PERDE SİSTEMLERDE DİNAMİK KESME KUVVETİ BÜYÜTMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERDE SİSTEMLERDE DİNAMİK KESME KUVVETİ BÜYÜTMESİ"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, October 2007, Istanbul, Turkey PERDE SİSTEMLERDE DİNAMİK KESME KUVVETİ BÜYÜTMESİ DYNAMIC SHEAR AMPLIFICATION OF CANTILEVER WALL SYSTEMS Utku CELEP 1 ve M.Nuray AYDINOĞLU 2 ÖZET Sadece yapısal perdelerden oluşan betonarme sistemler yapısal, mimari ve yapım avantajları nedeniyle özellikle deprem bölgelerinde uygulanan yüksek yapılarda tercih edilmektedir. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ya da Mod Birleştirme Yöntemi gibi kuvvet bazlı yöntemler kullanıldığında, perdelerin tasarıma esas kesme kuvvetleri, tasarıma esas eğilme momentleri ile orantılı kabul edilmektedir. Oysa daha önce yapılan çalışmalar, özellikle yüksek mod etkilerinin önem kazandığı perde sistemlerinde, doğrusal elastik ötesi davranış sırasında oluşan perde taban kesme kuvvetinin, tasarıma esas perde taban kesme kuvvetinden daha yüksek olabileceğini göstermiştir. Bu doğrultuda, bu çalışmada Türkiye Deprem Yönetmeliği (2007) ile paralel olarak kullanılabilecek; 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan yer hareketini temsil eden yönetmelik ivme spektrumuna göre ölçeklendirilmiş yer hareketi kayıtları esas alınarak, dinamik kesme kuvveti büyütmesi ilişkilerinin elde edilmesi amaçlanmış ve geniş ölçekli bir parametrik çalışma yapılmıştır. Parametrik çalışma kapsamında 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı tipik perdeler; Deprem Yükü Azaltma Katsayıları R=2, 4, 6, 8 ve 10 için 2007 Türk Deprem Yönetmeliği ne göre 1.Derece deprem bölgesi ve Z3 yerel zemin sınıfı gözönüne alınarak kuvvet bazlı yöntemlerden biri olan Mod Birleştirme Yöntemi ile tasarlanmıştır. Tasarlanan perdelerin zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizleri yapılmış ve elde edilen perde taban kesme kuvvetleri tasarım taban kesme kuvvetleri ile oranlanarak dinamik kesme kuvveti büyütme katsayıları bulunmuştur. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, elde edilmiş bulunan sonuçlara regresyon analizleri yapılacak ve çatlamış kesit rijitliğine bağlı 1. mod titreşim periyodu (T 1-e ) deprem yükü azaltma katsayısı (R) dinamik kesme kuvveti büyütmesi (β) arasında analitik ilişkiler önerilecektir. Anahtar Kelimeler: Betonarme perde sistemler, Doğrusal elastik olmayan analiz, Kesme kuvveti ABSTRACT High-rise reinforced concrete structural wall sytems are preferred in high seismicity zones due to their structural, architectural and construction advantages. Design shear forces are assumed to be proportional to the design base moment in the traditional design of structural walls that are based on forced based methods. Current and previous studies reveal that considerable wall shear forces develop during nonlinear response due to higher mode effects that are not predicted by the force based design methods. A parametric study using nonlinear time history analyses has been carried out for 8, 12, 16, 20 and 30 story typical wall buildings covering strength reduction factors of R=2, 4, 6, 8, 10 to develop relations between strength reduction factor(r), first mode period based on cracked secion stiffness and dynamic shear force amplification factor(β), that can be used in tandem with the Turkish Seismic Design Code. Keywords: Reinforced concrete structral wall, Nonlinear time history analysis, Shear forces. 1 Genel Md. Yrd., OSM Mühendislik Mim. Müş. Ltd., İstanbul, 2 Prof. Dr., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 595

2 596 Perde Sistemlerde Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesi GİRİŞ Sadece yapısal perdelerden oluşan betonarme sistemler yapısal, mimari ve yapım avantajları nedeniyle özellikle deprem bölgelerinde uygulanan yüksek yapılarda tercih edilmektedir. Perde sistemli yüksek yapılar kuvvetli yer hareketi sırasında doğrusal elastik ötesi davranmak üzere tasarlanmakta ve doğrusal elastik ötesi davranış sırasında yapının konsol benzeri davranışı nedeniyle perde tabanından başlayan bir plastik bölge oluşması beklenmektedir. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ya da Mod Mirleştirme Yöntemi gibi kuvvet bazlı yöntemler kullanıldığında, perdelerin tasarıma esas kesme kuvvetleri, tasarıma esas eğilme momentleri ile uyumlu, diğer bir deyişle orantılı kabul edilmektedir. Oysa daha önce yapılan çalışmalar, özellikle yüksek mod etkilerinin önem kazandığı perde sistemlerinde doğrusal elastik ötesi davranış sırasında oluşan perde taban kesme kuvvetinin, tasarıma esas perde taban kesme kuvvetinden yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2007 yılında geçerli olan Türk Deprem Yönetmeliği (2007) de dahil olmak üzere modern depreme dayanıklı yapı yönetmeliklerinde, elde edilen tasarım kesme kuvvetleri dinamik büyütme katsayıları ile çarpılmakta ve olası kesme göçmeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Konunun irdelenmesi için geniş ölçekli bir parametrik çalışma yapılmıştır. Parametrik çalışma kapsamında 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perde yapıları temsil eden tipik perdeler; deprem yükü azaltma katsayıları R=2, 4, 6, 8 ve 10 için 2007 Türk Deprem Yönetmeliği ne göre 1.Derece deprem bölgesi ve Z3 yerel zemin sınıfı gözönüne alınarak kuvvet bazlı yöntemlerden biri olan mod birleştirme metodu kullanılarak tasarlanmıştır. Daha sonra tasarlanan perdelerin zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizleri yapılmış ve elde edilen perde taban kesme kuvvetleri tasarım taban kesme kuvvetleri ile oranlanarak dinamik kesme kuvveti büyütmeleri bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara regresyon analizleri yapılarak perde yapıların tasarımında ve performans değerlendirmesinde Türk Deprem Yönetmeliği ile paralel olarak kullanılabilecek çatlamış kesit rijitliğine bağlı 1. mod titreşim periyodu (T 1-e ) -deprem yükü azaltma katsayısı (R)-dinamik kesme kuvveti büyütmesi (β) arasında ilişkiler önerilmiştir. Dinamik kesme kuvveti büyütmesi konusu, çeşitli araştırmacılar tarafından 1976 yılından beri incelenmektedir. Konu, bu çalışmada olduğu gibi, diğer araştırmacılar tarafından da kat adedi ve dayanım azaltma faktörüne bağlı şekilde parametrik olarak çalışılmış ve dinamik kesme kuvveti büyütmesi için çeşitli ilişkiler önerilmiştir. Bu çalışmalardan ilki niteliğindeki Blakeley vd. (1976) çalışması ile önerilen ilişki Yeni Zelanda Deprem Yönetmeliği nde, Eibl ve Keintzel (1988) tarafından önerilen ilişki ise Eurocode 8 (2003) Yönetmeliği nde yer bulmuştur. Konu ile ilgili diğer çalışmalar arasında Kabeyasawa (1987), Ghosh ve Markevicius (1990), Derecho ve Corley (1984), Eberhard ve Sözen (1993), Seneviratna ve Krawinkler (1994), Krawinkler (2006), Mesa (2002), Rutenberg (2004) ve Rutenberg ve Nsieri (2006) çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Perde sistemlerde dinamik kesme kuvveti büyütmesi ile ilgili yapılan çalışmalar alanında bu denli kaynak olmasına rağmen, araştırmacılar tarafından önerilen dinamik kesme kuvveti büyümesi ilişkilerinin bulunmasında kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının sayısının, frekans içeriği karakterlerinin ve şiddetlerinin farklılığı nedeni ile birbirinden farklı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, yapılan bu çalışmada Türk Deprem Yönetmeliği (2007) ile paralel olarak kullanılabilecek, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan yer hareketini temsil eden yönetmelik ivme spektrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilerek standardize edilmeye çalışılmış yer hareketi kayıtlarına dayanan, dinamik kesme kuvveti büyütmesi ilişkileri önerilmiştir. PARAMETRİK ÇALIŞMA Yapılan parametrik çalışmanın adımları aşağıda altbaşlıklar altında açıklanmıştır.

3 U. Celep ve N. Aydınoğlu 597 Tipik Perdelerin Tasarımı Parametrik çalışma kapsamında 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı, kat yüksekliği 3 m olan tipik perdeler seçilmiştir. Perdelerin boyutları (rijitlikleri) ve kütleleri, H metre biriminde yapı yüksekliği olmak üzere 3/4 T = 0.05H (1) ilişkisine uyacak şekilde ayarlanmıştır. Perdelerin kütlesine, her katta dikkate alınan topaklanmış kütlelerin yanında kendi kütleleri de dahil edilmiş, perde rijitliğinin hesabında ise çatlamamış kesit özellikleri kullanılmıştır. Boyutlama aşamasının ardından, perdeler deprem yükü azaltma katsayıları R=2, 4, 6, 8 ve 10 için Türk deprem Yönetmeliği ne göre 1.Derece deprem bölgesi ve Z3 yerel zemin sınıfı gözönüne alınarak kuvvet bazlı yöntemlerden biri olan mod birleştirme metodu kullanılarak tasarlanmış, tasarıma esas taban momentleri ve kesme kuvvetleri elde edilmiştir. Mod birleştirme metoduna göre tasarımda perdelerin çatlamış kesit özellikleri kullanılmış ve çatlamış kesit eğilme rijitliğinin çatlamamış kesitin eğilme rijitliğinin %50 si olduğu kabul edilmiştir. Perdelerin boyutlarını ve çatlamamış ve çatlamış kesit rijitliklerine bağlı 1. mod titreşim periyotlarını (sırasıyla T 1-i ve T 1-e ) içeren bilgiler Tablo 1 de sunulmuşur. Tablo 1. Çalışmada kullanılan perde boyutları ve 1. mod titreşim periyotları Kat Adedi H(m) b(m) d(m) T 1-i (s) T 1-e (s) Mod birleştirme metodu sonucunda elde edilen perde taban momenti (M sb ) ve kesme kuvveti (V sb ) özeti Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Mod Birleştirme Metodu Sonucunda Elde Edilen Perde Taban Moment ve Kesme Kuvveti Değerleri R=2 R=4 R=6 R=8 R=10 Kat Adedi M sb (knm) V sb (kn) M sb (knm) V sb (kn) M sb (knm) V sb (kn) M sb (knm) V sb (kn) M sb (knm) V sb (kn) Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtlarının Seçimi Tasarlanan perdelerin zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizlerinde kullanılmak üzere dünya üzerinde, merkez üssüne 15 ile 50 km arasında Z3 benzeri zeminler üzerinde kaydedilmiş 20 adet kuvvetli yer hareketi kayıdı seçilmiş, bu kayıtlar 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan yer hareketini temsil eden yönetmelik ivme spektrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. Analizlerde kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının bilgileri Tablo 3 de verilmiştir.

4 598 Perde Sistemlerde Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesi Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları No Deprem Büyüklük İstasyon Uzaklık (km ) Zemin Sınıfı PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm) 1 Chalfant Valley Zack Brothers Ranch 18.7 D Chalfant Valley Zack Brothers Ranch 18.7 D Loma Prieta APEEL 2 - Redwood City 47.9 D Loma Prieta Fremont - Emerson Court 43.4 B Mammoth Lakes Long Valley dam 19.7 A Mammoth Lakes Long Valley dam 14.4 A Mammoth Lakes Mammoth Lakes H. S D Morgan Hill Gilroy Array # C Morgan Hill Gilroy Array # C Northridge La Habra - Briarcliff 61.6 C Northridge Elizabeth Lake 37.2 C Northridge LA - Temple &amp 32.3 B Northridge Big Tujunga, Angeles Nat F 24.0 B Northridge LA - N Westmoreland 29.0 B Whittier Narrows Brea Dam (Downstream) 23.3 D Whittier Narrows Carbon Canyon Dam 26.8 A Whittier Narrows LA - Fletcher Dr 14.4 C Whittier Narrows Glendale - Las Palmas 19.0 C Whittier Narrows LA - N Westmoreland 16.6 B Whittier Narrows Alhambra, Fremont Sch 13.2 B Tablo 3 te PGA kuvvetli yer hareketi kayıdında ölçülen en büyük yer ivmesinin g (yer çekimi ivmesi = 9.81 m/s 2 ) biriminde değerini, PGV kuvvetli yer hareketi kayıdında ölçülen en büyük yer hızının cm/s biriminde değerini, PGD kuvvetli yer hareketi kayıdında ölçülen en büyük yer değiştirmesinin cm biriminde değerini göstermektedir. Ölçeklendirilen kayıtların ivme spektrumlarının yönetmelik ivme spektrumu ile uyumu Şekil 1 de görülmektedir SPEKTRAL İVME (m/s 2 ) PERİYOT (s) Şekil yılda aşılma olasılığı %10 Olan Yönetmelik İvme Spektrumuna Uygun Şekilde Ölçeklendirilmiş Kuvvetli Yer Hareketlerine Ait İvme Spektrumları Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Tasarlanan 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perdelerin ölçeklenen depremler kullanılarak zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizleri yapılmıştır. Bina yüksekliği boyunca perde kesitlerine

5 U. Celep ve N. Aydınoğlu 599 ait plastikleşme momentlerinin pratik olarak mod birleştirme metodundan elde edilen perde taban tasarım momentilerine eşit olduğu kabulu yapılmıştır. Zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizler adım adım entegrasyon metodlarından ortalama ivme metodu ile yapılmış, entegrasyon metodundan kaynaklanan hataların azaltılması amacı ile ölçeklenen depremler s aralıklara bölünmüştür. Perde sistemlerin sönüm matrisi, kütle ve rjitlik matrisi ile orantılı Rayleigh sönüm metodu ile oluşturulmuştur. Yer hareketi süresi içerisinde çeşitli zaman aralıklarında görülecek doğrusal elastik olmayan davranış sırasında sistem rijitliği sıfıra yaklaşacağından, oluşan yüksek mod etkilerine ait sönüm değerlerinin de küçük değerler alması beklenmektedir. Bu nedenle 1. ve 3. titreşim modlarına ait kritik sönüm oranları %1 kabul edilmiş ve doğrusal elastik ötesi davranış sırasında taban kesme kuvvetlerine önemli katkısı olan 2. titreşim moduna ait kritik sönüm oranı da %1 değerinin altında tutulmuştur. Analizler, perde yapıların plastik kesitlerin perde üzerindeki dağılımına ve plastik kesit çevrim döngüsüne duyarlılığını anlamak için dört grup altında yapılmıştır. Dört grupta da zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizler, ölçeklenen depremler kullanılarak bahsi geçen deprem yükü azaltma katsayılarının her seviyesi için yapılmıştır. Birinci grupta, elastoplastik çevrim döngüsü ile temsil edilen plastik kesit özelliklerinin 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perde yapıların yüksekliği boyunca yayılı olduğu durum ele alınmıştır. Bu grupta, deprem sırasında oluşabilecek plastikleşmeler sadece perde tabanında değil perde üzerinde plastik moment değerine ulaşan herhangi bir seviyede gerçekleşebilmektedir. İkinci grupta, elastoplastik çevrim döngüsü ile temsil edilen plastik kesit özelliklerinin 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perde yapıların sadece tabanında olduğu durum ele alınmış, perdenin tabanı hariç diğer seviyelerinin doğrusal elastik kalacağı kabulu yapılmıştır. Bu grupta, deprem sırasında oluşabilecek plastikleşmeler sadece perde tabanında gerçekleşebilmektedir. Üçüncü grupta, Takeda çevrim döngüsü ile temsil edilen plastik kesit özelliklerinin 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perde yapıların yüksekliği boyunca yayılı olduğu durum ele alınmıştır. Bu grupta, deprem sırasında oluşabilecek plastikleşmeler birinci grupta olduğu gibi sadece perde tabanında değil perde üzerinde plastik moment değerine ulaşan herhangi bir seviyede gerçekleşebilmektedir. Dördüncü grupta, Takeda çevrim döngüsü ile temsil edilen plastik kesit özelliklerinin 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perde yapıların sadece tabanında olduğu durum ele alınmış, ikinci gruba benzer şekilde perdenin tabanı hariç diğer seviyelerinin doğrusal elastik kalacağı kabulu yapılmıştır. Zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizler Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı na lisanslı yapısal analiz programları kullanılarak yapılmıştır. Birinci ve ikinci grup analizlerde SAP 2000 yapısal analiz programı, üçüncü ve dördüncü grup analizlerde ise RUAUMOKO yapısal analiz programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerin toplam sayısının 2000 olması nedeniyle, örnek olarak birinci grup analizler içinden 30 katlı binaya ait 20 ölçeklendirilmiş deprem sonucu elde edilmiş ortalama moment ve kesme kuvveti dağılımı diyagramları Şekil 2 ve Şekil 5 arasında sırasıyla deprem yükü azaltma katsayıları R=2 ve 6 için verilmiştir.

6 600 Perde Sistemlerde Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesi Zaman Tan. Mod Birl. 20 KAT MOMENT (knm) x 10 5 Şekil Katlı Perde Binada Birinci Grup Analiz Sonucu R=2 için Elde Edilen Ort. Moment Diyagramı Zaman Tan. Mod Birl. 20 KAT KESME KUVVETI (kn) Şekil Katlı Perde Binada Birinci Grup Analiz Sonucu R=2 için Elde Edilen Ort. Kesme Kuvveti Diyagramı Zaman Tan. Mod Birl. 20 KAT MOMENT (knm) x10 4 Şekil Katlı Perde Binada Birinci Grup Analiz Sonucu R=6 için Elde Edilen Ort. Moment Diyagramı

7 U. Celep ve N. Aydınoğlu Zaman Tan. Mod Birl. 20 KAT KESME KUVVETI (kn) Şekil Katlı Perde Binada Birinci Grup Analiz Sonucu R=6 için Elde Edilen Kesme Kuvveti Diyagramı Şekil 3 ve Şekil 5 te kuvvet bazlı yöntemler kullanılarak elde edilen tasarıma esas perde taban kesme kuvvetlerinin plastikleşme sonrasında oluşan yüksek mod etkileri nedeniyle tasarıma esas perde taban eğilme momentleri ile uyumlu olmadığı, gerçekleşen perde kesme kuvvetlerinin tasarım kesme kuvvetlerinin önemli ölçüde üzerinde olduğu görülmektedir. Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmelerinin Hesabı Dinamik kesme kuvveti büyütmelerinin (β) hesabında, zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizlerden elde edilen perde taban kesme kuvvetlerinin herbir deprem yükü azaltma seviyesi için ortalamaları alınmış, elde edilen ortalama taban kesme kuvvetleri (V dbo ) mod birleştirme metodundan elde edilen kesme kuvvetlerine (V sb ) oranlanmıştır. β ( T, R) 1 e V ( T, R) dbo 1 e = (2) Vsb ( T1 e, R) Şekil 6 ve Şekil 9 arasında her grup analiz sonucunda elde edilen dinamik kesme kuvveti büyütmeleri, perde sistemin çatlamış kesite bağlı 1. mod titreşim periyodu (T 1-e ) ve deprem yükü azaltma katsayısı (R) değerine bağlı olarak verilmiştir DİNAMİK BÜYÜTME R10 R8 R R4 R PERİYOT (s) Şekil 6. Birinci grup zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analiz sonucunda elde edilen dinamik taban kesme kuvveti büyütmeleri (Yayılı plastik kesit-elastoplastik çevrim döngüsü)

8 602 Perde Sistemlerde Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesi DİNAMİK BÜYÜTME R R8 R R4 R PERİYOT (s) Şekil 7. İkinci grup zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analiz sonucunda elde edilen dinamik taban kesme kuvveti büyütmeleri (Tabanda plastik kesit-elastoplastik çevrim döngüsü) DİNAMİK BÜYÜTME R10 R8 R6 R4 R PERİYOT (s) Şekil 8. Üçüncü grup zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analiz sonucunda elde edilen dinamik taban kesme kuvveti büyütmeleri (Yayılı plastik kesit-takeda çevrim döngüsü) DİNAMİK BÜYÜTME R R8 R R4 R PERİYOT (s) Şekil 9. Dördüncü grup zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analiz sonucunda elde edilen dinamik taban kesme kuvveti büyütmeleri (Tabanda plastik kesit-takeda çevrim döngüsü)

9 U. Celep ve N. Aydınoğlu 603 Yapı Periyodu-Deprem Yükü Azaltma Katsayısı-Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesi İlişkisi Elde edilen dinamik kesme kuvveti büyütme değerlerinin genel olarak artan deprem yükü azaltma katsayısı ve artan yapı periyodu ile arttığı görülmüştür. Artan deprem yükü azaltma katsayısı ile yapısal dayanım azalmakta, buna bağlı olarak yapıda oluşan doğrusal elastik ötesi deformasyonlar artmaktadır. Yapı ne kadar plastik deformasyon bölgesinde bulunursa, plastikleşme ile rijitliği teorik olarak sıfıra yaklaşmakta, elastik modlardan farklı yeni plastik mod şekilleri olarak adlandırılabilecek modlar geçerli olmakta ve perde kesme kuvvetleri bu plastik modlara bağlı olarak oraya çıkmaktadır. Buna ek olarak yapı yüksekliği arttıkça elastik modlar arasında zaten etkinliği artan 1. titeşim modu harici diğer yüksek modlar, plastikleşme ile daha da ön plana çıkmakta, yüksek mod etkilerinden gelen kesme kuvvetinin payı artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı dinamik kesme kuvveti büyütme değerlerinin artan deprem yükü azaltma katsayısı ve artan yapı periyodu ile artması beklenen bir durumdur. Bunun yanında perde yüksekliğince yayılı plastisitenin etkisinin görüldüğü Şekil 6 ve Şekil 8 den anlaşılacağı üzere perdeler için düşük sayılabilecek R=8 ve R=10 dayanım seviyelerinde dinamik kesme kuvveti büyütmelerinin artan periyotla artmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum, düşük dayanım seviyelerinde plastikleşme talebinin perdenin yüksekliğine önemli ölçüde yayılması nedeni ile plastik mod şekilllerinin karmaşık, kesme kuvvetinde artışa sebep olmayacak şekillere dönüşmesi ile açıklanabilir. Esas olarak yapısal olarak kararsız özelliklere sahip perde gibi konsol yapılarda plastikleşmenin yükseklik üzerinde bu denli yayılması nümerik olarak çözüm olmasına rağmen yapının stabilitesi konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. SONUÇ Yapılan çalışmada Türk Deprem Yönetmeliği (2007) ile paralel olarak kullanılabilecek, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan yer hareketini temsil eden yönetmelik ivme spektrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilerek standardize edilmeye çalışılmış yer hareketi kayıtlarına dayanan, dinamik kesme kuvveti büyütmesi ilişkilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla geniş ölçekli bir parametrik çalışma yapılmıştır. Parametrik çalışma kapsamında 8, 12, 16, 20 ve 30 katlı perde yapıları temsil eden tipik perdeler; deprem yükü azaltma katsayıları R=2, 4, 6, 8 ve 10 için 2007 Türk Deprem Yönetmeliği ne göre 1.Derece deprem bölgesi ve Z3 yerel zemin sınıfı gözönüne alınarak kuvvet bazlı yöntemlerden biri olan mod birleştirme metodu kullanılarak tasarlanmıştır. Tasarlanan perdelerin daha sonra zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan analizleri yapılmış ve elde edilen perde taban kesme kuvvetleri tasarım taban kesme kuvvetleri ile oranlanarak dinamik kesme kuvveti büyütmeleri bulunmuştur. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, elde edilmiş bulunan sonuçlara regresyon analizleri yapılarak çatlamış kesit rijitliğine bağlı 1. mod titreşim periyodu (T 1-e ) deprem yükü azaltma katsayısı (R) dinamik kesme kuvveti büyütmesi (β) arasında analitik ilişkiler önerilecektir. Elde edilen dinamik kesme kuvveti büyütme değerlerinin genel olarak artan deprem yükü azaltma katsayısı ve artan yapı periyodu ile artma eğiliminde olduğu ve kuvvet bazlı yöntemler kullanılarak elde edilen tasarıma esas perde taban kesme kuvvetlerinin, plastikleşme sonrasında oluşan yüksek mod etkileri nedeniyle tasarıma esas perde taban eğilme momentleri ile orantılı olmadığı görülmüştür. KAYNAKLAR Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2007), Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Ankara. Blakeley G, Cooney C, Megget M (1976) Seismic Shear Loading at Flexural Capacity in Cantilever Wall Structures, Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering, 8(4): Derecho A, Corley W (1984) Design Requirements for Structural Walls in Multistory Buildings, Proceedings of Eighth World Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, California, July,

10 604 Perde Sistemlerde Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesi Eberhard M, Sözen M (1976) Behavior Based Method to Determine Design Shear in Earthquake-Resistant Walls, Journal of the Structural Division ASCE, 119(2): Eibl J, Keintzel E (1988) Seismic Shear Forces in RC Cantilever Shear Walls, Proceedings of Ninth World Conference on Earthquake Engineering, Kyoto, Japan, 2-9 August, VI/5-VI/10 Eurocode (EC) 8 (2003) Design of Structures for Earthquake Resistance-Part I General Rules, Seismic Actions and Rules For Buildings, European Committee for Standardization, Brussels Gosh S, Markevicius P (1990) Design of Earthquake Resistant Shearwalls to Prevent Shear Walls, Proceedings of Fourth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Palm Springs, California, May, Kabeyasawa T (1987) Ultimate-state design of reinforced concrete wall-frame structures, Proceedings of Pacific Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand Krawinkler H (2006) Importance of Good Nonlinear Analysis, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 15: NZS 4203 (1992) Code of Practice for Structural Design and Design Loadings for Buildings, New Zealand Standard, Wellington Mesa A (2002) Dynamic Amplification of Seismic Moments and Shear Forces in Cantilever Walls, MSc. Thesis, Rose School, Pavia, Italy Rutenberg A (2004) The Seismic Shear of Ductile Cantilever Wall Systems in Multistorey Structures, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 33: Rutenberg A, Nsieri E (2006) The Seismic Shear of Ductile Cantilever Wall Systems and the EC8 Provisions, Bulletin of Earthquake Engineering, 4: 1-21 Senaviratna K, Krawinkler H (1994) Strength and Displacement Demands for Seismic Design of Structural Walls, Proceedings of Fifth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Chicago, Illinois, July,

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, - Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, - October 7, Istanbul, Turkey ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERDE KESME KUVVETİ DİNAMİK BÜYÜTME KATSAYISI

PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERDE KESME KUVVETİ DİNAMİK BÜYÜTME KATSAYISI ÖZET: PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERDE KESME KUVVETİ DİNAMİK BÜYÜTME KATSAYISI İ. Kazaz 1 ve P. Gülkan 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Müh. Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, Çankaya

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN NONLİNEER PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN NONLİNEER PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

PERDE-ÇERÇEVE BETONARME SİSTEMLERDE DEPREM ETKİSİ ALTINDA DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞIN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ. Mehmet Burak YILMAZ

PERDE-ÇERÇEVE BETONARME SİSTEMLERDE DEPREM ETKİSİ ALTINDA DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞIN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ. Mehmet Burak YILMAZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERDE-ÇERÇEVE BETONARME SİSTEMLERDE DEPREM ETKİSİ ALTINDA DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞIN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Mehmet Burak YILMAZ İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ ÖZET: H. Toker 1, A.O. Ateş 2 ve Z. Celep 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 PLANDA PERDE YERLEŞİMİNİN BETONARME PERDE-ÇERÇEVELİ BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CONFIGURATION

Detaylı

BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN

Detaylı

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi ÖZET Özellikle son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yapıların deprem performansının

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri

Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri Çelik Çaprazlı Çerçevelerde Farklı Performans Seviyeleri İçin Sismik Enerji İstemleri Selçuk DOĞRU 1, Bora AKŞAR 2 Bülent AKBAŞ 3, Jay SHEN 4, Bilge DORAN 5 1 Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ÖZET Özlem ÇAVDAR 1, Ender BAYRAKTAR 1, Ahmet ÇAVDAR 1 Gümüşhane Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BETONARME PERDELERİN BETONARME YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİLERİ

BETONARME PERDELERİN BETONARME YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİLERİ 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku-Azerbaijan) BETONARME PERDELERİN BETONARME YÜKSEK BİNALARIN DEPREM

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Bora AKŞAR 1, Selçuk DOĞRU 2, Ferit ÇAKIR 3, Jay SHEN 4, Bülent AKBAŞ 5 1 Araş.Gör., Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Özlem ÇAVDAR 1, Yusuf AYVAZ 2 ozlem_cavdar@hotmail.com, ayvaz@ktu.edu.tr

Detaylı

THE FACTORS AFFECTING TORSIONAL IRREGULARITY IN MULTI-STOREY STRUCTURES

THE FACTORS AFFECTING TORSIONAL IRREGULARITY IN MULTI-STOREY STRUCTURES Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliğine Etki Eden Faktörler C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 4.1 (008) 31 36 4.1 (008) 31 36 ÇOK KATLI YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİNE

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ

YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ ÖZET YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ S. Engin 1, F. Okay 2 ve K. Beyen 2 1 Arş. Gör. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Kocaeli 2 Doç. Dr.,

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: H. B. Özmen 1 ve M. İnel 2 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması

Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May 0, Elazığ, Turkey Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması B. Yön,E. Sayın University of Firat,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi N. MERT/APJES III-I (015) 48-55 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 1 Ezgi SEVİM, 1

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings *

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * Salih İNCETAŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh.Anabilim

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DBYBHY2007 VE FEMA440 DA ÖNERİLEN PERFORMANS NOKTASI BELİRLEME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat

Detaylı

TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi

TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Naci ÇAĞLAR 1*, Hakan ÖZTÜRK 1, Aydın DEMİR 1 ve Abdulhalim AKKAYA 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet İNEL 1, Bayram Tanık ÇAYCI 2, Muhammet KAMAL 3, Osman ALTINEL 4 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Detaylı

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:2,Sayı:2,2012,15-31/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:2,No:2,2012,15-31 BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Taner UÇAR

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM TASARIMINDA FARKLI ANALİZ ESASLI BÜYÜKLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM TASARIMINDA FARKLI ANALİZ ESASLI BÜYÜKLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM TASARIMINDA FARKLI ANALİZ ESASLI BÜYÜKLÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISION OF DIFFERENT ANALYSIS BASED QUANTITIES IN SEISMIC DESIGN OF RC FRAMES Taner Uçar1 a ve Onur Merter2

Detaylı

Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına Etkisi

Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına Etkisi Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 7(1):299-305, 2017 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına

Detaylı

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (1), 145-155, 8 2 (1), 145-155, 8 A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Zülfü Çınar

Detaylı

PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ÖZET: PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ H. Sucuoğlu 1 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email: sucuoglu@metu.edu.tr Günümüz deprem mühendisliğinde yapıların dayanım özelliklerinden ziyade

Detaylı

PERFORMANSA DAYALI SİSMİK TASARIMDA BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİK DÜZEYLERİNİN YAPI PERFORMANSINA KATKISININ BELİRLENMESİ

PERFORMANSA DAYALI SİSMİK TASARIMDA BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİK DÜZEYLERİNİN YAPI PERFORMANSINA KATKISININ BELİRLENMESİ I EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) PERFORMANSA DAYALI SİSMİK TASARIMDA BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİK DÜZEYLERİNİN YAPI PERFORMANSINA KATKISININ BELİRLENMESİ Hasan Şahan AREL

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı Zemin Etkileşimi

Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı Zemin Etkileşimi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Yumuşak Kat Düzensizliği olan Betonarme Binalarda Yapı

Detaylı

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING Earthquake Resistant Design Haluk Sucuoğlu Basic steps in Earthquake Resistant Design Calculation of earthquake forces (V t ) Reduction of earthquake forces (R) Applying

Detaylı

Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi

Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkmen Süleyman Demirel Üniversitesi mustafaturkmen@sdu.edu.tr Osman Kelle İnşaat Yüksek Mühendisi osmankelle@gmail.com

Detaylı

1502 TİPİ AFET KONUTUNUN NONLİNEER STATİK İTME ANALİZİ VE DEPREM HASARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1502 TİPİ AFET KONUTUNUN NONLİNEER STATİK İTME ANALİZİ VE DEPREM HASARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1502 TİPİ AFET KONUTUNUN NONLİNEER STATİK İTME ANALİZİ VE DEPREM HASARININ KARŞILAŞTIRILMASI NONLINEAR STATIC PUSHOVER ANALYSIS OF 1502 TYPE DISASTER BUILDINGS AND COMPARISON EARTHQUAKE DAMAGE Fikret KURAN

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ

ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, 009 ÇOK KATLI BETONARME BİNALARDA ZEMİN SINIFINA GÖRE DEPREM PERDESİ ORANININ TESPİTİ Burak YÖN * Hümeyra ŞAHİN ** Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: O. Öztürkoğlu 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet DEPREM EKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN AŞIMA GÜCÜNÜN EKİSİ M. ELMAS 1,. KARABÖRK 2, D. MERCAN 3 Özet 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Adapazarı nda yapılan incelemelerde bir çok yapıda aşırı düşey

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ

FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 497-506 TEKNOLOJİ FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ Ömer ÖZKAN * Özgür MURATOĞLU ** * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Alaplı Meslek Yüksek Okulu,

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPININ DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPININ DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 5-7 Eylül MKÜ HATAY BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BETONARME ÇERÇEVELİ YAPININ DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET: O. Tunca ve E.M. Güneyisi Yüksek

Detaylı

İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI

İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI 488 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI 1 Özgür ÖZKUL, 2 Hatice KARAYİĞİT, 3 J. Erdem ERDOĞAN Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:12

Detaylı

BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI

BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - Ekim DEÜ İZMİR ÖZET: BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI F.S. Alıcı, K. Kaatsız ve H. Sucuoğlu

Detaylı

Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi

Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(),19-115 Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi M. SİVRİ 1, F. DEMİR, A. KUYUCULAR 3 1,

Detaylı

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA Vesile Hatun Akansel 1, Ahmet Yakut 2, İlker Kazaz 3 ve Polat Gülkan 4 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu

Detaylı

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 191-201 ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ EARTHQUAKE BEHAVIOR EVALUATION OF R/C STRUCTURES STRENGTHENED

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ*

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ* NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES Armağan KORKMAZ* *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Çünür, Isparta armagan@mmf.sdu.edu.tr ABSTRACT Performance based

Detaylı