TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU"

Transkript

1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU Yardımcı Araştırıcılar Mustafa ÜNSAL, Ali İŞMEN, Süleyman MAVİLİ Tuncay Murat SEVER, Elif YENİCİ, Selahattin KAYA, Tülin ÇOKER Aralık 2004

2 ii ÖNSÖZ TÜBİTAK desteğinde yürütülen 101Y081 Nolu ve Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Alt ve Üst Besin Tabakalarının Dinamiği başlıklı bu proje Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu (TÜBİTAK -YDABAG), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ege Üniversitesi (EU) Su Ürünleri Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü (DBTE) tarafından desteklenmiştir. Katkılarından dolayı bu kuruluşlara teşekkür ederiz. Yukarıda adı geçen proje ile ilgili gelişme, faaliyet ve sonuçları içeren bu rapor Ocak 2002 ve Ocak 2004 döneminde Çanakkale Boğazında kısa zaman serili (10 ar günlük periyotta), Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde mevsimsel periyotta yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen fiziksel (Sıcaklık, tuzluluk ve diğer CTD ölçümleri), kimyasal (nütrient ve klorofil -a) ve biyolojik (fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton) değişkenlerin zamana, istasyonlara ve derinliğe bağlı değişimlerin ekolojik ve biyo-istatiksel yorumunu içermektedir.

3 iii İÇİNDEKİLER Tablolar... Şekiller... Özet... Abstract... 1.GİRİŞ ÇANAKKALE BOĞAZI (Marmara Denizi) SAROS KÖRFEZİ (Kuzey Ege Denizi) MATERYAL VE METOD... 8 VI X XVI XVI 2.1. Örnekleme Periyodu ve Sahası Örneklerin Toplanması, Korunması ve Ölçümler Fiziksel Ölçümler Prob (CTD) Ölçümleri Kimyasal Ölçümler Nütrient Ölçümleri Klorofil-a Biyolojik Ölçümler Fitoplankton Zooplankton Ihtiyoplankton (Balık Yumurta ve Larvaları) Verilerin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA BULGULARI FİZİKSEL DEĞİŞİMLER (CTD-PROB) ÇANAKKALE BOĞAZI Fiziksel Parametrelerde Zamana Bağlı Meydana Gelen Değişimler Fiziksel Parametrelerde Meydana Gelen Derinliğe Bağlı Değişimler SAROZ KÖRFEZİ Sıcaklık Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimler Tuzluluk Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimler ph Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimler İletkenlik Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimler Çözünmüş Oksijen (ÇO) Düzeylerinde Meydana Gelen değişimler Toplam Anyon ve Katyon (TDS) Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimler KİMYASAL DEĞİŞİMLER NÜTRİENT ÇANAKKALE BOĞAZI Çanakkale Boğazı Nütrient Düzeylerinde Meydana Gelen Zamana Bağlı 79 Değişimler Çanakkale Boğazı Nütrient Düzeylerinde Meydana Gelen Derinliğe Bağlı Değişimler Çanakkale Boğazı Nütrient Oranlarında (N:P ve S:P) Meydana Gelen Değişimler

4 iv İÇİNDEKİLER (Devam) SAROS KÖRFEZİ Saros Körfezi Nütrient Düzeylerinde Meydana Gelen Zamana Bağlı Değişimler Saros Körfezi Nütrient Düzeylerinde Meydana Gelen İstasyonlara Bağlı Değişimler Saros Körfezi nde Nütrient Düzeylerinde Meydana Gelen Derinliğe Bağlı Değişimler Saros Körfezi nde Nütrient Oranlarında (N:P ve S:P) Meydana Gelen Değişimler KLOROFİL-A ÇANAKKALE BOĞAZI Çanakkale Boğazı nda Zamana Bağlı Klorofil-a ve Seki Disk Derinliği Değişimleri Çanakkale Boğazı nda Derinliğe Bağlı Klorofil-a Değişimleri SAROS KÖRFEZİ Saros Körfezi nde Zamana Bağlı Klorofil-a Değişimleri Saros Körfezi nde İstasyonlara Bağlı Klorofil-a Değişimleri Saros Körfezi nde Derinliğe Bağlı Klorofil-a Değişimleri BİYOLOJİK DEĞİŞİMLER FİTOPLANKTON ÇANAKKALE BOĞAZI Kalitatif Değişimler Çanakkale Boğazı nda Fitoplankton Türlerinin Zamana Bağlı kalitatif Değişimi Kantitatif Değişimler Çanakkale Boğazı nda Fitoplankton Yoğunluğunda Meydana Gelen Zamana Bağlı Kantitatif Değişimler Çanakkale Boğazı nda Fitoplankton Yoğunluğunda Meydana Gelen Derinliğe Bağlı Kantitatif Değişimler SAROS KÖRFEZİ Kalitatif Değişimler Saros Körfezi nde Fitoplankton Türlerinin Zamana Bağlı kalitatif Değişimi Kantitatif Değişimler Saros Körfezi nde Fitoplankton Yoğunluğunda Meydana Gelen Zamana Bağlı Kantitatif Değişimler Saros Körfezi nde Fitoplankton Yoğunluğunda Meydana Gelen İstasyonlara Bağlı Kantitatif Değişimler Saros Körfezi nde Fitoplankton Yoğunluğunda Meydana Gelen Derinliğe Bağlı Kantitatif Değişimler ZOOPLANKTON ÇANAKKALE BOĞAZI

5 v İÇİNDEKİLER (Devam) Kalitatif Değişimler Çanakkale Boğazı nda Zooplankton Türlerinin Zamana Bağlı Kalitatif Değişimi Kantitatif Değişimler Çanakkale Boğazı nda Mikrozooplankton Türlerinin (Ciliata) Zamana Bağlı Kantitatif Değişimi Çanakkale Boğazı nda Mikrozooplankton Türlerinin (Ciliata) Derinliğe Bağlı Kantitatif Değişimi SAROS KÖRFEZİ Kalitatif Değişimler Saros Körfezi nde Zooplankton Türlerinin Zamana Bağlı Kalitatif Değişimi Kantitatif Değişimler Saros Körfezi nde Mikro-zooplankton (Ciliata) Türlerinin Zamana Bağlı Kantitatif Değişimi Saros Körfezi nde Mikro-zooplankton (Ciliata) Türlerinin İstasyonlara Bağlı Kantitatif Değişimi Saros Körfezi nde Mikro-zooplankton (Ciliata) Türlerinin Derinliğe Bağlı kantitatif Değişimi IHTIYOPLANKTON (BALIK YUMURTA VE LARVALARI) ÇANAKKALE BOĞAZI Kalitatif Değişimler İhtiyoplankton Türlerinin Zamana Bağlı Kalitatif Değişimi Kantitatif Değişimler Çanakkale Boğazı nda Balık Yumurta ve Larvalarının Zamana Bağlı Kantitatif Değişimleri Çanakkale Boğazı nda Yumurta ve Larvaların Farklı Taksonomik Gruplara Bağlı yüzde (%) Dağılımları Çanakkale Boğazı nda Zamana Bağlı Canlı ve Ölü Yumurta sayılarılarının Yüzde (%) Dağılımları SAROS KÖRFEZİ Kalitatif Değişimler Saros Körfezi nde Balık Yumurta ve Larvalarının Zamana Bağlı Kalitatif Değişimleri Saros Körfezi nde Balık Yumurta ve Larvalarının İstasyonlara Bağlı Kalitatif Değişimleri Kantitatif Değişimler Balık Yumurta ve Larvalarının Zamana Bağlı Kantitatif Değişimleri Balık Yumurta ve Larvalarının İstasyonlara Bağlı Kantitatif Değişimleri Yumurta ve Larvaların Farklı Taksonomik Gruplara Bağlı yüzde (%) Dağılımları İstasyonlara Göre Canlı ve Ölü Yumurta sayıları larının Yüzde (%) Dağılımları İSTATİKSEL SONUÇLAR 196

6 vi İÇİNDEKİLER (Devam) ÇANAKKALE BOĞAZI Biyofizikokimyasal parametreler Arasında Oluşan İlişkiler (Korelasyon) Tür Dağılımı (Varyans) Bray-Curtis Cluster Analiz (% Benzerlik) Sonuçları Örnekleme Dönemleri arasında oluşan % Benzerlikler (Bray-Curtis Cluster Analiz) Farklı Derinlikler Arasında oluşan % Benzerlikler (Bray -Curtis Cluster Analiz) Diversite İndeksi (Tür Çeşitliliği) Fitoplankton Diversite İndeksi SAROS KÖRFEZİ Biyofizikokimyasal parametreler Arasında Oluşan İlişkiler (Korelasyon) Tür Dağılımı (Varyans) Bray-Curtis Cluster Analiz (% Benzerlik) Sonuçları Örnekleme Dönemleri arasında oluşan % Benzerlikler (Bray-Curtis Cluster Analiz) İstasyonlar Arasında oluşan % Benzerlikler (Bray-Curtis Cluster Analiz) Derinlikler Arasında oluşan % Benzerlikler (Bray-Curtis Cluster Analiz) Diversite İndeksi (Tür Çeşitliliği) Fitoplankton Diversite İndeksi TARTIŞMA VE SONUÇ REFERANSLAR PROJE ÖZET BİLGİ FORMU BİBLİYOGRAFİK BİLGİ FORMU

7 vii TABLOLAR Tablo Saroz Körfezi ve Çanakkale Boğazında belirlenen çalışma istasyonları ve koordinatları... Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili sıcaklık, tuzluluk ve ph düzeylerinde meydana gelen zamana ve derinliğe bağlı değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde Ocak 2003-Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili sıcaklık, tuzluluk ve ph düzeylerinde meydana gelen zamana ve derinliğe bağlı değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili iletkenlik, çözünmüş oksijen (ÇO) ve toplam anyon ve katyon (TDS) düzeylerinde meydana gelen zamansal değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde ocak 2003-Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili iletkenlik, çözünmüş oksijen (ÇO) ve toplam anyon ve katyon (TDS) düzeylerinde meydana gelen zamansal değişimler... Tablo Saroz Körfezi 1 ve 2 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı sıcaklık değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 3 ve 4 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı sıcaklık değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 5 ve 6 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı sıcaklık değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 7 ve 8 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı sıcaklık değişimleri Tablo Saroz Körfezi 9 nolu istasyonda oluşan derinliğe ve zamana bağlı sıcaklık değişimleri Tablo Saroz Körfezi 1 ve 2 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı tuzluluk değişimleri Tablo Saroz Körfezi 3 ve 4 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı tuzluluk değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 5 ve 6 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı tuzluluk değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 7 ve 8 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı tuzluluk değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 9 nolu istasyonda oluşan derinliğe ve zamana bağlı tuzluluk değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 1 ve 2 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı ph değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 3 ve 4 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı ph değişimleri

8 viii TABLOLAR (Devam) Tablo Saroz Körfezi 5 ve 6 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı ph değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 7 ve 8 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı ph değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 9 nolu istasyonda oluşan derinliğe ve zamana bağlı ph değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 1 ve 2 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı iletkenlik değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 3 ve 4 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı iletkenlik değişimleri... Tablo Saroz Kfezi 5 ve 6 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı iletkenlik değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 7 ve 8 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı iletkenlik değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 9 nolu istasyonda oluşan derinliğe ve zamana bağlı iletkenlik değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 1 ve 2 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 3 ve 4 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 5 ve 6 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 7 ve 8 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 9 nolu istasyonda oluşan derinliğe ve zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 1 ve 2 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 3 ve 4 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 5 ve 6 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 7 ve 8 nolu istasyonlarda oluşan derinliğe ve zamana bağlı toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri... Tablo Saroz Körfezi 9 nolu istasyonda oluşan derinliğe ve zamana bağlı toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri

9 ix TABLOLAR (Devam) Tablo Çanakkale Boğazı Nara burnu kuzey bölgesinde ( St:10) Ocak 2002 ve Aralık 2002 dönemi farklı derinliklere bağlı nütrient dinamiğinde kısa zaman serili zamansal değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara burnu kuzey bölgesinde (St:10) Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi farklı derinliklere bağlı nütrient dinamiğinde kısa zaman serili zamansal değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara burnu kuzey bölgesinde (St:10) Ocak 2002 ve Aralık 2002 dönemi farklı derinliklere bağlı nütrient oranlarında oluşan kısa zaman serili zamansal değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara burnu kuzey bölgesinde (St:10) Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi farklı derinliklere bağlı nütrient oranlarında oluşan kısa zaman serili zamansal değişimler... Tablo Saroz Körfezinde nütrient düzeylerinde meydana gelen vertikal ve zamansal Değişimler... Tablo Saros Körfezinde besin tuzlarının birbirleri ile olan oransal değişimleri Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde Ocak 2002 ve Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili klorofil-a (µg L -1 ) düzeylerinde meydana gelen derinliğe ve zamana bağlı değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili klorofil-a (µg L -1 ) düzeylerinde meydana gelen derinliğe ve zamana bağlı değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara Burnu kuzey bölgesinde Ocak 2002 ve Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili seki-disk derinliklerinde meydana gelen zamansal değişimler... Tablo Saroz Körfezinde klorofil-a (µg L -1 ) düzeylerinde meydana gelen derinliğe ve zamana bağlı Değişimler... Tablo Saros Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 dönemi istasyonlara bağlı seki disk derinlikleri... Tablo Çanakkale Boğazında (Nara Burnu) Ocak-2002 ve Aralık-2002 döneminde fitoplankton türleri ve zamana bağlı kalitatif değişimleri (1-20 %: nadir, %: yaygın, %: bol, %: çok bol, : devamlı türler, f %: frekans) ve toplam fitoplanktona olan katkıları {-:yok (%0.0), +:mevcut (yogunluk=% ), ++:bol (yogunluk=% ), +++:çok bol (yogunluk=%50-100)}... Table Ocak-2002 ve Ocak-2004 arasında Çanakkale Boğazındaki mikroplankton türlerinin taksonomik kompozisyonu ve oransal dağılımları... Tablo Çanakkale Boğazı Nara burnu kuzey bölgesinde (St:10) Dinophyceae ve Bacillariophyceae yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler... Tablo Çanakkale Boğazı Nara burnu kuzey bölgesinde (St:10) bazı taksonomik gruplar (Cyanophyceae, Prymnesiophyceae, Dictyophyceae, Euglenophyceae) ve toplam fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler

10 x TABLOLAR (Devam) Tablo Saroz Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 periyodunda saptanan fitoplankton türleri ve bulunma sıklıkları (1-20 %: nadir, %: yaygın, %: bol, %: çok bol, : devamlı türler, f %: frekans) ve toplam fitoplanktona olan katkıları {-:yok (%0.0), +:mevcut (yogunluk=% ), ++:bol (yogunluk=% ), +++:çok bol (yogunluk=%50-100)}... Tablo Saroz Körfezi erken ilkbahar dönemi (Mart -2002) fitoplankton ve mikrozooplankton türlerinin taksonomik kompozisyonu ve oransal dağılımları... Tablo Saroz Körfezinde Mart 2002 ve Mayıs 2002 dönemlerinde fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Tablo Saroz Körfezinde Eylül 2002 ve Nisan 2003 dönemlerinde fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Tablo Saroz Körfezinde Ağustos 2003 ve Aralık 2003 dönemlerinde fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Tablo Çanakkale Boğazında Ocak 2002 ve Ocak 2004 periyodunda saptanan mikrozooplankton türleri (Ciliata) ve bulunma sıklıkları (1-20 %: nadir, %: yaygın, %: bol, %: çok bol, : devamlı türler, f %: frekans) ve toplam ciliata yoğunluğuna olan katkıları {-:yok, +:mevcut (yogunluk=% ), ++:bol (yogunluk= % ), +++: çok bol (yogunluk=%50-100)}... Tablo Çanakkale Boğazında Ocak 2002 ve Ocak 2004 periyodunda saptanan makrozooplankton türleri ve bulunma sıklıkları (1-20 %: nadir, %: yaygın, %: bol, %: çok bol, : devamlı türler, f %: frekans)... Tablo Çanakkale Boğazı nda Ocak 2002 ve Aralık 2002 döneminde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler... Tablo Çanakkle Boğazında Ocak 2003 ve Ocak 2004 döneminde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler... Tablo Saros Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 periyodunda saptanan mikrozooplankton türleri (Ciliata) ve bulunma sıklıkları (1-20 %: nadir, %: yaygın, %: bol, %: çok bol, : devamlı türler, f %: frekans) ve toplam ciliata yoğunluğuna olan katkıları {-:yok, +:mevcut (yogunluk=% ), ++:bol (yogunluk= % ), +++: çok bol (yogunluk=%50-100)}... Tablo Saros Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 periyodunda saptanan makro-zooplankton türleri ve bulunma sıklıkları (1-20 %: nadir, %: yaygın, %: bol, %: çok bol, : devamlı türler, +: mevcut, ++: bol, +++: çok bol, -: yok, f (%): frekans)... Tablo Saros Körfezinde farklı örnekleme dönemlerinde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Tablo Çanakkale Boğazında Ocak 2002 ve Ocak 2004 döneminde m (yüzey-üst akıntı) derinlikte ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan karşılıklı ilişkiler (korelasyon)

11 xi TABLOLAR (Devam) Tablo Çanakkale Boğazında Ocak 2002 ve Ocak 2004 döneminde m (dipalt akıntı suyu) derinlikte ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan karşılıklı ilişkiler (korelasyon)... Tablo Saros Körfezi nde Mart 2002 döneminde ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan korelasyon... Tablo Saros Körfezi nde Mayıs 2002 döneminde ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan korelasyon... Tablo Saros Körfezi nde Eylül 2002 döneminde ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan korelasyon... Tablo Saros Körfezi nde Nisan 2003 döneminde ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan korelasyon... Tablo Saros Körfezi nde Ağustos 2003 döneminde ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan korelasyon... Tablo Saros Körfezi nde Aralık 2003 döneminde ölçülen biyofizikokimyasal parametreler arasında oluşan korelasyon

12 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil Çanakkale Boğazı ve Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Örnekleme İstasyonları... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 (A) ve Ocak Ocak 2004 (B) dönemi kısa zaman serili sıcaklık düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 (A) ve Ocak Ocak 2004 (B) dönemi kısa zaman serili tuzluluk düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 (A) ve Ocak Ocak 2004 (B) dönemi kısa zaman serili ph düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 (A) ve Ocak Ocak 2004 (B) dönemi kısa zaman serili iletkenlik düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 (A) ve Ocak Ocak 2004 (B) dönemi kısa zaman serili Çözünmüş Oksijen (ÇO) düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 (A) ve Ocak Ocak 2004 (B) dönemi kısa zaman serili toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili sıcaklık (A), tuzluluk (B) ve ph (C) düzeylerinde görülen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili iletkenlik (A), çözünmüş oksijen (ÇO) (B) ve toplam anyon ve katyon (TDS) (C) düzeylerinde görülen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili sıcaklık düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili sıcaklık düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili tuzluluk düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili tuzluluk düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili ph düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili ph düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili iletkenlik düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler

13 xiii ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili iletkenlik düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili çözünmüş oksijen düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili çözünmüş oksijen düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan zamana bağlı sıcaklık değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı sıcaklık değişimleri... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan derinliğe bağlı sıcaklık değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan zamana bağlı tuzluluk değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı tuzluluk değişimleri... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan derinliğe bağlı tuzluluk değişimleri Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan zamana bağlı ph değişimleri 55 Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı ph değişimleri... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan derinliğe bağlı ph eğişimleri 57 Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan zamana bağlı iletkenlik değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı iletkenlik değişimleri... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan derinliğe bağlı iletkenlik değişimleri

14 xiv ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı Çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan derinliğe bağlı ÇO değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan zamana bağlı çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eyl ül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı toplam çözünmüş anyon ve katyon (TDS) değişimleri... Şekil Saroz Körfezinde farklı istasyonlarda oluşan derinliğe bağlı TDS değişimleri... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Aralık 2002 döneminde kısa zaman serili NO - 2+NO - 3 (A), PO -3 4 (B) ve SiO 4 (C) düzeylerinde meydana gelen zamana bağlı değişimler.... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Ocak 2004 döneminde kısa zaman serili NO - 2+NO - 3 (A), PO -3 4 (B) ve SiO 4 (C) düzeylerinde meydana gelen zamana bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Ocak 2004 döneminde kısa zaman serili NO - 2+NO - 3 (A), PO -3 4 (B) ve SiO 4 (C) düzeylerinde meydana gelen zamana bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002-Nisan 2002 dönemi kısa zaman serili nütrient düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Mayıs 2002-Ağustos 2002 dönemi kısa zaman serili nütrient düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Eylül 2002-Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili nütrient düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003-Nisan 2003 dönemi kısa zaman serili nütrient düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Mayıs 2003-Ağustos 2003 dönemi kısa zaman serili nütrient düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Eylül 2003-Aralık 2003 dönemi kısa zaman serili nütrient düzeylerinde görülen derinliğe bağlı değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda nitrit+nitrat (NO - 2+NO - 3) düzeylerinde oluşan periyodik değişimler... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda fosfat (PO -3 4) düzeylerinde oluşan periyodik değişimler

15 xv ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda silikat (SiO 4 ) düzeylerinde oluşan periyodik değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde nitrit+nitrat (NO - 2+ NO - 3) düzeylerinde istasyonlara bağlı değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde fosfat (PO -3 4) düzeylerinde istasyonlara bağlı değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde silikat (SiO 4 ) düzeylerinde istasyonlara bağlı değişimler... Şekil Saroz Körfezinde farklı dönemlerde nitrit+nitrat (NO -2+NO-3) düzeylerinde oluşan vertikal değişimler... Şekil Saroz Körfezinde farklı dönemlerde fosfat (PO -3 4) düzeylerinde oluşan vertikal değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı dönemlerde silikat (SiO 4 ) düzeylerinde oluşan vertikal değişimler Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002 ve Aralık 2002 (A), Ocak 2003 ve Ocak 2004 (B), Ocak 2002 ve Ocak 2004 (C) dönemi kısa zaman serili klorofil -a düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2002 ve Aralık 2002 dönemi kısa zaman serili klorofil-a düzeylerinde meydana gelen vertikal değişimler... Şekil Çanakkale Boğazında Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi kısa zaman serili klorofil-a düzeylerinde meydana gelen vertikal değişimler... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 dönemi klorofil-a düzeylerinde meydana gelen periyodik değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde klorofil -a düzeylerinde istasyonlara bağlı değişimler... Şekil Saroz Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 dönemi klorofil-a düzeylerinde meydana gelen vertikal değişimler... Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2002 ve Aralık dönemi Dinophyceae (A), Bacillariophyceae (B), diğer taksonomik gruplar (C) ve toplam fitoplankton (D) yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak ve Ocak 2004 dönemi Dinophyceae (A), Bacillariophyceae (B), diğer taksonomik gruplar (C) ve toplam fitoplankton (D) yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak, Şubat ve Mart 2002 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler

16 xvi ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Nisan, Mayıs ve Haziran 2002 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Temmuz, Ağustos ve Eylül 2002 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ekim, Kasım ve Aralık 2002 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (S t:10) Ocak, Şubat ve Mart 2003 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Nisan, Mayıs ve Haziran 2003 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Temmuz, Ağustos ve Eylül 2003 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ekim, Kasım ve Aralık 2003 örnekleme dönemlerinde Dinophyceae, Bacillariophyceae, diğer taksonomik grupların (E.huxleyi) yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2002 ve Aralık 2002 döneminde toplam fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2003 ve Aralık 2003 döneminde toplam fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda Dinophyceae yoğunluğunda meydana gelen zamansal değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda Bacillariophyceae yoğunluğunda meydana gelen zamansal değişimler... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda Dinophyceae ve Bacillariophyceae grupları dışında kalan diğer taksonomik grupların (Cyanophyceae, Prymnesiophyceae, Dictyochophyceae ve Euglenophyceae) yoğunluğunda meydana gelen zamansal değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda toplam fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen zamansal değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Ma yıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı Dinophyceae yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı Bacillariophyceae yoğunluğunda meydana gelen değişimler

17 xvii ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) dönemlerinde istasyonlara bağlı diğer taksonomik grupların (Cyanophyceae, Prymnesiophyceae, Di ctyochophyceae ve Euglenophyceae) yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F ) dönemlerinde istasyonlara bağlı toplam fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda ve farklı zamanlarda derinliğe bağlı Dinophyceaea yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda ve farklı zamanlarda derinliğe bağlı Bacillariophyceaea yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda ve farklı zamanlarda derinliğe bağlı diğer taksonomik grupların yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda ve farklı zamanlarda derinliğe bağlı toplam fitoplankton yoğunluğunda meydana gelen değişimler Şekil İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış dönemlerinde makro-zooplankton gruplarının bolluk durumu... Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2002 ve Aralık 2002 dönemi m (A), 25 m (B), m (C) derinliklerde Cil iata yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi m (A), 25 m (B), m (C) derinliklerde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2002 ve Ocak 2004 dönemi m (A), 25 m (B), m (C) derinliklerde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen kısa zaman serili değişimler... Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2002 ve Aralık 2002 döneminde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazı (St:10) Ocak 2003 ve Aralık 2003 döneminde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 periyodunda baskın bulunan makro-zooplankton grupları ve yüzde dağılımları... Şekil Saros Körfezinde farklı istasyonlarda Ciliata yoğunluğunda meydana gelen zamana bağlı değişimler... Şekil Saros Körfezinde farklı derinliklerde Ciliata yoğunluğunda meydana gelen istasyonlara bağlı değişimler... Şekil Saros Körfezinde Mart 2002 ve Aralık 2003 dönemleri arasında Ciliata yoğunluğunda meydana gelen derinliğe bağlı değişimler... Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2002 ve Aralık 2002 dönemi yoğunluğa bağlı fitoplankton dağılımı

18 xviii ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi yoğunluğa bağlı fitoplankton dağılımı... Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2002 ve Ocak 2004 dönemi yoğunluğa bağlı fitoplankton dağılımı... Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2002 ve Aralık 2002 dönemi fitoplankton yoğunluğunda farklı dönemler arasında oluşan Bray-Curtis Cluster Analiz sonuçları (% benzerlik)... Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2003 ve Ocak 2004 dönemi fitoplankton yoğunluğunda farklı dönemler arasında oluşan Bray-Curtis Cluster Analiz sonuçları (% benzerlik)... Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2002 ve Ocak 2004 dönemi fitoplankton yoğunluğunda farklı derinliklerde oluşan Bray-Curtis Cluster Analiz sonuçları (farklı derinlikler arasında % benzerlik)... Şekil Çanakkale Boğazı Ocak 2002 ve Ocak 2004 dönemi zamana bağlı fitoplankton yoğunluğunda (A), D-Simpson diversite indeksi (B) ve 1/D Simpson diversite indeksinde (C) kısa zaman periyotlu meydana gelen değişimler... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 örnekleme döneminde oluşan fitoplankton dağılımı... Şekil Saros Körfezi nde Mayıs 2002 örnekleme döneminde oluşan fitoplankton dağılımı... Şekil Saros Körfezi nde Eylül 2002 örnekleme döneminde oluşan fitoplankton dağılımı... Şekil Saros Körfezi nde Nisan 2003 örnekleme döneminde oluşan fitoplankton dağılımı... Şekil Saros Körfezi nde Ağustos 2003 örnekleme döneminde oluşan fitoplankton dağılımı... Şekil Saros Körfezi nde Aralık 2003 örnekleme döneminde oluşan fitoplankton dağılımı... Şekil Saros Körfezi nde 1 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 2 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 3 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 4 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 5 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 6 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 7 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 8 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı Şekil Saros Körfezi nde 9 nolu istasyonda oluşan fitoplankton dağılımı

19 xix ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Saros Körfezi nde 1 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 2 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 3 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 4 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 5 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 6 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 7 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 8 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde 9 nolu istasyonda fitoplankton yoğunluğunda örnekleme dönemleri arasında meydana gelen % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda farklı istasyonlar arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mayıs 2002 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda farklı istasyonlar arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Eylül 2002 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda farklı istasyonlar arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Nisan 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda farklı istasyonlar arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Ağustos 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda farklı istasyonlar arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda farklı istasyonlar arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 1 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 2 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 3 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik

20 xx ŞEKİLLER LİSTESİ (Devam) Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 4 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 5 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 6 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 7 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 8 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton yoğunluğunda 9 nolu istasyonda farklı derinlikler arasında oluşan % benzerlik... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton diversite indekslerinin (Simpson ve Shannon diversite indeksi) zamana bağlı değişimi... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 (A), Mayıs 2002 (B), Eylül 2002 (C), Nisan 2003 (D), Ağustos 2003 (E) ve Aralık 2003 (F) örnekleme dönemlerinde fitoplankton diversite indekslerinin (Simpson ve Shannon diversite indeksi) istasyonlara göre değişimi... Şekil Saros Körfezi nde Mart 2002 Aralık 2003 örnekleme döneminde fitoplankton diversite indekslerinin (Simpson ve Shannon diversite indeksi ) derinliğe bağlı değişimi

21 xxi ÖZET Bu çalışma, Ocak 2002 ve Ocak 2004 döneminde Çanakkale Boğazında kısa zaman serili, Saros Körfezi nde Mart 2002, Mayıs 2002, Eylül 2002, Nisan 2003, Ağustos 2003 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde olmak üzere mevsimsel periyotta yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen fiziksel (CTD ölçümleri), kimyasal (nütrient ve klorofil -a) ve biyolojik (fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton) değişkenlerin zamana, istasyonlara ve derinliğe bağlı değişimlerin ekolojik ve biyoistatiksel yorumunu içermektedir. Çanakkale Boğazı nda Karadeniz kökenli üst tabaka sularındaki mevsimsel sıcaklık değişimlerinin (8.27 ve o C) Akdeniz kökenli alt tabaka sularındaki mevsimsel değişimlerinden ( o C) daha yüksek olduğu görülmüştür. Saros Körfezi nde sıcaklık değişiminin Çanakkale Boğazı na göre daha az aralıkta ( ve o C) değiştiği görülmüştür. Çanakale Boğazında örnekleme periyodu boyunca üst tabaka sularında tuzluluk 22.0 ile 25.0 ppt arasında değişirken, Saros Körfezi nde ppt arasında değişimiştir. Her iki bölgenin, tuzluluğu düşük Karadeniz kökenli yüzey suları nedeniyle tuzluluk bakımından yıl boyunca vertikal bir tabakalaşma oluşmuştur. Çanakkale Boğazı nda oluşan zamana bağlı çözünmüş oksijen (ÇO) değişimleri genellikle doymuşluk sınırına oldukça yakın olup (8-10 mg L -1 ), zaman zaman doymuşluk sınırının üzerine de çıktığı görülmüştür (>10 mg L -1 ). Saros Körfezi nde ÇO değerleri mevsimsel bazda yüzey sularında (0-10 m) mg L -1 arasında, derin sularda (500 m) mg L -1 arasında değişimiştir. Çanakkale Boğazı nda NO - 2+NO , PO ve SiO µm arasında değişmiştir. Çanakkale Boğazı nda tuzluluğu düşük Karadeniz orjinli yüzey sularında N:P oranı , S:P oranı arasında değişim göstermiştir. Saros Körfezi nde 0-10 m deki Karadeniz kökenli yüzey sularındaki (BSW) zamana bağlı NO - 2+NO - 3 değişim aralığı ( µm) m deki Atlantik kökenli suların (AW) zamana bağlı değişim aralığına ( µm) göre daha düşüktür. NO - 2+NO - 3 ın zamana bağlı dağılımının tersine, BSW ın zamana bağlı PO -3 4 değişim aralığı ( µm) AW nin zamana bağlı değişim aralığına ( µm) göre daha yüksektir. NO - 2+NO - 3 da olduğu gibi, BSW deki zamana bağlı SiO 4 değişim aralığı ( µm) AW deki zamana bağlı değişim aralığına ( µm) göre daha düşüktür. Saros Körfezinde ortalama N:P ve S:P oranları sırasıyla ve aralığında değişim göstermiştir. En düşük N:P oranı Mart ve Mayıs 2002 de Çanakkale Boğazı nın etkisi altında bulunan 1, 2 ve 3 nolu istasyonların yüzey sularında bulunmuştur. Çanakkale Boğazı nda olduğu gibi, Saros Körfezi nde de nitratın sınırlayıcı rolünün fosfattan daha yüksek olduğu görülmüştür. Çanakkale Boğazı nda klorofil-a 0.09 ve 16.2 µg L -1 arasında değişmiştir. Çanakkale Boğazı ve Meriç nehrinden direkt etkilenen 1 ve 9 nolu istasyonlardaki (5-16 µg L -1 ) ve 4 nolu istasyonda Nisan 2003 döneminde yüzeyde oluşan klorofil-a konsantrasyonları (6.0 µg L -1 ) hariç, Saros Körfezi nde klorofil-a µg L -1 aralığında değişim göstermiştir. Çanakkale Boğazı nda 53 genus a ait toplam 157 taksa fitoplankton tayin edilmiştir. Bunlardan bir genus a ait 1 taksa Cyanophyceae, 14 genus a ait 47 species, 10 varyate ve 3 forma olmak üzere 60 taksa Dinophyceae, 1 genus a ait 1 species olmak üzere 1 taksa Prymnesiophyceae, 2 Genus a ait 3 species ve 2 varyate olmak üzere 5 taksa Dictyochophyceae, 33 genus a ait 79 species, 6 varyate ve 3 forma olmak üzere 88 taksa Bacillariophyceae ve 2 genus a ait 2 species olmak üzere 2 taksa Euglenophyceae belirlenmiştir. Taksonomik gruplar içinde diyatomların (%56.1) ve dinoflagellatların (%38.2) yüzde oranları diğer taksonomik gruplara göre daha yüksektir. Çanakkale Boğazı nda, genel olarak Ocakta diyatomlar, Mart ve Nisan da dinoflagellat ve diyatomlar, Mayıs ve Haziranda kokkolitoforidler, Temmuz-Ağustosda diyatomlar, Aralıkta dinoflagellat ve diyatomlar oldukça yüksek yoğunluklar (>1.0x10 7 hücre L -1 ) oluşturmuştur. Saros Körfezi nde bir genus a ait 1 taksa Cyanophyceae, 17 genus a ait 52 species, 12 varyate ve 2 forma olmak üzere 66 taksa Dinophyceae, 1 genus a ait 1 species olmak üzere 1 taksa Prymnesiophyceae, 2

22 xxii Genus a ait 3 species ve 2 varyate olmak üzere 6 taksa Dictyochophyceae, 39 genus a ait 87 species, 7 varyate ve 2 forma olmak üzere 96 taksa Bacillariophyceae, 2 genus a ait 2 species olmak üzere 2 taksa Euglenophyceae ve 1 genusa ait 2 species olmak üzere 2 taksa Chlorophyceae olmak üzere toplam 63 genus a ait 174 taksa fitoplanktondan tayin edilmiştir. Bu taksonomik gruplar içinde kalitatif bazda en zengin gruplar %55.3 oran ile Bacillariophyceae, %37.9 oran ile Dinophyceae grupları olmuştur. Saros Körfezi nde toplam fitoplankton üretim kapasitesinin ilkbahar (Mayıs 2002 ve Nisan 2003) döneminde diğer dönemlere göre çok yüksek olduğu görülmüştür. Toplam fitoplankton bazında 1, 3, 5 ve 9 nolu istasyonlarda ilkbaharda oluşan fitoplankton yoğunluğunun (1.2x x10 7 hücre L -1 ) diğer istasyonlarda aynı dönemde oluşan yoğunluğundan (1.0x x10 6 hücre L -1 ) çok daha yüksektir. Meriç nehrinin etkisindeki 9 nolu ve Çanakkale Boğazı nın etkisindeki 1 nolu istasyonlarda Nisan 2003, Ağustos 2003 ve Aralık 2003 örnekleme dönemlerinde oluşan aşırı algal üremeler hariç, genel olarak diyatom ve dinoflagellat üreme potansiyelinin 1.0x10 6 hücre L -1 değerinin çok altında olduğu görülmüştür. Her iki araştırma bölgesinde fitoplankton yoğunluğunun düşük olduğu dönemlerde diversite indeksi yüksek, yüksek olduğu dönemlerde düşüktür. Saros Körfezi nde balık yumurta ve larvaları bakımından tespit edilen türlerin açık deniz ve kıyı türleri karakterine sahip olduğu, açık deniz türlerinin kıyı bölümünü beslenme bölgesi olarak seçtiği söylenebilir. Tespit edilen türlerin %52.3 oranında demersal, %9.5 pelajik, %23 mezopelajik, %4.7 semipelajik oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, S. pilchardus yumurta ve larvalarının en bol, E. encrasicholus larvalarının ikinci düzeyde bol olduğunu ve tüm körfez sularında tipik olarak dağılım oluşturduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, Saros Körfezi nde küçük pelajik balık yumurta ve larvalarının önemi kadar, büyük pelajik balık yumurta ve larvalarının öneminin de hissedilebilir düzeyde ( %3-5 oranında) olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Çanakkale Boğazı, Saros Körfezi, nütrientler, klorofil-a, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton

23 xxiii ABSTRACT This study focuses on the ecological and bio-statistical interpretation of temporal and spatial variability of the environmental (temperature, salinity and other CTD measurements), chemical (nutrients and chlorophyll -a) and biological (phytoplankton, zooplankton, ichthyoplankton) parameters in the Dardanelles (Jan uary 2002-January 2004) and Saros Bay (March 2002-December 2003). The field samplings were conducted every ten days. Results showed that seasonal temperature differences were higher in the Black Sea originated surface waters ( m) when compared to the Mediterranean originated deep waters (50-75 m) in the Dardanelles. Ranges of temperature differences in Saros Bay were lower than the Dardanelles ( C). Stratification occurred in the Dardanelles through out the year while spring and summer stratification was observed in Saros Bay. Salinity ranged from 22 and 25 ppt in surface waters of the Dardanelles while it was between 30.5 and 37.5 ppt in Saros Bay during the sampling period. Since both the Dardanelles and Saros Bay are affected by the Black Sea originated low salinity surface waters a vertical salinity profile was observed through out the year. Dissolved oxygen concentrations in the Dardanelles were close to saturation (8-10 mg L -1 ) most of the times, and sometimes were higher than the saturation limits (>10 mg L -1 ). Dissolved oxygen concentrations in Saros Bay changed from 6.55 to mg L -1 in the surface waters and from 5.42 to 8.96 mg L -1 in deep waters. NO NO - 3, PO -3 4 and SiO 4 changed between M, M and M in the Dardanelles during January-December 2002 period, respectively. During January 2003-January 2004 period, NO NO - 3, PO -3 4 and SiO 4 changed between M, M and M, respectively. Additionally, N:P and Si:P changed between and in the surface waters of the Dardanelles during the same period. In Saros Bay surface water NO NO - 3 values ( M) were lower than deep water values ( M) between March 2002 and December 2003.On the other hand, PO -3 4 concentrations were higher in the surface waters ( M) when compared to deep waters ( M) in the same period. Similar to NO NO - 3, SiO 4 values were lower in the surface waters ( M) than deep waters ( M). Average N:P and Si:P values ranged between and , respectively. The lowest N:P values were observed in the surface waters of stations 1, 2 and 3 in March-May These stations were known to be affected by the Dardanelles Strait. Similar to the Dardanelles nitrate was the limiting nutrient in Saros Bay. Chlorophyll-a concentrations ranged from 0.09 to 16.2 g L -1 in the Dardanelles. Except for stations 1, 4 and 9 which are known to be affected by the Dardanelles Strait and Meric River, chlorophyll-a concentrations changed between 0.04 and 3.66 g L -1 in Saros Bay. Considering phytoplankton composition, 157 taxonomic groups belonging to 53 genera have been identified in the Dardanelles. These include 1 taxonomic group of Cyanophyceae and Prymnesiophyceae each, 2 groups of Euglenophyceae, 5 taxsanomic groups of Dictyochophyceae, 60 taxsanomic groups of Dinophyceae and 88 groups of Bacillariophyceae. In these groups diatoms and dinoflagellates composed 56.1% and 38.2% of the total phytoplankton, respectively. In general diatoms were abundant in January, July and August while both diatoms and dinoflagellates dominated the total phytoplankton in March, April and December. Additionally, coccolithophores were dominant in May and June. In Saros Bay, 174 taxonomic groups belonging to 63 genera have been identified. These include 1 taxonomic group of Cyanophyceae and Prymnesiophyceae each, 2 taxonomic groups of Euglenophyceae and Chlorophyceae each, 6 taxonomic groups of Dictyochophyceae, 66 groups of Dinophyceae and 96 groups of Bacillariophyceae. Again,

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE BOĞAZI FİTOPLANKTON BİYOMASINDA MEYDANA GELEN GÜNLÜK DEĞİŞİMLER

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE BOĞAZI FİTOPLANKTON BİYOMASINDA MEYDANA GELEN GÜNLÜK DEĞİŞİMLER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE BOĞAZI FİTOPLANKTON BİYOMASINDA MEYDANA GELEN GÜNLÜK DEĞİŞİMLER 1 ÇANAKKALE BOĞAZI FİTOPLANKTON BİYOMASINDA MEYDANA

Detaylı

Çanakkale Boğazı nda Nütrient ve Klorofil-a Düzeylerinde Meydana Gelen Aylık Değişimler*

Çanakkale Boğazı nda Nütrient ve Klorofil-a Düzeylerinde Meydana Gelen Aylık Değişimler* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 93 98 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Çanakkale Boğazı nda

Detaylı

Çanakkale Boğazı nda Farklı Su Tabakalarındaki Fizikokimyasal Koşullara Bağlı Olarak Bölgenin Su Ürünleri Üretim Potansiyelinin Geliştirilmesi

Çanakkale Boğazı nda Farklı Su Tabakalarındaki Fizikokimyasal Koşullara Bağlı Olarak Bölgenin Su Ürünleri Üretim Potansiyelinin Geliştirilmesi Çanakkale Boğazı nda Farklı Su Tabakalarındaki Fizikokimyasal Koşullara Bağlı Olarak Bölgenin Su Ürünleri Üretim Potansiyelinin Geliştirilmesi Muhammet TÜRKOĞLU*, Sebahattin ERGÜN, Murat YĐĞĐT Çanakkale

Detaylı

Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) Fitoplankton unda Görülen Zamana Bağlı Değişimlerin Araştırılması*

Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) Fitoplankton unda Görülen Zamana Bağlı Değişimlerin Araştırılması* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 139 144 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Karşıyaka Yat Limanı

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7 Sayı/No: 1 : 229-237 (6) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE İZMİT KÖRFEZİ NDE BESİN ELEMENTLERİNE

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ulusal Su ve Sağlık Kongresi. Antalya 26-30 Ekim 2015 Ton Ton Kültür Balıkçılığı

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr İSTANBUL BOĞAZI NDA AKINTI İKLİMİ ÇALIŞMASI Yalçın, YÜKSEL Prof. Dr. yuksel@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Işıkhan

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARI KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER 1. ÖLÇÜM ŞAMANDIRALARININ MEVKİLERİ. 1-1 2. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-1

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(11Sayı(/(Number:(1(((((Yıl(/(Year:(2014

Detaylı

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 1994 MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz 25Nisan 1994-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında Marmara Denizi nde Marmara

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

Türkiye Denizleri Açık Suları Fitoplankton Kompozisyonu-Ekim 2000

Türkiye Denizleri Açık Suları Fitoplankton Kompozisyonu-Ekim 2000 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7(2): 23-36 (211) ISSN:13-4891 E-ISSN:138-7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Türkiye Denizleri Açık Suları Fitoplankton Kompozisyonu-Ekim 2 Nuray SOYDEMİR

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilim ÜNLÜ ĐSKENDERUN KÖRFEZĐ (KUZEYDOĞU AKDENĐZ) FĐTOPLANKTON BĐYOMASI ĐLE DENĐZ SUYUNA AĐT BAZI FĐZĐKSEL VE KĐMYASAL PARAMETRELERĐN MEVSĐMSEL

Detaylı

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi 1 Kenan ALPASLAN,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Sığacık (Seferihisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması

Sığacık (Seferihisar-İzmir) Bölgesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sucul Ortama Olan Etkilerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 01 09 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Sığacık (Seferihisar-İzmir)

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 25 29 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note İzmir

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 OCAK AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KAHYALAR İSKENDERUN KÖRFEZİ (YUMURTALIK-SUGÖZÜ KIYI HATTI) PİKOPLANKTONİK SYNECHOCOCCUS YOĞUNLUK VE BİYOMASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 22 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 177 182 Ege University Press ISSN 13-9 http://jfas.ege.edu.tr/ Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye)

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinde Su Kalite Kriterleri YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Ali ALKAN 1, Serkan SERDAR 1, Bayram ZENGİN 1 1 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI olayının değerlendirmesi Kahraman OĞUZ, Meteoroloji Mühendisi Cihan DÜNDAR, Çevre Yük. Mühendisi Şubat 2015, Ankara 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(4): 336-344 (2011) DOI: 10.31/jfscom.2011038 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ İZMİR KÖRFEZİ NDEKİ GOBIIDAE FAMİLYASI

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 343 348 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Trabzon (Türkiye) İl

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

EDREMIT KÖRFEZI NDE (EGE DENIZI, TÜRKIYE) YAŞAYAN HAMSI BALIĞININ ENGRAULIS

EDREMIT KÖRFEZI NDE (EGE DENIZI, TÜRKIYE) YAŞAYAN HAMSI BALIĞININ ENGRAULIS EDREMIT KÖRFEZI NDE (EGE DENIZI, TÜRKIYE) YAŞAYAN HAMSI BALIĞININ ENGRAULIS ENCRASICHOLUS (LINNAEUS, 1758) YUMURTA/LARVALARININ DAĞILIM, BOLLUK VE MORTALITE ORANI Dilek TÜRKER ÇAKIR*, Belgin HOŞSUCU *BAÜ.

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. *mvarol23@gmail.com,

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin June 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ŞAHAN Denizyıldızı İlköğretim Okulu /KOCAELİ zeynepsahan@hotmail.com

Detaylı

Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi

Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 31-39, 2011 23 (1), 31-39, 2011 Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

1995 Yılında Batı ve Doğu Karadeniz`de İlkbahar ve Sonbahar Dönemi Mikro- ve Nanofitoplankton Dağılımı

1995 Yılında Batı ve Doğu Karadeniz`de İlkbahar ve Sonbahar Dönemi Mikro- ve Nanofitoplankton Dağılımı 1995 Yılında Batı ve Doğu Karadeniz`de İlkbahar ve Sonbahar Dönemi Mikro- ve Nanofitoplankton Dağılımı E. Eker, L. Georgieva, L. Senichkina, A. E. Kıdeyş E. Eker, A. E. Kideys: Institute of Marine Sciences,

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

DENİZ SUYU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZ SUYU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZ SUYU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İdil PAZI* ve Canan ÖZTÜRK DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir Tel:0232 2785565, Fax:0232 2785082 *E-Posta: idil.erden@deu.edu.tr

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

İklim Değişikliği nin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üzerindeki Etkileri. Kıbrıs ve Türkiye Açısından Bakış

İklim Değişikliği nin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üzerindeki Etkileri. Kıbrıs ve Türkiye Açısından Bakış KTMMOB - ULUSLARARASI ENERJİ SEMPOZYUMU (IES 2017) 20-21 Mayıs, 2017 İklim Değişikliği nin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üzerindeki Etkileri Kıbrıs ve Türkiye Açısından Bakış Prof. Dr. Mete TAYANÇ Marmara Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

GEDİZ DELTASI (MENEMEN-İZMİR) CHIRONOMIDAE (DIPTERA) FAUNASI NA KATKILAR

GEDİZ DELTASI (MENEMEN-İZMİR) CHIRONOMIDAE (DIPTERA) FAUNASI NA KATKILAR 3(1): 32-39 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009006 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ GEDİZ DELTASI (MENEMEN-İZMİR) CHIRONOMIDAE

Detaylı

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER...

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 2012) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ DERGİLER (MAYIS 202) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 000 ABA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I SİSTEMATİK YAKLAŞIM

İÇİNDEKİLER KISIM I SİSTEMATİK YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER KISIM I SİSTEMATİK YAKLAŞIM 1 BİLİM DİSİPLİN ARAŞTIRMA... 3 1. BİLİM NEDİR?... 3 2. DİSİPLİN NEDİR?... 6 3. DOĞA BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ARASINDAKİ TEMEL FARK... 7 4. ARAŞTIRMA NEDİR?...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR, Abdullah ZARARSIZ, Yakup KALAYCI, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL SEMPOZYUMU 7-9 EKİM 2015 İZMİR

Detaylı

Denizlerde Kurulan Balık Çiftlikleri

Denizlerde Kurulan Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Çiftlikleri MEVZUAT 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesinin (h) bendi gereğince balık çiftliklerinin hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezlerde kurulması yasaklanmıştır.

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri. Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri. Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü Konum Belirleme: Tüm uydular uzaydaki konum bilgilerin yayınını yapar. Bu yayını alan alıcı

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI 2(): -505 (2008) DOI: 10.15/jfscom.mug.20076 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 107-2X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ph ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi

Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ph ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 283 287 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık,

Detaylı

Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi

Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Antalya Proje Süresi: Temmuz 2008 Ocak 2011 Projeyi Destekleyen:

Detaylı