ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K"

Transkript

1

2 ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: Faks: E-Posta: Internet Sitesi: Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER ÇES, Küresel lkeler Sözlemesi ni 12 Kasım 2007 tarihinde imzalamıtır.

3 YÖNETM KURULU BAKANI NIN MESAJI Üyelerine hizmet ve destek vermenin yanı sıra kamu yararını ön planda tutarak üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve gelitirmek, sivil toplum kurulularının amaçları arasında yer almalıdır. Endüstri ilikileri sisteminde de Sendikalar, bu görev ve amaç dorultusunda kurulmaktadır. Sendikamız, Çimento Endüstrisi verenleri Sendikası (ÇES), üyelerine hizmet vermenin yanı sıra toplumsal, sektörel ve küresel anlamda da sorumlulukları olduunun bilincindedir. Bu sorumlulukların gerei olarak da birçok adım attık ve atmaya devam edeceiz. Bu itibarla, yarının dünyasının bugünden ina edilmeye balandıı gerçeinden hareketle yaptıımız tüm faaliyetlerin, gelecee bir yatırım olduunun bilinci ile çalımalarımızı gelitirerek devam ettirmekteyiz. 12 Kasım 2007 tarihinde imzaladıımız Birlemi Milletler Küresel lkeler Sözlemesi ile Sendikamız; insan hakları, çalıma hayatı, çevre yönetimi ve yolsuzlukla mücadele konularında Sözleme ilkelerinin mümkün olan en üst düzeyde uygulanmasını ve bu itibarla, küresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma ile sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıı artırıcı her türlü projede yer almayı taahhüt etmitir yılları arasında Küresel lkeler Sözlemesi nin lkeleri dorultusunda gerçekletirdiimiz çalımaları kapsayan bu lerleme Bildirim Raporu, kamuoyu ve üyelerimizle internet sitemiz ve resmi yazımalar ile de paylaılmıtır. Sendikamızın 45 yıllık tarihinde olduu gibi, bundan sonra da sosyal, ahlaki ve çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle hareket edeceimizi ve Küresel lkeler Sözlemesi nin 10 ilkesinin Kurumumuz yanında, gerek Sektörümüz gerekse Ülkemizde uygulanmasına önderlik edeceimizi taahhüt ediyoruz. Saygılarımla, Ahmet EREN Yönetim Kurulu Bakanı Çimento Endüstrisi verenleri Sendikası 2

4 ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI TARHÇEMZ Çimento Endüstrisi verenleri Sendikası 28 Kasım 1964 tarihinde, -Anadolu Çimento T.A.. -Ankara Çimento Sanayii T.A., -Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su kireci Fabrikaları A.. -Eskiehir Çimento Fabrikaları T.A.. -zmir Çimento Fabrikası T.A.. -Türk Çimentosu ve Kireci A.. tarafından o tarihteki ikolları yönetmeliinin 16 sıra numaralı Çimento Sanayii ikolunda faaliyette bulunmak üzere kurulmutur. ÇES, bugün için üyesi olan 47 çimento fabrikası ile ülkemizin önde gelen ve güçlü veren Sendikalarından biridir. VZYONUMUZ Çimento Endüstrisi verenleri Sendikası, üye iveren kurulularda, çalıma barıını sürekli kılarak rekabet edilebilir bir ortamda üyelerinin hak ve menfaatlerini korur. Bunu salayabilmek için; Makro düzeyde; a. Toplumsal ve siyasal platformlarda, her alanda ve özellikle endüstri ilikilerinde üyelerinin düünce ve görülerini savunur ve kamuoyuna yansıtır. b. Yurt içinde ve yurt dıında kurulu bulunan örgütlerde yer alarak üyelerini en iyi ekilde temsil eder. Mikro düzeyde; a. Muhatap içi sendikası ile ilikilerini en üst düzeyde tutar. b. Üye iyerlerindeki sendikal faaliyetlerde aktif olarak rol oynar. Sendikamız, 2000'li yıllardaki deimeler ve gelimelere ayak uydurarak, görevlerini kusursuz yerine getirebilmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için, mali yönden baımsız ve güçlü konumunu muhafaza ederek ve daha da güçlenerek, bilgili, tecrübeli ve Sendikanın hedeflerini gerçekletirme gayretinde olan 3

5 personeliyle, çalımalarında en yüksek verimi salayacak, üyelerimizle karılıklı diyaloga dayalı iyi ilikiler içerisinde hizmet üretecektir. AMACIMIZ Sendikamızın amacı Ana Tüzüün 2. maddesinde hükme balanmıtır. Sözü edilen maddede Sendikanın amacı üyelerinin çalıma ilikilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, gelitirmek, aralarında karılıklı yardımlamalarını salamak, ikolunda kurulmu ve kurulacak olan iyerlerinin verimli ve ahenkli çalımasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu i sözlemesi akdetmek, çalıma barıını kurmak ve devam ettirmek; bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır. Bu amacın gerçekletirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüünün, milli egemenliin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır. hükmü yer almaktadır. FAALYETLERMZ Sendikamız Yönetim Kurulu kararı ile Sendikamız bünyesinde Çalıma likileri Kurulu (ÇAK) ve ÇES Salıı ve Güvenlii Kurulu (SG) kurulmutur. Bu Kurulların görüleri ve önerileri alınmak suretiyle Sendikamız, Ana Tüzüünün 4. maddesinde belirtilen çalıma konuları çerçevesinde; Grup Toplu Sözlemesi: Üye iveren kurulularını kapsayan Grup Toplu Sözlemesini akdetmektedir. Salıı ve Güvenlii Faaliyetleri: 2003 yılı Eylül ayından itibaren ÇES tarafından finanse ve organize edilmi olan OHSAS Projesinin devamı niteliinde eitim, danımanlık, toplantı ve projelerle Üyelerimize i salıı ve güvenlii konusunda destek verilmektedir. SG Faaliyetleri, 2005 yılında kurulmu olan ve üye tüm grupların temsil edildii ÇES SG Kurulu tarafından yönlendirilmektedir. 4

6 Dergi: Süreli yayın olarak 20 yıldan beri akademik çevrelerce bilimsel olarak kabul edilmekte olan ve i hukuku ile endüstri çevrelerince beenilerek takip edilen Çimento veren Dergisini yayımlamaktadır. Haber Bülteni: Güncel basını takip ederek özellikle çimento sektörünü yakından ilgilendiren olayları bir haber bülteni ile her gün üyelerine aktarmaktadır. Temsil: Üyelerini üst kurulu olan Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu kanalıyla; - Sosyal Güvenlik Kurumu, - Türkiye Kurumu, - Mesleki Yeterlilik Kurumu, - Milli Prodüktivite Merkezi, - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, - Devlet Planlama Tekilatı htisas Komisyonu, gibi yurtiçi kurulularda ve ILO-CEMBUREAU-BUSINESSEUROPE gibi yurtdıı kurulularda temsil etmektedir. Sendikamız, ktisadi Kalkınma Vakfı nın gözlemci üyesi ve ktisadi Aratırma Vakfı nın da üyesidir. Toplantı: Çalıma hayatı ve Toplu Sözlemesi ile ilgili konularda uygulama birlii salanması amacıyla, üye kurulu temsilcilerimizin katıldıı toplantılar düzenlemektedir. Bilgi Alıverii: Sadece çalıma hayatı ile sınırlı kalınmadan mevzuattaki deiiklikleri üyelerine bildirmekte, onlardan gelen çeitli bilgileri de derleyerek gerekli birimlere ulatırmaktadır. Hukuki Yardım: Üye kurulularımızdan talep edilen ve çalıma hayatını ilgilendiren konularda, aratırma yapılarak gerekli mütalaalar hazırlanmakta, üye kuruluumuzun talebi veya ihtilafın tüm üyelerimizi ilgilendirmesi halinde davalara itirak edilmektedir. 5

7 KÜRESEL LKELER SÖZLEMES LKELER NSAN HAKLARI lke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi lke 2: Kendi kurulularının insan hakları ihlaline karımamı olmalarının salanması Çimento Endüstrisi verenleri Sendikası (ÇES), insan hak ve özgürlüünün korunması ile salıklı ve güvenli bir çalıma ortamı oluturulmasının sosyal sorumluluunun bir parçası olduunu ve çalıanlarının serbestçe kendini ifade edebilme hakları olduunu taahhüt eder. Bu itibarla, hem Küresel lkeler Sözlemesi nin insan haklarına ilikin birinci ve ikinci ilkelerine, hem de nsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne destek veriyoruz. Kurumumuz gizlilik ilkesi çerçevesinde, üyesi kurulularla ilgili bilgileri ve verileri onların muvafakatları olmadan üçüncü kiiler, kurumlar ya da dier üyelerle paylamamaktadır. Ayrıca, çalıanlar da bu gizlilie riayet etmeleri konusunda bilinçlendirilmilerdir. Gerek Sendikamızdaki personelin, gerekse üyelerimizde çalıan personelin salık ve güvenlikleri en çok önem verdiimiz konuların baında gelmektedir. Bu balamda, kurumumuzda ve üyemiz fabrikalarda çalıan personelin güvenli ve salıklı bir ortamda çalıması için uygun koullar salanmıtır. Ayrıca, çalıanlarda bu farkındalıın uyandırılması için gerekli olan i salıı ve güvenliine ilikin teknik ve bilinçlendirme eitimleri verilmitir. Bu kapsamda; Çimento Sektöründe Salıı ve Güvenlii Sempozyumu, Acil durum yöneticisi eitimleri, Afetlere giri ve afet hazırlık organizasyonu ile enkaza ilk müdahale ve tahkimat eitimleri, Acil durum tahkikatları, Dupont üst yönetim Salıı ve Güvenlii atölye çalımaları, Orta kademe yöneticilerin davranı odaklı Salıı ve Güvenlii eitimleri, 6

8 verenlerin ve vekillerinin Salıı ve Güvenlii açısından hukuki, idari ve cezai sorunlulukları konulu toplantılar, Güvenli yüksekte çalıma eitim projesi, Kapalı alanlarda çalıma eitim projesi gerçekletirilmi olup, söz konusu projeler faaliyetlerimizin sadece bir kısmını tekil etmektedir. Düzenlenen bu proje ve eitimlerin yanı sıra i salıı ve güvenlii risklerini kontrol etmek ve performanslarını gelitirmek amacıyla ngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından gelitirilen, tüm Dünyada kabul görmü, risk deerlendirmesi ve önleyici yaklaım temelli bir standart olan OHSAS çerçevesinde üyelerimizde i salıı ve güvenlii yönetim sistemleri kurulmutur. Bu sistemlerin kurulması amacıyla yapılan OHSAS Projesi ile dünya ve Türkiye çapında bir ilke imza atılarak, mesleki kurulu bünyesinde üyelerine yönelik ilk belgelendirme projesi ÇES tarafından gerçekletirilmitir. Bu proje ile birlikte, ÇES üyesi kuruluların hemen hemen tamamı belgelendirilmitir. Sendikamıza yeni üye olan fabrikalarda ise bu çalımalar devam etmektedir. Üye kuruluların yanı sıra ÇES de, yapılan tetkikler sonucu OHSAS Belgesini almaya hak kazanmıtır. Böylelikle Sendikamız, dünyada ve Türkiye de OHSAS Belgesine sahip ilk iveren sendikası olmutur. Yapılan tüm bu çalımalar çimento sektörünün kamuoyunda örnek sektör olarak nitelendirilmesini salamıtır. Ayrıca, tüm bu faaliyetler, hiçbir ayrım gözetmeksizin üye kurulularımızdaki tüm personele (kadrolu çalıanlar, alt iveren içileri, stajyer vb.) yönelik olarak gerçekletirilmi, yapılan bu faaliyetler ile insanların en temel hakkı olan yaama hakkı güvence altına alınmıtır. Düzenlenen tüm bu faaliyetler, ÇES Yönetim Kurulu nun kabul ettii ve üyemiz kuruluların benimsedii SG Deklarasyonu ve ÇES Salıı ve Güvenlii Politikası temelinde gerçekletirilmektedir. Söz konusu deklarasyon ve politika belgesi, Sendikamızın internet sayfasında yer aldıı gibi üyelerimizle de resmi yazımalarla paylaılmıtır. 7

9 ÇES; üyelerinden, çalıanlarından ve dier kurum ve kurululardan insan hak ve özgürlüklerinin ihlaline ilikin u ana kadar herhangi bir olumsuz geri bildirim almamıtır. ÇALIMA HAYATI lke 3: Örgütlenme özgürlüü ve toplu sözleme haklarının etkin bir ekilde tanınması lke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıtırmanın engellenmesi lke 5: Çocuk içiliinin etkin bir ekilde önüne geçilmesi lke 6: e alma ve çalıma süreçlerinde ayrımcılıın önlenmesi Sendikamız personeli, 4857 Sayılı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu ile dier ilgili mevzuata göre çalımaktadır. Sendika personeline bayramlarda erzak paketleri daıtılmaktadır. Ayrıca, yasal veya akdi herhangi bir yükümlülük olmamasına ramen özel salık sigortası yaptırılmıtır yılı sonu itibariyle kurum bünyesinde çalıan toplam 11 kadrolu personelin 8 i erkek 3 ü bayandır yılı sonu itibariyle yani küresel ilkeler sözlemesinin imzalandıı tarihte ise toplam kadrolu çalıan sayısı 10 olup bu 10 personelin 8 ini erkek 2 sini bayanlar oluturmutur. Küresel ilkeler sözlemesinin imzalanmasını müteakip kurumumuzun ihtiyaçları göz önüne alınarak 1 bayan personel daha istihdam edilmitir. Ayrıca, bayan ve erkek çalıanlar arasında cinsiyete dayalı ücret, çalıma koulları ve ie alınma açısından hiçbir ayrımcılık yapılmamaktadır. ÇES de ie alımlar, din, dil, ırk, cinsiyet, ya, medeni hal, mezun olduu okul ayrımı yapılmaksızın fırsat eitlii dorultusunda yapılmaktadır. Çalıanların ie alınmaları, i sözlemeleri ve i sözlemelerinin sona ermesi konuları mevzuata uygun olarak gerçekleir. ÇES de zorla ve zorunlu olarak içi çalıtırılması söz konusu deildir. ÇES, zorla çalıtırma ve angaryanın her türlüsünü uygulamamayı taahhüt eder. Tüm bu düünceden hareketle, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalımanın engellenmesi amacıyla 4857 sayılı Kanunu nun 24. maddesinde hüküm altına alınan çinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, Türkiye Çimento, Cam ve Seramik 8

10 çileri Sendikası (T. Çimse-) ile ÇES arasında tarihleri arasında geçerli olmak üzere imzalanan ve toplam 5750 içiyi kapsayan 3 yıl süreli toplu i sözlemesinin 35. maddesinde de düzenlenmitir. Anılan maddelerde sayılan hususlara maruz kalınması durumunda içiye haklı nedenle i sözlemesini fesih hakkı verilmitir. ÇES çalıanlarının kiisel geliimine katkıda bulunmak amacıyla çalıanların eitimlere ve lisansüstü programlara katılmasını tevik eder. ÇES de uzman kadroda çalıan personelin tamamı üniversite mezunu olup, 2 personel yüksek lisans eitimi almı olmakla birlikte 1 personelin yüksek lisans eitimi devam etmektedir. Ayrıca 1 personel doktorasını tamamlamı olup, 1 personelin doktora çalımaları devam etmektedir. Bununla birlikte tüm çalıanlar yıl içerisinde uzmanlık alanlarına göre ÇES tarafından finansa edilen yurtiçi ve yurtdıı eitim programlarına katılmaktadırlar. ÇES, kuruluundan bu yana 18 yaının altında hiç kimseyi istihdam etmemitir ve etmemeyi de taahhüt etmektedir. Ayrıca çimento sektörünün aır ve tehlikeli ilerden sayılması nedeniyle üyemiz olan kurulularda da 18 yaını doldurmamı kiiler istihdam edilmemektedir sayılı Sendikalar Kanunu nun 22. maddesinde düzenlendii gibi sendikaya üye olmak serbesttir ve hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da olmamaya zorlanamaz. Bu dorultuda üyelerimizde çalıan içiler hiçbir baskıya maruz kalmadan sendikaya üye olup olmamakta serbesttirler. Üye kurulularımızın tüm iyerlerinde içi sendikası örgütlenmi olup sendika üyesi içiler mevcuttur. Sektördeki sendikalama oranı % 60 dır. u ana kadar böyle bir durum olumamakla birlikte, kurumumuz personeli de, pozitif sendika hürriyeti çerçevesinde istedii takdirde sendika üyesi olma hakkına sahiptir. Sendikamız ve muhatap içi sendikası T. Çimse- Sendikası, belirli periyotlarla müterek toplantılar ve faaliyetler düzenleyerek sosyal diyalogu ilerletmektedir. Her yıl ÇES ile T. Çimse- Sendikası nın ortaklaa düzenledii sosyal diyalog toplantıları kapsamında eitim seminerleri yapılmaktadır. Seminerlerde sosyal taraflar bir araya gelerek iyeri sorunları üzerinde tartımakta, 9

11 sorunlara çözüm önerileri aramakta, karılıklı bilgi alıveriinde bulunmakta ve böylece taraflar arasında zaten mevcut olan olumlu ilikilerin artmaktadır. ÇEVRE lke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar olumadan önleyici yaklaımın desteklenmesi lke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluunun yaygınlatırılması için giriimde bulunulması lke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelitirilmesi ve yaygınlatırılması için giriimde bulunulması ÇES, kar amacı gütmeyen, çevreye duyarlı bir sivil toplum kuruluudur. Bu nedenle, kendi faaliyetleri ile ilgili herhangi bir çevresel sorun yaamamaktadır. Ancak, yine de ÇES olarak, doal kaynakların verimli kullanılması, çevre bilinci ile hareket edilmesi ve çevre ve ekolojik hayatın sürdürülebilir olması için her türlü çalımayı yapmayı taahhüt etmektedir. Bu konuda özellikle üyemiz kurulularda önemli çalımalar yapılmaktadır. ÇES, çalıanlarını, kaıt tüketiminin en aza indirilmesi ve geri dönüümlü malzeme kullanımı konularında tevik etmektedir. Bu amaçla her personelin odasına kâıt atıkların toplanabilecei kutular konmutur. Toplanan kâıtlar aylık olarak biriktirilerek Çevre Koruma Dernei ne (ÇEVKO) verilmektedir. Ayrıca, lüzum olmadıkça bo sayfa kaıt yerine müsvette kaıt kullanılmaktadır. Çelenk gönderilmesi gereken durumlarda Türkiye Eitim Vakfı nın baı çelengi kullanılmaktadır. Böylece törenler sebebiyle, çiçeklerin koparılarak doaya zarar verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıtır. Sendika binasında ısınma amaçlı olarak daha çevreci bir yakıt olan doalgaz kullanılmaktadır. Ayrıca, atık arıtma tesislerinde toplanan atıkların arıtılmasında kullanılan bakterilerin ölümüne sebebiyet vermesi nedeni ile sendika binasının temizliinde klorak kullanılmamaktadır. 10

12 Sendikamıza üye kurulular, çevrenin korunması ve toz emisyonunun düürülmesi amacıyla da oldukça yüksek maliyetli yatırımlar yapmılar, bu çerçevede döner fırınlara ait bulunan elektrostatik filtreler torbalı filtrelere dönütürülerek toz emisyonu azaltılmıtır. Doal kaynakların korunması çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve çok büyük bir sorun tekil eden atık bertarafının salanması amacıyla da sendikamıza üye kuruluların birçounda Çevre ve Orman Bakanlıı alternatif yakıt kullanım lisansı bulunmaktadır. Atık yakma ile enerji maliyetleri de yüksek oranda düürülmektedir. Böylece temsilcisi olduumuz Türk Çimento Sektörü çeitli atıkları çevre ve ülke ekonomisi için deere dönütürmektedir. YOLSUZLUKLA MÜCADELE lke 10: Tehdit ve rüvet dahil tüm ahlakdıı davranılara karı çalıılmasıdır. ÇES, zimmet, rüvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlara asla müsade etmez. ÇES, bu güne kadar yasalara aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıtır. ÇES, faaliyetlerini, mevzuata uygun olarak ve ana tüzüünde yazılı amaç ve prensipler dorultusunda yürütür. ÇES, bir sendika olması nedeni ile tüm faaliyetleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu çerçevesinde denetlenmektedir. Ayrıca, Sendika finansal ve mali ilemlerine ilikin her türlü kayıtlarını ilgili kanunlarına uygun olarak yürütür. ÇES, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu na göre denetleme kurulu tarafından iç denetime tabi tutulurken, Türk Muhasebe Standartları gerei de mali müavir tarafından da dı denetime tabi tutulur ve muhasebe belgeleri tasdik edilir. Denetleme raporları da yönetim kuruluna sunulur. Ayrıca her yıl düzenli olarak yıllık faaliyet raporu ve dönem sonu muhasebe raporları (bilanço ve mizan) Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı na ve üyesi bulunduumuz Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu na gönderilmektedir. 11

13

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir:

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir: KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Pima Plastik naat Malzemeleri A., rekabet ve yeniliin her geçen yıl attıı PVC Pencere Profili sektöründe; hissedarlarımız, müterilerimiz

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM F A A LYET RAPORU 2005 (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES,

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES, 1475 SAYILI KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEK 14 NCÜ MADDESNN DETRLMES, 98 NC MADDESNE BR FIKRA EKLENMES; 193 SAYILI GELR VERGS KANUNUNUN 1927 SAYI- LI KANUNLA DEK 25 NC MAD- DESNN 7 NC FIKRASININ DE-

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

"./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07

./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07 !" ###!$# " %&'(')*+,+,- Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A.. tarafından, 74 yıl önce Türkiye de kurulan irket in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

SEND!KALARDA KADIN SES!: TÜRK!YE DE SEND!KALAR VE TOPLUMSAL C!NS!YET E$!TL!%!

SEND!KALARDA KADIN SES!: TÜRK!YE DE SEND!KALAR VE TOPLUMSAL C!NS!YET E$!TL!%! SEND!KALARDA KADIN SES!: TÜRK!YE DE SEND!KALAR VE TOPLUMSAL C!NS!YET E$!TL!%! Ça"la Ünlütürk Uluta! Pamukkale Üniversitesi Hatice Zuhal Pala Pamukkale Üniversitesi Özet: Bu bildiride sendika ve konfederasyonların

Detaylı

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz.

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz. Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine bavurabilirsiniz. Her türlü hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES Hazırlayan: Nilda Bullain Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) Aratırma ve Katkı: Filiz Bikmen Türkiye Üçüncü

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: 5.1.1

Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: 5.1.1 Sayfa No 1 / 146 Sorumluluk Ve Yetki : Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Stan.M.No: 5.1.1 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Operatör(Kanal Makinesi Operatörü) Fiili Görev Unvanı Operatör(Kanal

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2003 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2003 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2003 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2003 Sayıtay Bakanlıı 2003 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2003 TC SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan 27457 Ada 1 No lu,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

İSG. İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG. İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 31 İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Akciğer Fonksiyon Çalışması Projesi Eğitimi Gerçekleştirildi Avrupa Çimento Üreticileri Birliği (CEMBUREAU) tarafından yürütülmekte olan Akciğer

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 MUHASEBE MESLEK ODALARININ VZYON VE MSYONU ÜZERNE BR ARATIRMA A SURVEY ON THE VISION AND

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası

Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası 1. Aviva Sigorta, Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladıı Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında, yüksek kalitede, effaf, hakkaniyetli ekilde kamuyu

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

ESK DERNEKLER KANUNUNUN YEN DERNEKLER KANUNU LE KARILATIRMASI

ESK DERNEKLER KANUNUNUN YEN DERNEKLER KANUNU LE KARILATIRMASI ESK DERNEKLER KANUNU Kanun No: 2908 YEN DERNEKLER KANUNU Kanun No: 5253 MEDEN KANUN Kanun No: 4721 Madde Madde Adı Madde Madde Adı Madde Madde Adı Md.1 Amaç Md.1 Amaç ve Kapsam Md.2 Kapsam Md.1 Amaç ve

Detaylı

04.01.2016 27 MSIN DIWIZ TICARET ODASI. Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu. !SG tveren Egitimleri.

04.01.2016 27 MSIN DIWIZ TICARET ODASI. Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu. !SG tveren Egitimleri. I, '8o tt - MSIN DIWIZ TICARET ODASI GENEL SERrrERLtINE PtRtREIS N7L1SMET tnon(i BULVA.RI NO:13 33100 MERstN J Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu 2 TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI!SG tveren Egitimleri.

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKANIN SUNUU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurumlarına kaynakların rasyonel alanlarda, etkin ve verimli kullanılması,

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ ( KASTAMONU L-NEBOLU LÇES ) NEBOLU ANKARA-HAZRAN 2008 1 BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2 Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan

Detaylı