DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR 2007

2 ÖNSÖZ Diş Hekimliğinde Estetik Yaklaşımlar adlı tezin hazırlanmasında bilgisini, emeğini ve zamanını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Ahmet Saraçoğlu na, Sayın Dt. Hüseyin Anıl Hatipoğlu na ve tüm hayatım boyunca maddi, manevi her an yanımda olan, en büyük desteğim sevgili aileme teşekkür ediyorum. İZMİR 2007 Stj. Diş Hekimi Asuman KABADAĞ

3 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ VE AMAÇ 1 2.GENEL BİLGİLER ESTETİK NEDİR? ESTETİK KAVRAMLAR ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR? NEDEN ESTETİKDİŞ HEKİMLİĞİ ESTETİK VE KOZMETİK DİŞ HEKİMLİĞİ 8 ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? 2.6. BAŞ VE YÜZÜN ESTETİK OLARAK İNCELENMESİ YÜZKOMPONENTLERİ BAŞ FORMLARI Dolikosefal Baş Formu Brakisefal Baş Formu YÜZ FORMLARI Leftofroskobik Yüz Formları Öroskobik Yüz Formları DİŞSEL KOMPONENTLER Büyüklük Biçim ve Şekil Dişlerin Oranları Dişin Dokusu Düzen ve Yerleşim DİŞ HEKİMLİĞİNDE RENK KAVRAMI 26

4 YUMUŞAK DOKU İLİŞKİLERİ 39 VE GİNGİVAL KOMPONENTLER Embraşürler Simetri Gülüş Çizgisi Dişeti Çizgisi Gülüş Genişliği Üst Keser Hattı İle Alt Dudak İlişkisi Ağız Köşelerinde Karanlık Bölgeler Zenith Noktaları Gingival Sağlık FİZİKSEL KOMPONENTLER OLGULAR ÖZET KAYNAKLAR 68

5 1. GİRİŞ VE AMAÇ Genç ve güzel görünmek, insanlar için evrensel bir arzudur. Kişiler tarafından en çabuk algılanan bölge yüzdür ve yüz görünümü tarih boyunca sürekli ön planda olmuştur. Eflatun a göre güzellik, kendini en çok gösteren ve en çok sevimli olan durumu tanımlar. İnsanda güzeli ve iyiyi kavramaya hizmet eden bir duygu vardır. Her güzel şey, yalnız duyularımızın etkisiyle değil, kendi ruhumuzda özel bir benzerliği olduğu için güzeldir. Margeret Hungerford un dediği gibi Güzellik bakan kişinin görüşündedir (1). Dentofasial çekiciliğin bireyin psiko-sosyal mutluluğu açısından önemi ispatlanmış bir gerçektir (2). Çekici bir gülüş estetik açıdan daima en çok dikkat edilen nokta olduğu için diş hekimi sadece hastanın estetik görünümünü düzeltmeye çalışmaz, hastanın kendine güvenini de artırmayı amaçlar (3). Bununla birlikte gülümseyen bir yüzün üzerimizde bıraktığı pozitif etki tartışılamaz. İnsanların gülümsemelerini engelleyen en önemli nedenlerden biri dişleridir. Dişlerinin görüntüsünden rahatsız olan kişiler bunu saklama ihtiyacı duyar. Bu durumda ya gülmezler ya da gülerken elleriyle ağızlarını kapatırlar (4). Bu bağlamda bir restorasyonun hastanın gülüşünde, görünüşünde, kendine güveninde ve genel ruh sağlığında yaratabileceği olumlu etkiler hafife alınmamalıdır (5). Estetik gülümseyiş kavramı ilk defa 1930 lu yıllarda Hollywood film aktristleri için ortaya atılan bir kavram olmakla beraber geçtiğimiz on yıl içerisinde, diş hekimlerinin tedavi protokollerinin büyük bir kısmı giderek artan oranda estetik diş hekimliği uygulamalarını içerir hale gelmiştir. Diş tedavisi ihtiyacı duyan bireylerin %50 sinin aslında estetik yönden güzelleşmek arzusunda olduğu tahmin edilmektedir. Güzel olmanın iyi ve başarılı bir birey görünümü yarattığı estetiğe önem veren bir

6 toplumda bireyler dişlerini, dolayısıyla dış görünümlerini daha da güzelleştirmek için kaynak ayırmaya hazırdır (6, 7). Hazırlanan bu çalışmada estetik kavramı yüz, dişler ve diş eti öğeleri kapsamında değerlendirilmekte ve olgularla birlikte estetik kriterler ele alınmaktadır. Yüz elemanları, yüz ve dişler arasındaki ve dişlerin kendi aralarındaki estetik unsurlar değerlendirilmektedir. 2

7 2. GENEL BİLGİLER 2.1 ESTETİK NEDİR? Estetik; güzeli ve güzel sanatların doğasını inceleyen, sanat ve güzelliğin genel ilkelerini belirlemeyi amaçlayan bir felsefe dalı olarak tanımlanır. Sözcük anlamı olarak Yunanca aisthesis veya aisthanesthai den gelmektedir. Duyum, duyular, algı duygu ile algılamak gibi anlamlar taşır. Bu kelimelerden çıkarılabilecek, estetiğin duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olmasıdır. Anlam olarak duygu veya duygusallık demektir. Terminolojide kelimenin isim hali olan esthete, hoş bir duyguyu algılayan kişiyi tanımlamak için kullanılır (8). Estetik, kurallarla sınırlandırılamayacak bir kavramdır. Göze, beyne, ruha seslenir ve bu nedenle kişilere göre değişebilen bir kavramdır (9). Estetik, insanın dış dünyaya gösterdiği, güzel ve çirkin sözcükleriyle dile gelen tepkileriyle ilgilidir. Ama güzel ve çirkin terimlerinin kapsamları belirsiz, anlamları da öznel ve görecelidir. Üstelik, etkileyici bir doğa görünümüyle ilgili gözlemlerde ya da sanat eleştirilerinde kullanılan nitelemeler yalnızca güzel ve çirkinle sınırlı değildir; anlamlı, dengeli, uyumlu, ürpertici, yüce gibi bir dizi başka kavram da değerlendirmeye girer. Estetik kuramı, bir yandan güzelin yalnızca öznel olmayan, nesnel bir içerik de taşıyan tanımını yapmaya, bir yandan da değişik terimler arasındaki bağıntıları belirlemeye çalışır (10). Estetik kavramının tarihsel gelişimine baktığımızda; antik çağdan bazı filozoflar, Heraclitus, Plato, Aristotle ve modern çağdan Leibnitz Baumgarten, Kant ın bu konuda önemli katkıları olmuştur (11). Estetiği bağımsız bir bilim olarak ilk ileri süren ve adlandıran Alman düşünürü Alexander Baumgarten ( ) dir (8). Baumgarten in verdiği anlamda estetik, duyusal bilginin bilimidir ve konusu duyusal yetkinliktir. Gerçekleştirmek istediği ise güzel üstünde düşünme sanatıdır. 3

8 Bununla beraber estetik bir felsefe kolu olarak Alman düşünürü Kant ile önem kazanmıştır. Bununla birlikte 1937 yılında yapığı bir konuşmada Dr. Pincus uğraştığımız organın tüm kişilik ve karakteri tamamen değiştirebilir olduğunu, bununla birlikte etkileyici bir gülüş için doğal görünen ve beyaz dişlerin şart olduğunu vurgulamıştır (7). 2.2 ESTETİK KAVRAMLAR 1. Kompozisyon : Bir cismin kontrast oranı arttıkça görünürlüğü artar. Bunlar doku, renk ve çizgi hatlarındaki kontrastlar olabilir. Kontrast yardımıyla görünür hale gelen cisimler arasındaki ilişkiye kompozisyon denir. Örneğin, diş kompozisyonu, yüz kompozisyonu ve dentofasial kompozisyon gibi. Diş kompozisyonu (Resim 1) Yüz kompozisyonu (Resim 2) Dento fasial kompozisyon (Resim 3) 4

9 2.Ünite : Kompozisyonun ilk şartı ünite olmasıdır. Ünite kompozisyonun değişik parçalarına bir bütün etkisi verir. 2 tip ünite vardır. a) Statik Ünite : Tekrar eden şekil, renk ve çizgilerden oluşan geometrik düzenli şekillerdir. Örneğin, inorganik şekiller, kar kristalleri, yağmur damlası ve kristaller gibi. b) Dinamik Ünite : Bitki ve hayvanlarda bulunan aktif, yaşayan ve büyüyen ünitelerdir. Diş hekimliği açısından ele alındığında insanlarda bulunan çene ve diş sistemi buna örnek olarak verilebilir. (Resim 5) (Resim 6) 3. Koheziv ve Segregativ kuvvetler: Dentofasial kompozisyonda ikisi birden görülür. Koheziv kuvvetler; elementleri belirli bir forma göre bir arada tutan kuvvettir. Segregativ kuvvetler ise koheziv kuvvetlerin tersine, ünitede çeşitli dizayna imkan verir. 4. Simetri : Objelerin sıralanmasındaki düzenliliği ifade eder. 2 tip simetri vardır. Horizontal simetri, benzer elementlerin soldan sağa doğru belli aralıklarla sıralanmasıdır. Işınsal simetri ise objelerin, santral noktalarının iki tarafında, birbirinin ayna görüntüsü şeklinde sıralanmasıdır. 5

10 Diş dizilerinde her iki simetrinin de görülmesi istenir ancak simetri canlılarda çok az görülebilen bir kavramdır. (Resim 7) 5. Oran ve Tekrar Eden Orantı Güzelliğin matematiksel ifade tarzı olan oran, iki parça arasındaki sayısal ilişkisidir. Tekrar eden orantıda bir yüzey estetik açıdan farklı hacim ve şekilde parçalara bölünmek istenirse aralarında sabit bir oran olmalıdır. Görsel algımız bu dengeyi sağlamaya alışıktır. En güçlü görsel ilişki birbirine dik olan çizgilerdir. Bu yüzden eşitlik için paralel (=), güçlü bir ilişki için (+) kullanılır. devam eden benzer elementin varlığını vurgular. Bu da kompozisyona dinamik bir yapı verir. 6. Balans : Tüm parçaların hiçbiri dışarıda kalmadan, her birinin diğerine eşit şekilde ayarlanmasıdır. Balans karşıt kuvvetlerin dengelenmesinden oluşan bir stabilizasyondur. 7. Çizgiler : Birbirine paralel iki çizgi en uyumlu yapıdır. Çünkü herhangi bir çatışma yoktur. 6

11 8. Baskınlık : Ünite için şarttır. Renk, şekil ve çizgiler baskınlık faktörü olabilir (12, 13). 2.3 ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR? Estetik diş hekimliği; mümkün olan en inandırıcı doğal diş dizisini kazandırırken, onu en üst standartlara yükseltmek biçiminde tanımlanabilir. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde bir hastanın görünüm ve gülüşünü hem sağlık hem de fonksiyon açısından konservatif yöntemlerle daha da iyileştirmek ve güçlendirmek mümkündür. En geniş anlamıyla estetik diş hekimliğinin tüm yönlerini kavramak ve sağlık, fonksiyon ve güzellik üçlemesini benimsemek, diş hekimine ideal diş hekimliği hizmetini sağlamada yardımcı olacaktır. İyi bir estetik diş hekimi, naturel dişleri çok iyi gözlemleyebilen, gözlemlediği açıyı dişlere yansıtabilecek iyi el pratiğine sahip olan kişidir yılında Pilkinton diş estetiğini Kendi sanatımızı göze çarpmayan, fark edilmeyen bir hale getirerek doğayı taklit etme veya kendi işimiz ile harmanlama bilimi olarak tanımlamıştır (14). 2.4 NEDEN ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ? Günümüzde estetik faktörlerin önem kazanması ve görünümünün güzelleştirmek isteyen hastaların sayısındaki artış, diş hekimliği sektörünü estetik diş hekimliği alanında daha fazla gelişmeye yöneltmiştir. Gülüşün yüz estetiği üzerindeki etkisi toplum tarafından kabul edilmiş olup daha güzel gülüşler daha iyi yaşam koşullarına denk tutulmaktadır. Estetik diş hekimliği de diğer estetik dallar gibi kişinin kendisine olan güveninin artmasına yardımcı olur. Yaratacağımız doğal bir gülüş sayesinde kişiler daha dinamik ve genç yüz ifadesine sahip olurlar (4). Estetik girişimlerin dişlere göre ayarlanmasını daha doğru olduğunu savunan Prof. Dr. Robert Goldstein Önce dişlerine estetik müdahale yaptıran bir çok 7

12 hastasının diğer ameliyatlardan vazgeçtiğini çünkü çok güzel göründüklerini belirlemiştir (4). 2.5 ESTETİK VE KOZMETİK DİŞ HEKİMLİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? Estetik ve kozmetik diş hekimliği bir çok çalışmada eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (15). Bununla birlikte aynı anlamlara gelmediğini savunan çalışmalar da vardır (16). 1-) Kozmetik restorasyonlarda fiziksel doku toleransları ve doku sağlığına dikkat edilmez. Örneğin hastaya acele güzel bir görüntü temin etmek amacıyla maksiler kesici dişleri üzerine yapılan kronun uzun kenarları enflamasyon ve irritasyona sebep olabilir. Uygun bir periodontal tedavi yapılıp doku reaksiyonlarının kaldırılmasıyla yapılan kron estetik bir krondur. 2-) Kozmetik diş hekimliğinde tedavi kısa dönemli planlanır. Örneğin maksiler anterior bölgede altı üyeli bir geçici köprü kısa süre için güzel görüntü ve fonksiyon sağlayabilir. Bunun yapmak için seçilen teknik ve materyal kısa ömürlü ve ucuzdur. Daimi köprü ise uygun görüntü ve fonksiyon sağlar. Seçilen materyallerin kalitesi önemli olup biyouyumludur. 3-) Kozmetik yaklaşımlar için ideal fonksiyon önemli değildir. Örneğin Nambiyalı bir kadının maksiler kesici dişlerinin insizal kenarının büyük bir bölümünün kozmetik amaçla alınması çiğneme fonksiyonunu olumsuz etkiler. Fakat estetik restorasyonlarda fonksiyonun doğru sağlanması önemlidir. 4-) Kozmetik çalışmalarda doğal yapının korunmasına veya taklit edilmesine önem verilmez. Örneğin maksiler kesici dişin dolgusundaki renklenmeler ve uzunluk farkları anormal bir görüntü yaratır. Bu durumda diş, beyazlatma veya veneer laminate restorasyon uygulamasıyla doğal estetik görüntüye kavuşur. 8

13 5-) Kozmetik restorasyonlarda çeşitli dental süslemeler uygulanabilir. Örneğin doğal diş minesi üzerine ya da altın kronlar üzerine uygulanan elmas inleyler hareketli parsiyel üzerine uygulanan kristal ya da parsiyel bir protezde maksiler kesici üzerine yapılan para işaretleri ya da altından oluşan incisal kenarlar gibi. Bunların çeşitli kültürlerde sadece güzelliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal statü ve gücü vurguladığı tespit edilmiştir (16). Kısaca kozmetik restorasyonlar dişlerin rengini ve şeklini değiştirerek, kişiye kısa sürede güzel bir görüntü kazandırmak amacıyla uygulanır. Basit teknik ve ucuz materyallerle kısa dönem için planlanır. Fonksiyon ve doku sağlığına pek dikkat edilmez. İdeal estetik diş tedavileri için endodontik, periodontolojik, ortodontik, cerrahi ve prostodontik tedavilerden ortak olarak faydalanılır. Amaç maksimum doğal görüntü, sağlık ve fonksiyonu uzun süreli sağlamaktır (16). 2.6 KAPSAMLI BİR ESTETİK İNCELEME NASIL YAPILIR? YÜZ KOMPONENTLERİ Dentofasial çekiciliğin bireyin psiko-sosyal mutluluğu açısından önemi ispatlanmıştır. Yapılan bazı araştırmalara göre dış görünüşümüz toplumsal yerimiz konusunda en önemli etkenlerden biridir. Özellikle de yüzümüz farklı mesajlar vermektedir. Bunlara örnek olarak, Gözler: Yaşam ışıltımızı yansıtır. Parlak ve canlı gözler mutluluğun ifadesi, donuk ve cansız gözler duygusal ve psikolojik açıdan mutsuzluğun ve depresyonun göstergesidir. Göze çarpan elmacık kemikleri: Özellikle gülümseyişte kişinin mutluluğunu gösterir. Sağlıklı ve parlak dişler: Genel vücut sağlığını 9

14 Düzgün konturlara sahip bir ağız: Gençliği ve canlılığı Yapılı ve iri bir çene: Güçlü kişilikleri temsil eder. Aksine zayıf ve küçük bir çene utangaç, çekingen kişiliği gösterir. Doğumumuzdan itibaren vücudumuz ve yüzümüz hem sosyal hem psikolojik gelişimimizi etkileyecektir. Bunun yanında estetiği etkileyen faktörler de vardır. İdeal estetik kavramı coğrafik konum, etnik ve sosyal yapıya göre değişebilmektedir (10). Örneğin yüz binlerce yıl önce Maya lar arasında ön dişlerin ön yüzeylerine turkuaz, yeşim ve hematit gibi yan değerli taşların yerleştirilmesi, daha çok kadın sanatkarlar tarafından yapılan çok gelişmiş bir uygulamaydı. Amerika Birleşik Devletleri nde 20. yüzyılın başlarında altınlarla dolu bir ağız hem estetik hem de zenginlik ve prestij gösterisi olarak kabul edilirdi. Aynı şey bizim Anadolu insanımız için de söz konusudur. Bu durumun azalmış olmakla birlikte, hala devam ettiğini söylemek mümkündür (17). Günümüz Türkiye sinde estetik olarak kabul edilmeyen altın kronlar hala Türkmenistan gibi bazı ülkelerde itibar ve zenginlik göstergesi olarak kabul edilmektedir (18). Diş hekimleri de estetiği geliştirmek amaçlı çalışmalar yapan önemli bir grubu oluşturmaktadır. Hastaların bir çoğunun başvurma nedeni beğenilmeyen fasial estetik ve göze hoş görünmeyen bir gülümsemedir. Bu tip şikayetlerle başvuran hastalarda incelenmesi gereken bazı kriterler vardır. Genel olarak hasta incelememizde yüz, dişdudak ilişkisi ve diş-diş eti ilişkisine bakılır. Yüzün incelenmesinde simetri ve orta hat önemlidir Diş-dudak ilişkisinde de dişlerin görünürlülüğü, gülme hattı ve diş-diş eti ilişkisinde ise renk, gingival marjinler, kontaklar, gingival yükseklik, gingivanın kapladığı alan önemlidir. Klinik olarak estetik öncelikle baş ve yüz tiplerinin tanımlanmasıyla başlar. Bizim için estetik açıdan öncelikli olan kranial tabandır. Boyutsal ve topografik 10

15 karakteristikleri açısından yüzün rehber düzlemini oluşturur. O nedenle yüz tipleri baş formlarıyla uyumlu olarak karşımıza çıkar. İki tip baş formu vardır Dolikosefal baş formu: (Resim 8) Yüz dar, uzun ve çıkıntılıdır. Kafatası horizontal olarak uzun, sagital boyut transversal boyuttan uzundur. Kafa tabanı düz ve uzundur. Ön ve arka kafa kaidesi arasındaki açı artmış, maksilla kafa tabanına göre öndedir. Mandibula büyüme yönü aşağı ve geriye doğrudur Brakisefal baş formu: (Resim 9) Yüz geniş, kare şeklindedir. Kafatası geniş daha yuvarlak ve küresel, kafa tabanına diktir. Açısal olarak ön ve arka kafa kaidesi arasındaki açı daralmıştır. Maksilla kafa tabanına göre geride mandibula öne ve yukarı konumlanmıştır. 11

16 Yüz formları Leftofroskobik Yüz Formu: (Resim 10) Burun dikey olarak uzun ve çıkıntılı, alın da çıkıntılı bir görünüme sahiptir. Frontal sinüsler geniştir, gözler daha derinde yerleşmiş yüz açık ve düzdür. Dudaklar alçak pozisyonda fasial profil retrognatik maksiller ark dar, uzun ve ilerdedir. Damak derindir Öroskobik Yüz Tipi: (Resim 11) Burun geniş az çıkıntılıdır. Alın yuvarlak hatlı ve şiş görünümlüdür. Frontal sinüsler ince, gözler yüzeydedir. Yüz geniş olmakla birlikte alt dudaklar daha çıkıntılıdır. Fasial profil dik ve konkavdır. Maksiller ark kısa, damak ise sığdır (19). 12

17 Yunan hekim Gallien ( ) de yaptığı bir çalışmada yüz tipleri ve karakterler arasındaki uyum araştırılmıştır. Buna göre insan yüz şekilleri dört farklı modelde gruplandırılmıştır (20). a-)empatik insan: Hacimli bir vücuda sahip olup, yavaş hareket eden sakin ve durgun bir karaktere sahiptir. b-)iyimser insan modeli: Sağlıklı bir yapıda olup gelişmiş torakslara ve spontan jestlere sahip neşeli karakterlerdir. c-) Sinirli insan modeli: Uzun bir yüz formu ve geniş bir üst esktremiteye sahiptirler. Geniş beyinsel alan dikkati çeker. d-) Sinirli, huysuz insan modeli: Dikdörtgen bir baş formuyla beraber düz kaşları olan coşkulu ve ateşli karakterin egemen olduğu tiptir. Sert ve çıkıntılı kas hatları özelliklerindendir (20). Yüzün genel olarak incelenmesinde parietal düzlemler ve frankfurt horizontal düzlemleri önemlidir. Bu düzlemlerde ilk dikkati çeken fasial simetridir. Yüzü de bölümlere ayırarak inceleyecek olursak: Birinci üçlü (Yüzün üst üçlüsü): Alın düzlemini içerir. Aşağıda orbita üst kenarı, yukarıda saçların başladığı çizgiye kadar devam eder. İkinci üçlü (Yüzün orta üçlüsü): Periorbital saha, burun (burun kanatları, colimella bölgesi), yanaklar (molar bölgesi, infraorbital saha ve paranazal saha) bölgesini içerir. Orbitanın üst kenarı ile okluzal plan arasında kalan sabit bölgedir. 13

18 Üçüncü üçlü (Yüzün alt üçlüsü) Dudaklar (dudaklar kapalı olduğunda tüm dişleri tamamen örtebilmelidir. Gülme anında da diş etinden itibaren 2mm. dişlerin ön yüzeylerinden 3-5 mm görülebilmelidir. Dişler, hem dinlenme anında hem de gülümseyişte görülebilmelidir. Çene (simetrisi, büyüklüğü ve şekli önemlidir) Submental saha ve çene açısı (normal, dar, geniş) incelenmelidir (21). Yüze profilden bakıldığında: Yüz uzunluğu: Trichion ve gnathion noktaları arasında ölçülür. (Resim 12 a) (Resim 12-b) (Resim 12-c) Yüzün üst üçlüsü: Glabella ve subnazal nokta arasıdır ve yüzün %30 luk kısmını oluşturur. Orta üçlü ve alt üçlüsü %35 lik kısımlarını oluştururlar. Yüzün orta üçlüsü: Burun: Nasion noktası genellikle üst göz kapağı hizasında bulunur. Burada önemli olarak iki açı bulunmaktadır. Bunlardan ilki nazofasial açıdır. Nazofasial açı, nasion-gnathion arası düzlemin burun kenarı ile yaptığı açıdır. Normali

19 derecedir. İkincisi nazolabial açıdır ve normalde derece arasındadır ancak üst dudağın protrüzyonuna ya da retrüzyonuna bağlı olarak değişebilir. Gözler Yanaklar Yüzün alt üçlüsü: Dudaklar (üst dudakla alt dudak arası mesafe 2 mm olmalıdır). Labiomental kıvrım Çene (Boyun bölgesi, zigomalar bölgesi ve burunla ilişkileri önemli). Submental saha Cunnigham insanların fiziksel güzelliklerinin matematiksel bir çerçevede araştırılmıştır. Yarısından fazlası güzellik yarışmalarında finalist olan 50 bayanla çalışılmış ve sonuçlar şöyle açıklanmıştır. 1-Gözlerin genişliğinin tüm yüze oranı 3/10 2-Çene uzunluğu tüm yüzün 1/5 i 3-Göz ile kas arası mesafe yüzün vertikal uzunluğunun 1/10 u 4-Burunun kapladığı alan tüm yüz alanının %5 inden küçük 5-İki commisura arası ağız genişliği tüm yüz genişliğinin yarısı olmalıdır (22). (Resim 13 a-b) 15

20 (Resim 13 c-d) (Resim 13 e-f) DİŞSEL KOMPONENTLER Bir insanın genel yüz hatları dahilinde onu güzel gösteren en önemli etkenin gözlerden sonra belki de dişler olduğu söylenebilir (9). Yüzün yapılarının genel oranları olduğu gibi dişler de yüze göre bazı oranlar çerçevesinde incelenir. Dişlerin yüze uyması da insanı cazip kılan, onu güzel gösteren en önemli etkenlerden biridir (9). Restore edeceğimiz dişlerde dikkat etmemiz gereken pek çok faktör vardır. Diş komponentlerini sıralayacak olursak Restore edilecek dişte: Büyüklük, biçim, şekil, renk, doku, oranları, yiv ve olukları önem taşır Çevre dişlerde Çevre dişlerle oranı, denge, sıra ve düzen, kontaklar, embraşürleri önemlidir. Genel olarak: Gingival konturlara, form ve dudak yapısına, gülme hattı, orta hatla ilişkisi dikkate alınmalıdır. Biyolojik ve fonksiyonel açıdan tedavinin şekli ve kullanılacak materyaller hekim tarafından seçilmelidir. Öncelikle doğal dişlerin büyüklüğü, yapısı, dokusu, rengi ve oranları incelenmelidir. 16

21 Büyüklük Büyüklük sadece diş estetiğinde değil tüm vücut estetiğinde önemlidir. Dişlerde tek başına büyüklükten çok, genel olarak yan dişlerle uyumlu büyüklüğü ve yüze göre büyüklüğü önemlidir (23). Yapılan bazı araştırmalar (9) yüzdeki bazı ölçümlerle, üst ön dişler arasında birtakım ilişkilerin varlığını ortaya çıkarmıştır. Örneğin; burun genişliği ile üst ön altı dişin genişlikleri toplamı uyumlu olmalıdır. Bilindiği gibi burun kanatlarından inen dikler kaninlerin tam ortasından geçer. İşte sağ ve sol kaninlerin tam orta noktaları arası mesafe, burun genişliğine eşittir. Buna göre ön grup dişler (santral, lateral, kanin) a)dar (30mm) b)orta (35mm) c)geniş (40mm) olarak üç gruba ayrılır. Fakat dişlerin gerçek genişliği biraz daha fazla olur. Çünkü kaninlerin tam orta noktasından ölçüm yapılmıştır. İnsanlarda yapılan antropolojik ölçümler sonucunda da bazı değerler elde edilmiştir (9). *Filtrum genişliği, üst birinci kesicilerin genişlikleri toplamına eşittir. *Üst birinci kesici dişin genişliği burun genişliğinin 1/4 üne eşittir. *Üst birinci kesici dişin genişliği filtrum genişliğinin ½ sine eşittir. *Üst birinci kesicinin genişliği, zigomalar arası genişliğin 1/16 sına eşittir. *Üst kaninlerin genişliği yüz genişliğinin 1/19 una eşittir. *Üst birinci kesicinin boyu, yüz yüksekliğinin 1/20 sine eşittir. *Üst ön dişlerin mesio-distal boyutlarının toplamı zigomalar arası mesafenin 1/3 üne eşittir (9). Sadece tek bir diş restore edilecekse öncelikle simetrik diş, eğer o da eksikse yandaki dişin büyüklüğü kriter olarak alınmalıdır. İnsizal kenarların takibi de yol gösterici olabilir (23). 17

22 Eğer diş aktif sürme evresindeyse ve bir restorasyon planlanıyorsa boyutlar önceden tahmin edilebilmelidir. Genç hastalarda üst dudak çizgisi ve dişin insizal kenar estetik olarak önemlidir. Maksiller santral kesici dişin insizal kenarının konumu belirlendikten sonra, diş orantılarının ve diş eti seviyelerinin insizal kenarın rehberliğinde kolaylıkla elde edilebilir. Maksiller santral kesici diş için ortalama kron uzunluğu değerleri 10.4 ile 11.2 mm arasında değişmektedir (24). Bunun yanı sıra santral kesici dişin lateral kesici dişten 2-3 mm, kanin dişten mm daha geniş olduğu, kanin dişin de lateral kesici dişten mm daha geniş olduğu görülmektedir (25). İnsizal kenarın uzatılması genellikle insizal aşınma, kısa kron boyu veya estetik olmayan diş/kron orantısının giderilmesi durumlarında endikedir. Aşırı uzun kron boylarında, estetik olmayan diş/kron orantılarında ya da periodontal sorunlar nedeniyle ortaya çıkan uzamış diş görüntülerinin giderilmesi için, insizal kenarın kısaltılması da söz konusu olabilir. Üst ön dişlerin üst dudak çizgisinden 2-3 mm uzun olması estetik olarak ideal olarak kabul edilir (26). Genç insanlarda ağız hafif açık iken maksiller dişlerin insizal kısmının yaklaşık 3.5 mm lik bölümü görünür, mandibuler dişler ise belirgin olarak gözlenebilir (27). Üst ön dişlerin dudak ilişkileri kişinin genç ve yaşlı görünümünü etkileyen faktörler arasındadır. Yaş ilerledikçe kasların gerginliği azalmaktadır. Bu maksiller kesicilerin görünürlüğü azalırken mandibuler kesiciler gittikçe daha görünür hale gelir. Üst santral dişlerin gülümseyişte ortaya çıkmaması kişiye yaşlı bir görünüm verir (27). Gülme esnasında dişlerin görünürlülüğü hesaplandığında erkeklerde 1.91 mm kadınlarda 3.40 mm olduğu gözlemlenmiştir (20). Dişlerin uzunluğu kadar genişliği de önemlidir. Uzunluk ve genişliğin orantılı olması gerekli bir faktördür. Özellikle diastema kapatmada bu oranların iyi ayarlanamaması hastaya kötü bir görünüm sağlayacaktır. Sears a göre (9) üst ön altı 18

23 dişin genişliği zigomalar arası mesafenin 1/3.3 ü kadar olmalıdır. Lee ye göre (9) burun kanatlarından indirilen çizgi kaninlerin tepe noktalarından geçmekte olup, bu çizgiler arasında üst kesiciler ve kanin dişler konumlanmalıdır. Justi ye göre (9) ise tüberler arası ve trigonum retromolare arası mesafenin toplamı 5 e bölünürse üst ön altı diş için gerekli mesafe elde edilmiş olur. Alt 6 ön dişin m-d boyutları toplamı toplamı, üst 6 ön dişin m-d boyutları toplamının 4/5 i kadardır (9). (Resim 14) Önemli bir nokta da kesici ve kanin dişlerin servikal genişlikleri genellikle birbirine eşittir. Kaninle olduğu kadar santral dişler arası büyüklük farkı da göze hoş görünmeyen tablolar ortaya çıkarır. Bu durum özellikle yüksek gülme hattına sahip kişilerde göze batar Biçim ve şekil Estetik restorasyonlarda en ideal olanı dişlerin doğal şeklidir. Eğer simetrik diş yoksa çevre dişlere göre diş şekillendirilir. Yüz şekli de diş şeklinin karakteristiği yansıtır. Beğenilmeyen bir diş şeklini düzeltmek için genellikle yüz şekline bakılarak karar verilebilir. Hastanın fotoğrafları ve modeller bize bu konuda yardımcı olacaktır (28). Dişleri şekillerini üçgensel, kare, oval olarak üç gruba ayırabiliriz. Kare Dişler: Karakteristik olarak vertikal yüz uzunluğu gelişmiş ve dişleri yüz yapısına uygun gelişmiştir. Servikal bölgede neredeyse kurvatür içermezler. Bu formlarından dolayı kontak alanı genişliğinin en büyük olduğu dişlerdir. Kesici 19

24 dişlerin kontakları labiolingual yönde kesici kenarla aynı hizadadır. İnsizal yönde hemen hemen insizal köşeye uzanır. Bu dişler komşusu ile noktasal kontaktan ziyade yüzey kontağı halindedir. Kanin kontakları da nispeten kesici kenara yakındır ve labiolingual yönde kesicilerle aynı hizadadır (29). (Resim 15) Üçgensel Dişler: Geniş kronlarına karşın servikal bölgelerinde (kole) belirgin bir daralma gösterirler. Bu da dişlere konik bir form verir. Keser dişlerde kontakt (özellikle üst keserlerde) insizoapikal yönde kesici kenarda başlar. Linguale doğru bir daralma gösterdiklerinden labiolingual olarak hafifçe labialde yer alırlar. Bu gruptaki kanin dişler son derece köşeli hatlara sahiptir. Mezyal kontakları kesici kenara yakın, distal kontakları distal yüzün hemen hemen ortasındadır (29). (Resim 16) Oval dişler: Santral çizgi düzgün ve incedir. Marjinal kenarla yuvarlak hafif açı yapar. Bu diş tipi üçgensel ve kare diş tipi arasında geçiş tipidir. Yüzeyleri genellikle dışbükeydir. Kesicilerin mezyal kontakları insizoapikal yönde kesici 20

25 kenardan itibaren kron yüksekliğinin ¼ ünde başlar. Labio-lingual yönde mezyal kenarın hafifçe lingualindedir (29). (Resim 17) Kesicilerin distal kontakları da aynı labiolingual pozisyondadır ancak insizogingival yönde kenardan itibaren kron yüksekliğinin yarısı ya da 1/3 ünde başlar. Oval kaninlerin kontak ilişkisi kare kaninlerdeki ile aynı özelliklere sahiptir. Yani kontakları kesici kenara yakındır (29). Diş şekillerini kolayca sınıflandırmak ve bunları yüz şekilleri ile ilgili olarak gruplara ayırabilmek kolay değildir. Ancak yüz ve diş şekilleri arasında bir uyum varlığı araştırmalar tarafından sunulmaktadır. Yazarlar yüzün yumuşak kısımları ile dişlerin şekli arasında da ilişki kurmaya çalışmışlardır. Örneğin Gerber (9) burun şekli ile üst birinci kesici dişler arasında uyum sağlanmasını önermiştir. Buna göre geniş burunlu insanlarda geniş ve kare diş, yukarıdan aşağıya doğru genişleyen burunları olan hastalarda da kolesi dar, kesici kenarı geniş dişler daha estetik olmaktadır. Alın ve yanaklar bombeli ise dişin vestibül yüzeyi de bombeli, alın düz ve yanaklar çökük ise düz olmalıdır (9). Üst ön dişlerin şekillerinin cinsiyet ile de yakın ilişkisi söz konusudur. Genellikle kadınlarda, kadın vücudunun özelliklerine uygun yuvarlak konturlu dişler bulunurken, erkeklerde daha köşeli ve keskin hatlı dişler bulunmaktadır (9). 21

26 Yüze ait bazı eğimler ve ölçümler de ön dişlerin şekli ile yüz şekli arasında bir ilişki bulunması gerektiğini doğrular. Bu eğimler ve ölçümler ön dişlerin temel şeklini belirler. Genellikle yüzün her iki tarafındaki eğimle simetriktir. Protetik diş hekimliğinde dişlerle dudaklar birlikte düşünülmelidir. Dişler daima dudakların hemen gerisinde yer almış olmalıdır. Çok ilerde olursa hemen dikkati çekecek buna karşın çok geride olursa yeterli ilgiyi çekemeyecektir. Ağzın bu bölgesine baktığımız zaman diş ve dudakları bir bütün olarak görmemiz ve bu bütünlüğü de yüzün genel hatları dahilinde onunla uyum içerisinde düşünmemiz gerekir (9). (Resim 18 a) (Resim 18-b) ( Resim 18 a ve b de Dişlerde kron boyu uzatılması yapıldıktan sonra dudak ve dişetiyle uyumu şekilde görülmektedir.) Dişlerin oranları Dişlerin oranları denildiği zaman iki durum anlaşılır. Birincisi her bir dişin kendi uzunluğu ile genişliğinin oranı, ikincisi ise dişlerin birbirleriyle olan oranlarıdır. Güzel bir görünüm elde edebilmek için bu iki oranın da uyumlu olması gerekir (30-31). Örneğin iki diş aynı genişlikte fakat farklı uzunlukta olduğunda uzun olan diş daha dar görünecektir. Diş oranları hakkında bazı teoriler ortaya atılmıştır. Dişin genişliğinin yüksekliğine oranı; ön dişler için 0.7/1 dir. Bu oran altın orana çok yakın bir orandır (32). 22

27 (Resim 19) Diş oranları hakkında kabul edilen genel konsepte göre santral kesicinin yüksekliğinin genişliğine olan oranı 10/8 olmalıdır. Bu 10/6 ya kadar estetik olarak kabul edilebilir. Genişlik uzunluğun %80 ini geçmemelidir (23). Yine farklı bir çalışmada (33) keser ve kaninlerin uzunluk/genişlik oranının %77-86 arası olduğu gösterilmiştir. Bir diğer oran da dişlerin genişlikleri ve birbirleriyle arasında olan orandır. Bu oran literatürde altın oran olarak kabul edilir. Altın oranlar diş hekimliğinde ideal yüz ve gülüş estetiği elde etmek için kullanılır. Altın oranlar tarih boyunca sanatta, mimaride ve matematikte ideal oranları yani estetiği elde etmede kullanılmıştır (23). (Resim 20) Yalnız her zaman bu mümkün olmayabilir. 23

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN Ön Bölgede Estetik Restoratif Uygulamalar Prof. Dr. L. Sebnem Türkün Estetiğin öneminin artması ile diş hekimlerine estetik talepler ile gelen hasta sayısında önemli bir artış olmuştur. Restorasyon ile

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

YRD. DOÇ DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU

YRD. DOÇ DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU YRD. DOÇ DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU Restoratif dişhekimliğinde estetiğin sağlanması için restorasyonların doğal diş rengi ile olan uyumu çok önemlidir. Renk seçimi hekim için zor ve titizlik gerektiren bir işlemdir.

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ön Bölge Diş Dizimi Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Diş Dizimi Doğal dişlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ 1. Kaide plağına iyice tutturulmuş. 2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır.

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Paslanmaz Çelik Gövde Yalıtım Sargısı Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Katalizör Yüzey Tabakası Egzoz Gazları: Hidrokarbonlar Karbon Monoksit Azot Oksitleri Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese

Detaylı

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU Molar dişlerin esas görevi çiğnemektir. Ancak premolar dişler gülümseme bölgesinde oldukları için estetik değerleri de vardır. Fonksiyon +

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI Temel Tasarım Etkinliği Gurup çalışması Yrd.Doç.Dr. Doğan Arslan Bu çalışmada Tasarım eleman ve ilkelerin neler olduğu açıklanacak. Her bir eleman ve ilkelere endüstriyel ürünler

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 4. ÜNİTE: OPTİK 5. Konu RENKLER ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 5. Konu (Renkler) ETKİNLİK-1 Cevapları a) b) c) ç) d) e) gül kısmı da, yapraklar da f) g) karpuzun

Detaylı

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ MEKANİK DUYULAR İnsanlarda dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi bir çok duyu bulunmaktadır. Bu duyulara mekanik duyular denir. Mekanik duyuların alınmasını sağlayan farklı

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > ">.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i...

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > >.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i... 1 Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1 P Cl 1.i... 1 1 - r cr Duo Fact - / o.*'* *. U / > ">.4 r Ö s * > ū :v... FORM KATALOĞU r< **. FSMDENTAL Formula of Science and Math P I EC I REPl Obelis

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında maya ve küf kolonileri kolayca sayılabilir. Gösterge boya, maya ve küf kolonilerini boyar, böylece kontrast sağlar ve sayım işlemini kolaylaştırır. Petrifilm Maya

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

DİREKT KOMPOZİT LAMİNATE VENEER VE İNDİREKT PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT KOMPOZİT LAMİNATE VENEER VE İNDİREKT PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı DİREKT KOMPOZİT LAMİNATE VENEER VE İNDİREKT PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

KLASİK FRAKTALLAR FRAKTAL ÖZELLİKLERİ VE BOYUT

KLASİK FRAKTALLAR FRAKTAL ÖZELLİKLERİ VE BOYUT KLASİK FRAKTALLAR FRAKTAL ÖZELLİKLERİ VE BOYUT.. KENDİNE BENZERLİK VE AFİNİTE Fraktal özelliklerinden bir diğeri de kendine benzerlikdir. Geometrik açıdan, aynı şekle sahip olan geometrik şekiller birbirine

Detaylı

AKILLI SİSTEMLER VE BİLGİ ÇAĞI ÜRÜNLERİ

AKILLI SİSTEMLER VE BİLGİ ÇAĞI ÜRÜNLERİ NEDEN METCO? -ÜST DÜZEY ÜRÜNLER VE İDDİALI MARKALAR -KURUMSAL VİZYON VE HİZMETTE MÜKEMMELİK PERSPEKTİFİ- DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA, DİNAMİZM VE KALICILIK HEDEFİ -İNNOVASYONLAR VE SIRADIŞI TASARIMLAR AKILLI SİSTEMLER

Detaylı

Işık. F. mak. Yansıyan ışık Nesne (3-Boyutlu) İmge Uzayı (2-Boyutlu)

Işık. F. mak. Yansıyan ışık Nesne (3-Boyutlu) İmge Uzayı (2-Boyutlu) I Ş I K Maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu oluşan elektromanyetik saçılımdır. Herhangi bir dalganın iki temel özelliği, dalga boyu frekans Dalga boyu ile frekansın çarpımı ışığın yayılma

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI III-Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Fotografik Emulsiyon & Renk Duyarlılığı Şekil 1.9. Göz eğrisi ile değişik film malzemelerinin karşılaştırılması. Fotografik

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR

DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR Duyu Algılama, Tepki Verme ve Beyin Algılama beyinsel analiz tepki Sıcaklık, ışık, ses, koku duyu reseptörleri: elektriksel uyarılara dönüşür Uyarı beyin korteksindeki talamus

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır.

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır. Ekran Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır. Ekrandaki tüm görüntüler noktalardan olusur. Ekrandaki en küçük noktaya pixel adı verilir. Pixel sayısı ne kadar fazlaysa

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

2. Ayırma Gücü Ayırma gücü en yakın iki noktanın birbirinden net olarak ayırt edilebilmesini belirler.

2. Ayırma Gücü Ayırma gücü en yakın iki noktanın birbirinden net olarak ayırt edilebilmesini belirler. DENEYİN ADI: Işık Mikroskobu DENEYİN AMACI: Metallerin yapılarını incelemek için kullanılan metal ışık mikroskobunun tanıtılması ve metalografide bunun uygulamasına ilişkin önemli konulara değinilmesi.

Detaylı

Toprağın katı fazını oluşturan kum, kil ve mil partiküllerinin toprak. kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine oranları toprağın

Toprağın katı fazını oluşturan kum, kil ve mil partiküllerinin toprak. kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine oranları toprağın TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 1. Toprağın Bünyesi (Tekstürü) Toprağın katı fazını oluşturan kum, kil ve mil partiküllerinin toprak kütlesi içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine oranları toprağın

Detaylı

11. BÖLÜM: TOPRAK SUYU

11. BÖLÜM: TOPRAK SUYU 11. BÖLÜM: TOPRAK SUYU Bitki gelişimi için gerekli olan besin maddelerinin açığa çıkmasını sağlar Besin maddelerini bitki köküne taşır Bitki hücrelerinin temel yapı maddesidir Fotosentez için gereklidir

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık 2. Ahenk ve ahenk fonksiyonu, kontrast, görünebilirlik 3. Girişim 4. Kırınım 5. Lazer, çalışma

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Renk. Ecs Laboratuvar Cihazları

Renk. Ecs Laboratuvar Cihazları Renk Ecs Laboratuvar Cihazları Renk Temelleri Rengin Algılanması Rengi algılamak için 3 öğeye ihtiyaç duyuyoruz. Işık, bir Obje ve Gözlerimiz. Eğer ışık yok ise göremeyiz. Eğer obje yok ise görecek birşey

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir.

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir. GÖRSEL TASARIM UNSURLARI Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Çekicilik Katan Unsurlar Gerçekçi Yazı Tipi Dikkat Çekici Şematik Stil Sayısı Dokunulabilir Benzeşik Büyük Harf Etkileşimli Dr. Sakıp KAHRAMAN Bayburt

Detaylı

İneklerde Sütçülük özellikleri. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

İneklerde Sütçülük özellikleri. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ İneklerde Sütçülük özellikleri Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Herhangi bir sığırın verimliliğini belirleyen ekonomik ömür süresini etkileyebilme yeteneğine sahip ve kalıtım yolu ile generasyonlara belirli ölçülerde

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı