T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve in genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Eylül 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur. A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI: 1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak. 2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda in mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. 3. Yenilenen öğretim programları hakkında in bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak, 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinde in bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak. 5. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, 6. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek. 7. in işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA ya materyal göndermede farkındalık oluşturmaktır. B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN SÜRESİ Mesleki çalışmaların süresi günlük 4 saattir. takvimi Ek teki tablolarda verilmiştir. C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve. 1

2 D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR 1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması. 2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması. 3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi. 4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi. 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar. 6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi. 7. Mesleki Gelişim: in kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler. 1. Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası) 2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı 3. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) 4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin 5. Ergenlerle iletişim 6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi 7. Sınav kaygısı 8. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma 9. Okulda ilk yardım 10. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma 11. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi 12. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme) 13. Liderlik ve örgüt kültürü 14. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi 15. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler 16. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı 17. Okul çevre güvenliği 18. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları 19. Değerler Eğitimi 20. Kaynaştırma Eğitimi 21. Bireyselleştirilmiş eğitim programları 22. Kapsayıcı eğitim 23. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları 24. Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler 2

3 Ayrıca eklerdeki Örnek kitap ve film listesindeki eserler, eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde in kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır. Not: Araştırmacı öğretmen etkinlikleri çerçevesinde Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından ( her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması istenecek ve sunum sonuçları Ek 3 teki tablo örneği kullanılarak raporlanıp il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla e-posta adresine iletilecektir. 3

4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Tarih Salı Süresi (Saat) Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Eğitim Öğretim Yılı Başı Kurulu Toplantısı Çarşamba İlgili Müdür Yardımcısı yaş grubu zümre i Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Kurulu Toplantısı Perşembe Cuma Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Zümre Başkanları Sınıflardaki materyal ve malzemelerden Eğitim-Öğretim dönemi için kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması. Okul Bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekânsal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi vb.) için gerekli planlamanın yapılması. Zümrelerin Eylül-Ekim ayına ilişkin Aylık Eğitim Planlarını hazırlaması 4

5 İKİNCİ HAFTA Tarih Süresi (Saat) Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Pazartesi Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.) Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Tanıtımı, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları Semineri Salı Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Kurul Toplantısında Oluşturulan Komisyonların Yıl Boyunca Yapacakları ları Planlamaları. Çocuk Oryantasyon Programı Çarşamba Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, Kaynaştırma eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi Perşembe Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Araştırmacı öğretmen etkinlikleri: Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından ( lar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması Cuma Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Not: Oryantasyon programı zaman çizelgesi okul şartlarına göre planlanacaktır Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunum ve tartışmalar yapılacaktır. 5

6 İLKOKULLAR EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Tarih Salı Çarşamba Perşembe Cuma Süresi (Saat) Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri idareci ve Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Zümreler İlgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır. Her zümre kendi grubunun öğretim programı ve kazanımlarını görüşerek raporlaştıracaktır.. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Eğitim Öğretim Yılı Başı Kurulu Toplantısı. Ana Sınıfı,1, 2, 3 ve 4. Sınıflar Zümre Toplantıları Öğretim Programı Ve Kazanımlar. Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler. Ana Sınıfı, 1.Sınıf Oryantasyon larının Planlanması Bir Önceki Yılın Deneyimlerinin Aktarılması, in Sınıflarıyla İlgili Eksiklikleri Düzenlemeleri Ve Tamamlamaları İçin Örnek Olay ve Uygulamalardan Yola Çıkılarak Öğretmen Deneyimlerinin Paylaşım Toplantısı 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunum ve tartışmalar yapılacaktır. 6

7 Tarih Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Süresi (Saat) Zamanı İKİNCİ HAFTA Katılımcılar Eğitim Görevlileri Okul İdaresi, Okul Rehber Öğretmeni Bakanlığımızca düzenlenmiş Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan in Eğitici Eğitimi konulu programda eğitim almış rehber Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Okul, Aile Ve Çevre İşbirliğinin Önemi Okul Ve Çevre Güvenliğine İlişkin Alınması Gerekli Önlemler Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar Özel Eğitim konularında çalışmalar (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.), Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, Kaynaştırma eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivindeki farklı sayılarından ( mlar/milli_egitim_dergisi.htm l) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilere değer kazandırmaya dönük okul politikası oluşturma ve kullanılacak materyallerin belirlenmesi Not: Ana sınıfı ve 1. Sınıf i oryantasyon programını uygulayacaklardır. 7

8 ORTAOKULLAR EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Tarih Salı Süresi (Saat) Zamanı Katılımcılar idareci ve Eğitim Görevlileri Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri eğitim öğretim yılı başı kurulu toplantısı Çarşamba Perşembe Cuma Zümreler.. Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilere değer kazandırmaya dönük okul politikası oluşturma ve kullanılacak materyallerin belirlenmesi. Belirlenen materyal listesi ilçe milli eğitim müdürlüklerine de gönderilecektir Bir önceki yılın deneyimlerinin aktarılması, in sınıflarıyla ilgili eksiklikleri düzenlemeleri ve tamamlamaları için örnek olay ve uygulamalardan yola çıkılarak öğretmen deneyimlerinin paylaşım toplantısı İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar 8

9 Tarih Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Süresi (Saat) Zamanı İKİNCİ HAFTA Katılımcılar Eğitim Görevlileri Okul Müdürü Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 5. Sınıfların Okula Adaptasyonunda Karşılaşılacak Muhtemel Sorunlarda Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi. Ergenlik Döneminde Öğretmenin Öğrenciye Yaklaşımı Nasıl Olmalı. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından ( yimlar/milli_egitim_dergisi. Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunum ve tartışmalar yapılacaktır. 9

10 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Tarih Salı Süresi (Saat) Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri idareci ve Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Eğitim Öğretim Yılı Başı Kurulu Toplantısı Çarşamba İlgili Müdür Yardımcısı, Zümre Başkanları Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Kurulu Toplantısı Perşembe Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar Cuma İlgili Kulüp i, Müdür Yardımcıları ve Rehber Sosyal Ve Kültürel Faaliyetler.(Öğrenci Kulüpleri Ve Toplum Hizmeti ları.) Rehberlik Hizmetleri Çerçeve Planı 10

11 İKİNCİ HAFTA Tarih Süresi (Saat) Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Pazartesi Okul Müdürü Etkileşimli Tahtada Örnek Bir Ders Anlatımı Salı Rehber Teknoloji Ve Madde Bağımlılığı Semineri Beslenme Dostu Okul Ve Eğitim Semineri Çarşamba Perşembe Cuma Akademisyenler ya da özel eğitim ve ya rehber öğretmen / Kurum Müdürü. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin Farklı Sayılarından ( yimlar/milli_egitim_dergisi. Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunum ve tartışmalar yapılacaktır. 11

12 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/KURUMLARINDA EYLÜL 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA Tarih Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zamanı Katılımcılar 1. Atölye ve laboratuvar i 2.Genel bilgi dersi i Eğitim Görevlileri Okul Müdürleri Okul Yöneticileri 1.Okul Yöneticileri /Alan Şefleri 2.Okul Yöneticileri Okul Yöneticileri Rehber Okul Yöneticileri/ Sektör Temsilcisi Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme 1. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun tarihli ve 9 sayılı Karar ile Kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, 3. MEB Yönetici ve inin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, 4. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve inin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 5. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, 6. İş Sağlığı ve Güvenliği, 7. Değerler Eğitimi, 8. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları ve BEP Planları, 1. adresinden öğretim programlarının sınıf bazında çerçeve öğretim programlarının, ders bilgi formlarının, modül bilgi sayfalarının ve yeterlilik tablolarının incelenmesi ve değerlendirme yapılması. 2.Yenilenen genel bilgi derslerine ait öğretim programlarının incelenmesi ve öğretim materyallerinin buna göre güncellenmesi sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler: Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması, İşletmede beceri eğitimi/staj gören öğrenciler için işletme sahiplerine sağlanan teşvikler (1/3-2/3 oranında devlet katkısı) Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması, Ön lisans programlarına sınavsız geçişin kaldırılarak, alanında ön lisans programlarına yerleşmede ilave puan uygulaması, Stajın sınavla değerlendirilmesi, sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri, bu kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verilmesi, 3.Döner sermaye uygulamaları hakkında genel bilgilendirme yapılması, -Mesleki rehberlik ve yönlendirme, -Sektörle işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesi konularında in bilgilendirilmesi, tarihli ve sayılı Proje larında Dikkat Edilecek konulu yazıda yer alan açıklamalar ile Protokol Hazırlama ve Uygulama konulu tarihli ve sayılı Genelge hakkında bilgilendirme yapılması (Projelere fon sağlayan kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri ve işbirliği yapılacak kuruluşlar) 12

13 Tarih Pazartesi Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Okul Yöneticileri İKİNCİ HAFTA Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 1. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Hizmetlerinin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Konular hakkındaki tarihli ve sayılı yazıda yer alan açıklamaların müzakere edilmesi 2. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları 3. Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88 inci maddesi ve ilgili diğer maddeler ile Koordinatörlük Görevi konulu tarihli ve sayılı yazıda yer alan açıklamaların müzakere edilmesi, 4. MEB İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirme 5. İşletmede beceri eğitim modülü hakkında bilgilendirme, Salı Okul/Kurum Müdürü, Birim Sorumlusu Öz Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Hazırlanan Rapor /Eylem Planlarına ait Uygunsuzlukların Giderilmesi Çarşamba Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından ( Html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması Perşembe Cuma Okul/Kurum Müdürü Okul/Kurum Kalite Birim Sorumlusu Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Öz Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Hazırlanan Rapor /Eylem Planlarına ait Uygunsuzlukların Giderilmesi 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunum ve tartışmalar yapılacaktır. 13

14 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi (a) yönetmeliğin 38. ve ilgi (b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve in genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları çalışmalar için Eylül 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur. imiz Eylül 2017 Mesleki larını görev yaptıkları okullarda veya İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerince uygun görülen merkezlerde gerçekleştirecektir. A. PROGRAMIN DAYANAĞI: Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. B. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça i, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki. C. PROGRAMIN AMAÇLARI: 1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak, 2. Yeni eğitim-öğretim süreci için ön hazırlık çalışmaları yapmak, 3. Eğitim öğretimin kalitesini artırmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak bilimsel, meslekî, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri planlamak, 4. Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesindeki faaliyetlerin uygulamasında birlik ve eş güdüm sağlamak, 14

15 5. Eğitim ve öğretim ortamlarının yenilenmesini, geliştirilmesini ve eğitim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde aktif kullanılmasını sağlamak, 6. Veli - Okul ilişkilerini daha kapsamlı ve nitelikli hale getirmek, 7. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geliştirilip Eğitim Öğretim yılında 15 ilde pilot olarak uygulanan ve bu yıldan itibaren yılında 81 ilde uygulanacak olan Kalite Takip Sisteminin (KTS) ön hazırlıklarını gerçekleştirmek. D. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR: 1. Eylül 2017 Meslekî lar Programı, Öğretim yılının planlamalarının yapılması, yeni öğretim programlarının tanıtımı ve müzakere edilmesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi ne göre eğitimöğretim yılı için her bir aya ait eylem planlarının tespit edilmesi ile Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumlarında Din, Ahlak ve Değerler alanında gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine planlanmıştır. 2. Meslekî çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlar önceden ilan edilecektir. 3. Eğitim öğretim yılı başı itibariyle yapılan kurulu, zümre kurulu ve benzeri toplantılar, Okulların Programı için ayrılan günlerde yapılacaktır. 4. Eylül 2017 Meslekî çalışma programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü web adresinden de temin edilebilecektir. a. Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi ve Kalite Takip Sistemi 5. Okullar tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü nün resmi web adresinden temin edilen Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesinden her ay için Ek-1 de yer alan Eylem Takvimi-1 çerçevesinde aylık eylem planları çıkarılacaktır. Bu eylemler Vizyon Belgesinde belirtilen aşağıdaki yedi (7) alan için her bir ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) olmak üzere bir (1) er eylem planı yazılacaktır. Bu durumda her bir ay için yedi (7) olmak üzere toplamda (9 ay 15

16 için) 63 eylem planı hazırlanmış olacak ve Ek-1 deki Eylem Takvimi ne işlenecektir. Eylem planı çıkarılacak alanlar: 1. Eğitim Ortamları ve Fiziki İmkanlar Alanı 2. Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri Alanı 3. Akademik Gelişim Alanı 4. Öğrenci Meslekî Gelişim Alanı 5. Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı 6. Çevre ve Paydaşlarla İle İşbirliği Alanı 7. İzleme ve Değerlendirme Alanı 6. Eylem planlarının yer aldığı tablolar okul müdürlüklerince en geç 18 Eylül 2017 tarihine kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda ulaştırılacak ve bir nüshası okulda muhafaza edilecektir. 7. İlçe milli eğitim müdürlüklerince okullardan gelen faaliyet önerilerini müzakere etmek ve ortak bir öneri planı çıkarmak için çalışma toplantısı yapılacaktır. İlçe millî eğitim müdürü veya din öğretiminden sorumlu şube müdürünün başkanlığındaki bu toplantıya ilçedeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri müdürleri katılacaktır. Toplantıda okullardan gelen eylem planı önerileri müzakere edilecek, oylama usulüne göre değerlendirilecek ve en yüksek oy alan öneriler tabloya işlenerek en geç 22 Eylül 2017 tarihine kadar il millî eğitim müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilecektir. 8. İl milli eğitim müdürlüklerince; okullarda hazırlanan, ilçelerde tekrar müzakere edilen eylem önerilerini karara bağlamak ve il düzeyinde ortak bir eylem planı çıkarmak için çalışma toplantısı yapılacaktır. İl millî eğitim müdürü veya din öğretiminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığındaki bu toplantıya çalışmalara katkısı olan en az üç (3) Anadolu imam hatip lisesi ve üç (3) imam hatip ortaokulu müdürü katılacaktır. Komisyona ilçe müdürleri ve il müdür yardımcıları, şube müdürlerinden de katılım sağlanabilecektir. 9. Toplantıda ilçelerden gelen eylem önerileri müzakere edilecek, değerlendirilen önerilerden her bir alandan en yüksek oy alan bir (1) öneri tabloya işlenecektir. 16

17 10. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü eylem planlarını Kalite Takip Sistemine (KTS) en geç 2 Ekim 2017 tarihine kadar işleyecektir. 11. Eğitim öğretim yılındaki dokuz (9) ay içerisinde; okullarda hazırlanan, ilçelerde müzakere edilen, illerde karara bağlanan ve Genel Müdürlükçe takip edilip denetlenecek olan Kalite Takip Sistemine (KTS) işlenen her bir eylem planının her ay gerçekleştirilmesi ve belirtilen şartlar çerçevesinde sisteme işlenmesi İl Millî Eğitim Müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri tarafından yapılacaktır. İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Genel Müdürlük tarafından doğrudan takip edilen KTS ile de okulların aylık ve yıllık performansı ölçülmüş, gerçekleştirilen eylemlerde hangi in yer alıp alamadığı tespit edilmiş olacaktır. 12. Eylül 2017 Mesleki larda dinogretimi.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan Sosyal- Kültürel Etkinliler Planı kapsamında yapılması düşünülen sosyal etkinlikler planlanacak ve kurulunda karara bağlanacaktır. b. Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi 13. Din, Ahlak ve Değerler alanındaki Seçmeli Dersler, Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Meslek Dersleri ile bütün branşlardaki derslerin yeni öğretim programlarının tanıtımı ve müzakeresi Mesleki lar birinci hafta gerçekleştirilecektir. (İsteyen il veya ilçeler takdim-tehir yaparak ikinci hafta da gerçekleştirebilir.) 14. Öğretim programlarının tanıtımı ile ilgili sunumlar Mayıs ve Haziran aylarında Bakanlıkça Öğretim Programı Formatörlük Eğitimi Programına katılan Formatör tarafından İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin planlamaları ile yapılacaktır. 15. Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Spor, Sanat ve Yabancı Dillerle ilgili derslerin öğretim programlarının ilgili e tanıtım sunumu Ortaöğretim ve Temel Eğitim Genel Müdürlüklerince Formatör Eğitimi Programlarına katılan Formatör tarafından yapılacaktır. Bu programların organizasyonu İlçe/İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 17

18 16. Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i, meslekî çalışmalarını her haftada en az iki (2) günü il ve ilçe müdürlüklerince belirlenen takvimde ve mekanda oluşturulan meslekî çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır. Bu çalışmalarda öğretim programlarının tanıtım sunumları ve derslerin öğretimi yöntem teknikleri müzakere edilecektir. c. Din, Ahlak ve Değerler- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Okul, İlçe ve İl Etkinlikleri Öğretim Yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i okullarda, ilçelerde ve illerde yapılacak eğitim etkinliklerini Eylül ayındaki Mesleki larda müzakere edecek ve ortak planlamalar yapacaktır. 18. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i tarafından Öğretim yılı içerisinde okullarda, ilçelerde ve illerde gerçekleştirilecek ortak etkinlikler dinogretimi.meb.gov.tr adresinde yayımlanan örnek etkinliklerden yararlanılarak planlanacaktır. 19. Bu planlama yapılırken ilçe millî eğitim müdürlükleri din öğretimi birimlerinin koordinesi ile moderatör olarak seçilen bir (1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yukarıda belirtilen internet adresindeki etkinlikleri müzakereye açacaktır. 20. Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ince Öğretim Yılına yönelik hazırlanan ve okullarda, ilçede ve illerde yapılması düşünülen etkinlik planları Ek-2 deki tabloya işlenerek İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri Din Öğretimi Birimlerine iletilecektir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince son şekli verilen etkinlik planları İl Müdürlükleri Din Öğretimi Birimleri tarafından İl adı verilen bir klasör içerisinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait adresine elektronik ortamda en geç 1 Ekim 2017 tarihine kadar gönderilecektir. 18

19 Danışma ve İletişim: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı - Zeynep OLGUN- Tel: (0312) Dr. Mehmet Murat KARAKAYA- Tel: (0312) EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMALAR PLANI Konu Sorumlu Birim Tarih Mesleki ların Gerçekleştirilmesi Okul Müdürlükleri, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri 5 Eylül- 15 Eylül 2017 Okul Eylem Planlarının Okul Müdürlükleri 18 Eylül 2017 Hazırlanması İlçe Eylem Planlarının İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 22 Eylül 2017 Hazırlanması İl Eylem Planlarının Hazırlanması İl Millî Eğitim Müdürlükleri 22 Ekim

20 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ÇALIŞMALAR EYLÜL 2017 (BİRİNCİ HAFTA: 5-8 EYLÜL 2017) Tarih Yer Katılımcılar Açıklama/İçerik Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip 5 Eylül 2017 Salı 09:00-13:00 Okulların Kendi Programı Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i Okulların Kendi Programı İlçe/İl Millî Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip 6 Eylül 2017 Çarşamba 09:00-13:00 Eğitim Müdürlüklerin ce Belirlenen Merkezlerde Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi (Bkz. Madde: 13, 14, 15, 16) İlçe/İl Millî Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip 7 Eylül 2017 Perşembe 09:00-13:00 Eğitim Müdürlüklerin ce Belirlenen Merkezlerde Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Müzakeresi (Bkz. Madde: 13, 14, 15, 16) Araştırmacı Öğretmen Etkinlikleri: Bakanlığımızca Yayınlanan Milli Eğitim Dergisinin arşivinde yer alan farklı sayılarından 8 Eylül 2017 Cuma 09:00-13:00 Okulların Kendi Programı Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i ( ar/milli_egitim_dergisi.html) Her Öğretmenin Kendi Alanıyla İlgili Okuyacağı Bir Makaleye İlişkin Sunum Yapması. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır 20

21 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ÇALIŞMALAR EYLÜL 2017 (İKİNCİ HAFTA: EYLÜL 2017) Tarih Yer Katılımcılar Açıklama/İçerik 11 Eylül 2017 Pazartesi 09:00-13:00 12 Eylül 2017 Salı 09:00-13:00 13 Eylül 2017 Çarşamba 09:00-13:00 14 Eylül 2017 Perşembe 09:00-13:00 15 Eylül 2017 Cuma 09:00-13:00 Kendi Okullarında AİHL ve İHO larda & İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerin ce Belirlenen Merkezlerde AİHL ve İHO larda & İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüklerin ce Belirlenen Merkezlerde Kendi Okullarında Kendi Okullarında Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş i Kendi Okullarında & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i İlçe MEM ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş i Kendi Okullarında & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i İlçe MEM ler Tarafından Belirlenen Merkezlerde Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Okulları Bütün Branş i & Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi i Okulların Kendi Programı Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesine Göre Kalite Takip Sistemi (KTS) Eylemlerinin Planlanması (Eylem Takvimi Ek-1) (Bkz. Madde: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11) & Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Din Ahlak ve Değerler Alanıdaki Seçmeli Derslerin Öğretim Yöntemleri-Materyal Kullanımı Müzakeresi Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesine Göre Kalite Takip Sistemi (KTS) Eylemlerinin Planlanması (Eylem Takvimi Ek-1) (Bkz. Madde: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11) & Din, Ahlak ve Değerler Okul, İlçe ve İl Ortak Etkinliklerinin Planlanması (Eylem Takvimi 2) (Bkz. Madde: 17, 18, 19, 20) Okulların Kendi Programı 2017 Haziran ayı mesleki çalışmalar döneminde Örnek Kitap Listesinden hareketle hazırlanan bireysel yaz okuma listesinden, okunan kitaplarla ilgili sunum ve tartışmalar yapılacaktır. Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm in katılımıyla yapılacaktır Not: Haftalık planlamalarda İlçe ve İl Müdürlükleri takdim, tehir veya gün değişiklikleri yapabilirler. 21

22 EK-1 Anadolu İmam Hatip Liseleri/Ortaokulları Vizyon Belgesine Göre Kalite Takip Sistemi (KTS) Aylık Eylem Planları Okul İlçe ve İl Eylem Takvimi (Ekim 2017-Haziran 2018) Ayları Not: Her bir ay için aşağıdaki Eylem Takvimi ayrı ayrı hazırlanacaktır. Bir öğretim yılı için toplamda 63 eylem planlanmış olacak ve dokuz (9) Eylem Takvimi çıkacaktır. ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI VİZYON BELGESİ Yılı. Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu No Vizyon Belgesindeki Alanlar Vizyon Belgesindeki İlgili Maddenin Numarası/Şıkkı Gerçekleştirilmesi Planlanan Eylemler İş Birliği Yapılacak Kurumlar 1 Eğitim Ortamları Fiziki İmkânlar Alanı 3 Akademik Gelişim Alanı 4 Öğrenci Mesleki Gelişim Alanı Değerler Eğitimi, Bilim, 5 Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı 6 Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı 7 İzleme ve Değerlendirme Alanı 22

23 EK-2 Ortaöğretim ve Temel Eğitim Kurumları Din, Ahlak ve Değerler Ortak Etkinlikler Aylık Eylem Planları Okul İlçe ve İl Eylem Takvimi (Ekim 2017-Haziran 2018) Ayları Not: Her bir ayda bir veya birkaç etkinlik sadece okulda veya ilçe genelinde /il genelinde planlanabildiği gibi her üçünde ya da ikisinde de planlanabilir. ORTAÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURUMLARI ETKİNLİKLER TAKVİMİ Öğretim Yılı Ekim-Haziran Ayları Din, Ahlak ve Değerler Etkinlikleri No 1 ETKİNLİKLERİN YAPILACAĞI AY EKİM Okul: İlçe: İl: GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ETKİNLİKLER ETKİNLİK ALANI (Okul, İlçe, İl) İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR 2 KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 23

24 ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN ETKİNLİK SUNUM LİSTESİ EK- 3 İLİ /İLÇESİ OKUL ADI KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI MİLLİ EĞİTİM DERGİSİNDEN SUNUM YAPILAN MAKALENİN ADI YAZARI DERGİNİN SAYISI MAKALENİN KONUSU SUNUMU YAPANIN ADI SOYADI 24

25 ÖRNEK KİTAP LİSTESİ EK - 4 Yazar Adı Kitap Adı Yayınevi 1 Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı İletişim Yayıncılık 2 Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız Kubbealtı Neşriyat 3 Bal, M. A. Osmanlı dan Cumhuriyet e Meşhurların Art Yayınları Okul Anıları ( ) 4 Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim TÜBİTAK Yayınları İnsanı Olur? 5 Covey, S. R. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı Varlık Yayınları 6 Enç, M. Bitmeyen Gece Ötüken Neşriyat 7 Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi Ayrıntı Yayınları 8 Gaarder, J. Sofie nin Dünyası Pan Yayınları 9 Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul Beyaz Yayınları 10 Goleman, D. Duygusal Zekâ Varlık Yayınları 11 Gulbenkian Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Metis Yayınları Komisyonu Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor 12 Güntekin, R. N. Acımak İnkılap Kitabevi 13 Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur? Beyaz Yayınları 14 Illich, I. Okulsuz Toplum Şule Yayınları 15 İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam Klasik Yayınları 16 Kâğıtçıbaşı, Ç.& Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Evrim Yayınları Cemalcılar, Z. Psikolojiye Giriş 17 Kan, Ş. H. Mahrem Macera Yeryüzü Yayınları 18 Kant, I. Eğitim Üzerine İz Yayıncılık 19 Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Dergâh Yayınları Mahalle/Sıbyan Mektepleri 20 Karabekir, K. Çocuk Davamız Yapı Kredi Yayınları 21 Karakoç, S. Hızır la Kırk Saat Diriliş Yayınları 22 Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü Diriliş Yayınları 23 Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek Yapı Kredi Yayınları 24 Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 25 Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Hece Yayınları Liberal Eğitim 26 McCourt. F. Öğretmen Altın Kitaplar Yayınevi 27 Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi MAB 28 Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler İz Yayıncılık 29 Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani sinde Sekiz Yılım Kubbealtı Akademi Yayınları 30 Pennac, D. Okul Sıkıntısı Can Yayınları 31 Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde Hayat Yayınları 32 Rancier, J. Cahil Hoca Metis Yayınları 33 Rousseau, J. J. Emile Kilit Yayınevi 34 Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite Ötüken Neşriyat 35 Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri Timaş Yayınları 36 Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek İthaki Yayınları 37 Topçu, N. Türkiye nin Maarif Davası Dergâh Yayınları 38 Toros, H. Asya nın Kandilleri Hece Yayınları 25

26 ÖRNEK FİLM LİSTESİ (Alfabetik Sırayla) EK Idiots 2. AmericanTeacher 3. Asyanın Kandilleri (Belgesel) 4. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel) 5. Billy Elliot 6. Birinci Sınıf / The First Grader 7. Can Dostum / Good Will Hunting 8. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar 9. Hababam Sınıfı (1975) 10. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979) 11. Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) 12. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) 13. Hababam Sınıfı Tatilde (1978) 14. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) 15. İki Dil Bir Bavul 16. İmparatorlar Kulübü 17. Kara (Black) 18. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards) 19. Koro / LesChoristes 20. Kör Nokta 21. Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have 22. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society 23. Özgürlük Yazarları 24. Patch Adams 25. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland s Opus 26. Sınıf / EntreLesMurs (The Class) 27. Süpermen i Beklerken / Waiting For Superman 28. Tepetaklak Nelson / Half Nelson 29. The Blindside 30. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par 26

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

T.C. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI T.C. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI (Haziran 2017 Mesleki Çalışma Programı) İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim

Detaylı

ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÇANKIRI ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI A. ETKİNLİĞİN DAYANAĞI Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. B. ETKİNLİĞİN ADI Eğitimcilerin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü HAZİRAN 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA

T.C. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü HAZİRAN 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA T.C. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI Piri Reis Anadolu Lisesi Müdürlüğü 12 30 HAZİRAN 2017 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI Tarih Çalışma Zamanı BİRİNCİ HAFTA Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler, Yapılacak Faaliyetleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Millî Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi a)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI (Haziran 2017 Mesleki Programı) İlgi: a) Millî Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Bakanlığı Ortaöğretim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

KOÇ ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI. Fark Yaratır, İz Bırakır

KOÇ ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI. Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI Fark Yaratır, İz Bırakır 12-30 HAZİRAN 2017 TARİH 12.06.2017 Pazartesi 13.06.2017 Salı 14.06.2017 Çarşamba 15.06.2017 Perşembe

Detaylı

Tüm idareci ve öğretmenlerimizin faydalanmasını temenni ederiz. Ertuğrul ERARSLAN Okul Müdürü

Tüm idareci ve öğretmenlerimizin faydalanmasını temenni ederiz. Ertuğrul ERARSLAN Okul Müdürü MELİKGAZİ HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALAR PROGRAMI MADDE 87- (1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi

Detaylı

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça) Katılımcılar

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE T.C KOZAN KAYMAKAMLIĞI 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 10167268-776/272 14.08.2015 Konu: Mesleki lar TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE İlgi: a)milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği b)ortaöğretim

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA KANLIĞI Öğretm en Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü DAĞITIM YERLERİN E

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA KANLIĞI Öğretm en Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü DAĞITIM YERLERİN E T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA KANLIĞI Öğretm en Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü Sayı : 3501582-77-E.6309056 Konu : Mesleki Çalışm alar 08.06.2016 DAĞITIM YERLERİN E İlgi : a) M illi Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI HAZİRAN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI HAZİRAN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN -2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI A.MESLEKİ ÇALIŞMANIN DAYANAĞI: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nin 87.maddesi B.ÇALIŞMANIN ADI: İbni Sina Anadolu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Öğretmenleri, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /774.01/ Konu: Mesleki Çalışmalar Haziran 2015

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : /774.01/ Konu: Mesleki Çalışmalar Haziran 2015 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 61562993/774.01/4996354 13.05.2015 Konu: Mesleki Çalışmalar Haziran 2015... KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)... MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: Millî

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü SAYI : 80909313-774.01-15.06.2016 KONU : Haziran 2016 Mesleki Çalışma Programı ADIYAMAN DUMLUPINAR MTAL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNE

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 1 Eğitim Ortamları Fiziki İmkânlar Alanı 1/a Okul mescidinin yenilenip öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi 2 Öğretmen

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü EK-1 1. ETKİNLİĞİN ADI HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Programı 2.

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

İLÇE VE İL TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ

İLÇE VE İL TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ EK-1 İLÇE VE İL TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ A) İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir; 1-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

Dr. Sedat- Dr. Melahat Baran Ortaokulu REHBERLİ K SERVİSİ

Dr. Sedat- Dr. Melahat Baran Ortaokulu REHBERLİ K SERVİSİ Dr. Sedat- Dr. Melahat Baran Ortaokulu REHBERLİ K SERVİSİ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 2016-2017 Rehberlik Hizmetleri faaliyet planlama dosyasındaki içerikler

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR TABLO-1

D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR TABLO-1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Arapça Dersi i, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Branşlardaki İçin HAZİRAN 2016 DÖNEMİ

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2016 2017 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

SINIF REHBERLİK PLANLARI

SINIF REHBERLİK PLANLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF REHBERLİK PLANLARI 7.SINIF REHBERLİK PLANI Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Madde 51 - *Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar a) Okulun rehberlik ve psikolojik

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Peygamberimiz den Hayat Ölçüleri: Kırk Hadis Etkinlik ve Yarışmaları Usûl ve Uygulama Esasları Amaç Anadolu imam hatip liseleri

Detaylı

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ 2014-2015 EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI SEMİNER KONUSU: FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KAZANIM,KONU,İÇERİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VARSA ÖNERİLERİN RAPORLAŞTIRILMASI.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016- Eğitim - Öğretim Yılı Örgün

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2014-2015 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında Eylül ayının ilk

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi KAMİL ÖZKAN MERCİN (Rehber Öğretmen) (GÜNCELLENME TARİHİ 7 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi Müdürlüğü SIRA NO AY TARİHİ YAPILACAK İŞ 1 AĞUSTOS 14 Ağustos 2015 Cuma akşamı sona erer Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Sınav Öncesi Kalfalık ve Ustalık Sınavları Başvurularının Sona Ermesi 2 AĞUSTOS Ağustos

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları 2015-2016 Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 9,10,11 ve 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı