ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARIZA KOD TABLOSU 5 DÜZENSIZLIK 150 UZAKTAN KUMANDA GÜRÜLTÜ ANORMAL GÜRÜLTÜ PROBLEMI"

Transkript

1 RM K RIZ K TYLI RIZ K (*) '' ZTILI RIZ K (*-**), SC ILILI RIZ RB Y BIR RIZ TIMI YKS KLLILMLIIR RP - IRIS RIM K SISTMI RIZ K TBLS R6.8-00/0 SÜRKLI RSIR BIR SÜR SICK RTM 5 SĞK RTM 6 HTRLM SSI SLLTI LTI RTBTLI / ISLK / 8 YĞMRL / KRLI RTM KR RTM IZIKSL HSR SBBIYL B YILIRIM/ ŞIMŞK SI SC BLIRLI ISTSY (LR) / STWR / M C / KLLR / RKS BI / TWRK(LR) H BZI STRT Y SISTMLR SC BIR KL SC BZI IRIŞLR SC BZI ÇIKIŞLR STBY', KPLI Y IL (BŞT) M' L ÇLIŞMIYR 0 ÜÇ Y ÇLIŞMIYR B C H J K ÜÇ YK /C TÖR IL ÇLIŞMIYR PIL IL ÇLIŞMIYR ŞRJ ILBILIR PIL IL ÇLIŞMIYR ÜŞ PILLRI IL ÇLIŞMIYR RB KÜSÜ IL ÇLIŞMIYR KIS ÇLIŞM SÜRSI / PIL ÖMRÜ CIHZ PWR LMYR / KPMIYR CIHZ STBY' ÇILMIYR / STBY' KLIYR ÜÇ LIYR CIHZ ÇLIŞMIYR PWR MLI ÇILIP KPTIYR HRICI () SIRT TIYR CIHZ KILIĞI KPIYR BCKP (HIZ) PILI ÇLIŞMIYR TMTIK ÇILIP KPMIYR KRM HTRI (SWITCH) / SIRT TIYR ŞRJ ILBILIR PILI TIMIYR SYSTM ÇK YŞ ÇıLıYR IĞR PWR SIY 0 ŞRJ / SIY ŞRJ TMIYR TM ŞRJ TMIYR ŞRJ SÜRSI ÇK Z 5 ŞIR I IS IM / S ICKL IK (L) IĞR ŞRJ B C KLIT 0 ISPLY KSIY ISPLY YK Y HTLI ISPLY HTLI LMB/L ÇLIŞMSI HTLI SIY ÖST. S YK Y HTLI S LKTRIK RM ISPLY HTSI MKIK RM ISPLY HTSI HTLI ZM ÖSTRSI HTLI LRM/HT ÖSTRSI SÖÜK / KRLIK / KISMI / TITRK / BZK RK 'LI ISPLY ISPLY HTLI MSJ TMM, BÖLSL Y ÜZSIZ LRK ISPLY YıLTM KSTIK SIYL / ÖRÜTÜ YK IKZ IŞIĞI ÇLIŞMIYR IKZ IŞIĞI YIYR KSIK KRKTR (LR) RTM IŞĞ I I IĞR ÖSTR ÜRÜLTÜ RML ÜRÜLTÜ CRT ŞRJ ÜRÜLTÜSÜ HT ŞRJ ÜRÜLTÜSÜ ÜRÜLTÜLÜ KBI / ÇTIRY LT TBL ÜRÜLTÜLÜ TR / ILMLI LM ÜRÜLTÜSÜ ZIRTI TIKIRIYR ST ÜRÜLTÜSÜ ÇTIRTI SSI ISLIK SSI IĞR RML ÜRÜLTÜLR 5 ÜZSIZLIK 50 ZKT KM /K ÇLIŞMIYR /K HTLI ÇLIŞIYR /K PRRMLM /K HSSSIYTI ZYI IĞR /K 6 KYIT IZIKSL PRBLMLR 60 IZIKI HSR B 6C H 6J 6K 6L 6M 6 6P 6R 6 HSRLI / RM LMŞ KBIT / PL /CM HSRLI SP / TIRK / TŞIM SKISI HSRLI KTRL ÜĞM (LRI) / BT (LRI) / TŞ TKIMI HSRLI KPK HSRLI SIZIRMZLIK LMI HSRLI IŞ / SKT / TRMIL / KKTÖR/ KRT TTC HSRLI LS HSRLI KRTŞ/IĞ HSRLI T HSRLI TÜP / IZÖR /LC ISPLY KSIK LM PRÇLR SILIMIŞ TIKT BSKI CIHZ YIYR/M ÇIKRIYR IŞ YÜZY HSRI (KBRMIŞ / SYLMŞ / PSLMIŞ / ÇIZILMIŞ) KK R ZYI/HSRLI ST HSRLI HPRLÖR CIHZ ÇK ISIIYR / PRÇLR RIYR CIHZI ÜSTÜ / IÇI YBCI CISIM YIK IZLRI IÇ YÜZY HSR (KBRMIŞ / SYLMŞ / PSLMIŞ / ÇIZILMIŞ) HSRLI ÜÇ KBLS HSRLI KSSR YÜZYSL RK ĞIŞIMI IĞR IZIKSL HSRLR ÖZL KSIYLR 0 L KSIY B C H J K L M P R 8 IĞR RMLR 80 ÖZL TLPLR HTLI ST KSIY HTLI SLP KSIY HTLI TIMR PRRMLMSI HTLI TIMR IŞLMI PRRMLM HTSI / KLLICI YR HTLI KYIT KSM (RC.MT) HTLI PRRMLMIŞ PLY HTLI MMRY KSIY HTLI IRIŞ SÇICI HTLI ÇIKIŞ SÇICI LKTRIK KÇĞI / STTIK BŞLM HTLI RM KSIY (I / ÖRÜTÜ / BŞLIK / BÖLÜM / TRCK) HTLI IL/KRKTR STI KR HT K / HT SIYLI ÖRÜLÜYR HTR / TŞ TKIMI / RLTÖR ÇLIŞMIYR B 8C TST KTRL L BKIM SYSTM/RKS ÖÜŞÜMÜ ILK YR / MÜŞTRI CIHZ KRM TLBI MIIKSY / R / KRLM ĞIŞIMI MBLJ YLIŞ CIHZ YML LMY Y KYIP KSSR PRÇ BĞLTISI / BIRLŞTIRM MÜMKÜ ĞIL YLIŞ RK PIL MTJ MÜŞTRII YZILIM / IM PR TLBI PL ÇLIŞMIYR HTLI STBY M HTLI Z SÜRLI BKLM M YLMY IKZ IŞRTI HTLI BY / TŞ KILII KSIY HTLI M SÇIMI HTLI MÜ KSIY KLLICI KMTLRII ÇLIŞMMSI, YLIŞ KSIY Z CIHZ, IĞR CIHZLR HTY SBP LMKT KLIBRSY / YR YPıLı IĞR ÖZL TLPLR RIZ ÖRÜLMI HTLI LSH Y LMB BÖLSL K / ÜLIK IL ILILI PRBLM ( S.) IĞR ''L KSIY'' J IT KTSI K SPSIIK HRICI CIHZ BĞLIĞI, PTR KIT IL BIRLIKT L M P R S T SII TMSI ÇILIKT KIS BIR SÜR KPY LŞTRLKT ZRLMIŞ KŞLLR / ĞIR YÜK KPTILIĞI YLIZC ÖRIM YKYIT SSI YLIZC LIM Y KM SSI YLIZC BLLI MI (KYIT BIRIMI) IL MI'I (KST, C ) SPSIIK BIR LI IÇI BLLI CĞRIK BÖLLR ÜRÜ ÜCLLMSI ILTIŞIM 0 LIŞ Y BĞLTI YK B C M LIŞ YK M LIŞ YK SW LIŞ YK H LIŞ YK H LIŞ YK BS LIŞ YK CS LIŞ YK HT LIŞ YK PS-PS LIŞ YK IJITL YYI LIMIYR IR LIŞ YK ÇIR SSI YK MM / / TL BĞLTISI YK MM / TL CP RMIYR / TŞIYICI YK Ğ BLMIYR / ITRT BĞLTISI KRLMıYR / Ğ BĞLTISI TKILŞTIRILMIYR IĞR LIŞ B C ZYI LIŞ Y BĞLTI ZYI M LIŞ ZYI M LIŞ ZYI SW LIŞ ZYI H LIŞ ZYI H LIŞ ZYI BS LIŞ ZYI CS LIŞ ZYI HT LIŞ ZYI PS / PS LIŞ IJITL YYI ZYI LIIYR IR LIŞI ZYI ZYI / KSITILI ITRT / Ğ BĞLTISI IĞR ZYI LIŞ TRSMISY (ILTIŞIM) / BĞLTI ILTIŞIM/ BĞLTI YK ZYI ILTIŞIM / BĞLTI TRSMISY SIYSI ŞIRI YÜKSK ÜIT IL L ÜITSI RSI ILTIŞIM YK ÜITSI IL L ÜITSI RSI ZYI ILTIŞIM IR ILTIMI YK TK TRLI BĞLTI MM / TL BIR KR BĞLIKT HM KSILIYR BĞLTI SIRSI MM / TL KSILIYR ÖRIM Y / KYI, HTLI Y YK IĞR ILTIŞIM / BĞLTI 0 ÜRÜLTÜLÜ LIŞ / TRSMISY HT ÜRÜLTÜSÜ SILSY ISTSYLR RSI KRIŞIM / TRRS IĞR ''ÜRÜLTÜLÜ LIŞ / TRSMISY KRSIZ LIŞ / TRSMISY TI KYMSI I KSIK BĞLTI / BĞLTI KPMSI ZYI SIYL BĞLI LRK BĞLTI YK / KRRSIZ BĞLTI IĞR ÜZSIZ LIŞ / TRSMISY PRB. 60 TI / YÖ BLM B 6C 6 ML TI TMTIK TI HTLI TI TI MMRY / TL TRI / RS RCI PZISY HRIT ÜZRIKI BILI RKLI HTLI HRIT BILISI HRIT BILISI ÖRÜTÜLMIYR RCın pozisyonu değişmiyr Y RKSIZ ĞIŞIYR IRIL KRITR ÖR RM YPıLMıYR İST YL HSPLM T RRT ÇLıŞMıYR ISPLY ILRLMM Y YŞ ILRLM IĞR TI / YÖ BLM 0 ÖZL HBRLŞM B C HTLI RM (IL) HTLI KL SÇIMI HTLI TMTIK CPLM HTLI MSJ KM HTLI TMTIK RM / TKRR RM (RIL) HTLI KŞM / SSI LILMMSI ZIL SSI / TITRŞIM YK SSLI / ZYI SSLI ZIL SSI MM / TL HTT YRILMIYR HTLI ÇLIŞIYR MM TL BZYR MM ÇIR SSI YK CĞRI KTRM RPR / HBR KSIY HTLI ÖRÜTÜLÜ RM / KRS KSIY IĞR ÖZL HBRLŞM 80 ÖZL LIŞ B 8C 8 8 HTLI STR LIŞ HTLI KL () HTLI LT KL (B) HTLI SSB LIŞ HTLI RS / PS / PC / S ÇLIŞMSI HTLI TLTT / CLS CPTI / P LIŞ HTLI Y / RTTY LIŞ HTLI MM SISTM TRI TIMIYR HTLI, KŞM ÜCRTI / ZMI HTLI HS R (LLR SRBST) ÇLIŞM CIHZ KILITLI HTLI T KTRLÜ IĞR ÖZL LIŞ IŞLTILMIŞ IRIS K ST IR I (LIŞMIŞ) RSIM 0 RSIM YK M RSIM YK PLY RSIM YK IZÖR RSIM YK RSIM YK RSTR R RSTR YK SIYH RSIM R SC YTY ÇIZI SC IKY ÇIZI LC' RSIM YK IKICI (Y H ÜSTÜ) MITÖRLR ÖRÜTÜ YK IĞR RSIM YK RSIM SIY RSIM ÇK KRLIK RSIM ÇK PRLK KTRS ÇK ÜŞÜK KTRS ÇK YÜKSK YMŞ BYZ/SIYH SIY RSIM ÖL RSMI BIR BÖLÜMÜ MCT RSIM SLRIZSY TKISI IĞR RSIM SIY PRBL RSIM KLITSI ZYI RSIM ÇÖZÜÜRLÜĞÜ KÖTÜ KS RSIM HLKLR ŞIRI ĞILM / LK BZK MTRI Y LIRIT HTLI ÖRÜTÜ BYT HTLI RSIM MRKZLMSI ĞIK RSIM HTLI -SIZ HTLI H-SIZ IĞR RSIM KLITSI B C ÜRÜLTÜLÜ RSIM KRLI RSIM RSIM KT RP ÜRÜL. RSIM ÜRÜLTÜ ÇIZILRI RSIM ÜZRI RI ÖÜŞ ÇIZILRI RSIM R RSIM HYL RSIM I K HTRLM ÜRÜLTÜSÜ ŞIRI MÜLSY ÜRÜL. RSIM BLIK SIRTI ÜRÜLT. MZIK ÜRÜLTÜ KRIŞIK RSIM BLTLM, MR HTSI IĞR RSIM ÜRÜLTÜSÜ B 5 KRRSIZ RSIM 60 KYITT RSIM SKRIZSY PR. RSIM BYT ĞIŞM JITTR YTY Y IKY RSIM TITRMSI KIRPIŞ RSIM LŞ RSIM RLIKLI KYBL RSIM I K HTSI LYI KRRSIZ RSIM I SKW (ÜSTT KIRILM) H-KYM HTSI MŞ RSIM TLY/TKRR RSIM IĞR KRRSIZ RSIM RSIM KYI YK I SILIM KRMSI ÇLIŞMIYR ÖCKI RSIM KYI SILIMIYR RSIMI ISTM SILIMSI KMR IRIŞI KYIT YK TK K KYII YPIYR SC BZI RSIMLRI KYIYR IĞR RSIM KYIT 0 ÖZL RSIM KSIY B C H J K L ITI HTLI I/WIPR HTLI TI / PZITI HTR. HTLI SPRIMPS/TLP HTLI PIP/ RSIM HTLI RSIM TRSMISY HTLI SHTTR HTLI LCK HTLI LSH/STRB HTLI IJITL RSIM / ZM KSIY HTLI T-IT HTLI RSIM STBILIZR KSIY HTLI RSIM YKLM (CPTR) KSIY HTLI LTYZI KSIY ĞIŞK PLYBCK HIZI HTSI HTLI IW / MLTI-L HTRLMSI ÖRÜTÜ BYT (SPCT RTI) ĞIŞTIRM HT Ö IZLM Y I RSIM KR KRRTMSI YK "ÜŞÜK IŞIK" KSIY HTLI IĞR ÖZL RSIM KSIY 80 CRT / LC / CC / IIK 8 CRT / LC / CC / IIK YÜZY YMIŞ BÖL 8 CRT / LC / CC / IIK YÜZY ÇIZIKLR 8 CRT / LC / CC / IIK YÜZY TZ, KIR 8 CRT / LC / CC / IIK SR / PIKSL KYBI PRLK, SIYH YıP SÖ PIKSL RSIM YTY / ÜŞY ÇIZILR TLRSLRI IŞI PIL HTSI RK YMIŞ BIR Y BIR ZL PRLK Y SIYH ÇIZI RML ISPLY IŞIĞI IĞR ISPLY / PICKP R6.8-00/0 RK 0 RK YK 0 RK SIYSI RK KLIT M RK YK PLY RK YK IZÖR RK YK RSIMI BIR KISMI RK YK IĞR RK YK ZYI RK ŞIRI RK IĞR RK SIYSI PRB. 5 BZI / TÜM RKLR YK HTLI WHIT BLC H RK SLIĞI HTSI LI HTSI/BYZ 0 0 ÜRÜLTÜLÜ RK 6 8 ÜZSIZLIĞI KRS HTSI RSTR / TRM ÇKIŞM HTSI PITCH MIR ÜRÜLTÜSÜ / ÖKKŞĞI HTSI RK KYIKLIĞI IĞR RK KLITSI SIYH / BYZ RSIM RK ÜRÜLTÜSÜ RK PTLMSI RSIM ÜZRI RK ÇBKLRI IĞR RK ÜRÜLTÜSÜ KRRSIZ RK 60 KYITT RK RK LSHI H SÜRKLI ĞIŞIYR KIRPIŞ RK KYITT RK YK ÜRÜLTÜLÜ RK KYI IĞR KYITT RK RK KILITLMIYR IĞR ÜZSIZ RK 0 ÖZL RK KSIY HTLI TMTIK WHIT BLS HTLI RK KTLRI IĞR ÖZL RK KSIY 80

2 RM K RIZ K TYLI RIZ K (*) '' ZTILI RIZ K (*-**), SC ILILI RIZ RB Y BIR RIZ TIMI YKS KLLILMLIIR RP - IRIS RIM K SISTMI RIZ K TBLS R6.8-00/0 SÜRKLI RSIR BIR SÜR SICK RTM SĞK RTM HTRLM SSI SLLTI LTI RTBTLI / ISLK / YĞMRL / KRLI RTM KR RTM B YILIRIM/ ŞIMŞK SI SC BLIRLI ISTSY (LR) / STWR / M C / KLLR / RKS BI / TWRK(LR) H BZI STRT Y SISTMLR SC BIR KL SC BZI IRIŞLR SC BZI ÇIKIŞLR STBY', KPLI Y IL (BŞT) M' J IT KTSI SPSIIK HRICI CIHZ K BĞLIĞI, PTR KIT IL BIRLIKT L SII TMSI M ÇILIKT KIS BIR SÜR KPY LŞTRLKT ZRLMIŞ KŞLLR / ĞIR YÜK P KPTILIĞI YLIZC ÖRIM YKYIT SSI R S T IZIKSL HSR SBBIYL YLIZC LIM Y KM SSI YLIZC BLLI MI (KYIT BIRIMI) IL MI'I (KST, C ) SPSIIK BIR LI IÇI BLLI CĞRIK BÖLLR ÜRÜ ÜCLLMSI IŞLTILMIŞ IRIS K ST IR I (LIŞMIŞ) 5 6 SS MKIK T IŞLM ÇLIŞMIYR SIY KLIT ÜRÜLTÜ 50 SS YK 50 SS SIY 50 SS KLITSI 50 ÜRÜLTÜLÜ SS B 6C 6 6 M SS YK ÖRIL MSJ (M) LIMIYR, KTLMIYR L MSJ (ICM) LIMIYR, KTLMIYR PLY' SS YK HIZ SS YK HPRLÖR SS YK KLKLIKT SS YK MIKR SS YK IJITL ÇIKIŞT SS YK IĞR SS YK MTR / ISK / ISK BRC ÖÜŞÜ YK SĞ ĞR ÇLIŞMIYR SL ĞR ÇLIŞMIYR HIZLI ILRI Y RI SRMIYR YÜKLM YPMIYR BŞLTM JCT YK T STP ÇLIŞMIYR PIKP KL ÇLIŞMIYR ISK JCT YPMIYR MZI Y MÜL YÜKLM BŞLTM YPMIYR KTRL / HTR (SWITCH) ÇLIŞMIYR KPK / Ö PL / ÖZ / TBL ÇıLM / KPM / HLIRM ÇLIŞM IYR IĞR MKIK ÇLIŞMIYR PRB MKIK ÇLIŞMIYR B C ÇILIŞ KRI YK SISTM RST YPMIYR SISTM ÇILMIYR PL I MÜL / ÇR BIRIM ÇLIŞMIYR KYBR ÇLIŞMIYR IĞR IRIŞ ÇIKIŞ LTLRI IL ÇLIŞMIYR HIZY LMIYR T ILTIŞIMI YK HT MSJI RIYR H BT HTSI BT HTSI C / ISK BT HTSI IĞR BILI IŞLM YK B 6 0 T IŞLM YK B C ÜŞÜK SS SIYSI YÜKSK SS SIYSI BLS R SS SIYSI ĞIŞMIYR / MT KSIY ÇLIŞMIYR IĞR SS SIY ÜZSIZ MKIK HRKTI ÜZSIZ ÖÜŞ ÜZSIZ SĞ ÇLIŞM ÜZSIZ SL ÇLIŞM ÜZSIZ HIZLI ILRI Y RI SRM ÜZSIZ MY YÜKLM ÜZSIZ BŞLTM Y BT ÇIKRTM ÜZSIZ TSTP ÜZSIZ PICKP KL HRKTI ÜZSIZ ISK JCT ÜZSIZ YÖ ĞIŞTIRM YLIŞ ISK ĞIŞTIRM IŞLMI IĞR ÜZSIZ MKIK HRKT HTLI T IŞLM PRB. YLIŞ T ÇLıŞırken işltim SISTMI RSTLIYR İŞLTIM SISTMI KILITLIYR / ÇÖKÜYR / HRKTSIZ KLıYR TKIL MÜL, MMRY CR.B. HTLI ÇLIŞIYR HTLI KYBR IŞLMI IĞR IRIŞ ÇIKIŞ IŞLMLRI HTLI ÇLIŞIYR HTLI HIZY LM IŞLMI HTLI T ILTIŞIMI MMRY HTSI BT RK "STP" RKIYR İŞLTIM SISTMI SC ÜLI M ÇıLıYR İŞLTIM SISTMI YŞ ÇıLıYR İŞLTIM SISTMI KRLMıYR IĞR HTLI T IŞLMI KÖTÜ RKS KRKTRISTIĞI ISTRSIYL SS TIZ YK / ZYI BS YK / ZYI KLKLIKT ZYI / KÖTÜ SS SS CIKMSI / LIP-SYC IĞR SS KLITSI HIZ YÜKSK IR ÜŞÜK IR HIZ YRLMIYR IĞR HTLI HIZ T ISPLY HTSI ISPLY YLIŞ KRKTR ISPLY KSIK KRKTR HTLI RIK ÖSTRIMI HTLI RIK / KRKTR HTRLMSI HTLI IKZ / KRSR IŞLMI HTLI T ÖSTR RI HTLI SY ÇIŞI / ĞIŞIMI İÇRIK ISMII Y IÇRIĞI ÖRÜTÜLMSI ISPLY YLıŞ ĞRLRI ÖSTRILMSI IĞR T ISPLY B 6C B ILM IZLM / HIŞIRTI / RKPL ÜRÜLTÜLRI ISTMY SS KRIŞIMI STTIK ÇITIRTI ISPLY Y LCTI' ÜRÜLTÜ, ızıltı ÇIZILM SSI TŞLMI SSI ISLIK / ÇK YÖLÜ ÜRÜLTÜ ÜRÜLTÜ IĞR SS ÜRÜLTÜ PRBL. MKIK ÜRÜLTÜ ÖM ÜRÜLTÜSÜ / RM ÜRÜLTÜSÜ MTR ÜRÜLTÜSÜ RÜZR / H ÜRÜLTÜSÜ ÖTM SSI ÜRÜLTÜSÜ ISK SÜRTÜMSI ÜRÜLTÜLÜ B YÜKLM IŞLI ÜRÜLTÜSÜ KTRL Y HTR (SWITCH) ÜRÜLTÜLÜ ICIRIYR ÜRÜLTÜ TITRŞIM ÜRÜLTÜSÜ LS MKIZMSI ÜRÜLTÜ IĞR MKIK ÜRÜLTÜ KLY / İŞRTLM CIHZı / KMTIK KR MS / TRCKBLL / TRCKP / KMTIK KR ÇLıŞMıyor KLY / KMTIK KR KILITLIYR IŞRTLM CIHZI KILITLI YPıŞK / TŞ(LR) / KMTIK KR ZR BSıLıYR ÇLIŞMY TŞ (LR) İŞRTLM CIHZı / KMTIK KR ĞR YRI ÖSTRMIYR İŞRTLM CIHZı / KMTIK KR TITRIYR SL Y SĞ TIKLM BT ÇLIŞMIYR HSRLı TRCKP / KMTIK KR YÜZYI HSRLI KLY TŞ(LRI) TŞ SSI YK IĞR KLY / IŞRTLM CIHZı / KMTIK KR 5 ÜZSIZLIK 6 KYIT IZIKSL PRBLMLR ÖZL KSIYLR 8 IĞR RMLR 550 KRRSIZ SS 560 KÖTÜ SS KYII 50 ÖZL SS KSIY 580 STR / MLTI M IŞLMI TLM / TKRR SS SIYSI RTM / ZLM I SS KSILMLRI ÜZLI SS KSILMSI MTI ĞLM / BYILM KSTIK RIBSLM SST YSIM IĞR ÜZSIZ SS SIZ YK HTLI MTŞ TITRŞIM / ZIPLM ŞK PRÇ TKRLK / ÇRK HTSI HIZ YSI TRMYR S ÇIRMZLIK ÖZLLIĞI IL ILILI PRBLM IĞR MKIK KRRSIZLIK SS KYII YK SILMY KRŞI KRM YK ÖCKIKYI SILMIYR KYII ISTM SILIMSI MSJ KYIT LMYR ISTRSIYL SS KYI IĞR KYIT MKIK KRRSIZLIK 660 MY (KST, ISK,.S.) HSR 50 ÇR BIRIM (HIZ LMY) 5 ÇR BIRIMI KRLMIYR 5 ÇR BIRIMLR IL HBRLŞM HTS I IÇ ÇR BIRIM HTLRI IŞ ÇR BIRIM HTLRI TWRK KRTI HTSI ÇR BIRIMLR SL TSTI ÇMIYR IĞR ÇR BIRIM B ÇIZILIYR ISK ÇIZILIYR B KIRIŞIYR B SIKIŞIYR Y KIRILIYR B BÜKÜLÜYR BI ŞTIYR B YPIŞIYR IĞR STWR HSR 60 BILI SKLM (PLM) B 6C 6 RMTLM T KYIT RTMI SILIIYR RM MMRY KM / YZM HTLRI HR ISK Y PTIK ISK SÜRÜCÜ LPPY ISK SÜRÜCÜ C / -RM SÜRÜCÜ KST MY TıMı / RIŞILMI ISKLRI ĞIŞIMI KM / YZM IŞLMI ÇK YŞ MMRY CR / SIM CR KYIT IĞR T YZM / KM B 5C 5 HTLI IŞLMI HTLI CH HTLI MII, HTLI TKRRLM IŞLMI HTLI SS IŞLM HTLI SKRIZ KYIT IŞLMI HTLI BB / L IŞLMI HTLI ÜRÜLTÜ ILTRSI IŞLMI HTLI SS BLJ IŞLMI HTLI BŞLIK (TITL) PRRMLM IŞLMI HTLI MIKR KTRLÜ HTLI IR (PITCH) KTRL IĞR ÖZL SS KSIY 60 MKIK KSIY B 6C 6 6 STRT / STP HTSı / KSIK ÇLıŞM HTLI PS HTLI TMTIK PRRM RM HTLI C/RIW IŞLMI HTLI YŞ ÖSTRIM HTLI YÜKSK HIZ TRM HTLI HIZLI KPYLM HTLI TKRR IŞLMI HTLI KYIT ÖIZLM (RC RIW) IŞLMI HTLI MS IŞLMI T-RRS HTSI HTLI BT S LILM HTLI ISK YÜZÜ (-B) SÇM IĞR MKIK IŞLM 0 ÖZL T IŞLM B C HTLI SL-ISTIK M HTLI KLIM IŞLM HTLI RIK IT KSIY PRRM / YLM KRLMıYR ÖC YÜKLMIŞ PRRM ÇLIŞTIRILMIYR SC ÖC YÜKLMIŞ PRRM ÇLIŞTIRILIYR IRÜS YRISI MSJ KSIY HTLI YLM BŞLYMıYR YLM YŞ BŞLıYR YZıLıM RCRY ŞIR / IRIŞKRM HILI TŞHIS SISTMI (SL-ISIS) RıZ BILIRIMI YPıYR IĞR ÖZL T IŞLM STR ÇLIŞMIYR KÖTÜ KL YIRIMI KLLR RSI Z RKI SRR M PCM HT R SIKIŞTIRILMIŞ SS BILISI IĞR STR / MLTI M 680 LS KS ZM IRIS MCR LS IÇRSI YBCI CISIM / TZ IĞR LS 80 RBIRIM SB RBIRIM PRLLL RBIRIM SCSI RBIRIM SRI RBIRIM IĞR SISTMLRL YMSZ I / I RBIRIM i.lik / IRWIR / I RBIRIM KBLSZ YRL Ğ / BLTTH / KıZıLÖTSI / SKRIZSY RBIRIM PRT ÇĞLLYıCı / HRICI CIHZ SBBIYL LŞ IĞR RBIRIM 8 PRIT (BSKI) 80 BSKI / KPY / TRM YPMIYR PRITR BSMIYR PRITR IL BĞLTI YK KĞIT YÜKLMIYR KYIT KĞII LIMIYR (HILI KSIY) ÖRÜTÜ SBITLMIYR KÜMI LMIYR TRYICI (SCR) ÇLIŞMIYR KĞIT BSLM MÜLÜ ÇLIŞMIYR (HRICI) SRTR (YIRÇ) / IISHR (SLIRICI) ÇLIŞMIYR IĞR BSKI / KPY / TRM YPMIYR B 8 HTLI BSKI / KPY / TRM IŞLMI TI BSIYR ÜZSIZ KĞIT BSLMSI HTLI BSKI M SÇM ÇK KY KPY ÇK ÇIK KPY SIYH KPY BYZ KPY ZYI RK SIYSI ÜZSIZ KÜM LM HTLI ÜZLTM KSIY ZYI TRM KLITSI IĞR BSKI / KPY / TRM B 8 KÖTÜ BSKI KLITSI HTLI BSKI PZISY BSKI KTRSTI ÜŞÜK BSKI KTRSTI YÜKSK ĞILMIŞ / KRIŞIK BSKI BSKI T ĞIL BSKI KSIK KTLR RK ÇIZILRI ÖRÜTÜÜ BLLI BÖLÜMÜ RK YK KSIK BSKI / KPY HTLI KLIBRSY MÜRKKP MLMSI / SIÇRMSI IĞR BSKI KLIT BSKI HTLRI BSKI ZLLIK ÇIZILR KIRLI BSKI HŞ LMY KK (Z) YÜRÜM YÖÜ SIYH ÇIZI / ŞRITLR YÜRÜM YÖÜ BYZ ÇIZI / ŞRITLR YÜRÜM YÖÜ TRS SIYH ÇIZI / ŞRITLR YÜRÜM YÖÜ TRS BYZ ÇIZI / ŞRITLR IĞR BSKI HTLRI ÜZSIZ BSKI IŞLMI 860 ŞRIT / KĞIT ÜZSIZ KĞIT YÜKLMSI ÜZSIZ KĞIT ĞIŞIMI KRKTRLRI ÜZÜ YRLŞMMSI RJIL KÜM RMTII LILMMSI IĞR ÜZSIZ BSKI B 86 ŞRIT KPMSI ŞRIT ZILMSI / YPIŞMSI ŞRII ÜZSIZ HRKTI KĞII ZILMSI / YPIŞMSI KĞII SIKIŞMSI KÜM SIKIŞMSI MÜRKKP / TR YK' HT MSJI KĞIT KSICI KSIY HTSI KIS ÖMÜRLÜ IK / TR KYIT KĞII ĞILMSI/ KIRIŞMSI / KTLMSI RJIL KĞII ĞILMSI/ KIRIŞMSI / KTLMSI IĞR ŞRIT / KĞIT HTLI T / KRKTR YLIŞ KRKTR YLIŞ KRKTR BYT T YÜKLM IĞR HTLI T KRKTR IŞLMLRI R6.8-00/0

3 L T T BÖLÜMÜ PR SIYL IŞLM BCH BTRY ŞRJ BÖLÜMÜ CLK CLCK/TIMR CTR KTRL PLI CR / CR BÖLÜMÜ PR IJITL SIYL IŞLM P PRM BÖLÜMÜ R SILICI R L LIBL PCB HS YÜKSK RKS KTI IS ISPLY BÖLÜMÜ IC R RKS KTI IP SIYL IRIŞ KTI IR IRR (IR) BÖLÜMÜ T SIYL ÇIKIŞ KTI PR PRRMLM BÖLÜMÜ PRT KRM RSI PSP BIRICIL ÜÇ KYĞı PSS İKICIL ÜÇ KYĞı PS BSLM RSI PW ÜÇ ÇIKIŞ KTI (PWR MP) RM ZKT KM BÖLÜMÜ R BSTR / R ITSI ST KMPL CIHZ ST MIM / STWR (B, ISK, KST, B.) SS SSR ÜITSI S SR BÖLÜMÜ SYS SISTM KTRL / LJIK BÖLÜMÜ T TI BÖLÜMÜ TT TT IŞLM WIR TL-KBL SS IL ILILI P SS IŞLM P SS IŞLM HP KLKLıK ÜITSI MIC MIKR KTI SPK HPRLÖR RSIM IL ILILI CM KMR RSI CP RK IŞLM CP RK IŞLM CRT RSIM ISPLY C ISPLY SÜRÜCÜ RSI H HRIZTL SPTıRM L SPTIRM RSI RTIKL SPTıRM PK KS HR HRIZTL SÜRÜCÜ IM RSIM ISPLY LC LC BÖLÜMÜ LMP LMB / LŞ BÖLÜMÜ P I IŞLM P IJITL I IŞLM ST STTIK BLK W IWIR (IZÖR) YZICI / TRYICI MKIZM KÜM TTC BÖLÜM S KÜM BSLM BÖLÜMÜ (HRICI) C SR BÖLÜMÜ S BSKI ÜITSI S SBITLM / ISITM MC ML KĞIT BSLM PR YZIM IŞLMI S SRTR (YIRÇ) / IISHR (SLIRICI) ÖRK KLLIM BYRK BÖLÜM KLRI RM BZL CBT CS CH CH M C T HCM H HL IC IK L LM MS MIR P PCS PM PI PRI P RM RH SC SH SL SRS TCH TM THR TR TPT TRS RIZ K PRÇ K R.. CĞLTIM IÇI BĞLTI MRKZI BĞLTI (MKIK) I RBIRIM BÖLÜMÜ i.lik (I) BÖLÜMÜ IS BÖLÜMÜ JYSTICK / ISY RBIRIMI KLY (HRICI) MMRY CR BÖLÜMÜ MM BÖLÜMÜ MMRY RSI TWRK RBIRIMI (KBLL) PRLLL PRT PC KRT PCI BÖLÜMÜ SCSI PRT YZıLıM CIHZ SÜRÜCÜSÜ / YM SRI PRT YZıLıM YLMSı YZıLıM IŞLTIM SISTMI SB PRT KBLSZ / BLTTH KTRL ÜITSI MKIK IL ILILI KL MKIZMSI BZL KBI C BÖLÜMÜ ŞS CHR (ĞIŞTIRICI) BÖL. ISK SÜRÜCÜ MKIZMSI BÖLÜMÜ / SĞTM HRICI KKTÖR LPPY ISK SÜRÜCÜ SBITLM BÖLÜMÜ K MKIZMSI HR ISK SÜRÜCÜ KST KMPRTIMI HILI KKTÖRLR IK ITSI YÜKLM MKIZMSI LS MKIZMSI MIIISK BÖLÜMÜ MIRRR BÖLÜMÜ PTIK ÜIT KĞIT KSI KĞIT BSLM MKIZMSI BSKI LSTIĞI / KL PRIT / RM BÖLÜMÜ PICK P CIHZı () ŞRIT BSLM MKIZMSI ÖR K (SCI) TRM BÖLSI SBIT K KIZK MKIZMSI SL MKR (SPPLY RL BÖL.) KMTIK TB / KMTIK KR ÜITSI B SÜRÜCÜ MKIZMSI B YÜKLM MKIZMSI RI ÜZLYICI B YL SĞ MKR BÖL. (TK-P RL) KBI/KZMTIK PRÇLR BÖLÜM Y T K R..... T M Y... C Z R6.8-00/0 BYRK: SYISII KLMSI, TML RIZ / PRÇ KMBISY IŞRT R. KS MW I IL IS JST KB MC MM MM I PR PCC PCI SCS SR SR SW SW SB WLS T IŞLM PC IL ILILI PCB HT K RIM K T B C P R R S S T T W W W W B C C C H I J K L M P IŞ YIPRM (Y L MKIK HT) YLIŞ ÇLIŞTIRM KIRLI MKIK LRK YLIŞ YRLMIŞ KSILMIŞ/KIRIK RSIM TÜPÜÜ TBCSI KIRIK RM LMŞ ÇTLMIŞ ÇIZIK / ZIK / KSKI KÖŞLR BZK LM / MÜL YMIŞ / RK YPIYR / PIKSL KSIK RSIM TÜPÜ MTRISI SPSIIKSYLRI HILI ĞIL RSIM TÜPÜ KRJSI SPSIIKSYLRI HILI ĞIL RSIM TÜPÜ KS BZK RSIM TÜPÜ SLIK HTSI RSIM TÜPÜ HT (YÜKSK LTJ) KIS R RSIM TÜPÜ HT (YÜKSK LTJ) LŞ YPIYR ISPLY SPSIIKSY HRICI PIL HTSI SPTIRM BBII BZK RSIM TÜPÜ Y SPTIRM BBII SS LIYR LKTRIKSL LRK YLIŞ YRLMIŞ / YLIŞ YR KIS R RSIM TÜPÜ KIS R ÇIK R RSIM TÜPÜ ÇIK R SIZITI (LKTRIKSL) RSIM TÜPÜ SIZIRIYR (LKTRIKSL) KÖTÜ ILTIM / BĞLTI KÖTÜ TPRK BĞLTISI BKIR YL KPK BR (PCB) KIRIK SĞK LHIM Y LHIM YK (KLLıLMıYR) LHIM YK LHIM KIS RSI LHIM KIRILM LHIMLM HTSI KLRI ÖRKLR (Y I ZM SM PRÇLR I IÇI) W W W W W5 W6 LHIM LMIĞI LYI TMSSIZLIK LHIM KÖPRÜSÜ BIRBIRI ÇK YKI TLLR (YK, KBL ) LHIM KÖPRÜLRI LYISI IL BIRBIRI BĞLMIŞ PRÇ ĞIŞTIRM MÜL ĞIŞIMI ÜCRTSIZ PRÇ YI BZK PRÇ ÇIKM PRÇ IL RIM MKIK YR LKTRIKSL YR HILI SRIC M STWR ÜZLTMSI HRICI SRIC TL IL STWR ÜZLTMSI LHIM TZLM TKRR TKMK / ĞR YRLŞTIRMK (KKTÖR / TÜP) TMIZLM YĞLM RIL LKTRIKSL PRÇ RIL MKIK PRÇ ÜRTICI TRI TLP IL MIIKSY PRÇ(LR) ÇIKRILI PRÇ(LR) KLI KSIYL KTRL ÖZLLIKLRI ÖLÇÜMÜ BKIM RSTRSY ÖLM LRK PRÇ ĞIŞIMI HT KLRI RSIM TÜPÜ, ÇIZIK Y IZIKSL HSR H ÇTLMIŞ / SIYRILMIŞ / PSLMIŞ, KSITLMIŞ / RIMIŞ I ŞK / YRILMIŞ / SYLMŞ I TÜPT ŞK PRÇ (ÖRÜÜR Y ĞIL) J SLLIYR, SĞLM ĞIL K SIZITI (IZIKI) K RSIM TÜPÜ SIZITISI (KM YK) L KR (YĞSIZ) M YBCI CISIM LKTRIKSL ÇTLK LHIM BÖLÜMÜ ÇTLKLR LŞMŞ MKIK W W5 W6 Y Z LHIM KMPT YTRLI ÜZY TMS TMIYR KMPT LHIM IL TMS TMIYR TL / ÜZ KBL KıRıLMıŞ / YLıŞ KMPT YRI YLIŞ LM / MÜL KSIK LM / MÜL YZILIM MMRY T KYBI YLIŞ PRRM YRI / KRLMSI STWR (YZILIM) BZK Y TM ĞIL STWR (YZILIM) KRM ÜRÜ Y KLLICI TIMSIZ / YTKISIZ HRIT BILISI HTSI BITMIŞ, MISY ÜŞÜK RIZ ÖRÜLMI (SPSIIKSY HILI) RIZ ÖRÜLMI (KLLICI HTSI) RIZ ÖRÜLMI (YRL KŞLLR) HTLI ŞBK LTJI IRIŞ SIYLI ÜRÜ ÖZLLIKLRI IL YML ĞIL RIZ TŞHIS ILMIYR TŞHIS KLM IYR / ÜRTICI TRI TLP IL ĞR LMY BĞLTI / MTJ CIHZ KRCLMIŞ, H ÖC YPIL KSIK, HTLI RIM HSR / RıM IŞLMI SıRSı HT LŞM YLIŞ CIHZ BĞLTISI MÜŞTRII KÖTÜ KLLIMI YTKISIZ MIIKSY TL ÇIKT KLMIŞ RIM KLRI W Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z5 Z6 Z PCB MTL YL BĞLTI TLI LHIM LHIM TL PWB' MTL YL LŞMIYR TL / ÜZ KBL KıRıLMıŞ / YLıŞ KMPT YRI PRÇ ĞIŞTIRM ÖLM LMK ÖLM MÇLI YZ IL IM ÜCLLM MÜŞTRIY ÇIKLM YPMK YKLŞIK MLIYT RILI PRÇ HIL YKLŞIK MLIYT PRÇ HRIÇ YKLŞIK MLIYT RILM MÜŞTRIY I İMH ILI PR RI ÖI IMH ILI CIHZ KLIYSI / TRSR TM CIHZ KRLM CIHZ ĞIŞIMI CIHZ ĞIŞIMI (TMIR ÇK PHLI) CIHZ ĞIŞIMI (ÇK ZL TKRR RIM) CIHZ ĞIŞIMI (PRÇ MCT ĞIL) CIHZ ĞIŞIMI (TMIRI MÜMKÜ ĞIL) CIHZ ĞIŞIMI (STICII TLBI ÜZRI) CIHZ ĞIŞIMI (ÜRTICII TLBI ÜZRI) ÜRÜ KSSR ĞIŞIMI STWR (YZILIM) ÜZLTM / SIIRLM RMTLı YZILIM ÜCLLM ÜRÜ ÜCLLM (ISTK ÜZRI)

4 "TKİK LMY HT KLRI R6.8-00/0 ÜRÜ ÇR BIRIMLR / KYIT BIRIMLR MÜŞTRII LILYIŞI / KÜMTSY BĞLTI 5 SRIS SĞLYICISI KRMK & ÜZLMK (ISTLL & STP) TI SIRSI ZRLK T'I CR' TI ILMSI SIRSI ZRLK KLLRI SIRLMSI, ISIMLIRILMSI Y SKLMSI ZRLK ÜRÜ STP'I IL ILILI IĞR PRBLMLR 5 6 PIL TKILMMIŞ YLIŞ PIL KLLILMIŞ PIL ĞR TKILMMIŞ YLIŞ ÜÇ KYĞI KLLILMIŞ ÜÇ KYĞI ÜZÜ TKILMMIŞ YLIŞ KSSR KLLILMIŞ ÇR BIRIMLRI MY BIRIMLRI IL ILILI IĞR ZRLKLR MÜŞTRI "HIZLI BŞLIÇ" KLZ KMMIŞ MÜŞTRI KLLIM KLZ KMMIŞ KLLIM KLZ YLIŞ ÇIKLM LŞILMY TKIK ÖZLLIKLR CIHZI STP'I MÜŞTRII LILMSI / YLIŞ LMSI / ÖKÜMTSY KYKL PRBLM 5 T ĞR BĞLMMIŞ CR, T'Y ÜZÜ TKILMMIŞ SRR SS SISTMI RKTIĞI IBI BĞLMMIŞ YLIŞ T KLLILMIŞ YLIŞ BĞLTI KBLS KLLILMIŞ BĞLTI IL ILILI IĞR PRBLMLR 5 5 MÜŞTRII ILILI YYI IÇI BLIK KYI YPILMMIŞ/ B ĞIL YYICI KYKL IĞR PRBLMLR YRL KŞLLR KRIŞIKLIK ŞIRI ISI MLI RTM ÇLIŞTIRM ŞIRI YILTILMIŞ RTM ÇLIŞTIRM ÜRÜLTÜLÜ RTM ÇLIŞTIRM IST ĞRI IŞI, BSLM LTJI IL ÇLIŞTIRILMIŞ, (ŞIRI Y Z LTJ) ÜRÜÜ TKILY IĞR YRL KŞLLR CIHZ ÜZRIKI KLLICI TŞLRII KRIŞIK LMSI LMSI CIHZ ÜZRIKI KLLICI TŞLRII ÇK KÜÇÜK LMSI KLLICI TŞLRI BĞLTILRI YTRSIZ IŞRTLM ISPLY' ZYI / KRIŞIK BILI CIHZI KLLIM KRIŞIKLIĞI, ZRLĞ KYKL IĞR PRBLMLR PIL ŞRJ LMŞ BĞLI L Y LMY IĞR CIHZLR LYI LŞ PRZITLR KMI ÇLIŞBILIR LI IŞI KLLILMSI ÇR KYIT BIRIMLRII TKILY IĞR YRL KŞLLR ZKT KM ÜZRIKI TŞLRI KRIŞIK LMSI ZKT KM ÜZRIKI KTRLLRI ÇK KÜÇÜK LMSI ÇR BIRIMLRII KLLIM KRIŞIKLIĞI, ZRLĞ IL ILILI IĞR PRBLMLR 5 KTRLLR HT BLMI STI ÇLIŞTIRM ZRLK ZKT KMYI ÇLIŞTIRM ZRLK KYIT STII ÇLIŞTIRILMSI ZRLK TLTTI ÇLIŞTIRM ZRLK STI YRLM ZRLK 5 L ZYI SIYL CIHZ HIZMT LI IŞI SIYL PRZITI BĞLTI Y HRIÇT SRR SPKRLRI YLIŞ YRLŞTIRILMSI KÖTÜ T KRLM LIŞ KLITSII TKILY IĞR YRL KŞLLR SCRT KBLS BĞLMMIŞ- KLI YK RIL KBL HTLI BĞLMSI IJITL BĞLTII HTLI KLLILMSI HTLI I BĞLTISI BĞLTILRI KRIŞIKLIĞI LYI LŞ IĞR PRBLMLR PC SRISI MCT ĞIL ICM / STR HIZMTI MCT ĞIL WISCR HIZMTI MCT ĞIL RS HIZMTI MCT ĞIL B / B SRIS HIZMTI MCT ĞIL IĞR MCT LMY SRISLR YZILIM / KLIT MÜŞTRII ÜRÜÜ IL YZILIM YŞMZLIĞI MÜŞTRI ŞIR / IRIŞK TMŞ KÖTÜ KLIT KYIT BIRIMI KLLILMIŞ HSRLI KYIT BIRIMI KLLILMIŞ YLIŞ RMTT KYIT BIRIMI KLLILMIŞ ÜRÜ MÜŞTRII BKLTISII KRŞILMIYR RSIM KLITSI MÜŞTRII BKLTISII KRŞILMIYR SS KLITSI MÜŞTRII BKLTISII KRŞILMIYR KZMTIK KLITSI MÜŞTRII BKLTISII KRŞILMIYR IĞR ÜRÜLRL YZILIM YMSZLĞ IĞR ÜRÜLRL SIYL YMSZLĞ 5 YLIŞ STWR RSIY T: TKIK LMY BIR HT RM, TKIK LMY HT K, BÖLÜM K IÇI YRIL KISM IRILMLIIR.

5 TIC: S T IRIS CS IS PTIL PS CMPY RIRMTS. T CS R6.8-00/0 PRTI M PLY PS RCR ST RWR 5 ST RWI 6 RRS C 8 TRCK SKIP RIW CPY B HIH SP CPY C TIMR PLY TIMR RCR RM SLW MTI STILL PICTR H PIP - PICTR I PICTR I TMTIC PICTR M J SPCT M K SRR S L LSS M BS S ZM WI P TL M M R MMRY S RSM T HIBRTI W PPLICTI M TT M LCK M CHIL LCK -SCR ISPLY 5 TIM-SLIP 6 -LIK / SMRTLIK / T IW LIK TRL LIK 8 SHWIW / I PLS PS P B RS C C TT I T LIK M H I J K L M P R S T W RCY B M M LW SW 5 H 6 H 8 B C H I J K L M P R S T W I I I I I I5 I6 I I8 I I IB IC I I I I IH II IJ IK IL IM I I IP I IR IS IT I I IW I I/ CCTIS CICH I CICH I SCRT RB CMPSIT (CBS / BS) CMPT S-I / HSI Y C PWR C PWR.5 MM.5 MM.5 MM 6. MM BC HPH MICRPH SPKR CTR RT RR SBWR R LR RMT IT SYSTM CCTI M MTI IC M SPCIL MTI M ST M WLL MT M CILI MT M5 CR MT M6 PLT ISTLLTI M BLW TH TBL M8 CRRYI CS M CRRYI PCKT M CK B MB TRIP MC BLT M STRP M HL M RI CR M II CR MH HSR KIT MI MJ MK ML MM M M MP M MR MS MT M M MW M B C H I J K L M P R S T W CCSSRY PWR PTR CHRR RMT CTRL HPH RPH SPKR T MICRPH TR ST RCIR PS RCIR PWR MPLIIR ISPLY / MITR CR / SIL PTR LSHLIHT CMR LS IT ILTR CR KIT PWR CBL SIL CBL STYLS / PICKP LSSS / YWR B C H I J K L M P R S T W PRTI IRMT / CTI BIS S WIWS LI I MC S MMS -MIL SMS SMTP PP PPL S LL P PRRM TYP P WR PRCSSI P SPRSHT P PRSTTI P TBS P5 PICTR ITI P6 I ITI P I ITI P8 -MIL PRRM P ITRT PRRM P M PRRM PB C / BR PRRM PC IL MR PRRM P RMTTI PRRM P IRS SCR P IRWLL P TWRK PRRM PH HST PRRM PI SYSTM PRTI PRRM PJ CMMICTI PRRM PK IC RIR STWR PL IRS PRRM / ICT PM -STR PRRM P P PP P PS PT P P PW PY P TWRKI IRMT TRRSTRIL T CBL TWRK B-T B-S 5 B-S 6 B-C B-H 8 STLLIT I STLLIT I B STLLIT C IL-P MM IS CCTI SL CCTI PRS MTS H CT I SM J B K PS L L M THRT BLTTH IRR / IR P WIRLSS / WL W - WI R TWRK R BRB S ITRT T W I I I I I I5 I6 I I8 I I IB IC I I I I IH II IJ IK IL IM I I IP I IR IS IT I I IW I I/ CCTIS SRIL RS / CM PRLLL / CTRICS SB PS I C PTICL HMI HI8 I / IR WIR TWRK / T IR PC-CR SLT PCMCI PRT RPLICTR I SCSI S0 BS -SB 5-PI -SB -PI H SYSTM IRMT HRWR H MI BR H PRCSSR H ISK RI H HR ISK H5 ITRL MMRY H6 RPHIC CR H CTRLLR H8 M CTRLLR H TWRK PTR H MM HB PCMCI PTR HC SB IC H STR MS H PTICL / LSR MS H TCH P H TRCK BLL HH TCH SCR HI ISPLY / MITR HJ PRITR HK SCR HL KYBR HM H H HP H HR HS HT H H HW H S SYSTM IRMT STWR S BIS RSI S PRTITI MBR S PRT M MBR S IR MBR S5 SYSTM RIR TYP + RSI S6 RI SRIC M S TSK / PRCSS M S8 CRTIICT M / TYP S PRTCL TYP S ISPLY M / RSLTI SB C TBL SC L STTI S CTRY STTI S S S SH SI SJ SK SL SM S S SP S SR SS ST S S SW S R6.8-00/0 T CS MI M M RCR ISC M I TP M I MICR TP M I TP HS M5 I TP HS-C M6 I TP S-HS M I TP S-HS-C M8 I TP 8 MM M I TP HI8 M THRML PPR MB PLI PPR MC PPR PHT LITY M LSSY PHT PPR M TRSPRCIS (RH) M CLR PPR M LP MH LBL MI CRT MJ SLI MK PHT ILM ML MM M M MP M MR MS MT M M MW M MI M M HI8 I M C I M TP M C-RM M5 -RM M6 C-RW M +RW M8 -RW M -RM M +R MB -R MC H- M B - BL RY ISC M MLTIMI CR M MMRY STICK M S MMRY CR MH S MMRY CR MII MI C MMRY CR MJ C H MK LSH MMRY ML ITRL MMRY M LPPY ISK M HR ISK MP STRMR TP M C MLTI SSSI MR LP MT I C M M MW MY MZ M RMT I STR M LBY LBY PR LIC 5 LBY 6 TS SS CIM S 8 TH PCM B B C H I J K L M P R S T W Y B C H I J K L M P R S T W RMT I PL TSC SCM HT 6: RMT : RMT : RMT 50 HZ 60 HZ 00 HZ SP - RML LP - L PLY P - TR L PLY P - TR HIH LITY CIMSCP LTTRB ZM M M T ZIP LS C PPT 5 JP 6 I RR 8 B C H I J K L M P R S T W Y RMT RMT C CC C MP C TRC C MP C MP C5 I C6 I C I C8 C - I C C SC C SC - SPR I C CB MC CC HC C C C H C HIHMT C WM CH BMP CI JP CJ I CK TI CL RI C CM WM C C CP C CR CS CT C C CW C L L0 L0 L0 L0 L50 L60 L0 L80 L0 Lxx LHx Lx LL LR L LCTI LCTI TP LT TP MIL TP RIHT CTR LT CTR MIL CTR RIHT BTTM LT BTTM MIL BTTM RIHT MTRI (Remark ) HRIZTL LI T (Remark ) RTICL LI T (Remark ) IL LI RM LT TP IL LI RM RIHT TP RIS T TIM / CLR T MRI T T TR T I T5 IHT T6 SPRI T SMMR T8 TM T WITR T WHIT TB BLCK TC R T R T BL T YLLW T MT TH PRPL TI PIK TJ CY TK LIHT TL RK TM T T TP T TR TS TT T T TW T RIS C BTTRY / CSMPTI MTRIL C IC BTTRY C IMH BTTRY C LITHIM-I BTTRY C LITHIM BTTRY C5 LKLI BTTRY C6 ZIC-IR BTTRY C MRCRY BTTRY C8 PB BTTRY C PRCT SPCIIC BTTRY C IK CLR CB IK BLCK CC TR C THRML TRSR IL C THRML TRSR PPR C ILTR C B CH BRSH CI P CJ BL CK LMP CL IL CM C C CP C CR CS CT C C CW C RMRK : PLS RR T TH LCTI MTRI R TH CRRCT L. RIS P PHYSICL IRMT P TRM HT P TRM CL P TRM HMIITY P TRM RY P5 HIH PRSSR P6 LW PRSSR P HIH SP P8 LW SP P T HIH PWR / LT PB T LW PWR / LT PC HIH IS LL P LW IS LL P SILC P MSIC PH SPCH PI SMLL RM PJ LR RM PK IRTY IRMT PL CL IRMT PM SMK IRMT P RIIL PCKI P RI PCKI PP LL P MPTY PR ILLI 0% - 0% PS ILLI 0% - 60% PT ILLI 0% - 0% P S I ST HS / WLL P S I W HS / WLL PW PY PZ P RIS S SITTI S ISI S TSI S T TH BCH S I TH MTIS S5 R WTR S6 I IRPL S BT S8 I TRI S I CR S (MTR)BIK SB S I RI CTRY SC T TH BII S T TH S WHIL RII S WHIL WLKI S WH T MI SH WH P SI WH CLS SJ CSSI SI SK LW / RR SI SL PRSSIL SI SM S S PCK S PRBLM WITH SL-RCR SP PRBLM WITH PR-RCR S PRBLM T T STRT SR PRBLM T ML STRT SS TR STP / ISTLLTI ST T RMT PRTI S TR CLI S WL SW PL S RIS R TT IPT RRR C PRTI TIM ISTLLTI T STWR RSI 5 PRCTI T / C 6 CHL RCY 8 SPCIIC MIM TYP RLT KY CMPTS I MBR B MIICTI TYP C RLT M ITM RLT PRTI / M CR HICL I MIL / KILMTR CT PRTI ISTC H L / LL STTI I LT J CSMPTI K MSRMTS / IMSIS L LM / CPCITY M P MBR P R S T W

6 R6.8-00/0 TIC: S T IRIS CS IS PTIL PS CMPY RIRMTS.. BSIC S BSICLLY TH SCTI C IL C B S RLY T TR ITHR: STR (TCHICL) IRIS SCTI CS -TCHICL ILR (T) CS SIMPL THR-BYT T CITI CS BSIC PRICIPL T IRIS CS ( T THIR IRT BSIC STRCTR, CMM CS THT MIHT CRT CSI WILL T IST) CITI C SCTI C, T C, or T. CITI C SYMPTM C PCB R.. PRT. CT C RPIR C TY 0. C S STR IRIS LI I WHICH TH CITI C CTIS TH LTTR IS CRT IT T IRIS LI. CITI C T CITI C TIL TIL 0 RSI / CHL / RCY IRMTI TR T (e.g. SRIC PRIR) T B RTHR I R6.8-00/0 BSIC SCR LCTI MTRI BSIC MTRI TIL MTRI L0 L L L L L5 L6 L L8 L TP LT TP LT TP LT TP LT TP LT TP LT 5 TP LT 6 TP LT TP LT 8 TP LT L0 L L L L L5 L6 L L8 L TP RIHT TP RIHT TP RIHT TP RIHT TP RIHT TP RIHT 5 TP RIHT 6 TP RIHT TP RIHT 8 TP RIHT L50 L5 L5 L5 L5 L55 L56 L5 L58 L5 CTR MIL CTR MIL 5 CTR MIL 5 CTR MIL 5 CTR MIL 5 CTR MIL 55 CTR MIL 56 CTR MIL 5 CTR MIL 58 CTR MIL 5 L0 L L L L L5 L6 L L8 L BTTM LT BTTM LT BTTM LT BTTM LT BTTM LT BTTM LT 5 BTTM LT 6 BTTM LT BTTM LT 8 BTTM LT L0 L L L L L5 L6 L L8 L BTTM RIHT BTTM RIHT BTTM RIHT BTTM RIHT BTTM RIHT BTTM RIHT 5 BTTM RIHT 6 BTTM RIHT BTTM RIHT 8 BTTM RIHT LH LH LH LH LH5 LH6 LH LH8 LH HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T HRIZTL LI T L0 L L L L L5 L6 L L8 L TP MIL TP MIL TP MIL TP MIL TP MIL TP MIL 5 TP MIL 6 TP MIL TP MIL 8 TP MIL L0 L L L L L5 L6 L L8 L CTR LT CTR LT CTR LT CTR LT CTR LT CTR LT 5 CTR LT 6 CTR LT CTR LT 8 CTR LT L60 L6 L6 L6 L6 L65 L66 L6 L68 L6 CTR RIHT CTR RIHT 6 CTR RIHT 6 CTR RIHT 6 CTR RIHT 6 CTR RIHT 65 CTR RIHT 66 CTR RIHT 6 CTR RIHT 68 CTR RIHT 6 L80 L8 L8 L8 L8 L85 L86 L8 L88 L8 BTTM MIL BTTM MIL 8 BTTM MIL 8 BTTM MIL 8 BTTM MIL 8 BTTM MIL 85 BTTM MIL 86 BTTM MIL 8 BTTM MIL 88 BTTM MIL 8 LL LR L L L L L5 L6 L L8 L RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T RTICL LI T IL LI RM LT TP IL LI RM RIHT TP

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ Tüm T3 Sitm prçlrıı Edütriyl Trım v Fydlı Mdl tcilllri, İgiltr, ABD, Kd, Avrup Birliği Ülklri, Hidit, Çi, Ruy d ilgili yl kurumlr trfıd, Türkiy d i Türk Ptt Etitüü

Detaylı

Bilim Adamları Yetişiyor

Bilim Adamları Yetişiyor 5 www.ftihkoleji.k12.tr 2 Liss Yerleştirme Sıvı (LYS) soçlrı göre TM-1, TM-2 TM-3 p türleride Özel İstbl Ftih Fe Lisesi de Ftih Mehmet Adır Türkiye Biricisi old. Özel Beylikdüzü Ftih Fe Lisesi öğrecisi

Detaylı

ML20ES kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar.

ML20ES kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar. PROGMLAMA (Vr:2.7) S krtının 24VDC slm voltjı ksilir, ENTER utonun sılı tutulrk voltj tkrr vriliğin 2 sniy sonr prormlm mou şlr. Prorm No Prorm İsmi 06:YukskH.Sur 15 Sniy 06:YukskH.Sur -> 15 Sniy Kyıtlı

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t)

katsayıları sabit katsayılardır. Bir kez t t 0 için u(t), t=t 0 ve türevlerinin başlangıç koşulları belirlenmiş ise t t 0 için y (t) Dfrl Dkl ol Trfr Foko ol v Dr zı ollr:. kl oll: r fzkl k vrışıı l kl kllr kl ol r. orol lk k kl oll lz v l rıı öl r ıı olşrr. orol l r vrlğ ölkl k özllklr lrl r ğşk kııı ılk rkr. Örğ korol k ğz r lkrk

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 SICAKLIKü VOL Mü BASIN ü AKIÞü... Farkl Girifller. Farkl Fonksiyonlar. Tek Dönüfltürücü - ITX+ + ITX Avantajlar : 12.5 mm Ray a montaj RTD, Termoelementler, Dirençler, Potansiyometreler,

Detaylı

Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014

Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014 Geç en haf t a gel i ş mekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan gel en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der emedi ği gör ül dü ve Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı llık

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)...

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)... ÜNİTE GERÇEK TOPLAM SAYI ÇARPIM DİZİLERİ ARİTMETİK SEMBOLÜ DİZİ Böüm Dizier GERÇEK SAYI DİZİLERİ ARİTMETİK DİZİ GEOMETRİK DİZİ SERİLER DİZİLER..................................................................

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

ML60XS kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar.

ML60XS kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar. OMLM (Ver:.78) kartının 4V besleme voltajı kesilir, butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde saniye sonra programlama modu başlar. rogram o rogram İsmi 08:Yuksek H.ure 5 aniye Kayıtlı arametre

Detaylı