KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI"

Transkript

1 KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki yıllarda sadece mal ve hizmet üretmek firmaların ayakta kalması için yeterliyken, günümüzde bir takım yeni kavramlarla baş etmek zorunda hissetmektedirler. Bu kavramların en başında düşük maliyet, ürün kalitesi, esneklik, üretim hızı ve en sonunda da çevre sorunları gelmektedir. Bu yeni kavramların iş yaşamına girmesiyle de firmalar zor ve karmaşık bir yönetim sistemine ihtiyaç duymuşlar ve tüm firmaların temel sorunu haline gelen bu yönetim sistemini uluslararası çerçevede standartlaştıran Toplam Kalite uygulamaları devreye girmiştir. Bu standartlaştırma sonucunda firmaların yönetim kalitelerini belgeleyen ISO 9000, 9001, 9002, 9003 ve ISO belgeleri tüm müşteriler için önemli bir referans haline gelmiştir. Bu belgeler özellikle ürettikleri ürünleri ihraç eden firmalar için daha da önemli hale gelmiştir. Her tür işletme, kar etmek, sürekli karlı halde kalmak böylece varlıklarını sürdürmek amacıyla kurulmuştur. Bunu sağlamak için her işletmenin, sürekli olarak pazar paylarını arttırması, ürün kalitelerini yükseltmesi, maliyetlerini en aza indirgemesi, başarılı ve etkili tanıtım ve pazarlama çalışması yapmaları ve pazara rakiplerinden daha önce yeni ürün çıkarması gerekmektedir. Günümüzdeki hızlı değişim ve iletişim olanaklarının gelişmesi ile farklı ülkelerdeki firmalar da birbirlerinin rakibi durumuna gelmiştir. Bu rekabete karşı koymak için de maliyetlerin düşürülmesi ve ürün kalitesinin yükseltilmesi olmazsa olmaz koşul haline gelmiştir. Bu şartları yerine getiremeyen firmalar zor duruma düşmekte veya ortadan silinebilmek-tedirler. Rekabet ortamında hayatta kalabilmek, üstün kaliteli ürünü verimli bir şekilde üretebilmekten geçmektedir. O halde kaliteli ürünü verimli bir şekilde üretmek için neler yapılmalıdır? Verimlilik, aynı malzeme, aynı makine ve ekipman, aynı personel ile aynı zamanda ile daha fazla üretim yapmaktır. Yüksek verimliliği sağlayabilmek için dünya standartlarında bir yönetim anlayışı ile bilgi ve becerilerin arttırılması gerekir. Verimlilik sağlanırken aynı zamanda kalitenin de sağlanması gerekmektedir. Kalite, hizmet ve ürün üretirken, müşteri, işveren ve işçi çemberinin mutluluğu için yapılan tüm çaba ve çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Müşteri mutluluğunu sağlamak için üretmiş olduğunuz bir ürünün fiyatını yarıya düşürebilirsiniz. Bu durumda müşteriniz tatmin olacak ancak bu durumda satış fiyatının düşük olması nedeniyle işveren ve ürünü üreten çalışanlar mutsuz olacaklardır. Bu durum kaliteyi ve performansı da olumsuz etkileyecektir. İdeal olan işveren ve çalışanların yüksek verimlilik ve kaliteyle ürettikleri hizmet ya da malı piyasa koşullarında ideal fiyata satarak işverenin, çalışanların ve müşterinin memnun edilmesidir. Günümüzde müşteri memnuniyeti yerini, müşterinin daha üst düzeyde tatmin edilmesi kavramına bırakmıştır. Örneğin günümüzde üretilen otomobillerin tamamına yakını yüksek kalitede üretilmektedirler. Bazılarının diğerlerine oranla daha çok satılmasının nedeni, sundukları konfor, yüksek teknoloji ürünü olmaları ve bunlara karşılık fiyatlarının düşük olmasıdır. Buna rağmen kalite, çoğunlukla müşterinin beklentisine göre değişmektedir.

2 Kalite kavramının tarihi eski Mısır uygarlığı zamanına kadar uzanmaktadır. Milattan önce 2150 li yıllarda yaşayan Babil Hükümdarı Hamurabi kanunlarının 229. maddesi Eğer bir inşaat ustası birine ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp çökerse ve sahibinin ölümüne neden olursa o ustanın başı uçurulur şeklindedir. Fenikelilerde ise kalite denetimcileri, kalite standardında bir eksiklik görüldüğü bir durumun tekrarında o malı üreten kişinin elinin kesebilme yetkisine sahiptiler. Ülkemizde ise kalite bilinci ilk defa Ahilik teşkilatıyla ortaya çıkmış ve sanatkarlar hem eğitim hem de kalitecilik görevini yapmaya başlamışlardır. Ürettikleri mallarda kalite ön plandaydı, ürünlerini ve müşterilerini iyi tanıyorlardı. Daha sonraki yıllarda devletler kalite ve standartlar konusunda birtakım kriterler ortaya koymaya başlamışlardır. Kalite nedir? Kişiden kişiye değişen bir kavram olan kalitenin birden çok tanımı yapılmaktadır. Kalite bir ürün ya ad hizmet hakkında müşterisi ya da kullanıcısı tarafından verilen hükümdür. Kalite her şeyin en üstünü ve pahalısı değildir. Kalite verimliliktir, etkili olmaktır, bir programa uymaktır. Kalite esnekliktir, önlemdir, süreçtir, bir yatırımdır. Kalite müşteri tatminidir. ISO 9000 standartlarındaki tanıma göre kalite, bir ürün ya da hizmetin, belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Toplam kalite felsefesi Japonya da doğmuştur. Japonya Sanayi Standartlar Komitesi JIS ın yapmış olduğu tanıma göre Kalite, ürün ya da hizmeti, en ekonomik yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir. Toplam kalite felsefesi nedir? İşletmelerde görev yapan tüm bireylerin aktif katılımları ile müşteri tatmini sağlamak ve bunun sonucunda da karlılığa ulaşmaktır. Toplam kalite yönetimi nedir? Uzun vadeli hedeflerle müşteri tatmini sağlayan, içinde yaşanılan toplum ve bireyler için faydalar elde etmeyi amaçlayan, kaliteye odaklı ve tüm çalışanların katılımı temeline dayanan bir işletme yönetimi modelidir. Bu sistemin adı neden toplam kalite sistemidir? Bu sisteme tüm çalışanlar katılılar.

3 Tüm çalışanların hedefleri aynıdır. Tüm çalışanlar fikir birliği içindedirler. Yapılan işlerin tüm yönlerini içerir. İşletme ile ilgili tüm alanlarda kullanılmaktadır. Toplam kalite sisteminin temel öğeleri nelerdir? Olumsuzlukları önlemeye çalışan bir yaklaşım. Faaliyetlerin sonuçlarını ölçme ve istatistiksel olarak gösterme Sürekli iyileşme sağlama Grup çalışması ve katılımcı yönetim modeli ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi nedir? ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) gelişmiş bazı ülkelerin kullandığı ulusal standartları birleştirerek, 1987 yılında Kalite Güvence serisi olarak yürürlüğe koymuştur. ISO 9000 kalite sistemi kurmak için veya mevcut olanı iyileştirmek için kullanılan bir kalite yönetim sistemidir. Bu model bir çok gelişmiş ülkede kabul gören standartlara uygunluk anlamına gelmektedir. Bu standartlarda, mal veya hizmeti tasarlayan, düzenleyen ve son kontrollerini gerçekleştirip tüketiciye sunan, bakım ve onarımını üstlenen kuruluşlarda kalitenin sağlanması ve sürdürülmesi için bulunması ve uygulanması gerekenler bulunmaktadır. Dünyada 60 ülke tarafından benimsenen ISO 9000 serisi, Türkiye de TSE tarafından 1988 yılında TS-ISO 9000 serisi olarak yayınlanmıştır. ISO 9000 belgesi niçin gereklidir? ISO 9000, ürün ve hizmette müşterinin kalite ihtiyaçlarını her aşamada karşılamayı hedeflemektedir ve bu hedef sistemin kuruluş, uygulama ve sürekli geliştirme aşamaları için söz konusudur. Müşteriler gün geçtikçe daha fazla ISO 9000 belgesi olan firmaların ürünlerini tercih etmektedirler. Uluslararası kabul gören bir standarttır. Bazı ihalelerde ön koşul olarak kullanılmaktadır. İşletmelerdeki faaliyetleri geliştirmede kullanılabilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ye yapılacak olan ihraca atlarda aranan koşullardan birisidir. ISO 9000 standartlar serisi hangi modellerden oluşmaktadır? ISO 9001 : Tasarım/geliştirme,üretim, tesis ve satış sonrası servis aşamalarını içeren kalite güvence modelidir.

4 ISO 9002 : Üretim, tesis ve satış aşamalarını içeren kalite güvence modelidir. Tasarımla ilgili faaliyetleri içermez. ISO 9003: Son muayene ve deney aşamalarını içeren kalite güvence modelidir. ISO : Çevre ile ilgili standartları içeren kalite güvence modelidir. İşletmenize en uygun Toplam Kalite Sertifikası hangisidir? Yukarıda sıralanan standartlara her işletme mevcut durumlarını inceleyerek hangi modeli uygulayacağına uzmanların da yardımıyla karar verebilir. Modelin seçimi üst kademe yöneticilerinin sorumluluğundadır. Çoğu kişi ve kutruluşun gözlerinde fazla büyüttükleri ISO 9000 standart çalışmalarının en belirgin ilkesi, kısaca yazdığını yap, yaptığını yaz olarak açıklanabilir. Bu ilke sistemin geliştirme aşamasında sürekli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bir işletmede yapılan işler yazılırken, olası gereken durum ve şartlar değil, o an uygulanmakta olan durumlar yazılmalıdır. ISO 9000 belgesi size ne kazandıracaktır? Maliyetleriniz düşer. Güvenilir ürünler üretmenizi sağlar. Rekabet gücünüz artar. Yönetim sisteminiz etkin hale gelir. Verimliliğiniz ve karınız artar. Pazar payınız artar. Kalite sistemleri nasıl kurulur? ISO 9000 serisi belgelendirme ve toplam kalite sisteminin kurulması için işletmenin yönetim ve organizasyonunda birtakım değişiklikler yapmak gerekmektedir. Öncelikle bu işle ilgili bir birimin kurulması gerekmektedir. Bu birimin görevleri ise, kalite iyileştirme işlerinin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin izlenmesidir. Bu birimde çalışan kişinin işletme içindeki diğer birimlerden bağımsız bir şekilde çalışabilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca görevlendirilecek kişiler bu işlemler için uygun, işletmeyi tanıyan, iyi eğitimli kişiler arasından seçilmelidir. Toplam kalite sistemi kurmada tüm çalışanların etkin bir şekilde kaliteden sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Temel amaç, çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimin güçlenmesine yardımcı olmaktır. Kalite sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken 10 ilke 1. Toplam Kalite yönetimine geçişte IS standardı almak amaç değil araç olarak kullanılmamalıdır. 2. Toplam kalite çalışmasında işletmenin tüm birimleri eksiksiz olarak dahil edilmelidir. 3. ISO 9000 standardı, sistemli çalışma, işleri doğru yapma ve rutin işleri kolaylaştırmada bir araç olduğu ilkesi benimsenmelidir.

5 4. Planlama aşamasında, işletmenin kendi kültürüne ve yapısına uygun bir sistem tasarlanmalıdır. 5. ISO 9000 bakış, şekilcilikten çok maliyet ve müşteri odaklı olmalıdır. 6. Dokuman dağıtımı ve formların kullanımı bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilecek bir yapı oluşturulmalıdır. 7. Eğitimlere katılım zorunlu hale getirilmeli ve katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 8. Toplam kalite sistemi kurmadaki ana amaç işletmenin sistemini iyileştirerek, pazar payını artırmak olduğuna göre, toplam kalite sisteminin, belgelendirme kuruluşları yerine işbirliği yapılan işletmeler tarafından doğrulanması tercih edilmelidir. 9. Sistem iyi anlaşılıp uygulanmalı ve her işletme kendine uygun bir yapıyı benimsemelidir. 10. ISO 9000 standardı yoruma açık olduğundan yeterli bilgi beceri ve yeterli tecrübeye sahip olmayan kişiler tarafından yürütülmesi sırasında büyük hatalar yapılabilmektedir. Bu nedenle deneyimli uzmanlarla çalışılmalıdır. Dr. İrfan MISIRLI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Çağdaş Yönetim Yaklaşımları TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yard. Doç. Dr. Şaban ESEN Kalitenin Tanımı Kalitenin Özellikleri Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi Tanımı Temel Kavramlar Toplam

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Satınalma Günümüzün rekabet koşulları, Teknolojinin gelişimi, Dünya pazarlarının

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Eğitim ve Bilim adına kurulan Kamu yararına oluşturulan Türkiye nin ilk ve tek Federasyonu'dur. Tüm Eğitim Çalışmaları, Konferans, Seminer, Sempozyumlara destek verme

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı