Solunum Egzersizleri. Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solunum Egzersizleri. Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 18.02.2011"

Transkript

1 Solunum Egzersizleri Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi:

2 Solunum Egzersizi Cerrahi bir girişim uygulanan hastalarda,ameliyat sonrası dönemde öksürme, derin nefes aldırma gibi solunumun yeterli derecede sürdürülmesini sağlayacak teknikler uygulatılmakla birlikte, genellikle ameliyat öncesi dönemde hastaların eğitimine gerekli önem verilmemektedir.

3 Solunum Egzersizi Preoperatif dönemde hastaya eğitim verilmesi postoperatif dönemin seyrinde etkili olmaktadır. Postoperatif dönemde anestezi, emosyonel stres ve ağrının etkisiyle hastaya verilen eğitimin etkinliğin daha az olabilmektedir.

4 Solunum Egzersizi Bir çok çalışmada ameliyat sonrası dönemde atelektazinin önlenmesinde yada ameliyat sonrası diğer pulmoner komplikasyonların önlenmesinde, solunum eğitimi ve egzersizlerin önemi gösterilmiştir.

5 Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Atelektazi Akciğer aspirasyonu Pnomoni Akciğer ödemi Akciğer embolisi ve enfarktus Erişkin ya da akut respiratuar distressendromu (ARDS)

6 Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Hava yolunun temizliği normalde mukosilier aktivite ve öksürükle sağlanır. Viskoz sekresyon (akışkan olmayan) Trakeostomi tüpünün varlığı, Dehidratasyon, Hipoksemi, Mobilite azlığı, Yeterli nemlendirmenin sağlanamaması Gibi nedenler mukosilier aktiviteyi bozarak sekresyon birikimine neden olur.

7 Solunum Egzersizlerinin Amaçları Solunum egzersizleri ile ventilasyon dağılımını düzenlemek ve oksijenasyonu artırmak, Havayollarını korumak, Öksürüğün etkinliğini arttırmak, Hastane içi ve dışında hastaların kendi havayollarının bakımını yapabilmelerini sağlamak, Solunum hareketlerini düzenlemek,

8 Solunum Egzersizlerinin Amaçları Havayollarındaki sekresyonları uzaklaştırmak, Atelektazi, pnömoni ve bronkopulmoner enfeksiyonlardan korunmak ve tedavilerini yapmak, Tüm bunlara hastayı ve ailesini hazırlamak, Kardiyopulmoner rezervi artırarak fiziksel kondisyonu geliştirmek, Gevşemeyi sağlamaktır.

9 Solunum Egzersizi Aktif egzersizlere ameliyattan en az bir hafta önce başlanarak, günde 4 defa, en fazla 20 dakika uygulanması gerekir ve bu egzersizlerin önemi, hasta tarafından anlaşılmalıdır.

10 Solunum Egzersizlerine Hazırlık Solunum egzersizlerinin amaçları ve nedenleri hastaya anlatılmalı, Sakin, sessiz ve havadar bir odada öğretilmeli, Hasta rahat, gevşek durumda olmalı ve üzerindeki kıyafetler hastayı sıkmamalı, Hastanın kendi doğal solunum paterni not edilmeli, Gerekiyorsa hastaya gevşeme egzersizleri öğretilmeli, özellikle sternokleidomastoid, skalen, üst trapez, levator skapula kasları gevşetilmeli, Hastaya solunum egzersizleri öğretildikten sonra, istirahatte ve aktivite sırasında bu egzersizleri uygulaması istenmelidir.

11 Solunum Egzersizlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hastanın zorlu ekspirasyon yapmasına izin verilmemelidir. Ekspirasyon gevsek ve pasif olmalıdır. Zorlu ekspirasyon hava yollarında türbülansı arttırarak bronkospazm ve obstrüksiyona neden olabilir. Ancak 3-4 solukta bir derin solunum yaptırılmalıdır. Aksi takdirde hiperventilasyon meydana gelir. Hemşire pursed-lip ya da diyafragmatik solunum egzersizini öğretirken görsel, sözel ve dokunsal uyarı stratejilerini kullanmalıdır.

12 Solunum Egzersizlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Uyarılar verilirken hastanın dikkati başka yöne kaymadan yoğun bir şekilde iletişim kurulmalıdır. Hasta solunum sıkıntısında olacağı için enerjilerinin büyük bir kısmını solunuma ayıracaklardır Yeni beceriler için çok az enerjileri vardır ve anksiyeteleri vardır. Talimatlar açık ve kısa olmalı, sakin anlatılmalıdır. Hemşire hastaya sıkıntısının azalacağı yönünde güvence vermelidir. Hastaya solunum egzersizleri sadece tarif edilmez, hemşire tarafından yapılarak gösterilir.

13 Solunum Egzersizi Pursed lips (büzük dudak) solunum ve diyafragmatik solunum KOAH lı hastalarda dispneyi azaltmak amacıyla kullanılan egzersizlerdir.

14 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Egzersiz sırasında ve günlük aktiviteler sırasında solunum ihtiyacının arttığı durumlarda dispneyi kontrol altına almak ve rahatlatmak amacıyla KOAH lı hastalar tarafından spontan veya bilinçli olarak kullanılan bir solunum tekniğidir.

15 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Bu yöntem ekspirasyon sırasında kontrolü sağlamak ve alveollerin maksimum düzeyde boşalmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Hava yolu kollapsını önlemek için burundan derin nefes alınıp dudakların büzülerek yapıldığı yavaş ve uzun ekspirasyondur.

16 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Bu solunum dispneyi rahatlatır Büzük dudak solunumu gaz değişimini artırır, Solunum hızını düşürür, Tidal volümü artırır, İnspiratuvar ve ekspiratuvar kasların aktivitesini artırır. Bir çok hastada arteriyal SpO2 düzeyi %3-4 düzeyinde artar. Hastada solunumunu kontrol etme duygusunun uyanmasına sebep olur. Diyafragmatik solunum ile birlikte büzük dudak solunumu yararlı bir gevşeme tekniği olarak kullanılabilir

17 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Eğer hasta burundan nefes alma sırasında zorluk yaşıyorsa hem inspirasyon hem de ekspirasyonu ağızdan yapabilir.

18 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Ekspirasyon süresi inspirasyon süresinin en az 2 katı olmalıdır. İnspirasyon burundan olmalı ve çok derin olmamalıdır. Hava burun yoluyla alındıktan sonra dudaklar ıslık çalar-öper gibi büzülerek ağız yoluyla verilir. Hasta oturuyorsa öne doğru eğilebilir, böylece abdominal organlar diyafragmaya doğru iletilir.

19

20 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Hastayı cesaretlendirmek için hemşire hastanın omuzlarına hafifçe dokunmalıdır. Eğer hasta yana eğiliyorsa bir el hastanın omuzuna diğer el karşı tarafın göğüs kafesinin altına yerleştirilir. Hemşire hasta ile göz hizasında olmalıdır. Sürekli göz iletişimi kurmalıdır. Bu hemşirenin hastaya yardım etmek istediğini gösterecektir. Uygun ise pulseoksimetre ile egzersizin etkinliği hastaya gösterilebilir.

21 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Hasta yürürken de pursed-lip egzerzini yapabilir, bunun için 2 adımda nefes alıp 4 adımda nefesini vermesi söylenir. Hastanın güçlü bir şekilde yanaklarını şişirerek ağızdan inspirasyonuna izin verilmemelidir.

22 Büzük Dudak (pursed-lip) Solunumu Pursed lip solunumu su dolu bardağa pipetle üfleyerek baloncuk yapma, pink pong topuna sadece oynayacak kadar üfleme ya da balon şişirme ile de yapılabilir. Ayrıca çiçek koklar gibi nefes alıp mum alevini söndürmeyecek kadar nefes vermesi söylenerekte egzersiz yapılabilir.

23 Diyafragmatik Solunum Egzersizleri Diafragma solunumun en önemli kasıdır. Eğer diafragma dışındaki kaslar solunumda daha fazla görev alıyorlarsa tedavinin amacı diafragmatik solunumu arttırmak olmalıdır. Diafragmatik solunumda amaç inspirasyon sırasında diafragmanın aşağı inmesi, ekspirasyon sırasında yukarı çıkmasıdır.

24 Diyafragmatik Solunum

25 Diyafragmatik Solunum Egzersizleri Diyafragmatik solunum tekniği; büzük dudak solunumu tekniğinden sonra, yani hasta daha az nefes darlığı yaşadığında ve solunumu üzerinde daha çok kontrol sahibi olduğunda uygulanmaya başlanır. Bu solunum ile daha derin ve daha etkili bir inspirasyon sağlanır

26 Diyafragmatik Solunum Nasıl Yaptırılır Hasta sırt üstü yatarak bir elini karnının üzerine bir elini göğsüne yerleştirir. Hasta nefes alınca diyafram kasılıp düzleşir, hava içeri girdiğinde karın bölgesi yukarı doğru, alt kostalar ise yana doğru hareket eder.

27 Hastadan yavaşça burnundan soluk alması istenir. Bu solunum ile daha fazla abdominal daha az göğüs kafesi hareketi istenir.

28 Diyafragmatik Solunum Nasıl Yaptırılır İnspirasyon devam ederken dikkatini dominant eline vermesi söylenir, İnspirasyon süresince havayı akciğerlerine doldurdukça dominant elinin yukarı doğru yükselmesi gerektiği anlatılır, Non-dominant elinin altında fazla bir hareket olmaması gerektiği konusunda uyarılır, Hasta inspirasyon yapmadan önce egzersizi öğreten kişi tarafından hastanın dominant eli üzerine karşıt basınç uygulanır, Hasta inhalasyon yaparken uygulanan basınç azaltılır. Hasta egzersizi yardımsız ve doğru yapıncaya kadar egzersiz tekrarlanır.

29 Sekresyon atılmasına yardımcı teknikler Sekresyonları çıkartmak için; postüral drenaj, vibrasyon, perküsyon, öksürme teknikleri kullanılmaktadır.

30 Sekresyon atılmasına yardımcı teknikler Postüral Drenaj Yer çekiminin etkisinden yararlanılarak çeşitli pozisyonlara yerleştirilen hastanın tıkanmış olan hava yollarındaki sekresyonları temizleme işlemidir. Pozisyonlama, trakeobronşial yolların anatomisine uygun olarak yapılır. Sekresyonların bronşiollerden bronşlara ve trakeaya doğru ilerlemesi sağlanır

31 Postüral Drenaj Endikasyonları Pulmoner komplikasyon riski taşıyan hastalarda sekresyonların birikmesini engellemek, Akciğerde birikmiş olan sekresyonları mobilize etmek, Kronik bronşit ve kistik fibrozis gibi mukus üretiminin artmasına etki eden pulmoner hastalıklara sahip olan uzun süreli yatak istirahatinde olan, derin solunumu ve öksürüğü kısıtlayan ağrılı insizyona sahip ve genel anestezi almış hastalar,

32 Postüral Drenaj Endikasyonları Tedaviyi tolere edebilecek ventilatöre bağlı hastalar, Pnömoni, atelektazi, akut uzun süreli enfeksiyonu olan ve KOAH gibi akut veya kronik akciğer hastalıklarında, Çok yaşlı veya zayıf hastalarda, Doğal solunum yollarına sahip olmayan hastalarda uygulanır.

33 Postüral Drenaj Kontrendikasyonları Ağır pulmoner ödem, Konjestif kalp yetmezligi, Geniş pulmoner effüzyon, Pulmoner embolizm, Pnömotoraks, Kardiyovasküler instabilite, Kardiyak aritmi, Ağır hipertansiyon, Hipotansiyon, Yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü, Yeni geçirilmiş nörocerrahi (baş aşağı pozisyon intrakranial basıncın artmasına yol açabilir).

34 Kontrollü Öksürme Tekniği Pulmoner sistemin temel savunma mekanizması öksürmedir. Hava yollarındaki sekresyonların ve yabancı cisimlerin atılmasındaki en etkili yöntemlerden biridir.

35 Kontrollü Öksürme Tekniği 1. Maksimal inhalasyon yapmak: etkili bir öksürükle mukusu hareket ettirmek, distal havayolları ve akciğerlerin hava ile doldurulmasına bağlıdır. Böylelikle havanın dışarı verilmesi sırasında mukus havayollarından yukarı doğru hareket edecektir.

36 Kontrollü Öksürme Tekniği 2. Nefesi iki saniye tutmak: Bu basamak hastayı ekspiryuma hazırlar ve inhale edilen havanın akciğerlerin uç kısımlarına dağılmasına olanak sağlar. 3. İki kere öksürmek: İlk öksürük mukusu çözecektir.ikinci öksürük mukusu ileri doğru hareket ettirecektir. Daha fazla öksürük aşırı oksijen ve enerji kullanımına neden olur, kaçınılmalıdır.tekrarlı öksürme ile oluşabilecek bronkospazmdan kaçınılmalıdır.

37 Kontrollü Öksürme Tekniği 4. Durmak: Yeniden kontrolü sağlamak için bir müddet durup beklenir. 5. Havayı burundan inhale etmek: Ağız yolu ile alınan derin bir inhalasyon çözünmüş olan mukusu tekrar havayollarından aşağıya doğru hareket ettirecektir.bu nedenle hastanın burnundan soluk alması sağlanır.

38 Perküsyon Uygulandığı alanın altındaki sekresyonların çözülmesini kolaylaştırmak amacıyla inspiryum ve ekspiryum boyunca avuç içi kubbe şeklindeyken ritmik olarak göğüs duvarına vurulmasıdır.

39 Perküsyon Hemşire elleri hastanın göğsü üzerinde ritmik bir biçimde sıra ile vurma hareketini gerçekleştirir. Hareket sırasında omuzlar, dirsekler ve el bilekleri mümkün olduğunca gevşek tutulmalıdır. Perküsyon birkaç dakika veya hasta öksürmek için pozisyonunu değiştirmek isteyene kadar devam etmelidir. Perküsyon ağrı verici veya çok rahatsız edici olmamalıdır. Hassas yüzeyler üzerinde irritasyonu önlemek için hasta ince hafif bir kıyafet veya gecelik giymelidir.

40 Perküsyon Perküsyon sırasında havayolu obstrüksiyonu ve SpO2 de düşmeye neden olabilir. Hasta bu açıdan gözlenmelidir.

41 Vibrasyon Bu teknik perküsyonla birlikte veya birbirini izleyerek uygulanır. Hasta sekresyonlarını daha geniş bir pulmoner yola hareket ettirmek amacıyla önce derin bir nefes alır ve ekspirasyon sırasında vibrasyon uygulanır.

42 Vibrasyon Vibrasyon İki el üst üste konularak göğse hafif ve orta derecede basınç uygulaması ve daha sonra ellerin vücuttan hızlı bir şekilde çekilmesidir. Bu sırada oluşan çok ince titreşimler ile sekresyonlar hareket kazanır. Aşırı basınç uygulanmamalı; yumuşak dokunun sıkıştırılması veya kaydırılması şeklinde olmamalıdır. Stabil olmayan torasik vertebralar üzerine uygulanması önerilmez.

43 Triflo Kullanımı Ameliyat sonrası hastaların akciğer kapasitelerinin artması, atelektazi oluşumunu önlemek ve ameliyat sırasında verilen anestezi nedeniyle zayıflayan solunum kaslarının kuvvetlenmesi amacıyla triflo kullanımı önerilmektedir.

44 Triflo Kullanımı Triflo ile akciğerlere alınan derin hava sonucu akciğerlere bol miktarda hava girişi olur. Buna bağlı olarak alınan oksijen miktarı artacaktır. Akciğerlerin kapasitesi artacaktır. Ameliyat sonrası saatte yaklaşık 10 kez triflo kullanılmalıdır.

45 Triflo kullanımı Triflo kullanımı hastaya öğretilirken hastadan bütün nefesini dışarıya vermesi, triflonun ağız kısmını ağzına yerleştirip derin nefes alması ve triflo içerisindeki topları yukarıya kaldırması istenir. Bu işlem sırasında hasta çok fazla zorlanmamalı ve triflo hastaya uygun bir triflo olmalıdır.

46 Kaynaklar 1.Çiçek S. (2002).Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Solunum Egzersizlerinin Kan Gazları Ve Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi, GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2. Madenoğlu Ş.(2007).Koroner Bypass Ameliyatı Geçiren Hastalara Preoperatif Ve Postoperatif Erken Dönemde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisi Yöntemlerinin Arteryel Kangazı Ve Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. 3. Atam Taşdemir Z. (2007). Koah Olgularında Solunum Fizyoterapisi ve Beslenmenin Solunum Fonksiyon Testleri, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul. 4. Akıncı A Ç. ( KOAH lı Hastalara Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Fiziksel ve Psikolojik Parametrelere Etkisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, iç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul. 5. Karadakovan A., Eti Aslan F. (2009). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, Adana. 6. Ünverdi Z M. (2010).Yoğun Bakımda Ameliyat Sonrası Uygulanan Perküsyon (Tapotman) Tekniğinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 7. Sema Savcı (2001). Yoğun Bakım Ünitesinde Göğüs Fizyoterapisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yoğun Bakım Dergisi;1(1):33-40, Ankara.

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu.

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu. 2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları Şef Op. Dr. Ramadan Kamiloğlu Op. Dr. Ozan Emiroğlu Op. Dr. Mehmet Arıkbuka Op. Dr. Hasan Birtan Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek.

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Akıllı Astım Tedavisi

Akıllı Astım Tedavisi FF Akıllı Astım Tedavisi Astım tedavisi için hastalara yönelik bilgiler İçindekiler dizini 01. Giriş: Astım nedir? 02. Solunum yollarında neler olur? 03. Astımda cehennem üçlüsü devreye girer 04. Astımda

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SIINAV KAYGIISII ve BAŞE ETME YOLLARII SSI INAV KAYYGI ISSI I Kaygı, stres verici durumlarla karşılaştığımızda hepimizin belli ölçülerde yaşadığı

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı