Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-12-TCKB-01. SIKÇA SORULAN SORULAR (Yayımlanma Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-12-TCKB-01. SIKÇA SORULAN SORULAR (Yayımlanma Tarihi: 10.02."

Transkript

1 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-12-TCKB-01 SIKÇA SORULAN SORULAR (Yayımlanma Tarihi: ) SORU 1. Turizme dönük tesisler derken kimler kastediliyor? Restoranlar bu program kapsamında turizme dönük tesis olarak kabul edilebilir mi? CEVAP: Bu program kapsamında turizme dönük tesis tanımı ile ilgili net, somut bir kısıtlama yapılmış değildir. Otel, pansiyon, lokanta, turizm acentesi, hediyelik eşya satan yerler gibi her türlü tesis için, turizmle ilgisini gerekçelendirmek şartı ile bu program kapsamında başvuru yapılabilir. SORU 2. Ön ödeme alabilmek için herhangi bir teminat gösterilmeli midir? Gayrımenkul ipoteği teminat olarak gösterilebilir mi? CEVAP: Başvuru Rehberi nin 2.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları bölümünde belirtildiği üzere kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının asgari %20 si oranında teminat alınır. Türk Lirası ile Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları kabul edilir. Gayrımenkul ipotekleri teminat olarak kabul edilmez. Yararlanıcının talebi üzerine Bakanlık uygun görür ise teminat şartı uygulamaksızın ve ön ödeme yapmaksızın blokeli olarak proje hesabına destek tutarını aktarabilir. SORU 3. Projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumu nasıl olmalıdır? CEVAP: Mülkiyet ile ilgili herhangi bir yasal problem olmamalıdır. Projenin uygulama mekanının mülkiyeti Başvuru Sahibine ait olabilir, yasal usullerle tahsis olunmuş veya kiralanmış olabilir. Ancak kira sözleşmesi proje süresi sonrasında en az 3 yıl daha geçerli olmalıdır. SORU 4. Yeni açılacak olan turizm işletmesi için yapılacak inşaat harcaması uygun maliyet midir? CEVAP: Yeni bina inşaatı veya ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması maliyetleri dışında olmak üzere yasal veya teknik bir engel olmaması koşuluyla tadilat, tesisat, çevre düzenlemesi vb. yapım (inşaat) işleri uygundur. Bu kapsamda, yarım kalmış binanın tamamlanması uygun maliyet değildir. SORU 5. Başvuru sahibinin tesisinin yeni veya eski olması şartı var mıdır? CEVAP: Başvuru yapabilmek için başvuru yapılan tarihten önce kayıt ve tescil ile ilgili her türlü yasal şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Başvuran şirketse Şirketler Mukayitliğinden, şahıs ise Vergi Dairesinden tescil olunması gerekmektedir. Ancak Başvuru Rehberinde yer alan Değerlendirme Tablosunda da görüleceği üzere sektöre yeni giren işletme ile sektörde halihazırda yer alan işletmeler arasında teknik ve mali değerlendirme sürecinde puan farkı olabilecektir.

2 SORU 6. Turizme dönük konaklama tesislerinin Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı ndan işletme belgesi alması zorunluluğu var mı? CEVAP: Turizme dönük konaklama tesisleri için Bakanlıktan işletme belgesi alınmış olmalı ve belgenin örneği, proje başvurusu ekinde, destekleyici belgelerden biri olarak sunulmalıdır. SORU 7. Kapalı olan bir oteli tekrar açmak için Mali Destek Programı na başvurulabilinir mi? CEVAP: Tüm projeler ve projeler kapsamında tasarlanan faaliyetler, her koşulda K.K.T.C. mevzuatına uygun olmalıdır. Projeler veya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi önünde yasal, teknik, idari veya mali hiçbir sorun olmamalıdır. Proje sahibi kurum/kuruluş/şahıs projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumludur. Bu kapsamda, başvuru tarihi itibarı ile yeniden açabilmek için bütün yasal gereklilikler tamamlanmış, Bakanlıktan işletme belgesi alınmış ise proje başvurusu yapılabilir. SORU 8. Mali Destek Programından kaç kişi yararlanacak? CEVAP: Başarılı bulunan projelerin bütçeleri ve program bütçesine bağlı olarak bu sayı değişkenlik gösterecektir. Bu sayı değerlendirme süreci sonunda ortaya çıkacaktır. SORU 9. Daha sonraki tarihte teslim alınacak bir mal için sipariş avansı ödenmesi nasıl yapılacaktır? CEVAP: Desteklenen her proje için Yararlanıcı adına bir banka hesabı açılır. Bakanlık, destek kapsamında yapacağı her türlü ödemeyi, kendi banka hesaplarından, Başvuru Rehberi ve sözleşmede belirtilen banka ve bu banka nezdinde Yararlanıcı adına açılmış projeye özel hesap numarasına, transfer talimatı ile gerçekleştirir. Yararlanıcı tarafından sağlanan eş-finansman da dahil projenin finansman kaynakları bu hesaba aktarılır ve proje harcamalarının tamamı bu hesaptan gerçekleştirilir. Dolayısı ile sipariş avansının da diğer bütün ödemeler gibi proje hesabına yatırılarak satıcının hesabına transfer edilmelidir. Ödemenin yapılacağı an itibari ile proje hesabında yeterli bakiyenin bulunmasından Yararlanıcı doğrudan sorumludur. SORU 10. İş planı takviminde herhangi bir değişiklik yapılabilir mi? CEVAP: Yararlanıcıların projelerini, Bakanlık ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. SORU 11. Bilgisayar network sistemlerinin değişimi ile ilgili proje başvurusu yapılabilir mi? CEVAP: Proje konusu, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine kesinlikle ve açıkça uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu nun Gerekçelendirme bölümünde Proje Sahibi tarafından açıkça izah edilmelidir. Projenin yürütülmesi için gerekli olması, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanması şartı ile kalite, hijyen, çevresel standartlar, bilgisayar otomasyon, internet hizmetleri vb. konularda hizmet satın alma maliyetleri uygun kabul edilmektedir.

3 SORU 12. Şartname nasıl hazırlanmalıdır? CEVAP: Teknik Şartname tamamen Yararlanıcının ihtiyacına göre Yararlanıcı tarafından hazırlanır ve yayınlanır. Bu şartnameye uygun olan her firma teklif verebilir. Teklif bekleme süresi dolduktan sonra bütün teklif veren firmalar incelenir ve şartnamenin teknik özelliklerinin tamamına uyanların arasından fiyat olarak en uygun firma ile sözleşme yapılır. Şartnamede belli kalite standartları (üretim hacmi, boyut, satış sonrası servis hizmeti vs) açıkça tanımlanması Yararlanıcının lehinedir. SORU 13. Öncelik 2 ye başvuran bir proje sahibinin başka bir projede ortak olması önünde bir engel var mıdır? CEVAP: Başvuru Rehberlerinde yer alan proje sayısındaki kısıtlama sadece başvuru sahibi açısından geçerlidir. Proje ortağı olarak başvuru yapılması ile ilgili bir sayı sınırlaması yoktur. SORU 14. Bu program kapsamında kırsal kesim ile şehir merkezleri arasında coğrafi bir ayrım var mıdır? CEVAP: Hayır, bu program kapsamında proje başvurusu yapabilmek için herhangi bir coğrafi ayrım bulunmamaktadır. SORU 15. Öncelik 2 kapsamında bir Sivil Toplum Örgütü olarak müze yapımı için proje başvurusu yapılabilir mi? CEVAP: Başvuru Rehberlerinde yer alan uygunluk kriterlerini sağlamak ve turizmle olan ilişkisini Başvuru Formunun ilgili bölümlerinde gerekçelendirmek sureti ile başvuru yapılabilir. SORU 16. Sözleşme imzalanmadan önce başlanması gereken ivedi durumlar varsa ne yapılmalıdır? CEVAP: Başvuru Rehberinde belirtildiği gibi Bakanlık ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler ile Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler kesinlikle uygun kabul edilmeyeceklerdir. Proje sahibinin proje kapsamındakini ihtiyacını, kaynak ve zaman planlamasını, sezona dayalı işlerini analiz ederek bir eylem planı hazırlaması gereklidir. Bu kapsamda ivedi olan faaliyetlerin proje sahibince projeden bağımsız olarak kendi imkânları ile finanse edilmesi ve bu maliyetlerin herhangi bir şekilde proje bütçesine yansıtılmaması uygun olacaktır. SORU 17. Ek bina yapılacaksa, inşaat ruhsatı, vizeleme vs. gerekli midir? CEVAP: Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere, Tüm projeler her koşulda K.K.T.C. mevzuatına uygun olmalı ve tadilat, tesisat, çevre düzenlemesi vb. yapım (inşaat) işlerinin uygun olabilmesi için önünde yasal veya teknik bir engel olmamalıdır. Bu kapsamda desteklenecek projelerle ilgili olarak bir faaliyet veya maliyetin uygun kabul edilebilmesi için gerekli olan resmi izin, ruhsat, yetki belgesi, vb. yasal yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gereklidir. SORU 18. Projeyi bir danışman kişi ya da şirket hazırlayabilir mi? CEVAP: Bu konuda tercih de sorumluluk da proje sahibine aittir. Başvuru Rehberlerinde proje başvurusu yapabilmek için gerekli olan her türlü bilgi yazılı olarak mevcuttur. Başvuru Formunun bölümleri altında hangi bilgilerin istendiği yine yeterli açıklıkta izah edilmiştir. Buna

4 rağmen proje başvurusunu bir danışmana hazırlatmayı tercih eden proje sahibinin, başvuru yapılmadan önce proje başvurusunu kontrol etmesi yerinde olacaktır. SORU 19. Projede yapılacak ürün geliştirme faaliyetleri için istihdam edilecek personelin maaşları proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilecek midir? CEVAP: Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere uygun doğrudan maliyetler; Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: 1. Yeni mal (makine, ekipman, teçhizat, mobilya, tefrişat vb..) satın alma maliyetleri, 2. Kalite, hijyen, çevresel standartlar, bilgisayar otomasyon, internet hizmetleri vb. konularda hizmet satın alma maliyetleri, 3. Yasal veya teknik bir engel olmaması koşuluyla tadilat, tesisat, çevre düzenlemesi vb. yapım (inşaat) işleri, olarak tanımlanmıştır. Buna göre personel giderleri uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. SORU 20. Mali Destek Programı hakkında sorular nereye ulaştırılabilir? CEVAP: Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 10 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile adresine gönderebilirsiniz. Sorularınızın yanıtları internet adresinde yayınlanacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Proje Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Proje Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Bakanlık tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yazılı olarak yer almayan hiç bir bilgi Proje Sahipleri ve Bakanlık için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. SORU 21. Başvuru Rehberi'ndeki "Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Düzenlemeler" bölümünde ilk paragrafta protokol kapsamında bir takvim yılı içerisinde tek bir proje başvurusu yapılabileceği belirtilmektedir. Bu sınırlama başarılı proje başvuruları için mi geçerlidir yoksa destek almaya hak kazanamayan proje sahipleri de bir yıl içerisinde sadece bir başvuru mu yapabilirler? Bu protokol kapsamında bir takvim yılı içerisinde açılan proje teklif çağrıları kapsamında, bir Proje Sahibi sadece 1 proje başvurusunda bulunabilir. Bakanlıktan mali destek alan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, önceki aldıkları destek sona erdikten sonra 365 gün geçmedikçe protokol kapsamında ikinci bir destek için başvuru yapamazlar. Bu uygunluk koşulunu ihlal eden destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır. Destek alamayan proje sahipleri herhangi bir süre kısıtı olmaksızın bu protokol kapsamında bir başka programa proje başvurusu yapabilirler. SORU 22. Bütçe hazırlanırken maliyetler KDV dahil mi hesaplanacaktır? CEVAP: Bu konuda KKTC mevzuatı ve yürürlükteki protokol ve usul ve esasları belirleyici olacaktır. Bu kapsamda destek almaya yönelik bir kısıtlama olmadığı bir durumda ayrıca sahip olunan bir KDV muafiyeti/istisnası varsa KDV proje bütçesine dahil edilmemeli, aksi takdirde bütün maliyetler her türlü vergi, resim, harç vb dahil brüt giderler olarak dahil edilmelidir. SORU 23. Grup şirketlerde Casino şirketine hissedar olan biri başka bir şirkete de hissedar ise Mali Destek Programına başvurması nasıl engellenecektir?

5 CEVAP: Uygunluk kontrolleri esnasında proje sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler esas alınacaktır. Casino lu tesis işleten veya grup bünyesinde Casino lu tesis işleten bir gerçek/tüzel kişinin bu program kapsamında herhangi bir şekilde proje başvurusu yapması veya proje ortağı olması uygun değildir. Başvuru esnasında taşınması gerekli olan uygunluk kriterlerinden herhangi birinin taşınmadığı, süreç içerisinde tespit edildiği zaman proje desteklenmiş olsa dahi sözleşme feshedilir ve gerekli hukuki ve cezai müeyyideler uygulanır. SORU 24. Vergi ve Sigorta borcu ile Kalkınma Bankası na borcu olanlar Mali Destek Programına başvurabilir mi? CEVAP: Bir projenin desteklenebilmesi için proje sahibinin herhangi bir kamu, kurum/kuruluşuna (örneğin Vergi Dairesi, Kalkınma Bankası vb) borcu bulunmamalıdır. Ancak yapılandırılan borçlar için herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı