V. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ"

Transkript

1 V. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ 20 HAZİRAN 22 HAZİRAN 2013 ANA TEMA: EĞİTİM VE EĞİTİM DENETİMİNDE YENİ PARAGDİGMALAR KAHRAMANMARAŞ 2013

2 V. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ 20 Haziran 22 Haziran 2013 KONGRE DÜZENLEME KURULU Yrd. Doç. Dr. Mahmut SAĞIR (Başkan) Yrd. Doç. Dr. İzzet DÖŞ (Başkan Yardımcısı) Doç. Dr. Hasan Güner BERKANT Yrd. Doç. Dr. Orhan ERCAN Bilim Uzmanı Nermin TAŞCIOĞLU Bilim Uzmanı Yusuf Ziya ACUN Mehmet GÜLER Zülküf DARCAN KONGRE SEKRETERYASI Sıddık DOĞRULUK Doğuhan ATEŞ Elif DURAK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş

3 20 HAZİRAN 2013 AÇILIŞ PROGRAMI Yer: ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU 20 HAZİRAN 2013 Perşembe KONGRE KAYIT AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI PROTOKOL KONUŞMALARI Ara ÇAĞRILI KONUŞMACI: I Yer: SALON 1 20 HAZİRAN 2013 Perşembe ÇAĞRILI KONUŞMACI I Prof. Dr. Douglas MITCHELL California Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar Öğle Yemeği

4 OTURUM 1 Yer: SALON 1 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL Okullarda Yürütülen Rehberlik Ve Denetim Çalışmalarına İlişkin Denetçi Ve Öğretmen Görüşleri İdris ŞAHİN Türkiye de Denetim Yapısının Yeniden Oluşturulması: Model Önerisi Ahmet Turan KURŞUN Denetim Raporlarına Göre Bir Okulun Süreç İçerisinde Değerlendirmesi Mustafa YAVUZ, Deniz DERİNBAY İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Mobbıng (Bezdiri) Kavramının İncelenmesi Sevinç PEKER, Remzi YILDIRIM, Gülenaz SELÇUK, Nurhayat ÇELEBİ, Ergül DOĞRU Ara Eğitim Denetmenlerinin Kurumlarda Yaptıkları Rehberliğe Yönelik Bir Model Önerisi Hasan Hüseyin SELVİ, İlhami SARIÇAM,Nermin TAŞCIOĞLU Eğitim Denetimi Ne Zaman, Ne Kadar, Nasıl Yapılmalı?: Bir Model Önerisi Deniz DERİNBAY Yer: SALON 2 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Cengiz AKÇAY İsveç, İrlanda Ve Portekiz de Eğitim Denetimi Adem BEYHAN Öğretmen Değerlendirilmesi: Model Önerisi AdemBAYİRLİ Denetimin Etkililiğinin Denetim Tebliğlerine Göre İncelenmesi: Bir Durum Çalışması Ali ÜNAL Ara Eğitim Denetmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Mahmut SAĞIR, Orhan ÇELİK, Abdulkadir ÇELİK Riskli Bölgelerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma Esra KARABAĞ KÖSE, Mustafa ŞAHİN, Şenay AYDIN, Hatice AKGÜL Okul Rehberlik Servislerinin Denetimine İlişkin Rehber Öğretmen Görüşleri Nevzat AVŞAR, Ş.Muhittin MISIROĞLU

5 Yer: SALON 3 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜLER İl Eğitim Denetmenlerinin, Rehberlik Ve Denetim Çalışmaları Sırasında, Alanlarındaki Öğretmenlere Sınıf Yönetimi Konusundaki Etkileri (Yozgat İli Örneği) Zuhal İNCE, Eşref NURAL Eğitim Örgütlerinde Denetmen, Yönetici Ve Öğretmen İletişiminde Bir Sosyal İletişim Yolu Dedikodu: Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları Yar Ali METE Korku Kültüründe Sosyal Yurttaşlık Bilinci Ali GÜLER Ara İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler Hakkındaki Düşünceleri NurhayatÇELEBİ, Köksal BANOĞLU, Gültekin GÖÇME Eğitim Denetiminde Yapısal Sorunlar: Denetçi-Denetmen Ayrımı Celal GÜLŞEN, Aysel ATEŞ, Emine Gürer BAHADIR Yeniliklerin Yayılması Kuramı Bağlamında Eğitim Denetmenlerinin Teknoloji Kullanma Eğilimleri Ve Nedenleri Mehmet SİNCAR, Mehmet Durdu KARSLI Yer: SALON 4 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan AYDIN Müze Ziyareti İçin Öğretmen Etkinlik Planı (Malatya Arkeoloji Müzesi Örneği) Yüksel GÖĞEBAKAN Çağdaş Bir Danışma Ve Denetim Aracı Olarak Alo 147 Uygulamasının Değerlendirilmesi (Uşak İli Örneği) İbrahim ÇANKAYA, Sinan YÖRÜK, Çetin TAN, Alpaslan AKPINAR Okullarda Yapılan Maddi Yardımların Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Yunus GÖKÇELİ Öğretmenlerin Karara Katılımı Ve İş Doyumu Arasındaki İlişki Zülfü DEMİRTAŞ, Müslim ALANOĞLU Türkiye de Mesleki Teknik Orta Öğretimde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mutlu ASLANTÜRK Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik Rollerine İlişkin Öğretmen, Müfettişlerinin Görüşleri Mustafa DEMİR Yönetici Ve Eğitim Ara

6 Yer: SALON 5 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DUMAN Öğrencilere Yönelik Serbest Kıyafet Uygulamasının Ortaöğretim Kurumlarında Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler Ve Veliler Tarafından Değerlendirilmesi Mete TAN, İzzet KAPLAN İl Eğitim Denetmenlerinin Dinleme Becerilerine İlişkin Algılarının Analizi Atila YILDIRIM Eğitim Denetmenlerinin Mesleklerine İlişkin Düşünceleri Ve Beklentileri Suzan CANLI, Hasan DEMİRTAŞ Ara Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri Münir ŞAHİN, Mehmet ÜSTÜNER Eğitimimizin Çatlakları Feyzi OĞUZ - Gökhan İnayet ÇUHALI Eğitim Denetiminde Farklı Yaklaşımlar F.Meral ÇAKIR, Deniz EYSENBOĞA Yer: SALON 6 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı:Doç.Dr. Hasan Güner BERKANT Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Hasan Güner BERKANT, Zehra SÜRMELİ Bir Eğitim Sorunu Olarak; İş Dünyasından Kopuk Bir Öğrenme Atmosferi Şebnem TRABZONLU, Sevil ÜLKÜ Eğitim Denetmenlerinin Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Destek Algıları (İstanbul Örneği) Süleyman GÖKSOY, Engin EMEN, Cabbar AKSOY Ara İşe Yeni Atanan Eğitim Denetçilerinin Yetiştirilmesinde Mentorluk Modeliyle İlgili Olarak Eğitim Denetçilerinin Görüşleri Sevilay ŞAHİN, Tuba AYDIN, Çiğdem ÇAKIR, Gökçe ÖZDEMİR Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen Bakış Açısıyla Denetim Faaliyetleri Muhammed ÖZTÜRK,Abdullah ÖZTÜRK Okul Mimari Yapılarının Olumlu/Olumsuz Yönleri ve İnsan Psikolojisine Etkileri Menderes ÇAMLI, Remzi TEMİZYÜREK

7 OTURUM 2 Yer: SALON 1 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Battal ASLAN Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Örgütsel Adalet Algıları Ve Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi Ayşegül KADI, Nazan TELLİ, Gülenaz SELÇUK, Remzi YILDIRIM, Masum OCAK, FisunSEÇKİN Cumhuriyet in İlk Yıllarında Eğitimde Denetim Anlayışı ( ) Nurhayat ÇELEBİ, H. Tezer ASAN Denetim Yoluyla Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri: Bir Model Önerisi Özden EKİNCİ, Atila YILDIRIM Eğitim-Öğretim Yılında İlkokul 1. Sınıfa Başlayan, Aylık Öğrenciler İle 72 Ay Ve Daha Üzeri Öğrencilerin, Özbakım Kazanımları, Sesleri Tanıma-Okuma- Yazma-Birleştirme Kazanımları, Öğretim Yılı Başında Uygulamaya Konulan 12 Haftalık Uyum Programı Kazanımları Ve Liderlik Yapabilme Kazanımlarının Düzeyleri Açısından Fark Olup/Olmadığının Sınıf Öğretmenlerince Değerlendirilmesi. İzzet KAPLAN, Mete TAN Ara Sınıf İçi İletişimi Etkileyen Unsurlar İbrahim AKDAĞ, Mesut ARGUZ Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi İ.Bakır ARABACI, Aysel NAMLI Yer: SALON 2 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK Ortaokul Fen Ve Teknoloji Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hülya CEYLAN Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Eğitim Fakülteleri İle İlgili Görüşleri Talip ÖZDEMİR, Ahmet BOZAK, Durmuş SERASLAN Değişen Eğitim Sistemimizde Denetmenlerin Niteliklerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Arzu YELPAZE, Nurgül KOÇAK Ara Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ümran ASLAN, Murat BAĞLIBEL Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanma Düzeyi (Ankara İli Örneği) Fethi TURAN, Nadir ŞAHBAZ, İsmail ÇELEBİ Denetmenlerin Beden Diline İlişkin Olarak Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi A.Faruk YAYLACI; İsmail AYDOĞAN, Erkan TABANCALI

8 Yer: SALON 3 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DUMAN Derslerde Akıllı Tahta Kullanılmasının Öğrenmeye Etkisi İle İlgili Lise Öğrencilerinin Görüşleri İsmail PAKSOY Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Betül ATICI, Betül UFAKMERCİMEK Öğretmenlerin İl Eğitim Denetmenlerinin Görev Alanları Hakkındaki Görüşleri Habib ÖZGAN, Durdu Mehmet BAYRAKTAR, Mustafa Cüneyt ARSLAN Denetimde Bulunan Eğitim Denetmenlerinin Öğretmenlerin Üzerindeki Olumlu/Olumsuz Yönleri Ve Psikolojik Etkileri Mahmut KORKMAZ, Harun AÇIKGÖZ Ara Türk Eğitim Denetim Sistemi İle AngloSakson Ülkelerdeki Eğitim Denetim Sistemlerinin Karşılaştırılması Abdulkadir DURSUN, Esra DURUPINAR Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılmasının İncelenmesi Nimet KÜÇÜKÖNDER, İbrahim KIR Yer: SALON 4 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU Öğretmenin Mesleki Gelişiminde Denetimin Rolüne İlişkin Öğretmen Algıları (Ankara, Etimesgut, 56. Eğitim Bölgesi Örneği) Bülent DEMİRTAŞ Görev Yaptıkları Yerleşim Birimine Göre İlköğretim Okulu Yöneticileri Ve Öğretmenlerinin Okul Kültürüne İlişkin Algıları Süleyman Barış ARSLAN, Hüseyin DALBUDAK Ortaokul Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Algılarına Yönelik Bir İçerik Analizi İlker ALTINOK, Mevlüt SOĞAN Ara Branş Dışı Denetmen Tarafından Denetlenen Öğretmen Görüşleri Malik Ejder KUZUGÜDEN, Gönül SÖYLER İl Eğitim Denetmenlerinin Ortaöğretim Kurumlarını Denetlemelerine İlişkin Eğitim Denetmenleri Ve Ortaöğretim Kurum Müdürlerinin Görüşleri Bahri AYDIN, Nuri AKGÜN, Mahmut Remzi SOYSAL Öğrencilerin Devamsızlık Nedenleri Gökçen GÜLEGÜL, Hülya UZUN AYDOĞMUŞ

9 Yer: SALON 5 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜLER Okullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının Öğrenciler Üzerindeki Algılanan Etkilerine İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşleri İsmail KAHRAMAN, Hüseyin KARACAN Riskli Bölgelerde Görev Yapan Öğretmenlerde İş Doyumu Esra KARABAĞ KÖSE, Melek AY DUMLUPINAR, Nermin CAN, Zehra CEYLAN Öğrencilerin Denetimi Konusunda Paydaş Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nail YILDIRIM, Asuman GÜRBÜZLER, Özlem SÖĞÜT, Arzu BUCAK, Aslı MELETLİOĞLU, Ayşenur DEMİRCİ, Sevgi ŞAHİN, Gani ARSLAN, A. Kerem CANAZ, H. Burak ALTINSOY, Osman DÜZGÜN, Ali DURAN Ara Stajyer Öğretmenlerin Yetiştirilme Sürecinde Hizmetiçi Temel Eğitim Ve Hazırlayıcı Eğitim Kurslarının Etkililiği Ramazan CAN, Mehmet ÖZTÜRKMEN İnternet Üzerinde Oluşturulan Forum Ortamının Etkin Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknolojiye Yönelik Başarı Ve Tutumları Üzerine Etkisi Nuray İNCİ, Hilmi ERTEN Okul Yöneticileri Ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Düzeyinin İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi (Nitel Bir Çalışma) Soner DOĞAN, Celal Teyyar UĞURLU, Tutku YILDIRIM, Erol KARABULUT Yer: SALON 6 20 HAZİRAN Perşembe Oturum Başkanı: Doç.Dr. Hasan Güner BERKANT Adana İlinde Görev Yapan Öğretmenlerden Branş Değişikliği Yapanların Yeni Branşıyla İlgili Memnuniyet Algıları, Karşılaştıkları Sorunlar İle Çözüm Önerilerine Yönelik Öğretmen Ve İl Eğitim Denetmenleri Görüşleri Nelerdir? Ne Düzeyde Farklılık Göstermektedir Oğuz KAYA,Mustafa Kemal ARAS,Özhan Kadir KAYA Eğitim Denetiminde Yeni Bir Eğilim: Okul Öz Değerlendirmesi Kıvanç BOZKUŞ, Yüksel GÜNDÜZ Yüzyılda Kaliteli Öğretmen Yetiştirme Rasim ÖZYÜREK Ara İzmir de Bulunan Resmi Özel Eğitim Kurumlarında Ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin, İl Eğitim Denetmenlerini Değerlendirmelerine İlişkin Görüşleri Ve Önerileri Mehmet GÜMÜŞ, İzzettin AYAN, Tolga Nasuh ARAN, Bektaş ÇETİN Ortaokul Öğrencilerinin Denetim Olgusuna İlişkin Görüşleri Temel ÇALIK, Fatma KALKAN, Emine DAĞLI Derse Geç Kalan Öğrenci VE Öğretmenlerin Sınıf İklimine Etkileri Osman AYDEMİR, İrfan KOYUNCU

10 AÇIK OTURUM Yer: SALON 1 20 HAZİRAN 2013 Perşembe AÇIK OTURUM ModeratörProf.Dr. Feyzi ULUĞ Dünden Bugüne Eğitim ve Eğitim Denetiminde Güncel Sorunlar

11 21 HAZİRAN 2013 OTURUM 3 Yer: SALON 1 21 HAZİRAN 2013 Cuma Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL Eğitim DenetmenlerininZorunlu Yer Değiştirme Uygulamasına İlişkin Bir Değerlendirme Salih Paşa MEMİŞOĞLU, Mete SİPAHİOĞLU İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki İş Doyumu Mehmet SARI Öğretmen, Veli Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Sorunlar: Nitel Bir Araştırma Seçil Eda KARTAL, Ramazan YİRCİ, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Ara Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Esnasında Eğitim Denetmenlerinden Beklentileri Mahmut SAĞIR, Neytullah KARAKURT, Kazım ŞAHİN Okul Kültürünün Oluşumunda Müdürün Üstlendiği Roller Zeynal ŞAHİN Karşılaştırmalı Eğitim Denetimi Abdulkadir YÜKSEL, Mehmet KUŞCU, Turan TOKER Yer: SALON 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Battal ASLAN Velilerin Özel Okulları Tercih Nedenleri Mustafa GÜNGÖR, Doğan KAMAN İlkokula Kayıt Yaşının 60 Aya Düşürülmesinin Öğrencilerin Hazırbulunuşlulukları Üzerindeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Serhat DOĞAN, Hakan KABAK Yönetici Ve Öğretmenlerin Uygulaması Hakkındaki Görüşleri Cuma KURT Ara Soruşturma Yapılan Bir Kurumdaki Öğretmenlerin Denetime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Salih HÜLÜR, Hakan VİCDAN Öğretmen Yönetim Ve Rehberliğinde Öğretmenlerin Yönetim Ve Öğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesi Bilal AVAN, İsmail YALIN Değişim Ve Yeni Eğitim Paradigması Nursel ELGİN

12 Yer: SALON 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Münevver ÖLÇÜM ÇETİN Bir Denetim Felsefesi Gereksinimi A.Faruk YAYLACI Öğretmen Adaylarının Öğretmen Atamalarına İlişkin Görüşleri Nimet KÜÇÜKÖNDER Eğitim Denetmenlerince Denetlenen Ortaöğretim Kurumlarının Denetimi Konusunda Eğitim Çalışanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ceyhun DUR, Nail YILDIRIM,, Halis NURAL, Vahdettin OĞUZ, Levent YAZICI Ara Öğretmen Adaylarının Denetime Denetmene Ve Denetlenene İlişkin Metaforik Algıları Zülfü DEMİRTAŞ, Gökhan KAHVECİ Eğitim Denetmenlerinin Denetim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Gani ARSLAN, H. Burak ALTINSOY, Uğur AKIN, Bahadır ATLI Okullarda Yaşanan Örgütsel Değişim Sürecine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Nitel Bir Çalışma) Celal Teyyar UĞURLU, Soner DOĞAN, Metin ÇETİNKAYA, İbrahim DAĞDELER Yer: SALON 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR Çağdaş Denetim Yaklaşımlarının Türkiye de Uygulanabilirliğine İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Görüşleri Mehmet KARAKUŞ, Tuba YAVAŞ İl Eğitim Denetmenleri Görüşüyle İlk Yılında Sistemi Adem ÇİLEK, İbrahim YAVUZ, Ülkü ÖZDEMİR, Mustafa SOYSAL Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Öğretim Sürecini Ve Öğrencileri Denetleme Ve Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Algıları Ergün RECEPOĞLU Ara Eğitim Denetiminde Mentorlük Becerileri Sezai KEKLİCEK, Bülent AYGÜN Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi Ömer YILAYAZ, Pınar BUZLUDAĞ Eğitimde Kılık Kıyafet Zorunluluğunun Öğretmen Üzerindeki Olumlu/Olumsuz Yönleri, Psikolojik Ve Akademik Başarıya Etkisi Ahmet BAŞCI

13 Yer: SALON 5 21 HAZİRAN 2013 Cuma Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI İç Denetim Modelinin Milli Eğitim Bakanlığında Benimsenme Ve Uygulanabilirliğine İlişkin İl Eğitim Denetmenlerinin Görüşleri Ankara İli Örneği Adem YAMAN, Barış GÜLSEVER Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin Liyakat İlkesine Uygunluğu İbrahim KOCABAŞ, Metin AKGÜN, Ahmet Alper KARAGÖZOĞLU Devamsızlık Sorunlarının Giderilmesi Erşat YILDIZHAN Ara Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Ve Yeterlik Düzeyleri: İlköğretim Settar YİĞİT, Atilla DURNA Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Yöneticilerin Uyguladıkları Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Remzi SEVİM Okul Temelli Mesleki Gelişimde Adana Örneği Metin ERDURAN-Gönül ERTAŞ Yer: SALON 6 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra ÜNAL Avrupa Denetim Sisteminde Okul Öz Değerlendirmenin Artan Rolü : İrlanda Örneği K.Funda NAYİR,GerryMCNAMARA Eğitim Sistemimizde Yeni Yönelimler Duygu ÇELİK, Emine BAL Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Yeni Model Önerisi Süleyman TEMİZ, M. Duran ÖZNACAR Ara 60/66 Aylık Çocukların Okul Olgunluğu Ve Okula Hazır Bulunuşlukları Ayşegül ŞAHİNER Türk Eğitim Sistemine Eleştirisel Bir Yaklaşım Eğitim Sorunları Nuri YILDIZ Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Yöneticilerin Uyguladıkları Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Derviş YOLDAŞ

14 ÇAĞRILI KONUŞMACI II Yer: SALON 1 21 HAZİRAN 2013 Cuma ÇAĞRILI KONUŞMACI II Ara Liesbet CRIEL (Belçika Eğitim Denetmeni) Belçika da Eğitim Denetim Sistemi

15 OTURUM 4 Yer: SALON 1 21 HAZİRAN 2013 Cuma Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin Kurum Denetimi Sorunlarına İlişkin Görüşleri Nelerdir? Celal Tayyar UĞURLU, Ahmet BAYAR, Fazlı KARASLAN İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Kavram Öğrenmeye Etkisi Ömer YILAYAZ, Filiz VAROL, Pınar BUZLUDAĞ Denetçinin Denetlenmesi: Bir Model Önerisi Eray DEMİRÇELİK, Mehmet YILMAZ, Mete SİPAHİOĞLU Türkçe Dersinde Drama Çalışmalarının Öğrencilerin Konuşma Becerisine Ve Kendilerini İfade Etme Becerisine Etkileri Cuma Ali GÜL, Mehmet Tarık MART Öğle Yemeği Kesintili Zorunlu Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi Ve Getirmiş Olduğu Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet BÜLBÜL, Mustafa Mutlu KURT Rehberlik Ve Denetim Sürecinde İl Eğitim Denetmenleri Kaynaklı İletişim Engellerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Necmi GÖKYER, Murat TUNCER Yer: SALON 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Niyazi CAN Yeni Paradigmalara Göre Okul Yöneticisinin Değişen Rolleri Adil BAYER, Ahmet TÜRKÖZ Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Temel Sorunların İncelenmesi Aykar TEKİN BOZKURT, Gökçe ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Ve Teknik Eğitim Fakültesi Bulunan Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Plan Çerçevesinde Genel Ağ Erişim Adreslerinde Vizyon Ve Misyon Bildirgelerine Yer Verip Vermemeleri İle İlgili Bir Çözümleme Mehmet Fatih DİNÇASLAN, Mahir KEÇE Öğle Yemeği Milli Eğitim Denetçilerinin Risk Odaklı Kurum Denetim Modelini Benimseme Ve Okullarda Uygulanabilir Bulma Düzeyleri İlke KATİPOĞLU, Şakir ÇINKIR Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Denetmenleri Tarafından Gerçekleştirilen Teftiş Ve Rehberlik Etkinliklerine Yönelik, Rehberlik Ve Mesleki Yardıma İlişkin Görüşleri Ergün RECEPOĞLU, Hüseyin KOCAMAN, B. Ünal İBRET, Kırsal Alanda Yaşam Sorunları Ve Eğitime Etkisi Bülent TOPALOĞLU

16 Yer: SALON 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK İl Eğitim Denetmenlerinin Eğitim Denetiminin Geleceğine Yönelik Görüşleri Tuba YAVAŞ, Mehmet Şakir ULUDAĞ, Cahit KARADENİZ, Hülya DURAK, İsmail DURAK, Münire DEVECİOĞLU Okul Müdürlerinin Karar Verme Süreçlerinde Değerlerin Etkisi Necati ÖZTÜRK, Zakir ELÇİÇEK, Habib ÖZGAN Okul Yöneticilerinin Sınıf İçi Denetim Yeterlikleri İlhami SARIÇAM, Kamil YILDIRIM Öğle Yemeği Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Tülay ÜZEL Eğitim Yönetiminde Değer Kavramının Önemi Ve Bu Kavramın Yönetim Başarısına Etkisi Süleyman ERSOY, Halit SUÇATI Öğretmenlerin Okul Memnuniyeti Üzerinde Onların Bireysel Ve Kurumsal Özelliklerinin Etkisi Kamil YILDIRIM, İlhami SARIÇAM Yer: SALON 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra ÜNAL Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Meteforik Algıları Hülya ŞAŞ Öğretmenin Mesleki Gelişiminde Eğitim Denetmenlerinin Rolü Ve Etkisi (Isparta İli Örneği) Erhan BULUT, Ömer ÇELİKKOL Okulöncesi Eğitimde Maria Montessori Metodu Raziye PEKŞEN AKÇA Öğle Yemeği Okul Veli Öğretmen Diyalogunun Okul İklim Ve Kültürüne Etkisi Ebubekir SAĞIR Eğitimi Eğitimleştirmenin Önemi Hakan ACAR, Süleyman ÇAVDIR Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Ve Öğrencilerin Kendilerini Yazılı Olarak İfade Etme Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar (Alan Araştırması Kahramanmaraş Örneği) Resul KÖSE

17 Yer: SALON 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI Türkçe, Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ders Öncesi Ve Ders Esnasında Zamanın Etkili Yönetimine İlişkin Davranışları Serdar HAKVERDİOĞLU, Tevfik ARSLANHAN Bir Değişme(me) Hikayesi: Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algılar Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Muhammed Mehmet MAZLUM Eğitim Denetiminin Diğer Kamu Kurumlarındaki Denetimle Karşılaştırılması Zafer TAŞUK, Süleyman AKAY Öğle Yemeği Türkiye de Eğitimin Finansmanı Ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemine (TEFBİS) İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Ve Yaşadıkları Sorunlar Ali BALCI, İnci ÖZTÜRK Yönetim Kuramlarının, İnsanın Yaratılış Fıtratı Ve Sosyolojisine Uygunluğu Kasım KOCABAŞ, Cuma SAĞIR Zorunlu Eğitim Sistemi Ramazan SU Yer: SALON 6 Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL Kıyaslamanın (Benckmarking) Eğitim Denetiminde Uygulanabilirliği İzzet DÖŞ, Remzi Burçin ÇETİN İl Eğitim Denetmenlerinin Sanatsal Denetimin Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri Tuba YAVAŞ- Enes ELBAY-Emine KINIK-Hatice SÖZÜDOĞRU-Ahmet SAYGI Nitelikli Okul Müdürü Seçiminde Yeni Yaklaşımlar Erdal Şahin GEDİKOĞLU, Muhammet BOZKURT Öğle Yemeği Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik Rollerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri Münevver ÇETİN, Sinem ERENER Türkiye de Eğitim Denetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yüksel GÜNDÜZ, Ertuğ CAN İl Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri Ve Bu İlkelere Uyma Düzeyleri Ahmet KAYA, Refik BALAY, Sara GÜVEN, Halil KARADAŞ

18 KONFERANS I-II Yer: SALON 1 21 HAZİRAN 2013 Cuma Konferans I Prof.Dr. Ayhan AYDIN Yönetimde İnsan İlişkileri Yer: SALON Konferans II Ara Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU Öğretimde İlkeler Sorunu

19 OTURUM 5 Yer: SALON 1 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Niyazi CAN Anaokulu Öğretmenlerinin Eğitim Denetiminin Süreçsel Sorunlarına İlişkin Görüşleri M. Cevat YILDIRIM, C. Teyyar UĞURLU, Meral GÜVEN İl Eğitim Denetmenlerinin Mentörlük Uygulamasına Yönelik Görüşleri Tuba YAVAŞ, Harun EZER, Mustafa TAŞÇIOĞLU, Murat ARSLANTAŞ, Erdem OKTAYGİL, Mehmet Ali ÇOBAN Eğitim Denetmenlerine Göre Kadın Yöneticiler Mehmet YILMAZ, Eray DEMİRÇELİK, Mete SİPAHİOĞLU Ara Aday Öğretmenlerin Öğretmen Olmadan Önce Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Durumunun İncelenmesi Zakir ELÇİÇEK, Necati ÖZTÜRK, Habip ÖZGAN Öğretimsel Denetim Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Abdurrahman İLĞAN Risk Tabanlı Denetim Ve Eğitim Örgütlerine Uygulanması Akif KÖSE Yer: SALON 2 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Recep Cengiz AKÇAY Öğretmen Motivasyonunu Etkileyen Sınıf Dışı Faktörlerin İncelenmesi Metin DOĞRU, Yılmaz ARARAT Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Denetmeni Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Sevde ŞİMŞEK, Başak EROĞLU TORAMAN Millî Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürleri Ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Antalya İli Örneği) Kemal KAYIKÇI, İsmail KILIÇ, İzzet ÖZDEMİR Ara Öğretmenlerin İş Doyumlarının Çatışma Yönetimi Ve Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi Mustafa TERCAN, Ayşegül KADI Türkiye Teftiş Sisteminin Aksayan Yönleri Ve Avrupa Teftiş Sistemiyle Karşılaştırılması Samet KAÇIRANLAR, Yücel ŞANLITÜRK Eğitimde Denetimin Amaç Ve İlkeleri Hasan Basri ARSLAN, İbrahim DEMİR

20 Yer: SALON 3 Oturum Başkanı: Doç.Dr. Abdurrahman BORAN Yöneticilerin Kullandıkları İkna Ve Etkileme Teknikleri Bayram Murat KURŞUN, Murat Ergin MİDEOĞLU Örgütsel Stres Yusuf BULANIK, Mehmet SEVMEZ Öğretmenlerin Okul Yöneticilerine Uyguladıkları Psikolojik Yıldırma Uygulamaları Ve Etkileri Habib ÖZGAN, Mevlüt KARA, Mustafa Cüneyt ARSLAN Ara Ortaöğretim Kurumları Müdürlerinin Kurumlarının Denetimine İlişkin Eğitim Denetmenlerinden Beklentileri Mehmet GÜLER, Yakup ASLAN Etkili Okullardaki Öğretmenlerin Örgüte Bağlılığı Ve İş Tatmini Muhammet ÇEVİK,Mehmet Akif COŞKUN Denetim Sırasındaki Okul İkliminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi Vural GÖK, Ragıp ELMALI Yer: SALON 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ Yükseköğretim Düzeyinde Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Karşılaşma Durumları Mine AKBEN, Nazmiye ANTEPLİ Yeni Eğitim Sisteminin Uygulanabilirliği Hususunda Okul Yöneticilerinin Beklenti Ve Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yasin FIRAT Okul Yöneticilerinin Gelişimsel Değerlendirilmesine Yönelik Okul Yöneticilerinin Bakış Açıları Betül BALKAR, Sevilay ŞAHİN Ara Okulöncesi Eğitimde Kariyer Gelişimi Hanife AKGÜL Türkiye de Eğitim Yöneticiliği Anlayışının Değiştirilmesinin Gerekliliği Akif ZEYBEK, Bekir ÇADIRLI Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması Ve Sorunları Süleyman KARAGÖZ, Ramazan POLAT, M. Zahid AYDEMİR

21 Yer: SALON 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esergül BALCI Etkili Öğretmen Özellikleri İzzet DÖŞ, Ahmet Cezmi SAVAŞ Eğitim Denetmenliği Ve Koçluk İnci BALCI Özelleştirme Ve Eğitime Yansımaları Turan Akman ERKILIÇ İl Eğitim Denetmenlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Tutum Ve Değerlendirmeleri Kemal KAYIKÇI, Ozan YILMAZ, Ahmet ŞAHİN Ara İlköğretim Okullarında Yaratıcı Örgüt Kültürü Oluşturmada Yönetici Rollerinin Değerlendirilmesi Uğur AKINCI Eğitim Denetiminde Yeni Bir Model ; Sürekli/Devamlı Denetçi Yapısı Mehmet Emin ÖNDER, İzzet DÖŞ Yer: SALON 6 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN Yöneticilerin Teknolojik Yeterlilikleri Hüseyin ASLAN, Süleyman GÖKSOY, Damla ASLAN Yeni Zelanda Eğitim Ve Denetim Sistemi Ali ARSLAN, Funda GÖREN Kenya Eğitim Ve Denetim Sistemi Cem GÖREN, Gönül ARSLAN Ara İlköğretim Eğitim Denetmenlerinin Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı Ve Öğretmenlerin Teknoloji Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi EsmahanAĞAOĞLU, Seda YILMAZ, Serpil YILDIZ, Köksal BANOĞLU Ortaöğretim Kurumlarında Yapılan Denetimin Okul Başarısı Ve Gelişimi Üzerine Etkisi Ahmet KAYA, Refik BALAY, Müslüm KARAKUŞ, Halil KARADAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri İzzet DÖŞ, Gamze KETEN

22 KONFERANS III - IV Yer: SALON 1 21 HAZİRAN 2013 Cuma Konferans III Prof.Dr. Servet ÖZDEMİR Türkiye de Okul Nereye Gidiyor? Yer: SALON Konferans IV Ara Yrd.Doç.Dr. Ayhan URAL Okula Eleştirel Eğitim Üzerinden Bakmak

23 OTURUM 6 Yer: SALON 1 Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Mahmut SAĞIR Okul Müdürlerinin İl Eğitim Denetmenleri Tarafından Yapılan Sınıf İçi Denetim Çalışmaları Hakkındaki Görüşleri Kemal KAYIKÇI, Ahmet ŞAHİN, Gökhan CANTÜRK Okul Öncesi Eğitimden Ailelerin Beklentileri İzzet DÖŞ, Gamze KETEN İl Eğitim Denetmenlerinin Liderlik, Yöneticilik Ve Rehberlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ahmet KAYA, Refik BALAY, Ayşegül TAŞDEMİR Müdürlerin Ders Denetimine Dair Öğretmen Görüşleri Münevver YALÇINKAYA, Murat ARSLAN, Ali İhsan YANAR, Aysun Akçay GÜNGÖR Toplam Kalite Uygulamalarının Köy Okullarında Uygulanabilirliği İsmail BOYRAZ Avrupa Birliğindeki Bazı Ülkelerde Ve Türkiye de Eğitim Denetmenlerinin Seçilmesi Ve Yetiştirilmesi Erkan ERSOY, Mehmet Durdu KARSLI Yer: SALON 2 Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr.İzzet DÖŞ Aday Öğretmenlerin Denetim Kavramına İlişkin Algıları Mukadder Boydak ÖZAN, Gönül ŞENER, Hakan POLAT MentörlükUygulamasında Aday Öğretmenlerin SummatifVe Formatif Değerlendirilmesinde Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi Ahmet Cezmi SAVAŞ, İzzet DÖŞ, Bülent DÖŞ Öğretmen Algılarına Göre Denetmenlerin Etik Davranışları Ve Denetim Yeterlilikleri Zülfü DEMİRTAŞ,Songül KARABATAK, Özkan KÜÇÜK Öğretmenlerin Teftişe Yönelik Stres Sebepleri Ve Stres Belirtileri Niyazi CAN, İpek BÖNCEOĞLU İlk Ve Ortaokul Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri Nilgün MÜJDECİ İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik Ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıtar KESER, İbrahim KOCABAŞ

24 Yer: SALON 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Münevver ÖLÇÜM ÇETİN İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin, İl Eğitim Denetmenlerinin Ders Denetimi Konusundaki Görüş Ve Beklentileri Abdurrahman BORAN Portfolyo Değerlendirmenin Öğretmenler Üzerinde Uygulanması Niyazi CAN, Gülsüm ASARKAYA İl Eğitim Denetmenlerinin 652 Sayılı Khk Sonrası Uygulamalara İlişkin Görüşleri Şenay Sezgin NARTGÜN, Mustafa ÇELİK İngilizce Öğretmenlerinin, Alanı İngilizce Olmayan Eğitim Denetmenlerince Denetlenmeleri Hakkındaki Görüşleri Doğan KAMAN, Mustafa GÜNGÖR Öğretmen Görüşleriyle Değerler Eğitimi Odaklı Eğitim Denetimi Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Mukadder Boydak ÖZAN, Metin AKGÜN Çek Cumhuriyeti, İspanya Ve Hollanda da Eğitim Denetimi Adem BEYHAN Yer: SALON 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ Bilgisayar Oyunlarının Okulöncesi Çocuklarının Üzerine Etkisi Emine BOZKURT İl Eğitim Denetmenlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısının İncelenmesi Semra ÜNAL, Kenan IŞIK Öğretmenler Nasıl Bir Eğitim Denetmeni Görmek İster? Gülsün ŞAHAN, Aynur BOZKURT BOSTANCI İl Eğitim Denetmenlerinin Liseleri Denetlemesine İlişkin Öğretmen Görüşleri İzzet DÖŞ, Kenan TÜRK İl Eğitim Denetmenlerinin Liselerin Teftişinde Karşılaşabilecekleri Problemlerin Tespiti Hüseyin ÖZTÜRK, Oktay ÖZGÜL Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi Programında Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Alan Okul Yöneticilerinin Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanmasına İlişkin Görüşleri Erkan KIRAL, Burcu ALTUN

25 Yer: SALON 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esergül BALCI Öğretmen Adaylarının Üniversitede Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Erkan KIRAL Özel OSB Teknik Ve Endüstri Meslek LiselerininYönetimsel Gelişimlerinde İşgücü Piyasasının Rehberlik Ve Danışmanlık Rolü İzzet DÖŞ, Mesut GÜREL Örgütsel Tükenmişliğin Öğretmenler Üzerine Etkisi İzzet DÖŞ, Gülsüm ASARKAYA, Hatice CEYHAN Eğitim Yöneticilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri Mahmut SAĞIR, Orhan ERCAN, Sıddık DOĞRULUK, Doğuhan ATEŞ, Elif DURAK Kaynaştırma Eğitimi Emine Can MERCAN Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı İle İlgili Öğretmen Görüşleri Fatih TÖREMEN, Zülküf DARCAN, Fatih KÖMÜRLÜ Yer: SALON 6 Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr Süleyman GÖKSOY Ortaokul Matematik Öğretiminde Kazandırılabilecek Değerlere İlişkin Öğretmen Görüşleri Hüseyin ÖZTÜRK, Sevim ÇETİNKAYA Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi, Atanma Koşulları Ve Sahip Olmaları Gereken Nitelikler İsmail BAYRAKTAR, İbrahim KIR Süreç Odaklı Yoğunlaştırılmış Denetim Üzerine Tartışma Demir KURTBEYOĞLU Eğitim Denetmenlerinin Yeni Denetim Sistemine İlişkin Görüşleri Muhammed TURHAN, Nihat ŞAHİN İl Eğitim Denetmenlerine Uygulanan Mobink (Erzurum Örneği) Serhat SEZEK, Enver ACAR, Zuhal İNCE, Engin YÜCEL, Hakan HATUNOĞLU M.E. Bakanlığı İlköğretim Eğitim Denetmenlerinin Görev ve Yetkileri Tekbir KAYMAK

26 22 HAZİRAN 2013 KAPANIŞ OTURUMU Yer: CAHİT ZARİFOĞLU KONFERANS SALONU 22HAZİRAN 2013 Cumartesi Kongre Değerlendirme ve Kapanış Konuşmaları Sosyal Etkinlik ve Öğle Yemeği Başkonuş Yaylası

27 V. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ 20 Haziran 22 Haziran 2013 BİLİM KURULU Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Recep Cengiz AKÇAY Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Emine AKYÜZ Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Prof. Dr. Battal ASLAN Hakkâri Üniversitesi Prof. Dr. Ayhan AYDIN Osman Gazi Üniversitesi Prof. Dr. İnayet AYDIN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet AYPAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. İsmail BAKAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe BAKIOĞLU Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Ali BALCI Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Esergül BALCI Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çoşkun BAYRAK Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Mualla BİLGİN AKSU Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Prof. Dr. Niyazi CAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. Cevat CELEP Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Vehbi ÇELİK Mevlâna Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. A. Canan ÇETİNKANAT Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet DUMAN Muğla Üniversitesi Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU Gaziantep Üniversitesi Prof. Dr. Ali GÜLER Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Zeki KAYA Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Münevver ÖLÇÜM ÇETİN Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA Adnan Menderes Üniversitesi Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Ata TEZBAŞARAN Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI Ege Üniversitesi Prof. Dr. Fatih TÖREMEN Zirve Üniversitesi Prof. Dr. Fevzi ULUĞ Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Prof. Dr. Leyla Işıl ÜNAL Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Semra ÜNAL Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA Ege Üniversitesi

28

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ-PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PRG ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİBÜTÜNLEME SINAVI İMZA LİSTESİ II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 0 Grubu Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. YUSUF LEVENT ŞAHİN Toplam Öğrenci Sayısı: *****5248 ASLIHAN ÖZDEMİR II.YARIYIL/PDF705(Türkçe)Öğretim

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

13 EKİM PERŞEMBE

13 EKİM PERŞEMBE VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ PROGRAMI 13 EKİM 2016 - PERŞEMBE 09.00-10.00 KAYIT 10.00-10.30 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. İrfan Erdoğan Prof. Dr. İrfan BAŞKURT Nermin TAŞCIOĞLU

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/16 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/06/2016 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

Sıra No Ad Soyad. Tercih Edilen Üniversite BAŞVURU UYGUNLUK DENETİMİ VE BAŞVURU SONUCU. Ortala ması. Bölüm. 1 Mikail Orhan

Sıra No Ad Soyad. Tercih Edilen Üniversite BAŞVURU UYGUNLUK DENETİMİ VE BAŞVURU SONUCU. Ortala ması. Bölüm. 1 Mikail Orhan Sıra No Ad Soyad 1 Mikail Orhan 2 emre can sarı Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı 3 Eda Tertemiz Yiyecek ve İçecek ciliği 4 esma biz pdr Sınıf Not Ortala ması Tercih Edilen Üniversite 2 2,73 Adnan Menderes

Detaylı

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler 10:00 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 SADİ AYDIN Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10:30 1 HANİFE BİRGÖZ İşletme ve İştirakler

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 15/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Eğitim Yönetimi Eğitim Bilgileri Fatih Türk Dili Ve 1981-1985 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1994-1996 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi 1996-2001

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

A Grubu Güz Dönemi Dersleri D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU

A Grubu Güz Dönemi Dersleri D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 16.06.2017 04 2017 04/01 0? Enstitü Kurulumuz 16.06.2017 tarihinde Enstitü

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 22/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 05.01.2018 01 2011 01/01 05 Enstitü Kurulumuz 05.01.2018 tarihinde Enstitü

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Yüzlük Sistem. Yüksek Lisans. Bilim 20% 30%

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Yüzlük Sistem. Yüksek Lisans. Bilim 20% 30% 2017-2018 - GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ (DR) (2016) DOKTORA ÖĞRENCİ LİSTESİ S.No Türk/Yaba Alan ncı Dışı Ad Soyad Mezuniyet Not Yüzlük Sistem 0% Üniversite Enstitü Bölüm Mezuniyet

Detaylı

Bilim. ALES - Sözel Ve 50% Mülakat 30% Girmedi YDS Asil BAŞARILI

Bilim. ALES - Sözel Ve 50% Mülakat 30% Girmedi YDS Asil BAŞARILI 2018-2019 - GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YARATICI DRAMA EĞİTİMİ (YL) (2016) ( T.li ) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ LİSTESİ S.No Türk/Yaba Alan ncı Dışı Ad Soyad Üniversite Fakülte / Yüksek Okul Bölüm

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN Sr. No BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9621)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :27/07/2017 TOPLANTI SAYISI :2017/27 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/07/2017 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü 2009-2010 AÖL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 20101110 ZAFER BAYRAM 20101127 ERDİ ÖZTÜRK 20101161 METEHAN KAYA 20101173 SIRAT ÖZENER 20101189 ALİM ŞEKER 20101206 MUSTAFA ENES KARAMAN

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ANKARA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

ANKARA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR NİHAİ BAŞARI LİSTESİ ANKARA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA YAPILAN SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SIRA 1 577 ABDİ AYHAN LİSE 85,83915 90 87,919 2 1498 MURAT EŞMEBAŞI LİSE 85,45984 90 87,729 3 1699 MUSTAFA

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı İLGİ: 01.01.2018 TARİH 30288 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞCİLERİNDEN SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SORUŞTURMASI 1 12**97***92 ABDULLAH GÖTÜRLER 2 56**03***88 AHMET ARSLAN 3 33**20***14 AHMET AYDOĞAN 4 44**87***32

Detaylı

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 1 KATILDI BAŞARILI 567*****488 AHMET ARSLAN 2 KATILDI BAŞARILI 338*****314 AHMET AYDOĞAN 3 KATILDI BAŞARILI 440*****032 AHMET ÇETİN 4 KATILDI BAŞARILI 504*****536 AHMET KARA

Detaylı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı

TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ. Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı TEMEL EĞİTİM (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ) ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVI LİSTESİ Adı Soyadı Başvurduğu Program Adı abdullah ADALI Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Abdullah Şahin Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek

Detaylı

PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) 28 ARALIK 2017 Perşembe (Saat: 18:00)

PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) 28 ARALIK 2017 Perşembe (Saat: 18:00) EĞİTİM PROGRAM GELİŞTİRME REHBERLİK 2017-2018 PFE GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (28-29 ARALIK 2017 PERŞEMBE ve CUMA) Prof. Dr. Mustafa KUTLU 28.12.2017 18:00 AZ1 a, AZ2 b, AZ3 c, AZ4 d Doç. Dr. Taşkın

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :07/06/2017 TOPLANTI SAYISI :2017/21 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 07/06/2017 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

İHALE BİRİMİ KOMİSYON BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUCU ADI SOYADI FİRMA ADI SIRA NO

İHALE BİRİMİ KOMİSYON BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUCU ADI SOYADI FİRMA ADI SIRA NO SIRA NO ADI SOYADI FİRMA ADI İHALE BİRİMİ KOMİSYON BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUCU 1 ABDULKADİR GENÇ 2 ADEM ATAMAN 3 ADEM KÖSE 4 ADEM TURAN 5 AHMET CAN AKÇAY 6 AHMET DEMİR 7 AHMET DURAN UÇAK 8 AHMET TURGUT

Detaylı

Uluslararası Kongrelere Sunulmuş Bildiriler

Uluslararası Kongrelere Sunulmuş Bildiriler Uluslararası Kongrelere Sunulmuş Bildiriler Kavak, Y., & Büyükgöze, H. (2017, Ekim). Bologna sürecinin istihdam boyutu: Türkiye deki duruma ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirme. Sözlü bildiri, 8.

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt. Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir.

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt. Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Numaraları Aşağıdaki Gibidir. BİYOLOJI ANABILIM DALI (Yüksek Lisans Programı) 182102001 FERHAT

Detaylı

2014 Paradigma Akademi Yayınları Maya Akademi Yayınları Pegem Akademi Yayıncılık

2014 Paradigma Akademi Yayınları Maya Akademi Yayınları Pegem Akademi Yayıncılık Kitabın Adı Editör / Editörler Yazar / Yazarlar Yayın Yılı Yayınevi Kapak Görüntüsü Yazarın / Editörün Unvanı Doktora 2000'li Yıllarda ---------- Refik BALAY 2014 Pegem Doç. Dr. Refik BALAY Eğitim ve Planlaması

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ORTAK DERSLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ORTAK DERSLERİ Kısaltmalar : Öğretim Üyesi Odası TEF: Teknik Fakültesi MEF: Mesleki Fakültesi EcF: Eczacılık Fakültesi TF-Gölbaşı: Turizm Fakültesi 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 20 MAYIS 2018 PAZAR PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 20 MAYIS 2018 PAZAR PROGRAMI SERTİFİKA PROGRAMI 20 MAYIS 2018 PAZAR PROGRAMI Bölüm Dersler T-U-K Unvan Elemanı Derslik Pazar Akın ÇELİK Mustafa BAŞ Ali Kemal YILMAZ AD-18 Rehberlik 2+0+0 Abdullah KAVANOZ AD-18 2+2+0 İdris YILMAZ AD-18

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADA GÖRE SIRALAMA 2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADI SOYADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 ABDULLAH KAYHANLAR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 ABDULLAH YETİŞ SAMSUN

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL TARİH 1 HÜLYA İLSEVEN SELÇUK EDEBİYAT TARİH 1 2011 378,456 421,036 OLUMSUZ FİZİK 1 EMİNE ALPARSLAN ATATÜRK KAZIM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi.

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi. Sayfa : 1-6 Adı 27566513768 BATUHAN SAMANTIR NORMAL 108710015 Sınıf RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) 60589519508 AYŞE GÜRCAN NORMAL 108610273 Gıda Mühendisliği PAMUKKALE 45817614354 AYŞE EMRE NORMAL 101510241

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF 1 LEVENT ARSLAN ŞEF 93,88 2 ADEM ÇEKER ŞEF 89,80 3 KENAN YAŞAR ŞEF 89,80 4 NUMAN ÇAKIR ŞEF 89,80 5 ÖMER KOÇ ŞEF 89,80

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan ekli ilan listesinde koordinatları belirtilen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :23/09/2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/21 Enstitü Yönetim Kurulu 23.09.2013 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.

Detaylı

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER Doktora Öğrencileri İçin T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Takvimi Programlara

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YABANCI DİL PUANI PUANI DEĞERİ ALES PUANI

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YABANCI DİL PUANI PUANI DEĞERİ ALES PUANI BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 20.07.2018 ALES PUANI ALES %60 PUANI DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25.09.2018 TOPLANTI SAYISI : 37 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI 793- Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı nın 19.09.2018 tarih ve 3602

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

2017 YILINDA ADAY MEMUR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

2017 YILINDA ADAY MEMUR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 1 38789025204 KASIM KURNAZ HİZMETLİ ORTAOKUL BASIN HALKLA İLİKİLER VE TANITMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 30877358652 LALE CANSU TUTAR MEMUR LİSANS BASIN HALKLA İLİKİLER VE TANITMA MÜDÜRLÜĞÜ 3 30224284566 MAHMUTCAN CİVELEK

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU EGT5037 Program Geliştirme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU EGT5037 Program Geliştirme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 17.06.2016 03 2016 03/01 0? Enstitü Kurulumuz 17.06.2016 tarihinde Enstitü

Detaylı

Tc Kimlik No. Başvuru Durumu. Sıra. Açıklama

Tc Kimlik No. Başvuru Durumu. Sıra. Açıklama AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN TAŞERON PERSONEL LİSTESİ 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel

Detaylı

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAK. ORTAK DERSLER İÇİN BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

TEKNOLOJİ FAK. ORTAK DERSLER İÇİN BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TEKNOLOJİ FAK. ORTAK DERSLER İÇİN BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 1) MAT161 Matematik-I Sınav Tarihi: 16.01.2017 Pazartesi, Sınav Saati: 11:30-13:00 A1- GÜNDÜZ 50 B8: Arş. Gör. Alp Buğra AYDIN A1- GECE 58 A7:

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 2 Eylül/September 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI 1 ÖZGÜR KAYA 67,14852

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SEYİT AHMET AĞAOĞLU : Cep Tel: Dahili: 03623121919 (.) e-posta: 1 ONUR

Detaylı

Öğretim Elemanının Öğretmenin Fakülte. Doç. Dr. Tazegül Seda No

Öğretim Elemanının Öğretmenin Fakülte. Doç. Dr. Tazegül Seda No ABD miz lisans programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında OKUL Uygulama Okulunun : Fevzi Paşa Ortaokulu Anabilim Dalı Koord: Okul Müdürü : Abdullah ALDEMİR Müdür Yrd. : Engin AŞKIN Grup :1

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30

1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi: Sınav Saati:10:30 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER İÇİN GENEL SINAV TARİHLERİ 1) MAT162 Matematik-II Sınav tarihi:01.06.2015 Sınav Saati:10:30 Öğr. Say A1-GÜNDÜZ 105 Yrd.Doç.Dr. Emrah YILMAZ B4-GÜNDÜZ 88 B4-GECE 91 Fen

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 07.10.2016 20 2016 20/01-21 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Detaylı