Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri"

Transkript

1 Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri 1

2 Sınav Hazırlamada Dikkat Edilecekler Ölçme aracı amaca uygun olmalıdır Sınav mutlaka planlanmalıdır Bir madde bir bilgiyi yoklamalıdır. Sorular açık ve net olmalıdır. Soru sayısı amaca uyacak sayıda olmalıdır. Soru cümlesi bir kitaptan aynı şekilde alınmamalıdır. Sınav öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. 2

3 Sınav Hazırlamada Dikkat Edilecekler Her güçlük düzeyinde soru sorulmalıdır Sorularda ipucu bulunmamalıdır. Yönerge bulunmalıdır Sorular birbirinden bağımsız olmalıdır Her soru önemli bir davranışı yoklamalıdır Soru hazırlamada belirtke tablosu kullanılmalıdır. Sorular bilişsel alanları kapsamalıdır. Her sınavda aynı sorular sorulmamalıdır. Puanlama objektifliği sağlanmalıdır. Sınav süresi yeterli olmalıdır. 3

4 Taksonomi (hedef davranışları sınıflama yöntemi) Bilişsel Alan: Zihinsel faaliyetlerle ilgilidir. Bireyin maksimum performansı ile ilgilidir. Bilgi-kavrama-uygulamaanaliz-sentez-değerlendirme basamakları vardır. Geçerliği daha yüksektir. Dolaylı ölçme ile tespit edilir. Duyuşsal Alan :Duygusal kökenli faaliyetlerdir.ilgi-tutumyönelim-motivasyon-kaygı-kişilik-değer yargıları gibi. Dolaylı ölçme ile elde edilir. Geçerliği daha düşüktür. Psikomotor Alan: Vücut organ yada organlarının yaptığı faaliyetlerdir. Ürüne göre ve sürece göre olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan ölçme ile elde edilir. 4

5 Bilgi Hedef Davranışların Sınıflandırılması Bilişsel Alan (Zihinsel Faaliyetler) -Tanıma ve hatırlamayı içerir -Ölçme tanımları, çeşitleri gibi. Kavrama -Başka bir biçimde ifade edebilme -Örnek verme,grafik yorumlama Uygulama -Bir bilgiyi yeni bir durumda kullanma -İngilizce konuşma, mod medyanı bulma. Analiz -Bir bilgi bütününü parçalara ayırma -Bir kompozisyonu bölümlere ayırma Sentez -Özgün bir ürün oluşturma -Özgün bir öykü yazabilme gibi Değerlendirme -Bilgi ile ilgili yargıda bulunma, karar verme, eleştirme, ölçütle karşılaştırma -Öyküyü, özelliklerine göre eleştirme. Duyuşsal Alan (İlgi-Tutum-Güdü-Kişilik) Alma -Farkına varma, uyarıcıları fark etme -Sokak çocuklarının farkında olma Tepkide bulunma -Bir tepki verme, istekli olma -Sokak çocuklarına yardıma istekli olma Değer verme -Özelliği kendiliğinden arama, -Sokak çocukları tv programlarını takip Örgütleme -Değerleriyle birleştirip hayatına katma -Sokak çocuklarına kermes düzenleme Nitelenmişlik(kişilik haline getirme) -Değeri kişiliğinin bir parçası yapma -Kendini sokak çocuklarına adayabilme Psikomotor Alan (Organların Becerisi) Algılama -Beceri ile ilgili uyarıcıları algılama -Bir spor salonundaki çalışmaları algılama Kurulma -Beceri yapmak üzere hazır bekleme -Minder başında düz takla için hazır olma Kılavuzla yapma -öğreticiye bakarak yapma -Öğretmen rehberliğinde düz takla atma Mekanizma -Kendi başına rahatça yapabilme, alışkın -Kendi başına düz takla atma Karmaşık faaliyet(beceri) -Düşünmeksizin yerine getirme -Düşünmeksizin kurallı düz takla atma Duruma uydurma -Hareketi yeni bir durumda kullanabilme -Evde, çimde düz takla atma Yaratma -Özgün yeni bir hareket geliştirme -Yeni bir takla atma biçimi geliştirme 5

6 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Bilişsel Alan Duyuşsal Alan Psikomotor Alan -Yazılı yoklamalar -Çoktan seçmeli testler -Sözlü yoklamalar -Boşluk doldurmalı testler -Eşleştirmeli testler -Doğru-yanlış testleri -Tutum ölçekleri -İlgi envanterleri -Değer ölçekleri -Gözlem tekniği -İş ve performans testleri 6

7 Yazılı Yoklamalar -Soru sayısı az Özellikler -Cevaplama bağımsızlığı vardır -Cevap kesin doğru-kesin yanlış yoktur -Cevabı öğrenci bulduğundan köklü bilgiler ölçülür. -Soru sayısı sınav süresi ile sınırlıdır -Yazı güzelliği ve düzene bakıldığında geçerliliği düşer. -Kompozisyon becerisi gerekir. -Yanlış öğrenmelerin kaynağını verir. -İstatistiki işlem yapılamaz -üst düzey zihinsel beceri ölçer -Şişirme yoluyla cevaplama yapılabilir Güvenirlik/ Geçerlik/Kullanlışlılık -Şans başarısı yoktur - Güvenirlik, geçerlik, güçlük, sayısal olarak tespit edilemez. -Kapsam geçerliliği düşüktür. -Herkese farklı puan verildiğinden güvenirliği düşüktür. -Farklı yorumlama güvenirliği düşürür. Puanlaması -Genel izlenimle puanlama.kağıdın tamamının okunup genel bir not verilmesi. En çok puanlama hatası yapılan yöntemdir. -Sınıflama yoluyla puanlama. Genel izlenime göre pekiyi, iyi, orta, iyi gibi not verilir. Daha az hata verir. Kalabalık gruplarda zordur. -Sıralama yoluyla puanlama: Bütün kağıtlar okunup -Hazırlaması kolay, karşılaştırılarak sıraya konur. En değerlendirmesi zaman alır. yüksekten düşüğe doğru puan verilir. -Cevap anahtarlı ve puanlama cetvelli puanlama: 7

8 Yazılı Yoklamaların Kullanım Yeri Öğrenci sayısı az ise Öğrencilerin yazılı ifade gücü, imla ve dilbilgisini ölçmede Üst düzey zihinsel faaliyetleri ölçmede Öğretmen çoktan seçmeli testleri hazırlamada tecrübesiz ise Zaman az ise Öğrencilerin gelecekleriyle ilgili durumlarda subjektif olduğundan kullanılmamalıdır 8

9 Yazılı Yoklamalarda Puanlama Güvenirliği Bütün öğrencilerin her bir sorusunu sırayla okumak. Önce tüm birinci soruları. Cevap kağıtları okunurken ad ve soyadın bulunduğu yerin kapatılması. İki farklı puanlayıcı kullanmak Bir cevap anahtarı hazırlamak. Öğrenci seviyesine uygun olmalı Sorular ve süresinin dengeli olması Sorular açık ve anlaşılır olmalı Sorular yazılı olarak verilmeli. Bir yönerge bulunmalı Açık kitap uygulamasından kaçınılmalı Seçimlik sorular eşit ağırlıkta olmalı. Sorular ve puanlama önceden belirlenmeli 9

10 Sözlü Yoklamalar Olumlu Yönleri Olumsuz Yönleri -Sentez ve değerlendirme gibi davranışları yazılı yoklama ile birlikte en ileri düzeyde ölçer. -Sözlü anlatım yeteneği, topluluk karşısında konuşma becerisi için en uygun sınavdır. -Problem çözme konularında uygun bir ölçme aracıdır. -Şans başarısı yoktur. -Cevaplayıcının fiziksel ve kişisel özellikleri devreye girer. -Bir defada bir kişi sınava alındığından fazla kişiye uygulanamaz. -Kapsam geçerliliği düşüktür. -Her öğrenciye aynı güçlükte sorulamaz. -Her soruya eşit zaman verilemez. -İçine kapanık, utangaç öğrenci için uygun değildir. -Düşünme zamanı sınırlıdır -değerlendirmesi en subjektif olandır -Uygulama zamanı uzundur Çekingen öğrencilerde sıkıntı olabilir Hazırlanması, çoğaltılması kolay ve ekonomik olmasına karşılık, cevaplanması ve puanlanması zordur. 10

11 Sözlü Yoklamada Dikkat Edilecek Hususlar Sorular sınavdan önce hazırlanmalı, her öğrenciye farklı soru sorulmalı Öğrencinin yalnızca cevabı puanlanmalı, kişisel ve fiziki özelliklerine bakılmamalıdır. Cevap önce + - gibi sembollerle işaretlenmeli, sonra puanlama yapılmalıdır. Belli bir günde tüm öğrencilere eşit seviyede ve zamanında soru sorulmalı, puanlama cevap anında yapılmalıdır. Öğrenci psikolojik olarak hazırlanmalıdır. Sözlü notunun dönem sonu notuna etkisi az olmalıdır. 11

12 Kısa Cevaplı Sınavlar Türü Özelliği Geçerlik Kullanışlılık -Boşluk doldurma gibi(eksik cümle) -Soru cümlesi şeklinde -Cevap en fazla bir kelime, tarih, rakam yada en fazla bir cümledir. -Cevabı öğrenci kendisi yazar. -Boşluk üçten fazla olmamalıdır. -Puanlama anahtarı yapılmalıdır. -İleri düzeyde bilgi ölçülemez. -Kapsam geçerliliği ve objektiflikte kompozisyona göre daha fazladır.ama tam değildir. -Şans faktörü en düşük olan ölçme aracıdır. -Hazırlanması, çoğaltılması zor, cevaplanması ve puanlanması kolaydır. -Her eğitim seviyesinde uygulanır. En önemli sakıncası hatırlama düzeyinde bilgi ölçer. 12

13 Kısa Cevaplı Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar Soru açık ve seçik olmalıdır. Her soru bir davranışı ve önemli bir bilgiyi yoklamalıdır. Soruların tek ve kesin cevabı olmalıdır. Kitabi ifade olmamalıdır Sorular başka sorulara ipucu olmamalıdır. Boşluklar soruların sonunda olmalıdır Boşluk doğru cevap verildiğinde dolmalıdır. Boş bırakılan kısım fazla olmamalıdır. 13

14 Doğru Yanlış Testleri Özelliği Geçerlik/Güve nirlik Kullanışlılık -Şans başarı oranı en yüksektir testtir. (% 50) -Yanlış öğrenmelerin kaynağını vermez. -Bilgi basamağını ölçen en iyi testtir. -Yönerge kısa ve basittir. -Çok sayıda soru sorulur -Şans başarısından doğan hata oranı çok yüksek olduğundan güvenirliği etkilenir. -Geçerliliği yüksektir. -Puanlama kolay ve objektiftir. -Hazırlanması, çoğaltılması, cevaplanması ve puanlanması kolaydır. Şans başarısı en yüksek testtir. Bilgi basamağını ölçen en iyi testtir. Düzeltme formülü uygulamak güvenirliği artırır. 14

15 Doğru Yanlış Testlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Her soru bir davranışı ölçmelidir. Her madde kesinlikle doğru ya da yanlış olmalıdır. Her madde kısa ve açık olmalıdır. Çift olumsuz ifade kullanılmamalıdır. Bir maddede birden fazla yanlış fikir olmamalı Madde uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. Ezber bilgi sorulmamalı Yanlış ve doğru kendisini belli etmemeli Maddelerin sistematik sıralanmadan yarısı doğru, yarısı yanlış olmalıdır. 15

16 Doğru Yanlış Testlerinin Sınırlılıkları Yanlış öğrenmeleri ortaya koymaz Yanlış cümle vermek eğitime uygun değildir % 50 gibi bir şans faktörü vardır Kitabi ifadelerin kullanılmasına imkan tanır Yalnızca bilgi basamağını ölçer 16

17 Çoktan Seçmeli Testler Türü Özelliği Geçerlik/ Güvenirlik Kullanışlılık -Tek doğru cevaplı -Doğru cevap -En doğru cevaplı içindedir. -Birden fazla doğru -Çok soru -Bileşik cevaplı sorulabilir -Doğru cevabı gizli -İstatistiki uygulamalar -Olumsuz köklü yapılabilir. -Kökü eksik cümle -Sentez ve -Ortak köklü değerlendirme -Ortak seçenekli hariç diğer bilişsel alanları ölçer. - -Geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan test tekniğidir. -Değerlendirmesi objektiftir. -Hazırlanması, çoğaltılması zor, cevaplanması ve puanlanması kolaydır. -Uzmanlık ister. -Şans başarısı -Seçenek sayısı azaltılsa da arttıkça şans tamamen başarısı azalır ortadan kalkmaz. Geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan test tekniğidir. 17

18 Çoktan Seçmeli Testler Madde kökü: sorunun sorulduğu kısım Seçenekler:muhtemel cevap şıkları (a-b-c-d-e) Anahtarlanmış cevap: Şıklardaki doğru yada en doğru şık (a) Çeldiriciler: Öğrenme eksiğini ve yanlış öğrenmeyi ortaya çıkaran seçenekler (b-c-d-e) 2001 KPSS sorusu. Soru sayısı ilköğretim için 3 seçenekli için 4 seçenekli, orta ve yüksek öğretim için ise 5 seçenekli olmalıdır. 18

19 Madde Kökü Hazırlarken Dikkat Edilecekler O madde ile ilgili davranışı yoklamalıdır Açık ve net olmalı. Ne sormak istediği anlaşılmalı Maddeler birbirinden bağımsız olmalı. Bir madde diğerinin cevabı olmamalı Kitabi ifadelerden kaçınılmalı Doğru cevabı gizlemek için şaşırtma yapılmamalı Olabildiğince az kelime kullanılmalı Cümle yapısı dilbilgisi kurallarına uygun olmalı Olumsuz kelimenin altı çizilmeli 19

20 Çeldiricilerde Olması Gereken Özellikler Madde kökü ile bağlantılı olmalıdır. Anlatım net ve açık olmalıdır. Az bilinen kelimelere yer verilmemeli Dilbilgisi kurallarına uygun olmalı Cevap uzunlukları eşit olmalı Hepsi seçeneği kullanılmamalı Doğru cevaplar seçeneklere dengeli dağılmalı 20

21 Çeldiricilerde Olması Gereken Özellikler Cevaplar kesin olmalı Sayı ile ilgili seçenekler büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe doğru sıralanmalı Doğru cevaplar sırayla değil rasgele sıralanmalı Bilenle bilmeyeni ayırmalıdır. Bileni yanıltmamalı, bilmeyeni çeldirmelidir. Çeldiricilerde anlam paralelliği olmalıdır. Her soru için aynı sayıda çeldirici olmalıdır. Bilmeyen öğrenciye doğru cevabı işaret etmemelidir. Çeldiriciler birbirinden bağımsız olmalıdır. 21

22 Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri Kökü soru kipinde olanlar: Kök soru cümlesidir. Olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılır.(hangisidir-hangisi değildir) Kökü eksik cümle olanlar: Tek doğru cevap isteyenler En doğru cevabı isteyenler Ortak köklü maddeler: Üst düzey zihinsel yetenek ve becerileri ölçer Ortak seçenekli maddeler: 22

23 Eşleştirme Testleri Olumlu Özelliği -Puanlaması objektiftir. -Cevaplaması kolaydır. -Puanlamaya başka değişkenler karışmaz. -Çeldirici hazırlama sıkıntısı yaratmaz. -Soru sayısı fazladır -Kim, ne, nerede, ne zaman gibi soruların cevabını oluşturan bilgilerde oldukça kullanışlıdır. Olumsuz Yönleri -Yanlış öğrenmelerin kaynağını vermez. -Analize kadar ölçer ancak sentez ve değerlendirmeyi ölçemez. Kullanışlılık -Hazırlanması, çoğaltılması, cevaplanması ve puanlanması kolaydır. 23

24 Eşleştirme Testlerinde Dikkat Edilecekler Öncüllerle cevaplar arasında bir ilişki olmalıdır. Madde sayısı 6 dan az 15 den fazla olmamalıdır. Öncüllerle cevapların sayısı aynı olmamalıdır. Öncüller solda cevaplar sağda olmalıdır. Cevaplar anlamlı bir sıra ile yazılmalıdır.alfabetik, rakam ise büyüklük sırası olmalı Eşleştirme maddelerinin tümü aynı sayfada olmalıdır. Cevaplar öncüllerden 3-6 arasında fazla olmalıdır. 24

25 Testlerde Enler Üst düzey davranışı en iyi ölçen : yazılı ve sözlü En subjektif: Sözlü En objektif: Çoktan seçmeli Hatırlamayı ve bilgiyi en iyi ölçen: kısa cevap Bilgi basamağını en iyi ölçen: Doğru yanlış Geçerliliği ve güvenirliği en yüksek: çoktan seçmeli Geçerliliği ve güvenirliği en düşük : Sözlü Şans başarısının en fazla olduğu: doğru yanlış Şans başarısı en düşük: Kısa cevaplı 25

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla eğitim-öğretim süreci içerisinde veya sonrasında çeşitli ölçme araçları kullanılmaktadır. Öğrenci başarısının belirlenmesinde

Detaylı

SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SINAVLARIN PLANLANMASI 1. Sınavın amacı 2. Soru sayısı 3. Hangi soru tipi 4. Sınavda yoklanacak davranışlar ve konular 5. Sınavın güçlük derecesi

Detaylı

Özellik - Ölçek Uyumu. Özellik - Ölçek Uyumu. Çoktan Seçmeli Sorular 08.03.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com 08.03.

Özellik - Ölçek Uyumu. Özellik - Ölçek Uyumu. Çoktan Seçmeli Sorular 08.03.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com 08.03. Özellik - Ölçek Uyumu Hangi özellik hangi teknikle/testle ölçülmelidir? BÖLÜM 4 Eğitimde Yaygın Olarak Kullanılan Ölçme Araçları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Test türünü seçerken

Detaylı

ÖLÇME ARAÇLARI

ÖLÇME ARAÇLARI 1 2 3 4 5 6 7 ÖLÇME ARAÇLARI Çoktan Seçmeli Sorular Çoktan seçmeli sorular: Öğrencilere bir soru kökü ile birlikte bu sorunun cevabı ve onun cevabı sanılabilecek olan ifadeler verilen ve öğrencinin bu

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Test Standart koşullar altında yapılan gözlem Sistematik bir yaklaşım Farklı maddeleri türleri kullanılabilir. Ancak yaygın olarak «çoktan seçmeli» ya da «dereceli» «çoktan seçmeli

Detaylı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARŞ. GÖR. MUHİTTİN ÇALIŞKAN

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARŞ. GÖR. MUHİTTİN ÇALIŞKAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARŞ. GÖR. MUHİTTİN ÇALIŞKAN GİRİŞ Temel Kavramlar Ölçme Ölçme Türleri Ölçmede Hata Değerlendirme Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler Güvenirlik Geçerlik Kullanışlılık

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

Sınama Durumları. Sınama durumlarını düzenlerken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Sınama Durumları. Sınama durumlarını düzenlerken dikkat edilecek hususlar şunlardır: Sınama Durumları Sınama durumları, öğrencide gözlemeye karar verdiğimiz istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. Her davranışı yoklayan bir ölçme aracı ya da test

Detaylı

TEST GELİŞTİRME Ahmet EŞ Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nisan 2014

TEST GELİŞTİRME Ahmet EŞ Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nisan 2014 TEST GELİŞTİRME Ahmet EŞ Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nisan 2014 Semineri 1 TEST GELİŞTİRME Tanımı İstendik özelliklerde ölçme aracı hazırlama süreci Semineri 2 Test Geliştirmenin Basamakları

Detaylı

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı İÇERİK Tanımlar Ölçme Aracında Bulunması

Detaylı

Testlerin/Sınavların Sınıflandırılması

Testlerin/Sınavların Sınıflandırılması dışı teknikler Gözlem, Vak a kayıtları, Biyografi, Otobiyografi vb. /Sınav teknikleri Öğrencileri yeri ve zamanı önceden belirlenmiş sınama durumları içine sokarak tepkilerini almak amacıyla geliştirilen

Detaylı

Yaratıcılık: Yeni ve özgün bir ürün ortaya koyma. İletişim Kurma: Çalışmaların diğer insanlar ve akranlarla paylaşılması

Yaratıcılık: Yeni ve özgün bir ürün ortaya koyma. İletişim Kurma: Çalışmaların diğer insanlar ve akranlarla paylaşılması 7. Performans Değerlendirme Performans öğrencinin edindiği bilgi ve becerileri kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarken gösterdiği çabadır. Performans görevi ise öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

Test geliştirme dinamik bir süreçtir.

Test geliştirme dinamik bir süreçtir. TEST HAZIRLAMA VE UYGULAMA Test Hazırlama vs Geliştirme Ölçme ve değerlendirme amaçlarının belirlenmesi Belirtke tablosu Madde türlerinin belirlenmesi Madde içeriği ve sayısını belirleme Testi oluşturma

Detaylı

Yazılı Sınavlar Sıla Elif Törün

Yazılı Sınavlar Sıla Elif Törün Yazılı Sınavlar 09.11.2007 Sıla Elif Törün Sunum planı Hedefler bilişsel düzey yazılı sınav ilişkisi Yazılı sınav soru tipinin seçilmesi Soru sayısı süre ilişkisi Puanlama Klasik metin tipi sorular Kısa

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN DERS KİTABI 1. Yazar her şeyi belirleyen otoritedir. 2. Ders kitabı bilgi egemendir. 3. Ezber egemendir. 4. Tekil doğrular vardır. 5. Değer yargıları

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Mehmet Küçük Ünite 3: Test Geliştirme ve Madde Analizi Bu sunu, KTÜ Fatih Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Çalık tarafından

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43.

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43. 43. (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb. ortaya koyarken gösterilen başarı 2 Nasıl ölçmeli??? Çoktan seçmeli sorular? Açık uçlu sorular???? Ne zaman lazım? Sınıf içi uygulamalar

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı

KPSS AKADEMİ. Ölçme ve değerlendirme 04.01.2013. Test hazırlama. Test hazırlama süreci. Örneğin

KPSS AKADEMİ. Ölçme ve değerlendirme 04.01.2013. Test hazırlama. Test hazırlama süreci. Örneğin Ölçme ve değerlendirme 1 TEST HAZIRLAMA SÜRECİ VE EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI KPSS AKADEMİ Geçerli ve güvenilir ölçümler dikkatlice planlanmış testlerle elde edilebilir. Testin planlanması ise;

Detaylı

Uzaktan Eğitim Ders Notları

Uzaktan Eğitim Ders Notları Ölçme ve Değerlendirme Uzaktan Eğitim Ders Notları Doç.Dr. Neşe GÜLER Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Doç.Dr. Neşe GÜLER e aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu

Detaylı

ÇOKTAN SEÇMELi TESTLER

ÇOKTAN SEÇMELi TESTLER ÇOKTAN SEÇMELi TESTLER Verilen bir sorunun cevabının, verilen olası cevaplar arasından seçilip işaretlenmesini gerektiren testlere seçmeli testler ya da çoktan seçmeli testler denir. Madde kökü D doğru

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

4. SUNUM. Madde Türleri

4. SUNUM. Madde Türleri 4. SUNUM Madde Türleri 1. Çoktan seçmeli maddeler 2. Doğru-Yanlış maddeler 3. Eşleştirme maddeleri 4. Kısa yanıtlı maddeler 5. Uzun yanıtlı maddeler Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Yazılı Yoklamalar

Detaylı

4. SUNUM. Madde Türleri

4. SUNUM. Madde Türleri 4. SUNUM Madde Türleri 1. Çoktan seçmeli maddeler 2. Doğru-Yanlış maddeler 3. Eşleştirme maddeleri 4. Kısa yanıtlı maddeler 5. Uzun yanıtlı maddeler Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Yazılı Yoklamalar

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS YE NASIL ÇALIŞILIR? Eğitim Bilimleri Derslerine Nasıl Çalışalım? Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. 1-PROGRAM GELİŞTİRME: Bu dersin kendine ait bir jargonu vardır. Soru çözmeye başlamadan önce, Program geliştirme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır)

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır) Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır) Hata: Ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışmasıdır. Hataların

Detaylı

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM PSİKOLOJİK TESTLER /1 PSİKOLOJİK TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI /3 Ölçülen Nitelik ve Amacına göre Testler /5 Maksimum Performans ve Davranış Testleri /5 Bireysel ve Grup Testleri

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University. Company Logo

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University.  Company Logo PowerPoint Template LOGO Dr. S.Nihat ŞAD İnönü University www.thmemgallery.com Company Logo 1 Contents www.thmemgallery.com geliştirme süreci Birey hakkında bilgi toplama yolları lerin sınıflandırılması

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ DEĞERLENDİRME ISBN: 978-605-2329-01-6 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi

Detaylı

KİŞİSEL ve SOSYAL YETERLİKLER (ANAHTAR, AKTARILABİLİR BECERİLER) SEÇMELİ DERSLERLE KAZANDIRILACAK 2. DERS LİSTELERİNİN İNCELENMESİ Dersler eski programla ne kadar benzeşik yada farklı? Ne kadar

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

Meral Aksu ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Meral Aksu ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Başarıyı değerlendirme) Meral Aksu ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Seminere Gelirken Getirdiklerim: 2 Rod Bolitho (1999) Öğrenci kimdir? Sınavdan 6 gün önce 1 sayfayı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KISALT- MALAR İÇİNDEKİLER (1) ORGANİZAS- YON ŞEMASI (2) KAYNAKÇA (3) ELEKTRONİK DİNLEME İÇERİĞİ (4) ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılar veya sembollerle gösterilmesi işine ölçme diyebiliriz. Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler: Sınıflama ölçekleri Sıralama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

OKUL VE ÖĞRENME. Okula Başlamadıktan Sonra Ek olarak El yıkamanın önemini anlatma Başka çocuklarla paylaşma Teknik yüzme Anadini okumayazma

OKUL VE ÖĞRENME. Okula Başlamadıktan Sonra Ek olarak El yıkamanın önemini anlatma Başka çocuklarla paylaşma Teknik yüzme Anadini okumayazma OKUL VE ÖĞRENME Okula Başlamadan Önce El yıkama Kardeşle Paylaşma Yüzme Ana dilini konuşma Okula Başlamadıktan Sonra Ek olarak El yıkamanın önemini anlatma Başka çocuklarla paylaşma Teknik yüzme Anadini

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (2)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (2) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (2) Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Yazılı Yoklama -Klasik sınavlar olarak bilinir. Hazırlanması kolay olduğu için kullanımı yaygındır. -Cevapların uzun olması, öğrencinin cevap

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ ( SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 0,25 0,25 0,25 0,25 GENEL UNSURLAR İÇERİK

ORTAÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ ( SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 0,25 0,25 0,25 0,25 GENEL UNSURLAR İÇERİK ORTÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ (9-0-. SINIFLR) TSLK DERS KİTPLRINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ İçindekiler bölümü yer almalı. 0 İçindekiler () İçindekiler bölümünde belirtilen sayfa numaraları içerikte

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

1. Madde kökü ve seçeneklerdeki ifadeler net ve anlaşılır olmalı, gerekli bilgiler tam verilmelidir.

1. Madde kökü ve seçeneklerdeki ifadeler net ve anlaşılır olmalı, gerekli bilgiler tam verilmelidir. SORU ÖRNEKLERİ 1. Madde kökü ve seçeneklerdeki ifadeler net ve anlaşılır olmalı, gerekli bilgiler tam verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, Takasbank a verilebilecek teminat çeşitlerinden biri değildir?

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSİ DERS KİTAPLARINI İNCELEME ÖLÇÜTLERİ

TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSİ DERS KİTAPLARINI İNCELEME ÖLÇÜTLERİ TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSİ DERS KİTAPLARINI İNCELEME ÖLÇÜTLERİ Hata puanı Kısaltmalar DK=Baskıya hazır Ders Kitabı SDU=Sınıf Düzeyine Uygunluk DK 1 DK 2 DK 3 İçindekiler Yardımcı Unsurlar Sözlük

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÜNİTE 2 ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÜNİTE 2 ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİTE 2 ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

KONU KAVRAMA TESTI 7. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir?

KONU KAVRAMA TESTI 7. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir? KONU KAVRAMA TESTI Bir ildeki YGS öğrencileri Bir ülkedeki lise öğrencileri Bir semtte çalışan insan sayısı 1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A) Parametre B) Örneklem

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 4. HAFTA Bilişsel Alan Bilgi, kavrama, uygulama, çözümleme, sentez, değerlendirme Duyuşsal Alan Alma, tepkide bulunma, değer verme, bütünleştirme Devinişsel Alan 19.01.2016 1 Eğitim, bireye istendik davranışlar

Detaylı

kpss ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORU Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Eğitim Bilimleri 80 Soruda 64

kpss ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORU Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Eğitim Bilimleri 80 Soruda 64 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 80 Soruda 64 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Eğitim Bilimleri ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 6. SUNUM Test Geliştirme Aşamaları Madde Analizleri Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılığı Madde varyansı ve standart sapması Madde güvenirlik katsayısı Test ortalaması, standart sapması ve ortalama güçlüğü Yrd.

Detaylı

M d a d dd e A l na i li i z

M d a d dd e A l na i li i z Mdd Madde Analizi i Madde: Ölçme araçlarının (testlerin, ölçeklerin, vb.) kendi başına ş puanlanabilen en küçük birimidir. Ölçme sonuçlarına dayalı olarak bir testi oluşturan ş maddeler analiz edilerek

Detaylı

uzman yaklaşımı ölçme ve değerlendirme Branş Analizi Doç. Dr. Nuri DOĞAN

uzman yaklaşımı ölçme ve değerlendirme Branş Analizi Doç. Dr. Nuri DOĞAN Branş Analizi ölçme ve değerlendirme Testin bir soru hariç, genel olarak ölçmede önceki yıllarda çıkanlara benzeyen ve dolayısıyla beklenen sorulardan oluştuğu söylenebilir. Tamamlayıcı ölçme teknikleri

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: YAZILI YOKLAMALARIN ETKİLİ KULLANIMI

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: YAZILI YOKLAMALARIN ETKİLİ KULLANIMI EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: YAZILI YOKLAMALARIN ETKİLİ KULLANIMI Samih BAYRAKÇEKEN Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 11 Ocak 2008 Sınavlar hakkında bazı ilginç öğrenci sözleri Çalıştığım

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Eğitim Programları ve

Eğitim Programları ve Eğitim Programları ve Hedefler Taksonomisi DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kazanımlar Planlanan ve düzenlenmiş yaşantılar yolu ile kazandırılması kararlaştırılan bilgi, beceri, tutum, değer

Detaylı

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI Sınavlar hakkında bazı ilginç öğrenci sözleri Ölçme Araçları Subjektif testler Objektif testler Kısa cevaplı Sınıflama Eşleştirme Çoktan Seçmeli Karşılaştırmalar EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇalıĢtığım

Detaylı

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kişilik Değerlendirmesi PSY 417 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Soru Bankası Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Soru Bankası Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.3-03 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:02 Rev Tarihi: 08.05.2015 Sayfa 1 / 20 1. AMAÇ... 4 2. Kapsam... 4 3. Sorumlular... 4 4. Tanımlar... 4 5. Yapıya Ait Standartlar... 5 5.1. Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Gönderme Süreci Gönderme süreci, gönderme öncesi süreçte özel gereksinimli olarak belirlenen bireylere yönelik uygulanan

Detaylı

Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Yazar ProfDr Özcan DEMİREL ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, Türkçe öğretiminde

Detaylı