İlk Yayın Tarihi EĞİTİM PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin aldırılması, kurumumuzdan eğitim almayı talep edenler olduğunda (özel firma ve resmi kurum elemanları, stajyerler ve şahıslar) bu taleplerin karşılanması için bir sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Kurumumuz personelinin aldığı her türlü eğitimi ve kurumumuz tarafından özel firma ve resmi kurum elemanlarına, stajyerlere ve şahıslara verilen eğitimler ve iyi laboratuvar uygulamaları ilgili her türlü eğitimi kapsar. 3. SORUMLULAR Kalite Yönetim Birimi Birim Sorumluları Tüm Personel 4. TANIM VE KISALTMALAR Hizmet İçi Eğitim: Mesleki konularda bilgi ve becerileri artırmak için yapılan eğitim. Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi: Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve daha ileriye götürmek için yapılan eğitim. KYB: Kalite Yönetim Birimi 5. UYGULAMALAR Eğitim politikamız: Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak yaptığımız analizlerle ilgili Türk Gıda Kodeksindeki, standartlardaki ve kalite yönetim sistemlerindeki güncel gelişmelerden ve iyileşmelerden sürekli olarak haberdar olmak; konferanslara, seminerlere, meslekî kurslara ve kurum içi eğitim programlarına devam etme ve araştırma projelerine iştirak etme yollarıyla eğitime süreklilik kazandırmak ve kazanılan bu bilgi ve tecrübeyi paylaşmaktır.

2 2 / Kurum Personelinin Eğitimi Yıllık Eğitim Planlarının Hazırlanması Kalite Yönetim Birimi yıllık planların yapılması için her yılının son ayında, gelecek yıl ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesi için birim sorumluları ve laboratuvar personeline sözlü olarak duyuru yapar. Bu eğitimlerde TÜRKAK, TSE, TÜBİTAK gibi kuruluşların yayınlanan eğitim planları da göz önüne alınır. Bunlara göre birim sorumluları ve personel birlikte kimin hangi eğitimi alması gerektiğine karar vererek Eğitim Talep Formu (FORKYB006-P05) nu doldurur ve Kalite Yönetim Birimine verir. Her yılın son ayında gelecek yılın Hizmet İçi Eğitim Programı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel lüğü tarafından kurumumuza gönderilir. Bu program müdür tarafından KYB Sorumlusu ve ilgili birimlere gönderilir, ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimlerin belirlenmesi istenir. Birim Sorumluları personeliyle görüşerek ihtiyaç duyulan eğitimleri belirler ve Eğitim Talep Formu (FORKYB006-P05) nu doldurarak KYB Sorumlusuna iletir. Kurumumuzda çalışan personel yıl içinde konusu ile ilgili veya yeni bir konu hakkında eğitim isteğini bildirmek üzere Eğitim Talep Formu (FORKYB006-P05) nu doldurarak Kalite Yönetim Birimine verebilir. Birim sorumluları yıl içinde kendi birimlerinde görevli personelin eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa Eğitim Talep Formu(FORKYB006-P05) nu doldurarak Kalite Yönetim Birimine iletir. İç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi toplantısı sonucunda eğitim ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bunlar da eğitim planlarına dahil edilir. Personelin eğitim ihtiyaçları Kalite Yönetim Birimi nde değerlendirilir. Kalite Yönetim Birimi tarafından Yıllık Eğitim Planı Formu(FORKYB032-P05) doldurularak gelecek yılın eğitim planını hazırlanır. Doldurulan bu form Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu tarafından imzalanır ve müdür tarafından onaylanır. Hazırlanan eğitim planının bir kopyası ilgili birimlere Kalite Yönetim Birimi tarafından dağıtılır. Eğitimlerin alınması idare tarafından sağlanır. Eğitimlerin alınmasının takibi ve ilgili kayıtların tutulması Kalite Yönetim Birimi ve birim sorumluları tarafından gerçekleştirilir. eğitim için kaynak sağlar Yıllık Eğitim Planı Dışında Alınan Eğitimler

3 3 / 8 Planlanan eğitimlerin dışında oluşabilecek eğitimlerde Yıllık Eğitim Planı Formu(FORKYB032-P05) doldurulur. Yıl içerisinde birim sorumlusu ve personel tarafından talep edilen veya iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi toplantısı sonucu ortaya çıkan eğitim taleplerinin acil olarak yerine getirilmesi gerekiyorsa, gelecek yıl beklenmeden müdürün onayı ile Kalite Yönetim Birimi bu eğitimlerin alınmasını sağlar. Kurumumuza yıl içerisinde gelen eğitim programları, davetiyeler, seminerler ve programlar müdür tarafından Kalite Yönetim Birimi ne havale edilir. Kalite Yönetim Birimi tarafından incelenen bu dokümanların uygun görülenleri ilgili laboratuvar birimlerine gönderilir. İlgili birimlerce o birimde eğitim alacak kişiler belirlenir, birim sorumlusu tarafından Kalite Yönetim Birimi ne bildirilir. Kalite Yönetim Birim Sorumlusu yazılı veya sözlü olarak müdürü bilgilendirir. Gerekli görülürse bu eğitimlerin alınması sağlanır Yurt Dışı Eğitimler Kurumumuza bildirilen yurt dışı ile ilgili kabul ve davet mektupları, duyurular, programlar, programa katılım ve aday personel ismi, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusunun önerisi ve müdürün onayı ile belirlenir. Katılım ile ilgili gerekçe içeren bir yazı ile GKGM bilgilendirilir. GKGM programa katılım ve aday personelin seçimi için son kararı verir. Yurt dışı eğitimini tamamlayan personel eğitimden sonra 5 gün içerinde 2 nüsha Eğitim Raporu Formu (FORKYB029-P05) nu doldurarak Kalite Yönetim Birim Sorumlusuna verir. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu bu rapora dokümanları ekleyerek 5 gün içerisinde GKGM ne bildirir. Eğitim alan personelin aldığı eğitimle ilgili bilgiler Personel Eğitim Bilgi Formu (FORKYB008- P05) na kaydedilir.

4 4 / Eğitim ile İlgili Genel Kurallar Kabul edilen eğitimin sağlanması için İdari ve Mali İşler Birimi tarafından 2 nüsha halinde olur yazısı yazılır. İdari-Mali İşler Birim Sorumlusunun önerisi ile müdür onayının alınması neticesinde gerçekleşir. Eğitim için isim veren adaylara eğitim zamanında izin verilmez ve zorunlu kalınmadıkça aday değişikliği yapılmaz. Zorunlu durumlarda Kalite Yönetim Birimi Sorumlusunun önerisi ve müdürün onayı ile izin ve aday değişikliği olabilir. Eğitime katılan personel eğitim sonucunda Eğitim Raporu Formu (FORKYB029-P05) nu doldurarak 5 gün içerisinde Kalite Yönetim Birimine teslim eder. Eğitim alan personelin aldığı eğitimle ilgili bilgiler Personel Eğitim Bilgi Formu (FORKYB008-P05) na kaydedilir. Eğitim ile ilgili her türlü doküman Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. Diğer birimleri ilgilendiren konular varsa bu konular fotokopi ile çoğaltılarak ilgili birimlere Kalite Yönetim Birimi tarafından dağıtılır. Eğitime katılan kişi eğitim aldığı kurum yada kuruluşun değerlendirilmesi için Eğitim Değerlendirme Formu(FORKYB031-P05) nu doldurur. Eğitime katılan personel, aldığı eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitimle ilgili bilgi, belge ve dokümanları ilgili personel ve müdürün yer aldığı toplantıda gerektiğinde uygulamalı olarak anlatır ve yapılan tüm işlemler Toplantı Tutanak Formu FORKYB007-P04 ile kayıt altına alınır. Böylelikle ilgili personel ve müdür tarafından eğitime giden personelin almış olduğu eğitimin etkinliği değerlendirilmiş olur. Eğitime katılan personel aldığı sertifikaların aslını saklar fotokopisini Kalite Yönetim Birimine teslim eder. Eğitime katılmayı engelleyen bir mazereti olmadan eğitime katılmayan, dokümanları gizli tutan ve teslim etmeyen personel hakkında gerekli işlemler yapılır. ve/veya Kalite Yönetim Birimi eğitim alanların kurum içinde eğitim vermesini isteyebilir.

5 5 / 8 Birim sorumlularından veya personelden eğitime gidenlerin eğitim vermesi talebi olabilir. Bu talep müdür ve Kalite Yönetim Biriminde değerlendirilir, uygun görülürse bu eğitimin verilmesi sağlanır. Yılda en az bir kez Kalite Yönetim Birimi tarafından bütün personele Kurumumuzun Kalite El Kitabı ve Kalite Yönetim Sistemi sözlü olarak anlatılır. Eğitim verenlerin ve eğitimlere katılanların kayıtları Kalite Yönetim Birimi tarafından tutulur. Yıl içerisinde kurumumuz personelinin yurt içi ve yurt dışında aldıkları eğitimler ile kurum içinde verilen eğitimler Eğitim Defteri(DEFKYB005) ne kaydedilir. İyi laboratuvar uygulamaları, yapılan işin anlam ve önemi, hedeflere ulaşılması konusunda tüm personele eğitim verilir. Yapılan bu işlemler mutlaka kayıt altına alınır İşe Yeni Başlayan Personel Eğitimi ve Personel Yetkilendirme İşe yeni başlayan kurum personeli çalışacağı bölüme verilmeden önce, Kalite Yönetim Birimi tarafından kendisine ait Oryantasyon Eğitimi Formu (FORKYB023-P05) doldurulur. Personelin, bu çizelge çerçevesinde laboratuvarımızı tanıması ve yapılan işlemleri görmesi amaçlanır. tarafından; yeni başlayan personel eğitim durumuna ve personel ihtiyacına göre ilgili birimde göreve başlatılır. Yetkilendirme Formu(FORKYB055) kullanılarak birimde başlatılan ilgili personel için bir eğitim planı hazırlanır. Bu planda yapılacak çalışmalar ve yapılması planlanan ay/yıl tarih kısmına yazılır. Gün kısmı ise çalışmalar yapıldığında ayrıca yazılır. Eğitim planında verilecek eğitimin süresi ve içeriği birim sorumlusu tarafından belirlenir. Yeni personel, yeterli olduğuna karar verilene kadar konusunda uzman bir personelle birlikte çalışır. Çalışmaları birim sorumlusu tarafından takip edilir. Yeni personelin yeterli olduğuna birim sorumlusu Yetkilendirme Formu(FORKYB055) nda belirtilen yeterlilikle ilgili konular tamamlandıktan sonra karar verir ve Kalite Yönetim Birimine bildirir. Kayıt altına alınan dokümanların asılları Kalite Yönetim Birimine verilir. Fotokopileri birimde ve kişide bulunur. Yeterlilikle ilgili tüm dokümanlar ilgili forma eklenir. Yetkilendirme Formu(FORKYB055) doldurularak laboratuvar müdürü tarafından onaylandıktan sonra ilgili kişi yetkilendirilmiş olur.

6 6 / 8 Her hangi bir muayene, analiz veya iş konusunda uzman bir kişi kurumumuza yeni tayin olarak gelirse durumuna göre uyum eğitimine girmeden veya uyum eğitimi düzenlenerek Yetkilendirme Formu(FORKYB055) doldurulur müdürün onayıyla konusu ile ilgili birimde görevlendirilebilir. Bu personelin daha önceki çalışmaları ve eğitimleri göz önünde bulundurulur. Daha önce laboratuvarlarda görev yapmış personel eğer çalışmış olduğu alandan farklı bir alanda görevlendirilecekse Yetkilendirme Formu (FORKYB055) kullanılarak eğitim planı hazırlanır. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra yetkilendirme yapılır. Laboratuvar müdürü tarafından onaylandıktan sonra ilgili kişi yetkilendirilmiş olur. Birim sorumluları kendi birimlerinde görevlendirilen yeni personelin eğitim ihtiyaçlarını belirler. Kurum dışında eğitim alması gerekiyorsa Eğitim Talep Formu(FORKYB006-P05) doldurarak Kalite Yönetim Birimine verir. Talep Kalite Yönetim Biriminde değerlendirilir, uygun bulunursa müdürün onayı ile ilgili yerlerde eğitim alması sağlanır Kurum Tarafından Verilen Eğitimler lüğümüzde Görevli Personel, Özel Firma, Şahıs, Stajyerler ve Resmi Kurum Elemanlarına Verilen Eğitimler lüğümüzde çalışan personele yıllık plan dâhilinde ya da plansız olarak tespit edilen konularda iç eğitim verilir. Eğitim isteğinde bulunan firma, şahıs ve stajyer öğrenciler bir dilekçe ile kurumumuza başvurur. Resmi kurumlar eğitim için resmi bir dilekçe ile başvurur. yazıyı Kalite Yönetim Birimi ne havale eder. Kalite Yönetim Birim Sorumlusu ilgili birim sorumluları ile görüşür ve eğitimin verilmesinin uygun olup olmayacağına karar verilir. Eğitim isteği uygun bulunur ise Bakanlığımız personeli dışında başvuruda bulunanlar o yıla ait eğitim ücretini (50 TL + analiz ücreti) döner sermayeye yatırır. Kalite Yönetim Birim Sorumlusu eğitimin başlatılması için ilgili Birim Sorumlusunu bilgilendirir. İlgili birim sorumlusu eğitim süresince gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Birim sorumlusu eğitimle ilgili dokümanları hazırlar eğitimi alanlara bunları kâğıt ya da elektronik olarak verir. Stajyer öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Eğitim veya staj amacıyla Kurumumuza gelen kişiler eğitime başlamadan önce Kalite Yönetim Birimi tarafından Staj Başvuru Formu(FORKYB063-P05) doldurtularak başvurusu alındıktan

7 7 / 8 sonra Eğitim Sözleşme Formu(FORKYB010-P05) ve Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı (DSDKYB026) formu doldurulur. Stajyer öğrencilerin gelen numune yoğunluğuna göre tüm laboratuvar birimlerinde eğitim alması sağlanır. Stajyer öğrencilerin eğitimini Kalite Yönetim Birimi takip eder. Stajyerliği kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından Kurumumuza gönderilen belgeler Kalite Yönetim Birimi tarafından doldurularak okullarına posta ile gönderilir. Kurumumuz müdürü ayrıca personeline gerekli duyulan konularda eğitimi için kaynak sağlayarak bu eğitimlerin alınması sağlar. 6. KAYITLAR Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan dokümanlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PROKYB002) ne göre muhafaza edilir. 7. DAĞITIM İlgili birimlere dağıtımı yapılır. 8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 1. GKGM Tarafından Yayınlanan Yıllık Eğitim Planı. 2. Eğitim Talep Formu (FORKYB006-P05) 3. Yıllık Eğitim Planı Formu (FORKYB032-P05) 4. Personel Eğitim Bilgi Formu (FORKYB008-P05) 5. Oryantasyon Eğitimi Formu (FORKYB023-P05) 6. Eğitim Sözleşme Formu (FORKYB010-P05) 7. Eğitim Raporu Formu (FORKYB029-P05) 8. Eğitim Değerlendirme Formu(FORKYB031-P05) 9. Eğitim Defteri(DEFKYB005) 10. Kayıtların Kontrolü Prosedürü(PROKYB002) 11. Yetkilendirme Formu (FORKYB055) 12. Toplantı Tutanak Formu (FORKYB007-P04)

8 8 / 8 9. REVİZYON Revizyon No Tarih Tüm doküman Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni Revizyon Yapan Uygulamadaki değişiklikler ve yazım hataları İ.İLHAN TÜRKAK Denetiminde tespit edilen uygunsuzluk İ.İLHAN Tüm doküman Sistem gözden geçirme İ.İLHAN Eğitim Etkinliği uygulamasının değiştirilmesi İ.İLHAN Üstbilgi Bakanlık logo değişikliği İ.İLHAN Yeni başlayan personelin eğitim planlaması ile ilgili FORKYB055 te değişiklik yapılması İdari birimlerde yetkilendirme yapılırken sıkıntı yaşanması sebebiyle form değiştirilmiştir. İ.İLHAN İ.İLHAN

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı