AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara

2 İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet) ÜRETİM FAİZ ORANLARI VE DÖVİZ KURLARI 4. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla; milyar Euro) 31. Nominal Kısa Dönem Faiz Oranları 5. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla, milyar PPS) 32. Nominal Uzun Dönem Faiz Oranları 6. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla; EU15=100) 33. EUR Döviz Kurları 7. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla; PPS, EU15=100) 34. Nominal Efektif Döviz Kurları 8. Sanayi Üretimi (inşaat hariç) GENEL DEVLET (% GSYH, piyasa fiyatlarıyla) TÜKETİM 35. Üretim ve İthalat Üzerinden Alınan Vergiler (dolaylı vergiler) 9. Özel Nihai Tüketim Harcamaları (cari fiyatlarla) 36. Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Cari Vergiler 10. Kişi Başına Özel Nihai Tüketim Harcamaları (cari fiyatlarla) 37. Sosyal Katkılar 11. Genel Devlet Nihai Tüketim Harcamaları (cari fiyatlarla) 38. Toplam Cari Gelir 12. Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu (cari fiyatlarla) 39. Genel Devlet Nihai Tüketim Harcamaları 13. İç Talep (stoklar dahil, cari fiyatlarla) 40. Ayni Sosyal Transferler FİYATLAR 41. Sübvansiyonlar 14. Fiyat Deflatörü (GSYH piyasa fiyatlarıyla) 42. Toplam Cari Harcamalar 15. Fiyat Deflatörü (özel nihai tüketim harcamaları) 43. Gayri Safi Tasarruflar 16. Fiyat Deflatörü (mal ve hizmet ihracatı) 44. Sermaye Transferleri 17. Fiyat Deflatörü (mal ve hizmet ithalatı) 45. Toplam Gelir 18. Ticaret Hadleri (mal ve hizmetler) 46. Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu ÜCRETLER 47. Toplam Harcamalar 19. Reel Birim İşgücü Maliyetleri 48. Net Borç Verme (+) veya Net Borç Alma (-) 20. Nominal Birim İşgücü Maliyetleri 49. Faiz Hariç Net Borç Verme (+) veya Net Borç Alma (-) DIŞ TİCARET VE CARİ DENGE 50. Genel Devlet Borç Stoku 21. Mal ve Hizmet İhracatı (cari fiyatlarla) 22. AB İçi Mal İhracatı 23. AB Dışı Mal İhracatı 24. Mal ve Hizmet İthalatı (cari fiyatlarla) 25. AB İçi Mal İthalatı 26. AB Dışı Mal İthalatı 27. Cari İşlemeler Dengesi

3 AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Bu çalışmada, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğünün makroekonomik çalışma veritabanı olan AMECO dan (The Annual Macroeconomic Database) faydalanılarak türetilmiş veriler kullanılmıştır. Çalışmada, AB üyesi ülkelerin yanı sıra aday ülke ekonomileri ile ABD ve Japon ekonomilerine ilişkin istatistiki veriler yer almaktadır. Söz konusu ülkelerin nüfus, işgücü piyasası, üretim, tüketim, fiyatlar, ücretler, dış ticaret ve cari işlemler hesabı, tasarruflar, parasal göstergeler ve kamu maliyesine ilişkin verileri yıllar itibarıyla sunulmaktadır. Çalışmada kullanılan yılları arasına ilişkin veriler bu yıllardaki gerçekleşmeleri ifade etmekte olup, yılları için yapılan tahminler ise Avrupa Komisyonu tahminlerini yansıtmaktadır. ii

4 Semboller ve Kısaltmalar - Boş LÜK Lüksemburg : Mevcut Değil MAC Macaristan % Yüzde MAL Malta EUR Euro HOL Hollanda SAGP Satın Alma Gücü Paritesi AVU Avusturya ESA Avrupa Hesaplar Sistemi POL Polonya GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla POR Portekiz ROM Romanya AB-27 Avrupa Birliği-27 SLO Slovenya EA-17 Euro Alanı-17 SLK Slovakya AB-15 Avrupa Birliği-15 FİN Finlandiya EA-12 Euro Alanı-12 İSV İsveç İNG Birleşik Krallık BEL Belçika BUL Bulgaristan HIR Hırvatistan ÇEK Çek Cumhuriyeti MAK Makedonya DAN Danimarka KAR Karadağ ALM Almanya İZL İzlanda EST Estonya TÜR Türkiye İRL İrlanda YUN Yunanistan ABD Amerika Birleşik Devletleri İSP İspanya JAP Japonya FRA Fransa İTA İtalya GKRY Güney Kıbrıs Rum Yönetimi LET Letonya LİT Litvanya iii

5 Nüfus ve İşgücü Piyasası 1. Nüfus (Milyon) ,25 82,19 1,37 3,80 10,92 40,26 60,73 56,94 0,69 0,44 0,39 15,92 8,01 10,23 1,99 5,40 5,18 314,71 304, ,28 82,34 1,37 3,86 10,95 40,72 61,16 56,98 0,70 0,44 0,39 16,04 8,04 10,29 1,99 5,38 5,19 316,14 306, ,33 82,48 1,36 3,93 10,99 41,31 61,61 57,16 0,71 0,45 0,40 16,15 8,08 10,37 2,00 5,38 5,20 317,89 308, ,37 82,52 1,36 4,00 11,02 42,01 62,04 57,61 0,72 0,45 0,40 16,22 8,12 10,44 2,00 5,38 5,21 319,86 310, ,42 82,50 1,35 4,07 11,07 42,69 62,49 58,18 0,74 0,46 0,40 16,28 8,17 10,50 2,00 5,38 5,23 321,91 312, ,47 82,46 1,35 4,16 11,11 43,40 62,96 58,61 0,76 0,47 0,40 16,32 8,23 10,55 2,00 5,39 5,25 323,87 313, ,54 82,37 1,35 4,26 11,15 44,07 63,39 58,94 0,77 0,47 0,41 16,34 8,27 10,58 2,01 5,39 5,27 325,58 315, ,62 82,26 1,34 4,37 11,20 44,87 63,78 59,38 0,78 0,48 0,41 16,38 8,30 10,61 2,02 5,40 5,29 327,49 317, ,71 82,12 1,34 4,44 11,24 45,59 64,14 59,83 0,79 0,49 0,41 16,44 8,34 10,62 2,03 5,41 5,31 329,26 319, ,79 81,88 1,34 4,47 11,29 45,93 64,49 60,19 0,80 0,50 0,41 16,53 8,36 10,64 2,05 5,42 5,34 330,42 320, ,88 81,76 1,34 4,48 11,31 46,07 64,86 60,47 0,80 0,51 0,41 16,61 8,37 10,64 2,05 5,43 5,36 331,36 321, ,97 81,72 1,34 4,49 11,33 46,24 65,22 60,71 0,81 0,52 0,42 16,63 8,41 10,64 2,05 5,43 5,39 332,31 322, ,06 81,62 1,34 4,51 11,36 46,21 65,58 60,91 0,81 0,52 0,42 16,66 8,44 10,63 2,06 5,44 5,42 332,97 322, ,15 81,54 1,34 4,54 11,38 46,17 65,94 61,07 0,82 0,53 0,42 16,71 8,47 10,63 2,06 5,44 5,44 333,64 323, ,17 10,27 5,34 2,37 3,50 10,21 38,26 22,44 8,87 58,89 483,02 377,96 4,35 2,03 0,28 67,42 0,61 282,42 126, ,91 10,22 5,36 2,36 3,48 10,19 38,25 22,41 8,90 59,11 484,32 379,67 4,20 2,04 0,29 68,36 0,61 285,34 127, ,87 10,20 5,38 2,34 3,47 10,16 38,23 21,80 8,93 59,32 485,58 381,68 4,22 2,02 0,29 69,30 0,62 288,13 127, ,80 10,20 5,39 2,33 3,45 10,13 38,20 21,73 8,96 59,56 487,61 383,91 4,23 2,03 0,29 70,23 0,62 290,85 127, ,76 10,21 5,40 2,31 3,44 10,11 38,18 21,67 8,99 59,85 489,83 386,29 4,23 2,03 0,29 71,15 0,62 293,50 127, ,72 10,23 5,42 2,30 3,41 10,09 38,16 21,62 9,03 60,24 492,10 388,66 4,23 2,04 0,30 72,07 0,62 296,23 127, ,68 10,27 5,44 2,29 3,39 10,07 38,13 21,58 9,08 60,58 494,10 390,76 4,23 2,04 0,30 72,97 0,62 299,05 127, ,64 10,32 5,46 2,28 3,38 10,06 38,12 21,54 9,15 60,99 496,40 393,13 4,23 2,04 0,31 73,88 0,63 302,03 127, ,61 10,43 5,49 2,27 3,36 10,04 38,12 21,50 9,22 61,40 498,69 395,39 4,23 2,05 0,32 74,77 0,63 304,83 127, ,57 10,51 5,52 2,26 3,34 10,02 38,15 21,47 9,30 61,79 500,35 397,01 4,23 2,05 0,32 75,59 0,63 307,48 127, ,53 10,54 5,55 2,24 3,29 10,00 38,19 21,43 9,38 62,20 501,68 398,44 4,23 2,06 0,32 77,10 0,63 310,11 127, ,48 10,54 5,56 2,22 3,22 9,98 38,23 21,40 9,45 62,38 502,78 399,65 4,43 2,06 0,32 73,17 0,62 312,58 127, ,43 10,58 5,58 2,21 3,20 9,96 38,23 21,35 9,52 62,79 503,80 400,78 4,43 2,06 0,32 73,19 0,62 315,06 127, ,38 10,61 5,59 2,20 3,18 9,93 38,23 21,31 9,59 63,20 504,84 401,94 4,43 2,07 0,32 73,41 0,62 317,59 127,67 1

6 Nüfus ve İşgücü Piyasası 2. İstihdam (Yıllık % değişim) ,7 0,4-3,7 3,7 0,6 1,7 0,6 0,1 : 3,4 1,1 1,9 0,5 0,8 : : -0,8 : 0, ,4 0,4 0,8 3,1 0,1 3,2 1,8 2,0 2,2 5,5 1,8 2,1 0,7 1,8 0,5 0,6 1,3 1,5 1, ,1-0,6 1,3 1,6 2,3 2,4 0,6 1,7 2,1 3,2 0,6 0,5-0,1 0,6 1,5 0,1 0,9 0,7 0, ,0-0,9 1,5 1,9 1,2 3,1 0,1 1,5 3,8 1,8 1,0-0,5-0,1-0,6-0,4 1,1 0,1 0,4 0, ,9 0,4 0,0 3,4 2,5 3,5 0,1 0,4 3,8 2,2-0,7-0,9 1,4-0,1 0,3-0,2 0,4 0,8 0, ,4-0,1 2,0 4,9 0,8 4,1 0,6 0,6 3,6 2,9 1,5 0,5 1,5-0,3-0,2 1,6 1,4 1,0 0, ,2 0,6 5,4 4,3 3,3 3,9 1,0 2,0 1,8 3,6 1,3 1,7 1,4 0,5 1,5 2,1 1,8 1,7 1, ,6 1,7 0,8 3,7 1,7 3,0 1,4 1,3 3,2 4,5 3,2 2,5 1,8 0,0 3,0 2,1 2,2 1,8 1, ,7 1,4 0,2-1,1 0,2-0,4 0,6 0,3 2,8 4,7 2,6 1,4 1,8 0,5 2,8 2,9 1,6 0,8 0, ,4 0,0-9,9-8,2-0,7-6,6-1,2-1,7-0,7 0,9-0,3-1,1-0,9-2,5-1,9-2,5-2,7-1,9-1, ,7 0,5-4,8-4,1-2,1-2,3 0,1-0,7-0,3 1,6 2,2-0,5 1,0-1,5-2,2-1,4-0,4-0,5-0, ,8 0,3-0,4 0,9 0,9 1,3 0,5 0,7 2,2 3,1 1,3 0,6 0,8-0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0, ,2 1,3 5,9-1,9-5,7-0,9 0,6 0,3-1,0 2,9 1,0-0,3 1,4-1,1-0,7 1,6 1,0 0,3 0, ,4 0,4 1,2-0,6-2,8-0,4 0,4-0,1-0,2 1,7 0,8-0,1 0,2-1,4-0,1 0,1 0,3 0,0 0, ,5 0,2 1,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 2,2 1,4 0,1 0,8 0,2 0,2 1,1 0,2 0,3 0, : : 0,4-3,9-1,7 : : -2,6-0,6 0,2 : 0,6 : : 1,3 0,9 : 1,3 0, ,8 0,5 0,9 1,2-3,8-0,4-2,2-1,1 2,1 0,8 0,9 1,4 0,5 : 1,7-0,3 : 0,0-0, ,2 0,6 0,0 2,9 3,6-0,2-3,0-10,2 0,0 0,8-0,1 0,7 0,8 : -1,4-0,8 : -0,3-1, ,0-1,3-1,1 1,9 2,2 0,1-1,2 0,0-0,6 1,0 0,4 0,5 3,9 : 0,1-1,0 : 0,9-0, ,6 0,3-0,6 1,2 0,0-1,4 1,2-1,7-0,7 1,1 0,7 0,8 1,5 : -0,5 3,0 : 1,1 0, ,7 1,0 1,0 1,6 2,5-0,2 2,2-1,5 0,3 1,0 0,9 0,9 0,7 4,3 3,3 1,4 : 1,7 0, ,3 1,9 2,1 4,9 1,8 0,6 3,2 0,7 1,7 0,9 1,7 1,5 3,9 4,6 5,1 1,3-0,5 1,9 0, ,2 2,7 2,8 3,6 2,8-0,3 4,4 0,4 2,3 0,7 1,8 1,6 3,5 3,5 4,5 1,1 19,3 1,1 0, ,6 1,2 1,9 0,9-0,7-1,3 3,8 0,0 0,9 0,7 0,9 0,7 1,1 3,2 0,8 2,2 4,5-0,4-0, ,6-1,2-3,1-13,2-6,8-2,8 0,3-1,8-2,0-1,6-1,8-1,8-1,8 3,4-6,0 2,0-3,8-3,7-1, ,9-0,8-2,1-4,8-5,1 0,2 0,4-1,8 1,1 0,2-0,5-0,3-4,0 1,3-0,3 6,2 0,6-0,6-0, ,8 0,5 0,2-0,1-0,4-0,6 0,9-1,7 0,5 0,6 0,5 0,6 1,0 : 0,7 1,5 : 0,2-0, ,1 0,8-0,3 2,2 3,5 0,5 1,0 0,1 2,2 0,9 0,4 0,4-4,0 2,5 0,2 1,6 0,9 0,4-0, ,1-0,1 0,3 0,7 2,0 1,1 0,2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,1-0,1 2,0 0,2 1,0 0,9 0,4 0, ,9 0,3 0,3 1,3 1,9 0,0 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 3,0 0,5 1,4 1,7 0,7 0,1 2

7 Nüfus ve İşgücü Piyasası 3. İşsizlik oranı (%) ,5 7,8 : 11,1 9,5 15,7 10,6 10,4 : 2,5 5,7 5,1 3,9 5,5 : : 12,5 : 9, ,6 7,6 12,6 3,9 10,7 10,3 8,3 9,1 3,8 1,9 7,6 2,5 3,6 4,1 6,2 19,3 9,1 8,1 7, ,5 8,4 10,3 4,5 10,3 11,1 8,6 8,6 3,6 2,6 7,5 3,1 4,2 5,1 6,3 18,7 9,1 8,4 8, ,2 9,3 10,0 4,6 9,7 11,1 9,0 8,4 4,1 3,8 7,6 4,2 4,3 6,4 6,7 17,6 9,0 8,8 8, ,4 9,8 9,7 4,5 10,5 10,6 9,3 8,0 4,7 5,0 7,4 5,1 4,9 6,7 6,3 18,2 8,8 9,0 8, ,5 11,2 7,9 4,4 9,9 9,2 9,3 7,7 5,3 4,6 7,2 5,3 5,2 7,7 6,5 16,3 8,4 9,1 9, ,3 10,3 5,9 4,5 8,9 8,5 9,2 6,8 4,6 4,6 7,1 4,4 4,8 7,8 6,0 13,4 7,7 8,5 8, ,5 8,7 4,7 4,6 8,3 8,3 8,4 6,1 4,0 4,2 6,4 3,6 4,4 8,1 4,9 11,1 6,9 7,6 7, ,0 7,5 5,5 6,3 7,7 11,3 7,8 6,7 3,6 4,9 5,9 3,1 3,8 7,7 4,4 9,5 6,4 7,6 7, ,9 7,8 13,8 11,9 9,5 18,0 9,5 7,8 5,3 5,1 7,0 3,7 4,8 9,6 5,9 12,0 8,2 9,6 9, ,3 7,1 16,9 13,7 12,6 20,1 9,7 8,4 6,5 4,5 6,8 4,5 4,4 11,0 7,3 14,4 8,4 10,1 10, ,8 8,8 9,7 6,3 9,8 11,9 8,9 7,8 4,6 4,1 7,1 4,0 4,4 7,4 6,1 15,1 8,2 8,7 8, ,6 6,1 12,5 14,4 16,6 20,9 9,8 8,1 7,2 4,5 6,7 4,5 4,2 12,6 8,2 13,2 7,8 10,0 10, ,7 5,9 11,2 14,3 18,4 20,9 10,0 8,2 7,5 4,8 6,8 4,7 4,5 13,6 8,4 13,2 7,7 10,1 10, ,9 5,8 10,1 13,6 18,4 20,3 10,1 8,2 7,1 4,7 6,6 4,8 4,2 13,7 8,2 12,3 7,4 10,0 10, : : 6,6 12,7 7,5 : : : 7,6 7,9 : 9,2 : : 3,7 6,7 : 5,6 3, ,5 8,0 4,5 12,9 16,5 5,7 18,3 6,8 5,8 5,0 8,5 7,3 14,6 30,5 2,3 8,4 : 4,8 5, ,2 7,3 4,6 12,2 13,5 5,8 20,0 8,6 6,0 5,1 8,9 7,6 14,8 31,9 3,3 10,3 : 5,8 5, ,7 7,8 5,4 10,5 12,5 5,9 19,7 7,0 6,6 5,0 9,0 8,0 14,2 36,7 3,3 10,5 : 6,0 5, ,1 8,3 5,5 10,4 11,4 6,1 19,0 8,1 7,4 4,7 9,1 8,1 13,7 37,1 3,0 10,8 : 5,5 4, ,1 7,9 4,8 8,9 8,3 7,2 17,8 7,2 7,7 4,8 9,0 8,2 12,7 37,3 2,6 9,2 30,3 5,1 4, ,0 7,2 3,9 6,8 5,6 7,5 13,9 7,3 7,1 5,4 8,2 7,8 11,2 36,0 2,9 8,7 29,6 4,6 4, ,9 5,3 3,8 6,0 4,3 7,4 9,6 6,4 6,1 5,3 7,2 7,1 9,6 34,9 2,3 8,8 19,4 4,6 3, ,6 4,4 3,3 7,5 5,8 7,8 7,1 5,8 6,2 5,6 7,1 7,2 8,4 33,8 3,0 9,7 16,8 5,8 4, ,8 6,7 6,0 17,1 13,7 10,0 8,2 6,9 8,3 7,6 9,0 9,1 9,1 32,2 7,2 12,5 19,1 9,3 5, ,2 7,3 7,4 18,7 17,8 11,2 9,6 7,3 8,4 7,8 9,6 9,6 11,8 32,0 7,5 10,7 19,3 9,6 5, ,2 7,0 4,9 11,1 10,9 7,5 14,3 7,1 7,0 5,6 8,6 8,0 12,0 34,2 3,7 10,0 : 6,1 4, ,2 6,8 7,4 16,1 15,1 11,2 9,3 8,2 7,4 7,9 9,7 9,5 13,6 30,5 7,6 10,2 19,2 9,0 4, ,1 7,0 7,3 15,0 13,3 11,0 9,2 7,8 7,4 8,6 9,8 9,7 13,2 30,0 7,3 10,3 19,0 8,9 4, ,3 6,7 7,1 13,5 11,6 11,3 8,6 7,4 7,3 8,5 9,6 9,6 12,4 28,5 6,7 10,4 18,6 8,8 4,7 3

8 Üretim 4. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla) (Milyar Euro) , ,16 105,0 137, ,08 22,00 4,22 418,0 207,5 127,0 21,43 22,05 132, , ,97 117,1 146, ,80 22,57 4,30 447,7 212,5 134,1 22,71 23,57 139, , ,78 130,5 156, ,17 23,99 4,49 465,2 218,8 140,1 24,53 25,97 143, , ,72 140,0 172, ,79 25,83 4,42 476,9 223,3 143,0 25,74 29,49 145, , ,69 149,3 185, ,73 27,46 4,50 491,2 232,8 148,8 27,14 33,99 152, , ,18 162,3 194, ,66 30,28 4,82 513,4 243,6 153,7 28,76 38,49 157, , ,39 177,3 211, ,67 33,92 5,07 540,2 257,0 160,3 31,06 44,57 165, , ,83 189,4 227, ,95 37,49 5,46 571,8 272,0 169,3 34,57 54,90 179, , ,11 180,0 236, ,29 39,64 5,90 596,2 283,1 172,0 37,30 64,57 184, , ,86 159,6 235, ,95 38,07 5,85 572,0 274,3 168,6 35,38 63,05 171, , ,50 153,9 230, ,47 41,60 6,25 591,5 284,0 172,6 36,06 65,91 180, , ,01 156,1 217, ,93 41,78 6,45 607,4 300,9 171,9 35,81 69,94 190, , ,01 158,9 212, ,41 42,89 6,70 622,7 310,1 168,5 36,57 71,61 198, , ,16 164,6 214, ,17 45,04 7,02 639,6 322,2 172,9 37,71 75,12 206, ,04 61,5 173,6 8,50 12,38 51,4 185,7 40,7 268, ,31 3,89 9,42 289,9 1, ,55 69,0 179,2 9,32 13,58 59,7 212,3 45,4 253, ,70 3,84 8,83 217,9 1, ,03 80,0 184,7 9,91 15,05 70,9 209,6 48,6 266, ,17 4,00 9,47 243,4 1, ,37 80,9 188,5 9,98 16,50 74,3 191,6 52,6 278, ,25 4,22 9,71 268,3 1, ,39 88,3 197,1 11,18 18,16 82,7 204,2 61,1 291, ,01 4,44 10,66 314,6 1, ,26 100,2 207,4 13,01 20,87 88,6 244,4 79,8 298, ,03 4,81 13,13 386,9 1, ,48 113,7 218,7 16,05 23,98 89,8 272,1 97,7 318, ,73 5,23 13,32 419,2 2, ,77 127,3 227,5 21,11 28,58 100,7 311,0 124,7 337, ,38 5,97 14,93 472,0 2, ,43 147,9 233,5 23,04 32,29 106,4 363,2 139,8 333, ,76 6,72 10,31 498,6 3, ,93 137,2 222,4 18,54 26,51 92,9 310,5 117,5 290, ,67 6,68 8,66 440,4 2, ,03 145,1 234,4 17,97 27,41 98,4 353,7 121,9 346, ,90 6,89 9,51 553,5 3, ,99 158,3 239,5 19,58 30,37 100,1 371,6 129,4 386, ,06 7,27 10,08 545,4 3, ,24 160,0 247,1 20,46 32,34 98,4 367,4 133,9 391, ,03 7,73 10,73 550,9 3, ,82 164,5 256,0 21,64 34,55 103,2 385,0 145,3 405, ,44 8,30 11,37 603,1 3,

9 Üretim 5. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla) (Milyar SAGP) , ,76 95,7 173, ,58 20,35 6,31 407,1 201,3 157,8 30,35 51,6 115, , ,55 102,1 185, ,51 20,43 6,16 424,1 200,4 163,2 31,54 55,7 118, , ,92 111,8 200, ,87 21,94 6,54 440,7 210,4 169,1 33,68 59,6 122, , ,32 117,4 209, ,17 23,17 6,63 434,7 214,9 171,1 34,61 61,8 121, , ,79 126,1 222, ,31 25,06 6,74 455,1 226,1 175,1 37,46 66,4 131, , ,65 135,4 226, ,41 26,60 7,11 479,6 231,6 188,0 39,31 72,9 134, , ,96 147,5 243, ,55 30,20 7,35 506,7 246,3 197,2 41,59 80,7 142, , ,51 160,9 251, ,08 32,93 7,80 541,5 256,5 208,4 44,60 91,4 155, , ,08 147,8 259, ,16 33,99 8,08 548,4 258,8 206,8 46,09 97,9 157, , ,04 134,0 245, ,42 31,22 7,83 507,3 245,0 200,7 42,25 93,1 143, , ,01 139,1 242, ,13 33,90 8,39 541,4 258,7 210,2 42,85 98,2 151, , ,03 142,8 232, ,47 34,95 8,69 559,4 270,2 209,4 43,94 102,5 158, , ,12 146,4 229, ,76 35,81 8,94 570,5 276,7 206,0 45,03 105,1 163, , ,52 152,4 235, ,47 37,25 9,27 587,6 286,7 211,9 46,48 110,0 168, ,21 138,8 133,8 16,46 26,36 105,5 351,5 111,3 215, ,02 10,38 7, , ,54 147,8 135,4 17,83 28,69 117,2 359,6 123,2 215, ,46 10,10 7, , ,95 153,2 141,3 19,53 31,49 127,3 377,7 131,1 223, ,69 10,43 7, , ,28 161,8 138,6 20,79 35,28 132,0 386,9 141,0 230, ,34 11,03 7, , ,14 172,6 147,0 22,81 37,71 138,9 418,4 160,1 246, ,99 12,02 8, , ,56 182,2 150,6 24,95 40,77 143,3 440,4 170,0 247, ,01 13,43 8, , ,45 194,5 159,5 27,82 44,60 150,0 468,1 195,8 263, ,79 14,59 8, , ,78 213,3 167,2 31,56 50,05 154,5 518,4 223,3 285, ,31 15,77 9, , ,89 219,3 169,2 31,80 51,61 160,8 537,0 251,2 283, ,43 17,46 9, , ,65 208,3 156,7 27,43 43,10 150,5 543,8 234,7 260, ,86 17,26 8, , ,17 211,3 168,9 28,22 46,79 154,6 582,7 236,3 282, ,59 17,73 8, , ,14 218,3 173,5 29,93 50,37 159,1 615,1 243,8 298, ,02 18,53 8, , ,34 223,0 178,4 31,14 52,84 162,3 639,6 252,5 306, ,57 19,27 9, , ,45 230,7 184,5 32,95 55,80 167,4 668,5 265,5 318, ,61 20,28 9, ,

10 Üretim 6. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla) (AB-15 = 100) ,1 108,1 19,3 119,0 54,4 67,5 102,3 90,1 62,6 217,3 46,6 113,1 111,6 53,5 46,4 17,6 110,0 93,0 95, ,3 107,1 21,3 126,6 55,8 69,8 102,2 91,5 64,3 213,5 45,7 116,5 110,3 54,4 47,6 18,3 112,0 93,6 95, ,2 105,2 23,1 134,4 57,7 71,5 101,8 91,8 63,7 217,8 45,9 116,7 109,7 54,7 49,8 19,6 111,8 93,5 95, ,4 104,9 25,7 140,2 62,6 74,6 102,9 92,8 65,2 229,0 44,4 117,6 110,1 54,8 51,6 21,9 111,6 94,6 96, ,4 103,1 27,6 141,2 64,4 75,8 102,2 92,0 66,2 230,7 43,2 116,1 109,6 54,5 52,3 24,3 112,0 94,0 95, ,0 101,6 31,0 145,8 65,5 78,2 102,4 91,1 67,3 243,4 44,6 117,5 110,6 54,4 53,7 26,7 112,0 94,1 96, ,7 100,8 35,5 148,5 67,6 79,7 101,7 89,9 67,8 256,3 44,5 118,0 110,9 54,0 55,2 29,5 112,2 94,0 95, ,6 100,8 40,2 147,9 69,2 80,1 101,3 88,8 69,4 266,5 45,5 119,1 111,8 54,4 58,4 34,7 115,9 94,1 95, ,7 103,8 41,3 139,2 72,4 82,0 104,4 90,0 74,9 279,1 49,2 124,6 116,7 55,6 63,3 41,0 119,4 96,7 98, ,3 106,5 37,6 130,0 75,7 83,5 107,6 91,8 77,0 278,5 51,5 125,9 119,3 57,7 62,9 42,3 116,6 98,8 100, ,9 107,4 38,0 120,8 71,5 81,0 105,5 90,0 76,3 288,5 53,0 125,1 119,2 57,0 61,8 42,6 118,1 97,6 99, ,0 107,9 41,0 119,5 66,0 79,9 104,7 89,8 76,1 279,0 53,0 125,5 122,9 55,5 59,9 44,2 121,3 97,4 98, ,3 108,3 42,8 118,7 63,0 79,8 104,2 89,5 76,2 276,8 53,7 126,0 123,9 53,4 59,9 44,4 123,4 97,3 98, ,5 108,6 44,4 118,9 61,7 79,8 104,0 89,1 76,7 278,8 54,5 125,5 124,7 53,3 59,9 45,3 124,2 97,2 98, ,4 25,8 140,1 15,4 15,2 21,7 20,9 7,8 130,3 117,2 82,2 100,0 23,1 8,3 144,4 18,5 7,5 163,5 171, ,2 28,2 139,7 16,5 16,3 24,4 23,2 8,4 119,1 116,0 82,6 100,0 25,6 7,9 129,3 13,3 8,8 167,2 150, ,8 31,8 139,2 17,2 17,6 28,3 22,2 9,0 121,0 116,8 83,0 100,0 27,0 8,0 133,4 14,2 8,9 157,4 132, ,4 31,7 139,9 17,2 19,1 29,3 20,1 9,7 124,6 110,7 83,0 100,0 28,6 8,3 134,3 15,3 9,7 134,9 117, ,1 33,3 140,3 18,6 20,3 31,5 20,6 10,8 124,7 113,9 83,4 100,0 30,0 8,4 140,1 17,0 10,3 124,4 111, ,3 36,6 142,9 21,1 22,8 32,8 23,9 13,8 123,4 113,7 84,0 100,0 31,8 8,8 165,7 20,1 10,9 127,5 107, ,3 39,5 143,6 25,0 25,2 31,8 25,5 16,2 125,0 114,8 84,5 100,0 33,5 9,1 156,1 20,5 12,3 126,7 97, ,7 42,1 142,1 31,6 28,9 34,2 27,8 19,7 126,0 114,8 85,2 100,0 35,0 10,0 163,5 21,8 14,6 115,3 85, ,0 48,7 146,1 34,9 33,0 36,4 32,7 22,3 124,2 101,6 86,1 100,0 38,8 11,3 111,0 22,9 16,9 109,6 89, ,8 47,5 146,5 29,9 28,9 33,7 29,6 19,9 113,8 92,2 85,7 100,0 39,3 11,8 98,7 21,2 17,2 119,1 103, ,8 48,4 148,5 28,2 29,3 34,6 32,5 20,0 129,7 95,7 86,0 100,0 38,2 11,8 104,7 25,2 17,4 124,6 113, ,9 51,6 147,9 30,3 32,4 34,5 33,4 20,8 140,4 95,5 86,3 100,0 35,7 12,1 109,1 25,6 18,4 118,0 114, ,7 51,0 149,3 31,2 34,1 33,3 32,4 21,1 138,7 96,3 86,3 100,0 35,8 12,6 113,6 25,4 19,4 120,7 121, ,5 50,8 150,1 32,3 35,6 34,1 33,0 22,3 138,5 96,5 86,5 100,0 35,8 13,3 116,2 26,9 20,6 119,6 119,3 6

11 Üretim 7. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (cari piyasa fiyatlarıyla) (SAGP; AB-15 = 100) ,6 102,0 39,1 114,6 72,3 84,4 100,0 102,0 76,0 212,5 73,8 116,5 114,5 70,3 69,5 43,5 101,7 97,3 98, ,8 100,9 40,4 116,3 74,6 85,3 100,6 103,1 78,5 203,8 68,9 116,3 109,7 69,8 69,7 45,6 100,3 97,4 98, ,8 100,3 43,7 121,5 78,2 87,9 101,1 98,4 77,5 210,3 70,6 116,7 111,3 69,7 72,2 47,4 100,6 97,2 98, ,7 101,7 48,0 124,7 80,7 88,8 97,9 97,8 77,3 217,9 70,6 113,7 112,4 69,6 73,6 48,8 99,1 96,9 98, ,3 102,1 50,8 126,6 82,0 89,3 97,0 94,7 79,0 223,6 68,6 114,2 113,0 68,1 76,6 50,4 102,7 96,5 97, ,4 102,9 54,7 128,6 80,5 90,6 97,7 93,5 80,3 226,0 69,6 116,1 111,2 70,4 77,6 53,5 101,5 96,9 98, ,0 102,8 58,7 130,4 82,1 93,2 96,3 93,2 80,7 240,9 68,2 116,8 112,2 70,2 78,0 56,4 101,6 97,1 98, ,9 103,7 62,9 132,4 80,7 94,0 96,6 93,5 82,8 246,5 68,5 118,8 111,0 70,6 79,3 60,9 105,4 97,7 98, ,3 104,5 62,2 120,3 83,4 93,5 95,8 94,3 87,4 251,8 70,9 120,6 112,2 70,4 82,4 65,5 107,2 98,0 98, ,0 104,7 57,7 115,8 84,0 93,3 97,1 94,7 88,9 242,4 73,1 118,5 113,1 72,9 79,9 66,3 103,7 98,3 99, ,7 106,7 58,3 115,5 79,7 90,9 97,0 90,9 88,4 248,7 74,9 121,1 114,6 73,4 77,7 67,2 105,0 97,9 98, ,1 108,7 62,3 115,2 74,4 90,4 97,0 90,1 87,2 246,2 75,3 121,9 116,4 71,3 77,6 68,3 106,6 98,0 98, ,0 109,4 64,1 115,7 72,1 90,8 96,8 89,7 86,5 244,4 75,8 122,0 116,8 69,1 78,0 68,9 107,4 98,1 98, ,6 110,0 66,0 116,4 71,6 91,2 96,6 89,0 86,6 243,9 76,1 121,9 117,4 69,1 78,1 70,1 107,5 98,1 98, ,7 61,6 114,2 31,6 34,3 47,1 41,9 22,6 110,7 103,3 86,8 100,0 42,8 23,3 114,3 36,3 25,9 137,0 96, ,9 63,6 111,2 33,3 36,3 50,6 41,4 24,2 106,7 104,2 87,1 100,0 44,1 21,8 115,0 32,5 25,6 135,6 95, ,7 64,2 112,4 35,7 38,8 53,6 42,2 25,7 107,0 105,5 87,6 100,0 45,9 22,1 113,6 31,7 25,8 133,0 93, ,5 67,3 109,2 38,0 43,4 55,3 43,0 27,5 109,1 107,1 88,0 100,0 48,1 23,1 110,4 31,5 26,1 134,8 95, ,6 69,1 111,1 40,3 44,8 56,1 44,8 30,2 111,8 109,3 88,5 100,0 49,6 24,2 116,0 35,0 26,7 135,5 95, ,5 70,3 109,7 42,8 47,2 56,1 45,6 31,0 108,1 108,2 88,8 100,0 50,7 26,0 115,7 37,7 27,4 136,4 93, ,0 71,3 110,5 45,8 49,5 56,1 46,2 34,2 109,4 107,3 89,1 100,0 51,5 26,9 109,8 39,6 31,8 135,7 91, ,0 74,2 110,0 49,8 53,3 55,2 48,9 37,2 112,2 104,2 89,7 100,0 54,5 27,7 108,4 40,5 35,8 134,0 92, ,3 76,0 111,4 50,7 55,6 57,9 50,9 42,2 111,3 103,0 90,4 100,0 57,4 30,8 110,4 42,2 38,9 134,0 93, ,0 76,7 109,6 47,0 49,8 58,0 55,0 42,2 108,2 102,2 90,7 100,0 58,3 32,5 106,8 41,3 37,5 134,6 96, ,5 74,6 113,1 46,8 52,9 57,4 56,7 41,0 111,9 103,5 90,7 100,0 55,9 32,1 99,8 43,8 38,0 135,3 98, ,3 75,0 113,0 48,8 56,7 57,8 58,3 41,3 114,2 102,5 91,0 100,0 55,6 32,6 101,1 46,5 38,6 135,0 97, ,4 75,1 114,0 50,2 58,9 58,1 59,6 42,1 114,8 102,2 91,2 100,0 56,0 33,3 102,0 47,8 39,2 135,7 98, ,5 75,4 114,4 52,0 60,8 58,5 60,6 43,2 115,1 101,9 91,4 100,0 56,0 34,0 102,9 49,1 39,9 134,9 99,0 7

12 Üretim 8. Sanayi Üretimi (inşaat hariç) (Yıllık % değişim) ,9 0,9 : 13,3 2,2 2,4 1,4 1,7 : 2,5 : 2,1 3,9 1,5 : : : : : ,1-0,1 8,8 10,9-3,3-1,1 0,9-0,8 4,8 5,0 : 1,3 3,1 2,0 3,0 3,6 0,1 : -0, ,4-1,1 8,4 8,2 0,1-0,1-1,3-1,3 1,7 4,9 : 1,0 1,0 0,5 2,4 7,4 1,4 : -0, ,0 0,5 11,0 5,7 0,6 1,5-1,2-1,0 0,0 5,2 : -1,4 1,8-1,2 1,4 15,2-0,1 : -0, ,0 4,2 10,4 1,3 0,6 1,9 2,1 0,9 1,8 5,5 : 4,5 7,0-4,1 4,9 3,8 5,3 : 2, ,9 3,0 11,0 4,0-1,6 0,2 0,1-1,8 0,5 2,3 : 0,4 4,0-3,8 3,5 0,8-1,0 : 0, ,6 5,4 9,9 3,1 0,9 3,7 0,7 3,2 0,4 2,2 8,5 1,6 7,1 3,2 5,7 15,7 10,1 : 3, ,4 5,8 6,4 5,2 2,3 2,4 1,4 2,6 4,8-0,5 9,2 2,3 5,8 0,3 7,1 17,0 4,7 : 3, ,3 0,5-5,2-2,2-4,4-7,2-2,5-3,3 4,3-5,0-7,6 1,4 2,2-4,1 2,4 3,3 1,1 : -1, ,7-16,3-24,0-4,4-9,0-16,2-12,7-18,8-9,2-16,0-14,8-7,6-11,8-8,6-17,3-13,8-18,0 : -15, ,0 11,2 20,9 7,8-6,7 0,9 6,1 6,5-1,7 10,9 6,8 7,2 7,0 1,7 6,8 18,8 6,1 : 7, ,8 1,1 5,0 3,9-2,1-1,6-0,8-1,6 0,7 1,2 : 1,0 2,6-1,5 1,7 6,7 0,7 : 0, : 0,7 3,2 : : 6,7 7,6-0,9 4,4 1,8 : : : : : 3,6 : 4,6 0, ,1 7,4 1,4 10,5 12,1 3,6 0,9 3,9-1,0-1,4 : -0,3 6,0 : 18,1-8,7 : -3,4-6, ,7 4,1 1,0 6,9 6,7 3,2 1,5-0,4 0,0-1,7 : -0,8 5,0 : 4,8 9,6 : 0,2-1, ,0 1,6 0,2 7,8 13,3 7,0 8,8-0,8 1,5-0,3 : -0,1 3,3 : -3,4 8,8 : 1,3 3, ,8 10,4-1,5 7,1 11,3 7,7 12,7 2,7 5,6 0,9 : 2,5 3,2 : 8,8 9,7 : 2,3 4, ,0 3,9 2,5 7,1 7,1 6,8 3,7-3,1 2,5-1,6 : 0,5 4,6 : 12,2 5,6 : 3,2 1, ,0 8,3 4,1 6,5 6,5 9,9 12,1 9,3 3,1 0,6 : 3,2 4,2 3,6 16,8 7,3 : 2,2 4, ,6 10,6-1,9 1,1 2,4 7,9 9,3 10,3 3,4 0,5 : 3,1 4,9 3,6 1,1 7,0 : 2,6 2, ,6-1,9-1,1-3,2 5,5-0,2 2,6 2,6-2,7-3,0 : -1,7 1,2 5,4 34,8-0,6 : -3,7-3, ,4-13,6-15,0-18,1-14,6-17,6-3,7-5,5-18,0-10,1 : -14,4-9,2-7,6 3,9-9,7 : -11,2-21, ,1 10,0 1,8 14,9 6,7 10,4 11,1 5,5 9,5 2,7 : 6,9-1,4-4,3 : 13,1 : 5,4 15, ,6 3,8-1,0 3,7 5,4 3,6 5,8 2,3 0,1-1,4 : -0,3 2,1 : : 3,9 : -0,2-0,4 8

13 Tüketim 9. Özel Nihai Tüketim Harcamaları (cari fiyatlarla) ,3 58,0 : 54,5 72,9 60,1 56,5 58,7 63,8 43,6 65,6 50,0 55,8 65,0 57,5 : 52,5 : 57, ,5 59,6 55,8 47,8 72,6 59,1 56,0 59,1 64,4 41,9 67,0 50,1 55,2 63,3 56,7 57,9 49,5 57,6 57, ,7 59,0 56,6 47,0 72,9 58,3 55,9 58,7 64,6 41,9 63,4 50,1 54,5 63,1 55,9 57,9 50,2 57,2 57, ,4 59,4 56,0 46,9 70,7 57,6 56,4 59,1 64,1 37,7 64,7 49,9 54,8 63,5 56,0 56,9 51,7 57,4 57, ,6 58,9 56,3 46,4 70,3 57,9 56,6 58,6 64,5 37,1 67,9 49,4 54,8 64,2 55,0 57,4 51,3 57,2 57, ,4 59,1 55,5 46,4 72,2 57,8 56,9 59,0 64,6 35,5 66,9 48,8 54,9 64,9 54,2 57,5 51,6 57,3 57, ,3 58,4 55,4 46,3 72,5 57,4 56,8 59,1 64,4 33,5 65,9 47,2 54,1 65,4 52,8 57,2 51,8 56,9 56, ,0 56,7 54,7 47,6 71,7 57,4 56,7 58,7 66,4 32,0 62,7 46,2 52,9 65,3 52,7 56,0 50,5 56,2 56, ,9 57,0 55,2 50,7 73,7 57,2 57,0 59,3 68,6 32,3 62,5 45,4 52,3 66,8 53,0 57,1 51,7 56,6 56, ,4 58,9 51,9 50,6 73,5 56,6 58,3 60,0 68,1 34,0 63,3 45,9 54,3 65,8 55,4 60,9 54,8 57,7 57, ,4 57,8 49,6 50,1 75,1 58,4 58,8 60,4 68,3 32,3 60,6 45,3 53,8 66,7 56,2 58,6 54,0 57,7 57, ,1 58,5 54,7 48,0 72,5 57,8 56,9 59,2 65,8 35,8 64,5 47,8 54,2 64,9 54,8 57,7 51,7 57,2 57, ,0 57,3 50,4 50,5 75,1 58,9 58,0 61,3 69,2 34,0 61,3 44,7 53,9 66,5 56,5 57,2 55,2 57,6 57, ,9 57,7 50,1 49,4 74,4 58,9 58,2 61,4 69,0 34,4 60,6 44,2 54,0 65,7 56,4 57,4 55,2 57,6 57, ,6 57,6 49,9 48,6 73,4 58,9 57,9 61,2 68,3 34,2 59,8 43,8 53,7 65,0 56,2 57,0 55,2 57,3 57, ,0 51,6 50,4 56,4 63,1 : 62,2 68,6 50,1 64,1 : 58,2 : : 59,0 67,1 : 67,7 55, ,3 51,9 47,3 62,5 64,8 53,2 65,0 69,2 48,8 65,9 58,8 58,6 62,4 70,0 56,2 68,4 75,0 69,9 57, ,5 51,2 47,5 62,1 64,1 54,3 66,9 68,6 48,8 65,8 58,5 58,3 63,5 77,1 54,9 68,0 80,9 70,2 57, ,3 51,7 47,6 62,4 64,1 56,0 65,8 66,2 48,8 65,1 58,4 58,3 61,5 76,4 57,2 71,2 74,2 70,4 57, ,3 50,3 48,2 63,1 65,0 54,6 64,7 69,0 48,3 64,8 58,2 58,1 60,4 77,9 57,1 71,3 73,1 70,1 57, ,2 49,1 48,2 62,5 64,5 55,5 63,4 69,5 48,2 65,0 58,4 58,2 60,2 76,9 59,4 71,7 69,9 70,1 57, ,5 48,5 48,2 65,2 64,6 54,2 62,5 68,9 47,2 64,1 57,9 57,8 58,9 78,0 58,2 70,5 77,3 69,9 57, ,0 47,7 48,4 62,2 64,6 54,1 60,5 66,9 46,7 63,8 57,3 57,1 59,0 76,1 57,4 71,3 88,4 70,1 56, ,4 49,7 48,3 62,9 65,7 54,1 61,6 64,9 47,0 64,2 57,5 57,3 58,3 79,6 53,2 69,8 91,2 70,7 57, ,2 50,7 49,1 61,6 68,8 53,4 61,1 62,5 49,4 65,3 58,4 58,3 56,4 76,3 50,7 71,5 84,0 71,2 59, ,2 50,9 48,9 63,0 64,5 52,7 61,5 62,5 48,5 65,7 58,4 58,4 56,7 75,5 50,8 71,1 82,8 71,0 58, ,5 50,2 48,2 62,7 65,1 54,2 63,3 66,8 48,2 65,0 58,2 58,1 59,7 76,4 55,5 70,5 79,7 70,4 57, ,6 49,6 48,8 62,6 64,5 53,5 61,2 62,6 47,7 64,1 58,1 58,0 56,8 76,0 52,3 72,5 79,7 71,4 58, ,2 49,7 48,9 62,9 64,5 53,1 61,7 62,4 47,7 63,3 58,0 57,9 56,4 74,3 52,4 71,5 77,2 71,2 57, ,1 49,6 49,1 62,6 64,0 52,8 62,3 61,8 47,5 62,7 57,7 57,7 56,3 73,4 52,1 71,3 74,7 71,5 57,6 9

14 Tüketim 10. Kişi Başına Özel Nihai Tüketim Harcamaları (cari fiyatlarla) ( AB-15 = 100) ,2 108,8 20,2 103,2 69,1 70,3 97,6 92,2 70,6 152,4 52,2 99,5 103,8 58,7 46,0 18,1 94,5 91,9 94, ,0 106,3 22,5 108,3 72,2 71,4 97,6 92,3 70,5 156,5 49,9 100,2 102,5 59,2 47,7 19,4 96,3 91,7 93, ,6 106,9 24,7 112,9 75,9 73,8 99,6 94,0 71,8 148,0 49,3 100,8 103,6 59,7 49,6 21,4 99,0 93,2 95, ,4 104,6 26,7 112,7 78,0 75,5 99,6 92,9 73,4 147,4 50,4 98,8 103,5 60,3 49,4 24,0 98,9 92,6 94, ,4 103,1 29,5 116,1 81,3 77,6 100,0 92,4 74,7 148,3 51,2 98,4 104,3 60,7 50,0 26,3 99,2 92,7 94, ,7 101,8 34,0 119,1 84,8 79,1 100,0 92,0 75,6 148,6 50,8 96,3 103,9 61,1 50,5 29,2 100,6 92,6 94, ,1 100,0 38,5 123,3 86,7 80,4 100,5 91,2 80,6 149,2 50,0 96,2 103,4 62,2 53,9 34,0 102,4 92,6 94, ,3 103,1 39,8 123,1 93,1 81,8 103,8 93,1 89,7 157,3 53,6 98,7 106,5 64,9 58,5 40,9 107,6 95,4 96, ,7 107,4 33,4 112,8 95,4 81,0 107,6 94,5 89,9 162,2 55,9 99,1 111,1 65,0 59,8 44,2 109,6 97,6 99, ,3 106,3 32,3 103,7 91,9 81,0 106,3 93,0 89,3 159,7 55,1 97,0 109,9 65,1 59,5 42,8 109,1 96,4 97, ,0 106,7 35,6 103,9 85,5 81,0 104,7 94,8 90,9 163,5 56,0 96,6 114,2 63,6 58,4 43,6 115,4 96,6 98, ,2 107,8 37,0 101,2 80,9 81,2 104,6 94,8 90,8 164,1 56,2 96,1 115,5 60,5 58,3 43,9 117,7 96,7 98, ,2 108,4 38,5 100,2 78,6 81,5 104,5 94,5 90,8 165,5 56,5 95,2 116,2 60,1 58,4 44,7 118,8 96,7 98, ,8 24,9 112,6 17,6 18,0 22,2 25,7 10,0 99,1 130,3 82,8 100,0 27,2 9,4 124,0 15,5 11,3 199,1 146, ,4 27,9 113,4 18,3 19,3 26,3 25,5 10,6 101,4 131,6 83,2 100,0 29,4 10,6 125,5 16,6 12,4 189,6 130, ,2 28,2 114,3 18,4 21,0 28,2 22,7 11,0 104,3 123,7 83,2 100,0 30,2 10,9 131,9 18,7 12,4 162,9 115, ,1 28,8 116,5 20,2 22,7 29,6 22,9 12,9 103,8 127,0 83,6 100,0 31,2 11,3 137,8 20,9 13,0 150,3 109, ,4 30,8 118,4 22,7 25,3 31,2 26,0 16,5 102,2 126,9 84,2 100,0 32,9 11,7 168,9 24,7 13,0 153,5 104, ,4 33,2 119,8 28,2 28,2 29,8 27,5 19,3 102,1 127,4 84,7 100,0 34,2 12,4 157,3 25,0 16,4 153,4 95, ,6 35,1 120,4 34,4 32,6 32,3 29,5 23,1 103,0 128,1 85,3 100,0 36,2 13,3 164,4 27,2 22,6 141,4 84, ,5 42,3 123,0 38,3 37,9 34,4 35,2 25,3 101,7 113,8 86,3 100,0 39,5 15,7 103,0 27,9 26,8 135,1 89, ,2 41,2 123,4 31,6 34,1 30,8 31,0 21,3 96,4 103,1 85,8 100,0 38,0 15,5 85,7 26,0 24,7 145,4 105, ,6 42,2 124,3 30,4 32,4 31,2 34,3 21,4 107,7 107,7 86,0 100,0 37,0 15,2 91,1 30,7 24,6 151,4 114, ,7 44,1 124,4 32,6 36,0 31,8 35,2 22,4 115,5 105,5 86,3 100,0 35,0 15,9 98,4 32,0 25,3 145,2 115, ,4 43,7 126,0 33,9 38,0 30,5 34,5 22,8 114,2 105,3 86,3 100,0 34,8 16,2 102,8 31,3 25,9 148,2 121, ,3 43,7 127,9 35,1 39,5 31,2 35,7 24,0 114,1 105,0 86,6 100,0 35,0 16,9 105,0 33,3 26,7 148,3 119,1 10

15 Tüketim 11. Genel Devlet Nihai Tüketim Harcamaları (cari fiyatlarla) ,3 19,4 : 15,7 15,0 17,8 23,3 18,9 15,5 15,8 18,5 23,0 19,7 17,5 18,6 22,6 23,0 : 20, ,7 18,9 18,8 14,4 17,4 17,1 22,8 19,0 17,1 16,1 20,1 22,6 18,9 19,2 19,4 20,6 20,7 19,8 19, ,5 19,2 18,4 14,8 18,3 17,2 23,4 19,2 18,2 16,5 20,0 23,7 18,6 19,4 19,1 20,3 21,4 20,2 20, ,9 19,3 18,3 15,0 17,1 17,4 23,7 19,7 19,7 16,4 20,6 24,5 18,9 19,8 19,0 20,4 22,1 20,5 20, ,7 18,8 17,6 15,3 17,2 17,8 23,7 19,9 17,8 16,9 20,8 24,2 18,6 20,1 18,9 19,0 22,2 20,4 20, ,8 18,7 17,2 15,3 17,1 18,0 23,7 20,3 18,0 16,5 19,5 23,7 18,5 20,9 19,0 18,3 22,5 20,4 20, ,5 18,3 16,2 15,5 17,7 18,0 23,4 20,1 18,6 15,4 20,0 25,1 18,5 20,2 18,8 18,9 22,2 20,3 20, ,3 17,9 16,7 16,1 18,4 18,4 23,0 19,7 17,4 14,8 19,1 25,2 18,2 19,8 17,3 17,3 21,5 20,0 20, ,2 18,1 19,5 18,2 18,6 19,5 23,2 20,2 17,9 14,9 20,6 25,5 18,7 20,1 18,1 17,6 22,5 20,5 20, ,7 19,7 22,0 19,6 21,2 21,1 24,6 21,5 19,9 16,7 21,2 28,4 19,9 21,8 20,3 20,0 25,3 22,1 22, ,3 19,5 20,6 19,7 18,9 20,8 24,8 21,2 19,7 16,2 20,6 28,5 19,2 21,4 20,1 19,3 24,5 21,9 21, ,0 18,8 18,5 16,4 18,2 18,5 23,6 20,1 18,4 16,0 20,2 25,1 18,8 20,3 19,0 19,2 22,5 20,6 20, ,9 19,5 19,3 18,1 16,8 20,4 24,6 20,6 19,9 16,7 20,8 28,0 18,9 20,5 20,2 18,4 24,2 21,6 21, ,1 19,6 19,0 17,6 15,4 19,9 24,7 20,1 19,1 17,3 20,8 28,0 18,8 18,6 20,3 18,4 24,0 21,4 21, ,1 19,6 18,4 16,7 14,2 19,6 24,5 19,5 19,0 17,4 20,6 27,8 18,6 17,3 20,5 18,2 23,8 21,1 21, ,7 21,4 25,5 19,0 21,2 : 19,5 14,0 27,3 19,4 : 20,4 : : 21,9 10,2 : 15,4 15, ,8 21,1 25,7 20,5 21,4 21,1 17,9 16,2 26,3 19,0 19,9 20,0 20,0 24,8 23,6 12,4 25,2 14,8 17, ,9 22,3 26,2 21,0 20,9 22,0 17,9 15,1 27,0 19,8 20,4 20,5 19,6 22,4 25,4 12,7 24,9 15,4 18, ,9 23,4 26,5 21,4 19,9 23,3 18,1 19,3 27,3 20,4 20,7 20,8 19,1 20,3 26,0 12,2 26,8 15,8 18, ,4 22,1 26,5 19,5 19,4 22,3 17,6 16,3 26,5 20,9 20,7 20,8 19,2 19,6 25,1 11,9 26,3 15,8 18, ,3 22,1 26,0 17,4 18,7 22,6 18,1 17,4 26,2 21,4 20,8 20,9 19,0 18,4 24,6 11,8 29,9 15,8 18, ,0 21,3 25,9 16,6 19,3 22,9 18,3 16,7 26,0 21,5 20,7 20,8 18,8 18,1 24,4 12,3 27,0 15,7 17, ,7 20,3 26,0 17,4 17,9 21,3 17,9 16,0 25,5 21,1 20,4 20,5 19,2 17,1 24,2 12,8 20,1 15,9 17, ,6 20,4 26,7 19,6 19,3 21,6 18,5 16,9 26,1 21,7 20,8 21,0 19,3 18,2 24,8 12,8 22,6 16,8 18, ,3 22,0 30,0 19,6 21,9 22,2 18,4 18,2 27,8 23,4 22,4 22,7 20,5 19,2 26,5 14,7 22,2 17,3 20, ,8 21,9 29,4 17,2 20,6 21,5 18,7 16,4 27,2 23,0 22,2 22,4 20,5 18,5 25,9 14,2 19,1 17,2 20, ,9 21,7 26,9 19,0 19,9 22,1 18,1 16,8 26,6 21,2 20,9 21,0 19,5 19,7 25,1 12,8 24,4 16,0 18, ,4 20,9 29,0 16,2 19,0 20,8 18,5 15,6 26,6 23,3 21,9 22,2 20,5 18,1 25,6 14,4 24,7 17,2 20, ,1 20,8 28,8 15,6 17,8 20,0 18,3 15,5 26,7 22,7 21,7 22,0 20,3 17,6 25,5 14,8 26,1 16,9 20, ,7 20,7 28,2 15,1 17,5 19,8 18,4 15,4 26,6 21,9 21,4 21,6 20,0 17,2 25,0 15,3 27,5 16,5 20,8 11

16 Tüketim 12. Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu (cari fiyatlarla) ,4 22,0 : 19,0 19,0 22,7 18,8 19,6 20,0 21,3 21,8 21,7 24,0 25,6 22,8 29,8 19,0 : 20, ,8 20,0 26,4 22,4 21,6 26,0 19,5 20,3 16,7 22,6 20,6 21,1 23,3 27,0 24,7 28,5 20,2 21,0 21, ,1 18,3 29,7 21,6 22,5 26,3 18,8 20,9 18,1 22,6 16,3 20,0 21,7 25,7 23,1 27,4 18,7 20,3 20, ,8 17,9 31,6 22,5 23,3 27,2 18,8 20,4 17,6 22,2 19,6 19,5 22,4 23,7 24,0 24,7 19,0 20,2 20, ,8 17,5 30,9 24,4 22,0 28,0 19,3 20,5 19,0 21,5 19,7 18,8 22,0 23,3 24,9 24,0 19,3 20,3 20, ,6 17,4 32,1 26,7 20,0 29,4 20,0 20,7 19,3 20,5 21,7 18,9 21,7 23,0 25,5 26,5 20,1 20,7 20, ,9 18,2 36,0 27,1 20,9 30,6 20,7 21,1 20,6 19,2 22,1 19,7 21,2 22,4 26,5 26,5 20,0 21,4 21, ,7 18,7 34,4 26,4 20,9 30,7 21,5 21,2 22,0 20,7 22,5 20,0 21,4 22,2 27,7 26,1 21,3 21,8 21, ,3 19,0 28,6 22,1 19,1 28,7 21,8 20,8 22,8 20,3 17,1 20,6 22,1 22,5 28,8 24,7 21,6 21,6 21, ,2 17,6 21,6 15,5 17,1 24,0 20,6 19,1 20,6 17,3 15,0 19,0 21,1 19,9 23,9 20,6 19,5 19,7 19, ,3 17,9 18,6 11,3 14,7 22,5 20,1 19,5 18,4 16,4 16,3 17,7 20,7 19,0 22,3 20,3 18,5 19,2 19, ,6 18,3 29,0 22,0 20,2 27,3 20,1 20,4 19,5 20,3 19,1 19,5 21,8 22,9 25,1 24,9 19,8 20,6 20, ,9 18,3 20,7 10,1 14,8 21,5 19,8 19,8 17,0 19,4 15,9 18,9 21,1 17,3 19,3 22,2 19,5 19,3 19, ,1 18,5 22,2 10,0 14,7 21,5 20,0 19,7 17,9 18,9 16,2 18,5 21,2 16,2 19,0 22,3 19,5 19,4 19, ,1 19,0 23,1 10,3 15,6 21,7 20,2 19,9 18,1 18,8 16,9 19,0 21,6 16,4 18,9 22,6 19,6 19,6 19, ,5 28,4 18,7 16,0 21,5 21,4 19,9 19,0 17,0 16,9 : 20,1 : : 19,3 22,4 : 17,9 28, ,3 28,0 19,8 24,9 20,2 23,0 20,7 20,5 17,9 16,8 20,2 20,1 19,5 14,8 21,5 15,9 17,5 19,4 24, ,3 27,5 19,6 23,8 20,3 23,1 18,7 21,3 17,4 16,8 19,6 19,5 21,4 16,6 18,2 16,7 14,6 18,2 23, ,0 26,7 19,3 24,4 21,1 22,2 18,2 21,5 16,8 16,4 19,5 19,4 25,0 16,3 20,0 17,0 13,3 18,2 22, ,4 25,8 19,3 27,5 22,3 22,5 18,1 21,8 17,0 16,7 19,6 19,5 24,8 17,4 23,5 20,3 17,1 18,8 22, ,7 24,9 19,5 30,6 22,8 23,1 18,2 23,7 17,9 16,7 20,0 19,9 24,7 16,6 28,4 21,0 18,0 19,5 23, ,6 24,7 21,7 32,6 25,2 21,8 19,7 25,6 18,7 17,1 20,7 20,5 26,0 17,6 34,0 22,3 21,9 19,7 23, ,7 25,2 21,7 33,7 28,3 21,4 21,6 30,2 19,6 17,8 21,3 21,0 26,2 19,6 28,5 21,4 32,3 18,9 22, ,6 23,9 20,8 29,3 25,4 21,4 22,3 31,9 20,0 16,6 21,1 20,7 27,7 21,0 24,5 19,9 38,2 17,8 23, ,9 22,5 18,2 21,5 17,1 20,9 21,2 26,2 17,8 14,6 19,1 18,8 24,9 20,0 14,1 16,9 26,8 15,1 21, ,5 21,0 16,3 18,0 16,1 19,3 19,5 22,7 17,8 14,6 18,5 18,4 21,6 18,9 12,9 18,7 25,9 14,9 20, ,4 25,0 19,6 26,6 21,9 21,9 19,8 24,5 18,1 16,4 20,0 19,8 24,2 17,9 22,6 19,0 22,6 18,0 22, ,8 24,7 16,4 22,3 17,9 16,9 20,4 22,7 18,9 14,5 18,7 18,5 20,3 20,4 13,4 20,8 18,0 14,9 20, ,3 24,1 16,9 23,4 19,0 16,4 19,9 23,0 19,0 14,5 18,7 18,5 20,0 22,3 14,2 20,4 18,0 15,2 21, ,9 24,1 17,4 25,2 20,4 16,4 19,6 23,3 19,2 14,7 19,0 18,8 20,6 24,8 15,6 19,9 18,7 15,7 21,2 12

17 Tüketim 13. İç Talep (stoklar dahil, cari fiyatlarla) ,7 99,6 : 89,2 108,6 101,0 98,8 97,5 101,6 81,6 109,2 95,0 100,2 108,7 99,4 104,3 94,5 : 98, ,4 98,0 102,5 85,0 113,2 102,5 98,9 98,6 97,9 82,4 104,7 94,2 97,8 110,3 100,8 108,1 90,6 98,6 98, ,3 95,4 107,4 83,9 113,5 102,1 98,3 99,0 101,6 80,4 97,6 93,5 95,2 108,3 98,8 107,3 90,8 97,5 97, ,6 96,0 107,5 85,3 112,3 102,4 99,0 99,4 101,2 76,3 101,7 93,7 96,6 106,8 100,2 101,9 93,2 98,0 98, ,1 94,9 107,1 86,4 110,1 104,0 99,9 99,3 102,5 75,8 103,9 92,6 96,2 108,3 101,3 102,8 93,5 98,0 98, ,1 94,7 106,5 88,8 109,0 105,3 100,9 100,1 102,6 74,5 105,3 91,5 96,0 109,4 100,4 104,7 95,9 98,6 98, ,2 94,3 110,2 89,8 110,6 106,4 101,3 100,8 103,8 69,2 106,3 92,3 94,9 108,7 100,5 104,0 95,3 98,9 98, ,1 92,9 111,0 91,1 111,9 106,7 101,9 100,2 106,3 67,7 103,9 91,8 94,2 108,0 101,7 101,1 94,9 98,5 98, ,1 93,6 104,2 91,2 112,8 105,8 102,2 100,7 110,7 67,5 103,4 91,8 94,2 110,1 103,0 102,4 96,6 99,0 98, ,3 95,1 92,5 84,2 110,7 102,2 101,9 100,4 105,3 67,1 100,7 92,8 95,6 107,5 98,7 100,4 98,5 98,7 98, ,8 94,8 90,2 80,6 108,5 102,2 102,4 101,8 106,4 64,8 97,6 92,0 95,0 107,2 99,5 100,2 97,5 98,7 98, ,2 95,0 103,9 86,6 111,3 103,9 100,7 100,0 103,8 72,6 102,5 92,6 95,6 108,5 100,5 103,3 94,7 98,5 98, ,0 95,3 92, ,2 96,0 93, ,9 96,3 93, ,1 101,3 95,1 101,4 105,8 101,9 102,1 105,4 94,8 100,6 : 99,0 : : 100,5 99,1 : 101,5 98, ,4 102,5 93,4 109,5 105,5 101,0 103,7 107,6 93,3 102,3 99,2 99,0 103,9 113,9 101,1 95,9 123,6 103,6 99, ,1 102,1 94,2 109,7 105,7 101,8 103,5 105,6 93,3 102,6 98,5 98,2 108,4 120,1 98,4 98,4 124,5 104,0 98, ,3 102,3 93,7 112,6 105,8 103,8 102,7 107,5 93,2 102,3 98,8 98,5 107,9 116,4 103,1 101,0 116,4 104,5 98, ,5 99,9 95,1 115,6 107,1 103,6 102,4 109,0 91,8 102,7 98,9 98,6 106,4 120,1 105,6 102,6 116,1 105,2 98, ,1 96,8 95,1 114,4 107,1 102,2 100,7 110,2 92,2 103,4 99,3 99,1 106,5 117,0 112,3 103,5 117,5 105,7 98, ,6 96,6 96,8 121,5 110,2 101,1 101,8 112,0 91,9 103,1 99,6 99,3 107,1 117,8 117,8 104,9 129,7 105,8 98, ,7 95,0 97,7 120,0 113,3 98,9 102,9 113,9 92,5 103,1 99,5 99,1 107,6 118,4 110,7 105,2 142,3 105,1 98, ,5 95,4 96,8 113,6 111,8 99,5 104,0 113,0 93,2 102,6 99,7 99,3 108,3 125,3 102,8 104,4 154,5 105,0 99, ,8 94,4 96,2 101,5 101,4 94,8 99,9 106,1 93,5 102,2 99,0 99,0 103,9 122,3 91,4 101,1 133,3 102,8 99, ,9 95,2 94,4 100,8 100,9 92,7 100,8 105,4 94,1 103,6 99,2 99,2 100,5 119,4 89,4 105,5 127,7 103,5 98, ,3 98,0 95,3 111,9 106,9 99,9 102,2 109,0 92,9 102,8 99,2 98,9 106,0 119,1 103,2 102,3 128,6 104,5 98, ,3 95,9 94,1 102,7 101,7 91,8 101,3 104,3 94,1 101,8 99,1 99,1 99,8 121,1 91,2 109,2 124,3 103,9 99, ,1 95,4 94,4 103,5 101,6 90,1 100,8 104,5 94,1 100,6 98,8 98,8 99,0 120,6 91,9 108,2 122,5 103,8 99, ,3 95,1 94,7 104,3 102,1 89,6 101,3 104,4 94,0 99,4 98,5 98,5 99,3 121,6 92,5 108,0 122,1 104,2 99,6 13

18 Fiyatlar 14. Fiyat Deflatörü (GSYH piyasa fiyatlarıyla) (Ulusal para birimi; yıllık % değişim) ,9 1,7 : 3,7 9,5 4,1 1,4 3,8 3,3 2,5 : 2,3 1,7 5,4 33,5 : 1,9 : 2, ,1 1,2 5,3 5,5 3,1 4,2 2,0 3,0 3,4 0,1 3,3 5,1 1,9 3,6 8,7 5,0 3,0 2,5 2, ,0 1,4 3,3 4,5 3,4 4,3 2,4 3,3 1,2 2,1 3,2 3,8 1,3 3,7 7,7 3,9 1,3 2,6 2, ,0 1,2 4,2 2,8 3,9 4,1 1,9 3,1 5,1 6,0 3,0 2,2 1,2 3,0 5,6 5,3-0,7 2,2 2, ,2 1,0 3,6 2,0 2,9 4,0 1,6 2,6 3,2 1,8 1,2 0,7 1,7 2,5 3,4 5,8 0,5 1,9 1, ,4 0,7 5,5 2,5 2,8 4,3 2,0 2,1 2,4 4,6 2,5 2,4 2,1 2,5 1,6 2,4 0,5 2,0 2, ,3 0,4 8,3 3,7 3,1 4,1 2,4 1,8 3,0 6,7 3,0 1,8 1,8 2,8 2,0 2,9 0,9 1,9 1, ,3 1,8 10,5 1,1 3,1 3,3 2,5 2,6 4,6 3,6 3,2 1,8 2,1 3,2 4,2 1,1 3,0 2,4 2, ,9 1,0 7,2-1,5 3,3 2,4 2,6 2,8 5,1 4,2 2,7 2,4 1,9 1,6 4,0 2,9 1,8 2,0 2, ,1 1,4-0,1-4,0 1,3 0,6 0,5 2,3-0,3-0,3 2,6-0,2 0,8 0,5 3,2-1,2 1,0 1,0 1, ,8 0,6 1,5-2,6 2,5 1,0 0,5 0,6 2,0 5,5 3,0 1,6 1,5 1,0 0,7 0,5 2,1 0,8 0, ,0 1,1 4,9 1,4 2,9 3,2 1,8 2,4 2,9 3,4 2,8 2,2 1,6 2,4 4,1 2,8 1,3 1,9 1, ,3 0,8 3,6-1,0 1,4 1,5 1,2 1,4 3,1 2,1 2,5 1,4 2,2 1,4 0,1 3,2 2,4 1,2 1, ,1 1,4 2,9 0,7 0,2 1,1 1,5 1,9 2,7 1,7 2,5 2,0 2,1 1,1 1,1 1,3 2,8 1,6 1, ,2 1,5 2,7 1,3 0,3 1,3 1,7 2,0 2,2 2,6 2,7 1,4 2,0 1,5 1,6 1,9 2,2 1,6 1, : 12,4 1,8 58,2 84,2 : 23,7 99,8 2,4 2,9 : 2,5 : 86,6 3,7 71,5 : 2,1 0, ,2 4,9 2,5 1,7-0,4 10,3 3,5 37,8 2,4 2,1 2,7 2,4 4,1 3,6 8,6 52,9 20,2 2,3-1, ,7 2,8 2,3 3,6 0,2 8,1 2,2 22,7 1,5 3,1 2,8 2,6 3,5 3,4 5,6 37,4 3,1 1,6-1, ,3 0,9 1,6 3,6-0,8 5,1 0,4 23,4 1,8 3,1 2,4 2,3 4,1 3,0 0,6 23,3 8,3 2,2-1, ,2 4,5 2,3 7,0 2,5 5,7 4,1 15,5 0,3 2,5 2,1 1,9 3,8 0,8 2,5 12,4 5,9 2,8-1, ,4-0,3 2,9 10,2 6,6 2,3 2,6 12,2 0,9 2,0 2,0 2,0 3,3 3,8 2,8 7,1 4,3 3,3-1, ,9 1,1 2,1 9,9 6,5 4,2 1,5 10,6 1,9 3,1 2,2 2,1 4,0 3,3 8,8 9,3 9,1 3,3-0, ,2 3,4 2,3 20,3 8,5 5,9 4,0 13,5 2,8 3,0 2,7 2,5 4,1 7,4 5,7 6,2 12,7 2,9-0, ,4 1,8 3,9 14,4 9,8 4,8 3,1 15,3 3,1 3,0 2,5 2,2 6,1 7,5 11,8 12,0 7,7 2,2-1, ,3 2,5 0,4-1,5-3,7 4,4 3,6 4,1 1,8 1,4 1,2 1,1 3,3 0,3 8,3 5,3 2,4 0,9-0, ,0-1,1 3,3-2,3 2,1 2,9 1,3 4,5 1,3 2,9 1,2 1,2 1,0 2,9 6,7 6,5 3,8 1,0-2, ,6 2,0 2,3 6,5 3,0 5,4 2,6 15,6 1,8 2,6 2,2 2,0 3,7 3,6 6,1 16,3 7,6 2,2-1, ,9 0,8 1,1 4,0 4,0 2,3 3,4 4,9 1,5 2,9 1,6 1,5 1,7 1,8 3,7 7,7 4,5 2,1-0, ,4 1,9 1,7 1,7 3,0 4,1 2,0 3,6 1,0 3,1 1,8 1,8 1,9 3,9 3,4 6,0 5,3 1,8 0, ,2 1,0 1,9 1,6 2,9 3,4 2,0 4,9 1,3 2,2 1,8 1,7 1,8 4,7 3,1 5,2 5,9 1,4 0,0 14

19 Fiyatlar 15. Fiyat Deflatörü (nihai özel tüketim harcamaları) ESA 1995 (Ulusal para birimi; yıllık % değişim) ,8 1,9 : 3,1 9,6 4,2 1,4 4,2 : 2,7 : 2,6 2,1 4,9 33,4 : 2,4 : 2, ,9 1,9 6,2 4,5 2,7 3,4 2,0 2,6 2,2 2,0 2,4 4,5 1,8 3,5 7,5 5,6 2,4 2,5 2, ,2 1,2 1,6 5,6 2,6 2,9 1,0 2,8 2,4 0,5 2,1 3,0 0,7 2,8 7,5 2,9 2,2 1,9 1, ,4 1,6 1,6 4,1 3,4 3,2 1,9 2,8 4,0 2,2 0,8 2,4 1,6 3,0 5,2 6,5-0,5 2,2 2, ,3 1,2 3,3 1,8 2,9 3,6 2,1 2,6 1,6 2,4 2,2 1,0 1,9 2,5 3,0 7,3 0,4 2,0 2, ,7 1,7 3,9 1,8 3,4 3,5 1,8 2,2 2,4 2,8 2,8 2,1 2,6 2,7 2,3 2,6 0,8 2,2 2, ,0 1,0 5,2 2,5 3,5 3,6 2,1 2,6 2,1 2,4 2,2 2,2 2,1 3,0 2,4 4,9 1,4 2,2 2, ,9 1,5 7,9 3,2 3,3 3,2 2,1 2,2 3,7 2,2 1,6 1,8 2,4 3,0 4,1 2,6 2,2 2,2 2, ,3 1,7 8,5 3,2 4,4 3,6 2,9 3,1 5,1 2,8 3,5 1,1 2,1 2,6 5,4 4,5 3,4 2,7 2, ,9 0,1-0,9-4,4 0,7-1,2-0,5 0,0 0,2 1,0 1,8-0,5 0,6-2,5-0,4 0,1 1,6-0,4-0, ,8 1,9 2,3-2,1 4,5 2,4 1,2 1,5 2,6 1,4 3,0 1,5 2,1 1,6 1,4 1,0 1,9 1,7 1, ,9 1,4 3,9 2,0 3,1 2,8 1,7 2,2 2,6 2,0 2,2 1,9 1,8 2,2 3,8 3,8 1,6 1,9 1, ,5 2,2 4,8 1,3 3,0 3,6 1,9 2,7 3,4 3,3 2,6 2,3 3,4 3,4 1,9 4,0 2,8 2,5 2, ,0 1,6 2,7 0,7 0,8 0,9 1,3 2,0 2,8 2,1 2,2 1,9 2,2 2,9 1,3 2,2 2,8 1,6 1, ,9 1,7 2,7 1,4 0,6 1,5 1,2 1,9 2,3 1,9 2,3 1,5 1,9 1,9 1,2 2,9 1,8 1,6 1, : 12,1 1,9 : : : 25,6 98,4 3,0 3,0 : 2,8 : : 3,0 72,7 : 2,2 0, ,5 3,7 2,3 1,6 2,4 9,4 3,8 34,5 2,2 1,0 2,4 2,1 4,6 5,3 7,8 49,7 : 1,9-1, ,5 1,3 1,7 1,6-0,4 5,8 3,3 20,3 1,5 0,8 1,8 1,6 2,3 2,1 4,8 38,5 : 1,4-1, ,7-0,2 1,3 4,2-1,6 4,2 0,4 15,8 1,7 1,8 2,1 2,1 2,3 6,5 1,3 23,4 : 2,0-0, ,4 3,6 1,3 7,6-0,2 5,6 3,0 12,7 0,8 1,9 2,1 2,0 2,1-0,7 3,0 10,8 : 2,6-0, ,8 0,8 1,5 8,8 2,3 3,6 2,1 6,9 1,1 2,4 2,2 2,2 3,3 1,4 1,9 8,3 : 3,0-0, ,2 1,5 1,9 5,9 4,7 3,5 1,2 4,9 1,2 2,7 2,2 2,2 3,4 2,6 7,6 9,8 : 2,7-0, ,0 2,9 1,2 9,9 5,9 6,9 2,4 4,8 1,4 2,6 2,3 2,2 2,9 3,7 4,6 6,6 : 2,7-0, ,2 4,8 3,1 16,2 10,9 5,3 4,3 10,0 3,1 3,4 3,1 2,8 6,1 11,6 14,1 10,8 : 3,3 0, ,5 0,2 1,3 3,2 4,5 3,7 2,5 3,7 1,8 1,4 0,2 0,0 2,5 0,7 13,7 4,9 : 0,2-2, ,1 0,4 2,5-0,5 1,3 4,2 2,5 4,9 1,3 3,8 2,1 2,1 1,1 1,1 3,4 8,3 : 1,8-1, ,0 1,5 2,6 4,3 4,2 4,0 3,7 6,0 1,2 4,4 2,9 2,8 2,1 3,8 4,1 8,5 : 2,4-0, ,0 2,4 1,8 2,4 3,5 4,6 2,7 3,6 1,1 2,9 1,9 1,8 1,7 2,5 3,6 7,5 : 1,7 0, ,0 1,0 1,8 1,8 2,7 4,0 2,9 3,8 1,3 1,9 1,7 1,6 1,7 3,8 3,3 7,2 : 1,6 0,0 15

20 Fiyatlar 16. Fiyat Deflatörü (mal ve hizmet ihracatı) (Ulusal para birimi; yıllık % değişim) ,4 0,6 : 1,8 7,3 3,2-0,5 3,4 : 3,7 : 0,3 0,8 1,9 29,8 : 1,3 : 1, ,4 0,4 6,3 4,7 3,9 1,8-0,3 2,3 2,5-4,0-8,0 0,9 0,7 0,7 8,1 4,9-1,3 1,0 0, ,6-0,2 0,2-0,5 2,4 0,7-1,7 1,4-1,5-0,1 2,9-1,8 0,3 0,0 4,4 1,0-2,6-0,4-0, ,4-1,7 1,8-5,0 1,6-0,2-1,7 0,4-0,4-1,8-1,1-0,8-0,3-1,4 2,9 1,5-1,4-1,2-1, ,0-0,1 2,3-0,6 2,3 1,6 0,7 2,6 3,8 6,4 1,1 0,6 1,1 1,5 3,0 1,8-0,4 0,9 0, ,1 0,7 3,6 1,0 2,9 4,3 2,2 4,0 2,6 8,0 3,5 3,4 1,8 1,7 2,9 1,6 1,2 2,4 2, ,7 1,3 5,0 1,3 3,3 4,1 2,5 4,6 2,9 8,1 8,5 2,6 2,6 4,4 2,8 2,2 2,3 2,6 2, ,2 0,4 8,3 0,1 2,3 2,5 1,5 4,1 3,5 4,9 8,1 1,3 1,8 1,9 2,3 0,5 1,0 1,6 1, ,1 0,7 7,3-0,7 3,8 2,8 3,9 5,0 3,5 0,6 1,6 4,7 2,9 2,5 1,2 1,4-1,0 2,6 2, ,3-3,1-4,3 0,6-0,2-3,3-3,5-1,4-2,0-1,8-1,3-5,8-1,4-4,4-0,5-5,1-7,4-3,3-3, ,0 2,7 4,1 0,0 4,9 2,7 1,6 4,9 2,1 8,4-0,3 5,6 2,3 4,3 3,2 2,9 4,1 3,3 3, ,4 0,1 3,4 0,1 2,7 1,7 0,5 2,8 1,7 2,8 1,4 1,0 1,2 1,1 3,0 1,2-0,6 0,9 0, ,7 2,7 4,5 0,0 3,0 4,3 3,7 5,8 3,6 3,1 3,8 4,9 3,9 6,0 2,2 4,9 5,8 3,8 3, ,3 1,9 1,3 0,9 0,4 1,8 2,0 2,9 2,8 0,6 3,2 1,2 1,9 1,5 2,1 0,4 1,5 1,8 1, ,0 1,6 1,8 1,0 0,5 0,8 2,0 2,5 2,3 3,3 1,9 1,2 1,8 1,7 2,1 1,3 2,2 1,7 1, : 8,3 1,1 : : : 16,6 97,4 1,2 1,0 : 1,1 : : 3,1 70,7 : 0,0-2, ,7-0,3 1,6 2,1-2,4 3,0 1,3 31,1 2,5-0,4 1,0 0,8 3,4 3,0 21,5 89,4 : -0,4 2, ,8-5,5-1,3 2,9-5,1-4,1 4,7 17,7-1,6 0,3-0,3-0,4 1,2-2,0-1,7 25,4 : -0,4-1, ,2 0,1-1,1 8,6-0,7 0,1 6,2 16,9-2,0 1,7-0,6-0,9 2,2 12,4-7,1 10,7 : 2,2-3, ,4 2,7 1,9 11,0 7,3-1,1 8,3 13,2-0,4-0,5 1,0 0,7 3,4-1,0 1,3 13,3 : 3,5-1, ,1-2,2 5,4 10,3 7,9-0,4-2,6 0,2 2,9 0,9 2,1 2,3 2,4 5,6-4,5-0,2 : 3,6 1, ,1-1,3 3,0 8,6 5,3 6,5 2,3 5,4 3,0 2,9 2,7 2,6 4,2 5,9 21,3 13,7 : 3,4 3, ,4-0,1 1,4 13,5 6,0-4,0 2,7 1,6 1,9 1,5 1,6 1,6 4,1 14,6 2,2 2,1 : 3,3 2, ,4-5,2 5,4 8,5 12,1 1,0-0,9 18,7 4,0 11,9 3,6 3,8 4,8 17,1 35,5 17,5 : 4,7-4, ,4-1,2-8,4-3,6-14,2 2,2 11,8 3,4 0,7 2,8-2,1-2,6-0,1-14,4 12,5 2,9 : -5,4-11, ,0-1,7 7,2 7,3 10,9 1,9 0,4 6,0-0,4 4,1 3,2 3,4 1,9 2,8 8,6 1,5 : 4,1-1, ,8-1,5 1,4 6,8 2,4 0,5 3,4 11,0 1,0 2,5 1,2 1,1 2,8 4,0 8,2 15,5 : 1,8-1, ,2 1,5 2,1 8,5 12,3 2,0 2,8 7,0-0,7 6,1 3,8 3,8 4,1 0,5 3,9 20,0 : 6,6-0, ,9-0,1 1,7 1,3 2,0 7,9 3,4 3,3 1,0 2,5 2,0 1,9 2,0 1,6 1,6 14,1 : 2,9-0, ,0 0,3 2,0 2,0 2,0 1,9 1,0 5,4 1,5 2,4 1,8 1,8 1,6 3,4 1,0 19,8 : 2,1-0,8 16

21 Fiyatlar 17. Fiyat Deflatörü (mal ve hizmet ithalatı) (Ulusal para birimi; yıllık % değişim) ,5 0,5 : 2,4 6,9 2,9-0,4 4,1 : 3,9 : 0,1 1,3 0,9 29,1 : 2,1 : 1, ,3 0,5 2,0 3,8 3,0-0,2-0,9 1,4 1,0-3,2-6,7-0,4 0,4 0,4 6,3 6,0-3,0 0,4 0, ,8-2,2-0,1-1,4 0,8-2,0-4,2-0,3 0,4-1,0 0,8-2,9-1,1-1,6 2,5 1,0-2,7-2,1-2, ,2-2,6-0,2-4,0-0,3-1,5-1,6-1,3-1,0-5,8-2,4-0,9-0,5-1,7 2,1 1,9 0,0-1,7-1, ,9 0,2 1,5 0,1 2,1 2,2 1,4 2,7 1,7 7,6 2,2 1,4 1,3 2,2 4,1 2,1 1,9 1,5 1, ,5 2,2 3,3 1,8 3,7 3,7 3,2 6,3 3,9 7,7 2,8 2,7 2,6 3,0 5,0 1,7 4,8 3,4 3, ,4 2,7 4,1 2,3 3,8 3,8 3,2 7,7 2,2 6,0 8,4 3,0 3,2 3,9 3,3 3,6 5,7 3,7 3, ,0 0,0 3,3 1,6 2,4 1,9 0,7 2,6 1,7 4,5 6,7 1,5 2,4 1,3 1,4 1,6 1,2 1,3 1, ,6 1,8 5,9 1,9 5,2 4,5 3,9 6,8 4,4-1,0 3,4 4,6 4,7 5,0 2,7 3,0 1,8 3,9 3, ,5-6,8-1,1-0,4-0,7-6,7-5,2-7,4-1,5-1,3-1,4-5,0-2,5-8,5-4,6-4,1-8,0-5,9-6, ,9 4,9 5,7 0,8 2,4 6,5 4,6 8,6 2,1 7,6 0,0 6,2 4,0 4,7 5,8 4,9 5,6 5,5 5, ,5 0,0 2,4 0,6 2,2 1,1 0,4 2,6 1,5 2,0 1,3 1,0 1,4 0,8 2,8 2,1 0,6 1,0 0, ,9 5,3 5,5 1,8 4,0 7,2 5,8 7,8 3,5 3,8 4,0 5,8 5,9 8,2 4,0 5,2 7,2 5,9 5, ,5 1,9 1,1 0,7 1,3 2,6 2,4 2,0 2,6 0,8 3,3 1,1 2,0 1,2 2,0 1,2 1,2 1,9 1, ,9 1,7 1,7 1,0 1,3 1,3 1,1 1,2 2,1 3,2 1,9 1,6 1,8 1,7 1,8 2,1 2,0 1,5 1, : 8,7 0,7 : : : 16,6 97,4 2,0 0,6 : 1,2 : : 3,0 71,8 : -0,4-2, ,8-2,6 1,5 0,9-2,0 2,4 1,3 30,9 4,0-0,2 0,6 0,4 2,7 3,9 21,1 93,4 : -2,4 2, ,1-8,4-2,5 4,4-3,9-5,3 5,4 15,7 0,1-2,2-1,9-2,1-0,5-2,4-2,3 22,1 : -1,1-0, ,0-0,4-2,0 6,0-3,3 0,4 6,7 14,9-2,1 0,4-1,1-1,4 0,0 17,0-3,1 7,1 : 3,5-0, ,2 1,3 0,6 8,7-0,6-1,0 4,8 8,9 0,9-0,7 1,3 1,1 0,7-0,5 2,6 10,8 : 4,8 2, ,4-0,5 3,3 10,9 7,9 1,3-3,6-2,9 4,6 3,8 3,2 3,5 2,3 1,9-5,4 0,2 : 6,2 8, ,2-0,1 3,3 10,1 8,3 8,0 2,4-0,4 3,3 2,9 3,6 3,6 2,8 3,9 17,3 19,0 : 4,1 11, ,5-1,2 1,8 8,4 4,8-4,3 1,1-7,6 0,6 0,2 0,9 1,1 3,0 7,9 2,1 0,1 : 3,3 7, ,8-3,7 4,0 11,7 8,9 1,7 0,9 15,4 4,4 11,9 4,8 5,0 5,3 20,4 44,3 21,3 : 10,4 6, ,7-3,6-7,7-2,4-10,4 1,5 8,0 3,8 0,0 3,7-4,0-4,6-3,8-10,8 24,8 0,8 : -10,7-21, ,6 0,5 4,4 7,1 9,2 1,8 2,1 3,2-0,2 4,4 4,9 5,2-0,2 2,3 2,7 4,7 : 6,3 5, ,8-1,9 0,6 6,5 1,7 0,6 2,9 7,7 1,5 2,3 1,2 1,1 1,2 4,0 9,4 15,6 : 2,3 1, ,5 2,5 3,4 6,6 11,0 2,4 3,4 5,8-0,1 5,8 5,4 5,6 5,1 5,8 4,9 17,3 : 7,6 1, ,9-0,1 1,8 1,4 1,8 7,7 3,5 3,4 1,6 1,7 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 15,3 : 1,5 0, ,1 0,1 1,5 1,8 2,1 1,8 2,4 2,5 1,8 2,0 1,6 1,6 1,9 3,8 1,0 22,1 : 2,3 0,7 17

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Aralık ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 3,2 artış göstererek 1 milyon 193 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Haziran ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,1 artış göstererek 1 milyon 540 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mayıs 2017 Pazar 2017 yılı Nisan ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 1 milyon 230 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 5,6 artış göstererek 1 milyon 189 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 18 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Eylül ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 1 milyon 466 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 14 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Mayıs ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 7,7 artış göstererek 1 milyon 433 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 5,5 artış göstererek 903 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 Ankara 2014 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayın Tarihi: 18.04.2016 AVRUPA BİRLİĞİ 28 DÜNYA Tarımsal

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 Ankara 2014 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2015 Nisan 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Eylül 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ağustos 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22 HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 22 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 29

HABER BÜLTENİ Sayı 29 HABER BÜLTENİ 02.09.2016 Sayı 29 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU HAZİRAN 2015 Haziran 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 59 Nisan 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 31.05.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014

EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014 EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI - Ekim 2014 Istanbul Ticaret Borsası Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şube si tarafından yapılan gayri resmi türkçe çevirisidir. yayın tarihi 18.11.2014

Detaylı

TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)*

TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)* 6 İlaç TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)* Kaynak: IMS, 2009 * 2009 Yüzdesel büyüme oranı 2009 projeksiyonundan hesaplanmıştır. ** Çizgiler yıllık yüzdesel büyümeyi belirtmektedir.

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Tarımsal Emtia Fiyatları

Tarımsal Emtia Fiyatları TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 56 Ocak 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 01.03.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.10.2014 Sayı 6 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 34 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı