ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 04.Faiz Gideri 8 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri VergiGelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler 18 C.Finansman 18 II- TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 19 1.Personel Giderleri 19 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 19 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19 4.Faiz Giderleri 20 5.Cari Transferler 20 6.Sermaye Giderleri 20 7.Sermaye Transferleri 20 8.Borç Verme 20 B.Bütçe Gelirleri 21 C.Finansman 21 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 22 B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 23 1

3 SUNUŞ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2016 mali yılı ile 2017 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2017 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2016 yılı gerçekleşmeleri ile Ocak - Haziran 2017 Dönemi gerçekleşmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2

4 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi leri 2016 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2017 Malı Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımızın 2016 Mali Yılı Net Bütçe ödeneği olan ,00 TL nin, ,03 TL si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı ,00 TL olup, 2016 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 82,52 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 204,32 ile Sermaye Giderleri ve % 51,94 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerinde görülmektedir. Tablo 1: 2016 leri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 Yılı 2017 Yılı Toplam Başlangıç Ödeneği Oranı PERSONEL GİDERLERİ , ,00 28,54 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 30,35 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 51,94 FAİZ GİDERLERİ , ,00-8,06 CARİ TRANSFERLER , ,00 44,28 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 204,32 SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 100,00 BORÇ VERME 0, ,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 100, , ,00 82,52 Şekil Oranı 3

5 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında ,65 TL, 2017 yılında ise ,92 TL olarak gerçekleşmiştir yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 43,11 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe giderleri toplamı ise ,92 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 26,99 dur ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,26 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 Yılı 2017 Yılı PERSONEL GİDERLERİ , , , ,53 48,73 42,02 10,86 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,16 48,53 40,84 9, , , , ,77 44,48 29,20-0,27 FAİZ GİDERLERİ , , , ,54 46,82 58,15 14,18 CARİ TRANSFERLER , , , ,62 65,16 59,48 31,70 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,30 25,76 16,44 94,26 SERMAYE TRANSFERLERİ Toplam Başlangıç Ödeneği Gider si Ocak - Haziran Dönemi Oran Oranı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,92 43,11 26,99 14,26 Şekil Gider leri Oranı 4

6 1. Personel Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında ,97 TL iken, 2017 yılında ,56 TL artışla ,53 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 10,86 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı Memurlar , , , ,15 50,96 44,31 20,40 Sözleşmeli Personel , , , ,74 51,30 49,59 16,80 İşçiler , , , ,07 44,42 34,70-6,41 Geçici Personel , , , ,92 63,22 28,51 4,73 Diğer Personel , , , ,65 50,73 40,09 7, , , , ,53 48,73 42,02 10,86 Şekil Personel Gider Ocak-Haziran Oranı 5

7 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama 2016 yılında ,51 TL iken, 2017 yılında ,65 TL artışla ,16 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 9,68 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı Memurlar , , , ,94 51,64 43,30 19,29 Sözleşmeli Personel , , , ,79 50,66 46,64 22,73 İşçiler , , , ,43 45,01 36,14-5,13 Diğer Personel 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,16 48,53 40,84 9,68 Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Oranı 6

8 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında ,48 TL iken, 2017 yılında ,71 TL azalışla ,77 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki azalış % 0,27 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı , , , ,10 47,85 68,66 55, , , , ,68 41,90 29,36-6,06 Yolluklar , , , ,75 58,99 8,05-28,33 Görev Giderleri , , , ,28 81,30 34,39-48,36 Hizmet Alımları , , , ,08 44,94 30,49 7,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,03 57,98 21,20-6, , , , ,63 51,00 23,57 1, , , , ,22 43,98 20,94-40,19 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,77 44,48 29,20-0,27 Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Oranı 7

9 4. Faiz Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında ,82 TL iken, 2017 yılında ,72 TL artışla ,54 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 14,18 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı , , , ,99 46,69 56,82 16,68 Dış Borç Faiz Giderleri , , , ,55 47,05 60,82 9, , , , ,54 46,82 58,15 14,18 Şekil Faiz Gideri Ocak-Haziran Oranı 8

10 5. Cari Transferler 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri i çin yapılan toplam harcama, 2016 yılında ,78 TL iken, 2017 yılında ,84 TL artışla ,62 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 31,70 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı Görev Zararları , , , ,63 72,56 54,65 6,15 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,83 82,85 69,77 26, , , , ,84 34,29 18,47 110, , , , ,96 100,00 9,02-4, , , , ,36 58,96 79,05 38, , , , ,62 65,16 59,48 31,70 Şekil Cari Transferler Ocak-Haziran Oranı 9

11 6. Sermaye Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında ,09 TL iken, 2017 yılında ,21 TL artışla ,30 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 94,26 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı Mamul Mal Alımları , , , ,60 19,54 24,36 714,68 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Stok Alımları (Savunma Dışında ) , , , ,60 44,52 1,00-86, , , , ,88 74,80 10,98-86, , , , ,22 3,82 9,06 486,67 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 19,64 1,59-83,18 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,30 25,76 16,44 94,26 Şekil Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Oranı 10

12 7. Sermaye Transferleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 3.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak -Haziran dönerminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. 8. Borç Verme 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 7.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2016 ve 2017 yılı Ocak Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir. 9. Yedek Ödenek 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde yedek ödenek için ,00 TL ayrılmıştır Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan ,00 TL nin Ocak-Haziran 2016 dönemini kapsayan ilk altı ayda ,00 TL si aktarılmıştır yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde ,00 TL aktarma gerçekleşmiştir. 11

13 B. Bütçe Gelirleri 2016 Yılı Bütçe Gelir si ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi 2016 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2017 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza 2016 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri ,07 TL olarak gerçekleşmiştir mali yılı bütçe gelirleri ise 2016 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %70,35 artışla ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Tablo 9: 2016 leri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 Yılı 2017 Yılı Oranı Toplam Başlangıç Ödeneği VERGİ GELİRLERİ , ,00 44,75 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,00 113,31 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 100,00 DİĞER GELİRLER , ,00 38,92 SERMAYE GELİRLERİ , , ,69 RED VE İADELER (-) , ,00 7, , ,00 70,35 Şekil 9: leri ile Başlangıç Ödeneği Oranı 12

14 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 10 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; 2016 yılında ,26 TL, 2017 yılında ise ,42 TL olarak gerçekleşmiştir yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 48,54 ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran 2017 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise ,42 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32,99 dir ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 15,79 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 Yılı 2017 Yılı Toplam Başlangıç Ödeneği Gelir si Ocak - Haziran Dönemi Oran Oranı VERGİ GELİRLERİ , , , ,78 53,03 41,67 13,73 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , ,11 46,38 23,39 7, , ,00 0, ,06 0,00 10,56 100,00 DİĞER GELİRLER , , , ,47 48,83 41,16 17,08 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,00 100,00 0,09 377,61 RED VE İADELER (-) , , , ,00 71,14 32,94-50,40 TOPLAM , , , ,42 48,54 32,99 15,79 Şekil Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Oranı 13

15 1. Vergi Gelirleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde vergi gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2016 yılında ,61 TL iken, 2017 yılında ,17 TL artışla ,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 13,73 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 11: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,02 62,08 43,30 11,43 Harçlar , , , ,76 45,52 40,07 16,34 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,78 53,03 41,67 13,73 Şekil Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları 14

16 2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında ,47 TL iken, 2017 yılında ,30 TL artışla ,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 7,55 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri leri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı , , , ,46 52,68 43,26 33,06 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlar Hasılatı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlar Karları , , ,42 0,00 4,45 0,00 100,00 Kira Gelirleri , , , ,25 59,79 35,12 6,57 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,40 99,91 2,47-81, , , , ,11 46,38 23,39 7,55 Şekil Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Oranı 15

17 3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 ve 2017 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere ait 2016 yılında gerçekleşme olmamış iken, 2017 yılının ilk altı ayda 3.590,06 TL gerçekleşmesi vardır ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler leri Alınan Bağış veyardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,06 0,00 44,88 100,00 Proje Yardımları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oranı , ,00 0, ,06 0,00 10,56 100,00 4. Diğer Gelirler 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde diğer gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2016 yılında ,47 TL iken, 2016 yılında ,173 TL artışla ,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 17,08 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri leri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri , , , ,22 34,88 23,64 2,31 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı , , , ,64 48,88 40,93 14,75 Para Cezaları , , , ,56 53,30 61,33 192,94 Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,05 46,63 50,89 613, , , , ,47 48,83 41,16 17,08 16

18 Şekil Diğer Gelirler Ocak-Haziran Oranı 5. Sermaye Gelirleri 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2016 yılında ,00 TL iken, 2017 yılında ,00 TL artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki artış % 377,61 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri , , , ,00 100,00 0,09 377,61 Taşınır Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 0,09 377,61 17

19 7. Red ve İadeler 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade leri (-) Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için ,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2016 yılında ,29 TL iken 2017 yılında ,29 TL azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki azalış % 50,40 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade leri Red ve İadeler Vergi Gelirleri 5.270, , ,18 647,00 37,51 12,94-67,28 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2016 Toplamı 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı Oranı , , , ,90 75,60 241,40-50,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Gelirler 213, ,00 213,97 351,10 100,00 2,19 64,09 Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 71,14 32,94-50,40 Şekil Red ve İade Ocak-Haziran Oranı C. Finansman 2017 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde ,00 TL iç borçlanma 1.000,00 TL ise dış borçlanma öngörülmüştür. Toplamda ,00 TL ödeme tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran 2017 döneminde ,17 TL iç borçlanma yapılmıştır ,07 TL iç, ,71 TL dış borç ödemesi yapılmıştır. 18

20 I-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin 2017 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 17: 2017 Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Tertibi 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği 2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi 2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) 2017 Yılı Sonu Tahmini PERSONEL GİDERLERİ , , ,00 95,14 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 89, , , ,00 63,29 FAİZ GİDERLERİ , , ,00 136,37 CARİ TRANSFERLER , , ,00 129,39 SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 42,04 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 BORÇ VERME 7.000,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, ,00 100, , , ,00 70,19 1. Personel Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,53 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,14 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,16 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 89,48 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,77 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 63,29 u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 19

21 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,54 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,00TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 136,37 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran 2017 döneminde ,62 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 129,39 u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 6. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ,30 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 42,04 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 7. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran 2017 döneminde herhangi bir sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir. 8. Borç Verme Ocak- Haziran 2017 döneminde herhangi bir borç verme gideri ger çekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir. 20

22 B. Bütçe Gelirleri 2017 mali yılı bütçesinde ,00 TL tahmini bütçe gelirinin ,42 TL si Ocak- Haziran 2017 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin ,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2017 yıl sonu gerçekleşmesinin %75,08 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 18: 2017 Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Tertibi 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 2017 Yılı Sonu Tahmini VERGİ GELİRLERİ , , ,00 99,30 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , ,00 63, , ,06 0,00 10,56 DİĞER GELİRLER , , ,00 87,95 SERMAYE GELİRLERİ , , ,00 17,33 RED VE İADELER (-) , ,00 0,00 32,94 TOPLAM , , ,00 75,08 C. FİNANSMAN 2017 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık ,00 TL iç borç, ,00 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 21

23 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir. Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı, Bakım ve Onarımı Sosyal Tesisler Yapımı Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi Kent Parkı Projesi Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı Muhtelif Otopark Yapımları Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri Katı Atık Yönetimi Hayvanat Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Muhtelif Park Yapımları İmar Planları Yapım ve Revizyonları Kamulaştırmalar İtfaiye Grup Amirliği Binası Elektronik Durak Sistemi Bisiklet Paylaşım Sistemi Elektronik Kavşak Sistemi Hafif Raylı Sistem (HRS) Yaygınlaştırma ve Kapasite Arttırma Projesi Teleferik Sistemi Kurulması Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler Festival Düzenleme Faaliyetleri Sergi Düzenleme Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri Toplu Taşıma Sisteminin Erişebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler Yatay ve Dikey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri Hava Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler Bitkisel Üretim Faaliyetleri İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri Kentsel Proje Faaliyetleri 22

24 Kent Estetik Faaliyetleri Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri Yangın Eğitimi Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler Stratejik Yönetim Faaliyetleri Bütçe ve Yatırım Programı ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Okullar, Dini Mabetler Vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalar Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri Ulaşım Ana Planı revizyonu faaliyetleri Kent İçinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi ) Kırsal Faaliyetler İpek Böceği Yetiştiriciliği için Tesis Kurulması B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir. 23

25 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,53 10,86 48,73 42, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,15 20,40 50,96 44, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,74 16,80 51,30 49, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,07-6,41 44,42 34, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,92 4,73 63,22 28, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,65 7,88 50,73 40, ,65 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,16 9,68 48,53 40, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,94 19,29 51,64 43, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,79 22,73 50,66 46, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,43-5,13 45,01 36, , GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,77-0,27 44,48 29, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , ,38 0, , , , , , , , , , , , ,10 55,79 47,85 68, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,68-6,06 41,90 29, , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,75-28,33 58,99 8, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,28-48,36 81,30 34, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,08 7,00 44,94 30, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,03-6,93 57,98 21, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,63 1,50 51,00 23, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,22-40,19 43,98 20, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,54 14,18 46,82 58, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,99 16,68 46,69 56, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,55 9,77 47,05 60, , İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,62 31,70 65,16 59, , GÖREV ZARARLARI , , , ,50 0, , , , , , , , , , , ,63 6,15 72,56 54, , HAZİNE YARDIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,83 26,82 82,85 69, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,84 110,17 34,29 18, , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.363, ,00 0, ,50 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96-4,10 100,00 9, , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,36 38,60 58,96 79, ,36 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,30 94,26 25,76 16, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,60 714,68 19,54 24, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,20 0,00 0, , ,60-86,79 44,52 1, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , , , , , , , , , , , ,88-86,42 74,80 10, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,22 486,67 3,82 9, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,77 0, , ,00-83,18 19,64 1, , STOK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,92 14,26 43,11 26, ,92 * =(2017 Yılı Ocak-Haziran Yılı Ocak-Haziran )/2016 Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran /2016 Yılı Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran /2017 Yılı Başlangıç Ödeneğ

26 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2017 YILSONU ORANI * GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,78 13,73 53,03 41, , Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,02 11,43 62,08 43, , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,76 16,34 45,52 40, , Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,11 7,55 46,38 23, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,46 33,06 52,68 43, , Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Karları , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0,00 0,00 4,45 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,25 6,57 59,79 35, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,40-81,20 99,91 2, ,40 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,28 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 10, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,28 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 44, , Proje Yardımları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,47 17,08 48,83 41, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,22 2,31 34,88 23, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,64 14,75 48,88 40, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,56 192,94 53,30 61, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,05 613,93 46,63 50, ,05 06 Sermaye Gelirleri , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 377,61 100,00 0, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 377,61 100,00 0, , Taşınır Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) , , , , , , , , ,00 0, ,43 126, ,75 38, , ,00-50,40 71,14 32, , Vergi Gelirleri 5.270, ,00 602,50 157,00 600,00 490,00 457,50 0,00 0,00 0,00 138,43 0,00 178,75 0, ,18 647,00-67,28 37,51 12,94 647, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , ,00 0, ,00 126, ,00 25, , ,90-50,10 75,60 241, , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler 213, ,00 57,97 0,00 0,00 338,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 213,97 351,10 64,09 100,00 2,19 351, Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,42 15,79 48,54 32, ,42 * =(2017 Yılı Ocak-Haziran Yılı Ocak-Haziran )/2016 Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran /2016 Yılı Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran /2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / TARSUS İçindekiler TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU Temmuz 2018 - ANKARA SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU [Metni yazın] Sayfa 21 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 5 01. Personel

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. Bütçe Giderleri

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı