3.3.2 Ana Gelişme Merkezi Olan ve Yeni Roller Belirlenmiş Yerleşimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.3.2 Ana Gelişme Merkezi Olan ve Yeni Roller Belirlenmiş Yerleşimler"

Transkript

1 3.3.2 Ana Gelişme Merkezi Olan ve Yeni Roller Belirlenmiş in, bugünkü ve gelecekteki nüfus büyüklükleri, konumları, mevcut altyapı, işlevleri, hizmetleri ve hizmet alanlarına uygun olarak yerleşim kademelenmesindeki yerine ve mukayeseli avantajlarına göre roller tanımlanmıştır. Kademelenmedeki yeri ve tanımlanmış rolleri çerçevesinde yatırım ve istihdam için çekim noktaları haline getirilebilmelerini ve fonksiyonel alanlar oluşturulmasını sağlamaya yönelik politikalar geliştirilmiştir. POLİTİKA MS 01: Ana Kentsel Hizmet Merkezleri Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Amacı Büyük Kentlerin Kriterleri ve Özellikleri Ülkesel ve bölgesel düzeyde Ana Kentsel Hizmet Merkezi olarak ülkeye ve bölgelerine hizmet veren, ülkenin büyük kentsel yerleşimleridir. Lefkoşa, bu kapsamda olan 1. Kademedeki, Girne ve Gazimağusa ise 2. kademedeki yerleşimlerdir. Amaç: Gazimağusa İskele bölgesinde, yeni gelişme fırsatları sunularak, ekonomik faaliyetler, nüfus ve hizmetler bakımından büyümesi; Lefkoşa ve Girne nin taşıma kapasitesinin kaldırabileceği düzeyde gelişmesi desteklenerek, diğer Ana Gelişme Merkezi olan ve Yeni Roller Belirlenmiş in gelişmesini ve rekabet edebilirliğini engellemeyecek şekilde, Lefkoşa ve Girne ile Gazimağusa arasında, nüfus artış hızının, nüfusun, ekonomik gelişmelerin ve hizmetlerin dağılımının dengelenmesi; Lefkoşa, Girne ve Gazimağusanın Ana Kentsel Hizmet Merkezleri olarak rollerini sürdürmelerinin sağlanmasıdır; Ülkesel ve hizmet verdikleri bölgeler düzeyinde ticaret, sağlık, eğitim ve iş olanaklarının yer aldığı, ana sosyal hizmetler ve istihdam merkezleridir. Piyasanın yatırım / özellikle emlak geliştirme alanında öncelikle tercih ettiği yerleşimlerdir. Yerleşmeler Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne : Ana Strateji Hedef ve Politikalar Başkent Lefkoşa: Lefkoşa Gönyeli, Hamitköy, Haspolat, Alayköy ve Kanlıköy yerleşimlerin oluşturduğu bir yerleşimler kümesinden oluşmaktadır. İşlevsel olarak bir bütünü oluşturan birleşik tek bir kent olarak kabul edilebilir. Ülkenin gelişmiş hizmetlere, ulaşım altyapısına sahip, en büyük kentsel yerleşimn olma özelliklerine bağlı olarak, bir çekim merkezleri olması nedeniyle ulaşım, altyapı ve hizmetler üzerinde yoğun talep vardır. Girne: Karşıyaka, Lapta, Alsancak ve Çatalköy yerleşimlerinden oluşan, kentsel niteliklere sahip bir yerleşim birimleri kümesi haline gelmiştir. Alanın merkezindeki, Girne Belediye Sınırları içinde kalan, Girne, Ozanköy, Beylerbeyi, Karakum, Doğanköy, Zeytinlik, Karaoğlanğlu ve Karaman yerleşimleri kümesinden oluşan birleşik kentsel alan olarak kabul edilebilir. Piyasanın yatırımlar için tercih ettiği, Turizm Başkenti olarak kabul edilen, gelişmelerin hızlı ve yaygın olduğu ve ülke içinde baskın role sahip bir yerleşimdir. Ülkenin ekonomik gelişmesinde yatırımlar ve istihdamdaki önemli payı ve bu özelliklerine bağlı olarak iç göç ve nüfus hareketi için çekim merkezi olması nedeniyle, ulaşım, altyapı ve hizmetler üzerinde oluşan yoğun talebin taşıma kapasitesini zorlamaktadır. Gazimağusa: Gazimağusa ve Tuzla yerleşimini içine alan kentsel alanı kapsamaktadır. Kent sınırlarının ötesine taşmıştır. İskele ilçesini de içine alan geniş bir etki ve hizmet alanı vardır. (1) Piyasanın, özellikle emlak geliştirme amaçlı yatırımlar için tercih ettiği ve gelecekteki stratejik amaçlı gelişmeler için belirlenmiş yerleşimlerden, Gazimağusa- İskele bölgesinin ekonomik faaliyetler ve nüfus bakımından büyümesi, desteklenecek, Lefkoşa ve Girne nin taşıma kapasitesinin kaldırabileceği düzeyde gelişmesi ve yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır. Ana Mekansal Stratejisi çerçevesinde, özgün konumu ve karakterine zarar vermeden, yerleşimlerin ülkesel düzeyde Ana Kentsel Hizmet Merkezler olarak rollerini sürdürmelerini sağlayacak gelişmeler desteklenecektir. (2) Lefkoşa-Girne Bölgesinin gelişmesinin, diğer Bölgelerin gelişmesi ile dengelenebilmesi, yığılmaların yükünün azaltılabilmesi, bölgenin taşıma kapasitesinin kaldırabileceği düzeyde ve diğer Ana Gelişme Merkezi olan ve Yeni Roller Belirlenmiş in gelişmesini ve rekabet edebilirlğini engellemeyecek şekilde devam edebilmesi için

2 Bölgeye yönelik talebin ülkenin diğer bölgelerinde, yeni çekim alanları olarak belirlenmiş diğer Ana Gelişme Merkezleri ve Yeni Roller Belirlenmiş ine yönelmesi desteklenecek ve teşvik edilecektir. (Bknz. Bölüm IV, Mekânsal Strateji, Politika MS 02, Politika MS 03, Politika MS 04, Politika MS 05 ve Politika MS 06, syf 32-42) Konut veya diğer amaçlar için yapılaşmış alanların arasında kalan boş alanların doldurulması teşvik edilecektir. (c) Turizm, hizmetler ve ticaret sektörlerinin diğer bölgelerde ve Ana Gelişme Merkezi olan ve Yeni Roller Belirlenmiş de gelişebilmesi için bu bölgelerin Girne ve Lefkoşa ile rekabet edebilirliğinin artıracak, daha avantajlı olmaları sağlayacak ekonomik, mali ve arazi kullanım, ulaşım, altyapı, yapılaşma politikalarını kapsayan mekansal planlama ve diğer destekleneyici nitelikteki alanlarda özel teşvik edici düzenlemeler geliştirilecektir. (d) Bölgenin kendi ihtiyacı dışında olan sağlık eğitim alanındaki hizmetler okullar klinikler hastanelerin ülkenin diğer bölgelerinde, yeni çekim alanları olarak belirlenmiş diğer Ana Gelişme Merkezleri ve Yeni Roller Belirlenmiş ine yönelmesi desteklenecek ve teşvik edilecektir. (Bknz. Bölüm IV, Mekânsal Strateji, Politika MS 02, Politika MS 03, Politika MS 04, Politika MS 05 ve Politika MS 06, syf 32-42) (3) Gazimağusa nın ana hizmet merkezi ve büyüme kenti rollerini yerine getirebilmesi için gelişmesi desteklenecek ve teşvik edilecektir. (4) Her 3 Büyük Kentsel Yerleşmenin teknik altyapı ve sosyal altyapısı iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Bunun için, (c) (d) (e) (f) Toplumsal hizmetler kullanım alanları, kamusal yeşil alanlar ve benzeri rekreasyon alanları arttırılacaktır. Bunun için, kent içindeki, yapılaşmış alanlar arasında kalan yüksek değerdeki tarımsal arazilerin, içinde bina gerektirmeyen, futbol ve benzeri diğer türden spor, kamp alanı ve benzeri kullanımlar için ayrılacak, özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda ise açık alan ihtiyacını karşılamaya yönelik kamulaştırmalar yapılacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Sosyal Altyapı, Rekreasyon ve Açık Alanlar syf 277) Eksik olan bölgelerde okullar arttırılacak, kalabalık okullarda sınıf ve toplam öğrenci sayısı standart seviyelere getirilecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Eğitim, syf 231) Lefkoşa daki hastane geliştirilecek ve üst akademik düzeye çıkarılacak Gazimağusa Hastanesi tam donanımlı hastane haline getirilecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Sağlık, syf 255) Mevcut teknik altyapı iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Konut ve ekonomik gelişme sektörlerine yönelik gelişmelerin gerekli altyapının olduğu yerlerde veya eş zamanlı olarak gerçekleşmesini sağlamak için gelişmelerin onaylanması altyapının sağlanması koşuluna bağlanacaktır. Kıyıları rehabilite edilerek, halkın erişimi arttırılmasını sağlayacak düzenlemeler destelenerek teşvik edilecektir. (5) Her 3 Büyük Kentsel Yerleşimde erişilebilirliğinin artırılması, merkezlerin ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bunun için, (c) Merkezi kentsel alanlarda trafik sıkışıklığı azaltılacaktır. Merkezi ticaret alanı korunacak, dış bölgelerdeki alt merkezlerin gelişmesi sağlanacaktır. Tarihi ve kültürel miras envanter ve tipoloji çalışmaları yapılacak ve bölgedeki yapılaşma karakteri belgelenerek koruma stratejileri uluslararası standartlar ile belirlenmiş envanter çalışmalarına dayanan yöntemler belirlenecektir

3 Özellikleri, Gerekli / Önerilen Arazi Kullanım - Faaliyetleri: Uygulama (d) (e) (f) Kamu yönetimi veya turizm gibi ana destekleyici faaliyetler geliştirilecek veya yeni roller belirlenecektir. Toplu taşımacılık ve yaya ulaşımı geliştirilecektir. Kentsel çevre ve mekân kalitesi geliştirilecek ve iyileştirilecektir. Kamu yönetimi binaları, alış- veriş merkezleri, ihtisaslaşmış meslek büroları, çeşitli ihtisaslaşmış alanlarda doktorlar, finans kuruluşlarının, bankaların merkezleri, kuyumcular, büyük hastaneler, büyük spor kompleksleri, futbol tesisleri, üniversiteler, tiyatro, sinema, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler, büyük otobüs terminali, oteller vb. Uygulama katılımcı bir yaklaşımla ve sektörlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. (Bknz. Bölüm VII, Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme, Politika UYG 01, syf. 3) POLİTİKA MS 02: Büyüme Kenti (leri) Amacı Ülke düzeyinde, ekonomik faaliyetlerin, yatırım fırsatlarının ve hizmetlerin yoğunlaştığı Girne Lefkoşa Bölgesi odağına dayalı, dengesiz büyümeyi, yoğun gelişmelerin ve sektörel yığılmaları dengelemek, yığılmaların yükünü azaltmak, ekonomik faaliyetlerin, yatırım fırsatlarının ve nüfusun bölgeler ve yerleşimler arasında dengeli dağılımını sağlamak; bunun için, gelecekteki yeni iş ve istihdam olanakları, nüfusun yeni konut, iş alanı talebi için yeni ekonomik çekim merkezi(leri) / büyüme odağı(ları) belirlemek; Büyüme Kenti Seçim Kriterleri ve Özellikleri ve Özellikleri Yerleşimin Özellikleri (1) ÜFP nin kıyı üzerindeki gelişim baskısını rahatlatma ve iç bölgelere doğru büyümeyi canlandırma politikasına uygun olarak, kıyı dışında iç bölgelere doğru büyüme olanağına sahip olması; (2) Gelişime için belirlenmiş alanı, planda korunması öngörülen verimli tarım toprakları üzerinde olmaması; (3) Ülkesel ve bölgesi düzeyde önemli bağlantı yollarına erişimi olması, ancak yollarboyu lineer gelişmeye yol açmayacak, uygun maliyetli altyapı ve çevre dostu kompakt /toplu gelişmenin sağlanmasını kolaylaştırıcı bir konumda olması; (4) İstihdam olanaklarının mevcut olduğu ve genel hastaneleri, ortaöğretim okulları ve üniversiteler, eğlence dinlence olanakları, süpermarketler ve dayanıklı tüketim malları satan dükkânlar gibi daha geniş alana hizmet veren önemli hizmet olanaklarının bulunduğu yerlerde ya da bu niteliklere sahip büyük bir merkezin yakınında bulunması; (5) Hali hazırda gelişmiş altyapıya sahip bir yerleşim olması; ÜFP, öngörülen nüfus artışı sonucu yeni nüfusa/yeni konut talebine yer temin etmek ve doğudaki gelişimi dengelemek için, yukarıda belirtilen kriterlere uygun ağırlıklı büyüme Gazimağusa ve yakın çevresi olmak üzere, Gazimağusa ve iskele yerleşimleri Büyüme Kenti olarak önermektedir. Gazimağusa, İskele, (1) Gazimağusa: Ülkenin üçüncü büyük kentsel yerleşmesidir. Lefkoşa ve Girneden sonra en yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ve nüfusu, üniversite kampusleri, liman, kapalı Maraş Bölgesi, zengin tarihi ve kültürel mirası, eğitim ve sağlık altyapısı, ulaşım bağlantıları ve turizm, sanayi ve üniversiteye bağlı yeni teknolojik gelişme alanlarında yüksek potansiyeli ile yeni ana çekim merkezi, ekonomik faaliyetler ve nüfus bakımından yeni büyüme odağı olma potansiyeli en yüksek kentsel yerleşimdir. (2) İskele: En küçük ve en az nüfuslu ilçe merkezidir. Piyasanın emlak geliştirme ve turizm için tercih ettiği bir bölgedir. Kırsal nitelikli faaliyetlerin yanı sıra kentsel faaliyetler bir arada bulunmaktadır. Bu bakımdan potansiyeli vardır. Altyapısı, hizmetleri gelişmiş değildir. Verimli tarım alanları vardır. Kıyı Bölgesi gelişme baskı altındadır. Büyüme Odağı olma potansiyeli yüksek Gazimağusa ile yakınlığı, etkileşim altında olması, ve

4 Ana Strateji ve Politikalar Geliştirilecek İlçe Merkezi olması nedeni ile Gazimağusa ile birlikte ekonomik faaliyetler, hizmetler ve nüfus bakımından büyümeden pay alma potansiyeli yüksek olan Kentsel nitelikte bir yerleşimdir. Büyümesi desteklenecek: Büyüme kentlerinin; öngörülen ÜFP süreci içerisinde (1.Aşama 5 yıl içinde, 2.Aşama 6-10 yıl içinde), nüfus artışı doğrultusunda, halka açık alanlar, okul, sağlık, temel alışveriş, ticaret ve benzeri hizmetlerin gelişmesi için olanak sağlayacak yeterli miktarda ve uygun konumda araziye sahip olması sağlanacaktır. İlk 10 yılsonunda Gazimağusa nın büyümesi, iş istihdam olanakları, nüfus artışı, Girne ile dengelenecektir. Bunun için, (1) 2021 yılına kadar olan ilk 6 yıllık dönemde başlanarak, Gazimağusa-İskele bölgesinde, kıyı alanları dışında kalan, özellikle batıda Mesarya yönündeki kıyıdan uzak bölgelerde iş ve istihdam alanları yaratılması teşvik edilecek ve desteklenecektir. Buna bağlı olarak yeni nüfus yerleşimleri için, konut ve gerekli hizmet alanlarının oluşmasını sağlayacak yatırımlar desteklenecek ve teşvik edilecektir. Plan dönemi sonuna kadar Gazimağusa nın nüfus artışı, ekonomik faaliyetler, iş ve istihdam olanakları, hizmetler bakımından büyümesi Lefkoşa ve Girne ile dengelenecek, böylece Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa arasında dengeli gelişme sağlanmış olacaktır. (2) Kentin, toparlanmış bütünleşmiş kompakt bir gelişmeyi sağlayacak şekilde, yaşam kalitesi ile ilgili gereklililer, nüfusları, nüfus yoğunluğu, gelişme için gerekli alan ihtiyacı ve benzeri ekonomik gelişme göz önüne alınarak, ve Ülkesel Fizik Planda öngörülen büyüme hedeflerine, büyüme hızlarına, nüfuslarına ve taşıma kapasitelerine uygun olarak gelişmesini sağlayacak şekilde planlanacaktır. (bknz Bölüm IV Mekansal Strateji,, Ana Mekansal Stratejik Politikalar,POLİTİKA MS10 in Makroformu/ Üstbiçimleri, syf 47; Koruma Alanları /Ana Mekansal Stratejik Politikalar, POLİTİKA MS 39: Verimli Tarım Topraklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı, syf 137) (3) in genişleyerek verimli tarım alanları içerisinde büyümesinin önlenmesi amacıyla, büyüme hedeflerine, büyüme hızlarına, nüfuslarına ve taşıma kapasitelerine uygun olarak gelişme alanları belirlenecektir. Gelişme ve büyüme alanları belirlenirken; Tarım toprakları, AKK 1 ya göre tarıma en elverişsiz olan, tarım dışı arazilere öncelik verilecek ve bu ihtiyaçlar VIII. Sınıftan IV. sınıf tarım topraklarının bulunduğu alanlara doğru bir öncelik sırası gözetilerek gelişme alanına dahil edilecektir. (bknz Bölüm IV Mekansal Strateji, Koruma Alanları /Ana Mekansal Stratejik Politikalar, POLİTİKA MS 39: Verimli Tarım Topraklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı syf 137; Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/ Tarım,TAR 16, syf 93 ve CEV 13, syf 306) Yapılaşmış alanlar içerisinde kalan ve henüz yapılaşmamış ve tarımsal norm büyüklüğünde olan verimli tarım topraklarının, kentsel yaşam kalitesini artırmak ve gelecekte herhangi bir kriz durumunda gıda ihtiyacını karşılayabilme gereklilikler göz önüne tutularak, yerleşimlerin gelişme alanlarına dahil edilebilmesi ve rekreasyonel amaçlı kullanılması desteklenecek ve teşvik edilecektir. (bknz Bölüm IV Mekansal Strateji, Koruma Alanları /Ana Mekansal Stratejik Politikalar, POLİTİKA MS 39: Verimli Tarım Topraklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı syf 137) (4) Kentsel gelişme, uygun maliyetli altyapı planlamasına olanak sağlayacak şekilde kümelendirilecektir. (5) Gerekli teknik altyapı ve hizmetlerle birlikte koordineli bir şekilde aşamalı olarak gelişmeye açılmak üzere yeni konut gelişme alanı ayırılacaktır. (6) Su, kanalizasyon, elektrik ile haberleşme ve benzeri temel teknik altyapının, geliişmeye uygun konum ve alanlarda ve uygun maliyetli şekilde gerçekleşmesi, geliştirilmesi sağlanacaktır. 1 Arazi Kullanım Kabiliyeti

5 Özellikleri, Gerekli / Önerilen Arazi Kullanım - Faaliyetler (7) Kirlilik yaratmayacak sanayi, ticaret türleri ve benzeri iş ve istihdam için uygun konumda yeterli miktarda alanlar ayrılacaktır. (8) Yeni gelişme alanlarındaki, yatırımlarda, gerekli teknik altyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, eğlence dinlence, rekreasyon ve benzeri türden nüfusun ihtiyacını karşılayacak temel olanaklar için yeterli alanların ayrılması teşvik edilecektir. (9) Yeni konut ve istihdam alanları su, kanalizasyon, elektrik ve haberleşme teknik altyapısı, düşük ve orta gelirli kesimler için bedeli ödenebilir konut, eğitim, sağlık, eğlence dinlence alanları ve günlük gereksinimlere yönelik perakende ticaret amaçlı hizmetlerini içerecek şekilde gelişmesi desteklenecek ve teşvik edilecektir.. (10) Kamusal açık alanlar için bölge ayrılacak, yatırımlarda bu açık alanların, erişim yollarının ve gerekli toplumsal hizmet alanlarının sağlama zorunluluğu getirilecektir. Ana Arazi Kullanım Gereklilikleri: (1) Yeni nüfus için uygun konumlarda yeterli miktarlarda yeni konut alanları;. (2) Ülkesel Fizik Planda Bölge için öngörülen ekonomik gelişme sektörleri alanlarında uygun konumda ve miktarda gelişme / yatırım alanları : (3) Eğitim, sağlık, toplum merkezleri ve benzeri sosyal altyapılar, erişim yolları, yürünebiir bir kent için gerekli yaya ulaşım ağları, çevre düzenlemesi yapılmış kamuya açık alanları, eğlence dinlence olanakları, temel gıda alışverişi ve benzeri temel ortak ihtiyaçlara yönelik arazi kullanımları için uygun konumda yeterli miktarda gelişme Uygulama (1) Gazimağusa İskele Bölgesinde ekonomik faaliyetleri ve nüfus bakımından büyümeyi sağlayacak politikalar ile bunları tamamlayacak ve destekleyecek mekansal gelişme politikaları, Lefkoşa-Girne Bölgesi nin yükünün hafifletilmesini, diğer Ana Gelişme Merkezi olan ve Yeni Roller Belirlenmiş in gelişmesini ve rekabet edebilirlğini engellemeyecek şekilde ve taşıma kapasitesinin kaldırabileceği düzeyde gelişmesini sağlanacak politikalar ile eş zamanlı olarak yürürlüğe konulacaktır. (2) Kapalı Maraşın Gazimağusa kenti yakın çevresi ve Bölgenin tümünü ile bütünleşme senaryolarına bağlı alternatif ekonomik büyüme ve mekansal gelişme stratejileri geliştirilecektir. (3) Gelecekteki gelişmelerde yatırımcıların, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi ile eğlence dinlence için halka açık alanların oluşmasına destek vermesini sağlayıcı teşvik modelleri geliştirilecektir. (4) Büyüme Bölgesi Ğazimağusa İskele Bölgesi ve bölgedeki ama büyüme kenti Gazimağusa ve ekonomik faaliyetler, hizmetler ve nüfus bakımından büyümeden pay alma potansiyeli yüksek olan Geliştirilecek İlçe Merkezi İskele ve yakın çevresi için Belediyeler, Üniversiteler ve ilgili sektörel kurumlarla işbirliği ile İmar Planı(ları) hazırlanacaktır. Planın(ların) etkili olarak uygulanması için işbirliği,koordinasyonu sağlayan ve müzakereci süreçleri içeren, STK lar tarafından desteklenen modeller geliştirilecektir. (5) Elektrik, telekom, su, atık su ve katı atık ve benzeri altyapının yapılması için hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapılacaktır. (c) (d) Mümkün olan yerlerde toplu taşıma bağlantılarının kurulması için yerel otobüs hizmetleri ile görüşmeler yapılacaktır. Nüfus büyüklüğüne bağlı olarak ihtiyaç duyulacak olan ilköğretim okulu ile sağlık merkezleri yapımı için planlamalar yapılacak ve bütçe ayıracaktır. Sosyal tesisler ile çevre düzenlemesi amacı ile arazi sağlamanın ekonomik anlamda daha uygun olması için yatırımcıların daha büyük arazi parsellerini toplaması teşvik edilecektir. Uygulama katılımcı bir yaklaşımla, Belediyeler, sektörler, üniversiteler ve sivik toplum örgütleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. (Bknz. Bölüm VII, Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme, Politika UYG 01, syf 3)

6 POLİTİKA MS 03: Geliştirilecek İlçe Merkezleri Amacı Geliştirilece k İlçe Merkezi özellikleri Stratejik Hedef ve Politikalar Yetersiz işlev, hizmet ve ekonomik yapıya sahip ilçe merkezi olan Güzelyurt un ve İskele nin yönetsel alanı içerisindeki yerleşimlerin ortak ihtiyacı olan hizmeti karşılayabilmeleri ve rollerini sürdürebilmeleri için işlevlerinin geliştirilmesinin sağlanması. Güzelyurt ve İskele Güzelyurt ve İskele ilçeleri 1998 yılında yapılan düzenlemeyle oluşturulmuştur. Merkezi yönetimin yerinden yönetim hizmet birimlerinin yer aldığı, yönetsel sınırları içinde hizmet sunan yerleşimlerdir. Güzelyurt, İskele Güzelyurt: Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne den sonra KKTC nin dördüncü büyük ilçe merkezidir. KKTC nin en önemli akiferi bu yerleşim birimindedir. Kent akiferin üzerinde gelişmiştir. Ülkenin en verimli tarım topraklarının yoğun olarak bulunduğu bölgedir. El değmemiş kıyıları vardır ve kıyının bir bölümü ÖÇKB dir. Planlama açısından gelecek belirsizliği nedeniyle piyasanın yatırımlar için tercih ettiği bir yerleşim değildir. Narenciye alanları ve tarıma dayalı ekonomisi ile bir agro-kenttir. Akiferin tuzlanmasına bağlı olarak toprağın da tuzlanması sonucu narenciye üretiminde gerileme olmuştur. Ancak gerek ekonomik gerekse peyzaj değeri ile kent agrokent özelliğini korumaktadır. İskele: En küçük ve en az nüfuslu ilçe merkezidir. Kumsalları olan kıyıları vardır. Piyasanın emlak geliştirme ve turizm için tercih ettiği bir bölgedir. Kırsal nitelikli faaliyetlerin yanı sıra kentsel ve kırsal faaliyetler bir arada bulunmaktadır. Altyapısı, hizmetleri gelişmiş değildir. İlçe merkezi olarak gerekli hizmetleri verecek yeterlilikte değildir. Verimli tarım alanları vardır. Kıyı Bölgesi gelişme baskı altındadır. İskele, Gazimağusa ile birlikte işlevsel olarak bir kentsel koridor olarak gelişmektedir. Ana Büyüme Kenti olarak öngörülen ve Gazimağusa ile yakınlığı, etkileşim altında olması nedeni ile Gazimağusa ile birlikte ekonomik faaliyetler, hizmetler ve nüfus bakımından büyümeden pay alma potansiyeli yüksek olan kentsel nitelikte bir yerleşimdir. (1) 3 üncü kademedeki yerleşimlerin nüfus eşiğine ulaşmasını sağlamak için istihdam yaratan ve mukayeseli üstünlüklerine uygun olan ekonomik gelişme sektörlerinin gelişmesi desteklenecektir. İlçe merkezi olarak rollerinin gereklerini yerine getirebilmesi ve etki alanı/pazar alanı olan ilçenin tümüne gerekli hizmetleri verebilecek yeterliliğe ulaşması sağlanacaktır. Su kaynaklarının, verimli tarım topraklarının ve kıyılarının korunması ve bu hassas alanların özgün karakterlerine zarar vermeyecek şekilde büyümeleri ve gelişmeleri desteklenecektir. (2) Güzelyurt: Sahip olduğu ülkenin en önemli akiferi, en verimli toprakları, peyzajı ve özgün karakteri korunarak, agro-kent olarak sınırlı ve kontrollü gelişmesi teşvik edilecek, desteklenecektir. Bu strateji doğrultusunda, özgün bitki örtüsü korunacak; KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye'den gelecek olan suya bağlı olarak tarım sektöründe meydana gelecek gelişmeler uygun olarak tarımsal gelişme potansiyelinin kullanalabilmesi ve geliştilebilmesi için Sulu Tarıma Uygunluk Sınıflaması ve Arazi Kullanım Kabiliyeti sınıflamasına göre en verimli tarım toprakları ve tarımsal araziler, korunacak ve sadece tarımsal üretim amacı ile kullanılmasını sağlanacak; tarımsal arazilerin bütünlüğünü koruyan, tarımsal arazileri bölmeyen küçültmeyen, parçalamayan, konut grupları veya yapılaşmış bölgelerde aradaki boşlukların hassas doğal ve özgün karakterine ve kültürel değerlerine uygun olarak doldurulmasına yönelik yeni gelişmeler desteklenecek ve teşvik edilecektir.(bölüm IV Mekansal Strateji / Koruma Alanları /Tarım Toprakları, POLİTİKA MS 39, syf 137; ve Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/ Tarım,TAR 16, syf 93 ve CEV 13, syf 306)

7 (3) İskele: Sahip olduğu verimli tarım toprakları, kıyıları korunarak büyümesi ve gelişmesi teşvik edilecek, desteklenecektir. Bu strateji doğrultusunda, verimli tarımsal nitelikli arazilerin bütünlüğünü koruyan, konut grupları veya yapılaşmış bölgelerde aradaki boşlukların hassas, doğal, özgün karakterine ve kültürel değerlerine uygun olarak doldurulmasına yönelik yeni gelişmeler desteklenecek ve teşvik edilecektir. Altyapısı olmayan mevcut konut alanlarının geliştirilmesi, rehabilite edilmesi ve eksik altyapıların tamamlanması sağlanacaktır. (4) Ekonomik yapılarının, etkinliklerinin geliştirilmesi için; Turizm gibi ana destekleyici faaliyetler geliştirilecek veya yeni roller belirlenecektir. (c) Yöresel ihtiyaçlara yönelik daha çok perakende ticaretin ve işyerlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi desteklenecektir. Atölye tipi endüstri ve küçük sanayi sitesi oluşturulacaktır. Mevcutlar geliştirilecektir. (5) Kamu Yönetimi Hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. (6) Sosyal ve Kültürel Etkinliklerinin geliştirilmesi için; Tarihi ve kültürel değere sahip alanları korunarak geliştirilecek ve çekim alanları haline getirilecektir. Yöresel festivaller, ve benzeri bölge ürünlerini tanıtıcı, bölgeye çekimi sağlayıcı, bölgenin tarihi kültürel ve doğal değerleri tanıtıcı, hizmet verdiği alandaki üreticileri destekleyeci tüketici ile buluşmasını sağlayıcı nitelikteki etkinlikler teşvik edilecektir. (7) Ülke ve Bölge düzeyinde ulaşım bağlantısını sağlayan otobüs terminalleri geliştirilecektir. (8) Teknik Altyapının iyileştirilmesi için; Kanalizasyon, yol ve benzeri teknik altyapı geliştirilecektir. Güzelyurt ta akifer üzerinde yer alan tüm yerleşimler kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. İnternet erişiminin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması desteklenecek ve teşvik edilecektir. (9) Sosyal altyapının, hizmet alanının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmesi için; Tüm Güzelyurt Akdeniz Bölgesine, kalitesi yüksek tam teşeküllü üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane altyapı oluşturulacaktır. (Bknz.Bölüm V, Sektör Politikaları, Sosyal Altyapı/Sağlık, SAĞ 10, syf 259) (c) (d) (e) (f) İskele de, Bafra Turizm Alanı dâhil tüm bölgeye hizmet verecek ikinci basamak sağlık hizmeti merkezi açılacaktır. Eğitim hizmetleri olanakları iyileştirilecektir. Sağlık hizmetleri olanaklarının iyileştirilmesi sağlık evi gibi kamusal hizmet birimlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. Sosyal yardım hizmetleri olanakları geliştirilecektir. Eğlence dinlence, rekreasyon ve benzeri türden nüfusun ihtiyacını karşılayacak temel olanakların geliştirilmesi teşvik edilecektir. (10) Yeni gelişmelerin ölçeğe karaktere ve dokuya uyumlu olması için; Yeni gelişmelerde kentsel ölçeğe, karaktere ve dokuya uyumlu projeleri teşvik edilecek ve desteklenecektir. Binalarda enerji tasarrufu yapılması teşvik edilecek ve desteklenecektir. (c) Tarihi ve kültürel miras envanter ve tipoloji çalışmaları yapılacak ve bölgedeki yapılaşma karakteri belgelenerek koruma stratejileri uluslararası standartlar ile belirlenmiş envanter çalışmalarına dayanan yöntemler belirlenecektir.

8 Gerekli / Önerilen Arazi Kullanım - Faaliyetler Uygulama (1) Alış- veriş alanları, büyük ve çeşitliliği olan ticaret ve ofisler, hiper marketler, (2) Yöresel ve tarımsal ürünlere dayalı haftalık pazarlar, (3) Banka şubeleri, (4) Turizm konaklama tesisleri (5) Atölye tipi sanayi ve küçük sanayi siteleri (6) Sinema, tiyatro ve benzeri kültürel merkezler, (7) Lise ve dengi okul, meslek yüksekokulu, kreş gibi eğitim kurumları, (8) Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti veren merkezler (9) Yaşlı bakım evi, gençlik merkezi gibi toplumsal merkezler, (10) Yöresel festivaller ve benzeri gibi etkinlikler yapılması teşvik edilecektir. (11) Kamu yönetimi hizmet birimleri, (12) Otobüs terminali, Uygulama katılımcı bir yaklaşımla ve sektörlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. (Bknz. Bölüm VII, Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme, Politika UYG 01, syf 3) POLİTİKA MS 04: Kırsal Gelişme Bölgeleri Ana Kırsal Hizmet Merkezleri Geçiş Kasabaları Amacı Yerleşim kademelenmesinde 4. Kademe Kırsal Gelişme Bölgesi Ana Hizmet Merkezi ve bulunduğu Kırsal Gelişme Bölgesi ne, hizmet verecek olan Geçiş Kasabası olarak, barındıracağı hizmetler ile etki/hizmet/pazar alanına gerekli ve yeterli hizmetleri verebilecek ve bulunduğu bölgenin Yerel Kalkınma Stratejisi heflerine uygun olarak, yerel düzeyde kalkınmayı çekici hale getirilmesini ve yerel girişimliğinin gelişmesini destekleyebilecek, yatırımcılar, turistler ve orada yaşayanların hizmet alabileceği tek duraklık bir odak noktası rolünü üstlenebilecek düzeyde gelişmesini sağlamaktır. Geçiş Kasabası Seçim Kriterleri ve özellikleri (1) YKS bölgesinde iyi bir yol erişimine sahip olacaktır. (2) Hızlı internet bağlantısı mevcut veya planlanmış olacaktır. (3) En yakın büyük kentin otobüs güzergâhı üzerinde bulunacaktır. (4) Ekonomik faaliyet alanlarına (ör. çiftliklere yakınlık) veya potansiyel turizm çekimi olan bir yerleşime yakın olacaktır. (5) Halkla toplantı yapmaya uygun olanakları, tarımsal ürün satılan dükkânları veya yerel halkın düzenli olarak buluştuğu ortak buluşma olanaklarına sahip bir yerleşim olacaktır. (6) KOBİ Geliştirme/Destek Birimi nin açılabilmesi için gerekli arazi veya boş uygun binalara sahip olacaktır. (7) Merkezi araç park alanı olabilecek alanları olacaktır. (8) Yerel yetkililerinin bu yeni role olumlu tepki göstermesi ve toplumun Kırsal Kalkınma Planı nın açıklanmış olan hedef ve politikalarına aktif olarak katkıda bulunacaklarına dair fikirlerinin olması, yerel STK larındaki kişilerle irtibatın olması bir avantaj olacaktır. Hale hazırda mevcut merkezi yönetim kademelenmesinde Bucak Merkezi veya Belediye Merkezi olan ve Bölgesine hizmet veren, altyapısı mevcut yukarıda sayılan kriterlerin çoğunluğuna sahip yerleşimler belirlenmiştir.. (1) Batı- Kuzey batı (Güzelyurt- Akdeniz) Kırsal Gelişme Bölgesi için: Lefke- Gemikonağı, Çamlıbel (2) Mesarya Kırsal Gelişme Bölgesi için:, Geçitkale, Akdoğan (3) Karpaz Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi için: Yenierenköy

9 Stratejik Hedef ve Politikalar Gerekli / Önerilen Arazi Kullanımı- Faaliyetler: Kırsal Gelişme Bölgesi Ana Hizmet Merkezi ve bulunduğu Kırsal Gelişme Bölgesi ne, hizmet verecek olan Geçiş Kasabası olarak, etki/hizmet/pazar alanına gerekli ve yeterli hizmetleri sunabilmesi ve tek duraklık bir odak noktası rolünü üstlenebilmesini sağlamak için ; (1) Eğitim, sağlık, spor, sosyal tesisler ve ticari hizmetler ve benzeri hizmetlerin ve ilgili Yerel Kalkınma Stratejini nın hedeflerine uygun olarak, yerel düzeyde kalkınmayı çekici hale getirmesini ve yerel girişimliğinin gelişmesini sağlayacak, merkezileştirilmiş halka açık bilgilendirme, beceri geliştirme, ulaşım odakları, özellikli hizmet olanakları, küçük işletmelere teknik danışmanlık, eğitim, pazarlama ve tanıtım hizmetlerinin gelişmesi desteklenecek ve teşvik edilecektir. (2) 4 üncü kademedeki Kırsal Gelişme Bölgesi Ana Hizmet Merkezi nin nüfus eşiğine ulaşmasını sağlamayacak, istihdam yaratan ve mukayeseli üstünlüklerine uygun olarak, Yerel Gelişme Strateji ne uygun ekonomik gelişme sektörlerinin, gelişmesi desteklenecek ve teşvik edilecek, gelişmesi için uygun konumlarda, yeterli miktarda ve büyüklükte alan ayrılacaktır. (3) Ticaret, ofisler, otobüs istasyonu, toplantı mekânları, KOBİ ler için ortak temel hizmetleri sağlayacak Ortak Destek Merkezleri için uygun konumda, yeterli miktarda ve büyüklükte alan ayrılacaktır. (4) Her Kırsal Gelişme Bölgesi ile ilgili Yerel Gelişme Stratejisi ne uygun farklı hizmet birimleri, tarımsal ürünler ve malzemelerine dayalı dükkânlar veya yerel halkın düzenli olarak buluştuğu pazar yerleri oluşturulacaktır. (5) Nüfuslarının ihtiyacına yönelik teknik ve sosyal altyapı hizmetleri tamamlanacaktır. (6) Bölge içi ve en yakın ana kente olan ulaşım bağlantıları geliştirilecektir. (7) Hızlı internet bağlantısı sağlayacak altyapı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. (8) Bilgilendirme ve eğitim gibi amaçlarla kullanılabilecek toplantı mekanlarının gelişmesi sağlanacaktır. (9) Sınırlı düzeyde genişleme ve büyümesine, tarihi, kültürel ve geleneksel özelliklere sahip alanlarının korunmasına, rehabilite edilmesine, canlandırılmasına, konut grupları veya yapılaşmış bölgelerde aradaki boşlukların hassas doğal ve özgün karakterine ve kültürel değerlerine uygun olarak doldurulmasına yönelik yeni gelişmeler desteklenecek ve teşvik edilecektir. (1) Bu Kırsal Gelişme Bölgeleri nin ana ekonomik faaliyetleri tarım ve topluma dayalı ekoagro turizm olacaktır. Ekonomik olarak uygulanabilir ve çevresel anlamda sürdürülebilir küçük ölçekli tarımsal işlemeler ve harnup pekmezi, marmelat ve reçeller, hellim, peynir imalatı, zeytinyağı, şarap imalatı ve benzeri bölgenin üretim desenine uygun tarıma dayalı sanayi /küçük sanayi faaliyetleri desteklenecek ve teşvik edilecektir. (2) Kırsal turizm; çiftlik turizmini (pansiyon), eko-turizmi, yürüyüş tatilleri ve kuş gözlemciliği ile miras araştırma ve analizi gibi özel ilgi turizmi desteklenecek ve teşvik edilecektir. (3) KOBİ ler için ortak temel hizmetleri sağlayacak ortak destek merkezleri, açılacak ticaret, ofisler, otobüs istasyonu, toplantı mekânları için arazi kullanım bölgeleri belirlenecektir. (4) Yerel çiftçiler, hayvancılık, taksi hizmetleri, halk otobüsü hizmetleri, esnaf, misafirhaneler, restoranlar, dülgerler, sanatçılar ve sahne sanatları, gıda imalatçıları ile el sanatları üreticileri, dokumacılar, seminer veren kişiler, tarımsal danışmanlar ve benzeri potansiyel ve mevcut küçük işletmeler desteklenecektir. (5) Geçiş kasabalarında verilecek hizmetler Yerel Gelişme Strateji lerinin hedefleri ile uyumlu olacaktır. Bu hedefler KKP ların halkın katılımı esnasında tanımlandığı şekilde uygun olduğu hallerde aşağıdakileri de kapsayacak ve sadece bunlarla sınırlı olmayacaktır. KOBİ birimi geliştirme bölgeleri ile araç park alanları Planda korunması

10 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) öngörülen tarım toprakları üzerinde olmayacaktır. (Bknz. Bölüm IV, Mekansal Strateji, Politika MS 39, syf 137) Planda korunması öngörülen tarım toprakları dışındaki konumlarda makul miktarda büyüme için arazi ayrılacaktır. (Bknz. Bölüm IV, Mekansal Strateji, Politika MS 39, syf 137) Tarım ve turizm ürünleri satışı yapan dükkânlar için arazi ve/veya tesisler ayrılacaktır. KOBİ İş Geliştirme Birimleri (ortak internet, telefon santrali, sekreterlik hizmetleri, faks, toplantı odaları, sergi alanları vb.) kurulacaktır. Muhasebe, ürün ve kültürel etkinliklerin pazarlanması, yabancı dil, bilgisayar ve internet kullanımı, el sanatları tasarımlarının uyarlanması, el sanatları ticareti üzerine eğitim sunmak amacı ile çeşitli Devlet Daire leri, uzman STK lar tarafından KOBİ Geliştirme Teknik Destek Büroları oluşturulacaktır. Çiftlik pansiyonları ile kültürel etkinliklere rezervasyon yapma, yerel el sanatları, vahşi yaşam, yürüyüş güzergâhları vb. hakkında bilgi verme ve internet sitesi üzerinden rezervasyon hizmeti sunan turist bilgi merkezleri oluşturulacaktır. Su İşleri Dairesi ile birlikte tarım ve hayvancılık bilgi verme hizmeti sunan Tarım Dairesi teknik destek bürosu açılacaktır. Tarımsal kimyasallar, ekipmanlar ve balıkçılık ekipmanları satış mağazaları açılması desteklenecek teşvik edilecektir. El sanatları satış mağazaları açılması desteklenecek teşvik edilecektir. İnternet kafeler açılması desteklenecek teşvik edilecektir. Toplantı, sergi, sosyal etkinlikler gibi faaliyetler için salonlar yapılması sağlanacak ve desteklenecektir. Şehir kültür merkezi, doktor, kafeler, restoranlar, otobüs istasyonu, ortaokul, lise ve dükkânlar teşvik edilecektir. Otobüs terminali yapılacak ve yerel taksi hizmetleri desteklenecek teşvik edilecektir. Uygulama (1) Düzenli aralıklarla, yarı zamanlı olarak halka tavsiye/eğitim verecek kalifiye personelin sağlanması için ilgili Devlet Daire leri ile anlaşmalar yapılması gerekli olacaktır. (2) Yeri kullanmak için KKP projesine bağlı olmak (genişleme). (3) Çevre ve yapılacak olan KOBİ geliştirme için STK lar ile bağlantı ve işbirliği yapılacaktır. (4) Kente geniş bant bağlantısı sağlamak ve desteklemek için Telekom şirketi. (5) Toplu taşımacılığın geliştirilmesi için otobüs şirketleri ve belediyeler ile müzakereler yapılarak ortak komiteler oluşturulacak. Halkı bilgilendirici materyaller hazırlanacak ve internet bağlantısı sağlanacak. Her bir Geçiş Kasabası için detaylı arazi kullanım kararları; ÜFP çerçevesi ile Her Kırsal Gelişme Bölgesi ile ilgili Yerel Kalkınma Stratejileri hedefleri doğrultusunda imar planları ile belirlenecektir. Uygulama katılımcı bir yaklaşımla ve sektörlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. (Bknz. Bölüm VII, Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme, Politika UYG 01, syf 3)

11 POLİTİKA MS 05: Topluma (Yerel Halka) Dayalı Alternatif Turizm Merkezi Amacı (1) Girne Bölgesine yönelik Turizm Gelişim Planında öngörülen bölge yatak sayısı limitlerini aşama eğiliminde olan turizmin gelişim talebinin yarattığı yükün azaltılması için, Girne Bölgesine yakın ve çekici olan bir konumda, geleneksel kitle turizmi modelinden farklı, Topluma (Yerel Halka) Dayalı Eko- Agro Turizm Gelişimi 2 modeli merkezi olacak alternatif yeni bir turizm çekim merkezi geliştirmek; Yeni Turizm Merkezi Seçim Kriterleri Stratejik Hedef ve Politikaları (2) Yerleşim kademelenmesinde 5. kademe Alt Ölçek Yerel Hizmet Merkezi olarak, etki/hizmet/pazar alanına eğitim, sağlık, spor, sosyal tesisler, ticari hizmetler ve benzeri hizmetleri sunabilmesini sağlamak; (1) Girne nin üzerindeki baskıyı azaltabileceği yakınlıkta bir mesafede olması, (2) Kıyıda veya turistlerin gelip kalması için çekici olabilecek, ortamın oluşturulabilmesi için temel olabilecek, balıkçı barınağı, kıyı, bir tarihi ve kültürel miras alanı, doğal çevre veya benzeri bir özelliğin bulunduğu konumunda veya yakınında olması, (3) Yerleşimin ve/veya yerleşimin büyüme alanının planda korunması öngörülen verimli tarım toprakları üzerinde olmaması ve/veya bu alanlar üzerinde baskı oluşturmaması. (Bknz. Bölüm IV, Mekansal Strateji, Politika MS 39, syf 137 ve Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Tarım, syf 84) (4) Bağlantı yolunun olması: Bağlantı yolunun olması veya mevcut bağlantı yolunun önemli güzergâha bağlanabilmesi, ancak doğrudan önemli bir güzergâh üzerinde olmaması, (5) Su, atık su, elektrik hizmetinin verilmesi, ekonomik açıdan uygulanabilir olması, Tatlısu Yerleşim kademelenmesinde 5. kademe Alt Ölçek Yerel Hizmet Merkezi olarak, etki/hizmet/pazar alanına eğitim, sağlık, spor, sosyal tesisler, ticari hizmetler ve benzeri hizmetleri sunabilecek ve Girne deki turizm üzerindeki gelişim baskısını azaltacak ve topluma dayalı turizm gelişim modelinin uygulanacağı yeni bir Turizm Merkezi olarak gelişmesini sağlamak için; (1) Topluma dayalı eko-turizm potansiyeli desteklenecek, geliştirilecek, hassas alanlar korunacak, rolüne uygun olarak hassas alanlarına, özgün konumu ve karakterine zarar vermeden, yüksek nitelikli özgün yeni turizm merkezi bölgesi olarak gelişmesi desteklenecektir. Bu amaçla özel destek ve teşvik modelleri geliştirilecektir. (2) Gelişme alanlarının parça parça kümelenmemesi ve yollar ve kıyı boyunca lineer bir yapı oluşturmaması için, gelişmelerin belirlenecek kesin gelişme sınırları içinde yer alması sağlanacaktır. (3) Farklı hizmet birimlerinin bulunduğu, düşük düzeyde genişleme ve büyümesine, hassas doğal ve özgün karakterine uygun ve bunlara zarar vermeyecek, Topluma Dayalı Turizm modeline uygun yüksek nitelikli yeni gelişmeler ve faaliyetler desteklenecek ve teşvik edilecektir. 2 Topluma Dayalı Turizm Modeli: Temelinde yerel toplumun, özellikle kırsal bölgelerdeki yerleşik toplumun katılımını ve sosyo ekonomik yararını amaçlayan, ekonomik gelir sağlayan, ziyaretçilere doğal çevreyi, kültürel mirası ve yerel geleneksel kültürü turizm ürünü olarak sunma ve kullanma fırsatı veren bir turizm şeklidir.

12 Gerekli / Önerilen Arazi Kullanım Faaliyetler Uygulama (4) Tarihi ve kültürel miras alanları ile ve geleneksel doku özelliliğine sahip alanlar ve binalar, uluslararası koruma ilkelerine 3 uygun olarak korunacak, yeni gelişmeler, yerleşimin geleneksel dokusuna, dokuyu oluşturan tarihi kültürel ve yerel geleneksel özelliklere sahip binaların mimari tipolojine ve karakterine uygun ve uyumlu olması sağlayacak, uluslarası kabul görmüş koruma kriterlrine uygun gelişme stratejileri ve tasarım düzenlemeler geliştirilecektir. (5) Yeni gelişmelerin, bölge genel karakterine, silüetine, ölçeğine, dokusuna ve yoğunluğuna uygun ve uyumlu olarak gerçekleşmesini sağlayacak, arazı kullanım, peyzaj, yapılaşmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. (6) in, çevre ve mekan kalitesini arttırmak için kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde çevre düzenlemesi yapılacaktır (7) Özel Çevre Koruma alanlarının, manzara alanlarının korunabilmesi için, uluslarası kabul görüş koruma ilkelerine uygun koruma önlemleri geliştirilecektir. (8) Su, atık su, elektrik, Telekom, internet, katı atık ve benzeri teknik altyapı geliştirilecektir. (9) Sürekli yaşayanların, ziyaretçilerin turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, eğitim, sağlık, spor, sosyal tesisler ve benzeri sosyal altyapı ve ticari hizmetler geliştirilecektir. (10) Toplu taşımacılık ve yaya ve motorsuz ulaşım biçimleri desteknerek, teşvik edilecek, bunun için güvenli yaya dolaşım alanları oluşturulacak, yaya yolları, toplu taşıma ve bisiklet yolları altyapısı geliştirilecektir. (1) Yerel halk tarafından işletilecek orta ve küçük oteller, pansiyonlar ve benzeri turizm konaklama tesisleri, (2) Sadece bölgedeki yerel oteller, restoran ve dükkânlarda çalışanların ihtiyacını karşılayacak miktarda ve farklı türde ve çeşitlilikte konutlar, (3) Restoran, kafe ve benzeri eğlence dinlence yerleri, (4) Küçük çaplı alışverişe yönelik dükkânlar, (5) Açık alanlar ve rekreasyon alanları, (6) Sağlık merkezi, polis birimi, postane ve benzeri gibi temel kamu hizmeti birimleri, (7) Otopark alanları, (8) Banka şubesi, (9) Açık ve kapalı spor alanları. Alternatif Turizm Kenti olarak belirlenen yerleşimin sürdürülebilir bir biçimde yukarıda belirtilen hedef ve politikalara uygun olarak gelişmesini sağlamak için; (1) Yeni Turizm Kenti politikaları ile Girne Bölgesi nin yükünün hafifletilmesini, diğer Ana Gelişme Merkezi olan ve Yeni Roller Belirlenmiş in gelişmesini ve rekabet edebilirlğini engellemeyecek şekilde ve taşıma kapasitesinin kaldırabileceği düzeyde gelişmesini sağlanacak politikalar ile eş zamanlı ve birbirini tamamlayıcı olarak yürürlüğe girmesi durumunda desteklenecektir. (2) Otel ve misafirhaneler ölçek, karakter, yerel silüet ve doku ile uyumlu olarak düzenlenecektir. (3) Çevre düzenlemesi, açık alan ve alışveriş ile restoran tesisleri için bölgelerin ayrılmasını da içerecek ölçeğe, karaktere ve dokuya uyumlu düzenlemenin seçilmesi için bir tasarım yarışması açılacaktır. (4) İlgili Belediye bünyesinde, Şehir Planlama Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, işadamları ve ilgili belediyelerden oluşan bir Proje Destek Bürosu açılacak ve bölgenin sağlıklı gelişmesi için gerekli destekleyici çalışmalar 3 Geleneksel Mimari için uluslarası kabul görmüş koruma ilkelerine örnek : ICOMOS 1999 Meksika Sözleşmesinde geleneksel mimari (vernacular architecture) için saptanmış koruma prensipleri

13 birlikte yapılacaktır. (5) Piyasaya, yatırımcılara gelecekteki yatırım planlaması için yönlendirici bilgi ve veri sağlamak amacı ile, Turizm Planlama Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi işbirliği ile Girne de konaklayan çeşitli ülkelerden turistlerin tercihlerini belirlemek için bir piyasa araştırması gerçekleştirilecektir.. (6) Şehir Planlama Dairesi ve Turizm Dairesi işbirliği ile aşağıda belirtilen düzenlemeleri içeren bir Yerel Turizm Gelişme Planı hazırlanacaktır. (c) Yerel halk tarafından işletilecek, orta ve küçük ölçekli konaklama tesislerinin. bölge karakterine, ölçeğine uyumlu olarak yapılmasını sağlamak amacı ile Şehir Planlama Dairesi ve Turizm Planlama Dairesi işbirliği ile yeni gelişim için uluslararası standartlar ile belirlenmiş envanter çalışmalarına dayanan yöntemlere uygun olarak, halka açık şekilde değerlendirilecek tasarım yarışmaları düzenlenecektir. Enerji ve su tasarrufu, katı atık ve atık su ile ilgili düzenlemeleri, uygun konumda yeterli miktarda arazi ayrılacaktır. Ticaret, eğlence, dinlence ve benzeri türden faaliyetlerin gelişmesi hedeflendiği için bölgede ikincil konut gelişmesi, apart-otel türünde kişilerin kendi yemeklerini kendilerinin yapacağı konaklama tesisleri desteklenmeyecek, teşvik edilmeyecektir. d) Belirlenen bölge içerisinde bulunan büyük arazi parçalarını birleştirme hakkında yatırımcılar veya yatırımcılar konsorsiyumları ile işbirliği yapılacaktır. Böylece arazi, halka açık alanlar ile yatırımcı için ekonomik anlamda uygulanabilir olması ve gerekli hizmetlerin sunulması sağlanacaktır. (e) (f) Yerel düzeyde gerekli ana kamu yolu bağlantıları hariç her türlü su, atık su, elektrik, Telekom, internet, katı atık ve benzeri altyapı sağlayıcıları ile önceden anlaşmalar yapılacaktır. Bölge için gerekli ana kamu ve yerel düzeydeki kamu yolu bağlantıları kamu tarafından önceden geliştirilecektir. Uygulama katılımcı bir yaklaşımla ve sektörlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. (Bknz. Bölüm VII, Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme, Politika UYG 01, syf 3) POLİTİKA MS 06: Yerel Hizmet Merkezleri Amacı Yerel Hizmet Merkezi Seçim Kriterleri ve özellikleri Stratejik Hedef ve Politikalar Küçük kırsal belediyelerin merkez yerleşimlerinin, Yerel Hizmet Merkezi olarak etki alanı içinde kalan yerel düzeydeki hizmet alanına teknik ve sosyal altyapı hizmetleri ile ekonomik destek sağlamalarını teşvik etmektir. Küçük kırsal belediyelerin merkez yerleşmelerdir. Etki alanları/pazar alanları yerel düzeyde ve dar kapsamdaki hizmet merkezleridir. Sınırlı etki alanı/hizmet alanına ve nüfusa sahip, sınırlı sayıda ve çeşitte hizmet ve iş ticaret ve eğitim olanakları olan toplu taşıma olanakları çok düşük düzeyde olan yerleşimlerdir. Dikmen, Yeniboğaziçi, Tatlısu, Dipkarpaz, Paşaköy, Serdarlı- Gönendere, Mehmetçik ve Yılmazköy bu kademedeki yerleşimlerdir. Yerleşim kademelenmesinde 5. kademe Yerel Hizmet Merkezi olarak, etki alanı içinde kalan hizmet alanına eğitim, sağlık, sosyal, ticari hizmetler ve benzeri hizmetleri sunacak duruma ulaşabilmeleri ve rollerinin gereklerini yerine getirebilmeleri desteklenecektir. Bunun için; (1) 5 inci kademedeki Yerel Hizmet Merkezi nüfus eşiğine ulaşmasını sağlamak için,

14 istihdam yaratan ve mukayeseli üstünlüklerine uygun olarak, ekonomik gelişme sektörlerinin gelişmesi desteklenecektir. (2) Bu gibi yerleşmelerin etki alanları içinde kalan alanlarına hizmetlerini sunacak durumda olması sağlanacak ve etki alanı içindeki komşu yerleşim birimleri ile bağlantılı olan ve yerel ölçekteki tüm günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bazı küçük olanaklar ve hizmet birimlerinin yer almasına izin verilecektir. (3) Özgün konumu ve karakterine zarar vermeden sınırlı büyümeleri ve gelişmeleri, yapılaşmış alanları arasındaki boşlukların hassas doğal ve özgün karakterine ve kültürel değerlerine uygun olarak doldurulması teşvik edilecek ve desteklenecektir. (4) Tarım alanlarının korunması için gelişme sınırları belirlenecektir. (5) Teknik ve Sosyal altyapının iyileştirilmesi için; (c) (d) (e) (f) (g) Kanalizasyon, yol ve benzeri teknik altyapı ile sağlık, eğitim, sosyal yardım ve benzeri toplumsal hizmet kullanımları geliştirilecektir. İnternet erişimi iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Büyük kentlere, geçiş kentlerine, ilçe merkezlerine bağlantı sağlayan toplu taşıma hizmetleri geliştirilecektir. Toplu taşımacılık ve yaya ulaşımı geliştirilecektir. Eğitim hizmetleri olanakları iyileştirilecektir. Sağlık hizmetleri olanaklarının iyileştirilecektir. Sosyal yardım hizmetleri olanakları iyileştirilecektir. (6) Kamu hizmetlerinin işlevsel yapıda etkinliğini sağlamak için; Tarım Kredi ve Üretim Kooperatifi, sağlık ocağı gibi kamusal hizmet birimlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. Gerekli / Önerilen Arazi Kullanım - Faaliyetler: (7) Sosyal ve ekonomik yapılarının etkinliklerinin ve yerel istihdam fırsatlarının artırılmasını sağlanmaları için; Yerel Gelişme Stratejileri ne uygun olarak tarımsal faaliyetlerin değerlendirildiği ve eko/agro turizme dayalı ekonomik gelişim ve istihdam fırsatlarının altyapı ve çevresel değerler gözetilerek geliştirilmesi desteklenecektir. (c) (d) Yöresel ve günlük ihtiyaçlara yönelik perakende, hizmet ticaret ve işyerlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. Küçük ölçekli atölye tipi gelişmeler desteklenecek, atölye tipi endüstri oluşturulması sağlanacak ve mevcutlar geliştirilecektir. Yöresel festival, panayır gibi etkinlikler yapılması teşvik edilecektir (1) Tarım Kredi ve Üretim Kooperatifi, (2) Postane, (3) Günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik dükkânlar, (4) Kahvehane, bakkal, berber, kuaför ve benzerleri gibi birkaç iş yeri, (5) Büyük kentlere, geçiş kentlerine, ilçe merkezlerine bağlayan toplu taşıma hizmeti, (6) İlkokul, (7) Toplanma alanları, halka açık ortak salonlar,

15 Uygulama (8) İnternet altyapısının sağlanması, (9) Demirci, kaynakçı, lastik tamircisi gibi atölyeler, Uygulama katılımcı bir yaklaşımla ve sektörlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. (Bknz. Bölüm VII, Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme, Politika UYG 01, syf. 3) POLİTİKA MS 07: Sakin Şehirler (Cittaslow) Amacı Seçim Kriterleri ve özellikleri Stratejik Hedef ve Politikalar Küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir yılında güncellenerek 70 e çıkarılan Cittaslow kriterleri 7 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar çevresel politikalar, altyapı politikaları, kentsel kalite için teknoloji ve tesisler, yerel üretimi korumak, misafirperverlik, farkındalık ve slow food faaliyetlerine ve projelerine destektir. Bu kriterlerin en az %50 sine uyulması koşulu ile Cittaslow ünvanı verilmektedir. Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve ÜFP Mekânsal Stratejileri, Kırsal Gelişme Bölgeleri Politikaları, Yerel Kalkınma Stratejileri ve CİTTASLOW kriterleri çerçevesinde uygun olan yerleşimler Sürdürülebilir yerel kalkınma modeli olan Cittaslow ünvanını kazanan yerleşimlerde bu modeli taban alacak Çevre Master Planı hazırlanacaktır. Buna göre uygulanacak politikalar; Başlıca Ekonomik Gelişme Politikaları (1) Yerel üretim desteklenecek ve teşvik edilecektir. (2) Organik veya yerel nitelikli ürünlerin kullanımı teşvik edilecektir. (3) Ticari malların dağıtımı ve doğal ürünler için ticari merkezler oluşturulması için plan hazırlanacaktır. (4) Yerleşimin geleneklerini ve değerlerini yaşatılması ve tanıtımı desteklenecektir. (5) Slow food faaliyetleri ve projeleri desteklenecektir. Başlıca Altyapı Politikaları (6) Güvenli ulaşım ve trafik için planlar yapılması (7) Okullar ve kamu binalarına bağlanan bisiklet yolları (8) Özel taşıtlar yerine uygun alternatif taşıma ve trafiğin toplu taşım araçları, yaya ve bisiklet yolları ile bütünleştirilmesi için planlar yapılması (9) Kamusal ve kamuyla ilgisi olan alanların engelliler için erişilebilir olması, mimari engellerin kaldırılması ve teknolojilere erişimin sağlanmasını garanti altına almak üzere altyapıların teşvik edilmesi (10) Tıbbi yardım merkezi mevcudiyeti (11) Vasıflı yeşil alanların ve hizmet altyapılarının (yeşil alanların birbiriyle bağlantıları, oyun sahaları, vb.) mevcudiyeti (12) Bozulmakta olan kentsel alanların ve şehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin iyileştirilmesi. Başlıca Çevre Politikaları 4

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm IV. Mekansal Strateji (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm IV. Mekansal Strateji (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm IV. Mekansal Strateji (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş... 6 2.

Detaylı

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ Değişiklik Paketi 18 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Ülkesel Fizik Plan Bölüm VII. Uygulama,

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Değişiklik 4. Değişiklik 5. Değişiklik 6. 2. Bölüm V Sektör Politikaları Değişiklik 7. 3. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları Değişiklik 8

Değişiklik 4. Değişiklik 5. Değişiklik 6. 2. Bölüm V Sektör Politikaları Değişiklik 7. 3. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları Değişiklik 8 Değişiklik Paketi: 5 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Değişiklik Paketi : 13

Değişiklik Paketi : 13 Değişiklik Paketi : 13 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2012 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI BASIN BİLDİRİSİ KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI 2011 (İlk Kesin Sonuçlar) 17 Aralık 2012 KKTC 2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI İLK KESİN SONUÇLARI (17 Aralık 2012) 4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Nüfus ve

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 110 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

6.0 POLİTİKA VE ÖNERİLER

6.0 POLİTİKA VE ÖNERİLER 6.0 POLİTİKA VE ÖNERİLER 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 100 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 101 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 1996 nüfus sayımı verilerine göre "İmar Planı Sınırı" alanında yaklaşık olarak 52,000 kişi yaşamaktadır.

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 12 Ocak 2011

İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 12 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 12 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN

4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN 4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN İGS GGA ÖGA 4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN 51 4.1 PLANIN GENEL STRATEJİSİ İmar Planı'nın genel stratejisi, Planlama Alanındaki geiecekteki gelişmelerin

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KEMALPAŞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KEMALPAŞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KEMALPAŞA SONUÇ RAPORU Tarih: 6 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 30 Katılımcı listesindeki Sayı: 27 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

Değişiklik 3 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi

Değişiklik 3 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri Gönderilen Ülkesel Fizik

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SAĞLIK BAKANLIĞI TURİSTLER İÇİN KKTC SAĞLIK REHBERİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'de bulunan

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

Mağusa Geleceğini Arıyor

Mağusa Geleceğini Arıyor Mağusa Geleceğini Arıyor Layık Topcan Mesutoğlu Şehir Plancısı Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavini Panel - 31 Mayıs 2011 Mağusa DAÜ Mimarlık Fakültesi Mağusa İnsiyatifi Sunum Mağusa Neresi? Bugünkü Mağusa

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı