ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ"

Transkript

1 ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN 1.Giriş Depremin oluşturduğu titreşimlerin etkisiyle gevşek, sature -suya doygun- durumdaki taneli zeminlerin taşıma kapasitelerini kaybederek "sıvı" gibi davranış göstermesine geoteknik literatüründe "zemin sıvılaşması" denilmektedir. Sıvılaşmada toplam düşey basınç z 0 olmaktadır. Diğer bir deyişle efektif basıncın büyüklüğü boşluk basıncına eşittir ( = u). Sıvılaşan zemin katmanı (boşluk su basıncı / düşey basınç) oranına bağlı olarak 10 - 'den daha büyük kayma deformasyonuna uğrayarak taşıma kapasitesini çok büyük ölçüde yitirir. Katmanın üzerinde bulunan binalar, temel sistemi, taşıyıcı sistemin türü, kat sayısı ve sıvılaşma profilinin kalınlığının fonksiyonu olarak "çökme" ve "tilt" hareketlerine maruz kalır. Örneğin, sıvılaşma olayının çok şiddetli gözlendiği 196 Niigata-Japonya depreminde betonarme binalar 0-50 cm oturma, (0-8) o 'lik tilt hareketi yapmıştır. Anılan depremde rapor edilen en fazla bina oturma ve tilt değerleri sırasıyla 50 cm ve yaklaşık 8 o 'dir (Kokusho,001). 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara depreminde fay hattının km kuzeyinde yer alan Adapazarı'nda gözlenen sıvılaşma olaylarında maksimum bina oturmaları cm mertebesinde kalırken tilt hareketinin değişim aralığı (0-6) o olmuştur. Zemin sıvılaşması konusuna pratik mühendislik açısından bakıldığında, aşağıda sıralanan şu konular önem kazanmaktadır (Arıoğlu, Ergin, Arıoğlu, N., Yılmaz, A.O, 000a) : Deprem üretebilecek aktif fay ile sıvılaşma potansiyeli taşıyan bölge arasındaki uzaklıkların kestirimi Sıvılaşmaya yol açabilecek yatay yer ivmesinin kritik değerinin belirlenmesi Deprem kaynak büyüklükleriyle sıvılaşma potansiyeli bulunan kum katmanlarına ilişkin geoteknik parametreler (tekrarlı kayma gerilmesi, standart penetrasyon değeri, konik penetrasyon deneyinde uç direnci) arasındaki ilişkilerin ortaya çıkartılması. Geoteknik literatüründe sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde en yaygın şekilde kullanılan yöntem Seed ve Idriss (1971) tarafından geliştirilen yöntem olup, zemin katmanının sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı (Kayma dayanımı / Kayma gerilmesi) şeklinde ifade edilmektedir. Daha açık anlatımla anılan yöntem "tekrarlı gerilme" kavramına dayanmaktadır. z z

2 Bu kavramda ise en can alıcı temel büyüklük "yatay kayma gerilmesi"'dir ve "maksimum yatay yer ivme değeri" ile ifade edilmektedir. Kayen ve Mitchell (1997); Siyahi ve Altaç (000) kaynaklarında ise maksimum yatay yer ivme büyüklüğünün kullanımında şu sakıncaların sözkonusu olabileceği ileri sürülmektedir : Sıvılaşma analizinde sadece tek bir değer olarak en büyük yatay yer ivmesi alınmaktadır. Bu değer kuvvetli yer sarsıntısının tüm frekans içeriğini ve hareket süresini gerçekçi şekilde ifade etmemektedir. Sıvılaşmanın yol açtığı "zemin göçmeleri" gerçekte giren enerji düzeyi ile yakından ilintilidir ve tek ivme değeri ile hareketin enerji düzeyi tam olarak açıklanamamaktadır. Kayen ve Mitchell (1997) kaynağında "maksimum yatay yer ivmesi" yerine "Arias şiddeti" büyüklüğünün kullanılması ile yukarıda kısaca belirtilen sakıncaların giderilebileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmada, önce literatürde verilen Arias-deprem moment büyüklüğü-faya dik uzaklık ifadelerinin, 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara depreminde ölçülen ivme-zaman [a x (t),a y (t)] kayıtlarından Siyahi ve Altaç (000) tarafından hesaplanan Arias şiddetlerine uyumları incelenmiştir. Bu bölümde fay sisteminin makrotektonik büyüklüğü olan "gerilme düşümü" değerinin "Arias şiddeti"'ne (I h ) olan etkisi üzerinde durulmuştur. Daha sonra Kayen ve Mitchell (1997) kaynağında rapor edilen sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı (F) 'nın hesaplama yönteminden hareketle, Kuzey Anadolu Fay Sisteminin ortalama gerilme düşüm değeri () için, pratik mühendislik çalışmaları açısından önemli olan (kritik standart penetrasyon darbe sayısı N k -emniyet katsayısı F1'e karşı gelen-, deprem moment büyüklüğü M w, faya dik uzaklık L f ) değişimleri çıkartılmıştır. Çalışmada geliştirilen tasarım nomogramları enerji esaslı Law, Cao ve He (1990); Green (001'den alıntı) yönteminin uygulama sonuçları ile belirli bir ayrıntı içinde karşılaştırılmıştır.

3 Çizelge 1 Arias Şiddeti ve Bu Büyüklüğe Dayandırılan Yönteme Göre Sıvılaşmaya Karşı Emniyet Katsayısının Belirlenmesi Arias şiddeti -akselogram enerjisi- Kuvvetli sarsıntının yatay düzlemdeki "ivme-zaman" kayıtlarından yararlanılarak hesaplanan bir büyüklüktür. I h = I xx + I yy =.g to t o ax (t).dt 0.g 0 a y (t). dt (Kayen ve Mitchell,1997) Kuvvetli sarsıntı süresi t o 5 1 MSF M ; MSF= w (Green, 001) to (sn) M w t o (sn) Arias Şiddeti - Moment Büyüklüğü - Faya Dik Uzaklık Regresyon İfadeleri log I h =.log M w log R (Wilson, 1993) 3 Kırık oluşumundaki ortalama gerilme düşüm değeri = 100 bar kabulü yapıldığında Arias şiddeti "I h " log I h = log R (Wilson, 1993) M w elde edilmektedir. Bu model kabul edilerek Kayen ve Mitchell (1997) kaynağında -66 adet Batı A.B.D deprem kayıtları dikkate alınmıştır -zemin türüne göre- : log I h = log I h = M w M w log R P -kaya zemin- (1) log R P -alüvyon zemin- () log I h = M w log R 3. -yumuşak zemin- (3) (Yeterli data olmadığından P değeri rapor edilmemiştir) R= Lf, km M w

4 Devamı "Gerilme düşümü" değerleri Kuzey Anadolu Fay sisteminde = 39. bar, San Andreas Fay sistemi için = 36.1 bar olarak hesaplanmıştır (Bayrak, Yılmaztürk ve Öztürk, 00). Kısaca bu değerler doğrultu atımlı fay sisteminde Wilson (1993) tarafından kabul edilen gerilme düşümü = 100 bar 'dan çok farklıdır. Kuzey Anadolu Fay sistemi için =39. bar alındığında Wilson (1993) temel ifadesi, bu çalışmanın yazarları tarafından, log I h = M w log R. 53 () şeklinde verilmektedir. Sıvılaşmaya Karşı Emniyet Katsayısı I hb,1 F (5) I hb,eq F < 1 Sıvılaşma olasılığı yüksek F > 1 Sıvılaşma olasılığı yok o Zemin profilinde incelenen derinlikteki Arias şiddeti I hb, I hb = I h. r b olarak tariflenir. (6) SIVILAŞMA Derinlik (ft) Ihb (m/sn.) Sıvılaşma Sıvılaşma yok Sıvılaşma?? a Ort. r b b Sınır eğri (N 1 ) 60,fc SIVILAŞMA YOK 1 ft= m Şekil Kayen ve Mitchell (1997) tarafından önerilen a Derinlik ile r b ' nin değişimleri b Önerilen sıvılaşma sınır eğrisi ve [Arias şiddeti I hb - düzeltilmiş standart penetrasyon sayısı darbe değeri, (N 1 ) 60,fc ] (Green, 001)

5 Devamı Kayen ve Mitchell (1997)'in I hb - (N 1 ) 60,fc verilerine göre sınır eğri (Şekil b) Green (001) çalışmasında analitik olarak modellenmiştir. log I hb,1 = 1.3x x10-5 X + 1.1x10-3 X X X Bu çalışmada geliştirilen bağıntı ise, log I hb,1 = 6.69x x10 - X x10-3 X -.8 x10 - X (7) şeklindedir. X= (N 1 ) 60,fc, 3 (N 1 ) 60,fc 5 o İnce madde içeriğine göre düzeltilmiş standart penetrasyon sayısı (N 1 ) 60,fc (N 1 ) 60,fc = (N 1 ) 60 + N (8) (N 1 ) 60 = N.C N.C E.C B.C R.C S, C N = 1 z (Liao ve Whitman, 1986) (9) FC % 5 0 N = % 5 < FC < % 35 7 (FC-5) ( ) 30 (10) FC % 35 7 Açıklamalar : I h = Yüzeydeki Arias şiddeti -sismik hareketin iki yatay bileşeninin "I xx, I yy " toplamı, m/sn I hb = İnceleme derinliğindeki Arias şiddeti -sismik hareketin iki yatay bileşeninin toplamı, m/sn I hb,1 = İnceleme derinliğindeki eşik Arias şiddeti, m/sn -sınır eğri- I hb,eq = İnceleme derinliğindeki Arias şiddeti, m/sn a x, a y = Sırasıyla x-x ve y-y yönündeki yer ivme bileşenleri, m/sn g= Yerçekimi ivmesi, g= 9.81 m/sn t o = Kuvvetli sarsıntı süresi, sn ( (t). dt büyüklüğünün %5 ile %95'inin belirlediği "zaman aralığı") r b = Derinliğe bağlı azaltma faktörü MSF= Basitleştirilmiş yönteme göre deprem büyüklüğü düzeltme katsayısı (M w = 7.5 'da MSF=1 dir) M w = Depremin moment büyüklüğü R= İnceleme alanı ile odak noktası arasındaki uzaklık, km -hiposantır uzaklığı- L f = Faya dik uzaklık, km - incelenen yöre ile olası fay sistemi arasındaki en kısa mesafe- = Odak derinliği, km P= Arias şiddetinin aşılma olasılığı, ortalama değer için P=0, için P= 1 (=Standart sapma) F= Sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı z İncelenen derinlikteki düşey efektif basıncın büyüklüğü, kgf/cm C N = Düşey efektif basınç düzeltme faktörü C E = Enerji düzeltme faktörü (% 60 enerji düzeyi için C E =1 'dir) C B, C R, C S = Diğer düzeltme faktörleri (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Arıoğlu,Ergin ve arkadaşları, 000b) N= Ölçülen standart penetrasyon değeri (Darbe sayısı / 30 cm) (N 1 ) 60 = Düzeltilmiş-normalize edilmiş standart penetrasyon değeri (N 1 ) 60,fc = İnce madde içeriğine (FC, %) göre düzeltilmiş standart penetrasyon sayısı N = İnce madde yüzdesine bağlı düzeltme faktörü FC= Zeminin ince madde ( 0.07 mm -00 Nolu elek-) içeriği, % a

6 . Arias Şiddeti - Deprem Büyüklüğü - Faya Dik Uzaklık İlişkileri Arias şiddetinin tanımı, deprem moment büyüklüğü (M w ) ve faya dik uzaklık (L f ) ile değişimleri Çizelge 1'de topluca belirtilmiştir. Arias şiddetini hassas biçimde denetleyen gerilme düşümü "" Wilson (1993) kaynağında = 100 bar kabul edilmiştir. Bayrak, Yılmaztürk ve Öztürk (00) kaynağında ise "" değerinin fay düşüm mekanizması ile çok yakından ilintili olduğu kaydedilmekte, Kuzey Anadolu Fay Sistemi için anılan büyüklüğün ortalama değeri =39. olarak hesaplanmaktadır. Aynı kaynakta San Andreas Fay Sistemi için ise = 36.1 bar olarak rapor edilmektedir. = 39. bar değeri gözönünde tutularak Kuzey Anadolu Fay Sistemi için Arias şiddeti = f (moment büyüklüğü, faya dik uzaklık) değişimi Çizelge 1, () bağıntısı'nda yeniden ifade edilmiştir. Bu değişimin 17 Ağustos 1999 depreminde elde edilen ivme-zaman kayıtlarından hesaplanan Arias şiddetlerine uyumu Şekil-1'de incelenmiştir. Analizde kullanılan "Arias şiddetleri", Siyahi ve Altaç (000) kaynağından aynen alınmıştır. Çizelge 'de ise istasyon bazında 17 Ağustos 1999 deprem ivme-zaman kayıtlarından hesaplanan Arias değerlerinin = 39. bar gerilme düşümü için ifade edilen Arias şiddeti= f (deprem büyüklüğü, faya dik uzaklık) regresyon bağıntısından kestirilen -Deprem büyüklüğü M w =7.; Odak derinliği = 17 km- Arias şiddetlerinden sapma miktarları verilmiştir. İstasyonlara ait sapma miktarları genellikle kabul edilebilir düzeylerde kalmaktadır. =100 bar kabulüne (Wilson, 1993) dayandırılan (1) ve () bağıntılarının (Kayen ve Mitchell, 1997) değişimleri -P=0 alınmıştırkarşılaştırma amacıyla Şekil 1 üzerinde keza işlenmiştir. Açıktır ki bu durumda elde edilen sapma miktarları Çizelge 'de rapor edilen "sapma miktarları" 'ndan çok daha büyüktür. 3. Arias Şiddeti Büyüklüğü İle "Sıvılaşma" İçin Kritik Standart Penetrasyon Darbe Sayısının Belirlenmesi 3.1 Genel Bu bölümde; Arias şiddetini temel büyüklük alan, Kayen (1993); Kayen ve Mitchell (1997) tarafından geliştirilen yöntem (Çizelge-1) yardımıyla sıvılaşma analizinin temel sorunlarından biri olan "kritik standart penetrasyon darbe sayısı"(n k ) 'nın nasıl belirleneceği konu edilmiştir. Kritik standart penetrasyon darbe sayısının belirlenmesi probleminde yapılan kabuller şunlardır : Kuzey Anadolu Fay Sistemi için geliştirilen Arias şiddeti (I h ) = f (Moment büyüklüğü, faya dik uzaklık) değişimi (Şekil 1) esas alınmıştır. Analizde sismik enerji kaynağının inceleme alanına uzaklığı R, R= L f = L f 89, km şeklinde ifade edilmiştir. Odak derinliği için = 17 km kabulü yapılmıştır.

7 I h Yr İz Bu çalışma () bağıntısı () bağıntısı Gb Dz Faya dik uzaklık, L f (km) Şekil 1 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi kayıtlarından hesaplanan (I h,h ) ve () nolu regresyon bağıntısından kestirilen Arias şiddeti (I h,k )'nin faya dik uzaklık (L f ) ile değişimi (Odak derinliği = 17 km ve P=0 kabulleri yapılmıştır) (Faya dik uzaklık tanım aralığı L f < 100 km'dir) İn (1) bağıntısı Çk Bu İs Bl 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi Yumuşakgevşek zemin Sert zemin, kaya Açıklama : Bl=Balıkesir,Bu=Bursa, Çk=Çekmece,Dz=Düzce, Gb=Gebze, İs=İstanbul, İz=İzmit, İn=İznik, Yr=Yarımca Çizelge 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi için, () nolu regresyon bağıntısı ile kestirilen (I h,k ) değerlerinin, deprem kayıtlarından hesaplanan (I h,h ) değerlerine kıyasla sapma miktarları Yumuşak-gevşek zemin Sert zemin-kaya Büyüklükler Yr Gb Dz İn Bu Çk Bl İz İs L f I h,h I h,k I h,h Ih,k x100 I h,h L f = Faya dik uzaklık, km I h,h = İvme-zaman kayıtlarından hesaplanan Arias şiddeti, m/sn I h,k = Ampirik bağıntı 'den kestirilen Arias şiddeti, m/sn = Sapma, % İz= İstasyon coğrafi ismi -Bkz Şekil 1. Sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı F1 * alınmıştır. Daha açık deyişle emniyet katsayısı I F I hb,1 hb,eq f (N I h 1 ).r 60,fc b 1

8 şeklinde yazılabilir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen sıvılaşma sınır (eşik) eğrisi I hb,1 = f [(N 1 ) 60,fc ] [Çizelge 1, (7) bağıntısı] temel alınmıştır. F1 durumunda (N 1 ) 60,fc 'yi tanımlayan standart penetrasyon darbe sayısı "kritik standart penetrasyon darbe sayısı" (N k )' nı belirlemektedir (F1 koşulunu sağlayan () denkleminin çözümü grafik yoldan yapılmıştır). Derinlik faktörü r b = f(h) değişiminde incelenen derinlik Z= 5 m olarak alınmıştır. Bu durumda r b =0.67 olmaktadır (Çizelge 1, Şekil a). İnceleme alanında dikkate alınan zemin profili ile buna ait geometrik ve fiziksel büyüklükler toplu halde Şekil üzerinde gösterilmiştir. Standart penetrasyon darbe sayısına ilişkin olarak yapılan düzeltmelerde sadece "efektif düşey basınç" "C " N ve "ince madde miktarı" "N" gözönünde tutulmuştur : (N 1 ) 60,fc = N.C N + N C N 1 z ( z 1 kgf /cm u) kgf /cm o Düşey basınç z =.Z su + s.(z-z su ) = 1.6x + 1.8x(5-)= 8.68 t/m o Boşluk su basıncı u= su.(z-z su ) = 1x(5-)= 3 t/m o Efektif düşey basınç ' z = z - u = = 5.68 t/m = kgf/cm (Uygulanan şahmerdan sisteminde enerji düzeyi E= % 60 alınmuştır. Buna ilişkin düzeltme faktörü C E = 1'dir.) 3.. Analizin Sonuçları ve Tartışılması Yukarıda belirtilen kabuller çerçevesinde elde edilen sonuçlar topluca Şekil 'de gösterilmiştir. Şekil yakından incelendiğinde şu pratik sonuçlar ön plana gelmektedir : Değişmeyen faya dik uzaklık (L f ) ve ince malzeme içeriği (FC, %) için artan moment büyüklüğü (M w ) ile kritik standart penetrasyon darbe sayısı "N k " da artmaktadır. Örneğin, faya dik uzaklık L f = 30 km ve zeminin ince malzeme içeriği FC= % 0 için kritik standart penetrasyon darbe sayısı M w =7.5 ve M w =8.0 deprem büyüklükleri için sırasıyla N k = 10.5 ve 15., M w =7.0 ve M w = 6.5 için ise N k <1 olarak bulunmaktadır. Diğer kelimelerle artan deprem büyüklüğünde incelenen zeminin sıvılaşmaması için gerekli kritik standart penetrasyon darbe sayısı "N k " da artmaktadır. Eğer inceleme alanında kabul edilen derinlikte ölçülen standart penetrasyon darbe sayısı N ö > N k ise "sıvılaşma olmaz", N ö < N k ise "sıvılaşma potansiyeli" sözkonusudur. * Çok önemli projelerde olasılık esasına dayanan emniyet katsayısı olarak F=1.3 kabul edilmektedir.

9 k Kritik SPT değeri, N M w =7.0 İnce madde yüzdesi FC (%) a % 0 b % 10 c % 0 M w = 7.5 Z = 5 m a b c t/m 3 s = 1.8 t/m 3 M w = 8.0 Z su = m Şekil Bu çalışmada geliştirilen bağıntıya göre, kritik standart penetrasyon darbe sayısının (N k ) -F 1- çeşitli moment büyüklükleri (M w ) ve ince madde içerikleri için faya dik uzaklık (L f ) ile değişimleri (Odak derinliği = 17 km, zemin : kum : birim hacim ağırlığı = 1.6 t/m 3, doygun birim hacim ağırlığı s = 1.8 t/m 3 ) k Kritik SPT değeri, N Faya dik uzaklık, L f (km) İnce madde yüzdesi FC (%) a % 0 b % 10 c % Faya dik uzaklık, L f (km) Şekil 3 M w = 8.0 deprem büyüklüğü için bu çalışmada geliştirilen kritik standart penetrasyon darbe sayısı (N k )-faya dik uzaklık (L f ) değişiminin Law, Cao ve He (1990) yönteminin sonuçları ile karşılaştırılması (Odak derinliği = 17 km, inceleme derinliği Z= 5 m) kum silt a b c Law, Cao ve He (1990) Bu çalışma Değişmeyen ince madde içeriği için (kritik standart penetrasyon sayısı-faya dik uzaklık) değişiminin eğimi çok hassas biçimde deprem büyüklüğüne bağlıdır. Şöyle ki; anılan

10 değişimin eğimi artan deprem büyüklüğü ile azalmaktadır. Özellikle küçük sismik enerjili depremlerde sözü edilen değişimin eğiminin dikliği çok daha belirgindir. Verilen deprem büyüklüğü ve faya dik uzaklık için zemindeki ince madde içeriğinin (FC, %) artması sıvılaşma potansiyelini azaltıcı yönde etkilemektedir. Bu çalışmada geliştirilen (kritik standart penetrasyon darbe sayısı - faya dik uzaklık) değişiminin [Law, Cao ve He, 1990 (x) (Green, 001'den alıntı)] kaynağında vaaz edilen yöntem ile karşılaştırması Şekil 3'de yapılmıştır. İki yöntem arasında 0-70 km aralığında mühendislik hesapları açısından kabul edilebilir bir yakınsama vardır. L f > 70 km durumunda ise incelenen iki yöntem arasında farklılık daha da artmaktadır. Trifunac-1 (1995) (Green, 001'den alıntı) ifadesinin, burada yer ekonomisi sağlamak bakımından, Law, Cao ve He (1990) bağıntısıyla kum zeminler için örtüştüğü sonucu ile yetinilecektir. Geçerken Law, Cao ve He (1990) ve Trifunac-1 (1995) yönteminin sadece kaynaktan yayılan sismik enerjinin büyüklüğünü dikkate aldığı daha açık söyleyişle "Arias şiddeti"'ne dayanmadığı burada hatırlatılmalıdır. (x) Law, Cao ve He (1990) kaynağında (Green, 001) sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı (N1,60 ) 1.5 M.3.8x10. r F (kum) x10 (N1,60 ). r F (silt) 1.5 M 10 ampirik bağıntılarıyla tanımlanmaktadır. M Richter olarak deprem büyüklüğünü, r= sismik enerji kaynağı ile incelenen yöre arasındaki uzaklığı (km) ifade etmektedir. (r= L ) f

11 3.3 Sayısal Örnek Olası deprem üretecek 100 km uzunluğundaki bir doğrultu atımlı fay sistemine L f = 35 km (odak derinliği = 0 km) dik uzaklıkta olan, yeraltı suyunun Z su =1 m derinlikte olduğu kum katmanında, Z=7 m derinlikte ölçülen standart penetrasyon darbe sayısı (SPT) N=10 'dur. Anılan bölgede "sıvılaşma riski" 'nin olup olmadığını tahkik ediniz. Olası deprem büyüklüğü (M w ) -doğrultu atımlı fay- : log L = M w -ortalama değer- (Wells, Copper, 199) log (100) = xM w M w = 7.5 Arias şiddeti (I h ) hesaplanması : () nolu bağıntıdan yararlanarak Arias şiddeti, olarak kestirilir. f log I h = M w log L. 53 -ortalama değer- log I h = 7.5 log I h = 0.57 Verilen Z=7 m derinlikteki Arias şiddeti (I hb ) : Derinliğe bağlı azaltım faktörü r b =0.55 (Çizelge 1, Şekil a) kullanılarak, hesaplanır. I hb = I h.r b = 0.57x0.55= İnce madde içeriğine göre düzeltilmiş kritik SPT değeri (N 1 ) 60,fc 'nin hesabı : o Düşey basınç z =.Z su + s.(z-z su ) = 1.6x x(7-1)= 1. t/m Boşluk su basıncı u= su.(z-z su ) = 1x(7-1)= 6 t/m Efektif düşey basınç ' z = z - u = 1.-6 =6. t/m = 0.6 kgf/cm 1 1 CN olarak elde edilir. z o (N 1 ) 60 = N.C N = 10x1.6= 1.6 (C E, % 60 enerji düzeyi için 1 alınmış, diğer düzeltme faktörleri de C B,C R,C S =1 kabul edilmiştir) o FC= % 0 için (10) nolu bağıntıdan, 7 N= (FC-5) ( ) 30 N= 3.5 bulunur.

12 o (N 1 ) 60,fc = (N 1 ) 60 + N = Sıvılaşma sınır eğrisinde (Çizelge 1, Şekil b) (N 1 ) 60,fc değerine karşı gelen eşik Arias şiddeti (I hb,1 ), (7) bağıntısından I hb,1 = 0.58 olarak elde ediliir. Sıvılaşmaya karşı emniyet katsayısı F, I hb, F 1. 5 > 1 I hb,eq olarak hesaplanır. Değerlendirme : Ölçülen standart penetrasyon darbe sayısı N=10 değerine karşı gelen emniyet katsayı F > 1 olarak bulunduğundan, incelenen katmanda "sıvılaşma riski" 'nin olmadığı ifade edilebilir. Bu sonucun bir ön yaklaşım değerlendirilmesi olduğu akılda tutulmalıdır; başka bir deyişle sonuç, kesinlikle diğer yöntemlerle (kayma dalgası hızı, periyodik kayma şekil değiştirmesi, sıvılaşma indisi kriteri, zeminin ayrıntılı granülometrik analizleri, olasılık yaklaşımı vb.) kontrol edilmelidir.. Sonuçlar Bu çalışmada ulaşılan belli başlı sonuçlar şöyle sıralanabilir : Kuzey Anadolu Fay sistemine ait ortalama gerilme düşümü "=39. bar" dikkate alınarak, 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi odak derinliği = 17 km için Arias şiddeti = f (deprem moment büyüklüğü, faya dik uzaklık) değişimi geliştirilmiştir [Çizelge 1, () bağıntısı] (Şekil 1). Bu değişimin anılan depremde (ivme-zaman) kayıtlarından Siyahi ve Altaç (000) tarafından hesaplanan Arias şiddetlerine uyumunun genelinde =+%3 ve -%38 mertebelerinde kaldığı belirlenmiştir (Çizelge ) (Oysa Wilson (1993) tarafından kabul edilen =100 bar dikkate alındığında P=0 için =-%500 düzeyinde -(1) ve () bağıntısı- çok yüksek bir sapma çıkmaktadır, Bkz Şekil 1). Pratik mühendislik amaçlarına yönelik olarak değişik deprem moment büyüklükleri (M w ) için kritik standart penetrasyon darbe sayısının (N k ) -emniyet katsayısı F1-, faya dik uzaklık büyüklüğü (L f ) ve ince madde içeriği (FC, %) ile değişim ifadeleri çıkartılmıştır (Şekil ). Anılan parametrenin verilen deprem büyüklüğü için artan faya dik uzaklık (L f ) ve artan ince madde içeriği ile azaldığı ortaya konmuştur.

13 KAYNAKLAR Ansal, A. Depremlerde Yerel Zemin Davranışları, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ankara, Arıoğlu, Ergin, Arıoğlu, N., Yılmaz, A.O "Zemin Sıvılaşması-I" Hazır Beton Dergisi, Sayı 38. Mart-Nisan 000 a. Arıoğlu, Ergin, Arıoğlu, N., Yılmaz, A.O "Zemin Sıvılaşması-II" Hazır Beton Dergisi, Sayı 39. Mayıs-Haziran 000 b. Bayrak, Y., Yılmaztürk, A., Öztürk, S. "The Variation of Stress Drop for Different Regions of the World", 3.Balkan Jeofizik Kongresi, Sofya, -8 Haziran 00. Green, R. "Energy-Based Evaluation and Remediation of Liquefiable Soils" Ph.D. Thesis (J.K Mitchell, Advisor), Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 001. Kayen, R.E "Accelerogram Energy Approach for Prediction of Earthquake -Induced Ground Liquefaction" Ph.D. Thesis (J.K Mitchell, Advisor), Department of Civil Engineering, University of California at Berkeley, (1993) 89 pp. Kayen, R.E, Mitchell, J.K "Assessment of Liquefaction Potential During Earthquakes By Arias Intensity" Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.13, No 1, December 1997, pp Kokusho, T. "Failure Mechanisms in Liquefaction Studied in Recent Earthquakes" XVI. CSMGE TC Satellite Conference On Lesson Learned From Recent Strong Earthquakes, İstanbul, 001. Seed, H.B., Idriss, I.M "Simplified Procedure For Evaluating Soil Liquefaction Potential" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 97 (SM 9), 1971, pp Siyahi, B.G., Altaç, Z. "Sıvılaşma Potansiyelinin Tahmininde Arias Şiddeti Yöntemi : Kocaeli (17 Ağustos 1999) ve Düzce (1 Kasım 1999) Depremleri" Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, İstanbul, Ekim 000. Wilson, R.C "Relation of Arias Intensity to Magnitude and Distance in California", Open-File Report , U.S Geological Survey, California 905, September 1993.

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN Yapı Merkezi Holding Hacı Reşit Paşa Sok., Blok F, Çamlıca, 37, İstanbul

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ

AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU İ.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr.Mim. Nihal ARIOĞLU İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Müh.

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı Behaviour of pile foundations in liquefiable soils Berrak Teymür, Sadi Cem Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Depremlerde

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ Gürkan Özden Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir, e-posta: gurkan.ozden@deu.edu.tr,

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 54187, Adapazarı, Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 54187, Adapazarı, Sakarya BULANIK MANTIK METODU İLE ADAPAZARI KRİTERİNE BAĞLI SIVILAŞMA POTANSİYELİ ANALİZİ POTENTIAL DETERMINATION OF SOIL LIQUEFACTION DEPENDENT ON ADAPAZARI CRITERIA BY USING FUZZY INFERENCE SYSTEM SÜNBÜL A.B.,

Detaylı

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ Müge BALKAYA, Zülküf KAYA, Mustafa HATİPOĞLU, Ayfer ERKEN İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, Maslak

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık ve Buket Ekinci KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık, ve Buket Ekinci Suleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta, Türkiye uyanik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem 2. Beton 3. Çelik yapı elemanları 4. Çelik yapı sistemleri

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ Depreme dayanıklı yapı tasarımının hedefi, yapıları aşırı bir hasar olmaksızın belirli bir yer hareketi seviyesine dayanacak şekilde üretmektir. Bu belirlenen yer hareketi seviyesi

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

Depremler. 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2

Depremler. 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2 Depremler 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2 Depremler Deprem, ani enerji boşalımının neden olduğu yer sarsıntısıdır. Tektonik kuvvetler kayaçlar üzerinde stres üretmekte ve bu kayaçların sonunda elastik

Detaylı

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI Kemal Önder ÇETİN(*), Berna UNUTMAZ(**) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, binyılın son depremlerinde de (Adapazarı, Düzce, Türkiye; Chi-Chi, Taiwan, 1999) örneklendiği

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING Utkan MUTMAN -1, Aydın KAVAK -1 Posta Adresi: 1- KOU Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ Nihan DERİNÖZ (*) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, depremlerde meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biridir. 1960 lı yıllara kadar

Detaylı

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Nuray Alpaslan 1 1 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Merkez Yerleşke,72060,BATMAN *nuray.alpaslan@batman.edu.tr

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar Deprem Mühendisliğine Giriş Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar Yer Hareketindeki Belirsizlikler Yerel Zemin Durumu (Katmanlar) Yapı Altı bileşenli deprem yer hareketinin uzaysal ve zamansal

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 79-91 Mayıs 2006 SIVILAŞIR YADA SIVILAŞMAZ ZEMİNLERİN YİNELEMELİ GERİLME ORANINA BİR SEÇENEK (AN APROACH FOR CYCLIC STRESS RATIO

Detaylı

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri)

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (8. Ders) Depremsellik (Sismisite): Depremsellik veya sismisite kelimesi; depremlerin zaman ve uzaydaki dağılımlarını tanımlamak

Detaylı

Deprem Mühendisliği 1

Deprem Mühendisliği 1 ESTIMATION OF GROUND MOTION PARAMETERS AZALIM İLİŞKİLERİ ATTENUATION RELATIONSHIPS DR. M. KUTANİS SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 Depreme dayanıklı yapı tasarımında, tasarıma esas deprem hareketinin

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA

Detaylı

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF ANKARA - TURKIYE sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemin İyİleştİrme örneği NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF SOIL IMPROVED under foundatıon *Yrd. Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION Çeken U. -1, Beyhan G. -1, Tüzel B. -1 Posta Adresi: 1- Afet İşleri

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı

Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Yeryüzünden kesit 11/6/2014 DEPREM HAREKETİ

Yeryüzünden kesit 11/6/2014 DEPREM HAREKETİ İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem hareketi 2. Yurdumuzdaki depremler 3. Deprem hasarları 4. Değerlendirme Prof.Dr.

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı Prof Dr Gökhan Baykal Program Killerin ve kumların temel davranış özellikleri Yüzeysel temellerin tanımı Tasarım esasları Taşıma gücü Gerilme dağılımları Oturma

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. B. Sadık Bakır ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Fay Hareketi ve Deprem Deprem Büyüklüğü Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin niteliksel ifadesidir - Richter yerel

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU

Detaylı

3/16/2017 UYGULAMALAR YAĞIŞ

3/16/2017 UYGULAMALAR YAĞIŞ UYGULAMALAR YAĞIŞ 1 PLÜVYOGRAF KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Plüvyograflı bir yağış istasyonunda 12 Mart 1993 günü kaydedilen, 6 saat süreli yağışın plüvyograf kaydı (toplam yağış eğrisi) şekilde gösterilmiştir.

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı