Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denetim ve Belgelendirme Prosedürü"

Transkript

1 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin, belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması, belgelendirme şartlarında olabilecek değişikliklerin nasıl bildirileceği konularını açıklamaktır. 2 KAPSAM Bu prosedür Yönetim Sistemleri Belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. 3 TANIMLAR 3.1 TÜV SÜD / Türkiye: Bu prosedürde Belgelendirme Kuruluşu ifadesi, kısaca TÜV SÜD / Türkiye veya Kuruluş olarak belirtilecektir. 3.2 Ön denetim: Belgelendirme denetimden önce isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen denetimler. 4 SORUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmasından Sistem Belgelendirme Müdürü ve uygulattırılmasından Genel Müdür sorumludur. Belgelendirme faaliyetlerinden ve yazışmalardan belgelendirme bölümü sorumludur. 5 UYGULAMA 5.1 TÜV SÜD/Türkiye, kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvuruda bulunan firmalara Müşteri Bilgi Formu gönderir. Aynı zamanda bu doküman TÜV SÜD/Türkiye web sitesinde duyurulmuştur. 5.2 Başvuruda bulunan firmalar bu formları eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Eksik doldurulan formlar işleme alınmaz. 5.3 Yönetim sistemleri belgelendirmesi için başvuran her firmaya bir numara verilir. Bu numaralandırma yıl/sıra no şeklindedir. 5.4 Ön Denetim: TÜV SÜD/Türkiye, ön denetimin doğru ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ön denetimin yaptırılması müşterinin tercih ve talebine bağlı olup, zorunlu değildir. Firma büyüklüğü/talebi/mevcut durumu dikkate alınarak karşılıklı olarak belirlenir. Sayfa No : 1 / 10

2 5.4.2 Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme denetiminin olumlu olacağı anlamına gelmez. Müşteri firma bu yönde bir talepte bulunamaz. Ön denetim 1 günden fazla yapılamaz Ön denetim sonrasında müşteri istediği taktirde denetim raporu yazılabilir. Ön denetim için, denetim gününe göre ücret talep edilir. Ön denetim günlük bedeli, normal denetim günlük bedeli ile aynı olabilir Ön denetimde müşteri talebine göre standardın belli maddelerine daha fazla süre ayrılabilir, gerekirse bazı maddeler denetim dışı bırakılabilir ve bir tane baş denetçi ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Bazı durumlarda teknik uzman da denetime katılmalıdır. 5.5 Belgelendirme Denetimi: Eğer başvuran kuruluş tarafından belgelendirme denetimi talep edilmişse, doldurduğu Denetim Başvuru / Müşteri Bilgi Formu na göre; Denetim Teklifi / Sözleşmesi doldurulur. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme denetimi). Müşteri Denetim teklifi / sözleşmesini onayladığında sözleşme yerine geçer. Sözleşmenin geçerliliğin kabulü için müşteri aşağıda belirtilen dokümanların, belgelerin ve bilgilerin doğrulayıcı kayıtları, sözleşme yerine geçen Denetim Teklifi / Sözleşmesi formu ile sözleşmeyi etkileyebilecek kayıtları göndermekle yükümlüdür. (firmanın organizasyonunda, yerleşiminde, kapsamında oluşacak değişikliklere göre TÜV SÜD / Türkiye sözleşmeyi revize etme hakkına haizdir.) Ticari Sicil kaydı, Oda Sicil kaydı, Yasal Mevzuatlarla ilgili İzin Belgeleri, Vergi Levhası, Taşeron çalışan sayısı (taşeron sayısının güncelliği her yıl denetim öncesi karşılıklı teyitleşilecektir.) Firma çalışan sayısını doğrulayıcı kayıtları (SSK bordrosu veya personel listesi) Firma tarafından istendiğinde, denetim ekibi üyelerinin özgeçmişleri firmaya gönderilir Firma denetim ekibi üyelerine itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer objektif delillere dayanarak denetim ekibi üyelerine bir itiraz varsa yeni denetim ekibi görevlendirilir Denetim teklifi ve denetim ekibi Denetim Teklifi Hesabı Talimatı na ve Personel Nitelendirme Prosedürüne göre oluşturulur.(sadece belgelendirme ve yeniden belgelendirme) Denetim öncesinde baş denetçi ve denetim ekibi üyeleri dokümantasyonu inceler ve denetim esnasında yapılması gerekenleri tespit ederler. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme). Eğer teknik anlamda dokümanlar incelemeye alınacaksa teknik kapsamda tecrübeli bir denetçi denetim öncesinde dokümanları incelemeye alır. Sayfa No : 2 / 10

3 5.5.5 Başvuran firmalar Yönetim Sistemlerini yeterli kayıt oluşacak şekilde işletmek durumundadır. Bu süre zarfı dolmamışsa denetim bu süre dolana kadar bekletilir Birden fazla yerde hizmet veren kuruluşlar için TÜRKAK R rehberine göre denetimler organize edilir ve ayrıca konu ile ilgili Grup Belgelndirme Talimatı / Matriks Belgelendirme Talimatı mevcuttur Firmanın denetim teklifini kabulünden sonra, Kalite Yönetim temsilcisi denetime uygun olan denetim ekibini Personel Nitelendirme Prosedürüne göre belirler. Denetim ekibi atama formu ile ataması yapılan personel, denetimden önce firmaya bilgilendirilir Yönetim sisteminin ilk belgelendirme tetkiki iki aşamada yapılır, 1. aşamanın saha veya ofis ortamında yapılması kararı TÜRKAK R rehberindeki EA kodlarına göre belirlenen risk faktörü tablosuna göre belirlenir. ISO 9001:2008 denetimleri için: En yüksek risk ve yüksek risk grubuna dahil firmaların 1. aşama denetimlerinin sahada gerçekleştirilir. ISO 14001:2004 denetimleri için: En yüksek risk, yüksek risk ve orta risk grubuna dahil firmaların 1. aşama denetimlerinin sahada gerçekleştirilir. Birleşik denetimlerde ise 1. Aşama denetim kriteri olarak ISO 14001:2004 sistemi göz önünde bulundurulur. Birinci aşama denetim aşağıdakiler için yapılır: a) Müşterinin yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi b) Müşterinin lokasyonun ve sahaya özgü koşulların değerlendirilmesi, müşterinin personeli ile 2. aşama denetimi hazırlıklarının yeterliliğine yönelik görüşmeler. c) Müşterinin durumunun gözden geçirilmesi, standardın gerekliliklerinin anlaşıldığının belirlenmesi (özellikle kilit performanslar yada önemli bölümler ile ilgili, prosesler, amaçlar ve yönetim sisteminin operasyonu) d) Yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması e) 2. aşama denetimi için kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi f) Müşterinin yönetim sisteminin yeteri kadar anlaşılması sonrasında, 2. aşama denetimin planlanmasına odaklanılması g) İç denetim ya da YGG planlanması ve yürütülmesinin gözden geçirilmesi, müşterinin 2. aşama denetim için hazır olup olmadığının belirlenmesi 1. aşama denetimindeki bulgular dokümante edilir ve müşteriye bildirilir, buna 2. aşama denetiminde uygunsuzluk olabilecek konular da dahildir. 1. ve 2. aşama denetimi arasındaki süre, müşterinin ihtiyaçları ve gerekli çözümleri bulmak için zaman ihtiyacı esas alınarak belirlenir. 1. aşama denetim sonuçları dokümante edilir ve rapor müşteriye gönderilir. Sayfa No : 3 / 10

4 1. aşama ile 2. aşama arasındaki sürenin belirlenmesinde 1.aşama denetimdeki müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. TÜV SÜD / Türkiye 2. aşama denetim tarihi için ayarlamaları tekrar düzenleyebilir. İkinci aşama denetim aşağıdakiler için yapılır: 2. Aşama denetimin amacı, müşterinin yönetim sisteminin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. 2. Aşama denetim, müşterinin yerinde uygulanır. 2.aşama denetim aşağıdaki yer alan maddeleri içerir; a) Kabul edilecek tüm bilgi ve kanıtlar yönetim sistemi standartlarına ya da diğer kurala uygun dokümanlara uygun şekilde olması b) Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması c) Müşterinin yönetim sistemi ve performansının yasal sorumluluğa uyması d) Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü e) İç denetim ve yönetim yeniden gözden geçirilmesi f) Müşteri politikası için yönetim sorumlulukları g) Kural gereklilikleri, politika, performans hedefleri arasındaki bağlantılar (idari sistemin standartlarına veya diğer kurallarla uygun olup olmadığı), diğer uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personel faaliyetlerinin yetkinliği, prosedürler, performans bilgileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar Denetim ekibi, belgelendirme için başvuran firmanın 1. Aşama denetiminde dokümanlarını gözden geçirir. Varsa belirlenen eksiklerin giderilmesi için firma ile bir süre belirlenerek firmanın çalışmalara başlanması sağlanılır. Bu eksiklerin giderilmesinden sonra firma ile anlaşılarak 2. aşama denetim planlaması yapılır. Eksiklikler ve düzeltmeler bu süreden önce de Firma hazır olmazsa denetim askıya alınır. Eğer askı süresincede (3 ay) düzeltmeler olmazsa denetim iptal edilir. Denetim için firmaya gidilmeden en az 5 gün önce denetim planı gönderilir ve mutabakata varılır. Eğer 1.aşama denetimi ile belgelendirme denetimi arasında 5 günden daha az bir zaman varsa denetim planı 1.aşama denetimin bitiminde hazırlanır. Denetim planı hazırlanırken mutlaka denetçilerin hangi maddeleri denetledikleri açık olmalı. Takım olarak yapılan denetimlerde mutlaka denetim ekibi baş denetçi tarafından bölünür. Firmanın denetimi kabul mutabakatından sonra denetim ekibi için firmayı yerinde ziyaret eder. ISO ve ilgili belgelendirme standardına göre denetim gerçekleştirilir. Denetim esnasında açılış ve kapanış toplantıları Katılımcı Listesi ile kayıt altına alınır. Katılımcı listesi yerine denetim planı ile de kimlerle görüşüldüğü kayıt altına alınabilir. Açılış ve Kapanış toplantılarında Açılış Toplantısı Gündem Maddeleri ve Kapanış Toplantısı Gündem Maddeleri formlarındaki kriterlere dikkat edilir Denetim esnasında denetçiler objektif delilleri toplayarak Denetim Soru Listesi veya Denetim Notları Formu tam olarak doldururlar. Doldurulması istenen soru listesinde firmanın uyması Sayfa No : 4 / 10

5 gereken yasal mevzuat mevcuttur. Böylece firmanın uyması gereken yasal mevzuatlar varsa bunlar kontrol altına alınır Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar Aksiyon Planı na kaydedilir. Kapanış toplantısı ile beraber hazırlanan Aksiyon Planı firmaya verilir ve karşılıklı imzalanır. 5.6 Ara (Takip) Denetim; Ara denetimler için belgelendirme denetimi için ayrılan sürenin yaklaşık 1/3 ü ayrılır ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinde 3 yıllık denetim periyodunda gerçekleştirilecek 2 ara denetimde standardın zorunlu kontrol edilmesi gereken maddeleri (4, 5, ,8.2.2.,8.2.3.,8.5.) dışındaki maddeler yapılacak bu 2 ara denetime bölüştürülür Çevre Yönetim Sisteminin ara denetimlerinde standardın bütün maddeleri denetime tabidir. 5.7 Yeniden Belgelendirme Denetimi; Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi (3 yıl) sona erdiğinde firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalarla irtibata geçilir ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder Kuruluş belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır. 1. Aşama denetimin yapılıp yapılmaması kararı Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından verilir Yeniden belgelendirme denetimi için belgelendirme denetimindeki şartlarda (kapsam, çalışan sayısı vb.) bir değişiklik olmaması durumunda belgelendirme denetimi süresinin 2/3 ü alınır. Bu şartlarda oluşabilecek değişikliklerde 5.5. deki belgelendirme denetim kriterleri uygulanır. 5.8 Transfer Denetim; Transfer Denetimleri bir başka denetim firması tarafından verilmiş olan kalite yönetim sistem belgesinin TÜV SÜD/Türkiye tarafına geçişinin sağlanması için ilgili sertifikanın geçerliliğinin teyidi için yapılan denetimlerdir. Belge geçişinin transfer denetimi statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır; Transfer denetimleri IAF üyesi bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmalarının vermiş olduğu belgeler için geçerlidir. Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez. Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir. Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetim tarihi TÜV SÜD/Türkiye transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır Sayfa No : 5 / 10

6 5.8.2 Transfer denetimi başvuruları öncelikle Transfer Denetim Teklif Hazırlama Soru Listesi ile yapılır. Sistem Belgelendirme Müdürü tarafında yapılacak Transfer Denetim Teklif Hazırlama Soru Listesindeki kriterlerin değerlendirmesine göre transferin yapılıp yapılmayacağı kararı verilir Bu şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır. Ara denetim süresi müşterinin belgelendirme belgelendirilme için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenir. 5.9 TÜV SÜD/Türkiye denetimlerinde uygunsuzluk sınıfları; Majör (Büyük Uygunsuzluk) : Sistemi direkt etkileyen bir prosedürün olmaması veya uygulanmaması, standardın bir maddesinin tamamen eksikliği durumlarıdır. Minör (Küçük Uygunsuzluk) : İlgili standardın herhangi bir maddesinin eksik işletilmesi gibi sistemi doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır Firma denetimden sonra yapacağı düzeltici faaliyetleri Aksiyon Planı na yazarak gönderir. Firma sertifikanın geçerliliğini tehlikeye atmayacak bir planlama yaparak uygunsuzluklar için yapılan faaliyetleri denetimin baş denetçisine ve TÜV SÜD/Türkiye ye bildirmek durumundadır. Uygunsuzluklar müşteri ile karşılıklı belirlenen süre içinde (i-cert sisteminde due date (ilk belgelendirme denetiminin son günü) tarihini geçmeyecek şekilde) kapatılmalıdır. Bu süre içinde kapatılamayan uygunsuzluklar için haklı gerekçeler sunulursa due date tarihine ilave en fazla 3 ay (rapor yazılması ve kontrolu dikkate alınarak) ek süre verilir. Eğer bu süre içinde de uygunsuzluklar kapatılmazsa firmanın belgesi iptal edilir Baş denetçi aşağıdaki durumlar karşısında takip denetimine karar verebilir. Düzeltici faaliyetleri yerinde görmek için, Sistemin önemli derecede uygunsuzluklar içermesi durumunda (Majör-Büyük uygunsuzluk durumu). Takip denetimlerin değerlendirilmesi (yerinde veya doküman kontrolü şeklinde) baş denetçi tarafından yapılmakta ve karar Belgelendirme Komitesi tarafından verilmektedir Takip denetimi belgelendirme denetime katılan baş denetçi tarafından yapılır. Denetim teklifi yine belgelendirme denetimi gibi planlanır ve yapılır Belgelendirme Kararı; Denetimler gerçekleştikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığı baş denetçi tarafından güvence altına alınmışsa, Baş denetçi denetim raporunu hazırlar ve diğer ilgili dokümanlarla birlikte Belgelendirme Komitesine belgenin verilmesi/devam etmesi yönünde teklifte bulunur. TÜV SÜD / Türkiye belgelendirme, ara denetim veya yeniden belgelendirme kararlarına katılan kişilerin tetkikleri yapanlardan farklı olmalarını sağlar. Sayfa No : 6 / 10

7 Belgelendirme Komitesine sunulması gereken asgari dokümantasyon: - Denetim Kaydı (1. Ve 2. Aşama denetim kayıtları ayrı ayrı) - Denetim Planı - Çoklu Şube Denetim Planı (Firma yapısına bağlı) - Katılımcı Listesi (isteğe bağlı olarak) - Denetim Soru Listesi - Denetim Notları - Denetim Raporu (1. Ve 2. Aşama denetim raporları ayrı ayrı) - Denetim Aksiyon Planı - Sertifika Baskı emri (Kapsam ile birlikte) - Firma ile ilgili yasal dokümanlar - Firma Logosu (isteğe bağlı) Bir firmanın belgelendirme, yeniden belgelendirme, ara, takip, kapsam değişikliği/adres değişikliği vb. denetiminden dokümanların yüklenmesini takip eden en geç 15 gün içinde Belgelendirme Komitesi üyeleri belgelendirme veya belgenin devamı/askıya alma veya iptal konusunda karar vermelidir. Belgelendirme kararını verenlerin denetime katılanlardan farklı olması garanti altına alınır. Belgelendirme kararını Belgelendirme Komitesi Yeterlilik Matrisi ne göre Belgelendirme Komitesi üyelerinden 1 i tarafından verilir. Belgelendirme kararı baş denetçinin i-cert sistemine yükleyeceği dokümanlara göre verilen onay ile sağlanır. Belgelendirme Komitesi üyelerinin sistem belgelendirme konusunda bilgi sahibi olması garanti altına alınmıştır. Belgelendirme komitesi üyeleri ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standartlarına hakim, belgelendirme faaliyetlerini bilen ve sektörün içinden gelen kişilerden seçilmiştir (Belgelendirme Komitesi Listesi). Eğer belgelenen firma Belgelendirme Komitesi Üyeleri kapsamı dışında yer alırsa, komite dışından ilgili kapsamda bir uzman veya denetçiden dokümantasyonun kontrolü konusunda destek alınır. Denetlenen firma ve ilgili dokümanlar Belgelendirme kararı verilen firmalara TÜV SÜD/Türkiye belgesi düzenlenir. Bu belge aşağıdakileri içerir; a) İsim ve adres, b) Yapılan belgelendirmenin aşağıdakileri de içerecek şekilde kapsamı: Kalite sisteminin belgelendirildiği kalite sistem standardları ve/veya diğer standard özelliğindeki dokümanlar, Ürün, proses veya hizmet kategorileri c) Belgelendirmenin yürürlüğe giriş tarihi ve belgelendirmenin geçerlilik süresi. d) Sertifika Numarası (Örnek: 12(Belg.Bölümü) 300(ISO 9001) 000x(Sıra no) e) Proje / Rapor numarası (Teklif No) Sayfa No : 7 / 10

8 Belgelendirme denetimi tarihinden en geç 1 yıl içinde en az bir kez firmaya gözetim denetimi düzenlenir. Gözetim denetimi bu prosedürün 5.5 maddesindeki ilgili maddelere göre planlanır ve yapılır TÜV SÜD/Türkiye kendisi ile aynı faaliyette bulunan firmalar için sistem belgelendirmesi yapmaz Diğer Sistemlerin belgelendirilmesinde izlenecek yollar(kalite yönetim sistemleri+diğer yönetim sistemleri) TÜV SÜD/Türkiye bünyesinde Kalite Yönetim Sisteminin başka yönetim sistemleri ile bağlantılı yapılacak entegre denetimlerinde her bir yönetim sistemi için ayrı sertifikalar verilir ve verilecek tekliflerde belli oranlarda indirimlerde sağlanmaktadır. (bkz.birleşik Denetim Belgelendirme Talimatı) Kural Değişikliği; TÜV SÜD / Türkiye, Sistem belgelendirme faaliyetlerinde olabilecek herhangi bir standard değişikliği veya kurallarında olabilecek değişiklikleri ilgili taraflara kendi web sitesi yoluyla duyurur. Kural değişikliklerine gitmeden önce belge alan firmalardan görüşleri alınır ve Sistem Belgelendirme Müdürünün koordinasyonunda görüşlerin değerlendirmesi yapılarak, buna göre değişiklikler yapılır Yapılan kural değişiklikleri ilgili taraflara bildirilir. Ve firmaların bu duruma uyum sağlaması için 45 gün süre verilir. TÜV SÜD / Türkiye bu süre zarfında firmalardan gerekli dokümanlarında değişiklik yapmasını ister. Yapılan değişiklikler Gözetim denetimi esnasında kontrol edilir. Gerekli değişikliğin yapılmaması durumunda belge bu prosedürde belirtildiği gibi askıya alınır TÜV SÜD / Türkiye den belgeli firmalar, uygulamakta oldukları yönetim sistemleri ile ilgili uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet ve varsa servislerinin performansı ile ilgili müşteri şikayetlerinin kayıtlarını muhafaza etmek ve istenildiğinde ulaşabilir durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu durum TÜV SÜD / Türkiye denetçileri tarafından denetim esnasında kontrol edilir TÜV SÜD / Türkiye den belge almaya hak kazanmış kuruluşlar, TÜV logosunu ilgili talimatlara uygun olarak kullanmak durumundadır. TÜV SÜD / Türkiye logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olup, bu logolar belgenin ürüne değil sisteme verildiğinin belirtilmesi şartı ile kullanılabilir. TÜV SÜD logo kullanımı ile ilgili firmalara yazılı izin verilmeden kullanılmaması gerektiğini garanti altına alır. TÜV SÜD / Türkiye logosu, TÜV SÜD Logosu Kullanım Talimatına göre kullanılır. Sayfa No : 8 / 10

9 5.13 Özel tetkikler Kapsam genişletme: TÜV SÜD / Türkiye müşterinin kabul görmüş kapsamı dışında genişletme talebi olduğunda başvuruyu inceler. Kapsam genişletme için ek bir denetimin gerekli olup olmadığına karar verir. Bu ek denetim gözetim tetkiki ile birleştirilmek suretiyle de yapılabilir Acil istenen denetimler: TÜV SÜD / Türkiye şikayetleri araştırmak veya değişikliklere cevap vermek üzere belgelendirilmiş müşterinin tetkiklerini kısa zaman içerisinde yapması gerekli olduğunda aşağıdaki hususları yerine getirir: a) Kısa süre içerisinde yapılacak olan ziyaret şartlarını açıklamak ve belgelendirilmiş müşterisine önceden haber vermek, b) Kuruluşların tetkik ekip üyelerine itiraz etmeye imkan bulamayacaklarından dolayı tetkik ekibinin tayine daha fazla ihtimam göstermek. 6 ÖZEL DURUMLAR TÜV SÜD / Türkiye tüm yönetim sistemleri ile ilgili belgelendirme faaliyetlerinin akreditasyon kurumunca askıya alınması veya iptali durumunda bunu müşterilerine ivedilikle bildirmek durumundadır. TÜV SÜD / Türkiye böyle bir durumun hasıl olması halinde, müşterilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli planlamaları yapacak ve müşterilerininde onayı ile, gerekirse farklı akreditasyonla sertifikasyon süreci faaliyetlerine devam edecektir. 7 KAYITLAR İlgili baş denetçi tarafından hazırlanmış evraklar dosyalanır ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınır. Kayıtların saklanma süresi kalite kayıtları listesinde belirtilmiştir. 8 İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelenen Firmaların Takibi/Askıya Alınması/İptali Prosedürü Personel Nitelendirme Prosedürü Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği TÜV SÜD Logo Kullanım Talimatı Denetim Teklifi Talimatı Birleşik Denetim Belgelendirme Talimatı Sayfa No : 9 / 10

10 Denetim Başvuru/Müşteri Bilgi Formu Denetim Teklifi / Sözleşmesi Denetim Kaydı Formu Denetim Raporu Denetim Planı Çoklu Şube Planı Denetim Soru Listesi Aksiyon Planı Sertifika Basım Emri Katılımcı Listesi Belgelendirme Komitesi Listesi Belgelendirme Komitesi Yeterlilik Matrisi Denetim İş Akışı Kalite Kayıtları Listesi Sayfa No : 10 / 10

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı