve hesabı, Yatay doğrultu ve düşey açı ölçmeleri ve hesabı, kapalı poligon hesabı, Nivelman hesabı, kutupsal alım ve dik koordinat hesabı, bilgisayar destekli grafik tasarım, boykesit ve enkesit ölçmeleri, hesabı ve çizimi. Kalite Yönetimi ve Standartlar ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartlarına ilişkin kavramlar

10 5.Yarıyıl Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi Jeodezik ölçüler, Ölçü hataları ve olasılık kuramı ile ilişkiler; Ümit değer, varyans, kovaryans, korelasyon ve normal dağılım kavramları; Doğruluk ölçütleri; Kofaktör ve ağırlık kavramları; Hata yayılma kuralları; Parametre kestirimi için doğrusal modeller; Dolaysız ve dolaylı ölçüler dengelemesi Jeodezi Düzlem trigonometrinin özet formülleri, Küre, Küresel üçgen, Küresel koordinatlar, Küresel üçgene ilişkin temel teoremler, Diğer küresel üçgen formülleri, Özel küresel üçgenler, Küresel dik üçgen çözümleri, Küresel üçgen çözümleri. Jeodezide koordinat sistemleri, Yersel koordinat sistemleri, Referans yüzeyler, Referans elipsoidin özellikleri, Dönel elipsoidin geometrisi, Meridyen dairesi, paralel dairesi, Elipsoid yüzeyinde alan hesapları, Jeodezik eğri, Jeodezik çözümler: Legendre serileri, Schreiber yöntemi, Gauss yöntemi. Fotogrametri II Uzaysal ileriden kestirme, uzaysal geriden kestirme, direkt lineer transformasyon, koplanarite koşulu, yaklaşık dik resimlerin ve çok eğik resimlerin karşılıklı yöneltmesi, mutlak yöneltme, demet dengelemesi, normal denklemlerin çözümü. Topografik Kartografya Topografik haritaların temel özellikleri, Topografik haritaların kullanım alanları, Topografik haritaların türleri, Orta ölçekli topografik haritalarda ölçek basamakları ve özellikleri, Topografik haritalarda yerleşim birileri, tollar, akarsular ve bitki örtüsünün gösterimi ve özellikleri, Topografik haritalarda karakteristik objeler, Topografik kartografyada obje gösteriminin presizyonu, Topografik haritalarda yeryüzünün gösterimi, Tarama ve gölgeleme yöntemleri ve özellikleri, Yükseklik eğrileri yöntemi ve özellikleri, Yükseklik eğrilerinin presizyonu, Renklerin topografik haritalarda kullanımı, Yeryüzünün modellenmesi, Orta ölçekli topografik haritaların özellikleri ve okunması, Türkiye'de topografik harita yapımı, Dağcılık, avcılık ve yürüyüşçüler gibi açık mekan sporuyla uğraşanlara yönelik topografik haritaların tasarlanması. Web Kartografya Web haritaları yapım ilkeleri, Web sayfasının temelleri, HTML ve XML, XML teknoloji ailesi, coğrafi bilgiler için XML tabanlı diller (SVG, KML, GML), Yeryüzü görüntüleyiciler, Mekansal web servislerine giriş, Mekansal mashup'lara giriş, Coğrafi portallara giriş, Web için etkileşimli harita tasarımı, Web CBS ve kartografya uygulamaları,web haritalarının kullanımı, Web

11 haritalarının kullanımı, Haritaların Webden yayınlanması, Uygulamada Web tasarım haritaları, Turistik Web haritaları, Web haritaları ve dijital atlaslar, Hava durumu amaçlı web haritaları, Trafik amaçlı web haritaları. Gravimetri Gravite nedir? Gravite nin jeodezide ve diğer yer bilimlerindeki uygulamaları. Gravimetri kavramı. Yersel gravimetri. Mutlak gravite ölçerler. Bağıl gravite ölçerler. Gravite ölçülerinin değerlendirilmesi. Hava yoluyla gravitenin ölçülmesi. Yapay uydular yoluyla gravitenin ölçülmesi. Yersel Fotogrametri Kamera kalibrasyon yöntemleri, manuel resim ölçmeleri, otomatik nokta eşleme yöntemleri, korelasyon ile nokta eşleme, en küçük kareler yöntemi ile nokta eşleme, nesne çıkarımı ve eşlemesi, karşılıklı yöneltme, cephe ve bina modellemeleri, üç boyutlu nesne modellemeleri, model gösterimleri, doku ve yüzey giydirme, yersel fotogrametri yazılımları iş akışı. Kadastro Bilgisi Kadastronun Önemi ve Kadastro Bilgisine Giriş. Toprak Mülkiyeti ve Kadastronun Tarihi Gelişimi. Kadastro ile İlgili Mevzuat. Kadastroda Uygulanan Yöntemler ve Değerlendirme. Kadastroda Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi. Kadastroda Teknik Çalışmaların Yürütülmesi. Kadastroda Değişikliklerin İzlenmesi. Çağdaş Kadastro Uygulamaları. Arazi Yönetimi Kırsal alanlar ve kırsal kalkınma. Türkiye'de tarım politikası ve tarihsel gelişimi. Türkiye'nin tarım sektörü yapısal analizi ve AB ortak tarım politikası. Organik tarımın gelişimi ve önemi. Hassas uygulamalı tarım teknolojileri. Toprak, Arazi Sınıflaması. Türkiye'de tarım işletmeleri ve özellikleri. Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkisi. Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler. Türkiye'de toplulaştırma çalışmaları. Diğer bazı ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları ve kırsal arazi yönetimi uygulama örnekleri (köy yenileme, kırsal kalkınma). Arazi toplulaştırmasının safhaları. Toplulaştırmada ölçme işleri ve uygulamalar. Bazı toplulaştırma projelerinin tanıtımı. Proje Planlaması Proje yönetimi, tarihçesi, uygulanan yaklaşımlar, aşamalar. Kamulaştırma Tekniği Geçmişten günümüze Kamulaştırmanın gelişimi ve bazı ülkelerdeki uygulamalar. Kamulaştırma ve İmar Hukukunun gelişimi. Gelişmiş ve diğer bazı ülkelerde Kamulaştırma. Kamulaştırmada

12 ölçme çalışmaları. Kamulaştırmada Harita Mühendisinin görevleri. Kamulaştırmanın teknik ve hukuki yönden incelenmesi. Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme. Kamulaştırma ilkeleri ve özel kamulaştırma. Kamulaştırma davaları ve irdelenmesi. Kamulaştırmada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar. Türkiye'de kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması ve öneriler. Yapılmış örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi. Ortofoto Temel tanım ve kavramlar, klasik ve sayısal ortofoto yapımı, sayısal yükseklik modelleri ve doğrulukları, ortofoto hataları, uygulama alanları.

13 6.Yarıyıl Dengeleme Hesabı Dolaylı ölçüler dengelemesinin matematiksel modeli; Yatay kontrol ağlarının dengelenmesi; Standart hata ve güven elipsleri; Trigonometrik nivelman ağlarının dengelenmesi; Üç boyutlu ağ dengelemesi; GPS ağlarının dengelenmesi; Datum problemi; Jeodezik ağlarının serbest dengelenmesi; Güvenilirlik kavramı ve uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi; Dengeleyici fonksiyonlar Fiziksel Jeodezi Potansiyel kuramının temelleri; Yeryuvarının ölçüsünün geometrik yöntemleri, jeodezik koordinat sistemleri, astronomik jeodezi, astro-jeodezik jeoit belirlenmesi, çekül sapmalarının sıklaştırılması, elipsoidin belirlenmesi; Yeryuvarının ve yer ağırlık alanının gravimetrik belirlenmesi, Birinci yaklaşıklı yeryüzü, yükseklik anomalisi, fiziksel jeodezinin temel denklemi, Stokes formülü, gravimetrik çekül sapması Arazi Çalışması Genel Sınır Krokisi, Röper Çizelgeleri, Poligon Koordine Özet Çizelgesi Total Station ve Nivo Kontrolleri, Nirengi Kanavası, Nirengi Doğrultu ve Mesafe Ölçümleri, Nirengi ve Nirengi Dengeleme Hesabı, Poligon Kanavası, Poligon Doğrultu ve Mesafe Ölçümleri, Poligon Hesabı, Nivelman Kanavası, Nivelman Ölçümleri, Nivelman ve Nivelman Dengelemesi Hesabı, Kutupsal Alım Koordinat Çizelgesi, Kutupsal Alım Krokisi, Yol Boy ve En Kesitleri ile Birlikte Alan ve Hacim Hesapları, Yol Boy ve En Kesitleri, Çizimleri, İmar Adası Aplikasyon ve Röleve Ölçüleri, İmar Adası Aplikasyon Krokisi, İmar Adası Röleve Krokisi, 1\1000 Ölçekli Halihazır Harita Yapımı, GPS Ağ Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirilmesi Sayısal Görüntü İşleme Sayısal görüntü kavramı, ikili görüntü, monokrom görüntü, renkli görüntü, dosya formatları, elektromanyetik spektrum, ışığın parametreleri, sayısallaştırma, görüntü kalitesi, aritmetik işlemler, mantıksal işlemler, geometrik işlemler, görüntü transformasyonu, interpolasyon yöntemleri, görüntü geliştirme, görüntü histogramı, histogram eşitleme, histogram eşleme, konvolüsyon, korelasyon, yüksek ve düşük geçişli filtreler, fourier dönüşümü, frekans alanında işlemler, morfolojik işlemler. Mobil Kartografya Mobil CBS ye bakış, Mobil araçlar, Mobil CBS çözümleri, Konumlama, İzleme ve kablosuz iletişim, Konum temelli hesaplama ve konum temelli servisler, Mobil ortamda kartografik

14 görselleştirme, Kartografik veri analizi ve işaretleştirme, Mobil harita uygulamaları, Mobil cihazlarda haritaların önemi, Harita tasarımının mobil haritalara uygulanması, Mobil Harita tasarımında karşılaşılan kısıtlamalar. Kent Bilgi Sistemleri Kent bilgi sistemi kavramları. Kent bilgisi, Kent ve konumsal bilgiler, Konumsal bilgi üreten kurumlar ve aralarındaki ilişkiler, Belediye bilgi sistemleri, Kent bilgisinin organizasyonu, Kent bilgisi iş piramidi, KBS'de etkisiz sistemler, KBS'de idari yapıdan ve konumsal bilgi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, Kent bilgi sistemlerinin modellenmesi, Uzun vadeli KBS planı, KBS projesinin yönetimi, KBS için mülkiyet verilerinin toplanması, KBS kullanıcı ortamları, Konumsal bilgi analizleri, Yazılım ve donanım ihtiyaçları. Sayısal Arazi Modelleri Sayısal arazi ve modelleme kavramları, Grid, TIN ve eş yükseklik eğri modelleri, Delaunay üçgeni, Voronoi çokgeni, Enterpolasyon, ekstrapolasyon, Üçgende lineer enterpolasyon, Üçgen bazlı ikinci dereceden enterpolasyon, Polinom enterpolasyon, Ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon (Shepard), Radyal bazlı fonksiyon enterpolasyon, Doğal komşuluk enterpolasyon, Kriging, Eğim, bakı, hacim hesapları. Jeoid ve Düşey Datum Jeoid tanımı ve türleri, Jeoid belirlemede kullanılan ölçü türleri, hesap ve analiz yöntemleri, Jeoid belirleme uygulamaları, Düşey datum tanımı, (Ortalama Deniz Seviyesi, Deniz Yüzeyi Topoğrafyası ), Düşey datum oluşturma yöntemleri, kullanılan ölçü türleri, Düşey datum ile düşey kabuk hareketleri arasındaki ilişkiler, Düşey datum uygulamaları, Gravite alanı ve değişiminin belirlenmesi, Gravite ağları, gravite ölçüleri, Jeoid ve jeodinamik uygulamalar, Yerkabuğu modellemeleri, izostatik modeller, Jeoid ve fayların modellenmesi, Deprem öncesi, anı ve sonrası jeoid, gravite, yükseklik ve düşey datum değişimi modelleri, Manto ve manto içi hareketler ve jeoid, Jeoid ve düşey datum ile ilintili atmosferik, hidrografik ve oşinografik uygulamalar, Okyanus yükü, atmosferik yük, vb., Jeoidin pratik kullanımı, yükseklik sistemleri Arsa Yönetimi Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri. Sürdürülebilir arazi yönetimi kavramı. Mülkiyet kavramı. Yerel yönetimler ve görevleri. Halihazır Haritaların revizyonu. Plan çeşitleri çevrebölge-imar planları. İmar planı ve çeşitleri. İmar mevzuatı ve imar kavramları. İmar planlarının hazırlanmasında harita mühendislerinin görevleri. İmar planı uygulama yöntemleri. Kamulaştırma. Arsa-arazi Düzenlemeleri. Islah imar planı 10-b/c maddesi uygulamaları. Alternatif parselasyon projelerinin değerlendirilmesi. Taşınmaz değerlendirmesine genel bakış. Kat mülkiyeti uygulamaları. Kıyı mevzuatı. Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi sistemlerinin arazi yönetiminde kullanımı

15 Fotogrametri Uygulaması Fotogrametriye ilişkin temel sayısal uygulamaların; dönme matrisi hesaplamaları, dönme açıları hesabı, uçuş planlaması ve matematiksel modelin programlanması, Fotogrametriye ilişkin temel çizim esaslarının bilgisayar destekli grafik tasarımı, Yersel Fotogrametri uygulaması ve sunumu, Hava fotogrametrisi uygulaması ve sunumu. Web Programlama Temel İnternet Kavramları, Web Tasarımına Giriş, HTML, Tasarım ve Planlama, HTML Editörleri, Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantılar, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, PHP Giriş, PHP Fonksiyonları, PHP Değişkenleri, PHP Matematiksel Fonksiyonlar, PHP Operatörleri.

16 7.Yarıyıl GPS Jeodezisi GPS in temel yapısı ve uygulama alanları, GPS sinyalleri, GPS için zaman ve referans sistemleri, GPS gözlemleri ve matematiksel modeller, GPS gözlemlerindeki hata kaynakları ve doğruluk ölçütleri, GPS ile konum belirleme, GPS ölçme yöntemleri, GPS verilerinin değerlendirilmesi, GPS sonuçlarının dönüşümü ve GPS verileri ile yersel verilerin kombinasyonu, GPS ile yükseklik belirleme, GPS uygulamaları, Diğer uydu teknikleri Tematik Kartografya Haritaların sınıflandırılması, Obje kavramı, Kartografik nesneler: karakteristiklikler ve grafik çeşitlilik, Haritanın grafik tasarımı, Kartografik gösterimin özellikleri, Harita tasarım aşamaları, Kartografik sintaktik, Kartografik semantik, Görsel grafik değişkenler, Kartografik işaretlerin yapı elemanları, İşaretler ve diğer gösterimlerin oluşturulması, Kartografik işaretlerde en küçük boyutlar, Kartografik işaretlerin sınıflandırılması, Coğrafi verinin gösterimi ve sunumu. Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı Reprodüksiyon tekniğinin temelleri, Reprodüksiyon tekniğinin gelişimi, Çoğaltma teknikleri ve özellikleri, Reprodüksiyon Kamera türleri ve özellikleri, Kontakt kopya aleti, Densitometre, Donanım ve malzemenin tanıtımı, Reprodüksiyonda kullanılan film türleri, Gradasyon kavramı ve özellikleri, Sensitometre, Baskı aşamaları, Orijinal türleri ve özellikleri, Tire ve yarımton orijinaller, Tramlı reprodüksiyon, Çoğaltma yöntemleri, Renkli harita çoğaltımında baskı orijinallerinin hazırlanması, Bilgisayar destekli harita çoğaltma tekniği. Jeodezik Ağ Tasarımı Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi. Mühendislik Ölçmeleri Mühendislik Ölçmeleri tanımı, niteliği, tarihçesi, uygulama alanları ve doğruluk kriterleri, Aplikasyonun tanımı, Nokta, yükseklik, açı, doğrultu aplikasyonu, Aplikasyonda hassasiyet, Aplikasyonda kullanılan araçlar ve yöntemler, Basit ve birleşik yatay kurpların hesabı ce aplikasyon yöntemleri, Birleştirme eğrilerinin hesabı; Klotid, Kübik parabol, lemniskat, Birleştirme eğrilerinin aplikasyonu, Düşey kurpların hesabı, düşey kurpların aplikasyonu, Dever hesapları ve aplikasyonu, Jeodezik ve Fotogrametrik yöntemlerle deformasyon ölçmeleri.

17 Gayrimenkul Değerleme Gayrimenkul kavramı. Değerlendirme mevzuatı ve yöntemleri. Arsa ve arazi değerlendirmesinde faktör seçimi ve birim değer hesabı. Arazi ekspertizliği. Özelleştirmede değerlendirme. Arazi değer endekslerinin tespiti ve güncellemesi. Kurumsal düzenlemeler. Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması. Arazi değerlendirmesinde GIS kullanımı. Uzaktan Algılama I Uzaktan Algılama tanımı, tarihçesi, temel prensipleri ve uygulama alanları, Elektromanyetik Spektrum, Uzaktan algılamada algılayıcı sistemler ve sınıflandırmaları, uydu yörüngeleri, Yeryüzü cisimleri ile etkileşim, Atmosferle etkileşim, Optik Algılama Sistemleri, Termal Algılama Sistemleri, Mikrodalga Algılama Sistemleri, Digital görüntü ve özellikleri, Uzaktan Algılamada Çözünürlük kavramı ve türleri, Radyometrik Düzeltme, Atmosferik Düzeltme, Geometrik Düzeltme, Görüntü Zenginleştirme Yöntemleri. Ulaştırma Projesi Yolların önemi ve tarihçesi, Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması, Karayolu ile ilgili tanımlar, Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü, Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, Yol güzergah planın çizimi, Yatay kurp hesapları, Boy kesit ve en kesit çizimi, düşey kurp hesapları, Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi, dever hesapları, Alan ve hacim hesapları, Brückner epürünün çizimi ve ortalama taşıma momentlerinin hesabı. Madencilik Ölçmeleri Giriş, genel tanımlar, Yeraltı noktaları, Yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler. Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri, yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri. Yeraltı poligonları. Yeraltında yönelme (oryantasyon), yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme, yeraltında yükseklik ölçmeleri, kuyu derinliklerinin ölçülmesi, Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri. Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler İmar Uygulaması İmar yönetmeliği, imar programı, halihazır harita, analitik inceleme çalışmaları, plan basamakları, plan deyimleri, mülkiyet imar ilişkileri, imar planı uygulama yöntemleri, kamulaştırma, parselasyon,imar Kanununun 18 inci maddesinde belirlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlem adımları. Sayısal Fotogrametri Dijital yersel ve hava kameraların özellikleri, dijital görüntü, piksel koordinat sistemi ve resim koordinat sistemi, piksel-altı koordinat ölçmeleri, dijital görüntülerin iç yöneltmesi, görüntülerin

18 düzeltmesi, otomatik görüntü eşleme ve dış yöneltme, hatalı ölçmelerin elemine edilmesi, demet dengelemesi. Bitirme Ödevi I Danışman öğretim üyesinin yürütücülüğünde seçilen bir konuyu araştırma, analiz etme, geliştirme, yorumlama, sonuçlandırma ve aktarabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

19 8.Yarıyıl Coğrafi Görselleştirme Haritanın coğrafi içeriği, Coğrafi görselleştirmenin genel ilkeleri, Harita sayfa düzeni tasarımı, Harita yazıları ve özellikleri, Yazı yerleştirme, Alan, çizgi ve nokta detayları etiketlemek için ilkeler, Kartografik İşaretlerin Algılanmaları, Renk ve font seçimi, Kenar bilgilerinin tasarımı ve düzenlenmesi, Kartografik gösterimin geometrik doğruluk açısından sınıflandırılması, Haritalarda niteliksel ve niceliksel verilerin görselleştirme yöntemleri, Coğrafi görselleştirmede animasyon ve simülasyon. Üç Boyutlu Kent Modelleri Üç Boyutlu Kent Modellemede temel kavramlar, Üç boyutlu kent modelleme yöntemleri, CAD ve CBS verilerinin Üç Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar, Üç boyutlu veri toplama yöntemleri, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı. Uydu Jeodezisi Dünya ölçmesinde uyduların önemi, Uydu gözlemleri, Uydu jeodezisinde koordinat sistemleri ve dönüşümler, Uydu yörüngeleri ve yörünge parametreleri, Zaman sistemleri, GPS hakkında genel bilgiler Jeodezik Astronomi Tanım ve kısa tarihçe, Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar, Enterpolasyon hesabı, Gök cisimlerinin genel özellikleri, Güneş sistemi, Koordinat sistemleri, Yıldız koordinatlarında değişim, Zaman, Koordinat sistemleri, Koordinat değişimi, Zaman, Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar, Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi Deformasyon Analizi Deformasyon Kavramı. Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon. Deformasyon ağları. Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi). Doğrusal hipotez testleri. Deformasyon analizi modelleri. Statik modeller. Kinematik modeller. Strain Analizi (Yorum modelleri). GPS ile Özel Ölçmeler

20 Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması, GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi, Sanal referans istasyonu sistemi VRS, GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi, GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi, GPS meteorolojisi, Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi, GPS ile hassas tarım, GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi, Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı, Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi, GPS e atmosferin etkileri Uzaktan Algılama II Geometrik düzeltme ve ortorektifikasyon, pankromatik keskinleştirme, bitki-toprak indeksleri, eğitimsiz sınıflandırma, k-means, isodata; eğitimli sınıflandırma, spektral iza istatistikleri, histogramlar, imza ayrılabilirliği, bhattacharyya uzaklığı, dönüştürülmüş ayrışma, dağılım grafikleri, temel bileşenler analizi, minimum uzaklık, en çok olabilirlik; nesne-tabanlı sınıflandırma; yapay sinir ağları ile sınıflandırma. Hidrografik Ölçmeler Giriş, fiziki çevre, hidrografik çalışmaların planlanması, konum ölçmeleri, derinlik ölçmeleri, uygulama alanları Mekansal Bilgi Altyapısı Mekansal bilgi altyapısında bilgi paylaşımı ve modelleri, Semantik bilgi modelleri, Bilgi tabanı yazılımları, INSPIRE projesi. Mobil Coğrafi Veri Üretimi Temel Kavramlar. Yersel mobil harita yapım yöntemleri. Mühendislik Etiği Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı, değerler etiği, iş ve meslek etiği kavramları, mühendislik etiği, mühendislik etiği ilkeleri, topluma karşı sorumluluk, doğaya karşı sorumluluk Bitirme Ödevi II Danışman öğretim üyesinin yürütücülüğünde seçilen bir konuyu araştırma, analiz etme, geliştirme, yorumlama, sonuçlandırma ve aktarabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. Lazer Tarama Yöntemleri

21 Lazerin temel özellikleri, lazer tarayıcıların genel özellikleri ve temel ilkeleri, yersel lazer tarayıcılar ve çalışma ilkeleri, matematik prensipleri, sınıflandırma parametreleri, hava lazer tarayıcılar ve çalışma ilkeleri, matematik prensipleri, lazer taramada işlem adımları, ölçme planlama, tarama işlemi, verilerin birleştirilmesi ve işlenmesi, lazer tarama ile elde edilen ürünler ve yorumlanması, lazer taramada veri doğruluğu, lazer taramanın kullanım alanları.

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK ÖNSÖZ Madencilik çalışmalarının yapıldığı maden sahalarında; yeraltı ve yerüstü ölçümlerinin yapılması, topoğrafik haritaların ve konum planlarının çıkartılması, sübsidans(tasman) gibi zemin ve şev hareketlerinin

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 16:00-17:50 : ÖLÇME BİLGİSİ I ANS Eğitim 6 Blok - 204 Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi 18:00-20:50 : TRİGONOMETRİ ANS Eğitim

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2003 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ

YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2003 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2003 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ l.sinif 1.YARIYIL 0251320 LİNEER CEBİR ( 2-0-0 ) 2 Matris cebrine giriş / Matrislerde toplama, çarpma

Detaylı

Sayılar, sayı sistemleri, cebir, polinomlar, denklem sistemleri ve çözümü, matris, doğrusal denklem sistemleri, türev, integral ve uygulamaları

Sayılar, sayı sistemleri, cebir, polinomlar, denklem sistemleri ve çözümü, matris, doğrusal denklem sistemleri, türev, integral ve uygulamaları SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (İ K M E P) 1.YARIYIL HRT-101 Ölçme I 4 0 0 5

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ 01. YARIYIL JDF105 Mühendisliğe Giriş (2-0)-5 Mühendislikle ilgili genel

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ .SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ A-TEST SAYILAR- TEMEL KAVRAMLAR A-TEST SAYILAR- POLİNOMLAR B-TEST POLİNOMLAR- PARALEL DOĞRULARDA VE ÜÇGENDE AÇILAR A- B TEST PARALEL

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı Jeodezik Ölçme I Dersin İngilizce Adı Geodetic Surveying I Kod GEO 103 Ders Saati / Kredisi 2/3 Güz Öğrencilere jeodezik ölçme ile ilgili temel kavramların aktarılması. Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI 626 HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) AİT 103 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2.0.2) AKTS 2 İNG 127

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI DERSLER VE İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI DERSLER VE İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI DERSLER VE İÇERİKLERİ Gümüşhane, 2010 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİMİ DERS

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK 2017 4 0 6 6 Z HM 101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

KÜRESEL VE ELİPSOİDAL KOORDİNATLARIN KARŞİLAŞTİRİLMASİ

KÜRESEL VE ELİPSOİDAL KOORDİNATLARIN KARŞİLAŞTİRİLMASİ KÜRESEL VE ELİPSOİDAL KOORDİNATLARIN KARŞİLAŞTİRİLMASİ Doç. Dr. İsmail Hakkı GÜNEŞ İstanbul Teknik Üniversitesi ÖZET Küresel ve Elipsoidal koordinatların.karşılaştırılması amacı ile bir noktasında astronomik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI TEMEL HUKUK TANIŞMA TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü HARİTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ Orhan KURT 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, orhnkrt@gmail.com Özet Bir inşaat teknikeri haritacılık

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ 01. YARIYIL JDF105 Mühendisliğe Giriş (2-0-2)-5 Mühendisliğin tarihsel gelişimi, Bilim

Detaylı

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) 1417001072010 MATEMATİK 3 0 3 3 5 1417001092010 ARAZİ ÖLÇMELERİ - 1 3 1 4 4 5 1417001132010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 3 3 4 1417001172010

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş Fotogrametriye Giriş 2014-2015, Bahar YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 7 Mart 2015 Cumartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Veri Ekle Mdb, Shape, GeoDB Veritabanı bağlantısı Sde Bağlantısı OleDb Bağlantısı Oracle, MsSQL,

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

JEOİD ve JEOİD BELİRLEME

JEOİD ve JEOİD BELİRLEME JEOİD ve JEOİD BELİRLEME İÇİNDEKİLER GİRİŞ JEODEZİDE YÜKSEKLİK SİSTEMLERİ Jeopotansiyel Yükseklikler (C) Dinamik Yükseklikler (H D ) Normal Yükseklik (H N ) Elipsoidal Yükseklik Ortometrik Yükseklik Atmosferik

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

Sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri karmaşık sayılar,katı cisimlerde alan ve hacim hesaplamaları.

Sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri karmaşık sayılar,katı cisimlerde alan ve hacim hesaplamaları. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2009-2010 DÖNEMİ 1.YARIYIL MATEMATİK-I Sayılar,

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Harita Projeksiyonları Bölüm Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Amaç ve Kapsam Harita projeksiyonlarının amacı, yeryüzü için tanımlanmış bir referans yüzeyi üzerinde belli bir koordinat sistemine göre tanımlı

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA

KARTOGRAFYA ve HARİTA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) 1417001072010 MATEMATİK 3 0 3 3 5 1417001092010 ARAZİ ÖLÇMELERİ - 1 3 1 4 4 7 1417001132010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 3 3 4 1417001172010

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE

JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE JDF 242 JEODEZİK ÖLÇMELER 2. HAFTA DERS SUNUSU Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE 3 boyutlu uzayda Jeoit Z Y X Dünyaya en uygun elipsoid modeli ve yer merkezli dik koordinat sistemi Ülkemizde 2005

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) 1 Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz Çoban Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Telefon : 2113944 E-posta

Detaylı

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü Ortorektifikasyonu Ortorektifikasyon Uydu veya uçak platformları ile elde edilen görüntü verisi günümüzde haritacılık ve CBS için temel girdi kaynağını oluşturmaktadır.

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi...

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi... ÇNDEKLER II. CLT KONULAR 1. Öz Deer Öz Vektör.. 1 Kare Matrisin Öz Deeri ve Öz Vektörleri... 21 Matrisin Karakteristik Denklemi : Cayley Hamilton Teoremi.. 26 Öz Deer - Öz Vektör ve Lineer Transformasyon

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MATEMATİK JEODEZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2016-2017EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ölçme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS SAYISAL YÖNTEMLER FM-223 2 / 2.YY 2 2+0+0 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Analitik Geometri MATH172 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I GEOMETRİK ve MATEMATİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İÇERİK BİRİNCİ YIL...2 GÜZ YARIYILI...2 ATA 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I...3 TRD101 Türk Dili I...3 FIZ113 Fizik-I

Detaylı