T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı"

Transkript

1 T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE KISALTMALAR TANIMLAR KISALTMALAR GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR İDARİ ŞARTLAR GİZLİLİK ESASLARI PROJEYE İLİŞKİN MÜSTEŞARLIK TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER ÖNGÖRÜLEN PROJE MODELİ KOBİ, YAN SANAYİ VE ÜNİVERSİTE TALEP EDİLEN BİLGİLER FİRMA BİLGİLERİ İletişim bilgileri Personel bilgileri Kapasite bilgileri Mali bilgiler Referanslar SEKTÖR VE TEKNOLOJİYE İLİŞKİN BİLGİLER ÜRÜN BİLGİLERİ Teknik bilgiler PROJE HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİĞER BİLGİLER (VARSA FİRMA TARAFINDAN VERİLMEK İSTENEN İLAVE BİLGİ)

3 1. AMAÇ Bu BİD, aşağıda yer alan bilgi ihtiyaçlarının temini amacıyla Müsteşarlık tarafından yayımlanan resmi bilgi talep dokümanıdır. 2. KAPSAM İşbu BİD Müsteşarlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan Servo Motor Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde: Proje ile ilgilenen firma /kurum/kuruluşları belirlemek, Firma/kurum/kuruluşların Proje ile ilgili ürünlerini tespit etmek, Proje kapsamında toplanacak bilgiler ile Proje sonucu tedarik edilmesi planlanan ürünler ve mevcut veya benzer diğer ürünler arasında teknik, ekonomik ve idari hususlarda karşılaştırma yapmak, Tedarik edilmesi öngörülen sistem veya alt sistemlerine ilişkin teknik detayları netleştirmek, Ürün için lojistik destek ihtiyaçlarını öngörmek, Projedeki risk alanlarını belirlemek, Proje kapsamında yatırım ihtiyaçlarını öngörmek, Müsteşarlık tarafından projeye ilişkin olarak belirlenen hedeflerin erken aşamada gözden geçirilmesini sağlamak, Proje ile ilgili beklentileri öğrenerek proje kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekiyorsa projeyi revize etmek, Proje modelini belirlemek veya öngörülen proje modelinin gözden geçirmek ve nihayetlendirmek, için ihtiyaç duyulan bilginin edinilmesi faaliyetlerini kapsar. 2

4 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3.1. Tanımlar Bu metinde geçen: Ar-Ge Teklife Çağrı Dosyası Ürün : Uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurtiçi teknolojik birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen proje modelini, : Tedarik edilecek Ürün ve Hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik şartnamesi, ihale konusu işin tanımı, hangi şartlarda yapılacağı, sözleşme görüşmelerine esas mali, idari, hukuki hususları, teklif verme şekli gibi konuları kapsayan dokümanı, : BİD e konu olan her türlü araç, gereç, teçhizat, donanım, yazılım, sistem, doküman ve benzeri malzemeyi, ifade eder Kısaltmalar Bu metinde geçen: BİD İHA KOBİ Müsteşarlık / SSM TÇD : Bilgi İstek Dokümanı nı, : İnsansız Hava Aracı : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri, : Savunma Sanayii Müsteşarlığı nı, : Teklife Çağrı Dosyası nı, ifade eder. 3

5 4. GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR 4.1. İdari şartlar BİD içerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya BİD e verilecek cevaplar Müsteşarlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez. Müsteşarlık, bu BİD dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya zorlanamaz Müsteşarlık, işbu BİD e esas teşkil edecek cevapların hazırlanması, gösterim ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak firma/kurum/kuruluşların yapacakları masraflardan ve karşılaşabilecekleri zarar ve harcamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz BİD in yayımlanmış olması, BİD kapsamında yer alan konularda TÇD yayımlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez Müsteşarlık kendi takdirine bağlı olarak, BİD de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini değiştirmekte serbesttir BİD e verilecek cevaplar; Müsteşarlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1 adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en geç 14 Şubat 2013 tarihi saat 16:00 a kadar teslim edilecektir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnönü Bulvarı Kirazlıdere Mevkii Süleyman Emin Caddesi 6/ Bahçelievler / ANKARA/ TÜRKİYE Tel : Faks : İrtibat Noktası: Gökhan UÇAR, Proje Müdürü Tel : İşbu BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar vermiş oldukları cevapların doğruluğunu taahhüt ederler BİD cevapları Müsteşarlığa teslim edildikten sonra Müsteşarlık, Proje kapsamında BİD veren firma/kurum/kuruluşlara inceleme ziyareti düzenleyebilir, açıklayıcı bilgi ve/veya ek bilgi isteyebilir BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, BİD de yer alan hüküm ve şartları aynen kabul etmiş sayılırlar Firma/kurum/kuruluşlar BİD in 5. Maddesinde Müsteşarlık tarafından verilen bilgiler çerçevesinde 6. Maddede yer alan sorulara cevap vereceklerdir. 4

6 4.2. Gizlilik esasları BİD dokümanı Tasnif Dışı gizlilik derecesine sahiptir Müsteşarlığın önceden yazılı izni olmadan firma/kurum/kuruluşlar, üçüncü taraflara BİD ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da doğrulama yapmayacaklardır Müsteşarlık, BİD cevaplarını kendi ihtiyaçları için kullanacak; rekabet dezavantajı yaratacak şekilde hiçbir firma/kurum/kuruluş ile paylaşmayacaktır. 5. PROJEYE İLİŞKİN MÜSTEŞARLIK TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER 5.1. Ürüne ilişkin bilgiler Geliştirilecek olan servo motorlar, yerli firmalarca geliştirilen değişik tipteki hava platformlarında (İHA vb.) kullanılacaktır. Ancak bahse konu hava platformlarının farklı arayüz, teknik (güç, tork (en az/en yüksek/devamlı), voltaj, vb.), fiziksel özellik (boyut, ağırlık, çalışma sıcaklık aralığı vb.) ve ömür ihtiyaçlarına bağlı olarak, değişik tip ve modelde elektro-mekanik servo motorlar geliştirilecektir Öngörülen Proje modeli Proje kapsamında yüklenici, alt yüklenici, iş ortaklığı vb. iş paylaşımına yönelik model önerisinin servo motor ve alt bileşenleri (elektrik motoru, sürücü kartı, aktarma mekanizması, enkoder, sensör, yazılım vb.) kapsayacak şekilde tasarım, üretim, test ve entegrasyon süreçleri için belirtilmesi gerekmektedir KOBİ, yan sanayi ve üniversite Proje kapsamında mükerrer yatırım yapılmaması esas olup, yerli KOBİ, yan sanayi ve üniversitelerde mevcut tasarım, üretim, test ve entegrasyon kabiliyet ve altyapılardan azami ölçüde yararlanılması hedeflenecektir. 6. TALEP EDİLEN BİLGİLER Aşağıda talep edilen bilgiler mümkün olduğunca tablolar halinde doldurulacak ve Müsteşarlığa teslim edilecektir Firma bilgileri İletişim bilgileri Firma Adı Adresi Web sitesi İrtibat noktasının 5

7 adı/ünvanı Tel. No Faks No adresi Personel bilgileri İdari personel sayısı Mühendis sayısı (AR-GE Mühendisi sayısı ve niteliği) İşçi ve teknisyen sayısı TOPLAM Kapasite bilgileri BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5 te tanımlanan ürünün tasarımı, üretim ve testine (kalifikasyon/sertifikasyon) yönelik sahip olduğu teknolojik altyapıya ve projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yatırıma ilişkin bilgileri sunacaktır BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşların sahip olduğu kalite ve tesis güvenlik belgeleri ile hizmet verilen diğer firma veya kurumlarca kalite, mühendislik ve süreç için verilmiş askeri veya sivil belgeler sunulacaktır Askeri (MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-454 vb.) ve sivil (ASME, ANSI, RTCA DO, IP vb.) mühendislik ve test standartları ile ilgili tecrübeler referansları ile beraber belirtilecektir BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşların havacılık ve hava platformları ile ilgili mühendislik, üretim, entegrasyon, test ve sertifikasyon alanında sahip olduğu tecrübeleri ayrıca belirtilecektir BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlarca uygulanan mühendislik, konfigürasyon ve kalifikasyon yönetimine yönelik süreçler belirtilecektir BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşların entegre lojistik destek ve bakım konseptleri belirtilecek olup bu konuya ilişkin referansları sunulacaktır Mali bilgiler BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, mali yapılarına (son 4 (dört) yıla ait yıllık ciro, bilanço, ortaklık yapısı vb.) ilişkin bilgileri sunacaktır Teminat mektupları ve öngörülemeyen maliyetleri karşılamaya yönelik firma yaklaşımı ile ilgili hususlar ayrıca belirtilecektir. 6

8 Referanslar BİD kapsamındaki ürün ile doğrudan ilgili faaliyetleriniz, referans teşkil edebilecek benzer ürünlerinize ilişkin faaliyetleriniz, TSK ve diğer ülke silahlı kuvvetleri envanterine doğrudan veya dolaylı girmiş ürünleriniz (yüklenici, alt yüklenici, iş ortağı, tedarikçi, danışmanlar vb. dahil) ayrıntılı bir şekilde listeleyiniz Sektör ve teknolojiye ilişkin bilgiler BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşların planlanan ürün/ürünlere yönelik stratejik vizyonu ve ürün teknoloji/yol haritası sunulacaktır BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, geliştirilmesi öngörülen ürün/ürünlere ilişkin olarak sivil ve askeri alanda Türkiye de ve dünyada teknolojik gelişim trendi ve ürün alternatifleri, pazar durumu ve ihracat imkanları ile bunlara ilişkin öngörülerini sunacaktır Çift kullanımlı ürünler ve potansiyel askeri ve sivil uygulama alanları ayrıca belirtilecektir İleri dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek teknolojilerden elektro hidrostatik eyleyiciler ile ilgili firma/kurum/kuruluş öngörüler ayrıca sunulacaktır Ürün bilgileri Teknik bilgiler Madde 5.1 de açıklanmıştır Kısıtlamalar (hükümet izinleri vb.) BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, yabancı hükümet izinlerine tabi kalemlerin listesi ile fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil ürüne ilişkin her türlü bilgi ve kısıtlamayı sunacaktır Ürün bileşenleri arasında yurt dışından tedarik zorunluluğu olması halinde ilgili kalemlerin listesi belirtilecektir. Yurt dışı tedarik zorunluluğu olan kalemlerden, tek kaynaktan tedarik edilmek zorunluluğunda bulunanlar ayrıca belirtilecektir Proje hedeflerinin değerlendirilmesi BİD e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5 te belirtilen Müsteşarlık hedeflerine ilişkin değerlendirmelerini ve varsa önerilerini sunacaktır Proje kapsamında yararlanılabilecek yerli KOBİ, yan sanayi ve üniversite tasarım, üretim ve test kabiliyet ve altyapılarına ilişkin değerlendirme ve hedefler sunulacaktır. 7

9 Pazarda ürünün maliyet etkin ve rekabetçi olması için önerilen üretim adetleri belirtilecektir Diğer bilgiler (varsa firma tarafından verilmek istenen ilave bilgi) 8

10 SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI Duyuru Tarihi: 19/12/2012 DUYURUSU BİD Konusu: BİD Teslim Şartları ve (varsa) İstenilen Belgeler: BİD Cevaplarının Teslim Şekli ve Tarihleri: Temas Noktası: Diğer Hususlar: Servo Motor Geliştirilmesi Projesi Bu BİD, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve/veya BİD konusu ile ilgilendiğini bildiren firmalara elektronik posta yoluyla gönderilebilir. BİD e verilecek cevaplar; Müsteşarlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1 adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en geç 14 Şubat 2013 tarihi saat 16:00 a kadar teslim edilecektir. İrtibat Noktası: Gökhan UÇAR, Proje Müdürü Tel : Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kendi takdirine bağlı olarak, BİD de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini değiştirmekte serbesttir. 2. Bu ilanın ve/veya BİD in yayınlanmış olması, BİD kapsamında bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayınlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez. 9

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI 1. NATO NEDİR? 2. NATO YA ÜYE ÜLKELER 3. NATO NEZDİNDEKİ TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 4. NATO NE SATIN ALIR? 5.

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME A- TARAFLAR İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı