Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h"

Transkript

1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces Okty Büyükşık 1, A.Oğuz Hsdemi 2, Süleymn Çetinkün 3, Deniz Gzioğlu 4 1 Abnt İzzet Bysl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Genel Cehi Anbilim Dlı, Bolu, 2 S.B. Yıldıım Beyzıt Eğitim ve Aştım Hstnesi, 1.Genel Cehi Kliniği, Ank, 3 Genel Cehi Kliniği, S.B. Mdin Devlet Hstnesi, Mdin, 4 Genel Cehi Kliniği, S.B. Aksy Otköy Devlet Hstnesi, Aksy, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmd mç D1 ve D2 lenf nodu diseksiyonu (LND) uygulnn mide knseli hstlın postopetif mobidite ve motlite çısındn kşılştıılmsıdı. Geeç ve Yöntem: Bu çlışm yıllı sınd mide knsei nedeniyle opee edilen toplm 137 olgu etospektif olk inceleneek ypıldı. Kütif niyetle opee edilen 111 olgu çlışmy lındı. D1 ve D2 LND ypıln iki gup, hst syısı, cinsiyet, yş, hstlığın evesi ve ASA deecelei yönünden kşılştııldı. İki gup cehi yöntem, stple kullnımı, opesyon süesi, ek ogn ezeksiyonlı, hstnede klış süesi, postopetif kompliksyonl, eopesyon geeksinimi ve opetif motlite yönünden nliz edildi. Bulgul: Yüz on bi olgunun 50 sine D1, 61 ine D2 LND uygulndığı sptndı. Olgulın 23 ü kdın, 88 i ekek idi. Kdın/Ekek onı 1/4 olk sptndı. Otlm yş D1 LND gubund 59, D2 LND gubund 58,7 olk sptndı. Gupl sınd yş, cinsiyet, hstlığın evesi, tümö loklizsyonu, tümö tipi, otlm hstnede ytış süesi ve ASA deecelei yönünden isttistiksel olk nlmlı bi fklılık sptnmdı (p>0.05). İki gup sınd opesyon süesi çısındn isttistiksel bi fk sptndı (p<0.01). Gupl sı mobidite ve motlite çısındn isttistiksel bi fk sptnmdı (Sısıyl p=0,787, p=0,656). He iki gupt motlite onı 70 yş ve üstü hstld diğe hstl göe dh yüksek bulundu. Sonuç: Ülkemizde ve dünyd mide knseinde D2 LND utin olk uygulnmmktdı. Anck bzı çlışmld özellikle eve II ve III olguld mobidite ve motlite onlını ttımdn, hst yşm süeleini nlmlı bi şekilde uzttığı bildiilmektedi. Bu göüşlein tm tesi göüşle de mevcuttu. Çlışmmızd mide knseinde D2 LND ypıln hstldki mobidite ve motlite onlı D1 lenf nodu diseksiyonu ypıln hstll benze bulunmuştu. Anht Kelimele Mide Knsei; Lenf Nodu Diseksiyonu Abstct Aim: The im of this study is to compe the postopetive mobidity nd motlity of ptients with gstic cnce who hd D1 nd D2 lymph node dissection (LND). Mteil nd Method: This study ws cied out on totl 137 ptients etospectively who wee opeted by fo gstic ccinom between 1995 nd ptients who wee opeted with cutive intent wee included in the study. The two goups on whom D1 nd D2 LND ws pplied wee comped fom the numbe of ptients, sex, ge, stge of disese nd ASA gde. The two goups wee nlyzed in espect of sugicl methods, the use of stples, opetive time, dditionl ogn esections, hospitl sty, postopetive complictions nd the need fo e-opetion, nd opetive motlity. Results: It ws seen tht D1 LND ws pplied to 50 of the 111 ptients; D2 LND ws pplied to 61 of them. 23 of the ptients wee femle nd 88 wee mle. It ws seen tht the tio of Femle/Mle s 1/4. The men ge of the D1 LND goup ws 59, nd the D2 LND goup ws 58,7. Thee ws no sttisticlly significnt diffeence between the goups with egd to ge, gende, stge of disese, tumo loction, tumo type, the vege length of hospitl sty nd ASA gde (p>0.05). A sttisticl diffeence in opetive time ws seen between the two goups (p<0.01). Thee ws no sttisticl diffeence between the goups egding mobidity nd motlity (Respectively p=0,787, p=0.656). Motlity te in both goups ws seen to be highe with ptients of 70 nd ove 70. Discussion: D2 LND is not outinely pplied in ou county nd in the wold in gstic cnce. Howeve, in some studies it hs been epoted tht it polongs suvivl time of ptients meningfully especilly of those who hve stge II nd III without incesing mobidity nd motlity te. Opinions tht e exctly opposite exist s well. In ou study, it ws seen tht mobidity nd motlity tes e simil with ptients who hd D2 LND nd with those with D1 lymph node dissection. Keywods Gstic Cnce; Lymphdenectomy DOI: /JCAM.588 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(2): Coesponding Autho: Okty Büyükşık, Abnt İzzet Bysl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Genel Cehi AD Gölköy, Bolu, Tükiye. T.: F.: GSM : E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces Giiş Mide knsei tüm dünyd insidnsı düşme eğiliminde olmsın ğmen knseden ölüm nedenlei sınd yeini koumktdı [1]. Mide knseinin tedvisinde; hstlığın ilei evede tnısının konmsı, cehi tedvi yöntemleindeki fklılıkl, neodjuvn/ djuvn kemotepi ve dyotepi uygulmlının etkinliklei konusund ki belisizlikle çözülmesi zounlu konul olk dumktdı [2]. Endoskopik tm çlışmlı ile hstlın eken evede yklnmsının ulusl sğlık politiklınd ye lmsı bi zounluluk olk kbul edilmelidi. Cehi tedvi yöntemleinin etkinliğinin sogulnmsı, bu yöntemlede stnddizsyon ve klite kontolünün sğlnmsı hstl en iyi hstlıksız sğ klım ve sğ klım süeleini sğlmyı hedeflemelidi. Yım sıdı mide knseinin kütif cehi tedvisinde Jpon cehl ile Btı lı cehl sınd lenf nodu diseksiyonunun (LND) etkinliği ve geekliliği konusund ttışml sümektedi. D1 ve D2 LND nun mobidite, motlite ve beş yıllık yşm onlı büyük seilede bile fklılık göstemektedi. Anck, geçek eveleme için D2 LND nun D1 LND n göe dh uygun bi yöntem olduğu ve eve kymsı fenomenini zlttığı kbul edilmektedi. D2 LND tüm eveledeki mide knseleinde utin bi posedü mü olmlı yoks sdece ilei eve mide knseleinde mi uygulnmlı sousunun henüz net bi ynıtı yoktu. İki yöntem sınd mobidite ve motlite fkının olmdığı ve tüm evelede yşm süesini kesin olk uzttığı sptndığınd, mide knseli olguld D2 LND uygulmsı utin bi posedü olcktı. Bu çlışmd D1 ve D2 LND uygulnn mide knseli hstlın postopetif mobidite ve motlite çısındn kşılştıılmsı, mobidite ve motlite üzeinde etkili fktölein incelenmesi ve litetüün gözden geçiilmesi mçlnmıştı. Geeç ve Yöntem Bu çlışm yıllı sınd mide knsei nedeniyle iki ceh (AOH, OB) tfındn opee edilen toplm 137 olgu etospektif olk inceleneek ypıldı. Uzk ogn metstzı, mkoskopik peitonel yyılım oln hstl ile nüks gstik knse ve gstik stump knsei oln toplm 26 hst çlışm dışınd bıkıldı. Kütif niyetle opee edilen 111 hst çlışmy lındı. Tüm olgul tnı endoskopik biyopsi ile kondu. Hstlın peopetif evelendiilmesi kciğe gfisi, bdomen ultsonogfisi ve bdominl bilgisylı tomogfi ile ypıldı. D1 ve D2 LND ypıln iki gup, hst syısı, cinsiyet, yş, hstlığın evesi ve Ameikn nesteziyoloji deneğinin nestezi isk skolını gösteen ASA deecelei yönünden kşılştııldı. İki gup, cehi yöntem, stple kullnımı, opesyon süesi, ek ogn ezeksiyonlı, hstnede klış süesi, postopetif kompliksyonl, e-opesyon geeksinimi ve opetif motlite yönünden nliz edildi. Anstmoz kçğı; denjın içeiği, lbotu pmetelei ve hstnın kliniği değelendiildikten son, şüpheli olgul sud eiyen opk mdde veileek skopi eşliğinde psj filmi çekileek sptndı. Motlite, hstnede vey tbucu olduktn sonki 30 gün içeisinde gelişen ölümle olk kbul edildi. Cehi yöntem: Kütif ezeksiyon (R0) cehi sınılın histoptolojik olk tümösüz olduğu ve opesyon lnınd mkoskopik tümöün klmmsı olk kbul edildi. D1 ve D2 lenftik diseksiyon Jpnese Resech Society fo the study of gstic cnce (JRSGC) guideline esslın göe ypıldı [3]. Bun göe D1 lenf nodu diseksiyonu N1 lenf nodu gubunu (sğ pkdil, sol pkdiyl, küçük kuvtu, büyük kuvtu, suppiloik, subpiloik), D2 lenf nodu diseksiyonu N1 lenf nodu gubuyl bebe tümöün loklizsyonun uyn N2 lenf nodu gubunun (sol gstik te çevesi, n heptik te çevesi, çöliyk te çevesi, dlk hilusu, splenik te çevesi, heptoduodenl ligmn etfındki) çıkılmsı şeklinde uygulndı. Diseksiyon kolon mezosu ön ypğını içeen busektomi ile bebe nblok piyese ktılck şekilde ypıldı. Subtotl gstik ezeksiyon tümöün poksiml gstektomilede en z 6 cm distl cehi sını sğlnk, distl gstektomilede en z 6 cm poksiml cehi sını sğlnk ypıldı. Poksiml yeleşımli tümölede distl ösefjektomi tüm olgul uygulndı. Gstointestinl sistem devmlılığı poksiml gstektomi sonsı ösefgogstostomi ve pilooplsti; distl gstektomi sonsı gstojejunostomi ve totl gstektomi sonsı Roux-N Y yöntemi ile sğlndı. D1 LND gubund distl pnketektomi ve/vey splenektomi sdece tümö invzyonu oln olguld uygulndı. D2 LND gubund poksiml yeleşimli tümölee splenektomi utin bi posedü olk uygulndı. Hstlın tümö evelendimesi Ameicn Joint Committee on Cnce (AJCC) in TNM sistemine göe ypıldı [4]. İsttistiksel nliz Veilein nlizi SPSS fo Windows 11.5 pket pogmınd ypıldı. Tnımlyıcı isttistikle süekli değişkenle için otlm ± stndt spm vey otnc (minimum-mksimum) olk, nominl değişkenle ise vk syısı ve % olk gösteildi. Gupl sınd yş ve hstnede klış süelei yönünden fkın önemliliği Student s t testiyle, opesyon süesi yönünden fkın önemliliği ise Mnn Whitney U testiyle ştııldı. Nominl değişkenle Ki-Ke vey Fishe in kesin sonuçlu Ki-Ke testiyle incelendi. P<0,05 için sonuçl isttistiksel olk nlmlı kbul edildi. Bulgul Yüz on bi olgunun 50 sine D1, 61 ine D2 LND uygulndı. Olgulın 23 ü kdın, 88 i ekek ti. K/E onı 1/4 olk sptndı. D1 LND gubund bu on 1/3 iken D2 LND 1/5 olk sptndı. Yş otlmsı D1 LND gubund 59, D2 LND gubund 58,7 idi. Gupl sınd yş, cinsiyet, ASA değelendiilmesi ve tümöün özelliklei (loklizsyonu, histoptolojik tipi ve hstlığın evesi) yönünden isttistiksel olk nlmlı bi fklılık sptnmdı (P>0.05) (Tblo 1, Tblo 2). Opesyon süesi D1 LND gubund 232±17 ( ) dkik, D2 LND gubund 277±21 ( ) dkik olk sptndı. İki gup sınd opesyon süesi çısındn isttistiksel olk nlmlı bi fk olduğu sptndı (p<0.01). D1 LND gubund subtotl gstektomi ypıln 11(%22) hsty gstoenteostomi ile ekonstüksiyon sğlndı. D2 LND gubund hstlın üçüne poksiml gstektomi sonsı özefgogstostomi ile diğe 17 hsty gstoenteostomi ile ekonstiksiyon ypıldı. Tblo 1. Gupl göe yş, cinsiyet ve ASA değelendimesi. D1 LND (n=50) D2 LND (n=61) p değei Yş 59(33 91) 58,7(33 77) Cinsiyet Ekek Kdın ASA I 6 17 II III Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 139

3 Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces Tblo 2. Gupl göe tümö özelliklei D1 LND (n=50) D2 LND (n=61) p değei Histoptolojik tip Adenoksinom Tşlı yüzük hüceli ksinom 8 12 İndifensiye ksinom 2 3 Loklizsyon Üst 8 12 Ot 8 10 Distl Diffüz 9 13 Eve IA - 1 IB 6 2 II 6 6 IIIA IIIB IV 8 11 Tümöün histoptolojik tipi Adenoksinom Tşlı yüzük hüceli ksinom 8 12 İndifensiye ksinom 2 3 Tblo 3. Guplın ezeksiyon tipi, ek ogn ezeksiyonlı, nstmoz tekniği ve hstnede klış süelei çısındn kşılştıılmsı. D1 LND (n=50) D2 LND (n=61) p değei Opesyon süesi (dkik) 232±17 277±21 <0,01 Gstektomi tipi Subtotl Totl Ek ogn ezeksiyonu Distl Pnketektomi ve splenektomi 1 8 0,040 Splenektomi ,034 Kolektomi 1 3 0,626 Süenlektomi Stple kullnımı ,204 Hstnede klış süesi (gün) 12,2 13,7 0,096 He iki gupt totl gstektomi ypıln 80 hsty Roux-N Y yöntemi ile ekonstuksiyon sğlndı. Opesyon süesine ve ytış süesine etkisi çısındn ezeksiyon tiplei sınd iki gup sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk sptnmdı (p=0.208) (Tblo 3). Ek ogn ezeksiyon onlı çısındn değelendiildiğinde ise, D1 LND gubund 1 olgud, D2 LND gubund 8 olgud, distl pnketektomi+splenektomi ypıldığı sptndı. Sdece splenektomi ypıln hst syısı D1 LND gubund 7, D2 LND gubund 19, tnsves kolektomi ypıln hst syısı D1 LND gubund 1, D2 LND gubund 3 olk sptndı. D2 LND gubund yıc bi hsty tümö invzyonu nedeniyle sol sünelektomi ypıldı. D1 LND gubund komşu ogn ezeksiyon onı (9/50) % 18, D2 LND gubund (31/61) % 49 olk sptndı. Özellikle distl pnketektomi+ splenektomi ve splenektomi geeksinimi çısındn gupl sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk olduğu sptndı (p=0,040 ve p=0,034) (Tblo 3). D1 LND gubund bi hstd kolon knsei; D2 LND gubund 3 hstd kolon knsei, pendiks müsinöz knsei ve he iki böbekte enl ksinom senkon olk sptndı. Renl knse sptnn hst ikinci opesyonl tedvi ediliken, diğe hstl ynı senst dikl giişimle uygulndı Stple kullnımının opesyon süesine etkisi incelendiğinde he iki gup sınd stple kullnımı çısındn isttistiksel bi fk sptnmdı (p=0.204) (Tblo 3). Bu bulgul sınd sdece diseksiyon tipinin bğımsız bi pmete olk opesyon süesini etkilediği sptndı. Otlm hstnede ytış süesi D1 LND gubund 12,2 gün, D2 LND gubund 13,7 gün idi. Gupl sı hstnede ytış süesi çısındn nlmlı bi fk sptnmdı (p=0.096) (Tblo 3). Peopetif kompliksyon olk D1 LND gubund dlk ylnmsı sonucu knm gelişti ve splenektomi ypıldı. D2 LND gubund bi olgud süpeio mezenteik ven ylnmsı sonucu knm ve bi olgud tnsves kolon ylnmsı oldu. Ven 6/0 polen ile sütüe edileek knm duduuldu. Kolon çift kt sütüle pime onıldı. Hstld postopetif bi soun yşnmdı. Genel mobidite onı D1 LND gubund %32, D2 LND gubund ise %34 idi. Mobidite çısındn gupl sı isttistiksel olk nlmlı bi fk sptnmdı (p=0.787) (Tblo 4). D1 LND gubund en sık y enfeksiyonu (%6) sptndı. İkişe olgud özefgojejunostomi kçğı ve espituv kompliksyonl, bie olgud gstojejunostomi kçğı, ileus, tomboemboli, miyokd infktüsü, kut böbek yetmezliği ve evisesyon sptndı. D2 LND gubund ise en sık espituv kompliksyonl (%10) sptndı. Döt olgud y enfeksiyonu, üç olgud özefgojejunostomi kçğı, iki olgud lenftik kçk sptndı. Tomboemboli, miyokd infktüsü, subfenik kolleksiyon, inme, kut böbek yetmezliği, evisesyon ve ileus ise bie olgud sptndı. He iki gupt bie hstd ileus ve evisesyon gelişmesi nedeniyle yeniden opesyon lındı. Bidektomi ve evisesyon onımı ypıldı. D1 LND gubund üç olgud nstomoz kçğı sptndı ve bu nstomoz kçklı gün içeisinde konsevtif tedviyle kpndı. Bu üç olgunun ikisinde nstomozun stple ile diğeinde mnuel ypıldığı sptndı. D2 LND gubund üç olgud gelişen özefgojejunostomi kçğının stple ile ypıln nstomozld oty çıktı ve günle sınd konsevtif tedviyle kpndı. Mobidite çısındn gupl sı isk fktölei değelendiildiğinde ASA I, II, III ktegoilei çısındn gupl sı bi fk sptnmdı (p değelei sısıyl 1.000, ve 0.851). Önceden geçiilmiş bdominl opesyon vlığı vey ek ogn ezeksiyonunun mobiditeye etkisine bkıldığınd gupl sı fk sptnmdı (p değei sısıyl ve 0.058). Yşın 70 yş ltı vey üstü olmsının mobidite çısındn gupl sınd isttistiksel bi fk ytmdığı gözlendi. Tümöün Tblo 4. Guplın kompliksyonl yönünden kşılştıılmsı. D1 LND(n=50) D2 LND (n=61) p değei Gstojejunostomi kçğı 1 - Özefgojejunostomi kçğı 2 3 Stple kullnımı 2 3 Anstomoz httındn knm 1 - Respituv kompliksyonl 2 6 Pnömoni 1 1 Plevl effüzyon 1 1 Y enfeksiyonu 3 4 Tomboemboli 1 1 Seebl - 1 Pulmone 1 - Miyokd infktüsü 1 1 İntbdominl bse 1 1 Akut böbek yetmezliği 1 1 Lenftik kçk - 2 Evisesyon 1 1 İleus (%32) 21(%34) Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

4 Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces evesinin mobidite yönünden gupl sınd isttistiksel olk nlmlı bi fklılık ytmdığı sptnmdı (Tblo 5). Motlite onı D1 LND gubund %6, D2 LND gubund %3,2 olk sptndı. Genel motlite onı %4,5 idi. Gupl sı motlite çısındn isttistiksel bi fk sptnmdı (p=0,656, P<0.05) (Tblo 6). D1 LND gubund ölen 3 hstnın 2 si 70 yş üstü iken (74 ve 91), D2 LND gubund ölen iki hstdn biisi 70 yş ltınd, diğei 70 yş üstünde idi (67 ve 71). D1 LND gubund ölüm nedenlei 2 olgud pulmone kompliksyonl, bi olgud postopetif 1.günde gelişen miyokd infktüsü idi. 2 olgu eve IIIB, bi olgu eve IB idi. D2 LND gubund ise motlite nedeni bi olgud miyokd infktüsü ve bi olgud seebl tomboemboli idi. Olgulın ikisi de eve IIIA idi. D2 LND gubund ölen bi hsty ek ogn ezeksiyonu olk splenektomi ypıldığı, diğe olguld ek ogn ezeksiyonu ypılmdığı sptndı. Hst syısı yetesiz olmsı nedeniyle motliteye etki eden fktölein nlizi isttistiksel olk ypılmdı. Anck D1 LND gubund 70 yş ve üstü hstld motlite onı %28,5 iken 70 yş ltı hstld %2,3 olk sptndı. D2 LND gubund ise 70 yş ve üstü hstld motlite onı %14,2 iken 70 yş ltı hstld %1,8 olk sptndı (Tblo 7). Ttışm Genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu (GLND) 1960 lın ikinci yısındn günümüze mide knseleinin tedvisinde etkisi ttışıln bi konu olk önemini koumktdı. Mide knsei için lenftik diseksiyonl: N1 lenf nodu gubunun inkomplet çıktıldığı D0 ezeksiyon, N1 lenf nodu gubunun komplet çıktıldığı D1 ezeksiyon, N1 ve N2 lenf nodu gubunun bus ile bebe çıktıldığı D2 ezeksiyon, D2 ezeksiyon üst potik ve heptoduodenl lenf nodu gubunun çıktıldığı D2.5 ezeksiyon, N3 lenf nodu gubunun çıktıldığı D3 ezeksiyon ve tüm potic lenf nodu gubunun çıktıldığı D4 ezeksiyon olk tnımlnmıştı [5]. GLND uygulnmsı 1968 yılınd dh iyi 5 yıllık sğ klım onlı bildien çlışmdn son yygınlşn bi posedü hline gelmişti [6]. Aynı tihlede Btı d ypıln ve çok geniş hst syısı içeen ilk çlışmd GLND nun hiç bi yı olmdığı, htt bu işlemin ciddi bi ek mobidite ve motliteye yol çtığı bildiilmişti [7]. Yine çok mekezli bi çlışmd (Dutch gstic cnce goup) 380 hsty D1, 311 hsty D2 lenf nodu diseksiyonu uygulnk toplm 711 hst çlışmy lınmış ve D2 lenf nodu diseksiyonu ypıln gupt D1 e göe yüksek mobidite, uzun hstne klış süesi ve Tblo 5. Gupldki mobidite duumu ve isk fktöleinin nlizi. D1 LND D2 LND Mobidite (+) Mobidite (-) Mobidite(+) Mobidite(-) p değei ASA I II III Geçiilmiş opesyon Ek ogn ezeksiyonu Yş < Tümöün evesi I II IIIA IIIB IV Tblo 6. Guplın motlite nedenlei ve onlı. D1 LND (n=50) D2 LND(n=61) p değei Pulmone kompliksyon 2 - Miyokd infktüsü 1 1 İnme (stok) - 1 3(%6) 2(%3,2) Tblo 7. Gupld motliteyi etkileyen fktöle D1 LND (n=50) D2 LND (n=61) n Motlite (%) n Motlite (%) Cinsiyet Kdın 12 1(8,3) 11 1(9) Ekek 38 2(5,2) 50 1(2) Eve I 6 1(16,6) 3 0 II III 30 2(6,6) 41 2(4,7) IV Ek ogn ezeksiyonu (3,2) Yş < (2,3) 54 1(1,8) (28,5) 7 1(14,2) ASA I II 29 2(6,8) 25 1(4) III 15 1(6,6) 19 1(5,2) Gstektomi tipi Subtotl 11 1(9) 20 0 Totl 39 2(5,1) 41 2(4,7) yüksek motlite onlı sptnmıştı. Bun göe mobidite onı D1 gubund %25 iken D2 gubund %43 olk bildiilmişti. Motlite onlı d sısıyl %4 ve %10 olk bulunmuştu. Otlm hstne klış süelei ise sısıyl 25 ve 18 gün olk sptnmıştı [8]. Aynı hst gubund ypıln fklı bi çlışmd 65 yş üstü, ekek hst, gstektominin tipi, splenektomi ve pnketektomi D2 lenf nodu diseksiyonund mobiditeyi etkileyen fktöle olk bildiilmektedi [9]. Yine bi İngiltee çlışmsınd (Medicl Resech Council) D1 LND ypıln gupt 200, D2 LND gubund 200 hst olck şekilde 400 hst çlışmy lınmış ve mobidite onlı sısıyl %28 ve %46, motlite onlı ise %6,5 ve %13 olk bildiilmişti [10]. Mide knseinin cehi tedvisinden son Btı d (Almny dışınd) otlm 5 yıllık yşm onlı eve I de %50, eve II de %29, eve III de %13 ve eve IV te %3 olk bildiilmişti [11]. Jpony d ise opetif motlite %1 civınd olup, 5 yıllık yşm onlı eve I de %85-90, eve II de %75 ve eve III te %30-50 ve eve IV te 5-15 civınddı [12]. Jpon deneyimine benze sonuçl Btı d ilk kez 1998 yılınd Almny d 1654 hst üzeinde ypıln bi çlışmd bildiilmişti. Bu çlışmd en z 25 lenf nodu çıkm koşuluyl ypıln D2 LND nun D1 LND ypıln gub göe benze mobidite (%29-%31) ve motlite (%5,2-%5) onlıyl ve özellikle eve II tümölede çok dh yüksek yşm onlı sğldığı bildiilmişti. Bun göe eve II tümölede 5 yıllık yşm onı D2 LND ypıln gupt %56 iken D1 LND ypıln gupt %29 olk sptnmıştı. Aynı evedeki 10 yıllık yşm 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 141

5 Mide Knseleinde Lenf Nodu Diseksiyonu / Lymphdenectomy in Gstic Cnces şnslı %49 %19 olk sptnmıştı. Eve IIIA d ise 5 yıllık yşm onlı %32 ye %24 iken, 10 yıllık yşm şnslı he iki gupt %17 olk benze bulunmuştu [13]. Bezily çlışmsınd ise bu göüşlein ksine D1 LND ypıln gupt D2 LND ypıln gub göe espituv kompliksyon ve motlite onlının isttistiksel olk nlmlı şekilde yüksek olduğu bildiilmişti. Motlite onlı D1 LND gubund % 20,8, D2 LND gubund ise % 3,9 olk bulunmuştu. Mobidite onı D1 LND gubund %45,8, D2 LND gubund ise %27,6 olk sptnmıştı. Fistül onlı isttistiksel olk nlmlı olms d D1 LND gubund dh yüksek bulunmuştu. Yzl bunun nedeni olk D1 LND ypıln guuptki hstlın çoğunun sınılı cehi ypmyı geektien tzd lokl ilei evedeki hstl olmsın ve dolyısıyl dh kötü fiziksel bi pefomns ship olmlıyl ilişkilendimişledi. D1 LND gubundki hstldn sdece % 12,5 i (3/24) eken gstik knse olk sptnmıştı. Oys bu on D2 LND guubund % 34,2 (26/76) olk sptnmıştı [14]. D2 LND ile bilikte splenektomi ve/vey pnketektomi gibi ek ogn ezeksiyonlının mobidite ve motlite tışın yol çtığı ve sğ klım bi ktkı ypmdığın di çok syıd çlışm ypılmıştı [15 19]. Bun kşılık yeni bi çlışmd D2 LND ypıln gupt opetif motlite onı % 7,3 ve D1 LND ypıln gupt ise % 8,3 olk benze bulunmuştu. Mobidite onlı ise D2 LND gubund %23, D1 LND gubund %25 olmk üzee yine benze onl sptnmıştı. Ayıc D2 LND gubund splenektomi vey pnketektomi uygulnmış hiçbi hstd motlite sptnmmıştı. Yzl özellikle eve III olguld 5 yıllık yşm şnsının D1 LND gubund %8 olduğunu, D2 LND gubund ise bu onın %33 e çıktığını eve III olgul D2 diseksiyonun döt kt sğ klım vntjı sğldığını bildimektedi [20]. Sunuln seide komşu ogn ezeksiyonunun ek bi mobidite ve motliteye yol çmdığı sptndı (Tblo 5, Tblo 7). Yş ile mobidite, motlite ve ezektbilite çısındn bi koelsyon olup olmdığını inceleyen bi çlışmd ezektbilite ve kübilite çısındn yş guplı sınd bi fk olmdığı, nck hstne motlitesinin özellikle 70 yşındn son ttığı bildiilmişti [21]. Sunuln seide opetif motlite onı D1 LND gubund 3/50 (% 6), D2 LND gubund 2/61 (% 3) olk sptndı. Gupl sı motlite çısındn isttistiksel bi fk sptnmdı (p=0.656 p<0.05). D1 LND ypıln gupt motl seyeden üç olgudn ikisi (% 66,6) 70 yş üzeinde sptndı. D2 LND ypıln gupt ise iki hstdn bii 70 yş üzeinde sptndı. Toplmd 70 yş üstü hst onı D1 gubund %15, D2 gubund ise %11 idi. He iki gup sınd yş dğılımı çısındn nlmlı bi fk sptnmdı (p=0,617, p=0.911). Anck D1 LND gubund 70 yş ve üstü hstld motlite onı %28,5 iken, 70 yş ltı hstld %2,3 olk sptndı. D2 LND gubund ise 70 yş ve üstü hstld motlite onı %14,2 iken 70 yş ltı hstld %1,8 olk sptndı. Yetmiş yş ve üstü hst syısı z olduğu için kesin ygıl vılms d yşın 70 ve üstünde olmsı he iki gupt motlite iskini ttııyo gibi gözükmektedi. Tümö evesi ile opetif motlite sınd ilişki incelendiğinde; D1 LND gubund ölen 3 hstnın 2 si eve III ve 1 i eve I idi. D2 LND gubund ölen 2 hstnın d tümö evesi eve III olk sptndı. Dutch D1D2 çlışmsının onbeş yıllık çlışmsının yyınlnmsıyl GLND nun hstlıksız yşm süesine ve sğklım olumlu ktkısı Btı kynklı olk d gösteilmişti [22]. Günümüzde lenf diseksiyonu genişliği ttışmlı olmkl bilikte, mide knseinin cehi tedvisinin temel öğeleinden bii olk kbul edilmektedi. Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5142 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Çlışmmızd D1 ve D2 lenf diseksiyonu ypılk kütif niyetle opee edilen hstlın sğklım ve hstlıksız yşm süelei üzeine nlizi ypılmmıştı. Hstnemiz dosy sisteminin ilkelliği ve onkoloji bölümleinin olmmsın bğlı hst tkibinin kuumsllşmmsın bğlı olk bu veile toplnmmıştı. Çlışmnın yzlının kişisel çblı ile toplnmış veile bu konud göüş bildimek için yeteli değildi. Ülkemizde hem ülke hem de hstne temelli veitbnlının oluştuulmsı ykıcı bi geeksinim olk dumktdı. Bu konu özelinde cehi yöntemlein stnddize edileek, uygulnmsınd klite kontolünün sğlnmsı büyük hst seileinde bilimsel sonuçl çıkmmızı sğlycktı. Sonuç, Mide knseli olguld D2 LND ypıln hstldki mobidite ve motlite onlı D1 LND ypıln hstll benzedi. D2 LND opesyon süesini uztmktdı. Mide ezeksiyonunun tipi, ek ogn ezeksiyonu, tümö evesi, mobidite ve motlite çısındn etkili fktöle olk bulunmmıştı. Yşın 70 ve üstünde olmsı he iki gupt motlite iskini ttımktdı. Kynkl 1. Degiuli M, Ssko M, Clgo M, Gino M, Rebecchi F, Minecci M, et l. Mobidity nd motlity fte D1 nd D2 gstectomy fo cnce: inteim nlysis of the Itlin Gstic Cnce Study Goup (IGCSG) ndomised sugicl til. Eu J Sug Oncol 2004;30: De Vit F, Giulini F, Glizi G, Belli C, Auilio G, Sntbb G, et l. Neodjuvnt nd djuvnt chemothepy of gstic cnce. Ann Oncol 2007;6: Kjitni T. Jpnese Resech Society fo the Study of Gstic cnce. The genel ules fo gstic cnce study in sugey nd pthology. Jpn J sug 1981:11, Ameicn Joint Committee on Cnce: In: Behs OH, Henson DE, Hutte RVP, Kennedy BJ, editos. Mnul fo stging of cnce, 4th edn. Phildelpi: Lippincott Compny; Cobun NG. Lymph nodes nd gstic cnce. J Sug Oncol 2009;99: Jinni D. Evlution of extended dicl opetion fo gstic cnce with egd to lympf node metstsis nd follow-up esults. Gnn Monog Cnce Res 1968;3: Gilbetsen VA. Results of tetment of stomch cnce. An ppisl of effots fo moe extensive sugey nd ot of 1,983 cses. Cnce 1969;23: Bonenkmp JJ, Songun I, Hemns J, Ssko M, Welvt K, Plukke JT, et l. Rndomised compison of mobidity fte D1 nd D2 dissection fo gstic cnce in 996 Dutch ptients. Lncet ;345: Ssko M. Risk fctos fo sugicl tetment in the Dutch Gstic Cnce Til. B J Sug 1997;84: Cuschiei A, Fyes P, Fielding J, Cven J, Bncewicz J, Joypul V, et l. Postopetive mobidity nd motlity fte D1 nd D2 esections fo gstic cnce: peliminy esults of the MRC ndomised contolled sugicl til. The Sugicl Coopetive Goup. Lncet 1996;347: Wnebo HJ, Kennedy BJ, Chmiel J, Steele G, Wincheste D, Osteen R. Cnce of the stomch. A ptient ce study by the Ameicn College of sugeons. Am J Sug 1993;218: Fujii Msshi, Sski Juei, Nkjim Toshifus. Stte of the t in the tetment of gstic cnce: fom the 71st Jpnese Gstic Cnce Congess. Gstic Cnce 1999; 2: Siewet JR, Böttche K, Stein HJ, Rode JD. Relevnt pognostic fctos in gstic cnce: ten-ye esults of the Gemn Gstic Cnce Study. Ann Sug 1998;228: Zilbestein B, Mtins BC, Jcob CE, Bescini C. Complictions of gstectomy with lymphdenectomy in gstic cnce. Gstic Cnce 2004; 7: Giffith JP, Sue-Ling HM, Mtin I, Dixon MF, McMhon MJ, Axon AT, et l. Pesevtion of the spleen impoves suvivl fte dicl sugey fo gstic cnce. Gut 1995;36: Roukos DH, Loenz M, Encke A. Evidence of suvivl benefit of extended (D2) lymphdenectomy in Westen ptients with gstic cnce bsed on new concept: A pospective long-tem follow-up study. Sugey 1998;123: Kode Y, Ymmu Y, Shimizu, Y, Toii A, Hii T, Knemitsu Y, et l. Lck of Benefit of Combined Pnceticosplenectomy in D2 Resection fo Poximl-Thid Gstic Ccinom. Wold J. Sug 1997;21: Kitmu K, Nishid S, Ichikw D, Tnugichi H, Hgiw A, Ymguchi T, et l. No suvivl benefit fom combined pnceticosplenectomy nd totl gstectomy fo gstic cnce. B J Sug 1999; 86: Htgink HH, Vn de Velde CJ, Putte H, Bonenkmp JJ, Knenbg EK, Songun I, et l. Extended Lymph Node Dissection fo Gstic Cnce: Who My Benefit? Finl Results of the Rndomized Dutch Gstic Cnce Goup Til. 2004;22: Edwds P, Blckshw GR, Lewis WG, By JD, Allison MC, Jones DR. Pospective compison of D1 vs modified D2 gstectomy fo ccinom. B J Cnce 2004;90: Knenbg EK, vn de Velde CJ. Gstic cnce in the eldely. Eu J Sug Oncol 1998;24: Songun I, Putte H, Knenbg EM, Ssko M, vn de Velde CJ. Sugicl tetment of gstic cnce: 15-ye follow-up esults of the ndomised ntionwide Dutch D1D2 til. Lncet Oncol 2010;11:439 49

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı