= 646 ] (n+2) 2 1 = n 2 + 4n+4 1 = (n 2 1)+4(n+1) MAT223 AYRIK MATEMATİK DERSİ 2.ARA SINAVI ÇÖZÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "= 646 ] (n+2) 2 1 = n 2 + 4n+4 1 = (n 2 1)+4(n+1) MAT223 AYRIK MATEMATİK DERSİ 2.ARA SINAVI ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 MAT3 AYRIK MATEMATİK DERSİ.ARA SINAVI ÇÖZÜMLER 1. G çizgesinin silindiğinde kalan çizge tek parça olacak şekildeki kenarlarını birer birer silelim (G yoldan farklı olduğundan en az bir böyle bir kenar vardır). Şimdi kalan çizgeyi T ile gösterelim. T de (aslında G nin doğurduğu ağaç) derecesi 1 olan noktalardan birini (yaprak) çıkarırsak kalan T v çizgesi G v çizgesinin tek parça bir alt çizgesi olur. Bu ise G v tek parça demektir. Gerçekten de G v den alınan herhangi iki noktayı T v deki yol ile birleştirebiliriz.. (a),,, 3: Dereceler toplamı tek sayı olamaz. Böyle bir çizge yoktur. (b),, 4, 4, 4: Böyle bir çizge yoktur. Üç tane noktanın derecesi 4 olduğuna göre bu üç noktadan diğer tüm noktalara bir kenar vardır. Bu durumda diğer noktaların derecesi olamaz. Bu noktaların derecesi en az 3 olmalıdır. (c) 1,,, 3, 4: Aşağıdaki çizge verilen koşulları sağlar. 3. Bakınız ders kitabı sayfa harfi hiçbir koşul olmadan 9! şekilde sıralayabiliriz. Şimdi sesli harfleri çıkaracak olursak geriye 1 tane sessiz harf kalır. simgesi sessiz harfleri göstermek üzere 8 tane sesli harfi aşağıdaki gibi ile işaretlenen pozisyondan 8 tanesini seçerek yerleştirebiliriz. Bu seçim ( 8 ) farklı biçimde yapılabilir. Son olarak sesli harflerin kendi aralarında da yer değiştirilebileceği düşünülürse sesli harfler yan yana gelmeyecek şekilde ( ) 1! 8! 8 farklı biçimde sıralama yapılabilir. O halde cevap olur. 1! ( 8 ) 8! 9! [ = 646 ] 8671 = Her iki kanıtı da tümevarım yöntemini kullanarak yapabiliriz: (a) n tek doğal sayı ise 4 (n 1). n = 1 için 4 0 olduğundan önerme doğrudur. Şimdi bir n tek sayısı için 4 (n 1) olduğunu kabul edelim (tümevarım hipotezi) ve bir sonraki tek sayı için yani n+ için de önermenin doğru olduğunu gösterelim: (n+) 1 = n + 4n+ = (n 1)+4(n+1) olur. Hem n 1 (tümevarım hipotezinden) hem de 4(n+1) 4 ile bölündüğünden 4 (n+) 1. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güz Dönemi

2 MAT3 AYRIK MATEMATİK DERSİ.ARA SINAVI O zaman tümevarım yöntemi gereği her n doğal sayısı için önerme doğrudur. (b) Herhangi bir n doğal sayısı için 6 (n 3 n). n = 1 için 6 0 olduğundan önerme doğrudur. Şimdi bir n doğal sayısı için 6 (n 3 n) olduğunu kabul edelim (tümevarım hipotezi) ve önermenin n+1 için de doğru olduğunu gösterelim. (n+1) 3 (n+1) = (n 3 + 3n + 3n+1) (n+1) = n 3 + 3n + n = (n 3 n)+3(n + n) Tüme varım hipotezinden ilk terim 6 ile bölünür. İkinci terim ise 3(n + n) hem 3 ile hem de ile bölündüğünden (n tek ise karesi de tek, n çift ise karesi de çift olur. İki tek ya da çift sayının toplamı da çift olur) 6 ile bölünür. O halde 6 (n+1) 3 (n+ 1). Böylete tümevarım yöntemi gereği her n doğal sayısı için önerme doğru olur. 6. Topluluktaki kişileri{v 1, v,..., v 100 } şeklinde bir çizgenin noktaları gibi gösterelim. (d 1 d,..., d 100 ) de bu çizgedeki noktaların derecelerini göstersin. Herkesin tanıdığı kişi sayısı çift olduğuna göre tüm d i sayıları çift demektir. Şimdi bu d i sayılarının üçünün aynı olduğunu gösterelim. i kişi tanıyanların sayısını a i ile gösterelim. Burada 0 i 98 olmalıdır. Göstermemiz gereken en az bir j için a j 3 olduğudur. Tersine, kabul edelim ki tüm i ler için 0 a i olsun. O zaman güvercin deliği ilkesine göre d i sayıları 0 ile 98 arasındaki sayıları ikişer kez alır. Yani (d 1, d,..., d 100 ) = (0, 0,,, 4, 4,..., 98, 98) gibi olur. Oysa aynı anda hem 98 hem de 0 kişi tanıyan ikişer kişi olamaz. O halde en az bir i için a i 3 olmalıdır. 7. önce özdeş 10 topu ilk üç kutuda tam olarak k tane olacak şekilde 6 kutuya dağıtalım. k tanesini 3 kutuya( k ) = (k+ ) farklı şekilde kalan 10 k topu ise diğer 3 kutuya(10 k ) = ( 1 k ) farklı şekilde dağıtabiliriz. k = 0, 1,, 3, 4, 5 durumlarını toplarsak sonuç ( )( ) k+ 1 k [= 17] 5 k=0 8. Euclid Bölme Algoritmasını 5 ve 41 sayılarına uygularsak 41 5 = , 5 16 = , 16 9 = 1 9+7, 7 = 3 +1, 1 = gcd(5, 41) = gcd(16, 5) = gcd(9, 16) = gcd(7, 9) = gcd = (, 7) = gcd(1, ) = 1 olduğundan 1 = 7 3 = 7 3 (9 7) = = (5 16) = = (5 16) 3 5 = = 11 (41 5) 7 5 = elde edilir. Buradan x = 11 ve y = 18 bulunur. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güz Dönemi

3 Numarası : Adı Soyadı : MAT3 AYRIK MATEMATİK FİNAL SINAVI SORULARI 1. Planı aşağıdaki gibi olan yedi odalı ve bu odaları çevreleyen bir koridora sahip binada, (a) İşaretli kapıdan başlayıp, her kapıdan sadece bir kez geçmek koşuluyla tekrar başlangıç noktasına geri dönmek mümkün müdür? (b) Koridordan başlayıp, her kapıdan sadece bir kez geçmek koşuluyla sağ üstteki odada sona eren bir yol izlemek mümkün müdür?. (a) K 6 tam çizgesinin her bir kenarı ya kırmızı ya da mavi renk ile boyanmış olsun. Bu durumda tüm kenarları kırmızı ya da tüm kenarları mavi renkte ve altçizge olan bir üçgen vardır kanıtlayınız. 8+7 Puan (b) Altı kişilik bir grupda karşılıklı olarak birbirine yabancı olan ya da karşılıklı birbirini tanıyan en az üç kişi vardır kanıtlayınız. 4 5 (c) G = (V, E) bir çizge olsun. v V deg(v) = E olduğunu gösteriniz. Puan (d) G = (V, E) bağlantılı (connected) bir çizge, E = 17 ve her v V için deg(v) 3 ise V nin en büyük değeri nedir? 3. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 rakamlarının dizilimleri kullanılarak sayısından büyük kaç farklı tamsayı üretilebilir. 4. Pascal üçgeninin herhangi bir satırının soldan ilk elemanını işaretleyin. Daha sonra bu elemandan bir birim doğuya ve bir birim kuzey-doğuya gidip ulaştığınız elemanı işaretleyin. Pascal üçgeninin dışına çıkana kadar bu işleme devam edip işaretlediğiniz elemanları toplayın. Farklı satırlar için bu işlemi tekrarladığınızda ne tür sayılar elde edersiniz. Bu işlemi formule edip kanıtlayınız. 5. Dört evli çift yuvarlak bir masa etrafında eşler yanyana gelmeme koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilir? (Biri diğerinin döndürülmesiyle elde edilen oturuş düzenleri aynı kabul edilecektir.) 10 Puan Kuzey Doğu 15 Puan 15 Puan 6. a, b, c Z + olsun. (a) EBOB(a, b) = c ise c ab olduğunu gösteriniz. 8+7 (b) Eğer EBOB(a, b) = 1 olsun. Eğer a c ve b c ise ab c olur kanıtlayınız. Puan EBOB(a, b) 1 ise bu sonuç doğru mudur? 7. En büyük elemanı 9 olan 5 pozitif tamsayının oluşturduğu küme S ile gösterilsin. S nin elemanları toplamı aynı olan en az iki alt kümesi vardır kanıtlayınız. 10 Puan Sınav süresi saattir. Sınavda ders notlarının kullanımı serbest ancak alış-verişi yasaktır. Başarılar dilerim. Yard.Doç.Dr. Emrah AKYAR

4 KISA ÇÖZÜMLER 1. Eğer aşağıdaki şekildeki gibi koridoru A ve diğer odaları B, C, D, E, F, G ve H ile gösterirsek. Her bir odayı ve koridoru düğüm noktası, kapıları ise kenarlar olarak düşünecek olursak, bu planı aşağıdakine benzer bir çizge ile gösterebiliriz. A E F G H B C D A B C D F G H Elbette bina çok daha farklı şekillerde çizilen çizgelerle de temsil edilebilir. (a) Bir düğümden başlayarak her kenardan sadece bir kez geçmek koşulu ile başladığı noktaya geri dönen turlara kapalı Euler turu dendiğini biliyoruz. Sonlu ve tek parça bir çizgede kapalı Euler turunun var olması için gerek ve yer koşul derecesi tek olan nokta olmamasıdır. Oysa A ve H ile gösterilen düğümlerin dereceleri çift olmadığından istenen şekilde bir tur mümkün değildir. (b) Yine tek parça ve sonlu bir çizgede tek dereceli nokta sayısının olduğu çizgelerde her kenardan sadece bir kez geçen bir turun var olduğunu biliyoruz. Verilen çizgede tek dereceli nokta sayısı da (A (koridor) ve H noktaları) olduğundan istenen noktalarda başlayıp biten bir tur bulmak mümkündür.. (a) K 6 tam çizgesinin düğüm noktalarını a, b, c, d, e, f harfleri ile gösterelim. a köşesinden diğer köşelere aynı renkten olan en az üç kenar vardır (Güvercin deliği ilkesi). Genelliği bozmaksızın{a, b},{a, c} ve{a, d} kenarlarının aynı renk, kırmızı olduğunu kabul edelim. Bu durumda{b, c},{c, d} ve{b, d} kenarları aynı renkte ise kanıtlanacak bir şey yoktur (bu kenarlar bir üçgen oluşturur). O zaman bu kenarlardan birisi mutlaka farklı renkte dolayısıyla kırmızı olmalıdır. Kırmızı olan bu kenarın iki köşesinin a ile kenarı olduğundan kırmızı bir üçgen elde edilmiş olur. (b) (a) nın bir sonucudur. Karşılıklı olarak birbirlerini tanıyanları mavi, tanımayanları ise kırmızı ile gösterilirse (a) dan istenen sonuca varılır. (c) G çizgesinin keyfi bir {v 1, v } kenarını ele alalım. Bu kenarın v 1 ve v düğümlerinin derecelerine katkısı 1, dolayısıyla deg(v) toplamına katkısı ise dir. v V O halde deg(v) = E elde edilir. v V (d) (c) yi kullanırsak her v V için deg(v) 3 olduğundan, E = 17 = 34 = deg(v) 3 V v V elde edilir. O halde V en fazla 11 olabilir. 3. Sayının den daha büyük olması istendiğinden sayı 5,6 veya 7 ile başlamalıdır. Buna göre, E 5 ile başlarsa: 6 ile başlarsa: 6!! 6! (!)

5 7 ile başlarsa: 6! (!) ve toplamda 6!! + 6! (!) + 6! (!) = 6! [ 1+ 1 (!) + 1 ] = 6! = farklı sayı elde edilir = 8 = F = 13 = F Sanı: ( ) ( ) ( ) ( ) n n 1 n n k = F n+1, k = [ n/ ] 0 1 k Kanıt: Tümevarım yöntemi ve Pascal üçgeninin temel özelliği yardımıyla kolayca gösterilebilir. n = 0 ve n = 1 için doğru olduğu açık, n için doğru olsun. n+1 için de doğru olduğunu kabul edelim. n nin tek olduğunu kabul edersek (n çift ise sadece son terimde bir farklılık olacaktır benzer şekilde kanıt yapılabilir), ( n 0 )+(n 1 [ 1 )+(n )+ +(n k [ k ) = F n+1 = 1+ ( n 0 )+(n 1 ]+ ) ( n 3 1 )+(n 3 ]+ + [ ) ] = ( n 1 0 )+(n 1 )+(n 3 )+ +(n k 1 k ) + = F n + F n 1 = F n+1 [ ] ( n k 1 k 1 )+(n k 1 k ) [ ] ( n 0 )+(n 3 1 )+(n 4 )+ +(n k 1 k 1 ) olduğundan n+ 1 içinde doğru dolayısıyla her n N için eşitlik doğrudur. 5. Her bir i. evli çiftin (i = 1,, 3, 4) yanyana gelme koşulunu c i ile gösterirsek, Çifti bir olur. N(c 1 ) = N(c ) = N(C 3 ) = N(c 4 ) = (7 1)! Benzer şekilde 1 i < j 4 için i. ve j. çiftleri birer kişi gibi düşünerek, olur. O halde yine benzer olarak, ve N(c i c j ) = (6 1)! N(c 1 c c 3 ) = N(c 1 c c 4 ) = N(c 1 c 3 c 4 ) = N(c c 3 c 4 ) = 3 (5 1)! N(c 1 c c 3 c 4 ) = 4 ()! bulunur. S kümesi bu 8 kişinin masa etrafında tüm farklı oturma şekillerini gösterecek olursa, N(S) = (8 1)! olur. kişi gibi düşünürsek, bu çift ve geri kalan 6 kişi yuvarlak masa etrafına (7-1)! farklı şekilde oturabilirler. Ayrıca çiftler kendi aralarında da yer değiştirebilirler

6 O halde içerme ve dışlama (inclusion-exclusion) prensibini kullanırsak, N(c 1 c c 3 c 4 ) = N(S) [N(c 1 )+ N(c )+N(c 3 )+ N(c 4 )] +[N(c 1 c )+ N(c 1 c 3 )+N(c 1 c 4 )+ N(c c 3 )+ N(c c 4 )+ N(c 3 c 4 )] [N(c 1 c c 3 )+ N(c 1 c c 4 )+ N(c 1 c 3 c 4 )+ N(c c 3 c 4 )] +[N(c 1 c c 3 c 4 )] = 7! 8 6!+6 5! 4 3 4!+ 4 3! = (a) EBOB(a, b) = c ise a = mc ve b = nc olacak şekilde m, n Z + sayıları vardır. Buradan ab = (mc)(nc) = (mn)c olduğundan c ab elde edilir. (b) EBOB(a, b) = 1 ise ax + by = 1 olacak şekilde x ve y tamsayıları vardır. Eşitliğin her iki tarafını c ile çarparsak, c = acx + bcy olur. a c olduğundan c = ad, b c ise c = be olacak şekilde d ve e tamsayıları vardır. Buradan c = ab(ex+dy) ve ab c elde edilir. Bu sonuç EBOB(a, b) 1 için doğru değildir. Gerçektende a = 1, b = 18 ve c = 36 için a c, b c fakat ab cdir. 7. S nin 1 A 3 şeklindeki alt kümelerini ele alalım. S, 5 elemanlı olduğuna göre bu koşulu sağlayan A alt kümelerinin sayısı: ( ) ( ) 5 + ( ) 5 = = 5 3 olur. S nin A altkümesinin elemanlarının toplamını S A ile gösterecek olursak S nin en büyük elemanı 9 olduğundan A nında en büyük elemanı 9 olabilir. Buna göre, 1 S A = 4 O halde güvercin deliği ilkesine göre S nin elemanları toplamı aynı olan en az iki alt kümesi vardır.

7 Numarası : Adı Soyadı : MAT3 AYRIK MATEMATİK. ARASINAV SORULARI 1. (a) Bir G = (V, E) çizgesinde V = v ve E = e ise e v v olduğunu kanıtlayınız. 5 P. (b) K 5 tam çizgesinde uzunluğu 4 olan kaç farklı yol (path) vardır? (Not: v 1 v v 3 v 4 v 5 ile v 5 v 4 v 3 v v 1 aynı yolu göstermektedir.) 5 P. (c) 0 < m < n olmak üzere K n tam çizgesinde uzunluğu m olan kaç farklı yol vardır? 7 P. (d) Bir G = (V, E) çizgesinde d(v) = [d(u) + d(v)] v V e=uv E eşitliğinin geçerli olduğunu kanıtlayınız. (Sağ taraftaki toplamın (u, v) ikilileri üzerinden 8 P. değil, e = uv kenarları üzerinden olduğuna dikkat ediniz.). Farklı 6 kutuya 8 top, ilk iki kutuda toplamda en fazla 4 top olmak koşuluyla (a) toplar özdeş iken, 10 P. (b) toplar birbirinden farklı iken 10 P. kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? 3. Erasmus öğrenci değişimi programı ile yurt dışına gittiniz: (a) Bölümdeki en sevdiğiniz n hocanızın her birine ikişer kartpostal göndermek istiyorsunuz. Satıcıda k farklı kartpostal olduğuna göre, bu işlemi kaç farklı şekilde yapabilirsiniz? (Not: Farklı hocalar aynı kartpostalı alabilir. Ancak, aynı hoca iki aynı 5 P. kartpostalı alamaz) (b) Gittiğiniz üniversite Erasmus öğrencileri için bir parti düzenliyor. 100 öğrencinin katıldığı bu partide her bir öğrencinin tanıdıklarının sayısı çift olduğuna göre, partide tanıdığı kişi sayısı aynı olan en az 3 kişinin bulunduğunu kanıtlayınız. 15 P. 4. (a) d = (65431, 1345) sayısını hesaplayınız ve a b 1345 = d olacak şekildeki a, b Z sayılarını bulunuz. 8 P. (b) Her a Z için (7a +, 3a + 1) = 1 olduğunu kanıtlayınız. 6 P. (c) n 3 1 sayısını asal sayı yapan tüm n N sayılarını bulunuz. 6 P. 5. x 1 + x + x 3 + x 4 = 15 denkleminin x 1 6, x 1, 0 x 3 6, 3 x 4 8 koşulları altında tamsayılar kümesinde kaç farklı çözümü vardır. 15 P. Sınav süresi saattir. Sınavda ders notlarının kullanımı serbest ancak alış-verişi yasaktır. Başarılar dilerim. Yard.Doç.Dr. Emrah AKYAR

8 KISA ÇÖZÜMLER 1. (a) Düğüm sayısı v olan bir çizgede kenar sayısı en fazla eşitsizliğinden, elde edilir. E = e ( ) v = v! (v )!! e v v ( ) v olduğundan = v(v 1) (b) Bir tam çizgede her bir düğüm noktasını bir diğeri ile birleştiren bir kenar vardır. Buna göre 5 noktanın herhangi birinden başlayarak geri kalan 4 noktanın herhangi birisine gidebiliriz. Daha sonra geriye kalan 3 noktadan herhangi birine gidebiliriz. Bu şekilde devam edecek olursak, sorudaki uyarıyı da dikkate alarak, uzunluğu 4 olan yol sayısını = 60 buluruz. (c) Yukarıdakine benzer olarak cevap olur. 1 n (n 1) (n ) (n m) (d) Her bir düğüm derecesi kadar kenarın uç noktasıdır. eşitliğin sağ tarafı tüm kenarların uç noktalarının dereceleri toplamı olduğuna göre bir v düğümü için v nin derecesi kadar v nin derecesi toplanıyor. Yani d(v) + d(v) + + d(v) } {{ } d(v) tane = d(v)d(v) = d(v) olduğundan tüm kenarlar üzerinden toplam alınırsa eşitlik doğrudur.. (a) Tam olarak k (0 k 8) tane özdeş top ilk iki kutuya ( ) ( ) k + 1 k + 1 = 1 1 farklı şekilde, kalan 8 k top ise diğer 4 kutuya ( ) ( ) (8 k) k = farklı şekilde yerleştirildiğinden, ilk iki kutuda tam olarak k tane top olacak şekilde 8 özdeş top 6 kutuya ( )( ) k k farklı şekilde yerleştirilebilir. Buna göre k = 0, 1,, 3, 4 durumları için elde edilir. 4 k=0 1 ( )( ) k k =

9 (b) Yine ilk iki kutuda toplamda en fazla k ayırt edilebilir top için hesaplayalım. Bunun için ilk iki kutuda hangi (ayırdedilebilir/özdeş olmayan) k topun bulunacağını belirlemeliyiz. Bu sayı ise ( ) 8 k k olur. Kalan 8 k özdeş olmayan top ise kalan 4 kutuya 4 8 k farklı şekilde yerleştirilecektir. O halde ilk iki kutuda toplamda tam olarak k özdeş olmayan top bulunacak şekilde 8 top, ( ) 8 k 4 8 k k farklı şekilde 6 kutuya yerleştirileblir. toplarsak, sonuç bulunur. 4 k=0 Yine k = 0, 1,, 3, 4 durumlarını ayrı ayrı ( ) 8 k 4 8 k = k 3. (a) Her bir hoca için k kartpostaldan tanesini ( k ) farklı şekilde seçebilirsiniz. n hocaya ( ) k n bu seçilen kartpostalları ise farklı şekilde gönderebilirsiniz. (b) Katılımcıları bir çizgenin düğüm noktaları gibi düşünür ve her bir katılımcının tanıdığı kişi sayısını bu düğümün derecesi olarak ele alırsak, {v 1, v,..., v 100 } düğüm noktaları {d 1, d,..., d 100 } ise bu düğümlere karşılık gelen dereceler ise kanıtlamak istediğimiz, her bir d i (i = 1,,..., 100) çift olduğunda bunlardan üçünün eşit olduğudur. Her i = 0,, 4,..., 98 çift sayısı için i kişi tanıyanların sayısını a i ile gösterelim. Yani herkes çift sayıda kişi tanıdığına göre, kişi tanıyanlar a kişi 4 kişi tanıyanlar a 4 kişi. 98 kişi tanıyanlar a 98 kişi olsun. Bu durumda bir j için a j 3 olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Kabul edelimki tersine her i için 0 a i olsun. Bu durumda her bir düğüm noktasının derecesi 50 adet 0,, 4,..., 98 çift sayıdan biri olacaktır. 100 düğüm noktası olduğundan, varsayımımızdan ve güvercin deliği ilkesine göre bu 50 sayının her biri ikişer düğümün derecesi olur. Yani (d 1, d,..., d 100 ) = (0, 0,,, 4, 4,..., 98, 98) durumu söz konusur. Bu ise v 1 00 ün 98 kişi tanıdığı, v 1 ve v nin ise kimseyi tanımadığı anlamına gelir. Bu ise çelişkidir. O halde varsayımımız hatalı bir j için a j 3 olur. 4. (a) Euclid Bölme Algoritmasını kullanırsak, elde ederiz. Ayrıca olur. (13456, 65431) = (37041, 13456) = (1333, 37041) = (4, 1333) = (7, 4) = (15, 7) = (1, 15) = (3, 1) = ( 46741) = 3

10 (b) (7a +, 3a + 1) = d olsun. Bu durumda, d (7a + ) ve d 3(7a + ) olur. Ayrıca d (3a + 1) ve d 7(3a + 1) olur. Buradan d [7(3a + 1) 3(7a + )] yani d 1 olur. d pozitif olduğundan d = 1 elde edilir. (c) (n 3 1) asal sayı olsun. (n 3 1) = (n 1)(n + n + 1) olduğundan ya n 1 = 1 ya da n + n + 1 = 1 olmalıdır. Buradan n =, n = 0 ve n = 1 elde edilir. Bu üç durumdan sadece n = durumu için asal sayı elde edildiğinden n 3 1 sayısının asal olması için gerek ve yeter koşul n = olmasıdır. 5. y 1 = x 1, y = x +, y 3 = x 3, ve y 4 = x 4 3 değişken değişimi yaparsak problem koşulları altında 0 y 1 4, 0 y 3, 0 y 3 6, 0 y 4 5 y 1 + y + y 3 + y 4 = 1 denkleminin tamsayılar kümesindeki çözümlerinin sayısını bulma problemine dönüşür. Denklemin negatif olmayan tüm çözümlerinin kümesini S ile gösterecek olursak, ( ) ( ) S = = = olur. c 1 ile y 1 5 koşulunu, c ile y 4 koşulunu, c 3 ile y 3 7 koşulunu ve c 4 ile ise y 4 6 koşulunu sağlayan çözümleri gösterelim. Bu durumda c 1 = ( (1 5)+ ) = ( 10 3 ) = 10 c = ( (1 4)+ ) = ( 11 3 ) = 165 c 3 = ( (1 7)+ ) = ( 8 3 ) = 56 c 4 = ( (1 6)+ ) = ( 9 3 ) = 84 olur. Benzer şekilde elde edilir. Son olarak c 1 c = ( (1 9)+ ) = ( 6 3 ) = 0 c 1 c 3 = ( (1 1)+ ) = ( 3 3 ) = 1 c 1 c 4 = ( (1 11)+ ) = ( 4 3 ) = 4 c c 3 = ( (1 11)+ ) = ( 4 3 ) = 4 c c 4 = ( (1 10)+ ) = ( 5 3 ) = 10 c 3 c 4 = 0 c 1 c c 3 = c 1 c c 4 = c c 3 c 4 = c 1 c c 3 c 4 = 0 olur. O halde İçerme Dışlama prensibinden, c 1 c c 3 c 4 = S ( c 1 + c + c 3 + c 4 )+ ( c 1 c + c 1 c 3 + c 1 c 4 + c c 3 + c c 4 + c 3 c 4 ) = 455 ( ) + ( ) = 69 sonucuna ulaşılır.

11 MAT3 AYRIK MATEMATİK DERSİ.ARA SINAVI Numarası Adı Soyadı : CEVAP : ANAHTARI SORULAR 1. Bir G tekparça çizgesi, ne zaman çizgenin her bir kenarı iki farklı turdan yalnız birisi tarafından sadece bir kez kullanılacak şekilde iki farklı tur bulundurur? Açıklayınız ve çizerek böyle olmayan bir çizge örneği veriniz.. Noktalarından birinin derecesi d olan bir ağacın en az d tane yaprağı olduğunu kanıtlayınız. 3. Euclid Algoritmasını kullanarak 3x + 41y = 1 olacak şekilde x ve y tamsayılarını belirleyiniz. 4. S = {1,,..., 100} kümesinin bir X alt kümesi rastgele seçildiğinde (a) max{x x X} = 50 olma olasılığı, (b) 1 X ve 100 X olma olasılığı, (c) X olma olasılığı nedir? 5. a b ve a c ise a b + 3c+ b c olduğunu kanıtlayınız. 6. Bir x pozitif tamsayısından küçük ve x ile (aralarında) asal olacak şekildeki pozitif tamsayıların toplamı nedir? İddianızı kanıtlayınız ve 10 den küçük olup, 10 ile (aralarında) asal olan pozitif tamsayıların toplamını hesaplayınız modülüne göre 1 5 =? 8. (a) K 6 tam çizgesi kaç farklı 3 döngü bulundurur? (b) u ve v, K 7 tam çizgesinin seçildikten sonra sabitlenmiş iki noktası olsun. K 7 de u noktasından v noktasına kaç farklı 4 yol vardır? 9. Aşağıdaki şekilde bir nehrin ayırdığı kara parçaları ve bu kara parçaları üzerindeki köprüler bulunmaktadır. Buna göre, her köprüden bir tek kez geçen bir turun varlığını çizge kuramının kavramları yardımıyla araştırınız. 10. B A, A = n ve B = k olsun. Bu durumda C B = 1 olacak şekilde kaç farklı C A alt kümesi vardır? Tüm sorular eşit puanlıdır. Sınavda ders notlarının kullanımı serbest ancak alış verişi yasaktır. Sınav süresi 105 dakikadır. Başarılar dilerim. Doç.Dr. Emrah AKYAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güz Dönemi

12 MAT3 AYRIK MATEMATİK DERSİ.ARA SINAVI ÇÖZÜMLER 1. Ders Kitabı Çözümlü Alıştırma 7.3. Çizgenin derecesi tek olan her noktası bu iki turdan birinin uç noktası olacaktır. Bir çizgede derecesi tek olan noktaların sayısı çift olduğuna göre istenen şekilde iki farklı turun olması için gerek koşul çizgede derecesi tek olan noktaların sayısının en fazla 4 olmasıdır. Bu koşul aynı zamanda yeter koşuldur. Gerçekten de, eğer derecesi tek olan noktaların sayısı 0 ya da ise bu durumda çizgede bir Euler turu olduğunu biliyoruz. O zaman turlardan birini bu Euler turu diğerini de tek noktadan oluşan tur alabiliriz. Eğer derecesi tek olan noktaların sayısı 4 ise bu durumda derecesi tek olan herhangi iki noktayı bir kenarla birleştirelim. O zaman derecesi tek olan nokta kalır ve çizgede bir Euler turu vardır. Şimdi eklediğimiz kenarı çıkarırsak, bu Euler turunu ikiye ayırmış oluruz. Bu ise istenendir. Örneğin, K 6 tam çizgesinde her noktanın derecesi 5 ve bu noktalardan 6 > 4 tane olduğundan istenen şekilde iki farklı tur yoktur.. Ders Kitabı Alıştırma Bir T ağacının derecesi d olan noktasını u ile gösterelim. Eğer u noktasını silersek, d tane tekparça alt çizge elde ederiz (tekparça bileşeni). Bu bileşenler ya tek noktadır ya da en az iki noktası olan ağaçlardır. Eğer bunlar en az iki noktası olan ağaçlar ise biliyoruz ki nokta sayısı en az iki olan bir ağaçta en az iki yaprak vardır (Teorem 8..1). Eğer bunlar tek nokta ise o zaman bu noktalar T ağacının yaprakları olur. O halde d bileşenin her biri en az bir yaprak içerdiğinden, T de en az d yaprak içerir. 3. Ders Kitabı Alıştırma (Rakamları Değiştirilmiş Hali) , 1, 3, 1, 1 olduğundan Euclid Bölme Algoritmasına göre gcd(3, 41) = gcd(18, 3) = gcd(5, 18) = gcd(3, 5) = gcd(, 3) = gcd(1, ) = 1 olur. Tersten gidecek olursak, 1 = = 1 3 1(5 1 3) = = (18 3 5) 1 5 = = 18 7(3 1 18) = = 9(41 1 3) 7 3 = 16 }{{} 3+}{{} 9 41 x y ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güz Dönemi

13 MAT3 AYRIK MATEMATİK DERSİ.ARA SINAVI sonucuna ulaşılır. 4. Ders Kitabı Alıştırma (a) İstenen alt kümeler{1?,?, 3?,..., 50} biçimindeki alt kümelerdir. Seçilen X alt kümesinin bu şekilde olma olasılığı 49 tane { }} { P(En büyük elemanı 50) = 100 = 1 51 olur. (b) Yine istenen alt kümeler{1, 100,?, 3?, 4?,..., 99?} biçimindedir. Buna göre elde edilir. P(1, 100 X) = 98 tane { }} { 100 = 1 4 (c) X istendiğinden X = 0 veya X = 1 veya X = olabilir. O halde P( X ) = P( X = 0)+ P( X = 1)+ P( X = ) = (100 0 ) (100 1 ) (100 + ) = [ = [ ] = ] 5. Ders Kitabı Alıştırma a b olduğuna göre a b olur. Ayrıca a c ise a 3c ve a b c olur. O zaman a bunların toplamlarını da böler yani a b + 3c+ b c olur. 6. Ders Kitabı Çözümlü Alıştırma Bir pozitif x tamsayısından küçük ve x ile (aralarında) asal olan pozitif tamsayıların sayısının φ(x) olduğundan söz etmiştik. Şimdi x ile asal olan bir y tam sayısını ele alalım. Bu durumda gcd(x, y) = 1 demektir. Ayrıca, gcd(y, x y) = gcd(x, y) olduğundan (Alıştırma 6.6.-a) x y pozitif tamsayısı da x ile asal olur. Bu iki sayının toplamı ise y+(x y) = x olur. {y, x y} sayı çiftlerinden φ(x) tane olduğuna göre aranan toplam x φ(x) elde edilir. 10 = olduğundan φ(10) = 10 (1 ) ( 1 ) ( ) = 3 olur. Buradan cevap 10 = 190 elde edilir. 7. Ders Kitabı Çözümlü Alıştırma (Rakamları Değiştirilmiş Hali) ve olduğundan Euclid Bölme Algoritmasına göre gcd(5, 7) = 1 olur. Tersten gidersek, 1 1 = 1 5 = 1 5 (7 45 5) = }{{} u olur. O halde istenen cevap, 91 olur. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güz Dönemi

14 MAT3 AYRIK MATEMATİK DERSİ.ARA SINAVI (a) Bir 3-döngüde 3 nokta bulunduğundan ve çizge tam çizge olduğundan çizgenin seçilen herhangi 3 noktası bize bu çizgede bir 3-döngü verecektir. Buradan cevap ( 6 3 ) = 0 olur. (b) Çizgenin u ve v noktaları dışında kalan nokta sayısı 5 olur. u ile v yi uzunluğu 4 olan bir yolla birleştirmek için çizge tam çizge olduğundan 3 farklı nokta seçilmesi gerekir. İlk nokta için 5, ikinci nokta için 4 ve üçüncü nokta için 3 seçenek olduğundan cevap = 60 olur. 9. Kara parçalarını aşağıdaki gibi adlandırır ve bunları bir çizgenin noktaları gibi düşünürsek, aşağıdaki çizgeyi elde ederiz. A C D A B C B E D E Bu çizgeye göre d(a) = 8, d(b) = 6, d(c) = 3, d(d) = 3 ve d(e) = 4 olduğundan derecesi tek olan iki tane nokta vardır (C ve D). O halde istenilen şekilde bir tur vardır ve bu tur derecesi tek olan noktaların birinde başlayıp diğerinde biter. 10. Ders Kitabı Alıştırma Bunun için önce B kümesinden kesişimde olacak elemanı seçer sonra bu elemanı A B kümesinin alt kümesine eklersek istenen türde kümeler elde ederiz. B = k olduğundan B kümesinden bir eleman k farklı şekilde seçilebilir. A B kümesinin n k elemanı olduğundan n k alt kümesi vardır. O halde cevap k n k olur. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Güz Dönemi

3. Herhangi bir G çizgesi için aşağıdaki önermelerden hangi(ler)si her zaman doğrudur?

3. Herhangi bir G çizgesi için aşağıdaki önermelerden hangi(ler)si her zaman doğrudur? Ayrık Hesaplama Yapıları A GRUBU.0.05 Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız.

Detaylı

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır?

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır? Ayrık Hesaplama Yapıları A GRUBU 3.03.0 Numarası Adı Soyadı : CEVAP : ANAHTARI SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem

Detaylı

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur?

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur? Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız. Sınavın ilk 30 dakikasında sınıftan çıkılmayacaktır.

Detaylı

TEMEL SAYMA KURALLARI

TEMEL SAYMA KURALLARI TEMEL SAYMA KURALLARI SAYMA Toplama Yoluyla Sayma A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere, bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı; s(a,b) = s(a) + s(b) dir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Fibonacci Sayıları 4. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Fibonacci nin Tavşanları Fibonacci Sayıları Fibonacci

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Gezgin Satıcı Problemi 9. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Gezgin Satıcı Problemi Soru n tane şehri olan bir

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

TEMEL SAYMA. Bill Gates

TEMEL SAYMA. Bill Gates Bölüm 1 TEMEL SAYMA YÖNTEMLERİ Firmamızın sahip olduğu tek şey insan düş gücüdür. Bill Gates Bu bölümde fazla kuramsal bilgi gerektirmeyen sayma problemleri üzerinde duracağız. Bu tür problemlerde sayma;

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Gezgin Satıcı Problemi 9. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Gezgin Satıcı Problemi Soru n tane şehri olan bir

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Ağaçlar 8. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ağacın Tanımı Ağaçlar Ağacın Tanımı Tanım Döngüsü olmayan tekparça

Detaylı

7 Mayıs 2006 Pazar,

7 Mayıs 2006 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 7 Mayıs 2006 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Kombinatoryal Olasılık 5. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Olaylar ve Olasılıklar Kombinatoryal Olasılık Olaylar

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2009 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü SINAV TARİHİ

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Geometride Kombinatorik 11. Bölüm Doç. Dr. Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2011 2012 Güz Dönemi Köşegenlerin Arakesiti Geometride Kombinatorik

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Geometride Kombinatorik 11. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Köşegenlerin Arakesiti Geometride Kombinatorik

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 3.KONU Kümeler Teorisi; Küme işlemleri, İkili işlemler 1. Altküme 2. Evrensel Küme 3. Kümelerin Birleşimi 4. Kümelerin Kesişimi 5. Bir Kümenin Tümleyeni

Detaylı

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi,

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, I F L IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, 10.00-12.30 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO OKULU / SINIFI SALON

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

1. 4 kız ve 5 erkek öğrenci; a) kızların tümü bir arada olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir?

1. 4 kız ve 5 erkek öğrenci; a) kızların tümü bir arada olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir? 1. 4 kız ve 5 erkek öğrenci; a) kızların tümü bir arada olacak şekilde kaç türlü sıralanabilir? 9. 4 çocuklu bir aile yan yana poz verecektir. Çocukların soldan sağa doğru boy sırasında olduğu kaç durum

Detaylı

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1), G de bir ikili işlemdir. 2) a, b, c G için a( bc)

Detaylı

ise, yazılı olarak çözmeniz gereken 3 problemden oluşmakta olup, süresi 75 dakikadır. Elinizdeki

ise, yazılı olarak çözmeniz gereken 3 problemden oluşmakta olup, süresi 75 dakikadır. Elinizdeki TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 11. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2006 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

Mustafa Özdemir İrtibat İçin : veya Altın Nokta Yayınevi

Mustafa Özdemir İrtibat İçin : veya Altın Nokta Yayınevi 2 Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık 4 Mustafa Özdemir MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK 4 (336 sayfa) ANALİZ CEBİR 1 TANITIM DÖKÜMANI (Kitabın içeriği hakkında bir bilgi verilmesi amacıyla bu döküman

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: ÖNERMELER

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: ÖNERMELER Sunum ve Sistematik. ÜNİTE: MANTIK KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur..

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

BİNOM AÇILIMI. Binom Açılımı. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu. ö æ ö æ ö,,

BİNOM AÇILIMI. Binom Açılımı. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu. ö æ ö æ ö,, BİNOM AÇILIMI Binom Açılımı n doğal sayı olmak üzere, (x+y) n ifadesinin açılımını pascal üçgeni yardımıyla öğrenmiştik. Pascal üçgenindeki katsayılar; (x+y) n ifadesi 1. Sütun: (x+y) n açılımındaki katsayılar

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

ÇİZGE KURAMI KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR GÜZ

ÇİZGE KURAMI KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR GÜZ ÇİZGE KURAMI KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR 2012-2013 GÜZ Çizgeler Yollar ve Çevrimler Çizge Olarak Modelleme Çizge Olarak Modelleme Yönlü Çizge Kenar - Köşe 2 / 90 Çizgeler Yollar ve Çevrimler Çizge Olarak

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÇİZGELERİ BOYAMAK HAZIRLAYAN FERHAN ÇİFTCİ 27991225984. DANIŞMAN Doç. Dr.

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÇİZGELERİ BOYAMAK HAZIRLAYAN FERHAN ÇİFTCİ 27991225984. DANIŞMAN Doç. Dr. T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÇİZGELERİ BOYAMAK HAZIRLAYAN FERHAN ÇİFTCİ 27991225984 DANIŞMAN Doç. Dr. EMRAH AKYAR MAT401 MATEMATİK UYGULAMALARI 2011 2012 GÜZ DÖNEMİ 1 Ön Bilgiler

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü 5. Liseler Arası Matematik Yarışması 1. AŞAMA

Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü 5. Liseler Arası Matematik Yarışması 1. AŞAMA Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü 5. Liseler Arası Matematik Yarışması 1. AŞAMA SABANCI ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KULÜBÜ 5. LİSELER ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1. AŞAMA 15 MART 2013 CUMA BAŞLANGIÇ: 14:00

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

Sezgisel Kümeler Kuramı (Math 111) Birinci Vize Sorular ve Cevaplar

Sezgisel Kümeler Kuramı (Math 111) Birinci Vize Sorular ve Cevaplar Sezgisel Kümeler Kuramı (Math 111) Birinci Vize Sorular ve Cevaplar Sonbahar 2002 Ali Nesin 10 Ekim 2010 1. a) Verilen bir X kümesi için X şöyle tanımlansın: y X ancak ve ancak öyle bir x X var ki y x.

Detaylı

25 Nisan 2010 Pazar,

25 Nisan 2010 Pazar, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 25 Nisan 2010 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =?

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =? TANIM MUTLAK DEĞER Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z ise x y x z z y =? Bir x reel sayısına karşılık gelen noktanın sayı doğrusunda 0 (sıf ır) a olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve x şeklinde

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2008 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 27 Nisan 2008 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

SAYILAR TEORİSİ. KİTAPTA BULUNAN, TEOREM İSPATLARI, KONU ANLATIMI ve ÇÖZÜMLERİN OLDUĞU KISIMLAR, BU DÖKÜMANA KONULMAMIŞTIR.

SAYILAR TEORİSİ. KİTAPTA BULUNAN, TEOREM İSPATLARI, KONU ANLATIMI ve ÇÖZÜMLERİN OLDUĞU KISIMLAR, BU DÖKÜMANA KONULMAMIŞTIR. 2 SAYILAR TEORİSİ - MUSTAFA ÖZDEMİR SAYILAR TEORİSİ Bu kitap üniversitelerimizin Matematik ve Matematik Eğitimi bölümlerinde okutulmakta olan Sayılar Teorisi derslerine de yardımcı olacaktır. Bunun yanında,

Detaylı

1. Fonksiyonlar Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon Alıştırmalar Çift ve Tek Fonksiyon

1. Fonksiyonlar Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon Alıştırmalar Çift ve Tek Fonksiyon İçindekiler Cebir 1. Fonksiyonlar....... 1.1 Fonksiyonların Tanım, Değer ve Görüntü Kümesi...... 1.1.1 Fonksiyon.. 1.1. Görüntü Kümesi... 1.1.3 Eşit Fonksiyonlar. 1.1.4 Fonksiyonun Gösterimi. 1.1.4.1 Liste

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Özel Kasımoğlu Coşkun Fen Lisesi

Özel Kasımoğlu Coşkun Fen Lisesi 4.04.0 tarihinde Okan Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen Liselerarası Matematik Yarışması na aşağıda listelenen on iki lise katıldı. Özel Kasımoğlu Coşkun Fen Lisesi Habire Yahşi Anadolu

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü B SINAV TARİHİ

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN İç-Çarpım Uzayları Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; R n, P n (R), M nxn vektör uzaylarında iç çarpım kavramını tanıyacak ve özelliklerini görmüş olacaksınız.

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Fibonacci Sayıları 4. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Fibonacci nin Tavşanları Fibonacci Sayıları Fibonacci

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) 12 b) 16 c) 26 d) 36 e) 44 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Örnek...2 : Hilesiz iki zar atma deneyinin bütün çıktılarını aşağıdaki tabloya yazınız.

Örnek...2 : Hilesiz iki zar atma deneyinin bütün çıktılarını aşağıdaki tabloya yazınız. OLASILIK (İHTİMALLER HESABI) Olasılık kavram ı ilk önceleri şans oyunları ile başlamıştır. Örneğin bir oyunda kazanıp kazanmama, bir paranın atılmasıyla tura gelip gelmemesi gibi. Bu gün bu kavramın birçok

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OLASILIĞA GİRİŞ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OLASILIĞA GİRİŞ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ OLASILIĞA GİRİŞ DOÇ. DR. NİHAL ERGİNEL OLASILIĞA GİRİŞ - Bugün yağmur yağma olasılığı % 75 dir. - X marka bilgisayarın hiç servis gerektirmeden 100000 saat çalışması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

3. işleminin birim elemanı vardır, yani her x A için x e = e x = x olacak şekilde e A vardır.

3. işleminin birim elemanı vardır, yani her x A için x e = e x = x olacak şekilde e A vardır. 0.1 GRUPLAR Tanım 1 A kümesi boştan farklıolmak üzere işlemine göre aşağıdaki koşulları gerçekliyorsa (A, ) ikilisine bir Grup denir. 1. kapalılık özelliğine sahiptir, yani her x, y A için x y A olur.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde,

Örnek...5 : A = { a, b, c, d, e, f } kümesinin 4 lü perm ütas yonlarının kaç tanesinde, PERMÜTASYON ( SIRALAMA OLAYI ) Birbirinden farklı n tane nesnenin r tanesinin farklı her dizilişine (sıralanışına) n nesnenin r li permütasyonları denir ve P(n,r)= n! (r n) (n r)! biçim inde gösterilir.

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 1. Asal sayılar 2. Bir tam sayının bölenleri 3. Modüler aritmetik 4. Bölünebilme kuralları 5. Lineer modüler aritmetik 6. Euler

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: SINIFI: KONU: Olasılık

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: SINIFI: KONU: Olasılık ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: Dersin Adı SINIFI: KONU: Olasılık Dersin Konusu. Bir kutudaki 7 farklı boncuğun içinden iki tanesi seçiliyor. Buna göre, örneklem uzayının eleman sayısı A) 7 B)! 7. madeni

Detaylı

: Matematik. : 9. Sınıf. : Sayılar. : (6) Ders Saati

: Matematik. : 9. Sınıf. : Sayılar. : (6) Ders Saati MATEMATİK DERS PLÂNI Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar Başlangıç Tarihi :.. /../. Alt Öğrenme Alanı : Mutlak Değer Önerilen Süre : (6) Ders Saati Öğrenci Kazanımları /Hedef

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ÇENTİK METODU İLE SAYMA TEKNİKLERİNDE YENİ TEOREMLER

ÇENTİK METODU İLE SAYMA TEKNİKLERİNDE YENİ TEOREMLER DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI ÇENTİK METODU İLE SAYMA TEKNİKLERİNDE YENİ TEOREMLER MATEMATİK PROJESİ DANIŞMAN YASEMİN YAVAŞ İSTANBUL-2014 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 3 GİRİŞ... 4 TEOREMLER...

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 8 Kasım 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 0 0³ toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 000 B) 00 C), D),0

Detaylı

DGS 2010 DGS SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DGS 2010 DGS SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DGS 00 DGS SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında,8; Sözel DGS

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR -

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - ALGORİTMA (ALGORITHM) DÖNGÜLER (LOOPS) Döngü : Koşul sağlandığı sürece (true), işlem yada işlemlerin tekrarlanması. Örneğin; ekrana 100 adet * yazdırılması, x! v.b. gibi işlemlerde döngüler kullanılır.

Detaylı