Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez"

Transkript

1

2 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesine istinaden Celâl Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

4

5

6 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6 I-GENEL BİLGİLER 10 A-ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ 10 1-Özgörüş 10 2-Özgörev 10 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 10 C-ÜNİVERSİTEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER 15 1-Tarihçe 15 2-Mevzuat 17 3-Fiziksel Yapı 19 a-eğitim Alanları 25 b-sosyal Alanlar 26 c-hizmet Alanları 36 4-Örgüt Yapısı 39 5-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 42 6-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 47 7-İnsan Kaynakları 47 a-akademik Personel 51 b-idari Personel 56 c-işçiler 63 8-Sunulan Hizmetler 65 a-eğitim Hizmetleri 65 b-sağlık Hizmetleri 78 c-diğer Hizmetler 83 9-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 83 II-AMAÇ VE HEDEFLER 86 A-BİRİMİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 86 B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 88 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 89 A-MALİ BİLGİLER 90 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 90 a-bütçe Giderleri 90 b-bütçe Gelirleri 96 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 97 3-Bilişim Teknolojileri 127 B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri 128 a-faaliyet Bilgileri 130 b-proje Bilgileri 131 IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 132 A-ÜSTÜNLÜKLER 132 B-ZAYIFLIKLAR 132 C-HEDEFLER 132 D-DEĞERLENDİRME 133 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 134 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 135 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 136 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 5

7 ÜST YÖNETİCİ SUNUMU Celâl Bayar Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarihinde TBMM 'nde kabul edilip, 11 Temmuz 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunla Manisa'da kurulmuştur. Üniversitemiz, 1992 yılında kurulmuş olmasına rağmen, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geçmişi, devraldığı okullar itibariyle 1964 yılına dayanmaktadır. Bu geçmiş; 1975 yılında eğitime başlayan Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu, 24 Kasım 1975 yılında kurulan (Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı) üç yıllık Gençlik ve Spor Akademisi ile Demirci ilçesinde bulunan 1964 yılında İlk Öğretmen Okulu, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü, 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu ve 3837 sayılı yasa ile fakülteye dönüştürülüp Üniversitemize bağlanan Eğitim Fakültesidir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereği, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Kamu Kurumlarının idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini de içerecek şekilde her yıl İdare Faaliyet Raporu düzenlenmesi gerektiği 5018 Sayılı Kanun ile hüküm altına alınmıştır. Celâl Bayar Üniversitesi yenilikçiliği ve gelişmeyi destekleyen, hür ve eleştirel düşüncenin sürekliliğine imkân sağlayan bir çalışma ortamında görevlerini yerine getirir. Üniversitemiz, kurumsal kimliğinin ve kültürünün temellerini oluşturan değerleri, tüm çalışanlarıyla ve öğrencileriyle paylaşmaktadır. Ülke menfaatlerine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve bu nitelikli insan gücünün topluma hizmette atıl kalmaması konusunda önemli kurumlar olan üniversitelerin değişimlere uyum sağlaması kadar değişimlerin önderi, yönlendiricisi olması da gerekmektedir. Üniversitelerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için bugünden geleceği görüp, buna göre stratejik kararlar alıp, planlamalar yapmaları ve uygulamaları önemlidir. Üniversiteler, sürekli değişen şartlar, uygulamada karşılaşılan engeller, azalan iktisadî kaynaklar ve yükselen maliyetler nedeniyle değişime uyum sağlamada, başarıya ulaşmada, değişimi yönetme ve değişimde önder olmada çok ciddi stratejik planlamalar hazırlayıp, uygulamak mecburiyetindedirler. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 6

8

9 Celal Bayar Üniversitesinin Manisa İl Merkezi ve İlçelerinde Bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Soma Meslek Yüksekokulu Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Demirci Meslek Yüksekokulu Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar Meslek Yüksekokulu Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Bilimler YO Gördes Meslek Yüksekokulu Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Kula Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor YO Sağlık YO Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Organize Sanayi Bölgesi MYO Gölmarmara MYO Turgutlu Meslek Yüksekokulu Ahmetli Meslek Yüksekokulu Alaşehir Meslek Yüksekokulu Salihli Meslek Yüksekokulu Sarıgöl Meslek Yüksekokulu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 8

10 Tablo 1 - Birimlerin Yerleşkelere Dağılımı YERLEŞKE FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YO ENSTİTÜ MERKEZ UNCUBOZKÖY MURADİYE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Yüksekokulu B.E.S.Y.O. Uygulamalı. Bil. YO Sağlık Hizmetleri MYO. Organize Sanayi Bölgesi MYO Gölmarmara MYO. AHMETLİ Ahmetli MYO. AKHİSAR Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar MYO. ALAŞEHİR Alaşehir MYO. DEMİRCİ Eğitim Fakültesi Demirci MYO. GÖRDES Gördes MYO. KIRKAĞAÇ Kırkağaç MYO. KÖPRÜBAŞI Köprübaşı MYO. KULA Kula MYO. SALİHLİ Salihli MYO. SARIGÖL Sarıgöl MYO. SARUHANLI Saruhanlı MYO. SOMA Soma MYO. TURGUTLU Turgutlu MYO. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9

11 I - GENEL BİLGİLER A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ Özgörüş; Değişen ve gelişen bir Üniversite olarak öngörüşümüz, Ulusal ve uluslar arası düzeyde yetkin, saygın, önder ve işbirliğine açık, değişen koşullara uyum sağlama becerisine sahip bireyler yetiştiren ve geliştiren bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Özgörev; Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak amacı ile çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi, mezunları kamuoyu tarafından tercih edilen, sürekli öğrenen önder bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, tanımları, yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Kurumlarını ve Üniversiteleri şu şekilde tanımlamıştır. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. Üniversiteler: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu nun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 10

12 Rektör: Seçimi ve Atanması: Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip, atanabilirler. Senato: Kuruluş ve işleyişi: Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakültedenfakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Üniversite Yönetim Kurulu: Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Fakülteler: Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Enstitüler: Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp fakültelerince uygulanır. Yüksekokullar: Yüksekokullar, ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. Bölümler: Bölümler; fakülte ve yüksekokulların amaç kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hukuk ve İlahiyat gibi geleneksel olarak lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür diploma veren yükseköğretim kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 11

13 Anabilim veya Anasanat Dalı: Anabilim veya anasanat dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitimöğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Bilim veya Sanat Dalı: Bilim veya sanat dalı, anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarına bağlı olarak bilim veya sanat dalı kurulmasına ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekanın ortak önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversite senatosunca karar verilir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 12

14 ÜNİVERSİTE İDARİ TEŞKİLATI: Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yedinci bölümünde açıklanmıştır. Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun Madde 60 Mali Hizmetler Birimi 5436 Sayılı Kanun Madde 15 Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. YÜKSEKÖĞRETİMİN AMAÇLARI 2547sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu nun Amaç başlıklı 4 ncü maddesi kapsamında yükseköğretimin amacı; a. Öğrencilerini; ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 13

15 b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, c. Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. YÜKSEKÖĞRETİMİN ANA İLKELERİ a. Öğrencilere, ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. c. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır. d. Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir. e. Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. f. Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. g. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. h. Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim insan gücü - eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. ı. Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 14

16 Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. T.C. Anayasası Yükseköğretim Kurumlarını aşağıdaki şekilde maddeleştirmiştir. MADDE 130. Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. C- ÜNİVERSİTEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Adını; Milli mücadele yıllarında Atatürk ün silah arkadaşı, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde Saruhan Mebusluğu da yapmış olan III. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar dan alan Üniversitemiz, simge olarak sevgi, bilgi ve gelişmeyi geçmişten geleceğe taşımayı temsil eden Manisa Lalesi ni (Anemon) seçmiştir. Celal Bayar Üniversitesi kurulmadan önce Manisa merkezde ve birkaç ilçesinde yükseköğretim kurumları bulunmaktaydı. Bu kurumlar, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak Manisa da yükseköğretimin temelini atmış durumdaydılar yılında Ege Üniversitesi ne bağlı Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Ön Lisans Yüksekokulu açılmış ve bu yüksekokul lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayarak Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulu adını almıştır. Sonra Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan ilk yüksek öğretim kurumu, daha sonra 11 Temmuz 1992 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla kurulan Celal Bayar Üniversitesi ne bağlanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne dönüşmüştür. Yine, Manisa merkezdeki ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan Manisa Spor Akademisi, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü olarak faaliyet gösterirken Üniversitemizin kuruluşuyla Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na dönüşmüştür. Manisa merkezdeki bu kurumlardan başka Demirci ilçesinde 1964 yılında açılan ilköğretmen okulu, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü ne dönüşmüş, 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ne, sonra 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesi ne bağlanmıştır. Bunlardan başka, Akhisar ilçesinde Ege Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim veren Tütün Eksperliği Yüksekokulu ve Alaşehir ilçesindeki Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanan ilk yüksekokullar olmuştur. Manisa Merkezde, Sağlık Bakanlığı na bağlı olarak eğitim veren Sağlık Meslek Lisesi 10 Eylül CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 15

17 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Üniversitemize bağlanmış, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında kurulmasıyla birlikte çevresindeki yerleşik, yükseköğretim kurumlarını böylece bünyesinde toplamış ve aynı zamanda Üniversitenin temeli olan Fakültelerini açmıştır. Bunlar, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi dir. Tıp Fakültesi, 1994 deki kuruluşunun hemen ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Morris Şinasi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ni kurarak Manisalıların ve Ege Bölgesi ndeki pek çok ilin sağlık gereksinimlerini karşılamaya başlamış; bilimsel ve teknik donanımıyla da Ege Bölgesi ndeki en büyük araştırma hastanelerinden biri olmaya adaydır. Celal Bayar Üniversitesi nin kuruluş kanununda yer alan ve Üniversitenin bilimsel gelişmesinde çok önemli bir yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü de 1992 yılında kurulmuşlardır. Manisa nın hemen bütün ilçelerinde birer meslek yüksekokulu açan Celal Bayar Üniversitesi, bu okullarda ilçelerin ekonomik gereksinimlerine ve tarımsal eğilimlerine uygun eğitim yapmaktadır. Türkiye nin ve Ege Bölgesi nin tarihi ve kültürel dokusu en zengin illerinden biri olan Manisa, Üniversitemizin bilimsel çalışma ve araştırmaları ile gelecekte de daima ön planda olacak ve bir Üniversite şehri olarak anılacaktır. Yükseköğretimin amaç ve ana ilkelerine uygun olarak ilkelerimiz; Atatürk ilkelerine bağlılık ve çağdaşlık, İnsan haklarına saygılı, demokratik ve işbirliğine açık bir yönetim anlayışına sahip olmak, Eğitimde kaliteyi ilke edinmek, Katılımcı, kararlı, tutarlı ve saydam olmak, Öğrenci ve kalite odaklı; ayrımcı olmayan bir hizmet sunmak, Yenilikçi, özgür ve disiplinli, etik değerlere bağlı, yenilikçi akademik kadro oluşturmak, Yerel ve bölgesel kurumlarla iletişim ve işbirliği kurma anlayışında olmak, Karşılaşılabilecek olgu ve olaylarda nesnel davranmak, Ele alınan ve işlenen bilimsel konu ve araştırmalarda özgün ve yenilikçi olmaya özen göstermek, Kurumsal ilişkilerde hoşgörü ve saygı temeline dayalı hareket etmek, Kurum içi ilişkilerde takım ruhunu geliştirici ve başarıyı ödüllendirici, adil bir tutum sergilemek, Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 16

18 2- MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 2922 Sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 5102 Sayılı Yükseköğretim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 486 sayılı Damga Vergisi Kanunu 492 sayılı Harçlar Kanunu 5463 Sayılı Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 17

19 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 818 sayılı Borçlar Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 7201 sayılı Tebligat kanunu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, 78, 124, 190, 289, 291, 294, 306, 375, 378, 450, 486, 496, 497, 498 ve 515 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ler Bu Kanunlara dayalı yayımlanan ikincil mevzuattan oluşmaktadır. Üniversitemiz mevzuatları; Aile Planlaması İnfertilite Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Alerji Ve Astım Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Deneysel Fen Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Kadın Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Mahalli İdareler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Manisa Ve Yöresi Türk El Sanatları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetmeliği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönetmelik Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme Ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik Önlisans Ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Uygulamalı Matematik Ve Hesaplama Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yabancı Diller Öğretimi, Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 18

20 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 3- FİZİKSEL YAPI Tablo 2 Harcama Birimlerinin Faaliyet Gösterdiği Alanlar Harcama Birimlerinin Toplam Açık ve Kapalı Alanları ( m 2 ) TOPLAM KAPALI ALAN TOPLAM AÇIK ALAN YERLEŞKE ADI (m 2 ) (m 2 ) BESYO(Merkez Kampusu) Turgutlu MYO Gölmarmara MYO Kırkağaç MYO Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Saruhanlı MYO Akhisar MYO Soma MYO Salihli MYO Gördes MYO Tütün Eksperliği YO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 182 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 761 Yapı İşleri Daire Başkanlığı Sarıgöl MYO İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 319 Personel Daire Başkanlığı 442 Hukuk Müşavirliği 160 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü 450 Kula MYO Ahmetli MYO Alaşehir MYO Fen Bilimleri Enstitüsü 600 Mühendislik Fakültesi Sağlık YO Uygulamalı Bilimler YO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri MYO İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Köprübaşı MYO Demirci MYO Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi 150 Sürekli Eğitim Uyg. ve Araş. Merkezi Müdürlüğü Diğer Bölümler/Merkez Kampus Uncubozköy Yerleşkesi Sağlık Uyg. ve Araş. Hastanesi Moris Şinasi Yerleşkesi TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 19

21 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 20

22 Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam GENEL TOPLAM Tablo 3 - Kapalı ve Açık Alanlar BİRİM ADI PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR Akademik İdari Laboratuar Sinema Derslik, Anfi, Büro, Büro, Salonu, Misafirhane, Seminer ve Çalışma ve Çalışma ve Kantin, Lojman, Konferans Tıbbi Bilgisayar Diğer Toplantı Toplantı Kafeterya, Yurt, v.b. Salonu Odaları Odaları v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları SİRKÜLÂSYON ALANLARI Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu SPOR ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan Tartan Pist, Spor, Futbol Jimnastik ve Sahası, Halı Kondisyon Saha, Tenis Salonu Kortu m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Diğer Bölümler Kırkağaç MYO S.K.S. Daire Başk Sağlık Bil. Enst Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Akhisar MYO Gördes MYO Soma MYO Turgutlu MYO Sarıgöl MYO Salihli MYO Saruhanlı MYO Tütün Eksperliği YO Beden Eğit. Spor YO Bilgi İşlem Daire Başk Ahmetli MYO İdari Mali İşler Daire Başk Öğrenci İşleri Daire Başk Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk Personel Daire Başk Kütüphane Dok. Daire Başk Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültür Araş. Ve Uyg. Merkezi Mahalli İdareler Araş.veUyg. Merkezi Kadın Çalışmaları Uyg. Ve Araş. Merkezi Hukuk Müşavirliği Üniv. San. İşbirliği Tek. Araş. Ve Uyg. Merkezi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 21

23 Sürekli Eğit. Uyg. Ve Araş. Merkezi Sosyal Bil. Enstitüsü Kula MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Köprübaşı MYO Demirci MYO Bilgisayar Araş. Uyg. Merk Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi Gölmarmara MYO Alaşehir MYO Uygulamalı Bilimler YO TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 22

24 Tablo 4 - Mülkiyet durumuna göre taşınmazlar. YERLEŞKE / HARCAMA BİRİMİ ADI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Maliye Diğer Üniversite Hazine (Açıklayınız) Tahsisli TOPLAM (m²) A-MERKEZDE BULUNAN BİRİMLER 1-REKTÖRLÜK ve BESYO YABANCI DİLLER OKULU SAĞLIK YÜKSEK OKULU GÖLMARMARA MYO DARÜL ŞİFA Vakıflardan kiralık 6-MEVLEVİHANE Vakıflardan kiralık 7-MORİS ŞİNASİ HASTANESİ Valilik protokolü 8-UNCUBOZKÖY KAMPÜSÜ AÇIKLAMA 9-MURADİYE KAMPÜSÜ ,51 m2'si Yurt-Kur'a tahsisli MERKEZ BİRİMLER TOPLAMI B-İLÇELERDE BULUNAN BİRİMLER 1-AHMETLİ MYO AKHİSAR TÜTÜN EKP. YO VE MYO ALAŞEHİR MYO ,00 m2'si YUR-KUR'a tahsisli 4-DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEMİRCİ MYO Esnaf Kredi Koop.'dan irtifak hakkı 6-GÖRDES MYO KIRKAĞAÇ MYO KÖPRÜBAŞI MYO Belediye meclis kararı 9-KULA MEB'den tahsis 10-SALİHLİ MYO SARIGÖL MYO Belediye protokolü 12-SAUHANLI MYO Saruhanlı SD VE Y. Vakfından kiralık 13-SOMA MYO TEAŞ protokolü 14-TURGUTLU MYO İLÇE BİRİMLERİ TOPLAMI GENEL TOPLAM BİLGİ: Veriler Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 23

25 Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Materyal İle Kaplanması Özel Tuvalet Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı Tablo 5 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI Kırkağaç MYO Diğer Bölümler / Merkez Kampusu Kula MYO Ahmetli MYO Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akhisar MYO Sarıgöl MYO Gölmarmara MYO Alaşehir MYO Salihli MYO Saruhanlı MYO Gördes MYO Turgutlu MYO Tütün Eksperliği YO Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor YO İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi HASTANE Uncubozköy Yerleşkesi Moris Şinasi Yerleşkesi TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24

26 a- Eğitim Alanları Tablo 6 - Kapalı Mekânların Kullanım Durumuna Göre Dağılımı 0 50 Kişi EĞİTİM ALANI Adet Kişi m2 Adet m2 Anfi K A P A S İ T E Kişi Kişi Kişi Adet 5 Sınıf Atölye Laboratuar (Bilgisayar) Laboratuar (Diğer ) Toplantı Salonu Laboratuar (Sağlık) Laboratuar (Araştırma) Adet 2 m2 290 Adet m2 Adet m2 251 Kişi Ve Üzeri Adet m Laboratuar (Kütüphane) Konferans Salonu Kapalı Spor Salonu TOPLAM m Kişi TOPLAM Adet m BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 25

27 Üniversitemiz birimlerine ait toplantı, konferans ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirildiği bazı salonlarımız: 2100 m 2 alana sahip 528 kişilik Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Tıp Fakültemize ait 140 m 2 alana sahip 100 kişilik toplantı salonu, Fen Edebiyat Fakültemize ait 194 m 2 alana sahip 202 kişilik Mavi Salon ve 52m 2 alana sahip 15 kişilik toplantı salonu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize ait 2 adet 115 m 2 alana sahip 150 şer kişilik toplantı salonu ve 115 m 2 alana sahip 100 kişilik konferans salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza ait 100 m 2 alana sahip 44 kişilik toplantı ve konferans salonu, Demirci Eğitim Fakültemize ait 2 adet 90 m 2 alana sahip 100 er kişilik toplantı ve 90m 2 alana sahip 100 kişilik konferans salonu, Demirci Meslek Yüksekokulumuza ait 92 m 2 alana sahip 130 kişilik toplantı salonu, 319 m 2 alana sahip 120 kişilik sinema salonu ve sanat atölyemiz, bulunmaktadır. b- Sosyal Alanlar Tablo 7 Sosyal Alanlar (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Okuma Salonu) Yemekhane, Kantin ve Kafeteryanın Sosyal Alan Sayısı Kapalı Alanı(m 2 ) Kapasitesi (kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Okuma Salonu TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Yemekhane, okuma odası, kantin ve kafeteryalarımızda toplam bazda kişi başına ortalama 1,83 m 2 alan düşmektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 26

28 Tablo 8 Sosyal Tesis ve Konukevi Bulunduğu Yer Kapasitesi/Kişi Alaşehir 12 Misafirhane Demirci 17 Gördes 8 Merkez 30 Lojman Demirci 40 TOPLAM 107 BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Üniversitemize ait misafirhane ve lojmanlarda aynı anda 107 kişi konaklayabilmektedir. Spor Tesisleri Tablo 9 Spor Tesislerinin Kapalı-Açık Olarak Dağılımı TESİS ADI Spor Tesisleri Kapalı Kullanım Alanı (m²) Açık Kullanım Alanı (m 2 ) Muradiye Kampusu Futbol Sahası m2 Muradiye Kampusu Tenis Kortu m2 Muradiye Kampusu Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Eğitim Fak. Futbol Sahası m2 Eğitim Fak. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Eğitim Fak. Kapalı Spor Salonu m2 Beden Eğitimi Spor Y.O. Futbol Sahası m2 Beden Eğitimi Spor Y.O. Futbol Sahası m2 Beden Eğitimi Spor Y.O. Tenis Kortu ( Okul Önü-3 lü ) m2 Beden Eğitimi Spor Y.O. Tenis Kortu ( Yemekhane ark.) m2 Beden Eğitimi Spor Y.O. Tenis Kortu ( Havuz Yanı) m2 Beden Eğitimi Spor Y.O. Kapalı Spor Salonu (Atatürk Spor S ) m2 - Beden Eğitimi Spor Y.O. Açık Yüzme Havuzu m2 Turgutlu M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Turgutlu M.Y. O. Futbol Sahası m2 Ahmetli M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Salihli M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Alaşehir M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Demirci M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Kırkağaç M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 Akhisar M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi m2 TOPLAM m m2 GENEL TOPLAM BİLGİ: Veriler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınmıştır. Kapalı yüzme havuzu inşaatımız halen devam etmektedir m2 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 27

29 Tablo 10 - Üniversitemiz spor salonları Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Birim Adı Spor Dalı Adet Alan (m 2 ) Spor Dalı Adet Alan (m 2 ) Tenis Kortu Tenis Kortu Basketbol Salonu Basketbol Voleybol Salonu Voleybol (Beton Saha) Voleybol Hentbol Salonu BESYO (Toprak Saha) Masa Tenisi Futbol (Toprak Saha) Fitness Salonu Tartan Pist Spor Salonu Çok Amaçlı Çim Saha Kondisyon Salonu Yüzme Havuzu Tenis Kortu Tenis Kortu Basketbol Salonu Basketbol - - Badminton Salonu - - Futbol (Çim Saha) Sağlık, Kültür ve Spor Masa Tenisi Futbol (Toprak Saha) - - Daire Başkanlığı Fitness Salonu Tartan Pist - - Spor Salonu Çok Amaçlı Çim Saha Kondisyon Salonu - - Yüzme Havuzu Yüzme Havuzu Güreş Gölmarmara MYO Masa Tenisi 2 30 Alaşehir MYO Masa Tenisi Akhisar MYO Masa Tenisi 3 90 Voleybol-Basketbol(beton saha) Köprübaşı MYO Basketbol Voleybol (Beton Saha) Gördes MYO Basketbol Voleybol (beton saha) 1 631,3 Diğer Bölümler Basketbol Basketbol Salonu Basketbol Voleybol Voleybol Salonu (Beton Saha) Kırkağaç MYO Badminton Salonu Futbol (Çim Saha) Spor Salonu Masa Tenisi 2 36 Basketbol Salonu Basketbol Soma MYO Voleybol Voleybol Salonu (Beton Saha) Kula MYO Masa Tenisi 1 50,74 Basketbol+Voleybol Tütün Eksperliği YO Basketbol Salonu Basketbol Fitness Salonu Basketbol Eğitim Fakültesi Futbol Spor Salonu (Toprak Saha) Ahmetli MYO Basketbol-Voleybol(Beton Saha) Demirci MYO Voleybol (Beton Saha)+ Voleybol İktisadi ve İdari Bil. Tenis Kordu,basketbol,voleybol Fakültesi salonu Tenis Kordu 2 Basketbol 2 Turgutlu MYO Voleybol(Beton Saha) 1 Futbol (Çim Saha) 1 Tartan Pist 1 Toplam BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 28

30 Üniversitemizde 33 adet m2 kapalı ve 32 adet m2 açık olmak üzere toplam m2 spor tesisi bulunmaktadır. Tablo 11 Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı/ Konferans Salonları Alan 2 (m ) Sayı Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplantı ve Sinema Salonu TOPLAM Kapasite (kişi sayısı) BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Üniversitemizde toplam 56 adet, m2 alana sahip, kişi kapasiteli toplantı, konferans ve sinema salonları mevcuttur. Tablo 12 - Toplantı ve Konferans Salonlarının Kapasite Bazında Dağılımı Kapasite Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) Toplam 0 50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi ve Üzeri Toplam BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 29

31 Tablo 13 Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sıra Kulüp Adı Üye Sayısı 1 Eğitim Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü 27 2 Eğitim Fakültesi Müzik Kulübü Eğitim Fakültesi Şiir ve Tiyatro Kulübü Eğitim Fakültesi Halk Oyunları Kulübü 23 5 Eğitim Fakültesi Sinema ve Fotoğraf Kulübü Eğitim Fakültesi Türkçe Gönüllüleri Kulübü 43 7 Eğitim Fakültesi Havacılık Kulübü 23 8 Eğitim Fakültesi Tarih Kulübü 37 9 Eğitim Fakültesi Türk Dünyası Kültür-Sanat Kulübü 7 10 Eğitim Fakültesi Kültür Fizik Kulübü Tıp Fakültesi TURKMSIC Kulübü(Türk Tıp Öğrencileri Uluslar arası Komitesi) Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Tıp Fakültesi Bilim Kulübü Tıp Fakültesi Spor Kulübü Tıp Fakültesi Kültür Kulübü Tıp Fakültesi Çevrecilik ve Sosyal Dayanışma Kulübü Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Geliştirme Kulübü Tıp Fakültesi Satranç Kulübü 7 19 Tıp Fakültesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Tıp Fakültesi Türkök Hücre Kulübü Tıp Fakültesi Gezi ve Sanat Etkinlikleri Kulübü 8 22 Fen Edebiyat Fakültesi Fotoğrafçılık Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Çalışmaları Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Edebiyat Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Genç Bilimciler Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Tiyatro Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Turkuaz Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Araştırmaları ve Dalış Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Bilim Kulübü 7 33 Mühendislik Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Mühendislik Fakültesi Robot Teknolojileri Kulübü Mühendislik Fakültesi Girişimci Genç Mühendisler Kulübü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Kulübü Mühendislik Fakültesi Alternatif Enerji Kulübü Mühendislik Fakültesi Gezi ve Doğa Yürüyüşleri Kulübü Mühendislik Fakültesi Tiyatro Kulübü Mühendislik Fakültesi Optimum Kulübü Mühendislik Fakültesi İnşaat Kulübü 7 42 Mühendislik Fakültesi Sosyal Sorumlu Girişimci Mühendisler Kulübü 7 43 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü 38 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30

32 44 İktisadi ve İdari Bilimler Genç Yatırımcılar Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Sorumluluk Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Genç TEMA Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Yardım İçin Sanat Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Fotoğraf Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çevre Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Girişimcilik ve Kariyer Kulübü 7 52 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Münazara Kulübü 7 53 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 54 Uyg. Bil. YO Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata nın Yolunda 57.Alay Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basın-Yayın Kulübü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilim ve Kültür Kulübü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Genç Tema Kulübü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Genç Liderler Kulübü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Kulübü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Hayvan Dostları Kulübü 7 61 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Su Altı Sporları(SAS) Tütün Eksperliği Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Tütün Eksperliği Yüksekokulu Kültür ve Sanat Kulübü Sağlık Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Sağlık Yüksekokulu Okulu Bilim Kulübü Sağlık Yüksekokulu Kültür-Sanat Kulübü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Maket Model ve Havacılık Kulübü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilim Kulübü Salihli Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 72 Salihli Meslek Yüksekokulu Doğa Kulübü Turgutlu Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 74 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Türk Halk Müziği Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Doğa Yürüyüşleri Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Ahmetli Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 79 Ahmetli Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü 7 80 Akhisar Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Akhisar Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü Akhisar Meslek Yüksekokulu Müzik Kulübü Gördes Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Demirci Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Demirci Meslek Yüksekokulu Tarih Kulübü Kula Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Kula Meslek Yüksekokulu Etik Değerler Kulübü Kula Meslek Yüksekokulu İşletme Kulübü Soma Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 31

33 91 Soma Meslek Yüksekokulu Dağcılık ve Doğa Yürüyüşleri Kulübü Soma Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Teknogıda Kulübü 7 95 Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Gölmarmara Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Alaşehir Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 15 TOPLAM BİLGİ: Veriler SKS Daire Başkanlığından alınmıştır. Üniversitemizde üye sayısı bulunan 97 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Tablo 14 Öğrenci Kulüp Faaliyetleri Okul Adı Kulüp Adı Faaliyet Adı Alaşehir MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü Faaliyet Sayısı 10 Kasımda Çelenk Sunma 1 Kitap Okuma Günleri 1 Kitap Sergisi 1 Akhisar MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü 18 Mart Anma Töreni 1 Gördes MYO Salihli MYO Saruhanlı MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü Programı 1 Köy Okulu Ziyareti Bağış Takdimi 2 Sınıflar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Mezuniyet Balosu(bodrum) Mezuniyet Eğlence Konseri 5 Tiyatro Bir Demet Tebessüm ve Müzik Dinletisi 6 Doğa Kulübü Fidan Dikimi 1 Doğa Kulübü Çanakkale ye Gezi 1 Doğa Kulübü Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği 1 Doğa Kulübü Gençlik Şöleni 1 Doğa Kulübü Ankara Anıtkabir Ziyareti 1 Çevremiz ve Çevre Koruma konulu konferans 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Terörle Mücadele konu başlığı altında konferans verildi. 1 İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u anma konu başlığı altında konferans verildi. 1 Mühendislik Fakültesi-Optimum İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Kulübü Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu 1 Tıp Fakültesi Bilim Kulübü Tıp Fakültesi Bilim Kulübü Geleneksel 8. Bilgi Yarışması 1 Sağlık YO. Kültür Sanat Kulübü Hayatta Başarmak 1 İ.İ.B.F-Genç Yatırımcılar Kulübü Orta Doğu Teknik Üniversitesi-9.Türkiye 1 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 32

34 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi Tıp Fakültesi-Bilim Kulübü Akdeniz Üniversitesi Pratisyen Hekime Yönelik Pediatri Tıp Öğrenci Kongresi 1 İ.İ.B.F Sosyal Sorumluluk Kulübü Kariyer Zirvesi 2 Tıp Fakültesi Bilim Kulübü Prof. Dr. Emin KANSU 1 Boğaziçi Üniversitesi-Üniversite Üniversiteyi Fen Edebiyat Fakültesi-Atatürkçü Tartışıyor 1 Düşünce Kulübü Mühendislik Fakültesi-Atatürkçü Boğaziçi Üniversitesi-Üniversite Üniversiteyi Düşünce Kulübü Tartışıyor 1 Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Kulübü 18 Mart Üniversitesi-Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 1 İ.İ.B.F Sosyal Sorumluluk Kulübü Mini MBA 2 Sağlık Yüksekokulu-Bilim Kulübü Dokuz Eylül Üniversitesi-12. Pediatri Sempozyumu 1 İ.İ.B.F-Fotoğraf Kulübü Konya Selçuk Üniversitesi-2. Selçuk Fotoğraf ve Sinema Günleri 1 İ.İ.B.F. Genç TEMA Kulübü Mersin Üniversitesi-14. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 1 Tıp Fakültesi-Bilim Kulübü Uludağ Üniversitesi-Cerrahi konulu 12. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi 1 Fen Edebiyat Fakültesi Fotoğrafçılık Çeşme Alaçatı Fotoğraf Teknikleri ve Çekimi Kulübü (Uygulamalı) 1 İ.İ.B.F Yardım İçin Sanat Kulübü Lütfen Kızımla Evlenir misin? 2 Mühendislik Fakültesi-Robot Teknolojileri Kulübü İstanbul Teknik Üniversitesi-Robot Olimpiyatları 1 UBYO Basın ve Yayın Kulübü Bankacılık Vizyonu 1 BESYO Su Altı Sporları Kulübü Antalya/Kemer-Uluslararası 5. Kemer, Paris II Batığı Dalışı 1 Eğitim Fak. Fotoğrafçılık Kulübü Efes-Meryemana-Şirince Fotoğraf Teknikleri ve Çekimi (Uygulamalı) 1 Eğitim Fak. Fotoğrafçılık Kulübü Demirci İçikler-Yarbasan-Durhasan Fotoğraf Teknikleri ve Çekimi (Uygulamalı) 1 Sağlık Yüksekokulu-Bilim Kulübü Gaziantep Üniversitesi-10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi 1 İ.İ.B.F Maliye Kulübü Bilgilendirme Sunumu 6111 Sayılı Kanun 1 Eğitim Fakültesi Sinema Fotoğraf Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3. Fotoğraf Kulübü Yarışması 1 UBYO Toplum Gönüllüleri Kulübü EURODESK-Avrupa Birliği Aktarım Ağı 1 Tıp Fakültesi Çevrecilik ve Sosyal Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası Çevre Konulu Dayanışma Kulübü Şenlik 1 İ.İ.B.F Sosyal Sorumluluk Kulübü Pazarlama Uzmanı Özlem ÇETİNKAYA- Pazarlama Sohbetleri 1 Mühendislik Fak. Tiyatro Kulübü Dünyanın En Tuhaf Mahluku 1 Mühendislik Fak. Tiyatro Kulübü Uyarca 1 İ.İ.B.F Atatürkçü Düşünce Kulübü Türkiye de Ekonomi Politikaları Üniversiteler, Atatürk ve Kadın 1 UBYO Basın Yayın Kulübü Sermaye Piyasası Tanıtım ve Bilgilendirme Semineri 1 UBYO-Bilim ve Kültür Kulübü Kalite Yönetim Sistemleri 1 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi II. Ulusal Kulübü Öğrenci Kongresi 1 Mühendislik Fakültesi Alternatif Enerji Kulübü İzmir-TÜBİTAK Formula G Yarışları 1 Mühendislik Fakültesi Alternatif Enerji Kulübü İzmir Enternasyonal Fuarı 1 Tıp Fakültesi Türk Kök Hücre Kulübü Ankara-1. Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu 1 Sağlık Yüksekokulu Bilim Kulübü Karabük Üniversitesi 2. Ulusal Ebelik Kongresi 1 Tıp Fakültesi TurkMSIC Kulübü Kocaeli Üniversitesi TurkMSIC 60. Ekim Genel Kurulu 1 İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Kayseri Erciyes Üniversitesi 3. Çevre Sorunları Çevre Kulübü Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu 1 Tıp Fakültesi-Çevre ve Sosyal Kayseri Erciyes Üniversitesi 3. Çevre Sorunları 1 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 33

35 Dayanışma Kulübü Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu Tıp Fakültesi Kültür Kulübü Türkiye den Afrika ya Şefkat Eli 1 İ.İ.B.F Genç Yatırımcılar Kulübü Bilge Adam 1 Sağlık Yüksekokulu Bilim Kulübü CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Mühendislik Fakültesi Girişimci düzenlenen Girişimcilik Haftası etkinliklerine 1 Genç Mühendisler Kulübü katılmak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Genç Liderler Kulübü Mühendislik Fakültesi Alternatif Enerji Kulübü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Girişimcilik Haftası etkinliklerine katılmak 16. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme-Otomotiv ve Savunma Yan Sanayinde Co-Desing ve ARGE Konferansı UBYO Basın Yayın Kulübü CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri 1 İ.İ.B.F Atatürkçü Düşünce Kulübü Atayı Anıyoruz 1 İ.İ.B.F Sosyal Sorumluluk Kulübü Reklam Oburları Kampüste 2 İ.İ.B.F Maliye Kulübü Yeni Anayasa Sürecinde İnsan Hakları 1 İ.İ.B.F Maliye Kulübü Mezun Öğrencilerin Yurtdışında Yüksek Lisans Olanakları 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilim Kulübü Prof. Dr. Beno KURYEL 1 İ.İ.B.F Genç Yatırımcılar Kulübü Forex ve Para Piyasaları 1 İzmir Gediz Üniversitesi Münazara Kulübü İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi tarafından düzenlenen Gediz Ulusal Münazara Münazara Kulübü Turnuvası 1 Tıp Fakültesi Çevre ve Sosyal Dayanışma Kulübü Ankara ODTÜ Çevre Topluluğu Tarafından düzenlenecek olan Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Formu Kırkağaç MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü 10 Kasım ATATÜRK Ü anma etkinliği Köprübaşı MYO Demirci MYO Soma MYO Kula MYO Tütün Eksp. YO Sağlık Hiz. MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü 10 Kasım Programı 1 Müzik Kulübü Müzik Dinletisi 1 Doğa Kulübü Gezi 3 Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürk ile ilgili etkinlikler 4 Tarih Kulübü 3 -Darkale köyü doğa yürüyüşü Dağcılık ve Doğa Yürüyüşü Kulübü -Eynez köyü yürüyüşü 2 -Özürlüler için düzenlenen huzurevi eğlencesi Tiyatro Kulübü -Yüksekokulumuzda tiyatro gösterisi ve müzik 3 dinletisi -huzurevi ziyareti Ege Üniversitesinin düzenlemiş olduğu engelleri aşalım sloganı ile yürütülen mavi kapak toplama İşletme Kulübü kampanyası için okulumuz ve Kula çevresinde 1 mavi kapak toplama kampanyası düzenlenmiştir. Bu sebeple katılım belgesi alınmıştır. Etik Değerler Kulübü Kulüp Başkanı Tarafından Etik Nedir konulu seminer düzenlenmiştir. 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Beypazarı ve Anıtkabir gezisi 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Yaşam Kültürü ve gençlik konferansı 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü İstiklal Marşının kabul edildiği gün M. Akif ERSOY U anma etkinliği 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Tütün Eksperliği ve geleceği 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Evliya Çelebi (Makale Yarışması) 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü NLP ile kariyer yönetimi semineri 1 Kültür Sanat Kulübü Philip Morris fabrikasına teknik gezi 1 Kültür Sanat Kulübü İllere Teknik Gezi 1 Kültür Sanat Kulübü Tütün dikimi ile ilgili teknik gezi 2 Kültür Sanat Kulübü Philip Morris teknik gezi 1 Bilim Kulübü Gözlem Evi Gezisi 1 Bilim Kulübü Felsefi Matematik Konferansı 1 Eğitim Fakültesi Türk Dünyası Kültür Sanat Kulübü CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 34

36 Ahmetli MYO Demirci MYO İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 4 Dağcılık ve Spor Kulübü 1 Sinema ve Fotoğraf Kulübü 3 Şiir ve Tiyatro Kulübü 8 Türkçe Gönüllüleri Kulübü 1 Tarih Kulübü 5 Kültür Fizik Kulübü 2 Müzik Kulübü 2 Halk Oyunları Kulübü 2 Havacılık Kulübü 2 A.D.K Çelenk koyma 1 A.D.K Tiyatro 1 A.D.K Gezi 1 Gezi ve Doğa Kulübü Gezi 2 Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürk İl İlgili Etkinlikler 4 Tarih Kulübü 3 Tiyatro Oyunu bilet satış ve kitap toplama Yardım İçin Sanat Kulübü standı 2 10 Kasım Atatürk ü Anma Hüseyin Mandacı ile Bankacılıkta Kariyer Semineri Sosyal Sorumluluk Kulübü TTNet le Geleceğini Netleştir 3 Tavla Turnuvası Genç Tema Kulübü Paramı Yönetebiliyorum başlıklı eğitim semineri Work and travel ve Yurtdışı Eğitim Sohbetleri 2 İ.İ.B.F.Fotoğraf Kulübü 19.bahar Şenlikleri fotoğraf sergisi 1 Girişimcilik ve Kariyer Planlaması Sunum Girişimcilik ve İş İmkânları Sunum Çocuk Esirgeme ve Huzurevi yararına kermes Maliye Kulübü İş ve İnsan İlişkileri Semineri 5 Üniversiteden mezun olan öğrencilerin yurt dışında yüksek lisans yapabilmesi hakkında seminer Öğrenci Konseyi ve Çevre Kulübü Beden Dili Eğitimi 1 Genç Yatırımcılar Kulübü Bilge Adam Tanıtımı FAreks ve Vadeli Opsiyon Borsası Semineri 2 Basın Yayın Kulübü Gazete Çıkarmak 4 Türk MSIC -Organ Bağışı Haftası -1 Aralık Dünya AİDS Günü -İnsan Hakları Haftası -HPV Semineri -Tansiyon Ölçme Etkinliği -Movies and Medicine -Dünya Kadınlar Günü -Teddy Bear Hospital Project 8 Tıp Fakültesi Spor Bilim Türkök Hücre Kültür -Halı Saha Futbol Turnuvası(2) -Stretbool Turnuvası -Masa Tenisi Turnuvası -Minyatür Kale Futbol Turnuvası -6.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi -8.Geleneksel Bilgi Yarışması -Prof.Dr. Emin KANSU İle Söyleşi -Body Word Gezisi -TUBA Kök Hücre Toplantısı -Ankara da Yapılan Türkök Öğrenci Sempozyumuna Katılım -9 Eylül Üniversitesi Onkoloji Bilim Şenliğine Katılım -Sapanca Kök Hücre Araştırmaları Kongresine katılım -Suya Düşen Aşk Adlı Ebruli -Hz. Mevlana nın Vuslat Yıldönümü Programı ve CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 35

37 Sema Ayini -Aspirin Dergisi Basımı ve Dağıtımı -Gönüllü Türk Sağlık Hizmetleri Kamerun Seferi Konferansı -Açılın Ben Doktorum Adlı Tiyatro Şenliği -Çanakkale Gezisi -Anneler Günü Münasebetiyle Bayan Öğretim Üyelerine Çiçek Dağıtımı -Kamu Hastaneleri Birliği Yasa Tasarısı hakkında Dr. Derya YÜKSEL tarafından verilen seminer -İntörn sorunları hakkında anket çalışması -Akpınar Mesire Yerinde Piknik TOPLAM Mezuniyet Öncesi Eğitim Geliştirme BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Öğrenci kulüplerimiz öğretim yılında 220 adet faaliyette bulunmuştur. c- Hizmet Alanları Tablo 15 - Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Akademik Personel İdari Personel Ofis Sayısı (Adet) Alan 2 (m ) , , ,18 TOPLAM Kullanan Sayısı (Kişi) BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Üniversitemizde bir akademik personele 17,85 m2, bir idari personele de 9,32 m2 çalışma alanı düşmektedir. İdarî personelimiz için Muradiye Kampus alanında m2 lik inşaat sürmekte olup, çalışma alanı kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler devam etmektedir. Tablo 16 - Mezun Öğrenci Derneği Mezun Öğrenciler Derneğinin Adı Tütün Eksperleri Derneği (İZMİR) TOPLAM 2 Üye Sayısı Derneğin Kullanım Alanı (m ) BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 17 Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m2) Ambar ,97 Arşiv ,58 Atölye , ,05 TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 36

38 Tablo 18 - Sağlık Alanları Alan Adı Mediko Sosyal Toplam Poliklinik Diş Hekimliği Morris Şinasi UncuBozköy Adet Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) Adet Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplam Genel Toplam Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) Adet Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinikler Eğitim Fakültesi BESYO Muradiye Kampusu Demirci Mediko Poliklinikler Laboratuar Çamaşırhane Eczane Mutfak Nükleer Tıp Radyoloji Sterilizasyon Tek. Servis (Atölye) Toplam BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Alan (m 2 ) Uygulama ve Araştırma Hastanemiz 2012 yılında kardiyoloji servisi (kalp merkezi) dışında bütün servis, laboratuar ve ameliyathanelerle birlikte Uncubozköydeki yeni hastane binamıza taşınmış olacaktır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 37

39 Tablo 19 Sağlık Alanları Adı Sağlık Hizmeti Verilen Alanın Sayısı Hizmet Veren Kişi Sayısı Alanı (m 2 ) Sağlık Hizmetleri PDR Şube Müdürlüğü (Mediko) BESYO Revir Acil Servis - - Yoğun Bakım - - Ameliyathane - - Klinik - - Laboratuar - - Eczane - - Radyoloji - - Nükleer Tıp - - Mutfak - - Çamaşırhane - - Teknik Servis - - Poliklinik - - Eczane depo - - Muradiye Mediko - Sosyal ,8 Demirci Mediko - Sosyal BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. TOPLAM ,8 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 38

40 4- ÖRGÜT YAPISI 11 Temmuz 1992 de kurulan Üniversitemiz 2011 yılında; 5 Fakülte, 3 Enstitü 4 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu 16 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Sekreterliğe bağlı 8 daire başkanlığı, olmak üzere akademik, 985 idari personeli ile hazırlık sınıfları dâhil öğrenciye eğitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Araştırma ve Uygulama Merkezleri: Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mahalli İdareler Araştırma ve Uygulama Merkezi Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez (Üniversite Hastanesi) Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBUSEM) Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Merkezi (AMCC) Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM) İdarî Birimlerimiz: Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 39

41 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler Bilgi Edinme Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Döner Sermaye ve İşletme Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Matbaa Müdürlüğü Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Tıp Fakültesi Hastaneleri Yazı İşleri Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 40

42 REKTÖR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR YARDIMCILARI YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEK MESLEK MERKEZLER BÖLÜMLER GENEL SEKRETER OKULLAR YÜKSEKOKULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tütün Eksperliği YO Ahmetli MYO Akhisar MYO Sağlık Uygulama ve Araş. Merkezi Atatürk İlkeleri İnk. Tarihi Bölümü Genel Sekreterlik Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Spor YO Alaşehir MYO Demirci MYO Atatürk İlk. Ve İnk. Uyg. Araş. Mrkz. Türk Dili Bölümü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Bilimler YO Gördes MYO Gölmarmara MYO Bilgisayar Araş. Ve Uyg. Mrkz. Yabancı Diller Bölümü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Demirci Eğitim Fakültesi Manisa Sağlık YO Kırkağaç MYO Köprübaşı MYO Çevre Sorunları Araş. Ve Uyg. Mrkz. Beden Eğitimi Bölümü Personel Dairesi Başkanlığı İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Kula MYO Salihli MYO Mahalli İdareler Araş. Ve Uyg. Mrkz. Güzel Sanatlar Bölümü Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Sarıgöl MYO Saruhanlı MYO Manisa Yöresi Türk El San. Araş. Mrkz. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Soma MYO Turgutlu MYO Yabancı Diller Araş. Ve Uyg. Mrkz. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri MYO Organize Sanayi Bölgesi MYO Manisa Yöresi Türk Tarihi Araş. Mrkz. Kütüphane Dok. Dairesi Başkanlığı LİE Grubu Araş. Ve Uyg.Mrkz. Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 41

43 5- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÜNİVERSİTEMİZ YAZILIMLARI Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı üniversite genelinde hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve sürdürülmesi için destek vermektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen yazılımlar aşağıda sıralanmıştır. Maaş Uygulama Yazılımı, Üniversite Web-Mail Yazılımı, Üniversite Otomasyon Yazılımı, Taşınır Mal Uygulama Yazılımı, Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı, BESYO Sınav Değerlendirme Yazılımı, Kimlik Paylaşım Sistemi Web Yazılımı, Üniversite Mezunları Bilgi Sistemi Yazılımı, işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Sistem-Network Grubu olarak 2009 yılında: Tüm birimlerin internet bağlantıları güçlendirilmiştir. Sunucuların rutin bakım ve onarımları yapılmıştır. CBUVPN alt yapısı hizmetleri geliştirilmiş ve yaygınlaştırılarak yaklaşık 760 IP telefon kullanıma sunulmuştur. IP telefon santralleri geliştirilerek IP telefon kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Kampus bağlantıları kablosuz erişim araçlarıyla güçlendirilmiştir. Fiber kablolama altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Üniversite ana web sayfası ile birimlere ait web sayfalarının yapılması ve güncellenmesi sağlanmıştır. Üniversitemizdeki bilgisayar laboratuarlarının kurulması, bakım-onarım ve teknik destek hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. Üniversitemizde kullanılan bütün bilgisayar ve donanımlarının, güç kaynaklarının bakım ve onarım ve teknik destek hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 42

44 2001 yılında Üniversitemiz ODTÜ-ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU (ANKOS) üyesi olmuştur. Ayrıca Üniversitemiz TÜBİTAK EKUAL(Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) üyesidir. E-kütüphanecilik ve diğer çalışmalarımıza e-posta grubu oluşturarak öğretim elemanlarımızın doğrudan e-postayla katılımı sağlanmaktadır. ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI Online Abone Veri Tabanları EbraryAcademic Complete e- Kitap ProQuestDissertations ProQuestHospital Collection TheCochrane Library Jstor Springer Web of Science Sciencedirect Wiley-Blackwell Taylor & Francis OVID OVID Medline EBSCO ClinicalEvidence IEEE/IEE JCR-JournalCitation NanomedicineandNanobiotechnology 2010 Research Starters Sociology 2010 I - CBU E-DERGİLERİ SBE Dergisi FBE Dergisi SBE Sağlıkta Birikim Dergisi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESYO) CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 43

45 II- CBU E - KİTAPLARI ÇELEBİ, Kemal; Ramazan Gökbunar, Halit Yanıkkaya, Asena Altın Gülova ve MESOBKoordinatörü Mustafa Pala(2009), Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkârlar Araştırması, Celal Bayar Üniversitesi &Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Manisa Renk Ajans Basımevi. SAKINÇ Süreyya; AY Canan; GÖKBUNAR Ramazan; KAYALI Cevdet; ÇİVİ Emin; ALTIN Asena (1997); Manisa İli nde Kobilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa. SAKINÇ, Süreyya; MUTER, Naci B; ÇELEBİ A. Kemal (1993); Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları Araştırması, Manisa İli Vergi Mükellefleri Üzerine Bir Anket Çalışması. Tablo 20 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar 416 Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 1002 TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporları ve ayniyat biriminden alınmıştır. Tablo 21 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kütüphane Kaynakları Sayısı Kitap Basılı Periyodik Yayın 28 Elektronik Yayın 24 Optik Yayın 171 Diğerleri 3930 TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 22 - Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) Araç, Demirbaş ve Diğer Varlıklar Adı Sayısı Kitaplık Misafir Sandalyesi Konferans Sandalyesi Normal Sandalye Elbise Dolabı 662 Bilgisayar Masası Yazı Tahtası 691 Öğrenci Sırası Büro Masası Camlı Kütüphane Dolabı 227 Okuma Masası (Öğrenci için) 181 Okuma Sandalyesi(Öğrenci için) 312 Çalışma Koltuğu Misafir Koltuğu TOPLAM BİLGİ: Veriler ayniyat biriminden alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 44

46 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Tablo 23 Taşınır Mal Listesi DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Paketleme Makineleri Adet Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Adet Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Adet Yolcu Taşıma Araçları Adet Yük Taşıma Araçları Adet Arazi Taşıtları Adet Özel Amaçlı Taşıtlar Adet Mopet ve Motosikletler Adet Motorsuz Kara Araçları Adet Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Adet Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet 982 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 45

47 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları Adet Hizmet Amaçlı Hayvanlar Adet Gösteri Amaçlı Hayvanlar Adet Koruma Altına Alınan Hayvanlar Adet Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Etnografik Eserler Adet Arkeolojik Eserler Adet Geleneksel Türk Süslemeleri Adet Güzel Sanat Eserleri Adet Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Adet Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Adet Tabletler Adet Mühür ve Mühür Baskıları Adet Arşiv Vesikaları Adet Fosiller Adet Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve İşitsel Kaynaklar Adet Bilgi Saklama Üniteleri Adet Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Derslik Süslemeleri Adet Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Adet Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Adet Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Adet Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Adet Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Adet Büro Malzemeleri Adet Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Adet Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar Adet BİLGİ: Veriler ayniyat biriminden alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 46

48 6- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 24 - Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar TOPLAM Projeksiyon 527 Slâyt Makinesi 30 Tepegöz 74 Plater 2 Episkop 0 Optik Okuyucu 6 Barkot okuyucu 6 Baskı Makinesi 31 Fotokopi Makinesi 233 Faks 45 Fotoğraf Makinesi 58 Kâğıt İmha Makinesi 21 Kameralar 353 Televizyonlar 476 Tarayıcılar 33 Müzik Setleri 79 Mikroskoplar 348 DVD ler 25 Yazıcılar Telefon Klima 866 Vantilatör 110 Resmi Mühür 60 Ayaklı Projeksiyon Perdesi 27 Duvara Monte Projeksiyon Perdesi 231 TOPLAM BİLGİ: Veriler ayniyat biriminden alınmıştır. 7- İNSAN KAYNAKLARI Üniversitemizde 2011 Aralık sonu itibariyle akademik personel, 985 idari personel olmak üzere toplam 2299 personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısının %57,16 sını akademik personel, % 42,84 ünü idari personel oluşturmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 47

49 Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı Toplam G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Toplam Sözleşmeli Personel İşçi Genel Toplam Tablo 25 -Üniversitemiz toplam personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Rektörlük (özel kalem) İç Denetim Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Dai. Bşk İdari ve Mali İşler Dai. Bşk Personel Dai. Bşk Öğrenci İşleri Dai. Bşk Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk Bilgi İşlem Dai. Bşk Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk Hukuk Müşavirliği İdari Birimler Toplamı Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Enstitüler Toplamı Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Fakülteler Toplamı Tütün Eksperliği YO Beden Eğitimi Ve Spor YO Uygulamalı Bilimler YO Sağlık YO CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 48

50 Yüksekokullar Toplamı Ahmetli MYO Akhisar MYO Alaşehir MYO Demirci MYO Gölmarmara MYO Gördes MYO Kırkağaç MYO Köprübaşı MYO Kula MYO Salihli MYO Sarıgöl MYO Saruhanlı MYO Sağlık Hizmetleri MYO Soma MYO Turgutlu MYO Organize Sanayi MYO Meslek Yüksekokulları Toplamı Sağlık Uygulama ve Arş. Mrk. (Hastane) Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi Uyg. Ve Arş. Merk Üniv. Sanayii İşbirliği Tek. Araş. ve Uyg. Merk Bilgisayar Arş. Ve Uygulama Merkezi Çevre Sorunları Arş. Ve Uygulama Merk Mahalli İdareler Arş.veUyg. Mrk Manisa ve Yöresi Türk El San. Arş. veuyg. Merk Manisa Yöresi Türk Tar. Ve Kül. Uyg. ve Arş. Merk Yabancı Diller Arş. Ve Uygulama Merk. (YADAM) Lie Grubu Arş. Ve Uygulama. Merk Alerji ve Astım Uygulama Ve Arş. Merk Merkezler Toplamı Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 49

51 Yabancı Diller Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Diğer Bölümler Döner Sermaye Bölümler Toplamı GENEL TOPLAM BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 50

52 Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı TOPLAM GENEL TOPLAM a- Akademik Personel Tablo 26 - Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı BİRİMLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Toplamı Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Fakülteler Toplamı Tütün Eksperliği YO Beden Eğitimi ve Spor YO Uygulamalı Bilimler YO Sağlık Yüksekokulu YO Yüksekokullar Toplamı Ahmetli MYO Akhisar MYO Alaşehir MYO Demirci MYO Gölmarmara MYO Gördes MYO Kırkağaç MYO Köprübaşı MYO Kula MYO CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 51

53 Salihli MYO Sarıgöl MYO Saruhanlı MYO Sağlık Hizmetleri MYO Soma MYO Turgutlu MYO Meslek Yüksekokulları Toplamı Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Diğer Bölümler Bölümler Toplamı Rektörlük Genel Toplam BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 27 - Akademik Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Akademik Personel Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı TOPLAM BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 52

54 700 Akademik personelin yıllar itibariyle dağılımı Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Vedat CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 53

55 Tablo 28 - Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı İstihdam Şekline Göre Dağılımı Unvanı Dolu Boş TOPLAM Dolu Boş TOPLAM Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 29 - Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent Almanya Tütün Eksp. YO Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman - - TOPLAM 1 BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 54

56 Tablo 30 - Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personelin Unvan Çalıştığı Bölüm Gittiği Üniversite Profesör - - Doçent Tarih Bölümü Katar Üniversitesi Yrd. Doçent Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uşak Üniversitsi Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi Uluslararası Ticaret Dokuz Eylül Üni. Uzman - - BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 31 - Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personelin Unvanı Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 3 kişi Ege Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı 1 kişi Ege Üniversitesi Profesör Dekan-Matematik Bölümü Ankara Gazi Üniversitesi Profesör İktisat Bölümü 2 Kişi Dokuz Eylül Üni. Katip Çelebi Üni. Doçent Maliye 1 Kişi Gediz Üni. Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı 1 kişi Namık Kemal Üniversitesi Uzman - - TOPLAM 8 BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 32 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılım Tablosu YILLAR AKADEMİK PERSONELİN UNVANI Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman TOPLAM YÜZDE 58% 42% 100% 57% 43% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 55

57 Tablo 33 - Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Toplam Sayısı Yüzdesi (%) 6% 23% 17% 16% 26% 13% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 34 - Sözleşmeli Personel Dağılımı Akademik Ders saatli ücretli öğretim elemanı İdari 2547/ /31 GÖRE 657/4-B 657/4-C TOPLAM BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. b- İdari Personel Üniversitemizde toplam 985 adet idari personel görev yapmaktadır. 985 adet idari personelin 495 i Genel İdari Hizmetler Sınıfı, 282 adedi Sağlık Hizmetleri Sınıfı, 98 i Teknik Hizmetler Sınıfı, 1 i Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, 1 i Din Hizmetleri Sınıfı, 1 i Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve 107 si Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilmektedir. Toplam idari kadronun % 50,22 si Genel İdari Hizmetleri, % 9,92 si Sağlık Hizmetleri, % 28,71 i Teknik Hizmetler, % 0,10 u Avukatlık Hizmetleri, % 0,10 u Din Hizmetleri, %0,10 u Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve % 10,85 i Yardımcı Hizmetler Sınıflarına aittir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 56

58 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 57

59 Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş G.İ. H T.H.S S.H.S A.H.S D.H.S Y.H.S TOPLAM GENEL TOPLAM Tablo 35 - İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı BİRİMLER Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Enstitüler Toplamı Tıp İktisadi ve İdari Bil Fen Edebiyat Mühendislik Eğitim Fakülteler Toplamı Tütün Eksperliği Beden Eğit. ve Spor Uygulamalı Bilimler Sağlık Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı Sağlık Uyg. Ve Araş. Hastanesi Ahmetli Akhisar Alaşehir Demirci Gölmarmara Gördes Kırkağaç Köprübaşı Kula Salihli Sarıgöl CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 58

60 Saruhanlı Sağlık Hizmetleri Soma Turgutlu Organize Sanayi MYO Meslek YO Toplamı Atatürk İ. ve İ. Tarihi Böl Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Böl Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Hukuk Müşavirliği Bölümler Toplamı SKS Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başk Öğrenci İşleri Daire Başk Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik Stratejı Geliştirme Dai.Bşk Yapı İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Genel Toplam BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. İdari personelimizin birimler arasında iş yoğunluğuna uygun olarak dağılımının yapılmasına azami özen gösterilmektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 59

61 Tablo 36 - İdari Personelin Sınıflarına Göre Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı İdari Personel Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam G.İ. H T.H.S S.H.S A.H.S D.H.S Y.H.S E.Ö.H.S TOPLAM BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam G.İ. H. T.H.S. S.H.S. A.H.S. D.H.S. Y.H.S. E.Ö.H.S. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 60

62 Tablo 37 - İdarî Personelin Hizmet Sınıfı İtibariyle Dağılımı SINIFI Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı /B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Üniversitemizin ihtiyacı olan hizmet sınıflarına göre idari personel dağılımına dikkat edilmektedir Tablo 38 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde 7% 25% 27% 38% 3% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Eğitim durumunun yüksek olması için idari personelimiz teşvik edilmektedir. Tablo 39 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri Kişi Sayısı Toplam Yüzde 21% 9% 6% 17% 32% 15% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. İdari personelimizin daha verimli olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Tablo 40 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Kişi Sayısı Toplam Yüzde 5% 16% 13% 19% 36% 11% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Üniversitemiz 19 yıllık genç bir üniversite olduğundan buna bağlı olarak idari personelimizin yaş ortalaması da düşüktür. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 61

63 Tablo 41 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ TOPLAM İç denetçi GİH Genel sekreter GİH Genel sekreter yardımcısı GİH Daire başkanı GİH Hukuk müşaviri GİH Hastane başmüdürü GİH Hastane müdürü GİH Hastane müdür yardımcısı GİH Fakülte sekreteri GİH Yüksekokul sekreteri GİH Enstitü sekreteri GİH Şube müdürü GİH Mali hizmetler uzmanı GİH Mali hizmetler uzman Yrd. GİH Araştırmacı (özelleştirme) GİH Kütüphaneci THS Programcı GİH Çözümleyici GİH Koruma ve güvenlik şefi GİH Şef GİH Şef (özelleştirme) GİH Ayniyat saymanı GİH Memur GİH Ambar memuru GİH Koruma ve güvenlik görevlisi GİH Santral memuru GİH Satınalma memuru GİH Sekreter GİH Veznedar GİH Bilgisayar işletmeni GİH Şoför GİH Öğretmen GİH Avukat GİH Özel güvenlik görevlisi 0 Veri hazırlama GİH İmam DHS Tabip SHS Diş tabibi SHS Biyolog SHS Odyolog 0 Psikolog SHS Fizyoterapist SHS Eczacı SHS Diyetisyen SHS Sağlık fizikçisi SHS Başhemşire SHS Hemşire SHS Ebe SHS Sosyal çalışmacı SHS Sağlık memuru SHS CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 62

64 Sağlık teknikeri SHS Sağlık teknisyeni SHS Laborant SHS Mühendis THS Mimar THS İstatistikçi THS Tekniker THS Tekniker(özelleştirme) THS Teknisyen THS Teknisyen(özelleştirme) THS Teknik ressam THS Teknisyen yardımcısı YHS Hizmetli YHS Hastabakıcı YHS Geçici personel 0 Aşçı YHS Kaloriferci YHS Bekçi YHS /4c personel Daktilograf Gassal YHS TOPLAM TOPLAMA GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) 70% 30% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. İdari personelimizin verimli ve fedakâr çalışmaları sayesinde boş kadrolar olmasına rağmen işler aksatılmadan yürütülmektedir. Tablo 42 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Oranına Göre Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 42% 58% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. d- İşçiler Tablo 43 - İşçilerin ve Kısmî Zamanlı Öğrencilerin Dağılımı TOPLAM Kısmî Zamanlı Öğrenciler 550 Sürekli İşçiler 13 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 52 Vizesiz İşçiler (3 aylık) 143 TOPLAM 758 BİLGİ: Veriler SKS Daire Başkanlığı ve birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 63

65 Tablo 44 Sözleşmeli Personelin Hizmet Süresi Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 ve Toplam Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 45 Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde 18% 65% 15% 3% 0% 0% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 46 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde 0% 0% 3% 12% 85% 0% 100% BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 47 Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı Kadın Erkek Toplam Kadın (%) Erkek (%) Toplam (%) Öğretim Üyeleri % 65% 100% Öğretim Elemanları % 55% 100% İdarî Personel % 58% 100% Diğer Personel (4/b, 4/c) % 55% 100% Toplam BİLGİ: Veriler Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. Çalışanların Kadın ve Erkek Olarak Dağılımı Öğretim Üyeleri Öğretim İdarî Personel Diğer Personel Elemanları (4/b, 4/c) Kadın Erkek Vedat CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 64

66 8- SUNULAN HİZMETLER a- Eğitim Hizmetleri Üniversitemiz 15 Anfi, 349 adet sınıf, 24 tıbbi laboratuar, 54 bilgisayar laboratuarı ve 99 adet diğer laboratuar olmak üzere toplam m 2 alanda, ü akademik, 985 i idari olmak üzere toplam personeli ile öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 65

67 Tablo 48 Eğitim Programları Sıra No Eğitim Programları (Bölümler, Programlar) 1 Antrenörlük Eğitimi 2 Antrenörlük Eğitimi (İÖ) (Bk.2) 3 Bağcılık 4 Bankacılık ve Finans 5 Bankacılık ve Finans (İÖ) 6 Bankacılık ve Sigortacılık 7 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 8 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 9 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.566) 10 Biyoloji 11 Biyoloji (İÖ) 12 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 13 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 14 Çocuk Gelişimi 15 Deri Teknolojisi 16 Dış Ticaret 17 Dış Ticaret (İÖ) 18 Elektrik 19 Elektrik (İÖ) 20 Elektrik (İÖ) (Bk.567) 21 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 22 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 23 Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.567) 24 Endüstri Mühendisliği 25 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 26 Endüstriyel Cam ve Seramik 27 Fen Bilgisi Öğretmenliği 28 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 29 Fizik 30 Fizik (İÖ) 31 Geleneksel El Sanatları 32 Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.568) 33 Gıda Mühendisliği 34 Gıda Mühendisliği (İÖ) 35 Gıda Teknolojisi 36 Gıda Teknolojisi (İÖ) 37 Grafik Tasarımı 38 Harita ve Kadastro 39 Harita ve Kadastro (İÖ) 40 Hemşirelik 41 İktisat 42 İktisat (İÖ) 43 İngiliz Dili ve Edebiyatı 44 İnşaat Mühendisliği 45 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 46 İnşaat Teknolojisi 47 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 48 İşletme 49 İşletme (İÖ) 50 İşletme Yönetimi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 66

68 51 İşletme Yönetimi (İÖ) 52 Kimya 53 Kimya (İÖ) 54 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 55 Kooperatifçilik 56 Kooperatifçilik (İÖ) 57 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 58 Laboratuvar Teknolojisi 59 Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) 60 Lojistik 61 Lojistik (İÖ) 62 Maden Teknolojisi 63 Maden Teknolojisi (İÖ) 64 Makine 65 Makine (İÖ) 66 Makine Mühendisliği 67 Makine Mühendisliği (İÖ) 68 Maliye 69 Maliye (İÖ) 70 Matematik 71 Matematik (İÖ) 72 Mekatronik 73 Mekatronik (İÖ) 74 Moda Tasarımı 75 Moda Tasarımı (İÖ) 76 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 77 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 78 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.566) 79 Pazarlama 80 Pazarlama (İÖ) 81 Peyzaj ve Süs Bitkileri 82 Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) 83 Seracılık 84 Sınıf Öğretmenliği 85 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 86 Sondaj Teknolojisi 87 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 88 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 89 Spor Yöneticiliği 90 Spor Yöneticiliği (İÖ) (Bk.2) 91 Tarih 92 Tarih (İÖ) 93 Tekstil Teknolojisi 94 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 95 Tıbbi Laboratuar Teknikleri 96 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 97 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 98 Türk Dili ve Edebiyatı 99 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 100 Türkçe Öğretmenliği 101 Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 102 Tütün Eksperliği Yüksekokulu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 67

69 Erkek Kız TOPLAM Erkek Kız TOPLAM Erkek Kız 103 Uluslararası Ticaret 104 Yapı Denetimi 105 Yapı Tesisat Teknolojisi 106 Yaşlı Bakımı 107 Yerel Yönetimler 108 Yerel Yönetimler (İÖ) 109 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo yılı öğrenci sayılarının okullar itibariyle dağılımı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Birimin / Bölüm Adı GENEL TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi İ.İ.B.Fakültesi B.E.S.Y.O Salihli M.Y. O Sağlık Hiz. M.Y. O Tütün Eksperliği YO Alaşehir M.Y. O Ahmetli M.Y. O Demirci M.Y. O Gölmarmara M.Y. O Gördes M.Y. O Kırkağaç M.Y. O Saruhanlı M.Y. O Soma M.Y. O Köprübaşı M.Y. O Turgutlu M.Y. O Manisa Sağlık YO Uygulamalı Bil. YO Akhisar M.Y. O Kula M.Y. O Sarıgöl M.Y. O Sosyal Bil. Enstitüsü Fen Bil. Enstitüsü Sağlık Bil. Enstitüsü TOPLAM Bilgi: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 68

70 Tablo 50 Öğrenci sayılarının eğitim düzeyi itibariyle dağılımı E Ğ İ T İ M İ N Ö Ğ R E N C İ N İ N DÜZEYİ ŞEKLİ CİNSİYETİ SAYISI I. Öğretim Kız 2802 Erkek 3436 ÖNLİSANS II. Öğretim Kız 1492 Erkek 3258 I. ve II. Öğretim Toplamı Kız 4294 Erkek 6694 I. Öğretim Kız 5106 Erkek 4587 LİSANS II. Öğretim Kız 3077 Erkek 3063 I. ve II. Öğretim Toplamı Kız 8183 Erkek 7650 ÖNLİSANS I. Öğretim Toplamı Kız 7908 Erkek 8023 VE Kız 4569 II. Öğretim Toplamı Erkek 6321 LİSANS Kız I. ve II. Öğretim Toplamı TOPLAMI Erkek Kız 8 I. Öğretim Toplamı Erkek 7 YABANCI Kız 3 II. Öğretim Toplamı UYRUKLU Erkek 6 I. ve II. Öğretim Toplamı Kız 9 Erkek 13 Kız 323 Tezli Yüksek Lisans YÜKSEK Erkek 311 LİSANS Tezsiz Yüksek Lisans Kız 42 Erkek 39 VE Kız 365 Tezli ve Tezsiz Toplamı Erkek 350 DOKTORA Kız 94 Doktora Erkek 141 Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı Kız 459 Erkek 491 KIZ-ERKEK Kız TOPLAMI Erkek GENEL TOPLAM Bilgi: Veriler öğrenci işleri daire başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 69

71 Tablo 51 Çay Ocağı ve Kantinler. SIRA KANTİN ADI MEVKİ KANTİN MÜLKİYETİ KANTİN ALANI HİZMET KONUSU HİZMET DURUMU 1. Rektörlük-2 Çay Ocağı Manisa / Merkez Mülkiyeti Üniversitemize ait 6 m 2 Personel SKS İşletiyor 2. Rektörlük-1 Çay Ocağı Manisa / Merkez Mülkiyeti Üniversitemize ait 7 m 2 Personel SKS İşletiyor 3. SKS Çay Ocağı Manisa / Merkez Tahsisli 4 m 2 Personel tarihinde kapatıldı. 4. Uygulamalı. Bil. YO Kantini Manisa / Merkez Tahsisli 284 m 2 Personel Öğrenci tarih ve B.302.CBÜ sayılı Rektörlük Onayı ile tarihinden itibaren kapatılmıştır. 5. Sağlık. MYO. Kantini Manisa / Merkez Tahsisli 416 m 2 Personel Öğrenci Üçüncü şahıslara kiraya verildi. 6. BESYO. Kantini Manisa / Merkez Tahsisli 330 m 2 Öğrenci Üçüncü şahıslara kiraya verildi 7. Yabancı Diller YO. Kantini Manisa / Merkez Tahsisli 180 m 2 Öğrenci Üçüncü şahıslara kiraya verildi 8. Demirci Eğitim Fakültesi Manisa / Demirci Tahsisli 378 m 2 Öğrenci CBÜ Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü'ne devredildi. 9. Köprübaşı MYO Kantini Manisa / Köprübaşı Köprübaşı Belediyesine ait 25 yıllığına tahsisli 70 m 2 Personel Öğrenci Üçüncü şahıslara kiraya verildi. 10 Turgutlu. MYO. Kantini Manisa / Turgutlu Mülkiyeti Üniversitemize ait 276 m 2 Personel Öğrenci Üçüncü şahıslara kiraya verildi 11. Saruhanlı. MYO Kantini Manisa / Saruhanlı Saruhanlı Kaymakamlığı S.Y.D. Vakfına Ait 130 m 2 Personel Öğrenci Hizmete kapatıldı. 12. Soma. MYO. Kantini Manisa / Soma Soma TEİAŞ'a Ait. 90 m 2 Öğrenci Üçüncü şahıslara kiraya verildi. BİLGİ: Veriler SKS Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 70

72 Tablo 52 - Engelli Öğrencilerin Engel Durumlarına Göre Dağılımı ENGELLİ ÖĞRENCİNİN BİRİMİ ENGEL TÜRÜ SAYISI Ahmetli M.Y. O İşitme 1 Ahmetli M.Y. O Ortopedik 8 Akhisar M.Y. O İşitme 1 Akhisar M.Y. O Görme 1 Akhisar M.Y. O Ortopedik 1 Akhisar M.Y. O Konuşma 2 Alaşehir M.Y. O Ortopedik 1 BESYO Görme 1 Demirci M.Y. O Ortopedik 6 Demirci M.Y. O İşitme 1 Eğitim Fakültesi Görme 2 Eğitim Fakültesi Ortopedik 8 Fen Edebiyat Fakültesi İşitme 1 Fen Edebiyat Fakültesi Ortopedik 4 Gölmarmara M.Y. O Ortopedik 1 Gördes M.Y. O Ortopedik 2 Gördes M.Y. O İşitme 1 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Ortopedik 6 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Görme 2 Kırkağaç M.Y. O Ortopedik 3 Köprübaşı M.Y. O Görme 1 Köprübaşı M.Y. O İşitme 1 Kula M.Y. O Ortopedik 1 Mühendislik Fakültesi Ortopedik 1 Sağlık M.Y. O Ortopedik 1 Salihli M.Y. O Görme 1 Salihli M.Y. O Ortopedik 3 Salihli M.Y. O İşitme 4 Saruhanlı M.Y. O İşitme 1 Saruhanlı M.Y. O Konuşma 1 Saruhanlı M.Y. O Ortopedik 1 Soma M.Y. O Ortopedik 2 Soma M.Y. O İşitme 3 Tıp Fakültesi Ortopedik 1 Turgutlu M.Y. O Konuşma 2 Turgutlu M.Y. O Ortopedik 1 Turgutlu M.Y. O İşitme 2 Turgutlu M.Y. O Görme 1 Uygulamalı Bilimler Y.O Ortopedik 2 Turgutlu M.Y. O Ortopedik 3 Fen Edebiyat Fakültesi Görme 2 Görme 5 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı İşitme 6 Konuşma 4 Ortopedik 28 TOPLAM 131 BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 71

73 Tablo 53 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Erkek Kadın Toplam Elektrik-Elek. Müh Elektrik-Elek. Müh. (İ.Ö) Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği(İ.Ö) Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği(İ.Ö) İktisat İngiliz Dili ve Edebiyatı İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(İ.Ö) İşletme Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(İ.Ö) 6-6 Maliye Uluslararası Ticaret TOPLAM BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 54 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları BİRİMİN ADI ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Fakülte % Yüksekokul % TOPLAM % BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 55 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora ANA BİLİM DALI BİLİM DALI Tezli Tezsiz Yapan Sayısı TOPLAM Tarih TARİH - Doktora Eski Çağ Tarihi 5 5 Genel Türk Tarihi Osmanlı Müessesleri ve Medeniyetleri Tarihi Ortaçağ Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yakınçağ Tarihi Yeniçağ Tarihi 8 8 İktisat İktisat Doktora İktisat Teorisi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Eğitimi İngiliz Dili Edebiyatı İngiliz dili Edebiyatı İşletme İşletme Doktora Muhasebe Finansman Muhasebe Finansman Tezsiz 6 7 İşletme Yönetim ve Organizasyon CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 72

74 Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Üretim Yönetimi İşletme Tezsiz Maliye Maliye Doktora Mali Hukuk Maliye Teorisi Ortaöğretim Sosyal Alan Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili Edebiyatı Türk dili Edebiyatı Doktora Yeni Türk dili Çağdaş Türk Lehçeleri Eski Türk Edebiyatı Halk Bilim 8 8 Yeni Türk Edebiyatı Biyoloji Botanik Doktora Botanik Hidrobiyoloji Doktora 6 6 Hidrobiyoloji Biyoloji 5 5 Moleküler Biyoloji Doktora 6 6 Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Doktora 2 2 Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Zooloji Doktora 2 2 Zooloji 3 3 Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Doktora 2 2 Atom ve Molekül Fiziği 4 4 Genel Fizik 8 8 Katı Hal Fiziği Doktora Katı Hal Fiziği Nükleer Fizik Doktora Nükleer Fizik Gıda Bilimleri Doktora 1 1 Gıda Bilimleri Gıda Teknolojisi Doktora 6 6 Gıda Teknolojisi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doktora 2 2 Hidrolik Doktora Hidrolik Mekanik Doktora 3 3 Yapı Doktora 7 7 Ulaştırma Doktora 1 1 Mekanik 8 8 Ulaştırma 5 5 Yapı Geoteknik Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Doktora 1 1 Gıda Teknolojisi Doktora 6 6 Kimya Analitik Kimya Doktora 1 1 Analitik Kimya Anorganik Kimya Doktora 3 3 Anorganik Kimya 3 3 Kimya Biyokimya Doktora 3 3 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 73

75 Biyokimya Fiziko Kimya Doktora 8 8 Fiziko Kimya Organik Kimya Doktora 4 4 Organik Kimya Makine Mühendisliği Enerji Doktora 2 2 Enerji 5 5 Konstrüksiyon ve İmalat Doktora Konstrüksiyon ve İmalat Makine Teorisi ve Dinamiği Doktora 7 7 Makine Teorisi ve Dinamiği 4 4 Mekanik 4 4 Mekanik Doktora 4 4 Termodinamik Doktora 3 3 Termodinamik 5 5 Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi 5 5 Geometri Doktora Geometri Topoloji Doktora 1 1 Topoloji 2 2 Uygulamalı Matematik Doktora 6 6 Uygulamalı Matematik Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği 9 9 Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği 6 6 Anatomi Anatomi 8 8 Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman Spor Bilimleri Doktora 9 9 Spor Sağlık Bilimleri 7 7 Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Doktora Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Farmokoloji Farmakoloji Doktora 2 2 Farmakoloji 2 2 Fizyoloji Fizyoloji Tezsiz 4 5 Fizyoloji 8 8 Halk Sağlığı Halk Sağlığı Tezsiz 6 6 Halk Sağlığı 1 1 Hemşirelik Hemşirelik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Histoloji Embriyoloji Histoloji Embriyoloji Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyoloji ve Genetik 4 4 Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora 3 3 Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Parazitoloji Doktora 1 1 Tıbbi Parazitoloji 4 4 TOPLAM BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 74

76 Tablo 56 Mevcut ve Mezun Öğrenci Sayıları Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programlar Öğrenci Sayısı Mezun Olan Öğrenci Sayısı I. Ö II. Ö I. Ö II. Ö TOPLAM Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz) Lisans Ön Lisans TOPLAM Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programlar Öğrenci Sayısı Mezun Olan Öğrenci Sayısı I. Ö II. Ö I. Ö II. Ö TOPLAM Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz) Lisans Ön Lisans TOPLAM BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 75

77 Tablo 57 - Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen ve Ayrılan Öğrencilerin Sayıları Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Kurum Dışı OKUL Yüksekokulu Adı Gelen Giden Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü 4 Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 Fakülteler Eğitim Fakültesi 11 Fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi 18 2 Fakülteler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 3 Fakülteler Mühendislik Fakültesi 14 Fakülteler Tıp Fakültesi 5 Yüksekokul Manisa Sağlık Yüksekokulu 4 Yüksekokul Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 Yüksekokul Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulu Demirci Meslek Yüksekokulu 1 1 Meslek Yüksekokulu Ahmetli Meslek Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulu Akhisar Meslek Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulu Gölmarmara Meslek Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulu Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 1 1 Meslek Yüksekokulu Soma Meslek Yüksekokulu 2 Meslek Yüksekokulu Turgutlu Meslek Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulu Salihli Meslek Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulu Saruhanlı Meslek Yüksekokulu 1 TOPLAM BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo Yılları Arasındaki Öğrenci Sayıları Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından alınmıştır.( ) Yılından 2011 Yılına Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayısı Vedat CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 76

78 Tablo 59 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) OKUL Kendi İsteği İle Ayrılan Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Yatırmayan Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrenimden Çıkarma Diğer TOPLAM Fakülteler Enstitüler Yüksekokul Meslek Yüksekokulu TOPLAM BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır öğretim yılında kayıtlı olan toplam öğrencimizden 923 kişisi çeşitli nedenlerden dolayı Üniversitemizden ayrılmıştır. Diğer bir ifade ile öğrencilerimizin %3,28 İ tablo 59 da gösterilen nedenlerden dolayı Üniversitemizden ayrılmıştır. Tablo 60 - Uyruklarına Göre Yabancı Öğrenci Sayıları ÖĞRENCİNİN ÜLKESİ / UYRUĞU ÖĞRENCİ SAYILARI Almanya 10 Arnavutluk 1 Avusturya 1 Azerbaycan 19 Bulgaristan 20 Bosna Hersek 1 Çad 1 Çin 8 Ermenistan 1 Filistin 6 Gürcistan 1 Hollanda 1 Irak 2 İran 2 Kazakistan 3 Kenya 2 Kırgızistan 11 Kosova 1 Makedonya 3 Norveç 1 Orta Afrika Cumhuriyeti 6 Rusya 3 Tacikistan 1 Türkmenistan 42 Yunanistan 3 TOPLAM 150 BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 77

79 Tablo 61 - Kayıt Türlerine Göre Yabancı Öğrenci Sayıları KAYIT TÜRÜ TCS ile Kayıt (Lisans) YÖS ile Kayıt (Lisans) Devlet Burslusu (Doktora) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 62 - Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Yüksekokulu TOPLAM Yüksek 1 Hafta- 1 Ay Öğrenimden 1 Yarı Yıl 2 Yarı Yıl Arası Çıkarma Uzaklaştırma Uzaklaştırma Uzaklaştırma Kınama Uyarma TOPLAM BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. b- Sağlık Hizmetleri Üniversitemizde sağlık hizmetleri; CBÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi), Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Mediko), tarafından yürütülmektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 78

80 Tablo 63 - Sağlık Alanları (2011 yılında hizmet verilen alanlar.) SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN BİRİM ADI Hizmet Alanı (m 2 ) Hizmet Veren (Sayısı) Hizmet Alan (Sayısı) Muradiye Mediko Sosyal Mediko (Eğitim Fakültesi) TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri SAĞLIK BİRİMİ ADI PERSONEL MUAYENESİ PERSONELİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ ÖĞRENCİ MUAYENESİ ÖĞRENCİLERİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ MUAYENE TOPLAMI SEVK TOPLAMI GENEL TOPLAM Merkez Mediko Muradiye Mediko Demirci Mediko TOPLAM BİLGİ: Veriler SKS Daire Başkanlığından alınmıştır. Tablo 65 - Hastanemizde tedavi gören hastaların birimler itibariyle dağılımı 2010 YILI 2011 YILI SAĞLIK BİRİMİ ADI YATAK SAYISI HASTA SAYISI (Yatan Hasta) HASTA SAYISI (Ayakta Tedavi) TETKİK SAYISI YATAK SAYISI HASTA SAYISI (Yatan Hasta) HASTA SAYISI (Ayakta Tedavi) TETKİK SAYISI Acil servis Yoğun bakım Klinik Ameliyat sayısı Poliklinik sayısı Laboratuar Radyoloji Nükleer tıp Mediko Sosyal TOPLAM BİLGİ: Veriler Üniversite Hastanemiz faaliyet raporundan alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 79

81 Tablo 66 - Araştırma Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre Dağılımı POLİKLİNİK ADI Adli Tıp Anjiyografi Ağrı Kliniği Alerji-İmmünoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Beslenme ve Diyet Çocuk Alerji ve Solunum Birimi Çocuk Cerrahisi Çocuk Endokrinoloji Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Hematolojisi Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım Çocuk Polikliniği (Sağlam Çocuk) Dâhiliye Dermatoloji Endokrin. Diyabet ve Metabolizma Enfeksiyon Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Gastroenteroloji Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Göğüs Has Göz Hastalıkları Hematoloji Kadın Hastalıları ve Doğum Kadın Hastalıkları, Doğum, İnfertilite, Menopoz Kalp ve Damar Cerrahisi Kardiyoloji Bölümü Koroner Yoğun Bakım KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Nefroloji Nöroşirurji Nöroloji Odyoloji Ortopedi ve Travmatoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Peranataloji Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi 6 Romatoloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Tıbbi Genetik 170 Üroloji TOPLAM BİLGİ: Veriler Üniversite Hastanemiz faaliyet raporundan alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 80

82 Kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Üniversite Hastanemiz; Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol ile Üniversitemize devredilen Moris Şinasi Çocuk Hastanesi ek binasında 1994 yılında 4657 m 2 kullanım alanı ile faaliyete başlamıştır tarihinden itibaren de yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamıştır yılından itibaren 3000 m 2 kapalı alanı bulunan (B) Blok binamız, 2000 yılından itibaren de 4000m 2 kapalı alanı bulunan (C) Blok binamız hizmete açılmıştır. Acil servisimiz 1999 tarihinde hizmete açılmıştır tarihinde hastanemizin 4. Binası 1050 m 2 lik kapalı alanı bulunan (D) Blok Kardiyoloji ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dallarında 33 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Uncubozköy Yerleşkesindeki m 2 kapalı alana sahip yeni hastane binamız 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Yeni binamızda acil, ameliyathaneler, cerrahi poliklinikler, cerrahi yoğun bakım üniteleri ve laboratuar hizmetleri verilmektedir. Yeni hastane binamızda 12 adet ameliyathane bulunmaktadır. Eski ve yeni hastane binalarımızdaki toplam yatak kapasitemiz 439 a ulaşmıştır. Üniversite Hastanemiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikasına sahiptir. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi nitelikli sağlık hizmetinin sürekliliğini hedeflemektedir. Hastanemizin hasta yönetimi hedefi; kanıta dayalı tıp uygulamaları, hasta odaklı medikal bakım, akreditasyon kriterlerini karşılama ve tıbbi etiğe göre karar vermedir. Çağdaş hastane yönetimi standartlarında, hastaların istek ve beklentilerinin eksiksiz karşılanması için gerekli olan nitelikli insan gücü altyapısı da oluşturulmaktadır. Ayrıca hastane bilgi yönetimi sistemleri ile hastaların tüm tıbbi kayıtları güvenli ve hızlı erişilebilir bir şekilde kaydedilmektedir. Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmalarımız sona ermek üzeredir. TEMEL DEĞERLERİMİZ Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyeti, Çalışanlarımıza değer vermek, Kurumsal ve mesleki etik, Yönetsel açıklık ve saydamlık, Sosyal sorumluluğu paylaşmak, Hasta ve çalışanlarımızın güvenliği, Çevresel değerleri korumak, Sosyal paydaşlarımızla güvene dayalı ilişki, Yüksek kurumsal imaj MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HİZMETLER Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerle, çalışan personel, eş ve çocuklarının sağlık problemlerinde ilk başvurulan yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dır. Üniversitemiz sağlık hizmetleri, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı Mediko Sosyal Başhekimliği'nin binası yanı sıra buraya bağlı Muradiye Kampusu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 81

83 birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Üniversitenin Manisa ilçe merkezlerinde bulunan yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri ise sevke yetkili kişinin göndereceği, o ilçedeki diğer resmi sağlık kuruluşlarında yapılır. Sağlık biriminde toplam 2 hekim, 2 diş hekimi, 5 hemşire, 1 teknisyen, 2 teknisyen yardımcısı görev yapmaktadır. Merkez ve bağlı birimlere üniversitemiz öğrenci ve personeli başvurmakta, başvuruda bulunan hastaların rutin fizik muayeneleri ve gerekiyor ise laboratuar tetkikleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmektedir. Uzmanlık gerektiren hastalığı bulunan kişiler, tetkik ve tedavi amacıyla üniversite hastanesi ne sevk edilmektedir. Acil vakalarda, gelen hastaya ilk müdahale, acil müdahale odasında yapılarak gerekli görülenler üniversite hastanesine sevk edilmektedir. Müdahale odasında, EKG çekimi, pansuman, tansiyon ölçümü ve enjeksiyon işlemleri yapılabilmekte, görevli hekimin isteğine bağlı olarak hastalar yine burada bir süre gözlem altında tutularak incelenebilmektedir. Merkezde ve bağlı birimlerde hasta muayene, müdahale tetkik ve tedavi işlemleri sabah saat , öğleden sonra saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkânı olan öğrenciler bu yönetmeliğin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin Mediko-Sosyal Başhekimliğinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez. Üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, etkinlik içinde oluşacak her türlü hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken tedavi ve ilaç giderleri, sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Öğrenci-Sosyal Hizmetler Saymanlığı bütçesinden ödenir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı na bağlı Mediko sosyal tesislerinden hizmet alanların sayısı ve dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 82

84 c- Diğer Hizmetler Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Demirci Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gördes Meslek Yüksekokulu ve diğer eğitim birimlerinde olmak üzere 34 adet öğrenci kantini ve 8 adet kafeterya bulunmaktadır. Kantinlerimiz, öğrencilerimizin ve personelin her türlü beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliktedir. Kantinlerimizde fiyatlar, üniversitemiz tarafından belirlenmekte ve sürekli olarak denetlenmektedir. Ayrıca tüm kültürel ve sportif faaliyetlerde gezici karavanamızla da öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermekteyiz. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyaçları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ne bağlı öğrenci yurtları tarafından karşılanmaktadır. Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı nca karşılanmak üzere 9 ay süre ile karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere öğle yemeği başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerin düzenledikleri tanışma kokteyllerine gerekli yiyecek ve içecek, gezilerde kumanya verilmekte, gerekli durumlarda konaklama ve ulaşım bedelleri karşılanmaktadır. Personel ve öğrencilerimize öğle ve akşam yemeği mevsimine uygun, kalori ve besin değerleri göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Üniversitemizde her gün 4 çeşit öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Her sene Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının mevcudunun, Üniversite Yönetim Kurulu nca belirlenen oranda (%2, %3 gibi) öğrencimize (çalışkan, başarılı, maddi durumu yeterli olmayan) yıllık ücretsiz yemek hizmeti verilmektedir. 9- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Üniversite yönetimini oluşturan Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter nitelik veatama usulleri kapsamında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre: Rektör; üniversite öğretim üyelerince seçilecek profesör unvanına sahip adaylar arasından, 4 yıllık süre için Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektör Yardımcıları; üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, 2547 Sayılı Kanun un 13. maddesi gereği 5 yıllık süre için Rektör tarafından atanır. Genel Sekreter; lisans diplomasına sahip kişiler arasından, 2547Sayılı Kanun un 52. maddesine istinaden yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 83

85 Üniversite yönetimimizin örgüt yapısı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, üniversitemizin en üst yöneticisi Rektördür. Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Üniversite yönetiminde Rektör, Senato, Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Merkezler bulunmaktadır. Fakülte lerde Fakülte Dekanı, Yüksekokul larda Yüksekokul Müdürü, Enstitü lerde Enstitü Müdürü, Merkez lerde Merkez Müdürü, Daire Başkanlıkları nda Daire Başkanı, Hukuk Müşavirliği nde Hukuk Müşaviri harcama yetkilisidir. Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. Üniversitemizde mali işlemler yönetim sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Harcama sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri harcama birimlerince gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde harcama sürecinde mali işlemler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. Mali karar ve işlemlerin hazırlanmasının, yüklenmeye girişilmesinin, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin ve belgelendirilmesinin, mali mevzuatımıza uygunluğu titizlikle kontrol edilmektedir. Atama Süreci Üniversitemiz idari ve akademik personelinin atama süreci akademik personelimiz için 2547 Sayılı Kanun, idari personelimiz için 657 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Üniversitemiz Akademik Personeli ataması, sınav aşaması ve izleyen prosedür ile ilgili olarak T.C. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama Ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge esas alınmaktadır. Üniversitemizde, idari personellerin atamalarında, halen KPSS başvuru ve atama koşulları uygulanmaktadır. Satın Alma ve İhale Süreci Kurumumuz Katma Bütçeli bir kamu kurumu olması sebebiyle satın alma ve ihale işve işlemlerinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuatı kapsamında hareket etmektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 84

86 Nitekim 4734 sayılı Kanun kapsamı; MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2. Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler., ifadesi ile Üniversitemiz bu kapsama alınmıştır. Harcama Öncesi Kontrol Süreci Harcama öncesi kontrol, üniversitemiz görev ve sorumlulukları kapsamında oluşturulan, hiyerarşik yönetim teşkilatı çerçevesinde, belli bir düzen içerisinde yürütülmektedir tarih ve sayılı İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında üniversitemizin İç Kontrol çalışmalarına başlanmış, teşkilat şemaları ve görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi ve personele duyurulması, mali ve mali olmayan iş akış şemalarının düzenlenerek iş ve işlemlerde iç ve dış paydaşlara yönelik, hizmette kaliteyi arttırıcı yeniliklerle desteklenmesini ön plana çıkarma çalışmaları yapılmıştır. İç Kontrol komisyonlarının kurulması, tüm üniversite akademik ve idari personelinin iç kontrol konusunda bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi aşamaları başarı ile gerçekleştirilmiştir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 85

87 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- BİRİMİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ Üniversitemiz Stratejik Planında, 6 adet Stratejik Amaç ve bunlara bağlı 20 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik planda yer almasına rağmen Alt Amaçlar performans programında daha kapsamlı ele alınmış ve Stratejik Hedefler, yeniden numaralandırılmıştır. STRATEJİK AMAÇ 1 Eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi STRATEJİK HEDEFLER 1.1 Ders içeriklerinin ve ders programlarının en az her beş yılda bir güncellenmesi. 1.2 Toplumsal istemleri ve teknolojik gelişmeleri karşılayacak yeni akademik birimlerin açılması için her yıl değerlendirme yapılması. 1.3 Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona başvuru sayısının beş yılda en az üç programa ulaşması. 1.4 Öğrenci memnuniyet düzeyinin arttırılması. 1.5 Yurtdışı değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının her yıl %10 arttırılması. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 86

88 STRATEJİK AMAÇ 2 Bilimsel çalışma ve teknolojik araştırmaların arttırılması ve teşvik edilmesi. STRATEJİK HEDEFLER 2.1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az %10 arttırılması. 2.2 Bilimsel ve teknolojik araştırmaların sayısının her yıl en az %10 arttırılması. 2.3 Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın sayısının her yıl en az %10 arttırılması. STRATEJİK AMAÇ 3 Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesi STRATEJİK HEDEFLER 3.1 Eğitim ve öğretim alanlarının tamamının beş yıl içinde teknolojik araç ve gereçlerle donatılması. 3.2 Birimlerin ihtiyacı olan laboratuar donanımının her yıl en az %10 arttırılması. 3.3 Üniversitenin farklı yerleşkelerinde projelendirilmiş binaların tümünün 5 yıl içinde tamamlanması. STRATEJİK AMAÇ 4 Dış paydaşlarla işbirliği ve ilişkilerin kapsam ve nitelik yönünden geliştirilmesi STRATEJİK HEDEFLER 4.1 Beş yılda mezunların büyük çoğunluğuyla ilişki kurulması. 4.2 Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurumsal işbirliği sayısının her yıl en az %10 arttırılması. 4.3 Paydaş memnuniyetinin arttırılması STRATEJİK AMAÇ 5 Kurumsal gelişimin sağlanması CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 87

89 STRATEJİK HEDEFLER 5.1 Eğitim dışı ihtiyaç duyulan sosyo-kültürel mekanların sayısının beş yılda %30 arttırılması. 5.2 Çalışan memnuniyet düzeyinde her yıl artış sağlanması. 5.3 Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin sayısının her yıl %20 arttırılması. 5.4 Uluslararası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 arttırmak. STRATEJİK AMAÇ 6 Finansal kaynakların arttırılması ve etkin kullanımı STRATEJİK HEDEFLER 6.1 Özgelirlerin her yıl %10 arttırılması. 6.2 Üniversite yatırım ödenek kullanım oranının her yıl %80 gerçekleşmesi. B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 19 yıllık deneyime sahip olan Üniversitemiz her zaman yenilikçi bir Üniversite olmuş ve olmaya devam etmektedir. Hazırlamış olduğu Stratejik Planında, bilimsel ve eğitsel alanlarda Üniversitemi için önemli alt yapı taşları olabilecek konular. Stratejik amaçlarımız olarak belirlenmiş, bu amaçların gerçekleşmesine yönelik hedef ve faaliyetler özenle seçilmişlerdir. Araştırma faaliyetlerini geliştirmek ve etkin bir şekilde yürütmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı fonlardan daha fazla yararlanmak, proje ve yayınların sayı ve niteliğini artırmak, yapılan bilimsel etkinlik ve toplantı sayılarını sistemli olarak artırarak daha fazla katılım imkânları sağlamak, Sanayi ile iletişim ağını güçlendirmek, sanayi kuruluşları ile ortak olarak düzenlenen kurs, seminer v.b. sayılarını artırmak, laboratuar alt yapılarını geliştirerek bölgedeki sanayi kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal sanayinin öncelikli alanlarında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetlerini arttırmak Üniversitemizde Stratejik yönetim anlayış ve uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmek, Yönetim Bilgi Sistemini kurmak. YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, 5018 Sayılı Kanun ile İkincil Mevzuatı ve Ekleri, Resmi Gazete, Maliye Bakanlığı Duyuruları ve Ekleri, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 88

90 Ayrıntılı Harcama/Finansman Programı, e-bütçe Programı, Yıllık Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DPT), Performans Programı Hazırlama Rehberi (MB), YÖK Duyuruları ve Ekleri, III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2011 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin yıl sonu ödenek toplamımız ,98 TL olarak gerçekleşmiş. Bu ödeneğin ,75 TL si harcanmış kalan ödenek tutarı ,23 TL ödenek fazla vermiştir yılında Üniversitemiz gelir/ gider dengesi gelir fazlalığı yönünde gerçekleşmiş olup, gelirde meydana gelen fazlalık ,06 TL dir. Üniversitemiz 2011 yılında mali kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmış olup, bu yöndeki çalışmalarını her yıl daha da artırarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanmaya devam edecektir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 89

91 A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri Tablo 67 Bütçe Giderleri (2011 Yılı) EKONOMİK SINIFLANDIRMA K.B.Ö. YILSONU ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA HARCAMA / YSÖ (%) HARCAMA / K.B.Ö. (%) KBÖ/ TOPLAM K.B.Ö. (%) Personel giderleri ,60 99% 103% 48% S.G.K. devlet primi giderleri ,90 99% 103% 8% Mal ve hizmet alım giderleri , ,61 79% 85% 14% Cari transferler , ,47 97% 263% 3% Sermaye giderleri ,17 99% 98% 26% TOPLAM ,75 474% 652% 100% BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. Tablo 68 Bütçe Giderleri 2010 MALÎ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) Bütçe giderleri toplamı ,80 109% 01 - Personel giderleri ,40 110% 02 - Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ,44 104% 03 - Mal ve hizmet alım giderleri ,04 83% 05 - Cari transferler ,75 158% 06 - Sermaye giderleri ,17 122% BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. Tablo 69 Bütçe Giderleri 2011 MALÎ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) Bütçe giderleri toplamı ,75 106% 01 - Personel giderleri ,60 103% 02 - Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ,90 103% 03 - Mal ve hizmet alım giderleri ,61 85% 05 - Cari transferler ,47 263% 06 - Sermaye giderleri ,17 98% BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 90

92 Tablo 70 - Harcamaların Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Yıllar İtibariyle Dağılımı BİRİMLER Harcama Tutarı Harcama Tutarı Harcama Tutarı İdarî , , ,34 Enstitüler , , ,31 Fakülteler , , ,77 YO. / MYO , , ,21 Hastane , , ,40 Diğer Bölümler , , ,10 Diğer Merkezler 5.786, , ,62 TOPLAM , , ,75 BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır ,00 Harcamaların Yıllar İtibariyle Dağılımı , , , ,00 İdarî Birimler Enstitüler Fakülteler YO. / MYO. Hastane Diğer Bölümler Diğer Merkezler Vedat CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 91

93 Tablo Yılı Ödenekleri ve Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Birimler İtibariyle Dağılımı BİRİM ADI KURUMSAL KOD BİRİM KODU KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , ,25 Tıp Fakültesi , , , , , , , ,92 Manisa Sağlık Yüksekokulu , , , , , , , ,81 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,87 Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , , , , , , ,60 Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , ,48 Fen-Edebiyat Fakültesi , , , , , , , ,84 Mühendislik Fakültesi , , , , , , , ,97 Alaşehir Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,84 Gölmarmara Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,65 Kırkağaç Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,53 Saruhanlı Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,28 Soma Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,24 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,89 Turgutlu Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,53 Kula Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,01 Akhisar Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,20 Sarıgöl Meslek Yüksekokulu , ,00 0, , , , , ,04 Salihli Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,34 Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu , ,00 0, , , , , ,05 Bilgi İşlem Merkezi ,00 0,00 0, , , , , ,56 Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , , , , , ,96 Demirci Eğitim Fakültesi , , , , , , , ,38 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , , , , , , , ,12 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , , , , , , , ,49 Tütün Eksperliği Yüksekokulu , , , , , , , ,38 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu , , , , , , , ,85 Ahmetli Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,51 Demirci Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,69 Gördes Meslek Yüksekokulu , , , , , , , ,03 Diğer Merkezler , ,00 0, , , , , ,38 Diğer Bölümler , , , , , , , ,90 Özel Kalem (Rektörlük) , , , , , , , ,99 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , , , , , , , ,38 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , , , , , , , ,40 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 92

94 Sağlık Bil. Enst. Tıp Fakültesi Manisa Sağlık YO Sağlık Hiz. MYO Araş. ve Uyg. Hast. Fen Bil. Enst. Fen-Ed. Fakültesi Mühendislik Fakültesi Alaşehir MYO Gölmarmara MYO Kırkağaç MYO Saruhanlı MYO Soma MYO Köprübaşı MYO Turgutlu MYO Kula MYO Akhisar MYO Sarıgöl MYO Salihli MYO Organize San. MYO Bilgi İşl. Merkezi Sosyal Bil. Enst. Eğitim Fakültesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi BESYO Tütün Eks. YO Uygulamalı Bil. YO Ahmetli MYO Demirci MYO Gördes MYO Diğer Merkezler Diğer Bölümler Özel Kalem (Rektörlük) Özel Kalem (Gn. Sek.) İdari ve Mali İşl. Dai. Baş. Personel Dai. Baş. Küt. ve Dok. Dai. Baş. Sağ. Kül. ve Spor Dai. Baş. Bilgi İşlem Dai. Baş. Yapı İşl. ve Tek. Dai. Baş. Öğrenci İşl. Dai. Baş. Strateji Gel. Dai. Baş. Hukuk Müşavirliği Personel Daire Başkanlığı , ,00 0, , , , , ,09 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , , , , , , , ,15 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , , , , , , , ,58 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , , , , , , ,84 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , , , , , , ,09 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , , , , , , , ,46 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,00 0, , , , , ,95 Hukuk Müşavirliği , ,00 0, , , , , ,71 TOPLAM , , , , , , , ,23 BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. Üniversitemiz 2011 yılı ödeneklerinin birimler itibariyle dengeli dağılımına dikkat edilmiş olup, birimlerin ek ödenek talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanmaya çalışılmıştır Yılı Ödenekleri ve Bütçe Giderlerinin Birimler Bazında Toplam Ödenek, Harcama ve Kalan Miktar Dağılımları , , ,00 0,00 KALAN HARCAMA TOPLAM ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN Vedat CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 93

95 Tablo Yılı Ödenekleri ve Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırma düzeyinde Dağılımı TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST HARCAMA KALAN PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , ,40 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ , , , , , , ,10 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ , , , , , , ,37 CARİ TRANSFERLER , ,00 0, , , , ,53 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , ,83 SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0, , , ,00 0,00 TOPLAM , , , , , , ,23 BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. Tablo 73 - Ödeneklerin Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Yıllar İtibariyle Dağılımı GİDERLER BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TOPLAM ÖDENEĞİ YILSONU TOPLAM HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TOPLAM ÖDENEĞİ YILSONU TOPLAM HARCAMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TOPLAM ÖDENEĞİ YILSONU TOPLAM HARCAMA GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAM BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 94

96 MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL FAKÜLTE ENSTİTÜ Tablo 74 - Öğrenci Maliyetleri ( Öğretim Yılı) Birim Adı Birim Kodu Kurum Kodu 2011 Yılı Harcaması Kayıtlı Öğrenci Sayısı Bir Öğrencinin Maliyeti Fen Bilimleri , ,28 Sağlık Bilimleri , ,05 Sosyal Bilimler , ,55 Enstitüler Toplam Harcaması: ,31 Enstitüler Toplam Öğrenci Sayısı: 950 Enstitüler Ortalama Maliyeti: 2.138,73 Tıp , ,15 İktisadi ve İdari Bil , ,58 Mühendislik , ,97 Fen-Edebiyat , ,64 Eğitim , ,52 Fakülteler Toplam Harcaması: ,77 Fakülteler Toplam Öğrenci Sayısı: Fakülteler Ortalama Maliyeti: 4.875,95 Beden Eğitimi ve Spor , ,98 Sağlık , ,31 Tütün Eksperliği , ,97 Uygulamalı Bilimler , ,07 Yüksekokullar Toplam Harcaması: ,47 Yüksekokullar Toplam Öğrenci Sayısı: Yüksekokullar Ortalama Maliyeti: 2.468,72 Ahmetli , ,09 Akhisar , ,99 Alaşehir , ,55 Demirci , ,60 Gölmarmara , ,07 Gördes , ,05 Kırkağaç , ,38 Köprübaşı , ,56 Kula , ,95 Salihli , ,63 Sarıgöl , ,29 Saruhanlı , ,55 Sağlık Hizmetleri , ,83 Soma , ,09 Turgutlu , ,10 Meslek Yüksekokulları Toplam Harcaması: ,35 Meslek Yüksekokulları Toplam Öğrenci Sayısı: Meslek Yüksekokulları Ortalama Maliyeti: 1.557,01 HARCAMA GENEL TOPLAMI ,90 ÖĞRENCİ SAYISI GENEL TOPLAMI GENEL ORTALAMA MALİYET 3.226,51 BİLGİ: Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 95

97 A-Bütçe Gelirleri Tablo 75 Bütçe Gelirleri BÜTÇE TAHMİNİ (TL) 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,3 02 VERGİ DIŞI GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ,2 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,6 05-DİĞER GELİRLER ,6 06-SERMAYE GELİRLERİ BÜTÇE TAHMİNİ (TL) 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,6 02 VERGİ DIŞI GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ,6 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,9 05-DİĞER GELİRLER ,9 06-SERMAYE GELİRLERİ BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. Üniversitemizce yapılan takipler sonucu sermaye gelirleri dışında gelir tahminlerinden daha fazla gelir elde edilmiştir. Tablo 76 - Bütçe Gelir/Gider Dengeleri YILLARA GÖRE TOPLAM BÜTÇE GELİR/GİDER DENGESİ AÇIKLAMA TOPLAM TOPLAM BÜTÇE GELİRİ , ,65 TOPLAM BÜTÇE GİDERİ , , , , ,15 GELİR / GİDER FARKI , , , , ,50 BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. Üniversitemizin gelir-gider dengesi döneminde 2010 yılı hariç gelir fazlası olarak sonuçlanmıştır. Tablo 77 Öz Gelirler YILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU AÇIKLAMA TOPLAM ÖZGELİR , , , , ,73 ÖZGELİR KARŞILIĞI GİDER GELİR/GİDER FARKI , , , , ,13 BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 96

98 Tablo 78 Öz gelirlerden karşılanan hazine yardımı karşılığı harcamalar YILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR AÇIKLAMA TOPLAM HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI GİDER OLUP ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLMİŞTİR. BİLGİ: Veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınmıştır Üniversitemizin öz gelirleri için yapılan harcamalarda azami tasarruf sağlanmış olup, öz gelirlerin elde edilmesinde en düşük maliyete dikkat edilmiştir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Üniversitemiz 2011 Mali Yılı nda başlangıç ödeneklerimizin toplamı TL olup yıl içinde yapılan ekleme ve aktarmalarla yılsonu ödenek toplamımız TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin TL si harcanmış kalan ödenek tutarı olan TL ödenek iptal olmuştur. Ödenek kullanma oranımız %83,74 dür. Ödeneklerimizde yıl içinde yaşanan artış genelde öz gelirlerimizle karşılanmıştır. Sadece sermaye giderlerimize yıl içerisinde TL ödenek eklenmiştir. Öz gelirlerimizde artış devam etmekte olup 2010 yılında TL, 2011 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış TL, artış oranı ise % 8 dir yılında Üniversitemiz gelir/gider dengesi, gelir fazlalığı yönünde gerçekleşmiş olup gelirde meydana gelen fazlalık TL dir. Üniversitemiz 2011 yılında mali kaynaklarını etkin verimli şekilde kullanmış olup bu yöndeki çabalarını her yıl daha da arttırarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanmaya devam edecektir. Tablo 79 - Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı GÖRDES MYO Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılar ve Katılımcı Sayısı (Öğretim Elemanı) FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN ADI KATILIMCI ADI TARİH VE YER Konferans Küreselleşen Dünyada Ekonomimizin Gelişimi Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ Panel Tarih, Coğrafi Yapısı ve Kültürel dokusuyla Geçmişten Günümüze Kayacıki Kayacık Coğrafyası Coğrafi Verilerin Koruma ve Planlamada Önemi Kentsel ve Tarihsel Koruma İzmir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Nuri Türeyen(moderatör) CBÜ Demirci Eğitim Fakültesinden Öğr.Gör.Serdar VARDAR Arkeolog ve Çe-Kül Vakfı Batı Anadolu Koordinatörü Gördes MYO. Konferans salonu Gördes MYO. Konferans Salonu Gördes MYO. Konferans Salonu Gördes MYO.Konferans CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 97

99 Emin BAŞARANBİLEK Salonu Gördes ve Yöresinde Selçuklu Fetihleri CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Öğr. Gör. Sebahattin ÇELİK Gördes MYO. Konferans Salonu CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Gördes Evliya Çelebinin Seyahatnamesinden Kayacaık Tarih Bölümü Öğretim Üyesi MYO. Konferans Beldesi Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL Salonu CBÜ İktisadi Bilimler Gördes Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları, Fakültesi Dekanı Prof. Dr. MYO. Konferans Bölgedeki Yansımaları(Etkileri) ve Çözüm Yolları Mustafa ÖKMEN Salonu (Moderatör) Türkiye de Makro Ekonomik Dengeler CBÜ İİBF İktisat Bölümü Eski Başkanı Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI Gördes MYO. Konferans Salonu Gördes ve Yöresinin Ekonomik Sorunları CBÜ İİBF İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim EROL Gördes MYO. Konferans Salonu Arş. Gör. Dr. Ferhan SAYIN Türkiye Eğitim ve Ekonomik Büyümenin Genç İşsizliğe Etkisi Gördes MYO. Konferans Salonu Gördes İş Kur Manisa İl Müdür Yrd. Seminer İş-Kur İş Olanakları MYO. Konferans Ayla BOZKURT Salonu DGS nin Püf Noktaları Karacan Akademi Uzmanları Müdür Yıldırım BOYACI, Mustafa KIRABALI Gördes MYO Konferans Salonu İş Yaşamında Diksiyon ERDEM KARAGÖZ Gördes MYO. Konferans Salonu Gördes GÖRDES MYO Tiyatro Engelliler için Engelim Olma Belediyesi Kültür Grubu Sarayı Almanya Üniversiteleri Gördes RheinlandPrivatschule Kişisel Eğitim Teknikleri Belediyesi MYO. Türkiye Kabul Başkanı Doç. Konferans Salonu Dr. Ali İLSEVEN Tiyatro Bir Demet Tebessüm Atatürkçü Düşünce Kulübü Bünyesinde GMYO Tiyatro Grubu Gördes Belediyesi Kültür Sarayı Konser Konser Rock Grubu Larva Gördes MYO Konferans Salonu Anma Programı Öğr. Gör.Berna Gördes İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY u KÜÇÜKKALAYLAR-Yeliz MYO. Konferans Anma AYCAN Salonu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Atatürkçü Düşünce Kulübü Evliya ÇELEBİ Gördes Lisesi Müdür Gördes Yardımcısı Hakan YÜKSEL MYO. Konferans CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 98

100 Salonu SALİHLİ MYO Konferans Türkiye Avrupa Birliğinin Serencamı Yrd. Doç. Adnan ERDAL Seminer Çarşamba Seminerleri Akademik Personeller den Konser Türk Halk Müziği Korosu Konseri Öğrenciler Sergi Maske ve Oyuncak Sergisi Çocuk Gelişimi Öğrencileri ALAŞEHİR MYO Konferans Kooperatifçilikte Örnek Model Süt Müstahsilleri Kooperatifi Y.K.Başkanı Mahmut ESKİYÖRÜK Alaşehir MYO Yrd.Doç.Dr.Tamer KUŞAKSIZ Eğitim Semineri İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY U Anma Günü Okutman Lütfi DÜZDEMİR Okutman Ayfer ÖZEN Alaşehir MYO Avrupa Birliği fonlarından ve hibelerinden yararlanmak ayrıca Gençlik ve Hayat boyu öğrenme programlarından LDV projeleri Üniversitemiz Uluslar arası İlişkiler Birimi; Hakan AYDOĞAN Alaşehir MYO Klinik Psikolog Seminer Sınav Kaygısı ve Motivasyon Pınar ÖZGÜNER Eğitim Danışmanı Alaşehir MYO Muammer SARIKURT İş arama, CV Hazırlama, CV içeriği, Görüşme kuralları, Konuşma kuralları ve davranışları Doç. Dr. Buket SAYGILI Alaşehir MYO Gıda Güvenliği Ziraat Mühendisi Sami ÇELTİKOĞLU Alaşehir MYO Söyleşi Kıbrıs ta Bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Yurt- Burs olanakları Prof. Dr. Kazım ABAK Alaşehir MYO Konser Gurup Sansür ROck Müziği Konseri Yrd. Doç. Dr. Tamer KUŞAKSIZ Alaşehir MYO Türk Halk Müziği Konseri Yrd. Doç. Dr. Tamer KUŞAKSIZ Alaşehir MYO Turnuva Voleybol Bayan Erkek,Basketbol ve Futbol Erkek Öğr. Gör. Arzu KARAÇANCI Öğr. Gör. Hüseyin ATABAY Salihli Teknik Gezi Çanakkale, Eceabat, Şehitlik ve Cunda adası gezisi Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSE Öğr. Gör. Hüseyin ATABAY ÇANAKKALE Teknik Gezi Tariş-Sirke Pekmez A.Ş. İşletmesine Yrd. Doç. Dr. Esen Kutlu KUŞAKSIZ Alaşehir Teknik Gezi Doruk Bağcılık-Şarapçılık İşletmesine Yrd. Doç. Dr. Esen Kutlu KUŞAKSIZ Alaşehir Teknik Gezi Avşar barajı göl sahası ve su toplama havzasının jeolojik yapısının incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMİRER Alaşehir Teknik Gezi Kula peri bacaları, Sandal divlit yanardağı ve Eski Kula evlerine Okutman İsmail DURMAZ Kula Teknik Gezi Tire Süt Müstahsilleri Kooperatifine Yrd. Doç. Dr. A.Nuray CEBECİ Tire/İZMİR CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 99

101 Öğr. Gör. Hüseyin ATABAY Teknik Gezi Kula peri bacaları, Sandal divlit yanardağı ve Eski Kula evlerine Okutman İsmail DURMAZ Kula Teknik Gezi Kütaş A.Ş nin Salihli poyraz damlardaki kekik, Adaçayı ve nane tarlalarına Yrd. Doç. Dr. Tamer KUŞAKSIZ Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KAYA Salihli Teknik Gezi Şaraplık bağ ve yeni kurulmakta olan şarap işletmesine Yrd. Doç. Dr. Esen Kutlu KUŞAKSIZ Turgutlu Teknik Gezi Salihli-Sart Barajına Okutman İsmail DURMAZ Teknik Gezi Lider gıda firmasına ait sebze seralarına Öğr. Gör. Arzu KARAÇANCI Teknik Gezi Kesme Çiçek S.S. Kooperatifine Öğr. Gör. Hüseyin ATABAY Teknik Gezi Avşar barajı civarına Öğr. Gör. Arzu KARAÇANCI Salihli Salihli İZMİR Alaşehir Teknik Gezi Akkeçili köyü yakınlarında bulunan bağ tesisi ve üzüm çeşitlerinin tanıtılması Yrd. Doç. Dr. Esen Kutlu KUŞAKSIZ Alaşehir Teknik Gezi Sarıgöl bağlarını inceleme Öğr. Gör. Adile Akgün APAYDIN Sarıgöl Sarıgöl deki bağlar tesisi tekniği bakımından Teknik Gezi inceleme ayrıca geç hasat edilecek olan üzüm çeşitleri ve bu üzüm için alınan önlemleri görmek Yrd. Doç. Dr. Esen Kutlu KUŞAKSIZ Sarıgöl için Teknik Gezi Alaşehir Analitik Özel Gıda Kontrol Laboratuarı na ve Alaşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ne gezi Yrd. Doç. Dr. Tamer KUŞAKSIZ Alaşehir Teknik Gezi Özel Sektörde iş ortamının ve yapılanların yerinde görülmesi için Akgüller A.Ş. Laboratuarları na Yrd. Doç. Dr. Tamer KUŞAKSIZ Alaşehir Sarıgöl Bağlıca civarındaki bağlarda uygulanan Teknik Gezi biyolojik mücadele yöntemi (Salkım güvesine karşı) ve SuperiorSeedless üzüm çeşidinde uygulanan tesis tekniği hakkında incelemek Yrd. Doç. Dr. Esen Kutlu KUŞAKSIZ Sarıgöl yapmak Teknik Gezi Aır Alaşehir Analitik Özel Gıda Kontrol Laboratuarı na gezi Yrd. Doç. Dr. Tamer KUŞAKSIZ Alaşehir Teknik Gezi C.B.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi bahçe düzenleme çalışmalarının yerinde görülmesi amacı ile gezi Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSE MANİSA Teknik Gezi Turgutlu ORKA Üzüm İşletmesine Öğr. Gör. Adile Akgün Turgutlu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 100

102 APAYDIN AKHİSAR MYO Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Seminer Söyleşi -5.Deney Hayvanları Kullanımı -Uluslararası Kazdağı ve Edremit Sem -18.Avrupa Kanatlı Besleme Sem. -Geohellasafs 2011 Sympoziom -Akhisar Konulu Konferans (250) -Sıfırdan Nasıl Girişimci Olunur (50) -Gençlik ve Hayat Boyu Öğren. (250) -Çanakkale Zaferi anma Töreni ( 200) -M.Akif Ersoy a anma (250) -Net Eğitim Semineri( Süleyman Demirel Kül.Merk. Bilg.öğren. ( 40) -Akademik Personelin Muhtelif Eğitim Seminerleri ( 20 kez) -Manisa Kızılay Kan Merkezi (80) -Kalite Yönetim Sistemleri ve Bel.Kuruluşları (150) -Manisa Kızılay Kan Merkezi (80) -Akhisar Spor Tek.Direkt.- (3oo kişi) -Ayın Konuğu Akhisar Bel. Bşk. (300) -Ayın Konuğu Akhisar Kaymk. (350) Yrd.Doç.S.Çetin Yrd.Doç.D.Yeğenoğlu Doç.Dr.M.Çabuk Yrd.Doç.S.Çetin Uzman E. BALGÖZ Manisa Kadın Girş. Okutman H.Aydoğan (ADD Kulubü) Okutman E.Doğan Öğr.Gör.V.Altıntaş Öğretim Elemanları Kan Merkezi Gör. İ.Aslantekin Mustafa Türkmen Kan Merkezi Gör. Hazma Hamzaoğlu Salih Hızlı Kamil Köten 21-29/03/ /05/ /11/ /11/ Muh. Tarihler Turnuva -Dart ve Masatenisi Turnuvası (80) Okutman A.aLTIOK Teknik Gezi -Güres Tavukçuluk ( 15 Kişi) -CBÜ Makine Müh.Bölümü (25 ) -VoitElek.Motor Tic. Ltd.Şti. (25 ) -BMC Fabrikası (50) -Bursa Oyak ve Toyota Fab.(25) -Manisa/ İnci Akü ve Olgun Çelik (50) -Abalıoğlu Tavuk İşl. ( 15 ) -TEKNEL A.Ş. /Manisa (50) -Ece Zeytinleri Fab.- (20) ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ -Ege Kablo- Ekinler Elektronik (50) Yrd.Doç.Dr.S.Çetin Öğr.Gör.R.Arıcı Öğr.Gör.V.Altıntaş Öğr.Gör.G.Akpınar Öğr.G.G.Akpınar Öğr.Gör.G.Akpınar Yrd. Doç.Dr. S.Eratak Öğr. Gör. V.Altıntaş Yrd. Doç.N. Zincircioğl Öğr. Gör.V.Altıntaş Manisa nın Ekolojik Çevre Özellikleri Ve Kentleşme Süreci Prof. Dr. Necla Çağlarırmak SDKM Panel Çevre Kirliliği ve Gediz havzası Durum Değerlendirmesi Prof. Dr. Necla Çağlarırmak Saruhanlı Kültür Merkezi Yenilenebilen Eerji Potansiyeli ve Çevre Su Kaynaklarında Durum Değerlendirmesi Prof. Dr. Necla Çağlarırmak SDKM Açık Oturum Manisa da başlıca çevre sorunları, çevreye etkileri ve çözüm önerileri CBÜ Sinema Salonu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 101

103 Çevre, enerji kaynakları, su sorunları ve diğer ilgili kuruluşlar ile işbirliği çerçevesinde çalışma guruplarının oluşturulması CBÜ Sinema Salonu Çevre, Enerji ve Gediz CBÜ İhale Salonu Konser SDKM Saruhanlı Kültür Merkezi SDKM MANİSA YÖRESİ TÜRK TARİH VE KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Manisa Mevlevihanesi şiir ve musiki akşamları Aşka Sürgün Bir Ömür Niyazı-i Mısri Doç.Dr.Kenan Erdoğan Manisa Mevlevihanesi Manisa Mevlevihanesi şiir ve musiki akşamları Bir Aşk Pervanesi Şeyh Galip Yrd.Doç.Dr.VicdanÖzdingiş Manisa Mevlevihanesi Söyleşi Manisa Mevlevihanesi şiir ve musiki akşamları Bir Garip Yolcu Neyzen Tevfik Prof. Dr. Mehmet Demirci Manisa Mevlevihanesi Manisa Mevlevihanesi şiir ve musiki akşamları Bestelenmiş Şiirleriyle Mehmet Akif Ersoy Prof. Dr. Mehmet Demirci Manisa Mevlevihanesi Manisa Mevlevihanesi şiir ve musiki akşamları Manisa lı Bestekar Müftü Alim Efendi Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi Manisa Mevlevihanesi İzmir Türk Musikisi Manisa Mevlihanesi şiir ve musiki akşamları Topluluğu Yöneten:Ümit Manisa Yazıcı Mevlevihanesi Konser Manisa Mevlihanesi şiir ve musiki akşamları Manisa Mevlihanesi şiir ve musiki akşamları İzmir Türk Musikisi Topluluğu Yöneten:Ümit Yazıcı İzmir Türk Musikisi Topluluğu Yöneten:Ümit Yazıcı Manisa Mevlevihanesi Manisa Mevlevihanesi Manisa Mevlihanesi şiir ve musiki akşamları İzmir Türk Musikisi Topluluğu Yöneten:Ümit Yazıcı Manisa Mevlevihanesi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 102

104 MAHALİ İDARELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Manisa Mevlihanesi şiir ve musiki akşamları İzmir Türk Musikisi Topluluğu Yöneten:Ümit Yazıcı Manisa Mevlevihanesi Prof. Dr. Kemal Görmez Konferans Demokrasi Yerelde Başlar (Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Süleyman Demirel Yönetimi Bölüm Başkanı) Kültür Merkezi KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Konferans TESEV tarafından düzenlenen Kadına Dost Yerel Yönetimler Doç. Dr. Tülin Canbay Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Kadın Sorunları ve İstihdamı Başkan:Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan Özgen Karataş Doç. Dr. Mine Yılmazer SDKM Panel Sağlıkta Kadın Emeği Uzman Dr. Selma Polat Özdemir Doç. Dr. Dilek Özmen CBÜ Sinema Salonu Başkan Doç. Dr. Hatice Palaz Türkiye de Kadın Hakları Erdemir Yrd. Doç. Dr. Şayan Ulusan Yrd. Doç. Dr. Halil Fen Edebiyat Fak. 106 nolu seminer Erdemir salonu Eğitim Semineri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Aile İçi Şiddet Doç. Dr. Artuner Deveci Prof. Dr. Gönül Dinç Seminer Türkiye de Kadının Statüsü ve Sağlık Düzeyi Horasan Doç. Dr. Dilek Özmen Söyleşi Empati Çalışanlar Yardımlaşma Derneğinin Girişimcilik eğitimi almış kadınlara yönelik düzenlediği toplantı Türkiye de Kadının Statüsü Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Dünya Konser Kadınlar Günü Özel Konseri Her Aşkın Bir Hikayesi Vardır: Unutulmayan Aşk Şarkıları Esra-Altuğ Dilmaç ve özel orkestrası SDKM HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Eğitim Semineri Hizmet içi Eğitim Semineri Av. Nazlı Figen Küey Hukuk Müşaviri CBÜ Sinema Salonu Seminer Adım Üniversiteleri İdari İkinci Grup Toplantısı Av. Nazlı Figen Küey Hukuk Müşaviri Kütahya CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 103

105 KIRKAĞAÇ MYO Konferans Lojistik Yönetimi Yrd.Doç.Dr.M.HakanKESKiN Kırkağaç MYO Dikey Geçiş Sınavı Öğr. Gör.M. Mustafa BAHŞI Kırkağaç MYO Eğitim Semineri Donanımsal Kripto Öğr. Gör. Fatih ÖCAL Kırkağaç MYO Etkili ve Güzel Konuşma Asuman GÜRMAN ŞAHİN Kırkağaç MYO İş Yaşamına Hazırlık,CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Esra ŞAHİN/Nuray DURMAZ Kırkağaç MYO Bilgisayar Programlarında Güncel Uygulamalar Enes GÜNDOĞMUŞ Seminer Bilişim Sektöründe Endüstriyel Uygulamalar Adem ÇOKAY Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri Yrd.Doç.Dr.Asena GÜLOVA Mirosoft.NET FrameWork 4.0 ile Sorgusuz Enes GÜNDOĞMUŞ (Qvery Kullanmadan) Veri Tabanı İşlemleri NLP Enes GÜNDOĞMUŞ Bilişimde Kariyer ve Sertifikasyonun Önemi Cemal TANER Açık Oturum Uyuşturucu,hırsızlık ve Genel Asayiş Mithat UYSAL Mobil Yazılımlar Konusundaki Çalışma ve Eray İNCE Projeler Söyleşi Mali Müşavirlikte 40 Yıllık Kariyer Yaşamı Ziver GÜRMAN Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO Kırkağaç MYO SOMA MYO -Yrd.Doç.Dr.Ayla TEKİN -Hakkı DURAN Panel İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli -Ramazan DOĞRU -Akın ÇELİK -Fırat TEKİN -Erkan HAFIZOĞLU Soma Meslek Yüksekokulu -Mesut ÇİFTÇİ Sergi Manif 2011 İnsan Kaynakları İstihdam ve Mesleki Eğitim Fuarı -Yrd.Doç.Dr.Nurcan KUMRU -Öğr.Gör.Tamer CEBECİ -Aydemir ARSLAN /Mayıs MANİSA Yüksekokulumuz Öğretim Teknik Gezi Teknik Gezi (28 kez düzenlenmiş) Elemanları tarafından 2011 Yılı içinde CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 104

106 KULA MYO Eğitim Semineri Kula da Yaşam Kültürü ve Gençlik İstiklal Marşı nın Kabul Edildiği Gün ve M. Akif ERSOY U Anma Etkinliği Yrd.Doç.Dr.M. Salih Seminer Zararlı Alışkanlık ve Gençlik Ekonomisi Küreselleşmesi Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi ye Anma Etkinliği Yalın Üretim Türkiye nin Gümrük Birliği Macerası YAVUZER Öğr.Gör.Serkan ERCOŞKUN Öğr.Gör. Selin ÇAVUŞOĞLU Öğt.Gör. B. Türker PALAMUTCUOĞLU Yrd.Doç.Dr.M.Emin MERTER TÜTÜN EKSPERLİĞİ YO Konferans Philsa Kariyer günleri TEYO Doğumunu 400.yılında Evliya Çelebi 120 Kişi Konferans Salonu Eğitim Semineri NLP ile kariyer yönetimi 78 Kişi Konferans Salonu Turnuva Bahar Şenliği Turnuvası 85 Kişi Philsa ya Teknik gezi Teknik Gezi 9 İle Teknik gezi 45 Kişi Akhisar Karaköy e teknik gezi SAĞLIK HİZMETLERİ MYO Yrd.Dç.Dr.Gülşen GÜRGEN Prof.Dr.M. Emin LİMONCU 20.Ulusal Elektron Kongresi Doç.Dr.İpek ÖSTAN 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi Sempozyum ve Kongre Prof.Dr.M.Emin LİMONCU 1.İleri Yaş Sempozyumu Yrd.Doç.Dr.Ayşe TUÇ YÜCEL Hemşirelerde Personel Güçlendirme Kongresi Öğr.Grv.Dr.Zeynep KORKMAZ Eğitim Semineri 1.Hücre Ölümü Kursu Yrd.Doç.Dr.Ayşe TUÇ YÜCEL ANTALYA AYDIN KARS İZMİR ANTALYA İZMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ Konferans Yılında Türk Havacılığı Ali Emre AKGÜNEŞ Panel Bilimin Işığında Türk Kadını Seminer Yüksek Öğrenim Bursları Yeşil Teknik ve Doğa Eğitimi Ülkü İNAL Cenk DURMUŞKAHYA Tiyatro Tiyatro Günleri (8 Adet) Konser Sümer EZGÜ Konseri Turnuva FUTBOL TURNUVASI, BASKETBOL TURNUVASI, SATRANÇ TURNUVASI AHMETLİ MYO CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 105

107 Sempozyum ve Kongre 1-1.Internatıonal Congress on Sports Economıcs and Management 2-7.Internatıonal Conference on Business, Management and Economics-ICBME ICBMEF 201:Internatıonal Conference on Busıness,Management,Economic,Finance 4-3.Girişimcilik Kongresi 5- X.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ Öğr.Gör.İlham YILMAZ Öğr.Gör.İlham YILMAZ Ege Üniversitesi Çeşme Çeşme Kırgızistan-Manas Bilecik Üniversitesi 1- Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinin Öğr.Gör.Pınar EGELİ Sosyoekonomik Gelişimi 20 Öğrenci Konferans Okutman Melih AKDENİZ Manisa Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI Ahmetli 2- Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ 1-Bologna Bilgilendirme Toplantısı Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ Öğr.Gör.Safiye ÖNGEN Manisa Eğitim Semineri 2-Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3-Kan Bağışı Nasıl Gerçekleşir Öğr.Gör.İlham YILMAZ Öğr.Gör.Safiye ÖNGEN Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Özge ORAL Manisa Ahmetli 4-Zafer Kalkınma Ajansı/Çalıştay Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ Öğr.Gör.Ece Demiray EROL Manisa Teknik Gezi Çanakkale Kültür Gezisi Öğr.Gör.Harun GÜMÜŞ DEMİRCİ MYO Yrd.Dç.Dr.Celal METİN Deniz KARADAĞ Sempozyum ve Kongre 1.Demirci Araştırmaları Bilgi Şöleni Güldeniz KARADAĞ Abdurrahman GÜMRAH Harun DOĞRUYOL Konferans Atatürk ün Ölüm Yılı Dönümü Çanakkale Şehitlerini Anma Taner ÖZBEK Taner ÖZBEK Etkili İletişim Fırat ÇAPKIN Stratejik Pazarlama Kudret ARMAĞAN Diksiyon Eğitimi Bahri ŞANVER AYDIN Eğitim Semineri Bankacılık Uzmanlık Eğitimi Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Enver COŞKUNSU Şefik ERGÖNÜL Stratejik Kariyer Yönetimi Fırat ÇAPKIN Dış Ticaret Aydın SEZER İso Kalite Yönetimi Sistemi Enver COŞKUNSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Yavuz ALNIAK Çalıştay ve Eğitim V.ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi Tamer AKSÜT Trabzon İbrahim YAYLA Ödül Töreni Altın Örümcek Web Tasarım Yarışması Ödül Töreni Seval ÖZBALCI İstanbul CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 106

108 Görüşme Uzaktan Eğitim Konusu kapsamında görüşmeler Yrd.Doç.Dr.Ceyhun ARAZ Yüksel YUCA Murat KUŞLU Muğla Üniversitesinde kullanılmakta olan e- İnceleme posta sistemi incelemesi Diyar SARAÇOĞLU Toplantı Kafkas Ülkeleri,Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye İsmail BEKTAŞ Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı Yüksel YUCA Bilişim Fuarı CeBIT Bilişim Eurasia 2011 Okan ÇÖLLÜ İbrahim YAYLA Etkinlik 2011 TURCom Dijital Kampüs Etkinliği Yüksek YUCA Manas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin İnceleme-Bilgi Paylaşımı incelenmesi ve bilgi paylaşımı Yüksel YUCA Toplantı ADIM Üniversiteleri İdari 2.Grup Toplantısı İsmail BEKTAŞ Toplantı NetApp Veri Toplama Teknoloji Günleri İbrahim YAYLA İstanbul Muğla Gence/AZERBAYCAN İstanbul İstanbul Kırgızistan Kütahya Antalya İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Sempozyum ve Kongre 1-Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri.Politika Arayışları 2-Uluslar arası Dış Ticaret ve Tarım Sempozyumu 3-16.Ulusal Pazarlama Kongresi 4-International Conferance on Eurasian Economics0 5-Üretim Araştırmaları Sempozyumu 6-Unıversıty of Sarajevo Cornell University tarafından düzenlenen Uluslar arası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi 7-19.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 8-KAYSEM 6 Sempozyumu 9-11.Üretim Araştırmaları Sempozyumu 11-ICEF 2011 İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi 12-KAYSEM 6. Sempozyumu 13-Econ Anadolu 2011 Anadolu İktisat Kongresi Dr.Melih ÖZÇALIK Filiz ERATAŞ Prof.Dr.İbrahim EROL Dr.Melih ÖZÇALIK Kilis Prof.Dr.Canan AY Araş.Gör.Aysun KAHRAMAN İstanbul Araş.Gör.A.İdil KACAR Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SOFYALIOĞLU Kırgızistan Yrd.Doç.Dr.Burak KARTAL Prof.Dr.Cengiz YILMAZ İstanbul Yrd.Doç.Dr.M.Hakan YALÇINKAYA Yar.Doç.Dr.Coşkun ÇILBANT SarayBosna Yrd.Doç.Dr.İlkay DİLBER Prof.Dr.Sevinç KÖSE Araş.Gör.Hilmiye TÜRESİN Çanakkale Araş.Gör.Lale ORAL Yrd.Doç.Dr.Fatih DEMİR Yrd.Doç.Dr.Buğra ÖZER Adıyaman Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SOFYALIOĞLU İstanbul Araş.Gör.Şule ÖZTÜRK Araş.Gör.Filiz ERATAŞ Araş.Gör.Anıl GACAR İstanbul Araş.Gör. Ayça Berna GÖRMEZ Adıyaman Araş.Gör.Filiz ERATAŞ Eskişehir CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 107

109 Konferans 14-9.Uluslararası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi 15-Uluslar arası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi 16-Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi 19-Anadolu Uluslar arası İktisat Kongresi II Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Ulusal İşletmelik Kongresi Ulusal İşletmelik Kongresi 23-2.Uluslararası Temel Bilimler ve Mühendislikte Hesaplar Sempozyumu 24-3.Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi 25-3.Uluslararası Girişimcilik Kongresi(UGK 11) 26-8.Uluslararası Muhasebe Sempozyumu 1-Philosophical and theological interrelationships between Turkish and Iranian Scholars 2-Islam and Democracy 3-SOBİAD tarafından düzenlenen International Conferance on Sciences Prof.Dr.Canan AY Prof.Dr.Sevinç KÖSE Yrd.Doç.Dr. Asena ALTIN SarayBosna GÜLOVA Yrd.Doç.Dr.M.Hakan YALÇINKAYA Yrd.Doç.Dr.İlkay DİLBER SarayBosna Yrd.Doç.Dr.Coşkun ÇILBANT Yrd.Doç.Dr.Mustafa GERŞİL Dr.Asil ALKAYA Sakarya Yrd.Doç.Dr.Mustafa GERŞİL Dr.Asil ALKAYA İstanbul Yrd.Doç.Dr.Asena GÜLOVA Çanakkale Dr.Ferhan SAYIN Eskişehir Dr.Ferhan SAYIN Denizli Yrd.Doç.Dr.Burak KARTAL İzmir Prof.Dr.Sevinç KÖSE Yrd.Doç.Dr.Asena GÜLOVA Yrd.Doç.Dr.Aylin ÜNAL Hilmiye TÜRESİN Lale ORAL İzmir Aysun KAHRAMAN İdil KACAR Anıl GACAR Dr.Asil ALKAYA Prof.Dr.Mustafa ÖKMEN Prof.Dr.A.Kemal ÇELEBİ Doç.Dr.Mustafa MİYNAT SarayBosna Doç.Dr.Birol KOVANCILAR Prof.Dr.Cengiz YILMAZ Kırgızistan Araş.Gör.Burak ÖZDOĞAN Araş.Gör.Anıl GACAR Araş.Gör.B.Fatih İzmir MOLLAOĞULLARI Prof.Dr.Bünyamin DURAN İran Prof.Dr.Bünyamin DURAN Hollanda Yrd.Doç.Buğra ÖZER Aydın 4-ISIL2011 Word Conference Doç.Dr.Birol KOVANCILAR CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 108

110 Panel AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşk.nda düzenlenen panel Yrd.Doç.Dr.Murat ORTANCA Lale KÖKSEL Eğitim Semineri 1-9.Araştırma Yöntemleri Eğitim Semineri Hilmiye TÜRESİN Açık Oturum Bologna Sürecinde Kamu Yönetimi Öğretimi Yrd.Doç.Buğra ÖZER Prof.Dr.Mustafa ÖKMEN Kırgızistan- Türkiye Manas Ünv.ile işbirliği Teknik Gezi Doç.Dr.Mustafa MİYNAT yapmak Yrd.Doç.Buğra ÖZER İtalya Ankara Antalya Sakarya Kırgızistan MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEMP. NERİMAN BAĞDATLIOĞLU KASIM YAŞAR ÜNİ. UZZK ÖZEM TOKUŞOĞLU HAZİRAN 2011 İZMİR İNTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRENT TECHNOOGİES İN OİLS AND FATS PELİN GÜNÇ ERGÖNÜL MART PAKİSTAN KARAÇİ İNTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRENT TECHNOOGİES İN OİLS AND FATS ÖZLEM TOKUŞOĞLU MART PAKİSTAN KARAÇİ II.ULUSLARARASI IV.ULUSAL MESLEK YÜK.SEMPOZYUM AYTUNGA BAĞDATLI MAYIS 2011 AYDIN RMC KONGRESİ ERSEL OBUZ HAZİRAN 2011 KONGRE-NOVEL APPROACHES İN FOOD INDUSTYR- ÖZLEM ÇAĞINDI MAYIS 2011 İZMİR 5.ULUSAL VETERİNER BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ CEYDA ZENGİN MÜGE AKKARA SEMRA KAYAARDI 6-8 EYLÜL 2011 AYDIN Sempozyum ve Kongre FİRST İNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON MYCOTOXİNS İN NUTS AND DRİEND FRUİTS 4.INTERNATİONAL CONGRESS ON FOOD AND NUTRİTİON TO GETHER WİTH 3. SAFE CONSORTİUM İNTERNATİONAL CONGRES ON FOOD SAFETY ÖZLEM TOKUŞOĞLU ÖZLEM ÇAĞINDI EYLÜL 2011 TAHRAN İRAN EKİM 2011 İSTANBUL ZEYTİNYAĞI SEMPOZYUMU ÖZLEM TOKUŞOĞLU 8 ARALIK 2011 İZMİR AVRUPA BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ MUSTAFA ÖZÇAM 28 EYLÜL-02 EKİM 2011 İSTANBUL 6. ULUSLAR ARASI TOZ METALÜRJİSİ KONFERANSI VE SERGİSİ SALİM ŞAHİN HÜLYA DURMUŞ NİLAY YÜKSEL EKİM 2011-ANKARA INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS 11) SALİM ŞAHİN HÜLYA DURMUŞ 2011-ELAZIĞ Second International Symposyum on Computing in science and engineering Yiğit AKSOY Haziran 2011 Aydın 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Can ÇİVİ 5-8 Ekim 2011 Ankara 2st International Symposium on Computig in Science and Engineering Gözde SARI Haziran 2011 Aydın CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 109

111 Kompege 2011 Kompege th International Symposium onphysics of materials Second International Symposyum on Gmputing in scirnce and engineering 53.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu Simge İRİZALP Nurşen SAKLAKOĞLU Hakan ÇETİNEL B.Burak ÖZHAN Kasım 2011 Aydın Kasım 2011 Aydın 4-8 September 2011 Prague 1-4 Haziran 2011 Aydın Haziran 2011 Niğde 2st International Symposium on Computig in Science and Engineering ISCSE Uluslaearası Kırılma Konferansı Ulusal Mekanik Kongresi Second International Symposyum on Computing in scirnce and engineering Int.Conference on Applied Analysis and Algebra 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Semposyumu Mehmet PAKDEMİRLİ Sinan KÖKSAL Mehmet ÇEVİK Enver ATİK Haziran 2011 Aydın 1-4 Haziran 2011 Aydın Kasım 2011 İstanbul 5-9 Eylül 2011 Elazığ 1-4 Haziran 2011 Aydın 29 Haziran/2 Temmuz 2011 İstanbul 5-8 Ekim 2011 Ankara KOMPEGE Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu World Renevable Energy Congress 3 15.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu Erdoğna ÖZKAYA Leyla ÖZGENER Murat BAĞDATLI Kasım 2011 Aydın Haziran 2011 Niğde 8-13 Mayız 2011 Lin Köping/Sweden Haziran 2011 Niğde 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Sempozyumu Bahattin AKGÜL 5-8 Ekim 2011 CPAIOR 2011 Emrah B.EDİS Rahime S.EDİS Mayıs 2011 ISCSE 2011 Gökçeçiçek TUNA Haziran 2011 Aydın YAIEM 2011 Emrah B.EDİS Ceyhun ARAZ Haziran 2011 Sakarya Konferans INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTING IN SCIENCE & ENGINEERING (ISCSE 2011) UZZK EĞİTİM İLYAS TÜRKMEN ÖZLEM TOKUŞOĞLU 2011-AYDIN 16-18MART 2011 MANİSA WORLD CONFERENCE ON OİLSEED PROCESSİNG,FATS AND OİLS PROCEESSİNG,BİOFUELS AND APLİCATİONS PELİN GÜNÇ ERGÖNÜL HAZİRAN 2011 İZMİR Panel 7.GIDA MÜH.KPNGRESİNDE FAİRTRADE FİRST NONTHERMAL DİVİSİON WORKSHOP ORAL SUNUM BÜLENT ERGÖNÜL ÖZLEM TOKUŞOĞLU KASIM 2011 ANKARA EKİM 2011 ALMANYA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 110

112 Eğitim Semineri TMMOB GIDA MÜH.ODASI ÖĞR.ÜYELERİNE YÖK TARAFINDAN DESTEKLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAPSAMINDA MESLEKİ TANITIM GÜNLERİ ÜNİVERSİTELER VE MESLEK TANITIM GÜNÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMAI EĞİTİMİ- TKAG PROJESİNDE EĞİTİM TANITIM GÜNLERİ ZAFER KALKINMA AJANSI EĞİTİMİ TÜBİTAK SEMİNERİ- NERİMAN BAĞDATLIOĞLU ERSEL OBUZ CEYDA ZENGİN S.BETÜL KAYA ZEYNEP AKSOYLU NAZLI SAVLAK MUSTAFA ÖZÇAM ÖZEM TOKUŞOĞLU ÖZLEM ÇAĞINDI A.KEMAL SEÇKİN S.BETÜL KAYA ÖZLEM ÇAĞINDI SEMRA KAYAARDI NERİMAN BAĞDATLIOĞLU SEVAL DAĞBAĞLI ÖZLEM TOKUŞOĞLU NİSAN 2011 ADANA 10HAZİRAN-10EYLÜL 2011 ABD.KANSAS OCAK 2011 MANİSA 6 ŞUBAT 2011 MANİSA NİSAN 2011 MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNDE MAYIS 2011 MANİSA 4 TEMMUZ 2011 ANKARA TÜBİTAK-TEYDEP ÖZLEM TOKUŞOĞLU 20TEMMUZ 2011 TÜBİTAK NOLU PROJESİ LİNARES ÜNİ.-TÜRKİYE VE İSPANYADA ÜRETİLEN RAFİNE ZEYTİNYAĞLARINDA POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARN BELİRLENMESİ TOVAG 108 o 541 OLU PROJE SEVAL DAĞBAĞLI PELİN GÜNÇ ERGÖNÜL NERİMAN BAĞDATLIOĞLU 08NİSAN DAN İTİBAREN 30 HAZİRAN 2011 KADAR HER SALI VE ÇARŞAMBA İZMİR 15 HAZİRAN 31 TEMMUZ 2011 İSPANYA 20 NİSAN 2011 ANKARA Seminer ZAFER KALKINMA AJANSI EĞİTİMİ İLYAS TÜRKMEN 2011-MANİSA 03-15/10/2011 BÖLÜM SEMİNERİ Abdurrahman KARATAŞ Müh.Fak. YURTDIŞI EĞİTİM İMKANLARI Halil CEYLAN ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ Halil CEYLAN Söyleşi Sergi Teknik Gezi USA INSTITUTE OF FOOD TECHNLOGİSTS ANNUAL MEETİNG AND EXPO 3.ULUSAL UYGULAMALI EBRU YARIŞMASI COCA COLA VALFSEL, OLGUNÇELİK, SANPAN, ÖZKAN DEMİR ÇELİK, OERLİKON KLİMASAN ÖZLEM TOKUŞOĞLU HAZİRAN 2011 USA NEW ORLEANS CEYDA ZENGİN S.BETÜL KAYA MÜGE AKKARA BÜLENT ERGÖNÜL SALİM ŞAHİN OSMAN ÇULHA EMRE YALAMAÇ HÜLYA DURMUŞ NİLAY YÜKSEL İLYAS TÜRKMEN Özlem ARAZ Pınar ÖZFIRAT MART 2011 ANTALYA KEMALPAŞA MANİSA,İZMİR İZMİR CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 111

113 KESKİNOĞLU POLİSAN Özlem ARAZ Pınar ÖZFIRAT Rahime S.EDİS İZMİR HABAŞ,TELESET, SCHWENDER Bölüm Öğrencileri 06,20,22/10/2011 TAHTALI BARAJI,İZMİR ATIK SU ARITMA TESİSLERİ Müh.Fak.Öğrencileri SARUHANLI MYO Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları Yrd.Doç.Dr.Necdet BİLGİ Saruhanlı Belediyesi Seminer Kültür Merkezi İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinlikleri Öğretmen İlhan ÖNER Konferans Salonu Turnuva Üniversitemiz Bahar Şenlikleri Keskinoğlu Tavukçuluk üretim fabrikasına gezi Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri Akhisar Teknik Gezi Kirmen İplik A.Ş fabrikasına gezi İşletme Yönetimi Programı öğrencileri Saruhanlı Efes Pilsen üretim fabrikasına gezi Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri İzmir FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Uluslararası Midyat Sempozyumu Uluslararası Selçuklu Sempozyumu CİEPO-17, CİEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Cahit TELCİ /Midyat /Konya Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyum Bildirileri, Trabzon 2011, ss Yrd. Doç. Dr. Cahit TELCİ CİEPO-18, Perspektif on Otoman Studies, Berlin 2010, ss Uluslararası Midyat Sempozyumu Arş. Gör. Hasan AKYOL Yrd. Doç. Dr. Atalay GÜNDÜZ /Mardin 4-6 Mayıs İzmir Sempozyum ve Kongre 13 th INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES SYMPOSIUM. Ege University, Izmir. GB SHAW as a Revolutionary Playwright and Critique. Ege Üniversitesi, 13. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu Three rare endemics of Silene from Turkey. International symposium on Biology of rare and endemic plant species, Yrd. Doç. Dr Burcu ALKAN Kemal Yıldız Ersin Minareci 4-6 Mayıs 2011, İzmir Fethiye, Muğla Fethiye,Muğla A rare endemic species from Turkey: Asperula serotina (Boiss. & Heldr.) Ehrend. International symposium on Biology of rare and endemic plant species, Türkiye de yayılışı bulunan bazı endemik Asperula L. Taksonları üzerine toprak özellikleri ve Orthezia kabuklu bitinin etkisi, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi The SETAC Europe 21st Annual Meeting, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi Ersin Minareci Kemal Yıldız Ersin Minareci Kemal Yıldız Doç.Dr. Levent ŞIK Fatma KOÇBAŞ Fatma KOÇBAŞ Simge Öztunç Ekim Çanakkale Ekim 2011, Çanakkale Mayıs 2011 Milano/İtalya 4-7 Ekim 2011 Çanakkale 7-10 Haz.2011 Samsun CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 112

114 IX. Geometri Sempozyumu IX. Geometri Sempozyumu IV Congress of the Turkic Mathematical Society (TWMS) IX. Geometri Sempozyumu IX. Geometri Sempozyumu IV Congress of the Turkic Mathematical Society (TWMS) Internatıonal Symposium on Comuting in science & engineering Internatıonal Conferance of AppliedAnalysis and algebra ICAA(Yıldız Teknik Ünv.) Bnd.Int.Symp.Comput(Gediz Ünv) IX. Geometri sempozyumu 9. Geometri Sempozyumu 7-10 Haziran Gemetri Sempozyumu Samsun The Forth Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Second International Symposium on Computing in Science and Engineering,, The Solution of Heat Problem with Collocation Method Using Cubic B-Splines Finite Element, Kakutani's Fixed Point Theorem in Partial Metric Spaces IX. Geometri Sempozyumu, The Solution of Lateral Heat Loss Problem Using Collacation Method with Cubic B-Splines Finite Element, The Forth Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), pp. 327, Bildik N., Y. Demirel, The Comparison of Approximate Solution of Ordinary Differential Equation Using by Modified Krosnaselskii Iteration Method, The Forth Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), pp. 181, Simge Öztunç A.Mutlu, N.Bildik, Duygu D.Demir Simge Öztunç A.Mutlu, N.Bildik, Ali Mutlu Ali Mutlu Simge Öztunç, N.Bildik, Duygu D.Demir Ali Mutlu Simge Öztunç, N.Bildik, Burak ŞAHİNER Kübra ERDEM Doç. Dr. Salih Yalçınbaş Doç. Dr. Salih Yalçınbaş Mehmet ÖNDER Hüseyin Kocayiğit Arş. Gör. Tanju KAHRAMAN D.D. Demir, N Bildik Duygu Dönmez Demir, Necdet Bildik, Simge Öztunç. N. Bildik, A. Mutlu, S. Öztunç, D. Dönmez Demir D.D. Demir, Bildik N S. Öztunç, Mutlu A., Bildik N Necdet BİLDİK 7-10 Haz.2011 Samsun 1-3 Temmuz 2011 Bakü/ Azerbaycan 7-10 Haz.2011 Samsun 7-10 Haz.2011 Samsun 1-3 Temmuz 2011 Bakü/ Azerbaycan 1-4 Temmuz 2011 Kuşadası 29 Haz-2 Tem haz.2tem Haz Haz Haziran 2011 Samsun 7-10 Haz. Samsun Baku, Azerbajian, 5-7 July Gediz Üniversitesi, Kuşadası, 2-4 Haziran Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 7-10 Haziran Baku, Azerbajian, 5-7 July Baku, Azerbajian, 5-7 July Baku, Azerbajian, 5-7 July Directed Homotopy Theory of Digital Images, The Forth Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), pp. 49, Gecikmeli Diferansiyel Denklemlerin Farklı Kararlılık Analizleri, 10. Matematik Sempozyumu Homotopi Analiz Metodunun Farklı Tipte Diferansiyel Denklemlere Uygulanışı, 10. Matematik Sempozyumu, Bildik N., M. Aygün Bildik N., Ş. Dönmez D.D. Demir, Bildik N, Işık Üniversitesi, Eylül Işık Üniversitesi, Eylül Işık Üniversitesi, Eylül The Tanh Method for The Fractional Sharma- D. D. Demir, N. Bildik, S. Gediz Üniversitesi, 2-4 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 113

115 tasso-olever Equation, 10. Matematik Sempozyumu, The Solution of Heat Problem with Collocation Method Using Cubic B-Splines Finite Element, Second International Symposium on Computing in Science and Engineering, Kakutani's Fixed Point Theorem in Partial Metric Spaces, IX. Geometri Sempozyumu, Geometri sempozyumu Öztunç, N. Bildik, A. Mutlu, S. Öztunç, D. Dönmez Demir Zehra ARI Arş.Gör.Ahmet ESER Arş.Gör.Ali AVCI Prof.Dr. Ali ÇELİK Haziran Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran Haz ekim 2011 Çanakkale 10. Ulusal Çevre Ve Ekoloji Kongresi Poster sunumu Manisa Kent Sempozyumu Kitosan ve Kil-Kitosan Kompozit Boncukları Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ponceaeu S in Uzaklaştırılması X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Sulu Çözeltilerden Ni 2+ iyonlarının Uzaklaştırılmasında Histidin İle Modifiye Edilmiş Kitosan Boncuklarının Kullanılması, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Sulu Çözeltilerden Ni 2+ iyonlarının Uzaklaştırılmasında Histidin İle Modifiye Edilmiş Kitosan Boncuklarının Kullanılması, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey 27. Ulusal Kimya Kongresi 25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ Yrd.Doç.Dr.. Ayşe DİNÇER Yrd.Doç.Dr.. Ayşe DİNÇER Arş.Gör.Deniz DEMİR Yrd.Doç.Dr. V.Nüket Tirtom Yrd.Doç.Dr. Şebnem E. SÖZERLİ Yrd.Doç.Dr. Süleyman Koçak Arş.Gör.Dr. Fadim Yemiş Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sabih Özer Arş.Gör. ERKAN HALAY Arş.Gör. Pelin AKTAŞ Doç.Dr.Funda Demirhan Şubat 2011 Manisa Ekim 2011, Çanakkale Ekim 2011, Çanakkale Mayıs Ekim 2011 Çanakkale Mayıs 2011/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi September 25-29, İzmir, Eylül 2011, Çeşme-İzmir 2011-Erzurum 27 Haziran-2 Temmuz 2011, ERZURUM 19th EuCHEMS Conference on Organometallic Chemistry Mayıs 2011 Çanakkale 19th EuCHEMS Conference on Organometallic Chemistry III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Arş.Gör. Gözde MURAT Arş.Gör. Hasan Demiroğlu Arş.Gör. Hasan Demiroğlu Doç.Dr. Nilgün Yenil Mayıs 2011/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 27 Haziran-2 Temmuz 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 114

116 25. Ulusal Kimya Kongresi Erzurum 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 2. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST-2011), XXV. Ulusal Kimya Kongresi Kitosan ve Kil-Kitosan Kompozit Boncukları Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ponceaeu S in Uzaklaştırılması X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Sulu Çözeltilerden Ni 2+ iyonlarının Uzaklaştırılmasında Histidin İle Modifiye Edilmiş Kitosan Boncuklarının Kullanılması, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Cd and Co Toxicity In Lens Culinaris: Changes in Antioxidative Enzyme Activities, MDA, Proline and H 2O 2 Levels Uluslar arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi XXV ulusal kimya kongresi 28. Uluslar arası Fizik Kongresi 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Radyoiyot Tedavisi Uygulanan Tiroid Kanserli Hastalarda Vucut Aktivitesi Doz Hızı İlişkisi ) Prof.Dr. Tülin AYDEMİR Arş.Gör.Seda BECERİK Prof.Dr. Tülin AYDEMİR Arş.Gör.Seda BECERİK Prof.Dr. Tülin AYDEMİR Arş.Gör.Seda BECERİK Evren ÇİÇEK Ümran HİÇSÖNMEZ Kamil ŞİRİN İsmail MARAŞ Yasemin Parlak, Mustafa Demir, F.Serap Ereeş, Gül Gümüşer, Gamze Çapa Kaya, Banu Uysal, Murat Koç,Ülkü Ergene, Elvan Sayıt A.Betül TUNÇKIN, Sermin ÇAM KAYNAR, Ümit KAYNAR, F.Serap EREEŞ A.B.TUNÇKIN, S.ÇAM, Nurcan Topçu, F.S.EREEŞ S. Çam Kaynar, F.Serap EREEŞ 27-06/ , Erzurum 31 October-4 November 2011, Kusadasi, Turkey 2011, Erzurum Ekim 2011, Çanakkale Ekim 2011, Çanakkale Eylül 201, Denizli 27.06/ Erzurum 27 Haziran Eylül Nisan -1 Mayıs 2011, Swissotel, İzmir 8-9 Eylül 2011, Mersin LÜMİDOZ-5 Lüminesans Dozimetri Kongresi (Demirci-Manisa Yüzey Gama Doz Haritası Çalışmaları ) X.ulusal Ekoloji ve çevre kongresi, (Binaiçi Radon Konsantrasyonu ve sağlık riskinin araştırılması) X.Ulusal Ekoloji ve çevre kongresi, (Balıkesir Sındırgı İlçe Merkezindeki Binalarda Binaiçi Radon Konsantrasyonu Ölçümü ) X.Ulusal Ekoloji ve çevre kongresi, (Manisa- Gördes Çevresinde Doğal Radyoaktivite Tayini ve Doz Hesabı) X.Ulusal Ekoloji ve çevre kongresi, (Uşak İli Binaiçi radon Konsantrasyonu tayinleri ve S. Çam Kaynar, F.Serap EREEŞ Önder AKAR, S.ÇAM KAYNAR, F.Serap EREEŞ Önder AKAR, S.ÇAM KAYNAR, F.Serap EREEŞ Yasemin HIZLI, Yasemin PARLAK, G. GÜMÜŞER, E. SAYIT, F.Serap EREEŞ Önder AKAR, Sermin ÇAM KAYNAR, F.Serap EREEŞ 4-7 Ekim 2011 Çanakkale 4-7 Ekim 2011 Çanakkale 4-7 Ekim 2011 Çanakkale 4-7 Ekim 2011 Çanakkale 4-7 Ekim 2011 Çanakkale CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 115

117 radondan kaynaklanan yıllık efektif doz eşdeğerinin hesaplanması) X.Ulusal Ekoloji ve çevre kongresi, (Uşak İli Bina Materyallerindeki K-40, Th-232 ve U-232 Aktivite konsantrasyonlarının ve Bina materyallerinden kaynaklanan radon soluma hızının Tayini) XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi (Nükleer Tıp Çalışanlarında Radyasyon Maruziyeti) XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi (Uşak İli ve İlçelerinde Yüzey Gama Doz Haritası Çalışmaları) 28 th International Physics Congress (Kemik Sintigrafisinde Eksternal Radyasyon Dozu Ölçümleri ) (European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging ) Bone Marrow Radiation Dose in Thyroid Carcinoma Patients Treated withy Iodine TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi 2.Advances In Applied Physics & Materials Science Congress 1.TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi 2.Advances In Applied Physics & Materials Science Congress IX. YUUP Çalıştayı, Advances in Applied Physics&Materials Sciences Congress(APMAS 2011) 28. Uluslar arası Fizik Kongresi 28. Uluslar arası Fizik Kongresi 28. Uluslar arası Fizik Kongresi F.Yeşil, Y.Parlak, M. Demir, G.Gümüşer, E. Sayıt, F.S.Ereeş Y. Parlak, M.Demir, F.S.Ereeş, G. Gümüşer, B. Uysal, G. Capa Kaya, M. Koç, U. Ergene, E. Sayıt Ahmet Ataç Ahmet Ataç Ahmet Ataç Ahmet Ataç Doç.Dr. Gültekin YEĞİN N. KÜÇER, İ.ŞABİKOĞLU, N. CAN T. PAMUKÇU, N.KÜÇER R.KÜÇER, G.TÜREMEN, E.KARAMAN, D.SARIYER ve N.KÜÇER R.Küçer, E.KARAMAN, G.TÜREMEN, D.SARIYER ve N.KÜÇER R.Küçer, G.TÜREMEN, N.Küçer R.Küçer, G.TÜREMEN, M.ÇEBER, N.Küçer N.Küçer, T.PAMUKÇU D.SARIYER, R.KÜÇER E.KARAMAN, R.KÜÇER D.SARIYER, R.KÜÇER G.TÜREMEN, R.KÜÇER R.KÜÇER, Kasım 2011, Çeşme-İzmir Kasım 2011, Çeşme-İzmir 6-9 Eylül 2011 ( Bodrum- Muğla) October 15-19, Birmingham, United Kingdom) 6-9 Eylül 2011 Bodrum/Muğla Mayıs Kemer/Antalya 6-9 Eylül 2011 Bodrum/Muğla Mayıs Kemer/Antalya 3-5 Aralık 2010 Ankara Üniv.ANK Mayıs,2011, Antalya 6-9 Eylül, 2011, Bodrum 6-9 Eylül, 2011, Bodrum 6-9 Eylül, 2011, Bodrum Kasım, 2011, Çeşme Kasım, 2011, Çeşme Kasım, 2011, Çeşme XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi G.TÜREMEN, E.KARAMAN, D.SARIYER ve N.KÜÇER R.KÜÇER, E.KARAMAN, G.TÜREMEN, D.SARIYER ve N.KÜÇER 8-9 Nisan, 2011, Eskişehir 6-9 Eylül, 2011, Bodrum 6-9 Eylül, 2011, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 116

118 II. THM Proton Hızlandırıcısı Alt Çalıştayı 28. Uluslar arası Fizik Kongresi R.Küçer, G.TÜREMEN, N.Küçer R.Küçer, G.TÜREMEN, M.ÇEBER, N.Küçer Bodrum 6-9 Eylül, 2011, Bodrum 28. Uluslar arası Fizik Kongresi D.SARIYER, R.KÜÇER G.TÜREMEN, R.KÜÇER 6-9 Eylül, 2011, Bodrum 28. Uluslar arası Fizik Kongresi 28. Uluslar arası Fizik Kongresi Arzu Ege Mehmet Ayvacıklı Sibel Uysal Satılmış 6-9 Eylül, 2011, Bodrum Kasım, 2011, Çeşme 28. Uluslar arası Fizik Kongresi XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi XIII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi İsrafil Şabikoğlu Müjde Durukan Eren Cihan KARSU Etem KÖSE Kasım, 2011, Çeşme Aralık, 2011, Ankara Aralık, 2011, Ankara X. THM YUUP ÇALIŞTAYI X. THM YUUP ÇALIŞTAYI Etem KÖSE 8-9 Eylül Eylül Ulusal Lüminesans Dozimetre Kongresi 8-9 Eylül Ulusal Lüminesans Dozimetre Kongresi 8-9 Eylül Ulusal Lüminesans Dozimetre Kongresi 5. Ulusal Lüminesans Dozimetre Kongresi 8-9 Eylül 2011 Mersin Üniversitesi- Mersin Lümidoz-V (Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi) 6 9 September 2011, Bodrum-Turkey 28th International Physical Congress 6-9 Eylül 2011 Bodrum/Muğla TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi Mayıs Kemer/Antalya Advances In Applied Physics & Materials Science Congress Konferans -Ortadoğu daki Gelişmeler -Kimliğimiz ve Aidiyetimiz -Türkiye ve İran -Kur-an da Sünnetullah Kavramı -Mısır Tarihi Üzerine -Gelenek ve Gelecek -Tarih, Din ve Kültür -Sünnetullah Kavramı Çerçevesinde Kur-an Kıssaları Prof. Dr. Nadir ÖZKUYUMCU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 117

119 Türk Demokrasisinin Gelişim Süreci Ermeni Meselesi Milli Egemenlik Global Emperyalizm ve Çanakkale Ortadoğu Dünü, Bugünü, Yarını Milli Birlik ve Bütünlüğümüz Mehmet Akif Ersoy ve Tarih Bilinci Ahmet Kavaklı ve Milli Şuur Sarıkamış Faciası Balkan Faciaları- İttihat ve Terakki Saruhanlı Kız Meslek Lisesi ve Metem ce Düzenlenen Meslek Bilgilendirme Konferansı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK Çankırı Valiliği Manisa Merkez (Eğitim Birsen) Turgutlu MYO Kocaeli Belediye Bahçelievler Bel.İST. Adıyaman Belediye İbrahim Çeçen Üniv. İzmir Balıkesir Ankara Antalya Kırşehir Kayseri Artuklu Üniv. İzmir Pendik/ İstanbul Edirne Doğu Türkistan Spiru Haret Üniversitesi, Küreselleşme Çağında Toplumsal Cinsiyet Konferansı Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL Yrd. Doç. Dr Burcu ALKAN /Salihli 2-3 Haziran 2011, Bükreş 6. Uluslararası IDEA Konferansı, 2011 Arş. Gör. Emre ÇAKAR Nisan 2011, İstanbul 2. Uluslararası BAKEA Konferansı, Uluslararası IDEA Konferansı, 2011 Beyond the Trauma Narratives of (Im)possibilities in Contemporary Literatures in English 6. Uluslararası IDEA Konferansı, Uluslararası BAKEA Konferansı, 2011 Esin Çelebi Bayru "Hz. Mevlâna, Mevlevilik, Semâ ve Günümüze Yansımaları" Konferansı Arş. Gör. Emre ÇAKAR Doç. Dr. Sibel GÜZEL Doç. Dr. Sibel GÜZEL Yrd. Doç. Dr. Nuvid ALEMDAROĞLU Yrd. Doç. Dr. Nuvid ALEMDAROĞLU Araş. Gör. Özge Özkan 5-7 Ekim 2011, Denizli Nisan 2011, İstanbul 31 Mart- 2 Nisan University of Zaragoza, İspanya Nisan 2011, İstanbul 5-7 Ekim 2011, Denizli 24 Aralık 2011 C.B.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Süleyman Demirel CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 118

120 1.Tübitak Akademik Ar-ge Destek Programları Kültür Merkezi Bilgilendirme ve Eğitim Konferansı Araş.Gör. Özlem YILMAZ 24 Aralık 2011 C.B.Ü Fen-Edebiyat Esin Çelebi Bayru "Hz. Mevlâna, Mevlevilik, Semâ ve Günümüze Yansımaları" Konferansı Araş.Gör. Fakültesi Özlem YILMAZ 28AĞUSTOS-2EYLÜL- İNGİLTERE DINO9 IX International Conference on modern and fosil Dinoflagellates Serdar Uzar(Doktora öğrencisi) 27 HAZİRAN 2011, ERZURUM 2D NMR TEKNİKLERİ İLE YAPI ANALİZİ ÇALIŞTAYI Arş.Gör. ERKAN HALAY 03-06Şubat.2011 Doğuş University, Kozmetik Kongresi Kadir Arısoy İstanbul, Turkey 4-6 July 2011 First International Workshop on Machine and Research Aspects of the Proposed Turkish Light Sources Doç.Dr. Gültekin YEĞİN Konak belediyesi nevzat benal kültür Kuantum fiziği ve felsefi yansımaları Öğr.Gör.Haşim Cem Çelik merkezi Yeni Anayasa Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Kaynarca/ Ankara Vefatının 17. Yılında İsa Yusuf Alptekin, Bir Milli Mücadele Lideri olarak İsa Yusuf Alptekin ve Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL /İstanbul Takip ettiği siyasetin günümüze yansıması Atatürk ü Anma konulu panelde Atatürk Döneminde Toprak Reformu başlıklı sunum Yrd. Doç. Dr. İbrahim İNCİ Panel Manisa nın Ekolojik Çevre özellikleri ve Kentleşme, Manisa nın Biyolojik Zenginlikleri Kemal Yıldız. 25 Ekim 2011 Yenilenebilen Enerji Potansiyeli, Çevre ve Su Kaynaklarında Durum Değerlendirmesi Prof.Dr. Ali ÇELİK MANİSA Çevre Kirliliği ve Gediz Havzası Durum Değerlendirmesi Prof.Dr. Ali ÇELİK Saruhanlı MANİSA TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Kamil ŞİRİN 20 Aralık 2011 TBAG-TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (TÜBİTAK) Prof.Dr. Özhan Kayacan AdvencedTopicsin Numerical and Dynamic Ali Konuralp Haz Eğitim Semineri Conputational Bifurcation Analysis DANİMARKA School and Conference on Computational Ali Konuralp 20 Haz-8 Tem 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 119

121 Methods in Dynamics Doç.Dr.Ali MUTLU Ocak 2012 AB Projelerinde Bizde Varız Doç.Dr.Ali MUTLU Ocak 2012 Manisa Valiliği Proje Eğitimi Arş.Gör. Hasan Demiroğlu Haziran 2011 Deney Hayvanı Kullanım Kursu Kimya Bölümü seminerleri 2D NMR Teknikleri ile Yapı Analizi Çalıştayı TL Tarihleme (Bölüm içi Seminer) Kamil ŞİRİN Doç.Dr. Nilgün Yeni Müjde Durukan ,Atatürk Üniv., Erzurum Fizik Bölümü Seminer Erciyes Kimya Mezunu Akademisyenler Marka Hukukunda İltibas ve Marka Hakkının Kullanımı Doç.Dr. Kenan DOST Doç.Dr. Nilgün Yenil Aralık , İTO, İzmir Açık Oturum Ulusal TV. Kanalları: Ülke TV, Samanyolu, Habertürk, Kanaltürk, TGRT, TRT Prof. Dr. Mehmet ÇELİK İstanbul Ankara İzmir Tarihin Hafızası ve Güne Düşülen Notlar İstanbul Kitap Fuarı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜYAP Söyleşi Osman Batur Han- On Yıla Sığan Efsanevi Ömür /Yüce Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL Devlet Dergisi TRT Televizyonu Canlı Yayınlar Odası Prof.Dr. Ali ÇELİK Üniversite Tanıtımı TRT İZMİR Televizyonu Konser Yeni Yıl konseri Kamil ŞİRİN 29 Aralık 2011 Suriye Suudi Arabistan Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Tarihi Coğrafya (Ortadoğu Bölgesi) Tarihi Coğrafya (İspanya-Endülüs Bölgesi) Prof. Dr. Mehmet ÇELİK İspanya (Endülüs) Teknik Gezi Polis Kriminal Laboratuvarına teknik gezi (Kimya Klüp Öğrencileri ile) PETKİM Polimer dersi teknik gezisi Şeker fabrikası ve yağ fabrikası teknik gezisi Mini-Workshop on Applications of Electron Bremsstrahlung, Doç.Dr. Nilgün Yenil Kamil ŞİRİN Abalı, Y., Aslan A., ve Kimya Bölümü, Konya, Doç.Dr. Gültekin YEĞİN 2011, İzmir 16 Mayıs2011 Mayıs Ocak 2011, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Dresden Germany TIP FAKÜLTESİ Kongre 27.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Prof.Dr.Deniz SELÇUKİ 47.Ulusal Nöroloji 21.Ulusal Farmakoloji Kongresi 47.Ulusal Nöroloji Kongresi Prof.Dr.Deniz SELÇUKİ -Prof.Dr.Ercüment ÖLMEZ -Prof.Dr.Şule GÖK -Yrd.Doç.Dr.Kamil VURAL -Yrd.Doç.Dr.Tuğba ÇAVUŞOĞLU Prof.Dr.Erhan ESER Muğla/ Nisan 2011 Antalya/26-27 Kasım 2011 Eskişehir/19-22 Ekim 2011 Antalya/25 Kasım-01 Aralık 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 120

122 Ulusal Üroonkoloji Kongresi 14.Ulusal Halk Sağlığı Prof.Dr.Erhan ESER -Prof.Dr.Cemil ÖZCAN -Yrd.Doç.Dr.Beyhan ÖZYURT -Doç.Dr.Pınar Erbay DÜNDAR -Arş.Gör.Dr.Öznur BAMBAL 8 th European Cytogenetics Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ 12.Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi XXIV.World Congress ofltydatidology EANM Kongresi Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ESTRO Kongresi 32.Ulusal Radyoloji Kongresi 2.Ulusal Radyoloji Günleri 32.Ulusal Radyoloji Kongresi Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.Nuray ALTINTAŞ Yrd.Doç.Dr.Nuray ALTINTAŞ -Prof.Dr.B.Elvan SAYIT BİLGİN -Doç.Dr.Gül GÜMÜŞER -Prof.Dr.B.Elvan SAYIT BİLGİN -Doç.Dr.Gül GÜMÜŞER -Prof.Dr.B.Elvan SAYIT BİLGİN -Doç.Dr.Gül GÜMÜŞER Prof.Dr.Yüksel PABUŞÇU Prof.Dr.Yüksel PABUŞÇU Prof.Dr.Cihan GÖKTAN Antalya/26-30 Ekim 2011 Trabzon/4-7 Ekim 2011 Portekiz/2-5 Temmuz 2011 Antalya/26-30 Ekim 2011 Çin/14-16 Eylül 2011 İngiltere/9-13 Ekim 2011 İzmir/27 Nisan-01 Mayıs 2011 Londra/8-12 Mayıs 2011 Antalya/28 Ekim-2 Kasım 2011 Bursa /26-27 Mart 2011 Antalya/28 Ekim-2 Kasım 2011 ESGAR-2011 TURKRAD-2011 Kas İskelet Sisteminde Tanı Koydurucu Tipik Bulgular ve İşaretler Direk Grafi.32.Ulusal Radyoloji Kongresi Prof.Dr.Gökhan PEKİNDİL Prof.Dr.Gökhan PEKİNDİL Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ İtalya/21-24 Mayıs2011 Antalya/28 Ekim-2 Kasım 2011 Antalya/28 Ekim-02 Kasım Ulusal Radyoloji Kongresi Prof.Dr.Serdar TARHAN Antalya /28 Ekim-01 Kasım Girişimsel Radyoloji Kongresi Prof.Dr.Serdar TARHAN Antalya/16-19 Mart 2011 Gergin Omurilik Sendromu ve Krabiofarengioma Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ Tokat/15-17 Haziran 2011 Sinir Sistemi Cerrahi VII:Bilimsel Kongresi Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ Çeşme/22-25 Eylül 2011 ISPN-Uluslar arası Pediyatrik Beyin ve Sinir Hindistan/15-21 Ekim Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ Cerrahisi Derneği 39.Bilimsel Kongresi 2011 Türk Omurga Derneği Uluslar arası Kongresi Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ İstanbul/27-31 Nisan 2011 Nass Kongresi Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ A.B.D/2-8 Kasım Prof.Dr.Sevinç İNAN 2.Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Çeşme/11-13 Şubat -Prof.Dr.Seda Kongresi 2011 VATANSEVER TARTEN Prof.Dr.Seda İstanbul/14-17 Nisan VATANSEVER 2011 Bilim Klubü 6.Kongresi -Prof.Dr.Sevinç İNAN Anemon Otel MANİSA/6-8 Mayıs Moleküler Tıp Kongresi European Multi Disiplinary Cancer Congress -Prof.Dr.Sevinç İNAN -Prof.Dr.Seda VATANSEVER -Prof.Dr.Seda VATANSEVER İstanbul/28-30 Haziran 2011 İsveç/23-27 Eylül Ulusal Radyoteknoloji Kongresi Prof.Dr.Kemal ÖZBİLGİN Çeşme/7-9 Ekim 2011 Kök Hücre Kongresi Prof.Dr.İbrahim TUĞLU Kocaeli/26 Eylül-2 Ekim Elektron Mikroskobi Kongresi -Prof.Dr.Sevinç İNAN -Prof.Dr.Seda VATANSEVER - Prof.Dr.İbrahim TUĞLU Antalya/25-28 Ekim 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 121

123 45.TOD Ulusal Kongresi -Prof.Dr.Esin BAŞER -Doç.Dr.Sinan EMRE -Yrd.Doç.Dr.Göktuğ K.K.T.C/5-9 Ekim 2011 SEYMENOĞLU SOE 2011 Kongresi Prof.Dr.Esin BAŞER Cenevre/4-7 Haziran Ulusal Oftalmoloyoji Kongresi Doç.Dr.Sinan EMRE K.K.T.C/5-9 Ekim 2011 Evretina -Yrd.Doç.Dr.Göktuğ Londra/26-29 Mayıs SEYMENOĞLU İnternational AMD and Retina Kongresi -Yrd.Doç.Dr.Göktuğ SEYMENOĞLU Prof.Dr.Melek ÇİVİ Prof.Dr.Demet AYDIN TARK 2011 Prof.Dr.İdil TEKİN, Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ, Ekim 2011 Antalya Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK, Doç.Dr.Koray ERBÜYÜN, Doç.Dr.Gülay OK KEPAN 2011 Prof.Dr.Melek ÇİVİ 30 Mart- 3 Nisan 2011, Antalya 16. Klinik Toksikoloji Derneği Kongresi Prof.Dr.Demet AYDIN Mayıs 2011 Doç.Dr.Gülay OK Kayseri World Institude of Pain, 6. Dünya Kongresi Prof.Dr.E.Alp YENTÜR 4-6 Şubat 2012, Miami, ABD ESA Uluslar arası Kongre Göğüs Kalp Damar Anestezisi 17. Kongresi Rejyonal Anestezi Kongresi Anjio-Lab Sedasyon. 17. Göğüs Kalp Damar Anestezisi Kongresi. Turkish Disorder Systems Working Group 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi 12.Ulusal Uyku Psikiyatri Kongresi World Psychiatric Association Thematic Conference 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 4.Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi 19th European Congress Psychiatry EPA 2011 Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ, Doç.Dr.İsmet TOPÇU Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Doç.Dr.İsmet TOPÇU Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Doç.Dr.Nuran EKERBİÇER -Prof.Dr.Ayşen ESEN DANACI -Prof.Dr.M.Murat DEMET -Arş.Gör.Fatma AKDENİZ -Arş.Gör.Sinem ÖZDEMİR Prof.Dr.M.Murat DEMET Prof.Dr.M.Murat DEMET Doç.Dr.Artuner DEVECİ -Prof.Dr.M.Murat DEMET -Prof.Dr.Ayşen ESEN DANACI -Prof.Dr.Ömer AYDEMİR -Doç.Dr.Artuner DEVECİ Prof.Dr.Ömer AYDEMİR Haziran 2011 Hollanda Nisan 2011, Antakya 29 Eylül 2 Ekim 2011 İstanbul 14 Nisan2011, Antakya İzmir/23-29 Ağustos 2011 Antalya /23-25 Ekim 2011 Bodrum/21-25 Ekim 2011 İstanbul/9-10 Haziran 2011 Antalya/8-11 Aralık 2011 Manisa Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi Prof.Dr.Ömer AYDEMİR Ankara World Psychiatric Association Thematic Conference Prof.Dr.Murat DEMET Sempozyum Ulusal 2.Başağrısı Sempozyumu Prof.Dr.Deniz SELÇUKİ 8.Nöropatik Ağrı Sempozyumu Klinik Kış Sempozyumu Nöroradyoloji Sempozyumu 3.Radyoloji Günleri Sempozyumu 20.Türk Nöroradyoloji Sempozyumu Prof.Dr.Deniz SELÇUKİ Prof.Dr.Özlem TÜNGER Doç.Dr.Gülgün YILMAZ OVALI Doç.Dr.Mine ÖZKOL Prof.Dr.Gökhan PEKİNDİL Avusturya /12-15 Mart 2011 İstanbul/9-10 Haziran 2011 K.K.T.C/23-27 Şubat 2011 Antalya/11-13 Mart 2011 Manisa/9-11 Aralık Haziran 2011 Bursa/24-25 Mart 2011 Antalya/17-20 Nisan 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 122

124 Meme Kanserine Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu US Teknik Uygulama Olgudan Tanıya Mamografi ve Ultrasonografi Sempozyumu Nöroradyoloji Sempozyumu V.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu 16.Ege Onkoloji Günleri İzmir Nöroşirürji Günleri İzmir Spinal Cerrahi Günleri İzmir Nöroşirürji Günleri Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ Kuşadası/3-6 Mart 2011 Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ Edirne/3 Haziran 2011 Prof.Dr.Serdar TARHAN -Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU Prof.Dr.Seda VATANSEVER -Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Güven GÜRSOY -Arş.Gör.Dr.Ülkü Ünlü ÜNSAL -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Güven GÜRSOY -Arş.Gör.Dr.Ülkü Ünlü ÜNSAL -Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Güven GÜRSOY -Arş.Gör.Hasan AVCU Antalya/17-20 Nisan 2011 İstanbul/13-14 Mayıs 2011 Dalaman/9-12 Ekim 2011 Kuşadası/3-4 Mart 2011 İzmir/6 Ekim 2011 İzmir/21 Ekim 2011 İzmir/3 Kasım 2011 İzmir Spinal Cerrahi Günleri -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK İzmir/18 Kasım 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 123

125 Toplantı İzmir Nöroşirürji Günleri İzmir Nöroşirürji Günleri 34.TOD Bahar Sempozyumu 24.TOD Yaz Sempozyumu -Arş.Gör.Dr.Güven GÜRSOY -Arş.Gör.Dr.Ülkü Ünlü ÜNSAL -Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Güven GÜRSOY -Arş.Gör.Hasan AVCU -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY - Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Ülkü Ünlü ÜNSAL -Arş.Gör.Hasan AVCU Prof.Dr.Esin BAŞER Prof.Dr.Esin BAŞER 17. Kış sempozyumu Prof.Dr.Melek ÇİVİ 13.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube 1.Hemşirelik Sempozyumu 15.Bahar Sempozyumu -Prof.Dr.Ayşen ESEN DANACI -Arş.Gör.Dr.Pınar ÜNAL - Arş.Gör.Zeliha YAŞA -Arş.Gör.Cengiz CENGİSİZ -Arş.Gör.Burak UYKUR -Arş.Gör.Didem SÜCÜLLÜOĞLU -Arş.Gör.Fatma AKDENİZ -Arş.Gör.Sinem ÖZDEMİR -Arş.Gör.Ecenur AYDIN -Arş.Gör.Orkun AYDIN İzmir/01 Aralık 2011 İzmir/16 Aralık 2011 İstanbul/13-15 Mayıs 2011 İzmir/24-26 Haziran Mart 2011 Bursa İzmir/23-25 Eylül 2011 Prof.Dr.Erol ÖZMEN 13 Mayis Prof.Dr.Ömer AYDEMİR -Prof.Dr.Ayşen ESEN DANACI -Doç.Dr.Artuner DEVECİ Antalya/12-16 Nisan Anadolu Psikiyatri Günleri Prof.Dr.Ömer AYDEMİR Antakya 15.1nt l Congress of Parkinson Diease and Kanada/06-10 Haziran Prof.Dr.Deniz SELÇUKİ Mowement Disonders 2011 Klinik Şefleri ve Anabilim Dalları Bilim Toplantısı Prof.Dr.Yüksel PABUŞÇU Antalya/ 27 Ekim 2011 Kas İskelet Sisteminde MRG Uygulamaları eğitim Toplantısı Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ Adana/26 Mart 2011 Türk Manyetik Rezonans Derneği 16.Yıllık Toplantısı 25.Bilimsel Türk Nöroşirürji Derneği Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ -Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ -Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Yrd.Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Yrd.Doç.Dr.Mustafa BARUTÇUOĞLU -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Güven İstanbul/19-21 Mayıs 2011 Antalya/22-26 Nisan 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 124

126 Kurs 25.Bilimsel Türk Nöroşirürji Derneği Clinical Workshop Of Endoscops Neurosurgery Hipofis Toplantıları 2 Codman Hydrıcephalus Learning Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Bölgesel Toplantı Yoğun Bakımda Sedasyon. Göğüs Kalp Damar Anestezisi Derneği. Bölgesel toplantısı Nöroaksiyal Bloklar. Bölgesel Rejyonal Anestezi Toplantısı Nöroaksiyal Blok Komplikasyonları ve Önlemleri. Bölgesel Rejyonal Anestezi Toplantısı, GÜRSOY -Arş.Gör.Dr.Ülkü Ünlü ÜNSAL -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY -Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR -Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Arş.Gör.Dr.Hasan AVCU Prof.Dr.Melek ÇİVİ Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Antalya/26 Nisan 2011 Almanya/8-11 Kasım 2011 İzmir/17 Kasım 2011 İstanbul/6-8 Haziran Ekim 2011, İzmir 30 Ekim 2011, Tire Kasım 2011, Manisa Kasım 2011, Manisa Deney Hayvanları Kullanım Kursu Yrd.Doç.Dr.Nuray ALTINTAŞ Ege Üniversitesi/ Mart Nöroloji Yeterlik Kursu Prof.Dr.Deniz SELÇUKİ Ankara/17-21 Eylül Toraks Radyoloji Kursu Doç.Dr.Gülgün YILMAZ OVALI Ocak Onkolojik Görüntüleme Kursu Doç.Dr.Gülgün YILMAZ OVALI 30 Nisan Kardiak Görüntüleme Kursu Doç.Dr.Gülgün YILMAZ OVALI 28 Mayıs 2011 Toraks Radyoloji Kursu Prof.Dr.Cihan GÖKTAN İzmir/29-30 Ocak 2011 Dirsek ve El Bileği USG Uygulamaları Kas İskelet Konya/18 Haziran Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ Ultrasonografİ Kursu 2011 EMRI Erasmus Kursu Muskuloskeletal Doç.Dr.İ.Şebnem ÖRGÜÇ İzmir/11-16 Eylül 2011 Toraks Radyoloji Kursu Prof.Dr.Serdar TARHAN İzmir/29-30 Ocak 2011 Onkolojik Görüntüleme Kursu Prof.Dr.Serdar TARHAN İzmir /30 Nisan 2011 Kardiyak Görüntüleme Kursu Prof.Dr.Serdar TARHAN İzmir/28 Mayıs 2011 C.BÜ.Tıp Fakültesi Tütün kontrolü, beslenme ve fizik aktivitenin Prof.Dr.Gönül DİNÇ Dekanlık Binası iyileştirilmesi konusunda akran eğitimi HORASAN 3.Kat/11 Mart 2011 Tütün kontrolü, beslenme ve fizik aktivitenin iyileştirilmesi konusunda akran eğitimi Tütün kontrolü, beslenme ve fizik aktivitenin iyileştirilmesi konusunda akran eğitimi Pediyatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu V.Dönem Kursu Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu Bio Mühendislik Bölümü Temel Hücre Kültür Alternatif Yöntemler Kursu Spinal ve Pereferik Sinir Cerrahi Yaz Okulu 2.Kursu Nöro Endoskopi Kursu Temel Hücre Kültürü ve Alternatif Yöntemler Kursu 1.Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu TOD Esat Işık Uygulamalı Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Prof.Dr.Gönül DİNÇ HORASAN Prof.Dr.Gönül DİNÇ HORASAN Prof.Dr.Mehmet SELÇUKİ Arş.Gör.Dr.İsmail Seymen ÖZDEMİR -Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kurtuluş DURANSOY -Arş.Gör.Dr.Hasan AVCU - Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ -Arş.Gör.Dr.Tamay ŞİMŞEK -Arş.Gör.Dr.Güven GÜRSOY Doç.Dr.Ahmet Şükrü UMUR Prof.Dr.Seda VATANSEVER Prof.Dr.Seda VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.Göktuğ SEYMENOĞLU Konferans Salonu C.BÜ.Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 3.Kat/22 Nisan 2011 Konferans Salonu C.BÜ.Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 3.Kat/15 Eylül 2011 Konya/31 Mart-4 Nisan 2011 Eskişehir/17-19 Mart 2011 Ege Ünv./14-17 Haziran 2011 Adapazarı/3-6 Temmuz 2011 İstanbul/15-17 Eylül 2011 Ege Ünv./14-17 Haziran 2011 Dokuz Eylül Ünv./24-25 Kasım 2011 İzmir/8-10 Temmuz 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 125

127 Panel Seminer TARD Eğitimi Geliştirme Kursu, Solunum modülü TARD Eğitimi Geliştirme Kursu, Solunum modülü Prof.Dr.Melek ÇİVİ Prof.Dr.Melek ÇİVİ Mart, 2011 Samsun 3-5 Haziran, 2011 Malatya KEPAN TEMEL EĞİTİM KURSLARI Prof.Dr.Melek ÇİVİ 26 Kasım 2011, İzmir TARD Eğitimi Geliştirme Kursu, Modül III ERC-İYD Uygulayıcı Kursu Rejyonel Anestezi EEK Temel/İleri Yaşam Desteği Temel/İleri Yaşam Desteği Temel/İleri Yaşam Desteği Vazodilatörler ve Kontrollü Hipotansiyon. Kardiyovaskular Kurs, Modül II Alfa Adrenerjikler. Kardiyovaskular Kurs, Modül II Doğum Öncesi İzlem Kursu/Gebelik izlenimdeki Etik ve Hukuki Sorumluluklar II.İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Engelli Çalıştayı Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS) Dünya Beyin Etkinlikleri Sağlık Bakanlığı Şiddet Ve Yaralanmaların Önlenmesi Eğitici Eğitimi Eğitimcilerin Eğitimi 3.Bursa Radyoloji Günleri Tanı Testleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Seminerleri Prof.Dr.Melek ÇİVİ Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ, Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ, Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr.Yıldıray ZELFEOĞLU Yrd.Doç.Dr.Beyhan ÖZYURT Yrd.Doç.Dr.Nuray ALTINTAŞ -Doç.Dr.Necip KUTLU -Doç.Dr.Nuran EKERBİÇER Yrd.Doç.Dr.Beyhan ÖZYURT -Yrd.Doç.Dr.Kamil VURAL -Yrd.Doç.Dr.Tuğba ÇAVUŞOĞLU Doç.Dr.Mine ÖZKOL Prof.Dr.Gönül DİNÇ HORASAN -Prof.Dr.Melek ÇİVİ -Prof.Dr.Demet AYDIN -Prof.Dr.İdil TEKİN, -Prof.Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ -Prof.Dr.Emin Alp YENTÜR -Doç.Dr.Tülün ÖZTÜRK, -Doç.Dr.Koray ERBÜYÜN, -Doç.Dr.Gülay OK -Doç.Dr.İsmet TOPÇU Aralık 2011 İzmir Ekim 2011 Antalya Kasım 2011 Manisa CBÜ CBÜ CBÜ Aralık, 2011 Ankara 23 Aralık, 2011, Ankara Soma-MANİSA/09-11 Mart CBÜ Süleyman Demirel Anfisi/14-25 Mart 2011 Afyonkarahisar/9-11 Mart 2011 Ege Ünv.Tıp Fak./6-14 Temmuz 2011 Bursa/24-25 Mart 2011 CBÜ.Tıp Fakültesi z9 Anfisi/20 Nisan Ocak 25 Mayıs 2011 Söyleşi Ağrısız Doğum-Manisa da Gündem Gazetesi Doç.Dr.Gülay OK Konferans Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Doç.Dr.Necip KUTLU BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Manisa /14-19 Mart 2011 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 126

128 Bilişim Teknolojileri Komisyonu Manisa Bilişim Platformu Çalışmaları Manisa da bilişim alanındaki kurum ve kişileri bir araya getirmek ve bilişim teknolojileri alanında çeşitli faaliyetler düzenlemek adına Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde oluşturulmuş olan Manisa Bilişim Platformu tarafından İnternet Haftası Etkinlikleri kapsamında web tasarım yarışması ve çeşitli seminerler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde Manisa Valiliği, Manisa Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Manisa yı Mesir i Tanıtma ve Turizm Derneği iş birliği ile IV. Manisa Web Tasarım Yarışması "Manisa Mesir Macunu" sloganıyla Manisa Mesir Macununu tanıtmak amacıyla, Milli Eğitim İlköğretim Kategorisi, Milli Eğitim Orta Öğretim Kategorisi ve Celal Bayar Üniversitesi Kategorisi olmak üzere üç kategoride amatör ruhla düzenlenmiştir. İnternet Haftası Etkinlikleri 5 Nisan 2011 de Üniversitemiz Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Açılış Konuşmaları ile başlamış ve IV. Manisa Web Tasarım Yarışması " Manisa Mesir Macunu Ödül Töreni yapılmıştır. İnternet Haftası Etkinlikleri kapsamında; Üniversitemiz Sinema Salonunda; Bilgi Teknolojileri Özel Eğitim Danışmanı Faruk ÇUBUKÇU tarafından 25 Nisan 2011 de E-Learning Semineri, 29 Nisan 2011 de.net Semineri, Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni Cemal TANER tarafından 27 Nisan 2011 de Cisco Eğitim Semineri gerçekleştirilmiştir. Manisa Bilişim Platformu tarafından 17 Haziran 2011 tarihinde Manisa Kamu Bilgi İşlem Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda kurumlar arası işbirliği konuları tartışılmıştır. Manisa Bilişim Platformu tarafından Gönüllü Engelli Dernekleri Web Projesi yapılmış ve bu proje sayesinde 3 derneğe web sayfası hazırlanarak yayınlanmıştır. Engelsiz Bilişim Faaliyetleri Mayıs 2011 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Belediyesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, İnternet Teknolojileri Derneği INETD, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV, Manisa Bilişim işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda açılış konuşmaları, 4 oturum (20 sunum) ve bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Sempozyumu takiben, I.Engelsiz Bilişim Toplantısı (Haziran 2011-İstanbul) ve II.Engelsiz Bilişim Toplantısı (Ağustos 2011 İstanbul) toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda sekretaryalığını Celal Bayar Üniversitesi nin yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu kurulmuştur. Bu çalışmalar YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından da desteklenmiştir. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak 1-4 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı nı destekleyenler arasında yer alınarak, Engelsiz Bilişim Günü Etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde fuar açılış paneli olarak Engelsiz Bilişim Paneli, Web Erişilebilirlik Semineri, Engellilerin Bilişim Teknolojilerinden Beklentileri konulu anket çalışması ve stand faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Engelli vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerine eşit şartlarda ve engelsiz bir şekilde erişebilmelerinin sağlanması amacına yönelik olarak oluşturulan çalışma guruplarında yer alınarak, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu adına bir rapor hazırlanmış ve sunulmuştur. Tablo 80 Yapılan Faaliyetler Etkinliğin Türü Adedi Sempozyum 1 Seminer 4 Yarışma 1 Panel 1 Çalıştay-Toplantı 4 Gönüllü Proje 1 Anket Çalışması 1 Rapor 1 BİLGİ: Veriler Bilişim Teknolojileri Komisyonu faaliyet raporundan alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 127

129 Tablo 81 Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılar ve Katılımcı Sayısı Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılar ve Katılımcı Sayısı (İdari Personel) FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN ADI KATILIMCI ADI TARİH VE YER Eğitim Semineri (Akhisar MYO) Üniversitemiz tarafından düzenlenen seminerlere katılım (11 defa düzenlendi) 27 idari personel katıldı 2011 Yılı muhtelif tarihler Özge ORAL (Soma MYO Kon. S.) -Kan Bağışı ve Önemi Doç.Dr. Ali İLSEVEN (Soma MYO Kon. S.) Seminer(Soma MYO) -Kişisel Gelişim Eğitimi Mehmet EROL-Ertan GÜL- BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. -II. İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Caner UYSAL -Yrd. Doç.Dr. Nurcan KUMRU-Coşkun YÜNKÜL Soma Belediyesi Kültür Tiyatro ve Kültür Merkezi B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Tablo 82 - İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayıları Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap TOPLAM Fakülte 261,24 280,41 179,67 456,44 80,3 1258,03 Enstitü Yüksekokul Meslek Yüksekokulu 23,09 12,09 21,23 16,37 3,05 75,83 İdari Birimler TOPLAM 375,33 350,5 200,9 472,81 87,3 1486,86 BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Yüksekokulu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 128

130 Tablo 83 - Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu YAYIN TÜRÜ YILLAR TOPLAM KİTAP Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap (ders kitabı hariç) Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta (ders kitabı hariç) Bölüm Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Ders Kitabı MAKALE - - SCI-Expanded (ScienceCitation Index-Expanded) Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler Ulusal Hakemli Dergi Ulusal Hakemsiz Dergi Atıf Sayısı BİLDİRİ - - Uluslararası Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Ulusal Sözlü Bildiri ÖDÜLLER - Uluslararası Ödül Ulusal Ödül BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 84 - Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Yüksekokulu İdari Birimler TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 85 - Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı Manas Üniversitesi KIRGIZİSTAN 1 Fachhochschule Ingolstadt ALMANYA Universidad de Alcala İSPANYA Universita delgi Studidi Enna Kor İTALYA University of Porto PORTEKİZ Aristotle University of Thessalonik YUNANİSTAN TOPLAM 6 BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 129

131 a- Faaliyet Bilgileri Tablo 86 Üniversitemiz Sporcu Bilgileri İştirak Edilen Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı TOPLAM Öğrenci Personel TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. Tablo 87 - Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri HİZMETTEN Barınma Ortalama Yemek Medikodan YARARLANAN Hizmetinden Barınma Hizmetinden MedikoSağlıkH 2. ve 3. Basamak Yararlanan Kişi Sayısı Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yararlanan Sayısı izmetindenyar arlanan Sayısı SevkEdilenlerin Sayısı Öğrenci Personel TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 130

132 b- Proje Bilgileri Tablo 88 - Bilimsel Araştırma Proje Sayısı PROJELER Önceki Yıldan Yıl İçinde TOPLAM Devreden Yıl İçinde Tamamlanan ÖDENEK Proje Eklenen Proje TOPLAM Proje TL. DPT TÜBİTAK A.B BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI ,00 DİĞER (BAP) ,03 TOPLAM BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır , ,03 0 DPT TÜBİTAK A.B. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Diğer (BAP) DPT TÜBİTAK A.B. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Diğer (BAP) Vedat Tablo 89 - Araştırma Projeleri Tablosu PROJELER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje 2011 TOPLAM Yıl İçinde Tamamlanan Proje TOPLAM ÖDENEK TL ,47 TOPLAM ,47 BİLGİ: Veriler birim faaliyet raporlarından alınmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 131

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET Hazırlayan

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Hazırlayanlar: Vedat BACAK Halil NİŞLİ 5018 Sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HAZIRLAYANLAR: Kapak Tasarım : Ramazan ÖZDAMAR - Vedat BACAK Sayfa Düzeni,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu,

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN-2009 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1) GENEL BİLGİLER Kısaca Üniversitemiz Tarihi a) Misyon ve Vizyon b) Tanımlar, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ Eğitim Fakültesi Kayıt Tarihi Adres Fen Bilgisi Öğretmenliği 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

2011 YILI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 20 YILI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 - Özgörüş...

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 2016-2017 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde katkı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının ve ları Listesi (Tablo 4) Eğitim Fakültesi Küçük Büyük 102510017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 2 134 134 233,52915 274,72374 102510459 Rehberlik

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ V m 00b* CELAL BAYAR [ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 017-018 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde katkı

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

SUNUŞ. CBÜ 2009 Yılı Performans Programı

SUNUŞ. CBÜ 2009 Yılı Performans Programı CBÜ 2009 Yılı Performans Programı SUNUŞ Yerellikten evrenselliğe uzanan çizgide uluslar arası ve ulusal eğitim-öğretim, bilimteknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda kalıcı ve derin değişimler yaşanmaktadır.

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-215469 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Diğer İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ''İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ/MOBBİNG'' konulu eğitim çalışmasının İletişim Fakültesi Cep

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CBÜ 2014 Yılı Performans Programı

CBÜ 2014 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi bilimsel çalışma ve üretimi artırmayı hedefleyen, eğitim kalitesine önem veren, şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet vermeyi gaye edinmiş bir üniversitedir. Üniversitenin

Detaylı

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 BİRİM KİMLİK KODU REHBERİ BİRİM KİMLİK KODU BİRİM ADI 17578975 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82857840 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 85679348 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 46208761 REKTÖR YARDIMCILIĞI -2 25996008

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı