Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi"

Transkript

1 Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

2 Neden Sistem? O Organ yetmezliği dil, din, ırk, cinsiyet, millet, zenginlik ayrımı yapmadan herkesin yakalanabileceği amansız bir hastalıktır. O Dünyada her yıl binlerce kiģi organ yetmezliğinden hayatını kaybediyor sadece hastalar değil aileleri de hayatlarını sarsan bu hastalıkla savaģmak zorunda kalıyor.

3 Organ nakli sadece tıbbi bir cerrahi iģlemle kalmayıp aslında; O Hukuk, O Etik, O Felsefe, O Sosyoloji, O Ekonomi, O Eğitim Kısacası; tümüyle insan hayatını ilgilendiren bir tedavidir.

4 Türkiye deki İlk Organ Nakilleri O Kalp Nakilleri (Ankara-Ġstanbul) 1968 O Ġlk Canlıdan Böbrek Nakli 1975 O Ġlk Kadavra (Eurotransplant) 1978 O Ġlk Kadavra (Türkiye) 1979

5 3 Kasım 1975

6 10 Ekim 1978

7 27 Temmuz 1979

8 *1994 yılında Organ Nakli KuruluĢları Koordinasyon Derneği (ONKKD) kuruldu. *ONKKD,böbrek,karaciğer,kalp,immünoloji danıģma kurulları kurarak organ temin ve dağıtım esaslarını belirledi. *2000 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi kuruldu.

9 Sistemin Amacı Organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalıģan kurum ve kuruluģlar arasında koordinasyonu sağlamak, bağıģlanan organ ve dokuları;bilimsel kurallara, tıbbi ve etik anlayıģına uygun olarak, Adaletli dağıtımla, En uygun hastalara, En kısa sürede naklini sağlamaktır.

10 Organ Naklinde Ülkemizde Altyapı O Güçlü mevzuat alt yapısı O Çok iyi bir veri sistemi (TODS, DYOP, YOBİS, OBBS) O Ulusal Koordinasyon Sistemi (UKM ve buna bağlı 9 BKM) O Transport sistemi (Uçak, Helikopter, Kara Ambulansları) O 7/24 hizmet veren eğitimli personel O Yeterli sayıda ventilatöre sahip donanımlı Yoğun Bakımlar O Faaliyet izni verilmiş 119 Nakil Merkezi O Deneyimli nakil ekipleri

11 Ülkemizde Organ Nakli Mevzuatı Organ ve doku alınması,saklanması ve nakli hakkında kanun ( ) Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği ( ) Ulusal Koordinasyon Sistemi ve Yönergesi ( ) Organ Nakli Merkezleri Yönergesi ( ) Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi (2008) Genelgeler

12 Dünyada Organ Nakli Kanunları O Türkiye dahil, bir çok ülkede, canlı donör organ transplantasyonları konusunda, donörün haklarını güvence altına alan, konunun istismarını önleyen ve organ ticaretini engelleyen transplant yasaları vardır. O Ġlk yasa Fransa (1947) O Organ ticaretini yasaklayan ilk yasa Ġtalya (1967) O Ġngiltere (1989) O Türkiye 29 Haziran 1979 ( 2238 Sayılı Kanun)

13 Web Takip ve Kayıt Sistemimiz

14 TODS un Amacı 1.Beyin ölümünden nakil işlemine kadar olan süreci yönetmek 2. Canlı nakillerde alıcı ve vericilerin takibini yapmak 3. Nakil merkezlerinin performansını (mortalite, greft kaybı, nakil oranı,vb) değerlendirmek ve takip etmek 4. Hatalı hasta kayıtlarının (T.C. no, mükerrer kayıt, yaşam durumu verici ve alıcı nakil durumları, vb.) yapılmasını engellemek 5. Sistemdeki Nakil kayıtları ile SGK kayıtlarını karşılaştırmak 6. Sistem üzerinden güncel istatistiki verilerin alınabilmesini sağlamak

15 Ulusal Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemimiz Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Koordinasyon Merkezi Ankara Bölge Koordinasyon Merkezleri Ankara-Ġstanbul-Ġzmir-Antalya-Bursa-Samsun-Diyarbakır-Adana-Erzurum Ġller (Organ Nakli Merkezleri ve Doku ve Organ Kaynağı Merkezler)

16 Bölge Koordinasyon Merkezlerimiz Ġstanbul BKM Samsun BKM Bursa BKM Ankara BKM Erzurum BKM Ġzmir BKM Antalya BKM Adana BKM Diyarbakır BKM

17 SİSTEMİN YAPISI Donör kaynağı Hastane Beyin Ölümü-donör Kayıt Beyin Ölümü Kayıt, Kadavra donör kayıt, Canlı Donör Kayıt, Bekleyen hasta Kayıt(Tüm Organlar), Organ Teklifi ve Dağıtımı, Eşleştirme Ulusal - Bölge Koordinasyon Merkezi (UKM - BKM) Doku Tipleme Laboratuvarları Organ Nakli Merkezi İl Sağlık Müdürlükleri ETİK KURUL 17

18 Organ Eşleştirme Organ Bekleyen Hasta Bilgileri Donör Bilgileri EĢleĢtirme KALP Bölgesel acil Bölgesel sıra Ulusal acil Ulusal sıra KARACĠĞER Acil Bölgesel sıra Ulusal sıra BÖBREK Ulusal acil Bölgesel sıra Ulusal sıra

19 Organ Eşleştirme O O O Öncelikli Olarak Acil Bildirimler ( Acil Onaylanma Tarihlerine Göre) Tam Uyum Böbrek 1. Toplam Puan =Doku uyum puanı + hasta yaşı + organın çıktığı bölge + diyaliz giriş süresi ) Karaciğer 1. Organın sunulduğu merkeze bağlı olarak (Bölge veya Ulusal Alım Sırası) 2. Kan grubu uyumu (aynı uyumlu uyumsuz) 3. Donörün yaş grubuna göre MELD veya PELD önceliği Kalp 1. Organın sunulduğu merkeze bağlı olarak (Bölge veya Ulusal Alım Sırası) 2. Kan grubu uyumu (aynı uyumlu)

20 Organ Transportu O 2832 kara ambulansı, 3 uçak ve 17 helikopterle faaliyet gösteren Hava Ambulans sistemi, bir yandan asli görevini yaparken, diğer taraftan organların ve nakil ekiplerinin transportunun sağlanmasına destek vermektedir.

21 Koordinasyon Sistemi ve Koordinatörler O Ülke genelinde UKM ve 9 BKM de toplam 56 Koordinatör 7/24 görev yapmaktadır OSahada organ temini ve nakil sürecinin koordinasyonunda görevli 625 koordinatör çalışmaktadır

22 Ulusal Koordinasyon Sistemin Amacı Ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, Organ nakli koordinatörü Beyin Ölümü Kurulu 9 Bölge Koordinasyon Merkezi Yoğun bakım çalışanları Ulusal Koordinasyon Merkezi Organlarını bağışlayan kişi Doku tipleme laboratuvarları Organ nakli için bekleyen hasta Organ nakli merkezleri ulaşımda görevli kişiler/ kurumlar

23 Tarihli Güncel Organ Nakli Bekleme Listesi

24 Nakil Sayılarımız KADAVRADAN NAKİL CANLI VERİCİLİ NAKİL TOPLAM NAKİL SAYISI

25 Nakil Bekleyen ve Nakil Olan Hasta Sayısı Karşılaştırması KarĢılama oranı % TOPLAM NAKİL SAYISI BEKLEYEN HASTA SAYISI

26 Donör Sayıları % 77 canlı donör KADAVRA CANLI

27 Milyon Nüfus Başına Donör Kadavra Donör Canlı Donör Türkiye Hollanda Amerika İspanya Norveç İngiltere İsveç Fransa Avusturya Portekiz Avustralya İtalya Almanya Arjantin Meksika Brezilya Polonya Yunanistan Veriler Transplant Procurement Management (TPM) 2013 IRODaT tan alınmıģtır.

28 Yeterli Organ Bulunamazsa Organ bekleyen hastalarda mortalite ve morbidite artışı Organ bekleyen hastaların yaşam kalitesinde düşme İdeal olmayan organların kullanılmak zorunda kalınması Canlıdan nakillere ağırlık verilmesi Tedavi giderlerinde yükselme Organ nakli için Devlet tarafından yurtdışına gönderilen hastalar için çok büyük tutarda para harcanması Yasadışı organ ticaretine uygun ortam oluşması

29 Sağlık Bakanlığımızın Belirlediği Hedeflerimiz Beyin ölümü tesbit sayılarının 5 yıl içinde 2500 ün üstüne çıkarılması Kadavra donör oranının 5 yıl içinde 10 pmp nin üstüne çıkarılması Organ nakli alanında çalışan sağlık çalışanlarına, aileye yaklaşım konusunda iletişim tekniklerini de kapsayan ileri düzey eğitimler verilmesi Sağlık çalışanları ve toplumda organ bağışı konusunda kalıcı bir farkındalık ve ilgi oluşturulması Organ naklinde her alanda kalite ve standartları yükseltmek

30 TEġEKKÜRLER

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.)

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İçindekiler 102 104 105 106 112 116

İçindekiler 102 104 105 106 112 116 Yönetim Şemaları İstanbul da Sağlığı Yönetenler İstanbul da Sağlık Bölgeleri İstanbul Nüfus Özellikleri Sağlık Düzeyi Ölçütleri Sağlık İnsan Gücü Sağlık Kurumları Verileri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 I. KURULUŞ ve GÖREVLERİ 6 II. 2012 İSTATİSTİKLERİ 7 III.

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge ile Ülkemize

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı