Kardio Pulmoner Resusitasyon TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uz. Dr. Tolga KUNAK Kardiyoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardio Pulmoner Resusitasyon TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Uz. Dr. Tolga KUNAK Kardiyoloji"

Transkript

1 Kardio Pulmoner Resusitasyon TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Uz. Dr. Tolga KUNAK Kardiyoloji

2 KPR Kardiyopulmoner resüsitasyon; spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır. Kardiyopulmoner arrest, spontan dolaşım ve solunumun durmasıdır.

3 Zaman - Serebral Perfüzyon KPR ye başlanmazsa 0 4 dk. Beyin hasarı yok 4 10 dk Beyin hasarı başlar > 10 dk Geri dönüşümsüz hasar

4 KPR de yaşam zinciri Erken tanı- yardım çağır Erken KPR Erken defibrilasyon Erken resüsitasyon sonrası bakım (VF/Nabızsız VT)

5 KPR de yaşam zinciri Erken KPR Erken defibrilasyon KPR sonrası bakım Beyni ve kalbi korur Yaşam şansı x 2 Hastane dışı arrestlerde 112 arandıktan en fazla 5 dakika sonra yapılmalı AMAÇ: Normal serebral fonksiyon Stabil kardiyak ritim Normal hemodinami

6 Resüsitasyona: Destek ekibi gelinceye kadar Kazazede normal oluncaya kadar Yorgunluktan tükeninceye kadar devam edilir.

7 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Bir eylem sıralamasıdır. 1.Assesment (Değerlendirme) 2.Acil yardım sistem aktivasyonu 3.CPR ın C-A-B si 4.Defibrilasyondur.

8

9 Değerlendirme Değerlendirme fazı kritiktir. Uygun değerlendirme yapılana kadar CPR yapma!

10 Olay yerini incele, sonra : RAP R-Responsiveness (cevabı kontrol et) Omuzdan tutarak sars ve seslen İyimisiniz?

11 RAP A - Activate EMS ( cevapsız ise) 112 yi ara Veya araması için birisini görevlendir P - Position on back Her zaman baş ve spinal kord hasarı olabileceğini unutma Boyun ve spinal kordu destekle

12 1992 den beri AHA kılavuzunda; O anda yardım ulaşma olanağı yoksa, Kurtarıcının, hastanın bilinçsiz olduğunu saptamasından sonra, ambulans çağırmak için, erişkin hastayı bir süre terketmesi önerilmektedir. Önce Yardım Çağırınız (call first, phone first). Bunun asıl amacı çok hızlı bir şekilde ambulans çağırılması ve ambulansta bulunan Defibrilatör ile mümkün olduğu kadar erken defibrilasyon uygulanmasıdır.

13 Erken Arama PHONE FIRST Önce Ara Erişkin kişi cevapsız bulunduğunda Yardım çağır/ 112 i ara, PHONE FAST Hızlı Ara Çocuk veya infant cevapsız bulunduğunda Ani veya tanıklı kollaps durumunda 112 i ara Tanık yok cevapsız bulundu 5 siklus CPR sonrası 112 i ara

14 İlk Müdahale Çevre Güvenliği Bilinç Değerlendirmesi 112 Acil Sağlık Sisteminin Aktivasyonu Airway (Havayolu) Breathing (Solunum) Circulation (Dolaşım) Defibrilation

15 (C) Dolaşım Nabız Dolaşım bulguları

16 Dolaşım Cevapsızlığı değerlendir, Dolaşım bulgularını ara: Nabız kontrolu, Diğer dolaşım belirtileri, normal solunum, öksürük, hareket vb. Toplam 10 sn Dolaşım bulguları yok kompresyon

17 Dolaşım Sadece sağlık personeli nabız kontrolü yapmalıdır (Class IIa)

18 C: DOLAŞIM Dolaşımın değerlendirilmesi Erişkinde karotis nabzı İnfantta brakiyal / femoral nabız Nabız kontrolü <10 sn.

19 Göğüs Kompresyonu Seri, ritmik basınç uygulanması 100/dk kompresyon (Class IIa) Kompresyon / Ventilasyon : 30/2 Erişkin ve tek kurtarıcılı çocuk ve infant (Class IIa) İki kurtarıcılı çocuk ve infant KPR 15:2 (Class IIb) Yenidoğan (3:1)

20 Göğüs Kompresyonu Hasta sert- düz yere yatırılmalı Göğsün ortasında sternum lokalize edilir Bir elin ayasını diğer elin üzerine yerleştirilir Dirsekler bükülmemeli Dakikada >100 bası

21 Sternum ½ alt yarısına 4-5 cm çökecek şekilde masaj yapılır Göğüs kafesinin eski haline gelmesine fırsat verilmeli Hızlı ve güçlü masaj uygulanmalı(push hard, push fast) 2 dakikada bir masaj yapanı değiştirilmeli, masaja ara verilmemeli

22 Kompresyon/Ventilasyon oranı: Erişkinde 30/2 Kompresyon oranı=dekompresyon oranı Dakikada ventilasyon sayısı 8-10

23 (A) Hava Yolu Pozisyon supin pozisyonu Hava yolunun açılması hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni dil Head tilt-chin lift (tüm kurtarıcılar) Class IIa

24 Jaw thrust Travma şüphesi varlığında sadece sağlık personeli

25 A-Havayolu Açıklığının Sağlanması Hava Yolu Açma Teknikleri Head Tilt-Chin Lift Boyun ekstansiyonu Çene kaldırılması Jaw Thrust Çene asılması Sadece sağlık personeli

26 HEAD TILT-CHIN LIFT Havayolu tıkanıklığının en sık nedeni dil Amaç: Dil kökünü kaldırmaktır. Baş bir elle alından geri itilir Diğer elle çene kaldırılır Dil post. farengial duvardan uzaklaştırılır. Travmada kullanılmaz

27 JAW TRUST Travmada tercih edilir Çene her iki elle angulus mandibuladan öne doğru kaldırılır ve başparmaklarla ağız açılır

28 A - Hava yolu Ağız içini kontrol edin Yabancı cisim var ise görerek çıkartın

29 Solunum (B) Bak Dinle Hisset 10 Sn.

30 Solunum normal Derlenme (Recovery) pozisyonuna al Yardım iste Solunumun kontrolü Derlenme pozisyonu

31 Size yakın kolu dirsekten 90 derece açı ile yukarı doğru ve avuç içi yukarı bakacak şekilde yerleştir Size uzak kolu göğüs üzerinden el sırtı hastanın size yakın yanağına gelecek şekilde getir Diğer elinizle size uzak bacağı diz üzerinden kavra ve ayak yerde kalacak şekilde yukarı ve kendinize doğru çek Derlenme pozisyonu

32 (B) Solunum Ağızdan ağıza solunum 2 soluk ver Her biri 1 sn. Class IIa

33 Solunum Ağız-ağız; ağız-burun Ağız-yüz koruyucusu Ağız-trakeal stoma Ağız-mask Ağız- bag mask (ambu) Cricoid Basınç (Sellick manevrası)

34 DEFİBRİLASYON!!! Defibrilasyon öncesi göğüs kompresyonu Tek defibrilasyon Bifazik defibrilatörde J Monofazik defibrilatörde 360 J VF/VT de yaşam %85-95 Her dakika %7-10 azalır 12 dakika üzerinde %2 hastanede 3 dakika alanda 5 dakika

35 Resüsitasyon Başarısı = ERKEN DEFİBRİLASYON İlk 5 dakika!!!

36 Defibrilasyonda Zamanın Önemi Resüsitasyonun başarı şansı Defibrilasyon ile ilgili her geç kalınan dakika için % 7-10 azalıyor İsveç Kardiyak Arrest Çalışması % Başarı Zaman (dk) Kollaps-Defibrilasyon Zaman (dk) : Kardiyak arrest-defibrilasyon

37 Başarılı canlandırma: Erken Defibrilasyon Kesintisiz CPR a bağlıdır

38 Erken Defibrilasyon Tanıklı ani kardiyak arrestte en sık izlenen ilk ritm VF dir. Tedavi elektriksel defibrilasyondur. Zaman geçtikçe başarılı defibrilasyon şansı hızla azalır. Birkaç dakika içinde VF asistoliye döner.

39 Kesintisiz CPR İleri hava yolu uygulamalrı dışında hiçbir neden için CPR a 10 sn den uzun ara verilmez. İleri havayolu uygulamaları 30 sn içinde sonlandırılmalıdır.

40 Prekordiyal darbe Tanık olunmuş veya monitörize edilmiş arrestlerde ilk 30 sn içinde yapılabilir. 30 cm yüksekten sternuma sert ve tek vuruş anlamına gelir.

41

42 CPR a NE ZAMAN SON VERMELİYİZ? 30 dakika süre ile CPR uygulamasına karşın spontan dolaşım sağlanamadıysa. İstisnalar: Hipotermi, Suda arrest, İlaç aşırı dozu, İntermittant VT/VF saptanıp tedavi edilebilecek diğer nedenler Tesbit edilebilir ve geri döndürülebilir bir neden olmamasına karşın 10 dakikadan daha uzun süredir asistoli varsa. Hastanede oluşan ve şahit bulunmayan arrestlerde VF/VT dışında bir ritm mevcutsa, 10 dakikadır süren resussitasyona rağmen nabız yoksa.

43 CPR KİMLERE YAPILMAMALI? 1. Irreversibl ölüm bulgularının varlığı: rigor mortis, decapitation, veya dependent lividity 2. Progressiv septik veya kardiyojenik şok nedeni ile maksimum tedavi uygulanmasına karşın vital fonksiyonları bozulmaya devam ederken arrest olan ve düzelmesi beklenmeyen kişiler. 3. Gestesyonel yaşı 23 haftadan küçük, doğum ağırlığı 400g dan küçük, anencephal, 13. Veya 18. Kromozon trizomisi tesbit edilmiş yenidoğanlar 4. Tedaviye yanıt vermeyen end-stage, metastazlı kanser hastaları 5. Beyin ölümü tanısı koyulmuş ve donör olmayan hastalar.

44 ESKİ 2000 Ventilasyonda; ETT UYGUN ORAN VE DERİNLİKTE Ritim KOMPRESYON kontrolü için CPR a sık ara KOMPRESYON veriliyordu ARASINDA GÖĞSÜN DOLMASINA İZİN VER Defibrilasyon sonrası ritim bakılıyordu GÖĞÜS KOMPRESYONUNA ARA VERMENİN AZALTILMASI İlaçlar; IV veya ETT CPR ASIRI 15:2 VENTİLASYONDAN KAÇINMA Ardışık 3 defibrilasyon EĞİTİMLİ BİR TAKIM UYGUN Defibrilasyon KOŞULLARDA EŞZAMANLI, 200, , GÖREVİNİ BİLEREK YAPILAN 360J KOMPRESYON, HAVAYOLU YÖNETİMİ, KURTARICI Atropin; 0.04mg/kg SOLUNUM, RİTİM SAPTAMA VE ŞOK UYGULAMA YAPABİLİR. YENİ 2010 ESKİ 2005 ETT Class IIa; LMA ve combitube BAK DİNLE HİSSET KURALI Ritim KALDIRILDI kontrolü için CPR a ara mümkün olduğunca EĞİTİMSİZ KURTARICILAR verilmeyecek SADECE SÜREKLİ KOMPRESYON YAPMALI CPR sonrası ritim bakılacak IV KOMPRESYONDAN ve IO ÖNCE KURTARICI SOLUNUM SIRASI DEGİŞTİ CPR 30:2 ABC YERİNE CAB Tek defibrilasyon DENEYİMLİ KİŞİLER GÖĞÜS Defibrilasyon 360J KOMPRESYONUNA SPONTAN DOLAŞIM GELENE YADA RESÜSİTASYON SONUNA KADAR DEVAM ETMELİ 3 doz ATROPİN YER ALMIYOR

45 Teşekkürler

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 2 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ Sunum Planı Acil servis için afet kavramı Acil servis risk analizi ve kapasite belirleme Triaj ve acil servis triajı

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ TRİAJ ÖNCELİK BELİRLEME

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ TRİAJ ÖNCELİK BELİRLEME TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ TRİAJ ÖNCELİK BELİRLEME 1 TRİE = SEÇMEK, AYIKLAMAK, SINIFLANDIRMAK, SIRALAMAK, HASTA VE YARALILARIN YAŞAMLARINI TEHDİT EDEN YARALANMALARINA VE BEKLENEN YARARA GÖRE

Detaylı

İLK YARDIM TALİMATI A-

İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardım Talimatı İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardımın Genel Maksadı: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar kaza yerinde anında yapılan, hayat kurtarmaya yönelik

Detaylı

Solunum ve Kalp Durmas Nedir?

Solunum ve Kalp Durmas Nedir? TEMEL YA AM DESTE Solunum ve Kalp Durmas Nedir? Solunum durmas : Solunum hareketlerinin durmas nedeniyle vücudun ya amak için ihtiyac olan oksijenden yoksun kalmas d r. Hemen yapay solunuma ba lanmaz ise

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM

ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM ĠLK YARDIM Herhangi bir kaza yada yaģamı tehlikeye düģüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanana kadarhayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla ilaçsız olarak

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı