Kalite Güven Başarı...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite Güven Başarı..."

Transkript

1 Kalite Güven Başarı...

2 HAKKIMIZDA Artan nüfus popülasyonuna ve gelişen endüstriye paralel olarak, doğaya ve çevreye verilen kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliği önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır. Denetim Mühendislik olarak, alanında uzman kadrosuyla çevre izin ve lisansları, atık yönetimi ve atıksu arıtma sistemleri taahhüt, danışmanlık ve tesis işletmeciliği hizmeti vererek, çevreye olan zararı en aza indirgemenin bizim de sorumluluğumuzda olduğunun bilincindeyiz ve uyguladığımız çözümlerle bu yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bugünden sonra da ilkelerimizden taviz vermeden kaliteli, dürüst ve kendini yenileyen iş anlayışımızla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz

3 NEDEN CEVRE DANISMANLIK HİZMETİ ALINMALI? Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik in EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan ve/veya faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan firmalar; Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izin/lisans uygulamalarına ve çevre denetimlerine tabidirler. Çevre Danışmanlık Hizmeti; İşletmelerin faaliyetlerini mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyen, Tesis içi aylık incelemeler yapan, Yıllık iç tetkik ve çevre eğitim programları düzenleyen, İşletme adına çevre izin ve lisans belgeleri için yapılan başvuru işlemlerinin takip edilmesini ve yapılan takibin teknik bilgi, belge ve raporlarının mevzuata uygunluğunu sağlayan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmete denir. FAALİYET ALANLARIMIZ Çevre İzin ve Lisanların Alınması DKKR / GSM Ruhsat İşlemleri Atık Yönetimi Atıksu Arıtma Sistemleri Projelendirilmesi ve İşletilmesi 2

4 CEVRE İZİN VE LİSANS Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan İzin ve Lisanslar ÇEVRE İZİNLERİ : Emisyon İzni Gürültü Kontrolü İzni Atıksu Deşarjı İzni Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni Derin Deniz Deşarjı İzni ÇEVRE LİSANSLARI: Geri Kazanım Lisansı Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı Atık yağ Geri Kazanım Lisansı Bitkisel atık yağ Geri Kazanım Lisansı Atık pil ve akümülatör Geri Kazanım Lisansı Ömrünü tamamlamış lastik Geri Kazanım Lisansı Ambalaj atığı Geri Kazanım Lisansı Bertaraf Lisansı Atık yakma ve birlikte yakma Düzenli depolama Ara Depolama Lisansı Tehlikeli atık Ara Depolama Lisansı İşleme Lisansı Tıbbi atık sterilizasyon Ömrünü tamamlamış araç işleme Ambalaj atığı toplama ve ayırma Tanker temizleme Hurda metal Atık kabul tesisi Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme Arındırma Lisansı PCB arındırma olarak sıralanmaktadır 3

5 CEVRE İZİN LİSANS SÜRECLERİ 1. AŞAMA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ Çevre İzin Lisansına Tabi Başvuru İptal Edilir. Bakanlık veye Çevre İl Müdürlüğü İnceleme (1 ay) HAYIR Başvuru uygun bulundu EVET Sürecin tamamlanması için 1 yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenir 2. İZİN / LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB almış bir tesis 6ay + 80 gün + 80 gün Ay 1 Yıl İzin / Lisans Dosyasının Konularına göre ilgili daire başkanlıklarına yönlendirilir 80 Gün İlgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilir. Eksiklerin tamamlanması için ek süre verilir. HAYIR Başvuru uygun bulundu mu? EVET HAYIR GFB Geçerlilik süresi sona erdiğinden dolayı ÇEVRE İZİN / LİSANS Çevre izin ve lisansları 5 yıl süre ile geçerlidir. 4

6 DESARJ KALİTE KONTROL RUHSATI İşletme ruhsatı almanın en önemli aşamalarından birisi deşarj kalite kontrol ruhsatını (DKKR) almaktır. AAT Proje Onay Yönetmeliği çerçevesinde tesisin bulunduğu bölgenin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olması durumunda Proje onay ve Deşarj İzni işlemleri Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimleri tarafından yapılır ve DKKR belgesi verilir. DKKR - Deşarj Ruhsatının alınabilmesi için öncelikle atıksuyun karakter ve debisine uygun arıtma tesisi planlanarak hayata geçirilmeli ve daha sonrada sağlıklı bir şekilde işletilmelidir. Bir çok arıtma tesisi iyi işletilemediği için ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu noktada hem teknik hem de resmi konularda sorunları çözecek sağlıklı bir danışmanlık ve bakım hizmeti almak DKKR Deşarj Ruhsatı almada en önemli anahtar olmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde uzman mühendis ve teknik personelimiz arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesini ve tüm resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır. İSKİ kanalizasyona deşarj dahilinde müesseselerden istediği, yoksa arıtma tesislerini projelendirilip devreye alınması, varsa arıtma tesisinin uygunluğundan sonra yine İSKİ tarafından verilen DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATIdır. DKKR resmi kuruluşların alınmasını mecbur tuttuğu birçok ruhsat ve izinlerin ön koşulları arasında bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ilçe belediyeleri tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalışma (GSMR) Ruhsatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca alınması şart koşulan Çevre İzin ve Lisans işlemlerinde de DKKR ön şart olarak istenmektedir. 5

7 1. SINIF GAYRİ SIHHI MÜESSESE (GSM) CALISMA RUHSATI ALMA SÜRECİ Çalışma Ruhsatı Talebi İlgiliden Çalışma Ruhsatı için gerekli belgelerin yazı ile çıkışı 1. Sınıf Gayrisıhhi İşyerlerinin Açma Çalısma Ruhsatı için istenilen evraklar 1) Dilekçe. 2) Başvuru Formu. 3) Vergi Levhası (fotokopisi). 4) Şahıs ise nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet resim, şirket ise imza sirküleri. 5) Mal sahibi ise tapu fotokopisi - kiracı ise kira kontratı ve kooperatif yönetimimden yaptığı işin uygunluğuna dair belge. 6) Makine yerleşim planı 2 adet. 7) Sorumlu müdür sözleşmesi. İlgilisinin belgelerin teslim etmesi (beyan formu-dilekçeuygunluk belgesinin aslı) Beyana uygun değlise Mahallen Tetkik (İtfaiye ve Ruhsat yönünden) Eksiklikler için ilgilisine yazı çıkışı yapılması Beyana Uygunsa Ruhsat harcının hesaplanması Proje onayının yapılması Belgelerin Tamamlanması Ruhsat Harcının Ödenmesi Ruhsat Verilmesi 6

8 ATIK YÖNETİMİ Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemi sonrası kontrolü vb.işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Entegre Atık Yönetimi: Atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanmasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca Önerilen Atık Yönetim Piramidi Atık Yönetim Piramidi alt basamaktan üst basamaklara doğru değerlendirilir. Yani ilk aşama atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır. Daha sonra atığın yeniden kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraftır. ( Düzenli Depolama, Yakma Gibi.) Bertaraf Enerji Geri Kazanımı Geri Dönüşüm Yeniden Kullanım Minimizasyon Önleme 7

9 8

10 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI 4 El Geri Dönüşüm Makineleri Müh. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Akademi Metalurji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Aksu Tost Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti. Anatolia Fontana Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti. Asır Makine- Mustafa Şahin Asır Ramatçılık ve Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti. Avos Ramatçılık Misak Şarklı Canlar Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. Censaş Isıl İşlem San. Tic. Ltd. Şti Çağlar Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çarşı Ramat-Ercan Çağman Dekor Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti. Demsa Kıymetli Madenler San. Ve Tic. A.Ş. Devran Motor Yatakları Burçları ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Dörtel Hidrolik Ltd. Şti. Emak Refining & Recycling System Firdevs Amal-Hakan Amal Genç Galvaniz-İsa Duruş 9

11 GMŞ Yapı Hafriyat ABS Kaplama Gıda ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti. Gülçay Ramat- Kerem Gülçay Gündoğar ABS Kaplama Plastik Kimya Makine San. Tic. Ltd. Şti. IGC Uluslar arası Metalurji San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul Ramat-Yusuf Gök Kapadokya Ramat- Mehmet Özkan Karabay Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti. Motoryat Turizm Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. Nano Kimyevi Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Nevzat Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti. Özkaradeniz Ramat- Kılıçcemil İbrahim Pak Gold Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. Peker Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. Sabur Ramat-Özgür Kurşun Sancak Değerli Madenler Kuyumculuk Teks. Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti. Sistem Elektrometal Tic. Ve San. Ltd. Şti. Sude Ramatçılık ve Dökümcülük- Mustafa Polat Tek Metal Pres Döküm Vema Pnömatik San. Ve Tic. A.Ş. Zirve Ramat-Erhan Aydın 10

12 İOSB Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 2. Ada C Blok No: 123/2 Başakşehir / İstanbul / Türkiye Tel: Fax:

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI MİSYONUMUZ Vakfın amacı, içinde yaşadığımız ortamda, teknolojinin ve endüstrinin sağlamış olduğu olanakların yanı sıra çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, çöp yönetimine

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı