BURDUR KENTİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN MEKÂNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR KENTİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN MEKÂNLAR"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1447 BURDUR KENTİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN MEKÂNLAR Kenan ARIBAŞ * İzzet TEMEL ** Giriş Kent Coğrafyası içerisinde, şehrin fonksiyonlarını ele alarak şehrin, idari çevresi, ekonomik özellikleri, sağlık, eğitim ve kültürel durumunu açıklanmaya çalışılır. Şehirde yukarıdaki işlevlerin birisi ya da birkaçı baskın olursa, kentin etki bölgesi yanı sıra kentin iç dinamiklerinin özellileri de ortaya çıkar. Kentin fonksiyonları değerlendirilirken, fonksiyonun kentte mekânsal dağılımı incelenir, bu fonksiyon içinde yer alan nüfus açıklanır, ilgili fonksiyonun tarihsel durumu ile gelecekte oluşacak muhtemel sorunlar üzerine de analizler yapılır. Bir kent bize ne söyler sorusu sorulduğunda, kentin fiziki ve beşeri donanımı bu soruya verilecek cevabında zenginliğini ortaya koyar. Kentteki mekânların anlamı; edebiyatçılarda farklı bir değer taşır. Örneğin; Ahmet Hamdi Tanpınar ın Beş Şehir Kitabında, kentin tinsel örüntüsünü edebi dil ile izah eder. Kentlerde adeta tarihi ve estetiği sağar. Ancak kentin mühendislik içeren yapısı farklı kriterlerin eşliğinde şekillenir. Kent hızla artan nüfusla birlikte göç kültürü içinde mekânı aceleyle inşa edilmiş ve göçün yabancılığı içine hapsolmuş sadece uyumsuzluk gösteren taş yığınına dönüşür. Kentin mimarisi ve peyzaj düzeni üzerinde yapılan çalışmalar ile görüntü ve ses kirliliğinden uzak bir nevi adaya benzeyen parklar ya da bahçeler dünyası olarak algılanır. Yapay nesnelerin cenneti inşa edilir. Ya da tarih ve tin müzelere hapsedilerek ücret karşılığında satılmaya başlanır. Özellikle modernist kent tasarımcıları, geometrik binalar ve yollar ile kentin, ızgara tipi kent modellemesi üzerine kurulmasını ısrarla savunurlar hatta çarpıcı övünçler ve itaatlerin yapılmasını önerirler. İnsanlar bu modellemede, mesaiye ve koşuşturmaya kurban edilmiş, yalnızlık fabrikasına dönüşmüşlerdir. Mekanik kent insana bütün doğruları sunacağını vaat edilmiştir. Lakin kent, insan ve ev deposu olmuş, çarpık mimari teröründen kendini kurtaramamıştır. Bununla birlikte postmodern kent tasarımcıları, modernistlerin mekânı toplumsal amaçlar uğruna biçimlendirilecek bir şey olarak görme çabasından bir nebze olsun uzaklaşırlar. Böylece mekânı; belki zaman dışı ve hiç bir çıkar gözetmeyen bir güzelliğin kendi içinde bir amaç olarak elde edilmesi amacı hariç, her şeyin üzerinde yükselen bir toplumsal amaçla zorunlu hiçbir bağı olmayan estetik hedef ve ilkelere göre biçimlendirilecek bağımsız ve özel bir şey olarak değerlendirirler (Harwey,1997,84). Kentin nasıl görüldüğü değil, nasıl görünmesi gerektiği konusunda postmodernist kuramcıların rehberliğine ihtiyaç duyulduğu bu çalışmada kendini gösterse de, tamamen bu kalıpların bir taklidi olarak çalışmaya yansımadı. Burdur kentine yönelik bir nevi Yücelik Kavramı içinde atıl durumda olan mekânların, sosyal ve kültürel yaşantıya hak ettiği biçimde kazandırılması gerektiği çabası çalışmanın ana fikrini oluşturmuştur. 1-Burdur Kenti Burdur kenti, kendi adıyla anılan gölün güneydoğu kıyısında bu göle ulaşan Kurna deresi üzerinde, deniz seviyesinden m yükseklikte meyilli bir yüzeyde kurulmuştur. Burdur un tarihi M.Ö 6500 e Neolitik döneme kadar uzanır. Birçok medeniyetin egemenliğinde kalan Burdur un günümüze kadar uzanan tarihi eserlerde Psidya krallığı, Roma ve Bizans devletleri yanı sıra Anadolu Selçuklu Devleti Hamidoğulları Beyliği ve Osmanlı Devletine ait Kilise, Cami, Kümbet, Hamam, Çeşme ve Meskenler bulunmaktadır. * Yrd.Doç.Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı. ** Öğr.Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı.

2 1448 I.BURDUR SEMPOZYUMU Burdur Kentinin 1997 yılında olan nüfusu, 2000 de %11,8 lik artışla e yükselmiştir. Burdur Kentinin 33 adet mahallesi vardır. Kentin imar yapıları oluşurken dönemsel depremlerin rolü büyük olmuştur. Genellikle deprem sonrası planlamaların yapıldığı görülmektedir. Örneğin; 1914 de meydana gelen deprem sonucunda imar planı yapılmış ve bu plan 1948 tarihine kadar uygulanmıştır. Bu plan dan sonra 12 Mayıs 1971 de meydana gelen deprem (İslam Ansiklopedisi,1992, cilt:6, 428) sonucunda pliyosen yaşlı Burdur göl depolarında, yani görece gevşek zeminde olan binalar hasar görmüş hatta bazı evler birkaç kat yere gömülmüştür. Bu depremin sonrasında tekrar bir imar planı daha yapılmıştır. Bu planlar çeşitli tarihlerde revize edilse de çağdaş bir kent dokusunu oluşturmakta yetersiz kaldığı şu anki haliyle anlaşılmaktadır. Planlama sorunu, konut, park, ulaşım, cadde, iş yeri hatta hava kirliğinde kendini göstermekle beraber, bir kentin kimliği olarak adlandırdığımız tarihsel eserlere gösterilen duyarsızlık bu mekânların atıl durumda kalmasına, binalar, trafik, inşaat, ilan panoları arasında gizlenmesine, sıkışıp kalmasına yol açmıştır. 2- Burdur Kentinde Atıl durumda Bulunan Mekânlar a-hıdırlık (Dörtayak) Türbesi Tocqueville ye göre, bireyselci toplumlarda, birbirlerine karşılıklı kayıtsızlık sayesinde katlanan, içe dönük insanların bir aradalığı (Sennett,2002,288) meydana gelir. İçe dönük birey, çevresindeki olan bitene duyarlılık göstermekte zorlanır. Belki de bunun en önemli örneklerinden birisi, Burdur kentinde, Hıdırlık (Dörtayak) Türbesi dir. Türbenin hemen yanından bir yol geçmesi, tren yolunun bulunması ya da konutların varlığı, türbeye ilgi uyandırmamıştır. Bu türbe, Burdur kentinde Hıdırlık (Hızır-İlyas) denilen bahçeler arsında yer alır. Tapunun 7 pafta,124 ada, 63 parselinde kayıtlıdır. Muhtemelen XIV veya XV yy da inşa edildiği tahmin edilmektedir. Tamamı kesme taştan yapılmış olan türbe, alta kare planı olup kapı eşiğinden yukarısı sekizgendir. Piramit çatılı bir külahla üzeri örtülmüştür. Türbenin köşelerinde kareden sekizgene geçilen köşe pahları büyük üçgen satıhlar halinde olup pahların başladığı hizada doğu- batı kenarlarına iki küçük dikdörtgen pencere açılmıştır. Kuzey kenarında aynı şekilde pah köşeleri hizasında iç içe daralan profilasyonlar içinde yek pare taş söveli ve basık yay kemerli kapı yer alır. İç kısımların da tamamı sekizgen planlı olup duvarlar içte sıvasız ve dışta oluğu gibi kesme taştır. Güney kenarlarda mihrap yer alır. Mekânın üzeri içten kubbe ile örtülüdür. Bu türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü nce 1984 yılında restore edilmiştir. Hıdırlık türbesi Batı Anadolu daki nadir Selçuklu (Beylikler dönemi) eserlerinden bir tanesidir. Türbe etrafında; Belediyenin Fen işlerine ait hafriyat sahası, kullanım dışı araçların depo edildiği bir park ile trafiğe açık bir cadde ve tren yolu bulunmaktadır. Bununla beraber, Türbeyi sadece kuzey cephesinde net görmek mümkündür. Çünkü etrafında hafriyat yığılı ve yanında kavak ağaçları bulunmaktadır. Türbenin fonksiyonelliğini engelleyen sorunlar aşağıdaki gibidir. Buna göre türbenin çok yakınından, tren geçmesi ve karayolunun bulunması titreşimden dolayı türbenin ömrünü azaltır. Türbenin kapısı yapılırken, hiçbir estetik ve mimari uyuma dikkat edilmemiştir. Kapının girişine telden mandal yapılmıştır. Türbenin ayaklarında bitkiler çıkmıştır. Bu durum, ayakların ağırlığı taşımasını olumsuz etkilemektedir. Belediye Fen İşleri Şantiyesi nden bırakılan hafriyat suları temeli olumsuz etkilemektedir. Türbe çevresinde oturulacak, ya da uhrevi havayı teneffüs ettirecek hiçbir düzenek yoktur. Tamamen dar bir saha içine ağaçlar dikilmiş, estetiği oluşturacak hiçbir özelliğe yer verilmemiştir. Türbenin yeterince tanıtımı yoktur. Türbenin yaklaşık 500 m doğusunda bulunan kabristanlığı da içine alan bir proje geliştirilmelidir. Türbenin çevresinde belediye fen işleri müdürlüğüne ait araçların ve hafriyat işlerinin kalkması gerekmektedir. Türbenin tarihsel özelliği ve Türbe ya da kümbet ile ilgili bilgi verecek ve yapı ile uyumlu bir estetik bir tanıtım tabelası asılmalıdır. Bununla birlikte, bu tarihi eserin tanıtımı ve turizm içerisinde yer alması için gerekli çalışmaların da yapılması gerekmektedir.

3 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1449 b-hocabâli Hamamı Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, 16.asırda Hocabâli Muslihittin efendi tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bu hamam 1940 lı yıllara kadar kullanılmıştır. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü elinde bulunan hamam, çeşitli işlerde kullanılmıştır. Hamam boyutunda, uzun aksı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturmuştur. Taşların aralarında Horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. İki Kubbelidir. İlki soğukluk bölümünde diğeri, sıcaklık bölümündedir. Köşe ve kemerlerde kesme köfeke taşı kullanılmıştır. Üzeri tonoz kemer ve düz dam ile örtülüdür. Aydınlanması tavanındaki küçük pencerelerden sağlanır. Hamamın alt kısmında ısıtma tünelleri vardır. Hamamın batısında Şeyh Sinan Camii ve Ark Suyu Tevzi Sarnıcı, aynı sokak üzerinde kuzeyde Mısırcılar Evi (Müze lojmanı) ve Pirebaşlar Evi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti zamanında oluklar altı mevkiinde çok işlek bir mekânda bulunan hamam, kentte köhnemeye örnek gösterilecek eserlerden bir tanesidir. Hamam etrafındaki, çöp tankı, ilan panoları ve otobüs durağı kaldırılmalıdır. Binanın etrafı adeta çöp atık deposu olarak kullanılmaktadır. Hamam da tahribatın yüksekliğinde dolayı en kısa sürede restore edilmesi gereklidir. Hamamın yakınında bulunan ağaçların kökleri, binanın temeline zarar verebilir. Hamam Burdur da bile iyi tanınmamaktadır. Bu bağlamda, tanıtımı sağlayacak tabelaların şehrin değişik yerlerine asılması gerekir. Hamam restorasyonu sonucu, turistik amaçlı hamam olarak kullanılabileceği gibi çeşitli sanatsal etkinlik ve sergilerin yapılması içinde reorganize edilebilir. Hamamın muhtemel büyük şiddetli bir depreme dayanma olasılığı düşük olduğundan binada güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Hamamın güneyindeki Su Terazi si ile bütünleşecek bir peyzaj çalışması yapılmalıdır. Bu peyzaj çalışması kuzeydeki tarihsel öneme sahip konutlar da dikkate alınarak yapılamalıdır. c-ulu Cami ve Saat Kulesi Ulucami, Pazar mahallesinde, Pazar düzlüğünde yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştur. Vakıf kayıtlarına göre Hamitoğlu Dündar Bey yaptırmıştır. Caminin 1914 depreminde yıkılan minaresinin yazıtında M.S yılında yaptırıldığı yazılıdır. Depremden sonra 1919 da ahşap karkas olarak yapılmıştır. Doğu, kuzey ve batısında üç kapısı vardır. İçten yarım kubbelidir. Kuzey kapısı yönündeki ikinci cemaat yerini 3 kubbe örtmektedir. Cami 1971 depreminde zarar görmüşse de Vakıflar idaresince yaptırılmıştır. Saat Kulesi, Ulu cami nin 10 m kuzeyinde bulunur. Saat kulesi 1936 yılında yapılmıştır. Kule kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kare plana sahiptir. En altta dükkân olarak kullanılan bir mekân vardır. Kule içinde merdiven bulunmaktadır. Zeminden âleme kadar altı boğum halinde daralarak çıkan kulede dördüncü katta her biri şehrin dört yanına bakan dört büyük saat yerleştirilmiş ve bu mekâna şerefe görüntüsü verilmiştir. Saatlerin üzerinde ise dört pencereli ve piramidal çatısı âlem ile nihayetlenen bir oda vardır. Cami ve saat kulesinin çevresi dar bir mekâna açılmaktadır. Ayrıca çevresinde ticari işyerleri bulunmaktadır. Bu nedenle yoğun bir insan sirkülâsyonu söz konusudur. Cami ve saat kulesi çevresi adeta araç park yeri gibi kullanılmakta, bu durum hem insan hareketliliğini sınırlamakta hem de tarihi bir mekânda çirkin bir görünümün oluşmasına yol açmaktadır. Camiye sonrada yapılan Şadırvanın sanatsal bir özelliği yoktur ve cami ile bütünleşmemektedir. Cami ve saat kulesi etrafındaki yan unsurlar, örneğin kalorifer bacası, su giderleri, depo kapakları ve çöp bidonları tamamen fonksiyonel amaçlar için yapılmış, Türk-İslam sanat unsurlarının özelliklerini tamamlayacak ve çevre ile bütünleşecek özellikler ihmal edilmiştir. Caminin doğusuna, yarışma sonucu ödüllü bir iş yeri yapılmıştır. Ancak, bu işyeri hem fonksiyonel değildir hem de insandan kopuk ve caminin mimari yapısı ile bütünleşmekten uzak bir durumdadır. Cami ve çevresi, kesinlikle tarihi bir mekân olarak algılanmalı ve çevresel düzenlemeler bu perspektifte yapılmalıdır. Cami etrafında park edilen araçlar engellenmelidir. Caminin doğusundaki binanın dış duvarları ve çevresi caminin mimarisi ve otantik özellikleri ile bütünleşecek şekilde yeniden düzenlenerek, cami çevresi taş ve beton yığınından kurtarılmalıdır.

4 1450 I.BURDUR SEMPOZYUMU d-kilise Rum kilisesi Burdur kentinin Zafer mahallesinde bulunmaktadır. Tapunun 40 pafta, 466 ada, 3 numaralı parselinde kayıtlı bulunan Rum Ortodoks Kilisesinin yapılış tarihi bilinmemektedir. Kilisenin 1608 m² lik bir toplam alan üzerinde 632 m² lik kapalı alanı bulunmaktadır. Kilise 1983 yılında Kültür Bakanlığınca, Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. Kilise batı kısmına ilaveler ve iç kısmında da bazı tadilatlarla sinema haline getirilmiştir. Pencere ve kapıların çoğu kapatılarak iptal edilmiştir. Kilise üç neflidir. Orta nef geniş ve yüksektir. Bu kısmın tavanı telisle örtülmüştür. Apsis ve Apsis yanındaki bölümler binanın dış kısmına çıkıntı yapmıştır. Kilisenin üç girişi bulunmaktadır. Güney-Kuzey cephesindeki pencereler sivri-yalancı kemerlidir. Çatı ve dam örtüsünü taşıyıcı elemanlar; yanlarda duvarlar, ortada da yuvarlak ağaç sütunlardır. Altışar adet ve iki sıra kıtık sıva ile kaplı sütunların kaideleri silindirli yivli taştır. Başlıkları da akantus yaprağı bezemelidir. Tavanın dışında kalan bazı yerlerde boyalı resimler bulunmaktadır. Doğu-batı istikametinde, uzun dikdörtgen planlı kâgir ve ahşap olarak beşik çatı, bir kısmında alaturka, bir kısmında da Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Kilise özel şahıs mülkiyetinde bulunmaktaydı. Çok amaçlı salon olarak kullanılmak üzere 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılmıştır. İnsanların, kiliseyi ibadet dışı değişik amaçlarla kullanmaları sonucu kilisenin fiziki yapısı asli özelliğini kaybetmiştir. Kilisenin hemen yanındaki ağaçlar temeli olumsuz etkileyebilir. Kilisenin yanında çitle çevrili bir çocuk bahçesinin yapılması, bu tarihi mekânla sanatsal bir bütünleşme sağlamamaktadır. Kilisenin dış duvarında estetiği ortadan kaldıran ve halkımızın tarihsel değerlere verdiği önemi gölgeleyen yazılar yer almaktadır. Burdur da bütün tarihsel eserlerde olduğu gibi kilise etrafında da, tarihi bir mekâna yakışmayan peyzaj söz konusudur. Burası bir tarihsel mekân olarak algılanmalı ve buna göre düzenlenmelidir. Kilise restore edilerek, medeniyetler uzlaşmasının Burdur daki nişanesi haline dönüştürülmelidir. Böylece, Kilise de Uluslararası çeşitli etkinlikler yapılabilecektir. Sonuç Burdur da örnek olarak seçilen bu mekânlar tarihsel gerçekliklerine uygun olarak düzenlendiğinde, Burdur daki diğer geleneksel yapılar ile bütünleşecek ve şehrin tarihsel yüzü ortaya çıkacaktır. Bu yüz, gelecekteki nesillerin tarihimizden kopmadan yaşamalarına imkân sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yöre turizmine tarihsel bir zenginlik katılacak ve ilin önemi artacaktır. Kentler bütün insanlara açık coğrafi mekânlardır. Bu açıklık dikkate alınarak Burdur daki tarihi mekânlar, yeniden tasarlanmalı ve böylece insanlardan koparak işlerliğini yitirmesi yerine, insanlarla bütünleşmiş organik ve önemli kültürel değerler haline getirilmelidir. Kaynakça Armağan, M., 2000, Alev ve Beton, Şule yay.istanbul Doğanay, H, 1997, Türkiye Beşeri Coğrafyası, MEB,Yay. Ankara. Göney, S.,1984,Şehir Coğrafyası,İ.Ü. Edebiyat Fak. yay. No:2274,İstanbul Harvey, D., 1997, Postmodernliğin Durumu, Metis Yay, İstanbul. Keleş, R.,1990, Kentleşme Politikası,İmge Yay.Ankara Senett,R.,1999, Gözün Vicdanı,Ayrıntı yay.,istanbul Senett,R.,2002,Ten ve Taş, Metis yay, İstanbul. Tekeli, İ,1982,Türkiye de Kentleşme Yazıları, Turhan Yay, Ankara Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Burdur Müze Müdürlüğü

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1451 Foto 1. Türbeden Bir Görüntü. Görüntü Kuzeyden Güneye Foto 2.Türbenin Batıdan Kavak Ağaçları Nedeni ile Görmek İmkansız. Foto 3-Türbe Adeta Hapsedilmiştir. Foto 4.Türbenin Girişindeki Demir Kapı Foto 5.Türbenin Bahçesi Dar ve Bakımsızdır. Foto 6.Türbenin Temel Kısmından Otlar Çıkmaktadır.

6 1452 I.BURDUR SEMPOZYUMU Foto 7.Türbenin Çevresinde Yabani Otlar. Foto 8.Metruk Bir Durumda Bırakılan Hamam Foto 9.Hamamın Görünmesini Engelleyen Tabelalar. Foto 10. Hamam Çevresinde Düzenleme Yapılması Gereken Sahalar. Foto 11.Hamamın Kuzey Cephesi. Foto 12.Ulu Camii Çevresinde Kötü Kullanılan Mekân.

7 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1453 Foto 13. Cami Etrafına Park Etmiş Araçlar. Foto 14.Caminin Doğusunda Bulunan Binanın Cami Mimarisine uyumlu Hale Getirilmesi Gerekir. Foto 15. Kilisenin Boyalı Kuzey Cephesi. Foto 16. Kilisenin Boyasız Güney Cephesi, Çocuk Parkı, Çitler ve Farklı Kiremitlerden Yapılan Çatı. Foto-17.Kilisenin Güneydoğu Cephesinde Temel Zarar Verebilecek Olan Ağaçlar

EDİTÖR. Kıymetli okurlar,

EDİTÖR. Kıymetli okurlar, EDİTÖR Kıymetli okurlar, 3 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden Artvin Kampüs ün bu yeni sayısında siz değerli okuyucularımızla tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Fransız düşünür

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri Hazırlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.izmirkulturturizm.gov.tr Fotoğraflar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Baskı & Cilt Lamineks Matbaacılık Dijital Baskı

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAY BİR İLÇE: KEMALİYE

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAY BİR İLÇE: KEMALİYE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAY BİR İLÇE: KEMALİYE Erdal AKPINAR ÖZET Dünyada ve Türkiye de turizm sektörü, deniz-kum-güneş eksenli klasik turizm anlayışına alternatif olabilecek

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Cilt-I. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-I. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-I Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-67-6 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA SUNUŞ Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok çevresel etki değerlendirmesinin (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi)

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB AFET SEMPOZYUMU 369 DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Sertaç Karakaş 1, Abdulhalim Karaşin 2, Şeyhmus Gürbüz 3 ve Havva Özyılmaz 4 SUMMARY Huge

Detaylı

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Hazırlayan Kent DanıĢmanlığı Ofisi AraĢtırma ve Meslekleri GeliĢtirme Müdürlüğü ĠZMĠR Aralık 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport ĠZMĠR Çağrı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı Mesire Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım ARAŞTIRMA PROJESİ Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım Proje Yüklenicisi: B. Deniz Çalış Kural, Yrd. Doç. Dr. Ağustos 2008 2007-İstanbul. Bu

Detaylı

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 02 KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 Bekir KABAKCI Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT Koordinatör TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf

Detaylı

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir. www.prusasanat.com. Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015. Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir. www.prusasanat.com. Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015. Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015 Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA A B PRUSA Ocak Şubat Mart 2015 Künye ve İçindekiler Ocak

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU

STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU ISPARTA BELEDĐYESĐ 2009-2013 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNU --- 4 STRATEJĐ ÜST KURULU VE STRATEJĐ PLANLAMA EKĐBĐ ---5/7 GENEL BĐLGĐLER I. Kentin Coğrafyası ---9 II. Kentin Tarihi ---9/10 III.

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Yıldız

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı