2017 YILI BÜTÇE AÇIKLAMA I II III IV I II III IV I I II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2017 YILI BÜTÇE AÇIKLAMA I II III IV I II III IV I I II"

Transkript

1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI ÖDENEK CETVELİ - (A) KURUMSAL FONKSİYO FİN. EKO YILI BÜTÇE AÇIKLAMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEĞİ 46 BELEDİYE ,00 07 ANTALYA İLİ ,00 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ,00 01 GENEL SEKRETERLİK ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 5 DİĞER PERSONEL ,00 5 Ücret ve Diğer Ödemeler ,00 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler ,00 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 6 Temsil Giderleri ,00 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,00 6 Tanıtma Giderleri ,00 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,00 04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer Genel Hizmetler ,00 00 Diğer Genel Hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 Kırtasiye Alımları ,00 Büro Malzemesi Alımları ,00 Periyodik Yayın Alımları ,00 Diğer Yayın Alımları ,00 Baskı ve Cilt Giderleri ,00 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,00

2 Su Alımları ,00 Temizlik Malzemesi Alımları ,00 2 Enerji Alımları ,00 Yakacak Alımları ,00 Elektrik Alımları ,00 2 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,00 İçecek Alımları ,00 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,00 2 Giyim ve Kuşam Alımları ,00 Spor Malzemeleri Alımları ,00 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,00 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları ,00 Diğer Özel Malzeme Alımları ,00 2 Diğer Tüketim Malzeme Alımları ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 4 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 5.000,00 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 5.000,00 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ,00 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) ,00 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ,00 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak ,00 Kıdem Tazminatı Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 5 Haberleşme Giderleri ,00 Posta ve Telgraf Giderleri ,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,00 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri ,00 dahil) Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 5.000,00 Hat Kira Giderleri 5.000,00 Diğer Haberleşme Giderleri ,00 5 Taşıma Giderleri ,00 Geçiş Ücretleri 5.000,00 Diğer Taşıma Giderleri ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 İlan Giderleri ,00 Sigorta Giderleri ,00 Komisyon Giderleri ,00 5 Kiralar ,00 Taşıt Kiralaması Giderleri ,00 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri ,00 Personel Servisi Kiralama Giderleri ,00 Diğer Kiralama Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00

3 Kurslara Katılma Giderleri ,00 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri ,00 Diğer Hizmet Alımları ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları ,00 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım ,00 sözleşmesinden Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 7 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 8 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 8 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 8 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları ,00 Büro Mefruşatı Alımları ,00 Diğer Mefruşat Alımları ,00 1 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları ,00 Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) ,00 Bilgisayar Alımları ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 3 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 7 Enerji Giderleri ,00 Akaryakıt Ve Yağ Alımları ,00 03 MUBİM HARCAMALARI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Diğer Tüketim Malzeme Alımları ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 05 SOSYAL HİZ.DAİRE.BŞK. YENİ AÇILACAK HİZMET BİRİMLERİN İHTİYAÇLARI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,00 Su Alımları ,00 2 Enerji Alımları ,00 Yakacak Alımları ,00 Elektrik Alımları ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Diğer Özel Malzeme Alımları ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00

4 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri ,00 5 Haberleşme Giderleri ,00 Diğer Haberleşme Giderleri ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,00 06 Zabıta Dairesi Başkanlığı ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Giyim ve Kuşam Alımları ,00 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil) ,00 2 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet ,00 Alımları, Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları ,00 07 İtfaiye Daire Başkanlığı ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Diğer Tüketim Malzeme Alımları ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 08 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Diğer Hizmet Alımları ,00 09 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Malzeme Giderleri ,00 İnşaat Malzemesi Giderleri ,00 31 İLÇE MAHALLELERİ ÇEŞİTLİ GİDERLERİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 2 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım ,00 Giderleri 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri ,00 8 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı ,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 05 BELEDİYE HİZMET BİNASI İNŞAATI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları ,00 Diğer Mefruşat Alımları ,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00

5 3 Genel Hizmetler ,00 1 Genel Personel Hizmetleri ,00 00 Genel Personel Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 1 MEMURLAR ,00 1 Temel Maaşlar ,00 Temel Maaşlar ,00 1 Zamlar ve Tazminatlar ,00 Zamlar ve Tazminatlar ,00 1 Ödenekler ,00 Ödenekler ,00 1 Sosyal Haklar ,00 Sosyal Haklar ,00 1 Ek Çalışma Karşılıkları ,00 Ek Çalışma Karşılıkları ,00 1 Ödül ve İkramiyeler ,00 Ödül ve İkramiyeler ,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 2 Ücretler ,00 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri ,00 2 Zamlar ve Tazminatlar ,00 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları ,00 2 Ödenekler ,00 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri ,00 2 Sosyal Haklar ,00 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları ,00 2 Ek Çalışma Karşılıkları ,00 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma ,00 Karşılıkları 2 Ödül ve İkramiyeler ,00 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri ,00 3 İŞÇİLER ,00 3 İşçilerin Ücretleri ,00 Sürekli İşçilerin Ücretleri ,00 3 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları ,00 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı ,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları ,00 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları ,00 3 İşçilerin Fazla Mesaileri ,00 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri ,00 3 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ,00 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ,00 4 GEÇİCİ PERSONEL ,00 4 Ücretler ,00 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 GİDERLERİ 1 MEMURLAR ,00 1 Sosyal Güvenlik Kurumuna ,00 Sosyal Güvenlik Prim Ödemesi ,00 Sağlık Primi Ödemeleri ,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 2 İşsizlik Sigortası Fonuna 5.000,00 İşsizlik Sigortası Fonuna 5.000,00 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna ,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,00 Sağlık Primi Ödemeleri 5.000,00 3 İŞÇİLER ,00 3 İşsizlik Sigortası Fonuna ,00 İşsizlik Sigortası Fonuna ,00 3 Sosyal Güvenlik Kurumuna ,00

6 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,00 Sağlık Primi Ödemeleri ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri ,00 Diğer Hizmet Alımları ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 1 GÖREV ZARARLARI ,00 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına ,00 Sosyal Güvenlik Kurumuna ,00 09 PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 6.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 6.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 6 Temsil Giderleri ,00 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,00 6 Tanıtma Giderleri ,00 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,00 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer Genel Hizmetler ,00 00 Diğer Genel Hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Diğer Tüketim Malzeme Alımları ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 3 YOLLUKLAR 5.000,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 Diğer Hizmet Alımları ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00

7 7 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 3 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,00 02 CBS TABANLI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ENTEGRE YAZILIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 3 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,00 04 AKILLI KENT HİZMETLERİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 2 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Diğer Giderler ,00 10 SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 2 MENKUL SERMEYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 2 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Diğer Giderler ,00 11 ARŞİVİN DİJİTAL HALE ÇEVRİLMESİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 9 Diğer Sermaye Giderleri ,00 9 Diğer Sermaye Giderleri ,00 Diğer Sermaye Giderleri ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı ,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 05 BELEDİYE HİZMET BİNASI İNŞAATI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları ,00 Diğer Makine Teçhizat Alımları ,00 12 ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 2 Kültür Hizmetleri ,00 0 Kültür Hizmetleri ,00 00 Kültür Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları 5.000,00 Diğer Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları 5.000,00 2 Giyim ve Kuşam Alımları ,00 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil) ,00 2 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımlarıı ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00

8 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Diğer Hizmet Alımları ,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 6 Temsil Giderleri ,00 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,00 6 Tanıtma Giderleri ,00 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 7 Gayri Maddi Hak Alımları ,00 Fikri Hak Alımları ,00 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları ,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ,00 18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 5 DİĞER PERSONEL ,00 5 Ücret ve Diğer Ödemeler ,00 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler ,00 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Haberleşme Giderleri ,00 Posta ve Telgraf Giderleri ,00 Diğer Haberleşme Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri ,00 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 5 HİZMET ALIMLARI 5.000,00

9 5 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 5 HİZMET ALIMLARI 5.000,00 5 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 Kurslara Katılma Giderleri 5.000, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 3 Mahkeme Hizmetleri ,00 9 Diğer Mahkeme Hizmetleri ,00 00 Diğer Mahkeme Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Mahkeme Harç ve Giderleri ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 5 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 5.000,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 2.500,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 Periyodik Yayın Alımları ,00 Baskı ve Cilt Giderleri ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 2.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 2.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 3.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 3.000,00

10 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar 5.000,00 Mahkeme Harç ve Giderleri 5.000,00 Diğer Yasal Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ,00 Enformasyon ve Raporlama Giderleri ,00 5 Haberleşme Giderleri ,00 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri ,00 dahil) Diğer Haberleşme Giderleri ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 İlan Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri ,00 0 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri ,00 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 1 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları ,00 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları ,00 1 Metal Ürünü alımları ,00 Metal Ürünü alımları ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme ,00 Alımları Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,00 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları ,00 2 Diğer Tüketim Malzeme Alımları ,00 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Mahkeme Harç ve Giderleri ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 4 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ,00 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri ,00 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak ,00 Kıdem Tazminatı Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00

11 İlan Giderleri ,00 5 Kiralar ,00 İş Makinası Kiralaması Giderleri ,00 Diğer Kiralama Giderleri ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ,00 TRANSFERLER 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara ,00 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 Avadanlık Alımları ,00 Laboratuar Gereçleri Alımları ,00 1 İş Makinası Alımları ,00 Hareketli İş Makinası Alımları ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Hizmet Tesisleri ,00 Diğerleri ,00 31 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı ,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 6.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 6.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak ,00 Kıdem Tazminatı Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 İlan Giderleri ,00 5 Kiralar ,00 İş Makinası Kiralaması Giderleri ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 8 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 8 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 İş Makinası Alımları ,00 Hareketli İş Makinası Alımları ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Yol Yapım Giderleri ,00 01 YENİ KENT MERKEZLERİ VE MEYDANLARI YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00

12 Diğerleri ,00 06 ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE ÜST GEÇİT YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Yol Yapım Giderleri ,00 11 MUHTELİF YOL BAKIM ONARIM YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Yol Yapım Giderleri ,00 14 MUHTAR EVLERİ YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Hizmet Tesisleri ,00 16 GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Sosyal Tesisler , KİŞİLİK ŞEHİR CAMİİ YAPILMASI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Sosyal Tesisler ,00 18 DOĞU GARAJI KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 19 ISLAH VE REKREASYON ALANLARININ YAPILMASI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 21 İLÇELERDE BULUNAN HİZMET BİRİMLERİNİN VE SOSYAL ALANLARIN YAPIM, ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Hizmet Tesisleri ,00 24 KÜLTÜR VARLIKLARI ONARIM İŞLERİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri ,00 Restorasyon ve Yenileme Giderleri ,00 25 KAVŞAK YAPIM İŞİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Yol Yapım Giderleri ,00 26 TÜNEKTEPE TELEFİRİK İNŞAATI ,00

13 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 27 FİNİKE SAHİLKENT HAL YAPIM İŞİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 33 KÖPRÜ YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Yol Yapım Giderleri ,00 34 MUHTELİF YERLERE HİZMET TESİSLERİ İNŞAATI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Hizmet Tesisleri ,00 35 MUHTELİF YERLERE SOSYAL TESİSLER İNŞAATI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Sosyal Tesisler ,00 36 MEZARLIK VE TESİSLER YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 38 DÖŞEMEALTI ÇIPLAKLI TOKİ KONUTLARI ÇEPHE TASARIM PROJE ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 39 BALBEY KENTSEL YERLEŞİM ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 40 BOĞAÇAYI PROJESİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 41 KONYAALTI PRJ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri ,00 0 Dinlenme ve Spor Hizmetleri ,00 01 SPOR TESİSLERİ YAPIMLARI ,00

14 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Diğerleri ,00 4 Din Hizmetleri ,00 0 Din Hizmetleri ,00 02 CEMEVİ YAPIMI ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Müteahhitlik Giderleri ,00 Sosyal Tesisler ,00 32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı ,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 4 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri ,00 Arkeolojik Kazı Giderleri ,00 Restorasyon ve Yenileme Giderleri ,00 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 Harita Yapım ve Alım Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 33 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler ,00 1 Genel Ekonomik ve Ticari işler ve Hizmetler ,00 00 Genel Ekonomik ve Ticari işler ve Hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Mahkeme Harç ve Giderleri ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 4 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 5.000,00 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler ,00 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 5.000,00

15 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 5.000,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 5 Haberleşme Giderleri 5.000,00 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 5.000,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 İlan Giderleri ,00 Sigorta Giderleri ,00 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 5.000,00 5 Kiralar ,00 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri ,00 5 Yargılama Giderleri ,00 Rapor ve Bilirkişi Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 8 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,00 34 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 2 Yangından Korunma Hizmetleri ,00 0 Yangından Korunma Hizmetleri ,00 00 Yangından Korunma Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Giyim ve Kuşam Alımları ,00 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil) ,00 Tören Malzemeleri Alımları ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme ,00 Alımları 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Tahliye Giderleri ,00 Afet Bölgesi Tahliye Giderleri ,00 4 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler ,00 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 Sigorta Giderleri ,00 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 Taşıt Alımları ,00 Kara Taşıtı Alımları ,00

16 35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 2 Kültür Hizmetleri ,00 0 Kültür Hizmetleri ,00 00 Kültür Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 1 MEMURLAR ,00 1 Ek Çalışma Karşılıkları ,00 Ek Çalışma Karşılıkları ,00 4 GEÇİCİ PERSONEL ,00 4 Ücretler ,00 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler ,00 Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 GİDERLERİ 4 GEÇİCİ PERSONEL ,00 4 GEÇİCİ PERSONEL ,00 İşsizlik Sigortsı Fonuna ,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumuna ,00 Sosyal Güvenlik Kurumuna ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 5.000,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu Personeli ,00 Dışındakilere) Diğer Yasal Giderler ,00 4 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak ,00 Kıdem Tazminatı 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler 1.000,00 İlan Giderleri 1.000,00 5 Kiralar ,00 Hizmet Binası Kiralama Giderleri ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ,00 TRANSFERLER 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara ,00 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara ,00 01 FİLİM VE PİYANO FESTİVALLERİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5 Hizmet Alımları ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 04 FESTİVALLER VE ŞENLİKLER ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri ,00 5 Hizmet Alımları ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 36 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00

17 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri ,00 2 Finansal ve Mali İşlerve Hizmetler ,00 00 Finansal ve Mali İşlerve Hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 Kırtasiye Alımları ,00 Büro Malzemesi Alımları ,00 Diğer Yayın Alımları ,00 Baskı ve Cilt Giderleri ,00 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları ,00 Temizlik Malzemesi Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 4 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ,00 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak ,00 Kıdem Tazminatı 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 İlan Giderleri ,00 Sigorta Giderleri ,00 Komisyon Giderleri ,00 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 5.000,00 5 Devlet Borçları Genel Giderleri ,00 Dövize Endeksli Borçlanma Genel Giderleri ,00 Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri ,00 Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ,00 ONARIM GİDERLERİ 7 Menkul Mal Alım Giderleri ,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları ,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ,00 04 FAİZ GİDERLERİ ,00 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 2 Devlet Tahvili ,00 TL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri ,00 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,00 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,00 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 3 Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri ,00 Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00

18 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ,00 TRANSFERLER 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara ,00 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara ,00 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 8 Diğerlerine Verilen Paylar ,00 İller Bankasına Verilen Paylar ,00 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ ,00 1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ,00 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ,00 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ ,00 2 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği ,00 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği ,00 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ ,00 3 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ,00 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ,00 6 YEDEK ÖDENEK ,00 6 Yedek Ödenek ,00 Yedek Ödenek ,00 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI ,00 KARŞILAMA 7 Yeni Kurulacak Daire Ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama ,00 Ödeneği Yeni Kurulacak Daire Ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama ,00 Ödeneği 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER ,00 9 Diğer Yedek Ödenekler ,00 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği ,00 01 AMATÖR SPOR KULÜPLERİ (6495 SAYILI KANUN) ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ,00 TRANSFERLER 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara ,00 Diğerlerine ,00 37 KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı ,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 3 YOLLUKLAR 5.000,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler 5.000,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ,00 Harita Yapım ve Alım Giderleri ,00 Enformasyon ve Raporlama Giderleri ,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 5 Kiralar ,00 Hizmet Binası Kiralama Giderleri ,00 5 Yargılama Giderleri ,00 Rapor ve Bilirkişi Giderleri ,00 38 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00

19 2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri ,00 1 Genel Poliklinikler ,00 00 Genel Poliklinikler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.000,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ,00 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak ,00 Kıdem Tazminatı 5 Taşıma Giderleri ,00 Diğer Taşıma Giderleri ,00 5 Kiralar ,00 Hizmet Binası Kiralama Giderleri ,00 Diğer Kiralama Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00 Kurslara Katılma Giderleri 5.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 5.000,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.000,00 4 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 5.000, Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası 5.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.000,00 1 Taşıt Alımları 1.000,00 Kara Taşıtı Alımları 1.000,00 9 Sınıflandırmaya girmeyen Sağlık Hizmetleri ,00 9 Sınıflandırmaya girmeyen Sağlık Hizmetleri ,00 01 DEFİN HİZMETLERİ ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,00 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Diğer Özel Malzeme Alımları ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 5 Malzeme Giderleri ,00 İnşaat Malzemesi Giderleri ,00 Diğer Giderler ,00 39 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Ssoyal Yardım Hizmetleri ,00 9 sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,00 00 sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00

20 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları ,00 Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) ,00 İçecek Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00 4 Yasal Giderler ,00 Kusursuz Tazminatlar ,00 Mahkeme Harç ve Giderleri ,00 Diğer Yasal Giderler ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 5 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.000,00 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 5.000,00 5 Tarifeye Bağlı Ödemeler ,00 İlan Giderleri ,00 5 Kiralar ,00 Hizmet Binası Kiralama Giderleri ,00 Diğer Kiralama Giderleri ,00 5 Diğer Hizmet Alımları ,00 Kurslara Katılma Giderleri ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 4 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler ,00 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler ,00 4 Yiyecek Amaçlı Transferler ,00 Yiyecek Amaçlı Transferler ,00 4 Sosyal Amaçlı Transferler ,00 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 1 Taşıt Alımları ,00 Diğer Taşıt Alımları ,00 40 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 5 Ulaştırma Hizmetleri ,00 2 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri ,00 00 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 1 Diğer Mal ve Malzeme Alımları ,00 Diğer Mal ve Malzeme Alımları ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 Özel Malzeme Alımları ,00 Diğer Özel Malzeme Alımları ,00 2 Diğer Tüketim Malzeme Alımları ,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 3 YOLLUKLAR ,00 3 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,00 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,00 4 GÖREV GİDERLERİ ,00

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ L 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ " \ h : 2017 MALİ YILI ÖDENEK CETVELİ (A) CETVELİ ÖRNEK-14 - " - 'v v '; =;. ii. il. Ti''-...j: - V ri*. ' : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 Kod 1Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 630 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,520,342.71

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

YILI FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü 20 20 Gelirin Türü 20 20 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR ÖDENEKLER ÖDENEKLER SOSYAL HAKLAR SOSYAL HAKLAR EK ÇALISMA KARSILIKLARI

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 80.275.627,85 Yılı : GİDERLER HESABI 80.275.627,85 GELİRLER HESABI 2.675.464,59 PERSONEL GİDERLERİ 48.8.0,32 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.276.369,82 MEMURLAR 47.1.485,24 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.4.2,39 Temel

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ KASIM / 2013 TARİHİ 05.11.2013 GÜNÜ SALI - SAAT : 10.30 TOPLANTI 12 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 139 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BAP ÖNERİ FORMU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BAP ÖNERİ FORMU Projenin Sunuluş Tarihi Proje Kabul Karar Tarihi/Nosu Proje Kod Numarası Bu bölümü BAP Komisyonu dolduracaktır. I TANITICI BİLGİLER Bilimsel Araştırma Projesinin Başlığı: Bilimsel Araştırma Projesinin

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 213 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 214 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 77.812,19 102 102 127.884.709,12 102.696.498,71 282.665,25 9.612,50 22.067.620,44 0,00 80.748,75 0,00 22.038. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı