SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014)

2 MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, saat süre ile Türk Karasularında, Türk Arama Kurtarma sahasında ve gerektiğinde Uluslararası sularda kullanılmak üzere, 6 (altı) adet çok motorlu deniz ambulans botunun İdarenin belirleyeceği bir Merkez/ merkezler ile irtibatlandırılmak suretiyle, işbu şartname ve ihale dokümanında belirlenen çekirdek personel ile birlikte, 24 saat çalışma esasına göre, Bakanlığın belirleyeceği yerlerde ve sözleşme hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca kiralanması ve yüklenici tarafından işletimi hususlarını kapsar. 1.2-Tanımlar: Bu şartnamede geçen; İDARE: Sağlık Bakanlığını ifade eder İSTEKLİ: İhaleye teklif veren hizmet sunucusunu ifade eder YÜKLENİCİ: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade eder YÜKLENİCİ VEKİLİ: Sözleşme konusu işle ilgili olarak, yükleniciyi temsil eden sözleşmenin imzalanması aşamasında, yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış kişiyi ifade eder TAM SEYİR GÜNÜ: Gün UTC ile UTC arasındaki süreyi ifade eder HASTA: Deniz ambulans botu ile acil sağlık hizmeti ve nakil ihtiyacı olan yaralı veya hastayı ifade eder ÇEKİRDEK PERSONEL: İdarenin deniz ambulansa binmesini istediği ve yüklenici tarafından, 24 saat süreyle görev yapacak şekilde, her bir görev esnasında en az 2 (iki) hasta/yaralının yatar vaziyette yoğun bakım hizmeti alabileceği, aynı anda 1 (bir) paramedik ile 1 (bir) diğer sağlık personelinin (anestezi teknisyeni, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire) gibi özel personelle (toplam en az 3 (üç) paramedik ile en az 3 (üç) diğer sağlık personeli), görevini yerine getirilebilmesi için 1 (bir) kaptan, 1 (bir) gemi adamı ve 1 (bir) gemi teknisyeni (toplam en az 9 (dokuz) bot mürettebatını) ifade eder DENİZ AMBULANS BOTU: Bu şartname ile belirlenmiş asgarî teknik ve tıbbi cihaz kriterlerini sağlayan deniz ambulans botunu ifade eder HİZMET SÜRESİ: Deniz ambulans botunun işbu teknik şartnamede belirtilen hizmetin başlangıç ve bitim tarihleri arasında geçen süreyi ifade eder SEYİR SÜRESİ: Botun makinalarınm çalışmaya başladığı andan itibaren, seyir sonunda bağlama yerinde makinalarm durdurulması arasında geçen süreyi ifade eder SEYİR GÖREV SÜRESİ: Tek bir seyir ya da seyir serilerinden oluşmuş bir seyir görevi için, bot ekip üyesinin seyir hazırlığı ile başlayan ve aynı seyir veya seyir serilerinin sonundaki toplama süreyi ifade eder ÖDEMEYE ESAS SEYİR SÜRESİ: Ambulans botun bir görev emriyle makinalarm çalıştırılması ile başlayıp, konuşlanma bölgesine dönerek makinaları susturduğu zaman süreci içerisindeki makinalarm fiilen çalıştığı toplam süreyi ifade eder.

3 DENİZ AMBULANS OPERASYON MERKEZİ: İdare tarafından kurulmuş bulunan deniz ambulanslarının sevk ve idare edildiği merkezi, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI: Denizcilikle ilgili teknik ve operasyonel faaliyetlerin denetiminde yetkili olan otoriteyi, Bu çerçevede, Teknik Şartnamede tanımlanan iş aşağıda belirtilen üç kısımdan oluşmaktadır. A ve B kısımları kendi uzmanlık alanları ile ilgili yüklenicinin yerine getireceği hususları, C kısmı ise İdarenin, deniz ambulans botuna ait asgari teknik ve tıbbi özelliklerin tespiti, konuşlanma bölgelerinde hizmetlerin kontrol, muayene ve kabullerine dair hususların belirlendiği konu başlıklarını içerir. A. Deniz ambulans botlarının teinini ve deniz ambulans botları ile ilgili hususlar MADDE 2-Deniz Ambulans Botlarında Aranacak Teknik Özellikler MADDE 3-Deniz Ambulans Botlarının Asgari Tıbbi Özellikleri B. Deniz ambulans botlarının işletilmesine ilişkin hususlar: MADDE 4-Deniz Ambulans Botlarının İşletilmesine Dair Genel Esaslar MADDE 5-Deniz Ambulans Botlarının İşletilmesine Dair Hizmet Esasları MADDE 6-Deniz Ambulans Botlarının İşletilmesine Dair İkmal, Bakım, Emniyet ve Sigorta Esasları C. Deniz ambulans botlarının asgari teknik ve tıbbi özelliklerinin tespiti, konuşlanma bölgesinde hizmetlerin kontrol, muayene ve kabulleri. MADDE 7- Deniz ambulans botlarının asgari teknik ve tıbbi özelliklerinin tespiti, konuşlanma bölgesinde hizmetlerin kontrol, muayene ve kabulleri MADDE 8-Diğer Hususlar Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ile birlikte İhale Dokümanlarının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. A. Deniz ambulans botlarının temini ile ilgili hususlar: MADDE 2- DENİZ AMBULANS BOTLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER; 2.1- Ambulans botlar; en az 2 (iki) hasta/yaralının yatar vaziyette yoğun bakım hizmeti alabileceği donanımda ve çekirdek personeli taşıma imkânı sağlar. En az 2 (iki) hasta/yaralı hariç, 7 (yedi) kişiyi kabinde taşıma kapasitesine sahip, gece ve gündüz 6 (altı) beaufort (bofort) ve 6 (altı) deniz durumunda sınırlı hizmet sunabilecek, 7 (yedi) deniz durumunda hayatta kalabilecek özelliklere sahip olmalıdır. 2.2-Deniz ambulans botları çok motorlu özellikte, Ulusal ve Uluslararası kural ve kaideler (IMO HSC ve uygulanabilir diğer kurallar) göz önüne alınarak tasarlanmış tek gövdeli (monohull) ve V gövde formunda, tanımlanan deniz şartlarında seyredebilen, değişik yüksekliklerdeki iskeleler ile ve sakin deniz şartlarında sığ deniz sularından hasta ve sedye alabilecek donanımlara sahip olacaktır Temin edilecek deniz ambulans botlarında üst bina; köprü üstü, hasta mahalli (hasta mahallinin tasarımı iki hasta için boy en az 3 metre, eni en az 3,3 m, zemin tavan mesafesi en az 2 m olacaktır). Hasta mahalli zemini, su seviyesinden maksimum 20 cm yukarı ya da aşağısında olacaktır. Hasta yakınları ile bot mürettebatının bulunduğu yerler ayrı - T W 3

4 tasarlanacaktır. Kaptan köşkünde ana kumanda konsolu ve kaptan koltuğu merkezde olacaktır. Kaptan koltuğu kolçaklı, ileri geri hareket edebilen, 360 derece dönebilen, ergonomik ve darbelere dayanabilecek özellikte olacaktır. Bütün koltuklar sabitlenmiş, kafalıklı ve emniyet kemerli olacaktır. Ana güverte altında, makine dairesi, dümen dairesi (manevra kontrol sistemleri yarı otomasyon olacak), salon, wc ve zincirlik bölümleri bulunacak ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır Standart sevk sistemi: Water Jet (Su Jeti) olacaktır Boyu (Lenght) LOA: Su hattı boyu minimum 14 m, ambulans botun boyu en az 15 m olacaktır Menzil: Sakin deniz durumunda (1-3 deniz durumu) tam yüklü ve %90 MCR' da en az 250 deniz mili olacaktır Ana makina: Konulacak olan ana makinaların gücü ve seçimi, tam yükte, en az 35 deniz mili hızla sevk edebilecek güçte olacaktır. Ana makina yarı otomasyon olacak, otomasyon sistemi arızası durumunda ve gerektiğinde manuel olarak kullanılabilecektir. Ana makina yakıt kamçı boruları çift cidarlı boru olarak monte edilecektir Hız (Speed): Sakin deniz durumunda tam yüklü ve %90 MCR da en az 35 knot olacaktır Gövde: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) olacaktır Arka Kabin kapı genişliği: En az net açıklık 1200 mm olacaktır Draft: Her tip yükseklikte iskeleye ayrıca baştan en az 1,2 metre su derinliğine kadar kıyıya yaklaşmaya uygun olacaktır Muhtelif Donanımlar Radar: 1 (bir) adet, başka bir cihazla bütünleşik (combo) olmayan, 48 mil, min. 6 kw, min. 10 ekranlı ve AIS datalarım gösterebilecek özellikte olacaktır GPS, Chartplotter, Ecosounder: Ter (birer) adet, bütünleşik (combo) veya ayrı ayrı olabilirler. Bütünleşik olursa ekran min. 10 olacaktır. Chartplotter AIS datalarım gösterebilen özellikte olacak ve her bir ambulans bot için Sağlık Bakanlığının belirleyeceği çalışma alanının haritaları yüklenici tarafından temin edilecektir. Deniz ambulans botunun GPS inin, 112 Komuta Kontrol Merkezi/112 Acil Çağrı Merkezi tarafından izlenebilmesi için gerekli yazılımım entegrasyonu sağlanacaktır AIS: 1 (bir) adet, B Klas olacaktır VHF: 1 (bir) adet, Klas A DSC özellikli ve tip onay sertifikalı olacaktır. Ambulans mahallinde hand setiyle beraber bir remote ünitesi olacaktır. Ayrıca 2 adet water proof GMDSS el telsizi yüklenici tarafından temin edilecektir Manyetik pusula: 1 (bir) adet, standart deniz tipi ve aydınlatmalı olacaktır APCO 25 uyumlu sayısal araç telsizi bulunacaktır. Sözleşme süresinin sonunda idareye teslim edilecektir Anemometre: 1 (bir) adet, standart deniz tipi olacaktır Uydu haberleşme sistemi: 1 (bir) adet, sabit (konsol tipi) ve telefon, faks ve internet özellikli olacaktır. Ayrıca ambulans mahallinde 1 (bir) adet remote station olacaktır. Anten

5 seçiminde (boyutlar ve ağırlık) teknenin genel boyutları da dikkate alınacaktır. EPIRB, VDR (Voice data recorder) ve SART temin edilecek Dahili Haberleşme sistemi: 1 (bir) adet, köprü üstü, baş, kıç ve hasta mahallinde dahili haberleşmeyi sağlayacak bir "talkback sistemi yüklenici tarafından temin edilecektir Gece görüşlü kamera sistemi: 1 (bir) adet, 14 (on dört) inçlik LCD ekran, 1 Tb. (terabayt) kayıt ünitesi, harici hard disk mevcut olacaktır. Ambulans botun; hasta mahalline 2 (iki), ön, sancak, iskele ve kıç üstüne l er (birer) adet, makine dairesine 2 (iki) adet olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet sabit kamera uygun yerlere yerleştirilecektir. Kameralar; HD-SDI dış ortam-ip66, gece aydınlatması için Array Led, çözünürlük 1080P (H) xl080(v) pixel, dijital Zoom X4, Defog (Sisli havada görüntü düzeltme), Slow Shutter (Starlight Mode) - gece modu, 3D gürültü azaltma, geniş açı MegaPixel özelliklerinde olmalıdır. Lens kayıt cihazı da kameraya uygun HD-SDI olmalıdır. Kameralar gündüz renkli çekim yapacak, gece ve gündüz durumlarına otomatik geçecek, gece görüş mesafesi en az 20 (yirmi) metre olacaktır. Kamera monte edildiği alanlarda ilgilenilen mahallerin tümünü gösterebilecek derecede geniş görüş açısına sahip olacaktır Barometre, termometre, higrometre: 1 (bir) adet, standart gemi tipi olacaktır. Set olarak veya ayrı ayrı olabilir Diğer Muhtelif Donanımlar: 1 (bir) adet uzaktan kumandalı zoomlu arama projektörü, 1 (bir) adet gün ışığında çalışacak dürbün, 1 (bir) adet gece görüş yapabilen dürbün, 1 (bir) adet ambulans light-bar siren sistemi, tekne üst yapısı üzerinde mavi renkte tepe lambası ya da siren olacaktır, 1 (bir) set botun çevresinde tabanında su altını ışıklandıran LED ışıklar olacaktır Deniz ambulans bot personelinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi /112 Acil Çağrı Merkezi ve kara ambulansı personeli ile haberleşmesini sağlamak için gerekli iletişim bağlantıları kurulacak Muhtelif donanımlar maddesinde belirtilen ekipmanların. Liman Başkanlıkları ve Klas kuruluşları tarafından belirtilenleri, Liman Başkanlıkları ve Klas kuruluşları tarafından istenen sertifika ve özelliklere sahip olacaktır Ambulans botta asgari olarak; kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alacaktır Ambulans botta önden ve arkadan hasta almaya elverişli rampa kabiliyeti olan platform olacaktır. Ambulans bot yandan yanaştığı zamanda hasta transferine uygun olmalıdır Ambulans botta kullanılacak bota ait tüm donanım, elektrik akşamı, yakıt sistemi, cihaz ve montaj ekipmanları Klas standartlarına uygun olacaktır Ambulans botta bir adet 20 İt tıbbi atık depolama bölümü (evsel, delici- kesici alet için atık deposu) bulunacaktır. Bu bölüm kıç üstünde sancak veya iskele tarafında bulunacaktır. Hasta başlarında birer adet 1 litrelik delici- kesici alet ve tıbbi atık kutusu bulunacak Botların atık su ve deniz kirliliğini önleme hususlarında MARPOL 73/78 ve ekleri (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships and amendment) ve Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hususlarına riayet edecektir. Tank kapasitesinin belirlenmesinde Bayrak Devletinin ilgili kural gerekleri sağlanacaktır.

6 Egzoz çıkışı; egzoz gazı içeriye girmeyecek şekilde kapılardan ve havalandırmalardan uzak bir konumda olacaktır. Egzoz gaz boruları yangına, ısıya ve sese karşı izolasyonlu olacaktır Hastayı sedyesiyle ya da tekerlekli sandalyesi ile kaldırma ve/veya çekme amaçlıda kullanılacak teleskopik vinç sistemi olacaktır. Teleskopik vinç; botun arka güvertesinde, botun hem iskele hem de sancak tarafından hasta alabilmeli, gerek deniz seviyesinden gerekse de deniz seviyesinden en az 2 m. üstündeki iskelelerden hasta veya yaralı almaya uygun boy ve kapasitede bir teleskopik veya katlanabilir boma sahip olmalıdır. Vincin taşıma kapasitesi en az 300 kg olmalıdır Tüm vardevela ve tutamaklar 316 L malzemeden yapılacaktır Tanklar: Yakıt tankları, pis su tankları ve içme suyu tankları paslanmaz malzemeden yapılacaktır Yakıt tankı yüklenici firma tarafından belirlenecektir Pis su- tuvalet tankı en az 300 İt olacaktır Yağlı su- sintine tankı en az 250 İt olacaktır İçme suyu tankı en az 300 İt olacaktır Temiz yağı depolama tankı en az 150 İt olacaktır İklimlendirme: Tüm mahaller ayrı ayrı iklimlendirilecek ve tüm yaşam mahalleri için kışın dış sıcaklık -5 (eksi beş) C iken 22 (yirmi iki) C dâhili sıcaklık ve % 60 (yüzde altmış) bağıl nem oranını tutacak şekilde, yazın dış sıcaklık 40 (kırk) C ve % 80 (yüzde seksen) bağıl nem iken dâhili sıcaklık 22 (yirmi iki) C ve % 60 (yüzde altmış) bağıl nem verecek şekilde, merkezi ısıtma-soğutma sistemi bulunacaktır. Medikal bölüm ve diğer bölümler bağımsız olmalı maximum 10 dakikada iklimlendirilebilmelidir. İklimlendirme cihazları 220 V elektrik ile çalışacaktır Kabin, wc ve koridorlar ve insanların bulunduğu mahallerde elektrik fanlı havalandırma olacaktır Güvenlik donanımı ve can kurtarma donanımları: Yakıt buharı detektörü, su alma detektörü, otomatik yangın söndürücü (makine dairesinde), 3 (üç) adet yangın söndürücü tüp, gemi düdüğü, far, sigortalı elektrik devreleri, topraklamalı elektrik sistemi denize uygunluk şartları sağlanmalıdır. LSA Koda, IMO A. 521 (13) ve Bayrak Devleti kaidelerine uygun 12 (on iki) adet şişme can yeleği (10 yetişkin, 2 çocuk), 10 (on) adet işaret fişeği, her bot personeline ve hastaya man overboard şamandıralı can simidi, Bunlara ilaveten eksik kalanlar Klas notasyonuna uygun safety donanım ile donatılacaktır. Kıç güvertesinden ve makine dairesinden görüntüyü kumanda dairesine veren kapalı sistem kamera sistemi bulunacaktır Ambulans botta aşağıda belirtilen elektrik sistemi bulunacaktır; Akü sistemi voltaj 12 V, Elektrik sistemi 12 V veya 24 V olacaktır. Aküler marin akü olacaktır Güç sistemi voltaj 24 V olacaktır Ambulans botta birbirini yedekleyecek ve otomatik devreye girecek şekilde en az 2 (iki) adet bütün sistemleri aynı anda çalışmasını destekleyecek kapasitede izolasyon kabinli jeneratör bulunacaktır. Jeneratörler yakıt tankından ayrı bir yakıt besleme bağlantısı yoluyla

7 yakıt alabilecektir. Her 2 (iki) jeneratör yangına karşı birbirinden ayrı iki bölümde monte edilecektir. Jeneratörler yarı otomasyon olacak, otomasyon sistemi arızası durumunda ve gerektiğinde manuel olarak kullanılabilecektir Tüm aydınlatma donanımları deniz kullanımına uygun ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının isteğine göre yapılacaktır. Aydınlatma 12 V veya 24 V normal ve acil durum olmak üzere iki ayrı sistemde olacaktır Acil durum aydınlatması normal aydınlatma sisteminden tamamen bağımsız olacak ve normal aydınlatmanın devre dışı kaldığı durumlarda otomatik olarak devreye girecektir. Bu aydınlatmanın amacı, konuldukları bölmelerde acil durumda çıkış yerlerini işaretlemek ve gerekli aydınlığı sağlamak olacaktır Ambulans botun açık güvertesinde kullanılan harici aydınlatmaların malzemeleri su geçirmez özellikte olacaktır. Açık güvertede dönebilen, uzaktan kumandalı, odaklanma özelliği olan önde ve arkada en az 2 (iki) adet 24 V güverte aydınlatma projektörleri bulunacaktır Ambulans botun elektrik sistemi 12 V veya 24 V olacak, gerekli cihazlar için botun jeneratörü yada invertörü ile 230 V yapılabilecektir Sintinede her su geçmez bölümde su seviye alarmları, ambulans bot üzerinde bulunan tüm açıklıkların (kapılar, kaportalar, havalandırma menfezleri) kurallara uygun olarak su, gaz geçirmezliği ve yangına karşı dayanımları sağlanacaktır. Sintinede her su geçmez bölümde otomatik sintine pompaları, tümü yangına dayanıklı sertifikalı kablolar ve yolları, boru sisteminin dizaynı ve düzeni, malzemeler, yerleştirme ve testler, Klas kurallarına göre tamamlanacaktır. Bütün borular, valfler ve hortumlar kolaylıkla bakım ve tamirleri yapılabilecek şekilde yerleştirilecektir Sintine pompaları otomatik 24 V olacaktır adet maceratör 24 V olacaktır Kullanılacak tüm donanım ve tesisat Uluslararası normlara ya da Klas kurallarına uygun olacaktır Hidrofor Bütün 24 V bulunacaktır. pompalar süzgeçli olacaktır Botta ayrıca yangın söndürme ekipmanı olarak, Duman detektörleri olacaktır Isı detektörleri olacaktır Yangın söndürme cihazı olacaktır Klas kuruluşunun onaylayacağı Makine dairesi için sabit uzaktan kumandalı C02 sistemi veya FM 200 veya eşdeğeri sistemler olacaktır Yangın battaniyesi ISO/DCS e uygun olacaktır İmdat çekici (cam kır) olacaktır volt ısı detektörü olacaktır.

8 İskele ve sancakta olmak üzere en az 2 (iki) adet konvansiyonel yangın dolapları ve akşamı olacaktır Dolaplarda en az 9 m yangın söndürme hortumu ve çift maksatlı nozul olacaktır Sabit yangın söndürme pompası, yedek yangın söndürme pompası olacaktır Botta bağlama ekipmanları olarak; Bas ırgat elektrikli olacaktır Klas kurallarına uygun olan Galvanizli ya da paslanmaz çelikten çapa olacaktır Klas kurallarına uygun olan Galvanizli zincir ya da demirleme sistemi olacaktır En az 4 adet bağlama babası bulunacaktır Ambulans botun camları Klas kuruluşlarına uygun kalınlıkta olacaktır. Kumanda mahalli camları rezistanslı olacak, ön bölümdeki camlar silecekli olacaktır En az 1 adet marin silecek seti 24 V olacaktır En az 1 adet cam yıkama seti bulunacaktır Botta kabin üzerinde bulunan miyarda tertiplenecek direk üzerinde; İşaret fenerleri olacaktır Siren olacaktır Silyon fenerleri olacaktır Kurumu tanımlayan karantina kırmızı karantina beyaz feneri olacaktır Beyaz gündüz seyir uyarı işaretleri olacaktır Denizde çatışmayı önleme tüzüğüne uygun seyir fenerleri olacaktır Türkçe yazılmış gemi el kitabı mevcut olacak. El kitabı bot, makine, elektrik, elektronik cihaz ve sistemleri olmak üzere öz bilgiyi ihtiva edecek ve personelin kısa zamanda gemi ve teçhizatı tanımasını sağlayacak yeterlikte olacaktır. Gemi el kitabı aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir: Genel, tekne, donatım, yerleştirme Ana tahrik sistemi Elektrik sistemi Gemi Seyir sistemi servis sistemi Deniz ambulans botunda ayrıca otomatik açılabilen, en az 10 kişilik can salı bulunacaktır. Can sah içerisinde SOLAS a uygun malzemeler bulunacaktır Deniz ambulans botlarının sadece hasta mahallinin tabanı tıbbi hijyenik gereklilikleri sağlayabilir tabanla kaplı olmalıdır. Diğer alanlar kaymaz tip kauçuk esaslı bir malzeme ile kaplanacaktır. Kaplamalar, FTP kod isteklerini sağlayacaktır Deniz ambulans botlar, medikal amaçlı oksijen sistemine sahip olacaktır. 8

9 Baş ve kıçta otomatik su geçirmez, ağır deniz koşullarına uygun kaporta olacaktır. Ön ve arka kapılardan en az biri 1200 mm eninde olacaktır Bota sedyenin güvenli bir şekilde alınabilmesi için baştan rampa ile kıçtan hastanın sedye ile hasta naklini sağlayacak ve her tür iskeleden hasta almaya uygun hareketli platform şeklinde sistemler olacaktır. Baştaki sedye alma rampa kapağı hidrolik açılır kapanır, pistonlu, su geçirmez olacaktır. Kaptan köşkünden takip edilebilen ışıklı ve sesli uyarı sistemleri olacaktır. Ayrıca botun yan kısımlarından sedyenin rahat ve güvenli bir şekilde bota transferini sağlayacak her iki yanında toe-rail (lama) olan katlanabilir pasarella olacaktır. Hastayı dışarıdan bota ve hasta mahalline nakledecek sistemler kolay, kullanılabilir, güvenli ve hastayı tek seferde nakledebilir düzenekte olacaktır. Genel plan tasarımları ihale dosyasında idareye sunulacaktır Teklif sahibi bu şartnamede tarif edilmiş olan ekipman ve teçhizat ile ilgili; dizayn, yapım, montaj hatalarından kaynaklanan arıza ve sorunlar ile ilgili olarak, teknenin İdarece kabulünü müteakip, hizmetin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. 2.5-Teklif sahibi ayrıca araçların teslim tarihinden itibaren montajını yaptığı tüm donanım için hizmetin sürekliliğini aksatmayacak şekilde yedek parça temin etmekle yükümlüdür Deniz ambulans botlarının hepsi aynı tipte ve aynı standartta olacaktır Deniz Ambulans botları, kesin göreve başlayış tarihi itibarı ile yeni üretim olacaktır. Sözleşmenin devamı esnasında deniz ambulans botlarından herhangi birisinin değiştirilmesi gerektiği durumlarda, yeni getirilecek yedek deniz ambulans botu, personel gerekleri hariç, tüm tıbbi donanımları ile birlikte asil deniz ambulans botuyla aynı tip ve özelliklere sahip olacak ve yedek ambulans botunun yaşı, değiştirilen deniz ambulans botunun yaşından daha büyük olamayacaktır, (örnek: Hizmet süresinin 3 üncü (üçüncü) yılında değişimi gereken ambulans bot aracının yerine 3 (üç) yaşından büyük ambulans bot aracı getirilemez) 2.8-Deniz ambulans botları asgari tıbbi ve teknik özellikleri yönünden gerekli kontrolleri yapılıp hizmete başladıktan sonra her hangi bir nedenle sistem ve teçhizatlarının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, yüklenicinin yerine getireceği ambulans deniz botunun sistem ve teçhizatları da, şartnamede belirtilen asgari teknik ve tıbbi özelliklere sahip olmalıdır. Bu durumun kontrol ve tespiti, İdarece yapılacaktır. 2.9-Deniz ambulans botları IACS muadili Klas kuruluşu veya Türk Loydu tarafından klaslanmış olmalıdır. Dizayn, inşa, donatım ve sertifikalandırma Ulusal/Uluslararası standart ve kaidelerin en son düzeltme ve ekleri geçerli olmak suretiyle uygulanacaktır. Klas notasyonu +1A5 K50 AMBULANCE BOAT HSDE, +M ya da eşdeğeri olacaktır Ambulans botta titreşim seviyeleri ilgili Klas kurallarında belirtilen değerlere uygun olacaktır Ambulans botta gürültü seviyeleri ilgili Klas kurallarında belirtilen seviyelerde olacaktır Bu Teknik Şartnamedeki limitler, karşılanması istenen asgari limitlerdir. Yüklenici deniz ambulansın azami verimliliğini sağlamak zorundadır. Deniz ambulans botunun. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış teknik dokümanlarındaki limit ve performansları esas alınacaktır.

10 MADDE 3- DENİZ AMBULANS BOTLARININ ASGARİ TIBBİ ÖZELLİKLERİ Aşağıda belirtilen tüm teçhizat, alet ve malzemeler; her deniz ambulans botu içerisinde bulundurulacak olup. Uluslararası geçerliliği olan kendi sınıfına ait standart belgelerine sahip olacaktır Ana Sedye: Ambulans botlarda aşağıdaki özelliklere sahip en az iki adet ana sedye olacaktır. Ambulans bot ihtiyaç halinde mevcut iki (2) ana sedye ve tıbbi hizmet için gerekli donanımların dışında ilave iki sedye ve tıbbi hizmet için gerekli donanımının yerleştirmesine uygun alt yapıya sahip olacaktır Ana sedyeler en az 1900 mm boyunda, en az 530 mm eninde ve 160 kg ağırlığında hasta taşıma kapasitesine sahip olacaktır Sedye ana iskeletinde kullanılan borular veya profiller yüksek kaliteli alüminyum veya eşdeğeri malzemeden, kullanılan diğer döküm parçalarda alüminyum veya eşdeğeri malzemeden üretilmiş olacaktır Sedyenin yerden yüksekliği ile baş ve ayak kısmının yüksekliği manuel olarak ayarlanabilir olacaktır Sedye şiltesi üzeri su geçirmeyen, leke tutmayan, ateşe dayanıklı materyalle kaplanmalı ve içerisi yüksek yoğunlukta kolay deforme olmayan esnek yapıda sünger ile döşenmiş olacaktır adet omuzluklu, 2 adette hasta bağlama kemeri olmak üzere toplam 3 adet emniyet kemeri bulunmalıdır Sedye CPR (kalp-akciğer canlandırılması) uygulanmasına imkân vermelidir Ayarlanabilir serum askısı ile portatif oksijen tüp taşıyıcısı bulunmalı ve bunlar ana sedyeye monte edilebilmelidir Sedye tek başına veya entegre veya sökülebilir tekerlerle kullanılabilen bir hasta sedyesinden oluşmalıdır Ana sedye, sandalye sedye pozisyonuna gelebilir ya da hastayı oturarak taşımaya müsait özellikte olacaktır Sedye kabin içerisinde sabitlenebilir, kilitleme sistemine sahip olacaktır Sedye platformu: Aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır: En az iki platform, ana sedyenin yerleştirileceği hasta kabini sağma ve soluna monte edilmiş, en az 250 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip olacaktır Platform, sağa sola hareket edebilir ve üzerine sedyenin rahatlıkla yüklenip indirilmesine uygun olacaktır Sedye platformu zemine sabitlenecektir Platform üst tablası en az 1,5 mm kalınlığında paslanmaz saç malzemeden oluşacak, tabla kenarları yüzeyinden en az 2 cm çıkıntı yapacak şekilde keskin olmayan kenarlık ihtiva edecektir Sedyenin sabitlenmesi için gerekli kilit sistemleri platform üst tablasına monte edilmiş olmalıdır. 10

11 Sedye platformu bulunduğu konumunda iken sağa ve sola hareket edecektir. Hareket aralığı en az 25 cm olacaktır Sedye platformu, transport küvözle transferi de sağlayabilme özelliğine sahip olacaktır Hastanın güverteden, hasta mahalline naklini sağlayacak güvenli sistemler olacaktır Her iki sedyenin başında sağlık personelinin oturacağı 360 derece dönebilen sağlık personeli koltuğu olacaktır Diğer Sedyeler: Kombinasyon Sedye: Bir katlanabilir sedye (sandalye sedye) hasta kabini içerisinde araç duvarına sabitlenmiş olarak verilecektir Kullanılmadığında kapalı şekilde tutulmalı, 2 ayarlanabilen kayışa, 2 çift kulpa ve en az bir çift tekerleğe sahip olmalıdır Kulplar, hasta taşımasına yardım etmek üzere iskeletin üst arka ve alt ön bölümlerine yerleştirilmeli ve muhafaza edilmesine kolaylık sağlamak için ilgili çerçeve bölümlerine paralel olarak katlanmalı veya kaldırılabilmelidir Oturma ve yaslanma bölümleri kolay alev almayan, leke tutmayan ve allerjen olmayan maddeler ile kaplanmalıdır Sedye sandalye pozisyonunda sabitlenebilir olmalıdır Faraş (Scoop) Sedye: Hasta kabini içerisinde uygun bir yerde depolanmış olarak 2?er (ikişer) adet faraş tipi sedye verilecektir Bu sedyenin, yatan hastaya göre kurulması için gerekli çabuk bağlama, çözme ve ayarlama kısımları, ayrıca hastayı tutucu ayarlı kayışları olacaktır Sedyenin kendi ağırlığı 11 kg.dan az olmalı. Sedye çerçevesi dışındaki kısımları X- Ray ışınlarını geçirgen olmalıdır Vakum Sedye: 2 er (ikişer) adet vakum sedye ve aksesuarı olacaktır. Her bir vakum sedyenin hızlı emiş sağlayan ve elle çalışan bir vakum pompası bulunmalıdır. Vakum pompası çalıştırıldığında en fazla 45 saniye içinde tam sertlik sağlanabilmeli ve bu sertlik en az 3 saat muhafaza edilmelidir Hasta konulduğu zaman, taşınmasını kolaylaştıracak hastayı tespit edici kayışları ve en az 4 adet yan tutamağı olacaktır Sedye X-Ray ışınlarını geçirgen olmalıdır Basket (Sepet) Sedye: Sedyenin boyu en az 180 cm, genişliği en az 44 cm, toplam ağırlığı en fazla 17 kg. olacak ve hasta taşıma kapasitesi 300 kg. ± 5 olacaktır Sedye her türlü arazide, dik yerlerde genel kurtarma amaçlı kızak, sepet, taşıma, yürütme ve yüzdürme fonksiyonlu olacaktır Sedye tüm yüzdürme aparatları, kaldırma kolonları ve aparatları ile birlikte verilecektir Sedye ABS polimerden üretilmiş dış kabuk ve ona sabitlenmiş alüminyum çerçeveden oluşacaktır. 11

12 Sedyenin iki yarısı iç içe giren çok kuvvetli alüminyum miller ve onları sabitleyen çelik pimlerle sabitlenecektir Sedye iç içe geçilerek taşınabilir 2 parçadan oluşacaktır Sedye kenarlarında kolay taşınabilmesi için en az 12 adet taşıma boşluğu bulunacaktır Sedyede Kimyasallara, UV ışığına, toz ve korozyona karşı dayanıklı gövde, pirinç metalden üretilmiş dayanıklı kaldırma kolonu halkaları bulunacaktır Hasta rahatlığı için sedye zeminine kaymaz siyah EVA malzeme sabitlenmiş olacaktır Farklı yaralılar için yerleri değiştirilebilen 4 adet emniyet kemeri mevcut olacaktır Dış kabukla aynı materyalden sağlam ayarlanabilir ayak desteği olacaktır Sedyenin zemininde bulunan aparatlar; karda, kayalık arazide ve denizde kolay kullanım imkanı sağlayacak özellikte olacaktır Serum Askıları: En az dört (4) adet serum askısı bulunacak, aynı hizada, katlanır serum askısı takılacaktır. Askıların serum şişesi takılı iken sabitleme aparatı olacaktır. Araç hareket halinde iken personelin çarpmadan dolayı zarar görmemesi için gerekli önlem alınmış olmalıdır Portatif Vakum Aspiratörü: Aşağıda bildirilen özellikleri olan, akü veya pille çalışabilen 2 (iki) adet portatif vakum aspiratörü bulunacaktır Cihaz, deniz ambulans botunun enerji kaynağı ile çalışabilmelidir. Ayrıca, şarj edilebilen pillerle en az 60 dakika çalışabilmelidir Portatif aspiratör, emme tüpünün bitiş ucunda en az dakikada 30 litre hava emebilme ve tüp klempe edildikten itibaren 10 saniyede 400 mm/hg. Veya eşdeğeri basınç biriminde vakum elde edebilmelidir Entübe hastalar ve küçük çocuklar için kullanıldığında vakum limitleme mekanizması olan bir vakum gösterge cihazı olmalıdır Portatif vakum aspiratörünün kolay temizlenebilir tipte toplama şişesi, bir adet metal olmayan farengeal emme ucu, yüksek vakumda kıvrılmayan ve çökmeyen yapıda şeffaf disposable emme uçları olacaktır Kendi pilleri, deniz ambulans botunun elektrik sisteminden şarj edilebilmelidir Portatif Tansiyon Aleti: Biri yetişkin ve diğeri çocuk için 2 (iki) adet portatif (civalı olmayan) tansiyon aleti bulunacaktır Aletler, vanalı puar, bağlı boru ve hava depolayan bölümleri kapsamalıdır Manometre ve puar birleşik olacak, yazıları zemin ile kolayca fark edilebilir kontrasta sahip olmalı, rakamlar kolayca ayırt edilebilir büyüklükte olmalıdır Tansiyon aleti mmhg. Birimi ile ölçüm yapacaktır Tansiyon aletleri ile beraber birer stetoskop bulunacaktır. Stetoskobun bir baş ve bir kulak adaptörü olacaktır. Dinleme kısmı çanlı ve davullu tip olacaktır. 12

13 3.9- Boyunluk Seti: Yetişkinler, çocuklar ve bebekler için ayarlanabilir 3 adet sert boyunluk 2 şer (ikişer) set olarak bulunacaktır Boyunluklar alerjik olmayan malzemeden yapılmış olmalıdır Boyunluklar, kolayca takılıp tespit edilebilen özellikte olmalıdır Canlandırma Ünitesi: Acil durumlarda deniz ambulans dışında gerekli müdahaleyi yapabilmek amacıyla orijinal çantası içerisinde iki set olmak üzere aşağıda belirtilen cihaz ve malzemeler bulunacaktır. Çanta, içerisindeki malzemelere ait özel bölmelere sahip olacaktır Orijinal Taşıma Çantası: Suya dayanıklı uzun ömürlü poliüretan emdirilmiş kumaş malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Ebatları en az 50x30x20 cm olmalıdır Çanta omuz kemeri yumuşak ve sağlam malzemeden imal edilmeli ve orta hat noktasında ve bel hizasında ayarlanabilir bağlantı kemeri olmalıdır, ayrıca bel bölgesinde yumuşak malzemeden yapılmış 20x20 ebatlarında bir yastık bulunmalıdır Çanta elde taşımaya uygun olup, en az iki tarafında taşıma kulpları olmalıdır Çantanın dışa bakan yüzeylerinde çantanın ebatlarını gösteren gece fark edilebilecek en az 2 cm genişliğinde fosforlu şeritler olmalıdır Çanta genel olarak üç bölümden oluşmalı, birinci bölümde laringoskop seti, refleks çekici, magil forsepsi, diagnostik set, ikinci bölmede portatif oksijen seti, balon valf maske, airway ler ve entübasyon tüpleri, üçüncü bölmede çantanın her iki yanında disposable malzemelerin konulacağı gözler bulunmalıdır Portatif Oksijen Seti: Her bir çantada l er (birer) adet, özel bölmesine yerleştirilmiş portatif oksijen ünitesi bulunacak, her set en az aşağıdaki temel kriterlere uygun olacaktır En az bir adet, bir litre tıbbi oksijen bulunduran alüminyum oksijen silindiri bulunacaktır Bir tespit sistemi olan basınç regülâtörü ve flowmetre (akış ölçer) takımı; tüpteki 02 miktarını ölçen manometre, dakikada en az 0-15 litre için ayarlanabilen gravite ile etkilenmeyen flowmetre olacaktır Bir tespit sistemi ile basınç regülatörü ve flowmetre takımı olacaktır Tek kullanımlık hortumlu oksijen maskesi (çocuk ve erişkin için birer adet) bulunacaktır Laringoskop seti: Laringoskop seti bir adet handle ve 0,1,2,3,4 no.lu eğri ve 0 no.lu düz (miller) bladlerden oluşmalıdır Blade üzerinde bulunan ampullerden her blade için birer tane yedek bulunacaktır Laringoskop setinde bulunan tüm malzemeler steril edilebilir özellikte ve çanta içerisinde özel bölmesine yerleştirilmiş olmalıdır Şarjlı tipte pillere sahip olmalıdır Entübasyon tüpleri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8 ve 8,5 no.lu ve bebek, çocuk ve yetişkinler için her bir çantada 1 er (birer) adet, takım entübasyon tüpü verilecektir Tüplerin iç ve dış çapını ve boyunu gösteren işaretleri olmalıdır. 13

14 Her tüpün üst ucunda, çeşitli resusitasyon cihazlarının takılmasına imkân verecek konnektör olacaktır Ayrıca tüplerle beraber bir takım renk kodlu kılavuz (style) bulunacaktır Ainvay ler: Her bir çantada 1 'er (birer) adet 1,2,3,4 no.lu airway ler bulunacaktır Balon Valf Maske: Her bir çantada 1 adet yetişkin, 1 adet çocuk balon valf maske olacaktır Balon valf maskeler silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır Çocuk tipi balon valf maske için infant 1 ve 2 no.lu maskeler, erişkin tipi balon valf maske için 3,4,5 no.lu maskeler bulunacaktır Balon valf maskeler otoklavlanabilir özellikte olacaktır Maske ya da entübasyon tüpü ile konnekte edilen kısımda geriye dönüşü engelleyen bir valf bulunacaktır Balon valf maske arka kısmında oksijen giriş yeri ve rezervuar bulunacaktır Larengeal maske ve larengeal tüp: : Her bir çantada Ter (birer) adet larengeal maske ve larengeal tüp olacaktır Toksik olmayan, şeffaf görünümlü ve vücut sıcaklığında yumuşayabilen PVC materyalinden imal edilmiş olmalı, lateks içermemelidir Herhangi bir yardımcı enstrüman (larengoskop, stile, abeslang vb.) kullanmadan uygulanabilmelidir Hasta yapısına göre ergonomik olarak dizayn edilmiş eliptik tüp şekilli olmalı, baş ve boyun manipülasyonuna gerek kalmadan tek elle istenilen pozisyonda yerleştirilebilir özellikte olmalıdır Larengeal maske hastanın ısırmasına karşı korumalı olan birbirine yapışık dren tüpü ve havayolu tüpünden oluşmalıdır Dren tüpü gastrik kanal geçişine uygun genişlikte (14 mm'ye kadar) olmalı, gastrik tüp ile mide aspirasyonu yapılabilmelidir Havayolu tüpünün bir ucunda şişirmek ve söndürmek için pilot balonu olan maske yapısında kaf bulunmalı, diğer ucunda 15mm'lik standart konnektör bulunmalıdır Havayolu tüpünün kaf yapısı orafarangial yerleşimde maksimum ventilasyon sağlamalı, özefagial yerleşimde ise ventilasyondan bağımsız olarak pasif drenaj veya sindirim sisteminin aktif drenajının yapılmasına olanak sağlamalıdır Larengeal maske yenidoğandan büyük ve kilolu yetişkinlere kadar 7 farklı boy ve numarada her bir çantada l er (birer) adet olmalı, mukozaya zarar vermemesi ve ideal kaf basıncını (60 cmh20) sağlamak için her boy larengeal maskenin kaç mi hava ile şişirileceği ürün üzerinde belirtilmiş olmalıdır Tek kullanımlık olmalıdır Orijinal ve steril paketinde olmalıdır Enjeksiyon Seti: Her bir çantada Ter (birer) adet enjeksiyon seti olacaktır. En az 30 ampul yerleştirilebilecek özel çantası içerisinde olacaktır. Ampullerin çarpma ve düşme

15 sonucu kırılmalara karşı özel ampul tutucuları bulunacak beraberinde bir adet ampul açacağı ve ikişer adet 2, 5,10 m flik tek kullanımlık güvenlikli enjektör olmalıdır Magil Forsepsi: Her bir çantada l er (birer) adet, 25 cm uzunluğunda olacaktır Diagnostik Işık Kalemi: Şarj edilebilir pilleri ile birlikte en az l(bir) adet olmalıdır Sargı Materyali: Her bir çantada l'er (birer) adet sargı materyali olacaktır.5 adet 10x10 cm steril kompres, bir adet 8 cm x 4 m elastik bandaj bir paket kompresyon bandajı, bir adet flaster, bir adet 60x40 cm steril örtü olmalıdır Defibrilatör (Monitörlü): Aşağıda istenilen özelliklerde, hem çocuk hem de erişkinler için kullanıma uygun, ağırlığı 10 kg dan az 2(iki) adet defibrilatör (Monitörlü) cihazı bulunacak olup cihaz kendi tipinin en son geliştirilmiş modelinde imal edilmiş olmalıdır Deniz ambulans bot içerisinde uygun yer ve seviyede sabitienebilmelidir.(idare bu cihazların yer değişikliklerini talep edebilir) Cihaz şoklamayı bifazik dalga formu ile yapmalıdır. Cihaz hastanın göğüs empedansmı ölçerek etkin defıbrilasyon yapabilmelidir Cihaz hem sabit olarak kullanılabilmeli hem de taşıma kulpu ile rahatlıkla taşınabilmelidir Cihaz ekranında en az 3 parametre aynı anda izlenebilmelidir Özel tuşları vasıtası ile en önemli işlevlere doğrudan erişim imkânı sağlamalıdır Cihaza bataryası takılı durumda iken 200 j lük enerji seviyesine en fazla 7 saniyede ulaşabilmelidir. En üst enerji seviyesine ise en fazla 10 saniyede ulaşmalıdır Cihaz en az joule arasında, manuel, auto, asenkron ve senkron modda çalışabilmelidir Cihaz en az 6 EKG derivasyonunu(i, II, III,,aVR, avl, avf veya VI-V6 ya kadar) ekranda görüntüleyebilmeli, 12 derivasyonu EKG kâğıdına yazdırılabilmelidir Otomatik modda disposable yastık elektrotlar ile hastaya müdahale edilmelidir Ekranda ayrıca, seçilen parametrelerin grafikleri ve değerleri izlenebilmelidir Cihazda standart olarak 12 Kanal EKG, SP02, C02 parametreleri bulunmalı, ilgili değerler ekranda nümerik ve grafik olarak izlenebilmelidir Ekran üzerinde cihaz açıldıktan itibaren saat, bataryanın kapasitesi görülebilmelidir Bütün parametrelerin alarm limitleri ayar menüsünden ayarlanabilmeli veya cihaz alarm limitlerini hastaya göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir Cihazın en az 6 inç renkli, korumalıklı ekranı olmalıdır Cihaz pediatrik kaşıkları ihtiva edecek ve ihtiyaç anında kolayca takılabilmelidir Cihaz bilgileri kaydetmek ve depolamak için yeterli dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek cihazın açılışından itibaren hastaya yapılan uygulamaları kayıt yapabilmelidir Bu bilgiler daha sonra okuyucu veya USB sürücü vasıtası ile bilgisayara aktarılabilmeli, bellek boşaltılıp tekrar kullanılabilmelidir. 15

16 Ayrıca, EKG kağıdı vasıtası ile tüm bilgiler kağıda yazdırabilmelidir. Yazıcı hızı 25mm/sn ve 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir Yazıcı termal ısı prensibine göre çalışmalı, kâğıt ebadı alınan bilgilerin rahatça okunabilmesi için en az 80 mm olmalıdır Bataryaları şarj etmek için 220 V şarj aleti ve cihazı istenilen yere sabitlemek için duvar montaj kiti bulunmalıdır. Bu montaj kiti aynı zamanda 12 V şarj kablosu ile cihaza ait bataryayı şarj edebilmeli veya batarya AC veya DC adaptör ile şarj edilebilmelidir Duvar Montaj kiti kilit sisteminden, cihaz istenildiğinde rahatça ayrılabilmelidir Cihaz 0 ile +45 derece arasında rahatlıkla çalışabilmelidir Bağlama kayışları, kemer veya cırtlı sistemler kabul edilmeyecektir Cihazın IP sınıfı en az IP44 olmalıdır Cihazda pacer ünitesi standart olarak bulunmalı ve en az Fix, Demand modları olmalıdır En son ERC 2010 Kılavuzuna göre AED protokolü bulunmalıdır Cihaz muhtemel geliştirmelerde yazılım güncellemesine açık olmalıdır Cihaza ait bütün parametrelerin kablo ve aparatları verilmelidir Cihaz Türkiye genelinde 220 VAC-50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmeli ve kendi dâhili şarj edilebilir lithium iyon bataryası en fazla 5 saatte tam şarj olmalıdır Tam dolu batarya maximum enerjide, en az 80 şok yapabilmeli veya cihaz en az 100 dakika çalışabilmelidir Cihazın toplam ağırlığı tüm aksesuarları dahil 12 Kg ı geçmemelidir. Set üstü kullanılan yatay tipteki cihazlar kabul edilmeyecektir Cihaz dahili bir test yüküne sahip olmalı ve kapatıldığında ya da bir kontrol aktive edildiğinde depolanan enerji bu yük üzerinden boşaltılmalıdır Cihaz, kullanıcısının set-up ayarlarına girmesine ve belli ayarları yapmasına izin vermelidir Cihazda gerçek zamanlı telemetri sistemi bulunmalı ve Cihaz monitörde yer alan hastaya ait EKG grafik, nabız, SP02, C02 bilgilerinin İdarece daha sonra belirlenecek bir merkeze aktarılmasını sağlayabilmelidir Cihaz ped ile defibrilasyon yapabiliyorsa erişkin ve çocuk olmak üzere en az 5'er set ped verilecektir Cihazda CPR modu mevcut olup, ekranda grafik ve nümerik olarak izlenebilmelidir Transport Ventilatör Cihazı: Çocuk ve erişkinler için kullanıma uygun, ağırlığı 7 kg.dan az ve aşağıdaki özelliklerde taşıma çantası içerisinde iki adet transport ventilatör cihazı bulunmalıdır Cihaz her tipteki oksijen tüpleri ve ambulanstaki merkezi oksijen sistemi desteği ile uygun olarak kullanılabilmelidir. 16

17 Cihaz hava ve kara ambulanslarında hasta nakli, hastane içi bölümler arasında hasta nakli ve hastaneler arası hasta nakli sırasında kullanılabilmelidir Cihazda en az IPPV, SIMV, PCV ve CPAP modları bulunmalıdır Tüm ventilasyon parametrelerine kolayca ulaşılabilmelidir Alarm düğmesi ve ışığı kolay fark edilir şekilde olmalıdır Cihaz, hasta hortumu çıkarsa veya pil seviyesi azalırsa sesli ve görsel olarak alarm vermelidir Cihaz, oksijen besleme basıncı 2,5 in altına düşerse sesli ve görsel olarak alarm vermelidir. Cihaz 2,7 ile 6,0 bar basıncı arasında çalışabilmelidir F i02 yi % 40 veya % 100 olarak ayarlanabilmelidir Hasta devresi reusable olmalıdır Maksimum basınç aşılsa bile, hastanın rahatlığı açısından cihaz, tidal hacmi hastanın gereksinimine göre ayarlayabilmelidir Cihazın dakika hacim aralığı litre/dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır Hastaya uygulanacak maksimum basınç cihaz üzerinden 3-60 mbar arasında ayarlanabilmelidir Dakikadaki frekans en az 1-60/dak arasında cihazın üzerinden ayarlanabilmelidir İnspirasyon basıncı göstergesi (-10) - (+50) mbar (eksi yirmi-artı altmış) arasında cihazın üzerinden izlenebilmelidir Cihazın vereceği minimum tidal hacim en fazla 50 mi, maksimum tidal hacim en az 2000 mi olmalıdır Cihazda PEEP anahtarı bulunmalı ve en az 0-30 mbar arasında ayarlanabilmelidir I :E oranı l/4:4/l olarak otomatik ayarlanmış olmalıdır. Bu oranlar istenildiğinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir Oksijen akış hacmi en az 120 Litre/dakika olmalıdır Cihaz çocuk hastalarda da uygulanabilmelidir. Uygulanacak dakika hacim, basınç ve frekans limitleri çocuk, genç ve yaşlı olarak renk kodlarıyla ayrı ayrı gösterilmelidir Cihazın inspirasyon çıkışında bir adet koruyucu özelliğe sahip disposable bakteri filtresi bulunmalıdır Cihaz maske ve endotrakeal tüp ile uygulanabilir olmalıdır Cihaz ventilasyon basıncını ayarlayabilen manuel ayar aparatına sahip olmalıdır Cihaz havayolu hattında oluşabilecek her türlü tıkanıklığı (sekresyon, ifrazat v.b.) algılayabilmeli, aynı anda ventilasyonu keserek hatta oluşan tıkanıklığı haber veren uyarıcı sisteme sahip olmalıdır Cihaz sarsıntı ve dış ortamdaki basınç değişikliklerinden etkilenmemelidir Cihaz basınç değişikliği, güç kaybı ve oksijen kaybı alarm tertibatına sahip olmalı, kullanıcıyı görüntülü ve sesli olarak uyarmalıdır. 17

18 Cihaz, -15C,+50C ve %15-%95 bağıl nem değerleri arasında çalışabilmelidir. - 25C,+60C arası depolanabilmelidir Cihazın suya karşı koruma standardı IP44 olmalıdır Cihazın elektro şoklara karşı koruma standardı Sınıf II, derecesi ise BF olmalıdır Cihazın duvar montaj tertibatı olmalıdır Cihaz Türkiye genelinde 220 VAC-50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmeli ve kendi dahili şarj edilebilir bataryası en fazla 5 saatte tam şarj olmalıdır. Tam dolu batarya ile en az 3 saat kullanılabilmelidir Cihazın bataryası ayrıca 12 DCV ile şarj edilebilmelidir Cihaza ait en az 6 inç renkli ekran bulunmalı ve bu ekrandan bütün parametreler izlenebilmelidir Cihazla birlikte 2 litrelik oksijen tüpü, regülatör, basınç hortumu ve taşıma çantasıyla verilerek set oluşturulabilmelidir Cihazla birlikte ayrıca cihaza uygun 20 adet bakteri filtresi, yüz maskesi (3 farklı boyda birer adet), 1 adet montaj ve koruma kiti, bağlantı hortumları ve diğer aksesuarları verilecektir Otomatik Enjektör Pompası: Aşağıda istenilen özelliklerde duvara monteli istenildiğinde portatif tipte elde taşınabilir 2 er (ikişer) adet otomatik enjektör pompası bulunmalıdır Cihaz 220 V 50 Hz (% +/-10 ) elektrik enerjisi ile çalışmalı, kesintisiz olarak en az 2 saat süreyle çalıştırabilecek dahili bir bataryası olmalıdır Enjektör üreticilerinin standart olarak ürettiği en az 10, 20, 30 ve 50 mi. enjektörlere uyumlu olarak çalışacaktır Cihaz üzerindeki tuşlar vasıtasıyla enjeksiyon hızı 0,1 ml/saat ile en az 400 ml/saat arasında ayarlanabilir olmalı, infüzyon süresince infüzyon oranını değiştirme özelliğine sahip olmalıdır İnfüze edilen hacim miktarı dijital gösterge üzerinden izlenebilmelidir İnfüzyon hattında olası bir tıkanıklık durumunda kullanıcıyı sesli ve ışıklı olarak uyaran alarm tertibatı olmalıdır. Ayrıca düşük batarya, infüzyonun tamamlanması veya boş enjektör, şırınganın yerinden çıkması durumlarında acil uyarı sinyalleri verebilmelidir Diagnostik Set:2 şer (ikişer) adet diagnostik set olacaktır. Çanta ve aksesuarları ile birlikte birer adet otoskop, oftalmoskop ve rinoskop ihtiva edecek, pilleri şarj edilebilir özellikte olacaktır Atel Seti: T şer (ikişer) adet atel seti olacaktır. Çantası ve pompası ile birlikte tüm kol, tüm bacak, yarım kol, yarım bacak, için toplam 4 parçadan oluşan vakum atel seti verilecektir Tek Kullanımlık Malzemeler : Oksijen Maskesi: Yumuşak, kokusuz, temiz vinilden yapılmalıdır Kenarları ve oksijen girişi yüz tahrişini en aza indirmek için pürüzsüz olmalıdır. 18

19 Maskeler dirençsiz solunum vermeye ve oksijenle çevre havasının aynı zamanda solunumla alınmasına izin vermeyi sağlamak için delikler ihtiva eden dönüşlü ve dönüşsüz (non-rebreathing) olmak üzere iki çeşit olacaktır Maske, çeneye uyumlu ve oturacak tarzda olmalıdır Oksijen maskesinin üst ucunda en az 1,5 metrelik bir hortum bulunmalı ve bu hortum oksijen sistemine bağlanabilmelidir Maske yetişkin ve pediatrik ölçülerde dönüşlü ve dönüşsüz modellerden 3'er adet olmalıdır Burun Oksijen Kanülleri: Yumuşak, kokusuz, temiz vinilden yapılmalıdır Kenarları ve oksijen girişi yüz tahrişini en aza indirmek için pürüzsüz olmalıdır Burun kanülleri ayarlanabilir olmalı ve bir elastiki şerit ile hastaya takılmalı ya da kulağın üzerinden kullanılabilmelidir Maske yetişkin ve pediatrik ölçülerde 3 er adet olmalıdır Burun oksijen kanülleri en az 1,5 metrelik bir hortumla oksijen sistemine bağlanabilmelidir Enjektör: Kaflı tüplerin şişirilmesi için gerekli ve Luer uçlu.10 cc lik 5 adet şırınga, (16, 18, 20, 22 ve 24 numaralı) ikişer adet intraket, (19, 21, 23, 25 numaralı) ikişer adet kelebek set, (2, 5, 10 cc.) beşer adet bir kullanımlık şırınga bulunacaktır Katı Farengeal Aspirasyon Kateterleri: İki katı farengeal aspirasyon ucu bulunacaktır Her ucun metalik olmayan, en az 18 Fr çapında geniş bir deliği olmalıdır Uçlar, yüksek vakum düzeyi altında ezilmemelidir Aspirasyon ucu duvarları ve kenarları düz olmalı ve doku tahrişine ya da sıyrığına neden olmamalıdır Trakeal Aspirasyon Kateterleri: 5, 6, 8, 14 ve 18 Fr boylarda, steril, tek kullanımlık trakeal aspirasyon kateterleri (aspirasyonu temin için aspiratöre takılan) bulunacaktır Kateter duvarları ve kenarları düz olmalı, kolay sokulabilmeli ve minimal friksiyonla hareket etmelidir Doku tahrişine ya da sıyrığına neden olmamalı ve 9,5 mm iç çapma kadar olan aspirasyon hortumları kendi konektörleriyle kolaylıkla eklenebilmelidir Temel Tıbbi ve Yedek Malzemeler: Aşağıdaki temel tıbbi ve yedek malzemeler bir çanta içerisinde mevcut olmalıdır adet steril kompresli yanık sargısı (locm x 2,5m) olacaktır adet üçgen bandaj olacaktır 'er adet steril kompresli, büyük (10 cm x 4 m) ve küçük (6 cm x 2 m) rulo sargı bezi olacaktır adet steril kompres (10 cm.x 10 cm.) olacaktır. y\ 19

20 adet sargı bezi, steril olmayan paket(10 cm.x 4 m.) olacaktır adet elastik bandaj, (10 cm.x 5 m.) olacaktır adet yapışmaz polyesterden mamul alüminyum kaplamalı steril kompres (10cmx 1 Ocm) olacaktır şer adet 2,5 cm ve 1.25 cm genişliğinde 5 er metrelik flaster olcaktır er adet yüzlük kutuda, alkollü bir kullanımlık temizleme bezi olacktır adet bir kullanımlık betadinli gaz tampon olacaktır Halka kesici (yüzük, bilezik vb. kesmek için destek kolu ve döner testeresi olan paslanmaz çelikten mamül) olacaktır Tutma yerleri zikzak dişli, paslanmaz çelikten, küçük makas olacaktır mm ve/veya 165 mm stilinde, bandaj tipinde, paslanmaz çelikten makas olacaktır Düzgün plastik, bir kullanımlık, bir paket dil basacağı olacaktır Düzgün plastik, çene ayırıcı olacaktır Foley Sonda 8, 12, 16, 18 F (birer adet) olacaktır Göz ve burun tamponları (birer paket) olacaktır Kanama Durdurucu Malzeme: Steril en az 5x5 cm ebatlarında, en az 3 adet kompres şeklinde uygulamaya müsait, hemostatik madde ihtiva eden kanama durdurucu malzeme verilecektir Bir adet glukozmetre ve yedek strip olacaktır Acil Doğum Seti: Bir kullanımlık steril acil doğum seti bulunacaktır. Doğum setinin içeriğinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır adet alüminyum bebek battaniyesi olacaktır adet üçgen bandaj olacaktır adet 6 cm. x 2 m. sargı bezi olacaktır adet bebek yüz maskesi olacaktır adet eldiven olacaktır adet kompres olacaktır adet bebek bezi olacaktır adet göbek bağlama mandalı olacaktır adet ipek flaster olacaktır adet doğum bezi havlusu olacaktır adet eğri uçlu makas olacaktır. 20

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK...

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK... türkçe İNDEKS 1. GİRİŞ... 1 1.1. TEHLİKE DERECELERİ... 2 2. TEKNENİN TARİFİ, ESAS DONATIMI VE HUSUSİYETLERİ... 2 2.1. FİBER TEKNELER... 2 2.1.A. İMALAT... 2 2.1.B. GÜVERTE DONANIMI VE GENEL BİLGİ... 2

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:1

Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 15 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:1 1 GİRİŞ TAM EKİPMANLI SUDA KURTARMA ARACI ALIMI (GA4.29) ZEYİLNAME NO: 1 Orijinal ihale

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız.

Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız. - 1 - Değerli Katılımcımız, Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Kitapçığımızda fuar kurulum, fuar esnası ve fuar sökümündeki çalışmalar,

Detaylı

Giriş Sportif ve geliştirilmiş Freelander 2. Güç Motor ve vites seçenekleri, performans ve ekonomi. Üstün özellikler Asfalt ve arazide üstün yetenek

Giriş Sportif ve geliştirilmiş Freelander 2. Güç Motor ve vites seçenekleri, performans ve ekonomi. Üstün özellikler Asfalt ve arazide üstün yetenek Giriş Sportif ve geliştirilmiş Freelander 2 SAYFALAR 2-5 Güç Motor ve vites seçenekleri, performans ve ekonomi SAYFALAR 6-9 Üstün özellikler Asfalt ve arazide üstün yetenek SAYFALAR 10-13 Akıllı teknoloji

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı