P R O C E S V E R B A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O C E S V E R B A L"

Transkript

1 P R O C E S V E R B A L Nga mbledhja III e Kuvendit të Komunës, mbajtur më , duke filluar në orën 10,15 në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Në mbledhje ishin të pranishëm 38 anëtarë, prej gjithsej 41 kuvendarëve. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, Zyra e EULEX-it, KFOR-it, dhe përfaqësues të medieve. Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi kryesuesi i KK të Prizrenit, Nijazi Kryeziu. Kryesuesi: Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 36, pasi që ekziston kuorumi për vendosje të plotfuqishme, po fillojmë me rendin e ditës. Besoj materialet i keni marr të gjithë me kohë, ka pas disa probleme të disa kuvendarëve që nuk i kanë pranua në at e tyre, po ata të cilët kanë probleme, duhet me shkua në zyrën e IT, dhe besoj që për pak minuta zgjidhet ky problem. Ata të cilët e kanë marrë rendin e ditës me kohë, do të thotë si pikë të parë të rendit të ditës kemi: Shqyrtimin e procesverbaleve nga mbledhja e datës dhe të datës Atëherë hap debat për procesverbalet nëse ka dikush ndonjë rekomandim apo vërejtje. Po urdhëroni. Drita Millaku (LW): Te pika e parë e rendit të ditës është shqyrtuar procesverbali nga mbledhja e fundit. Jam e mendimit që duhet të jetë pika e parë e rendit të ditës, shqyrtimi i procesverbalit, por duhet të jetë betimi i asamblistëve të rinj të Kuvendit, do më thënë zëvendësuesit. Arsyeja pse edhe anëtarëve të rinj duhet mundësohet votimi lidhur me procesverbal, edhe pse nuk kanë marrë pjesë në mbledhjet e kaluara. Kryesuesi: Faleminderit. Dikush tjetër? 1

2 Fadil Kryeziu (NQPP): Më lejoni t ju përshëndes të gjithëve. E para që po më duket është krejt procedurë normale e rregullt që rendi i ditës të vehet në votim në Kuvend, para se të shkohet të procedohet më tutje, është rregull, nuk është një gjë tjetër, kështu që... Kryesuesi: Faleminderit i nderuar Kryeziu e kemi pikën e tretë shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës. Arsyeja pse është miratimi dhe shqyrtimi i rendi i ditës, është pasi që të jepet betimi i dy anëtarëve të Kuvendit, që ti mundësohet edhe atyre votimi. Prandaj e ke te pika e tretë e rendit të ditës. Faleminderit. Dikush tjetër? Artan Abrashi (VV): Faleminderit kryesues. Nuk e di se si ka qenë praktika deri më tash po në pikën e parë këtu te shqyrtimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara nuk kemi as kopje fizike që mund ti shohim ato rrjedhimisht se si shkon kjo punë unë nuk e di, mirë kishte qenë me na informua pak. Kryesuesi: Po materialet të gjitha përcillen me it kështu janë përcjellë në kuvendin e kaluar. Po thash disa kanë pas probleme me it edhe nuk i kanë pranua materialet, është do më thënë një vërejtje me vend. Përndryshe në seancat tjera të gjitha materialet do të shkojnë përmes it dhe të gjithë do ti marrin materialet përmes postës elektronike. Kjo ka ndodh edhe në Kuvendin e kaluar, kështu do të vazhdojmë edhe ne. Në mbledhjet e ardhshme të gjithë do ti kemi materialet me kohë. A ka dikush tjetër? Z. Hodaj. Haziz Hodaj (LDK): Pika e rendit të ditës për dhënien e betimit të anëtarëve të Kuvendit, sepse pasi që edhe procesverbali votohet, aprovohet nga anëtarët e Kuvendit, fillimisht do duhej të jepej betimi nga anëtarët e Kuvendit, dhe pastaj të procedohet me pika tjera të rendit të ditës. Kryesuesi: Dikush tjetër rreth procesverbaleve? Mirë meqë nuk ka atëherë po e jap edhe arsyetimin pse pika e parë shqyrtimi i procesverbaleve është nga mbledhjet e kaluara. Këta të dy të cilët do ta japin betimin sot nuk kanë qenë pjesë e dy seancave. Prandaj edhe nuk e shohim të arsyeshme që ata duhet me votua për këto dy pika. Kështu që shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës është në pikën e tretë. Haziz këta ende nuk janë kuvendarë, deri sa nuk e japin betimin nuk janë kuvendarë. Faleminderit. Dikush tjetër? 2

3 Fadil Kryeziu: Z. Gashi, z. Kryesues më fal. Shqyrtimi i propozimit për rendin e ditës që e ke vu në pikën e tretë, është rregull ku do në çdo asamble, në çdo kuvend komunal, që gjithmonë të jetë pikë e parë. Më pas procedohet edhe shqyrtimi i procesverbaleve edhe gjitha ato. Prandaj pavarësisht kësaj që e kanë dhënë apo jo betimin dy kuvendarët e rinj, pjesa tjetër është legjitime e ligjshme, nën betim që munden me shqyrtua me aprovua ose mos me aprovua. Prandaj, unë mendoj që do të ishte mirë që të procedohet, të aprovohet rendi i ditës dhe të hyhet. Sepse ne po hymë në rend të ditës, e pastaj po hymë në pikën e tretë po e votojmë ose jo rendin e ditës. Faleminderit. Kryesuesi: Faleminderit z. Kryeziu. Ne kemi pas konsulta edhe me zyrën ligjore, dhe rendi i ditës është bë në konsultim edhe me ta. Natyrisht kemi pas takim edhe me shefat e grupeve parlamentare edhe s ka qenë kjo vërejtje. Përndryshe meqë është propozim unë e hedh në votim propozimin. Propozimi i parë do të shkon me rendin e ditës ashtu siç e kemi paraparë edhe siç e kemi propozua. Ndërkaq propozimi i dytë do të jetë me këtë propozimin e z. Kryeziu. Kush është për variantin e parë të rendit të ditës? 23. Kundër? 4. Abstenime? 4. Faleminderit, konstatojmë se varianti i parë mbetet për rend dite. Faleminderit. Pika e parë: Shqyrtimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara dhe të datës Meqë diskutimet përfunduan, kush është për? 18. Kundër? 3. Abstenime? 9. 3

4 Faleminderit, konstatoj se me shumicë votash janë miratuar procesverbalet e mbledhjeve të kaluara dhe të datës Pika e dytë: Dhënia e betimit e dy anëtarëve zëvendësimet nga radhët e LDK-së. Unë i kisha lutë që ngrihen në këmbë dy kuvendarët e rinj, kemi edhe konfirmimin nga KQZ-ja, gjithçka është në rregull sa i përket procedurave. Unë do ta lexoi para juve, ndërkaq ju pas meje. Unë, (Nexhat Bytyqi dhe Saladin Xhaferi), Betohem se do t i kryej me nder, me besnikëri, pa anim e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t i ushtroj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit të komunës së Prizrenit, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Faleminderit urime. Pika e tretë: Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës të propozuar për këtë mbledhje. Do të thotë e thash edhe pak më parë që ne e kemi pas një konsultim me shefat e grupeve parlamentare për këtë rend të ditës. Nëse dikush nga ju donë ta merr fjalën, atëherë hapim debatin. Mirë, meqë nuk ka, atëherë e hedhim në votim edhe rendin e ditës. Kush është për? Të gjithë. Kundër? S ka. Abstenime? S ka. Faleminderit, në mënyrë unanime miratohet ky: 4

5 R E N D D I T E 4. Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa, 5. Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit të Komuniteteve, 6. Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e Këshillit për Siguri në Bashkësi dhe 7. Të ndryshme. Më lejoni që në emër tuajin edhe të Kuvendit të përshëndes edhe praninë edhe të Kryetarit. Pika katërtë: Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa. Edhe për këtë pikë kemi bisedua me shefat e grupeve parlamentare, edhe kemi dal me një çelës, ku janë të përfshira të gjitha subjektet politike, konform forcës që kanë në Kuvend. Unë po ua lexoj çelësin, dhe pastaj e hapim debatin. Për Komiteti për Politikë dhe Financa janë propozua: PDK 3 ulëse, LDK 3 ulëse, Kualicioni KDTP, Vakat 1, AAK LDD 1, BD 1, W 1 dhe NDS 1. E hap debatin rreth kësaj pike. Nëse nuk ka, ne i kemi variante, sot mund ti japim edhe emrat e subjekteve, nëse dikush nga ju i ka. Nëse nuk i ka atëherë partitë të cilat i kanë ulëset deri të premten duhet ti sjellin emrat, do të thotë në zyrën për shërbime juridike, ose në zyrën e Kryesuesit. Ata të cilët i kanë emrat mund ti japin edhe sot. Masar Shala. Masar Shala (PDK): Përshëndetje në radhë të parë për kryetarin, kryesuesin dhe gjithë juve. Parti Demokratike si parti bindshëm ma e konsoliduar normalisht që i ka emrat. Dhe ata në KPF-ca e përfaqësojnë: Masat Shala, Shukri Quni dhe Fahrije Bytyqi. Faleminderit. Faleminderit që Shala. Zonja Mustafa. Mybera Mustafa (LDK): I nderuari kryesuesi. LDK-ja e ka çelësin deri të premten ne do ti sjellim, me protokoll me vulë me vendim. 5

6 Kryesuesi: Faleminderit shumë. Bashkimi Demokratik. Shani Berisha (BD): Të gjithëve ju përshëndes, përshëndes kryesuesin, kryetarin edhe të gjithë të pranishmit. BD-ja për këtë komitet propozon Osman Hajradin. Faleminderit. Kryesuesi: Faleminderit z. Berisha. Z. Rexhaj. Arbër Rexhaj (VV): Përshëndetje për të gjithë. Lëvizja Vetëvendosje për këtë komitet ka përcaktuar Artan Abrashin. Kryesuesi: Faleminderit z. Rexhaj. Dikush tjetër? Po. Bujar Nerjovaj (AAK): Deri të premten edhe AAK-ja do të sjellë emrin e përfaqësuesit, në mungesë të kryetarit. Kryesuesi: Faleminderit z. Nerjovaj. Po doktor urdhëro. Oruć Karadollami (NDS): Pozdravljam sve prisutne, takođe i nas poslanički klub će do petka u pismenoj formi dostavi imena svih komiteta. Hvala. Kryesuesi: Faleminderit. Z. Levent Bus. Levent Bus Zëvendëskryesues: Sayın Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, sayın arkadaşlar bizler de hafta içerisinde koalisyon KDTP, VAKAT olarak isimleri hafta sonuna kadar vereceğiz. I nderuar Kryesues, i nderuar Kryetar dhe të nderuar të pranishmit gjithashtu edhe ne koalicioni KDTP dhe VAKAT deri në fund të javës do ti sjellim emrat. Kryesuesi: Faleminderit z. Levent. Mirë me gjithë këto propozime, unë e hedh në votim edhe këtë pikë të rendit të ditës. Kush është për? 29. Kundër? S ka. 6

7 Abstenime? S ka. Faleminderit, konstatoj se me shumicë votash është miratuar edhe kjo pikë e rendit të ditës, propozimvendimi për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa. Mirë nga të pranishmit 36 sa janë në sallë 26 janë për, kundër dhe abstenime nuk ka. Faleminderit. Pika e pestë: Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit të Komuniteteve. Edhe këtu bashkë me shefat e grupeve parlamentare kemi pas diskutim edhe kemi dal me një çelës, për ta propozuar për Kuvendin. Komiteti për Komunitete do ta ketë këtë përbërje: PDK-ja do ti ketë 2 vende, LDK-ja 2, BD-ja 1, AAK-ja 1, VV 1, Vatakti 1, NDS-i 1, KDTP 1, romet 1, ashkali 1, egjiptas 1, serb 1 dhe goran 1. Besoj që e dini të gjithë, ky komitet duhet në përbërje të ketë shumicën nga komitetet, dhe për këtë arsye janë të përfaqësuara të gjitha komunitetet të cilët jetojnë në komunën tonë në Prizren. E hapi debatin edhe për këtë pikë të rendit të ditës. Mirë, meqë nuk paraqitet askush, e hedh në votim edhe pikën e pestë të rendit të ditës. Kush është për? 33. Kundër? S ka. Abstenime? S ka. Mirë atëherë më lejoni të konstatoj se nga 36 të pranishëm 33 janë për këtë pikët të rendit të ditës propozimvendimi për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit të Komuniteteve. Konstatoj se edhe kjo pikë e rendit të ditës është miratuar. Pika e gjashtë: Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e Këshillit për Siguri në Bashkësi. 7

8 Për këtë këshillë, do të thotë kemi një udhëzim administrativ. Urdhëro. Osman Hajdari (BD): Faleminderit kryesues, pse nuk po shkosh me emra për Komitet për Komunitete mi propozuar partitë. Kryesuesi: Sepse nuk i kanë. Hajdari: Po qata që i kanë, munden me i propozua mendoj. Kryesuesi: Mirë po ai le të vjen me propozim me letër pastaj ne e rregullojmë. Urdhëro z. Rexhaj. Arbër Rexhaj: Po më qenë se i more emrat e KPF-ca, mendoj që është në interesin e gjerë pra edhe të qytetarëve të dinë edhe për këta emra. Ata që si kanë emrat, le ta dinë që si kanë, i sjellin në ndërkohë. Po ata që i kanë pra edhe le ti dorëzojnë. Pavarësisht nëse ndonjë subjekt nuk i ka. Pra po mendoj që është në interesin e përgjithshëm që të dihen emrat. Kryesuesi: Mirë, oke atëherë shkojmë me rend, nga PDK-ja. Masar Shala: Nga PKD-ja e kemi Sehare Maliqin edhe Kastriot Krasniqin. Kryesuesi: Faleminderit z. Shala. Nga LDK-ja. Mybera Mustafa: LDK-ja do ti sjellë emrat si për tjetrin komitet. Kryesuesi: Faleminderit zonja Mustafa. BD-ja. Osman Hajdari: Në emër të BD-së si anëtare për Komitetin për Komunitete shkon Lirije Bytyqi. Kryesuesi: Faleminderit. Nga AAK-ja. Bujar Nerjovaj: Deri të premten thamë të gjitha do të vinë në formë të shkruara dhe të vulosura. Kryesuesi: Faleminderit. VV-sje. 8

9 Arbër Xhaferi: Drita Millaku. Kryesuesi: KDTP Vakat. Levent Bus: Hafta içerisinde. Mbrenda javës. Kryesuesi: NDS-i. Oruc Karadollomi: Clana se ovaj komitet dostavit cemo do petka u pismenoj formi. Kryesuesi: Faleminderit. Duhet me pas parasysh që shumica e thjesht të këtij Komiteti përbëhet nga anëtarë të Kuvendit, ndërkaq pjesa tjetër vinë edhe nga jashtë, do më thënë i propozojnë subjektet e tyre politike. Faleminderit, edhe me këta emra, konstatojmë si i bashkohen edhe këta emra pikës të cilën veç e miratuam pak më parë. Faleminderit. Pika e gjashtë: Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e Këshillit për Siguri në Bashkësi. Ky këshillë formohet konform Udhëzimit Administrativ nr. 27/12-03/2012, të cilin e ka nxjerrë Ministria e Punëve të Brendshme për këshillat komunal për siguri në bashkësi. Nëse ka nevojë unë e lexoj atë pjesën se si do të jetë përbërja e këtij këshilli. A e keni në materiale? Mirë megjithatë po e lexoj unë njëherë. Neni 3 thotë themelimin i KKSB-së, çdo komunë themelon KKSB-në. KKSB-ja themelohet me vendim nga komunal i komunës përkatëse. Përbërja e tij do të jetë: Kryetari i Komunës të njëjtën kohë është edhe kryesues i këtij këshilli Komandanti i Stacionit të Policisë në komunën përkatëse, nga një përfaqësues legjitim i secilës bashkësi fetare të komunës përkatëse, nga një përfaqësues të secilit komunitet etnik i komunës përkatëse, kryesuesi i komitetit për komunitete i kuvendit të komunës, zyrtari për barazi gjinore, drejtori i drejtorisë për arsim, kryetari i këshillit të prindërve të arsimit të komunës përkatëse, një përfaqësues i FSK-së, një përfaqësues i secilit këshill lokal për siguri publike, kryesuesi i ekipit veprues për siguri në 9

10 bashkësi, një përfaqësues nga sektori i emergjencave civile komunale, përfaqësi i zyrës komunale për komunitete dhe kthim, një përfaqësues nga OJQ, mediet lokale, komuniteti i biznesit dhe komuniteti i personave me aftësi të kufizuara. Kjo do të është përbërja e këtij Komiteti të cilin do ta udhëheqë kryetari i komunës. E hap debatin edhe për këtë pikë. Z. Kryeziu. Nijazi Kryeziu (PDK): Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, të nderuar. Unë besoj që te neni 2 te përbërja, diku i bie rreshti katërtë nga një përfaqësues legjitim i secilës bashkësi fetare, këtu duhet të ketë debat Kuvendi, sepse duhet të shihet në çfarë shkallë, kush janë ata që janë legjitim si bashkësi fetare. Edhe a kanë të drejtë të gjitha bashkësitë fetare që janë të regjistruara në Republikën e Kosovës dhe si operojnë dhe ushtrojnë misionin e vetë. Sepse mund të ketë ndonjë bashkësi fetare nesër që përjashtimisht për shkak të kësaj që po shkruhet nga një përfaqësues legjitim i secilës bashkësi fetare mund ta gjen vetën jashtë edhe përkundër faktit që kjo është e regjistruar si bashkësi fetare. Do të thotë këtu me sqarua konform udhëzimit administrativ a ka pas diku në Kosovës nëpër kuvende komunale përjashtime për ndonjë bashkësi fetare e cila në fakt operon dhe është e regjistruar me ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Jo përpos tre konfeksioneve që ne i njohim tradicionalisht. Faleminderit kryesues. Kryesuesi: Faleminderit z. Kryeziu. Dikush tjetër? Zonja Millaku. Drita Millaku: Unë e pata një propozim d.m.th. te kjo pikë, sipas nenit 9 udhëzimi administrativ. Do më thënë detyrat dhe përgjegjësit e kryesuesit të KKSB-së, e që është kryesues Kryetari i komunës, ku e ka për detyrë që ti fton të gjithë komunitetet për paraqitjen e propozimeve dhe pastaj e bënë listën e personave që ai i propozon. Pyetja është, a e ka bërë këtë aktivitet Kryetari i komunës, nëse po, kur, dhe nëpërmjet cilave mjete të informimit, si dhe cilat ishin propozimet të komuniteteve dhe të qytetarëve? Po ashtu në udhëzimin administrativ përmendet se tek obligimi i Kryetarit është dy herë në vit të bëjë raportin mbi punën e KKSB-së para Kuvendit. Pyetja përsëri është, a ekziston ndonjë raport të cilin ne mund ta lexojmë mbi punën e ish KKSB-së, për ta vazhduar me një kontinuitet ku kanë ngecur, dhe në cilat probleme kanë hasur. Ky raport do të na duhej për arsye të përzgjedhjes më të mirë të anëtarëve të KKSB-së. Kryesuesi: Faleminderit zonja Millaku. Dikush tjetër? Z. Abrashi. 10

11 Artan Abrashi: Gjithashtu edhe unë e pata një pyetje. Është tek neni 2. kur bije fjala tek përzgjedhja e përfaqësuesve nga OJQ-ja, mediet lokale, komuniteti i biznesit etj. Mbi çfarë kritere bëhet kjo përzgjedhje? Në qoftë se marrim parasysh faktin që komuniteti i medieve është i gjerë këtu në Prizren i kemi katër TV, radio, portale informative të tjera. Pastaj kemi një numër të konsiderueshëm të organizatave joqeveritare. Sigurisht atëherë duhet me vlejtë një kriter, që ndoshta mirë kishte qenë me ditë edhe ne këtu si organ legjitim që e formon këtë komision, se cili është ai edhe mbi bazën e çkafit bëhet përzgjedhja e këtyre anëtarëve. Faleminderit. Kryesuesi: Faleminderit. Dikush tjetër? Zonja Mustafa. Mybera Mustafa: Faleminderit kryesues. Edhe unë mendoj që për me mund ne me votua, ne po e dimë nga vinë këta njerëz, po kishte qenë mirë me ditë kush janë këta njerëz, që me mund ne me votua. Ndoshta ju si administratë, këta po shihet kush ka mi propozua, edhe përafërsisht kush kanë me qenë. Mirëpo, janë disa që edhe nuk e dinë kush kanë me qenë. Edhe ne si asamble dojmë me ditë për me mund mi votua. Kryesuesi: Faleminderit. Dikush tjetër? Z. Rexhaj. Arbër Rexhaj: Unë e kam veç me ngrit një shqetësim, në lidhje me formimin e këtij komisioni. Problemi është që para se të vija këtu, unë kontaktova me disa mediume dhe pyeta, pra a e dini që e keni një përfaqësues brenda, dhe fakt ajo çka ndodhi që nuk e dinin bile, bile që do duhej të ishte një përfaqësues brenda, e lere më emrin e tij. Problemi qëndron se, mendoj që sidomos gjatë periudhës së zgjedhjeve në Prizren, pra është parë që mediet janë ndikuar politikisht dhe kanë anuar pra pushteti aktual që është PDK-ja. Kështu që përzgjedhja e këtij përfaqësuesi, pra të na tregohet këtu neve, që ne të kemi mundësi ta dimë se kush është ai, dhe në fakt më pastaj ta votojmë. E njëjta gjë njëjta gjë vlen edhe me përfaqësuesin nga OJQ-të, sepse pra ky pushtet komunal po i zgjedh edhe OJQ-të të cilat janë të anshme, dhe anojnë nga pra pushteti. Si dhe mua po më intereson në veçanti të di edhe për përfaqësuesin nga komuniteti i personave me aftësi të kufizuara, sepse kemi me dhjetëra organizata të tilla. Dhe se kush realisht do të mund që denjësisht edhe ti përfaqësoj ata. Ju faleminderit. Kryesuesi: Faleminderit z. Rexhaj. Unë besoj se shumica e sqarimeve janë në udhëzim administrativ. Kuvendit sot i kërkohet për me nxjerr vendim për themelimin e këtij këshilli. Dhe në udhëzim administrativ 11

12 tregohet se kryesuesi i bënë propozim pastaj, që në këtë rast është Kryetari i komunës, dhe ne nuk mund të dimë kush janë ata për deri sa Kryetari nuk e ka pru listën me propozime. Ndërkaq sa i përket medieve, ata i kanë... Veç pak Artan. Ne e nxjerrim vendimin sot për themelimin e këtij këshilli, ndërkaq kryetari pastaj e propozon listën. Përndryshe, sa i përket medieve dhe OJQ-ve, ata i kanë përfaqësuesit e tyre. E kanë sigurisht organizatën e përbashkët, e kanë edhe mediet, e kanë edhe organizatat në Prizren. Ata vendosin vetë kënd e bien. Faleminderit. Atëherë e hedh në votim edhe këtë pikë të rendit të ditës. Kush është për? 21. Kundër? 10. Abstenime? 2. Faleminderit, nga 36 të pranishëm 21 janë për, 10 kundër dhe 2 abstenojnë. Konstatoj se edhe kjo pikë e rendit të ditës është miratuar, propozimvendimit për themelimin dhe emërimin e Këshillit për Siguri në Bashkësi. Pika e shtatë: Të ndryshme. A ka dikush diçka? Urdhëro z. Berisha. Shani Berisha: Desha për këtë vendim që e votuat, unë isha kundër, sepse ishte sipas meje një themelim virtual. Do më thënë si konstrukt u dha si propozim si vendim, edhe u votua me shumicën e votave. Mirëpo ne s po dimë kush është si pjesë përbërëse e këtij komisioni. Do më thënë për mua ky konsiderohet një vendim virtual. Faleminderit. Kryesuesi: Faleminderit. Ne e kemi konstatua votën tuaj kundër. Ndërkaq sa i përket formës, e ka konstatua edhe jep sqarime edhe udhëzimi administrativ. Faleminderit. Te pika e fundit e rendit të ditës, a ka dikush diçka tek të ndryshmet? Z. Rexhaj, veç mos të flasim për pikat që janë miratua se është mbyllë ajo temë. 12

13 Arbër Rexhaj: S ka lidhje është në të ndryshme edhe kemi të drejtë me fol. Problemi qëndron do më thënë në atë që ne po e dimë atë çfarë thotë udhëzimi administrativ dhe po e kemi shumë të qartë. Mirëpo nëse kjo qeveri komunale është transparente, pra ashtu siç thirret, e në fakt ne e dimë se çfarë është mirë. Do duhej që paraprakisht të na jepte emrat, edhe ti bënte publikisht. Që jo vetëm ne si përfaqësues të qytetarëve të Prizrenit, por në përgjithësi edhe opinioni publik ti dinte ata emra, kjo ishte e para. Dhe e dyta, mendoj që para së gjithash, është në interesin e përgjithshëm të qytetit të Prizrenit, që ti dimë sidomos këta që i përmendem, sepse përherë kanë anuar politikisht. Pra do duhej që Kryetari të vinte këtu i përgatitur që më pastaj të na jepte emrat për këta të cilët pra edhe do sygjeroj në mënyrë të prerë. Kryesuesi: Faleminderit. Kryetari nuk mundet me ardhur me listë pa pas vendim të Kuvendit. Ne sot e kemi nxjerr vendimin edhe udhëzimi administrativ i ka sqaruar rrugët se qysh vjen kryetari deri te lista. Faleminderit. Z. Kryeziu. Nijazi Kryeziu: Kryesues kërkoj falje, nuk është traditë me e marrë dy herë për një pikë fjalën, po jemi te të ndryshmet. Ideja e themelimit të këtij këshilli, ose marrja e këtij vendimi, është shumë e qartë, nëse VV-ja dhe BD-ja do donë me bo vetëm politik është tjetër muhabet, duhet me lexua jo vetëm udhëzimin, ka të bëjë edhe me ligjin për policinë, ka të bëjë edhe me udhëzimin i cili e përcakton kush është anëtar i këtij këshilli. Këtij Kuvendi i është propozuar sot një draft për me marr vendimin si akt i ndarë për me themelua atë, për me ekzistua. Por ne nuk i emërojmë anëtarët e atij. Vjet ka pas dualizëm z. Rexhaj mundesh me lexua janë dy udhëzime administrative. I pari që e kundërshton qetë të fundit edhe fundit që është, ka pretendua me përmirësua të parin e nuk e ka përmirësua. Po ne nuk e themelojmë, po ne veç marrim vendim për me ekzistua ai këshill, si Kuvend komunal. Është e paracaktuar kush është anëtar i këtij këshilli edhe çfarë kompetenca kanë. Ajo pjesa që e thatë ju, edhe mu amë pëlqeu, sepse edhe unë e shtrova pyetjen te çështja e komuniteteve fetare. Ka pas në mandatin e kaluar shqetësim nga një komunitete fetar që operon në komunën e Prizreni dhe është i licencuar dhe i regjistruar për operim konfencional edhe nuk ka mund me pas qasje për shkak se s është e parashikuar. Edhe është mirë ajo edhe unë po pajtohem me pjesën e fundit të fjalës suaj. Me pas ky Kuvend, kryetari pasi që të themelohet ajo që fillon me funksionuar, një raport të asaj se kush janë, çka janë. Sepse munden me qenë edhe nga komunitetet tjera, që s është i mirë për institucionet e Republikës së Kosovës. Unë pajtohem 13

14 me atë pjesë. Po ne nuk kemi të drejtë me përcaktua se kush është anëtar. Përafërsisht po i sheh që janë anëtarët, qata që janë. Edhe Prizreni nëse ka mundësi tek konfesionet edhe diku tjetër me shtua edhe dikë mirë. Përndryshe ne nuk jemi kompetent. Ne jemi me marrë vendim, ndonjë pagesë financiare, ndonjë gjë tjetër. Nuk mundet me shkua në bazë të udhëzimit pa e pas vendimin prej Kuvendit. Kjo është ideja, çështje administrative është jo politike. Kryesuesi: Faleminderit z. Kryeziu. Po zonja Mustafa. Mybera Mustafa: Pasi është në të ndryshme. Unë mendoj, edhe për atë edhe abstenova. Nëse ka pas dualizma në mes dy udhëzimeve administrative ju keni qenë në pushtet edhe katër vite keni mund me i rregullua ato edhe mi harmonizua. Ne nuk e kontestojmë aspak ligjin, ne e shohim që duhet mu formua ky komision. Po s ka kush që na bind që nëse duhet me ardhur në asamble, ne s kemi të drejtë me i ditë emrat paraprakisht. Nëse ju nuk e keni thënë krejt në fillim, që ndoshta lista ka me ardhur edhe njëherë mu aprovua, ajo është diçka tjetër. A nëse duhet prej kësaj asambleje ne me aprovua diçka, ne ishte dashtë mi pa edhe emrat, unë kështu mendoj. Përndryshe nëse shkruan në ligj, edhe po dika kush ka me qenë, atëherë pse na keni pru neve. Jo këtu po thotë i emëron, e tha kolegu. Mos të hymë në polemikë. Kjo ishte arsyeja, jemi te fol në të ndryshme, se nuk e kisha marr prapë fjalën. Kjo ishte arsyeja që ne nuk pajtohemi me këtë mënyrë. Se s ka logjik. Kryesuesi: Faleminderit. Unë e thash, se po duhet mu kthye prapë. Ne sot e nxjerrim vendimin, aktin, ndërkaq kryetari e propozon listën. Kryetari është transparent, edhe po thotë që do ta sjell listën në Kuvend, edhe besoj që kemi me pa të gjithë. Nuk është diçka që fshihet. Faleminderit. Urdhëro z. Berisha. Shani Berisha: Kryesues, ne nuk patëm nevojë që Kryeziu me na shpjegua neve a dimë mi lexua ligjet. Unë mendova që si vendim BD-ja e përkrahë, se është obligative me ligj, mirëpo emrat nuk duhet me qenë anonim. Për neve janë të paqartë, çoftë prej medieve, prej shoqërisë civile, prej biznesit, kush janë këta emra. Hajde prej policisë po e dimë ne vjen dikush i policisë. Ama si vendim PD-ja është pro kësaj, sepse është shumë në rregull ligjore. Edhe më duket se e ke nis keq qysh në fillim ne i kemi votat, i more votat. Kjo nuk është në rregull a. Faleminderit. 14

15 Kryesuesi: Faleminderit z. Berisha. Kryetari e ka fjalën. Prof. Dr. Ramadan Muja, Kryetar i komunës: Z. Shani edhe ju të tjerët, mos u sikletisni. Ka qenë e nevojshme të respektohet akti i themelimit, dhe pas aktit të themelimit të gjitha organizatat joqeveritare, bashkësitë fetare, e të gjitha ato që janë të përfshira në udhëzimin administrativ, do të na i dërgojnë emrat. Dhe ju do të informoheni për emrat që do ta formojnë KKSB-në. Nuk ka problem, do të informoheni. Shani Berisha: Unë personalisht nuk po sikletohem, mirëpo do duhej që kur votohet për një vendim, do më thënë si vendim i obligueshëm, do më thënë do duhej me ditë se kush është pjesë e këtij vendimi. Jo definitivisht të nxirret vendimi, të votohet vendimi, e mandej këqyrim për emrat, ne i bëjmë vetë. Kjo është për mua e paqartë. Kryesuesi: Faleminderit z. Berisha. Unë thash edhe më herët që e ka udhëzimi administrativ. Ne kemi me nxjerr një vendim, ku kemi me obligua kryetarin e komunës me themelua këtë këshill. Natyrisht me propozimet që kanë me ardhur prej organizatave, prej medieve, prej policisë, prej institucioneve fetare edhe prej të gjithëve. Unë nuk e di pse po hapet polemikë për një send që është hap i parë, janë edhe disa hapa tjerë. Faleminderit. Urdhëro z. Abrashi. Artan Abrashi: Kështu, sinqerisht unë nuk po e kuptoj kur një organ sikur se Kuvendi, ka të drejtë, ka kompetenca për me themelua një këshillë, po nuk kemi të drejtë të diskutojmë mbi atë se kush do ta përbëj këtë këshill. Edhe a ka mundësi me na tregua më qenë se paska këtu kuvendarë, që kanë përvojë mbi këto çështje. Me na tregu se çka nënkupton akti i themelimit? Dhe pse në këtë nocionin akt themelimi, nuk po bojka pjesë diskutimi për emrat e njerëzve të cilët do ta përbëjnë këtë këshill. Kryesuesi: Faleminderit. Dikush tjetër? Mirë, atëherë e mbyllim edhe këtë debat. Kryetari e kërkon fjalën edhe njëherë. Faleminderit. Kryetari i komunës: I nderuar kryesues, zëvendëskryesues, kuvendarë të nderuar, përfaqësues të OJQ-ve, përfaqësues të mjeteve të informimit, zonja dhe zotërinj. Kam kënaqësinë që qytetarët e komunës së Prizrenit sot ti informoj lidhur me emrat që do ta përbëjnë ekzekutivin e komunës së Prizrenit. 15

16 Nënkryetar i komunës do të jetë z. Lulzim Kabashi nga koalicioni AAK LDD, Drejtor për Shërbime Publike do të jetë z. Hasan Hasani nga PDK-ja, Drejtor për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor do jetë z. Nijazi Kryeziu nga PDK-ja, Drejtor për Arsim dhe Shkencë do të jetë z. Nexhat Çoçaj nga PDK-ja, Drejtor për Shëndetësi do të jetë dr. Zyber Rizanaj nga PDK-ja, Drejtor për Inspektorate do të jetë z. Bedri Bytyqi nga PDK-ja, Drejtor për Punë dhe Mirëqenie Sociale do të jetë z. Hazër Shala po ashtu nga PDK-ja, Drejtor për Zhvillim të Turizmit do të jetë z. Mensur Mytyqi nga koalicioni AAK LDD, Drejtor për Emergjencë dhe Siguri do të jetë kandidati nga Vakati emrin do të na sjellin, Drejtor për Bujqësi dhe Zhvillim Rural do të jetë Z. Pal Geci nga koalicioni AAK LDD, Drejtor për Kulturë, Rini dhe Sport do të jetë z. Arhim Ajazi nga partia NDS, Drejtor për Administratë do të jetë z. Ilir Baldedaj nga koalicioni AAK LDD, Drejtor për Ekonomi dhe Financa do të jetë përfaqësuesi nga KDTP, Drejtor për Gjeodezi dhe Kadastër do të jetë po ashtu përfaqësuesi nga KDTP. Partitë politike partnere të koalicionit që nuk i kanë deponua emrat e kandidatëve për drejtorë, ftohen që deri më 07 mars ti dorëzojnë emrat. Ju faleminderit. Kryesuesi: Faleminderit Kryetar, faleminderit të nderuar kuvendarë, shihemi në seancën e radhës. Faleminderit. Përfundoi në orën 11:05. Procesmbajtësi Sehat Krasniqi Kryesuesi i Kuvendit Kujtim Gashi 16

P R O C E S V E R B A L

P R O C E S V E R B A L P R O C E S V E R B A L Nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 24. 05. 2016, duke filluar prej orës 14.10 minuta në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Në mbledhje ishin

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, E MBAJTUR MË 23 PRILL 2014 (Ora 10:00)

Detaylı

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike. Erkan Vardari

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike. Erkan Vardari Përkrahur nga: Zbatuar nga: Udhëheqës projekti: Konsulentë: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike Bari Zenelaj Arben Shala Erkan Vardari 1 Republika e Kosovës

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T NGA SEANCA SOLEMNE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS ME RASTIN E VIZITËS SË KRYETARIT TË KUVENDIT

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T NGA SEANCA PLENARE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, TË MBAJTUR MË 16 PRILL 2009 SA PLENARNE

Detaylı

Metin IZETI KLLAPIA E TESAVVUFIT

Metin IZETI KLLAPIA E TESAVVUFIT Metin IZETI KLLAPIA E TESAVVUFIT Fakulteti i Shkencave Islame Shkup 2004. Boton: Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Dr. Ismail Bardhi Redaktor gjuhësor: Fatmire

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, TË MBAJTUR MË 7 QERSHOR 2012 SA PLENARNE

Detaylı

KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ. 12-14 Ağustos 2014 Hotel Theranda Prizren KOSOVA

KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ. 12-14 Ağustos 2014 Hotel Theranda Prizren KOSOVA KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ 12-14 Ağustos 2014 Hotel Theranda Prizren KOSOVA Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) ve Kosova Adli Bilimler Ajansının katkılarıyla

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, E MBAJTUR MË 3, 4 DHE 11 TETOR 2012

Detaylı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilset Yayınları Gökkuşağı Öğretim Setindeki Kültür Ögeleri

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilset Yayınları Gökkuşağı Öğretim Setindeki Kültür Ögeleri Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilset Yayınları Gökkuşağı Öğretim Setindeki Kültür Ögeleri (Culture Items in the Gokkusagi Turkish for Foreigners Coursebook Dilset Publishings) (Ceshtjet Kulturore në Metodën

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, E MBAJTUR MË 9 DHE 10 KORRIK 2015

Detaylı

IDETË SOCIO-POLITIKE TË FARABIUT

IDETË SOCIO-POLITIKE TË FARABIUT Mr. Rejhan Neziri IDETË SOCIO-POLITIKE TË FARABIUT Farabiu (Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluk) i lindur në krahinën Farab të Turkistanit më 870 dhe i vdekur në Damask rreth vitit 950, ka

Detaylı

Ekonomik Bölgeler için Türkiye Örnek Olabilir Për Zonat Ekonomike të merret shembull Turqia

Ekonomik Bölgeler için Türkiye Örnek Olabilir Për Zonat Ekonomike të merret shembull Turqia Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /3 1 Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /3 Yatırımlara Teşvik Öngörüsü Propozohen lehtësira për investime Ekonomik Bölgeler için Türkiye Örnek Olabilir Për

Detaylı

Türkçe Unsurlarının Arnavutça Gramer Yapısına Etkisi

Türkçe Unsurlarının Arnavutça Gramer Yapısına Etkisi Türkçe Unsurlarının Arnavutça Gramer Yapısına Etkisi Spartak Kadıu Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi, Türkoloji Bölümü Özet Bir toplumun başka toplumlar ile hiç bir ilişki kurmaksızın yaşaması

Detaylı

RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS Shoqata e femrave me aftësi të kufizuara FEMRAT PËR FEMRAT

RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS Shoqata e femrave me aftësi të kufizuara FEMRAT PËR FEMRAT Përkrahur nga: Zbatuar nga: Konsulentë: RRJETI I GRUPEVE TË GRAVE TË KOSOVËS Shoqata e femrave me aftësi të kufizuara FEMRAT PËR FEMRAT Arben Shala Bari Zenelaj 1 Republika e Kosovës Republika Kosova Kosova

Detaylı

1. Ndonëse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, afër 110 vjet, prej se Sami Frashëri

1. Ndonëse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, afër 110 vjet, prej se Sami Frashëri KDU 811.18-26 Sami Frashëri në fushën e gjuhësisë Mehdi Polisi 1. Ndonëse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, afër 110 vjet, prej se Sami Frashëri ështe ndarë nga kjo jetë, megjithatë, emri i tij, falë punës

Detaylı

PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË ADEM KARATASH

PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË ADEM KARATASH PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË ADEM KARATASH Përkthyes: Redaktor: Konsulent teologjik: Titulli origjinal: Ma. Ilir Rruga Edlira Boriçi, Roald A. Hysa Ma. Ilir Rruga

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı.işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

INTERVISTË ME PROF. DR. SHABAN SINANIN, DREJTOR I PËRGJITHSHËM I ARKIVAVE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË

INTERVISTË ME PROF. DR. SHABAN SINANIN, DREJTOR I PËRGJITHSHËM I ARKIVAVE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË INTERVISTË ME PROF. DR. SHABAN SINANIN, DREJTOR I PËRGJITHSHËM I ARKIVAVE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË ATA QË HISTORIA I KA BASHKUAR, ARKIVAT DUHET T I AFROJNË Anila POLAT Pyetje: Cila është rëndësia e Arkivave

Detaylı

Ballkani dhe toleranca osmane në shek. XIV-XVII *

Ballkani dhe toleranca osmane në shek. XIV-XVII * Dr. Qani Nesimi Ballkani dhe toleranca osmane në shek. XIV-XVII * Në këtë shtet, krahas ushqimit të frengut (katolikëve), e preferojmë çallmën dhe shpatën e osmanit (Gennadios - lider shpirtëror në Bizant)

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Oda Bülteni Buletini i Odës Mart - Nisan Mars - Prill 2013 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Mart - Nisan / Mars - Prill 2013 Funksionimi i Zhvillimit Ekonomik në 5 vjetorin e Pavarësisësë Kosovës 10 Shtetet

Detaylı

Kujdes nga Tarikatet Sufiste (Dervishët)

Kujdes nga Tarikatet Sufiste (Dervishët) 1 MBUROJA.net Kujdes nga Tarikatet Sufiste (Dervishët) [Nakshibenditë, Sulejmanxhitë, Nurxhitë] Përgatiti: Ebu Unejs Kontrolloi [redaktura fetare]:lulzim Perçuku Prizren, 1428h/2007 PËRMBAJTJA: Parathënie

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Oda Bülteni Buletini i Odës Ocak Şubat / Janar -Shkurt 2014 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Ocak Şubat / Janar Shkurt 2014 Sayı / Numri 4 İbrahim Rugova Ulusal Otoyolu Açıldı U Përurua Autostrada e Kombit

Detaylı

Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës 1

Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës 1 Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës 1 2 Yıl -Viti /Sayı Numri:2015 /1 Oda Bülteni Buletini i Odës Içindekiler.../ Përmbajtja Başlarken / Parthënie Ekonomi Haberleri / Lajme nga Ekonomia

Detaylı

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT KOMBËTAR TË MATURËS SHTETËRORE LËNDA: GJUHA TURKE (gjuha e huaj e

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Oda Bülteni Buletini i Odës Eylül Ekim / Shtator -Tetor 2013 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Eylül Ekim / Shtator Tetor 2013 Sayı / Numri 3 LİMAK tarafından Aeroports de Lyon ortaklığında Uluslar arası Adem

Detaylı

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly T R A N S K R I P T I SEANCËS SOLEMNE TË KUVENDIT TË KOSOVËS ME RASTIN E VIZITËS NË KOSOVË TË KRYETARIT TË ASAMBLESË

Detaylı

tnn NE MATURA shtetiinone MINI$TRIA X ARSIMIT DHE SPORTIT PROGRAMET ORIENTUESE RtrPUELrKA r s$qlp&fileg IKOLLA LiiNoA.: crune rurke (Niveti 82)

tnn NE MATURA shtetiinone MINI$TRIA X ARSIMIT DHE SPORTIT PROGRAMET ORIENTUESE RtrPUELrKA r s$qlp&fileg IKOLLA LiiNoA.: crune rurke (Niveti 82) RtrPUELrKA r s$qlp&fileg MINI$TRIA X ARSIMIT DHE SPORTIT IKOLLA tnn NE MATURA shtetiinone PROGRAMET ORIENTUESE (Provim me zgiedhje) LiiNoA.: crune rurke (Niveti 82) Koordinator: LUDMILLA STEFANI, VIOLA

Detaylı

Metin Izeti TARIKATI BEKTASHIAN

Metin Izeti TARIKATI BEKTASHIAN Metin Izeti TARIKATI BEKTASHIAN Tetovë, 2001 Lektor: Mr. Elez Ismaili Shtypi: Shtypshkronja ÇABEJ Tetovë 3 Veprat e bëjnë të pavdekshëm njeriun Libri i kushtohet rahmetli Nazmi Gamgamit 5 PARATHËNIE Tarikati

Detaylı

Letërsia shqiptare e Alamiados*

Letërsia shqiptare e Alamiados* KDU 821.18:28 Letërsia shqiptare e Alamiados* Hasan Kaleshi Përktheu: Abdullah Hamiti Njëra nga çështjet e rëndësishme në studimin e historisë së popujve të Ballkanit është çështja e islamizimit të disa

Detaylı

Koncepti i Tjetrit te osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të

Koncepti i Tjetrit te osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të Dr. Qani NESIMI 1 Koncepti i Tjetrit te osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të Gel, gel, ne olursan gel, Kafir, mecusi, putperest de olsan gel! Bizim dergahimiz umutsuzluk dergahi degildir, Yuzbin kere

Detaylı

PERCEPTIMET E IDENTITETIT SOCIAL DHE FETAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI DHE TURQI

PERCEPTIMET E IDENTITETIT SOCIAL DHE FETAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI DHE TURQI Dr. Musa Musai PERCEPTIMET E IDENTITETIT SOCIAL DHE FETAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI DHE TURQI Hyrje: Ky punim është një rezyme e temës së magjistraturës të punuar në vitin 1998 në Universitetin e Marmarasë,

Detaylı

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS

ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Mayıs Haziran / Maj -Qershor 2013 1 ODA BÜLTENI BULETINI I ODËS Mayıs Haziran / Maj -Qershor 2013 2 Kosova Parlamentosu Sağlık, Çalışma ve Sosyal Refah Komisyonu Heyeti Türkiye yi ziyaret etti İstanbul

Detaylı

S O N U C A vardı. Sonucunun uygulanmasıyla: Teminat Sektörü, Yönetim Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir.

S O N U C A vardı. Sonucunun uygulanmasıyla: Teminat Sektörü, Yönetim Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir. , 17.6.2014 tarihinde düzenlediği oturumunda, Yönetim Müdürlüğün, nde UÇK Savaş Anıtların bakımı için ihalenin açılmasına izin verilmesine ilişkin önerisini görüştü ve işbu: Yönetim Müdürlüğün, 11.06.2014

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu Historia e feve (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Titulli origjinal: Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi Botoi: Logos-A, Shkup 2007 FETË E MESOPOTAMISË

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI LIBRI I REFERATEVE

BİLDİRİ KİTABI LIBRI I REFERATEVE 1 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT ÇALIŞMALARI KONFERANSI Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak Yönler 25-26 Mayıs 2012 KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E GJUHËS DHE E LETËRSİSË Aspektet e Përbashkëta në Kulturën Turke

Detaylı

Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra - mbështetje për lëvizjen: PRO Nartës - JO Naftës

Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra - mbështetje për lëvizjen: PRO Nartës - JO Naftës Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra - mbështetje për lëvizjen: PRO Nartës - JO Naftës Nga Prof. A. Miho, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Gjithashtu,

Detaylı

HAZIRLAYAN HIDIR YILDIRIM

HAZIRLAYAN HIDIR YILDIRIM 1 2 BİLDİRİLERİ HAZIRLAYAN P Ë R G A T I T HIDIR YILDIRIM BİLDİRİLERİ Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 71 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ali YALÇIN / Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Şükrü KOLUKISA / Genel Başkan

Detaylı

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirminci sayısı ile merhaba diyoruz.

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirminci sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirminci sayısı ile merhaba diyoruz. Her şeyden evvel Ramazan ayınızın ilahi lütuflarla dolu olması duamızı yineliyoruz.

Detaylı

KORAB SEJDIU për kryetar të Prishtinës. Programi zgjedhor

KORAB SEJDIU për kryetar të Prishtinës. Programi zgjedhor KORAB SEJDIU për kryetar të Prishtinës Programi zgjedhor Të ndëruar votues, Për të votuar AKR-në, kryetarin e komunës dhe asambleistët gjithsesi duhët të përdorni dy fletëvotime. Për kryetarin: Në fletëvotimin

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi

Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu. Historia e feve. (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu Historia e feve (prej fillimit deri sot) Nga turqishtja: Dr. Qani Nesimi Titulli origjinal: Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi Botoi: Logos-A, Shkup 2007 FEJA TRADICIONALE

Detaylı

MA. Sadullah Yılmaz Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi

MA. Sadullah Yılmaz Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Arnavutluk ta Yaşamış Bir Türkolog: Tahir Dizdari Yrd. Doç. Dr. Adem Balaban Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi MA. Sadullah Yılmaz Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi

Detaylı

ARNAVUTLUK NOTLARI. Alemdar YALÇIN - Gıyasettin AYTAŞ

ARNAVUTLUK NOTLARI. Alemdar YALÇIN - Gıyasettin AYTAŞ ARNAVUTLUK NOTLARI Alemdar YALÇIN - Gıyasettin AYTAŞ Arnavutluk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz belgesel film projesinin Arnavutluk çekimleri sırasında başladı. Arnavutluk Cumhuriyeti en çok çekindiğimiz

Detaylı

Interpretimi i këngës Neji të Mevlana Xhelaluddin Rumi. Fjalët kyçe: Mevlana Xhelaluddin Rumi, Mesnevia, neji, dashuria

Interpretimi i këngës Neji të Mevlana Xhelaluddin Rumi. Fjalët kyçe: Mevlana Xhelaluddin Rumi, Mesnevia, neji, dashuria Interpretimi i këngës Neji të Mevlana Xhelaluddin Rumi Prof. dr. Abdullah Hamiti & Urata Agagjyshi Në këtë punim do të përqëndrohemi në interpretimin e shkurtë të tetëmbëdhjetë bejteve të para të Mesnevisë

Detaylı

Pyjet në rrezik, pas sëpatës vjen zjarri

Pyjet në rrezik, pas sëpatës vjen zjarri 100 vjet pavaresi Market KEN Laprakë, Tiranë Tel: +355 4 22 50 480 Cel. 068 20 36 394 www.rrugaearberit.com gazetë e pavarur. nr. 8 (). Gusht 2012. Çmimi: 50 lekë. 20 denarë. 1.5 Euro. opinion Eksperimenti

Detaylı

FLETËPALOSJE - INFORMACION PËR PËRDORUESIT

FLETËPALOSJE - INFORMACION PËR PËRDORUESIT FLETËPALOSJE - INFORMACION PËR PËRDORUESIT DEXIREN 50 mg / 2 ml tretësirë Për përdorim intramuskular ose intravenoz. Substanca aktive: Çdo ampulë 2 ml përmban 73.80 mg deksketoprofen trometamol e barazvlefshme

Detaylı

KOPSHT GR1-RË MATEMATIKË DITA E PARË. *Plotesojeni shkrimin e numrit 1 sepas drejtimit te shigjetes ( Ok işaretlerini takip ederek 1 sayısını çizin)

KOPSHT GR1-RË MATEMATIKË DITA E PARË. *Plotesojeni shkrimin e numrit 1 sepas drejtimit te shigjetes ( Ok işaretlerini takip ederek 1 sayısını çizin) KOPSHT GR1-RË Detyra Për Pushimet Dimërore MATEMATIKË DITA E PARË *Plotesojeni shkrimin e numrit 1 sepas drejtimit te shigjetes ( Ok işaretlerini takip ederek 1 sayısını çizin) 1 International School of

Detaylı

Kryengritjet shqiptare përballë Perandorisë Osmane dhe rezultatet e tyre

Kryengritjet shqiptare përballë Perandorisë Osmane dhe rezultatet e tyre KDU 94 (=18). 084.1/.3 Kryengritjet shqiptare përballë Perandorisë Osmane dhe rezultatet e tyre Dr. Suat Zeyrek Abstrakt Me fillimin e dobësimit të Perandorisë Osmane në Ballkan, shqiptarët filluan të

Detaylı

Kâzım Nami Duru nun Tiran Ve Berat taki Eğitim Hizmetleri

Kâzım Nami Duru nun Tiran Ve Berat taki Eğitim Hizmetleri Kâzım Nami Duru nun Tiran Ve Berat taki Eğitim Hizmetleri Prof. Dr. Murat ÖZBAY Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Özet 1876 yılında İstanbul da doğan Kâzım Nami Duru, hem Osmanlı

Detaylı

Progresi sh.p.k

Progresi sh.p.k Titulli i origjialit turqisht: Kadir MISIROĞLU İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ Sebil Yayıevi İSTANBUL 2008 E përktheu ga origjiali: MITHAT HOXHA Stamboll, gusht-tetor 2008 Progresi sh.p.k www.progresibotime.com Adresa:

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Elona RUSI Jonida BAJRAKTARI Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve

Detaylı

NAİM BEY FRAŞERİ NİN BEKTAŞİLİĞİ VE DÜŞÜNCESİ. The Bektashim Of Naim Bey Fraşeri And His Philosophy. Metin İzeti 1

NAİM BEY FRAŞERİ NİN BEKTAŞİLİĞİ VE DÜŞÜNCESİ. The Bektashim Of Naim Bey Fraşeri And His Philosophy. Metin İzeti 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi NAİM BEY FRAŞERİ NİN BEKTAŞİLİĞİ VE DÜŞÜNCESİ The Bektashim Of Naim Bey Fraşeri And His Philosophy Metin İzeti 1 ÖZET 1826 yılından başlayarak Arnavutluk

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı.işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1988 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

Madde 1. Madde 2. Madde 3

Madde 1. Madde 2. Madde 3 Republika e Kosovës Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Komuna e it Opština Belediyesi Yerel Özyönetim Yasası nın 12. Maddesi, 2. fıkrası, d noktası ve Belediye Tüzüğün 27. Maddesi, 1. Fıkrası gereğince

Detaylı

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN BARKODI AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 SESIONI I VARIANTI B E mërkurë, 18 qershor 2014 Ora 10.00 Lënda: Gjuhë Turke Udhëzime për

Detaylı

Plani i Veprimit për Barazi Gjinore

Plani i Veprimit për Barazi Gjinore Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit Plani i Veprimit për Barazi Gjinore 2012-2014 Prizren 2011 2 Të nderuar qytetarë, Me qëllim të veprimit sa më efektiv dhe efikas në arritjen e Barazisë Gjinore, Komuna

Detaylı

KALLIRI. Çfarë kam Dhe imja është S është e vërtetë. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmidokuzuncu sayısı ile merhaba diyoruz.

KALLIRI. Çfarë kam Dhe imja është S është e vërtetë. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmidokuzuncu sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmidokuzuncu sayısı ile merhaba diyoruz. Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal Bakara Suresinin

Detaylı

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN BARKODI AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2014 SESIONI I VARIANTI A E mërkurë, 18 qershor 2014 Ora 10.00 Lënda: Gjuhë Turke Udhëzime për

Detaylı

7. Niveli Arsimor: Institucioni: Fakulteti Filozofik dega e Orijentalistikës Data e diplomimit: 26.06.1977 Diploma : Nuk është nënshtruar diplomës

7. Niveli Arsimor: Institucioni: Fakulteti Filozofik dega e Orijentalistikës Data e diplomimit: 26.06.1977 Diploma : Nuk është nënshtruar diplomës BİOGRAFİA Prof.Dr.İrfan Morina 1. Mbiemri: Morina 2. Emri: İrfan 3. Shtetësia: Kosovar 4. Data e Lindjes: 26.03.1955 5. Gjinia: M 6. Detajet kontaktuese: Email: irfan_morina@hotmail.com Tel: +37744119457

Detaylı

Përvojë pune KOMPETENCË. Punë vullnetare pa pagesë

Përvojë pune KOMPETENCË. Punë vullnetare pa pagesë Parathënie Gjatë githë jetës tuaj, ju mësoni me gjërat që bëni. Ndonjëherë me vetëdije dhe me qëllim, ndonjëherë pa vetëdije dhe pa planifikim. Domëthënë ju përvetësoni vazhdimisht kompetenca të reja.

Detaylı

Editors: Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Assoc. Prof. Dr. Adriatik DERJAJ Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR

Editors: Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Assoc. Prof. Dr. Adriatik DERJAJ Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR Editors: Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Assoc. Prof. Dr. Adriatik DERJAJ Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR 1 2 Organizing Committee Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Prof.Dr. Mynyr KONNİ Prof. Dr.

Detaylı

RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN

RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015 Autoriteti i Konkurrencës Adresa: Rr. Sami Frashëri, nr. 4, Kati IV, Tiranë Tel: +355 4 2 234 504 Fax: +355 4 2 234 497 Faqe e internetit:

Detaylı

PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP

PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP PolitlCka Oeklaracja Jedinstvene Gornnsko PartlJe ~ JGP Jedlnstvena Goranska Partija je pokrenut;i od strane mladlh enuzljasta lz Goranske zajednlce da bl kasnlje prerasla u polti~ku partiju. Jedlnstvcna

Detaylı

PRİZREN BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PRİZREN BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit Republika Kosova- Kosova CumhuriyetiOpština Prizren Prizren Belediyesi Nr. 1515 Datë: 21.08.2017 PRİZREN BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kosova Devleti Üniversite Öncesi

Detaylı

Republika e Kosov s - Republika Kosova - Republi at- s, 4. ;: Centralna Izborna Kw sya Central Election Conttnf sion ',17

Republika e Kosov s - Republika Kosova - Republi at- s, 4. ;: Centralna Izborna Kw sya Central Election Conttnf sion ',17 Republika e Kosov s - tk,,.,:..,,.. tti4w.s Kept: Republika Kosova - Republi at- s, 4. ;:.. Komisioni Qendror i Zgj)ifil.. -!: k r(i4,...4 -. Centralna Izborna Kw sya Central Election Conttnf sion 5-0-

Detaylı

QABJA E MADHNUESHME. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzüçüncü sayısı ile merhaba diyoruz.

QABJA E MADHNUESHME. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzüçüncü sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzüçüncü sayısı ile merhaba diyoruz. QABJA E MADHNUESHME Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz.

Detaylı

Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu nun ve Avrupa nın Algılanışı

Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu nun ve Avrupa nın Algılanışı (OTAM, 33/Bahar 2013), (31-41) Arnavut Milliyetçi Doktrininde Osmanlı İmparatorluğu nun ve Avrupa nın Algılanışı Perception of the Ottoman Empire and Europe in the Albanian Nationalist Doctrine Dritan

Detaylı

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmialtıncı sayısı ile merhaba diyoruz.

Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmialtıncı sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmialtıncı sayısı ile merhaba diyoruz. Geçtigimiz hafta sonu İHH tarafından organize edilen Balkan Sempozyumu vesilesiyle

Detaylı

Kur dy namaze kanë nji vlerë

Kur dy namaze kanë nji vlerë ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Kur dy namaze kanë nji vlerë Merhaba derken, Sizleri Müslüman Arnavutluk un Sesi Muştu nun kırkıncı sayısı ile selamlıyoruz. Yayın hayatına başladığından bu yana sürekli

Detaylı

GRIPORT 650mg+60mg+4mg tableta të veshura me film Paracetamol,Pseudoephedrine HCl,Klorfeneramine maleat Për aplikim nga goja.

GRIPORT 650mg+60mg+4mg tableta të veshura me film Paracetamol,Pseudoephedrine HCl,Klorfeneramine maleat Për aplikim nga goja. FLETËUDHËZIM: INFORMACIONE PËR PËRDORUESIN GRIPORT 650mg+60mg+4mg tableta të veshura me film Paracetamol,Pseudoephedrine HCl,Klorfeneramine maleat Për aplikim nga goja. Lexojeni këtë FLETËUDHËZIM të tërin

Detaylı

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Orientalistikë Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 1 Niveli: Bachellor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: II

Detaylı

5th International Vocational Schools Symposium Prizren May 2016

5th International Vocational Schools Symposium Prizren May 2016 i CONTENTS Kosova da PriĢtine Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümleri Mezunları ve ĠĢ Ġmkanları... 1 Rëndesia E Arimit Profesional Në Botë, Bazuar Në Teknologjine Ġnformative, Globalizimin

Detaylı

Dr. Murat YALÇINTAŞ. istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Kryetari i Dhomes se Tregtise se Stambollit

Dr. Murat YALÇINTAŞ. istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Kryetari i Dhomes se Tregtise se Stambollit ~! : Dr. Murat YALÇINTAŞ istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kryetari i Dhomes se Tregtise se Stambollit President of istanbul Chamber of Commerce Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlardaki en önemli

Detaylı

ab-ı hayat ujë i bekuar abajur abazhur abartılı söz fjalëmadh abartma madhështi abartmak ekzagjeroj abartmak tepëroj abes kaçmak është e pahijshme, e

ab-ı hayat ujë i bekuar abajur abazhur abartılı söz fjalëmadh abartma madhështi abartmak ekzagjeroj abartmak tepëroj abes kaçmak është e pahijshme, e ab-ı hayat ujë i bekuar abajur abazhur abartılı söz fjalëmadh abartma madhështi abartmak ekzagjeroj abartmak tepëroj abes kaçmak është e pahijshme, e pa pëlqyeshme, e pa përshtats abıhayat ujë i përjetshëm,

Detaylı

O ti me dritë shpërndan

O ti me dritë shpërndan ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Merhaba derken, Müslüman Arnavutluk un Sesi Muştu nun 52.sayısı ile selamlıyoruz sizleri. İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ni barındıran Ramazan ayına ulaşmış olmanın

Detaylı

ARNAVUTÇA SÖZLÜKLERDE TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN ÜSLUP DEĞERİ THE STYLISTIC VALUE OF TURKISH WORDS IN ALBANIAN DICTIONARIES

ARNAVUTÇA SÖZLÜKLERDE TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN ÜSLUP DEĞERİ THE STYLISTIC VALUE OF TURKISH WORDS IN ALBANIAN DICTIONARIES Xhemile Abdiu TİRAN ÜNİVERSİTESİ ARNAVUTÇA SÖZLÜKLERDE TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN ÜSLUP DEĞERİ THE STYLISTIC VALUE OF TURKISH WORDS IN ALBANIAN DICTIONARIES ABSTRACT One of the linguistic units that reflects fastest

Detaylı

Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 1

Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 1 Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 1 2 Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 Oda Bülteni Buletini i Odës Oda Bülteni Buletini i Odës Yıl -Viti /Sayı Numri:2014 /4 3 4 Yıl -Viti /Sayı Numri:2014

Detaylı

KOSOVËS I FALËT NJË DIELL... (Jasharajve të Prekazit, Drenicë) Merhaba derken,

KOSOVËS I FALËT NJË DIELL... (Jasharajve të Prekazit, Drenicë) Merhaba derken, ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم KOSOVËS I FALËT NJË DIELL... (Jasharajve të Prekazit, Drenicë) Merhaba derken, Müslüman Arnavutluk un Sesi Muştu nun yeni sayısı ile sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

SON YEMEK. Gürkan Biçen. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzdördüncü sayısı ile merhaba diyoruz.

SON YEMEK. Gürkan Biçen. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzdördüncü sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم SON YEMEK Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzdördüncü sayısı ile merhaba diyoruz. Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal Bakara

Detaylı

ZOTI ĖSHTĖ NJĖ. Mexhid YVEJSI, Gjakovė. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmisekizinci sayısı ile merhaba diyoruz.

ZOTI ĖSHTĖ NJĖ. Mexhid YVEJSI, Gjakovė. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmisekizinci sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun yirmisekizinci sayısı ile merhaba diyoruz. ZOTI ĖSHTĖ NJĖ Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

Të dhëna bazike të lëndës. Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 2. Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+2 Vlera në kredi ECTS: 6

Të dhëna bazike të lëndës. Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 2. Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+2 Vlera në kredi ECTS: 6 Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës turke 2 Niveli: Bachelor Statusi lëndës: E obligueshme Viti i studimeve: II Numri

Detaylı

6 vite profesor në shkollen mesme Gjimnazi (Gjon Buzuku)

6 vite profesor në shkollen mesme Gjimnazi (Gjon Buzuku) Curriculum Vitae Emri, Mbiemri Data e lindjes dhe vendi i lindjes Statusi martesor Gjuhët Titulli i arsimit Ergin JABLE 11.04.1970- Prizren I martuar Shqip, Gjuha Boshnjake Doktora Përvoja ne punë 6 vite

Detaylı

ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA PRIZRENASE

ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA PRIZRENASE ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA PRIZRENASE "ERËRAT E GJELLËVE TË HARRUARA" Autore e projektit: Alida Miftari Zbatuesit e projektit: Drita Vukshinaj, koordinatore e Projektit Alida Miftari, ndihmës koordinatore

Detaylı

S O N U C A vardı. Sonucunun uygulanmasıyla: Teminat Sektörü, Kamu Hizmetleri Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir.

S O N U C A vardı. Sonucunun uygulanmasıyla: Teminat Sektörü, Kamu Hizmetleri Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir. , 8.4.2014 tarihinde düzenlediği oturumunda, Kamu Hizmetleri Müdürlüğün, Aşağı Sırbiça-Pirana da atık kanalizasyonu inşaatı için ihalenin açılmasına izin verilmesine ilişkin önerisini görüştü ve işbu:

Detaylı

Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi ECTS: 5 Fakulteti i Filologjisë/ UP Prishtinë

Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi ECTS: 5 Fakulteti i Filologjisë/ UP Prishtinë Njësia akademike: Orientalistikë Titulli i lëndës: Letërsi bashkëkohore turke Niveli: Bachellor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: III Numri i orëve në javë: 2+1 Vlera në kredi ECTS: 5 Koha /

Detaylı

UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA P A S Q Y R A E PROGRAMEVE STUDIMORE DHE E PERSONELIT AKADEMIK

UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA P A S Q Y R A E PROGRAMEVE STUDIMORE DHE E PERSONELIT AKADEMIK UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA P A S Q Y R A E PROGRAMEVE STUDIMORE DHE E PERSONELIT AKADEMIK 2011 2012 PRISHTINË, 2012 www.uni pr.edu 1 UNIVERSITETI I PRISHTINËS PASQYRA e programeve

Detaylı

Kalendari Akademik Akademik Takvim 2015-2016

Kalendari Akademik Akademik Takvim 2015-2016 Kalendari Akademik Akademik Takvim 2015-2016 Shtator / Eylül 2015 1 2 3 4 5 6 Ceremonia E Hapjes Test Okul Açılış Level Test for 9-10 Töreni (Mustafa,Muzhaqi) 7 8 9 10 11 12 13 Matjet Motorike Cooking

Detaylı

EKOLOJİ HAFTASININ KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA PLANI İçerik

EKOLOJİ HAFTASININ KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA PLANI İçerik Prizren Belediyesi Kamu Hizmetleri Müdürlüğü EKOLOJİ HAFTASININ KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA PLANI İçerik 1. Geçmiş 2. Etkinlikleri üstlenen 3. Beklenen katılımcılar 4. Hedef bölgeleri 5. Çiçeklerin dağıtımı

Detaylı

KOSOVA CUMHURİYETİ Prizren Belediyesi Belediye Başkanı No. 01/ Tarih:

KOSOVA CUMHURİYETİ Prizren Belediyesi Belediye Başkanı No. 01/ Tarih: No. 01/06-58829, 3.6.2014 tarihinde Belediye Müdürleri ile yapmış olduğu toplantıda malzemelerin ( ekipmanların ) tedarik edilmesi için ihalenin ilan edilmesi iznine ilişkin Şehirleşme ve Alan Planlama

Detaylı

Kosova Ombudspersonu nun seçilmesi süreci

Kosova Ombudspersonu nun seçilmesi süreci Kosova Ombudspersonu nun seçilmesi süreci İnsan hakları programı ve işbu yayın İsveç İnsan Hakları Helsinki Komitesi tarafından desteklenmiştir Priştine Ocak 2009 İçindekiler Kısaltmalar......3 Giriş...4

Detaylı

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

Natës me Hënë. Rrahman FERIZI. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzbirinci sayısı ile merhaba diyoruz.

Natës me Hënë. Rrahman FERIZI. Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzbirinci sayısı ile merhaba diyoruz. ب س م ٱالله ٱلر ح م ن ٱلر ح یم Müslüman Arnavutluk un haftalık bülteni Muştu nun otuzbirinci sayısı ile merhaba diyoruz. Natës me Hënë Bültenimize Kur anı Kerim in Arnavutça meali ile başlıyoruz. Meal

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës udruženje žena kosovske policije Association of Women in Kosovo Police Sot, krenare me Ju! MISIONI I SHOQATËS SË GRAVE NË POLICINË E KOSOVËS Të fuqizojë, unifikojë

Detaylı

\. -~'iils,izrj~ -p~ep---- \ ' ~ J

\. -~'iils,izrj~ -p~ep---- \ ' ~ J '~,;- ~. :,-'.",~ ~':"; ';~ o S.:-:. f',, "\ l." " '- ', k I"".~...L.,rtl.;',;ne ~;-,..---..---..---..- -------\. -~'iils,izrj~ -p~ep---- \---------------------------.---------.----' ~ J - DATt f- 0 J'

Detaylı

SONUÇ. Sonucun uygulanmas için: Teminat Sektörü, Kamu Hizmetler Müdürlü ü ve Maliye ve Ekonomi Müdürlü ü ilgilenecektir.

SONUÇ. Sonucun uygulanmas için: Teminat Sektörü, Kamu Hizmetler Müdürlü ü ve Maliye ve Ekonomi Müdürlü ü ilgilenecektir. 23.10.2012 tarihinde Belediye müdürleri ile yapm oldu u toplant da, ehirde meydanlar n, kald r mlar n, yollar n, köylerdeki meydanlar n, kald r mlar n, yollar n ve meydanlar n, ye il alanlar n ve dekoratif

Detaylı

Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği

Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Murat Yiğit International Burch University, Eğitim Fakültesi,Saraybosna, Bosna-Hersek muratyigit06@gmail.com Mustafa

Detaylı

BELEDİYE BÜTÇE KAYNAKLARIN İZNİNE İLİŞKİN KARAR. Madde 1

BELEDİYE BÜTÇE KAYNAKLARIN İZNİNE İLİŞKİN KARAR. Madde 1 Belediye Tüzüğün 25. Maddesi, 1. Fıkrası, c noktası, 27. Maddesi, 1. Fıkrası ve Yerel Öz Yönetim Kanun un 12. Maddesi, 40. Maddesi, 1. Fıkrası, c noktası gereğince, Belediye Meclis üyelerin şehir dışında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ekim 2011 Nr.ref: RK 145/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KO 43/10 Başvurucu Prizren Belediye Meclisinde temsil edilen LDK, AAK, LDD parti grupları Prizren Belediye Başkanı tarafından çıkartılan

Detaylı