EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01."

Transkript

1 EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa

2 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen tedavisi endikasyonları ve yan etkileri Oksijen tedavisi uygulanma şekilleri USOT uygulanımında kullanılan cihazlar

3 GİRİŞ Oksijen bir ilaçtır ve terapötik dozda, efektif dozda monitörize edilecek şekilde reçetelenmelidir. Oksijen tedavisi, hastane öncesi acil bakımın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Atmosferdeki oksijen oranı bilindiği gibi % 21 dir. Bu oran sağlıklı bir insanın yaşamını sürdürmesi için yeterli ancak özel durumlarda destek oksijen ted gerekli. McCoy RW. Respiratory Care 2013 O Driscoll BR. Howard LS, Davison AG. Thorax 2008; 63 Suppl VI

4 TARİHÇESİ 1967 yılında Levine ilk kez USOT un etkinliğini test etmiş, 1970 yılında Neff ve Petty Levine nin calışmasını genişleterek USOT ile mortalitenin azaldığını gostermiştir. ATS 1977 yılında, dirençli hipoksemili olgularda evde USOT kullanımını önermiştir. Yaşam süresinde uzama, nöropsikolojik fonksiyonlarda, entellektuel performansda, uyku kalitesinde düzelme sağladığı, hastanede yatış süresini kısalttığı, sekonder polisitemide Htc de ve PHT un progresyonunda azalma sağladığı bildirilmiştir. Ülkemizde oksijen konsantratörleri 1986 da kullanıma girmiştir. Yılda konsantratörün reçete edildiği, USOT alan hasta sayısının olduğu tahmin edilmekte. Düşük maliyetli olarak değerlendirilen konsantratör en sık oksijen kaynağı olarak kullanılmakta. Pekçalışan Kurtar N. Toraks Dergisi 2007

5 Diğer Tedaviler Chest. 2008;133(6):

6 OKSİJEN TEDAVİSİ MRC: Uykuda da olmak üzere 15 saatten fazla oksijen kullanmak mortaliteyi yarıya indirir (Lancet 1981:681-6) Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group (Ann Inter Med 1981, 93:391 8) MRC, Medical Research Council NIH, National Institutes of Health; NOTT, Nocturnal Oxygen Therapy Trial. Dr. Ahmet U. Demirden

7 British Medical Research Council Domiciliary (BMRCD) Ciddi hipoksemik ve kronik CO 2 retansiyonu olan KOAH ve KKY olan olgular En az 15 saatlik O 2 tedavisi O 2 tedavisi almayanlar 5 YILLIK TAKİP Report of the Medical Research Council Working Party. Long term domicilary oxygen therapy in chronic hypooxic cor pulmonale comlicating chronic bronchitis and emphsema. Lancet 1981 Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

8 KANDA OKSİJEN DÜZEYLERİ Normal aralık: SpO 2 %96-98 (sırt üstü pozisyonda 6 mmhg daha düşük) Hipoksemi; arteryel kandaki parsiyel oksijen basıncının 80mmHg nın altına düşmesi, hipoksi ise; hücre fonksiyonu için yeterli oksijenin sağlanamamasıdır. Yaşla birlikte azalır 100mmHg (0.3 x yaş) Uykuda azalır Uykuda en düşük SO 2 : Ortalama %90.4 ± 3.1, (2SD aralık) % Alkol ve sedatif alınırsa daha da düşer BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients. Thorax 2008;63(S6) vi1-68. Gries RE, Brooks LJ. Chest 1996;110:

9 HİPOKSİ TİPLERİ VE SIK GÖRÜLEN NEDENLERİ Hipoksemik Hipoksi Mekanizma Örnekler A-aO 2 Azalmış Fi0 2 Yüksek irtifa Normal Hipoventilasyon V/Q dengesizliği Sağ- sol şant (O 2 inhalasyonuna refrakter) Obesitehipoventilasyon, Nöromuskuler hst. KOAH, Astım, birçok intersitisyel AC hst ARDS, Pulmoner ödem, atelektazi, pnömoni Diffüzyon azalması Pulmoner emboli, İnterstisyel AC hst Normal Artmış Artmış Artmış Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

10 OKSİJEN TEDAVİSİNİN AMAÇLARI Hipoksemiyi düzeltmek Solunum iş yükünü azaltmak Miyokardiyal yükü azaltmak Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

11 Oksijen Tedavisi Oksijen renksiz, ışığı geçiren, tatsız, kokusuz bir gazdır ve yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Oksijen tedavisi, hastaya oda havasında bulunan oksijen miktarından daha yüksek konsantrasyonda oksijen uygulanması olarak tanımlanabilir. Onsekizinci yy.ın sonlarından itibaren birçok farklı hastalıkta inhale oksijen tedavisi kullanılmaya bağlanmıştır. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

12 Başağrısı Ajitasyon Davranış bozuklukları Uyku hali Konvülzyon Koma Ölüm Serebal iskemi Taşikardi Aritmi Pulmoner hipertansiyon& kor pulmonale Sol ventrikül disfonksiyonu RV afterloadunda artma Sempatik aktivasyon Serebral vazodilatasyon Ödem Sekonder polisitemi ATN Glomerular disfonksiyon ANP salınımı EPO salınımı Periferik kemoreseptörlerin uyarılması Takipne Hiperpne

13 Oksijen tedavisi endikasyonlar Kısa süreli (Akut) ve uzun süreli oksijen tedavisi olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilir.

14 Kısa Süreli (Akut) Oksijen Tedavisi Ani gelişen hipoksemi ve /veya hipoksi ile birlikte olan durumlarda, altta yatan neden kontrol altına alınıncaya kadar geçici oksijen tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Normal, orta yaşlı bir erişkinde oksijen destek tedavisi için PaO2 de sınır değer 60 mmhg olarak kabul edilir. Oksijen tedavisinde amaç PaO2 yi 60 mmhg nın ve satürasyonu %90 ın üzerinde tutmaktır. Farklı klinik durumlarda hedef PaO2 değeri artırılıp veya azaltılabilir. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

15 Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

16 Uzun Süreli (Kronik) Oksijen Tedavisi USOT, kronik hipoksemi ile seyreden kronik solunum yetmezliği bulunan hastalarda düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemi. KOAH en büyük grubu oluşturmakta. KOAH lılarda oksijen tedavisi ile yapılan ilk çalışmalarda 4-8 hafta süre ile uygulanan sürekli oksijen tedavisinin egzersiz toleransında düzelme, Hct düzeylerinde ve pulmoner arter basıncında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

17 USOT KOAH Ağır kronik astım İPF Kistik fibrozis Bronşektazi Pulmoner vasküler hastalıklar Akciğer kanseri KKY Uyku apne Son dönem hastalık ( palyasyon) Morbid obezite

18 USOT : Etki mekanizması

19 Uzun Süreli Oksijen Tedavisi (USOT) Sağ kalp yetmezliğinde düzelme (PVR yi düşürerek) Hipoksemiye ikincil polisitemiyi düzeltir Nörofizyolojik fonksiyonları, efor kapasitesini artırır, anksiyete ve depresyonu azaltır Uyku kalitesini artırır Kardiyak aritmileri azaltır Yaşam kalitesini artırır Yaşam süresini uzatır

20 Oksijen Tedavisinin İstenmeyen Etkileri Oksijen tedavisinde en önemli risk, oksijen cihazlarının taşınması, doldurulması ve kullanılmasına ilişkin kazalar ve yangındır. Hasta ve ailesi bu konularda uyarılmalı, oksijen kaynağı ısı veren sistemlerden uzağa yerleştirilmelidir. Yüksek konsantrasyonda oksijene maruziyetin potansiyel yan etkileri, normal fizyolojik fonksiyonlarda değişiklikler, oksijen aracılı doku hasarı/oksijen toksisitesi ve karbondioksit retansiyonudur. Başlıca ekstrapulmoner fizyolojik etkiler eritropoezin supresyonu, sistemik vazokonstrüksiyon ve kardiyak outputta azalmadır. Bunlar çoğunlukla klinik olarak önemsiz etkilerdir. Pulmoner fizyolojik etkiler ise hipoksik solunum dürtüsünün baskılanması, pulmoner vazodilatasyon ve absorbsiyon atelektazileridir. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

21 Oksijen Tedavisinin İstenmeyen Etkileri Yüksek konsantrasyonda oksijen aynı zamanda sitotoksiktir. Oksijen toksisitesinde doku hasarına neden olan moleküler ve hücresel patolojinin, direkt olarak oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak oluşan serbest oksijen radikallerinin aracılığıyla geliştiği düşünülmekte. Uzun süreli oksijen tedavisi esnasında özellikle Pa02 basıncı 60/65mmHg civarındayken ve inspire edilen oksijen fraksiyonu %35-40 ın altındayken C02 retansiyonu beklenmez. Uzun süreli oksijen tedavisinin yaşam süre ve kalitesi üstüne olumlu etkileri toksik etkisi ile kıyaslanmayacak kadar çoktur. Oksijen tedavisinin başarılı olması için hastanın tedavisinin yararları ve uygulanması konusunda bilgilendirilmesi ve önerilen şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda da izlenmesi gerekmektedir. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

22 USOT UYGULAMA YÖNTEMİ Sürekli oksijen tedavisi Kesintili oksijen tedavisi

23 UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI İstirahatte hiperkapni olsun veya olmasın PaO 2 <55 mmhg veya SaO 2 <%88 PaO mmhg veya SaO 2 %89 ve Kalp yetersizliği EKG de p pulmonale (pulmoner hipertansiyon) Polisitemi (htc>%55) Periferik ödem

24 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

25 OKSİJEN TEDAVİSİ ALGORİTMASI Akut atak sonrası Optimal medikal tedaviye rağmen Pa0 2 < 55mmHg, Sa 0 2 < 88 PaO mmhg + Kor P gün İçinde AKG tekrar kontrol evet Sa 0 2 > % 90 olacak Şekilde O 2 reçete et evet İstirahat halinde akımı titre et (Sa 0 2 > % 90 olacak şekilde) Egzersiz ve dispneye 1 l/dk ekle Pa0 2 55mmHg <, Sa 0 2 < % 88 PaO mmhg + Kor pulmonale, polsitemi İstirahat, uyku,egzersiz evet evet hayır Atak sırasında hipoksemi saptandı mı? hayır O 2 ted. devam et O 2 ted. kes Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

26 KESİNTİLİ OKSİJEN TEDAVİSİ Düşük egzersiz düzeylerinde PaO2<55 mmhg, SaO2< %88 Uykuda PaO2 5 dk boyunca <55 mmhg, SaO2<%88 Uykuda PaO2 de 20 mmhg, SaO2 de %5 düşme Dr. Akın E. BALCI sunumundan

27 OKSİJEN VERMEK İÇİN KULLANILAN CİHAZLAR Oksijen tüpleri Sıvı Oksijen Sistemleri (Likit Oksijen Sistemleri) Oksijen Konsantratörleri

28 Oksijen Sistemleri Sıkıstırılmış gaz silindirleri (Oksijen Tüpleri) TSE /T1 nolu standardına göre su kapasitesi 0.5 litreden 150 Lt.ye kadar değişebilen, dikişsiz gaz tüpleridir. Oksijen basınç altında çelikten yapılmış tüplerin içerisine doldurulur. Bu tüpler kullanıldıkları yere göre çeşitli büyüklüktedirler. Şuan piyasada 2, 3, 5, 10, 20, 40 ve 50 litrelik oksijen tüpleri bulunmakta. Oksijen tüpü ile birlikte, tüpün içindeki yüksek basıncı düzenleyen göstergeli basınç düzenleyici, hastaya verilen akımın ayarlanmasını sağlayan akım ölçer ve tüpten kuru olarak gelen oksijeni nemlendiren nemlendirici gereklidir. Kullanım miktarı ve tüpün büyüklüğüne göre değişmekle birlikte genellikle 3 saat ile 2-3 gün (2L/dk akım hızı ile) içerisinde biterler. Oksijen tüpleri, maliyet, kullanım ve bakım koşulları açısından evde USOT için çok uygun değildirler. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

29 McCoy RW. Respiratory Care 2013

30 Oksijen tüpleri C:\Documents and Settings\XP\Desktop\oksijented\oksijen tedavisi.mht

31 OKSİJEN TÜPLERİ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR Yüksek akım Orta maliyet Erişilebilirlik Taşınabilirlik Onarım işi az Ağırlığı fazla Sık doldurma gerekli Kazalardan korunmalı Aylık 450 YTL Ortalama fiyatlar: YTL YTL manometre

32 Sıvı Oksijen Sistemleri (Likit Oksijen Sistemleri) Oksijenin sıvı halde depolandığı ana tank ve ana tanktan sıvı oksijen doldurulabilen taşınabilir üniteden oluşur. Silendirlere göre farklı avantajlara sahiptir. 1 litre likid oksijen, 860 lt gaz oksijen sağlar. McCoy RW. Respiratory Care 2013

33 SIVI OKSİJEN SİSTEMLERİ AVANTAJLAR Küçük Portatifler Orta akım Hafif Taşınabilir Kolay doldurulur Orta Boy Portatifler DEZAVANTAJLAR Pahalı Markalar uyumsuz Oksijen sarfı Yanık riski Sık bakım gerekliliği Sınırlı erişilebilirlik Ortalama 8 saat Büyük Portatifler Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

34 McCoy RW. Respiratory Care 2013

35 Oksijen Konsantratörleri Konsantratörler, elektrik enerjisi ile çalışan, oda havasından nitrojeni ayrıştıran, oksijeni konsantre ederek (% saflıkta) hastaya veren cihazlardır. Oksijen akım hızı arttıkça oksijen konsantratörlerinin etkinliği azalır. Bu nedenle 4 L/dk oksijen akım hızından daha çok oksijen ihtiyacı olan ağır hipoksemik hastalara önerilmez. Çalışmalarda 5 ve 10 lt/dk oksijen veren konsantratörler arasında ted etkinliği açısından farklılık yok. McCoy RW. Respiratory Care 2013

36 OKSİJEN KONSANTARTÖRÜ Atomizer eklenebilirse Nebulizasyon sağlar 750 dolar Ülkemizde ise SGK 900 TL ödeme yapıyor. Oksijen konsantratöründe yılda 2 su kabı, 4 büyük ve küçük keçe, 2 filitre değişimi geri ödemeli sağlık kurulu raporu ile yapılabiliyor.aslında 6 ayda bir oksijen üretimi de bakılmalı (bakım 50TL hasta bu ücreti veremiyor ve kurum ödemiyor). McCoy RW. Respiratory Care 2013

37 OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİ Portatif Transportatif Ev tipi Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

38 AVANTAJLAR Sınırsız gaz volümü Düşük maliyet İyi erişilebilirlik DEZAVANTAJLAR Akım hızı sınırlı Taşınamaz Ağırlığı fazla Elektrik bağımlı Sık kontrol gerekir Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

39

40 HANGİ HASTAYA SABİT HANGİ HASTAYA AMBULATUAR SİSTEM? Yatağa bağımlı hastalar, yaşadığı yerden haftada iki saattten fazla uzak kalması gerekmeyen hastalara : oksijen konsantratörü ile beraber acil durumlar ve mobilizasyon için kullanacağı oksijen tüpü verilmelidir Haftada 6 saatten fazla evden uzak kalması gereken, rehabilitasyon yada egzersiz programlarına, toplumsal aktivitelere katılan hastalara: ambulatuar sistemler verilmelidir

41 Oksijen tedavi hedefi Rehber grubunun konsensus önerisi : Akut olarak kötüleşen hastalarda 94-98% (Dikkat. 70 y üstü hastalarda sat 94 altı ancak hasta stabil ise oksijen ted.e gerek yok) Hiperkapnik solunum yetmezliği riski olanlar: 88 92% O Driscoll BR. Howard LS, Davison AG. Thorax 2008; 63 Suppl VI

42 Rebound Hipoksemi Yüksek oksijen tedavisi nedeniyle hiperkapni ağırlaştıysa (ph 7.23 PaCO 2 96mmHg PaO 2 250mmHg) Oksijeni birden KESME: Alveol gaz hesaplarına göre yüksek PaCO 2, PAO 2 nin azalmasına neden olur. (PAO 2 PIO 2 PACO 2 /RER) Oda havasına geçilirse: PAO 2 = = 30 mmhg PaO 2 daha da düşer Hastanın şuuru açık ve koopere:oksijen %35 e in Hasta uykuya meyilli: mekanik ventilasyon Bayram N. TTD 7 Mayıs 2010, İstanbul 42

43

44 OK un 9 (%45) hastada uygun endikasyonla yazılmadığı (uygunsuz AKG değerleri, yetersiz ted suresi, sigara kullanımı), hastaların 13 (%65) unun tanılarına uygun ilacları ullanmadıkları ya da eksik kullandıkları, hicbirisine ilac ve oksijen kullanımıyla ilgili yeterli eğitim verilmediği tespit edilmiştir. Hastalar OK larını ortalama 6.17 ± 5.56 h/gun kullandıklarını ifade etmelerine karşın, OK sayaclarına gore bu değer ortalama 4.86 ± 5.50 h/gun bulunmuştur. Sadece 4 (%20) hastada gunluk oksijen kullanımı 15 saatin uzerindedir. OK u sağlayan firmaların cihazlara periyodik bakım yapmadıkları gorulmuştur. Türker G. Solunum Hastalıkları 2002

45

46 Oksijen Verme Yöntemleri A. Düşük akımlı oksijen verme cihazları Nazal kanül Nazal yada orofarengeal kateter Basit oksijen maskesi Rezervuarlı yüz maskeleri Rebreathing maskeler Parsiyel rebreathing/kısmi geri solunumlu maske Nonrebreathing/geri solunumsuz maske) Transtrakeal katater Orantılı gaz dağıtım maskesi (sequential gas delivery mask) B. Yüksek akımlı oksijen verme cihazları Jet karışımlı ventüri maskeleri Rezervuarlı nebülizörler, nemlendiriciler Hava-oksijen blenderleri Mekanik ventilasyon

47 Düşük akımlı oksijen verme cihazları Bu sistemlerde, hastanın dakika ventilasyonunun bir kısmı saf oksijen olarak karşılanırken, kalan kısmı oda havasından tamamlanır. Tidal volümdeki küçük değişiklikler, alınan oda havası miktarında da değişikliklere neden olduğundan bu cihazlarla sabit oksijen konsantrasyonu sağlanamayabilir. Bu nedenle sabit FiO2 ihtiyacı bulunan hastalarda düşük akımlı oksijen verme cihazları dikkatli kullanılmalıdır. İnspire edilen oksijen konsantrasyonu, özellikle anormal solunum paterni olan hastalarda her inhalasyonda değişiklik gösterebilir; yüzeyel solunumda artar, hiperventilasyonda düşer Kronik CO 2 retansiyonlularda (örneğin KOAH) bunları kullanmak uygun değil. Tip I solunum yetmezliği (pulmoner ödem, emboli vs) olan hastalarda uygundur Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

48 Nazal kanül Hastanın burun deliklerine yerleştirilen, iki açık ucu bulunan plastik, kauçuk gibi maddelerden yapılmış ince hortum sistemidir. Verilen oksijen miktarı, sabit değildir; dak vent, solunum hızı ve tipi, ÜSY anatomisine göre değişkenlik gösterir. Oksijen akımındaki her bir litrelik artışın solunan oksijen fraksiyonunu (FiO2 yi) %4 oranında artırdığı kabul edilir. FiO2 kabaca şu formülle hesaplanabilir: FiO2 =%20+ (4xO2 akımı L/dk). Nazal kanüller düşük akımlı oksijeni nazofarinkse 1-6 L/dk arası akımla verebilirler ve karşılık olarak FiO arasında değişir. Daha yüksek akımlar FiO2 yi %44 ten fazla artırmaz ve müköz membranlarda kuruma ile sonuçlanabilir. Uzun süreli ted.de oksijen tasarrufu sağlaması amacıyla ekspirasyon sırasında oksijenin dışarı kaçmasını engelleyen çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Rezervuarlı nazal kanülde, ekspirasyon sırasında 20 ml ekstra oksijeni depolayan bir kese bulunur Oksijeni hasta soluk verirken depolar ve inspirasyon başlangıcında hastaya bolus şeklinde verir. TTD Solunum Cihazları Rehberi Rezervuarlı nazal kanül

49 Nazal kanül Avantajları Kullanımı basit. Hareket, yeme, içme, konuşma ve uyumaya engel olmaz. Dezavantajları %44 den fazla oksijen konsantrasyonu sağlamaz. Burun tıkanıklığı varsa kullanılamaz. Baş ağrısı ve deride irritasyon yapabilir. Kolaylıkla yerinden çıkabilir. Kullanım önerileri 5-6 L/dk dan daha fazla O2 akımına ihtiyaç olduğunda başka bir cihaz tercih edilmelidir. 4 L/dk dan daha düşük akım hızlarında nemlendirme gerekmez.

50 Nazal yada orofarengeal kateter Burun girişinden orofarenkse kadar itilen distal kısmında birkaç çıkış deliği olan plastik kataterlerdir. İtilme mesafesi burun kanadı ile kulak memesi arasındaki mesafe kadardır. Her 8 saatte bir yenisi ile değiştirilmeli ve iki nazal pasaj dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. Epiglot refleksi yeterli değilse bu yolla verilen oksijen akımı, özefagusa yönelerek mide distansiyonuna neden olabilir Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

51 Basit oksijen maskesi Burun ve ağzı kapatan orta yoğunlukta (%50-60 a kadar) oksijen konsantrasyonları verebilen maskeler. Nazal kanül kullanımında olduğu gibi, solunan oksijenin bir kısmı oda havasından sağlandığından, FiO2 sabit değildir. Dak ventilasyonundaki değişiklikler ile FiO2 değişir. Basit yüz maskeleri ile oksijen ted sırasında, maske içerisinde CO2 birikimini önlemek için oksijen akımı en az 4-6 L/dk olmalı. (FiO 2 %35-55). Daha düşük dozda oksijen verildiğinde maskede CO2 birikimine yol açabilir. Maskeler yeme, içme ve ekspektorasyona engel olabilir, uyku sırasında yerinden çıkabilir.

52 Basit yüz maskesi Dezavantajları FiO 2 değişken; solunum hız ve paternine bağlı. %55 den fazla oksijen konsantrasyonu sağlamaz. Uzun süreli tedavi için uygun değildir. Yeme, içme ve konuşmaya engel olur. Deride irritasyon yapabilir. Kullanım önerileri Maske içine ekspire edilen CO 2 nin geri solunmasını engellemek için en az 5 L/dk akım hızı olmalıdır. Nemlendirme gerekmez. Ahmet İLVANLI sunumundan

53 Rezervuarlı yüz maskeleri (Parsiyel rebreathing/ kısmi geri solunumlu maske, nonrebreathing/ geri solunumsuz maske): Partial rebreather mask ( kısmi geri dönüşlü maske ) - bir basit maske ve ona bağlı şeffaf torbadan (rezervuar) oluşmakta. Maske ile torba arasında iki yönlü hava geçiren bağlantı tüpü vardır. Önce, oksijen torbaya bağlanır sonra maske hastanın yüzüne takılır. Torbaya doldurulan oksijenin miktarı, hasta soluduğunda torbanın üçte ikisi dolu kalacak kadar olmalıdır. Çünkü hastanın verdiği soluk torbaya dolacak, torbanın içindeki oksijenle karışacak ve oksijen yüzdesi hasta soluk alırken, verdiği soluğa yakın olacaktır. Dakikada 6-10 litre arasında bir akış hızı ile verildiğinde, yoğunluğu % arasında değişen oksijen sağlar.

54 Rezervuarlı yüz maskeleri (Parsiyel rebreathing/ kısmi geri solunumlu maske, nonrebreathing/ geri solunumsuz maske) Rezervuarda inspirasyon gazını, ekspirasyon gazından ayıran tek yönlü bir kapak yoksa cihaz parsiyel rebreathing/kısmi geri solunumlu maske olarak adlandırılır, hastanın ekspirasyon havasının bir kısmını tekrar inhale etmesine izin verir, %80-85 konsantrasyonda oksijen uygulanabilir. Oda havasının solunmasını engelleyen sadece rezervuardan solunuma izin veren tek yönlü bir kapak varlığında, nonrebreathing/geri solunumsuz maske olarak adlandırılır. Maske hastanın yüzüne sıkıca yerleştirildiğinde hastaya %100 e ulaşan FiO2 değerleri verilebilir. Trakeostomi, endotrakeal tüp gibi yapay solunum yolu olmayan hastalarda 0.6 (%60) ın üzerinde FiO2 gerektiğinde yüz maskesine bir rezervuar ( cc) eklenerek FiO2 düzeyleri artırılabilir. Rezervuarda yeterli distansiyonun sağlanması ve CO2 nin maskeden eliminasyonu için 5-8 L/dk lık akım hızı ile oksijen uygulanması gereklidir. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

55 Transtrakeal katater Estetik nedenlerle yüzlerinde kanül veya maske taşımak istemeyenlere ince perkütan kateterle 2. ve 3. trakea aralığından içeri girilerek transtrakeal oksijen uygulanır. Bu yöntemde sürekli nazal oksijen sistemine oranla %37-58 daha az oksijen tüketildiği bildirilmektedir. Akım hızı L/dk FiO 2 %22-45 Avantajları Kolay ve rahat kullanım Daha az oksijen gereksinimi Hareketlilik sağlama Egzersiz kapasitesinde artma 24 saat oksijen kullanma imkanı Koku, tat alma duyusu ve iştahta düzelme Dezavantajları Bronkospazm, wheezing (astmatiklerde) Öksürük Deri altı amfizemi Trakeal kondritis Trakeal giriş yeri etrafında skar gelişimi

56 Orantılı gaz dağıtım maskesi (sequential gas delivery mask) Yüksek konsantrasyonda oksijen alması gereken hastalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Bir valv ile birbirinden ayrılmış ınspiratuar ve ekspiratuar bölümleri bulunan aparatın, nazal maskeye eklenmesi ile oluşturulmuştur. Ekspiryum sırasında valvin kapanması ile ekspire edilen gaz tamamen dışarı atılırken, inspiratuar bölümündeki rezervuara oksijen dolar ve hasta nefes aldığı an, inspiratuar rezervuardaki oksijeni direkt solur. Hastanın ilk olarak saf oksijeni solumasının ve ASY na ulaşan ilk havanın saf oksijen olmasının, oksijen dağılımını düzelttiği görüşüne dayanır. Nonrebreathing maske ve venturi maskesine göre, 8 l/dk oksijen akım hızında daha yüksek FiO2 değerlerine ulaşılabildiği bildirilmiştir. Henüz Türkiye de satışa sunulmamıştır. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

57 Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

58 YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN SİSTEMLERİ Jet karışımlı ventüri maskeleri Rezervuarlı nebülizörler, nemlendiriciler Hava-oksijen blenderleri Mekanik ventilasyon Düşük konsantrasyonda FiO 2 (%24-35) sağlarlar CO 2 retansiyonu riski olan olgularda bu riski azalttığı için tercih nedeni Yüksek akım Ekspirasyon havasının Tekrar solunmasını engeller Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

59 Yüksek akımlı oksijen verme cihazları: Hastanın anatomik ölü boşluğunu aşan hacimde bir rezervuar yardımıyla veya çok yüksek akımda oksijen uygulayarak, belirlenmiş FiO2 değerlerinde oksijen sağlayan sistemlerdir. Başlıca endikasyonları, kontrollü FiO2 gereken hastalar ile solunum ihtiyacı düşük akım sistemlerinin kapasitesini aşan genç hastalardır. Düşük akımlı cihazlarla karşılaştırıldığında bu cihazlar inhale edilen gaz karışımını tamamen kontrol edebilir ve solunumdaki değişikliklerden etkilenmeksizin sabit bir FiO2 sağlarlar. Venturi maskesi ve mekanik ventilatörlerde kullanılan hava-oksijen karıştırıcıları yüksek akımlı oksijen verme cihazlarıdır. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

60 Venturi maskesi: Düşük yoğunlukta ( % oranında ) oksijen vermek üzere, özel olarak geliştirilmiş maskedir. Basit maske ve oksijeni aktarmak üzere değişik oranlarda oksijen geçişine izin veren değişik renkli adaptörlerden oluşmaktadır. Adaptörler, hastanın verdiği soluğun bir kısmının dışarı çıkmasına olanak sağlarken, diğer kısmının tüpten gelen oksijenle karışarak hastaya verilmesini sağlar. Böylece sürekli ve aynı yoğunlukta oksijen verilmiş olur. Venturi maske özellikle hafif solunum sıkıntısı olan KOAH ta kullanılmaktadır. Akım hızı Ayarlanabilir. Venturi tübü değiştirilerek akım hızı 2-12 L/dk arasında değiştirilebilir. FiO 2 %24-50 O Driscoll BR. Howard LS, Davison AG. Thorax 2008; 63 Suppl VI

61 Venturi valvleri renklerine göre akım hızları Valv Akım Hızı Oksijen Konsantrasyonu Renk (L/dk) (%) Mavi 2 24 Beyaz 4 28 Sarı 6 35 Kırmızı 8 40 Yeşil Üretici firmaya göre adabtörlerin renk ve akımları değişebileceği için, kullanım talimatı mutlaka okunmalıdır.

62 Venturi maskesi Özellikle hiperkapneik KOAH lı solunum yetmezliklerinde % lik venturiler önerilir Avantajları Hastanın solunum paterninden bağımsız olarak istenilen oranda sabit olarak oksijen verilebilir. Mukoz membranlarda kuruluğa neden olmaz. Dezavantajları FiO 2 sadece maske adaptörüne göre değişir (.24,.28,.31,.35,.40 ve.50). Uzun süreli tedavi için uygun değildir. Yeme, içme ve konuşmaya engel olur. Deride irritasyon yapabilir. Kullanım önerileri Nemlendirme gerekmez. Adaptörlerin renk kodları universal değildir; farklı üreticiler farklı renk kodlamaları kullanabilir. A.İlvanlı sunumundan

63 Hava-oksijen karıştırıcıları Diğer yüksek akım cihazları havaoksijen karıştırıcılarıdır. Bir havaoksijen karıştırıcı, mekanik ventilasyon sırasında oksijen sağlar. FiO2, % arasında değişebilir. Börekçi Ş. TTD Solunum Cihazları Rehberi 2011

64 Hangi hastaya hangi maske? Normal vital bulguları olan, örneğin postoperatif hafif saturasyonu düşmüş hastalar, evde uzun süreli oksijen tedavisi alanlar Yüksek konsantrasyonda O 2 gereken, ancak kontrollü O 2 olması gerekmeyen şiddetli astma, akut sol ventrikül yetmezliği, pnömoni, travma, şiddetli sepsis gibi durumlar. (Ekspire edilin havayı rezervuar dışına atarak CO 2 geri solunumunu önlemek için daima asgari 5 L/dk akım hızı ile olmalıdır) Kontrollü oksijen tedavisinin gerektiği KOAH akut atakları Basit yüz maskesi Nazal kanül Basit yüz maskesi Rezervuarlı maskeler Venturi maskesi İlvanlı

65 NEMLENDİRİCİLER ŞART MI? Düşük akımda oksijen uygulanmasında ve kısa süreli yüksek doz oksijen uygulanımında gereksiz 24 saatten uzun süreli yüksek doz oksijen uygulanacak olanlarda kullanılmalı Ancak trakestomili hastalarda kullanımı çok yararlı Sekresyonlarını atmada zorluk yaşayanlarda kullanımı önerilir O Driscoll BR. Howard LS, Davison AG. Thorax 2008; 63 Suppl VI

66 REÇETELEME Verilecek O 2 kaynağı ne olmalı Verme şekli Kullanma süresi Akım hızları ne olmalı İstirahatte Uykuda Egzersizde Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

67 Oksijen tedavisinin sonlandırılması Oksijen tedavisi, hasta oda havası solurken uygun oksijenizasyon sağlandıysa (PaO2>60 mmhg veya SaO2>%90) sonlandırılmalıdır. Oda havası solunuyorken ve Oksijen kesildikten 5 dak sonra satürasyona bakılmalı ve 1 saatlik süreçte satürasyon değeri düşmüyorsa oksijen ted kesilebilir. Fakat hipoksemi olmaksızın doku hipoksisi şüphesi varsa, oksijen tedavisini sonlandırmak için asit baz dengesi ve vital organlar ile ilgili klinik bulguların dikkate alınması gerekir. O Driscoll BR. Howard LS, Davison AG. Thorax 2008; 63 Suppl VI

68 EFFEKTİF OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ FAKTÖRLER Solunum yetmezliği ve hava yolu obstrüksiyonunun derecesi İlk reçetelemede 15 saat ve üzerinde kullanım önerisi Oksijen tedavisi konusunda eğitim Sigara bırakma Tüm ev işlerinde oksijen kullanımı Yan etkilerin olmaması Atasever A. TTD 9.Yıllık Kongresi

69 SONUÇ Mutlaka hasta akut dönemi atlattıktan sonra ve stabil dönemde iyi karar verilerek uygulanmalı Hasta kullanım konusunda iyi eğitilmeli Uzun dönemde oksijen ihtiyacı tekrar değerlendirilmeli Maliyet analizi çok iyi yapılmalı

70 SABIR VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

Oksijen Tedavisi. ermin Börekçi, Sema Umut

Oksijen Tedavisi. ermin Börekçi, Sema Umut Oksijen Tedavisi ermin Börekçi, Sema Umut stanbul Üniversitesi Cerrahpa a T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal. stanbul, Türkiye 12 çerik 1. Oksijen Tedavisi ve Endikasyonlar a. K sa Süreli Oksijen

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİKLERİ

SOLUNUM YETMEZLİKLERİ SOLUNUM YETMEZLİKLERİ Prof. Dr. Mehmet GÜL Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı KONYA & Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL Giriş Solunum,

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar?

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR. AKG analizi ile Asit Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

KONTUR. Fizyolojik etkileri. Ticaret Sicil No : 572379. konusudur. Klinik Önemi. neden olur.

KONTUR. Fizyolojik etkileri. Ticaret Sicil No : 572379. konusudur. Klinik Önemi. neden olur. ax: 0216 572 67 99 konusudur. 1. 2. Klinik Önemi Spontan solunum hastalarda % 75 - Rebreathing (geri soluma) neden olur. Fizyolojik etkileri 1 - CO2 retansiyonu : 2 - Çünkü taze gaz + ekspire edilen gaz

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32.

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32 Oksijen vücuda solunum yoluyla girer, akciğerlerde hava keseciği ile kılcal damarlar arasındaki zara ulaşır

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Dr. Kürşat Uzun Sunum düzeni Epidemiyoloji Solunum yetmezliğinin Patofizyolojisi Sınıflama-Tanım Akut Hipoksemik SY Hiperkapnik SY Tedavi Epidemiyoloji

Detaylı

NON-ĐNVAZĐV MEKANĐK VENTĐLASYONDA UYGULAMA TEKNĐKLERĐ VE AYARLAR Doç. Dr. Mehmet GENCER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı TANIM Hastanın kendi başına solunum işini

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK

OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK AMAÇ Oksijen tedavisi indikasyonları, yöntemleri ve istenmeyen etkileri hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Hipoksemi nedenlerini

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ DOÇ. DR. A. SADIK GİRİŞGİN KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI KONYA-TÜRKİYE Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Neden kan gazı analizi? Oksijenizasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi Asit-baz dengesini değerlendirmek ph / P a CO

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sunum Planı: Tanım, Epidemiyoloji, Solunum yetmezliği (SY) tipleri, Solunum yetmezliği patofizyolojisi, Solunum yetmezliği

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

SY Tanımı SY Sınıflaması SY Fizyopatoloji Klinik ve FM Bulguları SY Olan Hastaya Yaklaşım SY Tedavisi

SY Tanımı SY Sınıflaması SY Fizyopatoloji Klinik ve FM Bulguları SY Olan Hastaya Yaklaşım SY Tedavisi Dr. Ümran TORU SUNUM PLANI SY Tanımı SY Sınıflaması SY Fizyopatoloji Klinik ve FM Bulguları SY Olan Hastaya Yaklaşım SY Tedavisi Hipoksemi: Arteriel PaO2 < 80mmHg - Hafif: PaO2 60-80mmHg - Orta: PaO2 40-60mmHg

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri;

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 20.4.15. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (NĐMV) A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 1. NĐMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına

Detaylı

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI)

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek irtifa fizyolojisi İrtifa (metre) Atm.P (mmhg) At.PO 2 (mmhg) P A CO 2 (mmhg) P A O 2 (mmhg) Art.O 2

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof Dr Gönül Ölmez Kavak Dersin Öğrenim Hedefleri

OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof Dr Gönül Ölmez Kavak Dersin Öğrenim Hedefleri OKSİJEN TEDAVİSİ Prof Dr Gönül Ölmez Kavak Dersin Öğrenim Hedefleri Pulmoner Gaz Değişimi Fizyolojisi komponentleri 1- Ventilasyon 2- Diffüzyon 3- Perfüzyon şeklinde sayılabilir (Şekil I). Şekil I: Alveoler

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Yapay Solunum Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı HANGİ KOMPONENTİN BOZULDUĞU ÖNEMLİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YETERLİ SOLUMAK GEREKİR SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YETERLİ OKSİJENİ ALAMAMAK

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

SPORTİF DALIŞ VE ETKİLERİ HYPERBARIA

SPORTİF DALIŞ VE ETKİLERİ HYPERBARIA SU İÇİ EGZERSİZ SPORTİF DALIŞ VE ETKİLERİ HYPERBARIA Deniz düzeyinden aşağılara inildikçe, yani derinlik arttıkça basınç artar. Suya dalan kimse hem suyun hem de atmosferin basıncına maruz kalır. 10 m

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV Dr. Turgut TEKE N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Karbon Dioksit Karbondioksitin Özellikleri Renksiz Kokusuz Yanmaz Yoğunluğu

Detaylı

Solunumun yeterli olması için. Solunumda fonksiyonu olan bölümler. Solunum merkezi Ventilasyon, Difüzyon Perfüyonda

Solunumun yeterli olması için. Solunumda fonksiyonu olan bölümler. Solunum merkezi Ventilasyon, Difüzyon Perfüyonda Akut Solunum Yetmezliği nde Takip Parametreleri Doç.Dr. Mehmet Gül Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Solunumun amacı dokular için gerekli olan oksijeni yeterli miktarda sağlamak

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ÜST SOLUNUM YOLU Farenjit :Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Akut ve kronik olarak seyreder. Larenjit :Üst solunum yolunun bir parçası

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliği ve Non İnvazif Mekanik Ventilasyon

Akut Solunum Yetmezliği ve Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Akut Solunum Yetmezliği ve Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Yrd. Doç. Dr. M. Kürşad ERKURAN AİBÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD- BOLU 2016 solunum fizyolojisi solunum sistemi, bir gaz değişim organı (akciğerler)

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Konu 1: Yaşlının Solunum Sistemine Ait Sorunlar ve Uygulamalar. 1. Solunum Sistemi

Konu 1: Yaşlının Solunum Sistemine Ait Sorunlar ve Uygulamalar. 1. Solunum Sistemi Konu 1: Yaşlının Solunum Sistemine Ait Sorunlar ve Uygulamalar 1. Solunum Sistemi Vücut dokularının ihtiyacı olan oksijenin dış ortamdan alınıp kana verilmesine ve vücut dokularında oluşan karbondioksitin

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİĞİ (SY) TANI VE TEDAVİSİ

SOLUNUM YETMEZLİĞİ (SY) TANI VE TEDAVİSİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ (SY) TANI VE TEDAVİSİ Dr Gül GÜRSEL Solunum yetmezliği solunum sisteminin oksijenizasyon ve/veya karbondioksit eliminasyon işlevlerinde meydana gelen bozukluğa bağlı olarak PaO2 in 60

Detaylı

Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi

Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF ANESTEZİYOLOJİ AD İZMİR TANIM HİPOKSİ Vücut içinde veya dışında herhangi bir yerde oksijen basıncının azalmasıdır HİPOKSEMİ Kanda

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Respiratuvar Destek Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi Hayatın ilk anından itibaren

Detaylı

Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım

Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım Nefes darlığı (Dispne) zor, doğal olmayan veya rahatsız edici solunumun subjektif bir hissidir. Göğüste daralma, nefes darlığı, hava açlığı, soluk alma zorluğu-rahatsızlığı

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

KONVANSİYONEL MEKANİK VENTİLASYON (IMV, SIMV, PTV, A/C, PSV, VG )

KONVANSİYONEL MEKANİK VENTİLASYON (IMV, SIMV, PTV, A/C, PSV, VG ) KONVANSİYONEL MEKANİK VENTİLASYON (IMV, SIMV, PTV, A/C, PSV, VG ) Prof. Dr. Yakup ASLAN KTÜ TIP FAKÜLTESİ NEONATOLOJİ BD TRABZON 16:29 1 Sunum Planı Mekanik ventilasyonun tanımı Mekanik ventilasyonun hedefleri

Detaylı

Acil oksijen kullanımı ve Alternatif hava yolu araçları

Acil oksijen kullanımı ve Alternatif hava yolu araçları Acil oksijen kullanımı ve Alternatif hava yolu araçları CANAN BALCI www.umke.org OKSİJEN ACİL SERVİSİN EN ÖNEMLİ İLACIDIR. Temel yaşam desteğinin (ABCD) ilk safhasında ki esas amacımız O 2 vermektir KPR

Detaylı

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar TEDAVİ ENDİKASYONLARI Doç.Dr. Remzi ALTIN Karaelmas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku sırasında meydana gelen gaz değişimlerine paralel

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Arter Kan Gazı Analizi. Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay AÜTF Göğüs Hastalıkları AD

Arter Kan Gazı Analizi. Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay AÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arter Kan Gazı Analizi Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay AÜTF Göğüs Hastalıkları AD Arter Kan Gazı (AKG) Analizi Klinik olarak; Oksijenizasyon ve Asit-baz bozukluğunun Tanı ve Tedavisinde temel bir inceleme yöntemidir

Detaylı

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ 1. Ventilatörden ayırma işlemlerine başlamak için gerekli koşulları sayabilmek 2. Ventilatörden ayırma sürecinde

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP TALİMATI

MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Gelişebilecek komplikasyonları erken teşhis ederek mekanik ventilasyonun devamını sağlamak 2. KAPSAM: Bu talimat; hastanın yaşamsal fonksiyonlarını, ventilatör cihazının mod, okunan

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİĞİ. Dr. Ezgi Özyılmaz Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM YETMEZLİĞİ. Dr. Ezgi Özyılmaz Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM YETMEZLİĞİ Dr. Ezgi Özyılmaz Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD OLGU-1 5 paket yıl sigara(+), 55 yaşında kadın hasta, acil servise

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

MEKANĐK VENTĐLASYON TANIMI ENDĐKASYON VE KONTRENDĐKASYONLARI

MEKANĐK VENTĐLASYON TANIMI ENDĐKASYON VE KONTRENDĐKASYONLARI MEKANĐK VENTĐLASYON TANIMI ENDĐKASYON VE KONTRENDĐKASYONLARI DR GÜL GÜRSEL GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD YBÜ Akut Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon insidansı Çalışma Setting,

Detaylı

SUNU PLANI. Weaning. Özet. Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık

SUNU PLANI. Weaning. Özet. Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık SUNU PLANI Weaning Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık Özet Weaning (Mekanik ventilasyondan ayırma işlemi) Akut respiratuar yetmezlik nedeninin ortadan kalkması ve sistemik

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Pediatrik İleri Yaşam Desteğine Giriş Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi; Damar Yolu Erişimi Sıvılar ve ilaçlar Defibrilatörler Öğrenim Hedefleri; Pediatrik

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Uz.Dr.Sedat Öktem Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. B.D Neden küçük çocuklar akut solunum yetmezliği

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı

Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı Noninvazif kapnografi monitörizasyonu Dr.Tuğhan Utku İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Fizyoloji

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÖZET Noninvaziv ventilasyon nedir? Negatif basınçlı noninvaziv ventilasyon Pozitif basınçlı noninvaziv

Detaylı

Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar

Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar Doç. Dr. Mehmet Ünlü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Uykuda solunum bozuklukları Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Noninvazif Mekanik Ventilasyon 1. Büyük çocuk ise önce ne yapacağını anlat 2. Uygun nasal veya oranazal maske kullan 3. Uygun ve hastayı rahatsız etmiyecek şekilde yerleştir

Detaylı

Havayolu klirensi bozuk hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Sema Savcı Fizyoterapist H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Havayolu klirensi bozuk hastaya yaklaşım. Prof. Dr. Sema Savcı Fizyoterapist H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Havayolu klirensi bozuk hastaya yaklaşım Prof. Dr. Sema Savcı Fizyoterapist H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Hava yolu temizleme teknikleri Solunum mekanikleri Hasta tanımlaması Modalitelerin

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi

Mekanik Ventilasyon Takibi Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı