ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ"

Transkript

1 ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

2 Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller: Çalıştığı kurumlar ve görevi Katıldığı eğitim faaliyetleri: Asistanlık Eğitimine başladığı TUS dönemi: TUS puanı: TUS'ta kaçıncı tercihiydi?: Bildiği yabancı diller: Yabancı dil düzeyini gösterir sınav sonuçlan: (KPDS, TOEFL, sınavlar)

3 Asistan Karnesi ASİSTAN KARNESİ (AK) NEDİR? Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) kazanarak Uzmanlık Eğitimi yapmaya hak kazanmış uzman adayının, eğitim boyunca gerçekleştirdiği tüm bilimsel aktiviteleri içeren belgedir. Tıpta uzmanlık seferi boyunca tutulan, bu seferin gerek safhaları gerekse tamamı hakkında bilgiler içeren bir seyir defteridir. ASİS TAN KARNESİNİ KİM VE NE ZAMAN DOLDURUR? Dahili, cerrahi ve temel tıp bilimlerinde uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan tüm adaylar bu karneyi doldurmakla mükelleftirler. Karne araştırma görevlisi tarafından, her aşamasında anabilim dalı başkanı onayı alınarak doldurulur. Bilimsel aktivitelerin, mümkün olduğunca günü gününe kaydedilmesine özen gösterilir. Anabilim dalı başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi (üyeleri) yılda en az 3 kez bu kayıtları kontrol ederler. Yıl sonunda karneler toplanarak dekanlık onayına sunulur. ASİSTAN KARNESİ UYGULAMASININ AMACI NEDİR? BÖYLE BİR UYGULAMAYA NİÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR? Karnenin amacı tıp eğitiminin standardizasyonudur. Karnenin yakından izlenmesi suretiyle mönitorizasyon mümkün olabilecek, gerekli hallerde gecikme olmaksızın müdahale etme fırsatı doğacaktır. Bu uygulama uzun yıllardır Batı Avrupa ve Amerika'da yürürlüktedir. Avrupa Topluluğu ile uyum çalışmaları kapsamında, kısa süre içinde Tıp eğitiminin standardizasyonu ülkemiz için de bir zorunluluk haline gelecektir. Aksi takdirde, standardize edilmemiş bir eğitim alan uzmanların Batı Avrupa'lı meslektaştan ile rekabet olanağı daha başlangıçta kaybedilmiş olacaktır. ASİSTAN KARNESİNİN USULÜNE UYGUN DOLDURULMAMASI VEYA KARNEDE YETERSİZLİKLER GÖRÜLMESİ HALİNDE YAPTIRIMI NE OLACAKTIR? Asistan karnesi gönderilmeden yıllık sözleşme yenilemeleri yapılmayacak, asistan karnesi olmadan asistana yurt içi ve dışı izinleri verilmeyecek ve süre uzatma isteklerinde karne örneği istenecektir. ASİSTAN KARNESİ NELERİ İÇERİR? AK, Tıp Fakültesi genelinde bir standardizasyon sağlanması amacıyla ortak bir formatta hazırlanmıştır. Ancak disiplinlerin öznel şartlan göz önüne alınarak her anabilim dalı/klinik için özel bölümler içermektedir.

4 Bölüm II Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Uzmanlık Dalının Tanımı: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, bireylerin konjenital olarak ya da travma, hastalıklar, dejenerasyonlar ve yaşlanmaya ikincil gelişen akut/kronik şekil bozukluğu ve fonksiyon kayıplarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen ihtisas dalıdır. Kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması, mevcut fonksiyonların geliştirilmesi, görünüşün düzeltilmesiyle kişinin daha iyi hissederek yaşamasına olanak sağlanmasıdır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Eğitimi: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitiminin amacı, bu eğitimi alan kişiye bağımsız bir Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak çalışmasını sağlayacak teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır. Genel Gereksinimler: Eğitim yalnız uygun şartları yerine getirebilen merkezlerde yapılmalıdır. Eğitim ancak tam gün çalışma şeklinde yapılabilir. Her asistan aktivitelerinin kayıtlı olduğu bir asistan karnesi taşımak zorundadır. Bu karnede şunlar olmalıdır. Cerrahi tekniklerin ve klinik deneyimlerin listesi Hastane çalışmalarının zaman ve yer tablosu (cerrahi uygulama, vizitler, poliklinik uygulama ve eğitim seansları) Anabilim dalı/kliniğin bilimsel aktivitelerine katılım Eğitim kurslarının listesi, bilimsel aktivitelerinin listesi {yayınlar, araştırma ve öğretim) Asistan, departmanın tüm aktivitelerine katılmalıdır. Eğitim süresince elektif Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi girişimleri (estetik cerrahi, rekonstrüktif cerrahi) ile travma ve diğer acil müdahaleler arasında dengeli bir dağılım olmalıdır. Vizitlere katılmalı, poliklinikte çalışmalı, ve eğitmenin gözetiminde cerrahi uygulama yapmalıdır. Asistan ve departman/kliniğin öğretim üyeleri(uzmanları)-başkanı(şefi) arasında devamlı, düzenli ve doğal bir ilişki olmalıdır. Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tıpta uzmanlık öğrencilerinin tümünden sorumlu olmalarına rağmen, her öğrencinin bir danışman öğretim üyesi olması bu programın uygulanması ve değerlendirilebilmesi için gereklidir. Danışman sorumlu olduğu öğrencinin kuramsal ve uygulamalı eğitime katılımı, etkinlik kayıt defterinin düzenli tutulmasından ve öğrencinin mesleki değerlerle ilgili gelişiminden sorumludur. Danışman, tutum, akademik gelişim ve etik/profesyonellik alt başlıklarındaki amaç ve hedefler ulaşılıp ulaşılmadığını her altı ayın sonunda bir değerlendirme rehberi aracılığı ile değerlendirir ve uzmanlık öğrencisinin dosyasına koyar. Danışman öğretim üyesini akademik kurul iki yıllık süreler için atayabilir. Uzmanlık öğrencisinin tez danışmanı aynı öğretim üyesi olabileceği gibi, seçtiği konuya bağlı olarak Anabilim dalı akademik kurulunca ayrı bir kişi olarak da belirlenebilir. Eğitimin Süresi ve İçeriği: Uzmanlık eğitimi süresi 6 yıldır. Uzmanlık eğitiminde geçen 72 ayın 38 ayı çeşitli rotasyonlarda 34 ayı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'de gerçekleşmektedir. Rotasyonların dağılımı: Genel Cerrahi: 24 ay {2 ay acil, 2 ay yanık buraya dahildir), Anestezi: 2 ay, Patoloji: 1 ay, Nöroşirurji: 2 ay, Çocuk Cerrahisi: 3 ay, K.B.B.: 3 ay, Ortopedi: 3 ay. Bunlara ek olarak Anatomi: 2ay, Cerrahi Araştırma: 3 ay yaptırılabilir. Bunlar şu anda geçerli olan tüzükteki rotasyonlardır. Yeni tüzük çıktığında rotasyonlar ona göre değiştirilecektir. Önerilen rotasyon programı ise; Genel Cerrahi 9 ay( ay yanık+1 ay acil içerecek şekilde), Anatomi 2 ay, Çocuk Cerrahisi 1 ay, Nöroşirurji 1 ay, Patoloji 1 ay, Anestezi 1 ay, KBB 2 ay, Ortopedi 2 ay, Cerrahi Araştırma 3 aydır.

5 Bölüm II Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'nin Konu Kapsamları: Doğumsal Anomaliler Kulak Kepçe Kulak, Macrotia Mikrotia Göz Kapağı Ptozis Yarıklar Yarık Dudak Primer Onarımı Yarık Dudak Sekonder Onarımı Yarık Damak Primer Onarımı Yarık Damak Sekonder Onarımı Alveoler Yarık Onarımı/ Kemik Greftli Yarık Dudak Burun Deformitesi Onarımı Faringoplasti ameliyatları Yarık Dudak/Damak nedeniyle gerekebilecek diğer ameliyatlar yarıklar Kraniyofasiyal Subkranyal Osteotomi, Transkranyal Osteotomi MaksiIlofasıyaI, Mandibular, Maksiller Osteotomi TME Girişimleri, Boyun Malformasyonlar Ekstremite Sindaktili Onanmı Polidaktili Onarımı Genitoüriner Hipospadias/ Epispadias Onarımı, Deri Konjenital Tümöral Oluşumlar Dev Pigmentli Nevüs Vasküler/ Lenfatik Malformasyon Doğumsal Anomaliler

6 Bölüm II Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Travma Bölü Yüz Yanık Neoplazi Yumuşak Doku Hasarı Onarımı Kemik Kırıkları Onarımı Burun Kırığı Redüksiyonu Burun septum onarımı El Deri Yaralanmaları Onarımı Ele Deri Grefti Deri Örtüsü İçin Bölgesel Flep Deri Örtüsü İçin Uzak Flep Fleksör Tendon Onarımı / Grefti Ekstansör Tendon Onarımı / Grefti Tenoliz Tenodez Tendon Transferi Primer Sinir Onarımı Greft ile Sinir Onarımı Nöroliz Kırık / Çıkık Fİksasyonu Replantasyon / Revaskülarizasyon Amputasyon ya da Revizyonu Ele Serbest Doku Aktarımı Fasyatomi Tırnak ve tırnak yatağı onarımları Alt Ekstremite İKDG* ile Onarım Lokal Flep ile Onarım Uzak Flep ile Onarım Serbest Doku Aktarımı Amputasyonlar ve/veya güdük kapatılması Geç Dönem Debridman ve Deri Grefti Geç Dönem Komplikasyonlarının Tedavisi Benign/Malign Deri Lezyonları Eksizyon ve Primer Onarım Selim Deri Lezyonları İçin Traşlama/Küretaj/Koterizasyon Eksizyon ve Deri Grefti Tümör Eksizyonu ve Lokal Flep Tümör Eksizyonu ve Serbest Flep M.Melanom Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi M.Melanom Primer Bölge Cerrahisi Regional Lenf Nodu Diseksiyonu Tükrük Bezi Tümörleri Yüzeysel Parotidektomi Total Parotidektomi

7 Bölüm II Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Baş-Boyun Tümörleri Dudak Tm. Eksizyonu ve Primer Onarım Dudak Tm. Eksizyonu ve Lokal Flep Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Primer /Deri Grefti ile Onarım Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Flep Boyun Diseksiyonu Paranazal Sinüs Tm. Cerrahisi El Tümörleri El Tm. Eks. ve Greft / Bölgesel Flep El Tm. Eks. ve Uzak Flep El Tm. Eks. ve Serbest Flep El Cerrahisi (Doğumsal ve Travmatik Dışı) Ganglion Eksizyonu Sinir Dekompresyonu Dupuytren Hastalığı için Fasyektomi Dupuytren Hastalığı için Girişim Romatoid Elde Sinovyektomi Romatoid Elde Tendon Onarımı / Transferi Artroplasti Artrodez Bası Yaraları Flep ile Onarım Yüz Felci Cerrahisi Statik / Dinamik Destek Ameliyatları Sinir Grefti Serbest Kas Aktarımı ile Onarım Göz Kapağı Girişimleri Mastektomi ve Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksivonu İmplant ile Rekonstrüksiyon Doku Genişletici ile Rekonstrüksiyon Flep ile Rekonstrüksiyon Meme Başı Rekonstrüksiyonu Jinekomasti Düzeltilmesi Gövde Defektleri Onarımı Serbest Flep ile Onarım Deri Grefti ile Onarım Flep ile Onarım

8 Bölüm II Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Doku Genişletici (Meme Dışında) Doku Genişletici Yerleştirilmesi Doku Genişletici Çıkarılması ve Onarım Serbest Flep Cerrahisi Flep Kaldırılması Flep Transferi Kozmetik Cerrahi Meme Büyütme Meme Küçültme / Mastopeksi Meme Girişimler! Blefaroplasti Yüz Germe Rinoplasti Abdominodermolipektomi Lipektomiler Dermabrazyon Kimyasal Soyma Botox uygulamaları dolgu maddelerinin uygulanımı Yağ Emme ve ekleme Kellik tedavisi Kellik ve diğer alopesiler için Saç Cerrahisi Dolgu maddeleri enjeksiyonları Botox uygulamaları Girişimler Septoplasti Kontraktür Açılması Nedbe Revizyonu Dövme yapılması ve çıkarılması Çıkartılması Lenfödem İmpotans Cerrahisi İnterseks Girişimleri

9 Bölüm II Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi İçin Minimal Gereklilikler Akademik ve Bilimsel Etkinlikler: Mezuniyet sonrası eğitim toplantıları: Her hafta 1 saat konuk konuşmacıların katıldığı seminerlerdir. Asistan seminerleri: Her hafta 1 saat araştırma görevlilerince hazırlanıp sunulan seminerlerdir. Haftalık ameliyatların gözden geçirilmesi ve ameliyat öncesi olgu tartışması: Bir önceki hafta yapılan ameliyatların tartışıldığı bu toplantıda grup başasistanları özelliği olan olguları sunar, öğretim üyesi ve asistanların tartışmasına açar. Bu toplantıda komplikasyonlar ve varsa mortaliteler ayrıntılı olarak tartışılır. Hasta başı eğitimi: Haftada 1 gün tüm öğretim üye(uzman) asistan ve stajyerlerin katıldığı, hasta başında tartışmaların yapıldığı, güncel bilgilerin aktarıldığı toplantılardır. Dergi saati: Her hafta cuma günleri plastik cerrahi literatüründen seçilen makaleler araştırma görevlileri tarafından sunulup tartışılır. Araştırma ve tez toplantısı: Araştırma görevlilerinin planladıkları, bilimsel araştırma ve tez önerilerinin tartışıldığı, ayda bir kez yapılan toplantılardır. Eğitim Sürecinin İzlenmesi: Teorik bilgilerin düzeyi, klinik ve cerrahi yeterlilik anabilim dalı başkanı(şefi) ve diğer öğretim elemanları tarafından denetlenecektir. Bu amaçla yılda en az iki kez eğitim içi sınav yapılır. Asistan eğitimi asistanın takım çalışması içinde ve hasta üzerinde artan oranlarda sorumluluk almasına yöneliktir. Sonuçta bağımsız hasta değerlendirme ve tedavi edebilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu akademik etkinliklerin hepsinden toplayacağı puanlar/krediler araştırma görevlisinin yeterliğini değerlendirmede önemli olacaktır. Ölçme-değerlendirmenin temel kurallarından biri değerlendirmenin amaç ve öğrenim hedefleri ile uyumlu olmasıdır. Bu müfredatta, altışar aylık periyotların sonunda her uzmanlık öğrencisine o altı ayın ve daha önceki dönemlerin amaç ve hedeflerine yönelik bir değerlendirme yapılması öngörülmektedir. Bunun anlamı kıdemi farklı her uzmanlık öğrencisi için ayrı bir sınav gerekmesidir. Hem bu konudaki sıkıntıyı azaltmak için merkezi bir soru bankası oluşturulması planlanlanabilir. Böyle bir soru bankası ile ilerleme testi uygulayarak aynı müfredatın farklı klinikler arasındaki uygulamalarını karşılaştırmak da mümkün olabilecektir (bakınız hedeflere ulaşma). Ölçmedeğerlendirmede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bilgi, beceri ve tutum değerlendirilirken bu alanları hepsinin birden tek yöntemle ölçülemeyeceğidir. Örneğin bir test sorusu ile tutum değerlendirmek mümkün değildir. Bu sebeple farklı ve yeni yöntemlerin kullanılması gerekebilir: a. Hasta ile iletişimin değerlendirilmesi için video kayıtlar b. Vaka çalışmaları c. Portfolio çalışmaları d. Öğrenim rehberi hazırlanan beceriler için değerlendirme rehberleri eşliğinde izlem e. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar (OYKS) (veya OSCI) f. Yapılandırılmış yazılı sınavlar (CORE) g. Yapılandırılmış sözlü sınavlar Değerlendirmede beş ana başlık altında elde edilen puanlar aşağıdaki çarpanlarla çarpılarak genel niteliksel not ortalaması bulunur: Bilgi x 0.30 Beceri x 0.30 Tutum x 0.15 Kanıta Dayalı Tıp x 0.15 Etik/Profesyonellik x 0.10 TOPLAM X 1 Uzmanlık öğrencisinin performansının değerlendirmesinde ürettiği hizmet, asiste ettiği ve yaptığı ameliyatlarda geçirdiği süre, bilimsel aktivitelerde sergilediği ürünlerde önemlidir. Bu tür bir değerlendirme için bir kredilendirme sistemi kullanılacaktır. Bu sisteme göre:

10 KURAMSAL ETKİNLİKLER Etkinlik Türü Kredi değeri (birim) Toplanması Beklenen EN DÜŞÜK KREDİ Katılım Sunum Öğretim Üyesi Dersleri Seminer Konferans 1 1 x 2 1 x KREDİ /yıl Olgu sunum saati Makale saati 1 x 2 1 x 2 Multidisipliner bilimsel toplantılar 1 x 2 UYGULAMALI ETKİNLİKLER UYGULAMA ADI AMELIYAT (KATILDIĞI) AMELIYAT (YAPTIĞI) UYGULANMASI BEKLENEN EN AZ SAYI HER BIR UYGULAMA IÇIN HARCANACAK BIRIM ZAMAN (SAAT) 100 AMELIYAT SÜRESI 50 AMELIYAT SÜRESI BIRIM KREDI (HER SAAT IÇIN) TOPLANAN KREDI ½ YILLIK ALMASI GEREKEN EN AZ KREDI ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ Etkinlik Türü Kredi Değeri 6 yıllık uzmanlık süresince toplanması beklenen en alt kredi toplamı Yurt İçi Yayın 5 Yurt Dışı Yayın 10 Yurt İçi sözlü bildiri-poster Yurt dışı sözlü bildiri-poster Araştırma projesinde görev alma Bitirilmiş araştırma projesi AKADEMİK GELİŞİM ETKİNLİKLERİ Etkinlik Türü Kredi Değeri Uzmanlık Süresi Boyunca toplanması beklenen en alt kredi toplamı

11 Bu amaçla düzenlenen kurslar (mikrocerrahi, kanıta dayalı tıp, biyoistatistik, hayvan deneyleri kursları gibi) 1/saat STE etkinlikleri ( TTB tarafından kredilendirilenler arasından) Sosyal bilimlerin tıpla ilgili alanlarında yapılan etkinlikler (Fakülte tarafından kredilendirilenler) Akademik Komitelerde Üyelik ROTASYONLAR Rotasyonlarda, tanımlanmış kuramsal ve uygulamalı etkinliklerden saat/kredi uygulaması yöntemiyle kredi toplanır 20 Rotasyonlarda kuramsal ve uygulamalı etkinliklerden ayda en az 10 kredi / ay toplanması beklenir TOPLAM 6 YILLIK UZMANLIK SÜRESİNDE TOPLANACAK EN AZ PUANLAR Kuramsal 600 Uygulama (Ameliyat) 600 Akademik Gelişim Etkinlikleri 20 Araştırma Etkinlikleri 15 Rotasyon 140 Her altı aylık dönemin sonunda beş alt başlıktan elde edilen puanlar ve performanstan elde edilen krediler Uzmanlık Öğrencisi Yeterlik Fişi ne yazılır ve ilgili makama gönderilir. Bu tür not/kredi sistemlerinin uygulanabilmesi için fakültelerde Fakülte Kurulu kararı almak gerekir.

12 Bölüm III I. BÖLÜM İÇİ ROTASYONLAR El Cerrahisi, Mikrocerrahi ve Genel Plastik Cerrahi Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi ve Genel Plastik Cerrahi Rotasyonlar Değerlendirme Kriterleri A. Bilgi: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ÇEP kapsamı konularını bilmek B. Beceri Her türlü klinik uygulamalar, muayeneler, girişimler Hastane şartlarını, koşullarını bilmek, Kayıt formlarını doğru doldurmak Cerrahi beceriler C. Genel Davranış (Tutum) Kendine güven ve kendini eğitme sorumluluğu Hastaya ve yakınlarına davranış, önyargısız olmak Sorunlu hasta ile başaçıkabilmek disiplinlere yaklaşım, onlarla ilişkiler Acilde paniğe kapılmamak, stresle baş edebilmek Meslektaşlarına doğru yaklaşım Ekip çalışması; hiyerarşik düzeni bilmek ve uymak Liderlik yapabilmek Kendi kayıtlarını tutabilme sorumluluğu Rotasyonlar sırasında da kendi sorumluluğunu bilmek ve anabilim dalımız çıkarlarını koruyabilmek D. Akademik Gelişim Tanı koymayı öğrenmek Ted aviyi öğrenmek Bilgiyi uygulamak Yayın yapmak ve sunmak Etik kurul kurallarını bilmek Kendini Eğitme kurallarını bilmek İstatistiksel yöntemleri kullanmak Sunu tekniklerini bilmek, kullanmak Deneysel araştırma kursu almış olmak Araştırma için proje hazırlamak Tez yazmak Farklı kurumları tanımak için (rotasyonlar vs.) çaba göstermek Yeterlik sınavına hazırlanmak Portfolio çalışmaları yapmak E. Etik ve Profesyonellik: Uzmanlık alanına ilgi Öğrenme ve Öğretme arzusu İş kalitesi (verim) Hasta ve hekim haklarını bilmek Eğitilenin haklarını bilmek Sağlık personelinin görev ve sorumluluklarını bilmek Fotoğraf çekme ve imaj sistemlerini bilmek Dudak/damak yarığı takımını ( ortodonti, odyoloji, vs) idare edebilmek Kraniyofasyal cerrahi takımının faydalarını fark etmek El cerrahisi yan dalının ve avantajlarının farkında olmak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin medikolegal sorumluluklarını bilmek Bilgilendirme formları, TCK, Onam formları, Eser sözleşmesi, meslektaş hataları ile karşılaşınca ne yapacağını bilmek, Mesleki sigorta sistemlerini bilmek Gelişen ve değişen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin farkında olmak ve kendini yenileyebilmek Türkiye deki Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi gerçeğini, yan dal ve doktora seçeneklerini bilerek kariyerini planlamak Ulusal ve Uluslar arası Yeterlik Kavramlarının farkında olmak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin tarihçesini bilmek Serbest hekimlik uygulama kurallarının farkında olmak Farklı disiplinler ile ortak çalışmanın avantaj-dezavantajlarının farkındalık

13 Bölüm III Yukarıdaki kategoriler göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucu : Yıl Sorumluluk Değerlendirme Sonucu Onaylayan Kişi İmza Derecesi KIDEMSİZ ASİSTAN (1. YIL) (İlk 6 ay / ikinci 6 ay) KIDEMSİZ ASİSTAN (2. YIL) (İlk 6 ay / ikinci 6 ay) KIDEMLİ ASİSTAN (3. YIL) (İlk 6 ay / ikinci 6 ay) KIDEMLİ ASİSTAN (4. YIL) (İlk 6 ay / ikinci 6 ay) KIDEMLİ ASİSTAN (5. YIL) (İlk 6 ay / ikinci 6 ay) BAŞASİSTAN (6. YIL) (İlk 6 ay / ikinci 6 ay)

14 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (1)/Genel Cerrahi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza

15 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (1)/Genel Cerrahi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza

16 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (1)/Genel Cerrahi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza

17 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (1)/Genel Cerrahi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Cerrahi Uygulama A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Laparotomi 5 5 İngiunal herni onarımı 5 2 İnsizyonel herni onarımı 5 2 Tiroidektomi 10 Mastektomi 10 Barsak anastomozu 5 Axilla diseksiyonu 5 İngiunal diseksiyon 2 Apendektomi 10 3 Endoskopik Cerrahi 10 Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

18 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (2)/Ortopedi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Diyabetik ayak amputasyonu 2 1 Tendon transferi 2 Tetik parmak 2 1 Karpal tünel 5 1 Osteomyelit debridmanı ve rekonstrüksiton 3 Distraksiyon yerleştirilmesi 3 Ön kol kırıkları 3 El kırıkları cerrahisi 3 1 Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

19 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (3)/Pediatrik Cerrahi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Hipospadias 5 Sünnet 5 1 Gastroşizis Omfalosel Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

20 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (4)/Nöroşirurji -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Kraniyotomi 3 Meningosel, meningomyelosel 2 Ensefalosel 1 Karpal tünel 3 1 Sinir Cerrahisi 3 Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

21 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (5)/Kulak Burun Boğaz -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Septoplasti 10 1 Trakeostomi 5 1 Boyun diseksiyonu 6 Baş-boyun tümörleri eksizyonu 10 Parotidektomi 2 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi 3 Ses Cerrahisi 1 Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

22 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (6)/Anatomi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Rotasyonlar Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama (Kadavra diseksiyonları A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Yüz, faysal sinir, SMAS, TME 1 El, karpal tünel, ön kol flebi 1 Üst ekstremite 1 Brachial Pleksus 1 Penis 1 Alt ekstremite, fibuler/sartorius/gracilis flepleri 1 ALT 1 Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

23 Bölüm III Rotasyonlar Rotasyon Değerlendirme Formu (7)/Patoloji -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi Servis hasta izlemi Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathane dışı cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Tari h-rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Patoloji spesmen örneklemesi 10 Işık mikroskobunda inceleme 10 Elektron mikroskobunda inceleme 1 İmmünfloresan tekniğini inceleme 3 Plastik Cerrahi lezyon kesit serisini hazırlamak (Nevüs, BCC, SCC, MM, KA, SK, Hemanjiom, Lipom, Liposarkom, Fibrosarkom, odontojenik tümörler vb) ve Set oluşturmak Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

24 Bölüm III Rotasyonlar Rotasyon Değerlendirme Formu (8)/Anestezi -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan klinik aktiviteler Poliklinik hasta muayenesi (Ağrı Polk. vb) Servis hasta izlemi (Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi) Anestezi uygulamaları (Asiste ettiğ:a, Gözetim altında yaptığı:gy) Ameliyathanede cerrahi girişimler (kateter takılması vb.) Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, Vaka Takdimi vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Anestezi Uygulamaları A GY Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Entübasyon 30 2 RIVA 1 1 Axiller Blok 1 1 Venöz kateter (Juguler, femoral vb)yerleştirmek 5 1 Arteryel kateter yerleştirmek 3 Resusitasyon 2 Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

25 Bölüm III Rotasyon Değerlendirme Formu (9)/Cerrahi Araştırma -Rotasyonun Yapıldığı Anabilim Dalı/ Klinik -Başlangıç tarihi -Bitiş tarihi -Rotasyon süresince yapılan aktiviteler Rotasyonlar Ameliyatlar (Asiste ettiğ:a, Yaptığı: Y) Tarih-Rotasyon süresince yapılan bilimsel aktiviteler Tarih Makale, Seminer, vb. Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Cerrahi Uygulama A Y Onaylayan Öğretim Üyesi İmza Rotasyon ile ilgili görüş ve düşünceler

26 Bölüm IV Cerrahi Uygulamalar Cerrahi indeks: A: Araştırma Görevlisi (AG) ameliyat sırasında karşısında bulunan daha kıdemli cerraha yardım etmiş ve kısmen ameliyata katılmıştır. GY: Araştırma görevlisi(ag) ameliyatı (girişimi) bir öğretim üyesi olduğu halde Gözetim altında yapmıştır. Cerrahi sırasında öğretim üyesi ameliyata en az düzeyde katılmıştır. Bölüm IV Cerrahi Uygulamalar Cerrahi Eğitimi 1. YIL Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi:

27 Bölüm IV Plastik Cerrahi Uygulamaları Doğumsal Anomaliler A GY Kulak Göz Kapağı Yarıklar Kraniyofasiyal Maksillofasyal Boyun Ekstremite Genitoüriner Deri Kepçe Kulak Mikrotia Ptozis Yarık Dudak Primer Onarımı Yarık Dudak Sekonder Onarımı Yarık Damak Primer Onarımı Yarık Damak Sekonder Onarımı Alveoler Yarık Onarımı /kemik greftli Yarık Dudak Burun Deformitesi Onarımı Faringoplasti ameliyatları Yarık Dudak/Damak nedeniyle gerekebilecek diğer li yarıklar tl Subkranyal Osteotomi Transkranyal Osteotomi Mandibular Osteotomi Maksiller Osteotomi TME Girişimleri Malformasyonlar Sindaktili Onarımı Polidaktili Onarımı Hipospadias Onarımı Epispadias Onarımı Kongenital Tümöral oluşumlar Dev Pigmentli Nevüs Vasküler Malformasyon Lenfatik Malformasyon Doğumsal Anomaliler

28 Bölüm IV Cerrahi Uygulamalar Travma A GY Yüz Yumuşak Doku Hasarı Onarımı 2 Kemik Kırıkları Onarımı 2 Burun Kırığı Redüksiyonu 1 El Deri Yaralanmaları Onarımı Ele Deri Grefti Deri Örtüsü İçin Bölgesel Flep Deri Örtüsü için Uzak Flep Fleksör Tendon Onarımı / Grefti 1 Ekstensör Tendon Onarımı / Grefti 1 Tenoliz Tenodez Tendon Transferi Primer Sinir Onarımı 1 Greft ile sinir onarımı Nöroliz Kırık / Çıkık Fiksasyonu Replantasyon / Revaskülarizasyon 2 Amputasyon ya da Revizyonu 2 Ele Serbest Doku Aktarımı Fasyatomi Alt Ekstremite KKDG* ile Onarım 4 TKDG ile Onarım 4 Lokal Flep ile onarım 2 Serbest Doku Aktarımı Yanık Erken Teğetsel Eks. ve Deri Grefti Geç Debridman ve Deri Grefti Yanık Geç Komplikasyonları Tedavisi Yanık Nedbesi için Serbest Flep

29 Bölüm IV Cerrahi Uygulamalar Neoplazi A GY Benign/Malign Deri Lezyonları Eksizyon ve Primer Onarım 4 2 Benign Deri Lezyonları için Traşlama/Küretaj/Koterizasyon 2 Eksizyon ve Deri Grefti 2 Tümör Eksizyonu ve Serbest Flep 2 M.Melanom Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi M.Mel. Primer Bölge Cer. ve Deri Gr./Flep Regional Lenf Nodu Diseksiyonu Tükrük Bezi Tümörleri Yüzeysel Parotidektomi Total Parotidektomi Baş-Boyun Tümörleri Dudak Tm. Eksizyonu ve Primer Onarım 1 Dudak Tm. Eksizyonu ve Lokal Flep Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Primer / Deri Grefti ile Onarım Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Flep Ağız Boşluğu Tm. Eks. ve Flep Boyun Diseksiyonu Paranazal Sinüs Tm. Cerrahisi El Tümörleri El Tm. Eks. ve Greft / Bölgesel Flep El Tm. Eks. ve Uzak Flep El Tm. Eks. ve Serbest Flep

30 Bölüm IV Cerrahi Uygulamalar El Cerrahisi (Doğumsal ve Travmatik Dışı) Bası Yaraları Yüz Felci Cerrahisi Meme Rekonstrüksiyon Gövde Defektleri Onarımı Doku Genişletici (Meme Dışında) Serbest Flep Cerrahisi A Ganglion Eksizyonu 2 Sinir Dekompresyonu Dupuytren Hastalığı için Fasyektomi Dupuytren Hastalığı için Girişim Romatoid Elde Sinovyektomi Romatoid Elde Tendon Onarımı / Transfer Artroplasti Artrodez Flep ile Onarım 2 Statik / Dinamik Destek Ameliyatları Sinir Grefti Serbest Kas Aktarımı ile Onarım Göz Kapağı Girişimleri İmplant ile Rekonstrüksiyon Doku Genişletici ile Rekonstrüksiyon Mastektomi Sonrası Flep ile Rekonstrük. Meme Başı- Areola Rekonstrüksiyon Jinekomasti Cerrahisi Deri Grefti ile Onarım Flep ile Onarım Serbest Flep ile Onarım Doku Genişletici Yerleştirilmesi Doku Genişletici Çıkarılması ve Onarım Flep Kaldırılması Flep Transferi KGY

31 Bölüm IV Cerrahi Uygulamalar A GY Kozmetik Cerrahi Meme Büyütme 1 Meme Küçültme 1 Mastopeksi 1 Blefaroplasti Yüz Germe Rinoplasti 2 Abdominodermolipektomi 2 Lipektomiler Dermabrazyon 1 Kimyasal Soyma Yağ Aspirasyonu 1 Saç Cerrahisi Girişimler Nedbe Revizyonu 5 Kontraktür Açılması 2 Septoplasti 2 Dövme Çıkartılması 1 Lenfödem Impotans Cerrahisi Interseks Girişimleri

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİİ UZMANLIK EĞİTİMİ AİTAN KARNEİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306 T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYGUNACAK USUL VE ESASLAR Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi GENEL KONULAR Giriş Türkiye de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurtdışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2013 Değerli TurkMSIC Gönüllüleri, TurkMSIC olarak bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı