ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO"

Transkript

1 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin belirli bir tarihte, bir işletmenin varlık ve kaynak yapısını gösteren temel mali tablodur. Bilanço Pasif III. Kısa Süreli Yabancı Kaynaklar (Borç) IV. Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar (Borç) V. Özkaynaklar Varlıklar = Kaynaklar Varlık = Özkaynaklar +Yabancı Kaynaklar Aktif Hesapların Çalışma Kuralları Borç Aktif Hesaplar Alacak Dönem Başı Mevcut Azalışlar (-) (+) Atışlar Kapanış! Varlık (Aktif) Hesaplarının Çalışma Kuralları! İlk kayıt hesabın borç tarafına kaydedilir. Varlıklardaki artışlar, hesabın borç tarafına kaydedilir. Varlıklardaki azalışlar, hesabın alacak tarafına kaydedilir. Hesap borç kalanı verir.(alacak kalanı vermez) 3 4 Aktifi Düzenleyici Hesaplar Aktifi Düzenleyici Hesaplar Tekdüzen hesap planında aktif yada pasif kodlu olmakla birlikte yanında (-) işareti olan hesaplar bulunmaktadır. Bu tür hesaplar düzenleyici, ayarlayıcı veya düzeltici hesaplar olarak adlandırılırlar. Düzenleyici hesaplar bir işletmenin aktif ve pasif değerlerinin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlayan hesaplardır. Bu bakımdan, düzenleyici hesaplar asli hesapların açıklarını kapayan ve asli hesapları bir bütün haline koyan hesaplardır. 5 Aktifi düzenleyici hesaplar 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs. (-) 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs. (-) 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs. (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs. (-) 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs. (-) 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hs. (-) 242 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs. (-) 6 1

2 Aktifi Düzenleyici Hesaplar Aktifi düzenleyici hesaplar 243 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 246 Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri Hs. (-) 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Kar. (-) 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hs. (-) 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) 268 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) 277 Birikmiş Amortismanlar Hs (-) 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs. (-) 299 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Aktifi Düzenleyici Hesaplar Bu hesaplar aktifte bulunmaları durumunda pasif hesaplar gibi; pasifte bulunmaları durumunda ise aktif hesaplar gibi çalışırlar. 7 8 Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar İşletmenin kasada ve bankada tuttuğu paralarla normal koşullarda 1 yıl içinde ya da işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklar, işletmenin dönen varlıklarını oluşturur. 1.Dönen Varlıklar 10. Hazır Değerler 11. Menkul Kıymetler 12. Ticari Alacaklar 13. Diğer Alacaklar 15. Stoklar 17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19. Diğer Dönen Varlıklar Duran varlıklar arasında yer aldığı halde nakde çevrilmesi yada kullanılma süresi 1 yılın altına inen alacaklar, stoklar ve gelecek yıllara ait giderler, duran varlık bölümünde yer alan hisse senedi ve tahvillerden satılmasına karar verilenler duran varlıklar bölümündeki hesaplardan, dönen varlıklardaki ilgili hesaplarına aktarılır Hazır Değerler 10 Hazır Değerler Hazır değerler, nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile istenildiği zaman paraya çevrilme olanağı olan varlıkları kapsar. Bu varlıklar ödemeler için hazır olan varlıklardır. Kasa ve banka mevcutları ile tahsil edilecek çekler, kredi kartları slipleri, vadesi dolmuş menkul kıymet kuponları bu bölümü oluşturur. Bu kapsama giren varlıkların muhasebeleştirilmesinde Tekdüzen Hesap Planında 10 HAZIR DEĞERLER grubunda yer alan şu ana hesaplar kullanılır. 10. Hazır Değerler Grubu 100KasaHs. 101 Alınan Çekler Hs. 102 Bankalar Hs. 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-)

3 100 Kasa Hesabı Türk Lirası BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK TL Kasası Tarih Açıklama Tutar Tarih Açıklama Tutar D.Başı Mevcut Artışlar (+) Borç Kalanı = Kasadaki Para Mevcudu (-) Azalış D.Sonu Mevcut İşletmenin her türlü iktisadi varlıklarının değerlemesinde temel ölçübirimi,milliparaolantl dir. Nakitgirişveçıkışları100KasaHs. indeizlenir. Nakitgirişlerihesabınborcuna, çıkışlarıalacağayazılır. Aktif karakterli bir hesap olduğundan, borç kalanı verir ve borç kalanıkasadakimevcutparayıgösterir. Örnek Kasa Hesabının İşleyişi tarihinde işletme TL nakit sermaye konulmuştur tarihindekasadaki20.000TLbankayayatırılmıştır. İşletme de tamamı peşin TL tutarında mal almıştır. İşletme de TL tutarında mal satmış bedelini peşintahsiletmiştir. İşletme de banka hesabından TL çekmiştir. (İşlemlerdeKDVihmaledilmiştir) Envanter İşlemleri 100 Kasa hesabıyla ilgili envanter işlemleri Kasa sayım eksik ve fazlalıklarının tespitinden oluşmaktadır. Yabancı paralı işlemleri Sayım Fazla ve Noksanlığına İlişkin Envanter İşlemleri Türk lirası kasasının envanteri, sayımdan ibarettir. Kasa sayılması sonucu bulunan fiili mevcut ile 100 Kasa Hesabının borç kalanı her zaman eşit olmaya bilir. Kasa sayım sonucu şu üç durumdan biri ile karşılaşılır: Kasa Denkliği Kasa Noksanlığı Kasa Fazlalığı KASA Envanter Sonucu 100 Kasa Hesabı Türk Lirası MİE < MDE 100 < 150 (Kayıt) (Gerçek) FAZLA nedeni belli değil ise: 397 MİE = MDE 100 = 100 (Kayıt) (Gerçek) EŞİT nedeni belli ise: tamamlama/ düzeltme kaydı MİE > MDE 150 > 100 (Kayıt) (Gerçek) NOKSAN nedeni belli değil ise: 197 A) Değerleme: TTK ya göre kasa mevcudu bilanço gününde işletme için taşıdığı değerle değerlenir. VUK agöre TL cinsinden kasa mevcudu itibari değerle(nominal) değerle değerlenir. B) Envanter İşlemleri ve Kayıtları: Kasanın sayılması sonucunda bulunan mevcut para ile Kasa Hs. nın defter (borç kalanı karşılaştırılır, arada bir fark varsa bu farkın nedenleri araştırılarak gerekli düzelme kayıtları yapılır. 100 KASA 50,- 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 50,- 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 50,- 100 KASA 50,- Uzaktan Eğitim Uygulama ve

4 100 Kasa Hesabı Türk Lirası Kasanın envanterinde 3 durumla karşılaşılabilir: 1. Durum: Kasanın Denk Olması: 2. Durum: Kasanın Noksan Olması: 3. Durum: Kasanın Fazla Olması 1. Durum: Kasanın Denk Olması: Sayım sonucu bulunan para mevcudu ile Kasa Hs. nın borç kalanı birbirine eşitse kasa denktir. Bu durumda envanter kaydına gerek yoktur. Kasa Hs. nın mevcudu gelecek yıla devredilir. 100 Kasa Hesabı Türk Lirası 2. Durum: Kasanın Noksan Olması: Sayım sonucu kasada bulunan para mevcudunun, Kasa Hs. nın borç kalanından eksik olmasıdır. Farkın aynı gün bulunamaması durumunda fark «197 Sayım Tesellüm Noksanları» Hesabının borcuna kayıt yapılır. Bulunamazsa fark «689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına aktarılarak kapatılır. Noksanlığın nedenleri: Ödeme kaydının noksan tutar üzerinden yapılması yada hiç yapılmaması Fazla para verilmesi Noksan para alınması Sorumlu tarafından kasadan para alınması Kasa Noksanlığı Kasa Noksanlığı de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç toplamı TL, alacaktoplamı17.500tl dir. Farkın nedeninin aynı gün yapılan kira gideri ödemesinin kayıt altınaalınmamışolmasındankaynaklandığısaptanmıştır Borç Alacak 770 Genel Yönetim Giderleri HS KasaHs 500 Unutulan kaydın tamamlanması de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç toplamı TL, alacaktoplamı17.500tl dir. Farkın nedeninin aynı gün bulunamadığı varsayımı altında yapılacakkayıt: Borç Alacak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlar Hs KasaHs 500 Noksanlığın geçici hesaba alınması Uzaktan Eğitim Uygulama ve 21 Uzaktan Eğitim Uygulama ve 22 Kasa Noksanlığı Kasa Noksanlığı de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç toplamı TL, alacaktoplamı17.500tl dir. Farkın nedeninin satıcılara yapılan 500 TL lik ödemenin kaydının unutulmasından kaynaklandığının tarihinden tespit edilmiştir Borç Alacak 320 Satıcılar Hs SayımveTesellümNoksanlarHs. 500 Unutulan kaydın tamamlanması de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç toplamı TL, alacaktoplamı17.500tl dir. Farkınnedeninindönemsonuitibariylebulunamamıştır Borç Alacak 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hs SayımveTesellümNoksanlarHs. 500 Noksanlığın nedeninin bulunamaması Uzaktan Eğitim Uygulama ve 23 Uzaktan Eğitim Uygulama ve 24 4

5 100 Kasa Hesabı Türk Lirası 3. Durum: Kasanın Fazla Olması: Sayım sonucu kasada bulunan para mevcudunun, Kasa Hs. nın borç kalanından fazla olmasıdır. Nedenin aynı gün bulunamaması halinde ise fark «397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları» Hesabının alacağında izlenir. Fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda fark «679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar» Hesabına devredilir. Fazlalığın nedenleri: Ticari işlemler sırasında eksik bir ödeme yapılmış olması Herhangi bir tahsil kaydının unutulmuş olması veya eksik yazılmış olması Ticari işlemler sırasında para tahsilatının fazla yapılmış olması Herhangi bir ödemenin fazla kaydedilmiş olması Kasa Fazlalığı de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç kalanı TL dir. Farkın nedeninin aynı gün tahsil edilen çekin kayıtlara alınmamış olmasındankaynaklandığıtespitedilmiştir Borç Alacak AlınanÇeklerHs. 300 Unutulan kaydın tamamlanması 25 Uzaktan Eğitim Uygulama ve 26 Kasa Fazlalığı Kasa Fazlalığı de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç kalanı TL dir. Farkınnedeniniaynıgüntespitedilememiştir Borç Alacak SayımveTesellümFazlalıklarıHs. 300 Kasa fazlalığının tespit edilmesi de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç kalanı TL dir de farkın nedenin tahsil edilen çekin kayıtlara alınmamışolmasındankaynaklandığıtespitedilmiştir Borç Alacak 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hs AlınanÇeklerHs. 300 Kasa fazlalığının tespit edilmesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 27 Uzaktan Eğitim Uygulama ve 28 Kasa Fazlalığı Yabancı Paralı İşlemler de yapılan kasa sayımında TL para mevcudu saptamıştır. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının borç kalanı TL dir. Farkınnedenidönemsonuitibariylebulunamamıştır Borç Alacak 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hs DiğerOlağanDışıGelirveKarlarHs. 300 Kasa fazlalığının nedenini bulunamaması Alınan yabancı para muhasebenin temel kavramlarından «parayla ölçülme» kavramı gereği işlemin yapıldığı günün alış kuru ile TL ye çevrilerek muhasebeleştirilir. Kur farklarından kaynaklı olarak yabancı paranın yükselmesi sonucu ortaya çıkan kar «646 Kambiyo Karları» hesabının alacağına, kurun düşmesi sonucu ortaya çıkan zarar ise«656 Kambiyo Zararları» hesabının borcuna kaydedilir. Satışkuru>alışkuru=>Kar(KambiyokarlarıHs. ındaizlenir.) Satış kuru < alış kuru => Zarar(Kambiyo zararları Hs. ında izlenir.) Uzaktan Eğitim Uygulama ve

6 Kasa Yabancı Paralar Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde ABD inde ikamet eden müşterisi John Stone a peşin $ karşılığında mal satmıştır. O tarihte 1$ = 1,89 TL dır. (Yurtdışına satılan mal ve hizmet karşılığında alınan ve alınacak olan değer KDV kanunun 11/a maddesi gereğince katma değer vergisinden istisnadır) $ Kasası Yurtdışı Satışlar Hs $ *1,89 TL = Mal Satış Borç Alacak Kasa Yabancı Paralar Serdemir işletmesi tarihinde 1$ = 1,95 döviz kuru üzerinden 300$ bozdurmuştur TLKasası $ Kasası Kambiyo Karları Hs. 300 $ ın satılması Borç Alacak Kasa Yabancı Paralar Kasa Yabancı Paralar Serdemir işletmesi tarihinde 1$ = 1,80 döviz kuru üzerinden 300$ bozdurmuştur TLKasası Kambiyo Zararları Hs $ Kasası $ ın satılması Borç Alacak İşletmenin kasasında tarihinde ise 900 $ bulunduğu tespit edilmiştir tarihinde 1$= 2.1 TL dir $ Kasası 646 Kambiyo Karları Hs = 0,21*900$ = 189 Mevcut 900 $ değerlemesi Borç Alacak Kasa Yabancı Paralar İşletmenin kasasında tarihinde ise 900 $ bulunduğu tespit edilmiştir tarihinde 1$= 1.70 TL dir. 656 Kambiyo Zararları Hs = 0,19 * 900$ = $ Kasası Mevcut 900 $ değerlemesi Borç Alacak Çek, bankalar tarafından çıkarılan ve hesap sahibinin bankadaki hesabından dilediği kişilere ödeme yapmasına imkan veren bir kambiyosenedidir. Bir vade taşımaması yani bir ödeme aracı olması çeki diğer kambiyosenetlerinden(poliçeve bonodan) farklıkılmaktadır. Çek Cirosu, çek üzerindeki alacak hakkının üçüncü bir kişiye devredilmesidir

7 101 Alınan Çekler Hs Bir çek in çekilebilmesi için bankada çeki çeken kimsenin emrine ayrılmışbirkarşılığınbulunmasıgerekir. Çektevadeyoktur.İbrazedildiğindeödenir. Çekkeşideedildiğiyerdeödenecekse10gün; Başkabirşehirdeyadaaynıkıtabiryerdeödenecekse1ay; Başkabirkıtadaödenecekse3ay içindetahsiledilmelidir. İşletme tarihinde% 18 KDV hariç TL tutarında mal satmış, KDV sini peşin tahsil etmiş kalanı için de çek almıştır. 101 Alınan Çekler Hs Portföydeki Çekler 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Müşteriden çek alınması Borç Alacak İşletme söz konusu çeki te tahsil ederek banka hesabına yatırmıştır. İşletme % 18 KDV hariç TL tutarında tamamı kredili mal satın almıştır Borç Alacak 102 Bankalar Hs Alınan Çekler Hs Portföydeki Çekler Çekin tahsil edilmesi Borç Alacak 153 Ticari Mallar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Satıcılar Hs Ticari Mal Satın Alınması Örnek Sorular İşletme satıcıya TL lik borcun karşılığında TL peşin ödeme yapılmış kalanı için de çek ciro edilmiştir. / Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Alınan Çekler Hs. Satıcıya Çek Ciro Edilmesi İşletmeninsatınaldığımaliçinfaturakarşılığında müşteriçekiciroetmesihalinde I. Satıcılarhesabıalacaklı II. YurtiçiSatışlarhesabıalacaklı III. AlınanÇeklerhesabıalacaklı IV. TicariMallarhesabıborçlu V. HesaplananKDVhesabıborçlu Kayıtlardahangilerininkullanımıdoğrudur? a) IveIV b) IveV c) IIveIV d) IIIveIV e) IIIveV

8 Örnek: Serdemir işletmesi bilanço günü itibariyle yapmış olduğu sayımda portföyünde TL lik çek olduğunu, Alınan Çekler Hs. bakiyesinin ise TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmada aradaki farkın müşteri Ahmet Sal ın senetsiz borcuna karşılık verdiği çekten kaynaklandığı anlaşılmıştır. 101 Alınan Çekler Hs Portföydeki Çekler 120 Alıcılar Hs Ahmet Sal Müşteriden çek alınması Borç Alacak Örnek: Serdemir işletmesi dönem sonunda portföyünde bulunan çeklerin TL lik kısmının ileri tarihli çekler olduğunu tespit etmiştir Borç Alacak 121 Alacak Senetleri Hs Vadeli Çekler 101 Alınan Çekler Hs Portföydeki Çekler Vadeli Çekleri Alacak Senetlerine Aktarılması Aktif karakterli ana bir hesaptır. Çeşitli bankalarda açılan hesaplar için ayrıca yardımcı hs.lar kullanır. Borç kalanı verir. Borç kalanı bankadaki mevduatı gösterir. a.değerleme: bankadaki TL mevduat mukayyet değerle, yabancı paralar üzerinden mevduat Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurla değerlenir. b.envanter işlemleri: Bankalara ilişkin envanter sırasında ile onun yardımcı hesapları mizan aracılığı ile karşılaştırılır ve uygunluk kontrolü yapılır. Bu kontrol sırasında aşağıdaki durumlar çıkabilir: Faiz Tahakkuku Yanlış hesaba kayıt Unutulmuş kayıt Eksik tutarlı kayıt Fazla tutarlı kayıt İşletme A Bankasında açtırdığı hesaba TL yatırmıştır. İşletme A Bankasındaki hesaptan TL çekmiştir A. Bankası Hesaba Para yatırılması A. Bankası Hesaptan para çekilmesi

9 A bankasına verilen talimatla satıcı B nin banka hesabına TL aktarılması sağlanmıştır. 320 Satıcılar Hs A. Bankası Hesaptan para çekilmesi Faiz Tahakkuku: Bankalardaki ticari mevduat için işletme lehine faiz tahakkuk etmiş olabilir. Banka, tahakkuk eden faiz gelirinden %15 Gelir Vergisi kesintisi yaparak geri kalan tutarı işletmenin bankadaki hesabına yatırır. Banka, işletmenin elde ettiği faiz gelirinden gelir vergisini vergi sorumlusu sıfatıyla ilgili vergi idaresine yatırır ve durumu bir dekontla ilgili işletmeye bildirir İşletme de TL lik 1 yıl vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. Faiz oranı % 12 dir de yapılacak işlem ve kaydı gerçekleştiriniz x 12 x 2 Faiz tutarları = =2.000 TL(2 aylık faiz geliri) Gelir Tahakkukları Hs Faiz Gelirleri Hs yılı için faiz tahakku İşletmenin bankaya yatırdığı TL nin vadesi dolmuştur. Gelir vergisi stopajı %15 kabul edildiğinde vade sonundaki faiz tutarınıhesaplayınızve yevmiyekaydınıyapınız x 12 x 10 Faiz tutarları = = TL(10 aylık faiz geliri) TL x 0.15 = TL Gelir Vergisi Kesintisi 102 Bankalar Hs. 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 181 Gelir Tahakkukları Hs. 642 Faiz Gelirleri Hs. Mevduat faizinin tahsil edilmesi Örnek Sorular İşletme da bankada TL tutarında yıllık%12 faizli ve 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. Gelir vergisi oranı%15 tir. Bir ay 30 gün olarakalınmıştır. İşletmenin de nakit ihtiyacı nedeniyle vadeli hesabı kapatıp ilgili tutarı vadesi hesaba aktarması halinde yapılacak kayıttaaşağıdakihesaplardanhangisininkullanımıyanlıştır? a) 102BankalarHs.Borçlu90.000TL b) 102BankalarHs.Alacaklı90.000TL c) 181GelirTahakkuklarıHesabıBorçlu1.800TL d) 181GelirTahakkuklarıHesabıAlacaklı1.800TL e) 659DiğerOlağanGiderveZararlarHs.Borçlu1.800TL 102 Bankalar Hs. - Vadesiz 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. 102 Bankalar Hs. - Vadeli 181 Gelir Tahakkukları Hs

10 Örnek Sorular İşletme da bankada TL tutarında yıllık%12 faizli ve 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. Gelir vergisi oranı%15 tir. Bir ay 30 gün olarakalınmıştır. İşletmenin vadeli hesabı vade sonundakapatıp ilgili tutarı vadesiz hesaba aktarması halinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisininkullanımıyanlıştır? a) 102BankalarHs.Borçlu2.700TL b) 102BankalarHs.Alacaklı92.295TL c) 642FaizGelirleri Hs.Alacaklı900TL d) 193PeşinÖdenenVergiveFonlarHs.Alacaklı405TL e) 102BankalarHs.Borçlu92.295TL Örnek Sorular İşletme da bankada açtırdığı hesaba Euro yatırmış, da Euro, da ise Euro hesaptan çekmiştir.(1euro da1,96 TL, tarihinde 1,93 TL, da1.93tl, da1,98tl dir.) Buna göre işletmenin da yapması gereken kayıtta aşağıdakihesaplardanhangisininkullanımıdoğrudur? a) 102BankalarHs.Borçlu TL b) 656KambiyoZararlarıHs.Alacaklı1.950TL c) 102BankalarHs.Alacaklı TL d) 646KambiyoKarlarıHs.Alacaklı900TL e) 646KambiyoKarlarıHs.Borçlu2.200TL Yanlışhesabakayıt: Yanlışhesabakayıtyapıldığındayanlışhesap ismiterstarafaatılırve kapatılır,karşısınadoğruismiyazılır. Örnek: Serdemir işlemesinin Akbank taki mevduat hs. yatırdığı TL nin yanlışlıkla İş Bankası ndaki mevduat hesabına kaydedildiğianlaşılmıştır. Unutulan Kayıt: Unutulan kayıt tespit edildiğinde, sanki işlem o angerçekleşiyormuşgibikaydaalınır. Örnek: Serdemir işlemesinin Akbank taki Hs. na yatırılan 750 TL ninkaydınınunutulduğutespitedilmiştir Akbank İş Bankası Düzeltme işlemi Akbank TL Kasası Düzeltme işlemi Eksik Tutarlı Kayıt: Eksik tutar yazıldığı anlaşıldığında aradaki fark kadaraynıkayıtyapılır. Örnek: Serdemir işletmesinin İş Bankası Hs. na yatırılan 500 TL yatırılmış iken kayıtlara 400 TL olarak kaydedildiği tespit edilmiştir İş bank TL Kasası Düzeltme işlemi Fazla Tutarlı Kayıt: Fazla tutar yazıldığı anlaşıldığında aradaki fark kadarterskayıtyapılır. Örnek: Serdemir işletmesinin Halk Bankası Hs. na yatırılan 250 TL yatırılmış iken kayıtlara 350 TL olarak kaydedildiği tespit edilmiştir TL Kasası Halk Bankası Düzeltme işlemi

11 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) İşletmenin üçüncü kişilere, bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemelerinizlendiğihesaptır. TL üzerinden düzenlenen çekler, muhasebedeki kayıtlı değerleri ile(mukayyet değer), yabancı paralar üzerinden düzenlenen çekler Maliye Bakanlığınca yayınlanan döviz alış kuru(borsa rayici) ile düzenlenir. Vadeliolarakdüzenlenen(keşideedilen) çekleriçindönemsonuitibariyle reeskont hesaplanmalıdır. Hesaplanan reeskont tutarı ise vergi mevzuatı açısından gider kabul edilmeyeceği için, kanunen kabul edilmeyen giderlerde izleneceğidedikkatealınmalıdır. Yıl sonu itibariyle 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının bakiyesi321borçsenetlerihesabınaaktarılır. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.(-) İşletme de A işletmesinden % 18 KDV dahil 354 TL tutarındamalalmışkarşılığındaçekkeşideetmiştir Borç Alacak 153 Ticari Mallar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) 354 Ticari Mal Satın Alınması Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.(-) İşletme de A işletmesinden % 18 KDV dahil 354 TL tutarında mal almış karşılığında çek keşide etmiştir. Çek bedeli bankahesabındanödenmiştir Borç Alacak 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) Bankalar Hs. 354 Çek in bankadan ödenmesi Örnek Sorular İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil edildiği, bankadan gönderilendekonttan anlaşılmıştır. Buna göre yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisininkullanımıdoğrudur? a) 100KasaHs.Borçlu b) 102BankalarHs.Borçlu c) 101AlınanÇeklerHs.Alacaklı d) 103VerilenÇekve Ödeme EmirleriHs.Borçlu e) 101AlınanÇeklerHs.Borçlu Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) Serdemir işletmesi dönem sonunda 103 Verilen Çekler Hesabının bakiyesinin TL olduğunu ve bu çeklerin ileri tarihli çekler olduğunutespitetmiştir. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.(-) Verilen Vadeli Çekler 321 Borç Senetleri Hs Verilen Vadeli Çekler VadeliVerilen Çeklerin Borç Senetlerine Aktarılması Diğerhazırdeğerleriçinde nakitpara, çeklerve bankadaki paralar dışında kalan diğer hazır değerler yer alır. Bu hazır değerlerin en önemlilerişunlardır: Henüz bedeli tahsil edilmemiş ancak vadesi gelmiş menkul kıymet kuponları(hisse senedi kar payı kuponları, tahvil faiz kuponları) Pullar(PostaPullar,DamgaPulları) Tahsiledilecekhavaleler Henüzişletmeyeulaşmamışyoldakiparalar,

12 Öncelikle, bu değerler ile ilgili sayım fazlalığı yada noksanlığı çıkıp çıkmadığına bakılır. Fazla yada noksanlık mevcutsa bunun nedeniaraştırılırvedüzeltilmeyeçalışılır. Diğer hazır değerler kalemleri mukayyet değerle değerlenir. Dövizli kıymetlerde mukayyet bedel, efektif alış kuru ile yapılacakkurdeğerlemesisonuçlarınagöredüzeltilir. M işletmesi, Y işletmesinin bir miktar hissesini elinde bulundurmaktadır. Y İşletmesi geçen yılki karını dağıtmış M işletmesinin hissesine düşen TL kar payı düşmüştür. İlgili işlemi muhasebeleştiriniz İştirakten Temettü Gelirleri Hs Kar payının tahakkuk ettirilmesi M işletmesi, Y işletmesinin bir miktar hissesini elinde bulundurmaktadır. Y İşletmesi geçen yılki karını dağıtmış M işletmesinin hissesine düşen TL kar payı düşmüştür. Kuponların tahsilatı kaydını yapınız. Serdemir işletmesi, satış mağazasından kredi kartı ile KDV dahil TL lik satış yaptığı saptanmıştır Kar payının tahakkuk ettirilmesi Kredi Kartı Slipleri 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan Kdv Hs. Kredi Kartı ile Satış Serdemir işletmesi, satış mağazasından kredi kartı ile KDV dahil TL lik satış yaptığı saptanmıştır. (Banka bu tutarı 40 gün sonra hesaba geçecektir.) 127 Diğer Ticari Alacaklar Hs Kredi Kartı Slipleri 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Kredi Kartı ile Satış İşletme 6 ayda bir faiz ödemeli % 20 faiz oranlı ve TL nominal değerli özel kesim tahviline ait kupon tahsil edilmek üzere kesilmiştir. Faiz tutarını hesaplayarak tahakkuk kaydını yapınız. Gelir vergisi kesintisi% 10 dur x 20 x 6 Faiz tutarları = = 100 TL Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs Faiz Gelirleri Hs

13 İşletme 6 ayda bir faiz ödemeli % 20 faiz oranlı ve TL nominal değerli özel kesim tahviline ait kupon tahsil edilmek üzere kesilmiştir. Kupon, işletme adına banka tarafından tahsil edilmiştir, kaydını yapınız x 20 x 6 Faiz tutarları = = 100 TL Bankalar Hs Örnek Sorular İşletmenin cüzdanında bulunan Devlet tahvillerinin tahsil edilecek kuponlarıhangihesapta veneşekildeizlenmelidir? a) 645MenkulKıymetSatışKarlarıHs. Alacaklı b) 649DiğerOlağanGelirveKarlar Alacaklı c) 112KamuKesimiTahvilSenetveBonolarHs.-Borçlu d) 108DiğerHazırDeğerlerHs.-Alacaklı e) 642FaizGelirleri-Alacaklı Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS-Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 5. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (12 Ticari Alacaklar) Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Alacak Hakkı Bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi yada

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması:

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: ***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri*** Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: KASA HESABI Değerleme ve Envanteri: Türk parası mevcudu itibari değer, yani paraların üzerinde yazılı olan değerler üzerinden

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015 13. HFT ISL107 GENEL MUHSEE I ve Muhasebeleştirilmesi Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 (KDV), vergi konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her aşamada kazandıkları

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000 1 Örnek Monografi 1. Bay Ali Acar 1 Kasım günü 4.000 TL sermaye taahhüdünde bulunarak bir şirket kurmuş ve 2.000 TL nakit para ile sermaye taahhüdünün bir kısmını yerine getirmiştir.(kdv ve maliyet hesapları

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 9. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Öz Kaynaklar Öz Kaynaklar Öz kaynaklar, İşletme sahip yada ortakların bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM.

HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO. Doç.Dr. Murat YILDIRIM. 13-14. HAFTA ISL 2003 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1. Ticaret İşletmelerinde 7/A Seçeneğine

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması a)mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmelere göre; 1. işletme 1 Ekim tarihinde 25.000,- TL nakit para, 20.000,-

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 01. MALİ TABLOLAR ve ÖZELLİKLERİ

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 01. MALİ TABLOLAR ve ÖZELLİKLERİ SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 01 MALİ TABLOLAR ve ÖZELLİKLERİ 1. Bilanço işletmenin belli bir tarihteki varlıkları ve kaynaklarını (mali durumunu) gösteren mali tablodur. Varlık ve kaynakların

Detaylı

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI:

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: KASA HESABI Türk Lirasının Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımında işletmenin kasasında 7500,- TL bulunmasına rağmen kasa hesabının kalanı

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı